Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015"

Transcriptie

1 Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ten geleide De verkiezingen voor Eerste Kamer vinden plaats op 26 mei Van maandag 8 december uur tot en met vrijdag 19 december uur kunt u uw voorkeur uitspreken voor de kandidatenlijst van de voor de Eerste Kamer verkiezingen. Dit doet u door middel van de ledenraadpleging. Uw stem bepaalt, samen met die van andere -leden, de volgorde van de kandidatenlijst. De definitieve kandidatenlijst wordt op dinsdag 23 december 2014 bekendgemaakt. Informatie over de kandidaten In deze krant vindt u informatie over de ledenraadpleging en de kandidaten. De kandidaten staan in alfabetische volgorde vermeld. Rechts op deze pagina leest u de advieslijst van het Hoofdbestuur, die officieel is vastgesteld tijdens de Advieslijst Vergadering van Afgevaardigden op 29 november Op pagina 2 geeft het Hoofdbestuur een onderbouwing bij deze advieslijst. Stemmen U kunt uw stem uitbrengen via internet of per telefoon. U kiest zelf op welke manier u stemt. U kunt slechts één keer stemmen! Als uw stem is verwerkt, kunt u daarna niet nog eens (op een andere manier) stemmen. Uw stem blijft altijd geheim. Het stemrecht is persoonlijk: u kunt anderen dus niet machtigen. U mag anderen natuurlijk wel vragen om u te helpen. Toegangscodes Om via het internet te stemmen heeft u uw inloggegevens van Mijn nodig. Om telefonisch te kunnen stemmen, heeft u uw lidnummer en een unieke telefonische pincode nodig. Deze gegevens treft u in de begeleidende brief aan. Wij adviseren u zo vertrouwelijk mogelijk om te gaan met uw wachtwoord en telefonische pincode. Vertegenwoordigers van de zullen hier nooit om vragen. Als iemand u hier toch om vraagt, verzoeken wij u dit direct te melden bij de afdeling Verenigingszaken. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op Stemmen via internet Mijn (www.mijnvvd.nl) Om te kunnen stemmen via internet surft u naar Mijn (www.mijnvvd.nl). U komt dan bij het inlogscherm. Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord uit de begeleidende brief. Let u op, want dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Nadat u bent ingelogd, kiest u bovenaan voor Ledenraadpleging. Vervolgens bepaalt u of u aan de hand van de advieslijst of de groslijst uw voorkeursvolgorde wilt bepalen. Uit de lijst met kandidaten kunt u namen selecteren en met behulp van de pijl ( ) naar uw voorkeurslijst verplaatsen of op dezelfde manier ( ) weer uit uw aanbeveling schrappen. U bepaalt zelf uit hoeveel kandidaten uw voorkeurslijst bestaat. Geeft u geen kandidaten op, dan brengt u een blanco stem uit. U kunt ook klikken op de knop Aanvullen volgens advieslijst. U neemt dan de advieslijst van het Hoofdbestuur over of vult uw aanbeveling verder aan met de resterende namen uit de advieslijst. Tenslotte krijgt u uw voorkeuren nog eenmaal op een aparte pagina te zien. Als u dan op bevestigen klikt, bent u klaar met stemmen. Is onverhoopt de verbinding verbroken voordat u uw aanbeveling had bevestigd? Geen nood, probeer het na minimaal 15 minuten opnieuw. U kunt 24 uur per dag uw stem uitbrengen. Stemmen per telefoon Om telefonisch uw stem uit te brengen, belt u met het telefoonnummer Wij adviseren u thuis eerst voor uzelf de voorkeurslijst op te schrijven voordat u belt. Vergeet u daarbij ook niet de driecijferige codes bij de diverse kandidaten te noteren. Die heeft u nodig om uw stem uit te brengen. Als u belt wordt eerst gevraagd naar uw lidnummer en de unieke telefonische pincode. U krijgt automatisch een gesproken uitleg. U maakt zelf uit hoeveel kandidaten u opgeeft. U kunt ervoor kiezen om als laatste cijfercode een # (hekje) op te geven om uw voorkeuren verder aan te vullen met de resterende namen uit de advieslijst. U kunt een * (sterretje) ingeven na uw laatste voorkeur als u niet volgens de advieslijst wilt aanvullen. Aan het eind wordt u om een bevestiging gevraagd voordat uw stem definitief wordt verwerkt. Kaderstellend advies Eerste Kamerverkiezingen 2015 Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2013 hebben de -leden het kaderstellend advies voor de Eerste Kamerverkiezingen vastgesteld: 1. De dient één gelijkluidende kandidatenlijst voor alle 19 rijkskieskringen in bij het hoofdstembureau in Den Haag onder de naam. 2. Het aantal plaatsen op de lijst bedraagt een wettelijk maximum van 80 (art. H6 lid 2 van de Kieswet). De stelt een lijst op met 50 kandidaten. 3. De lijsttrekker wordt afzonderlijk aangewezen dan wel gekozen. Indien er meer dan één kandidaat is voor het lijsttrekkerschap, vindt verkiezing van de lijsttrekker plaats door middel van een ledenraadpleging. 4. De volgorde van de kandidatenlijst wordt door middel van een ledenraadpleging onder alle leden vastgesteld. Voorafgaand aan deze ledenraadpleging vindt een advieslijstvergadering van afgevaardigden plaats. 5. De mogelijkheid om een lijstencombinatie als bedoeld in de Kieswet, door verbinding van de in te dienen kandidatenlijst met één of meer andere politieke partijen of groeperingen in te dienen lijsten, wordt opengehouden. 6. De beperking op dubbelmandaten volgens artikel 32.4 van de Statuten wordt niet opgeheven. 7. Wie doorgaat voor een derde zittingstermijn moet bewezen hebben uitstekend te functioneren. In principe komt men niet in aanmerking voor een vierde termijn. 8. De afzonderlijke kandidaten dienen aan het door de PSC ontwikkelde profiel van een volksvertegenwoordiger te voldoen. 9. De regionale herkenbaarheid van de kandidatenlijst wordt gewaarborgd. Het streven is dat alle twaalf provincies, verspreid over de lijst maar in ieder geval bij de eerste 20, zijn vertegenwoordigd. 10. De kandidatenlijst is uitgebalanceerd wat betreft deskundigheid, leeftijd, carrière, achtergrond, afkomst, geslacht, etc.. Advieslijst Nr Naam Code 2 Ankie Broekers-Knol Annemarie Jorritsma-Lebbink Frank van Kappen Frank de Grave Helmi Huijbregts-Schiedon Jan Anthonie Bruijn Koos Schouwenaar Mart van de Ven Pauline Krikke Anne-Wil Duthler Sybe Schaap Menno Knip Ben Swagerman Tanja Klip-Martin Reina de Bruijn Roel Wever Dick Sluimers Albert van den Bosch Erik van der Maas Avine Fokkens Henk Jan Meijer Han ter Heegde Paul Zevenbergen Alfred Arbouw Marc Muntinga Ton van Ede Ida van Veldhuizen Frits Barneveld Binkhuysen Tjalling Tiemstra Kees Bierens René Meeuwissen Willem Cramer Rian Vogels Sven Tulner Kees Noomen Marlies Pernot Huub Hieltjes Pauline Bouvy-Koene Bastiaan Meerburg Robert Gebel Arnoud Passenier Pieter van Woensel Joël Scherrenberg Han Moraal Pim van Ballekom 859 De volgende kandidaten staan wel op de groslijst, maar niet op de advieslijst. Michel Koenen 531 Hans Rozendaal 833

2 2 GROSLIJST Motivering Motivering van het Hoofdbestuur van de advieslijst en de gevolgde werkwijze Inleiding Op dinsdag 26 mei 2015 vinden de verkiezingen voor de leden voor de Eerste Kamer plaats. Afdelingen hebben tot 31 mei 2014 de mogelijkheid gehad om kandidaten voor deze kandidatenlijst voor te dragen. Vervolgens heeft het Hoofdbestuur op 1 oktober 2014 een conceptadvieslijst gepresenteerd. Afdelingen hadden tot 14 november uur de mogelijkheid om amendementen in te dienen op deze conceptadvieslijst. Hiervan heeft niemand gebruik gemaakt. Het Hoofdbestuur is bij de opstelling van de conceptadvieslijst geadviseerd door de Permanente Scoutingscommissie (PSC). Deze commissie is continu bezig met het zoeken en vinden van nieuw politiek talent. Het Hoofdbestuur en de PSC hebben de Profielschets -volksvertegenwoordiger gebruikt bij het beoordelen van de kandidaten en de uiteindelijke opstelling van de conceptadvieslijst. De PSC bestaat uit Paul Luijten (voorzitter), Ina Adema, Hans van den Broek, Paulien Geerdink, Tjibbe Joustra, Ralf Knegtmans, Johan Remkes, Liesbeth Tuijnman en Eric Wetzels. Criteria totaalbeeld Bij de samenstelling van het advies voor een kandidatenlijst en de fractie die daaruit resulteert, speelt ook het totaalbeeld een rol. Met de keuze voor ervaren mensen die middenin de maatschappij staan en over bewezen kwaliteiten beschikken, toont het Hoofdbestuur oog te hebben voor de opdracht die de fractie de komende periode heeft. Criteria individuele beoordeling Bij de individuele beoordeling van kandidaten heeft de PSC een grote rol gespeeld. Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor het Profiel -volksvertegenwoordiger (het profiel treft u aan op nl/psc). Alle kandidaten zijn daarop getoetst. Het Hoofdbestuur heeft tenslotte bij het opstellen van de conceptadvieslijst de eerder rechtstreeks gekozen lijsttrekker Loek Hermans betrokken. Groslijst Ledenvergaderingen van afdelingen en Kamercentrales konden tot 31 mei 2014 kandidaten voordragen, dit heeft geresulteerd in 36 kandidaten. Daarnaast heeft de PSC 36 kandidaten voorgedragen. Hiervan zijn uiteindelijk 45 personen op de conceptadvieslijst geplaatst door het Hoofdbestuur, inclusief lijsttrekker Loek Hermans, daarmee is de lengte van de lijst door het Hoofdbestuur op 46 personen bepaald. Leden nu aan zet Met het publiceren van deze advieslijst heeft het Hoofdbestuur het voorbereidend werk verricht. U, als stemgerechtigd lid van de, bent nu aan zet. Bij deze ledenraadpleging kunnen alle stemgerechtigde leden daarbij individueel hun eigen voorkeur bepalen. Hierbij kunt u kiezen uit alle kandidaten van zowel de advieslijst als de groslijst. Groslijst Op de groslijst zijn alle kandidaten in alfabetische volgorde opgenomen. Vermeld zijn hun persoonlijke gegevens (voor zover be schikbaar) in deze volgorde: Naam Code t.b.v. telefonisch stemmen Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Kamercentrale Geboortedatum -lid sinds Website Twitter Opleidingen Gedurende de laatste 10 jaren Beroepshalve uitgeoefende functies politieke partijen lichamen Gevolgde trainingen bij de Haya van Somerenstichting Andere maatschappelijke activiteiten Alfred Arbouw 25 Alfred Arbouw Prinsenbeek Geboortedatum: lid sinds: 1991 Opleiding 1: : Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst Opleiding 2: 2007: Leergang Topmanagement Defensie Opleiding 3: : Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Brussel Opleiding 4: 1996: Propedeuse bestuurskunde Universiteit Leiden Opleiding 5: : Instituut Defensie Leergangen Hogere Militaire Vorming Opleiding 6: : Koninklijke Militaire Academie Breda Opleiding 7: VWO-B Mei dec 2014: Adviseur (tijdelijk) voor Ministerie I&M over omgevingswet : Wethouder Breda : Plv directeur Directie Beleidscontrole, Ministerie van Defensie : Afdelingshoofd Beleidsevaluatie, Ministerie van Defensie : Wethouder Breda 2014: Lid programmacommissie PS 15 Brabant : Lid Defensiecommissie : Fractievoorzitter en raadslid Breda Pim van Ballekom 46 Pim Ballekom Lasne, België Geboortedatum: lid sinds: 1977 Opleiding 1: Doctoraal Recht, vrije studierichting, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 2: Kandidaats Recht, vrije studierichting, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 3: VWO, St. Joris in Eindhoven Vice-president EIB Fin. Raad PV EU Kabinetchef Bolkestein Bewindvoerder EBRD Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie Europese verkiezingen 2014 Lid adviescommissie Financieel Economische Zaken Frits Barneveld Binkhuysen 29 Kamercentrale: Frits Barneveld Binkhuysen Soest Geboortedatum: lid sinds: 1979 Opleiding 1: Nyenrode Commissarissencyclus Opleiding 2: Radiologie, promotie 1988, Opleiding 3: Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde, Delft Opleiding 4: Geneeskunde, Opleiding 5: VWO, St. Maartenscollege, Voorburg Lid Raad van Commissarissen Forcare BV, Zeist Lid Raad van Toezicht (vvz) St. IJsselmeerziekenhuizen/MC Groep Senior executive Unilabs, Genève Managing Partner EuradConsult, Mechelen Voorzitter Nederlandse Vereniging van Radiologie : Fractievoorzitter Statenfractie 2008 heden: Lid Partijcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd : Lid Provinciale Staten : Secretaris afdelingsbestuur afd. Soest Voorzitter St. Vrienden Holland Opera Kees Bierens 31 Kees Bierens Meliskerke Kamercentrale: Zeeland Geboortedatum: lid sinds: 1998 Opleiding 1: Diverse management-cursussen op overheidsgebied en trainingen binnen de Rabobankorganisatie Opleiding 2: Propedeuse Nederlands Recht Opleiding 3: Hoger Bestuursambtenaar (HBA) Opleiding 4: Gemeente-Administratie I (GA-I) Opleiding 5: HAVO 1997 heden: Directeur Biema B.V. en Biema Onroerend Goed B.V : Hotelondernemer politieke 2015: Lijsttrekker verkiezingen Provinciale Staten Zeeland 2011 heden: Voorzitter -fractie Provinciale Staten Zeeland : Lid landelijke partijcommissie Wonen en Ruimte : Vicevoorzitter -fractie Provinciale Staten Zeeland : Penningmeester -fractie Provinciale Staten Zeeland 2011 heden: Lid Presidium + Statencommissie Bestuur, Financiën en Welzijn Voorzitter vertrouwencommissie beoordeling kandidaten vacature Cdk Zeeland 2003 heden: Lid -fractie Provinciale Staten Zeeland : Voorzitter Statencommissie Economie & Mobiliteit : Lid Statencommissie Ruimte, Ecologie en Water Binnen Provincie Events: Liberalisme, Integriteit, Liberaal kompas 2011 heden: Voorzitter VVE Residence Kreek en Duin 2008 heden: Bestuurslid Federatie van Ondernemersverenigingen gemeente Veere 2006 heden: Voorzitter ondernemersvereniging Zoutelande : Commissaris Rabobank Walcheren/Noord-Beveland : Bestuurslid Rabobank Noordwest Walcheren Albert van der Bosch Geboortedatum: lid sinds: 1976 Opleiding 1: Geschiedenis Universiteit (onafgemaakt) Opleiding 2: VWO Montessori Lyceum Burgemeester Zaltbommel Directeur/Eigenaar Bottom up Management and Consulting BV Projectmanager Imtech Telecom Consultancy and Management BV Gemeenteraad Fractievoorzitter Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Liniebreed Ondernemen, Nieuwe Hollandse Waterlinie Ambassadeur DVB Foundation Voorzitter Vrienden van Loevestein Voorzitter Stichting Sint Maartenskerk Pauline Bouvy-Koene 39 Pauline Bouvy-Koene Geervliet Kamercentrale: Dordrecht Geboortedatum: lid sinds: 1980 Opleiding 1: Hogeschool Leiden: Management in de zorg Opleiding 2: Rafaja ziekenhuis te Dordrecht: inservice verpleegkunde Opleiding 3: 1976: VWO B eindexamen Burgemeester gemeente Bernisse Teamcoordinator extramurale zorg Midden-Delfland Verpleegkundige A Lid partijcommissie BZK Voorzitter KC Dordrecht Wethouder gemeente Maasland Lid gemeenteraad Maasland Voorzitter Pruijtstichting (onderwijs) Voorzitter RvC AlleenWonen ( woningcorporatie) Voorzitter RvT St. Un1ek (fusie Onderwijs-kinderopvang) Voorzitter St. Certificering bibliotheken Lid RvT Halt NL Ankie Broekers-Knol Cursus Lid gemeenteraad Kadertraining Kadercursus 19 Tussenvoegsel: Albert van den Bosch Zaltbommel 2 Ankie Broekers-Knol Overveen

3 GROSLIJST 3 Kamercentrale: Haarlem Geboortedatum: lid sinds: 1969 Opleiding 1: 1998: Cursus onderhandelen Opleiding 2: 1970: Nederlands recht doctoraal Opleiding 3: 1965: Gymnasium alpha Diverse beroepscursussen Tot heden: Docent post-academisch onderwijs, Universiteit Leiden, Juridische faculteit Tot heden: Docent oefenrechtbank Nederlands Forensisch Instituut Tot : Directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden, Juridische faculteit 2014: Voorzitter Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 ( Bloemendaal) 2010: Selectiecommissie (kandidaat) leden Provinciale Staten, Noord-Holland () 2005: Selectiecommissie (kandidaat) leden Gemeenteraad Bloemendaal () heden: Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal heden: Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Tot heden: Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Tot heden: Voorzitter Reünisten Raad LSV Minerva Tot heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen Tot juni 2014: Lid Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad Tot oktober 2013: Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek Min. V en J Reina de Bruijn- Wezeman 16 Reina Tussenvoegsel: de Bruijn-Wezeman Oss Geboortedatum: lid sinds: 1986 Opleiding 1: 2008: Managing Organizational Change and Development, Sioo Opleiding 2: Div. cursussen ICT, financieel beheer project en kwaliteitsmanagement Opleiding 3: 1984: Hoger Management non-profit organisaties, ISW Opleiding 4: 1977: Intensive Care Verpleegkunde Opleiding 5: 1976: Verpleegkunde A Opleiding 6: HAVO Lijsttrekker en fractievoorzitter Oss Fractiemedewerker Provinciale Statenfractie Noord Brabant Lid regiobestuur, Regio Noordoost Brabant Gemeenteraadslid, Oss Wethouder gemeente Oss Gemeenteraadslid Oss Masterclass Noord Brabant Communicatietraining Geschiedenis Liberalisme, Politieke stromingen, Liberale theorieën I en II, Liberalisme in de Praktijk Gemeentefinanciën Lid ouderadviesraad, opleiding verpleegkunde, Koning Willem I College s-hertogenbosch Lid bestuur Stichting Vrienden Zorg voor Ouderen Oss Lid schoolbestuur, openbare school voor MAVO, HAVO en VWO, Mondriaan College Oss Jan Anthonie Bruijn 7 Jan Anthonie Bruijn Wassenaar Kamercentrale: Zuid-Holland Noord Geboortedatum: lid sinds: 1982 Website: Opleiding 1: Innovation and Future of Healthcare (Insead, Fr) Opleiding 2: Specialisatie tot nefropatholoog (Acad. Z huis Leiden en Harvard Univ., VS) Opleiding 3: Promotie tot doctor, Univ. Leiden Opleiding 4: Geneeskunde, Johns Hopkins Univ. (VS) en Erasmus Univ. R dam Opleiding 5: Gymnasium B, Rijnlands Lyceum Wassenaar 1996 heden: Hoogleraar Immunopathologie, LUMC Voorzitter werkgroep Huidtumoren, Integraal Kankercentrum West Voorzitter Opleidingsbestuur Geneeskunde en Biomed. Wetenschappen, LUMC. President, International Renal Pathology Society 2010 en 2012: Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie landelijk (2010, 2012) : Voorzitter werkgroep Onderwijs Teldersstichting 2006 en 2014: Voorzitter verkiezingsprogrammacomm. Prov.Staten Zuid-Holland : Voorzitter partijcommissie Onderwijs en Wetenschap : Voorzitter commissie Externe Validering Examenkwaliteit, HBO-Raad Lid RvT s Hogeschool en Rijnlands Revalidatiecentrum Willem Cramer 33 Willem Cramer Heiloo Kamercentrale: Noord-Holland Noord Geboortedatum: lid sinds: 2009 Opleiding 1: : Diverse leergangen Erasmus, IMD etc. Opleiding 2: 1985: Doctoraal Examen Internationaal Publiekrecht, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 3: 1979: Atheneum, RSG Schagen 2012 heden: Lid RvC Exact, Staalbankiers, GarantiBank International : Partner Boer & Croon : Voorzitter Raad van Bestuur Friesland Bank NV : Algemeen Directeur Rabobank Amsterdam Lid kandidaatstellingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Heiloo Lid Raad van Toezicht Unicef Nederland Penningmeester Franz Liszt Piano Concours Voorzitter Stichting Kredietpaspoort Lid Adviescommissie Borgstellingsregeling MKB, Ministerie van Economische Zaken Anne-Wil Duthler 11 Anne-Wil Duthler Den Haag Kamercentrale: Den Haag Geboortedatum: lid sinds: 1 september 1999 Website: annewilduthler.nl Opleiding 1: : Rechten (doctoraat) Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 2: : Rechten (meester) Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 3: : Bestuurskunde (doctoraal) Universiteit Twente Opleiding 4: : Atheneum, christelijke scholengemeenschap Ulenhof College te Doetinchem 2007 heden: Fractiesecretaris Eerste Kamer der Staten-Generaal 2004 heden: Lid partijraad heden: Lid/voorzitter diverse lokale en landelijke partijcommissies Lid Haagse scoutingcommissie Lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal Voorzitter Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten- Generaal 2011 heden: Docent ICT en recht, postdoctorale opleiding IT Auditing, Erasmus Universiteit heden: Docent cursus toegepaste cryptografie, Toptech Studies Delft Arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) Ton van Ede 27 Ton Ede De Klomp Geboortedatum: lid sinds: 2014 Opleiding 1: 1997: Hogere Krijgskundige Vorming Opleiding 2: 1991: Stichting Vakopleiding Makelaardij Opleiding 3: : Officiersopleiding Koninklijk Instituut voor de Marine Opleiding 4: : VWO : Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht : Plv. Commandant Zeestrijdkrachten : Plv. Hoofddirecteur Personeel Defensie : Sous-chef Gereedstelling Defensiestaf 2004: Chef-staf Korps Mariniers Geen. Als actief militair wilde ik ongebonden elke politieke leiding kunnen dienen. Door mijn leeftijdsontslag per 1 juli 2014 geldt dat niet meer. Lid Raad van Toezicht Het Streek (Chr. Scholengemeenschap voor VO) Lid Bestuur Wageningen 4/5 mei Diverse Comités van aanbeveling Inspecteur der Veteranen (tot 1 juli 2014) Vice-Voorzitter Comité Nederlandse Veteranendag (tot 1 juli 2014) Avine Fokkens Kamercentrale: Friesland Geboortedatum: lid sinds: 2002 Opleiding 1: WO Rechten aan de RuG Opleiding 2: HBO SJD aan de Hanzehogeschool van Groningen Opleiding 3: MEAO Opleiding 4: MAVO Jurist bij Rechtbank Noord-Nederland Voorzitter KEI afdeling Privaatrecht : Statenlid Friesland Adviserend lid Partijcommissie Veiligheid en Justitie Lid commissie toekomst -structuur Bestuurslid KC Friesland Bestuurslid afdeling Leeuwarden Kadertraining Liberale beginselen Debatteren Liberale loopbanen Voorzitter RvT Bureau Jeugdzorg Friesland Lid RvT zorginstelling Plantein Bestuurslid Leeuwarder Schoolvereniging Robert Gebel 41 Gebel Vught Geboortedatum: lid sinds: 1992 Opleiding 1: 1993: Doctoraal Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding 2: : VWO, Huygens Lyceum Voorburg 2010 heden: Partner vastgoed bij Deterink advocaten en notarissen te Eindhoven 2000 heden: Bestuur afdeling Vught 1999 heden: Lid van vereniging van bouwrechtadvocaten en lid van de vereniging bouwrecht 1999 heden: Lid sociëteit Amicitia & en De Zwarte Arend te Den Bosch : Lid van de fractie van de gemeenteraad te Vught Frank de Grave Wethouder gemeente Oss; RO, beheer openbare ruimte, verkeer, sport vergunningen, evenementen en monumenten Beleidsadviseur ziekenhuis Bernhoven Projectmanager Bouw, nieuwbouw ziekenhuis Bernhoven Secretaris Raad van Bestuur ziekenhuis Bernhoven Sinds 2012: Lid fractie Eerste Kamer 2009 heden: Voorzitter Programmaraad Europees Platform : Vice-voorzitter raad van toezicht Hogeschool Leiden : Voorzitter Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) 2014 heden: Advocaat en partner First Lawyers te s-gravenhage : Consultant Duthler Associates te s-gravenhage 1998 heden: Oprichter en eigenaar van Duthler Associates te s-gravenhage 21 Avine Fokkens Leeuwarden 5 Frank Tussenvoegsel: de Grave Amsterdam Kamercentrale: Amsterdam Geboortedatum: lid sinds: 1972

4 4 GROSLIJST Opleiding 1: Staats-en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen Opleiding 2: Openbare financiën, Rijksuniversiteit Groningen Opleiding 3: Gymnasium Voorzitter Orde Medisch Specialisten Voorzitter Coöperatie PGGM Minister van Defensie Staatssecretaris Sociale Zaken Lid Partijraad Voorzitter Kamercentrale Amsterdam Lid Eerste Kamer Lid Tweede Kamer Lid Gemeenteraad Amsterdam Gedurende 10 jaar vice-voorzitter van de Voorzitter Artis Voorzitter Rembrandthuis Lid Raad van Toezicht ING bank Nederland Han ter Heegde 23 Han Tussenvoegsel: ter Heegde Heerhugowaard Kamercentrale: Noord-Holland Noord Geboortedatum: lid sinds: 1984 Opleiding 1: Doctoraal Bestuurskunde, Universiteit Twente Opleiding 2: Militaire Dienste: dpl. Off Opleiding 3: VWO, Jacobus College Enschede Burgemeester Langedijk Burgemeester Heerhugowaard politieke 2010: Voorzitter programmacommissie Provinciale Staten Noord Holland : Lid Partijraad 2007: Lid landelijke jubilieumcommissie 2006: Lid Prov. Centrale-bestuur Noord Holland : KC-voorzitter Noord-Holland Noord Voorzitter Raad van Toezicht ROC Horizon Lid RvC Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Overheid Lid Greenport Noord-Holland-Noord Voorzitter Task Force Ruimtewinst Provincie Noord-Holland Lid Regie Raad Bouw Randstad Huub Hieltjes Huub Hieltjes Breda Geboortedatum: lid sinds: 1985 Website: Opleiding 1: Europese fiscale studies, Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding 2: Inspecteursopleiding Belastingdienst Opleiding 3: Doctoraal fiscaal recht, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 4: Propedeuse Nederlands recht, Open Universiteit Opleiding 5: Controleursopleiding Belastingdienst Opleiding 6: MEAO Opleiding 7: HAVO/VWO (2 jaar; niet voltooid) Opleiding 8: MAVO 2011 heden: Director NL Financial Investments 2009 heden: Lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta : Kwartiermaker Bureau Financiële Instellingen, ministerie van Financiën : Hoofd afdeling Marktgedrag en effectenverkeer, ministerie van Financiën : Hoofd afdeling Formeel recht en invordering, ministerie van Financiën Kandidaat algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta (groslijst) Lid programmacommissie verkiezingsprogramma Brabantse waterschappen Kandidaat Europees Parlement (2014; nummer 13) Lid beoordelingscommissie Brabantse Masterclass Voorzitter adviescommissie kandidatenlijst raadsverkiezingen Breda 2009 heden: Lid algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta (lijsttrekker) : Lid provinciale staten Zuid- Holland (in 2003 lijsttrekker) Workshop liberale loopbanen in : Lid raad van commissarissen Brabant Water N.V. 2013: Lid raad van commissarissen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant 2010: Bestuurslid / penningmeester Unie van Waterschappen 2010: Lid Waarderingskamer 2009: Lid Bijzondere Commissie Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide (Benelux) Helmi Huijbregts- Schiedon 6 Helmi (W.H.) Huijbregts-Schiedon Oosterhout Opleiding 2: Secretaresseopleiding Opleiding 3: Frans, Universite de Nice Opleiding 4: MMS 2009 heden: Zelfstandig ondernemer/ adviseur : Waarnemend burgemeester Lochem (3mnd) : Waarnemend burgemeester Roosendaal (7mnd) : Burgemeester Oosterhout politieke 2010: Lid kandidaatstellingscommissie Breda 2007: Voorzitter kandidaatstellingscommissie PS Brabant Daarvoor diverse functies lokaal, provinciaal en landelijk 2007 heden: Lid Eerste Kamer Daarvoor: Lid Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en gemeenteraad en Masterclass 2002 heden: President commissaris Intergas Holding B.V. 2012/2013: Voorzitter tijdelijke commissie Krachtig Bestuur in Brabant : Lid RvC Attero Holding B.V : Voorzitter Vrijetijdshuis Brabant 2010 en 2014: (In)formateur Lochem, Zutphen (2014) en Breda (2010) Annemarie Jorritsma- Lebbink 3 Annemarie Jorritsma-Lebbink Almere Kamercentrale: Flevoland Geboortedatum: lid sinds: 1973 Opleiding 1: MO Frans (niet afgerond) Opleiding 2: School voor Toeristische vorming, Breda Opleiding 3: MMS Burgemeester Almere Voorzitter gemeenteraad Almere Spreken in het openbaar Liberale filosofie Voorzitter Council of European Municipalities and regions Voorzitter Raad van Toezicht Real Next Lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Voorzitter Auditteam Voetbal en Veiligheid Voorzitter Jury zakenvrouw van het jaar Franklin van Kappen 4 Franklin Kappen Doorn Kamercentrale: Geboortedatum: lid sinds: 1999 Opleiding 1: Topmanagements opleiding aan het US_Naval War College, Newport Rhode Island (USA) Opleiding 2: Diverse militaire opleidingen bij het korps mariniers, de Koninklijke Marine en de koninklijke Landmacht. Waaronder: Commando, Infanterieverkenner, diverse wapenopleidingen, stootspecialist (explosieven), Verbindingsofficier, Specialist Elektronische oorlogvoering, Mountain and arctic Warfare Survival Instructor, etc. Opleiding 3: Voortgezette wetenschappelijke opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Koninklijke Marine (KIM) te Den Helder Opleiding 4: Officiersopleiding (mariniers) aan het Koninklijk Instituut voor de Koninklijke Marine te Den Helder Opleiding 5: HBS B (Daltonlyceum) te Den Haag Senior Concept Developer (SCD) bij NATO Allied Command Transformation (ACT) gevestigd in Norfolk VA (USA) Senior Mentor (SM) bij NATO Allied Command Operations (ACO) gevestigd in Mons (BE) Instructeur/adviseur bij het Multinational Planning Augmentation Team (MPAT) van de US Commander in Chief Pacific Command (CINCPAC), gevestigd te Hawaï (VS) Senior Policy adviser bij TNO Adviseur bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS politieke Lid defensiecommissie Lid Eerste Kamer namens de Vaste gastdocent Clingendael Lid Doornse Sociéteit Tanja Klip-Martin 15 Tanja Klip-Martin Dalen Kamercentrale: Drenthe Geboortedatum: lid sinds: 1997 Opleiding 1: 1980: Doctoraal examen Kunstgeschiedenis, RU Leiden Opleiding 2: 1972: Gymnasium bèta Drenthe : Wethouder (en loco-burgemeester) gemeente Coevorden 2012 heden: Lid partijcommissie Economische zaken en Duurzaamheid 2010 heden: Secretaris DB Bestuurdersvereniging : Lid AB Bestuurdersvereniging : oprichter en voorzitter Wethoudersplatform 2013 heden: Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe : Gedeputeerde provincie Drenthe : Wethouder (en loco-burgemeester) gemeente Coevorden Debat-techniek Liberalisme in de praktijk Regionale kadertraining Gemeentefinanciën 2013: Voorzitter Stuurgroep Aardbevingen Groningen, op verzoek van min. Kamp 2012 heden: Lid bestuur Milieu Centraal : Lid bestuur Introdans Arnhem 2005 heden: Lid bestuur Stichting Tom- Rolstoeltennis Dalen : Lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe Menno Knip 13 Menno Knip Almelo Kamercentrale: Overijssel Geboortedatum: lid sinds: 1973 Opleiding 1: Rechten, R.U. Opleiding 2: KMA, Breda Opleiding 3: HBS-A, Leeuwarden Burgemeester van Almelo Voorzitter Partijcommissie Europa Lid Hoofdbestuur Voorzitter KC Overijssel Lid Eerste Kamer voor de Voorzitter Kon. Sportvisserij Nederland Voorzitter Overlegorganen I en M Voorzitter Adviesraad BRBS Michel Koenen Kamercentrale: Brabant 38 Geboortedatum: lid sinds: 1977 Opleiding 1: Overheidsmanagement 2013 heden: Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe : Gedeputeerde provincie GROSLIJST Michel Koenen

Provinciecentrale. Noord-Holland

Provinciecentrale. Noord-Holland Provinciecentrale Noord-Holland Pagina 1 van 37 Definitieve groslijst van alle kandidaten Nr. Naam Afdeling Advieslijst 1 Erik Annaert Hollands Kroon 5 2 Sylvia Bakker-Kempen Landsmeer 42 3 Bert Barkmeijer

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011 Provinciecentrale ZuidHolland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN ZUIDHOLLAND 2 MAART 2011 Hieronder volgt de definitieve groslijst voor de verkiezingen van Provinciale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Verenigingszaken 2 2. Ledenontwikkeling 13 3. Archief 14 4. Congressen 17 5. Inhoudelijke verdieping 23 6. Toekomst van de VVD-structuur 27 7. Netwerken 29 8. Communicatie

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Nadere informatie

2007/2008. Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk.

2007/2008. Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk. 2007/2008 Wie is wie? Overzicht CV s, visies en actiepunten Ambassadeursnetwerk 2007/2008 ( smoelenboek ) www.ambassadeursnetwerk.nl Inhoudsopgave Het Ambassadeursnetwerk Leden van het Ambassadeursnetwerk:

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan

DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede. Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan DCTF Congres 2 oktober 2013 te Ede Synergie in klinisch onderzoek 1 jaar DCTF MasterPlan Welkom! DCTF op weg naar een MasterPiece! Wat is er gebeurd nadat het MasterPlan op het DCTF congres van 2012 is

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

DACT Jaarverslag. dact.nl

DACT Jaarverslag. dact.nl DACT Jaarverslag dact.nl Als sneeuw voor de zon... Voor het tweede jaar op rij hebben we mogen genieten van een witte kerst. Zou de financiële crisis behalve op ons economisch leven ook effect hebben op

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ EN WAT ZAL IK LATER WORDEN?! Beste leerlingen H4 en VWO 5 van ZCS- college, De Rede, Zwin-college en Reynaert-college,

WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ EN WAT ZAL IK LATER WORDEN?! Beste leerlingen H4 en VWO 5 van ZCS- college, De Rede, Zwin-college en Reynaert-college, WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ EN WAT ZAL IK LATER WORDEN?! Brochure beroepen voorlichting 10 maart 2015 Zeldenrust-Steelant College Beste leerlingen H4 en VWO 5 van ZCS- college, De Rede, Zwin-college en Reynaert-college,

Nadere informatie

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel

Partijblad van de PvdA afdeling Emmen. derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod. Agenda Algemene Ledenvergadering. In dit nummer : Deel 1: Algemeen deel Partijblad van de PvdA afdeling Emmen derooiedraod@gmail.com De Rooie Draod Jaargang 16 - nummer 3 - November 2013 - www.pvdaemmen.nl In dit nummer : 1. Van de redactie 2. Colofoon 3. Voorwoord 3 Notulen

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie