Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themagids Stichting Dark & Light Giro 131"

Transcriptie

1 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

2

3 Introductie Inhoud Kerken Gezinsdienst in het teken van blind- en slechtziendheid Opzet voor de gezinsdienst Gespreksgroepen Themastudie over blindheid in de Bijbel Opzet voor de themastudie Zondagsschool Kinderactiviteiten met het thema blindheid Opzet voor de zondagsschool In actie voor Dark & Light Blind- en slechtziendheid is wereldwijd een probleem van ongekende omvang. Elke vijf seconden wordt iemand blind. En elke minuut treft dit een kind. In één klap zijn zij het zicht op een toekomst kwijt. En het schrijnende is dat in maar liefst 75% van de gevallen blindheid voorkómen had kunnen worden. Vaak kan dat met relatief goedkope en eenvoudige middelen. Bestrijding van onnodige blindheid is één van de doelstellingen van Stichting Dark & Light. Daarom hebben wij deze gids geschreven om kerken te betrekken bij deze problematiek. De gids bevat verwerkingen voor kerkdiensten, gespreksgroepen en zondagsscholen. Vanuit Bijbels perspectief willen wij mensen in Nederland ervan bewust maken hoe het is om blind te zijn en wat er aan gedaan kan worden. Blindheid Wist u dat 90% van alle blinden in ontwikkelingslanden woont? Dat cijfer toont aan dat blindheid een directe relatie heeft met armoede. Slechte leefomstandigheden, gebrek aan medicijnen en tekort aan artsen hebben tot gevolg dat veel mensen nodeloos blind door het leven gaan. De belangrijkste veroorzakers van blindheid zijn staar, de infectieziekte trachoom en vitamine A tekort. Stichting Dark & Light Dark & Light is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met twee doelstellingen: bestrijden van vermijdbare blindheid; inclusie van mensen met een handicap. Dit doen wij door ondersteuning van lokale partners in Afrika en Azië die zich richten op oogzorg, revalidatie, inclusief onderwijs en lobby voor de rechten van mensen met een handicap. Naast deze directe projectondersteuning geven wij advies en training aan andere ontwikkelingsorganisaties om hun programma s toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Actie Kom met uw gemeente of gespreksgroep in actie voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Deze gids geeft daarvoor een aanzet, maar voelt u zich vrij om een eigen invulling te kiezen die past bij uw gemeente. 3

4 Kerken Gezinsdienst in het teken van blind- en slechtziendheid Waarom een gezinsdienst over dit thema? Stichting Dark & Light wil mensen bewust maken van de nood van blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Wij nodigen u daarom uit om een gezinsdienst te wijden aan dit thema. Hoe betrek ik mijn gemeenteleden bij dit thema? Het is de bedoeling dat de gezinsdienst diverse doelgroepen aanspreekt. U kunt de door ons geleverde ideeën inpassen in het gebruikelijke verloop van de dienst. Voelt u zich vrij om het concept aan te passen. Kan mijn gemeente iets op financieel gebied betekenen? Dark & Light is zeer dankbaar voor financiële hulp die voortkomt uit bewustwording van de nood in ontwikkelingslanden. Wij zouden het zeer waarderen als u de opbrengst van de collecte aan ons schenkt. U kunt kiezen voor een specifiek project, zodat u de gemeente actief kunt informeren over de doelen en bereikte resultaten. Wat levert het mijn gemeente op? De kerkgangers zullen: Zich verdiepen in het thema blindheid; Een Bijbeltekst met hun eigen leven in verband brengen; Zich bewust worden van de Bijbelse oproep om om te zien naar onze naaste; Begrijpen dat wij erop moeten letten dat we onze omgeving toegankelijk maken voor mensen met een handicap en dat we hulp moeten verlenen aan hen die geen toegang hebben tot medische hulp. Waaruit bestaat de opzet? - Opties voor liedkeuze - Votum en groet - Verootmoediging en gebed - Verhalen van een blinde of slechtziende - Evangelielezing - Geloofsbelijdenis - Voorbeden - Collecteaankondiging - Collectevoortgang - Uitnodiging tot het bidden van het Onze Vader 4

