Ruimte voor leren. Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T E Ruimte voor leren 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor leren. Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T 020 514 80 80 E info@kolom.net www.kolom.net. Ruimte voor leren 2 3"

Transcriptie

1 Ruimte voor leren Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T E Ruimte voor leren 2 3

2 Ruimte ruim-te de; v -n, -s 1 plaats om zich uit te strekken 2 een door grenzen bepaalde plaats: holle ~n; (ond) vrije ~ voor niet-verplichte vakken beschikbare tijd 3 onbegrensde verzameling van plaatsen; het heelal: Ruimte voor leren 4 5

3 Inhoudsopgave Introductie Onderwijstypes binnen KOLOM SBO De Driesprong SBO Professor Dumont SBO De Hasselbraam SBO-Zuid Meander SBO-Zuid St. Paulus SO De Kleine Prins SO Alphons Laudy VSO Alphons Laudy SO De Heldring VSO De Heldring Praktijkcollege De Atlant Praktijkcollege De Dreef Praktijkcollege Noord Praktijkcollege Het Plein Praktijkcollege De Schakel Locaties Ruimte voor leren 4 5

4 Beste ouders en verzorgers, Wij heten u van harte welkom bij Kolom. Een nieuwe schoolkeuze is altijd omringd met spanning. Het is spannend voor u en uw kind. Maken we een goede keuze, sluit de school goed aan bij wensen en verwachtingen. De schooltijd is de belangrijkste periode in je leven, die je maar één keer doet. Kolom is een stichting voor speciaal onderwijs in Amsterdam en Haarlem met 12 scholen. Kolom heeft scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs: vier scholen voor speciaal basisonderwijs (op vijf locaties), één school voor speciaal onderwijs cluster IV (op twee locaties), twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster III (op vier locaties) en vijf scholen voor praktijkonderwijs, de praktijkcolleges. Kolom biedt onderwijs en zorg voor leerlingen van 4 tot 20 jaar binnen een omgeving waar de leerling op basis van eigen mogelijkheden en levensbeschouwing aan zijn/ haar persoonlijke ontwikkeling kan werken. Omgaan met verschillen tussen leerlingen vinden wij erg belangrijk en staat hierbinnen centraal. Om in te spelen op ontwikkelingskansen en mogelijkheden van leerlingen die extra hulp nodig hebben, bevordert Kolom het verfijnen van leerstappen, het variëren in structuur en het aanbieden van uiteenlopende werkvormen. Leerlingen op onze scholen krijgen gerichte aandacht en begeleiding. Kolom kan dit bieden door het inzetten van diverse deskundige medewerkers in kleinschalige groepen. Ons motto is dan ook Ruimte voor leren. Wij hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van uw kind en willen u bij voorbaat danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Namens stichting Kolom, Drs. A.J.C. de Wit, Algemeen directeur Ruimte voor leren 6 7

5 Onderwijstypes binnen Kolom Speciaal BasisOnderwijs SBO Niet ieder kind is hetzelfde. Er zijn kinderen die prima terecht kunnen op een reguliere basisschool. Andere leerlingen hebben meer behoefte aan extra zorg of hebben extra hulp nodig bij het hele leerproces. Indien de reguliere basisschool deze zorg of hulp niet kan bieden, zijn deze leerlingen aangewezen op een school voor speciaal basisonderwijs. En dat is nu precies wat stichting Kolom te bieden heeft. Onder Kolom vallen vier scholen op vijf locaties die zich gespecialiseerd hebben in het geven van onderwijs op maat aan kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot ca. 12 jaar. Twee van deze scholen hebben daarbij een afdeling voor kinderen vanaf 4 tot 7 jaar. Alle scholen hebben specialisten in huis, die deskundig zijn in het begeleiden en ondersteunen van het kind. Een SBO school biedt de leerling: π veel aandacht voor het pedagogisch klimaat: structuur, veiligheid, positieve benadering, herkennen talenten, benadrukken kwaliteiten; π passend basisonderwijs voor 4 of 6 tot ca. 12 jarigen; π een begeleidingscommissie bestaand uit: directeur, psycholoog, schoolarts en maatschappelijk deskundige; π ondersteuning door specialisten (o.a. rekenen, lezen, logopedie, speltherapie). Een SBO school is geschikt voor leerlingen met: π een intelligentieniveau vanaf moeilijk lerend; π specifieke leerproblemen op gebied van taal en rekenen, een disharmonisch (intelligentie)profiel met als gevolg een onderwijsbeperking in termen van instructie- en ondersteuningsbehoeften; π sociaal-emotionele problemen. Speciaal onderwijs ZMOK Alle kinderen die bij een ZMOK school worden aangemeld, hebben op één of andere manier problemen met hun gedrag. Elk kind laat dat op zijn eigen manier zien en reageert anders. Sommige kinderen worden als lastig of onverschillig ervaren, anderen als teruggetrokken of verdrietig. Vaak geven ook bepaalde vakken problemen, zoals lezen, spellen of rekenen. Veelal zijn de kinderen niet in staat om zich goed te concentreren en lang achter elkaar te kunnen werken. Samenvattend: een ZMOK school (cluster IV) biedt hulp/ onderwijs aan kinderen met: π gedragsproblemen die het functioneren op een reguliere school in de weg staan; π sociaal/emotionele problemen die het functioneren op een reguliere school in de weg staan; π een intelligentieniveau dat op moeilijk lerend niveau zit of daarboven. Kolom heeft één school op twee locaties die zich richt op deze specifieke zorg voor leerlingen in de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen hebben een sterke behoefte aan professionele en individuele begeleiding. Onze leerkrachten zetten zich dan ook dagelijks gepassioneerd in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs dat passend is bij de individuele behoeftes van het kind. Een ZMOK school biedt de leerling: π specialistisch basisonderwijs; π het kind staat centraal, de ouder is partner; π individuele aandacht door deskundige medewerkers; π positieve benadering, herkennen talenten, benadrukken kwaliteiten; π aandacht voor omgaan met conflicten en aanleren sociale vaardigheden. (Voortgezet) Speciaal onderwijs ZMLK Onder Kolom vallen twee scholen (op vier locaties) voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 20 jaar. Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking. Alle leerlingen hebben een indicatie voor REC III (zeer moeilijk lerend). Onder begeleiding van professionele leerkrachten wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om in een vertrouwde omgeving en in eigen tempo te leren. De twee scholen hebben in totaal vier locaties: twee voor leerlingen van 4 tot 13 jaar en twee voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. De ZMLK scholen: π benadrukken de kwaliteiten van de leerling; π herkennen talenten; π werken onderling intensief samen; π werken samen met andere partners, zoals zorginstellingen; π geven onderwijs gericht op participatie en emancipatie. Een ZMLK school biedt de leerling: π een positieve benadering; π veel structuur; π praktische lessen ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij; π een lessenpakket op sociaal-emotioneel en cognitief gebied, uitgaande van het eigen niveau. Een ZMLK school is geschikt voor: π leerlingen met een verstandelijke beperking. Praktijkonderwijs PrO PRO staat voor praktijkonderwijs. Er zijn vijf praktijkopleidingen (vier in Amsterdam en één in Haarlem) die zich richten op leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar. Deze leerlingen hebben moeite met theoretisch leren en hebben behoefte aan een kleinschalige en praktische leeromgeving. Daarom is het binnen het praktijkonderwijs van vitaal belang dat deze leerlingen worden opgeleid in een kleinschalige omgeving, waarbinnen eigentijds en vakgericht onderwijs wordt gegeven. Een praktijkcollege biedt de leerling: π persoonlijke aandacht; iedereen kent iedereen; π aandacht voor zelfstandig wonen, werken en zinvolle vrijetijdsbesteding; π eigentijds vakgericht onderwijs + stages gericht op certificering; π goed geoutilleerde (vak)lokalen en leerwerkplaatsen. Een praktijkcollege is geschikt voor de volgende leerlingen: π leerlingen van jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige praktische leeromgeving. Ruimte voor leren 8 9

6 SBO De Driesprong De Driesprong is een orthodidactische en orthopedagogische school met speciaal basisonderwijs. De school is er voor kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben bij het leren. De Driesprong heeft een oecumenische grondslag, met veel oog voor cultuur en levensbeschouwing. Daarbij ligt de focus op persoonlijke aandacht en kijken we naar de positieve eigenschappen en voorkeuren van het kind. Zelfstandigheid, zelfrespect en zelfredzaamheid, maar ook respect en zorg voor elkaar vinden we belangrijk. Het onderwijs is zo ingericht dat we bij ieder kind het hoogst haalbare proberen te bereiken. Bijzonder aan de Driesprong is de eigen orthotheek, met speciale lesmethoden en leerlijnen. Bovendien er is een ruimte voor speltherapie. Het team is gericht op openheid en we werken met kleine groepen, zodat de leerlingen in een beschermde en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. SBO De Driesprong Aantal leerlingen: 93 Sloterweg CV Amsterdam T Ruimte voor leren 10 E 11

7 SBO Professor Dumont De Professor Dumontschool is een oecumenische school voor speciaal basisonderwijs. De school is vernoemd naar Prof. Dr. J.J. Dumont, een hoogleraar die zich altijd heeft ingezet voor kinderen met leerproblemen. Wij treden in zijn voetsporen door ons onderwijs aan te laten sluiten op de pedagogische en didactische behoeften van onze leerlingen. We besteden veel aandacht aan verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden van de kinderen. Daarbij stellen we samenwerking centraal: binnen het onderwijs, tussen leerlingen, met ouders en verzorgers en met andere scholen en instanties. De Professor Dumontschool biedt onderwijs in een veilige leeromgeving, met een prettige sfeer en een pedagogisch klimaat. De school heeft recent een verbouwing ondergaan, waardoor alle groepen nu onder één dak zitten en prachtige nieuwe lokalen hebben. We beschikken nu onder meer over een biblio- en mediatheek, ICT-lokaal, handvaardigheidslokaal, gymzaal en een speciaal speel-leerlokaal. Bijzonder is onze Dumont Clinic voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van dyslexie. SBO Professor Dumont Aantal leerlingen: 92 Woudrichemstraat NG Amsterdam T E Ruimte voor leren 12 13

8 SBO De Hasselbraam De Hasselbraam is een school voor speciaal basisonderwijs mét kleuterafdeling voor kinderen vanaf 4 jaar. De kinderen komen meestal van een basisschool waar de ontwikkeling niet optimaal kan verlopen. Wij observeren de kinderen en geven hen dan de juiste ondersteuning die ze nodig hebben. Er wordt uitgegaan van wat een kind wel kan en wat de mogelijkheden van het kind zijn. Er wordt een structuur geboden die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind. Natuurlijk is de samenwerking met ouders hierbij erg belangrijk. We maken veel gebruik van concrete hulpmiddelen en audiovisuele ondersteuning (zoals digitale schoolborden). Hierdoor is de leerstof makkelijker te begrijpen en pakt de leerling de leerstof sneller op. De Hasselbraam biedt maatschappijgericht onderwijs in thema s, waarbij we de kinderen voorbereiden op hun toekomst. Naast de kennis zorgen de aandacht voor de gezondheid, sportiviteit en creativiteit voor een balans in de ontwikkeling van het kind. SBO De Hasselbraam Aantal leerlingen: 220 Karel Klinkenbergstraat AN Amsterdam T Ruimte voor leren 14 E 15

9 SBO-Zuid Meander In 2009 zijn de scholen de Meander, de Ruimte en de St. Paulusschool gefuseerd tot KOLOM SBO-Zuid. De nieuwe school bevindt zich op twee locaties, de locatie van de Meander en de locatie van de St. Paulusschool. SBO-Zuid Meander is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ca. 13 jaar. Eén van de groepen is een observatiegroep voor jonge kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt dan bij de meeste andere kinderen. Kinderen in deze groep hebben vaak een tijdelijke beschikking die uiterlijk in hun zevende levensjaar wordt geëvalueerd. We bekijken dan op welk schooltype het kind het best tot zijn recht komt. De andere kinderen worden in stamgroepen (leeftijd) en niveaugroepen (didactisch niveau) ingedeeld. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bij ons op school veilig en prettig voelen. Daarom werken we met duidelijke regels en een vaste structuur. Naast groepsleerkrachten zijn er een aantal specialisten die ondersteuning bieden zoals een logopediste en een caesartherapeute. Tot slot hebben we veel aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen, zo hebben we een speciaal ingericht Leesspellingscentrum voor kinderen met lees- en spellingproblemen. SBO-Zuid Meander Aantal leerlingen: 80 Winterdijkstraat GT Amsterdam T E Ruimte voor leren 16 kolom-sbo-zuid.nl 17

10 SBO-Zuid St. Paulus In 2009 zijn de scholen de Meander, de Ruimte en de St. Paulusschool gefuseerd tot KOLOM SBO-Zuid. De nieuwe school bevindt zich op twee locaties, de locatie van de Meander en de locatie van de St. Paulusschool. SBO-Zuid St. Paulus is een school voor speciaal basisonderwijs. We hebben leerlingen in de leeftijd van 6 tot ca. 13 jaar met leer- en/of gedragsproblemen. Zij zijn verdeeld over zes groepen die zoveel mogelijk ingedeeld zijn naar leeftijd. De groepen zijn klein en overzichtelijk, in een groep zitten maximaal zestien kinderen. De school biedt een veilig pedagogisch klimaat met acceptatie en begrip voor iedere leerling. Wij geloven in een positieve benadering, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De groepsleerkrachten en de vele specialisten bieden onderwijs op maat en hebben individuele aandacht voor het kind. Speltherapie is een belangrijk speerpunt van de school. De St. Paulus gaat uit van de grondslag dat ieder kind uniek is. De St. Paulus wil de kinderen besef van eigenwaarde bijbrengen, waarmee ze zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan. SBO-Zuid St. Paulus Aantal leerlingen: 96 Dufaystraat GS Amsterdam T Ruimte voor leren 18 E 19

11 SO De Kleine Prins SO De Kleine Prins is een school voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar met ernstige gedragsproblemen. Dit kan zich uiten in extra bewegelijk zijn of agressief reageren. Maar er zijn ook kinderen die zich terugtrekken, concentratieproblemen hebben of erg bang zijn. Ze hebben vaak al veel negatieve ervaringen opgedaan en komen in het gewone basisonderwijs dan nauwelijks meer toe aan leren. Op de Kleine Prins proberen we dit te doorbreken door het scheppen van een duidelijk, prettig en veilig klimaat. Met aandacht voor het individuele kind, zowel op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling als op het gebied van onderwijs. Daarnaast zijn de groepen klein, ongeveer 12 leerlingen per groep. De school is overzichtelijk doordat er ruimte is voor maximaal 6 groepen. De kinderen mogen trots zijn op wat ze kunnen. We stimuleren dit door te benadrukken wat het kind wél kan. Sinds 2007 is de Kleine Prins ook gestart met een locatie in Hoofddorp. SO De Kleine Prins SO De Kleine Prins Hoofddorp Aantal leerlingen: 39 Aantal leerlingen: 17 Orteliusstraat 28 Liesbos BB Amsterdam 2134 SB Hoofddorp T T Ruimte voor leren 20 E E 21

12 SO Alphons Laudy De Alphons Laudyschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs op twee verschillende locaties voor zeer moeilijk lerende kinderen. Eén school richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar die Speciaal Onderwijs nodig hebben (SO Alphons Laudy). De andere school is voor kinderen van 12 tot 20 jaar die Voortgezet Speciaal Onderwijs volgen (VSO Alphons Laudy). Kinderen van 4 tot 12 jaar die zeer moeilijk kunnen leren zijn welkom op de SO Alphons Laudy. We zorgen voor onderwijs op maat, waarbij we voor ieder kind een individueel plan van aanpak opstellen. Het team gebruikt dit plan als leidraad voor het onderwijs. De nadruk ligt op de mogelijkheden van het kind. De school begeleidt de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Ons team van professionals is deskundig, betrokken, open en heeft het belang van het kind voorop staan. Daarnaast hebben we uitstekende faciliteiten zoals een gymzaal, een speelleerlokaal en een watergewenningsbad. De nadruk ligt op de kwaliteiten en talenten van de leerlingen. Sociale vaardigheden vinden we daarbij erg belangrijk. De school biedt dan ook veel perspectief voor de verdere toekomst van de leerling. SO Alphons Laudy Aantal leerlingen: 126 Meer en Vaart KV Amsterdam T Ruimte voor leren 22 E 23

13 VSO Alphons Laudy De Alphons Laudy VSO is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een cluster 3 indicatie. Leerlingen die van het speciaal (basis) onderwijs komen kunnen doorstromen naar het VSO. In de 8 jaar dat de leerlingen op school zijn krijgen ze een uitgebreid onderwijsaanbod waarin een opbouw zit van schoolse vakken naar steeds meer praktijk en stage. Onze uitdaging ligt erin om de leerlingen alles aan te reiken wat ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontplooien. Dat doen we door goed samen te werken met leerlingen, ouders/verzorgers en bedrijven om alle mogelijkheden te benutten die er zijn, zowel binnen als buiten de school. Daarbij maken we gebruik van een ruim aanbod van stages en buitenschoolse activiteiten. Ons motto is: Samen leren, groeien en doen. Kernpunten hierin zijn het bieden van veiligheid en structuur zodat alle leerlingen zich op hun gemak voelen en alle kansen krijgen. Naast een ver doorontwikkeld lesprogramma rond de algemeen vormende vakken (rekenen, taal en wereldoriëntatie) profileren wij ons in de kunst- en expressie vakken. De school heeft voor alle vakken gespecialiseerde docenten die lessen op maat geven. Hierin is veel ervaring en deskundigheid opgebouwd. Met Praktijkcollege De Atlant, die op een steenworp afstand ligt, wordt steeds meer samengewerkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijk onderwijsaanbod dat in schooljaar van start gaat. Vanaf 15 jaar lopen de leerlingen (groepsgewijs) stage. Vanaf 18 jaar hebben ze voor 2 of 3 dagen een individuele stageplek. Daarmee worden ze voorbereid op hun toekomstige werk- of dagbestedingsplek. Leerlingen kunnen landelijk erkende deelcertificaten halen die de mogelijkheid geven voor betaald of begeleid werk en de opstap zijn voor een leertraject op niveau 1. Bij alles wat we doen hechten we groot belang aan een goed contact met ouders en verzorgers. Daarin zijn de persoonlijke contacten het allerbelangrijkst. De VSO Alphons Laudy Alphons Laudyschool is een open school met lage drempels. Samen met Aantal leerlingen: 157 Van Nijenrodeweg 648 ouders/verzorgers willen we ervoor zorgen dat leerlingen zich ontwikkelen 1082 HZ Amsterdam naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. T Ruimte voor leren 24 E 25

14 SO De Heldring De Heldringschool heeft twee afdelingen: een afdeling speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in Amsterdam Noord en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar in Amsterdam West. SO De Heldring biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De Heldring daagt leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen in een veilige omgeving. Ons professionele team stimuleert leerlingen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Het motto luidt dan ook Jouw weg naar zelfstandigheid. Zelfrespect en zelfwaardering zijn daarvoor de bouwstenen. Wij gebruiken lesmethoden, leermiddelen en tests voor het ontwikkelen van taal, rekenen, creativiteit, sociale- en praktische vaardigheid. Mondeling taalgebruik is het belangrijkste onderdeel van het lesprogramma. Elke dag zijn er taalactiviteiten zoals het kringgesprek, liedjes zingen, voorlezen, luisterspelletjes, boekjes lezen, poppenkast e.d. Gesproken taal wordt in de klassen bewust ondersteund met gebaren, voorwerpen, foto s en pictogrammen (plaatjes). We geven vakken als natuur, milieu en samenleving, muziek en dramatische vorming, beeldende vorming en cultuur. Ruimte voor leren 26 SO De Heldring Aantal leerlingen: 70 Klimopweg HX Amsterdam T E 27

15 VSO De Heldring De Heldringschool heeft twee afdelingen: een afdeling speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in Amsterdam Noord en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar in Amsterdam West. VSO De Heldring biedt gespecialiseerd voortgezet onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar. Ook hier staat de ontwikkeling van talent centraal. Een professioneel team stimuleert leerlingen zelfstandig te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Voor het ontwikkelen van taal, rekenen, creativiteit, socialeen praktische vaardigheid worden de beste lesmethoden, leermiddelen en tests gebruikt. Daarnaast bieden we arbeidstraining op maat. De leerlingen volgen diverse vakopleidingen waarbij ze certificaten kunnen behalen via een KPC-examen in de school. Het leren vindt zowel op school als in de praktijk plaats, door middel van stages en leerbedrijven. De Heldring heeft een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel. Alle leerlingen worden begeleid naar een werkplek (sociale werkplaats, dagvoorziening met arbeidsmatig werk) of een vervolgopleiding (ROC). VSO De Heldring Aantal leerlingen: 145 Burgermeester Eliasstraat EW Amsterdam T Ruimte voor leren 28 E 29

16 Praktijkcollege De Atlant Praktijkcollege De Atlant is een school voor praktijkonderwijs, waar een heldere structuur, veel sportiviteit, zorg op maat en betrokken personeel kenmerkend zijn. Wij bieden een warme, veilige en kleine leeromgeving, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen zij in de volgende richtingen: zorg/welzijn, techniek, handel, horeca en groen. Het professionele team is goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van opvoeding en onderwijs, doordat individuele- en teamscholing als belangrijk ervaren worden. Daarnaast wil de Atlant de leerling zo goed mogelijk voorbereiden op zijn/haar toekomst. Dat gebeurt door het bieden van een groot aanbod aan praktische vakken en passende stages. Leerlingen kunnen uitstromen in één van volgende trajecten: ROC, zelfstandige arbeid en beschermde arbeid. Praktijkcollege De Atlant Aantal leerlingen: 169 Teilingen JS Amsterdam T F E Het team van De Atlant wil samen met de ouders/verzorgers onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst, waarin zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de maatschappij. Samen met VSO Alphons Laudy heeft Praktijkcollege De Atlant het Praktijk Onderwijs Speciaal (POS) ontwikkeld. Deze vorm van onderwijs is bestemd voor leerlingen van SBO, SO en basisonderwijs met een IQ tussen 55 en 60 en biedt perspectief voor uitstroom naar betaalde arbeid of een vorm van vervolgonderwijs op niveau 1 of 2 bij een ROC. Ruimte voor leren 30 31

17 Praktijkcollege De Dreef Praktijkcollege De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost. De school is bedoeld voor leerlingen die graag met hun handen werken en die beter leren in de praktijk, dan in theorie. De Dreef biedt onderwijs op maat aan leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Leerlingen volgen allerlei praktijklessen om competenties (vaardigheden) te ontwikkelen die zij nodig hebben in het leven na de school. Er is veel aandacht voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd. Praktijkcollege De Dreef Aantal leerlingen: 196 Dubbelink AL Amsterdam T E De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig, omdat de Dreef een relatief kleine school is (maximaal 200 leerlingen) en er toezicht wordt gehouden op alle leerlingen. Er zijn duidelijke afspraken over hoe iedereen zich op school dient te gedragen. Zorgzaam, omdat er scherp wordt gelet op het welzijn van iedere leerling, want dat staat voorop. We streven dan ook naar een optimale ontwikkeling. De Dreef vindt het erg belangrijk om de leerlingen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Ontwikkeling van de leerling vindt niet alleen op de school zelf plaats, maar ook buiten de school in de vorm van stages. De school zet zich op alle fronten in om de leerling een passend toekomstperspectief te bieden. Ruimte voor leren 32 33

18 Praktijkcollege Noord Kolom Praktijkcollege Noord is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Noord. Hier kunnen leerlingen terecht die moeite hebben met theoretisch leren, maar graag iets doen met de handen. Praktijkcollege Noord wil de leerlingen zo zelfstandig mogelijk maken. Daarvoor is een flexibele aanpak vereist. Iedere leerling wordt op zijn niveau begeleid. De leerlingen worden voorbereid op een toekomst waarin zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de maatschappij. Samen met de leerling en de ouders worden iedere 12 weken plannen gemaakt om te bepalen wat nog belangrijk is om te leren. Het aantal praktijkvakken neemt steeds verder toe. Er zijn vakgerichte opleidingen in diverse sectoren: techniek, horeca, detailhandel, groen en zorg en welzijn. Stage vormt een belangrijk deel van het leertraject. In het laatste leerjaar van de school volgen veel leerlingen een ROC-opleiding. De school heeft een houtleerwerkplaats. Hier worden o.a. prachtige meubels en kasten gemaakt. Praktijkcollege Noord Aantal leerlingen: 187 Oostzanerdijk EX Amsterdam T E Ruimte voor leren 34 35

19 Praktijkcollege Het Plein Praktijkcollege Het Plein is een aantrekkelijke en kleinschalige school voor praktijkonderwijs in Amsterdam. De school begeleidt leerlingen geleidelijk aan van de schoolsituatie naar een zelfstandig bestaan buiten de school in maatschappij en werk. Het lesprogramma is breed. Leerlingen worden in eerste instantie niet opgeleid voor een specifiek beroep, maar tot een goede werknemer. Een goede werkhouding en sociale vaardigheden staan in onze begeleiding voorop. Vakkennis komt later aan de orde als de leerling gericht heeft gekozen. Betrokken medewerkers stimuleren de leerlingen door vernieuwend onderwijs in te zetten en specifieke zorg aan te bieden. De leerling werkt op zijn eigen niveau onder begeleiding van een theorie- en vakdocent en bereidt zich door middel van gerichte stages voor op een succesvolle toekomst met goede kansen op een baan of vervolgopleiding. Praktijkcollege Het Plein Aantal leerlingen: 187 Jan de Louterpad ME Amsterdam T E Leerlingen kunnen uit vijf richtingen kiezen: Consumptief, Groen, Handel, Techniek en Zorg. Het Plein beschikt over zeer moderne ICT- middelen en schenkt aandacht aan kunst en cultuur door lessen en excursies naar theater, musea en workshops te organiseren. Leerlingen van Het Plein zijn daarmee in staat zich te ontwikkelen tot zelfbewuste volwassenen met goede perspectieven. Ruimte voor leren 36 37

20 Praktijkcollege De Schakel De Schakel in Haarlem is een school voor praktijkonderwijs en bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt goed gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling zelf. Het ontwikkelen van zelfredzaamheid in wonen, werken en vrije tijd is daarbij een belangrijk onderdeel. De Schakel is een relatief kleine school en er wordt veel intensieve en persoonlijke aandacht aan de leerling gegeven. Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en de individuele begeleiding bij de ontwikkeling van de leerling staan hierin centraal. Praktijkcollege De Schakel Aantal leerlingen: 133 Nicolaas van der Laanstraat BL Haarlem T F E deschakelhaarlem.nl De Schakel heeft een eigen pedagogisch-didactisch model ontwikkeld. Er wordt op een uniforme manier omgegaan met lessen en leerlingen, waardoor veiligheid en structuur gewaarborgd wordt. Het uitgangspunt hierbij is positieve, respectvolle aandacht voor de leerling, rekening houdend met verschillen op pedagogisch en didactisch gebied. Leerlingen kunnen zich op eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen. Op een optimale wijze kan zo maatwerk geleverd worden aan de individuele leerling. Alle uitstroomrichtingen met een goed perspectief op een baan kunnen aangeboden worden en zal er altijd naar passende trajecten gezocht worden. Ook nieuwe wegen zullen daarbij bewandeld worden. Leerlingen verlaten de school als zelfstandig sociale burgers, die gemotiveerd en betrokken zijn! Ruimte voor leren 38 39

21 Locaties SBO 16 Haarlem 14 ZMOK ZMLK PRO 01 SBO De Driesprong Sloterweg SO De Kleine Prins Orteliusstraat Sloten Hoofddorp Amsterdam 13 Amsterdam-Zuidoost SBO professor Dumont Woudrichemstraat SBO De Hasselbraam Karel Klinkenbergstraat SBO-Zuid Meander Winterdijkstraat SBO-Zuid St. Paulus Dufaystraat SO Alphons Laudy Meer en Vaart 9 07 VSO Alphons Laudy Van Nijenrodeweg SO De Heldring Klimopweg VSO De Heldring Burgermeester Eliasstraat SO De Kleine Prins Liesbos Hoofddorp 12 Praktijkcollege De Atlant Teilingen 4 13 Praktijkcollege De Dreef Dubbelink 3 14 Praktijkcollege Noord Oostzanerdijk Praktijkcollege Het Plein Jan de Louterpad 5 16 Praktijkcollege De Schakel Nicolaas van der Laanstraat 25 Haarlem 17 Centraal Buro Marius Bauerstraat 399d Ruimte voor leren 40 41

22 Colofon Uitgave: Stichting Kolom 2010 Ruimte voor leren 44 Concept en ontwerp: Dutchlabel, Amsterdam 45

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam *DE ONDERWIJS- INSPECTIE HEEFT DE ATLANT IN 2017 BEOORDEELD ALS GOEDE SCHOOL Betrokken en veilig Gezond en rookvrij Sfeer en kleinschalig

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

GSG Het Segment. Introductie voor ouders

GSG Het Segment. Introductie voor ouders GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Kinderen en jongeren moeten tegenwoordig steeds méér en steeds beter presteren, een zo hoog mogelijke opleiding volgen, diploma

Nadere informatie

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 wat ons bijzonder maakt praktijkschool Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Waarom Praktijkonderwijs? Uw schoolkeuze De school die het beste bij uw

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Zutphen e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen 1 2 Vooraf Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool of in

Nadere informatie

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding

Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Op weg naar een betekenisvolle toekomst. Arbeidsmarktgericht & dagbesteding Persoonlijke doelen nastreven. Werken aan je perspectief Het Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 wat ons bijzonder maakt praktijkschool Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Wa a r o m P ra k t i j ko n d e r w i j s? Uw schoolkeuze De school die

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs

Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8. wat ons. bijzonder. maakt. praktijkschool. Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 wat ons bijzonder maakt praktijkschool Locatie Merwedekanaal voor praktijkonderwijs Wa a r o m P ra k t i j ko n d e r w i j s? Uw schoolkeuze De school die

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Keerkring SO VSO SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 info@keerkring.net www.keerkring.net Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding

Tabel 1 Uitstroombestemmingen en leerroutes van het VSO van de van Voorthuijsenschool (2016) Praktisch (P) Dagbesteding Leerroutes op het VSO van de van Voorthuijsenschool vanaf schooljaar 0-0 De meeste leerlingen van de van Voorthuijsenschool stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Onze leerlingen leren door te doen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, jaar praktijkschool vso Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 12 16 jaar praktijkschool vso De leerlingen in Route 1 Uitstroomprofiel praktijkonderwijs, vso bereiden zich voor op instroom in het praktijkonderwijs (en soms

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

OOK VOOR UW KIND! LAAT ZIEN WAT JIJ KUNT

OOK VOOR UW KIND! LAAT ZIEN WAT JIJ KUNT LAAT ZIEN WAT JIJ KUNT In deze brochure kunnen we u lang niet alles vertellen wat u graag wilt weten over onze school. Kom daarom ook eens op De Bolster kijken en vraag ons wat u weten wilt. Bel ons voor

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders

Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Speciaal onderwijs Informatie voor ouders Passend Speciaal Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk) het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs op maat, omdat zij binnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Praktijkcollege De Dreef. Schoolgids

Praktijkcollege De Dreef. Schoolgids Praktijkcollege De Dreef Schoolgids Inhoudsopgave ZO werkt dat 5 1. Onze school 6 Het gebouw 6 Identiteit 6 Beoordeling Inspectie van het Onderwijs 6 Leerlingen 6 Ons team 7 2. Praktijkonderwijs 9 De

Nadere informatie

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311 Licht arrangement Uitgangspunt van een licht arrangement is dat de leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma. De ontwikkeling en herstel van communicatieve functies staat centraal in de ondersteuning

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Arnhem e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Arnhem e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Arnhem e.o. Informatie voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Astrid van Zuylen Vormgeving:

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD

JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school Het Praktijkcollege Charlois. Ons gebouw is klein en overzichtelijk, zo weet je snel de

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Meerwerf basisschool. De Dijk. www.meerwerf.nl. Sportief en ondernemend

Meerwerf basisschool. De Dijk. www.meerwerf.nl. Sportief en ondernemend Meerwerf basisschool De Dijk www.meerwerf.nl Sportief en ondernemend GGezond en een goede mentaliteit Op De Dijk vormen gedegen taal- en rekenonderwijs de basis in iedere klas. We maken elke dag tijd vrij

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 4 t/m 13 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering

Schets van het onderwijsprogramma Route 1, 16+ (begeleid) werk, inburgering Schets van het onderwijsprogramma, inburgering De leerlingen in route 1 uitstroomprofiel (begeleid) werk, inburgering stromen door naar (begeleid) werk. Dat betekent dat er in het onderwijsprogramma aan

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 1 25 VRAGEN Fijn dat je er bent! 1 Wat is de Schakelklas? Voor kinderen die meer nodig hebben dan onze basiszorg en begeleiding hebben we

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel entreeopleiding worden voorbereid op instroom in de entreeopleiding in het mbo. De entreeopleiding is drempelloos en duurt een

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie