Bijlage: memo van Adviesgroep Woningcorporaties BDO Belastingadviseurs aan Aedes /Belastingdienst d.d. 25 maart 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: memo van Adviesgroep Woningcorporaties BDO Belastingadviseurs aan Aedes /Belastingdienst d.d. 25 maart 2009."

Transcriptie

1 Vraag. Tot de uitgaven van een woningbouwcorporatie behoren de uitgaven met betrekking tot en van vastgoed. De vraag wanneer er sprake is van een suitgave en wanneer van een uitgave met betrekking tot is in de jurisprudentie redelijk uitgekristalliseerd, echter een kwalificatie blijft afhankelijk van de feiten van het individuele geval. Binnen de corporatiewereld zien we echter op dit gebied vaak uitgaven die bij elke corporatie in één of andere vorm voorkomen. BDO heeft een opsomming gemaakt van werkzaamheden op dit gebied, die binnen de corporatiewereld veelvuldig voorkomen (zie memo in bijlage). BDO heeft vervolgens de gangbare jurisprudentie op deze werkzaamheden toegepast en heeft aangegeven of de uitgaven met betrekking tot die werkzaamheden in het algemeen tot skosten worden gerekend resp. als kosten moeten worden gekwalificeerd. De vraag die BDO heeft voorgelegd is of de Belastingdienst zich akkoord kan verklaren met de kwalificaties welke BDO heeft gemaakt. Antwoord. De vraag of een uitgave moet worden gekwalificeerd als een uitgave terzake van dan wel terzake van is een feitelijke vraag. Dat houdt in dat er op dit punt geen algemene regels kunnen worden geformuleerd. Feiten zullen in elk geval weer anders (kunnen) zijn. De jurisprudentie heeft in de afgelopen jaren de hoofdlijnen aangegeven op basis waarvan kwalificatie van uitgaven dient plaats te vinden. Naast hoofdlijnen geeft de jurisprudentie ook de uitzonderingen op de hoofdregel resp. de verfijningen weer Binnen de werkzaamheden van corporaties kunnen redelijk gestandaardiseerde werkzaamheden worden onderkend, welke in grote lijnen bij elke corporatie met regelmaat voorkomen. De lijst in de memo van BDO geeft een goed overzicht van dergelijke gestandaardiseerde werkzaamheden. De vraag of de Belastingdienst deze lijst wil accorderen moet evenwel ontkennend worden beantwoord. Wanneer de Belastingdienst dit nl zou doen, zou dit betekenen dat de Belastingdienst beleid op het gebied van feiten gaat maken en dat is niet mogelijk. Wel wil de belastingdienst BDO en de woningcorporaties als volgt tegemoet komen: De werkzaamheden van een woningcorporatie worden fiscaal gekwalificeerd aan de hand van de regels welke goed koopmansgebruik stelt. De gangbare jurisprudentie en de hoofdregels hieruit gelden als uitgangspunt. Wanneer een corporatie werkzaamheden verricht welke op de bovengenoemde lijst uit de memo van BDO voorkomen, dan is de Belastingdienst bereid af te spreken dat de kwalificatie welke BDO aan deze werkzaamheden geeft waarbij BDO de hoofdlijnen van goed koopmansgebruik volgt - in zijn algemeenheid gevolgd kan worden. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de inspecteur te allen tijde de mogelijkheid heeft om in een individueel geval de kwalificatie ter discussie te stellen. Deze afspraak geldt voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting 2006 t/m In de loop van 2010 zullen de (adviseurs van de) woningcorporaties en de Belastingdienst evalueren hoe deze afspraak in de praktijk uitvalt. Onder deze voorwaarde is de belastingdienst bereid de lijst van BDO als een (begin van een) leidraad te beschouwen, welke de woningcorporaties in de praktijk bij de aangifte vennootschapsbelasting kunnen hanteren.

2 2/13 Bijlage: memo van Adviesgroep Woningcorporaties BDO Belastingadviseurs aan Aedes /Belastingdienst d.d. 25 maart BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs B.V. Memo Aan Aedes / Belastingdienst Apeldoorn, 25 maart 2009 Van Adviesgroep Woningcorporaties BDO Belastingadviseurs Kopie aan: Betreft: Standpunt BDO inzake onderscheid tussen s- en skosten. In dit memo geven onze inzake het onderscheid tussen en welke gevormd is met input van de dagelijkse praktijk bij de corporaties. De aangegeven posten zijn niet limitatief. Graag gaan wij in overleg inzake onderstaand ter vorming van de best practices in VSO Onderhoud versus Onderhoud = als een bedrijfsmiddel wordt hersteld in oude staat. Verbetering = als een bedrijfsmiddel technisch vernieuwd wordt, qua capaciteit wordt vergroot of de hoedanigheid wordt gewijzigd. In het navolgende werken wij beide aspecten nader uit. 1.1 Onderhoud Fiscale skosten zijn uitgaven die zijn gericht op de instandhouding van het vastgoed. De kosten hebben uitsluitend als doel het goed in bruikbare staat te houden en de ingetreden achteruitgang weer op te heffen. De bestemming c.q. de aard en omvang van het betreffende vastgoed wordt door niet gewijzigd. Factoren als een eventuele waardevermeerdering of levensduurverlenging hebben fiscaal geen betekenis.

3 3/13 Uit de jurisprudentie zijn vervolgens de volgende bijzondere situaties gekomen: Onderhoud naar aanleiding van veiligheidsvoorschriften In beginsel zijn werkzaamheden naar aanleiding van veiligheidsvoorschriften aan te merken als skosten. Indien de skosten in verhouding tot de boekwaarde aanzienlijk zijn, dient er te worden geactiveerd. Een indicatie van wat onder aanzienlijk moet worden verstaan is de verhouding 1:4. Achterstallig Uitgaven voor achterstallig zijn in beginsel als skosten aan te merken, ondanks dat deze kosten relatief hoog zijn. Uitzondering hierop is als de waardevermindering ten gevolge van het achterwege blijven van in de afschrijvingen is verwerkt. Dan zijn immers de kosten reeds ten laste van het resultaat gebracht. De skosten voor achterstallig moeten dan worden geactiveerd, hoewel het zuivere skosten zijn. Indien kosten voor achterstallig (deels) toegerekend kunnen worden aan de periode van de vorige eigenaar, kan dat deel niet als skosten ten laste van het resultaat worden gebracht. Zie ook hierna bij. Splitsing Het komt regelmatig voor dat er meer dan alleen wordt uitgevoerd. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het vervangen van het dak door een vergelijkbaar dak. Daarbij wordt dan bijvoorbeeld als extra onderdeel isolatie aangebracht. In deze situatie dient een splitsing te worden toegepast tussen skosten en, die respectievelijk ten laste van het resultaat worden gebracht dan wel wordt geactiveerd. Kosten herstel duurder dan Bij sommige werkzaamheden is er sprake van een doordat er meer wordt aangebracht dan wat er zat. Bijvoorbeeld van enkel naar dubbel glas. De kosten van herstel in oude toestand zijn echter meer dan wanneer de wordt toegepast. Met die achtergrond dienen deze kosten naar onze mening als worden geboekt. Ander voorbeeld hiervan is de vervanging van een CV- ketel door HR ++ ketel. 1.2 Verbetering Er is sprake van als de werkzaamheden een wezenlijke verandering aan de onroerende zaak aanbrengen waardoor het pand naar inrichting, aard of omvang een wijziging heeft ondergaan. Met andere woorden er wordt meer gedaan dan alleen het terugbrengen in bruikbare staat. Denk hierbij aan het realiseren van extra apparatuur bij een keuken, welke er voorheen niet in zat. Ten aanzien van zijn er eveneens enkele bijzondere situaties: Herstel schade Indien de werkzaamheden uitsluitend betrekking hebben op herstel van geleden schade, dan dienen de kosten te worden geactiveerd.

4 4/13 Achterstallig Zoals hiervoor aangegeven, is er sprake van indien de (versnelde) slijtage niet al via afschrijving is meegenomen. Indien dit wel het geval, moeten de kosten worden geactiveerd. Onderhoud en toch activeren Hoewel dat er sprake is van zuiver moeten de kosten alsnog worden geactiveerd als: a) de skosten toerekenbaar zijn aan de vorige eigenaar b) verhouding kosten en boekwaarde. Ad a) Toerekenbaar aan vorige eigenaar De kosten na aanschaf van het vastgoed welke toe te rekenen zijn aan de periode van de vorige eigenaar dienen in zijn geheel te worden geactiveerd. Dit ondanks dat er eventueel sprake is van. Indien er jaren na datum van aanschaf wordt uitgevoerd, dienen deze te worden geactiveerd als ze voor 70% of meer toe te rekenen zijn aan de vorige eigenaar. Ad b) Verhouding kosten en boekwaarde Daarvan is sprake als de kosten van in verhouding tot de boekwaarde aanzienlijk zijn. Een indicatie van wat onder aanzienlijk moet worden verstaan is de verhouding 1:4. Algehele vernieuwing Of er sprake is van een algehele vernieuwing hangt af van wat er in bouwkundig opzicht is gebeurd. Ontstaat er door de vernieuwing nieuwbouw, dan is er sprake van algehele vernieuwing. De kosten die hiermee gemoeid zijn, moeten dan worden geactiveerd. Dit ondanks dat er wellicht feitelijk (deels) sprake is van.

5 5/13 De lijst met werkzaamheden die hieronder is opgenomen heeft geen betrekking op achterstallig, tenzij anders is aangegeven. De lijst met werkzaamheden hebben we verdeeld in: 1. te activeren werkzaamheden; en 2. werkzaamheden die ten laste van het resultaat kunnen worden gebracht. 1. Te activeren kosten. De volgende swerkzaamheden zorgen voor een van de bestaande situatie. De kosten die betrekking hebben op deze werkzaamheden dienen te worden geactiveerd. Werkzaamheid Fiscale beoordeling Actie Het storten van een bergingsvloer Indien er herstelwerkzaamheden plaatsvinden is er sprake van skosten Het aanbrengen van nachtventilatie in de kozijnen Een badkamer uitbreiden door deel van de zijkamer erbij te trekken Dit betreft uitsluitend een ten aanzien van de oude situatie Het verbeteren van de entreedeuren Het verbeteren van mechanische ventilatie Het aanbrengen van branddetectie apparaten en een videofooninstallatie Ervan uitgaande dat er voorheen geen Smart-tag, branddetectie apparaat en videofooninstallatie aanwezig waren, is er sprake van Het plaatsen van dakkapellen Dit is een ten opzichte van de oude situatie

6 6/13 Het realiseren van tussenbouw, zijnde overdekte overgang tussen woning en bijvoorbeeld garagebox Doordat de tussenbouw er voorheen niet was, is er sprake van Het overnemen van tussenbouw en daarna uitvoeren van c.q. Indien de slijtage niet is veroorzaakt in de eigendomsperiode van de woningcorporatie zal er sprake zijn van achterstallig dat conform jurisprudentie geactiveerd moet worden Het isoleren van een berging Doordat er voorheen geen isolatie was, is er sprake van Het realiseren van een luifel Er is sprake van een ten opzichte van de oude situatie Schilderwerkzaamheden na uitvoering van een geriefs Het nodige schilderwerk is een gevolg van de geriefs. Er is daarom sprake van een Ventilatiemogelijkheden aanbrengen in een nieuwe keuken Er is sprake van een ten opzichte van de oude situatie Het aanbrengen van een 2 e toilet, inclusief tegelwerk en fonteintje. Er is in deze situatie sprake van een wezenlijke verandering of modernisering Het verwijderen van een schoorsteenmantel en kasten voor het plaatsen van een afvoer Het plaatsen van een buitenberging inclusief straatwerk en het aanbrengen van elektra en een aansluitpunt voor een wasmachine Het plaatsen van een extra vaatwasmachine aansluiting

7 7/13 Het plaatsen van Isoglas voorzetramen Het vergroten van een kamer Het aanbrengen of uitbreiden van een meterkast. Vanwege de voorzetramen is er sprake van betere isolatie Indien er voorheen geen meterkast bestond, gaat het om het aanbrengen van een. Het uitbreiden van de meterkast met extra groepen is ook een Het verplaatsen van een keukenblok naar de bijkeuken inclusief installatie werk In de keuken wordt een nieuw keukenblok aangebracht. Het oude keukenblok verplaatst naar de bijkeuken. Ten opzichte van de oude situatie is dit een. Het slopen van een dak om isolatie aan te brengen. Het aanbrengen van isolatie is een ten opzicht van de oude situatie. Het slopen van het dak houdt verband met het aanbrengen van isolatie.

8 8/13 2. Kosten van werkzaamheden die ten laste van het resultaat kunnen worden gebracht als skosten. De volgende swerkzaamheden zorgen niet voor, maar brengen de zaak terug in oude toestand. De kosten die betrekking hebben op deze werkzaamheden moeten ten laste van het resultaat worden gebracht. Bij sommige werkzaamheden kan er ook gedeeltelijk sprake zijn van door het aanbrengen van nieuwere materialen. De kosten van deze worden ten laste van het resultaat gebracht voorzover het niet duurder is dan herstel in oude toestand. Sommige werkzaamheden komen voort uit veiligheidsvoorschriften. Op basis van jurisprudentie komen deze kosten ten laste van het resultaat indien de kosten niet in een wanverhouding staan tot de boekwaarde. Werkzaamheid Fiscale beoordeling Actie Het controleren van riolering swerkzaamheden Het reinigen van de gevels Het aan dakbedekking Het reinigen van de dakgoten van de panden Asbestsanering swerkzaamheden Voor zover er geen en worden aangebracht, is er sprake van De kosten van eventuele worden ten laste van het resultaat gebracht voorzover het niet duurder is dan herstel in oude toestand. swerkzaamheden Deze kosten komen in de meeste gevallen direct ten laste van het fiscale resultaat. Is er echter een direct verband tussen de uitgaven en de waardevermeerdering van het pand, dan is sprake van. Dit verband zal in veel gevallen niet aantoonbaar zijn

9 9/13 Het schilderen van de kozijnen en deuren aan de buitenzijde en de binnenzijde van de panden Het en van de tuinen bij de diverse gebouwen en het reinigen van de sloot Het reinigen en en van de schoorstenen van de diverse panden Het herstellen van houtrot bij boeidelen en windveren Het en en keuren van de liften Het controleren en en van de mechanische ventilatie Het reinigen en vervangen van bitumen daken Het schoonmaken van de kunststofkozijnen van diverse panden Het vervangen en herstellen van metsel- en voegwerk Het vervangen van de hemelwaterafvoer Het herstellen van straatwerk Het en van de binnenriolering van diverse panden Deze kosten komen in de meeste gevallen direct ten laste van het fiscale resultaat als zijnde skosten Deze kosten komen in de meeste gevallen direct ten laste van het fiscale resultaat als zijnde skosten Deze kosten vallen naar onze mening onder de skosten Deze kosten komen in de meeste gevallen direct ten laste van het fiscale resultaat als zijnde skosten Deze kosten vallen naar onze mening onder de skosten Deze kosten vallen naar onze mening onder de skosten Deze kosten vallen naar onze mening onder de skosten swerkzaamheden swerkzaamheden swerkzaamheden Er is in deze situatie geen sprake van een wezenlijke verandering of modernisering swerkzaamheden

10 10/13 Het vervangen van deuren door brandwerende deuren Het vervangen van zachtboard en PVC plafonds door brandwerend materiaal Divers geveltimmerwerk bij schilderbeurt Divers schilderwerk Het vervangen van dakpannen Het vervangen van zonweringen Vervanging en bekleding van een berging Het vervangen van hardglas ramen Het uitvoeren van kozijnreparaties Er is in beginsel sprake van. Echter, doordat de vervanging uitsluitend gebaseerd is op voorschriften kan het standpunt worden ingenomen dat het uitsluitend skosten zijn Er is in beginsel sprake van. Echter, doordat de vervanging uitsluitend gebaseerd is op voorschriften kan het standpunt worden ingenomen dat het uitsluitend skosten zijn Deze kosten komen in de meeste gevallen direct ten laste van het fiscale resultaat als zijnde skosten Deze kosten komen in de meeste gevallen direct ten laste van het fiscale resultaat als zijnde skosten Het vervangen van dakpakken, mits er geen plaatsvindt aan het dak, vallen naar onze mening onder de skosten swerkzaamheden Er is in deze situatie geen sprake van een wezenlijke verandering of modernisering Er is in deze situatie geen sprake van een wezenlijke verandering of modernisering De kosten die betrekking hebben op herstel in oude staat kwalificeren als skosten

11 11/13 Het aanbrengen van de CVinstallatie. Inclusief onvoorziene en voortijdige vervanging Werkzaamheden aan installaties (n.a.v. veiligheidsinspecties) Het aanbrengen van vluchtdeuren Het afdichten van kieren met brandwerende pur Het vervangen van een radiator door een ander type Het vervangen van een vloer of balklaag De oude CV-installatie zal worden vervangen door een HRinstallatie. De oude installaties zijn vaak niet meer te verkrijgen. Vervanging door een moderne installaties is daardoor vaak de enige optie. De kosten van eventuele worden ten laste van het resultaat gebracht voorzover het niet duurder is dan herstel in oude toestand. Er is in beginsel sprake van. Echter, doordat de werkzaamheden uitsluitend gebaseerd zijn op voorschriften kan het standpunt worden ingenomen dat het uitsluitend skosten zijn Er is in beginsel sprake van. Echter, doordat het aanbrengen van vluchtdeuren uitsluitend gebaseerd is op voorschriften kan het standpunt worden ingenomen dat het uitsluitend skosten zijn Op basis van veiligheidsvoorschriften is de situatie verouderd. Door het aanbrengen van brandwerende pur wordt de situatie in oude staat hersteld situatie betreft het geen. De radiator wordt vervangen door een ander type De vloer of balklaag zal zijn stevigheid door verloop van tijd hebben verloren. Door versteviging wordt deze teruggebracht in de oude staat

12 12/13 Het vervangen van (koperen) leidingen onder de vloer door nieuwe (polytheen) leidingen De oude leidingen zullen vervangen worden door leidingen van moderne materialen. Aangezien de oude materialen niet meer te verkrijgen zijn is hier sprake van. De kosten van eventuele worden ten laste van het resultaat gebracht voorzover het niet duurder is dan herstel in oude toestand. Het vervangen van alle raamen deurkozijnen door kunststof of gecertificeerd hardhout Indien de oude kozijnen zullen worden vervangen door moderne materialen is er in beginsel sprake van. Het is echter normaal dat kozijnen vervangen worden door hardhout of kunststof, zodat hier geen sprake van. De kosten van eventuele worden ten laste van het resultaat gebracht voorzover het niet duurder is dan herstel in oude toestand. Het vervangen van een groepenkast Indien een groepenkast wordt vervangen zal dit vaak gebeuren in het kader van veiligheidsvoorschriften Een CV-ketel verplaatsen naar vliering, inclusief het omleggen van leidingen en omtimmering Het verplaatsen van een CV-ketel brengt geen wezenlijke met zich mee ten opzichte van de oude situatie. Er is slechts sprake van en verplaatsing Het afschilderen van nieuwe gips plafonds De nieuwe plafonds zijn aangebracht ter vervanging. Het schilderwerk maakt deel uit van deze vervanging

13 13/13 Het aanbrengen van liftaanpassingen Er is in beginsel sprake van. Echter, doordat de werkzaamheden uitsluitend gebaseerd zijn op voorschriften kan het standpunt worden ingenomen dat het uitsluitend skosten zijn. Verlaagd plafond toepassen om leidingen weg te werken Er is in deze situatie geen sprake van een wezenlijke verandering of modernisering Het bekleden van schoorstenen Indien het bekleden van schoorstenen het gevolg is van veiligheidsvoorschriften, is er sprake van skosten Kleurverschil in metselwerk herstellen Het betreft een herstel in oude toestand Het vervangen van raamdorpelstenen in verband met kleurverschil Ontgraven onder funderingsbalk in verband met toegang onder woonkamer Het betreft een herstel in oude toestand Dit zijn noodzakelijke werkzaamheden om bij de woonkamer te kunnen komen i.v.m. Het reinigen van daken en preventief impregneren Het reinigen van daken valt onder de reguliere skosten. Het preventief impregneren valt aan te merken als eenmalige slast. Uitgaven ten behoeve van veilig wonen zoals het aanbrengen van veiligheidssloten Deze werkzaamheden vloeien voort uit veiligheidsvoorschriften waardoor er in beginsel sprake is van tenzij de kosten in een wanverhouding staan tot de boekwaarde. Bij dit soort kleine aanpassingen zal daar geen sprake van zijn.

Praktijkhandreiking onderhoud en verbetering woningcorporaties

Praktijkhandreiking onderhoud en verbetering woningcorporaties Praktijkhandreiking onderhoud en verbetering woningcorporaties Tot de uitgaven van een woningcorporatie behoren de uitgaven met betrekking tot onderhoud en verbetering van vastgoed. Het antwoord op de

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Fase 1 In het afgelopen jaar is in de 1 e fase het casco van de Gereformeerde kerk en de voormalige pastorie

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Samenvatting voorgenomen planmatig onderhoud werkzaamheden 2010 van de in beheer zijnde woningen te Sliedrecht

Samenvatting voorgenomen planmatig onderhoud werkzaamheden 2010 van de in beheer zijnde woningen te Sliedrecht TABLIS WONEN Samenvatting voorgenomen planmatig onderhoud werkzaamheden 2010 van de in beheer zijnde woningen te Sliedrecht Complex 801 Complex 802 26 eengezinswoningen Wilhelminalaan / Hendrikstraat /

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Plaatst u tuindeuren, een schuifpui, een dakraam of een dakkapel? Dan moet

Nadere informatie

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 1114 - Hoevenbuurt Dak entreeluifel(s) reinigen 2018 Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 2018 Schilderwerk buiten hout schilderen (1,5 beurt) schuren/ plaatselijk 2018 gronden/ aflakken buiten hout

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Te Koop Punter 34-09, Lelystad

Te Koop Punter 34-09, Lelystad Te Koop Punter 34-09, Lelystad Zowel voor als achter VRIJGELEGEN EENGEZINSWONING welke volledig is voorzien van KUNSTSTOFKOZIJNEN. De woning beschikt over VIER slaapkamers. De diepe achtertuin heeft bestrating

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B

5' 6' PW19tekB01e - A3-1/20 Prof. Winklerlaan 19, Bakkum BESTAANDE & NIEUWE SITUATIE 21 april 2015. Dwarsdsn 4-B. Dwarsdsn 4-B Dwarsdsn 4-2 2' Staat van Nr. 9 ESTND: Energielabel: G estaand dak is foutief geisoleerd d.m.v. 'noppenfolie' op het dakhout onder de panlatten estaande rode kruispannen zijn gebroken, broos en aangeslagen

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Te Koop Bentinckstraat 40-2 Amsterdam

Te Koop Bentinckstraat 40-2 Amsterdam Te Koop Bentinckstraat 402 Amsterdam Zeer goed onderhouden en geheel gerenoveerd TWEEKAMERAPPARTEMENT (50m2) waar u letterlijk zo in kunt. Alles is echt keurig voor elkaar, door het gehele appartement

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie

Aanpassingen aan aanbrengen van isolatie Toelichting Aanpassingen aan gevels & dak en aanbrengen van isolatie U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Bouwt u een aanbouw, serre of erker, plaatst u tuindeuren, een schuifpui,

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen

Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen Tijdelijke verlaging Btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstelwerkzaamheden aan woningen Met ingang van 1 oktober 2010 wordt het Btw-tarief bij renovatie- en herstelwerkzaamheden, in en aan

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83524 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

TE KOOP Boeier 04-28, Lelystad

TE KOOP Boeier 04-28, Lelystad TE KOOP Boeier 04-28, Lelystad Onderhoudsvrije GESCHAKELDE WONING met carport. De woning heeft een zeer diepe achtertuin van 35 meter en ligt vrij tegen de Noordzoom aan. De totale kavel bedraagt 532 m2

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

De Thun 105, Heerlen. Contact Email: welkom+ruijters.nl@rv-eb.nl Telefoon: Onbekend Website: http://huistekoop.nl/ De Thun 105, Heerlen.

De Thun 105, Heerlen. Contact Email: welkom+ruijters.nl@rv-eb.nl Telefoon: Onbekend Website: http://huistekoop.nl/ De Thun 105, Heerlen. Algemene informatie Straat: De Thun 105 Postcode: 6419XG Stad: Heerlen Perceeloppervlakte: 136 m² Woonoppervlakte: 120 m² Volume: 420 m³ Bouwjaar: 1976 Type: Tussenwoning Prijs: 174.900 k.k. Contact Email:

Nadere informatie

TE KOOP: Middenhof 142 Almere-Haven

TE KOOP: Middenhof 142 Almere-Haven TE KOOP: Middenhof 142 Almere-Haven Zeer royale MIDDENWONING met de mogelijkheid voor VIJF slaapkamers, royale living van bijna 40 m2! Kortom enorm veel ruimte! Let op u de woning dient wel opgeknapt te

Nadere informatie

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid:

Bij de volgende werkzaamheden kan 25% worden toegerekend aan de arbeid: Overzicht werkzaamheden en forfaitaire verdeling Informatie van Belastingdienst Datum: 3 februari 2011 De Belastingdienst heeft met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie afspraken gemaakt over een

Nadere informatie

TE KOOP Buitenhof 13 te Swifterbant

TE KOOP Buitenhof 13 te Swifterbant TE KOOP Buitenhof 13 te Swifterbant Starters opgelet!! Ruime TUSSENWONING met 20 meter diepe tuin op het ZUID-WESTEN grenzend aan het bos!! Verder heeft de woning een LUXE keuken, een fraaie HOUTKACHEL

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Muntendam. Kleine Venne 1 t/m 41 Muntendam Buitenwerkzaamheden Planning Bestaande goten vervangen voor aluminium goten 2e/3e kwartaal 2016

Muntendam. Kleine Venne 1 t/m 41 Muntendam Buitenwerkzaamheden Planning Bestaande goten vervangen voor aluminium goten 2e/3e kwartaal 2016 Muntendam Buitenhofstraat 36, 38 Binnenwerkzaamheden Bovendwarsweg 9, 11 Keukenblokken en bovenkasten vervangen 1e/2e kwartaal 2016 Westersingel 10 t/m 16 Eenhandelmengkranen aanbrengen 1e/2e kwartaal

Nadere informatie

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem. MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.per jaar 1 Toren NH.Kerk 4.231 4.353 8.308 4.599 4.723 15.053 4.969 5.093

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

TE KOOP:Runmolenstraat 91 te Almere

TE KOOP:Runmolenstraat 91 te Almere TE KOOP:Runmolenstraat 91 te Almere In de groene en rustige woonomgeving van de Molenbuurt treft u deze ideale starterswoning aan met een zonnige achtertuin op het noordwesten. De woning is gelegen aan

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Goed Geregeld 50 plus, 4813GX 12A, KVK 59078804 BTW 172042471B02 T 076-573 4532 M info@goedgeregeld50plus.nl IBAN NL 36 ABNA 04173799 51

Goed Geregeld 50 plus, 4813GX 12A, KVK 59078804 BTW 172042471B02 T 076-573 4532 M info@goedgeregeld50plus.nl IBAN NL 36 ABNA 04173799 51 Algemene voorwaarden service contract Goed Geregeld 50 plus Goed Geregeld 50 plus (GG50+), zal wanneer u een service contract afsluit u ontzorgen en service diensten en onderhoud in en om uw woning uitvoeren.

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 Samenvatting Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2014 december 2013 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

TE KOOP: Visserstraat 12 3114 NT Schiedam

TE KOOP: Visserstraat 12 3114 NT Schiedam TE KOOP: Visserstraat 12 3114 NT Schiedam Hargplein 118 3121 VG Schiedam t: 010-246 44 44 e: info@ankebodewes.nl i: www.ankebodewes.nl Omschrijving Instapklaar en compleet gerenoveerde, charmante 3-kamer

Nadere informatie

Indeling 1e verdieping

Indeling 1e verdieping Rijksweg 49V Limmen Rijksweg 49V Limmen Door de aantrekkelijke ligging aan de rustige en tevens zonnige zijde van het complex is dit volledig vrijstaand 4-kamerappartement appartement tevens op de bovenste

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-82544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013

Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 Samenvatting Planmatig Onderhoud Stadskanaal 2013 december 2012 Inhoudsopgave Toelichting planmatig onderhoud 2 Verklaring van begrippen 3 Bouwkundige werkzaamheden

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Informatiebrochure. Generaal Snijdersstraat 12 Badhoevedorp

Informatiebrochure. Generaal Snijdersstraat 12 Badhoevedorp Informatiebrochure Generaal Snijdersstraat 12 Badhoevedorp Gen Snijdersstraat 12 Badhoevedorp Karakteristieke, goed onderhouden woning (1940) met erker en achtertuin op het oosten! Deze zeer lichte woning

Nadere informatie

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen Nr. activiteit Schoolbestuur 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv. vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Julianastraat 20 Overdinkel

Julianastraat 20 Overdinkel Julianastraat 20 Overdinkel WitteWoning Makelaars Jansen - Brinkstraat 16 Losser - Brinkstraat 171A Enschede - www.wittewoningmakelaars.nl Objectomschrijving Deze in 2005 nagenoeg geheel gerenoveerde helft

Nadere informatie

TE KOOP Hofstede 183, Lelystad

TE KOOP Hofstede 183, Lelystad TE KOOP Hofstede 183, Lelystad Deze keurige, vrij gelegen eengezinswoning met houten berging en DRIE slaapkamers is gesitueerd op 163 m² eigen grond. De achtertuin is op het oosten gelegen en grenst aan

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Multifunctioneel gemiddeld ALGEMEEN PMC-25738 Woning Gemiddelde

Nadere informatie

TE KOOP Bastion 233 te Lelystad

TE KOOP Bastion 233 te Lelystad TE KOOP Bastion 233 te Lelystad Wij bieden aan een TWEE-KAMERAPPARTEMENT met balkon op het WESTEN! Dit appartement heeft een zeer gunstige ligging met een royaal balkon en vrij uitzicht. Intern is het

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR

INHOUDSOPGAVE. 1 Voorblad. 2 Inhoudsopgave. 3-4 Uitgangspunten. 5 Prognose. Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart DEMO EXEMPLAAR 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorblad 2 Inhoudsopgave 3-4 Uitgangspunten 5 Prognose Bijlagen: B1 Opmerkingen B2 Foto s B3 kadastrale kaart 3 UITGANGSPUNTEN Opdrachtgever Naam :. p/a :. Adres :. Plaats :. Telefoon

Nadere informatie

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente? Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli 2013. Rond de bekostiging van het onderhoud

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Venusskulp 9 - Stiens

Venusskulp 9 - Stiens Venusskulp 9 - Stiens Vraagprijs 225.000,-- kosten koper Omschrijving Venusskulp 9 - Stiens Deze riante, in 2002 uitgebouwde en verbouwde, 2 onder 1 kap woning met royale garage heeft maar liefst 6 slaapkamers.

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels

Nadere informatie

Rijnstraat 39 Enschede

Rijnstraat 39 Enschede Rijnstraat 39 Enschede WitteWoning Makelaars Jansen - Brinkstraat 16 Losser - Brinkstraat 171A Enschede - www.wittewoningmakelaars.nl . In een rustig gelegen woonwijk op zichtafstand van het overdekte

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie