D1580 Kinderen en Muziek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D1580 Kinderen en Muziek"

Transcriptie

1 D1580 Kinderen en Muziek

2 project D1580 Kinderen en Muziek Doel van het project Kinderen en Muziek is dat we kinderen de kans geven op de basisschool fundamenteel en structureel muziekonderwijs te volgen. We willen de kinderen dichter bij hun creativiteit brengen door hen in staat te stellen hun muzikale talenten te ontwikkelen. Creativiteit is onmisbaar voor het welzijn van ons allen, nu en in de toekomst. Muziek kan de wereld veranderen, omdat het mensen kan veranderen. Muziek maakt slim en gelukkig. Muziek is in staat mensen te verbinden. Muziek geeft betekenis aan een behoefte diep in ons hart. Door muziekonderwijs op basisscholen te integreren, bieden we kinderen uit alle milieus de mogelijkheid om zelf te leren muziek maken en samen met anderen te musiceren. Hierdoor groeit de sociale samenhang binnen de klas en de basisschool. Als gouverneur van district 1580 wil ik de Rotaryclubs in mijn district aanmoedigen dit doel te helpen realiseren, omdat we samen verder kunnen komen. Om het doel te bereiken werken we samen met de muziekscholen binnen het district. Of waar deze niet voorhanden zijn met muziekverenigingen of particuliere aanbieders. Op mijn districtsconferentie in 2015 zal Kinderen en Muziek klinken als muziek. Daarom is Kinderen en Muziek zo belangrijk! Voor de kinderen Bij een harmonische ontwikkeling van kinderen horen schools leren en praktische vorming. Muziek luisteren en zingen worden in school vooral ervaren als ontspanningsmomenten. Maar muziekonderwijs, gericht op het leren bespelen van een instrument en op samenspel, levert een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het leervermogen. De motivatie die het bij kinderen oproept maakt succesvol leren extra mogelijk. Voor de kinderen zijn de belangrijkste opbrengsten van het project Kinderen en Muziek dat: meer kinderen de kans krijgen om zelf muziek te leren maken en hieraan plezier te beleven muziek maken het creatieve vermogen van de kinderen aanspreekt en het vermogen complexe taken uit te voeren bevordert muziek maken de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert en kinderen in een niet competitieve omgeving leren samenwerken 2

3 Voor Rotary Aan de basis van Rotary staat Vocational Service. Daarmee onderscheidt Rotary zich van alle andere service clubs in de wereld. Vocational Service binnen en buiten Rotary betekent dat we hulpvaardig aan de samenleving zijn met kennis en kunde vanuit ons beroep, door onze fysieke inzet en zo mogelijk met middelen. Voor Rotary zijn de belangrijkste opbrengsten van het project Kinderen en Muziek dat: de rol van Rotary in de samenleving duidelijker wordt waarmee de naamsbekendheid van Rotary wordt vergroot en daarmee de aantrekkingskracht van Rotary op nieuwe leden Voor de muziekscholen Het overgrote deel van de muziekscholen ontlenen hun bestaansrecht aan het maatschappelijke doel de sociale samenhang en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren door het bieden van laagdrempelig muziekonderwijs. Voor de muziekscholen zijn de belangrijkste opbrengsten van het project Kinderen en Muziek dat: het belang van muziekonderwijs door meer groepen in de samenleving wordt gedragen de samenwerking met de basisscholen en de inzet van expertise van Rotary wezenlijk heeft bijgedragen aan de professionalisering van het muziekonderwijs muziekonderwijs op een duurzame wijze op de basisschool plaatsvindt. Voor het onderwijs Basisscholen hebben de verantwoordelijkheid rekening te houden met de verschillende onderwijsbehoeften en alle kinderen een zo passend mogelijke plek te bieden. Voor de basisscholen zijn de belangrijkste opbrengsten van het project Kinderen en Muziek dat: muziek maken stimuleert de leerfuncties en draagt bij aan een veiliger schoolklimaat en goede sfeer. Deze zijn essentieel om ook op andere leergebieden goed te kunnen presteren de inzet van de expertise van de muziekscholen en van Rotary op efficiënte wijze de prestatie in het realiseren van de kerndoelen voor muziekonderwijs verhoogt basisscholen die participeren in het project Kinderen en Muziek zich kunnen profileren als cultuurschool 3

4 Wat is Kinderen en Muziek? Kinderen en Muziek is een initiatief van Rotary district 1580 in Noord Holland met als doel: Muziek ontdekken Een instrument leren spelen Samen spelen, samen zingen Optreden voor publiek Kinderen zijn van jongs af aan zeer ontvankelijk voor muziek. We willen stimuleren dat kinderen al in groep 1 t/m 4 leren ontdekken wat muziek en muziek maken is door muziekonderwijs mogelijk te maken waarbij kinderen zingen, bewegen op muziek, en op eenvoudige instrumentjes spelen. In groep 5 t/m 8 breidt het muziekonderwijs zich verder uit. Kinderen leren in groepsverband een muziekinstrument bespelen, zoals gitaar, keyboard, viool, cello, saxofoon, trompet, klarinet of harp Deelnemende basisscholen worden gestimuleerd om koren, orkesten en bands te formeren. Tot de kern van muziek maken hoort ook optreden voor publiek. De kinderen geven tenminste één keer per jaar een concert voor ouders, betrokkenen en belangstellenden. We juichen hierbij bovenschoolse initiatieven toe die van binnenuit worden gedragen door ouders en leerkrachten, zoals optredens waarbij meerdere basisscholen zijn betrokken of optredens in de wijk. Wellicht kan dit in de toekomst uitgroeien tot een kindermuziekweek voor het gehele district. Optioneel kan aanvullend de mogelijkheid worden geboden om met klassen concerten te bezoeken of na schooltijd kinderen met talent en belangstelling verder op te leiden. Wat zijn de criteria? Criteria voor het welslagen van het project Kinderen en Muziek zijn dat: kinderen worden gemotiveerd om muziek te maken een positieve attitude ten opzichte van muziekonderwijs op gang wordt gebracht Rotarians muziekonderwijs in het basisonderwijs meerjarig ondersteunen en faciliteren muziekonderwijs duurzaam in het basisonderwijs wordt verankerd het muziekonderwijs door deskundige en actieve musici wordt gegeven binnen de kerndoelen voor muziekonderwijs een doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd het muziekonderwijs groepsgewijs of klassikaal wordt aangeboden, waarbij er sprake is van een goede prijs kwaliteit verhouding er een verdienmodel wordt ontwikkeld, waarbij op eigen benen kan worden gestaan 4

5 Wat is de rol van Rotary? Kinderen en Muziek past uitstekend binnen de Avenue Jeugd, omdat muziekonderwijs een betere toekomst voor de jeugd mogelijk maakt. We kunnen ons project Kinderen en Muziek met Vocational Service van de grond krijgen. De expertise die Rotary Clubs in huis hebben is veelzijdig. Denk daarbij aan juristen, notarissen, accountants, bankiers, PR-, communicatie en ICT deskundigen, of art designers en drukkers. We kunnen muziekscholen en basisscholen helpen bij het maken van projectplannen, dekkingsplannen, fundraising, het opzetten van een bedrijfsadministratie en het maken van statuten om er maar een paar te noemen. Kinderen en Muziek is ook uitermate geschikt als project binnen Community Service. Samen met ouders, muziekscholen, basisscholen, het bedrijfsleven, gemeenten en iedereen die de doelstellingen van Kinderen en Muziek onderschrijft, steken we - al dan niet zelfstandig of in regionaal verband - de handen uit de mouwen. Wanneer is Kinderen & Muziek een succes? Het project Kinderen en Muziek staat of valt bij: De inzet en participatie van Rotary Clubs in D1580 en hun netwerk De inzet en participatie van de muziekscholen aangesloten bij het Overleg Centra voor de Kunsten Noord-Holland De inzet en participatie van het basisonderwijs in Noord-Holland De inzet en participatie van ouders, familieleden en mensen uit de directe omgeving van de kinderen en de basisscholen Een goede communicatie via traditionele en nieuwe media Wanneer vindt Kinderen & Muziek plaats? Kinderen en Muziek is het thema van de districtsgouverneur 1580 voor het jaar Het thema wordt gelanceerd tijdens de PETS in maart 2014 en vervolgens in het voorjaar op de agenda van lokale Rotaryclubs geplaatst. Naar verwachting zullen de eerste projecten in september 2014 starten. Tijdens de districtsconferentie in mei 2015 zullen de eerste resultaten te horen zijn. Om Kinderen en Muziek te verankeren binnen de muziekscholen en basisscholen en om een zo groot mogelijk rendement voor de kinderen en alle andere betrokken partijen te realiseren, adviseren we lokale Rotaryclubs minimaal drie jaar energie te steken in dit project. 5

6 Organisatiestructuur De situatie om het gestelde doel te halen verschilt van Rotary club tot Rotary club, van basisschool tot basisschool, van muziekschool tot muziekschool. Een uniforme opzet en werkwijze voor het project Kinderen en Muziek voor het gehele district is niet realistisch en onwenselijk. We willen met lokale en regionale Hubs een optimale omgeving creëren voor een succesvol sociaal netwerk van alle bij het project betrokken partijen. Een Hub heeft als taak de expertise van de verschillende partijen beschikbaar te stellen voor het gehele netwerk, zodat deze kan worden gebruikt om activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van de realisatie van het gezamenlijke doel. De Hubs maken een analyse van de lokale of regionale situatie en bepalen aan de hand daarvan de meest geëigende strategie en werkwijze. Rotary heeft binnen de Hub een voortrekkersrol, want zij heeft een netwerk kan een bijdrage leveren vanuit de diverse professionele achtergronden van de leden kan op het potentieel van de clubs terug vallen kan de leden handen uit de mouwen laten steken kan een fundraising organiseren Op districtsniveau is een overkoepelende projectgroep voor alle Hubs en initiatieven. De districts projectgroep ondersteunt en adviseert de lokale en regionale Hubs en bewaakt de voortgang van het project Kinderen en Muziek. De districts projectgroep bestaat uit Rotaryleden met een voor het project relevante achtergrond. De samenstelling van de districts projectgroep is: Debora Vollebregt, kunst en cultuur (voorzitter) (RC Beverwijk) Willem van der Mark, DG (initiatiefnemer) (RC Zaanstad) Elly de Geus, adviseur basisonderwijs (RC Hoorn-de Compagnie) Eduard Leutscher, beleggingsadviseur (RC Amsterdam-Landsmeer) Eric Mentink, ontwerper (RC Medemblik-Koggenland ) Roel van der Voort, wetenschappelijk onderwijs (RC Santpoort) Daarnaast wordt een van Rotary onafhankelijke stichting opgericht, waar in de eerste fase Rotary wel in is vertegenwoordigd. De stichting bundelt, beheert en oormerkt de te verwachten geldstromen ten behoeve van de afzonderlijke projecten. De stichting vraagt een culturele ANBI-status aan zodat de voordelen met betrekking tot schenkingen optimaal kunnen worden benut. 6

7 Voorbeeldprojecten Kinderen en Muziek Een project van District 1580 in samenwerking met de Noord Hollandse muziekscholen 7

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie