The difference is equality

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The difference is equality"

Transcriptie

1 The difference is equality 1

2 N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Stichting Fahari Foundation De Haenstraat JL GRAVE Tel: / Oprichtingsdatum: KvK: Bankrekeningnummer: IBan nr: NL 77RABO Bic: RABONL2U Website: (Nederlands talig) (Engels talig) Bestuur: Lae-titia Giling-Schreven (voorzitter) Bas Giling (secretaris / penningmeester) Stephanie Foekens-Knoop (bestuurslid) Karin den Balvert (bestuurslid) Els Wezendonk (bestuurslid) Roel van Bennekom (bestuurslid) 2

3 Inhouds opgave: Pagina 2: N.A.W.-gegevens Stichting Fahari Foundation Pagina 3: Inhoudsopgave Pagina 4: Woord van de voorzitter Pagina 5: Wie we zijn en waar we voor staan Pagina 6: Projecten in 2012 Pagina 10: Acties/media in 2012 Pagina 12: Geplande projecten in 2013 Pagina 13: Geplande acties in 2013 Pagina 13: Fahari Foundation Centre Pagina 16: Financieel jaarverslag Pagina 18: Dank aan sponsoren en vrijwilligers 3

4 Woord van de voorzitter: Hallo allemaal, We hebben het jaar 2012 met een goed gevoel afgesloten. Met z n allen, en dat wil ik graag benadrukken, hebben we het voor elkaar gekregen dat het leven van onze kinderen in Mtwapa (Kenia) er weer flink op vooruit is gegaan. En daar doen we het met z n allen voor! Ik noem bijvoorbeeld het opstarten van het ontbijtprogramma, de moestuin en waterput die af zijn, de muur om het terrein die klaar is en het opstarten van een vaccinatieprogramma in samenwerking met onze partner; Swiss Cottage Hospital. Gedurende het hele jaar zijn er, door heel veel vrijwilligers, nieuwe acties gehouden waardoor de barometer op onze website (die laat zien hoeveel geld er is gereserveerd voor het bouwen van het Fahari Foundation Center) flink is gestegen. Dit jaar zijn de plannen voor het gebouw ingrijpend veranderd maar we komen steeds dichterbij het realiseren ervan! We hopen ergens in 2013 aan de eerste bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het bestuur van BCDCC in Kenia wil ik zeker een compliment geven voor hun werk dat ze voor onze kinderen daar doen. Zonder hun tomeloze inzet kunnen we tenslotte niks betekenen voor de kinderen. De groep in Kenia is ook dit jaar groter geworden. Het zijn er inmiddels 47. Totdat het opvanghuis er staat komen er ook geen kinderen bij. Nu is er op de tijdelijke locatie geen capaciteit om meer kinderen op te nemen. Alleen in uiterste noodgevallen zullen er nog wat kinderen in de groep worden opgenomen. Ons eigen bestuur van de Fahari Foundation is in 2012 uitgebreid met Roel van Bennekom. Zijn kennis van en ervaring in de lokale bouwwereld in Kenia zullen ons zeker van pas komen met de bouw. Ik ben trots op alle mensen die ons helpen om het doel van de Fahari Foundation te realiseren! Een steeds grotere groep van mensen helpt ons hierbij. Sommige met hun financiële donaties en weer anderen met het organiseren van allerlei acties. Dat alles geeft ons de extra energie om er ook in 2013 weer voor meer dan 100% voor te gaan. Dank voor al jullie steun. De kinderen in Mtwapa zijn er blij mee! Lae-titia Giling 4

5 Wie we zijn en waar we voor staan: De Fahari Foundation bestaat uit een groep gemotiveerde vrijwilligers, waarvan 6 bestuursleden, die hun energie en tijd graag inzetten om de doelen van de Fahari Foundation te realiseren. Samen met de donateurs van de stichting willen we een verschil maken in de manier waarop steun aan ontwikkelingslanden tot stand komt. We willen graag zorgen dat diegene die onze steun ontvangen, dat kunnen gebruiken om uiteindelijk zelfstandig in de wereld te staan zonder dat er blijvende steun nodig is! Niet voor niks is onze slogan; The difference is equality wat zoveel wil zeggen als; Het verschil is gelijkheid Gelijkheid in kansen en mogelijkheden maar ook qua inspanning door ons als stichting en door diegene die hulp van ons ontvangen. De formele omschrijving van onze doelstellingen zijn als volgt; - het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking van ontwikkelingslanden om zodoende de eigen economie te verwezenlijken zonder wezenlijke steun van derden. - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven vermelde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. We trachten dit doel te bereiken door: - het begeleiden, adviseren en informeren van personen afkomstig van of hun roots hebben in ontwikkelingslanden ter verwezenlijking van het doel; - het maken van adviezen; - het opstellen van plannen; - het organiseren van discussie- en informatiebijeenkomsten en andere bijeenkomsten; - het samenwerken met verschillende organisaties. 5

6 Projecten in 2012: In 2012 hebben we ons nagenoeg geheel gericht op het project Kinderen van Mtwapa en aan het eind van het jaar zijn we gestart met de hulp aan een kleinschalig project in India. Dit project is in een opstartfase. De plannen om voornamelijk kinderen en vrouwen te begeleiden naar een volwaardig zelfstandig bestaan door opleiding en bewustwording zijn gemaakt en de officiële registratie van de lokale stichting Blessed Compassionate Day Care Center-India (BCDCC-India) is in voorbereiding. 1) Project Kinderen van Mtwapa : Wij zijn in de eerste week van 2012 op werkbezoek in Mtwapa geweest. Dit omdat we de studenten van het Liemers College uit Zevenaar, die ter plaatsen een groententuin hebben aangelegd en de waterput hebben gefinancierd, hebben begeleid. Tijdens hun werkzaamheden zijn ze o.a. voorzien van wat eten en drinken. Als dank voor hun werkzaamheden hebben ze ook genoten van een door ons aangeboden etentje met optreden van een Massai-dansgroep. Naast de begeleiding zijn er ook een aantal essentiële gesprekken gevoerd met andere zakelijke partijen en het bestuur van BCDCC. Aangelegde groententuin Waterput Het project in Kenia loopt al sinds 2010 en bestaat uit meerdere gedeelten: - A: basis behoeften - B: ontbijtprogramma - C: scholing/bijscholing - D: medische verzorging - E: noodopvanghuis - F: zelfredzaamheid 6

7 Aan het eind van 2012 namen 47 kinderen deel aan het project. Het merendeel van deze kinderen is wees. Er zijn ook kinderen in het project opgenomen waarvan de ouder(s) niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. Voor alle kinderen zijn steunouders gevonden die elke maand 25,00 aan de Fahari Foundation overmaken. Sinds dit jaar hebben enkele steunouders zich via een notariële acte voor de duur van 5 jaar aan de Fahari Foundation gebonden (dit levert hen een fiscaal voordeel op en wij als stichting zijn verzekerd van een meerjarige steun). De Fahari Foundation maakt per maand het benodigde bedrag aan de lokale organisatie Blessed Compassionate Day Care Center (BCDCC) over. Zij zorgen voor deze kinderen. Voor de professionele begeleiding van deze kinderen is er een sociaalwerkster, conciërge, assistent van de sociaalwerkster, kok, leraar en 2 bewakers (een bij het tijdelijke gebouw waar BCDCC nu gevestigd is en 1 op de aangekochte grond waar de nieuwbouw van de Fahari Foundation Center komt) in dienst van de BCDCC. De salarissen van deze mensen wordt door de Fahari Foundation betaald uit de diverse donaties die binnenkomen. Grootste gedeelte van de kinderen uit het programma Gedeelte van de medewerkers van BCDCC A: basis behoeften Hiermee bedoelen we: het zorgen dat de (wees)kinderen uit de plaats Mtwapa die zijn opgenomen in ons project elke dag worden voorzien van bv minimaal 1 voedzame maaltijd, schoon drinkwater, kleding, schoenen, bijscholing en summiere medische verzorging. Deze basis behoeften worden gefinancierd door de maandelijkse steun van de diverse steunouders. Omdat de kosten voor levensonderhoud in Kenia de laatste tijd omhoog zijn gegaan, de wisselkoers ongunstig is en de maandelijkse bijdragen van de steunouders gelijk zijn gebleven is het kopen van bv schoenen en extra kleding onder druk komen te staan. Dankzij extra steun van enkele steunouders het afgelopen jaar zijn deze zaken toch aangeschaft. 7

8 B: ontbijtprogramma Sinds dit jaar zijn we ook gestart met een ontbijtprogramma. De kinderen krijgen in de ochtend gezamenlijk een ontbijt zodat ze niet op een lege maag hoeven te starten. Om dit te bekostigen worden er door de Fahari Foundation een aantal acties per jaar gehouden die het benodigde geld daarvoor opbrengen. C: scholing/bijscholing In Kenia moeten de kinderen een schooluniform dragen als ze naar school willen gaan. Een paar kinderen, die dankzij de steun van steunouders dit jaar zijn opgenomen in het programma, konden die niet betalen en waren dus nog niet eerder naar school geweest. Inmiddels hebben zij ook schooluniformen en gaan gelukkig naar school. Want zonder scholing ben je als jongen tot de bedelstaf en als meisje tot prostitutie gedoemd. Omdat de beschikbare staatsscholen veel leerlingen in de klas hebben (kan oplopen tot 100 leerlingen per klas) is de persoonlijke begeleiding van de kinderen daar minimaal. Hierdoor blijft het niveau van de basisopleiding ver achter op het wenselijke. Om de kinderen goed op hun eigen toekomst voor te bereiden is er sinds 2011 een leerkracht binnen BCDCC aangesteld die de kinderen bijlessen geeft. De schoolresultaten van de kinderen in het project zijn als gevolg van de bijlessen dan ook sterk verbeterd. Na de basisopleiding zullen de kinderen begeleid worden in een beroepsopleiding. D: medische verzorging Om te allen tijde te zorgen dat de kinderen en begeleiders in het programma een goede gezondheid hebben en houden, werken we samen met het lokale ziekenhuis. Het Swiss Cottage Hospital behandelt iedereen uit het project die acute medische verzorging nodig hebben maar houdt ook op regelmatige basis medische controles. Om deze behandelingen te kunnen betalen is er een medisch fonds. Dit fonds wordt gevoed door stortingen van de Fahari Foundation. Het benodigde geld daarvoor is door extra acties bijeen gebracht. Om de kosten die betaald moeten worden zo laag mogelijk te houden, werkt het ziekenhuis tegen kostprijs. In het afgelopen jaar zijn er naast de reguliere en specifieke controles en behandelingen vaccinaties tegen buiktyfus gegeven. De dochter van de kok heeft, mede door extra steun van 8

9 een sponsorouder, een essentiële operatie kunnen ondergaan waardoor zij de misvorming in de schaamstreek die ze bij de geboorte had, is verholpen en zij weer als een normaal kind kan functioneren. De moeder van enkele kinderen in het programma is verlamd en had geen krukken om zich voort te bewegen. Dankzij de steun van een van de sponsorouders heeft zij die nu wel, is weer mobiel en heeft zij, op eigen verzoek, een operatie kunnen ondergaan zodat zij niet meer zwanger kan worden en daardoor beter voor haar 5 kinderen kan zorgen. Er is dit jaar ook geld opgehaald dat specifiek is besteed aan een vaccinatieprogramma. Gebleken was dat sommige belangrijke vaccinaties zoals bv tegen buiktyfus, om financiële redenen nooit waren gegeven. Daar is gelukkig nu verandering in gekomen. Het geopereerde meisje midden met wit shirt Vaccinatie wordt toegediend E: noodopvanghuis Helaas zijn er kinderen uit het project die bij/door hun caretakers (de verzorgende familieleden) worden misbruikt en/of mishandeld. Dit misbruik bestaat uit bv het laten werken i.p.v. naar school te laten gaan maar ook uit lichamelijke misbruik. Mishandeling spreekt voor zich. Om hier verandering in te brengen gaan we een noodopvanghuis (Fahari Foundation Center) voor acute noodgevallen laten bouwen. Met dit gebouw maken we het leven van deze kinderen een heel stuk aangenamer. De plannen zijn inmiddels in een gevorderd stadium. Het stuk grond waar het gebouw op moet komen te staan is in 2011 door ons aangeschaft en begin 2012 is de complete beschermingsmuur om het hele terrein gerealiseerd. Terrein met muur 9

10 F: zelfredzaamheid Een belangrijke pijler van onze stichting is het zorgen dat de mensen die we helpen en de projecten zelfredzaam zijn en dus uiteindelijk zonder steun van derden in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Om dit te realiseren is er in 2012 geld ingezameld (opbrengst van een gedeelte van de Derde Wereld Rommelmarkt is specifiek hiervoor rechtstreeks door hen aan Wilde Ganzen overgemaakt. Zij vullen het bedrag aan tot 100%) waarmee BCDCC t.z.t. een kippenproject op kan gaan starten. Het geld voor dit deelproject wordt door Wilde Ganzen aan BCDCC overgemaakt. Naast het kippenproject is er begin 2012 door 8 studenten en 2 leraren van het Liemers College in Zevenaar een groentetuin en waterput aangelegd. Hierdoor kunnen de mensen van BCDCC voor hun eigen groente en fruit (en later voor eieren en kippenvlees) zorgen en kunnen zij, door de overproductie aan derden te verkopen, geld verdienen. Ook de kinderen in het programma zullen bij het kippenproject en de teling van groente en fruit betrokken worden zodat zij kunnen leren hoe zij later voor zichzelf zouden kunnen zorgen. 2) Project BCDCC-India : Dit jaar zijn we in contact gekomen met een man in India die het leven van kinderen en vrouwen in India structureel wil verbeteren. Met name voor deze groep mensen is het noodzakelijk om hen te helpen om zelfredzaam te worden. Het zijn nu de zwakkeren in de samenleving daar. Dit project voldoet aan onze doelstellingen en wij hebben nu naast advies een financiële steun gegeven voor de oprichting van een officiële organisatie in India. Deze organisatie gaat de Blessed Compassionate Day Care Center-India heten. (BCDCC-India). Acties/media in 2012: Ook in 2012 hebben we met alle vrijwilligers ons best gedaan om de Fahari Foundation duidelijk in beeld te krijgen door diverse acties te organiseren en door zoveel mogelijk de diverse media op te zoeken. Dankzij de bedrijven die belangeloos prijzen ter beschikking hebben gesteld voor de diverse loterijen hebben de acties voor een leuk bedrag aan extra inkomsten gezorgd. In navolging van 2011 heeft dezelfde drukker geheel belangeloos de, door ons verkochte, kerst- en nieuwjaarskaarten gedrukt. Naast enkele belangeloos gestelde afbeeldingen door derden, zijn er wel wat foto s voor aangekocht. Hieronder een samenvatting van de acties en de inzet van de media; Acties: : werving van partners en sponsors gedurende het hele jaar : werving steunouders voor nieuwe kinderen op de wachtlijst : spaarpotjesactie in België : loterij tijdens paasactie in Zevenaar : sponsorloop tijdens Klap-tot-klaploop in Stadskanaal 10

11 : collecte in kerk in Houten : loterij tijdens koninginnedagmarkt in Grave : theateractie Under African Skies : loterij tijdens Didam op stelten : fancy fair op basisschool in Woerden : donaties tijdens verjaardag : Facebookactie steunouderwerving : loterij tijdens Sfeermarkt in Loil : Walk of the Dogs : sponsorloop tijdens Nijmeegse 4-daagse : sponsorzwemtocht tijdens de Nautische Mijl in Grave : benefiet optreden muziekgroep in Didam : presentatie basisschool in Woerden i.v.m. spaarprogramma op die school : 1-daagse variant Walk of the Dogs : presentatie Books4Life Eindhoven : Derde wereld rommelmarkt in Goirle : eetfestijn in Anzegem (België) : collecte in Gemeente Montferland : loterij tijdens quiltdagen in Oisterwijk : verkoop kerst- en wenskaarten : Sinterklaasontbijt (Bart s Sinterklaas) in Wijchen : Winterfair in Didam Paasactie Bart s Sinterklaas 4-daagse van Nijmegen Eetfestijn Anzegem 11

12 Media: In heel 2012 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diverse media. Zowel de huis-aanhuis kranten als de landelijke dagbladen hebben voor de diverse acties die we gedaan hebben de diverse persberichten en reportages geplaatst. Ook de digitale media heeft ons goed ondersteund met het plaatsen van de diverse berichten. Dankzij als deze plaatsingen zijn we er in geslaagd om de Fahari Foundation nog beter op de kaart te zetten. Geplande projecten in 2013 Het komend jaar zullen we ons concentreren op alles wat met de Kinderen van Mtwapa verband houdt en, indien nodig, extra acties voor BCDCC-India houden. - Omdat we tot de realisering van het Fahari Foundation Center in Mtwapa geen nieuwe kinderen in het programma opnemen (dit om te voorkomen dat het te druk wordt voor de begeleiders) zullen we alleen op zoek gaan naar nieuwe steunouders als er bestaande steunouders, om hen moverende redenen, gaan stoppen met hun steun. Alleen als er dringend hulp voor nieuwe kinderen is, zullen er in overleg met de begeleiders van BCDCC nieuwe kinderen worden opgenomen in het programma en er nieuwe steunouders gezocht worden. Na de realisatie van het noodopvang gebouw wordt er opnieuw bekeken hoeveel nieuwe kinderen er nog opgenomen kunnen worden in het programma. - In 2013 hopen we te kunnen beginnen met de bouw van het Fahari Foundation Centre. De plannen voor dit gebouw zijn in het afgelopen jaar essentieel veranderd, de wisselkoers is ongunstig geworden en de kosten voor de bouw zijn hoger geworden dan we in 2011 voorzien hebben. Het ontwerp is op de toekomst voorbereid. Een tweede verdieping met extra mogelijkheden gaat, is eerste instantie, nog niet gebouwd worden. Om het project (aankoop grond, veiligheidsmuur en bouw van de begane grond) te realiseren is er een geraamd bedrag van ,00 nodig. Gedurende het hele jaar zullen er acties gehouden worden om dit te realiseren. 12

13 Geplande acties in 2013: Spaarpotten: Dit jaar zullen wederom in een heel aantal bedrijven spaarpotten staan waar de consument die wat wisselgeld over heeft dit hierin kan doen. Emballagebonnen: In samenwerking met supermarkten zullen dagen georganiseerd gaan worden waarop de consument de emballagebonnen aan de Fahari Foundation kunnen doneren. Markten: Ook in 2013 zullen we weer aanwezig zijn met loterijen op zoveel mogelijk markten waar we met loterijen geld op halen. Kerst- en wenskaartenverkoop: Aan het eind van 2013 zullen we weer de kerst- en wenskaartenactie houden. Partnerwerving: Door actieve benadering van bedrijven. De partners doneren structureel per maand een bepaald bedrag uit hun omzet. Mediabekendheid: Naast alle acties worden nog meer verschillende media benaderd om ook via die weg weer zo veel mogelijk bekendheid te krijgen en donateurs te werven. Steunouders: Indien nodig gaan we steunouders voor de nieuwe kinderen die deel gaan nemen aan het project Kinderen van Mtwapa werven. Muziekavond: Medio 2013 staat een muziekavond met benefietoptredens van diverse zangers en zangeressen gepland. Overig: Gedurende het jaar zullen verder spontaan nieuwe acties worden opgepakt en uitgevoerd. Fahari Foundation Centre In het afgelopen jaar zijn we een stuk verder gekomen met de plannen voor de bouw van het noodopvang gebouw (Fahari Foundation Center). In de afgelopen jaren zijn de plannen daarvoor een aantal keren gewijzigd zodat het gebouw voldoet aan de wensen van BCDCC, de verwachting van de kinderen in het programma, de eisen van de Keniaanse overheid en de mogelijkheden van ons als Fahari Foundation. De architect-tekeningen zijn klaar en we zijn in onderhandeling met diverse bouwbedrijven om het gebouw zo goedkoop (maar wel veilig en volgens de regels van de overheid) gerealiseerd te krijgen. We willen absoluut geen afbreuk aan de veiligheid van het gebouw doen door een zo goedkoop mogelijk gebouw neer te zetten. 13

14 Hieronder ziet u de schets van het gebouw. Ten opzicht van het vorige ontwerp is de indeling wat efficiënter. De begane grond van de linker vleugel is bedoeld als woonruimte voor de permanente begeleiding van de kinderen die in het gebouw zijn en voor de noodopvangruimte van de meisjes. De noodopvangruimte voor de jongens, de keuken, eetkamer, lesruimtes en opslagruimte zijn in de in de rechter vleugel gelegen. Zoals eerder aangegeven wordt in eerste instantie alleen de begane grond gebouwd. Dit omdat hierin alle noodzakelijke ruimtes voor de opvang van de misbruikte en mishandelde kinderen 14

15 aanwezig zijn en we anders veel te lang moeten doorsparen voordat het gebouw gerealiseerd kan worden. Uiteraard is er met de constructie van de begane grond wel al rekening gehouden met een eventuele 2 e verdieping. Op een later stadium kan de tweede verdieping gerealiseerd worden. Hierin komt, in de linker vleugel, een gastenverblijf voor vrijwilligers die voor BCDCC en de kinderen actief willen zijn. Zij verblijven momenteel elders in de omgeving. Door hen bij het project te laten verblijven, zorgt de verhuur van deze ruimte voor extra inkomen voor BCDCC. In de rechter vleugel komen dan extra lesruimtes en ontspanningsruimtes. Het platte dak van het gebouw kan gebruikt worden voor bv het ophangen van de was. De aangekochte grond waar het gebouw op komt te staan heeft een oppervlakte van 1 acre (ongeveer 65 x 65 meter). Op de aangekochte grond is er nu al een moestuin (30 x 30 meter) en een waterput gemaakt. Naast het gebouw is er ook ruimte voor kippen/koeien/geiten en natuurlijk voldoende speelruimte. Het totale terrein is ommuurd met een stenen muur van ruim 2 meter en is voorzien van stevige metalen toegangsdeuren die groot genoeg zijn om het bouwverkeer doorgang te verlenen. Muur om terrein met toegangspoort 15

16 Financieel jaarverslag: Financieel overzicht Stichting Fahari Foundation 2012 Liquide middelen per Saldo lopende rekening 4.000,78 Saldo bedrijfstelerekening ,00 Inkomsten Donaties particulier 3.029,02 Donaties bedrijven/scholen/stichtingen ,98 Kindergeld steunouders ,50 Koninginnedagmarkt 900,33 Gedoneerd voor salarissen 1.830,00 Spaarpotjes 197,74 Kleding/schoeisel 930,00 Verjaardagen 275,00 Kerst- wenskaarten 167,00 4-daagse Nijmegen ,94 Under African Skies 877,00 Klap-tot-klaploop 717,41 Paasactie 695,00 Emballagebonnenactie 11,70 Medisch fonds 1.642,10 Kippenproject 260,00 Didam op stelten 929,44 sms-actie 22,58 Sfeermarkt loil 433,11 Walk of the Dogs/ontbijtprogramma 1.016,06 Rugzakjes 301,00 Tondeuse 90,00 Muziekavond 744,14 Retour electrageld Mtwapa 845,00 Collecte Montferland 1.253,56 Huur woning caretaker 120,00 3e wereld rommelmarkt 162,80 Bart's Sinterklaas 2.825,77 Winterfair 1.603,60 Eetfestijn 3.320,00 Rente bedrijfstelerekening 104,84 Totaal ,62 16

17 Uitgaven onkosten Kamer van Koophandel -24,08 Website -420,23 Vergunningen -127,65 Rabobank -752,02 Verzekeringen -60,65 Notaris -190,40 Kantoorbenodigdheden + portokosten -103,62 Drukwerk -57,25 Werkbezoek Kenia -640,97 Walk of the Dogs ,00 Foutieve donaties terugboekingen -50,00 Telefoonkosten -449,83 Kaarten ,27 Bart s Sinterklaas ,59 Totaal ,56 Toebedeling projecten Project Kinderen van Mtwapa * ,34 Swiss Cottage Hospital ,10 Blessed Compassionate Day Care Center- India -10,00 Totaal ,44 Liquide middelen per Saldo lopende rekening 4.159,78 Saldo bedrijfstelerekening ,62 Totaal ,40 SPECIFICATIE UITGAVE PROJECT Project Kinderen van Mtwapa * Onkostenvergoedingen 3.925,00 Kindergeld ,00 Muur/hek/architect 8.555,34 Ontbijtprogramma 1.470,00 Dinerkosten opvang diverse kinderen 900,00 Kleding/schoenen/schooluniformen 980,00 Huur 398,00 Operatie kind 675,00 Advocaat 825,00 Registratie BCDCC 30,00 Kinderfeestdag + Kerstgratificaties BCDCC 462,00 Div. (o.a. watertank, pomp, kabels, elektra, hout, e.d.) 2.137,00 Totaal ,34 17

18 Dank aan de sponsoren en vrijwilligers: Zonder de bereidwilligheid van al de sponsoren kunnen we helemaal niks. Met de sponsoren bedoelen we alle particulieren en bedrijven die het vertrouwen in onze stichting hebben laten blijken door spontaan geld over te maken op onze rekening. Met de sponsoren bedoelen we alle particulieren en bedrijven die specifiek een project gesteund hebben en nog steeds steunen door geld over te maken voor dat project. Met sponsoren bedoelen we alle bedrijven die prijzen ter beschikking hebben gesteld voor de diverse loterijen. Met sponsoren bedoelen we de bedrijven die ons door het jaar heen geholpen hebben met gratis diensten en producten. Met sponsoren bedoelen we de diverse media die ons de nodige aandacht hebben gegeven. Met sponsoren bedoelen we de bedrijven, organisaties en instellingen die in hun pand ruimte aan ons beschikbaar hebben gesteld om acties uit te voeren. Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers in Nederland en daar buiten die allemaal op hun eigen manier zich tomeloos hebben ingezet om alle acties, die door het jaar heen geweest zijn en de acties die nog lopen, tot een succes te maken. Namens het bestuur van de Stichting Fahari Foundation onze enorme dank!!!!!!!! 18

UP TO DATE YES, WE DID IT!!!! Iedereen mag trots zijn op wat we met z n allen bereikt hebben! Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet!

UP TO DATE YES, WE DID IT!!!! Iedereen mag trots zijn op wat we met z n allen bereikt hebben! Ga er maar eens lekker voor zitten en geniet! 0 NUMMER 37 Nieuwsbrief UP TO DATE In deze editie: Pagina 1: Voorwoord Belangrijke data Pagina 2: Waar we vandaan komen Pagina 3: Waar we vandaan komen Pagina 4: Waar we vandaan komen Pagina 5: Waar we

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

www.milanbindu-nepal.nl

www.milanbindu-nepal.nl Nieuwsbrief 2014 Uitgave nummer 10 Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar alweer, wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 10 jaren. De officiële oprichting

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Fondsenwervingsgids. Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52

Fondsenwervingsgids. Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52 Fondsenwervingsgids Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52 www.projects-abroad.nl info@projects-abroad.nl 0031 (0) 78 613 13 56 Inleiding Heel erg leuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie