Inhoudsopgave Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie C. Vrijwilligers D. Artsen 10 E. Regio s 11 F. Samenwerking 11 G. CBF-certificaat voor kleine goede doelen en ANBI 12 IV. Jaarrekening V. Plannen voor VI. Activiteiten en producten in A. Informatie- en advieslijn 15 B. Website en Forum 18 C. Kinder- en gezinsweekenden/-dagen 20 D. Regionale activiteiten 23 E. Overige activiteiten Bijlage I: Bestaansrecht

3 Foto:Yolant Vermeulen Stichting Achter de Regenboog Postbus LA Utrecht Informatie & Advieslijn Girorekening: t.n.v. Stichting Achter de Regenboog BSN: BIC: INGBNL2A IBAN:NL54INGB Kamer van Koophandel: RSIN:

4 Historie Stichting Achter de Regenboog is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners zagen dat kinderen en jongeren grote behoefte hebben aan steun en aandacht bij hun rouwverwerking. Deze inzichten leidden tot het opzetten van vormen van groepsbegeleiding voor kinderen met verlieservaringen. Naar aanleiding van contacten met deze Engelse Hospices besloot Karaleela Oderkerken, ook in Nederland met professioneel begeleide activiteiten te beginnen. Activiteiten waarin aan kinderen en jongeren de ruimte wordt geboden om over hun ervaringen te praten. In het voorjaar van 1993 ging onder haar leiding in de regio Utrecht de eerste verliesverwerkingsgroep voor kinderen van start. Hoewel in het begin weinig bekendheid aan de activiteiten werd gegeven, was al na een half jaar duidelijk dat er een eigen organisatie nodig was om op een professionele manier aan de snelgroeiende vraag om hulp tegemoet te kunnen komen. Om die reden werd in augustus 1993 Stichting Achter de Regenboog opgericht. De naam Achter de Regenboog werd door de eerste groep kinderen bedacht! Tijdens het eerste kinderweekend dat in 1994 werd gehouden, werd ook het zogenoemde Regenbooglied gemaakt (foto links). In november 2013, twintig jaar later, maakte een van de deelnemers aan een weekend in Regio West een foto van het Regenbooglied. De tekst is overgenomen van de originele tekening. (foto rechts). Dit lijflied wordt anno 2014 nog steeds gezongen. 3

5 Achter de Regenboog is tot bloei gekomen dankzij de inspiratie en de inzet van Karaleela Oderkerk (tot 1997) en de ondersteuning van tientallen vrijwilligers en rouwtherapeuten. Bij de oprichting van AdR in 1993 werkten er een tiental vrijwilligers voor de stichting. Vijf jaar later waren dat er rond de vijftig. Weer vijf jaar later waren dat er rond de zeventig. Stichting Achter de Regenboog heeft in twintig jaar tijd grote veranderingen door gemaakt en zich in 2013 verder ontwikkeld tot een landelijke professionele vrijwilligersorganisatie met vier regionale steunpunten. De afgelopen jaren is de veelheid aan activiteiten terug gebracht tot de kernactiviteiten van de Stichting: het organiseren van lotgenotencontact en het geven van informatie en advies. Deze activiteiten worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers en rouwprofessionals. Op de foto : een interview met vrijwilligster Ilja Geensen voor de rubriek Mooi werk waarin zij vertelde over het werk van Achter de Regenboog (AD Utrechts Nieuwsblad 6 mei 2013). Momenteel zijn er ruim tachtig trouwe vrijwilligers waarvan zo n zestig actief betrokken bij Achter de Regenboog. Iedere regio heeft een team van vrijwilligers en wordt geleid door regiocoördinatoren die samen met een of twee andere vrijwilligers een kernteam vormen. De regiocoördinatoren hebben een dubbele functie: zij coördineren het werk van de regio en zijn als freelancer bij de lotgenotenweekenden en - dagen betrokken als pedagogisch en ouderverantwoordelijke. 4

6 I. Het jaar in vogelvlucht In dit jaarverslag van 2013 kijken we terug op belangrijke stappen die Stichting Achter de Regenboog (AdR) het afgelopen jaar, met het oog op de toekomst, heeft gezet. Het werken aan en in de nieuwe structuur van regionalisatie, in samenspraak met de regiocoördinatoren, is een intensief en tijdrovend proces, dat ook in 2013 onze aandacht vroeg. Komende vanuit een landelijk geleid bureau met betaalde medewerkers is de overgang naar een vrijwilligersorganisatie met een virtueel kantoor groot. Het werken in regionale steunpunten houdt voor de rouwprofessionals en vrijwilligers een grote verandering van rollen, taken en verantwoordelijkheden in en vraagt om initiatief en inbreng vanuit de regio s. Deze regionalisatie - die in 2010 is ingezet - heeft inmiddels vorm gekregen. In alle vier de regio s zijn onder leiding van regiocoördinatoren het afgelopen jaar lotgenotenactiviteiten georganiseerd. De reacties van ouders, kinderen en jongeren tijdens en na afloop van de weekenden en dagen zijn bijzonder positief, ontroerend en hartverwarmend. Het is deze feedback die vrijwilligers en rouwprofessionals iedere keer weer de stimulans geeft om door te gaan met dit arbeidsintensieve en waardevolle werk. Deze lotgenotenactiviteiten zijn mogelijk dankzij donaties en giften van particulieren en de betrokken en loyale inzet van enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Naast het voorbereiden en organiseren van deze weekenden en dagen zijn in de regio s in 2013 diverse teamactiviteiten georganiseerd. Er is actief gewerkt aan het opbouwen van contacten met sponsoren en het vergroten van de naamsbekendheid in de eigen regio. In dit jaarverslag geven de regiocoördinatoren uit Noord, Oost, Zuid en West de lezer een inkijkje in deze activiteiten (VI. Activiteiten en producten 2013).Ook geven zij een voorproefje van voorgenomen activiteiten. Om Achter de Regenboog onder de aandacht van een breder publiek te brengen, deden we op 22 maart 2013 mee aan de internationale actie 8 uur overwerken. Young professionals zetten hun talenten gedurende 8 uur gratis in voor goede doelenorganisaties. Dit leverde ons ondermeer een nieuw logo op! Een andere actie in 2013 was het kenbaar maken van onze zorgen - onder andere op twitter en facebook - over de gevolgen van de voorgenomen aanpassing van de weduwen- en wezenwet. In het najaar van 2013 zijn de voorbereidingen voor het vieren van het 20-jarig jubileum van Stichting Achter de Regenboog gestart. Achter de Regenboog, in augustus 1993 door pionier Karaleela Oderkerk opgericht, organiseerde onder haar leiding in het voorjaar van 1994 het eerste kinderweekend en legde daarmee de basis voor de huidige weekenden en dagen. In de afgelopen twintig jaar is er onder de vlag van Achter de Regenboog een schat aan ervaring opgebouwd. 5

7 Samen met regiocoördinatoren en vrijwilligers - waaronder mensen van het allereerste uur - gaan we bedenken op welke wijze we het 20-jarig bestaan van Achter de Regenboog willen vieren. Dit belooft een bijzondere gebeurtenis te worden. Een tipje van de sluier kan ik alvast oplichten: Karaleela Oderkerk, initiatiefnemer van AdR en tegenwoordig woonachtig in Denemarken, zal als eregast het jubileumfeest in de Berenkuil te Utrecht bijwonen. Onze financiële situatie is ondanks de crisis redelijk stabiel. We zijn trots op het eind 2011 verkregen CBF Keurmerk dat transparantie waarborgt en fondsen, bedrijven en donateurs de garantie biedt dat het geld dat zij doneren goed besteed wordt. In maart 2013 trad Patric Janssen toe tot het bestuur van Achter de Regenboog en nam de portefeuille financiën op zich. Met het oog op het vertrek van de huidige voorzitter in 2014 is gezocht naar een nieuwe voorzitter. In juni 2014 zal Yolant Vermeulen, na ruim 3 ½ jaar AdR-bestuurslid te zijn geweest (waarvan 3 jaar als voorzitter), het stokje overdragen aan haar opvolger, Ine Spee. Geïnspireerd door de positieve ervaringen van het afgelopen jaar richten we ons ook in 2014 op het verhogen van de zichtbaarheid van Achter de Regenboog als landelijk netwerk met regionale steunpunten. Het herstellen van oude samenwerkingsrelaties en het aangaan van nieuwe samenwerkingen - zowel op landelijk als op regionaal niveau - zal komend jaar opnieuw aandacht krijgen. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van lotgenotencontact gaat door. Om het werk van Achter de Regenboog de komende jaren mogelijk te maken, is er natuurlijk geld nodig. Ook dit blijft een punt van aandacht. Van belang is ten slotte het actief betrekken van mensen die AdR een warm hart toedragen en het werven van nieuwe vrijwilligers die genoemde aandachtspunten kunnen helpen realiseren. We zetten gezamenlijk onze schouders eronder, zodat we met hulp van bedrijven, donateurs en fondsen, ook in de toekomst kinderen, jongeren en ouders die te maken krijgen of hebben (gehad) met het verlies van een dierbaar familielid, kunnen steunen. Namens het bestuur van Stichting Achter de Regenboog, Mei 2014, Yolant Vermeulen, voorzitter 6

8 II. Beleidsvisie A. Missie Jaarlijks worden meer dan 6000 kinderen en jongeren onder de achttien jaar (half)wees. (CBS, 2013). Zo n 2000 kinderen en jongeren verliezen een broer of zus. Stichting Achter de Regenboog (AdR) ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende ervaring geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. De stichting ontplooit en initieert activiteiten die het verwerken van het verlies stimuleren. B. Doelstellingen Om de missie te realiseren heeft de stichting zich de volgende concrete doelstellingen gesteld: De stichting organiseert lotgenotenactiviteiten om kinderen, jongeren en families daadwerkelijk te helpen bij hun verliesverwerking. De stichting faciliteert digitaal lotgenotencontact voor kinderen en jongeren bij het leren omgaan met de dood van een dierbare. De stichting geeft informatie en advies over verliesverwerking met kinderen en jongeren. De stichting werkt samen met anderen/derden om het belang van verliesverwerking met kinderen en jongeren verder aandacht en invulling te geven. De stichting heeft een regie- en doorverwijsfunctie om de vele inhoudelijke vragen die bij de stichting binnen komen op de juiste plaats te krijgen en invulling/opvolging te laten geven. C. Doelgroepen Het werk van de stichting is gericht op de volgende doelgroepen: Direct: o Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar die met het overlijden van een dierbare te maken hebben (gehad); o Ouders en verzorgers van deze kinderen en jongeren; Indirect: o Professionals: leerkrachten, hulpverleners en andere mensen die beroepshalve of in de privé-situatie met kinderen en jongeren te maken hebben; o Specialisten: mensen die rouwbegeleiding als beroep hebben; o Het brede publiek. D. Activiteiten Om de doelen van de stichting te verwezenlijken worden diverse activiteiten georganiseerd door de stichting. Onze kernactiviteiten zijn: Lotgenotencontact o o Regionale kinderweekenden en -dagen Regionale gezinsweekenden en -dagen 7

9 o Jongerendagen o Digitaal lotgenotencontact via het Forum Informatievoorziening en advisering o Website o Informatie & Advieslijn ( ) Doorverwijzing/regie o Inhoudelijke vragen/advies/diensten verwijzen naar door AdR erkende rouwprofessionals o Naar andere relevante partijen Overigen o Ondersteunen wetenschappelijk onderzoek In het hoofdstuk VI Activiteiten en producten in 2013 worden deze activiteiten beschreven en wordt ook uitgelegd wat er op dit gebied is gebeurd. III. Organisatie Toen de stichting in 1993 startte, was Achter de Regenboog een kleine pioniersorganisatie geleid door de oprichter Karaleela Oderkerk. De organisatie maakte in de eerste jaren een enorme groei door. Er raakte een grote groep mensen bij de Stichting betrokken en het aantal producten en diensten breidde zich sterk uit. Hierdoor werd een andere organisatiestructuur noodzakelijk. Door veranderingen in de markt en teruglopende financiën kwam de stichting vervolgens in een nieuwe fase terecht. Van een landelijk bureau met betaalde medewerkers is Achter de Regenboog inmiddels een vrijwilligersorganisatie geworden met vier regionale steunpunten. Er is een onbezoldigd bestuur en een virtueel kantoor. Stichting Achter de Regenboog richt zich weer op haar kernactiviteiten: lotgenotencontact, hulp, advies en voorlichting, doorverwijzen en ondersteuning onderzoek. Voor de voorbereiding en begeleiding van lotgenotenweekenden en -dagen worden de ouder- en pedagogisch verantwoordelijke betaald. Deze rollen worden vervuld door rouwprofessionals. Ook de recreatie-verantwoordelijke wordt betaald. De professionals die trainingen en intervisie geven, worden eveneens voor deze diensten betaald. Daarnaast is ook op andere punten de incidentele ondersteuning en inzet van betaalde mensen nodig: bijvoorbeeld het inhuren van financieel-administratieve deskundigheid. A. Bestuur Het bestuur is een onbezoldigd bestuur en werkt volgens de nieuwe ANBI regels. Zo neemt het bestuur de gestelde integriteitseisen in acht en is er sprake van een gescheiden vermogen. Bestuursleden hebben geen nevenfuncties die strijdig zijn met de belangen van Stichting Achter de Regenboog. Beleidsplan, beloningsbeleid en een financiële verantwoording worden gepubliceerd. Het bestuur is beleidsbepalend en voorwaardenscheppend. Er worden nog steeds veel uitvoerende werkzaamheden door het bestuur gedaan. Het streven is om deze werkzaamheden in 2014 meer te delegeren naar de regio s. 8

10 Statutair benoemt het bestuur haar eigen leden (co-optatie). Begin 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden: Mw Yolant Vermeulen (voorzitter) Mw Fransje Backerra (secretaris) Mw Ilona van den Eynde (penningmeester, vanaf 15 maart opgevolgd door dhr Patric Janssen). Mw. Els Witteveen (algemeen lid) Eind oktober 2013 nam Els Witteveen afscheid. Zij nam als arts deel aan het gezinsweekend in november 2013 en blijft beschikbaar voor de weekenden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het bestuur komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. B. Fondsenwervingscommissie In 2013 hebben de penningmeester en voorzitter de taak van fondsen werven op zich genomen. Gestreefd wordt naar het instellen van een nieuwe fondsenwervingscommissie. In de toekomst zullen daarnaast de regio s actiever gaan worden in het aantrekken van sponsoren en donateurs. C. Vrijwilligers Als professionele vrijwilligersorganisatie draait de stichting hoofdzakelijk op vrijwilligers. Deze vrijwilligers begeleiden de weekenden en dagen, bemensen de informatie- en advieslijn, bemensen stands, geven voorlichting, denken en werken mee aan diverse projecten, verlenen allerhande hand- en spandiensten en maken deel uit van het bestuur. Achter de Regenboog wordt gedragen door vrijwilligers! Foto:Yolant Vermeulen Bij de oprichting in 1993 werkten er een tiental vrijwilligers voor de stichting. Vijf jaar later waren dat er rond de vijftig. Momenteel zijn er zo n zestig mensen actief. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor regionale activiteiten, met name voor het mee organiseren 9

11 van een lotgenotenweekend of -dag. Een aantal is betrokken bij landelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld bij de Informatie - en Advieslijn en het forum. Er wordt sinds 2011 jaarlijks een nieuwe update van de vrijwilligersadministratie gemaakt. Daardoor hebben we een actueel beeld en weten we wat onze vrijwilligers voor de stichting (willen) doen. Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract gesloten met de stichting. De meeste vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (ook wel verklaring van goed gedrag genoemd). De VOG is verplicht voor iedereen die direct of indirect met kinderen en jongeren werkt: weekenden/dagen/forum. Op de linkerfoto: team regio Noord. Vrijwilligers worden getraind en geschoold. In 2014 vindt er in mei weer een training voor nieuwe vrijwilligers plaats. Om te zorgen dat iedere regio tijdens de lotgenotenactiviteiten EHBO deskundigheid in huis heeft, gaan een aantal vrijwilligers in 2014 op EHBOcursus. Jaarlijks is er een landelijke vrijwilligersdag. Daarnaast ontmoeten vrijwilligers elkaar op regionaal niveau. Door de regionalisering zal dit in de toekomst toenemen. 10

12 D. Artsen De stichting werkt al jaren met artsen die eveneens op vrijwillige basis, tijdens de kinderen gezinsweekenden medische vragen beantwoorden van kinderen en jongeren. De kinderen en jongeren blijven na een overlijden vaak zitten met allerlei (waaronder veel medische) vragen. Tijdens een kinder- en jongerenweekend krijgen ze eindelijk de tijd en de ruimte om deze vragen te stellen en is er de rust om er net zolang over te spreken tot het antwoord helemaal duidelijk is. Dit wordt door de kinderen en jongeren enorm gewaardeerd. In 2013 waren er twintig artsen die oproepbaar waren voor dit werk. Deze groep artsen voelt zich zeer betrokken en zet zich graag in voor het beantwoorden van vragen. E. Regio s Het bestuur heeft het proces van regionalisering in samenwerking met de regiocoördinatoren in 2013 verder vorm en inhoud gegeven. In 2010 waren drie regionale steunpunten actief (Noord, West en Zuid). In 2011 is daar Steunpunt Oost bijgekomen. Er zijn dus vier regionale steunpunten genoemd naar de windstreken: regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), regio West (Noord- en, Zuid-Holland en Utrecht), regio Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland). Iedere regio heeft een of twee regiocoördinatoren die samen met een of twee andere vrijwilligers een kernteam vormen. Zij zijn contactpersoon voor het bestuur. Tweemaal per jaar komen regiocoördinatoren en bestuur bij elkaar. Er worden lijnen uitgezet en afspraken gemaakt. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld aandacht besteed aan het herijken van protocollen, aan het digitaliseren van draaiboeken en het inwerken van pedagogisch, ouder- en recreatieverantwoordelijken. Ook zijn, met het oog op de nieuwe ANBI regels, de financiële afspraken doorgesproken en bijgesteld. Binnen de regio maken de regiocoördinatoren op hun beurt afspraken met de betrokken vrijwilligers. In VI activiteiten en diensten vertellen de regiocoördinatoren over hun activiteiten van het afgelopen jaar. F. Samenwerking Op landelijk niveau is de samenwerking met Stichting KoninginneKinderen - sinds april 2013 #Koningskinderen genoemd - voor derde maal voortgezet. Jaarlijks wordt op 30 april een kindervrijmarkt in park Lepelenburg in Utrecht georganiseerd. Initiatiefnemer Cees van der Vegt roept kinderen op hun spulletjes te verkopen en kunsten te vertonen en een deel van het opgehaalde geld in een spaarpot voor Achter de Regenboog te doen. Foto s Yolant Vermeulen 11

13 Afgelopen jaar deden er voor het eerst ook 2 andere goede doelen mee. De kinderen hebben een bedrag van 1165 euro voor Achter de Regenboog gespaard. Hier komt nog 416 euro bij van onze schminkdames Judith Dingjan en Tamara Verdouw (zie foto rechtsonder) die ook dit jaar schminkten voor AdR. Koninginnedag 2013 was opnieuw heel stralend en werd door de abdicatie van Willem Alexander een hele bijzondere dag. Dit jaar werd - om de zichtbaarheid van onze partner Stichting Koningskind en onze Stichting te versterken - een promotiefilmpje Koninginnenkinderen helpen Achter de Regenboog met dank aan Inge Ramal-Schut (cameravrouw) en Ilona Jens (JVTV) gemaakt. Op de foto linksonder vrijwilligers Marcel van Dijk en Kay Schoenmaker en rechtsboven Hannah Volman. Foto s: Yolant Vermeulen Bij de organisatie van deze vrijmarkt is een voorbereidingsgroep van ouders van een zevental Utrechtse basisscholen betrokken. Doel van deze samenwerking met St Koningskinderen is het vergroten van de naamsbekendheid van AdR en het bespreekbaar maken van het werk van de stichting. We geven informatie en kinderen kunnen een ballon kopen. Hoogtepunt van de dag is het versturen van een ballon met een bericht/wens naar de hemel. In 2014 zijn we voor de vierde maal van de partij. Een ander initiatief waar Achter de Regenboog graag aan mee deed, is de internationale actie #8uuroverwerk. Ook in Utrecht zijn mensen 8 uur lang onbetaald aan de slag gegaan voor goede doelen. Er is die nacht hard gewerkt en veel gelachen in de Berenkuil Utrecht. Om werden de resultaten gepresenteerd. Zo maakte Mianne de Vries (met knot) een nieuw logo voor de Stichting. Angelique de Kroon die naast haar zit, zorgde voor een twitteraccount en David Schaap zette ondermeer een handige doneerknop de website van AdR. Op rechterfoto is de rest van het team te zien. Op de foto linksonder iedereen die heeft meegedaan aan de #8uuroverwerken in de Berenkuil Utrecht. Vanuit AdR zijn dit vanaf links Patric Janssen, Fransje Backerra en Ton-Mathijs Zuidervaart. En op de foto rechtsonder Yolant Vermeulen in regenboogshirt. 12

14 Foto s: Pieter vd Boogaart en Yolant Vermeulen Onze aanvraag voor een project jonge nabestaanden van suicide die we samen met het Trimbos Instituut en Indigo Drenthe hadden ingediend, is afgewezen. We zijn opnieuw aan het kijken hoe we dit project, mogelijk met andere partners, toch van de grond kunnen krijgen. Daarnaast zijn er regionaal nieuwe samenwerkingen gestart. Hierover meer onder het kopje van de regio s. G. CBF-certificaat voor kleine goede doelen en ANBI Als uitgangspunten voor de organisatie van de Stichting gelden de criteria van het CBF. Achter de Regenboog werkt reeds vanaf de zomer 2005 volgens de financiële parameters van het CBF-certificaat en de daarbij behorende criteria. In 2010 heeft de stichting de laatste acties uitgevoerd die nodig zijn het behalen van het CBF-certificaat. In 2011 is dit beloond met een erkenning van het CBF. Ook in 2013 is hard gewerkt om te voldoen aan de eisen die het CBF stelt aan het op het orde houden van de benodigde informatie. Sinds januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting aan als Algemene Nut beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor is het mogelijk om fiscaal vriendelijk te schenken aan de stichting. In verband hiermee zijn afspraken met de regionale steunpunten gemaakt. Donaties kunnen worden geoormerkt, maar lopen via de landelijke rekening. De penningmeester van AdR ziet erop toe dat de criteria van het CBF en de ANBI-regels (vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht) in acht worden genomen. De stichting legt natuurlijk de jaarrekening voor aan een erkend accountantsbureau. 13

15 IV. Jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 is evenals de jaarrekening 2012 beoordeeld door accountantsbureau Staelmeesters. Een exemplaar van de jaarrekening 2013 is beschikbaar via de website onder resultaten.hieronder volgt een samenvatting van de jaarrekening. BALANS 31 december december 2012 Activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Reserves & fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Overlopende passiva

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Baten Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan de doelstellingen Doelstelling: Advies en Informatie Doelstelling: Lotgenotenactiviteiten Doelstelling: Vrijwilligers Doelstelling: Trainingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Saldo Resultaatbestemming Continuïteitsreserve De begroting in 2013 is op hoofdlijnen vastgesteld. Dit is veroorzaakt door de wisselingen in het bestuur, waardoor de begroting in 2014 met meer detail is vastgesteld. Toelichting verschillen: De baten zijn veel lager dan begroot. Dit zit met name in de lagere baten uit eigen fondsenwerving en baten uit acties van derden. Deze zijn veel lager dan begroot, doordat onder andere het bestuur minder aandacht heeft gehad voor het werven van fondsen. Het bestuur is op zoek naar een lid voor fondsenwerving en communicatie. Daarmee komen de baten weer op het niveau zodat de Stichting Achter de Regenboog jaarlijks in staat is financieel 4 lotgenotenactiviteiten te organiseren (jaarlijks elke regio één lotgenotenactiviteit). De realisatie van de lasten wijkt met name bij de doelstelling lotgenotenactiviteiten af. Dit komt doordat in 2013 twee grote activiteiten en twee kleinere zijn georganiseerd: 15

17 De regio Noord heeft een regenboogdag voor gezinnen georganiseerd. De regio Zuid heeft in 2013 én een terugkomdag (voor een gezinsweekend 2012) én een gezinsweekend. In de regio West is een kinderweekend georganiseerd. De verwachting (begroting) was dat er drie grote activiteiten georganiseerd zouden worden, twee gezinsweekenden en één kinderweekend. Gelukkig zijn er in bijna alle regio s activiteiten ontplooid. Voor 2014 verwachten we dat de regio Oost ook weer een gezinsweekend organiseert. 16

18 V. Plannen voor 2014 In 2014 zal de focus - naast de reguliere activiteiten - liggen op onderstaande interne en externe beleidsdoelen. Het verstevigen van de samenwerking tussen regio s Het zorgdragen voor een stabiele bestuurssamenstelling en tijdige opvolging Het aantrekken van vrijwilligers voor fondsen- en donateurwerving, en communicatie en het evalueren van de app Whydonate die doneren makkelijk maakt Het verhogen van de zichtbaarheid van Stichting Achter de Regenboog als landelijk netwerk met regionale steunpunten, ondermeer via een nieuwe landelijke website en de inzet van sociale media Het herstellen van oude samenwerkingsrelaties en aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden Het voorbereiden en vieren van het twintig jarig bestaan van Achter de Regenboog De afgelopen jaren is gewerkt op basis van het beleidsplan In 2014 zal dit beleidsplan worden gesteld. We zullen ons dan onder andere bezinnen op de verhouding bestuur-regio s en de toekomst van de stichting. VI. Activiteiten en diensten 2013 Om de doelen van de stichting te verwezenlijken, worden diverse activiteiten ontplooid door de stichting. Hieronder worden deze één voor één kort toegelicht en wordt verteld wat er in 2013 op dat gebied is gebeurd. A. Informatie- en advieslijn Bij de Informatie- en Advieslijn kan iedereen terecht met vragen over rouw bij kinderen en jongeren. Men kan ook om advies vragen bij de begeleiding van kinderen en jongeren tijdens of na een persoonlijk verlies. Er zijn veel mensen die hiervan gebruik maken. Vooral ouders die voor het eerst geconfronteerd met een overlijden van een gezinslid, zitten met allerlei vragen, waarmee zij worstelen. Een overgebleven ouder heeft vaak genoeg aan zijn/haar eigen rouw en is niet altijd staat daarnaast nog adequaat met het verdriet of de boosheid van de andere gezinsleden om te kunnen gaan. 17

19 Ook veel hulpverleners (o.a. maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers van de terminale thuiszorg, mensen van voogdij-instellingen) en mensen werkzaam in het onderwijs (leerkrachten, interne begeleiders) en/of de kinderopvang (peuterleidsters) maken dankbaar gebruik van dit laagdrempelige aanbod. Het roept vaak veel onzekerheid op bij mensen die te maken kijgen met rouwverwerking van kinderen en jongeren. Hulpverleners blijken vaak niet specifiek genoeg hiervan op de hoogte te zijn. Mensen laten meestal niet merken hoezeer ze het op prijs stellen dat er naar hen geluisterd wordt, dat er iemand met kennis van zaken spreekt en luistert en dat ze met een paar adviezen of soms alleen een luisterend oor weer verder kunnen gaan. Soms wordt er heel concreet om een hulpverlener in de buurt gevraagd omdat er meer nodig is voor iemand die erg getroffen is door een verlies. De doelstelling van de Informatie- en Advieslijn sluit aan bij de hierboven genoemde situatie: - het geven van concrete adviezen en informatie toegespitst op de individuele situatie van het kind zodat escalaties voorkomen kunnen worden. Dit heeft een belangrijke preventieve werking. - het emotioneel ondersteunen van de beller - het doorverwijzen naar een aangewezen hulpverlener indien telefonisch advies onvoldoende is. Foto s Yolant Vermeulen: I&A-team en supervisoren Carine Kappeijne en Greetje van Treeck Werkwijze Op dit moment werken 14 enthousiaste medewerkers (13 vrouwen en 1 man) en twee supervisoren mee om de Informatie- en Advieslijn zo goed mogelijk vorm te geven: 4 dagen per week van 9 tot 11 uur. Zij krijgen tweemaal per jaar intervisie van 2 professionals (supervisors), die hen ook getraind en ingewerkt hebben, en die ook als vrijwilliger meedraaien. Tijdens de schoolvakanties wordt er minder frequent gebeld; de informatie- en advieslijn is dan ook minder uren geopend. Vooral in juli en december zijn er meestal minder bellers. 18

20 Resultaten Er belden 117 mensen in 2013 naar de lijn. Dit is een daling van 19% ten opzichte van Meestal werd er gebeld door een moeder (52 keer) en 34 keer is er door een hulpverlenende instantie/huisarts. School (leerkracht/intern begeleiding/schoolmaatschappelijk werker) hebben 4 keer gebeld. Familie/vrienden belden 7 keer, en 13 keer werd er door een vader gebeld. Er waren nog 7 overige bellers. De aard van de gesprekken is heel divers. Veel informatieve gesprekken, maar ook voorlichtend, hulpverlenend en emotioneel steunend. De meeste hulp wordt gezocht voor 1 kind. Maar ook wordt er hulp gevraagd voor meerdere kinderen of voor een gezin. Er is 50 keer sprake van een doorverwijzing geweest. Er wordt bijna vanuit het hele land gebeld, maar vooral vanuit Noord- en Zuid Holland en Gelderland. Vanuit Zeeland, Flevoland en Limburg werd niet of nauwelijks gebeld. De mensen kennen de stichting veelal door internet, maar ook vanuit de hulpverlening/huisarts of het ziekenhuis die met het advies komen om de stichting te raadplegen. Verder is de stichting ook bekend door mond-tot-mond reclame of via andere kanalen. Het aantal bellers is het afgelopen jaar weer afgenomen. Op 33 werkdagen zijn er geen bellers geweest De vraag is waarom er minder gebeld is. De website wordt intensief bezocht en er wordt ook g d. Hierbij gaat het dan vaak om wat minder complexe vragen die ook een eenduidig antwoord krijgen. Toch blijft de behoefte ook bestaan aan een persoonlijk gesprek, waarin de beller allereerst een luisterend oor krijgt, en ook een meer op de persoon en situatie gericht antwoord. Vaak geven de bellers aan dat ze zich enorm gesteund voelen of net weer een beetje meer moed hebben gekregen om door te gaan. Dit is ook voor de vrijwilligers een enorme stimulans om dit werk met toewijding te blijven doen! Vrijwilligers In 2013 werkten er in totaal 15 opgeleide vrijwilligers mee aan de informatie- en advieslijn, naast 2 begeleidende supervisoren die ook, als dat nodig is, als vrijwilliger meedraaien. 1 medewerker is halverwege 2013 gestopt met het werken bij de I&A lijn. Eind 2012 waren er 9 nieuwe mensen (8 vrouwen en 1 man!) bijgekomen. Ook zij zijn opgeleid: ze hebben vier dagdelen theoretische en praktische training ontvangen. Vervolgens hebben ze als een soort stage (minimaal 2 ochtenden) met een ervaren 19

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie