SYSTEEMTHEORETISCH BULLETIN CUMULATIEVE INDEX Jaargang I:1 t/m Jaargang XXXI:3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYSTEEMTHEORETISCH BULLETIN CUMULATIEVE INDEX Jaargang I:1 t/m Jaargang XXXI:3"

Transcriptie

1 SYSTEEMTHEORETISCH BULLETIN CUMULATIEVE INDEX Jaargang I:1 t/m Jaargang XXXI:3 AUTEURSINDEX Aarnoudse, Francien. Hoe Claudia een nieuwe huid kreeg. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Afschrift, Ben. Slaapstoornissen bij een 11-jarige. 1983, I:4, Alblas, Nel. De waarheid ligt in het midden Onderhandelingen over de settingkeuze: een middel tot gedeelde waarheid. 2004, XXII:2, Alblas, Nel. Rimpelingen in zonlicht. Een dynamische visie op settingkeuze bij conversieproblemen. 1998, XVI:3, Albrechts, Birgit. gedrag in organisaties. 2012, XXX:2, Baert, Dany & Cottyn, Lieve. Watjes en stoere binken: sociale (in)competentie; een kwestie van zijn of van verschijnen? Schijnwerper. 1998, XVI:4, Baert, Dany & Vander Voorde, Liesbeth. Het schooloriëntatieprobleem bij uithuisplaatsing: een proces van onderhandelen. 1987, VI:1, Baert, Dany m.m.v. Goos, Mia. Problemen in een taakgerichte groep. 1993, XI:2, Baert, Dany, Dreezen, Rik, Hakvoort, Erie & Janssen, John. Enkele schoolvoorbeelden van weerstand bij het geven van een advies. Werkwinkel. 1987, V:4, Baert, Dany. Er is al genoeg miserie in de wereld Column. 2012, XXX:3, Baert, Dany. Dit kind bloeit niet open. Een illustratie van netwerkinterventies bij schoolproblematiek. 1985, IV:1, Baert, Dany. Geen wonder met zo n ouders... Over sociale perspektieven en opvoeding. 1990, VIII:4, Baert, Dany. Op de brug tussen school en buitenwereld... Over de socio-kulturele funktie van schoolmaatschappelijk werk. 1987, V:2, Baert, Dany. Autistisch gezelschap. Schijnwerper. 2003, XXI:1, Baert, Dany. Bloemkolen en gele limonade. Over de uitdagingen van thuisbegeleiding. 2004, XXII:1, Baert, Dany. Breekbare bruggen overspanning en stress bij de hulpverlener. Actueel. 2002, XX:2, Baert, Dany. De complexiteit van samenwerken. 1986, IV:3, Baert, Dany. De culturs van het resultaat of de verwondering om het effect. Werkwinkel. 2009, XXVII:1, Baert, Dany. De family relations test als diagnostisch instrument voor hypotesevorming en interventiekeuze in psychoterapie. 1983, II:1, Baert, Dany. De Family Relations Test. Wederwoord. 1984, II:3, Baert, Dany. Emoties, onderzoek en praktijk. Een uitnodiging die we niet kunnen afslaan. 2005, XXIII:1, Baert, Dany. Empowerment. 2005, XXIII:2, Baert, Dany. Globalisering. Schijnwerper. 2004, XXII:4, Baert, Dany. Hedendaags materialisme. Over gesjoemel met causaliteit in wetenschapsrubrieken. Column. 2011, XXIX:3, Baert, Dany. Het foute zwijgen en het foute spreken 2009, XXVII:extra nummer, Baert, Dany. Het geschenk. Een illustratie van terapeutisch omgaan met loyauteitsproblematiek. 1984, III:1, Baert, Dany. Het grote Pesten. 2001, XIX:4, Baert, Dany. Het zal je maar overkomen. Editoriaal. 2004, XXII:1, 1-6. Baert, Dany. Identiteit en identiteitsontwikkeling: een poging tot systeemteoretische benadering. 1991, IX:2, Baert, Dany. Identiteit en identiteitsontwikkeling: een poging tot systeemteoretische benadering. 1993, XI:4, Baert, Dany. In(ter)validiteit. Schijnwerper. 2003, XXI:2, Baert, Dany. Intro: nieuwe?verbindingen? 2002, XX:4, Baert, Dany. Intro: Samenwerken, een evidentie vol doornen. 2004, XXII:4, Baert, Dany. Kan schrijven de geestelijke gezondheid bevorderen? Schijnwerper. 2008, XXVI:3, Baert, Dany. Kommentaar op Annie Mattheeuws. Wederwoord. 1983, I:3, Baert, Dany. Kortdurende psychoterapie, een sociaal psychiatrische optie. 1986, IV:2, Baert, Dany. Leermoeilijkheden en hun sociaal-emotionele impact. 1997, XV:4-5, Baert, Dany. Levensbeschouwelijke vraagstukken en psychoterapie. 1995, XIII:4, Baert, Dany. Met adoptiekinderen praten over adoptie. 2003, XXI:4,

