Beleidsplan 2014 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2014 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Stichting Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) Postbus BA Nijkerk

2 Jaarplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Voorlichting Tijdschrift Lymfologica Folders Boek Onder de indruk van jou Website Social Media, twitter en facebook Richtlijnen lip- en lymfoedeem PR en marketing Voorlichting landelijk en regionaal 4 3. Patiëntencontact Forum op website Supportgroepen Lotgenotencontact Symposium Donateurschap 5 4. Belangenbehartiging Individuele belangenbehartiging Collectieve belangenbehartiging Samenwerkingsverbanden 6 5. Overige activiteiten, keurmerken en vrijwilligers HON-keurmerk ANBI Bestuur en de Raad Van Advies Regio coördinatoren Redactie Lymfologica Vrijwilligers Facilitair bureau Toekomst 9 Beleidsplan 2014 NLNet 1

3 1. Inleiding In Nederland lijden ongeveer mensen aan een aandoening van het lymfvaatstelsel zoals lymfoedeem. Lymfoedeem kan aangeboren zijn of ontstaan na bijvoorbeeld een operatie voor kanker waarbij ook lymfklieren worden verwijderd. Lipoedeem wordt vaak verward met lymfoedeem en betekent letterlijk vetzwelling. Lipoedeem komt vrijwel alleen voor bij vrouwen met ongelijkmatige vetverdeling van het onderlichaam en soms de armen. Er zijn klachten van vermoeidheid, pijn bij aanraking en vaak bijkomend overgewicht Patiënten met lip- en of lymfoedeem vallen vaak tussen wal en schip. In gezondheidsland Nederland is sprake van een zekere onderschatting van deze ziekten die als chronische aandoening de kwaliteit van leven sterk kunnen aantasten en tot invaliditeit kunnen leiden. Vroegtijdige herkenning en een goede diagnose, chronische behandeling en begeleiding zijn voor patiënten erg belangrijk. Ook bij ouders van kinderen met lymfoedeem bestaat grote behoefte aan onderlinge contacten en uitgebreide informatie over de aandoening van hun kind. Stichting Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) is officieel op 31 januari 2006 opgericht. NLNet is een landelijke organisatie voor alle patiënten met lymfoedeem, zowel primair als secundair, kinderen, hun ouders en patiënten met lipoedeem of lipo-lymfoedeem. De stichting NLNet wil een onafhankelijk platform zijn om (wetenschappelijke) kennis, landelijke en internationale richtlijnen en ervaring over lip- en lymfoedeem ter beschikking te stellen aan hen die te maken hebben met lymfologische aandoeningen in het bijzonder. Zij richt zich hoofdzakelijk tot patiënten, maar ook hulpverleners en andere patiëntenorganisaties, die iets met de lymfologie te maken hebben zijn welkom. Door aandacht te vestigen op deze aandoeningen kan de kwaliteit van de zorg voor deze groepen patiënten verbeteren en zal de toegang tot goede zorg gemakkelijker worden. Tevens doet NLNet aan belangenbehartiging. Visie 2014 NLNet wil het komend jaar de patiënt nog meer centraal stellen. Een respectvolle benadering is het uitgangspunt en de behoeften van de patiënt zijn daarbij richtinggevend. Vele activiteiten staan voor het komend jaar op ons programma en worden in dit beleidsplan toegelicht. Ingegeven door de nieuwe koers van het kabinet Rutte, dat drastisch bezuinigt op patiëntenorganisaties, is NLNet genoodzaakt haar koers te wijzigen. Het is de vraag in welke vorm en hoedanigheid NLNet kan blijven voortbestaan na 2014, wanneer met euro subsidie ( euro in 2010) moet worden rondgekomen. In 2014 moeten de plannen hiervoor gemaakt worden. Evenwel kan het ook zo zijn dat de politieke koers weer wordt gewijzigd. Beleidsplan 2014 NLNet 2

4 2. Voorlichting Voorlichting vindt binnen NLNet op verschillende manieren plaats. Er is individuele voorlichting door middel van telefoon en , via het tijdschrift Lymfologica via de website, door het uitgeven van folders, tijdens landelijke bijeenkomsten en in de media. De voorlichting stelt mensen in staat om kwalitatief goede informatie tot zich te nemen, om zo beter met lip en/of lymfoedeem te kunnen leven. 2.1 Tijdschrift Lymfologica Het tijdschrift Lymfologica is een van de hoofdbronnen om patiënten te informeren over de aandoeningen lip- en lymfoedeem. Naast informatieve artikelen vormen de verhalen van patiënten voor lezers gewaardeerde inhoud. Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift, in februari en september De totale oplage is 3000 exemplaren per uitgave. 2.2 Foldermateriaal NLNet beschikt op dit moment over een redelijk complete portefeuille aan folders en boeken. In de loop 2014 komt NLNet met een nieuwe patiëntenfolder. Naast deze folder is er een brochure specifiek gericht op het in 2013 verschenen boek Onder de indruk van jou. De folders bevatten registratiekaarten om donateur te worden. Naast de twee folders zijn er attentiekaartjes beschikbaar, waarmee de patiënt in geval van een medische ingreep of injecties de hulpverlener kan wijzen op de risico s betreffende hun lip- en of lymfoedeem. 2.3 Boek Onder de indruk van jou Onlangs heeft NLNet een boek uitgebracht met de titel Onder de indruk van jou Dit boek portretteert 28 patiënten met lymfoedeem en lipoedeem samen met hun behandelaar, familielid of vriend. Ze laten zien dat compressie en dagelijks leven goed samen gaan. Sommigen hebben daarvoor veel inventiviteit ontwikkeld. De verhalen in het boek laten zien dat de focus niet op de kous ligt, maar op de persoon en diens persoonlijkheid, maar ook waar men tegen aan loopt in de dagelijkse praktijk. Met dit boek Onder de indruk van jou willen we ook in 2014 een taboe doorbreken en alle professionals binnen de zorg en de omgeving van de patiënt laten zien dat je met lymf- of lipoedeem gezien mag worden. Meer bekendheid en begrip voor deze aandoeningen bevordert een vroegtijdige diagnose zodat lange termijn klachten worden voorkomen. Dit is het dagelijkse leven van de patiënt, elke dag weer bezig zijn met je uiterlijk en de verplichting om de compressie te dragen. Om de weg naar meer begrip vrij te maken is dit boek met persoonlijke verhalen van patiënten gemaakt. Het zijn indrukwekkende verhalen die één ding gemeenschappelijk hebben: Lymfoedeem en lipoedeem komen altijd ongevraagd op je pad. In 2014 komt er ook een Engelse versie beschikbaar. 2.4 Website De website is een andere hoofdbron van voorlichting en advies voor onze patiënten en andere geïnteresseerden. In de loop van 2014 zullen er verdere verbeteringen aangebracht worden. Deze verbeteringen zijn onderdeel van het nieuwe communicatieplan Beleidsplan 2014 NLNet 3

5 Bezoekers van de website kunnen online donateur worden door het aanmeldingsformulier in te vullen. 2.5 Social media, Twitter en Facebook Sinds 2013 is NLNet actief op Twitter en sinds kort ook op Facebook. Beide Social media bronnen zullen in 2014 veel meer aandacht krijgen. Social media zijn belangrijk voor onze donateurs en de ontwikkelingen in de wereld. 2.6 Richtlijnen lip- en lymfoedeem 2014 Het afgelopen jaar is er op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) en de orde van medisch specialisten (OMS) geld vrijgemaakt voor een 2 e richtlijn lymfoedeem en een eerste richtlijn lipoedeem. Het Huidfonds heeft hier eveneens een donatie aan bijgedragen. In de werkgroepen zat een vertegenwoordiger van NLNet die actief de belangen van patiënten voor het voetlicht bracht. Als de richtlijnen definitief zijn vastgesteld door de betrokken wetenschappelijke verenigingen en verenigingen van andere professionals, wordt van beide documenten een patiëntenversie gemaakt onder leiding van NLNet. Deze patiëntenversie zal voor leken toegankelijker zijn. 2.7 PR en marketing Via de verschillende media promoot NLNet op regionaal en landelijk niveau onze stichting en activiteiten. In 2014 zullen we de diagnoses lip- en lymfoedeem nog meer onder de aandacht brengen. Onder andere met behulp van het bovengenoemde boek. 2.8 Voorlichting landelijk en regionaal NLNet is aanwezig op verschillende congressen en evenementen om bovengenoemde doelen te halen. Daarnaast geven we voorlichting via NLNet supportgroepen verdeeld over het land. Meer hierover hoofdstuk 3. Beleidsplan 2014 NLNet 4

6 3. Patiëntencontact Het verzorgen van lotgenotencontact is één van de primaire activiteiten van NLNet. Het heeft als algemeen doel mensen met lip/lymfoedeem in staat te stellen om ervaringen uit te wisselen en zo oedeem een plaats in hun leven te geven waardoor het leren omgaan met lip/lymfoedeem mogelijk kan worden gemaakt. 3.1 Forum op website Via een vernieuwd forum op onze website kunnen lotgenoten onderling contact leggen en ervaringen delen. Dit zal in 2014 worden voortgezet. 3.2 Supportgroepen Na het succes van de regionale supportgroepen in 2012/2013 zullen er in 2014 in alle 11 regio s (Flevoland is opgesplitst over meerdere provincies) minimaal 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd worden met verschillende thema s. Belangrijke thema s zijn o.a.: - wat is lip- en lymfoedeem; - zelfmanagement; een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst; - oefenen / bewegen; - lifestyle; - behandelmethoden; - psychologische impact van lip- en/of lymfoedeem. 3.3 Lotgenotencontact In aansluiting op de supportgroepen zullen er in 2014 door de regio s meerdere lotgenoten contactmomenten georganiseerd worden. Dit betreft kleine bijeenkomsten van minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers. Het gaat bij deze bijeenkomsten om de kwaliteit en niet de kwantiteit. Deelnemers kunnen hier hun ervaringen delen en uiten. 3.4 Symposium NLNet organiseert eenmaal per twee jaar een landelijk symposium voor haar donateurs. Op 14 juni 2014 organiseert NLNet het 5 e symposium voor patiënten met lip- en lymfoedeem. Thema dit jaar: Jouw zoektocht naar lip- en/of lymfoedeem. Onderwerpen die aan bod komen: - wat is er zoal aan materialen te verkrijgen; - lifestyle en beauty; - chirurgische ingrepen; stand van zaken; - lotgenotencontact. 3.5 Donateurs en lidmaatschap NLNet zal begin donateurs tellen. Lidmaatschap bedraagt in ,- per jaar. Maakt men gebruik van een automatische incasso is het 25,- Beleidsplan 2014 NLNet 5

7 4 Belangenbehartiging Belangenbehartiging vindt op twee niveaus plaats: individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging. Collectieve belangenbehartiging doet NLNet via koepelverenigingen en via samenwerkingsverbanden. 4.1 Individuele belangenbehartiging door informatieverstrekking en bundeling van krachten In 2014 zal NLNet voortgaan met belangenbehartiging op individuele basis via de website en/of telefonisch. Individuele belangenbehartiging is een belangrijke dienst naar onze donateurs toe. Het is duidelijk geworden dat steeds meer zaken voor mensen met lip/lymfoedeem niet meer vergoed of moeilijker worden vergoed. Het gaat hier voornamelijk om verbandmiddelen en wie de zorg uiteindelijk levert aan onze donateurs. Wij zetten ons daarvoor in en volgen de ontwikkelingen ook in 2014 weer nauwlettend. Individuele vragen worden, voor zover de vraag het toelaat, beantwoord via , telefonisch en in Lymfologica. 4.2 Collectieve belangenbehartiging Zoals bij punt 4.1 al is aangestipt, zal het behartigen van de belangen op het gebied van te vergoeden zorg een speerpunt zijn en blijven. Samen met de beroepsverenigingen voor oedeemfysiotherapeuten (NVFL) en huid- en oedeemtherapeuten (NVH) alsmede de Vereniging voor Aanmeters van Therapeutische elastische Kousen (VATEK) en de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH) werken we samen om de belangen van patiënten nauwlettend in de gaten te volgen, bijvoorbeeld richting de zorgverzekeraars. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden met Stichting Olijf, Stichting Melanoom, de BVN en bovengenoemde beroepsverenigingen. NLNet participeert (samen met acht andere huid/haar-patiëntenorganisaties) in 2014 in het project Sterker op drie fronten van Huidpatiënten Nederland. Dit project wordt deels gefinancierd met PGO-vouchers welke NLNet hiervoor heeft ingebracht. Door deze unieke samenwerking zijn we een driejarig onderzoeksproject gestart Sterker op drie fronten. Het project heeft een looptijd van drie jaar. Daarin worden vanuit het patiëntenperspectief de belangen van alle huid- en haarpatiënten behartigd, zowel op het gebied van de zorg(1), als op het gebied van vergoedingen(2) en maatschappelijke participatie(3). In dit onderzoek wordt ingegaan op kwaliteit van de (dermatologische en lymfologische) zorg, transparantie van het vergoedingen systeem en zelfmanagement. Dat betekent dat een deel van de activiteiten van NLNet op het gebied van belangenbehartiging binnen dat project zal plaatsvinden. NLNet is zeer verheugd met deze ontwikkeling. Het is van groot belang dat NLNet de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsindicatoren blijft volgen. Mogelijk gaat daar het nodige veranderen met de komst van het Kwaliteitsinstituut (als onderdeel van het College voor Zorgverzekeringen, later te hernoemen als het Nederlands Zorginstituut NZi). 4.3 Samenwerkingsverbanden met koepelorganisaties In 2013 is NLNet lid geworden van de CG-raad, Chronische zieken en Gehandicapten Raad en de NPCF, Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Verder heeft NLNet zich aangesloten bij Beleidsplan 2014 NLNet 6

8 huidpatiënten Nederland (HPN). In samenwerking met andere patiënten verenigingen aangesloten bij HPN doet NLNet mee aan een groot onderzoek, zoals hierboven al werd beschreven. Daarnaast is NLNet sinds 2012 de officiële vertegenwoordiger van het International Lymphedema Network (ILF) in Nederland. Samen met organisaties uit 34 landen proberen we kennis uit te wisselen en internationale standaarden te ontwikkelen en deze toe te passen op internationaal niveau. In 2014 is het volgende ILF congres in Glasgow, Schotland. Drie bestuursleden zullen deelnemen. Beleidsplan 2014 NLNet 7

9 5 Keurmerk, ANBI, Vrijwilligers en Toekomstplannen 5.1 HON-keurmerk In 2006 ontving NLNet het HON-keurmerk, dit keurmerk wordt uitgegeven door de Health on the Net Foundation. Deze beoordeelt wereldwijd medische websites. Om het keurmerk te verkrijgen moet een website aan criteria voldoen. De bezoeker weet zo dat hij/zij een website bezoekt waarop betrouwbare informatie te vinden is. 5.2 ANBI Sinds 1 januari 2008 is NLNet door de belastindienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van deze erkenning voor NLNet is dat geen belasting hoeft te worden betaald over giften en legaten. Voor de schenker van een eenmalige gift dan wel periodieke gift betekent het ANBI-keur dat de gift fiscaal aftrekbaar is. Hetzelfde geldt voor legaten. 5.3 Het bestuur en de Raad Van Advies Het bestuur zal in 2014 bestaan uit: Voorzitter Interim-voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid / hoofdredacteur/webmaster Bestuurslid / supportgroepen Bestuurslid / facebook Bestuurslid / facebook Bestuurslid / symposia De Raad van Advies bestaat uit: Voorzitter Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid 5.4 Regio coördinatoren In 2014 zullen de volgende coördinatoren actief zijn: Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht N-Holland Z-Holland Zeeland N-Brabant Limburg vacant Joyce Bosman Doortje van Dungen Daphne Hollmann Joyce Verhoeff Rieky van Elk Natascha Assies Barbara Boots Els Brouwer Robert Damstra Mireille Lauret Riet van der Heide - Schoon Clara Feenstra Ina Sissingh Irene Zonderland Judith Ligtenberg Gerda Uilhoorn Rieky van Elk Mireille Lauret Nathalie Kool Yvette Roumen Carina van Corsuize Brigitte v.d. Watering Suzanne van der Meij Beleidsplan 2014 NLNet 8

10 Flevoland is opgedeeld over meerdere provincies 5.5 Redactie Lymfologica en Website De redactie van Lymfologica zal in 2014 bestaan uit: Hoofdredactie Joyce Verhoeff ; Suzanne van der Meij. Eindredactie En voorts uit de redactieleden: Illustraties zijn van De Webredactie Vragen beantwoorden Coby Gouweloos; Alma Harrewijn. Hanneke Hendrikse; Jolanda Terlouw; Anthea Molenaar. Sem Slingerland. Joyce Verhoeff; Coby Gouweloos. Jolanda Terlouw 5.6 Vrijwilligers Bij aanvang van 2014 start NLNet met 65 vrijwilligers werkzaam voor de redactie van Lymfologica/website en de supportgroepen/symposia. In 2014 zullen we verder op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers om activiteiten uit te kunnen breiden. 5.7 Het facilitair bureau FBPN NLNet exploiteert samen met vijftien andere patiëntenorganisaties een facilitair bureau, het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) geheten. Met dit samenwerkingsverband heeft NLNet professionele dienstverlening naar leden en niet-leden, maar ook binnen de organisatie, gewaarborgd. Samen met de andere aangesloten organisaties streven we naar kwalitatief nog betere dienstverlening en standaardisering van procedures, gebruik makend van elkaars kennis. 5.8 Toekomstplannen In 2014 wil NLNet de volgende plannen gaan realiseren: - Telefonisch spreekuur via supportgroepen instellen; - Uitgeven van de patiëntenversies van de richtlijn lymfoedeem en richtlijn lipoedeem - Meer donateurs aantrekken; - Meer internationale samenwerkingen aan gaan; - Internationale congressen bezoeken; - Nieuw communicatieplan opstellen; - Bewustwording- en zelfmanagementcursussen voor patiënten entameren. Beleidsplan 2014 NLNet 9

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk. Jaarplan 2014

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk. Jaarplan 2014 Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk Jaarplan 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 LOTGENOTENCONTACT... 3 2.1 Lotgenotencontact via internet... 3 2.2 Contactgroepen...

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten

De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten Robert Damstra, dermatoloog Expertise Centrum Lymfologie Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten Programma Inleiding lymfologie

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 ONTWERP BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Lymfoedeem: Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst 29-01-16. Mireille Lauret-Roemers. Oedeem- en Oncologiefysiotherapeute

Lymfoedeem: Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst 29-01-16. Mireille Lauret-Roemers. Oedeem- en Oncologiefysiotherapeute Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst Mireille Lauret-Roemers Oedeem- en Oncologiefysiotherapeute www.oofu.nl info@oofu.nl Lymfoedeem: behandeling nu en in de toekomst 1 Inhoud 1. Wat is oedeem?

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel

Beleidsplan 2014 Inleiding Doel Beleidsplan 2014 Inleiding Sarcoïdose is de moderne benaming voor de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Het woord sarcoïdose is afgeleid van het Griekse woord sarkoodis wat letterlijk vleesachtige ophopingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019

BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 BELEIDSPLAN ICP 2014 2019 1. Inleiding De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) is een patiëntenorganisatie die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Algemene informatiebrochure

Algemene informatiebrochure De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Algemene informatiebrochure De Ango, steunt je bij je handicap De Ango werkt aan het verbeteren van levensomstandigheden van mensen met een beperking en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk

Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk Huidtherapie en oedeemfysiotherapie samen sterk in het oedeemwerk Inge Goosen Huid- en oedeemtherapeut N.V.H. Ingrid Arts Oedeemfysiotherapeut N.V.F.L. Inhoud 1. Huidtherapie en Oedeemfysiotherapie samen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl

JAARVERSLAG 2013. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl JAARVERSLAG 2013 Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl www. Debra. NL. 1 Jaarverslag 2013 1. Algemene informatie 1.0 Doelstelling 1.1 Structuur 1.1.1 Dagelijks Bestuur; 1.1.2 Algemeen

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding

Stichting Lynch - Polyposis. Strategisch beleidsplan 2014-2018. 1. Inleiding Stichting Lynch - Polyposis Strategisch beleidsplan 2014-2018 1. Inleiding In de in 2013 opgestelde statuten van de stichting Lynch-Polyposis, waarin Vereniging HNPCC-Lynch en stichting PPC zijn opgegaan,

Nadere informatie

Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht. In deze folder leest u hier meer over.

Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht. In deze folder leest u hier meer over. Lipoedeem Informatie en behandeling Lipoedeem is een ophoping van vet en vocht. In deze folder leest u hier meer over. Wat is lipoedeem? Lipoedeem betekent letterlijk vetzwelling. Het is een chronische

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen

Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen Steunkousen Alles wat je wilt weten over je steunkousen Steunkousen STEUNKOUSEN, WAT ZIJN DAT? Steunkousen, officieel therapeutisch elastische kousen genoemd, oefenen druk uit op je been en geven extra

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Vereniging

Nederlandse Obesitas Vereniging Nederlandse Obesitas Vereniging Beleidsplan (2009-2012) Bestuur 2008-2009 Drs. Bertil van Kleef (Interim Voorzitter) Mevr. Mieke van Spanje (Vicevoorzitter, Belangenbeh.) Mevr. Dineke Willekes (Penningen)

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen!

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen! De erkende leverancier: een brevet van vermogen! Als een hulpmiddel noodzakelijk is? Via uw huisarts o f specialist heeft u een verwijzing gekregen voor het gebruik van een medisch hulpmiddel. Onder medische

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Beleidsplan... 3 2. Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling... 4 2.1. Missie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland Jaarverslag 2012 1 Het boekjaar 2012 betreft de periode van 1 september 2011 (datum oprichting) tot en met 31 december 2012. Dit jaarverslag is vastgesteld door de Ledenraadpleging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Inleiding In 2013 heeft de NMS verschillende activiteiten uitgevoerd. Hieronder een samenvatting. Activiteiten Lotgenotencontact Telefonisch (1

Nadere informatie

Januari 2015. Beleidsplan 2015

Januari 2015. Beleidsplan 2015 Januari 2015 Beleidsplan 2015 Inhoudsopgave 1 Waarom Stichting Pijn Bij Kanker... 1 1.1 Feiten & Cijfers... 1 1.2 Onafhankelijke stichting... 1 1.3 Wie zijn de initiatiefnemers... 1 1.4 Bestuur... 1 2

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017. Mei 2012 Versie 1.0.

Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017. Mei 2012 Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Move for MS 2012-2017 Beleidsplan Stichting Move for MS Mei 2012 Versie 1.0. VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Move

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem Vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekeraar Zelfmanagement bij Oedeem Zelfmanagement Als u chronisch ziek wordt, moet u opnieuw de balans vinden. Uw leven verandert. Door middel van zelfmanagement leert

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose.

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose. ! JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp telefoon: 046-4584989 www.endometriose.nl Inleiding- 3- Bestuur-en-adviseurs- 3- Adviesraad- 3- Kerngegevens-

Nadere informatie

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ...

Klik op: Periodieke overeenkomst met Stichting Gemeente Opbouw in België De overeenkomst kunt u printen en na invulling opsturen naar: ... Schenken en de belastingaangifte Giften aan Stichting Gemeente Opbouw in België (en andere zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI s) zijn in Nederland aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Stichting De Benen Nemen

Stichting De Benen Nemen Stichting De Benen Nemen Jaarverslag 1999 Inhoudsopgave: Voorwoord Bestuur Medewerkers Sponsors Giften Financieel Overzicht Accountantsverklaring Media aandacht Buitenland Plannen 2000 Zo helpt u de stichting

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie

Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie Voorlichtingspresentatie van de patiëntenorganisatie STICHTING CONTACTGROEP LEUKEMIE Hematologie op de Intensive Care HagaZiekenhuis 3 juli 2013 door Olga Verhoog Patiëntenorganisatie voor mensen met leukemie

Nadere informatie

Prikkelbare Darm Syndroom en de PDSB

Prikkelbare Darm Syndroom en de PDSB Prikkelbare Darm Syndroom en de PDSB Wat is PDS? Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) werd vroeger ook wel spastische dikke darm of spastisch colon genoemd. In het Engels heet het Irritable Bowel Syndrome

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker.

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker. P MAAT Voor sport. Tegen kanker. Voor sport. Tegen kanker. De kanker heeft mij niet belemmerd in mijn eigen sportuitoefening en ik heb ervoor gezorgd dat ik zowel voor en na de operatie, als tijdens de

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland

NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit. Groningen Drenthe. Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroepen uit Gelderland Groningen Drenthe Midden Holland Rdam Rijnmond Utrecht Zeeland Limburg Haaglanden NAH Vanuit eigen kracht! Klankbordgroep Gelderland Wel samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

Compressietherapie en mammacare in goede handen

Compressietherapie en mammacare in goede handen Compressietherapie en mammacare in goede handen THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN AAN- EN UITTREKHULPMIDDELEN B O R S T P R O T H E S E S E N P R O T H E S E - B H S H U I D V E R Z O R G I N G S P R O

Nadere informatie

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom stijgt in 2008 met 2,65% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2008 gestegen. Met 254.918,- is er sprake van een stijging van 2,65%.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem. Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk

Jaarverslag 2013. Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem. Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk Jaarverslag 2013 Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem Postbus 26 3860 AA Nijkerk INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Inleiding van

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Lipoedeem Radboud universitair medisch centrum

Lipoedeem Radboud universitair medisch centrum Lipoedeem Wat is lipoedeem? Bij lipoedeem of vetzwelling is sprake van een ongelijkmatige vetverdeling over het lichaam. Het betreft een chronische aandoening die in principe alleen bij vrouwen voorkomt

Nadere informatie

Contouren voor het Meerjaren Beleidsplan (MBP) van de stichting Fonds Stimulans (FS)

Contouren voor het Meerjaren Beleidsplan (MBP) van de stichting Fonds Stimulans (FS) Stichting voor onderzoek van multipel myeloom & de ziekte van Waldenström Bankrekening ABN AMRO NL44ABNA0480739722 Secretariaat: Eiklaan 47, 2282 AS Rijswijk email: secretaris@fondsstimulans.nl website:

Nadere informatie

Fysiotherapie. Lymfe- en oedeembehandeling

Fysiotherapie. Lymfe- en oedeembehandeling Fysiotherapie Lymfe- en oedeembehandeling 1 Wat is oedeem? Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich door toename van de omvang, een vermoeid en zwaar gevoel, tintelingen, pijn,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

U heeft slokdarm kanker

U heeft slokdarm kanker U heeft slokdarm kanker en uw leven staat op zijn kop PATIËNTENGROEP SLOKDARMKANKER lotgenotencontact voorlichting belangenbehartiging U heeft slokdarmkanker, uw leven staat op zijn kop. En u heeft veel

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities COLOFON Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl

JAARVERSLAG 2014. Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl JAARVERSLAG 2014 Debra Nederland Postbus 91 3980 CB Bunnik info@debra.nl www. Debra. NL. 1 Jaarverslag 2014 1. Algemene informatie 1.0 Doelstelling 1.1 Structuur Dagelijks Bestuur; Algemeen Bestuur Algemene

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

MEERWAARDE. van de MS Vereniging Nederland

MEERWAARDE. van de MS Vereniging Nederland MEERWAARDE van de MS Vereniging Nederland NL DOET Vrijwilligerswerk éénmalig incidenteel episodische vrijwilliger Het zijn altijd dezelfden die het doen. Vrijwilligers zijn een belangrijk deel van de meerwaarde

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN

BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN BEGROTING 2014 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIEPATIENTEN POSTBUS 1188 3860 BD NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. BEGROTING 1. Ondertekening begroting over 2014 3 2. Begroting over 2014 4 3. Toelichting

Nadere informatie

Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland

Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland Vragenlijst Enquête nieuwe leden Spierziekten Nederland Lidmaatschap 1 Hoe bent u in contact gekomen met Spierziekten Nederland? Meerdere antwoorden mogelijk via de neuroloog via de revalidatiearts via

Nadere informatie