The difference is equality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The difference is equality"

Transcriptie

1 The difference is equality 1

2 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat JL GRAVE Tel: / Oprichtingsdatum: KvK: Bankrekeningnummer: IBan nr: NL 77RABO Bic: RABONL2U Website: (Nederlands talig) (Engels talig) Bestuur: Lae-titia Giling-Schreven (voorzitter) Bas Giling (secretaris / penningmeester) Stephanie Foekens-Knoop (bestuurslid) Karin den Balvert (bestuurslid) Els Wezendonk (bestuurslid) Roel van Bennekom (bestuurslid) 2

3 Inhouds opgave: Pagina 2: N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Pagina 3: Inhoudsopgave Pagina 4: Woord van de voorzitter Pagina 5: Wie we zijn en waar we voor staan Pagina 6: Projecten in 2012 Pagina 10: Acties/media in 2012 Pagina 12: Geplande projecten in 2013 Pagina 13: Geplande acties in 2013 Pagina 13: Fahari Foundation Centre Pagina 16: Financieel jaarverslag Pagina 18: Dank aan sponsoren en vrijwilligers 3

4 Woord van de voorzitter: Hallo allemaal, We hebben het jaar 2012 met een goed gevoel afgesloten. Met z n allen, en dat wil ik graag benadrukken, hebben we het voor elkaar gekregen dat het leven van onze kinderen in Mtwapa (Kenia) er weer flink op vooruit is gegaan. En daar doen we het met z n allen voor! Ik noem bijvoorbeeld het opstarten van het ontbijtprogramma, de moestuin en waterput die af zijn, de muur om het terrein die klaar is en het opstarten van een vaccinatieprogramma in samenwerking met onze partner; Swiss Cottage Hospital. Gedurende het hele jaar zijn er, door heel veel vrijwilligers, nieuwe acties gehouden waardoor de barometer op onze website (die laat zien hoeveel geld er is gereserveerd voor het bouwen van het Fahari Foundation Center) flink is gestegen. Dit jaar zijn de plannen voor het gebouw ingrijpend veranderd maar we komen steeds dichterbij het realiseren ervan! We hopen ergens in 2013 aan de eerste bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het bestuur van BCDCC in Kenia wil ik zeker een compliment geven voor hun werk dat ze voor onze kinderen daar doen. Zonder hun tomeloze inzet kunnen we tenslotte niks betekenen voor de kinderen. De groep in Kenia is ook dit jaar groter geworden. Het zijn er inmiddels 47. Totdat het opvanghuis er staat komen er ook geen kinderen bij. Nu is er op de tijdelijke locatie geen capaciteit om meer kinderen op te nemen. Alleen in uiterste noodgevallen zullen er nog wat kinderen in de groep worden opgenomen. Ons eigen bestuur van de Fahari Foundation is in 2012 uitgebreid met Roel van Bennekom. Zijn kennis van en ervaring in de lokale bouwwereld in Kenia zullen ons zeker van pas komen met de bouw. Ik ben trots op alle mensen die ons helpen om het doel van de Fahari Foundation te realiseren! Een steeds grotere groep van mensen helpt ons hierbij. Sommige met hun financiële donaties en weer anderen met het organiseren van allerlei acties. Dat alles geeft ons de extra energie om er ook in 2013 weer voor meer dan 100% voor te gaan. Dank voor al jullie steun. De kinderen in Mtwapa zijn er blij mee! Lae-titia Giling 4

5 Wie we zijn en waar we voor staan: De Fahari Foundation bestaat uit een groep gemotiveerde vrijwilligers, waarvan 6 bestuursleden, die hun energie en tijd graag inzetten om de doelen van de Fahari Foundation te realiseren. Samen met de donateurs van de stichting willen we een verschil maken in de manier waarop steun aan ontwikkelingslanden tot stand komt. We willen graag zorgen dat diegene die onze steun ontvangen, dat kunnen gebruiken om uiteindelijk zelfstandig in de wereld te staan zonder dat er blijvende steun nodig is! Niet voor niks is onze slogan; The difference is equality wat zoveel wil zeggen als; Het verschil is gelijkheid Gelijkheid in kansen en mogelijkheden maar ook qua inspanning door ons als stichting en door diegene die hulp van ons ontvangen. De formele omschrijving van onze doelstellingen zijn als volgt; - het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking van ontwikkelingslanden om zodoende de eigen economie te verwezenlijken zonder wezenlijke steun van derden. - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven vermelde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. We trachten dit doel te bereiken door: - het begeleiden, adviseren en informeren van personen afkomstig van of hun roots hebben in ontwikkelingslanden ter verwezenlijking van het doel; - het maken van adviezen; - het opstellen van plannen; - het organiseren van discussie- en informatiebijeenkomsten en andere bijeenkomsten; - het samenwerken met verschillende organisaties. 5

6 Projecten in 2012: In 2012 hebben we ons nagenoeg geheel gericht op het project Kinderen van Mtwapa en aan het eind van het jaar zijn we gestart met de hulp aan een kleinschalig project in India. Dit project is in een opstartfase. De plannen om voornamelijk kinderen en vrouwen te begeleiden naar een volwaardig zelfstandig bestaan door opleiding en bewustwording zijn gemaakt en de officiële registratie van de lokale stichting Blessed Compassionate Day Care Center-India (BCDCC-India) is in voorbereiding. 1) Project Kinderen van Mtwapa : Wij zijn in de eerste week van 2012 op werkbezoek in Mtwapa geweest. Dit omdat we de studenten van het Liemers College uit Zevenaar, die ter plaatsen een groententuin hebben aangelegd en de waterput hebben gefinancierd, hebben begeleid. Tijdens hun werkzaamheden zijn ze o.a. voorzien van wat eten en drinken. Als dank voor hun werkzaamheden hebben ze ook genoten van een door ons aangeboden etentje met optreden van een Massai-dansgroep. Naast de begeleiding zijn er ook een aantal essentiële gesprekken gevoerd met andere zakelijke partijen en het bestuur van BCDCC. Aangelegde groententuin Waterput Het project in Kenia loopt al sinds 2010 en bestaat uit meerdere gedeelten: - A: basis behoeften - B: ontbijtprogramma - C: scholing/bijscholing - D: medische verzorging - E: noodopvanghuis - F: zelfredzaamheid 6

7 Aan het eind van 2012 namen 47 kinderen deel aan het project. Het merendeel van deze kinderen is wees. Er zijn ook kinderen in het project opgenomen waarvan de ouder(s) niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. Voor alle kinderen zijn steunouders gevonden die elke maand 25,00 aan de Fahari Foundation overmaken. Sinds dit jaar hebben enkele steunouders zich via een notariële acte voor de duur van 5 jaar aan de Fahari Foundation gebonden (dit levert hen een fiscaal voordeel op en wij als stichting zijn verzekerd van een meerjarige steun). De Fahari Foundation maakt per maand het benodigde bedrag aan de lokale organisatie Blessed Compassionate Day Care Center (BCDCC) over. Zij zorgen voor deze kinderen. Voor de professionele begeleiding van deze kinderen is er een sociaalwerkster, conciërge, assistent van de sociaalwerkster, kok, leraar en 2 bewakers (een bij het tijdelijke gebouw waar BCDCC nu gevestigd is en 1 op de aangekochte grond waar de nieuwbouw van de Fahari Foundation Center komt) in dienst van de BCDCC. De salarissen van deze mensen wordt door de Fahari Foundation betaald uit de diverse donaties die binnenkomen. Grootste gedeelte van de kinderen uit het programma Gedeelte van de medewerkers van BCDCC A: basis behoeften Hiermee bedoelen we: het zorgen dat de (wees)kinderen uit de plaats Mtwapa die zijn opgenomen in ons project elke dag worden voorzien van bv minimaal 1 voedzame maaltijd, schoon drinkwater, kleding, schoenen, bijscholing en summiere medische verzorging. Deze basis behoeften worden gefinancierd door de maandelijkse steun van de diverse steunouders. Omdat de kosten voor levensonderhoud in Kenia de laatste tijd omhoog zijn gegaan, de wisselkoers ongunstig is en de maandelijkse bijdragen van de steunouders gelijk zijn gebleven is het kopen van bv schoenen en extra kleding onder druk komen te staan. Dankzij extra steun van enkele steunouders het afgelopen jaar zijn deze zaken toch aangeschaft. 7

8 B: ontbijtprogramma Sinds dit jaar zijn we ook gestart met een ontbijtprogramma. De kinderen krijgen in de ochtend gezamenlijk een ontbijt zodat ze niet op een lege maag hoeven te starten. Om dit te bekostigen worden er door de Fahari Foundation een aantal acties per jaar gehouden die het benodigde geld daarvoor opbrengen. C: scholing/bijscholing In Kenia moeten de kinderen een schooluniform dragen als ze naar school willen gaan. Een paar kinderen, die dankzij de steun van steunouders dit jaar zijn opgenomen in het programma, konden die niet betalen en waren dus nog niet eerder naar school geweest. Inmiddels hebben zij ook schooluniformen en gaan gelukkig naar school. Want zonder scholing ben je als jongen tot de bedelstaf en als meisje tot prostitutie gedoemd. Omdat de beschikbare staatsscholen veel leerlingen in de klas hebben (kan oplopen tot 100 leerlingen per klas) is de persoonlijke begeleiding van de kinderen daar minimaal. Hierdoor blijft het niveau van de basisopleiding ver achter op het wenselijke. Om de kinderen goed op hun eigen toekomst voor te bereiden is er sinds 2011 een leerkracht binnen BCDCC aangesteld die de kinderen bijlessen geeft. De schoolresultaten van de kinderen in het project zijn als gevolg van de bijlessen dan ook sterk verbeterd. Na de basisopleiding zullen de kinderen begeleid worden in een beroepsopleiding. D: medische verzorging Om te allen tijde te zorgen dat de kinderen en begeleiders in het programma een goede gezondheid hebben en houden, werken we samen met het lokale ziekenhuis. Het Swiss Cottage Hospital behandelt iedereen uit het project die acute medische verzorging nodig hebben maar houdt ook op regelmatige basis medische controles. Om deze behandelingen te kunnen betalen is er een medisch fonds. Dit fonds wordt gevoed door stortingen van de Fahari Foundation. Het benodigde geld daarvoor is door extra acties bijeen gebracht. Om de kosten die betaald moeten worden zo laag mogelijk te houden, werkt het ziekenhuis tegen kostprijs. In het afgelopen jaar zijn er naast de reguliere en specifieke controles en behandelingen vaccinaties tegen buiktyfus gegeven. De dochter van de kok heeft, mede door extra steun van 8

9 een sponsorouder, een essentiële operatie kunnen ondergaan waardoor zij de misvorming in de schaamstreek die ze bij de geboorte had, is verholpen en zij weer als een normaal kind kan functioneren. De moeder van enkele kinderen in het programma is verlamd en had geen krukken om zich voort te bewegen. Dankzij de steun van een van de sponsorouders heeft zij die nu wel, is weer mobiel en heeft zij, op eigen verzoek, een operatie kunnen ondergaan zodat zij niet meer zwanger kan worden en daardoor beter voor haar 5 kinderen kan zorgen. Er is dit jaar ook geld opgehaald dat specifiek is besteed aan een vaccinatieprogramma. Gebleken was dat sommige belangrijke vaccinaties zoals bv tegen buiktyfus, om financiële redenen nooit waren gegeven. Daar is gelukkig nu verandering in gekomen. Het geopereerde meisje midden met wit shirt Vaccinatie wordt toegediend E: noodopvanghuis Helaas zijn er kinderen uit het project die bij/door hun caretakers (de verzorgende familieleden) worden misbruikt en/of mishandeld. Dit misbruik bestaat uit bv het laten werken i.p.v. naar school te laten gaan maar ook uit lichamelijke misbruik. Mishandeling spreekt voor zich. Om hier verandering in te brengen gaan we een noodopvanghuis (Fahari Foundation Center) voor acute noodgevallen laten bouwen. Met dit gebouw maken we het leven van deze kinderen een heel stuk aangenamer. De plannen zijn inmiddels in een gevorderd stadium. Het stuk grond waar het gebouw op moet komen te staan is in 2011 door ons aangeschaft en begin 2012 is de complete beschermingsmuur om het hele terrein gerealiseerd. Terrein met muur 9

10 F: zelfredzaamheid Een belangrijke pijler van onze stichting is het zorgen dat de mensen die we helpen en de projecten zelfredzaam zijn en dus uiteindelijk zonder steun van derden in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Om dit te realiseren is er in 2012 geld ingezameld (opbrengst van een gedeelte van de Derde Wereld Rommelmarkt is specifiek hiervoor rechtstreeks door hen aan Wilde Ganzen overgemaakt. Zij vullen het bedrag aan tot 100%) waarmee BCDCC t.z.t. een kippenproject op kan gaan starten. Het geld voor dit deelproject wordt door Wilde Ganzen aan BCDCC overgemaakt. Naast het kippenproject is er begin 2012 door 8 studenten en 2 leraren van het Liemers College in Zevenaar een groentetuin en waterput aangelegd. Hierdoor kunnen de mensen van BCDCC voor hun eigen groente en fruit (en later voor eieren en kippenvlees) zorgen en kunnen zij, door de overproductie aan derden te verkopen, geld verdienen. Ook de kinderen in het programma zullen bij het kippenproject en de teling van groente en fruit betrokken worden zodat zij kunnen leren hoe zij later voor zichzelf zouden kunnen zorgen. 2) Project BCDCC-India : Dit jaar zijn we in contact gekomen met een man in India die het leven van kinderen en vrouwen in India structureel wil verbeteren. Met name voor deze groep mensen is het noodzakelijk om hen te helpen om zelfredzaam te worden. Het zijn nu de zwakkeren in de samenleving daar. Dit project voldoet aan onze doelstellingen en wij hebben nu naast advies een financiële steun gegeven voor de oprichting van een officiële organisatie in India. Deze organisatie gaat de Blessed Compassionate Day Care Center-India heten. (BCDCC-India). Acties/media in 2012: Ook in 2012 hebben we met alle vrijwilligers ons best gedaan om de Fahari Foundation duidelijk in beeld te krijgen door diverse acties te organiseren en door zoveel mogelijk de diverse media op te zoeken. Dankzij de bedrijven die belangeloos prijzen ter beschikking hebben gesteld voor de diverse loterijen hebben de acties voor een leuk bedrag aan extra inkomsten gezorgd. In navolging van 2011 heeft dezelfde drukker geheel belangeloos de, door ons verkochte, kerst- en nieuwjaarskaarten gedrukt. Naast enkele belangeloos gestelde afbeeldingen door derden, zijn er wel wat foto s voor aangekocht. Hieronder een samenvatting van de acties en de inzet van de media; Acties: : werving van partners en sponsors gedurende het hele jaar : werving steunouders voor nieuwe kinderen op de wachtlijst : spaarpotjesactie in België : loterij tijdens paasactie in Zevenaar : sponsorloop tijdens Klap-tot-klaploop in Stadskanaal 10

11 : collecte in kerk in Houten : loterij tijdens koninginnedagmarkt in Grave : theateractie Under African Skies : loterij tijdens Didam op stelten : fancy fair op basisschool in Woerden : donaties tijdens verjaardag : Facebookactie steunouderwerving : loterij tijdens Sfeermarkt in Loil : Walk of the Dogs : sponsorloop tijdens Nijmeegse 4-daagse : sponsorzwemtocht tijdens de Nautische Mijl in Grave : benefiet optreden muziekgroep in Didam : presentatie basisschool in Woerden i.v.m. spaarprogramma op die school : 1-daagse variant Walk of the Dogs : presentatie Books4Life Eindhoven : Derde wereld rommelmarkt in Goirle : eetfestijn in Anzegem (België) : collecte in Gemeente Montferland : loterij tijdens quiltdagen in Oisterwijk : verkoop kerst- en wenskaarten : Sinterklaasontbijt (Bart s Sinterklaas) in Wijchen : Winterfair in Didam Paasactie Bart s Sinterklaas 4-daagse van Nijmegen Eetfestijn Anzegem 11

12 Media: In heel 2012 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diverse media. Zowel de huis-aanhuis kranten als de landelijke dagbladen hebben voor de diverse acties die we gedaan hebben de diverse persberichten en reportages geplaatst. Ook de digitale media heeft ons goed ondersteund met het plaatsen van de diverse berichten. Dankzij als deze plaatsingen zijn we er in geslaagd om de Fahari Foundation nog beter op de kaart te zetten. Geplande projecten in 2013 Het komend jaar zullen we ons concentreren op alles wat met de Kinderen van Mtwapa verband houdt en, indien nodig, extra acties voor BCDCC-India houden. - Omdat we tot de realisering van het Fahari Foundation Center in Mtwapa geen nieuwe kinderen in het programma opnemen (dit om te voorkomen dat het te druk wordt voor de begeleiders) zullen we alleen op zoek gaan naar nieuwe steunouders als er bestaande steunouders, om hen moverende redenen, gaan stoppen met hun steun. Alleen als er dringend hulp voor nieuwe kinderen is, zullen er in overleg met de begeleiders van BCDCC nieuwe kinderen worden opgenomen in het programma en er nieuwe steunouders gezocht worden. Na de realisatie van het noodopvang gebouw wordt er opnieuw bekeken hoeveel nieuwe kinderen er nog opgenomen kunnen worden in het programma. - In 2013 hopen we te kunnen beginnen met de bouw van het Fahari Foundation Centre. De plannen voor dit gebouw zijn in het afgelopen jaar essentieel veranderd, de wisselkoers is ongunstig geworden en de kosten voor de bouw zijn hoger geworden dan we in 2011 voorzien hebben. Het ontwerp is op de toekomst voorbereid. Een tweede verdieping met extra mogelijkheden gaat, is eerste instantie, nog niet gebouwd worden. Om het project (aankoop grond, veiligheidsmuur en bouw van de begane grond) te realiseren is er een geraamd bedrag van ,00 nodig. Gedurende het hele jaar zullen er acties gehouden worden om dit te realiseren. 12

13 Geplande acties in 2013: Spaarpotten: Dit jaar zullen wederom in een heel aantal bedrijven spaarpotten staan waar de consument die wat wisselgeld over heeft dit hierin kan doen. Emballagebonnen: In samenwerking met supermarkten zullen dagen georganiseerd gaan worden waarop de consument de emballagebonnen aan de Fahari Foundation kunnen doneren. Markten: Ook in 2013 zullen we weer aanwezig zijn met loterijen op zoveel mogelijk markten waar we met loterijen geld op halen. Kerst- en wenskaartenverkoop: Aan het eind van 2013 zullen we weer de kerst- en wenskaartenactie houden. Partnerwerving: Door actieve benadering van bedrijven. De partners doneren structureel per maand een bepaald bedrag uit hun omzet. Mediabekendheid: Naast alle acties worden nog meer verschillende media benaderd om ook via die weg weer zo veel mogelijk bekendheid te krijgen en donateurs te werven. Steunouders: Indien nodig gaan we steunouders voor de nieuwe kinderen die deel gaan nemen aan het project Kinderen van Mtwapa werven. Muziekavond: Medio 2013 staat een muziekavond met benefietoptredens van diverse zangers en zangeressen gepland. Overig: Gedurende het jaar zullen verder spontaan nieuwe acties worden opgepakt en uitgevoerd. Fahari Foundation Centre In het afgelopen jaar zijn we een stuk verder gekomen met de plannen voor de bouw van het noodopvang gebouw (Fahari Foundation Center). In de afgelopen jaren zijn de plannen daarvoor een aantal keren gewijzigd zodat het gebouw voldoet aan de wensen van BCDCC, de verwachting van de kinderen in het programma, de eisen van de Keniaanse overheid en de mogelijkheden van ons als Fahari Foundation. De architect-tekeningen zijn klaar en we zijn in onderhandeling met diverse bouwbedrijven om het gebouw zo goedkoop (maar wel veilig en volgens de regels van de overheid) gerealiseerd te krijgen. We willen absoluut geen afbreuk aan de veiligheid van het gebouw doen door een zo goedkoop mogelijk gebouw neer te zetten. 13

14 Hieronder ziet u de schets van het gebouw. Ten opzicht van het vorige ontwerp is de indeling wat efficiënter. De begane grond van de linker vleugel is bedoeld als woonruimte voor de permanente begeleiding van de kinderen die in het gebouw zijn en voor de noodopvangruimte van de meisjes. De noodopvangruimte voor de jongens, de keuken, eetkamer, lesruimtes en opslagruimte zijn in de in de rechter vleugel gelegen. Zoals eerder aangegeven wordt in eerste instantie alleen de begane grond gebouwd. Dit omdat hierin alle noodzakelijke ruimtes voor de opvang van de misbruikte en mishandelde kinderen 14

15 aanwezig zijn en we anders veel te lang moeten doorsparen voordat het gebouw gerealiseerd kan worden. Uiteraard is er met de constructie van de begane grond wel al rekening gehouden met een eventuele 2 e verdieping. Op een later stadium kan de tweede verdieping gerealiseerd worden. Hierin komt, in de linker vleugel, een gastenverblijf voor vrijwilligers die voor BCDCC en de kinderen actief willen zijn. Zij verblijven momenteel elders in de omgeving. Door hen bij het project te laten verblijven, zorgt de verhuur van deze ruimte voor extra inkomen voor BCDCC. In de rechter vleugel komen dan extra lesruimtes en ontspanningsruimtes. Het platte dak van het gebouw kan gebruikt worden voor bv het ophangen van de was. De aangekochte grond waar het gebouw op komt te staan heeft een oppervlakte van 1 acre (ongeveer 65 x 65 meter). Op de aangekochte grond is er nu al een moestuin (30 x 30 meter) en een waterput gemaakt. Naast het gebouw is er ook ruimte voor kippen/koeien/geiten en natuurlijk voldoende speelruimte. Het totale terrein is ommuurd met een stenen muur van ruim 2 meter en is voorzien van stevige metalen toegangsdeuren die groot genoeg zijn om het bouwverkeer doorgang te verlenen. Muur om terrein met toegangspoort 15

16 Financieel jaarverslag: Financieel overzicht Stichting Fahari Foundation 2012 Liquide middelen per Saldo lopende rekening 4.000,78 Saldo bedrijfstelerekening ,00 Inkomsten Donaties particulier 3.029,02 Donaties bedrijven/scholen/stichtingen ,98 Kindergeld steunouders ,50 Koninginnedagmarkt 900,33 Gedoneerd voor salarissen 1.830,00 Spaarpotjes 197,74 Kleding/schoeisel 930,00 Verjaardagen 275,00 Kerst- wenskaarten 167,00 4-daagse Nijmegen ,94 Under African Skies 877,00 Klap-tot-klaploop 717,41 Paasactie 695,00 Emballagebonnenactie 11,70 Medisch fonds 1.642,10 Kippenproject 260,00 Didam op stelten 929,44 sms-actie 22,58 Sfeermarkt loil 433,11 Walk of the Dogs/ontbijtprogramma 1.016,06 Rugzakjes 301,00 Tondeuse 90,00 Muziekavond 744,14 Retour electrageld Mtwapa 845,00 Collecte Montferland 1.253,56 Huur woning caretaker 120,00 3e wereld rommelmarkt 162,80 Bart's Sinterklaas 2.825,77 Winterfair 1.603,60 Eetfestijn 3.320,00 Rente bedrijfstelerekening 104,84 Totaal ,62 16

17 Uitgaven onkosten Kamer van Koophandel -24,08 Website -420,23 Vergunningen -127,65 Rabobank -752,02 Verzekeringen -60,65 Notaris -190,40 Kantoorbenodigdheden + portokosten -103,62 Drukwerk -57,25 Werkbezoek Kenia -640,97 Walk of the Dogs ,00 Foutieve donaties terugboekingen -50,00 Telefoonkosten -449,83 Kaarten ,27 Bart s Sinterklaas ,59 Totaal ,56 Toebedeling projecten Project Kinderen van Mtwapa * ,34 Swiss Cottage Hospital ,10 Blessed Compassionate Day Care Center- India -10,00 Totaal ,44 Liquide middelen per Saldo lopende rekening 4.159,78 Saldo bedrijfstelerekening ,62 Totaal ,40 SPECIFICATIE UITGAVE PROJECT Project Kinderen van Mtwapa * Onkostenvergoedingen 3.925,00 Kindergeld ,00 Muur/hek/architect 8.555,34 Ontbijtprogramma 1.470,00 Dinerkosten opvang diverse kinderen 900,00 Kleding/schoenen/schooluniformen 980,00 Huur 398,00 Operatie kind 675,00 Advocaat 825,00 Registratie BCDCC 30,00 Kinderfeestdag + Kerstgratificaties BCDCC 462,00 Div. (o.a. watertank, pomp, kabels, elektra, hout, e.d.) 2.137,00 Totaal ,34 17

18 Dank aan de sponsoren en vrijwilligers: Zonder de bereidwilligheid van al de sponsoren kunnen we helemaal niks. Met de sponsoren bedoelen we alle particulieren en bedrijven die het vertrouwen in onze stichting hebben laten blijken door spontaan geld over te maken op onze rekening. Met de sponsoren bedoelen we alle particulieren en bedrijven die specifiek een project gesteund hebben en nog steeds steunen door geld over te maken voor dat project. Met sponsoren bedoelen we alle bedrijven die prijzen ter beschikking hebben gesteld voor de diverse loterijen. Met sponsoren bedoelen we de bedrijven die ons door het jaar heen geholpen hebben met gratis diensten en producten. Met sponsoren bedoelen we de diverse media die ons de nodige aandacht hebben gegeven. Met sponsoren bedoelen we de bedrijven, organisaties en instellingen die in hun pand ruimte aan ons beschikbaar hebben gesteld om acties uit te voeren. Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers in Nederland en daar buiten die allemaal op hun eigen manier zich tomeloos hebben ingezet om alle acties, die door het jaar heen geweest zijn en de acties die nog lopen, tot een succes te maken. Namens het bestuur van de Stichting Fahari Foundation onze enorme dank!!!!!!!! 18

The difference is equality

The difference is equality The difference is equality 1 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat 27 5361 JL GRAVE Tel: 0486-850277 / 06-21543260 Oprichtingsdatum: 14-04-2010 KvK: 17284201

Nadere informatie

UP TO DATE YES, WE DID IT!!!! Iedereen mag trots zijn op wat we met z n allen bereikt hebben! Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet!

UP TO DATE YES, WE DID IT!!!! Iedereen mag trots zijn op wat we met z n allen bereikt hebben! Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet! 0 NUMMER 37 Nieuwsbrief UP TO DATE In deze editie: Pagina 1: Voorwoord Belangrijke data Pagina 2: Waar we vandaan komen Pagina 3: Waar we vandaan komen Pagina 4: Waar we vandaan komen Pagina 5: Waar we

Nadere informatie

The difference is equality

The difference is equality The difference is equality 1 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat 27 5361 JL GRAVE Tel: 0486-850277 / 06-21543260 Oprichtingsdatum: 14-04-2010 KvK: 17284201

Nadere informatie

Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014

Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014 Beleidsplan/actieplan Stichting Fahari Foundation 2010-2014 Pagina 1 Uitgangspunten Dit beleidsplan/actieplan van de Fahari Foundation is op hoofdlijnen samengesteld en uitgegaan van meerdere uitdagingen:

Nadere informatie

The difference is equality

The difference is equality The difference is equality 1 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat 27 5361 JL GRAVE Tel: 0486-850277 / 06-21543260 Oprichtingsdatum: 14-04-2010 KvK: 17284201

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze editie: UP TO DATE NUMMER 40. Voorwoord. Veel leesplezier! Pagina 1: Voorwoord. Pagina 2: Activiteiten overzicht

Nieuwsbrief. In deze editie: UP TO DATE NUMMER 40. Voorwoord. Veel leesplezier! Pagina 1: Voorwoord. Pagina 2: Activiteiten overzicht 0 NUMMER 40 Nieuwsbrief UP TO DATE In deze editie: Pagina 1: Voorwoord Pagina 2: Activiteiten overzicht Pagina 3 : Activiteiten overzicht Pagina 4: Activiteiten overzicht Pagina 5: Activiteiten overzicht

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Stichting Wanawa Noordkade 64 2741 EZ Waddinxveen M 06-20006535 E info@wanawa.nl KVK 24 37 96 28 Rabobank 11.04.55.657 Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fursa 2016

Jaarverslag Stichting Fursa 2016 Jaarverslag 2016 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Missie en doelen 5 Acties en donaties 6 Fursa Centre Kenya 7 Toekomst 8 Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

UP TO DATE. Feest voor iedereen! Groetjes, Lae-titia en Bas (namens het bestuur van de Fahari Foundation)

UP TO DATE. Feest voor iedereen! Groetjes, Lae-titia en Bas (namens het bestuur van de Fahari Foundation) 0 NUMMER 38 Nieuwsbrief UP TO DATE In deze editie: Pagina 1: Voorwoord Belangrijke data Pagina 2-8: Fotoverslag Pagina 9 : Ontbijt, een goede start Kilokleding Ondernemersmarkt Pagina 10: Overige acties

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen.

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen. De tennis4change foundation is een Nederlandse stichting die sinds 2011 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgericht door de broers Jorick en Rutger Vliegenberg. In onze stichting hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Khatucai vraagt om hulp Net als Masquechuchos heeft ook het Khatucai, het asiel waar de katten zitten controle gehad van een inspecteur. Alle poezen en katers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze editie: UP TO DATE NUMMER 41. Voorwoord

Nieuwsbrief. In deze editie: UP TO DATE NUMMER 41. Voorwoord 0 NUMMER 41 Nieuwsbrief UP TO DATE In deze editie: Pagina 1: Voorwoord Pagina 2: Activiteiten overzicht Pagina 3 : Activiteiten overzicht Pagina 4: Activiteiten overzicht Pagina 5: Activiteiten overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.!

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.! Een woord van de voorzitter.! JAARVERSLAG 21 Stichting KarooCare!!!!!! Pampuszigt 1! 1111 TG Diemen tel. (2) 69 78 44 fax: (2) 699 14 37 informatie@karoocare.nl www.karoocare.nl! Een woord van de voorzitter.!

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

STICHTING PARWIN Jaarverslag Stichting Parwin 2016

STICHTING PARWIN Jaarverslag Stichting Parwin 2016 STICHTING PARWIN Jaarverslag Stichting Parwin 2016 1. Inleiding jaarverslag Stichting Parwin 2. Een korte terugblik 3. Doelen en Resultaten Doel 1: inkomsten genereren Doel 2: langs meerdere weeshuizen

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

GIP heeft uw hulp nodig...

GIP heeft uw hulp nodig... GIP heeft uw hulp nodig... Kinderen in Wa (Ghana) stichting Even voorstellen Wie is Stichting GIP? GIP is een kleine stichting met zeer enthousiaste vrijwilligers. Die 0% overhead kosten heeft, al het

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Inleiding Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. We willen kleinschalige

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2016 www.sarasvatimataji.com Stichting Sarasvati Mataji Plaggeberg 35 3956BK Leersum E-mail: welcome@sarasvatimataji.com Telefoon: +31 343-452789 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1.

Nadere informatie

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. (1 april 2014 31 maart 2015) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION

JAARVERSLAG 2014. (1 april 2014 31 maart 2015) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION JAARVERSLAG 2014 (1 april 2014 31 maart 2015) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen. Historie. Organisatie. Beleid. Fondsenwerving. Publiciteit. 2. Jaarverslag 2014. Investeringen

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG (1 april maart 2013) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION

JAARVERSLAG (1 april maart 2013) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION JAARVERSLAG 2012 (1 april 2012 31 maart 2013) STICHTING FATHER PAUL VINCENT RAVI FOUNDATION INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen. Historie. Organisatie. Beleid. Fondsenwerving. Publiciteit. 2. Jaarverslag 2012. Investeringen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2013 Correspondentieadres: Hockerkade2 2104AWHeemstede Tel.0622569505 Email: info@winsfoundation.com Website: www.stichtingwins.nl KvK: 34260184 Bank:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Assen. Beleidsplan

Stichting Vrienden van Leonardo Assen. Beleidsplan Stichting Vrienden van Leonardo Assen Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Over de Stichting Vrienden van Leonardo Assen... 3 3 Doelstelling... 3 4 Organisatie en gang

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie... 1 Doelstelling:... 2 Visie:... 2 Missie:... 2 Samenstelling bestuur:... 2 Activiteiten... 3 Doneren... 3 Vrijwilliger worden... 3 Projecten steunen...

Nadere informatie

Verslag Project Liemers Meets Costa Rica

Verslag Project Liemers Meets Costa Rica Verslag Project Liemers Meets Costa Rica Inleiding Leerlingen en personeel voeren al jaarlijks actie om schoen in de derde wereld te ondersteunen, De laatste jaren zijn scholen in Gambia en Sri Lanka ondersteund.

Nadere informatie

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014.

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014. Financiële verantwoording 2015 Stichting Dutch Down Support Foundation Jaarverslag De stichting heeft in 2015 8.064 ontvangen aan donaties. Dat is 3.186 meer dan in 2014. De stichting heeft inmiddels een

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Beste mensen / geïnteresseerden

Beste mensen / geïnteresseerden Beste mensen / geïnteresseerden Welkom in deze nieuwsbrief van februari 2015. Er is weer van alles te lezen: - over de vrouwen en kinderen. - over het gebouw - over het naai-atelier - een interessant boek

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam. Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246. Jaarverslag. Versie: 0.

Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam. Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246. Jaarverslag. Versie: 0. Stichting Samanatha Blokweerweg 59a 2953 AA Alblasserdam Rabobank: 1748.49.443 KvK nummer: 56297246 Jaarverslag 2013 Versie: 0.1 Status: Concept Inhoud Versiebeheer... 3 Voorwoord... 4 1 Overzicht 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Realisatie 2012. 1. Inkomsten 2. Uitgaven

Realisatie 2012. 1. Inkomsten 2. Uitgaven Realisatie 2012 Stichting Heliconia Eerste Jan van der Heijdenstraat 117-II 1072 TN Amsterdam Girorekening 5121901 info@stichtingheliconia.nl www.stichtingheliconia.nl 1. Inkomsten 2. Uitgaven 1.1 Donateurs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

[2012] Stichting Engelen Zonder. Paradijs. Jaarverslag

[2012] Stichting Engelen Zonder. Paradijs. Jaarverslag Stichting Engelen Zonder Paradijs Jaarverslag [2012] [Stichting Engelen Zonder Paradijs] [Havikstraat 73,7481 AH Haaksbergen] [info@ezopa.org] [ Banknr. NL54INGB0004413712] [Porque de Dios es la Gloria

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3

1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 JAARPLAN 2015 Inhoudsopgave 1. Over KIDS a. Doelstelling pag. 3 b. Organisatie pag. 3 2. Plannen voor 2015 a. Huisvesting en (medische) verzorging pag. 4 b. Onderwijs pag. 4 c. Sport en recreatie pag.

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met een beperkt aantal lesmaterialen.

Wij willen graag opnieuw lesmateriaal schenken, omdat er nog veel scholen zijn met een beperkt aantal lesmaterialen. Nummer 6 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Onze Stichting Hart voor Cambodja is een organisatie

Nadere informatie

1 INHOUD. 1 Voorwoord Organisatie Financieel overzicht Jaarrekening Bedrijfsgegevens... 9

1 INHOUD. 1 Voorwoord Organisatie Financieel overzicht Jaarrekening Bedrijfsgegevens... 9 JAARVERSLAG 2015 1 INHOUD 1 Voorwoord... 4 2 Organisatie... 5 3 Financieel overzicht... 6 4 Jaarrekening... 7 5 Bedrijfsgegevens... 9 1 VOORWOORD Assalamoe alaikoem wa rahmatulahi wa barakatuhu Beste broeders

Nadere informatie