Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themagids Stichting Dark & Light Giro 131"

Transcriptie

1 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

2

3 Introductie Inhoud Kerken Gezinsdienst in het teken van blind- en slechtziendheid Opzet voor de gezinsdienst Gespreksgroepen Themastudie over blindheid in de Bijbel Opzet voor de themastudie Zondagsschool Kinderactiviteiten met het thema blindheid Opzet voor de zondagsschool In actie voor Dark & Light Blind- en slechtziendheid is wereldwijd een probleem van ongekende omvang. Elke vijf seconden wordt iemand blind. En elke minuut treft dit een kind. In één klap zijn zij het zicht op een toekomst kwijt. En het schrijnende is dat in maar liefst 75% van de gevallen blindheid voorkómen had kunnen worden. Vaak kan dat met relatief goedkope en eenvoudige middelen. Bestrijding van onnodige blindheid is één van de doelstellingen van Stichting Dark & Light. Daarom hebben wij deze gids geschreven om kerken te betrekken bij deze problematiek. De gids bevat verwerkingen voor kerkdiensten, gespreksgroepen en zondagsscholen. Vanuit Bijbels perspectief willen wij mensen in Nederland ervan bewust maken hoe het is om blind te zijn en wat er aan gedaan kan worden. Blindheid Wist u dat 90% van alle blinden in ontwikkelingslanden woont? Dat cijfer toont aan dat blindheid een directe relatie heeft met armoede. Slechte leefomstandigheden, gebrek aan medicijnen en tekort aan artsen hebben tot gevolg dat veel mensen nodeloos blind door het leven gaan. De belangrijkste veroorzakers van blindheid zijn staar, de infectieziekte trachoom en vitamine A tekort. Stichting Dark & Light Dark & Light is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met twee doelstellingen: bestrijden van vermijdbare blindheid; inclusie van mensen met een handicap. Dit doen wij door ondersteuning van lokale partners in Afrika en Azië die zich richten op oogzorg, revalidatie, inclusief onderwijs en lobby voor de rechten van mensen met een handicap. Naast deze directe projectondersteuning geven wij advies en training aan andere ontwikkelingsorganisaties om hun programma s toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Actie Kom met uw gemeente of gespreksgroep in actie voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Deze gids geeft daarvoor een aanzet, maar voelt u zich vrij om een eigen invulling te kiezen die past bij uw gemeente. 3

4 Kerken Gezinsdienst in het teken van blind- en slechtziendheid Waarom een gezinsdienst over dit thema? Stichting Dark & Light wil mensen bewust maken van de nood van blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Wij nodigen u daarom uit om een gezinsdienst te wijden aan dit thema. Hoe betrek ik mijn gemeenteleden bij dit thema? Het is de bedoeling dat de gezinsdienst diverse doelgroepen aanspreekt. U kunt de door ons geleverde ideeën inpassen in het gebruikelijke verloop van de dienst. Voelt u zich vrij om het concept aan te passen. Kan mijn gemeente iets op financieel gebied betekenen? Dark & Light is zeer dankbaar voor financiële hulp die voortkomt uit bewustwording van de nood in ontwikkelingslanden. Wij zouden het zeer waarderen als u de opbrengst van de collecte aan ons schenkt. U kunt kiezen voor een specifiek project, zodat u de gemeente actief kunt informeren over de doelen en bereikte resultaten. Wat levert het mijn gemeente op? De kerkgangers zullen: Zich verdiepen in het thema blindheid; Een Bijbeltekst met hun eigen leven in verband brengen; Zich bewust worden van de Bijbelse oproep om om te zien naar onze naaste; Begrijpen dat wij erop moeten letten dat we onze omgeving toegankelijk maken voor mensen met een handicap en dat we hulp moeten verlenen aan hen die geen toegang hebben tot medische hulp. Waaruit bestaat de opzet? - Opties voor liedkeuze - Votum en groet - Verootmoediging en gebed - Verhalen van een blinde of slechtziende - Evangelielezing - Geloofsbelijdenis - Voorbeden - Collecteaankondiging - Collectevoortgang - Uitnodiging tot het bidden van het Onze Vader 4

5 Opzet voor de gezinsdienst 1. Opties voor liedkeuze Hoe gebruik ik deze opzet? De cursieve tekst leest u voor. De overige tekst is een uitleg of suggestie voor het onderdeel. Uit het liedboek voor de kerken Lied 325: 1, 5, 6 en 7 Lied 265: 1, 2, 3 en 4 Lied 62: 1, 2, 3 en 4 Psalm 138 Psalm 13 Voor de kinderen: Bartimeus uit Bijbelliederen voor jongere kinderen, deel 1, lied 69 (Boekencentrum) Uit de Opwekkingsbundel Voor de kinderen: Handen heb je om te geven uit de Evangelische Liedbundel (Boekencentrum) 2. Votum en groet Wij willen deze dienst beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus genas vele zieken. Hij was niet bang om hen aan te raken en heeft zich gewijd aan de zieken van Zijn tijd. Zijn handelen is tot voorbeeld geworden voor ons doen en laten. Daarom zullen we vandaag nadenken over blind- en slechtziendheid en in het bijzonder denken aan hen die nauwelijks toegang hebben tot medische hulp. Je kunt de wereld niet in je eentje veranderen. Maar wij kunnen er wel voor zorgen dat er wereldwijd meer hulp gegeven wordt. Zo kan Gods barmhartigheid getoond worden in gebieden waar geen goede zorg is voor gehandicapten. Ook als zij niet genezen verdienen ze alle zorg en aandacht. 4. Verhalen van een blinde of slechtziende Maak een keuze uit een van de verhalen of lees alle verhalen voor. 1. Ik ben Selomon en woon met mijn moeder Muzazo en haar zus Woyzite in het bergland van Ethiopië. Zij zijn een grote steun voor ons gezin. Ze werken veel, bij de koffieoogst of in de huishouding bij de kinderen. Ons leven is niet altijd eenvoudig, maar omdat iedereen goed meehelpt, kunnen wij heel goed leven. Maar op een dag werd mijn moeder blind en kort daarna werd het zicht van mijn tante minder. Zij konden niet meer helpen op de koffieplantage en alles raakte in de war. Ik wist niet meer hoe het verder moest. Het vele werk, de kinderen én twee blinde vrouwen voor wie gezorgd moest worden. Ik was helemaal wanhopig! Toen ik hoorde dat een man naar de stad zou komen, die misschien blinden kan genezen, wist ik meteen dat ik daarheen moest. Ik bracht moeder en tante ernaartoe. Een hele dag hebben we gelopen. Maar het was de moeite waard. De dokter opereerde Muzazo en Woyzite. Ze leden beide aan grauwe staar. Nu kunnen ze weer zien! Ik dank God, want het leven is het voor ons weer waard om geleefd te worden! 3. Verootmoediging en gebed We doen anderen vaak tekort. Vaak willen we de nood om ons heen niet zien en sluiten we onze ogen ervoor. Laten we ons verlangen naar bevrijding bij God neerleggen. God, we willen leven in het licht, maar handelen vaak in het donker. Een mens heeft ogen nodig om te zien, maar vaak sluiten wij ze om niet te zien dat iemand ons nodig heeft. Opent U onze ogen, Heer, erbarm u over ons. God, dikwijls leven we te luidruchtig, zodat we de stemmen om ons heen niet horen. We hebben oren nodig om te horen, maar vaak sluiten wij ze om niet te hoeven horen als iemand ons roept. Opent U onze oren, Heer, erbarm U over ons. God, vaak rennen wij door het leven, zonder doel en houvast. We hebben benen nodig om te lopen, maar dikwijls zijn wij alsof we verlamd zijn, om niet naar elkaar toe te hoeven gaan. Neemt U van ons weg wat ons verlamt, Heer, erbarm U over ons. Het is niet eenvoudig om in het donker de weg te vinden. Laat het licht worden in onze harten, in onze medemensen, in onze stad, in onze wereld! 5

6 2. Ik heet Shamimu en ben vijf jaar. Met mijn ouders en mijn broers en zussen woon ik in de buurt van de Kilimanjaro, een heel hoge berg in Tanzania. Mijn ouders werken veel dus we hebben genoeg te eten. Maar ik begon steeds slechter te zien. Toen ik naar de kleuterschool ging zag ik helemaal niets meer. De andere kinderen maakten een kleurplaat en bekeken plaatjes, maar ik kon niets meer zien. Dat heeft mij bang gemaakt. Papa en mama waren bezorgd maar ze wisten niet wie ze om raad konden vragen, of wie mij zou kunnen helpen. Een buurman vertelde ons toen over een ziekenhuis in Moshi, wat helemaal niet zo ver is. Daar heeft een dokter mij onderzocht en gezegd dat als ik geopereerd zou worden, ik weer zou kunnen zien en dus ook weer kleurplaten zou kunnen maken. We waren heel blij! Ik heb in beide ogen nieuwe lenzen gekregen. Toen het verband eraf gehaald werd, kon ik eindelijk mijn moeder weer zien en ook mijn familie! Ik ga nu naar school en ben blij dat ik kan zien hoe mooi alles is. 3. Mijn naam is Alier Wgang, ik woon in het zuiden van het land dat Soedan heet. Ik ben er erg trots op dat ik veel kinderen en kleinkinderen heb. Ik had altijd een bijzondere plaats in mijn familie. Ik verzorgde de koeien, die melk en vlees gaven zodat we altijd te eten hadden. Maar op een dag werden mijn ogen ziek. Ik kon steeds minder zien. Terwijl mijn zoons het land bewerkten, was ik plotseling nutteloos en de koeien werden onder mijn blinde ogen gestolen. Ik was wanhopig! Wat moest er van mij en mijn leven terecht komen? Ik kreeg een beetje hoop toen mijn zoon vertelde dat er een paar honderd kilometer verderop een ziekenhuis is, waar blinde mensen genezen worden. Toen ging alles heel snel: een stem zei me dat ik grauwe staar had en een kleine ingreep mij weer gezond zou maken. Ik werd meteen geopereerd. De volgende dag kon ik mijn ogen nauwelijks geloven! Ik kon weer zien, zonder hulp naar huis gaan en voor mijn kleinkind zorgen; weer een waardig leven leiden! Ik dank God! 5. Evangelielezing Lezing van de blinde Bartimeus (Marcus 10: 46-52) of een andere genezingsgeschiedenis. Uit deze tekst zijn enkele kernzinnen te halen: Jezus ziet de gehandicapte; Jezus brengt positieve verandering; Hij ontfermt zich over de gehandicapte; Hij trekt zich niets aan van wat omstanders van de gehandicapte vinden; Hij heeft vertrouwen in een waardevolle toekomst voor de gehandicapte; Handicaps zijn van alle tijden; Jezus stuurt aan op verandering van de opvatting en houding tegenover gehandicapten; Geloof verandert levens. 6. Geloofsbelijdenis Vraag voor de dienst begint om een gezin met twee oudere kinderen die de volgende tekst voor willen lezen. Kind 1: Waarom geloven jullie, grote mensen, eigenlijk in God? Man: Wij geloven dat God graag wil dat het met iedereen op aarde goed gaat. Daarom heeft hij ons deze wereld gegeven en daarom willen wij anderen helpen. Kind 2: Waarom geloven jullie in Jezus? Waarom vertellen jullie zijn verhalen? Vrouw: Wij geloven in Jezus omdat wij geloven dat niet alleen de rijke mensen mogen beslissen wat er gebeurt. Jezus heeft ons laten zien hoe wij moeten leven want Hij is net als wij een mens geweest. Hij zorgde voor de kinderen, de zieken en de zwakken. En hij stierf voor ons aan het kruis. Maar zijn liefde voor mensen was sterker dan de dood. Daarom willen wij broers en zussen van elkaar zijn en doen wat Hij deed. Kind 1: Waarom geloven jullie in de Heilige Geest? Man: Wij geloven in de Heilige Geest omdat wij willen dat alles eerlijk gaat. Wij zijn enthousiast over wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Wij willen net zo eerlijk zijn als Hij was. Als wij dat als kinderen van God doen, dan zijn wij samen de gemeente van Jezus. Kind 2: Geloven jullie dat echt allemaal? Er is zoveel oneerlijkheid in de wereld. Wij kunnen bijvoorbeeld naar een ziekenhuis als we ziek zijn, maar kinderen in arme landen niet. Vrouw: Ja, dat geloven wij echt. En veel dingen zijn oneerlijk. Daarom willen wij anderen helpen zodat onze wereld goed wordt en iedereen dezelfde kansen heeft. 6

7 7. Voorbeden Wij richten ons tot onze Heer, die het Licht van de wereld is, ook voor mensen in nood. Veel mensen worden onschuldig van hun levensmogelijkheden beroofd. Maar ook zij hebben recht op lichamelijke en geestelijke ontplooiing. Open onze ogen voor de nood in deze wereld. Veel mensen zetten zich wereldwijd in voor zieke en lijdende mensen. Zij offeren hun vrije tijd op en brengen zichzelf ook in gevaar. Beschermt u hen. Veel mensen dragen ertoe bij dat gerechtigheid en vrede op deze aarde werkelijkheid worden. Geef hen elke dag weer nieuwe motivatie om dit te blijven doen. Laat ons naar het voorbeeld van Jezus helpers zijn voor hen, die onze daadkrachtige hulp nodig hebben. Help ons als wij anderen helpen. Goede God, geef ons allen uw Geest; de zieke, de gezonde, de arme en de rijke mensen. Laat ook ons tot zegen worden, zodat alle mensen voelen dat wij uw liefde in ons dragen. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus, Amen. 8. Collecteaankondiging De opbrengst van de collecte komt ten goede aan Stichting Dark & Light. Geef licht! Onder dit motto geven we vandaag voor het belangrijke werk van Dark & Light, een organisatie die zich inzet voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere handicap in ontwikkelingslanden. Zij hebben nauwelijks zicht op een menswaardig bestaan. Wij willen onze ogen niet sluiten en willen ons hart voor de nood van deze wereld openen. Laten we daarom geven voor mensen die zelf geen uitzicht meer hebben. 9. Collecte voortgang 10. Uitnodiging tot het Onze Vader Tijdens het ophalen van de collecte kunt u het werk van Dark & Light onder de aandacht brengen door het tonen van een video of een PowerPoint presentatie. U vindt deze op Als kinderen van God voelen wij ons verbonden met alle zieken en mensen in nood op deze aarde. Wij bidden, zoals Jezus ons dat zelf geleerd heeft. Bid het Onze Vader in de vertaling die u gewend bent. 11. Zegenbede Zegen ons allen, almachtige God. Wij hebben uw zegen nodig, want wij zijn zo verschillend in het geloof, huidskleur en taal. Het is vaak moeilijk iedereen te aanvaarden zoals hij is. Maar of iemand gezond of ziek, jong of oud is, geef ons begrip voor elkaar. Amen. 7

8 Gespreksgroepen Themastudie over blindheid/handicaps in de Bijbel Van alle gevallen van blindheid is 75% te voorkomen Waarom een kringavond over dit thema? De nood onder blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden is groot. Van alle gevallen van blindheid is 75% te voorkomen, maar vaak ontbreken financiële middelen om te helpen. Hierdoor gaan veel mensen onnodig blind door het leven. Bewustwording van deze problematiek is dus ontzettend belangrijk. Hoe betrek ik de deelnemers bij dit thema? Blind- en slechtziendheid is een heel Bijbels thema. Jezus werd er in Zijn tijd op aarde ook mee geconfronteerd. Hij genas mensen en wij mogen Zijn voorbeeld volgen. Kan mijn kring iets op financieel gebied betekenen? Dark & Light is zeer dankbaar voor financiële hulp die voortkomt uit bewustwording van de nood in ontwikkelingslanden. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van een collecte of een periodieke donatie vanuit uw kring. Wat levert het mijn kring op? De deelnemers zullen: Een standpunt innemen over het thema blindheid; Een Bijbeltekst met het eigen leven in verband brengen; Erop letten dat we onze eigen omgeving geschikt maken voor gehandicapten; Een concrete bijdrage leveren voor hen die geen toegang hebben tot medische hulp. Waaruit bestaat de opzet? - Begroeting en inleiding - Ervaringen van deelnemers - Omgang met gehandicapten in de Bijbel - Kernwoorden opschrijven - Spreuken en citaten - Jezus navolgen - Gebed 8

9 Opzet voor de themastudie Hoe gebruik ik deze opzet? De cursieve tekst leest u voor. De overige tekst is een uitleg of suggestie voor het onderdeel. 2. Ervaringen van deelnemers Ziekte treft iedereen, heel dichtbij of in de omgeving. Daarom is de kans aanwezig dat deelnemers een directe ervaring hebben met blind- of slechtziendheid. Bespreek deze kort in uw kring. 1. Begroeting en inleiding Elke vijf seconden wordt ergens iemand blind. Van hen betreft het elke minuut een kind. Maar van alle blindheid is 75% te voorkómen. Volgens een schatting van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) zal het aantal blinden tot 2020 drastisch oplopen wanneer er geen actie wordt ondernomen. Dat is schokkende informatie. Dat er niet voor iedereen oogzorg is, maakt duidelijk hoe onrechtvaardig de rijkdom in de wereld verdeeld is. Maar wij als christenen worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat onze wereld rechtvaardig en leefbaar wordt. 3. Omgang met gehandicapten in de Bijbel Uit het Nieuwe Testament blijkt dat Jezus veel mensen heeft genezen. (Mt. 11: 5, Mk. 1: 21-28). Hij genas blinden, maar ook kreupelen, verlamden, bezetenen en doven. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de uitsluiting door de maatschappij. Ze zijn volkomen afhankelijk van anderen en krijgen weinig tot geen hulp. Maar wanneer ze Jezus ontmoeten is er in veel gevallen genezing. Ze kunnen zelfstandig verder leven en worden door de maatschappij weer als volwaardig mens gezien. Een nieuwe levensinvulling is mogelijk. De hulp voor de zieken wordt in het christendom gezien als de kernopdracht van Jezus (Lukas 10: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan). Maar er is meer dan alleen medische hulp. Wie ziek is voelt de eigen afhankelijkheid en hulpbehoevendheid. Dit is een vreselijk gevoel. Als je ziek bent heb je ook mensen nodig die je troosten en helpen om de ziekte psychisch aan te kunnen. Genegenheid en nabijheid zijn heel belangrijk. Jezus laat dit principe heel duidelijk zien: Hij gaat naar de zieke toe en is niet bang om ze aan te raken. Hij neemt ze serieus en die ene ontmoeting verandert de hele mens. Genezingen in de Bijbel houden altijd verband met het geloof. De blinde die weer kan zien ontdekt het bestaan van God en de verlamde die weer kan lopen volgt een nieuwe geestelijke levensweg. Want tenslotte is het God die mensen geneest van binnen en van buiten. 4. Kernwoorden opschrijven Lees nogmaals Lukas 10: Maak eens een rondje over deze Bijbeltekst. Kijk of er verbindingen zijn met persoonlijke dagelijkse ervaringen en deze tekst. Schrijf de kernwoorden uit elk verhaal op een groot vel papier. Door hierover na te denken blijft de tekst beter hangen. Bijvoorbeeld: bedelaar, hulpgeroep, afwijzing. 9

10 5. Spreuken en citaten Bespreek de volgende spreuken en citaten en haal er per persoon één uit. Bespreek per persoon de volgende vragen: Welke tekst is voor mij belangrijk en waarom? Wat kan ik hiervan leren voor mijn dagelijks leven? Om goed te kunnen zien, is vaak een verandering van de richting waarin men kijkt genoeg. Gods woord is als een licht in de nacht. Het brengt hoop en toekomst, het geeft troost, het geeft houvast in moeilijke situaties, in nood en angst en is als een ster in het duister. We moeten naar de mensheid kijken om te begrijpen waarom God in hun midden gekomen is. De Bijbel kunnen we niet lezen, we kunnen haar alleen maar naleven (Mt. 7:24) Het is geen boek, het is een manier van leven. En het is onmogelijk om er ook maar één woord van te begrijpen zonder te beslissen er naar te leven. In ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Joh. 8:12) Geloof in het licht zolang u het licht bij u heeft, dan bent u kinderen van het licht. (Joh. 12:36) 6. Jezus navolgen Stichting Dark & Light wil Jezus navolgen in de genezing van gehandicapten en in de zorg die Hij voor hen had. Een groot deel van blindheid wereldwijd kan voorkomen worden en er zijn nog te weinig voorzieningen voor mensen met een handicap. Dark & Light werkt in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika en hoopt met dit kringmateriaal bewustwording van de nood te vergroten. 7. Gebed Heer, wij leven in het donker. Hoe vaak dwalen wij daarin niet rond. Het is niet gemakkelijk om in het donker de weg te vinden. Laat het licht worden in onze harten, in onze medemensen, in onze stad en in onze wereld. Verlicht onze ogen. Het is moeilijk, in het donker te lopen. Je wankelt, je stoot je, je tast en je bent de goede weg kwijt. Kom toch met uw licht en leid mijn voetstappen. Open mijn ogen! Het is moeilijk om je in te zetten voor anderen, middenin de drukte van het leven. Heer, ik weet dat U er bent! Laat mij toch uw gezicht zien, zodat ik mij naar U richten kan. Open mijn ogen! Sla een brug tussen ons, zodat we leren elkaar lief te hebben. Open mijn ogen! En mijn ogen zullen wijd open staan om U overal en elke dag te ontdekken. Amen. 10

11 Zondagsschool Kinderactiviteiten met het thema blindheid Leren hoe Jezus omging met gehandicapten Waarom een zondagsschooldienst over dit thema? Veel kinderen in ontwikkelingslanden raken gehandicapt door slechte hygiëne, ondervoeding of gebrek aan medische zorg. Onder hen zijn veel kinderen, terwijl veel aandoeningen eenvoudig te verhelpen zijn. Dit themamateriaal laat kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennismaken met het thema blindheid. Hoe betrek ik kinderen bij dit thema? Blind- en slechtziendheid is een heel Bijbels thema. Daarom is het heel geschikt als leerstof voor de zondagsschool. Kinderen kunnen zich op een speelse manier inleven in de dagelijkse wereld van een blinde. Voor welke leeftijd is deze opzet? Het materiaal is geschikt voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Met wat aanpassingen is het echter ook te gebruiken voor iets oudere kinderen. U kunt dan zelf de tekst en activiteiten aanpassen aan de leefwereld van de kinderen. Kan mijn zondagsschoolklas iets op financieel gebied betekenen? Dark & Light is zeer dankbaar voor financiële hulp die voortkomt uit bewustwording van de nood in ontwikkelingslanden. U kunt bij Dark & Light vragen om een donatiebusje waar kinderen elke week wat kleingeld in kunnen stoppen. Zij leren op deze manier om te geven voor anderen die het niet zo goed hebben. Eventueel kunt u eenmalig geld ophalen voor Dark & Light. Waar uit bestaat deze opzet? - Inleiding - Vertelrondje - Uit de Bijbel - Zingen - K ennismaking met blindheid in ontwikkelingslanden en collecte - Spelletjes over blindheid - Creatieve toepassing Wat levert het mijn zondagsschool op? De kinderen zullen: Op een speelse manier kennismaken met het thema blindheid; Leren hoe Jezus omging met gehandicapten; Bewust worden van de situatie waar veel andere kinderen in zitten; Leren geven voor anderen die het minder goed hebben. 11

12 Opzet voor de zondagsschooldienst Hoe gebruik ik deze opzet? De cursieve tekst leest u voor. De overige tekst is een uitleg of suggestie voor het onderdeel. 2. Vertelrondje Ongetwijfeld kennen de kinderen iemand die niet goed ziet of een bril heeft. Wellicht heeft één van de kinderen zelf een bril. Laat hem/haar dan vertellen wat er gebeurt als hij/zijn geen bril op heeft. Maak een rondje waarbij de kinderen hun verhaal kwijt kunnen. 1. Inleiding Wat fijn dat jullie er zijn! Ik ben blij dat ik jullie allemaal kan zien. Zo zie ik dat (benoem een paar kenmerken van de kinderen, zoals blauwe ogen of vieze schoenen). Leuk hè, dat iedereen zo anders is? Zo heeft de Here God ons gemaakt. Dat staat in de Bijbel. En weet je wat er nog meer in de Bijbel staat? Dat de Here God van ons vraagt om andere mensen te helpen. Ken jij bijvoorbeeld iemand die blind is, en dus helemaal niets kan zien? Of iemand met een bril? Dan mag jij diegene helpen! 3. Uit de Bijbel Marcus 10: In de tijd dat de Here Jezus op aarde was waren er ook veel blinde mensen. Zij konden niets zien en hadden altijd andere mensen nodig om hen te helpen. Dat vonden ze helemaal niet leuk. Eén van hen was Bartimeus. Hij was blind en kon dus helemaal niets zien. Op een dag hoorde hij dat de Here Jezus langs zou komen. Hij dacht: misschien kan die Jezus mij genezen! Hij begon te roepen en hoopte dat de Here Jezus hem zou horen. Maar de mensen in zijn buurt werden boos en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar Bartimeus bleef roepen. En Jezus hoorde hem. Hij liet Bartimeus bij zich komen. Wat wil je dat ik voor je doe? vroeg Jezus. Ik zou zo graag willen zien! antwoordde Bartimeus. Toen zei de Here Jezus: Je gelooft dat ik je weer kan laten zien. Daarom maak ik je ogen nu beter. En jahoor, Bartimeus kon weer zien! Hij was heel erg blij en kon weer alles zelf doen. 4. Zingen Liedjes: Bartimeus uit Bijbelliederen voor jongere kinderen, deel 1, lied 69 (Boekencentrum) Je mag er zijn uit Opwekking voor Kinderen, lied 180 Ben je groot of ben je klein uit Opwekking voor Kinderen, lied 18 12

13 5. Kennismaking met blindheid in ontwikkelingslanden en collecte Doe maar eens je handen voor je ogen. Zie je nu iets? Nee hè? Het is heel donker als je niets kunt zien. In veel arme landen wonen kinderen die niets kunnen zien omdat ze blind zijn. Dat is erg hè? Zij kunnen niet spelen en stoten vaak dingen om. En ze kunnen niet naar school. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Gelukkig zijn er mensen die hen willen helpen. Want heel veel kinderen kunnen door een dokter beter gemaakt worden. Maar daar is wel geld voor nodig. Daarom mag je vandaag geld geven voor die kinderen die niets kunnen zien. Met dat geld kan een dokter hen beter maken. Dan kunnen ze weer naar school en buiten spelen. Laat een kind met het donatiebusje van Dark & Light rondgaan. 6. Spelletjes over blindheid U kunt kiezen uit diverse spelletjes die te maken hebben met blindheid. 1. Waar komt het geluid vandaan? Een kind zit met een blinddoek in het midden van de ruimte. De anderen sluipen één voor één naar de blinde toe. Daar maakt hij zachtjes een geluidje. De blinde probeert te horen waar het geluid vandaan komt, De blinde wijst in de richting waar het kind staat en degene die gesnapt wordt neemt de rol over. 2. Geluiden raden Een kind maakt geluiden voor de blinde die het geluid moet raden. Laat de kinderen om en om blind zijn en geluiden maken. Bijvoorbeeld: Van een schaar die papier knipt Van een glas met water vullen Spelen op een muziekinstrument Klappen in de handen Springen in de lucht 3. Met een bal spelen Alle kinderen krijgen een blinddoek voor en gaan in een kring staan. Dan mogen ze overgooien met de bal. Leg de kinderen uit dat ze goed moeten luisteren waar de bal terechtkomt. Zo kunnen ze proberen de bal te vangen. 4. Voelen Stop verschillende voorwerpen in een ton en doe er een doek over heen. Via een gat in het doek kunnen kinderen een voorwerp voelen. Laat ze raden wat het is. 7. Creatieve toepassing De kinderen mogen een kleurplaat maken van Bartimeus, die Jezus roept. Kopieer de kleurplaat zo vaak als nodig. De kleurplaat vindt u op de volgende pagina. 13

14 De blinde Bartimeus roept Jezus, Marcus 10:46-52 HGJB, Bilthoven 14

15 In actie voor Dark & Light Initiatieven voor U op een rij Stichting Dark & Light is grotendeels afhankelijk van giften van particulieren, kerken en stichtingen. Maar naast financiële ondersteuning willen wij in Nederland het bewustzijn vergroten over de nood van gehandicapten in ontwikkelingslanden. U kunt ons met beide helpen door het organiseren van een actie. Deze zijn voor ons erg waardevol. Wij zetten enkele initiatieven voor u op een rij. 2. Vastenactie Vasten is het tijdelijk laten van dingen die u normaal gesproken wel doet. Denk aan snoepen, telefoneren, tv-kijken of uit eten gaan. U kunt in groepsverband vasten. Het geld wat u uitspaart komt ten goede van Dark & Light. 3. Markt Met zelfgemaakte producten, zoals kaarten of gebak, kunt u op een (rommel)markt gaan staan. De opbrengst komt ten goede van Dark & Light. 4. Een bijzonder verjaardagscadeau In plaats van het gebruikelijke verjaardagscadeau voor uzelf vraagt u een gift voor Dark & Light. 5. Promotie Dark & Light 6. Benefietacties 1. Koffie met zelfgebakken taart Met uw vrouwengroep of Bijbelkring organiseert u een gezellige koffieochtend voor een groep mensen, bijvoorbeeld buurtbewoners. Door zelf een taart te bakken houdt u de kosten laag. U kunt rondgaan met een donatiebusje of deze bij de deur zetten. De vrijwillige giften komen ten goede van Dark & Light. Het is voor ons bijzonder waardevol als u zoveel mogelijk mensen over Dark & Light vertelt en bijvoorbeeld folders uitdeelt in uw gemeente. Tevens kunt u uw gemeente attent maken op de gezinsdienst die Dark & Light heeft samengesteld of een Bijbelstudie wijden aan het thema blindheid. 7. Collectes In de eredienst kan een collecte gehouden worden voor Dark & Light. 9. Gebed U kunt een concert, (rommel)markt of feest organiseren met als doel het inzamelen van geld. Schenk bijvoorbeeld het entreegeld aan ons. Wij geven u graag tips voor de organisatie en uitvoering en hebben informatiefolders, filmpjes, flyers en ander promotiemateriaal ter beschikking. 8. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn een waardevolle ondersteuning voor Dark & Light. We hebben uiteenlopende bezigheden en takenpakketten. Neem contact met ons op voor actuele vacatures. Steun ons in uw gebed. 15

16 Fotomateriaal Wij vinden het fijn om op de hoogte te blijven van acties die u organiseert. Zou u ons na afloop fotomateriaal en een samenvatting willen sturen van uw actie? Wellicht ziet u uw verhaal dan wel terug op de website. Eindverantwoordelijkheid Let u erop dat wij bij acties niet als officiële organisator, maar als begunstigde organisatie optreden. De eindverantwoordelijkheid van de actie ligt bij de betreffende organisator. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. U kunt uw gift storten op giro 131 t.n.v. Stichting Dark & Light te Veenendaal. Stichting Dark & Light is aangesloten bij Micha Nederland. Deze campagne roept christenen in Nederland op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij, en aan de slag te gaan. Stichting Dark & Light Vendelier 13, 3905 PB Veenendaal Postbus 672, 3900 AR Veenendaal Telefoon: (0318) Fax: (0318) Website: Giro: 131 KvK-nummer: Hartelijk dank voor uw hulp!

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:22-34 1

Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:22-34 1 Gezinsdagboek Altijd dichtbij Handelingen 16:22-34 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie