Inhoudsopgave Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie C. Vrijwilligers D. Artsen 10 E. Regio s 11 F. Samenwerking 11 G. CBF-certificaat voor kleine goede doelen en ANBI 12 IV. Jaarrekening V. Plannen voor VI. Activiteiten en producten in A. Informatie- en advieslijn 15 B. Website en Forum 18 C. Kinder- en gezinsweekenden/-dagen 20 D. Regionale activiteiten 23 E. Overige activiteiten Bijlage I: Bestaansrecht

3 Foto:Yolant Vermeulen Stichting Achter de Regenboog Postbus LA Utrecht Informatie & Advieslijn Girorekening: t.n.v. Stichting Achter de Regenboog BSN: BIC: INGBNL2A IBAN:NL54INGB Kamer van Koophandel: RSIN:

4 Historie Stichting Achter de Regenboog is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners zagen dat kinderen en jongeren grote behoefte hebben aan steun en aandacht bij hun rouwverwerking. Deze inzichten leidden tot het opzetten van vormen van groepsbegeleiding voor kinderen met verlieservaringen. Naar aanleiding van contacten met deze Engelse Hospices besloot Karaleela Oderkerken, ook in Nederland met professioneel begeleide activiteiten te beginnen. Activiteiten waarin aan kinderen en jongeren de ruimte wordt geboden om over hun ervaringen te praten. In het voorjaar van 1993 ging onder haar leiding in de regio Utrecht de eerste verliesverwerkingsgroep voor kinderen van start. Hoewel in het begin weinig bekendheid aan de activiteiten werd gegeven, was al na een half jaar duidelijk dat er een eigen organisatie nodig was om op een professionele manier aan de snelgroeiende vraag om hulp tegemoet te kunnen komen. Om die reden werd in augustus 1993 Stichting Achter de Regenboog opgericht. De naam Achter de Regenboog werd door de eerste groep kinderen bedacht! Tijdens het eerste kinderweekend dat in 1994 werd gehouden, werd ook het zogenoemde Regenbooglied gemaakt (foto links). In november 2013, twintig jaar later, maakte een van de deelnemers aan een weekend in Regio West een foto van het Regenbooglied. De tekst is overgenomen van de originele tekening. (foto rechts). Dit lijflied wordt anno 2014 nog steeds gezongen. 3

5 Achter de Regenboog is tot bloei gekomen dankzij de inspiratie en de inzet van Karaleela Oderkerk (tot 1997) en de ondersteuning van tientallen vrijwilligers en rouwtherapeuten. Bij de oprichting van AdR in 1993 werkten er een tiental vrijwilligers voor de stichting. Vijf jaar later waren dat er rond de vijftig. Weer vijf jaar later waren dat er rond de zeventig. Stichting Achter de Regenboog heeft in twintig jaar tijd grote veranderingen door gemaakt en zich in 2013 verder ontwikkeld tot een landelijke professionele vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten. De afgelopen jaren is de veelheid aan activiteiten terug gebracht tot de kernactiviteiten van de Stichting: het organiseren van lotgenotencontact en het geven van informatie en advies. Deze activiteiten worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers en rouwprofessionals. Op de foto : een interview met vrijwilligster Ilja Geensen voor de rubriek Mooi werk waarin zij vertelde over het werk van Achter de Regenboog (AD Utrechts Nieuwsblad 6 mei 2013). Momenteel zijn er ruim tachtig trouwe vrijwilligers waarvan zo n zestig actief betrokken bij Achter de Regenboog. Iedere regio heeft een team van vrijwilligers en wordt geleid door regiocoördinatoren die samen met een of twee andere vrijwilligers een kernteam vormen. De regiocoördinatoren hebben een dubbele functie: zij coördineren het werk van de regio en zijn als freelancer bij de lotgenotenweekenden en - dagen betrokken als pedagogisch en ouderverantwoordelijke. 4

6 I. Het jaar in vogelvlucht In dit jaarverslag van 2013 kijken we terug op belangrijke stappen die Stichting Achter de Regenboog (AdR) het afgelopen jaar, met het oog op de toekomst, heeft gezet. Het werken aan en in de nieuwe structuur van regionalisatie, in samenspraak met de regiocoördinatoren, is een intensief en tijdrovend proces, dat ook in 2013 onze aandacht vroeg. Komende vanuit een landelijk geleid bureau met betaalde medewerkers is de overgang naar een vrijwilligersorganisatie met een virtueel kantoor groot. Het werken in regionale steunpunten houdt voor de rouwprofessionals en vrijwilligers een grote verandering van rollen, taken en verantwoordelijkheden in en vraagt om initiatief en inbreng vanuit de regio s. Deze regionalisatie - die in 2010 is ingezet - heeft inmiddels vorm gekregen. In alle vier de regio s zijn onder leiding van regiocoördinatoren het afgelopen jaar lotgenotenactiviteiten georganiseerd. De reacties van ouders, kinderen en jongeren tijdens en na afloop van de weekenden en dagen zijn bijzonder positief, ontroerend en hartverwarmend. Het is deze feedback die vrijwilligers en rouwprofessionals iedere keer weer de stimulans geeft om door te gaan met dit arbeidsintensieve en waardevolle werk. Deze lotgenotenactiviteiten zijn mogelijk dankzij donaties en giften van particulieren en de betrokken en loyale inzet van enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Naast het voorbereiden en organiseren van deze weekenden en dagen zijn in de regio s in 2013 diverse teamactiviteiten georganiseerd. Er is actief gewerkt aan het opbouwen van contacten met sponsoren en het vergroten van de naamsbekendheid in de eigen regio. In dit jaarverslag geven de regiocoördinatoren uit Noord, Oost, Zuid en West de lezer een inkijkje in deze activiteiten (VI. Activiteiten en producten 2013).Ook geven zij een voorproefje van voorgenomen activiteiten. Om Achter de Regenboog onder de aandacht van een breder publiek te brengen, deden we op 22 maart 2013 mee aan de internationale actie 8 uur overwerken. Young professionals zetten hun talenten gedurende 8 uur gratis in voor goede doelenorganisaties. Dit leverde ons ondermeer een nieuw logo op! Een andere actie in 2013 was het kenbaar maken van onze zorgen - onder andere op twitter en facebook - over de gevolgen van de voorgenomen aanpassing van de weduwen- en wezenwet. In het najaar van 2013 zijn de voorbereidingen voor het vieren van het 20-jarig jubileum van Stichting Achter de Regenboog gestart. Achter de Regenboog, in augustus 1993 door pionier Karaleela Oderkerk opgericht, organiseerde onder haar leiding in het voorjaar van 1994 het eerste kinderweekend en legde daarmee de basis voor de huidige weekenden en dagen. In de afgelopen twintig jaar is er onder de vlag van Achter de Regenboog een schat aan ervaring opgebouwd. 5

7 Samen met regiocoördinatoren en vrijwilligers - waaronder mensen van het allereerste uur - gaan we bedenken op welke wijze we het 20-jarig bestaan van Achter de Regenboog willen vieren. Dit belooft een bijzondere gebeurtenis te worden. Een tipje van de sluier kan ik alvast oplichten: Karaleela Oderkerk, initiatiefnemer van AdR en tegenwoordig woonachtig in Denemarken, zal als eregast het jubileumfeest in de Berenkuil te Utrecht bijwonen. Onze financiële situatie is ondanks de crisis redelijk stabiel. We zijn trots op het eind 2011 verkregen CBF Keurmerk dat transparantie waarborgt en fondsen, bedrijven en donateurs de garantie biedt dat het geld dat zij doneren goed besteed wordt. In maart 2013 trad Patric Janssen toe tot het bestuur van Achter de Regenboog en nam de portefeuille financiën op zich. Met het oog op het vertrek van de huidige voorzitter in 2014 is gezocht naar een nieuwe voorzitter. In juni 2014 zal Yolant Vermeulen, na ruim 3 ½ jaar AdR-bestuurslid te zijn geweest (waarvan 3 jaar als voorzitter), het stokje overdragen aan haar opvolger, Ine Spee. Geïnspireerd door de positieve ervaringen van het afgelopen jaar richten we ons ook in 2014 op het verhogen van de zichtbaarheid van Achter de Regenboog als landelijk netwerk met regionale steunpunten. Het herstellen van oude samenwerkingsrelaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingen - zowel op landelijk als op regionaal niveau - zal komend jaar opnieuw aandacht krijgen. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van lotgenotencontact gaat door. Om het werk van Achter de Regenboog de komende jaren mogelijk te maken, is er natuurlijk geld nodig. Ook dit blijft een punt van aandacht. Van belang is ten slotte het actief betrekken van mensen die AdR een warm hart toedragen en het werven van nieuwe vrijwilligers die genoemde aandachtspunten kunnen helpen realiseren. We zetten gezamenlijk onze schouders eronder, zodat we met hulp van bedrijven, donateurs en fondsen, ook in de toekomst kinderen, jongeren en ouders die te maken krijgen of hebben (gehad) met het verlies van een dierbaar familielid, kunnen steunen. Namens het bestuur van Stichting Achter de Regenboog, Mei 2014, Yolant Vermeulen, voorzitter 6

8 II. Beleidsvisie A. Missie Jaarlijks worden meer dan 6000 kinderen en jongeren onder de achttien jaar (half)wees. (CBS, 2013). Zo n 2000 kinderen en jongeren verliezen een broer of zus. Stichting Achter de Regenboog (AdR) ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende ervaring geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. De stichting ontplooit en initieert activiteiten die het verwerken van het verlies stimuleren. B. Doelstellingen Om de missie te realiseren heeft de stichting zich de volgende concrete doelstellingen gesteld: De stichting organiseert lotgenotenactiviteiten om kinderen, jongeren en families daadwerkelijk te helpen bij hun verliesverwerking. De stichting faciliteert digitaal lotgenotencontact voor kinderen en jongeren bij het leren omgaan met de dood van een dierbare. De stichting geeft informatie en advies over verliesverwerking met kinderen en jongeren. De stichting werkt samen met anderen/derden om het belang van verliesverwerking met kinderen en jongeren verder aandacht en invulling te geven. De stichting heeft een regie- en doorverwijsfunctie om de vele inhoudelijke vragen die bij de stichting binnen komen op de juiste plaats te krijgen en invulling/opvolging te laten geven. C. Doelgroepen Het werk van de stichting is gericht op de volgende doelgroepen: Direct: o Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar die met het overlijden van een dierbare te maken hebben (gehad); o Ouders en verzorgers van deze kinderen en jongeren; Indirect: o Professionals: leerkrachten, hulpverleners en andere mensen die beroepshalve of in de privé-situatie met kinderen en jongeren te maken hebben; o Specialisten: mensen die rouwbegeleiding als beroep hebben; o Het brede publiek. D. Activiteiten Om de doelen van de stichting te verwezenlijken worden diverse activiteiten georganiseerd door de stichting. Onze kernactiviteiten zijn: Lotgenotencontact o o Regionale kinderweekenden en -dagen Regionale gezinsweekenden en -dagen 7

9 o Jongerendagen o Digitaal lotgenotencontact via het Forum Informatievoorziening en advisering o Website o Informatie & Advieslijn ( ) Doorverwijzing/regie o Inhoudelijke vragen/advies/diensten verwijzen naar door AdR erkende rouwprofessionals o Naar andere relevante partijen Overigen o Ondersteunen wetenschappelijk onderzoek In het hoofdstuk VI Activiteiten en producten in 2013 worden deze activiteiten beschreven en wordt ook uitgelegd wat er op dit gebied is gebeurd. III. Organisatie Toen de stichting in 1993 startte, was Achter de Regenboog een kleine pioniersorganisatie geleid door de oprichter Karaleela Oderkerk. De organisatie maakte in de eerste jaren een enorme groei door. Er raakte een grote groep mensen bij de Stichting betrokken en het aantal producten en diensten breidde zich sterk uit. Hierdoor werd een andere organisatiestructuur noodzakelijk. Door veranderingen in de markt en teruglopende financiën kwam de stichting vervolgens in een nieuwe fase terecht. Van een landelijk bureau met betaalde medewerkers is Achter de Regenboog inmiddels een vrijwilligersorganisatie geworden met vier regionale steunpunten. Er is een onbezoldigd bestuur en een virtueel kantoor. Stichting Achter de Regenboog richt zich weer op haar kernactiviteiten: lotgenotencontact, hulp, advies en voorlichting, doorverwijzen en ondersteuning onderzoek. Voor de voorbereiding en begeleiding van lotgenotenweekenden en -dagen worden de ouder- en pedagogisch verantwoordelijke betaald. Deze rollen worden vervuld door rouwprofessionals. Ook de recreatie-verantwoordelijke wordt betaald. De professionals die trainingen en intervisie geven, worden eveneens voor deze diensten betaald. Daarnaast is ook op andere punten de incidentele ondersteuning en inzet van betaalde mensen nodig: bijvoorbeeld het inhuren van financieel-administratieve deskundigheid. A. Bestuur Het bestuur is een onbezoldigd bestuur en werkt volgens de nieuwe ANBI regels. Zo neemt het bestuur de gestelde integriteitseisen in acht en is er sprake van een gescheiden vermogen. Bestuursleden hebben geen nevenfuncties die strijdig zijn met de belangen van Stichting Achter de Regenboog. Beleidsplan, beloningsbeleid en een financiële verantwoording worden gepubliceerd. Het bestuur is beleidsbepalend en voorwaardenscheppend. Er worden nog steeds veel uitvoerende werkzaamheden door het bestuur gedaan. Het streven is om deze werkzaamheden in 2014 meer te delegeren naar de regio s. 8

10 Statutair benoemt het bestuur haar eigen leden (co-optatie). Begin 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden: Mw Yolant Vermeulen (voorzitter) Mw Fransje Backerra (secretaris) Mw Ilona van den Eynde (penningmeester, vanaf 15 maart opgevolgd door dhr Patric Janssen). Mw. Els Witteveen (algemeen lid) Eind oktober 2013 nam Els Witteveen afscheid. Zij nam als arts deel aan het gezinsweekend in november 2013 en blijft beschikbaar voor de weekenden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. B. Fondsenwervingscommissie In 2013 hebben de penningmeester en voorzitter de taak van fondsen werven op zich genomen. Gestreefd wordt naar het instellen van een nieuwe fondsenwervingscommissie. In de toekomst zullen daarnaast de regio s actiever gaan worden in het aantrekken van sponsoren en donateurs. C. Vrijwilligers Als professionele vrijwilligersorganisatie draait de stichting hoofdzakelijk op vrijwilligers. Deze vrijwilligers begeleiden de weekenden en dagen, bemensen de informatie- en advieslijn, bemensen stands, geven voorlichting, denken en werken mee aan diverse projecten, verlenen allerhande hand- en spandiensten en maken deel uit van het bestuur. Achter de Regenboog wordt gedragen door vrijwilligers! Foto:Yolant Vermeulen Bij de oprichting in 1993 werkten er een tiental vrijwilligers voor de stichting. Vijf jaar later waren dat er rond de vijftig. Momenteel zijn er zo n zestig mensen actief. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor regionale activiteiten, met name voor het mee organiseren 9

11 van een lotgenotenweekend of -dag. Een aantal is betrokken bij landelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld bij de Informatie - en Advieslijn en het forum. Er wordt sinds 2011 jaarlijks een nieuwe update van de vrijwilligersadministratie gemaakt. Daardoor hebben we een actueel beeld en weten we wat onze vrijwilligers voor de stichting (willen) doen. Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract gesloten met de stichting. De meeste vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (ook wel verklaring van goed gedrag genoemd). De VOG is verplicht voor iedereen die direct of indirect met kinderen en jongeren werkt: weekenden/dagen/forum. Op de linkerfoto: team regio Noord. Vrijwilligers worden getraind en geschoold. In 2014 vindt er in mei weer een training voor nieuwe vrijwilligers plaats. Om te zorgen dat iedere regio tijdens de lotgenotenactiviteiten EHBO deskundigheid in huis heeft, gaan een aantal vrijwilligers in 2014 op EHBOcursus. Jaarlijks is er een landelijke vrijwilligersdag. Daarnaast ontmoeten vrijwilligers elkaar op regionaal niveau. Door de regionalisering zal dit in de toekomst toenemen. 10

12 D. Artsen De stichting werkt al jaren met artsen die eveneens op vrijwillige basis, tijdens de kinderen gezinsweekenden medische vragen beantwoorden van kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren blijven na een overlijden vaak zitten met allerlei (waaronder veel medische) vragen. Tijdens een kinder- en jongerenweekend krijgen ze eindelijk de tijd en de ruimte om deze vragen te stellen en is er de rust om er net zolang over te spreken tot het antwoord helemaal duidelijk is. Dit wordt door de kinderen en jongeren enorm gewaardeerd. In 2013 waren er twintig artsen die oproepbaar waren voor dit werk. Deze groep artsen voelt zich zeer betrokken en zet zich graag in voor het beantwoorden van vragen. E. Regio s Het bestuur heeft het proces van regionalisering in samenwerking met de regiocoördinatoren in 2013 verder vorm en inhoud gegeven. In 2010 waren drie regionale steunpunten actief (Noord, West en Zuid). In 2011 is daar Steunpunt Oost bijgekomen. Er zijn dus vier regionale steunpunten genoemd naar de windstreken: regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), regio West (Noord- en, Zuid-Holland en Utrecht), regio Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland). Iedere regio heeft een of twee regiocoördinatoren die samen met een of twee andere vrijwilligers een kernteam vormen. Zij zijn contactpersoon voor het bestuur. Tweemaal per jaar komen regiocoördinatoren en bestuur bij elkaar. Er worden lijnen uitgezet en afspraken gemaakt. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld aandacht besteed aan het herijken van protocollen, aan het digitaliseren van draaiboeken en het inwerken van pedagogisch, ouder- en recreatieverantwoordelijken. Ook zijn, met het oog op de nieuwe ANBI regels, de financiële afspraken doorgesproken en bijgesteld. Binnen de regio maken de regiocoördinatoren op hun beurt afspraken met de betrokken vrijwilligers. In VI activiteiten en diensten vertellen de regiocoördinatoren over hun activiteiten van het afgelopen jaar. F. Samenwerking Op landelijk niveau is de samenwerking met Stichting KoninginneKinderen - sinds april 2013 #Koningskinderen genoemd - voor derde maal voortgezet. Jaarlijks wordt op 30 april een kindervrijmarkt in park Lepelenburg in Utrecht georganiseerd. Initiatiefnemer Cees van der Vegt roept kinderen op hun spulletjes te verkopen en kunsten te vertonen en een deel van het opgehaalde geld in een spaarpot voor Achter de Regenboog te doen. Foto s Yolant Vermeulen 11

13 Afgelopen jaar deden er voor het eerst ook 2 andere goede doelen mee. De kinderen hebben een bedrag van 1165 euro voor Achter de Regenboog gespaard. Hier komt nog 416 euro bij van onze schminkdames Judith Dingjan en Tamara Verdouw (zie foto rechtsonder) die ook dit jaar schminkten voor AdR. Koninginnedag 2013 was opnieuw heel stralend en werd door de abdicatie van Willem Alexander een hele bijzondere dag. Dit jaar werd - om de zichtbaarheid van onze partner Stichting Koningskind en onze Stichting te versterken - een promotiefilmpje Koninginnenkinderen helpen Achter de Regenboog met dank aan Inge Ramal-Schut (cameravrouw) en Ilona Jens (JVTV) gemaakt. Op de foto linksonder vrijwilligers Marcel van Dijk en Kay Schoenmaker en rechtsboven Hannah Volman. Foto s: Yolant Vermeulen Bij de organisatie van deze vrijmarkt is een voorbereidingsgroep van ouders van een zevental Utrechtse basisscholen betrokken. Doel van deze samenwerking met St Koningskinderen is het vergroten van de naamsbekendheid van AdR en het bespreekbaar maken van het werk van de stichting. We geven informatie en kinderen kunnen een ballon kopen. Hoogtepunt van de dag is het versturen van een ballon met een bericht/wens naar de hemel. In 2014 zijn we voor de vierde maal van de partij. Een ander initiatief waar Achter de Regenboog graag aan mee deed, is de internationale actie #8uuroverwerk. Ook in Utrecht zijn mensen 8 uur lang onbetaald aan de slag gegaan voor goede doelen. Er is die nacht hard gewerkt en veel gelachen in de Berenkuil Utrecht. Om werden de resultaten gepresenteerd. Zo maakte Mianne de Vries (met knot) een nieuw logo voor de Stichting. Angelique de Kroon die naast haar zit, zorgde voor een twitteraccount en David Schaap zette ondermeer een handige doneerknop de website van AdR. Op rechterfoto is de rest van het team te zien. Op de foto linksonder iedereen die heeft meegedaan aan de #8uuroverwerken in de Berenkuil Utrecht. Vanuit AdR zijn dit vanaf links Patric Janssen, Fransje Backerra en Ton-Mathijs Zuidervaart. En op de foto rechtsonder Yolant Vermeulen in regenboogshirt. 12

14 Foto s: Pieter vd Boogaart en Yolant Vermeulen Onze aanvraag voor een project jonge nabestaanden van suicide die we samen met het Trimbos Instituut en Indigo Drenthe hadden ingediend, is afgewezen. We zijn opnieuw aan het kijken hoe we dit project, mogelijk met andere partners, toch van de grond kunnen krijgen. Daarnaast zijn er regionaal nieuwe samenwerkingen gestart. Hierover meer onder het kopje van de regio s. G. CBF-certificaat voor kleine goede doelen en ANBI Als uitgangspunten voor de organisatie van de Stichting gelden de criteria van het CBF. Achter de Regenboog werkt reeds vanaf de zomer 2005 volgens de financiële parameters van het CBF-certificaat en de daarbij behorende criteria. In 2010 heeft de stichting de laatste acties uitgevoerd die nodig zijn het behalen van het CBF-certificaat. In 2011 is dit beloond met een erkenning van het CBF. Ook in 2013 is hard gewerkt om te voldoen aan de eisen die het CBF stelt aan het op het orde houden van de benodigde informatie. Sinds januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemene Nut beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor is het mogelijk om fiscaal vriendelijk te schenken aan de stichting. In verband hiermee zijn afspraken met de regionale steunpunten gemaakt. Donaties kunnen worden geoormerkt, maar lopen via de landelijke rekening. De penningmeester van AdR ziet erop toe dat de criteria van het CBF en de ANBI-regels (vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht) in acht worden genomen. De stichting legt natuurlijk de jaarrekening voor aan een erkend accountantsbureau. 13

15 IV. Jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 is evenals de jaarrekening 2012 beoordeeld door accountantsbureau Staelmeesters. Een exemplaar van de jaarrekening 2013 is beschikbaar via de website onder resultaten.hieronder volgt een samenvatting van de jaarrekening. BALANS 31 december december 2012 Activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Reserves & fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Overlopende passiva

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Baten Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan de doelstellingen Doelstelling: Advies en Informatie Doelstelling: Lotgenotenactiviteiten Doelstelling: Vrijwilligers Doelstelling: Trainingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Saldo Resultaatbestemming Continuïteitsreserve De begroting in 2013 is op hoofdlijnen vastgesteld. Dit is veroorzaakt door de wisselingen in het bestuur, waardoor de begroting in 2014 met meer detail is vastgesteld. Toelichting verschillen: De baten zijn veel lager dan begroot. Dit zit met name in de lagere baten uit eigen fondsenwerving en baten uit acties van derden. Deze zijn veel lager dan begroot, doordat onder andere het bestuur minder aandacht heeft gehad voor het werven van fondsen. Het bestuur is op zoek naar een lid voor fondsenwerving en communicatie. Daarmee komen de baten weer op het niveau zodat de Stichting Achter de Regenboog jaarlijks in staat is financieel 4 lotgenotenactiviteiten te organiseren (jaarlijks elke regio één lotgenotenactiviteit). De realisatie van de lasten wijkt met name bij de doelstelling lotgenotenactiviteiten af. Dit komt doordat in 2013 twee grote activiteiten en twee kleinere zijn georganiseerd: 15

17 De regio Noord heeft een regenboogdag voor gezinnen georganiseerd. De regio Zuid heeft in 2013 én een terugkomdag (voor een gezinsweekend 2012) én een gezinsweekend. In de regio West is een kinderweekend georganiseerd. De verwachting (begroting) was dat er drie grote activiteiten georganiseerd zouden worden, twee gezinsweekenden en één kinderweekend. Gelukkig zijn er in bijna alle regio s activiteiten ontplooid. Voor 2014 verwachten we dat de regio Oost ook weer een gezinsweekend organiseert. 16

18 V. Plannen voor 2014 In 2014 zal de focus - naast de reguliere activiteiten - liggen op onderstaande interne en externe beleidsdoelen. Het verstevigen van de samenwerking tussen regio s Het zorgdragen voor een stabiele bestuurssamenstelling en tijdige opvolging Het aantrekken van vrijwilligers voor fondsen- en donateurwerving, en communicatie en het evalueren van de app Whydonate die doneren makkelijk maakt Het verhogen van de zichtbaarheid van Stichting Achter de Regenboog als landelijk netwerk met regionale steunpunten, ondermeer via een nieuwe landelijke website en de inzet van sociale media Het herstellen van oude samenwerkingsrelaties en aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden Het voorbereiden en vieren van het twintig jarig bestaan van Achter de Regenboog De afgelopen jaren is gewerkt op basis van het beleidsplan In 2014 zal dit beleidsplan worden gesteld. We zullen ons dan onder andere bezinnen op de verhouding bestuur-regio s en de toekomst van de stichting. VI. Activiteiten en diensten 2013 Om de doelen van de stichting te verwezenlijken, worden diverse activiteiten ontplooid door de stichting. Hieronder worden deze één voor één kort toegelicht en wordt verteld wat er in 2013 op dat gebied is gebeurd. A. Informatie- en advieslijn Bij de Informatie- en Advieslijn kan iedereen terecht met vragen over rouw bij kinderen en jongeren. Men kan ook om advies vragen bij de begeleiding van kinderen en jongeren tijdens of na een persoonlijk verlies. Er zijn veel mensen die hiervan gebruik maken. Vooral ouders die voor het eerst geconfronteerd met een overlijden van een gezinslid, zitten met allerlei vragen, waarmee zij worstelen. Een overgebleven ouder heeft vaak genoeg aan zijn/haar eigen rouw en is niet altijd staat daarnaast nog adequaat met het verdriet of de boosheid van de andere gezinsleden om te kunnen gaan. 17

19 Ook veel hulpverleners (o.a. maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers van de terminale thuiszorg, mensen van voogdij-instellingen) en mensen werkzaam in het onderwijs (leerkrachten, interne begeleiders) en/of de kinderopvang (peuterleidsters) maken dankbaar gebruik van dit laagdrempelige aanbod. Het roept vaak veel onzekerheid op bij mensen die te maken kijgen met rouwverwerking van kinderen en jongeren. Hulpverleners blijken vaak niet specifiek genoeg hiervan op de hoogte te zijn. Mensen laten meestal niet merken hoezeer ze het op prijs stellen dat er naar hen geluisterd wordt, dat er iemand met kennis van zaken spreekt en luistert en dat ze met een paar adviezen of soms alleen een luisterend oor weer verder kunnen gaan. Soms wordt er heel concreet om een hulpverlener in de buurt gevraagd omdat er meer nodig is voor iemand die erg getroffen is door een verlies. De doelstelling van de Informatie- en Advieslijn sluit aan bij de hierboven genoemde situatie: - het geven van concrete adviezen en informatie toegespitst op de individuele situatie van het kind zodat escalaties voorkomen kunnen worden. Dit heeft een belangrijke preventieve werking. - het emotioneel ondersteunen van de beller - het doorverwijzen naar een aangewezen hulpverlener indien telefonisch advies onvoldoende is. Foto s Yolant Vermeulen: I&A-team en supervisoren Carine Kappeijne en Greetje van Treeck Werkwijze Op dit moment werken 14 enthousiaste medewerkers (13 vrouwen en 1 man) en twee supervisoren mee om de Informatie- en Advieslijn zo goed mogelijk vorm te geven: 4 dagen per week van 9 tot 11 uur. Zij krijgen tweemaal per jaar intervisie van 2 professionals (supervisors), die hen ook getraind en ingewerkt hebben, en die ook als vrijwilliger meedraaien. Tijdens de schoolvakanties wordt er minder frequent gebeld; de informatie- en advieslijn is dan ook minder uren geopend. Vooral in juli en december zijn er meestal minder bellers. 18

20 Resultaten Er belden 117 mensen in 2013 naar de lijn. Dit is een daling van 19% ten opzichte van Meestal werd er gebeld door een moeder (52 keer) en 34 keer is er door een hulpverlenende instantie/huisarts. School (leerkracht/intern begeleiding/schoolmaatschappelijk werker) hebben 4 keer gebeld. Familie/vrienden belden 7 keer, en 13 keer werd er door een vader gebeld. Er waren nog 7 overige bellers. De aard van de gesprekken is heel divers. Veel informatieve gesprekken, maar ook voorlichtend, hulpverlenend en emotioneel steunend. De meeste hulp wordt gezocht voor 1 kind. Maar ook wordt er hulp gevraagd voor meerdere kinderen of voor een gezin. Er is 50 keer sprake van een doorverwijzing geweest. Er wordt bijna vanuit het hele land gebeld, maar vooral vanuit Noord- en Zuid Holland en Gelderland. Vanuit Zeeland, Flevoland en Limburg werd niet of nauwelijks gebeld. De mensen kennen de stichting veelal door internet, maar ook vanuit de hulpverlening/huisarts of het ziekenhuis die met het advies komen om de stichting te raadplegen. Verder is de stichting ook bekend door mond-tot-mond reclame of via andere kanalen. Het aantal bellers is het afgelopen jaar weer afgenomen. Op 33 werkdagen zijn er geen bellers geweest De vraag is waarom er minder gebeld is. De website wordt intensief bezocht en er wordt ook g d. Hierbij gaat het dan vaak om wat minder complexe vragen die ook een eenduidig antwoord krijgen. Toch blijft de behoefte ook bestaan aan een persoonlijk gesprek, waarin de beller allereerst een luisterend oor krijgt, en ook een meer op de persoon en situatie gericht antwoord. Vaak geven de bellers aan dat ze zich enorm gesteund voelen of net weer een beetje meer moed hebben gekregen om door te gaan. Dit is ook voor de vrijwilligers een enorme stimulans om dit werk met toewijding te blijven doen! Vrijwilligers In 2013 werkten er in totaal 15 opgeleide vrijwilligers mee aan de informatie- en advieslijn, naast 2 begeleidende supervisoren die ook, als dat nodig is, als vrijwilliger meedraaien. 1 medewerker is halverwege 2013 gestopt met het werken bij de I&A lijn. Eind 2012 waren er 9 nieuwe mensen (8 vrouwen en 1 man!) bijgekomen. Ook zij zijn opgeleid: ze hebben vier dagdelen theoretische en praktische training ontvangen. Vervolgens hebben ze als een soort stage (minimaal 2 ochtenden) met een ervaren 19

Jaarverslag 2014. Stichting Achter de Regenboog Postbus 13012 3507 LA Utrecht

Jaarverslag 2014. Stichting Achter de Regenboog Postbus 13012 3507 LA Utrecht Jaarverslag 2014 Stichting Achter de Regenboog Postbus 13012 3507 LA Utrecht info@achterderegenboog.nl penningmeester@achterderegenboog.nl www.achterderegenboog.nl Informatie & Advieslijn 0900-2334141

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2012 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2012 Stichting Achter de Regenboog KvK 41.18.62.89 info@achterderegenboog.nl Info & Advieslijn Giro 55.57.536 www.achterderegenboog.nl 0900-2334141 0 Inhoudsopgave I Woord vooraf 4 II. Beleidsvisie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2011. Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2011 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING...

VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING... Beleidsplan 2016 Datum: 30 juni 2016 Stichting Achter de Regenboog Postbus 13012 3507 LA Utrecht info@achterdederegenboog.nl www.achterderegenboog.nl Inschrijvingsnummer Kvk: 41186289 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achter de Regenboog Postbus LA Utrecht

Jaarverslag Stichting Achter de Regenboog Postbus LA Utrecht Jaarverslag 2015 Stichting Achter de Regenboog Postbus 13012 3507 LA Utrecht info@achterderegenboog.nl penningmeester@achterderegenboog.nl www.achterderegenboog.nl Informatie & Advieslijn: 0900-2334141

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING ACHTER DE REGENBOOG - VERLIESVERWERKING MET KINDEREN EN JONGEREN TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING ACHTER DE REGENBOOG - VERLIESVERWERKING MET KINDEREN EN JONGEREN TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING ACHTER DE REGENBOOG - VERLIESVERWERKING MET KINDEREN EN JONGEREN TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl

Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl Rouwverwerking CBS Roemte Wirdumerweg 16 9919 HD Loppersum 0596 571390 mail@cbsroemte.nl www.cbsroemte.nl rouwverwerking CBS Roemte 1 ROUWVERWERKING BIJ KINDEREN Voor achtergrondinformatie zijn er in deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Stichting Truckers voor Gehandicapten Galjoen EK Nijkerk. Publicatierapport 2013

Stichting Truckers voor Gehandicapten Galjoen EK Nijkerk. Publicatierapport 2013 Galjoen 10 3863 EK Nijkerk Publicatierapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2013 6 E Staat van baten en lasten 7 A ALGEMEEN A.1 Algemene

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Jouw verhaal blijft leven. Ik ben niet bang om dood te gaan, ik ben bang om vergeten te worden Chantal van den Brink, 12 jaar

Jouw verhaal blijft leven. Ik ben niet bang om dood te gaan, ik ben bang om vergeten te worden Chantal van den Brink, 12 jaar Jouw verhaal blijft leven. Ik ben niet bang om dood te gaan, ik ben bang om vergeten te worden Chantal van den Brink, 12 jaar Beleidsplan Stichting Living Memories Februari 2017 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT "Wanneer je vertrouwelijk wilt praten over iets wat je erg bezighoudt, luisteren wij. Wij denken met je mee, staan even naast je. Met tijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 JAARVERSLAG 2014 Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd Algemene gegevens De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008 Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 Postadres:

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

STICHTING T NACHTLAMPJE

STICHTING T NACHTLAMPJE STICHTING T NACHTLAMPJE IEDER KIND HEEFT RECHT OP GELUK Beleidsplan 2016 Stichting t Nachtlampje Cuserstraat 93 1081 CN Amsterdam Inhoudsopgave Organisatie...3 Doelstelling...3 Visie...3 Activiteiten...4

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2008 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Balans per 31 december 2008 3 Staat van baten en lasten over 2008 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2008 5 Overige

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting

Beleidsplan Stichting Beleidsplan 2016 Stichting Linnenstraat 4 7621 SZ Borne Telefoon 074 8200343 E-mail: info@skiktwente.nl Website: www.skiktwente.nl Beleidsplan 2016 Pagina 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Visie, missie en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Wigwam

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Wigwam Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Wigwam 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties 2. Het RSIN /fiscaal nummer 8117.60.947 Inschrijfnummer

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Omgangscentrum Drenthe

Omgangscentrum Drenthe Yorneo 0 12 Omgangscentrum Drenthe Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die vaak veel emoties teweeg brengt. Soms zijn de woede, de frustratie en het verdriet zo groot, dat het voor ouders moeilijk

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Sociaal programma. aandacht voor elk lid

Sociaal programma. aandacht voor elk lid Sociaal programma aandacht voor elk lid De ZLTO is een vereniging, een club van en voor boeren en tuinders en hun families. Ooit ontstaan als een beweging van boeren die elkaar hielpen en samen activiteiten

Nadere informatie