Beleidsplan 2014 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2014 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Stichting Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) Postbus BA Nijkerk

2 Jaarplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Voorlichting Tijdschrift Lymfologica Folders Boek Onder de indruk van jou Website Social Media, twitter en facebook Richtlijnen lip- en lymfoedeem PR en marketing Voorlichting landelijk en regionaal 4 3. Patiëntencontact Forum op website Supportgroepen Lotgenotencontact Symposium Donateurschap 5 4. Belangenbehartiging Individuele belangenbehartiging Collectieve belangenbehartiging Samenwerkingsverbanden 6 5. Overige activiteiten, keurmerken en vrijwilligers HON-keurmerk ANBI Bestuur en de Raad Van Advies Regio coördinatoren Redactie Lymfologica Vrijwilligers Facilitair bureau Toekomst 9 Beleidsplan 2014 NLNet 1

3 1. Inleiding In Nederland lijden ongeveer mensen aan een aandoening van het lymfvaatstelsel zoals lymfoedeem. Lymfoedeem kan aangeboren zijn of ontstaan na bijvoorbeeld een operatie voor kanker waarbij ook lymfklieren worden verwijderd. Lipoedeem wordt vaak verward met lymfoedeem en betekent letterlijk vetzwelling. Lipoedeem komt vrijwel alleen voor bij vrouwen met ongelijkmatige vetverdeling van het onderlichaam en soms de armen. Er zijn klachten van vermoeidheid, pijn bij aanraking en vaak bijkomend overgewicht Patiënten met lip- en of lymfoedeem vallen vaak tussen wal en schip. In gezondheidsland Nederland is sprake van een zekere onderschatting van deze ziekten die als chronische aandoening de kwaliteit van leven sterk kunnen aantasten en tot invaliditeit kunnen leiden. Vroegtijdige herkenning en een goede diagnose, chronische behandeling en begeleiding zijn voor patiënten erg belangrijk. Ook bij ouders van kinderen met lymfoedeem bestaat grote behoefte aan onderlinge contacten en uitgebreide informatie over de aandoening van hun kind. Stichting Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) is officieel op 31 januari 2006 opgericht. NLNet is een landelijke organisatie voor alle patiënten met lymfoedeem, zowel primair als secundair, kinderen, hun ouders en patiënten met lipoedeem of lipo-lymfoedeem. De stichting NLNet wil een onafhankelijk platform zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lip- en lymfoedeem ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen in het bijzonder. Zij richt zich hoofdzakelijk tot patiënten, maar ook hulpverleners en andere patiëntenorganisaties, die iets met de lymfologie te maken hebben zijn welkom. Door aandacht te vestigen op deze aandoeningen kan de kwaliteit van de zorg voor deze groepen patiënten verbeteren en zal de toegang tot goede zorg gemakkelijker worden. Tevens doet NLNet aan belangenbehartiging. Visie 2014 NLNet wil het komend jaar de patiënt nog meer centraal stellen. Een respectvolle benadering is het uitgangspunt en de behoeften van de patiënt zijn daarbij richtinggevend. Vele activiteiten staan voor het komend jaar op ons programma en worden in dit beleidsplan toegelicht. Ingegeven door de nieuwe koers van het kabinet Rutte, dat drastisch bezuinigt op patiëntenorganisaties, is NLNet genoodzaakt haar koers te wijzigen. Het is de vraag in welke vorm en hoedanigheid NLNet kan blijven voortbestaan na 2014, wanneer met euro subsidie ( euro in 2010) moet worden rondgekomen. In 2014 moeten de plannen hiervoor gemaakt worden. Evenwel kan het ook zo zijn dat de politieke koers weer wordt gewijzigd. Beleidsplan 2014 NLNet 2

4 2. Voorlichting Voorlichting vindt binnen NLNet op verschillende manieren plaats. Er is individuele voorlichting door middel van telefoon en , via het tijdschrift Lymfologica via de website, door het uitgeven van folders, tijdens landelijke bijeenkomsten en in de media. De voorlichting stelt mensen in staat om kwalitatief goede informatie tot zich te nemen, om zo beter met lip en/of lymfoedeem te kunnen leven. 2.1 Tijdschrift Lymfologica Het tijdschrift Lymfologica is een van de hoofdbronnen om patiënten te informeren over de aandoeningen lip- en lymfoedeem. Naast informatieve artikelen vormen de verhalen van patiënten voor lezers gewaardeerde inhoud. Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift, in februari en september De totale oplage is 3000 exemplaren per uitgave. 2.2 Foldermateriaal NLNet beschikt op dit moment over een redelijk complete portefeuille aan folders en boeken. In de loop 2014 komt NLNet met een nieuwe patiëntenfolder. Naast deze folder is er een brochure specifiek gericht op het in 2013 verschenen boek Onder de indruk van jou. De folders bevatten registratiekaarten om donateur te worden. Naast de twee folders zijn er attentiekaartjes beschikbaar, waarmee de patiënt in geval van een medische ingreep of injecties de hulpverlener kan wijzen op de risico s betreffende hun lip- en of lymfoedeem. 2.3 Boek Onder de indruk van jou Onlangs heeft NLNet een boek uitgebracht met de titel Onder de indruk van jou Dit boek portretteert 28 patiënten met lymfoedeem en lipoedeem samen met hun behandelaar, familielid of vriend. Ze laten zien dat compressie en dagelijks leven goed samen gaan. Sommigen hebben daarvoor veel inventiviteit ontwikkeld. De verhalen in het boek laten zien dat de focus niet op de kous ligt, maar op de persoon en diens persoonlijkheid, maar ook waar men tegen aan loopt in de dagelijkse praktijk. Met dit boek Onder de indruk van jou willen we ook in 2014 een taboe doorbreken en alle professionals binnen de zorg en de omgeving van de patiënt laten zien dat je met lymf- of lipoedeem gezien mag worden. Meer bekendheid en begrip voor deze aandoeningen bevordert een vroegtijdige diagnose zodat lange termijn klachten worden voorkomen. Dit is het dagelijkse leven van de patiënt, elke dag weer bezig zijn met je uiterlijk en de verplichting om de compressie te dragen. Om de weg naar meer begrip vrij te maken is dit boek met persoonlijke verhalen van patiënten gemaakt. Het zijn indrukwekkende verhalen die één ding gemeenschappelijk hebben: Lymfoedeem en lipoedeem komen altijd ongevraagd op je pad. In 2014 komt er ook een Engelse versie beschikbaar. 2.4 Website De website is een andere hoofdbron van voorlichting en advies voor onze patiënten en andere geïnteresseerden. In de loop van 2014 zullen er verdere verbeteringen aangebracht worden. Deze verbeteringen zijn onderdeel van het nieuwe communicatieplan Beleidsplan 2014 NLNet 3

5 Bezoekers van de website kunnen online donateur worden door het aanmeldingsformulier in te vullen. 2.5 Social media, Twitter en Facebook Sinds 2013 is NLNet actief op Twitter en sinds kort ook op Facebook. Beide Social media bronnen zullen in 2014 veel meer aandacht krijgen. Social media zijn belangrijk voor onze donateurs en de ontwikkelingen in de wereld. 2.6 Richtlijnen lip- en lymfoedeem 2014 Het afgelopen jaar is er op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) en de orde van medisch specialisten (OMS) geld vrijgemaakt voor een 2 e richtlijn lymfoedeem en een eerste richtlijn lipoedeem. Het Huidfonds heeft hier eveneens een donatie aan bijgedragen. In de werkgroepen zat een vertegenwoordiger van NLNet die actief de belangen van patiënten voor het voetlicht bracht. Als de richtlijnen definitief zijn vastgesteld door de betrokken wetenschappelijke verenigingen en verenigingen van andere professionals, wordt van beide documenten een patiëntenversie gemaakt onder leiding van NLNet. Deze patiëntenversie zal voor leken toegankelijker zijn. 2.7 PR en marketing Via de verschillende media promoot NLNet op regionaal en landelijk niveau onze stichting en activiteiten. In 2014 zullen we de diagnoses lip- en lymfoedeem nog meer onder de aandacht brengen. Onder andere met behulp van het bovengenoemde boek. 2.8 Voorlichting landelijk en regionaal NLNet is aanwezig op verschillende congressen en evenementen om bovengenoemde doelen te halen. Daarnaast geven we voorlichting via NLNet supportgroepen verdeeld over het land. Meer hierover hoofdstuk 3. Beleidsplan 2014 NLNet 4

6 3. Patiëntencontact Het verzorgen van lotgenotencontact is één van de primaire activiteiten van NLNet. Het heeft als algemeen doel mensen met lip/lymfoedeem in staat te stellen om ervaringen uit te wisselen en zo oedeem een plaats in hun leven te geven waardoor het leren omgaan met lip/lymfoedeem mogelijk kan worden gemaakt. 3.1 Forum op website Via een vernieuwd forum op onze website kunnen lotgenoten onderling contact leggen en ervaringen delen. Dit zal in 2014 worden voortgezet. 3.2 Supportgroepen Na het succes van de regionale supportgroepen in 2012/2013 zullen er in 2014 in alle 11 regio s (Flevoland is opgesplitst over meerdere provincies) minimaal 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd worden met verschillende thema s. Belangrijke thema s zijn o.a.: - wat is lip- en lymfoedeem; - zelfmanagement; een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst; - oefenen / bewegen; - lifestyle; - behandelmethoden; - psychologische impact van lip- en/of lymfoedeem. 3.3 Lotgenotencontact In aansluiting op de supportgroepen zullen er in 2014 door de regio s meerdere lotgenoten contactmomenten georganiseerd worden. Dit betreft kleine bijeenkomsten van minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers. Het gaat bij deze bijeenkomsten om de kwaliteit en niet de kwantiteit. Deelnemers kunnen hier hun ervaringen delen en uiten. 3.4 Symposium NLNet organiseert eenmaal per twee jaar een landelijk symposium voor haar donateurs. Op 14 juni 2014 organiseert NLNet het 5 e symposium voor patiënten met lip- en lymfoedeem. Thema dit jaar: Jouw zoektocht naar lip- en/of lymfoedeem. Onderwerpen die aan bod komen: - wat is er zoal aan materialen te verkrijgen; - lifestyle en beauty; - chirurgische ingrepen; stand van zaken; - lotgenotencontact. 3.5 Donateurs en lidmaatschap NLNet zal begin donateurs tellen. Lidmaatschap bedraagt in ,- per jaar. Maakt men gebruik van een automatische incasso is het 25,- Beleidsplan 2014 NLNet 5

7 4 Belangenbehartiging Belangenbehartiging vindt op twee niveaus plaats: individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging. Collectieve belangenbehartiging doet NLNet via koepelverenigingen en via samenwerkingsverbanden. 4.1 Individuele belangenbehartiging door informatieverstrekking en bundeling van krachten In 2014 zal NLNet voortgaan met belangenbehartiging op individuele basis via de website en/of telefonisch. Individuele belangenbehartiging is een belangrijke dienst naar onze donateurs toe. Het is duidelijk geworden dat steeds meer zaken voor mensen met lip/lymfoedeem niet meer vergoed of moeilijker worden vergoed. Het gaat hier voornamelijk om verbandmiddelen en wie de zorg uiteindelijk levert aan onze donateurs. Wij zetten ons daarvoor in en volgen de ontwikkelingen ook in 2014 weer nauwlettend. Individuele vragen worden, voor zover de vraag het toelaat, beantwoord via , telefonisch en in Lymfologica. 4.2 Collectieve belangenbehartiging Zoals bij punt 4.1 al is aangestipt, zal het behartigen van de belangen op het gebied van te vergoeden zorg een speerpunt zijn en blijven. Samen met de beroepsverenigingen voor oedeemfysiotherapeuten (NVFL) en huid- en oedeemtherapeuten (NVH) alsmede de Vereniging voor Aanmeters van Therapeutische elastische Kousen (VATEK) en de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH) werken we samen om de belangen van patiënten nauwlettend in de gaten te volgen, bijvoorbeeld richting de zorgverzekeraars. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden met Stichting Olijf, Stichting Melanoom, de BVN en bovengenoemde beroepsverenigingen. NLNet participeert (samen met acht andere huid/haar-patiëntenorganisaties) in 2014 in het project Sterker op drie fronten van Huidpatiënten Nederland. Dit project wordt deels gefinancierd met PGO-vouchers welke NLNet hiervoor heeft ingebracht. Door deze unieke samenwerking zijn we een driejarig onderzoeksproject gestart Sterker op drie fronten. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Daarin worden vanuit het patiëntenperspectief de belangen van alle huid- en haarpatiënten behartigd, zowel op het gebied van de zorg(1), als op het gebied van vergoedingen(2) en maatschappelijke participatie(3). In dit onderzoek wordt ingegaan op kwaliteit van de (dermatologische en lymfologische) zorg, transparantie van het vergoedingen systeem en zelfmanagement. Dat betekent dat een deel van de activiteiten van NLNet op het gebied van belangenbehartiging binnen dat project zal plaatsvinden. NLNet is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Het is van groot belang dat NLNet de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsindicatoren blijft volgen. Mogelijk gaat daar het nodige veranderen met de komst van het Kwaliteitsinstituut (als onderdeel van het College voor Zorgverzekeringen, later te hernoemen als het Nederlands Zorginstituut NZi). 4.3 Samenwerkingsverbanden met koepelorganisaties In 2013 is NLNet lid geworden van de CG-raad, Chronische zieken en Gehandicapten Raad en de NPCF, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Verder heeft NLNet zich aangesloten bij Beleidsplan 2014 NLNet 6

8 huidpatiënten Nederland (HPN). In samenwerking met andere patiënten verenigingen aangesloten bij HPN doet NLNet mee aan een groot onderzoek, zoals hierboven al werd beschreven. Daarnaast is NLNet sinds 2012 de officiële vertegenwoordiger van het International Lymphedema Network (ILF) in Nederland. Samen met organisaties uit 34 landen proberen we kennis uit te wisselen en internationale standaarden te ontwikkelen en deze toe te passen op internationaal niveau. In 2014 is het volgende ILF congres in Glasgow, Schotland. Drie bestuursleden zullen deelnemen. Beleidsplan 2014 NLNet 7

9 5 Keurmerk, ANBI, Vrijwilligers en Toekomstplannen 5.1 HON-keurmerk In 2006 ontving NLNet het HON-keurmerk, dit keurmerk wordt uitgegeven door de Health on the Net Foundation. Deze beoordeelt wereldwijd medische websites. Om het keurmerk te verkrijgen moet een website aan criteria voldoen. De bezoeker weet zo dat hij/zij een website bezoekt waarop betrouwbare informatie te vinden is. 5.2 ANBI Sinds 1 januari 2008 is NLNet door de belastindienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van deze erkenning voor NLNet is dat geen belasting hoeft te worden betaald over giften en legaten. Voor de schenker van een eenmalige gift dan wel periodieke gift betekent het ANBI-keur dat de gift fiscaal aftrekbaar is. Hetzelfde geldt voor legaten. 5.3 Het bestuur en de Raad Van Advies Het bestuur zal in 2014 bestaan uit: Voorzitter Interim-voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid / hoofdredacteur/webmaster Bestuurslid / supportgroepen Bestuurslid / facebook Bestuurslid / facebook Bestuurslid / symposia De Raad van Advies bestaat uit: Voorzitter Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid 5.4 Regio coördinatoren In 2014 zullen de volgende coördinatoren actief zijn: Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht N-Holland Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg vacant Joyce Bosman Doortje van Dungen Daphne Hollmann Joyce Verhoeff Rieky van Elk Natascha Assies Barbara Boots Els Brouwer Robert Damstra Mireille Lauret Riet van der Heide - Schoon Clara Feenstra Ina Sissingh Irene Zonderland Judith Ligtenberg Gerda Uilhoorn Rieky van Elk Mireille Lauret Nathalie Kool Yvette Roumen Carina van Corsuize Brigitte v.d. Watering Suzanne van der Meij Beleidsplan 2014 NLNet 8

10 Flevoland is opgedeeld over meerdere provincies 5.5 Redactie Lymfologica en Website De redactie van Lymfologica zal in 2014 bestaan uit: Hoofdredactie Joyce Verhoeff ; Suzanne van der Meij. Eindredactie En voorts uit de redactieleden: Illustraties zijn van De Webredactie Vragen beantwoorden Coby Gouweloos; Alma Harrewijn. Hanneke Hendrikse; Jolanda Terlouw; Anthea Molenaar. Sem Slingerland. Joyce Verhoeff; Coby Gouweloos. Jolanda Terlouw 5.6 Vrijwilligers Bij aanvang van 2014 start NLNet met 65 vrijwilligers werkzaam voor de redactie van Lymfologica/website en de supportgroepen/symposia. In 2014 zullen we verder op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers om activiteiten uit te kunnen breiden. 5.7 Het facilitair bureau FBPN NLNet exploiteert samen met vijftien andere patiëntenorganisaties een facilitair bureau, het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) geheten. Met dit samenwerkingsverband heeft NLNet professionele dienstverlening naar leden en niet-leden, maar ook binnen de organisatie, gewaarborgd. Samen met de andere aangesloten organisaties streven we naar kwalitatief nog betere dienstverlening en standaardisering van procedures, gebruik makend van elkaars kennis. 5.8 Toekomstplannen In 2014 wil NLNet de volgende plannen gaan realiseren: - Telefonisch spreekuur via supportgroepen instellen; - Uitgeven van de patiëntenversies van de richtlijn lymfoedeem en richtlijn lipoedeem - Meer donateurs aantrekken; - Meer internationale samenwerkingen aan gaan; - Internationale congressen bezoeken; - Nieuw communicatieplan opstellen; - Bewustwording- en zelfmanagementcursussen voor patiënten entameren. Beleidsplan 2014 NLNet 9

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk. Jaarplan 2014

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk. Jaarplan 2014 Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk Jaarplan 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 LOTGENOTENCONTACT... 3 2.1 Lotgenotencontact via internet... 3 2.2 Contactgroepen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem NLNet

Jaarverslag 2015 Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem NLNet Jaarverslag 2015 Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem NLNet Jaarverslag NLNet 2015-1 Inleiding Het jaar 2015 was voor onze patiëntorganisatie een boeiend jaar waarin vele activiteiten door tientallen

Nadere informatie

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus AA Nijkerk. Jaarplan 2013

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus AA Nijkerk. Jaarplan 2013 Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk Jaarplan 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 LOTGENOTENCONTACT... 3 2.1 Lotgenotencontact via internet... 3 2.2 Contactgroepen...

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem NLNet

Jaarplan 2017 Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem NLNet Jaarplan 2017 Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem NLNet Jaarplan NLNet 2017-1 Inhoud: Inleiding jaarplan 2017 Bestuur en raad van advies Communicatiehandboek en toolkit Donateurs ILF Congres

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten

De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten Robert Damstra, dermatoloog Expertise Centrum Lymfologie Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten Programma Inleiding lymfologie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Algemene informatiebrochure

Algemene informatiebrochure De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Algemene informatiebrochure De Ango, steunt je bij je handicap De Ango werkt aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen met een beperking en

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

Lymfoedeem: Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst 29-01-16. Mireille Lauret-Roemers. Oedeem- en Oncologiefysiotherapeute

Lymfoedeem: Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst 29-01-16. Mireille Lauret-Roemers. Oedeem- en Oncologiefysiotherapeute Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst Mireille Lauret-Roemers Oedeem- en Oncologiefysiotherapeute www.oofu.nl info@oofu.nl Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst 1 Inhoud 1. Wat is oedeem?

Nadere informatie

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2018 info@dovenschap.nl 1 Inhoudsopgave 1 VISIE 3 2 MISSIE 3 3 DOELGROEP 3 4 SPEERPUNTEN VAN HET BELEID 2016-2018 3 5 ORGANISATIE EN BESTUUR 4 5.1 Organisatiebeleid 4 5.2 Bestuursbeleid

Nadere informatie

6 november Beleidsplan

6 november Beleidsplan 6 november 2014 Beleidsplan Inhoudsopgave 1 Waarom Stichting Pijn Bij Kanker... 2 1.1 Feiten & Cijfers... 2 1.2 Onafhankelijke stichting... 2 1.3 Wie zijn de initiatiefnemers... 2 1.4 Bestuur... 2 2 Missie,

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING Huidpatiënten Nederland JAARREKENING 2014 Utrecht, april 2015 Postadres: Postbus 2660 3500 GR Utrecht Telefoon: 030-28 23 195 Fax: 030-28 23 189 Bezoekadres: Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem Vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekeraar Zelfmanagement bij Oedeem Zelfmanagement Als u chronisch ziek wordt, moet u opnieuw de balans vinden. Uw leven verandert. Door middel van zelfmanagement leert

Nadere informatie

Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen

Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen Steunkousen STEUNKOUSEN, WAT ZIJN DAT? Steunkousen, officieel therapeutisch elastische kousen genoemd, oefenen druk uit op je been en geven extra

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Groepsrevalidatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Groepsrevalidatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Groepsrevalidatie voor patiënten met de ziekte van Parkinson UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Groepsrevalidatie voor patiënten met de

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Stichting Pijn bij Kanker

Stichting Pijn bij Kanker BELEIDSPLAN Stichting Pijn bij Kanker 1. Waarom Stichting Pijn Bij Kanker Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g 2015 Nederlandse Klinefelter Vereniging Voor een beter leven met het Klinefeltersyndroom De Nederlandse Klinefelter Vereniging behartigt de belangen van jongens en mannen

Nadere informatie

PATIËNTENGROEP MAAGKANKER

PATIËNTENGROEP MAAGKANKER U heeft maagkanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP MAAGKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft maagkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel vragen. Over

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jubileum ME/CVS Stichting. 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017

Jubileum ME/CVS Stichting. 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017 Jubileum ME/CVS Stichting 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017 Onderwerpen in deze presentatie: Terugblik op 30 jaar Stichting Belangrijke externe ontwikkelingen Vooruitblik op komend jaar Terugblik

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Inleiding In 2013 heeft de NMS verschillende activiteiten uitgevoerd. Hieronder een samenvatting. Activiteiten Lotgenotencontact Telefonisch (1

Nadere informatie

Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk

Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk Inge Goosen Huid- en oedeemtherapeut N.V.H. Ingrid Arts Oedeemfysiotherapeut N.V.F.L. Inhoud 1. Huidtherapie en Oedeemfysiotherapie samen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl JAARVERSLAG 2013 Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl www. Debra. NL. 1 Jaarverslag 2013 1. Algemene informatie 1.0 Doelstelling 1.1 Structuur 1.1.1 Dagelijks Bestuur; 1.1.2 Algemeen

Nadere informatie

U heeft alvleesklier kanker

U heeft alvleesklier kanker U heeft alvleesklier kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP ALVLEESKLIERKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft alvleesklierkanker, uw leven staat op zijn kop. Ongetwijfeld

Nadere informatie

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan

Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer. Beleidsplan Wijlre, 9 augustus 2011 Auteurs: Jeannette Vletter, Roel de Boer Beleidsplan 2011 2014 Voorwoord Narcolepsie is een zeldzame slaapstoornis, waar in Nederland naar schatting tussen de 6000 en 10000 mensen

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Hoe weet ik of ik lynchsyndroom heb? Erfelijke dikke darm- en baarmoederkanker

Hoe weet ik of ik lynchsyndroom heb? Erfelijke dikke darm- en baarmoederkanker Lynchsyndroom Erfelijke dikke darm- en baarmoederkanker Alhoewel er ieder jaar 12.000 mensen te horen krijgen dat ze dikke darmkanker hebben, is de kans op het ontwikkelen van deze ziekte voor de meesten

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland BELEIDSPLAN 2013-2016 Het bestuur schreef een concept voor het beleidsplan aan de hand van de inbreng van de leden in de ledenraadpleging van 2-15 juni 2012. Het concept is voorgelegd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 Beleidsplan Stichting Pijn bij Kanker 2016

Beleidsplan 2016 Beleidsplan Stichting Pijn bij Kanker 2016 Beleidsplan 2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Stichting Pijn Bij Kanker... 1 1.1 Feiten & Cijfers... 1 1.2 Onafhankelijke stichting... 1 1.3 Wie zijn de initiatiefnemers... 1 1.4 Bestuur... 1 2 Missie, visie

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht. In deze folder leest u hier meer over.

Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht. In deze folder leest u hier meer over. Lipoedeem Informatie en behandeling Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht. In deze folder leest u hier meer over. Wat is lipoedeem? Lipoedeem betekent letterlijk vetzwelling. Het is een chronische

Nadere informatie

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen!

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen! De erkende leverancier: een brevet van vermogen! Als een hulpmiddel noodzakelijk is? Via uw huisarts o f specialist heeft u een verwijzing gekregen voor het gebruik van een medisch hulpmiddel. Onder medische

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg!

Beleidsplan Stichting ALSopdeweg! Beleidsplan 2015-2020 Stichting ALSopdeweg! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Missie en Doelstellingen 3. Visie en Ambitie 4. Interne ontwikkelingen/ Organisatie Stichting 5. Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL)

Algemene Ledenvergadering november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Algemene Ledenvergadering 2016 15 november 2016 Marcel Schaar (voorzitter IIBA NL) Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2016 3. Vaststellen financieel jaarverslag 4. Bestuursverkiezing 5. Vaststellen jaarplan

Nadere informatie

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF Handleiding ledenraadpleging Met behulp van de enquêtetool van de NPCF 1 1. Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting. U gaat naar uw internet explorer en voert

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Beleidsplan... 3 2. Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling... 4 2.1. Missie

Nadere informatie

Fysiotherapie. Lymfe- en oedeembehandeling

Fysiotherapie. Lymfe- en oedeembehandeling Fysiotherapie Lymfe- en oedeembehandeling 1 Wat is oedeem? Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich door toename van de omvang, een vermoeid en zwaar gevoel, tintelingen, pijn,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Januari 2015. Beleidsplan 2015

Januari 2015. Beleidsplan 2015 Januari 2015 Beleidsplan 2015 Inhoudsopgave 1 Waarom Stichting Pijn Bij Kanker... 1 1.1 Feiten & Cijfers... 1 1.2 Onafhankelijke stichting... 1 1.3 Wie zijn de initiatiefnemers... 1 1.4 Bestuur... 1 2

Nadere informatie

U heeft een neuroendocriene tumor

U heeft een neuroendocriene tumor U heeft een neuroendocriene tumor en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP NET lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft een neuro-endocriene tumor (NET), uw leven staat op zijn kop.

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties

Mens en kanker. Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties Mens en kanker Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties De stem van de kankerpatiënt NFK NFK staat voor de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Binnen deze koepel zijn 20

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Compressietherapie en mammacare in goede handen

Compressietherapie en mammacare in goede handen Compressietherapie en mammacare in goede handen THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN AAN- EN UITTREKHULPMIDDELEN B O R S T P R O T H E S E S E N P R O T H E S E - B H S H U I D V E R Z O R G I N G S P R O

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 Nederlandse Meningitis Stichting 1. Inleiding De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is opgericht op 13 december 1996 met als doel informatie over meningitis/sepsis/encefalitis

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

Stichting De Benen Nemen

Stichting De Benen Nemen Stichting De Benen Nemen Jaarverslag 1999 Inhoudsopgave: Voorwoord Bestuur Medewerkers Sponsors Giften Financieel Overzicht Accountantsverklaring Media aandacht Buitenland Plannen 2000 Zo helpt u de stichting

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Vereniging

Nederlandse Obesitas Vereniging Nederlandse Obesitas Vereniging Beleidsplan (2009-2012) Bestuur 2008-2009 Drs. Bertil van Kleef (Interim Voorzitter) Mevr. Mieke van Spanje (Vicevoorzitter, Belangenbeh.) Mevr. Dineke Willekes (Penningen)

Nadere informatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie STICHTING CONTACTGROEP LEUKEMIE Hematologie op de Intensive Care HagaZiekenhuis 3 juli 2013 door Olga Verhoog Patiëntenorganisatie voor mensen met leukemie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Wat doet NVOS-Orthobanda voor u?

Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Vrijheid in beweging. Dat bieden we onze klanten. Vitaal en mobiel kunnen zijn. Een beperking staat niet meer in de weg om in vrijheid

Nadere informatie