Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015"

Transcriptie

1 Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ten geleide De verkiezingen voor Eerste Kamer vinden plaats op 26 mei Van maandag 8 december uur tot en met vrijdag 19 december uur kunt u uw voorkeur uitspreken voor de kandidatenlijst van de voor de Eerste Kamer verkiezingen. Dit doet u door middel van de ledenraadpleging. Uw stem bepaalt, samen met die van andere -leden, de volgorde van de kandidatenlijst. De definitieve kandidatenlijst wordt op dinsdag 23 december 2014 bekendgemaakt. Informatie over de kandidaten In deze krant vindt u informatie over de ledenraadpleging en de kandidaten. De kandidaten staan in alfabetische volgorde vermeld. Rechts op deze pagina leest u de advieslijst van het Hoofdbestuur, die officieel is vastgesteld tijdens de Advieslijst Vergadering van Afgevaardigden op 29 november Op pagina 2 geeft het Hoofdbestuur een onderbouwing bij deze advieslijst. Stemmen U kunt uw stem uitbrengen via internet of per telefoon. U kiest zelf op welke manier u stemt. U kunt slechts één keer stemmen! Als uw stem is verwerkt, kunt u daarna niet nog eens (op een andere manier) stemmen. Uw stem blijft altijd geheim. Het stemrecht is persoonlijk: u kunt anderen dus niet machtigen. U mag anderen natuurlijk wel vragen om u te helpen. Toegangscodes Om via het internet te stemmen heeft u uw inloggegevens van Mijn nodig. Om telefonisch te kunnen stemmen, heeft u uw lidnummer en een unieke telefonische pincode nodig. Deze gegevens treft u in de begeleidende brief aan. Wij adviseren u zo vertrouwelijk mogelijk om te gaan met uw wachtwoord en telefonische pincode. Vertegenwoordigers van de zullen hier nooit om vragen. Als iemand u hier toch om vraagt, verzoeken wij u dit direct te melden bij de afdeling Verenigingszaken. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op Stemmen via internet Mijn (www.mijnvvd.nl) Om te kunnen stemmen via internet surft u naar Mijn (www.mijnvvd.nl). U komt dan bij het inlogscherm. Inloggen doet u met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord uit de begeleidende brief. Let u op, want dit wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Nadat u bent ingelogd, kiest u bovenaan voor Ledenraadpleging. Vervolgens bepaalt u of u aan de hand van de advieslijst of de groslijst uw voorkeursvolgorde wilt bepalen. Uit de lijst met kandidaten kunt u namen selecteren en met behulp van de pijl ( ) naar uw voorkeurslijst verplaatsen of op dezelfde manier ( ) weer uit uw aanbeveling schrappen. U bepaalt zelf uit hoeveel kandidaten uw voorkeurslijst bestaat. Geeft u geen kandidaten op, dan brengt u een blanco stem uit. U kunt ook klikken op de knop Aanvullen volgens advieslijst. U neemt dan de advieslijst van het Hoofdbestuur over of vult uw aanbeveling verder aan met de resterende namen uit de advieslijst. Tenslotte krijgt u uw voorkeuren nog eenmaal op een aparte pagina te zien. Als u dan op bevestigen klikt, bent u klaar met stemmen. Is onverhoopt de verbinding verbroken voordat u uw aanbeveling had bevestigd? Geen nood, probeer het na minimaal 15 minuten opnieuw. U kunt 24 uur per dag uw stem uitbrengen. Stemmen per telefoon Om telefonisch uw stem uit te brengen, belt u met het telefoonnummer Wij adviseren u thuis eerst voor uzelf de voorkeurslijst op te schrijven voordat u belt. Vergeet u daarbij ook niet de driecijferige codes bij de diverse kandidaten te noteren. Die heeft u nodig om uw stem uit te brengen. Als u belt wordt eerst gevraagd naar uw lidnummer en de unieke telefonische pincode. U krijgt automatisch een gesproken uitleg. U maakt zelf uit hoeveel kandidaten u opgeeft. U kunt ervoor kiezen om als laatste cijfercode een # (hekje) op te geven om uw voorkeuren verder aan te vullen met de resterende namen uit de advieslijst. U kunt een * (sterretje) ingeven na uw laatste voorkeur als u niet volgens de advieslijst wilt aanvullen. Aan het eind wordt u om een bevestiging gevraagd voordat uw stem definitief wordt verwerkt. Kaderstellend advies Eerste Kamerverkiezingen 2015 Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2013 hebben de -leden het kaderstellend advies voor de Eerste Kamerverkiezingen vastgesteld: 1. De dient één gelijkluidende kandidatenlijst voor alle 19 rijkskieskringen in bij het hoofdstembureau in Den Haag onder de naam. 2. Het aantal plaatsen op de lijst bedraagt een wettelijk maximum van 80 (art. H6 lid 2 van de Kieswet). De stelt een lijst op met 50 kandidaten. 3. De lijsttrekker wordt afzonderlijk aangewezen dan wel gekozen. Indien er meer dan één kandidaat is voor het lijsttrekkerschap, vindt verkiezing van de lijsttrekker plaats door middel van een ledenraadpleging. 4. De volgorde van de kandidatenlijst wordt door middel van een ledenraadpleging onder alle leden vastgesteld. Voorafgaand aan deze ledenraadpleging vindt een advieslijstvergadering van afgevaardigden plaats. 5. De mogelijkheid om een lijstencombinatie als bedoeld in de Kieswet, door verbinding van de in te dienen kandidatenlijst met één of meer andere politieke partijen of groeperingen in te dienen lijsten, wordt opengehouden. 6. De beperking op dubbelmandaten volgens artikel 32.4 van de Statuten wordt niet opgeheven. 7. Wie doorgaat voor een derde zittingstermijn moet bewezen hebben uitstekend te functioneren. In principe komt men niet in aanmerking voor een vierde termijn. 8. De afzonderlijke kandidaten dienen aan het door de PSC ontwikkelde profiel van een volksvertegenwoordiger te voldoen. 9. De regionale herkenbaarheid van de kandidatenlijst wordt gewaarborgd. Het streven is dat alle twaalf provincies, verspreid over de lijst maar in ieder geval bij de eerste 20, zijn vertegenwoordigd. 10. De kandidatenlijst is uitgebalanceerd wat betreft deskundigheid, leeftijd, carrière, achtergrond, afkomst, geslacht, etc.. Advieslijst Nr Naam Code 2 Ankie Broekers-Knol Annemarie Jorritsma-Lebbink Frank van Kappen Frank de Grave Helmi Huijbregts-Schiedon Jan Anthonie Bruijn Koos Schouwenaar Mart van de Ven Pauline Krikke Anne-Wil Duthler Sybe Schaap Menno Knip Ben Swagerman Tanja Klip-Martin Reina de Bruijn Roel Wever Dick Sluimers Albert van den Bosch Erik van der Maas Avine Fokkens Henk Jan Meijer Han ter Heegde Paul Zevenbergen Alfred Arbouw Marc Muntinga Ton van Ede Ida van Veldhuizen Frits Barneveld Binkhuysen Tjalling Tiemstra Kees Bierens René Meeuwissen Willem Cramer Rian Vogels Sven Tulner Kees Noomen Marlies Pernot Huub Hieltjes Pauline Bouvy-Koene Bastiaan Meerburg Robert Gebel Arnoud Passenier Pieter van Woensel Joël Scherrenberg Han Moraal Pim van Ballekom 859 De volgende kandidaten staan wel op de groslijst, maar niet op de advieslijst. Michel Koenen 531 Hans Rozendaal 833

2 2 GROSLIJST Motivering Motivering van het Hoofdbestuur van de advieslijst en de gevolgde werkwijze Inleiding Op dinsdag 26 mei 2015 vinden de verkiezingen voor de leden voor de Eerste Kamer plaats. Afdelingen hebben tot 31 mei 2014 de mogelijkheid gehad om kandidaten voor deze kandidatenlijst voor te dragen. Vervolgens heeft het Hoofdbestuur op 1 oktober 2014 een conceptadvieslijst gepresenteerd. Afdelingen hadden tot 14 november uur de mogelijkheid om amendementen in te dienen op deze conceptadvieslijst. Hiervan heeft niemand gebruik gemaakt. Het Hoofdbestuur is bij de opstelling van de conceptadvieslijst geadviseerd door de Permanente Scoutingscommissie (PSC). Deze commissie is continu bezig met het zoeken en vinden van nieuw politiek talent. Het Hoofdbestuur en de PSC hebben de Profielschets -volksvertegenwoordiger gebruikt bij het beoordelen van de kandidaten en de uiteindelijke opstelling van de conceptadvieslijst. De PSC bestaat uit Paul Luijten (voorzitter), Ina Adema, Hans van den Broek, Paulien Geerdink, Tjibbe Joustra, Ralf Knegtmans, Johan Remkes, Liesbeth Tuijnman en Eric Wetzels. Criteria totaalbeeld Bij de samenstelling van het advies voor een kandidatenlijst en de fractie die daaruit resulteert, speelt ook het totaalbeeld een rol. Met de keuze voor ervaren mensen die middenin de maatschappij staan en over bewezen kwaliteiten beschikken, toont het Hoofdbestuur oog te hebben voor de opdracht die de fractie de komende periode heeft. Criteria individuele beoordeling Bij de individuele beoordeling van kandidaten heeft de PSC een grote rol gespeeld. Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor het Profiel -volksvertegenwoordiger (het profiel treft u aan op nl/psc). Alle kandidaten zijn daarop getoetst. Het Hoofdbestuur heeft tenslotte bij het opstellen van de conceptadvieslijst de eerder rechtstreeks gekozen lijsttrekker Loek Hermans betrokken. Groslijst Ledenvergaderingen van afdelingen en Kamercentrales konden tot 31 mei 2014 kandidaten voordragen, dit heeft geresulteerd in 36 kandidaten. Daarnaast heeft de PSC 36 kandidaten voorgedragen. Hiervan zijn uiteindelijk 45 personen op de conceptadvieslijst geplaatst door het Hoofdbestuur, inclusief lijsttrekker Loek Hermans, daarmee is de lengte van de lijst door het Hoofdbestuur op 46 personen bepaald. Leden nu aan zet Met het publiceren van deze advieslijst heeft het Hoofdbestuur het voorbereidend werk verricht. U, als stemgerechtigd lid van de, bent nu aan zet. Bij deze ledenraadpleging kunnen alle stemgerechtigde leden daarbij individueel hun eigen voorkeur bepalen. Hierbij kunt u kiezen uit alle kandidaten van zowel de advieslijst als de groslijst. Groslijst Op de groslijst zijn alle kandidaten in alfabetische volgorde opgenomen. Vermeld zijn hun persoonlijke gegevens (voor zover be schikbaar) in deze volgorde: Naam Code t.b.v. telefonisch stemmen Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Kamercentrale Geboortedatum -lid sinds Website Twitter Opleidingen Gedurende de laatste 10 jaren Beroepshalve uitgeoefende functies politieke partijen lichamen Gevolgde trainingen bij de Haya van Somerenstichting Andere maatschappelijke activiteiten Alfred Arbouw 25 Alfred Arbouw Prinsenbeek Geboortedatum: lid sinds: 1991 Opleiding 1: : Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst Opleiding 2: 2007: Leergang Topmanagement Defensie Opleiding 3: : Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie Brussel Opleiding 4: 1996: Propedeuse bestuurskunde Universiteit Leiden Opleiding 5: : Instituut Defensie Leergangen Hogere Militaire Vorming Opleiding 6: : Koninklijke Militaire Academie Breda Opleiding 7: VWO-B Mei dec 2014: Adviseur (tijdelijk) voor Ministerie I&M over omgevingswet : Wethouder Breda : Plv directeur Directie Beleidscontrole, Ministerie van Defensie : Afdelingshoofd Beleidsevaluatie, Ministerie van Defensie : Wethouder Breda 2014: Lid programmacommissie PS 15 Brabant : Lid Defensiecommissie : Fractievoorzitter en raadslid Breda Pim van Ballekom 46 Pim Ballekom Lasne, België Geboortedatum: lid sinds: 1977 Opleiding 1: Doctoraal Recht, vrije studierichting, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 2: Kandidaats Recht, vrije studierichting, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 3: VWO, St. Joris in Eindhoven Vice-president EIB Fin. Raad PV EU Kabinetchef Bolkestein Bewindvoerder EBRD Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie Europese verkiezingen 2014 Lid adviescommissie Financieel Economische Zaken Frits Barneveld Binkhuysen 29 Kamercentrale: Frits Barneveld Binkhuysen Soest Geboortedatum: lid sinds: 1979 Opleiding 1: Nyenrode Commissarissencyclus Opleiding 2: Radiologie, promotie 1988, Opleiding 3: Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde, Delft Opleiding 4: Geneeskunde, Opleiding 5: VWO, St. Maartenscollege, Voorburg Lid Raad van Commissarissen Forcare BV, Zeist Lid Raad van Toezicht (vvz) St. IJsselmeerziekenhuizen/MC Groep Senior executive Unilabs, Genève Managing Partner EuradConsult, Mechelen Voorzitter Nederlandse Vereniging van Radiologie : Fractievoorzitter Statenfractie 2008 heden: Lid Partijcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd : Lid Provinciale Staten : Secretaris afdelingsbestuur afd. Soest Voorzitter St. Vrienden Holland Opera Kees Bierens 31 Kees Bierens Meliskerke Kamercentrale: Zeeland Geboortedatum: lid sinds: 1998 Opleiding 1: Diverse management-cursussen op overheidsgebied en trainingen binnen de Rabobankorganisatie Opleiding 2: Propedeuse Nederlands Recht Opleiding 3: Hoger Bestuursambtenaar (HBA) Opleiding 4: Gemeente-Administratie I (GA-I) Opleiding 5: HAVO 1997 heden: Directeur Biema B.V. en Biema Onroerend Goed B.V : Hotelondernemer politieke 2015: Lijsttrekker verkiezingen Provinciale Staten Zeeland 2011 heden: Voorzitter -fractie Provinciale Staten Zeeland : Lid landelijke partijcommissie Wonen en Ruimte : Vicevoorzitter -fractie Provinciale Staten Zeeland : Penningmeester -fractie Provinciale Staten Zeeland 2011 heden: Lid Presidium + Statencommissie Bestuur, Financiën en Welzijn Voorzitter vertrouwencommissie beoordeling kandidaten vacature Cdk Zeeland 2003 heden: Lid -fractie Provinciale Staten Zeeland : Voorzitter Statencommissie Economie & Mobiliteit : Lid Statencommissie Ruimte, Ecologie en Water Binnen Provincie Events: Liberalisme, Integriteit, Liberaal kompas 2011 heden: Voorzitter VVE Residence Kreek en Duin 2008 heden: Bestuurslid Federatie van Ondernemersverenigingen gemeente Veere 2006 heden: Voorzitter ondernemersvereniging Zoutelande : Commissaris Rabobank Walcheren/Noord-Beveland : Bestuurslid Rabobank Noordwest Walcheren Albert van der Bosch Geboortedatum: lid sinds: 1976 Opleiding 1: Geschiedenis Universiteit (onafgemaakt) Opleiding 2: VWO Montessori Lyceum Burgemeester Zaltbommel Directeur/Eigenaar Bottom up Management and Consulting BV Projectmanager Imtech Telecom Consultancy and Management BV Gemeenteraad Fractievoorzitter Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Liniebreed Ondernemen, Nieuwe Hollandse Waterlinie Ambassadeur DVB Foundation Voorzitter Vrienden van Loevestein Voorzitter Stichting Sint Maartenskerk Pauline Bouvy-Koene 39 Pauline Bouvy-Koene Geervliet Kamercentrale: Dordrecht Geboortedatum: lid sinds: 1980 Opleiding 1: Hogeschool Leiden: Management in de zorg Opleiding 2: Rafaja ziekenhuis te Dordrecht: inservice verpleegkunde Opleiding 3: 1976: VWO B eindexamen Burgemeester gemeente Bernisse Teamcoordinator extramurale zorg Midden-Delfland Verpleegkundige A Lid partijcommissie BZK Voorzitter KC Dordrecht Wethouder gemeente Maasland Lid gemeenteraad Maasland Voorzitter Pruijtstichting (onderwijs) Voorzitter RvC AlleenWonen ( woningcorporatie) Voorzitter RvT St. Un1ek (fusie Onderwijs-kinderopvang) Voorzitter St. Certificering bibliotheken Lid RvT Halt NL Ankie Broekers-Knol Cursus Lid gemeenteraad Kadertraining Kadercursus 19 Tussenvoegsel: Albert van den Bosch Zaltbommel 2 Ankie Broekers-Knol Overveen

3 GROSLIJST 3 Kamercentrale: Haarlem Geboortedatum: lid sinds: 1969 Opleiding 1: 1998: Cursus onderhandelen Opleiding 2: 1970: Nederlands recht doctoraal Opleiding 3: 1965: Gymnasium alpha Diverse beroepscursussen Tot heden: Docent post-academisch onderwijs, Universiteit Leiden, Juridische faculteit Tot heden: Docent oefenrechtbank Nederlands Forensisch Instituut Tot : Directeur afdeling Moot Court, Universiteit Leiden, Juridische faculteit 2014: Voorzitter Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014 ( Bloemendaal) 2010: Selectiecommissie (kandidaat) leden Provinciale Staten, Noord-Holland () 2005: Selectiecommissie (kandidaat) leden Gemeenteraad Bloemendaal () heden: Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal heden: Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Tot heden: Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Tot heden: Voorzitter Reünisten Raad LSV Minerva Tot heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen Tot juni 2014: Lid Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad Tot oktober 2013: Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek Min. V en J Reina de Bruijn- Wezeman 16 Reina Tussenvoegsel: de Bruijn-Wezeman Oss Geboortedatum: lid sinds: 1986 Opleiding 1: 2008: Managing Organizational Change and Development, Sioo Opleiding 2: Div. cursussen ICT, financieel beheer project en kwaliteitsmanagement Opleiding 3: 1984: Hoger Management non-profit organisaties, ISW Opleiding 4: 1977: Intensive Care Verpleegkunde Opleiding 5: 1976: Verpleegkunde A Opleiding 6: HAVO Lijsttrekker en fractievoorzitter Oss Fractiemedewerker Provinciale Statenfractie Noord Brabant Lid regiobestuur, Regio Noordoost Brabant Gemeenteraadslid, Oss Wethouder gemeente Oss Gemeenteraadslid Oss Masterclass Noord Brabant Communicatietraining Geschiedenis Liberalisme, Politieke stromingen, Liberale theorieën I en II, Liberalisme in de Praktijk Gemeentefinanciën Lid ouderadviesraad, opleiding verpleegkunde, Koning Willem I College s-hertogenbosch Lid bestuur Stichting Vrienden Zorg voor Ouderen Oss Lid schoolbestuur, openbare school voor MAVO, HAVO en VWO, Mondriaan College Oss Jan Anthonie Bruijn 7 Jan Anthonie Bruijn Wassenaar Kamercentrale: Zuid-Holland Noord Geboortedatum: lid sinds: 1982 Website: Opleiding 1: Innovation and Future of Healthcare (Insead, Fr) Opleiding 2: Specialisatie tot nefropatholoog (Acad. Z huis Leiden en Harvard Univ., VS) Opleiding 3: Promotie tot doctor, Univ. Leiden Opleiding 4: Geneeskunde, Johns Hopkins Univ. (VS) en Erasmus Univ. R dam Opleiding 5: Gymnasium B, Rijnlands Lyceum Wassenaar 1996 heden: Hoogleraar Immunopathologie, LUMC Voorzitter werkgroep Huidtumoren, Integraal Kankercentrum West Voorzitter Opleidingsbestuur Geneeskunde en Biomed. Wetenschappen, LUMC. President, International Renal Pathology Society 2010 en 2012: Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie landelijk (2010, 2012) : Voorzitter werkgroep Onderwijs Teldersstichting 2006 en 2014: Voorzitter verkiezingsprogrammacomm. Prov.Staten Zuid-Holland : Voorzitter partijcommissie Onderwijs en Wetenschap : Voorzitter commissie Externe Validering Examenkwaliteit, HBO-Raad Lid RvT s Hogeschool en Rijnlands Revalidatiecentrum Willem Cramer 33 Willem Cramer Heiloo Kamercentrale: Noord-Holland Noord Geboortedatum: lid sinds: 2009 Opleiding 1: : Diverse leergangen Erasmus, IMD etc. Opleiding 2: 1985: Doctoraal Examen Internationaal Publiekrecht, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 3: 1979: Atheneum, RSG Schagen 2012 heden: Lid RvC Exact, Staalbankiers, GarantiBank International : Partner Boer & Croon : Voorzitter Raad van Bestuur Friesland Bank NV : Algemeen Directeur Rabobank Amsterdam Lid kandidaatstellingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Heiloo Lid Raad van Toezicht Unicef Nederland Penningmeester Franz Liszt Piano Concours Voorzitter Stichting Kredietpaspoort Lid Adviescommissie Borgstellingsregeling MKB, Ministerie van Economische Zaken Anne-Wil Duthler 11 Anne-Wil Duthler Den Haag Kamercentrale: Den Haag Geboortedatum: lid sinds: 1 september 1999 Website: annewilduthler.nl Opleiding 1: : Rechten (doctoraat) Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 2: : Rechten (meester) Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 3: : Bestuurskunde (doctoraal) Universiteit Twente Opleiding 4: : Atheneum, christelijke scholengemeenschap Ulenhof College te Doetinchem 2007 heden: Fractiesecretaris Eerste Kamer der Staten-Generaal 2004 heden: Lid partijraad heden: Lid/voorzitter diverse lokale en landelijke partijcommissies Lid Haagse scoutingcommissie Lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal Voorzitter Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten- Generaal 2011 heden: Docent ICT en recht, postdoctorale opleiding IT Auditing, Erasmus Universiteit heden: Docent cursus toegepaste cryptografie, Toptech Studies Delft Arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) Ton van Ede 27 Ton Ede De Klomp Geboortedatum: lid sinds: 2014 Opleiding 1: 1997: Hogere Krijgskundige Vorming Opleiding 2: 1991: Stichting Vakopleiding Makelaardij Opleiding 3: : Officiersopleiding Koninklijk Instituut voor de Marine Opleiding 4: : VWO : Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht : Plv. Commandant Zeestrijdkrachten : Plv. Hoofddirecteur Personeel Defensie : Sous-chef Gereedstelling Defensiestaf 2004: Chef-staf Korps Mariniers Geen. Als actief militair wilde ik ongebonden elke politieke leiding kunnen dienen. Door mijn leeftijdsontslag per 1 juli 2014 geldt dat niet meer. Lid Raad van Toezicht Het Streek (Chr. Scholengemeenschap voor VO) Lid Bestuur Wageningen 4/5 mei Diverse Comités van aanbeveling Inspecteur der Veteranen (tot 1 juli 2014) Vice-Voorzitter Comité Nederlandse Veteranendag (tot 1 juli 2014) Avine Fokkens Kamercentrale: Friesland Geboortedatum: lid sinds: 2002 Opleiding 1: WO Rechten aan de RuG Opleiding 2: HBO SJD aan de Hanzehogeschool van Groningen Opleiding 3: MEAO Opleiding 4: MAVO Jurist bij Rechtbank Noord-Nederland Voorzitter KEI afdeling Privaatrecht : Statenlid Friesland Adviserend lid Partijcommissie Veiligheid en Justitie Lid commissie toekomst -structuur Bestuurslid KC Friesland Bestuurslid afdeling Leeuwarden Kadertraining Liberale beginselen Debatteren Liberale loopbanen Voorzitter RvT Bureau Jeugdzorg Friesland Lid RvT zorginstelling Plantein Bestuurslid Leeuwarder Schoolvereniging Robert Gebel 41 Gebel Vught Geboortedatum: lid sinds: 1992 Opleiding 1: 1993: Doctoraal Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding 2: : VWO, Huygens Lyceum Voorburg 2010 heden: Partner vastgoed bij Deterink advocaten en notarissen te Eindhoven 2000 heden: Bestuur afdeling Vught 1999 heden: Lid van vereniging van bouwrechtadvocaten en lid van de vereniging bouwrecht 1999 heden: Lid sociëteit Amicitia & en De Zwarte Arend te Den Bosch : Lid van de fractie van de gemeenteraad te Vught Frank de Grave Wethouder gemeente Oss; RO, beheer openbare ruimte, verkeer, sport vergunningen, evenementen en monumenten Beleidsadviseur ziekenhuis Bernhoven Projectmanager Bouw, nieuwbouw ziekenhuis Bernhoven Secretaris Raad van Bestuur ziekenhuis Bernhoven Sinds 2012: Lid fractie Eerste Kamer 2009 heden: Voorzitter Programmaraad Europees Platform : Vice-voorzitter raad van toezicht Hogeschool Leiden : Voorzitter Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) 2014 heden: Advocaat en partner First Lawyers te s-gravenhage : Consultant Duthler Associates te s-gravenhage 1998 heden: Oprichter en eigenaar van Duthler Associates te s-gravenhage 21 Avine Fokkens Leeuwarden 5 Frank Tussenvoegsel: de Grave Amsterdam Kamercentrale: Amsterdam Geboortedatum: lid sinds: 1972

4 4 GROSLIJST Opleiding 1: Staats-en Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen Opleiding 2: Openbare financiën, Rijksuniversiteit Groningen Opleiding 3: Gymnasium Voorzitter Orde Medisch Specialisten Voorzitter Coöperatie PGGM Minister van Defensie Staatssecretaris Sociale Zaken Lid Partijraad Voorzitter Kamercentrale Amsterdam Lid Eerste Kamer Lid Tweede Kamer Lid Gemeenteraad Amsterdam Gedurende 10 jaar vice-voorzitter van de Voorzitter Artis Voorzitter Rembrandthuis Lid Raad van Toezicht ING bank Nederland Han ter Heegde 23 Han Tussenvoegsel: ter Heegde Heerhugowaard Kamercentrale: Noord-Holland Noord Geboortedatum: lid sinds: 1984 Opleiding 1: Doctoraal Bestuurskunde, Universiteit Twente Opleiding 2: Militaire Dienste: dpl. Off Opleiding 3: VWO, Jacobus College Enschede Burgemeester Langedijk Burgemeester Heerhugowaard politieke 2010: Voorzitter programmacommissie Provinciale Staten Noord Holland : Lid Partijraad 2007: Lid landelijke jubilieumcommissie 2006: Lid Prov. Centrale-bestuur Noord Holland : KC-voorzitter Noord-Holland Noord Voorzitter Raad van Toezicht ROC Horizon Lid RvC Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Overheid Lid Greenport Noord-Holland-Noord Voorzitter Task Force Ruimtewinst Provincie Noord-Holland Lid Regie Raad Bouw Randstad Huub Hieltjes Huub Hieltjes Breda Geboortedatum: lid sinds: 1985 Website: Opleiding 1: Europese fiscale studies, Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding 2: Inspecteursopleiding Belastingdienst Opleiding 3: Doctoraal fiscaal recht, Rijksuniversiteit Leiden Opleiding 4: Propedeuse Nederlands recht, Open Universiteit Opleiding 5: Controleursopleiding Belastingdienst Opleiding 6: MEAO Opleiding 7: HAVO/VWO (2 jaar; niet voltooid) Opleiding 8: MAVO 2011 heden: Director NL Financial Investments 2009 heden: Lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta : Kwartiermaker Bureau Financiële Instellingen, ministerie van Financiën : Hoofd afdeling Marktgedrag en effectenverkeer, ministerie van Financiën : Hoofd afdeling Formeel recht en invordering, ministerie van Financiën Kandidaat algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta (groslijst) Lid programmacommissie verkiezingsprogramma Brabantse waterschappen Kandidaat Europees Parlement (2014; nummer 13) Lid beoordelingscommissie Brabantse Masterclass Voorzitter adviescommissie kandidatenlijst raadsverkiezingen Breda 2009 heden: Lid algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta (lijsttrekker) : Lid provinciale staten Zuid- Holland (in 2003 lijsttrekker) Workshop liberale loopbanen in : Lid raad van commissarissen Brabant Water N.V. 2013: Lid raad van commissarissen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant 2010: Bestuurslid / penningmeester Unie van Waterschappen 2010: Lid Waarderingskamer 2009: Lid Bijzondere Commissie Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide (Benelux) Helmi Huijbregts- Schiedon 6 Helmi (W.H.) Huijbregts-Schiedon Oosterhout Opleiding 2: Secretaresseopleiding Opleiding 3: Frans, Universite de Nice Opleiding 4: MMS 2009 heden: Zelfstandig ondernemer/ adviseur : Waarnemend burgemeester Lochem (3mnd) : Waarnemend burgemeester Roosendaal (7mnd) : Burgemeester Oosterhout politieke 2010: Lid kandidaatstellingscommissie Breda 2007: Voorzitter kandidaatstellingscommissie PS Brabant Daarvoor diverse functies lokaal, provinciaal en landelijk 2007 heden: Lid Eerste Kamer Daarvoor: Lid Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en gemeenteraad en Masterclass 2002 heden: President commissaris Intergas Holding B.V. 2012/2013: Voorzitter tijdelijke commissie Krachtig Bestuur in Brabant : Lid RvC Attero Holding B.V : Voorzitter Vrijetijdshuis Brabant 2010 en 2014: (In)formateur Lochem, Zutphen (2014) en Breda (2010) Annemarie Jorritsma- Lebbink 3 Annemarie Jorritsma-Lebbink Almere Kamercentrale: Flevoland Geboortedatum: lid sinds: 1973 Opleiding 1: MO Frans (niet afgerond) Opleiding 2: School voor Toeristische vorming, Breda Opleiding 3: MMS Burgemeester Almere Voorzitter gemeenteraad Almere Spreken in het openbaar Liberale filosofie Voorzitter Council of European Municipalities and regions Voorzitter Raad van Toezicht Real Next Lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Voorzitter Auditteam Voetbal en Veiligheid Voorzitter Jury zakenvrouw van het jaar Franklin van Kappen 4 Franklin Kappen Doorn Kamercentrale: Geboortedatum: lid sinds: 1999 Opleiding 1: Topmanagements opleiding aan het US_Naval War College, Newport Rhode Island (USA) Opleiding 2: Diverse militaire opleidingen bij het korps mariniers, de Koninklijke Marine en de koninklijke Landmacht. Waaronder: Commando, Infanterieverkenner, diverse wapenopleidingen, stootspecialist (explosieven), Verbindingsofficier, Specialist Elektronische oorlogvoering, Mountain and arctic Warfare Survival Instructor, etc. Opleiding 3: Voortgezette wetenschappelijke opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Koninklijke Marine (KIM) te Den Helder Opleiding 4: Officiersopleiding (mariniers) aan het Koninklijk Instituut voor de Koninklijke Marine te Den Helder Opleiding 5: HBS B (Daltonlyceum) te Den Haag Senior Concept Developer (SCD) bij NATO Allied Command Transformation (ACT) gevestigd in Norfolk VA (USA) Senior Mentor (SM) bij NATO Allied Command Operations (ACO) gevestigd in Mons (BE) Instructeur/adviseur bij het Multinational Planning Augmentation Team (MPAT) van de US Commander in Chief Pacific Command (CINCPAC), gevestigd te Hawaï (VS) Senior Policy adviser bij TNO Adviseur bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS politieke Lid defensiecommissie Lid Eerste Kamer namens de Vaste gastdocent Clingendael Lid Doornse Sociéteit Tanja Klip-Martin 15 Tanja Klip-Martin Dalen Kamercentrale: Drenthe Geboortedatum: lid sinds: 1997 Opleiding 1: 1980: Doctoraal examen Kunstgeschiedenis, RU Leiden Opleiding 2: 1972: Gymnasium bèta Drenthe : Wethouder (en loco-burgemeester) gemeente Coevorden 2012 heden: Lid partijcommissie Economische zaken en Duurzaamheid 2010 heden: Secretaris DB Bestuurdersvereniging : Lid AB Bestuurdersvereniging : oprichter en voorzitter Wethoudersplatform 2013 heden: Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe : Gedeputeerde provincie Drenthe : Wethouder (en loco-burgemeester) gemeente Coevorden Debat-techniek Liberalisme in de praktijk Regionale kadertraining Gemeentefinanciën 2013: Voorzitter Stuurgroep Aardbevingen Groningen, op verzoek van min. Kamp 2012 heden: Lid bestuur Milieu Centraal : Lid bestuur Introdans Arnhem 2005 heden: Lid bestuur Stichting Tom- Rolstoeltennis Dalen : Lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe Menno Knip 13 Menno Knip Almelo Kamercentrale: Overijssel Geboortedatum: lid sinds: 1973 Opleiding 1: Rechten, R.U. Opleiding 2: KMA, Breda Opleiding 3: HBS-A, Leeuwarden Burgemeester van Almelo Voorzitter Partijcommissie Europa Lid Hoofdbestuur Voorzitter KC Overijssel Lid Eerste Kamer voor de Voorzitter Kon. Sportvisserij Nederland Voorzitter Overlegorganen I en M Voorzitter Adviesraad BRBS Michel Koenen Kamercentrale: Brabant 38 Geboortedatum: lid sinds: 1977 Opleiding 1: Overheidsmanagement 2013 heden: Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe : Gedeputeerde provincie GROSLIJST Michel Koenen

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht Congres 101

Kandidatenoverzicht Congres 101 Besluitvormingscommissie, voorzitter Bastiaan Winkel Geboorteplaats: Zwolle Geboortedatum: 20/03/1973 Woonplaats: 's-gravenhage Email: b.t.winkel@xs4all.nl Beroep of maatschappelijke functie: beleidsadviseur

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Rooster van aftreden d.d. 6 november 2015

Rooster van aftreden d.d. 6 november 2015 8. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 14 lid 6 van de statuten en, indien geen aanbeveling wordt gedaan, gelegenheid tot het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

immuun Ot/\tó O 8 JAN '20» Mo.

immuun Ot/\tó O 8 JAN '20» Mo. 3 O M Samen Onderwijs Maken STICHTING immuun 14.000095 Stichting SOM Postbus 18010, 4601 ZA Bergen op Zoom t 0164 235 225 / f0164 237 431 info@stichtingsom.nl / www.stichtingsom.nl Gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad.

Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad. Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad. In dit overzicht zijn opgenomen de taakverdeling binnen de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 CIV Verkiezing van een Voorzitter A BRIEF VAN HET LID BROEKERS-KNOL Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal Overveen, 27 juni 2013 Geachte leden,

Nadere informatie

Datum Versie Auteur Opmerkingen

Datum Versie Auteur Opmerkingen Organisatieonderdelen Rijk met OIN ten behoeve van e-facturatie Colofon Versienummer 1.3 Datum 14-08-2017 Status Vastgesteld Documentbeheer Datum Versie Auteur Opmerkingen 20-12-2016 0.1 Logius 22-12-2016

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant

1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant Page 1 of 5 CV / Nevenfuncties wethouders Karin Lambrechts 1985 Gymnasium 1986 Intercollege 1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant 1992-1993 Intercedente 1993-1994

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Onder voorbehoud: Aansluitend op de ALV zal er een presentatie/debat plaatsvinden met een Eerste Kamerlid. Verdere info volgt via website en mail.

Onder voorbehoud: Aansluitend op de ALV zal er een presentatie/debat plaatsvinden met een Eerste Kamerlid. Verdere info volgt via website en mail. Agenda Algemene Ledenvergadering VVD Lansingerland Datum: Donderdag 14 oktober 2010 Plaats: Rottemeren, sport en racketcentrum Kooilaan 1a 2665 KR Bleiswijk Tijd: 20.00 uur Genodigden: Leden VVD afdeling

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht. verkiezing secretaris. D66 regio buitenland

Kandidatenoverzicht. verkiezing secretaris. D66 regio buitenland Kandidatenoverzicht verkiezing secretaris D66 regio buitenland Voor deze verkiezing hebben zich twee kandidaten gemeld: Arthur van Benthem en Martine van Schoor. De informatie over de kandidaten in dit

Nadere informatie

Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012

Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 1. Marianne Thieme (Utrecht, Maarssen) Marianne Thieme (1972) is één van de oprichters van de Partij voor de Dieren en zij

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Rapport vertrouwenscommissie districtsvoorzitter West II / lid bestuur amateurvoetbal

Rapport vertrouwenscommissie districtsvoorzitter West II / lid bestuur amateurvoetbal KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Rapport vertrouwenscommissie districtsvoorzitter West II / lid bestuur amateurvoetbal knvb.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Profielschets... 4 3.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Overzichten Raad van Toezicht Per 8 april 2015

Overzichten Raad van Toezicht Per 8 april 2015 Overzichten Raad van Toezicht Per 8 april 2015 Samenstelling Naam Functie H.H. (Hajo) Apotheker Burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân voorzitter P. (Paul) Visschedijk Directeur/eigenaar IBIS (Bureau voor

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Directie Havenbedrijf Amsterdam NV Dertje Meijer Dertje Meijer, Chief Executive Officer (CEO) Havenbedrijf Amsterdam

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG Van: VNG Aan: "'info{5jdenhelder.nl'" Datum: 19-2-2013

Nadere informatie

Maarten Rook

Maarten Rook De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Maarten Rook +31 6 20 60 60 70 maartenrook@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014 Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014 1 Hierbij ontvangt u het kandidatenboek voor de verkiezing bestuurslid Bestuurdersvereniging. Deze verkiezing zal plaatsvinden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Kaderstellend Advies en Tijdschema EP2019

Kaderstellend Advies en Tijdschema EP2019 Kaderstellend Advies en Tijdschema EP2019 Kaderstellend advies Verkiezingen Europees Parlement 2019 1. De VVD dient één gelijkluidende lijst in bij het hoofdstembureau in Den Haag. 2. De lijst wordt ingediend

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties in Business info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties Was vroeger een bestuur een mannenbolwerk, waar onder het genot van koffie

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Arnhem, 5 november Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden,

Arnhem, 5 november Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden, Arnhem, 5 november 2012 Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden, Ter benoeming in de vacature in GS, die ontstaat door de benoeming van gedeputeerde Verdaas tot staatssecretaris,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8665 1 april 2015 Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 24 maart 2015, kenmerk FM 2015/426 M, tot

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat uit Mw. Husmann en Mw. Visser.

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat uit Mw. Husmann en Mw. Visser. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van de directeur/bestuurder en heeft statutair vastgelegde goedkeuringsbevoegdheden. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van

Nadere informatie

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF Handleiding ledenraadpleging Met behulp van de enquêtetool van de NPCF 1 1. Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting. U gaat naar uw internet explorer en voert

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Invulling adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies

VNG Ledenbrief Invulling adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/043 Invullling vacatures adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies Datum: woensdag 9 augustus 2017 11:26:30 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser VNG

Nadere informatie

Zeventiende advies gelijkstelling Wft-diploma s CDFD 1

Zeventiende advies gelijkstelling Wft-diploma s CDFD 1 Zeventiende advies gelijkstelling Wft-diploma s CDFD 1 Gelijkstellingen zijn mogelijk voor de volgende modules: Basismodule Hypothecair krediet* Consumptief krediet ** A Volmacht Leven Volmacht Schade

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010)

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Drechtraad voorzitter DB en AB nee 2010 Veiligheidsregio Zuid-Holland

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 augustus 2017 Ons kenmerk BB/U201700575 Lbr. 17/043 Telefoon (070) 373 8702 Bijlage(n) - Onderwerp Invullling vacatures adviescommissie Governance,

Nadere informatie

Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Functioneel Nee Voorzitter DB en AB Stadsgewest Functioneel Nee. Functioneel. Functioneel Nee.

Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Functioneel Nee Voorzitter DB en AB Stadsgewest Functioneel Nee. Functioneel. Functioneel Nee. Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders Den Haag (qualitate qua & ) Op basis van artikel 3.6, tweede lid, organisatieregeling gemeente Den Haag 1. Burgemeester Functioneel / Bezoldiging

Nadere informatie