Inhoud. Colofon. Mission statement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Colofon. Mission statement"

Transcriptie

1 FRATERS CMM 1/11 Hier ben ik Heer Stichting Bondgenoot Partner Fraters halve eeuw in Brazilië Overname kinderdorp Namibië Haagse herinneringen Verbondenheid 1

2 Inhoud column van de rond frater andreas algemene overste 4 5 Mission statement Barmhartigheid is van alle tijden en plaatsen. Barmhartigheid staat centraal in alle wereldgodsdiensten: hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam. De beweging van barmhartigheid heeft een spoor getrokken in de geschiedenis. De verschillende vormen waarin zij verschijnt, zijn uitdrukking van de samenleving waarin zij ontstond en van de spiritualiteit die haar draagt. De Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid is geworteld in de christelijke barmhartigheid. Colofon Fraters CMM (voorheen Ontmoetingen) is het driemaandelijks contactblad van de Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid ( Fraters van Tilburg of Fraters CMM ). Een abonnement is gratis (aanvragen via adres hieronder). ISSN Redactie: Rien Vissers (hoofdredacteur), frater Edward Gresnigt, frater Ad de Kok, frater Lawrence Obiko, frater Ronald, Randang, frater Jan Smits, Peter van Zoest (eindredacteur) Ontwerp en opmaak: Heldergroen Druk: DekoVerdivas, Tilburg Contact: Fraters CMM, Gasthuisring DT Tilburg tel.: (Rien Vissers) fax: website: Een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten is welkom op ING-bankrekening t.n.v. Fraters CMM Tilburg Fotoverantwoording: Kinderen in het Children s Education Centre in Usakos, Namibië (foto: frater Broer Huitema). Foto omslag achter: Alhambra, Granada, Spanje (foto: frater Ad de Kok). Verloren zoon, Rembrandt. 2

3 Hier ben ik Heer 6 Kort nieuws 8 Stichting Bondgenoot Partner 10 Van de redactie De algemene overste van de Fraters CMM verblijft jaarlijks vele uren in het vliegtuig om provincies en regio s van de congregatie te bezoeken die aan de weg van barmhartigheid timmeren. Dat blijkt ook weer in dit nummer. Op 23 oktober was hij in Usakos, Namibië, waar de fraters officieel de leiding overnamen van het Children s Education Centre voor kansarme kinderen. Vier fraters legden 25 november in Manado, Indonesië, in zijn handen hun geloften voor het leven af. Op 12 december deed een frater in Brazilië zijn professie voor het leven ten overstaan van de algemene overste. Vier dagen eerder vierde frater Broer Huitema er met fraters en genodigden dat de fraters een halve eeuw geleden in het Latijns- Amerikaanse land arriveerden. Ook was hij aanwezig op 5 maart bij de officiële opening van de Saint Vincent Primary School, in Mosocho, Kenia, die de fraters hebben overgenomen. Al reizend maakt hij veel blijdschap en toekomstgerichtheid mee. Maar de congregationele medaille heeft ook een keerzijde. Fraters CMM maakt ook melding van de opheffing van de CMM-regio Californië die in 1963 werd opgericht. De laatste fraters keerden 17 februari terug naar Nederland. En dan is er het seksueel misbruikschandaal dat de kerk en de congregatie teistert. Een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis!, schrijft frater Broer Huitema in zijn column. Hij is speciaal begaan met wat de slachtoffers is overkomen: Van ons wordt nu gevraagd, een stukje met hen mee te lijden. Dié weg van barmhartigheid ligt nu voor ons open. Fraters halve eeuw in Brazilië Overname kinderdorp Namibië Kort nieuws 16 Haagse herinneringen Verbondenheid! in memoriam 21 BRONNEN 23 3

4 Column VAn de algemene overste Het is ongeveer een jaar geleden dat de eerste berichten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Nederland naar buiten kwamen. Die eerste publicaties leidden tot een golf van reacties. In bijna alle gevallen ging het om seksueel misbruik dat lang geleden had plaatsgevonden: soms meer dan zestig jaar! We waren geschokt door de berichten die bij ons binnen kwamen. Tientallen slachtoffers van seksueel misbruik door fraters meldden zich. Soms werden fraters met naam en toenaam in de media genoemd. Een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis! Natuurlijk beseffen wij dat de meeste fraters hun werk goed hebben gedaan. Natuurlijk weten we dat slechts een klein percentage fraters zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik of andere vormen van machtsmisbruik. Maar toch: we zijn geschrokken van de omvang ervan. Langzaamaan krijgen we een beter inzicht in wat er fout is gegaan. Maar het verhaal is nog lang niet af. Ik heb ondertussen zo n twintig slachtoffers gesproken. Met vaak schrijnende verhalen. Niet alleen over het misbruik maar ook over de gevolgen van het misbruik in hun verdere leven. Niet iedereen heeft er blijvende schade aan overgehouden, maar velen toch wel. Ieder slachtoffer heeft een ander verhaal. Dat je naar hun verhaal luistert, hen serieus neemt en spijt betuigt, is natuurlijk al belangrijk. De soms diepe wonden die de misbruikpleger in het leven van het slachtoffer heeft geslagen, kun je echter niet wegnemen. Soms gaan slachtoffers verder en melden zich bij de kerkelijke instelling Hulp & Recht, om via die organisatie erkenning en genoegdoening te krijgen. Velen hebben het ook gemeld bij de commissie Deetman. De weg naar verzoening en heling is nog een lange weg. Maar ik hoop van harte dat ieder die weg kan gaan. We mogen ons niet verschuilen achter het feit dat het overal voorkomt, dat het zo lang geleden is of dat het om een minderheid gaat. De slachtoffers komen nú naar voren en vragen nu onze aandacht. De enige weg die we kunnen en moeten bewandelen is de weg van openheid en het serieus nemen van ieders verhaal. De enige weg is, te erkennen dat in het verleden fouten zijn gemaakt en dat individuele medebroeders misbruik hebben gemaakt van hun macht. De enige weg is, onze spijt te betuigen over wat slachtoffers door toedoen van een aantal van onze medebroeders is overkomen. Door hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie kunnen we onze geloofwaardigheid terugwinnen. Door er wereldwijd aandacht voor te vragen kunnen we er aan bijdragen, misbruik in de toekomst te voorkomen. Slachtoffers hebben geleden of lijden er nog onder. Van ons wordt nu gevraagd, een stukje met hen mee te lijden. Dié weg van barmhartigheid ligt nu voor ons open. frater Broer Huitema 4

5 rond frater andreas Frater Maria Andreas Meestal spreken we over frater Andreas, maar eigenlijk heette hij frater Maria Andreas. Zelf was hij zich daar ten volle van bewust. Op 1 november 1860 was hij zijn tijdelijke professie begonnen met het uitspreken van zijn naam: Ik, frater Maria Andreas, beloof aan God almachtig Het was een wat merkwaardig gebruik van de congregatie dat alle fraters de naam van Maria als eerste naam voerden. Hoeveel betekenis dat voor hen had, is niet duidelijk, voor de meeste fraters was het wel meer dan alleen de afkorting M. in hun naam. Voor frater Andreas was de eerbied voor de Heilige Maagd zo groot en intens, dat de afkorting M. niet meer volstond en Maria voluit geschreven moest worden. De eeuw waarin hij leefde, kende een steeds krachtiger Mariaverering. De officiële verklaring van het dogma van de onbevlekte ontvangenis in 1854 was voor de toen dertienjarige Andreas het eerste hoogtepunt dat hij meemaakte. Of zijn keus er mede door ingegeven is, weten we niet, maar een jaar later koos hij voor een leven bij de fraters en ging hij naar de kweekschool. Meteen na zijn aankomst daar begon hij elke ochtend en elke avond Fraters bidden bij Lourdesgrot in de tuin van de Ruwenberg. drie Weesgegroeten te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria. Als onderwijzer in opleiding hoorde hij van de bijzondere verschijningen in Lourdes in Zijn leven lang zou hij zich uitvoerig blijven documenteren over alle Mariawonderen. Bij de Lourdesgrot in de tuin zag men hem vaak neerknielen in gebed, aldus zijn medebroeder Amatus. Frater Amatus heeft de devoties van frater Andreas gedetailleerd beschreven. Zo bad frater Andreas elke dag met buitengewone eerbied het Officie van de Heilige Maagd. Ook bad hij driemaal daags het Angelus met grote godsvrucht. Hij droeg de speciale Mariamedaille van het Heilig Scapulier met hoogschatting. Vurig bad hij het dagelijkse rozenhoedje en veelvuldig herhaalde hij dit gebed op zon- en feest- en recollectiedagen. De voornaamste Mariafeesten vierde hij met bijzondere geestelijke blijdschap en bereidde ze voor met een noveen. Dikwijls leefde hij zich in de bijzondere rol van Maria bij de Menswording in, in gedachten overwoog hij haar deugden en voorrechten. De spiritualiteit van frater Andreas was sterk gekleurd door zijn hartstochtelijke liefde voor de Moeder Gods. Een aantal kanten van zijn persoonlijkheid kunnen we alleen begrijpen tegen de achtergrond van haar voorspraak, die hij zocht en verkreeg: zijn zachtmoedigheid, zijn trouw, zijn grenzeloos vertrouwen in Gods goedheid. Frater Andreas kon gaarne en lang bidden tot de Moeder Gods. Volgens zijn vriend Amatus had hij haar naam altijd op zijn lippen. Charles van Leeuwen 5

6 Nederland Hier ben ik Heer In het Tilburgse woonzorgcentrum Joannes Zwijsen vond op 26 november de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor alle fraters en geassocieerde leden van de Nederlandse provincie. De provinciemiddag stond in het teken van Roepen. Hoofdspreker was frater Frans van Pinxteren. Hij belichtte de snelle ontwikkeling van het congregationele roepingenpastoraat in de afgelopen vijftien jaar. Ik wilde worden als frater Emilio bij wie ik twee jaar in de klas zat, zo vertelde hij ter inleiding over zijn persoonlijke roeping. Ik wilde niet vooral onderwijzer worden, nee, ik wilde frater worden, en ik had een vage kennis, dat dit iets met God van doen had. De roeping was natuurlijk nog verre van volwassen. Het was het prille begin. Behalve frater Emilio van Berkel speelden ook rector Karel de Beer van het noviciaat en de fraters Alfred Smits, frater Rumoldus van der Krabben een belangrijke rol in de groei van zijn religieuze leven: Deze mensen, en nog meer hebben me op de weg van mijn roeping bevestigd. Wervingscampagne Frater van Pinxteren besprak vervolgens hoe het roepingenpastoraat in de congregatie vanaf 1996 gestalte kreeg met het aantreden van het nieuwe provinciale bestuur. Dat kreeg van de algemene overste, Harrie van Geene, de opdracht lijnen naar de toekomst te verkennen. Daarvoor werd de Werkgroep Associatie, Roepingen en Presentatie in het leven geroepen. Een van de eerste wapenfeiten van de werkgroep was een opmerkelijke wervingscampagne. In een aantal dagbladen plaatste de congregatie advertenties met als kop: We zoeken mensen (m) met een hart die het lef Frater Frans van Pinxteren belicht het roepingenpastoraat van de congregatie. hebben om frater te willen worden. Frans van Pinxteren: Even waren de fraters van Tilburg wereldnieuws. Er kwamen ook heel veel reacties binnen: meer dan 150. Uiteindelijk zijn er weinig fraters uit voortgekomen. Maar de mogelijkheid om bij ons in te treden had veel aandacht getrokken. 6

7 In een andere advertentie werden Bondgenoten in de beweging van barmhartigheid gevraagd; mensen die zich aangesproken voelen door wat de Fraters CMM beweegt. Er kwamen enkele bijeenkomsten voor belangstellenden die honderden geïnteresseerden trokken. Hieruit ontstond de zelfstandige stichting Beweging van Barmhartigheid die met ruim vijftienhonderd sympathisanten nauw verbonden is met de Fraters CMM. Projectgroepen Ook aan associatie werd blijvend aandacht geschonken, aldus frater Van Pinxteren. De congregatie heeft nu vijf geassocieerde leden: Betty Karhof, Lex van der Poel, Nelleke Verstijnen en Christianne en Henk van de Wal. Terugkijkend, mogen we niet ontevreden zijn, concludeerde hij. De werkgroep werd in 2008 opgeheven. Er voor in de plaats kwamen de projectgroepen Roepen en Associatie. De eerste presenteerde in 2009 de brochure Fraters om belangstelling voor het fraterleven te wekken. De tweede richt zich op het bieden van verdieping aan de geassocieerde leden en het zorgen voor aanwas van geassocieerden, onder meer door bezinningsdagen en het aanbieden van een leerroute, getiteld Toegewijd leven in kerk en wereld. Deze is een succes geworden, stelde frater Van Pinxteren vast. We hadden op twaalf deelnemers gerekend, het werden er vijfentwintig. Inmiddels is er besloten de leerroute te herhalen omdat er nog steeds gegadigden zijn. Hij besloot met een kanttekening over de begeleiding van nieuwkomers: Als zich iemand aandient, zullen we er bedacht op moeten zijn dat de eventuele kandidaat heel veel zal moeten leren. Het zijn mensen van deze tijd: de kennis omtrent onze godsdienst is vaak heel gering. We zullen dus geduld moeten hebben. De lat niet te hoog leggen. We zullen ze de kans moeten geven in te groeien in onze gemeenschap om zich onze spiritualiteit eigen te maken. Dan pas kunnen ze zeggen: Hier ben ik Heer, uw wil te doen is mijn vreugde. Laten we daar dagelijks voor bidden. Peter van Zoest De moeder van frater Niek Hanckmann, Han (links), in gesprek met geassocieerd lid Christianne van de Wal tijdens de provinciemiddag. CMM-archivaris Rien Vissers hield aan het einde van de provinciemiddag een PowerPointpresentatie over verschillende portretten van congregatiestichter Joannes Zwijsen. De fraters Ben Westerburger (links) en Jan Smits heffen het glas aan het eind van de provinciemiddag. 7

8 kort nieuws Professie voor het leven in Brazilië Frater Robert Alan Benevenuto Aparecido met zijn ouders na het afleggen van zijn professie voor het leven. De Braziliaanse frater Robert Alan Benevenuto Aparecido deed op 12 december zijn professie voor het leven tijdens een eucharistieviering in de Padre Eustáquio parochiekerk te Belo Horizonte. Frater Craudeci Moreira hernieuwde in dezelfde viering zijn tijdelijke professie. In zijn toespraak zei de algemene overste, frater Broer Huitema, het moedig te vinden van de frater om deze stap te zetten, omdat er momenteel geen kandidaten zijn in Brazilië. Hij liet weten zich in zijn situatie te herkennen: Toen ik in 1978 mijn professie voor het leven deed, waren er weinig kandidaten in Nederland. Het was niet gemakkelijk voor mij. Toch heb ik er voor gekozen frater te worden, overtuigd dat Hij me riep lid van de congregatie te worden. Ik vond er geluk en een vruchtbare samenwerking. Dat geluk en vruchtbaar werk in het apostolaat wens ik ook jou toe: je kunt als frater een gelukkig en rijk religieus leven leiden. Met een verwijzing naar zijn recente reizen naar Indonesië, Kenia en Oost-Timor waar in totaal acht fraters hun professie voor het leven aflegden, onderstreepte hij: Frater Alan, jullie waren dus met negen fraters CMM. Binnen de congregatie ben je niet alleen. Je kunt rekenen op de steun van je medebroeders die je zijn voorgegaan in wat jij vandaag hebt ondernomen. Ze bidden vandaag voor je. CMM-regio Californië opgeheven De CMM-regio Californië is opgeheven. Tijdens de bestuursperiode van algemeen overste frater Novatus Vinckx werd de regio in 1963 opgericht. Frater Emericus Goossens trad aan als eerste communiteitsoverste. Tal van fraters hebben onderwijswerk verzet vanuit de communiteiten in Los Angeles en Oxnard. De huidige regionale overste, frater John Grever, was een van de eerste vijf fraters die in Californië begonnen. Hij keerde met frater Richard van Rooij op 17 februari terug naar Nederland. Beiden hebben hun intrek genomen in de communiteit Joannes Zwijsen in Tilburg, waar ze weer verenigd zijn met de fraters William Verheijen, Godfried Kanen en Louis de Visser, die ook in Californië gewoond en gewerkt hebben. Frater Grever volgt frater De Visser op als algemene econoom. Deze had te kennen gegeven deze taak vanwege zijn leeftijd (75) te willen beëindigen. In een brief aan de fraters en de geassocieerd leden schreef algemene overste frater Broer Huitema over frater Louis de Visser: Ofschoon geen econoom van beroep, wist hij zich in zeer korte tijd in te werken en met grote bekwaamheid en zorgvuldigheid zijn werk als econoom uit te voeren. Hij heeft als algemene econoom in trouw en met grote plichtsbetrachting vijftien jaar lang de congregatie gediend. 8

9 Museum Scryption sluit deuren Museum Scryption in Tilburg heeft op 10 januari de deuren gesloten. Het museum voor schriftelijke communicatie en sociale media beschikt over onvoldoende financiële middelen om open te kunnen blijven. Zondag 9 januari was het museum voor het laatst geopend en voor iedereen gratis toegankelijk. Het museum legt de schuld voor de sluiting bij de gemeente Tilburg, die besloot de subsidie van ruim euro stop te zetten. Aan alle twaalf medewerkers is per 1 maart ontslag aangezegd. De collectie is inmiddels bij een bevriende instelling opgeslagen. Scryption bestond 22 jaar en toonde de geschiedenis van het schrift en het schrijven en de toepassingen daarvan op kantoor. Zo zagen bezoekers er typemachines, vulpennen, potloden, balpennen, kroontjespennen, kopieerapparaten, stencilapparaten, tekstverwerkers en kantoormeubels. De in 1995 overleden schrijver Willem Frederik Hermans liet Scryption zijn collectie van ongeveer tweehonderd schrijfmachines na. Het museum trok ruim bezoekers per jaar. De kennis en ervaring worden ingezet in een nieuwe organisatie die de naam Npuntnul draagt. Deze gaat de ontwikkeling van communicatie en sociale media op de voet volgen en duiden. Npuntnul zal activiteiten ontwikkelen als tentoonstellingen, media-installaties, lezingen en debatten, sociale mediaprojecten en projecten voor het onderwijs. De museumcollectie begon ooit als verzameling van de frater-onderwijzer Ferrerius van den Berg. Kort na de Tweede Wereldoorlog startte hij zijn studie voor de akte Schoonschrijven M.O. Tegelijkertijd ging hij ook allerlei voorwerpen en instrumenten verzamelen die met schrijven te maken hadden. Dat is het begin geworden van een unieke collectie die uitgroeide tot het Schrift- en Schrijfmachinemuseum, Bezoekers in het museum tijdens de laatste dag. dat aanvankelijk onderdak vond op een zolder van het generalaatsgebouw van de Fraters CMM aan de Gasthuisring in Tilburg. De groeiende collectie vond na omzwervingen in Tilburg onderdak in de voormalige Ambachtsschool aan de Spoorlaan, vlak naast het Noordbrabants Natuurmuseum. De gemeente Tilburg liet het pand verbouwen en brancheverwante bedrijven verzorgden de inrichting. Zo ontstond het museum met een wereldwijd vermaarde collectie. Beeld van frater Ferrerius van den Berg in Museum Scryption. Museum Scryption aan de Spoorlaan in Tilburg. 9

10 Indonesië Elisabeth Riphagen en frater Jan Koppens met enkele contactpersonen. Het werk van de Stichting Bondgenoot De Stichting Bondgenoot Partner zet zich in voor kansarmen in Indonesië, zowel kinderen als volwassenen. Er wordt gewerkt met educatieve en sociale projecten. Frater Jan Koppens, provinciaal van de Nederlandse CMMprovincie bezocht van 16 oktober tot 13 november samen met Gerrit en Elisabeth Riphagen namens de stichting enkele projecten. Hij werkte van 1970 tot 1996 in Indonesië, onder meer als novicenmeester en provinciale overste. Een korte terugblik van hem op het ontstaan van de stichting en het werkbezoek. Gerrit en Elisabeth Riphagen waren in de jaren zestig en zeventig namens de protestantse zending werkzaam in Rantepao (Sulawesi). Zij zetten zich in op een middelbare technische school en in een weeshuis. Na vele jaren kwamen ze naar Nederland terug, maar Elisabeth bleef actief voor het weeshuis. In 1999 keerde het echtpaar, na 27 jaar afwezigheid, terug naar Sulawesi. Juist toen voltrok zich een ramp: het kostbaarste deel van de technische school brandde af. Betekende dit het einde van de school? Het echtpaar voelde zich geroepen om met behulp van sponsors de school opnieuw op te bouwen. Met grote inspanning en vele werkbezoeken is dat gelukt. Er verrees weer een prachtige technische school aan de rand van het stadje Rantepao. Als vervolg hierop begon Gerrit Riphagen nieuwe schoolprojecten te bezoeken en te begeleiden. In 2002 werd ter onder- steuning de Stichting Bondgenoot Partner opgericht. Ik werd uitgenodigd daar zitting in te nemen. Gerrit en Elisabeth drongen er bij mij vaak op aan een keer mee te gaan op werkbezoek. Op 16 oktober was het zover. Gedurende vier weken zouden we samen de projecten op Sumatra en Sulawesi bezoeken. Tekort aan water De vlucht naar Medan (Sumatra) verliep zeer voorspoedig. Voor mij was het als een thuiskomst. We werden verwelkomd door frater Aris Payung en onze contactpersoon op Sumatra, Pak Samosir. Gerrit en Elisabeth vertrokken meteen naar Pematang Siantar. Ik bleef twee dagen in Medan. Daar bezocht ik een complex voor geestelijk gehandicapten. Zuster Kristiana (zusters KFSL, autonome tak van de Franciscanessen van 10

11 Bennebroek) leidde me rond. Haar grote betrokkenheid bij de kinderen, hun ontwikkeling en toekomst was voelbaar. Hét probleem waar men vaak tegenaan hikt, is een tekort aan water. Er zou dieper geboord moeten worden, zodat de zestig kinderen over voldoende water kunnen beschikken. Misschien dat de Bondgenoot Partner een helpende hand kan bieden. In Pematang Siantar vonden indringende gesprekken plaats met de directie van drie middelbaar technische scholen. De stichting had gedurende twee jaar kunnen zorgen voor verschillende workshops voor leraren (theorie, praktijk) en administratie. We bespraken de vorderingen in de praktijkafdeling. Een middelbare huishoudschool in Pematang Siantar, geleid door de zusters KYM (autonome tak van de Zusters van Liefde van Schijndel) heeft door de jaren heen via Bondgenoot Partner een nieuwe computerklas gekregen en een goede bibliotheek. Dat project werd tijdens dit bezoek afgerond. Bibliotheek Zoals ook bij andere werkbezoeken aan Pematang Siantar verbleven we in het fraterhuis aan de Jalan Nias. Een goed en gastvrij huis, waar frater Bosco Wuarmanuk Frater Jan Koppens in een praktijkhal van de technische school in Pematang Siantar. de leiding heeft als novicenmeester. Een middag heb ik een voordracht gegeven aan zo n dertig novicen (zusters, fraters en broeders) van vier congregaties, die een gezamenlijke cursus volgden. Van harte hoop ik dat ik ze heb mogen raken, waardoor hun persoonlijke roeping als mens en als religieus verder kan uitgroeien. In Balige waren we thuis bij de fraters op Soposurung. De middelbare school Bintang Timur staat onder leiding van frater Florentinus Halawa. Deze gerenommeerde school heeft nu de beschikking over een prachtige bibliotheek en een goed opgeleide bibliothecaris. Elisabeth, die veel aandacht schenkt aan het opzetten van bibliotheken in Indonesië, mag er trots op zijn.in Balige hebben ook heel persoonlijke gesprekken plaatsgevonden tussen Gerrit, Elisabeth en mij. We spraken over geloof, oecumene, broederschap, geloften, over de zending en toekomst van de stichting. Fijn dat je zo thuis mag zijn bij elkaar. Contactpersonen Frater Martin Rukka bood ons in het fraterhuis te Makassar, Sulawesi, een ruimte aan om een uitvoerig gesprek te hebben met onze drie contactpersonen in Indonesië. Zonder de inzet van deze partners, die allen pro deo werken, zou het werk van de stichting misschien wel afgebouwd moeten worden. Het overleg op 30 oktober maakte duidelijk dat we dezelfde visie en bewogenheid delen. Precies twee maanden later, 30 december, werden in Nederland drie jonge mensen benaderd om lid te worden van het stichtingsbestuur. Ze reageerden enthousiast. Zo werd het bestuur uitgebreid met drie frisse krachten. Op naar een mooie toekomst, mede geïnspireerd door onze drie contactpersonen in Indonesië. Blijde gezichten Op Sulawesi, waar we twee weken waren, bezochten we vele lopende of afgeronde schoolprojecten. Even wil ik stil staan bij Panti Asuhan, het weeshuis in Rantepao. Door een anonieme donatie konden we in Makassar boeken, verschillende muziekinstrumenten en spellen voor de kinderen kopen. Dat was een schot in de roos! Blijde gezichten alom. Met een meisje, dat nu op de middelbare school zit, had ik een wat langer gesprek. Wat later dan gepland kwam op 13 november een einde aan de terugreis naar Nederland. Op Schiphol nam ik afscheid van Elisabeth. Gerrit zou nog een maand in Indonesië achterblijven. Voor hem stond Flores op de agenda. Wat ben ik blij dat ik een klein radertje mag zijn binnen de Stichting Bondgenoot Partner. frater Jan Koppens De weeskinderen in Rantepao met hun nieuwe gitaren. 11

12 Brazilië Fraters halve eeuw in Brazilië De Fraters CMM herdachten op 8 december dat vijftig jaar geleden de eerste fraters in Brazilië arriveerden. Het waren Sjaak Staats, Leonis Puts, Ignatio Beijers, Cristino Gemen en Jo Huiskamp. Van hen woont de regionale overste frater Cristino Gemen nog steeds in Belo Horizonte, waar ze zich een halve eeuw geleden vestigden. Frater Nicácio Huiskamp blikt terug op de jubileumviering. De overvolle parochiekerk van Padre Eustáquio. De algemene overste, frater Broer Huitema, kwam 5 december in Belo Horizonte aan om samen met de fraters het historisch gebeuren te gedenken. Woensdag 8 december, op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, had om 10 uur de plechtige eucharistieviering plaats in de overvolle parochiekerk van Padre Eustáquio. Celebrant was de kardinaal Serafim Fernandes de Araújo, emeritus-aartsbisschop van Belo Horizonte. Met hem concelebreerden de emeritus- bisschop van Itabira-Coronel Fabriciano, Lellis Lara, en achttien priesters van de bisdommen waar de fraters actief zijn of waren. Op de eerste banken namen de dertien aanwezige fraters plaats. Voor de zang zorgde een koor, voor deze gelegenheid gevormd uit personeel van het College Padre Eustáquio, onder leiding van frater Cristino Gemen. Waardering De kardinaal liet in zijn homilie duidelijk uitkomen hoe de fraters op verscheidene pastorale terreinen werkzaam zijn waar de kerk hen het meest nodig heeft. Op die manier maken ze het CMM-charisma van broederschap en barmhartigheid waar. Hij was hulpbisschop in Belo Horizonte, toen de fraters er in 1960 aankwamen. De emeritus-aartsbisschop sprak zijn vreugde, waardering en dankbaarheid uit, mede namens het aartsbisdom. Bisschop Lellis Lara liet niet na om ook iets te zeggen namens het bisdom Itabira-Coronel Fabriciano waar de fraters zich onder meer speciaal inzetten voor de Cidade do Menor (Kinderstad). Tijdens de viering brachten leerlingen van het College Padre Eustáquio een kleine hulde aan de fraters. Zij droegen een schilderij van Maria Moeder 12

13 van Barmhartigheid binnen, een afbeelding van CMMstichter Joannes Zwijsen en borden met de woorden van het motto van de beweging van barmhartigheid: VER (zien), COMOVER-SE (bewogen worden), MOVER-SE (in beweging komen) en PROMOVER (de mens promoveren). De algemene overste en frater Alan Robert Aparecido Benevenuto bij het begin van de eucharistieviering. De kernwoorden van de CMM-spiritualiteit uitgebeeld. Hoop De processie bij de offerande bestond uit vertegenwoordigers van de pastorale werken en bewegingen waar de fraters bij betrokken zijn zoals: parochie, onderwijs (Colégio Padre Eustáquio) vorming-opleiding, bezin ningscentrum, religieuzen en groepen van de beweging van barmhartigheid. Zo waren er mensen uit onder andere Igarapé, São Joaquim de Bicas, Itabira, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Lagoa Santa, Janaúba en Belo Horizonte. Frater Broer Huitema richtte zich met woorden van waardering en dank tot het bestuur van de regio en alle fraters. Hij bracht de mannen van het eerste uur in herinnering. De levenden, frater Sjaak Staats en frater Cristino Gemen, en de overledenen, frater Jo Huiskamp en frater Leonis Puts, en alle fraters die de afgelopen vijftig jaar hun beste krachten gaven (en geven). Met piëteit herdacht hij de onlangs overleden fraters Servano Leyten en Leopoldo Remans. Zijn vreugde en hoop op de toekomst sprak hij uit naar aanleiding van de professie voor het leven van frater Alan Robert Aparecido Benevenuto. Herinneringsplaat Aan het einde van de viering werd een herinneringsplaat aangeboden aan frater Cristino Gemen, uit dankbaarheid voor zijn werk en voor het werk van alle fraters die zich hebben ingezet voor het welzijn van het Braziliaanse volk, en in het bijzonder voor de jeugd van het land. Na de eucharistieviering was er een receptie in het Centro Comunitário van de parochie naast de kerk. Op de overdekte speelplaats van het College Padre Eustáquio werd voor de meer dan vierhonderd gasten een maaltijd geserveerd. De fraters Sjaak Staats en Misaël van den Borne, die momenteel in de Tilburgse communiteit van Joannes Zwijsen wonen, werkten respectievelijk 21 en 30 jaar in Brazilië. Op 8 december ontvingen zij van het generaal bestuur een feestelijk boeket bloemen om toch een beetje het gouden feest met hun medebroeders in Brazilië mee te kunnen vieren. frater Nicácio Huiskamp De regionale overste frater Cristino Gemen spreekt een dankwoord uit. 13

14 Namibië Overname kinderdorp Namibië De congregatie heeft op 23 oktober officieel de leiding overgenomen van het Children s Education Centre (CEC) in Usakos, Namibië. Tijdens een feestelijke plechtigheid overhandigde Frits Koopmans, oprichter en directeur, de statuten van de Stichting Kinderdorp Usakos aan frater Broer Huitema, algemeen CMM-overste. In de grote hal van het centrum, dat in de woestijn ten Noordwesten van de Namibische hoofdstad Windhoek ligt, was een groot gezelschap samengekomen. Velen brachten dank aan Frits en Hanneke Koopmans voor hun inzet. In 1991 startten zij het project dat in het begin aan acht straatkinderen huisvesting bood en inmiddels is uitgegroeid tot een centrum voor veertig kinderen. Wie een kind redt, redt de wereld, is hun lijfspreuk. Naast het CEC ligt Plot 65, waar vijf bewoners die inmiddels volwassen zijn, kunnen blijven wonen. Zij werken in het kinderdorp, in de tuin, in de ernaast gelegen school en in met het centrum verbonden bedrijfje dat bakstenen maakt van woestijnzand. Hulde Verschillende sprekers uit de Namibische samenleving voerden het woord. Maar het waren vooral de kinderen die van zich lieten horen. In zang en dans brachten zij hulde aan het echtpaar Koopmans. Ze werden daarbij begeleid door een Indonesisch orkest met Kolintang instrumenten. Onder de aanwezigen was ook de ambassadeur van Indonesië, die als een van de ondersteuners van het project het woord voerde. De algemene overste, frater Broer Huitema, herinnerde aan de tijd van oprichting. Al in 1991 waren er vriendschapsbanden tussen de familie Koopmans en de fraters. Frater Emericus Goossens, de toenmalige regionale overste in Namibië, hielp bij het ontwerpen van de statuten van het CEC. Bijna twintig jaar later kunnen de fraters, dankzij een toenemend aantal roepingen in Namibië, de leiding overnemen van Frits en Hanneke Koopmans, die kunnen gaan genieten van hun pensioen. De algemene overste wenste de fraters Rikardus Rumangun en Johannes Mateus, die de dagelijkse leiding op zich nemen, Kinderen van het CEC. veel succes. Samen met frater Gerard Mopeli Sehlabo vormen zij een kleine communiteit, St. Vincent de Paul, in het huis waar het echtpaar Koopmans jaren heeft gewoond. Het is een internationale gemeenschap: de drie fraters zijn afkomstig uit respectievelijk Indonesië, Namibië en Lesotho. Erfgoed Frater Broer Huitema dankte Frits en Hanneke Koopmans namens de congregatie: voor alles wat jullie hebben gedaan, voor jullie inzet, jullie grote inspanningen ten behoeve van kansarme kinderen. Hij liet weten te beseffen dat het niet gemakkelijk zal zijn om afscheid te nemen, maar hij gaf hen de verzekering dat we dit project als jullie erfgoed zullen koesteren. De algemene overste was niet met lege handen gekomen. Het generaal CMM-bestuur heeft besloten 2000 euro aan het centrum te schenken voor de aanschaf van materiaal voor sport- en muziekonderwijs. Voor de communiteit 14

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen. Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan

Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen. Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen Dia Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan vooraf: rustige muziek: instrumentale kerst cd 1 Inleiding:

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL 26 EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL Marike Spruyt - de Kloe / Willemieke Reijnoudt De grootste kracht van christelijk onderwijs is dat het bijdraagt aan karakterverandering. Op onze school komen kinderen uit arme

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het teken van het kruis herkennen

Het teken van het kruis herkennen Het teken van het kruis herkennen Leo van der Lans Het teken van het kruis herkennen LOF TER ERE VAN MARIA Donderdag, 25 maart 2010 Openingslied: God groet u zuivere bloeme Inleiding Vandaag, 25 maart,

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol Vol Liefde Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest Ari Schol Colofon www.arischol.nl 2016, Tweede druk Oorspronkelijke titel: Omslagontwerp en foto s: Foto auteur: Redactie: Opmaak: Vol Liefde Ari

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Sterzingen

Sterzingen Sterzingen 2017-2018 Viering Intredelied Nu sijt wellekome (ZJ 201) Welkomstwoord door de voorganger Welkom door sterzanger (s) S. Jezus is geboren voor iedere mens, voor elk kind. Al vierend willen we

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE

ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE OPENINGSLIED Mensen onderweg door stad en land en overzee. Dragen in hun handen vele vragen met zich mee. Bouwend aan een stad

Nadere informatie