Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015"

Transcriptie

1 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf" Handelingen 2, 1-4

2 Wegwijzer in de Sint Ursulaparochie Sint Adelbert gemeenschap. Kerkgebouw Minervaweg 7 Pastorie Apolloweg 2, 2624 MV Delft Secretariaat geopend van uur (behalve vrijdag) bankrekening NL 81 RABO t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap girorekening NL 25 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap website adres kopij H.H. Franciscus en Clara gemeenschap. Kerkgebouw Raamstraat 78 Pastorie Raamstraat 78, 2613 SE Delft Secretariaat geopend op dinsdag en donderdag van u bankrekening NL 56 RABO t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara girorekening NL 96 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara girorekening NL 60 INGB t.n.v. RK Parochie St. Ursula Kerkbijdragen F en C gemeenschap website adres kopij Maria van Jesse gemeenschap. Kerkgebouw Burgwal 20 Pastorie Burgwal 20, 2611 GJ Delft Secretariaat geopend van uur bankrekening NL 08 INGB t.n.v. R.K.Parochie Maria van Jesse website adres kopij Allerheiligst Sacrament gemeenschap. Kerkgebouw Poortlandplein 1 Pastorie Nassaulaan 2, 2628 GH Delft Secretariaat geopend van uur (behalve woensdag) girorekening NL 66 INGB t.n.v. RK St Ursula par. Allerh. Sacrament website adres kopij Pastoraal team. Aanspreekpunt voor Taakveld adres Telefoon Ben Bolmer ofm. Franciscus en Clarakerk Beleid en bestuur Maasland Bestuur, liturgie en pastoraat Dick Verbakel Maria van Jessekerk Liturgie en Sacramentskerk Paul Mantelaers Schipluiden Liturgie Jan Lamberts Den Hoorn Diaconie Maasland Diaconie en pastoraat José de Boer Adelbertkerk Catechese Het pastorale team is ook te bereiken via de desbetreffende secretariaten. Secretariaat Sint Ursulaparochie: maandag en dinsdag: Website Sint Ursulaparochie: PCI Sint Ursulafonds: bereikbaar in de ochtenduren bankrekening: NL 25 INGB t.n.v. PCI Sint Ursulafonds Delft Verhuizing of wijzigingen: Graag doorgeven bij de kerk waar u staat ingeschreven; de gegevens voor post, telefoon, of staan hierboven. 2

3 Van de Pastores Van Pasen tot Hemelvaart De periode van Pasen tot Hemelvaart duurt 40 dagen zoals ook de periode vanaf Aswoensdag tot Pasen 40 dagen betreft. We komen in de Bijbel vaker het getal 40 tegen; 40 duidt in de Bijbel op volheid. Zoals we in de 40-dagentijd voor Pasen door gebed en bezinning zijn toegeleefd naar het paasfeest, zo ook krijgen we na Pasen 40 dagen om toe te groeien naar het besef dat Jezus werkelijk is verrezen en als de levende ons tegemoet treedt. In de weken na Pasen horen we in de liturgie van verschijningsverhalen. Op diverse manieren en in verschillende situaties toont Jezus zich als de Levende o.a. aan hen die Hem vanaf Galilea tot Jerusalem hebben vergezeld zoals Maria van Magdala, de leerlingen en met name aan Thomas, de Emmaüsgangers en nog vele anderen. Jezus laat zich ontmoeten als de Levende en telkens klinkt bij een dergelijke ontmoeting de uitnodiging en de zending op weg te gaan en onderweg te vertellen en te getuigen van hetgeen ze gezien en gehoord hebben namelijk Jezus als de Levende. Ligt hierin ook niet de zendingsopdracht die wij als kerk hebben namelijk te vertellen en te getuigen van Jezus de Levende die voor onderweg met ons meetrekt. De opgestane Heer die ook ons doet opstaan om in woord en daad van Hem te getuigen. Getuige zijn vraagt niet zozeer om mooie woorden of prachtige formuleringen, maar getuige zijn vraagt om een geloofwaardige en betrokken levenshouding waarin het goede en hoopvolle nieuws van het evangelie kan doorklinken. Dat in deze 40- dagentijd van Pasen tot Hemelvaart ook in onszelf moge groeien het gelovig besef dat Jezus de Levende ook met ons onderweg is gelijk Hij onderweg was met de Emmaüsgangers en hen voor onderweg vertelde van de schriften en het brood met hen brak waardoor bij hen geleidelijk aan de ogen open gingen. Het verrijzenisgeloof moge ook ons net als de eerste christenen maken tot een levende geloofsgemeenschap waarin we hartelijk met elkaar kunnen blijven omgaan en in saamhorigheid en eensgezindheid samen blijven optrekken. De volharding in gebed en in het breken en delen van het brood moge hierbij ons bemoedigen voor onderweg. Mede namens het pastoraal team van harte gegroet en gezegend met vrede en alle goeds. Pastoor B. Bolmer ofm. Dopen in de Sint Ursulaparochie De Maria van Jessekerk, Sacramentskerk, Adelbertkerk en de Franciscus en Clarakerk vormen samen de Ursulaparochie. Iedere maand is er gelegenheid om uw kind in één van deze kerklocaties te laten dopen. De locatie en de voorganger van de doopvieringen wisselt per maand; de doopvieringen zijn altijd op zondagmiddag. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond; tijdens deze avond ontmoet u ook de andere ouders die hun kind willen laten dopen. Wij willen deze avond graag met u in gesprek gaan over de betekenis en de achtergrond van het sacrament van de doop, natuurlijk is er ook ruimte voor al uw vragen. De voorbereidingsavonden beginnen om uur, na aanmelding krijgt u hierover nader bericht. De data voor de doopvieringen voor de komende maanden zijn: voorbereidingsavond doopvieringen voorganger kerklocatie 13 mei 17 mei uur pastor Verbakel Maria van Jessekerk 23 juni 28 juni uur pastoor Bolmer Franciscus en Clarakerk Mocht u geïnteresseerd zijn om uw kind te laten dopen, neem dan contact met ons op. Diny van der Stap Daphne Aukema

4 Sint Ursulaparochie Jezus heeft PR mensen nodig Jezus needs PR men, Jezus heeft PR mensen nodig! Stralend legt Jan uit waarom hij ooit is gestart met het Public Relations vak. Op de bloemenveiling in Naaldwijk heeft hij enthousiast honderden mensen uitgelegd waar de bloemen vandaan komen en hoe ze via de veiling hun weg naar de vaas vinden. Zijn aanstekelijk enthousiasme en ook zijn warme optimisme, dat een duidelijk familiekenmerk blijkt, past hij nog steeds toe wanneer hij over zijn geloof spreekt, zelfs nu hij met zijn vrouw vanuit Den Hoorn is verhuisd naar de Herbergier. Jan heeft gelijk en het parochiebestuur buigt zich al een tijdje over de vraag hoe wij de parochie, het werk, de katholieke gemeenschap positief voor het voetlicht kunnen brengen. De katholieke kerk is het grootste netwerk ter wereld en zorgt vanuit een Gods- en menslievende inspiratie voor samenhang in een lokale samenleving. Wie kan daar nu op tegen zijn? Zelfs wie geen KVP (CDA) meer stemt, moet toch beamen dat deze gemeenschap van mensen zeer waardevol is. Het is onder meer de taak van een parochiebestuur te zorgen dat mensen zich hierin thuis voelen zonder direct allerlei verplichtingen op te willen leggen zoals wekelijkse kerkgang. Hoewel sommigen daar anders over denken. Met Barry Raijmakers hebben we onze sterke kanten als parochie doorgenomen. Wat zou katholieken en nietkatholieken nu boeien aan de kerken in Delft? De Sint Ursulaparochie kent fantastische pijlers, zoals de diaconie, cultuur en spiritualiteit. Pijlers, die door vele vrijwilligers en beroepskrachten worden verzorgd en onderhouden. Diaconie wordt steeds drukker; de zorg voor de medemensen en de vraag naar pakketten van de voedselbank nemen toe. De diaconaal medewerkers weten het onderwerp, zeker in deze tijd, goed voor het voetlicht te brengen (onlangs nog in de Stadskrant). De kerken zijn rijk aan cultuur, die alleen daarom al duizenden bezoekers trekken van binnen en buiten Delft in een breed scala aan talen. De prachtige gebouwen, de bijna professionele koren, de kerstzang, de concerten, de Matthäus Passion. Er is zelfs een naburige parochie waar tegen kerstmis een koortje optreedt in de lokale supermarkt. Als tegenprestatie doneert het filiaal een percentage van de gekochte boodschappen aan de kerk. En spiritueel biedt de katholieke kerk onder meer haar liturgie, lezingen, discussiegroepen, bedevaarten en bezinningsdagen. Veel vrijwilligers en beroepskrachten zijn hierbij betrokken en weten zich geïnspireerd en willen deze inspiratie overdragen op anderen. Op wie richten we ons dan als parochie? Primair natuurlijk de parochiaan, wie dat dan ook is. Meestal jongeren en ouderen, middengroepen zijn wat minder vertegenwoordigd. Waarschijnlijk omdat deze mensen het zeer druk hebben met baan, familie, sociale contacten, studie, huishouden en gezin. Daarnaast hebben we de geïnteresseerden : bezoekers van de kapel, mensen die behoefte hebben aan inspiratie, geloven dat er wel een God bestaat of Iets is. Mogelijk behoren daar middengroepen ook toe. En het kan breder: met Hemelvaart melden zich weer duizenden sporters aan de voet van de Maria van Jesse. Als de kerk open gaat, kunnen ze misschien even een kaarsje opsteken voor het goede doel waarvoor ze lopen, of in een moment van stilte inspiratie en moed verzamelen. De redactie werkt nu aan een magazine dat voor de zomer uitkomt. En pastoor Bolmer Maar er kan nog veel meer en we hebben PR mensen nodig op wie we af en toe een beroep kunnen doen, zoals tekstschrijvers, fotografen, grafisch vormgevers en mensen die kunnen helpen met bijvoorbeeld organiseren van bijzondere bijeenkomsten. Jan heeft nog steeds gelijk. Jezus needs PR men. Manita Koop, Vice voorzitter 4

5 Sint Ursulaparochie Inleiding op de lezingen Weekend 2 en 3 mei 5e zondag van Pasen 1e lezing: Handelingen 09,26-31; evangelie: Johannes 15,01-08 Jezus vergelijkt mij met een wijnrank. Een wijnliefhebber weet hoe eervol die vergelijking is. Wijn verhoogt de feestvreugde. Als ik mij door Jezus laat voeden, word ik een mens als zulke wijn. Geen wonder dat Hij zelf wijn koos als symbool voor zijn aanwezigheid. Hij vraagt van mij datzelfde te doen. Weekend 9 en 10 mei 6e zondag van Pasen 1e lezing: Handelingen 10, ; evangelie: Johannes 15,09-17 Verblijft in mij, zoals ik in de liefde van de Vader verblijf, aldus Jezus. Daarmee geeft Hij antwoord op een vraag die Hem in het eerste hoofdstuk werd gesteld: Meester, waar verblijft U? Nu horen we: In de liefde van de Vader. Hij nodigt u en mij uit daar ook verblijf te gaan houden. We hoeven alleen maar ja te zeggen. Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag 1e lezing: Handelingen 01,01-11; evangelie: Markus 16,15-20 Jezus in de hemel. Wij op aarde. Om overal naar toe te gaan en over Jezus te vertellen in woord en daad. Hij houdt toezicht en stuurt inspiratie, troost, vertrouwen: aanwezigheid in de vorm van liefde; in de vorm van geloof en verlangen naar een betere wereld. Herken ik zijn aanwezigheid in mijn liefde, geloof en verlangen? Weekend 16 en 17 mei 7e zondag van Pasen 1e lezing: Handelingen 01, a.20c-26; evangelie: Johannes 17,11b-19 Jezus bidt tot zijn Vader. Voor zijn leerlingen. Ook voor mij dus. Zij zijn niet uit de wereld, bidt Jezus. Nee, toen wij ja zeiden tegen God en zijn genade, werden wij nieuwe mensen, uit God geboren (Johannes 01,12-13). Kan ik mijzelf zo beschouwen? En laten beminnen? Weekend 23 en 24 mei Pinksteren 1e lezing: Handelingen 02,01-11; evangelie: Johannes 20,19-23 Thomas kan niet geloven dat degene die zo n pijn is aangedaan, uit de dood terugkomt en zijn leerlingen vrede wenst, sterker: hen er op uit stuurt om zijn werk voort te zetten. Zij: de mislukkelingen van de eeuw! Hij gelooft het pas, als hij de pijnplekken kan aanraken en Jezus dan Vrede hoort zeggen. Dat gebeurt. Kan ik geloven dat Jezus pijn beantwoordt met: Vrede? Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag 1 e lezing: Sirach 17,24-29; evangelie: Markus 10,17-27 Als je vermogend bent, je vermogen gratis delen met de armen. Moeilijk. Het ligt dan ook niet in de macht van mensen. Maar bij God is alles mogelijk. Hij laat ons immers delen in zíjn vermogen tot liefhebben. Hoe meer ik mij te binnen breng wat mij allemaal gratis wordt geschonken, hoe meer ik wellicht anderen erin kan doen delen. Weekend 30 en 31 mei Drievuldigheidszondag 1e lezing: Deuteronomium 04, ; evangelie: Matteus 28,16-20 Maak alle volken mijn leerlingen, zegt Jezus. Alle volken! Aan het Laatste Avondmaal had Hij ook al zoiets gezegd: Mijn bloed, voor u en alle mensen vergoten tot vergeving van zonden! Alsof Hij zegt: Tot ieder persoonlijk is mijn woord gericht: Hier ben Ik voor jou! Kan ik geloven dat Hij ook Mij op het oog heeft? Maak ik anderen zijn leerlingen? Met dank aan pater Dries van den Akker s.j. Vastenactie: even iets minder voor de bouw van een school in Karimama Benin Als u dit leest is de Vastentijd alweer voorbij. In die periode hebben we met elkaar ons best gedaan om iets te betekenen voor de jongeren in Karimama die geld gevraagd hebben voor de bouw van hun school. In alle locaties van onze Ursulaparochie, waar mensen hebben meegedaan aan een vastenmaaltijd en kinderen gespaard hebben met hun vastendoosje, maar ook de jongeren van het vormsel- en brugklasproject, waarvan sommigen de pelgrimstocht hebben gelopen of hebben meegeholpen aan het bereiden en serveren van een vastenmaaltijd, is er gewerkt om met elkaar een mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Wat het eindbedrag is geworden weten we nog niet, omdat ook de bankafrekeningen nog niet allemaal binnen zijn. En ook de opbrengst vanuit Sion en de parochie tussen Duin en Tuin is nog niet bekend. Maar we gaan ervan uit dat we het bedrag van ,00 hebben gehaald!. We hopen het totaal bedrag in het juninummer te kunnen melden. De jongeren in Karimama Benin, zijn dank zij u, samen met pater Blesgraaf en hun ouders alvast begonnen. Misschien kunnen we in het juni nummer al een paar foto s laten zien van de vorderingen. MOVgroep Delft 5

6 Sint Ursulaparochie Vrijwilliger in de kerk Deze keer dacht ik vlak bij huis terecht te kunnen. Maar nee, Rowena Bierman- Kerklaan, vrijwilliger in de Sacramentskerk, woont in Pijnacker. Achtergrond Rowena is in 1980 geboren in Delfgauw als jongste van het gezin. Ze heeft nog een oudere broer en zus. Ze is in Delfgauw naar de Christelijke basisschool gegaan en heeft in Delft op MAVO-niveau haar diploma gehaald. Daarna is Rowena naar de bakkersschool in Den Haag gegaan, werkend leren. Natuurlijk leer je daar brood bakken maar haar voorkeur lag vooral bij de bruidstaarten en het afwerken van gebakjes. Bakker zijn is best een zwaar beroep: heel vroeg opstaan en veel staand werken. Vanwege fysieke redenen is Rowena geswitcht naar de opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker. Met dat MBO diploma kon ze na een periode in de thuiszorg gewerkt te hebben, fulltime aan de slag in de kinderopvang. Nu werkt ze alweer 13,5 jaar bij SkippyPepijn in Pijnacker. Vrijwilligerswerk is Rowena niet vreemd. Zo heeft ze toen ze nog schoolgaand was, als activiteitenbegeleider in verzorgingshuis t Hofland gewerkt. En later na het werk in de thuiszorg heeft ze nog lang als vrijwilliger voor een cliënte met MS gezorgd die een echte vriendin is geworden. In 2007 is Rowena met Jasper getrouwd en zijn ze in Pijnacker gaan wonen. Ben ik natuurlijk wel weer nieuwsgierig waarom ze dan in Delft naar de kerk gaan; gewoon een fijne kerk waar ze opgegroeid is en waar ze veel affiniteit met de oudere mensen heeft. Dagelijks leven Rowena en Jasper zijn drie maanden geleden mama en papa geworden van de nu bijna driejarige Sureka, hun prachtige dochter uit Sri Lanka. Het zijn heel spannende tijden geweest. Na bijna 6 jaar wachten, cursussen volgen en voldoen aan allerlei eisen, kreeg Jasper het verlossende telefoontje dat ze naar Sri Lanka konden om hun dochtertje op te halen. Hij verraste Rowena na een lange dag werken met roze koeken en Mama Mia chips maar ze was zo moe dat het even duurde eer ze doorhad wat er aan de hand was! Voordat ze in Sri Lanka geweest waren, wisten ze al dat ze vanwege de cultuur, de open houding naar verschillende religies en de gastvrije en mooie mensen, daar vandaan graag een kindje wilden adopteren. Via Stichting Kind en Toekomst zijn ze toen een procedure ingegaan. Het eerste jaar hebben ze echt gewacht, niet ver weg gaan bijvoorbeeld want misschien werd er gebeld dat ze konden komen. Dat wachten was behoorlijk zenuwslopend dus na dat eerste jaar hebben ze het meer losgelaten en zijn in vakanties weer naar warme verre oorden gegaan. Desondanks is het denk ik best moeilijk om zo lang te wachten op iets wat je samen zo graag wilt. Zeven weken zijn ze eind vorig jaar in Sri Lanka geweest waarvan de eerste drie weken iedere dag met de tuk-tuk naar het weeshuis om aan elkaar te wennen. Sureka is direct na haar geboorte afgestaan en heeft dus een paar jaar in het weeshuis gewoond. Rowena had voor Sureka en de zusters die al die tijd voor haar gezorgd hadden een fotoboek gemaakt van haar nieuwe huis hier en de familie waar ze in opgenomen zou worden. Sureka kon zo al een beetje wennen en de zusters kregen een idee waar Sureka terecht zou komen. Sureka kon zo ook al zien dat ze een nichtje dichtbij zou krijgen dat ongeveer net zo oud is en verder nog grote neven die haar kunnen helpen. Aan creativiteit geen gebrek bij Rowena. Fotografie en schilderen zijn daar nog maar twee voorbeelden van. Het schminken van kinderen vindt Rowena ook erg leuk en gelukkig, Sureka houdt ervan om geschminkt te worden! Sureka heeft zelf ook al wat schilderervaring bij Rowena opgedaan; groot papier op de grond met verf en er lekker doorheen lopen en rollen! Na een heleboel regels waar ze zich in het weeshuis aan moest houden, was zoiets vast een heel bijzondere ervaring voor Sureka. Rowena houdt ook erg van bloemschikken. Niet alleen in de kerk maar ze maakt af en toe ook heel mooi grafsierwerk. Niet vanuit een bloemisterij maar als het zo uitkomt op verzoek van familie of vrienden. Soms helpt haar moeder met het ontwerp bedenken. De komst van Sureka vraagt natuurlijk veel tijd en aandacht. Het kleine meisje moet wennen hier en heeft tijd en aandacht nodig om zich te kunnen hechten. Daarom werkt Rowena niet meer fulltime maar twee middagen in de buitenschoolse opvang bij Skippy voor kinderen van de basisschool en het speciaal onderwijs. Aan het eind van de dag leren de kinderen nog het nodige over het verkeer omdat Rowena de 8+ fietsgroep naar huis begeleidt. Activiteiten in de kerk Als kind rolde Rowena als vanzelf in activiteiten in de kerk. Misdienaar, kinderkoor en natuurlijk het jongerenkoor onder leiding van haar tante Marija. Vanuit het jongerenkoor werd ze door Miranda van Velzen geïnspireerd om te gaan bloemschikken en gevraagd om mee te 6

7 Sint Ursulaparochie doen in de bloemengroep. Inmiddels heeft Rowena ook haar moeder zover gekregen. De bloemengroep is niet zo groot en zou best wat vers bloed kunnen gebruiken. Rowena maakt ook de dienstlijst voor de groep; niet iedereen hoeft iedere week actief te zijn. Het verschilt per dienst wat er voor bloemstukken gemaakt worden, afhankelijk van thema en of er al dan niet een Eucharistieviering is. Hoewel niet meer actief in een koor houdt Rowena nog steeds van zingen in de kerk en ze kan daarom de Antilliaanse missen ook erg waarderen. Sureka is ook al in de kerk geweest en heeft goed rondgekeken bij de doopvont. Als u dit leest is of wordt Sureka namelijk net gedoopt! Motivatie De bloemengroep is een fijne activiteit omdat ze van bloemschikken houdt, graag wat voor de kerk en de mensen in de gemeenschap doet maar liever niet zo op de voorgrond treedt. Je hoeft ook niet altijd naar de kerk want het geloof zit van binnen, is een mooie afsluiter voordat ik het eerste fotoboek met allemaal foto s van Sri Lanka en Sureka mag bekijken. Marie-José Hijnekamp 4 Meiviering met medewerking van jongeren Op 4 mei om uur zullen we in de Sacramentskerk stilstaan bij vrijheid en bij allen die hun leven gegeven hebben om vrijheid te verdedigen. De jongeren van brugklasgroep en vormsel helpen mee de viering vorm te geven. Zij lezen gedichten en andere teksten voor. Na afloop van de viering lopen we naar de Markt, waar we aansluiten bij de stille tocht naar het oorlogsmonument. Daar zullen de jongeren, namens alle jongeren van de Sint Ursulaparochie, bloemen leggen bij het monument. Mijn vader en moeder leven nog, beiden in de 90 en zij hebben de oorlog meegemaakt. Die was bij ons thuis trouwens altijd dichtbij, want ik ben geboren en getogen in Overloon. In dat gebied heeft de enige tankslag op Nederlandse bodem plaatsgevonden in een poging de Duitsers tot over de Maas terug te drijven. Maar de Duitsers hadden rondom Overloon een sterke verdedigingslinie opgezet. In de nacht van 26 op 27 september 1944 vinden de eerste beschietingen plaats. Op 30 september vallen Amerikaanse tanks Overloon aan. Zij komen deze dag en de dagen erna niet door de Duitse verdedigingslinie heen. Zij worden op 8 oktober afgelost door Britse troepen. Op 12 oktober vallen zij Overloon aan. Meer dan granaten worden in anderhalf uur op Overloon afgevuurd. Het dorp verandert in een ruïne. Later op de dag is het dorp bevrijd, maar er is bijna geen dorp meer over. De gevechten om de Maas te bereiken duren voort tot 18 september. De geallieerden en ook de Duitse verdedigers lijden forse verliezen. Na de oorlog werd het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum op de grond van het strijdtoneel opgebouwd. Als kind heb ik er vele uren doorgebracht. Soms vertelden mijn ouders over wat ze meegemaakt hadden. Vaak ontmoette ik Amerikanen, Duitsers, Canadezen in het dorp omdat ze naar het museum waren geweest. Ze liepen mijn vaders winkel binnen en omdat ik Engels sprak werd ik geroepen en hoorde de verhalen. Nelleke Noordervliet schreef: Op 4 mei denk ik niet alleen aan de kinderen, de vrouwen en de mannen die in de Tweede Wereldoorlog en in latere missies het leven lieten; ik denk ook aan de moeders en echtgenoten en geliefden die vergeefs wachtten, voor wie de bevrijding nooit helemaal een echte bevrijding was omdat de prijs zo hoog was. Hoe kon het gebeuren vraag ik mij vaak af? In Europa. In Duitsland. In Azië. In Japan. Hoe kon de zucht tot veroveren en onderdrukken bezit nemen van zovelen? Hoe kon een misplaatst gevoel van superioriteit leiden tot vervolging en vernietiging van miljoenen medemensen? Waarom is er niet eerder ingegrepen? In het museum, in een van de indrukwekkende hallen, hangt de tekst: De verhalen vertellen opdat het nooit meer gebeuren mag. Leren wij mensen van de geschiedenis? Ik hoop het wel. In ieder geval maakt de geschiedenis ons alert op nieuwe verschijningsvormen van onrecht, terreur, misleiding. Mensen die de verhalen kunnen vertellen, ze zijn er nog, nu we 70 jaar bevrijding mogen vieren. En straks dan zullen wij de verhalen moeten doorvertellen aan de jongere generatie opdat we alert blijven. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Daarom komen we in de Sacramentskerk bij elkaar, om te vertellen en te bidden. José de Boer, pw 7

8 Sint Ursulaparochie Stichting RK Stadsdiaconaat Delft eo Kwetsbare jongeren hebben ook in Delft onze aandacht Op de laatste netwerkbijeenkomst van het Delftse Sociaal Platform, 6 maart, op de locatie de Ruimte van Ipse de Bruggen aan de Mercuriusweg kwam speciaal het onderwerp van de kwetsbare jongeren aan de orde. In totaal gaat het in Delft om ca jongeren. Als RKSD waren we sterk onder de indruk van de activiteiten van ROC Mondriaan waarbij steeds gezocht wordt naar een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren. ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in de regio Haaglanden met een vestiging in Delft aan de Brasserskade. Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling en bevordert de maatschappelijke deelname van de leerlingen/studenten én oudere cursisten. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, specifiek volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. ROC Mondriaan Haaglanden telt in zijn totaliteit ongeveer mbo-studenten en 4000 cursisten. Er werken circa 1900 medewerkers. De Mondriaan organisatie probeert in haar kernwaarden steeds actief, vakkundig én dicht bij de studenten betrokken te blijven. Zij zijn van oorsprong een onderwijsinstelling waarbij goed én vakkundig onderwijs wordt aangeboden steeds gericht op een beroep én ook bewust op maatschappelijke participatie. Zij spelen in op de hedendaagse (kwetsbare) jongeren die vaker te maken hebben met zeer snelle maatschappelijke veranderingen én met een wereld die moeilijker te begrijpen valt. Steeds weer probeert dit onderwijs de jongeren te stimuleren én te begeleiden in het ontdekken van hun verschillende kwaliteiten opdat zij zich allen op hun eigen niveau optimaal leren ontwikkelen én met op de achtergrond steeds weer het doel de toerusting voor een betere deelname aan een zeer complexe én moeilijke arbeidsmarkt. Hun onderwijs sluit weer aan bij de mogelijkheden van talloze individuen, zodat ieder zich gekend, erkend én gewaardeerd weet. Het onderwijs wordt kleinschalig georganiseerd aangeboden en voortdurend op kwaliteit gestuurd. In de laatste Sociaal Platform vergadering viel ons vooral de proactieve manier op waarbij Mondriaan samen met talloze betrokken regionale Delftse partners, het aanbod probeert af te stemmen op de lokale ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de vragen uit een complexe maatschappij. De kwetsbare jongeren hebben onze aandacht! (Zie ook de Inspiratiegids voor sociale partners Delft Activeert op het internet). Jo Berkhoff, RKSD Kindercatechese Een licht op ons pad: 'Samen op weg naar Pasen' Net als in het najaar vonden er in maart drie kindercatechesebijeenkomsten plaats van 'Een licht op ons pad' als doorlopende catechese na de Eerste H. Communie. Een licht op ons pad is een methode voor parochiecatechese voor kinderen van de basisschool tot jongvolwassenen, ontwikkeld door het Bisdom Roermond. Het thema 'Samen op weg naar Pasen' stond centraal. Met weer een grote groep enthousiaste kinderen hebben we stil gestaan bij de tijd voorafgaand aan het grote Paasfeest. In de eerste bijeenkomst stonden carnaval, Aswoensdag en de vastentijd centraal. De kinderen mochten hierbij het verhaal van de uittocht uit Egypte uitbeelden en een vastentrommeltje maken waarbij ze geld in konden zamelen voor het vastenproject van de parochie. De andere twee bijeenkomsten hebben we gesproken over betekenis van de Goede Week. Waarom noemen we de meest droevige dag van het jaar Goede Vrijdag? En waarom wordt Jezus als vorst binnengehaald in Jeruzalem op een ezeltje? Bij de bijeenkomst over Witte Donderdag, het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, was het natuurlijk erg toepasselijk om terug te kijken op hun eerste H. Communie. 8 De kinderen hebben een uitklapboekje in elkaar gezet met daarin het hele passieverhaal. Daarnaast is er een paasgrot geknutseld. Als begeleiders kijken we terug op drie mooie en geslaagde bijeenkomsten met enthousiaste deelnemers. Kinderen die niet allemaal op zondag naar de kerk komen, maar op deze wijze toch betrokken blijven met kerk en parochie. We hopen dat we deze kinderen wat mee hebben kunnen meegeven over de betekenis van vasten en Pasen in deze geseculariseerde samenleving. Benjamin Geurts en Diny van der Stap Werkgroep kind en geloof

9 Sint Ursulaparochie Gezamenlijke 4 mei herdenking 2015 Op maandag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt; aanvang is uur; de kerk is geopend vanaf uur. De dienst duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. Vormselviering Ursulaparochie 31 mei Een mooie groep van 17 jongeren is dit jaar op pad gegaan om zich te verdiepen in het leven van Jezus Christus en het sacrament van het Vormsel. De meeste bijeenkomsten zijn inmiddels achter de rug en de jongeren zijn enorm gegroeid. Op zondag 31 mei vindt de Vormselviering van deze jongeren van de Sint Ursulaparochie plaats in de Allerheiligst Sacramentskerk (Poortlandplein 1). Priester Dr. R. Kurvers zal hierin, namens de bisschop van Rotterdam, voorgaan als vormheer. De viering begint om uur. Wij nodigen alle parochianen en belangstellenden van harte uit deze feestelijke viering bij te wonen. Namens alle jongeren en de werkgroep vormsel, Sjoerd Zuidersma Geestverruimend in mei Dauwtrappen Het is een traditie om op Hemelvaartsdag voor dag en dauw op te staan en in groepen te gaan wandelen of fietsen. Dit wordt 'dauwtrappen' genoemd. In Overijssel was hetzelfde gebruik lange tijd beter bekend als 'hemelvaren'. Ook in Delft kunnen we spreken van een traditie die we graag in stand willen houden. U gaat toch ook mee?! We hopen natuurlijk op mooi weer om volop van de opkomende zon te genieten en dus een mooie start van de dag. Het is bijzonder om in een wakker wordende omgeving rond te lopen of te fietsen. Je hoort alarmklokken afgaan en soms nog het geluid van een fluitketel. Voor jezelf is het verfrissend om dan buiten te zijn, een opkikker voor de gehele dag! Datum: Do. 14 mei Start: 6.30 uur op het plein voor de Sacramentskerk (wees op tijd aanwezig). Eindpunt: 8.30 uur ontbijt in de Tuinzaal van de Franciscus en Clarakerk. (U bent op tijd klaar om aan vieringen in een van de kerken deel te nemen indien u dat wenst). Bijdrage: 5,00 per persoon of 10,00 per gezin Aanmelden: of bellen met Vermeld of u wilt fietsen of wandelen en vermeld ook de leeftijd van de eventuele kinderen. Lezing: Mariabeeld in de Oude Kerk Waarom houden we de traditie van de Ommegang in ere? De aanleiding was de genezing van de blinde Haagse Machteld in de Oude Kerk van Delft. Een wonderlijke genezing, een lange en kostbare traditie ontstond! Sinds de Middeleeuwen wordt er jaarlijks in de binnenstad van Delft een Ommegang gelopen. Van ver over de landsgrenzen kwam men naar Delft op bedevaart om hier Maria te vereren. Het is dus niet zomaar een stille tocht, maar een bidtocht die in de geschiedenis van Delft van groot belang is geweest. De historie en huidige beleving van de Ommegang zijn het product van een eeuwenlange traditie met een bijzonder wonder als oorsprong. Van dit wonder, de geschiedenis van de Ommegang en de daaruit voortvloeiende devotie willen we u graag deelgenoot maken. Pater Dries v.d. Akker s.j. neemt ons op enthousiaste wijze mee naar de oorsprong van de Ommegang, ontstaan in 1327 tot heden. Voor de deelnemers aan deze avond is er een prachtige brochure over de Ommegang beschikbaar. Datum: Di. 19 mei Tijd en locatie: Begeleiding: Bijdrage: 3,00 Aanmelden: uur, pastorie Den Hoorn pater Dries van den Akker s.j. en gildedeken Paul Dresmé of bellen met Jan van der Knaap, coördinator Geestverruimend 9

10 Sint Ursulaparochie Maria van Jesse ommegang: Alles wordt helder in het Licht Op 14 juni zal opnieuw de Maria van Jesse ommegang gelopen worden. Zoals eerdere jaren sluiten we ons aan bij een lange traditie van lopen, nadenken, mediteren en bidden op een vroeg zondags uur, door stil Delft. Dit jaar nemen we daarbij als leidraad een tekst van de Heilige Laurentius: Alles wordt helder in het Licht. Het lijkt op het eerste gezicht geen natuurlijk bondgenootschap tussen het Middeleeuwse mirakel van de genezing van Machteld door het aanschouwen van het sacrament van de Eucharistie en de woorden van een veel oudere martelaar in de stad Rome. Toch is er een aantal goede redenen om het Delfts wonder met de gebeurtenissen van de Romeinse diaken Laurentius in de derde eeuw met elkaar te verbinden. Laurentius is immers niet alleen de patroonheilige van de stad Rotterdam, maar ook de beschermheilige van ons bisdom dat volgend jaar (2 februari 2016) zestig jaar bestaat. Ondanks dat we niet al te veel weten over het leven van de Heilige Laurentius, zijn de laatste dagen van zijn leven exemplarisch voor christelijk leven. De heilige Augustinus preekte twee eeuwen later over hem als volgt: De heilige apostel Johannes geeft een duidelijke uitleg van het mysterie van de maaltijd des Heren, waar hij zegt: Zoals Christus voor ons zijn leven gegeven heeft, zo moeten ook wij ons leven geven voor onze broeders (1 Joh. 3, 16). Dit, broeders en zusters, heeft de heilige Laurentius begrepen. Hij heeft het begrepen en gedaan. Wat hij heeft ontvangen aan die tafel, dat heeft hij verwezenlijkt. In zijn leven heeft hij Christus lief gehad, in zijn dood heeft hij hem ook nagevolgd. Die laatste dagen van Laurentius betekenden vanuit een louter menselijk perspectief onheil en neergang. De vervolging van christenen was in volle gang en Laurentius kwam in het centrum daarvan te staan. Als diaken zorgde hij voor de armen van de gemeenschap en zette daartoe de financiële middelen van de kerk in. Toen de keizer dat vernam, eiste hij alle goederen op. Laurentius heeft op zijn beurt alles omgezet in diaconale ondersteuning en toen de keizer geld en goud wilde zien, toonde hij hem de armen van de stad. Zij immers zijn de ware schatten van het geloof. De reactie van de keizer was voorspelbaar: Laurentius werd veroordeeld tot de dood door marteling op het rooster. Levend vanuit de Eucharistie is Laurentius gaan zien dat christen zijn consequenties heeft voor de wijze waarop we met elkaar omgaan. Wie het Licht van Christus - zoals we dat in de Paaswake hebben bezongen - tot zich toe laat, verandert. Het licht in Machtelds ogen heeft haar zicht op het bestaan veranderd, het licht van Christus in de Eucharistie verandert ons bestaan op eenzelfde wijze. Alles wordt helder in het Licht, is een van de teksten die aan Laurentius wordt toegeschreven. Als we lopen en bidden door de stad vragen we God dat ook dat milde Licht onze harten en onze levens mag beroeren: opdat ook voor ons alles helder mag worden. Pastor Dick Verbakel Pinksteractie van 16 tot 24 mei Het thema van deze Pinksteractie is: Luisteren met je hart - De taal van de missionaris. Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd. Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij luisteren met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van 10 de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk. Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk (56) en Rhodé Janssen (25), twee inspirerende vrouwen die dit jaar de boegbeelden zijn van de WNM Deze missionair werkers zijn beiden actief in de strijd tegen hiv en aids en het stigma dat aan de ziekte kleeft. Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacinta in Kenia. Werken op snijvlak van leven en dood In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde verpleegkundige Jacinta op 22-jarige leeftijd naar de sloppenwijken van Kisumu in Kenia. Bijna 18 jaar leeft de lekenmissionaris van Mill Hill daar samen met Keniaanse gezinnen. In 2001 sluit ze zich aan bij het Kitale AIDS Programme (KAP) in het noordwesten van Kenia om er aids-educatie te organiseren. Sindsdien werkt ze in arme stadswijken en dorpen, waar uitzichtloosheid, drugsverslaving en allerlei vormen van geweld aan de orde van de dag zijn. Mooi, maar moeilijk werk. Ons werk speelt zich af op het snijvlak van leven en dood. We werken vanuit ons hart en met toewijding. Je raakt mensen diep in hun leven. Kenia kampt al 30

11 Sint Ursulaparochie jaar met aids, maar het stigma en de discriminatie zijn nog steeds groot. In 32 jaar is de kern van Jacinta s missionair werk in Kenia niet veranderd. Het gaat om een besef van de waarde van de schepping, een uiterst respect voor leven. We hebben daarin een taak te vervullen. Steun voor haar is steun voor ons. Met haar overtuiging verandert Jacinta levens, ook die van haar collega s. Dat van Joseph Onyango (49), bijvoorbeeld. Onder Jacinta s leiding ben ik iemand geworden met een missie en een diploma. Dat de WNM zich inzet voor mensen als Jacinta raakt hem diep. Steun voor haar is steun voor ons. De solidariteit en het begrip uit Nederlandse parochies helpt ons om de uitdagingen in het leven aan te gaan en anderen te helpen. Hiv-bewuste kerkgemeenschappen Ook de mensen rond missionair werker Rhodé Janssen zijn blij met de steun die zij van de WNM ontvangt. Wij hadden het geld niet om iemand als Rhodé aan te nemen. Dankzij de WNM is zij nu onderdeel van ons team. Zij was de ontbrekende schakel. Aan het woord is Lyn van Rooyen, Rhodé s collega bij het Christian Aids Bureau for Southern Africa (CABSA) in Johannesburg, Zuid-Afrika. Bij CABSA herschrijft Rhodé een trainingshandleiding voor christelijke leiders, zodat zij hun geloofsgemeenschappen kunnen helpen meer hiv-bewust te worden. Per dag komen er in Zuid-Afrika nieuwe hivbesmettingen bij. Aids raakt niet enkel individuen, maar hele gemeenschappen. Ik zie hoe de kerk hier een positieve rol speelt in de strijd tegen hiv en aids. Geestelijk leiders hebben een enorm publiek. Zij kunnen mensen inspireren, en dat gebeurt ook. Mensen in de kerkgemeenschap delen voedsel uit, geven voorlichting over de ziekte, bezoeken mensen die aids hebben, organiseren thuiszorg, breien truien en maken kleren voor aidswezen. Draag bij! Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die met kracht, kunde en toewijding anderen helpen. Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. Wilt ook u bijdragen aan het werk van mensen zoals Jacinta en Rhodé? In alle kerklocaties is er met Pinksteren de jaarlijkse collecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris. U kunt ook storten op IBAN NL 30 RABO t.n.v.wnm Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: MOV Delft, Marija Ruigrok-Kerklaan PCI Sint Ursulafonds U bent de afgelopen periode in dit Parochieblad geïnformeerd over het werk van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Een kort geheugensteuntje: De leden van de PCI Sint Ursulafonds vertegenwoordigen alle vier de locaties van de Sint Ursulaparochie. De PCI helpt mensen in acute, vaak financiële, soms materiële nood met kleine, eenmalige giften of leningen. Veelal is dit voldoende om een urgent probleem op te lossen. Sinds januari jl. is de sociale kaart van Delft flink door elkaar geschud. Als gevolg van veranderende wetgeving op nationaal en stedelijk niveau zijn hulpverleningsinstanties gefuseerd en/of uit beeld verdwenen, taken door andere instanties overgenomen, e.d. Voor velen niet zichtbaar maar voor de hulpvragers in onze Delftse gemeenschap heeft het even geduurd voor zij weer aan het juiste loket waren aanbeland. In het PCIbestuur was het eveneens wennen aan nieuwe contactpersonen, hulpverleners en nieuwe instanties. Maar dit is zeker niet onoverkomelijk. Een belangrijk gegeven blijft het feit dat velen onder ons het moeilijk hebben. Door stijgende financiële lasten, als gevolg van grote kostenwijzigingen in de zorg, verlies van baan, huis, partner wordt het de mensen niet gemakkelijk gemaakt het hoofd boven water te houden. De moed niet verliezen, wordt het nieuwe credo! Informatie over de PCI, vindt u in de flyers op de leestafel achter in uw locatiekerk. In de flyer staat beschreven hóe u de PCI kunt helpen en uiteraard hoe u steun kunt verkrijgen voor uzelf of voor uw naaste, die u kent en hulp nodig heeft. Een naaste die veelal dichterbij woont en leeft dan u denkt! Spreekt u dit aan? Laat uw hart spreken en helpt u ons om te helpen. U kunt ook eens een kijkje nemen op de website Als u aanklikt op het icoontje Diaconie, vindt u informatie over de PCI. Voor onze medemens blijft het dit jaar ook hard nodig. U kunt uw gift overmaken op: NL 25 INGB t.n.v. PCI-St. Ursulafonds Delft. NAMENS DE MENSEN DIE HULP BEHOEVEN: DANK U WEL. 11

12 Sint Ursulaparochie De franciscaanse Gideonsbende neemt het op voor de kwetsbare natuur De franciscaanse Gideonsbende neemt het dit voorjaar op tegen verloedering en achteruitgang in de natuur. Dat is hoognodig, zo is ook de VN van mening. Zij heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de bodem. De franciscaanse Gideonsbende sluit hierbij aan door het initiëren van de actie Zaai- Goed! Braakliggende stukken grond worden tijdens actiedagen (15 mei in Megen en 6 juni in Sittard) omgetoverd in een bloemenzee door het werpen van Zaaibollen. kunnen de Zaaibollen ook op eigen gelegenheid gemaakt worden. Kijk voor het recept op de Actiedata - Hof van Lof Megen, vrijdag 15 mei van uur. Rondleiding door de tuin en maken van Zaai- Goed! - Geheime Tuinen, zaterdag 6 juni in Sittard van Wandeling langs de tuinen en maken van Zaai- Goed! Natuur en mens hebben meer met elkaar van doen dan vaak gedacht wordt. In een goede leefomgeving dient de natuur in balans te zijn. Niet alleen voor de natuur zelf, maar ook voor de mens is dat van belang. Daar waar minder planten en bloemen groeien en bloeien, komen insecten niet meer voldoende aan hun voedsel en kunnen minder bestuiven. Zonder bestuiving zijn er nauwelijks vruchten, groenten of fruit. Een gevolg dat ons als mens direct raakt. Berichten over de kritieke bijentoestand bereiken ons steeds vaker en verschillende grote organisaties luidden reeds de noodklok. De franciscaanse Gideonsbende neemt dit voorjaar het initiatief voor verbetering van de leefomgeving. Tijdens bijeenkomsten verspreid over het land worden gezamenlijk bolletjes van klei en zaad gemaakt. Natuurlijk De Franciscaanse Beweging organiseert in 2015 drie vliegreizen naar Assisi In samenwerking met Paulus Reizen organiseert de Franciscaanse Beweging in 2015 drie vliegreizen naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara. De reizen duren 5 tot 7 dagen en vinden plaats medio juni, begin september en half oktober. Tijdens de reizen bezoeken we plaatsen die voor Franciscus en Clara belangrijk waren tijdens hun leven. Zo brengen we onder anderen een bezoek aan het geboortehuis van Franciscus, de grafkerk van Franciscus en Clara en Santa Maddalena, het vroegere kerkje van de melaatsenkolonie. De reizen van Paulus Reizen worden geleid door deskundige en bevlogen mensen met een grote affiniteit met het leven van Franciscus en Clara. De reisleiders delen hun enthousiasme graag met u. Zij vertellen u uitgebreid over de geschiedenis en cultuur van het gebied en ruimen tijd in voor spirituele verdieping. Daarnaast dragen zij natuurlijk zorg voor een vlekkeloos verloop van de reis. Programma: 6-daagse reis: juni Aanvullend op het 5-daagse programma kent de zesdaagse reis een rondrit van een dag per touringcar door het dal van Rieti (Greccio, Fonte Colombo, Speco di Narni). 7-daagse reis: 7-13 september Aanvullend op de programma s van de 5- en 6- daagse reizen kent de 7-daagse reis een verdiepingsdag in Assisi, gericht op nadere kennismaking met de spiritualiteit van Franciscus en Clara. 5-daagse reis: oktober In het kort bestaat het programma van deze reis uit: verkenning van Assisi door stadswandelingen, het bezoeken van de directe omgeving van Assisi (Santa Maria degli Angeli, Carceri, San Damiano en Santa Maria Maddalena). Een bezoek aan het dal van Spoleto (Bevagna, Pian d'arca en Montefalco) en afsluitend een bezichtiging van La Verna. Voor meer informatie: Paulus Reizen, Esther Matser: of 12

13 Sint Ursulaparochie Azerbeidzjan, gastheer van de Europese Spelen, speelt vals Azerbeidzjan, het grootste land van de Kaukasus, is deze zomer gastheer van de eerste Europese Spelen - de Olympische Spelen van Europa. Hoe zit het met de mensenrechten in dit land? Mensenrechten onder druk Alle fundamentele vrijheden worden in Azerbeidzjan gerespecteerd, verklaarde president Ilham Aliyev vorig jaar voor de Raad van Europa. De werkelijkheid is een stuk minder rooskleurig. Critici van de regering worden bedreigd, krijgen te maken met fysiek geweld of worden achter de tralies gezet. In een begin maart verschenen rapport van Amnesty International over mensenrechten in dit land, wordt de toenemende vervolging beschreven van critici - journalisten, advocaten en activisten - die na valse aanklachten worden vastgezet. Het afgelopen jaar was een van de meest dramatische jaren voor mensenrechten sinds de onafhankelijkheid in Ten minste 22 mensen zitten vast omdat ze op vreedzame wijze gebruikmaakten van hun recht op vrije meningsuiting, vereniging of vergadering. Maatschappelijk middenveld verlamd Met nieuwe wetten en de arbitraire weigering om donaties aan ngo s - non gouvernementele organisaties - te registreren, zorgen de Azerbeidzjaanse autoriteiten ervoor dat ngo s zich niet aan de wet kunnen houden. In Azerbeidzjan zijn ngo s namelijk verplicht zichzelf en de donaties die zij ontvangen te registreren. Gaan de ngo s toch aan het werk, dan overtreden ze de wet en kunnen ze gemakkelijk strafrechtelijk vervolgd worden. Zo wordt het maatschappelijk middenveld monddood gemaakt. Mensenrechtenverdedigers aangepakt Leyla Yunus, een prominente mensenrechtenverdediger en een van de meest uitgesproken critici van de regering, werd op 30 juli 2014 gearresteerd. Dat gebeurde enkele dagen nadat ze de komst van de Europese Spelen in juni 2015 ongepast had genoemd, vanwege de mensenrechtenschendingen. Ze riep op tot een boycot. Leyla Yunus wordt beschuldigd van verraad, illegale zakelijke activiteiten, belastingontduiking, machtsmisbruik, fraude en valsheid in geschrifte. Dit zijn verzonnen en politiek gemotiveerde aanklachten waarvoor geen enkel bewijs is geleverd. De autoriteiten hebben ook de druk op journalisten opgevoerd. De vooraanstaande onderzoeksjournaliste Kadija Ismayilova werd op 5 december 2014 gearresteerd omdat ze een voormalige collega zou hebben beledigd. Ismayilova openbaarde een lijst met politieke gevangenen en onderzocht ook beweringen over banden tussen president Aliyevs familie en een lucratief bouwproject in Bakoe. Ruim voor haar arrestatie ontving Ismayilova al bedreigingen. Amnesty International zal de komende tijd op diverse manieren aandacht vragen voor de mensenrechten in dit land. Met de belangstelling die de Europese Spelen voor dit land met zich meebrengen, is daar ook alle reden toe. Kerkengroep Amnesty International, Delft Herman de Wolff Bevrijdingsconcert op dinsdag 5 mei in Den Hoorn Op 5 mei wordt in de H.H. Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn dit jaar een bevrijdingsconcert uitgevoerd vanwege 70 jaar bevrijding van ons land. Hieraan werken weer verschillende koren uit Delft en Den Hoorn mee en ook het bekende orkest is er weer bij. We nemen op die avond tevens afscheid van twee koren waar Sonja Nowee mee stopt. Er worden liederen gezongen die zij in de afgelopen 40 jaar als zeer goede herinnering heeft ervaren. Voor de pauze wordt het requiem van Faure uitgevoerd; daarna de goede herinneringsliederen. De avond begint om uur en duurt ongeveer twee uur. In de pauze kunt u een kopje koffie of thee drinken. De entree is gratis met aan het einde een deurcollecte. Sonja Nowee, Ineke Willems 13

14 Sint Ursulaparochie Actie Geef ze de vijf In een stad als Delft zijn er veel kinderen die nooit op vakantie gaan. De Vakantiebank Delft organiseert (vaak in samenwerking met andere organisaties) o.a. korte vakanties en dagtrips voor mensen met een absoluut minimum inkomen. De vakantiebank helpt mensen daarnaast om in het woud van fondsen, regelingen en subsidies de juiste weg te vinden om een vakantie te regelen. Vakantie is helaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Vandaar ook de actie Geef ze de vijf. Als u deze maand uw vakantiegeld ontvangt, denk dan aan onze actie en doe mee! Geef ze de vijf = Geef vijf euro van uw vakantiegeld om Delftse kinderen deze zomer ook een leuke vakantie te bezorgen. U kunt uw vijfje overmaken op rekeningnummer NL 67 ABNA t.n.v. RK stadsdiaconaat Delft, o.v.v. Geef ze de Vijf. De Delftse kinderen die er met uw hulp straks even tussenuit kunnen, zijn u dankbaar! Vakantiebank Delft: Voedselinzameling Voedselbank Delft Elk eerste (hele) weekend van de maand zamelen wij met elkaar houdbare producten in voor de cliënten van de Voedselbank in Delft en omstreken. Het is ook elke keer verrassend wat er allemaal door u wordt meegebracht: soepen, pasta s, koffie, thee, maar ook tandpasta, shampoo, zeeppoeder en heel veel meer voor de mensen die het (tijdelijk) minder hebben. De enorme groei (meer dan 20% in 2014) vraagt behalve meer producten, meer dekking in de kosten voor de uitvoering van de werken en heel blij zijn we dat het mandje ook goed altijd goed gevuld is zodat de kosten voor transport, huisvesting en verpakkingsmaterialen kunnen worden opgebracht. Dit jaar ontvangen we in de weekenden van 2/3 mei, 6/7 juni, 4/5 juli, 1/2 aug, 5/6 september, 3/4 oktober, 7/8 november en 5/6 december graag uw gaven voor deze mensen. Dank daarvoor! Namens de samenwerkende Delftse diaconieën Utrechts Byzantijns koor in Schipluiden Op 17 mei om uur is het zover: het Utrechts Byzantijns Koor komt naar Schipluiden om een viering te verzorgen in de Byzantijnse traditie. Wat moeten we ons voorstellen bij een viering in de Byzantijnse traditie? In ieder geval een rijk ritueel. Heel de liturgie wordt gezongen: de zang is een voortdurend gebed, vol aanbidding en smeking, in dialoog met priester en diaken. Men neemt de tijd; hier past geen haast. De priester bidt net als de gelovigen naar het oosten (symbool van de Verrezen Christus) gericht, dus met de rug naar het volk. Er is grote eerbied voor het mysterie van God. Het mysterie van Gods menswording in Christus geeft mensen grote troost. En vanuit de wereld waarin wij nu leven wordt de toekomst die God beloofd heeft al beleefd. Er ligt grote nadruk op de werking van de Heilige Geest en ook de Verrijzenis staat centraal. Gelovigen komen langzaamaan binnen, en gaan soms na enige tijd ook weer uit de viering, en er is voldoende ruimte (geen rijen banken) om naar de iconen te lopen, die worden vereerd en bewierookt. Het gemeenschapskarakter van de Byzantijnse liturgie komt ook tot uitdrukking in de gezamenlijke ontmoeting na afloop van de viering, met gezegend brood en/of koek, en in Nederland met koffie! Noteert u het alvast in uw agenda: 17 mei is er een Byzantijnse viering in de kerk Sint Jacobus de Meerdere, Burgemeester Musquetiersingel 56, Schipluiden. De viering begint om uur. Bert van Leeuwen 14

15 Sint Ursulaparochie Kerkengroep Esteli De Broodmaaltijd van 27 maart had een goede opkomst en er was ook een nieuwkomer bij, mw. G. Schokker. Van harte welkom! Helaas hebben we afscheid moeten nemen van broeder Guus, een trouwe gast bij onze maaltijd. Om gezondheidsredenen gaat hij verhuizen naar huize Rivo Torto in Alverna. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn vertrouwde omgeving. Broeder Guus, hartelijk dank voor alles. De bijdrage voor het project was weer geweldig en daarvoor iedereen hartelijk bedankt. De volgende maaltijden is op vrijdag 29 mei om uur in de Tuinzaal van de pastorie aan de Raamstaat. Alle parochianen van de Sint Ursulaparochie die willen deelnemen aan de maaltijd zijn van harte welkom. Hebt u een kennis die ook graag naar de maaltijd komt dan is ook hij of zij van harte welkom. We hebben nog wat plaatsen vrij. De entree is 1,50 voor de maaltijd en de collecte is een vrijwillige bijdrage voor een project. Voor deelname nieuwkomers of bij verhindering kunt u bellen naar: Geertje Verre, ( ) of Corrie van der Meer ( ) of mailen naar dit in verband met de inkoop. Graag tot ziens! Namens de Esteli-groep, Geertje Verre Parochiereis naar Griekenland: in het spoor van Paulus Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze 11-daagse culturele reis door Griekenland van12 t/m 22 september Een bijzondere reis over het vasteland van Griekenland. We vliegen naar Thessaloniki in het noorden van Griekenland en reizen vandaar per bus via de Meteora kloosters en de Peloponnese naar Athene. De reis zal in het teken staan van Paulus, op diverse plaatsen zullen we de bijbehorende Terugblik op de Stille Omgang Deze nachtelijke processie wordt jaarlijks in het eerste weekeinde na 15 maart gelopen in de binnenstad van Amsterdam ter nagedachtenis aan het Hostiemirakel van Ook dit jaar liep er een groep uit Delft mee waarvan de meesten veteraan waren maar voor enkelen was het een primeur zo ook voor mij. Een charterbus bracht ons naar de hoofdstad waar we ons rond uur voegden bij de ongeveer 6500 andere deelnemers uit het hele land. Na het lopen van de eeuwenoude route woonden we even na middernacht een drukke 9-herenmis bij in de sfeervolle Krijtbergkerk. Toen wij naar buiten gingen stond de volgende shift alweer te wachten om naar binnen te mogen. Het liep tegen drie uur in de morgen voor we terugkwamen in Delft. Het meedoen met de Stille Omgang vond ik een bijzondere en fijne ervaring. Er gingen veel aardige mensen mee van wie ik er een aantal gesproken heb, voor en na, en stiekem ook tijdens de tocht, tot iemand me terecht gebood stil te zijn. Los van het Hostiemirakel is de Stille Omgang in mijn beleving vooral een mooie traditie die gedenkt hoe het katholicisme in de negentiende eeuw onder de radar moest blijven (processieverbod van 1848). Daarom lijkt het op een demonstratie zonder spandoeken en zonder geluid, met alleen gewone mensen in gewone kleren die in stilte meelopen. brieven lezen. We bezoeken onder andere: Thessaloniki, de Meteora kloosters, Delphi, Mystras, Korinthe, Mycene en natuurlijk Athene. Vanaf Athene vliegen we terug naar Nederland. Tijdens de reis zullen we een stadswandeling maken, verder bezoeken we opgravingen, gaan naar musea, kloosters en kerken en zullen ook een iconenwerkplaats bezoeken. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en af en toe een middag vrij ter eigen invulling. Voor meer informatie en aanmelding mail naar: Diny van der Stap Het nachtelijk uitgaanspubliek in Amsterdam was verbaasd en onbegrijpend maar reageerde overwegend respectvol. Ikzelf als debutant moest ook even wennen aan het concept stille tocht maar gaandeweg vond ik het erg mooi. Als 31-jarige was Eric de jongste deelnemer uit Delft. Eric woont al vijf jaar in Nederland en is afkomstig uit China, een land waar de Rooms-Katholieke kerk nu nog steeds onderdrukt wordt. Hij kent Nederland als een open en tolerant land waar alles mag en kan, en was verbaasd dat dat vroeger toch anders was. Met Eric realiseren wij ons dat de Stille Omgang op deze moderne wereld aan actualiteit nog niet heeft ingeboet. Olivier Johannes Raap 15

16 Sint Ursulaparochie Heeft u een engelbewaarder? Ieder mens heeft een engelbewaarder. Deze stelling leerden we en dus nam ik aan dat ook ik een beschermengel had die mij bijstond als dat nodig was. In het boek over Marijntje Gijsen las ik dat hij z n engelbewaarder maar een labbekak vond. Dat was opmerkelijk maar wel herkenbaar want waar was ie als je hem nodig had? Het Bijbelse verhaal, het boek Tobit, vertelt over zijn zoon Tobias die een reisgezel meekreeg als begeleider die later de engel Rafaël bleek te zijn. Om terug te komen op bovenstaande vraag: Hoe is het met uw geloof in engelen? Heeft u een engelbewaarder en hoe openbaart die zich? Is het iemand die u begeleidt tijdens uw leven of gedurende een periode? Iemand die je Speciale dienst op zondag 31 mei Op zondag 31 mei is er in de Franciscus en Clarakerk een Interkerkelijke viering voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt georganiseerd vanuit het ICVG. Het thema is: Bij God is niets onmogelijk. De dienst begint om drie uur en zal worden geleid door diaken Jan Lamberts. Medewerking wordt verleend door muziekgroep Samenspel o.l.v. Peter Rodenburg. Schiedam zet Liduina centraal Liduina staat dit jaar centraal in Schiedam. Meer dan anders, want het gemeentebestuur heeft 2015 uitgeroepen tot Liduinajaar. De Schiedamse stadsheilige is middelpunt in een uitgebreid programma met bijzondere evenementen, tentoonstellingen en projecten. Gemeente, stedelijke organisaties en parochie De Goede Herder werken samen in de realisatie van het Liduinajaar. Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de heiligheid van Liduina werd bevestigd en 25 jaar geleden dat de kerk Heilige Liduina en OLV. Rozenkrans werd verheven tot basiliek. Dat is de aanleiding voor het themajaar. Maar waar het volgens de organisatoren werkelijk om gaat in dit jaar, is het voorbeeld dat Liduina zelf stelde. Zij bleef gericht op het welzijn van anderen, ook in de moeilijkste tijden die ze meemaakte. Bezoekers die haar op haar jarenlange ziekbed wilden komen troosten, kwamen heeft behoed voor een verkeerde stap of kreeg u een goed advies, dat later goed bleek uit te pakken. Is uw beschermengel wellicht n voorwerp, n dier, een beeldje, een afbeelding n foto of misschien wel muziek? Laat het ons weten. We lezen graag uw verhaal. Schrijf het op en mail het naar: of stuur het met vermelding engelbewaarder naar de locatie Franciscus en Clara, Raamstraat 78, 2613 SE Delft. Tenslotte nog dit: zonder uw toestemming zal uw verhaal niet openbaar worden gemaakt. Werkgroep Bijbelmaand Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, familie, parochianen en andere belangstellenden. Deze dienst is ook zeer geschikt voor kinderen. De kerkdienst, met aansluitend koffiedrinken, duurt tot uur. We willen iedereen dan ook van harte uitnodigen om deze bijzondere kerkdienst bij te wonen. Wat zal het fijn zijn om deze dienst met veel mensen te mogen vieren. We kijken uit naar uw komst. Thelma la Paz en Gonny de Caluwé bemoedigd bij haar vandaan. Mensen die iets tastbaars kwamen brengen, gingen zelf rijk naar huis. Die ervaring van de Schiedammers is de moeite waard te blijven worden doorverteld. Iets ervan komt u tegen in de tentoonstelling over Liduina in de basiliek H. Liduina - OLV. Rozenkrans, hartje Schiedam. Maar het voorbeeld van de stadsheilige komt ook tot uiting in de muziekmiddagen in het zorgcentrum, tijdens een muzikale tocht door de stad, in de gezamenlijke ziekenzalving in de kerken, tijdens de verschillende lezingen en de musical Liduina. Ze valt ook te ervaren op de naamdag van Liduina (14 juni) als alle Liduina's van Nederland en daarbuiten zijn uitgenodigd naar Schiedam te komen. Of in de kunstwerken die in de loop van dit jaar over Liduina zullen worden gemaakt. Neemt u eens een kijkje op Liduinajaar of op Daar vindt u alle actuele informatie die u hopelijk zo enthousiast maken dat we u binnenkort in Schiedam mogen verwelkomen. We kijken naar u uit! Ted Konings 16

17 Sint Ursulaparochie Ziekenzalving in het jaar 2015 In overleg met pastoor B. Bolmer en pastor D. Verbakel zijn voor het komend jaar de vieringen waarin het sacrament van de ziekenzalving zal worden toegediend vastgesteld: Vrijdag 22 mei uur De Bieslandhof Maandag 25 mei (2 e pinksterdag) uur Stefanna Vrijdag 26 juni uur Abtswoude (Zr. Clara) Donderdag 8 oktober uur Vijverhof (Zr. Marie-Lioba) Woensdag 28 oktober uur Maria van Jessehof (D. Aukema) Maandag 23 november uur Emerald (M. Ruigrok-Kerklaan). De tussenhaakjes geplaatste namen zijn de contactpersonen voor deze vieringen. Bewoners kunnen zich bij hen opgeven. Mensen van buiten deze lokaties die deel willen nemen aan deze vieringen kunnen zich opgeven bij het secretariaat van hun locatiekerk (adressen pag. 2 van dit parochieblad). Vanzelfsprekend zijn familieleden ook welkom bij deze vieringen. Wel graag het aantal opgeven bij de aanmelding. Het ouderenpastoraat Paulus en 5 mei De datum 7 september zal menige lezer niet zoveel zeggen. Maar op die dag was ik vorig jaar aanwezig bij de Nationale Herdenking van militairen die tussen 1945 en 1962 het leven hebben gelaten in voormalig Nederlands Oost-Indië en Nieuw Guinea. Die herdenking vond plaats in Roermond. Met mijn schoonvader, een veteraan, was ik naar het zuiden afgereisd in wat was omgedoopt tot een veteranentrein. Een dag van gedenken. Mij raakte deze dag waarop herdacht werd dat zoveel jonge mannen het als een plicht zagen om nadat Nederland bevrijd was zich ook in te zetten voor de bevrijding van Nederlands Indië. Een bevrijding die op 15 augustus 1945 een feit werd. Met de wijsheid van nu kan er schamper worden geoordeeld over wat daarop volgde in politiek en militair opzicht. Maar de meesten van hen zijn niet gegaan vanuit heimwee naar herstel van koloniale verhoudingen. Ze gingen omdat ze moesten, of omdat zij wilden meewerken aan de overgang naar een zelfstandig en vrij Indonesië. Dit jaar bereikt de viering van de bevrijding van ons land het veertiende lustrum. In het afgelopen jaren is het woord vrijheid allesbehalve een vaandel waar we als natie in consensus achter aan lopen. Sinds 11 september 2001 is het woord vrijheid aan inflatie onderhevig. Vrijheid betekent voor de een dat je een godsdienst c.q. de Islam zwart mag maken en de aanhangers daarvan neerzet als een gevaar voor de samenleving. Dat is zorgelijk. Even zorgelijk is het als journalisten en cabaretiers niet meer in vrijheid hun mening kunnen ventileren en uit angst heilige huisjes niet meer met humor en kritiek aanpakken. Blijk van een doorgeslagen multiculturele opstelling vond ik het bericht dat een school in Den Haag in december niet langer een kerstboom wilde plaatsen. Want daarmee zou je aanhangers van de Islam mogelijk voor het hoofd stoten. Terwijl de kerstboom niets met de christelijke traditie van doen heeft. Bij zo n stap lever je je vrijheid om tradities in ere te houden in en is angst een slechte raadgever. Over vrijheid lezen we bij Paulus: Gij immers zijt tot vrijheid geroepen maakt die vrijheid niet tot een vrijbrief voor het vlees, weest elkaar juist dienstbaar door de liefde! (Galaten 5:13, Naardense Bijbel). Vlees staat voor: zelfzucht, het naakte eigenbelang. Toegepast op het Nederland van nu vul ik vlees zo in: ongeremd je impulsen volgen en in je communicatie geen afstemming zoeken met je adres, zodat er een dialoog op gang kan komen. Vlees is het recht van de sterkste, verbaal geweld, het korte termijn denken. Communicatie en dialoog vergen geduld. Tegenover vlees bepleit de apostel de bereidheid om elkaar over en weer van dienst te zijn. Als iemand mij een dienst bewijst, kom ik daar waar ik alleen niet zou komen. Je gunt een ander een succesje. Dat gebeurt in liefde, en liefde dient dan niet romantisch te worden verstaan als twee zielen die smachtend op exact hetzelfde moment denken en voelen. Liefde is ook - want de Bijbel weet heus van erotiek - er voor elkaar willen zijn in nuchtere trouw en in solidariteit voor de ander opkomen. Vrijheid is bij Paulus: bevrijd zijn van onderdrukkende machten, zoals geloof, de buurt, de sociale code, de trends dat kunnen zijn. Je hoort bij Christus, in wie je niet samenvalt met je deugden of fouten. Leven in zijn Geest betekent: verbinding stichten in wederkerige dienstbaarheid, en dàt geleefd in de privé en publieke ruimte. Uit: Arie Broekhuis Vrijheid Ds. Arie Broekhuis - aan de hand van Paulus - over vrijheid in het teken van de liefde. Naar aanleiding van de vijfde mei. 17

18 Sint Adelbertkerk Paastijd, wat bezielt een mens? We bevinden ons in de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. In deze periode staan de verhalen van de eerste christenen centraal. En als ik deze verhalen beluister dan is er veel herkenning. Natuurlijk de omstandigheden zijn anders, we zijn 2000 jaar verder. Maar de vragen van toen zijn ook weer de vragen van nu: hoe gaan we vorm geven aan ons geloof als volgelingen van Jezus? Hoe kunnen we een gemeenschap vormen en blijven? Hoe kunnen we gastvrij zijn en ook vasthouden aan wat we belangrijk vinden? Als je elkaar vraagt naar de diepste beweegredenen van wat je zegt en doet, dan kan daar een heel boeiend en diepgaand gesprek uit voortkomen. De vraag is evenwel ook heel confronterend: wat beweegt je, wat is je drive, wat be-zielt jou? Vaak komt het voor dat mensen het antwoord schuldig blijven op deze toch wel belangrijke vraag. Misschien omdat het antwoord op deze vragen een zoektocht is en moeilijk zo een-twee-drie te formuleren. De leerlingen van Jezus hadden de taak ontvangen om op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend zijn; om de wereld in te trekken en met heel hun leven te getuigen van het evangelie en de mensen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Wat een opdracht! Daar heb je wel wat bezieling voor nodig. En daarbij is het volgens mij een opdracht die je onmogelijk alleen kunt volbrengen. Daar heb je hulp bij nodig. Is het daarom dat Jezus hen met z n tweeën op stap stuurt? Twee weten meer dan één, twee kunnen elkaar stimuleren, twee geeft veiligheid. Maar met z n tweeën kunnen er ook conflicten ontstaan, onenigheid over de route die ingeslagen moet worden. Daar moet je uit zien te komen als je samen op weg bent, met elkaar in gesprek blijven en openheid voor elkaar, zijn voorwaarden om verder te trekken. Ik denk dat veel mensen zich toen afgevraagd hebben wat deze mensen bezielde. Dat is vandaag toch niet anders. Velen vragen zich af wat gelovigen bezielt? Ik vind het inspirerende verhalen en denk dat er ook voor ons nu veel van te leren is. Wij worden nog steeds op weg gestuurd, als leerlingen van Jezus. Leerlingen, niet als leermeesters of allesweters. Een leerling is leergierig, heeft een open blik, belangstelling, staat open voor wat zich aandient en is nog niet gevangen in een zeker weten dat zich vastzet in schema s en formules. Een leerling wikt en weegt en probeert het zich eigen te maken. Daar heb je hulp bij nodig en die zegt Jezus ons ook toe: Ik laat jullie niet verweesd achter, Ik zend jullie dé Helper. Als geloofsgemeenschap kunnen wij alleen maar onze zending waarmaken - want ieder van ons is gezonden - als wij ons door de kracht van Gods Geest laten leiden en helpen. Als we als bezielde leerlingen samen op weg blijven gaan en met nieuwsgierigheid, openheid en gretigheid naar waar de Geest ons brengen zal, in ons persoonlijk leven én als geloofsgemeenschap. Mogen wij zo als Adelbertgemeenschap onderweg gaan en zijn. José de Boer, pw Familieberichten Overleden: Leonardus Zuijdgeest Herman Heijermanslaan 1 Gerardus van Meurs Beukenlaan 2 Wij bidden voor de overledenen, dat zij in de vrede van de Heer mogen zijn en om kracht voor hen die zij achterlieten. In Memoriam Gerardus Cornelis Maria van Meurs, geboren 13 mei 1924, overleden 24 maart Vader van een groot gezin, bescheiden en wat meer op de achtergrond, zorgzaam, harde werker. Er zijn voor zijn gezin, dat was zijn voornaamste doelstelling. Als vader van een gezin met 9 kinderen is er veel te zorgen en te regelen, dat deed hij zonder op te vallen. Bij hen thuis kon er heel veel, de deur stond altijd open voor iedereen. Het overlijden van zijn vrouw Riet vorig jaar was een zware slag. Een gelovig man, die zeer betrokken was bij de kerk. 15 Jaar lang hebben wij zijn stem kunnen horen in het Adelbertkoor. Na een liefdevolle verpleging in De Bieslandhof is hij op een gezegende leeftijd en na een welbesteed leven overleden. Dat hij ruste in vrede. 18

19 Sint Adelbertkerk Geel, wit, goud! Het is al jaren een traditie om op Goede Vrijdag tijdens de viering bloemen bij het kruis te leggen. Maar wat gebeurt daarmee? Als alle kerkgangers naar huis zijn, worden de bloemen even in emmers, vazen en bakken met water gezet zodat ze niet uitdrogen. Op zaterdagmorgen komen Renie en Thecla met hun assistenten Anna, Jeanne en Manouk naar de Korenbloem, de ruimte naast het priesterkoor waar al die bloemen zijn neergezet. Het zijn de vrouwen van de bloemversiering. Op deze dag werken de twee groepen samen omdat er zo n grote hoeveelheid bloemen is. Ze bekijken wat er aan bloemen staat: bijna alles is geel en wit. Ze overleggen even met elkaar en gaan dan allemaal aan het werk. Narcissen in deze bakken, tulpen in die bakken, chrysanten worden verwerkt tot grote bloemstukken, gerbera s hier en daar ertussenin, de roosjes worden een ovaal voor op het kruis. Als een stuk klaar is, gaat het naar de kerk. Als alle bloemen verwerkt zijn, worden de stukken op het priesterkoor geschikt. Hier en daar komen witte doeken erbij om het geheel nog mooier te maken. Renie en Thecla, beiden al jarenlang actief als bloemversierster, vertellen dat het eigenlijk onzichtbaar en ondankbaar werk is, wat het wel eens moeilijk maakt. Niemand ziet immers wat zij doen. De kerkgangers zien alleen het resultaat en vinden dat heel gewoon. Iedere week wordt er gezorgd dat er bloemen op het priesterkoor en bij Maria staan. De twee groepen zijn om de maand aan de beurt zodat er niet een te grote werkdruk op hun schouders rust. Ik ben eens naar de Korenbloem gegaan en ik heb vol bewondering staan kijken. Deze vrouwen zijn goud waard! Charlotte van Rooijen-Bergholtz Pastoraatsgroep voor liturgie Adelbertfeest: een feest om in uw agenda te zetten Op zondag 28 juni vieren we in de Adelbertkerk het Adelbertfeest voor de vele vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Op deze dag herdenken wij de patroonheilige van onze kerk, wie hij is en waar hij vandaan komt, en wat we tegenwoordig nog van hem kunnen leren. Sint Adelbert, gevormd in de christelijke en Keltische tradities van zijn tijd. Dit jaar zal gastvrijheid het thema van viering en feest zijn. Maar ik wil u allemaal vragen deze datum alvast in uw agenda te noteren zodat we met elkaar een groot feest kunnen vieren. Alle vrijwilligers vraag ik ook de middag te reserveren in hun agenda, voor gezellig samenzijn tot ongeveer uur. Binnenkort liggen de uitnodigingen in de kerk voor u klaar. José de Boer, pw 19

20 Sint Adelbertkerk Fairtrade Week Dit jaar wordt er van 2 t/m 10 mei een Fairtrade Week georganiseerd. In deze week valt op zaterdag 9 mei World Fair Trade Day, de dag waarop wereldwijd Fairtrade in de schijnwerpers staat. Tijdens de landelijke campagneweek wordt het belang van eerlijke handel door veel supermarkten, Wereldwinkels, bedrijven, gemeentes en individuen onder de aandacht gebracht. In heel Nederland vinden er tal van acties en evenementen plaats. In duizenden supermarkten en winkels zijn tijdens de Fairtrade Week diverse Fairtrade producten in de aanbieding. De meest aantrekkelijke aanbiedingen worden gebundeld in de Fairtrade Week actiefolder, die huis-aan-huis verspreid wordt. Wij houden in het laatste weekend van de maand altijd een Fairtrade verkoop in de kerk. De eerstvolgende zijn op 26 april en 31 mei. Maar u kunt natuurlijk ook bij diverse andere winkels Fairtrade producten kopen! Verhaal van een koffieboer(in) Luz Caucha Santa Cruz De boeren van de Peruaanse koffiecoöperatie Cenfrocafe dragen via hun succesvolle coöperatie bij aan duurzame ontwikkeling in hun regio. Ze leveren koffie van hoge kwaliteit aan onder andere Starbucks, waar Fairtrade dit jaar vijf jaar mee samenwerkt. Cenfrocafe ligt in het vruchtbare noorden van Peru, op de uitlopers van het Andesgebergte. De heuvels liggen tussen de 1300 en 2000 meter, de ideale hoogte voor het verbouwen van koffie. De coöperatie werd in 1999 door 220 kleinschalige koffieboeren opgericht. Inmiddels is de organisatie bijna tien keer zo groot geworden, met ruim 1900 leden verdeeld over 91 dorpsassociaties. Luz (39) en haar familie zijn al 10 jaar lid van de associatie van San Ignacio, die onderdeel is van Cenfrocafe. Luz werd als meisje door haar ouders naar de stad gestuurd om een opleiding tot verpleegster te volgen, maar keerde na twee jaar terug omdat ze liever koffieboerin wilde worden. Haar vader heeft Luz, haar broer en twee zussen allen een stuk land gegeven om koffie op te verbouwen. Ze is begonnen met een ½ hectare daarvan te bebouwen met koffiestruiken. Luz was het afgelopen jaar naast koffieboer ook voorzitter van de plaatselijke koffieassociatie. Deze associatie, bestaande uit 14 mannen en 5 vrouwen in San Ignacio, komt elke maand samen om van elkaar te leren en informatie vanuit de coöperatie te bespreken. Een belangrijk voordeel van Fairtrade certificering is volgens Luz de bijdrage aan de verbetering van de levensstandaard van de boeren. Dat wordt bereikt met technische assistentie, trainingen en capaciteitsopbouw. 25% van de Fairtrade premie wordt geïnvesteerd in verbetering van de productiviteit en kwaliteit van de koffie. Daarnaast worden verschillende gemeenschapsprojecten opgezet, vertelt Luz. Er is een gezondheidsfonds opgericht dat boeren en hun families ondersteunt bij ziekte of ziekenhuisopname en er bestaat een fonds voor weduwen. Werkgroep M.O.V. Vastenactie 2015 De Vastenactie van maart heeft in totaal 684,22 opgebracht. In dit bedrag zijn opgenomen de bijdragen van de solidariteitsmaaltijd en wat er in de vastenactiebus achter in de kerk is gedeponeerd. De bedragen die rechtstreeks naar de Vastenactie zijn overgemaakt per bank of giro, zijn hierbij niet meegerekend. Wij hopen wel dat u bij deze overschrijvingen duidelijk heeft aangegeven dat het geld bestemd is voor het project in Benin (projectnummer ). Hartelijk dank voor uw medewerking. Werkgroep MOV Pinksteren De erfenis van Pasen die ons rest, maar groter goed kon Hij niet geven, want deze Geest doet ons herleven, nu voelen wij ons Pinksterbest. Die Geest verwarmt ons, maakt ons sterk. Die geestkracht moeten wij ook delen, het is een erfenis voor velen en kenmerkend voor Christus kerk. Paul Abbing 20

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie