COLT. Community Center Visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLT. Community Center Visie 2015-2020"

Transcriptie

1 COLT Community Center Visie

2 Voorwoord De Stichting Colt-Cambodia is opgericht in Het doel was voornamelijk het helpen van kinderen in nood en middels onderwijs meehelpen enige kennis te vergaren. Nu na bijna 10 jaar heeft Colt dankzij steun van donateurs en sponsoren een enorme vooruitgang geboekt. Daar is het bestuur van Colt ontzettend dankbaar voor; zonder deze steun was het absoluut onmogelijk geweest. Wij het bestuur van Colt zijn klaar voor de volgende fase. Daarom sturen wij u ons visieplan toe, waarin wij onze nieuwe doelen presenteren. Dankzij een donatie uit Duitsland heeft Colt na jarenlang te hebben gehuurd eigen grond kunnen aankopen. Teneinde vanuit de Nederlandse Stichting volledige controle te hebben over de eigendommen is voor een juridische structuur gekozen, waarbij een hypothecaire lening is verstrekt aan de Cambodjaanse stichting met als onderpand het eigendomsbewijs van de grond (op basis van de kadastrale registratie) dat in Nederland gearchiveerd wordt. Op deze wijze is de toekomst van Colt zeker gesteld en dus de continuiteit gewaarborgd. Na bijna tien jaar ervaring in Cambodja hebben wij als bestuur de balans opgemaakt en hebben wij gekeken naar: - waar staan we - wat kunnen we - waar willen wij naar toe In dit visieplan zullen wij uiteenzetten wat onze toekomstvisie voor Colt is. Wij hebben dit geformuleerd in zes heldere hulpvragen. Ofschoon circa één derde kan worden gedekt uit het nog resterende deel van de voor grondaankoop bestemde donatie en beperkte aanwending van onze reserves, staat één ding staat vast: zonder uw steun kunnen wij onze plannen niet realiseren. Wij vertrouwen dat U dit plan met plezier doorleest en u enthousiast kunnen maken om samen met ons en het team van vrijwilligers en medewerkers in beweging te komen. Ook namens onze kinderen bij voorbaat dank!! Phnom Penh, november 2014 Namens het bestuur, Tina Beekman Tolner André Teeuw Frida de Boer Sabina Baire # De foto s in dit actieplan zijn ter illustratie het is nog geen verwijzing naar de werkelijkheid 2 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

3 1. Toekomstvisie van Colt-Cambodia Dit jaar staat in het teken van de verhuizing, welke in 2015 zal gaan plaatsvinden, naar het stuk aangekochte grond dat gelegen is net buiten Phnom Penh. Binnen Colt wordt er voortdurend gestreefd naar een visie die aansluit op de behoefte van dat deel van de Cambodjaanse bevolking waarop Colt zich richt en de manier waarop Colt hulp kan bieden. Mede door de ontwikkeling van het land en een steeds veranderende wetgeving beseffen wij als bestuur van Colt - dat we een nieuwe fase ingaan. Op de nieuwe locatie gaat Colt tevens fungeren als een gemeenschapscentrum (opvang, onderwijs, voorlichting, duurzaamheid, gezondheidszorg en sport) ten behoeve van het armste deel van de bevolking. De toekomstvisie van Colt; - Tijdelijke opvang van probleemkinderen en het begeleiden van het gezin met als doel volledige reintegratie van het kind. - Onderwijs verzorgen voor kinderen uit nabijgelegen dorpen en de vuilnisbelt zoals Cambodjaanse -, Engelse- en computerlessen. - Dagcentrum waar arme gezinnen overdag hun kinderen tussen 3 en 6 jaar op een veilige plek kunnen onderbrengen, zodat de ouder(s) kan gaan werken. - Volwassenen onderwijs; veel mensen kunnen niet lezen en schrijven en vinden daardoor moeilijk werk. - Onderdak verschaffen voor een beperkt aantal alleenstaande oudere vrouwen; als tegenprestatie kunnen zij lichte arbeid in het centrum verrichten. - Workshops en thema-avonden over actuele problemen voor ouders en verzorgers over onderwerpen die van groot maatschappelijk belang zijn, zoals: drugs, alcoholmisbruik, aids, gezondheid en duurzaamheid. - Een openbare bibliotheek om lezen te stimuleren. - Saamhorigheid creëeren door het aanbieden van sport en spel. - Hygiëne en de zorg voor een schone duurzame leefomgeving. Colt streeft na om een samenwerkings verband aan te gaan met projecten die b.v. veel kennis bezitten op het gebied van gezondheidszorg en/of maatschappelijke problemen. Uiteraard is het belangrijk om een goed contact te onderhouden met de lokale autoriteiten en scholen. 1.1 De nieuwe locatie De nieuwe locatie ligt ongeveer 10km ten Zuid-Westen van Phnom Penh aan highway nr 2, richting de Killing Fields. Het is gelegen nabij de nieuwe vuilnisbelt van de stad en temidden van drie kleine plattelandsdorpjes. In dit gebied zijn geen andere hulporganisaties aanwezig. Het totale L-vormige grondoppervlakte is 6600m2. Dit is ruim voldoende voor de realisatie van het nieuwe centrum. Vanaf januari hopen we te starten met de bouw, nadat het land voor de regentijd is opgehoogd met 9.810m3 grond en ommuurd is. Half mei hebben alle kinderen en medewerkers een bezoek gebracht aan het nieuwe land. Iedereen heeft zijn eigen baksteen mogen plaatsen in de nieuwe buitenmuur. 3 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

4 2. Hulpvragen Doel 1 Bouw van het Colt-huis Er wordt zoveel mogelijk getracht bestaand materiaal te (her) gebruiken. Toch zal er meer worden gebouwd in steen dan in hout, dit vanwege de klimatologische omstandigheden. Als eerste zal er een huis gebouwd moeten worden om de Colt-kinderen een veilig onderkomen te kunnen bieden. Budget: Omschrijving Colt centrum - Slaapvertrekken voor de jongens, meisjes en personeel - Keuken - Gezamenlijke eetzaal / ontspanningsruimte - Magazijn - Kantoor - Wasruimte - Toiletten en douches - Coltshop en naaiatelier - Inventaris - Bestrating Colt Huis Doel 2 Schoolbus De huidige kinderen gaan dankzij het Colt Studiefonds allen naar een particuliere school in Phnom Penh. Die mogelijkheid willen we graag blijven bieden, echter de reisafstand zal dan rond de 10 km worden over een zeer drukke weg. Na de verhuizing is er dan een schoolbus nodig om de kinderen te kunnen vervoeren. Een schoolbus kan tevens worden ingezet voor diverse andere doeleinden. Budget: ,- Een schoolbus kost ongeveer ,- euro. Dit is inclusief verzekering en rijbewijskosten voor de chauffeur. 4 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

5 Doel 3 Bouw van de Colt-school Op de huidige locatie heeft Colt een apart schoolgebouw voor aanvullend onderwijs voor de Colt kinderen alsmede kinderen uit arme buurtschappen. De lessen die thans gegeven worden zijn: naai- engelse- en computerlessen. Op de nieuwe locatie zetten wij dit voort. Eventueel wordt het aantal uitgebreid met enkele algemene vakken, ter aanvulling op het reguliere onderwijs b.v. taal en rekenen. Er wordt gestreeft naar een goede samenwerking met de lokale school in de buurt, zodat gezamenlijk kan worden voorzien in kennisbehoefte van de mensen in de buurtschap, waarbij wij hopen dat ook volwassenen de weg zullen vinden naar de Colt school. Budget: ,- Omschrijving school: - Leslokalen - Computerlokaal - Kantoor voor onderwijsmanager - Magazijn - Bibliotheek / IT centrum - Inventaris - Bestrating Zodra er voldoende middelen beschikbaar zijn zal gestart worden met de bouw van de school, waarbij onze voorkeur uit gaat naar een degelijk stenen gebouw zoals op het plaatje is afgebeeld. Mochten er niet tijdig genoeg fondsen binnenkomen dan zullen wij eerst de oude school verplaatsen naar de nieuwe lokatie. Doel 4 Bouw van het Colt dagcentrum Het dagcentrum gaat plaats bieden aan kinderen in de leeftijdscategorie van 3-6 jaar. Arme, resp. één ouder, gezinnen kunnen hun kinderen overdag onderbrengen bij het dagcentrum zodat ze zelf de kans hebben om te gaan werken. Colt biedt de kinderen een veilige plek, één gezonde maaltijd, een douche, kleuteronderwijs en ontspanningsruimte zodat ze zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Door middel van verplichte ouderbijeenkomsten wil Colt ook de ouders van de kinderen op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun kind en welke rol zij daarbij kunnen spelen op het gebied van gezondheid, hygiëne, zorg, veiligheid en onderwijs. Budget: ,- Omschrijving; - Lokaal/slaapzaal - Sanitaire voorzieningen - Speeltuin - Inventaris 5 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

6 Doel 5 Sport en spel Sportbeoefening speelt een grote rol bij Colt en dat zal ook zeker weer het geval zijn op de nieuwe locatie. De faciliteiten zullen ook door kinderen uit de buurt gebruikt kunnen worden. Het opzetten van een sportprogramma en sportactiviteiten voor de gemeenschap behoort tot de toekomstplannen van Colt. Budget: ,- Omschrijving - Aanleg voetbalveld - Aanleg basketbalveld - Aanleg volleybalveld - Badminton - Kleedruimtes - Douche en toilet - Sportbenodigdheden Doel 6 Flora & Fauna Door de grootte van het land hebben we ook de mogelijkheid om meer zelfvoorzienend te worden. We willen graag een gemeenschapstuin opzetten waarin groenten en fruit voor eigen gebruik worden verbouwd. Daarbij horen ook een aantal dieren zoals bijv. pluimvee. Budget: 5000,- Omschrijving - Kippen - Fruitbomen - Planten - Moestuin - Gereedschap - Kleine broeikas 6 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

7 3. Hoe kunt u helpen? Dit zijn natuurlijk zeer ambitieuze plannen. Het bestuur realiseert zich dat na de verhuizing en de (her)bouw van de kinderverblijven en de school weer opnieuw veel stap voor stap moet worden gerealiseerd. Op deze wijze zijn we in 2005 ook gestart van vrijwel niets tot een prachtig project. Dit alles dankzij uw hulp! Deze uitdaging gaan we graag weer opnieuw samen met u aan, want onze motivatie is alleen maar gegroeid en we hopen dat we op uw steun kunnen blijven rekenen. Dus; Kom in actie voor Colt! Voor de hiervoor genoemde concrete hulpvragen willen wij de komende tijd geld gaan inzamelen om de gestelde doelen gefaseerd te kunnen realiseren. U kunt ons op vele manieren steunen. Hieronder staan de vele mogelijkheden; Door middel van het doen van een eenmalige donatie U helpt colt al door een eenmalige donatie over te maken voor bijvoorbeeld één van de doelen. Daarmee steunt u eenmalig één van onze toekomstige projecten. Wordt donateur Als donateur van Colt ondersteunt u ons maandelijks periodiek met een vast bedrag. Wordt Vriend van Colt Met uw bedrijf, instelling of stichting kan u vriend worden van Colt. Daarmee verbindt u zich voor een aantal jaren aan Colt met een jaarlijkse donatie. Dit kan fiscaal vriendelijk, omdat Colt over de ANBI status beschikt. Vermelding van uw bedrijfslogo, website etc. op de Colt website bestaat, indien gewenst, tot de mogelijkheden. Kom in actie voor Colt Of kom in actie voor Colt met je school, vrienden, sportvereniging, kerk, buurt, familie, collega s etc. Organiseer een fondswerving actie waarmee bijvoorbeeld één van de doelen wordt gesteund. Door de jaren heen hebben er al veel mensen geweldige acties georganiseerd. Zoals; sponsorloop, Run voor Colt, kookacties, heitje voor een karweitje, BBQ fundraising, enzovoort. We komen graag langs voor het geven van een presentatie, mocht dit gewenst zijn. 7 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

8 4. Dankwoord Hartelijk dank voor het lezen van het Colt actieplan. Wij hopen dat u net als ons Colt team geïnspireerd bent geraakt om samen met Colt in actie te komen, zodat we opnieuw gezamenlijk kunnen blijven bouwen aan een goed project. Het zou zo mooi zijn dat we daarmee nog meer Cambodjaanse ouders en kinderen kunnen ondersteunen en op weg kunnen helpen naar een betere toekomst, zoals we dat ook in de afgelopen jaren met vereende krachten hebben gedaan. Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij Frida de Boer, Met vriendelijke groet, Tina Beekman Tolner, Voorzitter Sabina Baire Frida de Boer André Teeuw 5. Informatie Hoe kunt u doneren? 1. Rabobank t.n.v. Colt Nederland Rekeningnummer; IBAN code; NL81RABO BIC code; RABONL2U 2. Via uw Paypal account Via maakt u gemakkelijk uw eigen account aan. Daarmee kunt u op een veilige wijze digitaal doneren aan Colt. Bent u al geregistreerd dan kunt meteen via doneren met paypal. 3. Via Ideal Via de Colt-website kunt u heel gemakkelijk doneren met Ideal 8 Colt helpt kinderen in Cambodja, helpt u Colt?

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering in deze brochure... Ga ook mee! Een project is goed geregeld kt Hier wer rvants! e S ld Wor Informatie over alle projecten Wat hadden we een lol met de lokale

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIES 2011 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN

SPONSORPROPOSITIES 2011 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN SPONSORPROPOSITIES 2011 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN 1 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN Inleiding Het begon met een reis in het voetspoor van de Boeddha met als einddoel Bodhgaya, in de deelstaat Bihar,

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

stichting Juntos Contigo.

stichting Juntos Contigo. Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: +505 22338549 /

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Leonn & Hilde Oprichters Stichting Pani. www.stichtingpani.nl Stichting Pani 2 Hommelseweg 244 6821 LS Arnhem Voorwoord In het voor u liggende projectplan gaan wij dieper in op onze stichting, de ambities en het plan van de Pani Ambachtsschool. Met dit plan beogen wij financiële zelfstandigheid op termijn voor

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Beste donateurs en sympathisanten.

Beste donateurs en sympathisanten. Stichting Bantan Woro zet zich in voor de bouw en uitrusting van een middelbare technische school in Abéné, Senegal. Het project wordt in de 4 e realisatiefase ondersteund door diverse fondsen Beste donateurs

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Mogen wij ons even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: 0487-560212 / 06-11391238 Website: www.thomashuisdruten.nl

Nadere informatie