5 Opzet voor de gezinsdienst 1. Opties voor liedkeuze Hoe gebruik ik deze opzet? De cursieve tekst leest u voor. De overige tekst is een uitleg of suggestie voor het onderdeel. Uit het liedboek voor de kerken Lied 325: 1, 5, 6 en 7 Lied 265: 1, 2, 3 en 4 Lied 62: 1, 2, 3 en 4 Psalm 138 Psalm 13 Voor de kinderen: Bartimeus uit Bijbelliederen voor jongere kinderen, deel 1, lied 69 (Boekencentrum) Uit de Opwekkingsbundel Voor de kinderen: Handen heb je om te geven uit de Evangelische Liedbundel (Boekencentrum) 2. Votum en groet Wij willen deze dienst beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus genas vele zieken. Hij was niet bang om hen aan te raken en heeft zich gewijd aan de zieken van Zijn tijd. Zijn handelen is tot voorbeeld geworden voor ons doen en laten. Daarom zullen we vandaag nadenken over blind- en slechtziendheid en in het bijzonder denken aan hen die nauwelijks toegang hebben tot medische hulp. Je kunt de wereld niet in je eentje veranderen. Maar wij kunnen er wel voor zorgen dat er wereldwijd meer hulp gegeven wordt. Zo kan Gods barmhartigheid getoond worden in gebieden waar geen goede zorg is voor gehandicapten. Ook als zij niet genezen verdienen ze alle zorg en aandacht. 4. Verhalen van een blinde of slechtziende Maak een keuze uit een van de verhalen of lees alle verhalen voor. 1. Ik ben Selomon en woon met mijn moeder Muzazo en haar zus Woyzite in het bergland van Ethiopië. Zij zijn een grote steun voor ons gezin. Ze werken veel, bij de koffieoogst of in de huishouding bij de kinderen. Ons leven is niet altijd eenvoudig, maar omdat iedereen goed meehelpt, kunnen wij heel goed leven. Maar op een dag werd mijn moeder blind en kort daarna werd het zicht van mijn tante minder. Zij konden niet meer helpen op de koffieplantage en alles raakte in de war. Ik wist niet meer hoe het verder moest. Het vele werk, de kinderen én twee blinde vrouwen voor wie gezorgd moest worden. Ik was helemaal wanhopig! Toen ik hoorde dat een man naar de stad zou komen, die misschien blinden kan genezen, wist ik meteen dat ik daarheen moest. Ik bracht moeder en tante ernaartoe. Een hele dag hebben we gelopen. Maar het was de moeite waard. De dokter opereerde Muzazo en Woyzite. Ze leden beide aan grauwe staar. Nu kunnen ze weer zien! Ik dank God, want het leven is het voor ons weer waard om geleefd te worden! 3. Verootmoediging en gebed We doen anderen vaak tekort. Vaak willen we de nood om ons heen niet zien en sluiten we onze ogen ervoor. Laten we ons verlangen naar bevrijding bij God neerleggen. God, we willen leven in het licht, maar handelen vaak in het donker. Een mens heeft ogen nodig om te zien, maar vaak sluiten wij ze om niet te zien dat iemand ons nodig heeft. Opent U onze ogen, Heer, erbarm u over ons. God, dikwijls leven we te luidruchtig, zodat we de stemmen om ons heen niet horen. We hebben oren nodig om te horen, maar vaak sluiten wij ze om niet te hoeven horen als iemand ons roept. Opent U onze oren, Heer, erbarm U over ons. God, vaak rennen wij door het leven, zonder doel en houvast. We hebben benen nodig om te lopen, maar dikwijls zijn wij alsof we verlamd zijn, om niet naar elkaar toe te hoeven gaan. Neemt U van ons weg wat ons verlamt, Heer, erbarm U over ons. Het is niet eenvoudig om in het donker de weg te vinden. Laat het licht worden in onze harten, in onze medemensen, in onze stad, in onze wereld! 5

6 2. Ik heet Shamimu en ben vijf jaar. Met mijn ouders en mijn broers en zussen woon ik in de buurt van de Kilimanjaro, een heel hoge berg in Tanzania. Mijn ouders werken veel dus we hebben genoeg te eten. Maar ik begon steeds slechter te zien. Toen ik naar de kleuterschool ging zag ik helemaal niets meer. De andere kinderen maakten een kleurplaat en bekeken plaatjes, maar ik kon niets meer zien. Dat heeft mij bang gemaakt. Papa en mama waren bezorgd maar ze wisten niet wie ze om raad konden vragen, of wie mij zou kunnen helpen. Een buurman vertelde ons toen over een ziekenhuis in Moshi, wat helemaal niet zo ver is. Daar heeft een dokter mij onderzocht en gezegd dat als ik geopereerd zou worden, ik weer zou kunnen zien en dus ook weer kleurplaten zou kunnen maken. We waren heel blij! Ik heb in beide ogen nieuwe lenzen gekregen. Toen het verband eraf gehaald werd, kon ik eindelijk mijn moeder weer zien en ook mijn familie! Ik ga nu naar school en ben blij dat ik kan zien hoe mooi alles is. 3. Mijn naam is Alier Wgang, ik woon in het zuiden van het land dat Soedan heet. Ik ben er erg trots op dat ik veel kinderen en kleinkinderen heb. Ik had altijd een bijzondere plaats in mijn familie. Ik verzorgde de koeien, die melk en vlees gaven zodat we altijd te eten hadden. Maar op een dag werden mijn ogen ziek. Ik kon steeds minder zien. Terwijl mijn zoons het land bewerkten, was ik plotseling nutteloos en de koeien werden onder mijn blinde ogen gestolen. Ik was wanhopig! Wat moest er van mij en mijn leven terecht komen? Ik kreeg een beetje hoop toen mijn zoon vertelde dat er een paar honderd kilometer verderop een ziekenhuis is, waar blinde mensen genezen worden. Toen ging alles heel snel: een stem zei me dat ik grauwe staar had en een kleine ingreep mij weer gezond zou maken. Ik werd meteen geopereerd. De volgende dag kon ik mijn ogen nauwelijks geloven! Ik kon weer zien, zonder hulp naar huis gaan en voor mijn kleinkind zorgen; weer een waardig leven leiden! Ik dank God! 5. Evangelielezing Lezing van de blinde Bartimeus (Marcus 10: 46-52) of een andere genezingsgeschiedenis. Uit deze tekst zijn enkele kernzinnen te halen: Jezus ziet de gehandicapte; Jezus brengt positieve verandering; Hij ontfermt zich over de gehandicapte; Hij trekt zich niets aan van wat omstanders van de gehandicapte vinden; Hij heeft vertrouwen in een waardevolle toekomst voor de gehandicapte; Handicaps zijn van alle tijden; Jezus stuurt aan op verandering van de opvatting en houding tegenover gehandicapten; Geloof verandert levens. 6. Geloofsbelijdenis Vraag voor de dienst begint om een gezin met twee oudere kinderen die de volgende tekst voor willen lezen. Kind 1: Waarom geloven jullie, grote mensen, eigenlijk in God? Man: Wij geloven dat God graag wil dat het met iedereen op aarde goed gaat. Daarom heeft hij ons deze wereld gegeven en daarom willen wij anderen helpen. Kind 2: Waarom geloven jullie in Jezus? Waarom vertellen jullie zijn verhalen? Vrouw: Wij geloven in Jezus omdat wij geloven dat niet alleen de rijke mensen mogen beslissen wat er gebeurt. Jezus heeft ons laten zien hoe wij moeten leven want Hij is net als wij een mens geweest. Hij zorgde voor de kinderen, de zieken en de zwakken. En hij stierf voor ons aan het kruis. Maar zijn liefde voor mensen was sterker dan de dood. Daarom willen wij broers en zussen van elkaar zijn en doen wat Hij deed. Kind 1: Waarom geloven jullie in de Heilige Geest? Man: Wij geloven in de Heilige Geest omdat wij willen dat alles eerlijk gaat. Wij zijn enthousiast over wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Wij willen net zo eerlijk zijn als Hij was. Als wij dat als kinderen van God doen, dan zijn wij samen de gemeente van Jezus. Kind 2: Geloven jullie dat echt allemaal? Er is zoveel oneerlijkheid in de wereld. Wij kunnen bijvoorbeeld naar een ziekenhuis als we ziek zijn, maar kinderen in arme landen niet. Vrouw: Ja, dat geloven wij echt. En veel dingen zijn oneerlijk. Daarom willen wij anderen helpen zodat onze wereld goed wordt en iedereen dezelfde kansen heeft. 6

7 7. Voorbeden Wij richten ons tot onze Heer, die het Licht van de wereld is, ook voor mensen in nood. Veel mensen worden onschuldig van hun levensmogelijkheden beroofd. Maar ook zij hebben recht op lichamelijke en geestelijke ontplooiing. Open onze ogen voor de nood in deze wereld. Veel mensen zetten zich wereldwijd in voor zieke en lijdende mensen. Zij offeren hun vrije tijd op en brengen zichzelf ook in gevaar. Beschermt u hen. Veel mensen dragen ertoe bij dat gerechtigheid en vrede op deze aarde werkelijkheid worden. Geef hen elke dag weer nieuwe motivatie om dit te blijven doen. Laat ons naar het voorbeeld van Jezus helpers zijn voor hen, die onze daadkrachtige hulp nodig hebben. Help ons als wij anderen helpen. Goede God, geef ons allen uw Geest; de zieke, de gezonde, de arme en de rijke mensen. Laat ook ons tot zegen worden, zodat alle mensen voelen dat wij uw liefde in ons dragen. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus, Amen. 8. Collecteaankondiging De opbrengst van de collecte komt ten goede aan Stichting Dark & Light. Geef licht! Onder dit motto geven we vandaag voor het belangrijke werk van Dark & Light, een organisatie die zich inzet voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere handicap in ontwikkelingslanden. Zij hebben nauwelijks zicht op een menswaardig bestaan. Wij willen onze ogen niet sluiten en willen ons hart voor de nood van deze wereld openen. Laten we daarom geven voor mensen die zelf geen uitzicht meer hebben. 9. Collecte voortgang 10. Uitnodiging tot het Onze Vader Tijdens het ophalen van de collecte kunt u het werk van Dark & Light onder de aandacht brengen door het tonen van een video of een PowerPoint presentatie. U vindt deze op Als kinderen van God voelen wij ons verbonden met alle zieken en mensen in nood op deze aarde. Wij bidden, zoals Jezus ons dat zelf geleerd heeft. Bid het Onze Vader in de vertaling die u gewend bent. 11. Zegenbede Zegen ons allen, almachtige God. Wij hebben uw zegen nodig, want wij zijn zo verschillend in het geloof, huidskleur en taal. Het is vaak moeilijk iedereen te aanvaarden zoals hij is. Maar of iemand gezond of ziek, jong of oud is, geef ons begrip voor elkaar. Amen. 7

8 Gespreksgroepen Themastudie over blindheid/handicaps in de Bijbel Van alle gevallen van blindheid is 75% te voorkomen Waarom een kringavond over dit thema? De nood onder blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden is groot. Van alle gevallen van blindheid is 75% te voorkomen, maar vaak ontbreken financiële middelen om te helpen. Hierdoor gaan veel mensen onnodig blind door het leven. Bewustwording van deze problematiek is dus ontzettend belangrijk. Hoe betrek ik de deelnemers bij dit thema? Blind- en slechtziendheid is een heel Bijbels thema. Jezus werd er in Zijn tijd op aarde ook mee geconfronteerd. Hij genas mensen en wij mogen Zijn voorbeeld volgen. Kan mijn kring iets op financieel gebied betekenen? Dark & Light is zeer dankbaar voor financiële hulp die voortkomt uit bewustwording van de nood in ontwikkelingslanden. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van een collecte of een periodieke donatie vanuit uw kring. Wat levert het mijn kring op? De deelnemers zullen: Een standpunt innemen over het thema blindheid; Een Bijbeltekst met het eigen leven in verband brengen; Erop letten dat we onze eigen omgeving geschikt maken voor gehandicapten; Een concrete bijdrage leveren voor hen die geen toegang hebben tot medische hulp. Waaruit bestaat de opzet? - Begroeting en inleiding - Ervaringen van deelnemers - Omgang met gehandicapten in de Bijbel - Kernwoorden opschrijven - Spreuken en citaten - Jezus navolgen - Gebed 8

9 Opzet voor de themastudie Hoe gebruik ik deze opzet? De cursieve tekst leest u voor. De overige tekst is een uitleg of suggestie voor het onderdeel. 2. Ervaringen van deelnemers Ziekte treft iedereen, heel dichtbij of in de omgeving. Daarom is de kans aanwezig dat deelnemers een directe ervaring hebben met blind- of slechtziendheid. Bespreek deze kort in uw kring. 1. Begroeting en inleiding Elke vijf seconden wordt ergens iemand blind. Van hen betreft het elke minuut een kind. Maar van alle blindheid is 75% te voorkómen. Volgens een schatting van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) zal het aantal blinden tot 2020 drastisch oplopen wanneer er geen actie wordt ondernomen. Dat is schokkende informatie. Dat er niet voor iedereen oogzorg is, maakt duidelijk hoe onrechtvaardig de rijkdom in de wereld verdeeld is. Maar wij als christenen worden opgeroepen om ervoor te zorgen dat onze wereld rechtvaardig en leefbaar wordt. 3. Omgang met gehandicapten in de Bijbel Uit het Nieuwe Testament blijkt dat Jezus veel mensen heeft genezen. (Mt. 11: 5, Mk. 1: 21-28). Hij genas blinden, maar ook kreupelen, verlamden, bezetenen en doven. Wat ze met elkaar gemeen hebben is de uitsluiting door de maatschappij. Ze zijn volkomen afhankelijk van anderen en krijgen weinig tot geen hulp. Maar wanneer ze Jezus ontmoeten is er in veel gevallen genezing. Ze kunnen zelfstandig verder leven en worden door de maatschappij weer als volwaardig mens gezien. Een nieuwe levensinvulling is mogelijk. De hulp voor de zieken wordt in het christendom gezien als de kernopdracht van Jezus (Lukas 10: de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan). Maar er is meer dan alleen medische hulp. Wie ziek is voelt de eigen afhankelijkheid en hulpbehoevendheid. Dit is een vreselijk gevoel. Als je ziek bent heb je ook mensen nodig die je troosten en helpen om de ziekte psychisch aan te kunnen. Genegenheid en nabijheid zijn heel belangrijk. Jezus laat dit principe heel duidelijk zien: Hij gaat naar de zieke toe en is niet bang om ze aan te raken. Hij neemt ze serieus en die ene ontmoeting verandert de hele mens. Genezingen in de Bijbel houden altijd verband met het geloof. De blinde die weer kan zien ontdekt het bestaan van God en de verlamde die weer kan lopen volgt een nieuwe geestelijke levensweg. Want tenslotte is het God die mensen geneest van binnen en van buiten. 4. Kernwoorden opschrijven Lees nogmaals Lukas 10: Maak eens een rondje over deze Bijbeltekst. Kijk of er verbindingen zijn met persoonlijke dagelijkse ervaringen en deze tekst. Schrijf de kernwoorden uit elk verhaal op een groot vel papier. Door hierover na te denken blijft de tekst beter hangen. Bijvoorbeeld: bedelaar, hulpgeroep, afwijzing. 9

10 5. Spreuken en citaten Bespreek de volgende spreuken en citaten en haal er per persoon één uit. Bespreek per persoon de volgende vragen: Welke tekst is voor mij belangrijk en waarom? Wat kan ik hiervan leren voor mijn dagelijks leven? Om goed te kunnen zien, is vaak een verandering van de richting waarin men kijkt genoeg. Gods woord is als een licht in de nacht. Het brengt hoop en toekomst, het geeft troost, het geeft houvast in moeilijke situaties, in nood en angst en is als een ster in het duister. We moeten naar de mensheid kijken om te begrijpen waarom God in hun midden gekomen is. De Bijbel kunnen we niet lezen, we kunnen haar alleen maar naleven (Mt. 7:24) Het is geen boek, het is een manier van leven. En het is onmogelijk om er ook maar één woord van te begrijpen zonder te beslissen er naar te leven. In ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Joh. 8:12) Geloof in het licht zolang u het licht bij u heeft, dan bent u kinderen van het licht. (Joh. 12:36) 6. Jezus navolgen Stichting Dark & Light wil Jezus navolgen in de genezing van gehandicapten en in de zorg die Hij voor hen had. Een groot deel van blindheid wereldwijd kan voorkomen worden en er zijn nog te weinig voorzieningen voor mensen met een handicap. Dark & Light werkt in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika en hoopt met dit kringmateriaal bewustwording van de nood te vergroten. 7. Gebed Heer, wij leven in het donker. Hoe vaak dwalen wij daarin niet rond. Het is niet gemakkelijk om in het donker de weg te vinden. Laat het licht worden in onze harten, in onze medemensen, in onze stad en in onze wereld. Verlicht onze ogen. Het is moeilijk, in het donker te lopen. Je wankelt, je stoot je, je tast en je bent de goede weg kwijt. Kom toch met uw licht en leid mijn voetstappen. Open mijn ogen! Het is moeilijk om je in te zetten voor anderen, middenin de drukte van het leven. Heer, ik weet dat U er bent! Laat mij toch uw gezicht zien, zodat ik mij naar U richten kan. Open mijn ogen! Sla een brug tussen ons, zodat we leren elkaar lief te hebben. Open mijn ogen! En mijn ogen zullen wijd open staan om U overal en elke dag te ontdekken. Amen. 10

11 Zondagsschool Kinderactiviteiten met het thema blindheid Leren hoe Jezus omging met gehandicapten Waarom een zondagsschooldienst over dit thema? Veel kinderen in ontwikkelingslanden raken gehandicapt door slechte hygiëne, ondervoeding of gebrek aan medische zorg. Onder hen zijn veel kinderen, terwijl veel aandoeningen eenvoudig te verhelpen zijn. Dit themamateriaal laat kinderen op een laagdrempelige en speelse manier kennismaken met het thema blindheid. Hoe betrek ik kinderen bij dit thema? Blind- en slechtziendheid is een heel Bijbels thema. Daarom is het heel geschikt als leerstof voor de zondagsschool. Kinderen kunnen zich op een speelse manier inleven in de dagelijkse wereld van een blinde. Voor welke leeftijd is deze opzet? Het materiaal is geschikt voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Met wat aanpassingen is het echter ook te gebruiken voor iets oudere kinderen. U kunt dan zelf de tekst en activiteiten aanpassen aan de leefwereld van de kinderen. Kan mijn zondagsschoolklas iets op financieel gebied betekenen? Dark & Light is zeer dankbaar voor financiële hulp die voortkomt uit bewustwording van de nood in ontwikkelingslanden. U kunt bij Dark & Light vragen om een donatiebusje waar kinderen elke week wat kleingeld in kunnen stoppen. Zij leren op deze manier om te geven voor anderen die het niet zo goed hebben. Eventueel kunt u eenmalig geld ophalen voor Dark & Light. Waar uit bestaat deze opzet? - Inleiding - Vertelrondje - Uit de Bijbel - Zingen - K ennismaking met blindheid in ontwikkelingslanden en collecte - Spelletjes over blindheid - Creatieve toepassing Wat levert het mijn zondagsschool op? De kinderen zullen: Op een speelse manier kennismaken met het thema blindheid; Leren hoe Jezus omging met gehandicapten; Bewust worden van de situatie waar veel andere kinderen in zitten; Leren geven voor anderen die het minder goed hebben. 11

12 Opzet voor de zondagsschooldienst Hoe gebruik ik deze opzet? De cursieve tekst leest u voor. De overige tekst is een uitleg of suggestie voor het onderdeel. 2. Vertelrondje Ongetwijfeld kennen de kinderen iemand die niet goed ziet of een bril heeft. Wellicht heeft één van de kinderen zelf een bril. Laat hem/haar dan vertellen wat er gebeurt als hij/zijn geen bril op heeft. Maak een rondje waarbij de kinderen hun verhaal kwijt kunnen. 1. Inleiding Wat fijn dat jullie er zijn! Ik ben blij dat ik jullie allemaal kan zien. Zo zie ik dat (benoem een paar kenmerken van de kinderen, zoals blauwe ogen of vieze schoenen). Leuk hè, dat iedereen zo anders is? Zo heeft de Here God ons gemaakt. Dat staat in de Bijbel. En weet je wat er nog meer in de Bijbel staat? Dat de Here God van ons vraagt om andere mensen te helpen. Ken jij bijvoorbeeld iemand die blind is, en dus helemaal niets kan zien? Of iemand met een bril? Dan mag jij diegene helpen! 3. Uit de Bijbel Marcus 10: In de tijd dat de Here Jezus op aarde was waren er ook veel blinde mensen. Zij konden niets zien en hadden altijd andere mensen nodig om hen te helpen. Dat vonden ze helemaal niet leuk. Eén van hen was Bartimeus. Hij was blind en kon dus helemaal niets zien. Op een dag hoorde hij dat de Here Jezus langs zou komen. Hij dacht: misschien kan die Jezus mij genezen! Hij begon te roepen en hoopte dat de Here Jezus hem zou horen. Maar de mensen in zijn buurt werden boos en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar Bartimeus bleef roepen. En Jezus hoorde hem. Hij liet Bartimeus bij zich komen. Wat wil je dat ik voor je doe? vroeg Jezus. Ik zou zo graag willen zien! antwoordde Bartimeus. Toen zei de Here Jezus: Je gelooft dat ik je weer kan laten zien. Daarom maak ik je ogen nu beter. En jahoor, Bartimeus kon weer zien! Hij was heel erg blij en kon weer alles zelf doen. 4. Zingen Liedjes: Bartimeus uit Bijbelliederen voor jongere kinderen, deel 1, lied 69 (Boekencentrum) Je mag er zijn uit Opwekking voor Kinderen, lied 180 Ben je groot of ben je klein uit Opwekking voor Kinderen, lied 18 12

13 5. Kennismaking met blindheid in ontwikkelingslanden en collecte Doe maar eens je handen voor je ogen. Zie je nu iets? Nee hè? Het is heel donker als je niets kunt zien. In veel arme landen wonen kinderen die niets kunnen zien omdat ze blind zijn. Dat is erg hè? Zij kunnen niet spelen en stoten vaak dingen om. En ze kunnen niet naar school. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Gelukkig zijn er mensen die hen willen helpen. Want heel veel kinderen kunnen door een dokter beter gemaakt worden. Maar daar is wel geld voor nodig. Daarom mag je vandaag geld geven voor die kinderen die niets kunnen zien. Met dat geld kan een dokter hen beter maken. Dan kunnen ze weer naar school en buiten spelen. Laat een kind met het donatiebusje van Dark & Light rondgaan. 6. Spelletjes over blindheid U kunt kiezen uit diverse spelletjes die te maken hebben met blindheid. 1. Waar komt het geluid vandaan? Een kind zit met een blinddoek in het midden van de ruimte. De anderen sluipen één voor één naar de blinde toe. Daar maakt hij zachtjes een geluidje. De blinde probeert te horen waar het geluid vandaan komt, De blinde wijst in de richting waar het kind staat en degene die gesnapt wordt neemt de rol over. 2. Geluiden raden Een kind maakt geluiden voor de blinde die het geluid moet raden. Laat de kinderen om en om blind zijn en geluiden maken. Bijvoorbeeld: Van een schaar die papier knipt Van een glas met water vullen Spelen op een muziekinstrument Klappen in de handen Springen in de lucht 3. Met een bal spelen Alle kinderen krijgen een blinddoek voor en gaan in een kring staan. Dan mogen ze overgooien met de bal. Leg de kinderen uit dat ze goed moeten luisteren waar de bal terechtkomt. Zo kunnen ze proberen de bal te vangen. 4. Voelen Stop verschillende voorwerpen in een ton en doe er een doek over heen. Via een gat in het doek kunnen kinderen een voorwerp voelen. Laat ze raden wat het is. 7. Creatieve toepassing De kinderen mogen een kleurplaat maken van Bartimeus, die Jezus roept. Kopieer de kleurplaat zo vaak als nodig. De kleurplaat vindt u op de volgende pagina. 13

14 De blinde Bartimeus roept Jezus, Marcus 10:46-52 HGJB, Bilthoven 14

15 In actie voor Dark & Light Initiatieven voor U op een rij Stichting Dark & Light is grotendeels afhankelijk van giften van particulieren, kerken en stichtingen. Maar naast financiële ondersteuning willen wij in Nederland het bewustzijn vergroten over de nood van gehandicapten in ontwikkelingslanden. U kunt ons met beide helpen door het organiseren van een actie. Deze zijn voor ons erg waardevol. Wij zetten enkele initiatieven voor u op een rij. 2. Vastenactie Vasten is het tijdelijk laten van dingen die u normaal gesproken wel doet. Denk aan snoepen, telefoneren, tv-kijken of uit eten gaan. U kunt in groepsverband vasten. Het geld wat u uitspaart komt ten goede van Dark & Light. 3. Markt Met zelfgemaakte producten, zoals kaarten of gebak, kunt u op een (rommel)markt gaan staan. De opbrengst komt ten goede van Dark & Light. 4. Een bijzonder verjaardagscadeau In plaats van het gebruikelijke verjaardagscadeau voor uzelf vraagt u een gift voor Dark & Light. 5. Promotie Dark & Light 6. Benefietacties 1. Koffie met zelfgebakken taart Met uw vrouwengroep of Bijbelkring organiseert u een gezellige koffieochtend voor een groep mensen, bijvoorbeeld buurtbewoners. Door zelf een taart te bakken houdt u de kosten laag. U kunt rondgaan met een donatiebusje of deze bij de deur zetten. De vrijwillige giften komen ten goede van Dark & Light. Het is voor ons bijzonder waardevol als u zoveel mogelijk mensen over Dark & Light vertelt en bijvoorbeeld folders uitdeelt in uw gemeente. Tevens kunt u uw gemeente attent maken op de gezinsdienst die Dark & Light heeft samengesteld of een Bijbelstudie wijden aan het thema blindheid. 7. Collectes In de eredienst kan een collecte gehouden worden voor Dark & Light. 9. Gebed U kunt een concert, (rommel)markt of feest organiseren met als doel het inzamelen van geld. Schenk bijvoorbeeld het entreegeld aan ons. Wij geven u graag tips voor de organisatie en uitvoering en hebben informatiefolders, filmpjes, flyers en ander promotiemateriaal ter beschikking. 8. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers zijn een waardevolle ondersteuning voor Dark & Light. We hebben uiteenlopende bezigheden en takenpakketten. Neem contact met ons op voor actuele vacatures. Steun ons in uw gebed. 15

16 Fotomateriaal Wij vinden het fijn om op de hoogte te blijven van acties die u organiseert. Zou u ons na afloop fotomateriaal en een samenvatting willen sturen van uw actie? Wellicht ziet u uw verhaal dan wel terug op de website. Eindverantwoordelijkheid Let u erop dat wij bij acties niet als officiële organisator, maar als begunstigde organisatie optreden. De eindverantwoordelijkheid van de actie ligt bij de betreffende organisator. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. U kunt uw gift storten op giro 131 t.n.v. Stichting Dark & Light te Veenendaal. Stichting Dark & Light is aangesloten bij Micha Nederland. Deze campagne roept christenen in Nederland op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij, en aan de slag te gaan. Stichting Dark & Light Vendelier 13, 3905 PB Veenendaal Postbus 672, 3900 AR Veenendaal Telefoon: (0318) Fax: (0318) Website: Giro: 131 KvK-nummer: Hartelijk dank voor uw hulp!

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

Lucas 22,39-46 Jezus bidt Lucas 22,39-46 Jezus bidt Tweede zondag van de Lijdenstijd Gezinsdienst Liturgie Lied: opwekking 489 Lied: opwekking 430 Votum / groet Lied: psalm 22:1,5 Gebed Wet Lied: E&R bundel 245: 1,2,3 Lezing: Lucas

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal)

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Liturgie 6 maart 2011 ds. D. Vonck Houten Votum/ zegengroet Psalm 8: 1,2,3 Gezang 23 (Uw Woord is een Lamp voor mijn voet) Wet Psalm 42:4,5 Gebed Jesaja 55 Preek Jes.55

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR

JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

Zingen: Op Toonhoogte 444 k stel mijn vertrouwen. Zingen: Op Toonhoogte God wijst mij een weg. Christian zingt

Zingen: Op Toonhoogte 444 k stel mijn vertrouwen. Zingen: Op Toonhoogte God wijst mij een weg. Christian zingt Welkom Zingen: Op Toonhoogte 444 k stel mijn vertrouwen Votum en groet Zingen: Op Toonhoogte 148 - God wijst mij een weg Gebed Schriftlezing: Mattheüs 14: 22-33 Zingen: Op Toonhoogte 193 - 'k ben een schip

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Relevant zijn als christen

Relevant zijn als christen Relevant zijn als christen Eén van de mooiste teksten uit de Bijbel; Gods kernboodschap voor een verlost volk! Geen schoner spreuk en meer van kracht, dan Micha zes en wel vers acht! Micha 6:8 Er is jou,

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Zondag Gezamenlijke dienst - Kruiskerk

Zondag Gezamenlijke dienst - Kruiskerk Zondag 19-1-2014 Gezamenlijke dienst - Kruiskerk OPENING Woord van welkom. Openingslied: Psalm 84 vers 1 en 3. (NLB Lied 84) Votum en groet. Zingen: - Zanggroep zingt: lied 297 vers 1 (Evangelische liedbundel).

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eén druppel jou. Gebeden. Eenheid van Alles. Namenlijst. Colofon. Geloven. Leven. Kyrie. Voorbeden. Momenten

Inhoudsopgave. Eén druppel jou. Gebeden. Eenheid van Alles. Namenlijst. Colofon. Geloven. Leven. Kyrie. Voorbeden. Momenten Inhoudsopgave Eén druppel jou Gebeden Geloven Leven Kyrie Voorbeden Momenten Eenheid van Alles Namenlijst Colofon Eén druppel jou Voor u ligt een bundel met tientallen gebeden, van zowel leidinggevenden

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

De viering kan geopend worden met het aansteken van een kaars en een gezamenlijk gebed:

De viering kan geopend worden met het aansteken van een kaars en een gezamenlijk gebed: Viering De viering kan geopend worden met het aansteken van een kaars en een gezamenlijk gebed: Grote God, geef ons goede ogen, geef ons ogen die de ander zien: mensen dichtbij, mensen ver weg, kinderen

Nadere informatie

Schets 3 Een onmogelijke opdracht

Schets 3 Een onmogelijke opdracht Schets 3 Een onmogelijke opdracht A. Doel 1. Betekenis benoemen. Ook dit wonder is een teken dat heenwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heere Jezus laat zien dat Hij gekomen is om te behouden.

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Johannes 20,17 Hemelvaart: Jezus is onze weg naar de Vader!

Johannes 20,17 Hemelvaart: Jezus is onze weg naar de Vader! Johannes 20,17 Hemelvaart: Jezus is onze weg naar de Vader! Hemelvaart en Alphadienst Liturgie Voorzang Opw 488 Kaars aansteken Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 167 Gebed Schriftlezing: - Hand 1,1-14

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld

Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3. 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Orde van dienst voor de kerkdienst waarin 10 mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen uit wijk 3 3 april 2016 Oude Kerk in Barneveld Predikant: ds. M. P. D. Barth Organist/pianist: R. van Middendorp

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Blijf geworteld. In het spoor van Bijbelfiguren na de Wereldjongerendagen. Marta Luisteren of dienen? Blijf geworteld - Marta: luisteren of dienen?

Blijf geworteld. In het spoor van Bijbelfiguren na de Wereldjongerendagen. Marta Luisteren of dienen? Blijf geworteld - Marta: luisteren of dienen? Blijf geworteld In het spoor van Bijbelfiguren na de Wereldjongerendagen Marta Luisteren of dienen? 11 1 Het thema van Marta In het verhaal over Maria en Marta staat centraal dat het luisteren naar de

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant)

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Zondag 8 mei 2016 Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Ouderling: Pieter van der Wulp Diaken: Ineke Pufflijk Organist: Bram Brandemann Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers 2 Als het orgel zwijgt

Nadere informatie