2 Baert, Dany. Op zoek naar de verloren kindertijd. Woord & wederwoord. 2008, XXVI:2, Baert, Dany. Op zoek naar gebruikersnaam en paswoord. Begeleiding van ouders met kinderen met autismeproblematiek. 2003, XXI:1, Baert, Dany. Ouderbegeleiding en residentiële jeugdhulpverlening. 2000, XVIII:2, Baert, Dany. Ouders en meerderjarige thuiswonende kinderen. Werkwinkel. 1995, XIII:4, Baert, Dany. Over loyauteit. Een stukje inspiratie van Ivan Boszormenyi-Nagy, gekaderd in de algemene systeemteorie. 1984, III:1, Baert, Dany. Over werk, stress en psychische problemen. Schijnwerper. 1997, XV:4-5, Baert, Dany. Over werkelijkheid en realiteit. Reaktie. Wederwoord. 1986, IV:2, Baert, Dany. Over werkelijkheid en realiteit. Verantwoording. Wederwoord. 1986, IV:2, Baert, Dany. Problemen met hechtingsproblematiek. Werkwinkel. 2002, XX:2, Baert, Dany. Psychoterapie rond de problematische werksituatie. 1994, XII:4, Baert, Dany. Reflecties bij een gedurfde definitie. Alice van der Pas en het besef van verantwoordelijk zijn. Schijnwerper. 2010, XXVIII:2, Baert, Dany. Sociale identiteit als bouwsteen en resultaat van (inter)groepsprocessen. Schijnwerper. 2001, XIX:1, Baert, Dany. Thuis in cultuur? Schijnwerper. 2000, XVIII:4, Baert, Dany. Twintig jaar Interaktie Akademie. Een stukje mentaliteitsgeschiedenis. 1991, IX:4, Baert, Dany. Vertrouwen in kennis? Editoriaal. 2003, XXI:3, Baert, Dany. Vorming: in maatpak of in vrijetijdskleding? Een introductie tot dertig jaar Interactie-Academie. 2002, XX:1, 1-5. Baert, Dany. Vraaggestuurd werken is ook een aanbod. 2007, XXV:1, Baert, Dany. Werken met ouders: breder dan ouderbegeleiding. 1997, XV:3, Baert, Ellen. Acculturatie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Roma in Kosovo en België. Wetenschap en onderzoek. 2003, XXI:2, Baitar, Rachid, Buysse, Ann, De Mol, Jan & Rober, Peter. Professionele identiteiten van de bemiddelaar: faciliteren en relationele dialectiek. Onderzoek. 2013, XXXI:3, Baller-ten Bruin, Trees & van de Venne, René. Begeleiden van konflikten in scholen. Werkwinkel. 1995, XIII:3, Barbez, Catherine & Buysse, A. Gekwetst ban ik vanbinnen Een fenomenologische analyse van zich gekwetst voelen. Wetenschap. 2006, XXIV:2, Barbez, Catherine. Als eten niet meer mag: enkele systeemtheoretische hypothesen over anorexia nervosa aan de hand van een casus. 1999, XVII:3, Barbier, Ief. De thuisloze spreekt zijn lichaam. Werkwinkel. 1997, XV:4-5, Barbier, Ief. Thuisloosheid: een aanzet tot een systeemteoretische benadering van het fenomeen. 1995, XIII:2, Bastiaensen, Johan. De sociaal geconstrueerde organisatie. Schijnwerper. 2005, XXIII:3-4, Bastiaensen, Johan. Dementering: een zorg voor velen. Werkwinkel. 2006, XXIV:1, Bastiaensen, Johan. Gelukkig waren ze het eens over het belang van vertrouwelijkheid. Column. 2013, XXXI:3, Bastiaensen, Johan. Hulpverlening aan dementerende mensen: spelen met werkelijkheden. 2009, XXVII:extra nummer, Bauwens, Sigrid. Niet Rosalie Niemand, wel Maria Iemand. 1993, XII:1, Beelprez, John. Het land van Niet. Een verkenning van het sociaal konstruktivisme. Werkwinkel. 1992, X:4, Behets, Hilde. Weglopers en weigeraars : stroef lopende grensonderhandelingen. 2001, XIX:1, Belfor, Daniëlle. Enkele creatieve methodieken bij werkproblemen. Casuïstische mededelingen. 2012, XXX:2, Beliën, Els. De balans werd opgemaakt. Casuïstische mededelingen. 1997, XV:3, Bogaerts, Linda. Effekt van loyauteitsverschillen: ter illustratie het verhaal van Erna. 1984, II:2, Bongaerts, Birgit. De invloed van nieuwe media in het psychiatrisch ziekenhuis: de GSM. 2002, XX:4, Bongaerts, Birgit. De open dialoog benadering van Jaakko Seikkula. Schijnwerper. 2007, XXV:3, Bongaerts, Birgit. Organisatie, samenwerking en werkidentiteit. Hoe reorganisaties de werkidentiteit van medewerkers herschrijven. 2004, XXII:4, Bongaerts, Birgit. Over Ik was gestoord. Zei men dacht ik. Schijnwerper. 2009, XXVII:1, Bongaerts, Birgit. Over de complexiteit van aansluiten bij de psychotische ervaring. Schijnwerper. 2007, XXV:2, Boons, Aloïs. Rondom de grafzerk. Casuïstische mededelingen. 1996, XIV:2, Borra, Ria. Anders dan Anderen. Vrouwenhulpverlening op systeemteoretische basis. 1992, X:4, Boudrez, Hedwig. De kombinatie van A.S.T. en gedragsterapie in de behandeling van fobie. 1985, III:4,

3 Bouwen, René. Relationeel organiseren. De sociale constructie van praktijkgemeenschappen en gedeelde betekenis. 2004, XXII:4, Bracke, Sabine. Balanceren op betekenissen. Op weg met kinderen door het grillige landschap van sociale perspectieven. 2001, XIX:4, Bracke, Sabine. Hechting en loyaliteit binnen pleegzorg. 2006, XXIV:3-4, Braive, Monika. Postnatale depressie. Betekenis van een sociale representatie. 1992, XI:1, Brinkgrave, Christien. Dilemma's van de tijd. 2007, XXV:1, Brouwers, Frank & Van Dyck, Cyriel. Recidiverend suïcidaal gedrag. 1987, V:2, Brouwers, Frank. Opname binnen een psychiatrische setting. 1984, II:4, Brown, Laura. Multikulturele perspektieven in de opbouw van teorieën: een voorbeeld vanuit feministische terapie. Deel I: De noodzaak van een multikultureel perspektief in psychoterapeutische teorieën. 1991, IX:4, Brown, Laura. Multikulturele perspektieven in de opbouw van teorieën: een voorbeeld vanuit feministische terapie. Deel II: Multikulturele teorie: perspektieven voor een toepassing in de praktijk. 1991, IX:4, Bruk, Margaret. Ontwarring van kommunikatieve misverstanden na een schokkend incident. Casuïstische mededelingen. 1995, XIII:3, Brumagne, Mia. Vormingswerk als uitwisseling van perspectieven en opvattingen. 1998, XVI:1, Buntinx, Kristel. De boze wolf en het bange konijn. Casuïstische mededelingen. 2013, XXXI:3, Burghgraeve, Paula. Verandering en waarheid. 1988, VI:4, Cambien, Jan. Equifinaliteit-Over het verleden in de psychoterapie. Wederwoord II. 1986, IV:3, Cambien, Jan. Maturana s ontologie: de mature gedaante van de epistemologie? 1991, IX:3, Cambien, Jan. Over gedragsgenetica. 1993, XI:4, Cambien, Jan. Over werkelijkheid en realiteit. Kommentaar. Wederwoord. 1986, IV:2, Cambien, Jan. Overdracht en tegenoverdracht: een inleiding op de psychoanalytische verstaanswijze. 1989, VII:4, Cambien, Jan. Psychoterapie en realiteit. Bijdrage tot een demarkatie van een psychoterapeutisch denken. 1986, V:1, Cambien, Jan. Waarom broers en zussen zo verschillend zijn. Kritische inleiding. 1993, XI:4, Cambien, Jan. Weerstand: de psychoanalytische opvatting. 1987, V:4, Cantillon, Bea. De maatschappelijke betekenis van de Interactie-Academie. 2002, XX:1, Cardon, Lieve. Glimlach in de chaos. Ouderbegeleiding in een residentiële context. 2005, XXIII:3-4, Claes, Mia. Bemiddeling: ruimte maken voor de toekomst. 2013, XXXI:3, Collier, Tania. Enkele legoblokjes als bouwstenen in een complexe wereld van gesofistikeerde architectuur. Casuïstische mededelingen. 1998, XVI:1, Coppens, Lieve. De relationele betekenis van vader-dochter incest. 1988, VI:2, Cottyn, Lieve. Als ouders apart (gaan) wonen: beschikbare steunbronnen voor kinderen. 1995, XIII:4, Cottyn, Lieve. Ambulante gezinsbegeleiding in een jeugdbeschermingskontekst. Fenomenologie van en begeleidingshandvatten voor de zogenaamde lastige gezinnen. 1986, V:l, Cottyn, Lieve. Conflicten tussen ouders na scheiding. 2009, XXVII:2, Cottyn, Lieve. De stem van het kind. 2013, XXXI:3, Cottyn, Lieve. Een dynamische visie op gezin. 2008, XXVI:2, Cottyn, Lieve. Kindvisies. Introductie tot het thema. 2001, XIX:4, Cottyn, Lieve. Over de lastige verbinding tussen hechtingstheorie en systeemtheorie. Schijnwerper. 2006, XXIV:3-4, Cottyn, Lieve. Over perplexiteit. Schijnwerper. 1999, XVII:2, Cottyn, Lieve. Puberteit en pleegzorg. Puber-tijd in pleeggezin. 2000, XVIII:3, Cottyn, Lieve. Samen zijn met mensen in emotie: een relationele benadering van emoties. Schijnwerper. 2006, XXIV:2, Cottyn, Lieve. Veerkracht bevorderen bij ouders die ook psychisch ziek zijn. 2005, XXIII:2, Cottyn, Lieve. Verwachtingen van ouders met een gehandikapt kind omtrent intra- en extramurale dienstverlening. 1987, VI:1, Cottyn, Lieve. Wederwoord op van der Pas. 2003, XXI:1, Cottyn, Lieve. Wie is er bang van kinddiagnosen? Serie. 2001, XIX:1, Coussement, Koen. Paula, de cliënte van links boven in de kast. 2004, XXII:3, Cox, Johan. De zaak F. Justitie. 1996, XIV:4, Cremers, Anouska. International Family Therapy Festival te Rome. Actueel. 2003, XXI:2,

4 Cronen, Vernon E. Het individu vanuit systeemteoretisch perspektief. 1987, V:3, Cuppen, Jacqueline & Schepers, Guy. Sinds ik heb leren kijken, zie ik zo veel. Over videohometraining. Werkwinkel. 1997, XV:2, Custers, An & Cottyn, Lieve. Problematiek van nieuw-samengestelde gezinnen: een verkenning. 1988, VI:3, Custers, An. Als toeristen eten à la Kikuyu. 1999, XVII:3, Custers, An. De Vos en de roos. Geestelijke gezondheidszorg. 1996, XIV:4, Custers, An. De keerzijde van de hoogbegaafdheidsmedaille: het gevoelen er-niet-bij-te-horen. 1990, IX:1, Custers, An. Dertig jaar samenspraak, persoonlijk gekleurd. 2002, XX:1, Custers, An. Echtscheiding als partnerscheiding: elementen van hulpverlening. 1985, III:3, Custers, An. In memoriam Paul Watzlawick. Schijnwerper. 2008, XXVI:1, Custers, An. Overdrachtelijke moeilijkheden: een casus. 1989, VII:4, Custers, An. Paniek aan de telefoon. Casuïstische mededelingen. 1990, VIII:4, Custers, An. Stress in het middelbaar onderwijs: een casus. 1984, III:1, Custers, An. Telefonische hulpverlening op de tweede lijn. 1985, IV:1, Daelemans, Greet. Een kwestie van teambuilding 2004, XXII:4, Daenen, Geert. Veranderde betekenissen. Coda. 1996, XIV:4, De Block, Willy & Lenaert, Mia. Spreken en optreden in t openbaar: een vingeroefening in systeemdenken. 1982, I:1, De Booij, Jan. Eten verteren. 1999, XVII:3, De Booij, Jan. Studeren doe je niet alleen. De communicatieve betekenis van studeerproblemen. Werkwinkel. 2003, XXI:3, De Bruijn, Tillie. Een behandelgroep: een sociale oase of een goede leerschool? Casuïstische mededelingen. 2012, XXX:3, De Clercq, Vera. Oplossingsgericht werken: een casus. 2007, XXV:3, De Cock, Mies. Collaboratief werken met gezinnen binnen gedwongen hulpverlening. 2008, XXVI:2, De Cock, Mies. Creativiteit en spel in gesprekken met kinderen, adolescenten en hun gezin. Workshop John Burnham, georganiseerd door de Interactie-Academie te Antwerpen, Berchem, 12 juni Schijnwerper. 2009, XXVII:3, De Cock, Mies. Geweldloos verzet als systemische interventie in een complexe, vastgelopen behandelingssituatie. 2013, XXXI:1, De Cock, Mies. Hulpverlenen binnen een ondersteunend organisatienetwerk. 2010, XXVIII:3, De Cock, Mies. Meerstemmige verslaggeving als uitnodiging tot dialoog. 2007, XXV:3, De Jaegher, Luc. 'Terapeutisch' werken in een residentiële instelling voor mentaal gehandikapten: een complexe opdracht. 1989, VII:2, De Jonge, Theo. Ze zeggen zoveel... over: Ouderschap en sociale perspektieven. Casuïstische mededelingen. 1990, VIII:4, De Ketelbutter, Chris. Hulpverlening via internet. Schijnwerper. 2002, XX:4, De Loor, Bep. Niemands landen. 2000, XVIII:4, De Maître, Jean-Pierre. Voorbij de vanzelfsprekendheid van het vanzelf spreken. 1994, XIII:1, De Mol, Jan & Reijmers, Ellen. Wat werkt? Editoriaal. 2010, XXVIII:3, De Mol, Jan, Buysse, Ann & Verhofstadt, Lesley. Recente visies in het onderzoek van invloedsprocessen in de ouder-kind relatie. Wetenschap. 2008, XXVI:3, De Mol, Jan. Diagnostische categorieën. Kinder- en Jeugdzorg. 1996, XIV:4, De Mol, Jan. Het delen van zijn emoties met anderen (Social Sharing of Emotion). Wetenschap. 2006, XXIV:2, De Mol, Jan. Kinddiagnosen: variërende betekenisaspecten. Serie. 2000, XVIII:2, De Mol, Jan. Waarom broers en zussen zo verschillend zijn twintig jaar later. Onderzoek. 2011, XXIX:3, De Moor, Rita. Het kraambezoek. In het ziekenhuis. 1996, XIV:4, De Preter, Mieke. Contact met de mast zoek. 2002, XX:4, De Preter, Mieke. De onthulling van incestgeheimen in een residentiële context: dansen op een koord. 1999, XVII:1, De Preter, Mieke. Een verhaal over verlies en verbondenheid. Rouw bij een meisje van negen. Casuïstiek. 2006, XXIV:2, De Preter, Mieke. Elk beetje helpt. Een ingang op anorexia. 2004, XXII:2, De Preter, Mieke. Levensverhalen schrijven met kinderen en jongeren. 2009, XXVII:3, De Preter, Mieke. Marchanderen in de hulpverlening: onderhandelen over vraag en aanbod. 1995, XIII:2, De Rop, Els. Hoe gek zijn is gezond kan helpen! Casuïstische mededelingen. 1994, XII:2, De Vos, Hugo. Vorming in turbulentie: kortzichtig beleid? 2002, XX:1, De Wilde, Philippe. Het wezenlijke van de psychotherapie. Woord en wederwoord. 2003, XXI:4,

5 De Winter, Anita. Van boze krachten tot fobie. Casuïstische mededelingen. 1994, XII:3, Debecker, Sven. JO-lijn, klachtenbehandeling in systeemtheoretisch perspectief. 2004, XXII:3, Declercq, Leen. "De Rest regel ik zelf wel..." Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Declercq, Rik. Klinische illustratie van het belang van sociale perspektieven in de behandeling van een schoolfobie. 1985, III:4, Decoene, John. Hannah. Kinder- en Jeugdzorg. 1996, XIV:4, Decraemer, Kris, Van den Berge, Luc & Vermeire, Sabine. Ethisch luisteren naar dadergedrag. Een tweedaagse workshop met Alan Jenkins, 6 en 7 mei 2008, London. Schijnwerper. 2008, XXVI:2, Decraemer, Kris. De dader en de mens achter de daad: hoe valt dit te rijmen? 1997, XV:4-5, Decraemer, Kris. De dreigingen onder water: een bespreking van de Film Anklaget. Schijnwerper. 2011, XXIX:2, Decraemer, Kris. De duistere kant van daderschap: over inleving en verandering. 2006, XXIV:1, Decraemer, Kris. De invloed van lichaemen en lichamelijkheid. 2008, XXVI:3, Decraemer, Kris. De onoplosbaarheid van conflicten. 2013, XXXI:3, Decraemer, Kris. Forensische hulpverlening: de moeilijkheid en noodzaak van een reflecterende positie. 2008, XXVI:1, Decraemer, Kris. Gestolde verbindingen. 2001, XIX:2, Decraemer, Kris. Het autonome lichaam. 2009, XXVII:extra nummer, Decraemer, Kris. Kantelmomenten in familiale bemiddeling. Column. 2010, XXVIII:3, Decraemer, Kris. Trauma in context. [Congres Psychotrauma in de context: individu, gezin en maatschappij. Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma, 18 november 2009.] Schijnwerper. 2010, XXVIII:1, Decraemer, Kris. Vele wegen leiden naar trauma. 2010, XXVIII:2, Decraemer, Kris. Verkenningen omtrent slachtoffers van delikten. 1992, X:2, Decraemer, Kris. We need to talk about Kevin. Schijnwerper. 2013, XXXI:1, Decraemer, Kris. Werken met dader-slachtoffer verbinding: creëren van een creatieve therapeutische ruimte. 2005, XXIII:3-4, Dell, Paul F. Geweld en lineaire kausaliteit: kan de systeemteorie spreken van slachtoffers en geweldplegers? 1987, V:3, Deryckere, Isabelle. Systeemtheorie en alternatieve therapieën. 2001, XIX:3, Deryckx, Ann. Pannenkoeken. Casuïstische mededelingen. 2001, XIX:3, Desmedt, Virgine. Psychiatrische patiënte en moeder... Casuïstische mededeling. 2000, XVIII:2, Dewulf, Lut. Nu ook nog grootvader... Geestelijke gezondheidszorg. 1996, XIV:4, Diependaal, Rob. Student en cultuur. 2003, XXI:2, Dijkstra, Sietse. Begeleide terugkeer na partnergeweld en de betekenis van tijd. 2011, XXIX:2, Dingemans-Mertens, Marlies. Help, vader, moeder, ik val om! Een wijze van interveniëren in een gezin met somatische klachten. 1983, I:4, Dingemans-Mertens, Marlies. Focus op konteksten van een gezin door middel van een genogram. 1990, VIII:2, Du Ry, Hanneke. Werken met mensen in rouw. [Narrative strategies of Grief Therapy. Workshop Robert Neimeyer, georganiseerd door Context & BVRGS te Kortenberg, 13 november 2009.] Schijnwerper. 2010, XXVIII:1, Echteld, Astrid. Intercultureel werken: een ervaringsdeskundige als trainer. 2003, XXI:2, Engel, Maryse. Opname in een crisisinterventiecentrum (C.l.C.): een principiële stellingname. Een poging tot het doorbreken van eenzaamheid en ellende. 1984, II:4, Esch, Sarah. De GSM als alternatieve verbinding in het dagelijkse leven. 2002, XX:4, Faes, Mieke. Speelse krachten in therapie. Schijnwerper. 2001, XIX:4, Faes, Mieke. Baar...moeder! 1994, XIII:1, Faes, Mieke. Congres De stam en de loten : twintigjarig bestaan van de Keerkring. Schijnwerper. 2012, XXX:1, Faes, Mieke. Relationele trauma s: enkele therapeutische ideeën van het Ackerman Instituut. Schijnwerper. 2009, XXVII:2, Faes, Mieke. Verbeeldingskracht. 2002, XX:1, Flament, Ida. Een vastgelopen teamproces: ervaring van een thuisbegeleidingsdienst. 2013, XXXI:2, Fondelli, Thomas & Hermans, Hubert J. M. Het dialogische zelf. 2008, XXVI:3, Fondelli, Thomas & Hooghe, An. Over gedeelde onachtzaamheid in gezinnen. Een bespreking van de ideeën van Paul Rosenblatt. 2011, XXIX:1, Fondelli, Thomas. Men weet meer dan je denkt. Over sociale representaties. 2009, XXVII:3, Fondelli, Thomas. Aan de slag met de diagnose 'autisme'. 2007, XXV:2, Fondelli, Thomas. Congres You Say You Want a Revolution Well, You Know georganiseerd door het Open Network for Dialogical

6 Practices. Leuven, 7-9 maart Schijnwerper. 2013, XXXI:2, Fondelli, Thomas. Dialogicaliteit. Een interview met Ivana Marková. Schijnwerper. 2011, XXIX:3, Fondelli, Thomas. Een interview met Harlene Anderson over de dialoog en wat werkt in psychotherapie. 2010, XXVIII:2, Fondelli, Thomas. Geïnspireerd door Vygotsky Bespreking van Children solving problems door S. Thorton (1995) en Vygotsky at work and play door L. Holzman (2009). Schijnwerper. 2010, XXVIII:2, Fondelli, Thomas. Narratieve therapie en de invloedtheorie. Inspiratie naar aanleiding van een tweedaagse workshop met Michael White. Schijnwerper. 2005, XXIII:3-4, Fondelli, Thomas. Studiedag Handboek Systeemtherapie, 20 februari Schijnwerper. 2009, XXVII:2, Gai-jin. Communicatie. 2002, XX:4, Geerse, Tanny. Video-Home-Training,... merkwaardige episodes. Kinder- en Jeugdzorg. 1996, XIV:4, Geerse, Tanny. Videohometraining. Werkwinkel. 1994, XII:3, Glorieux, Nausikaä. Een knellende muts en kopzorgen 2003, XXI:2, Glorieux, Nausikaä. Het verhaal van de kameleon met zijn kast vol kostuums. Hoe laagjesmode speels de brug slaat tussen medischpsychiatrisch en psychotherapeutisch werken. Casuïstiek. 2007, XXV:2, Glorieux, Nausikaa. Signaleren van problemen bij kinderen in een schoolse context. 2008, XXVI:2, Goeminne, An. Zo klaar als een klontje?! Diagnose van organisatievraagstukken in systeemtheoretisch perspectief. 1999, XVII:2, Goeminne, An. Tussen angst en verlangen. Een externe adviseur in de organisatie. 2007, XXV:1, Goes, Jan. Een sprokkeltocht: men zoekt de hulpverlener; de hulpverlener zoekt men. Waar kunnen we elkaar vinden? Werkwinkel. 1991, IX:2, Goudsmit, Arno. Consensualiteit bij autonome systemen: over autopoïesis, taal en psychoterapie. 1991, IX:3, Grooten, Ria. Opvoedingsondersteunend groepswerk. Werkwinkel. 1996, XIV:2, Hallet, Lieve. Anorexia nervosa: welk steentje kan een leerlingbegeleider bijdragen? 1999, XVII:3, Heemskerk, Leny. Gezinstherapeutische worstelingen als bron voor inspiratie. Casuïstische mededelingen. 2012, XXX:2, Hendriks, Ruud. Blind varen op de geest. Over een niet-autistische en autistische kijk op samenleven. 2003, XXI:1, Hendriks, Ruud. Puzzels voor een autistische geest. Schijnwerper. 2005, XXIII:1, Hendrix-Verberne, Jeanne. De achterkant van het gelijk. Gehandicaptenzorg. 1996, XIV:4, Hermans, Toon. Het gevecht om een pijnlijke waarheid in de kontekst van een huisartspraktijk. 1988, VII:1, Hertecant, Hilde. Het stellen van kinddiagnosen: een dynamisch proces. 2000, XVIII:3, Hertecant, Hilde. Hypnotherapie als reisgezel voor 'bodemloze' adolescenten 2006, XXIV:3-4, Hillewaere, Bruno & van Hennik, Robert. Leven en werk van Michael White. 2008, XXVI:2, Hillewaere, Bruno. Leven en werk van Tom Andersen. 2007, XXV:3, Houlleberghs, Dominiek, Leeshulp als middel voor het stimuleren van het welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten. Werkwinkel. 1996, XV:1, Houlleberghs, Dominiek. Mens ben je, mens word je. 1998, XVI:2, Houten, Boudewijn. Een perspektivistische kijk op methadon. Werkwinkel. 1989, VII:3, Huijser, Els. Sekse-verschil als één van de hiërarchische ordeningsprincipes in het gezin. Werkwinkel. 1990, IX:1, Huisman, Geert. Mission impossible. Een proeve van buurtmaatschappelijk werk. Werkwinkel. 1999, XVII:2, Huybrechts, Annelies. Interculturerele psychotherapeutische ontmoetingen. 2009, XXVII:1, Huybrechts, Annelies. Waakzame zorg welkom in de residentiële context. 2013, XXXI:1, I: teoretisch zoekwerk. 1991, IX:2, Ieven, Johan. Anne: een gedragsstoornis of een meisje van 16? Geestelijke gezondheidszorg. 1996, XIV:4, Ieven, Johan. Psychiatrisch maatschappelijk werk: de vinger aan een pols met schakels en verbanden. 2000, XVIII:1, II: de ontwikkeling van identiteit. 1993, XI:4, In 't Veld, Wilma. Een ander samenhang-denken? 2003, XXI:1, Jakob, Peter. Geweldloosheid en gezinnen in crisis. Cocreatie van positieve gezinsnarratieven tegen de achtergrond van trauma, deprivatie, middelenmisbruik en belanstende sociale contexten. 2013, XXXI:1, Jansen-Kokx, Trees. De zorgconsulente. Gehandicaptenzorg. 1996, XIV:4, Janssen, Marjo. Rouwverwerking bij perinatale sterfte. Casuïstische mededelingen. 1997, XV:4-5, Janssens, Kristel. Leven met een fysieke beperking. Casuïstische mededeling. 2002, XX:2,

7 Janssens, Paula. Het grote en het kleine Pesten. Woord en wederwoord. 2002, XX:2, Janssoone, Katleen. Het onverwoestbare kind. Woord en wederwoord. 2002, XX:3, Jensen, Per. Leren uit ervaring: persoonlijke en private ervaringen als psychotherapeutische context. 2011, XXIX:1, Jessurun, Nel. Werken met genogrammen. 1989, VII:3, Jonckheere, Anne-Mie. Gevangen in loyaliteiten. 2005, XXIII:1, Jonckheere, Anne-Mie. Schuldgevoelens als betekenisdrager. Over (de noodzaak tot) differentiëren op duister terrein. 2005, XXIII:3-4, Joos, Magda.De hulpverlener als derde partij: hulpverleningsinvloeden op de impakt en verwerking van seksueel misbruik. 1995, XIII:2, Joos, Stef. Als onderhandelen moeilijk is. Beginnende psychotische processen en systeemtherapie. 2003, XXI:4, Jordens, Lieve. Een referaat voor verwanten van alcoholisten: enkele didactische toepassingen. Werkwinkel. 1995, XIV:1, Jordens, Lieve. Zin in alcohol. Informatie geven als therapeutische interventie. 2006, XXIV:1, Kemps, Leen. Kinderen met de diagnose Autisme Spectrum-Stoornis in de leefgroep. 1998, XVI:3, Kerkhof, Angelique. Moeder drinkt. Casuïstische mededelingen. 1995, XIV:1, Kerssemakers, Judith, Simkens, Annemie, Van Kemenade, Nellie & Vannuffelen, Dimke. Ik, Monique. Werken in gezins- en bejaardenzorg. 1996, XIV:2, Kiebooms, Veerle. Het klokje tikt niet overal gelijk. Casuïstische mededelingen. 2001, XIX:1, Kingma, Sytze. Altijd haast? Tijd en technologie. Schijnwerper. 2002, XX:4, Knafo, Ariel & Israel Salomon. Genen, ouderschap en de ouder-kindrelatie. Onderzoek. 2011, XXIX:3, Koekebakker, Hieke. Visitekaartje. Wederwoord. 1983, I:2, 82. Korber, Daniëlle. Beeldende therapie en systeemtheorie is mooi werk. Casuïstische mededeling. 2012, XXX:1, Krikke, Anna. Een klimroos snoei je met respect. Casuïstische mededeling. 2000, XVIII:1, Kruik-Boerdam, Nora. Het verleden in Indonesië. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Kuiper, Ferry. Het benoemen van gemeenschappelijke inzet als negatie van verschil. Casuïstische mededelingen. 1994, XII:2, Lammers, Johanna. Hulpverlening aan buitenlanders door een Nederlandse hulpverleenster. Casus rond bedplassen. Werkwinkel. 1988, VI:2, Lansbergen, Tilly. "Schoenmaker, blijf bij je leest". Een conflict tussen ouders en school. 2004, XXII:4, Lardinois, Jef. Het probleem vreemdgaan binnen partnerrelatiebegeleiding. Werkwinkel. 2001, XIX:3, Laureys, Marleen. Ze lijken normaal. Over de schijnbare vanzelfsprekendheid om binnen een instelling van licht mentaal gehandikapten oog te hebben voor de mentale handikap. 1990, VIII:2, Le Doux, André. Over de behandeling van conversie-hysterische symptomen. (Enkele overwegingen die kunnen helpen dit type probleem aan te pakken). 1984, II:2, Lemoine, Agnes. Bewogen gesprekken. Twee meisjes met autistische problematiek. 1998, XVI:3, Lenaers, Bart. Borden gooien. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Lenaerts, Peter. Het derde element. Over het gebruik van poëzie in de appreciërende en samenwerkende systeempsychotherapie. 2009, XXVII:3, Lescrauwaet, Carine. De verloren dochter. Geestelijke gezondheidszorg. 1996, XIV:4, Leytens, Liesbeth. De complexiteit van verwerking. 2001, XIX:2, Lingier, Brigitte. Zwartbessie en haar depressie. Een manier om identiteit systeemtheoretisch te bekijken. Werkwinkel. 1999, XVII:4, Lioen, Monique. De klasgroep als groep. 1982, I:1, Lioen, Monique. Het verhelderen van literaire werken vanuit de inzichten van systeemdenken en kommunikatieteorie. 1985, III:3, Lioen, Monique. Praktijkvoorbeeld van vormingswerk in een school. 1984, II:2, Lit, A.C. Nieuwe psychiatrie. Een systeembenadering. Kommentaar op de recensie. Wederwoord. 1985, III:4, Lit, A.C. Nieuwe psychiatrie. Een systeembenadering. Kommentaar op de kommentaren. Wederwoord. 1985, III:4, Luyten, Walter. Fobische klachten: wat kan niet? Werkwinkel. 1990, VIII:3, Lysen, Ad. Voor- en nadelen van het praten met geesten. Reaktie , XI:1, Maes, Vicky. Kind en ouders machteloos in een bezoekruimte. Casuïstische mededeling. 2010, XXVIII:2, Maes, Vicky. Trajectbemiddeling: mensen helpen weloverwogen kizen voor hun weg in de scheidingssituatie. Casuïstische mededelingen. 2013, XXXI:3,

8 Marková, Ivana. Een dialogische visie op autoriteit. Wetenschap. 2013, XXXI:1, Marres, Philip & De Sterck, Stein. Evidence-based koffie en Best Practice chocomel. Column. 2012, XXX:2, Marres, Philip & De Sterck, Stein. Therapie of toneel? Gluren. Column. 2011, XXIX:1, Marres, Philip. De raad van elf. De elfde hulpverlener, wat maakt het verschil? 2004, XXII:3, Marres, Philip. Hechting en hospitaliseren: een kwestie van hard werken en goed opletten. 2010, XXVIII:1, Marres, Philip. Overstag. Column. 2013, XXXI:1, Marres, Philip. Sociaalvaardigheidstraining. Column. 2013, XXXI:2, Marres, Philip. Weer zien. Column. 2011, XXIX:2, Mattheeuws, Annie. Diagnose vanuit een systeemteoretisch referentiekader. 1985, III:2, Mattheeuws, Annie. Diversiteit van familiale betrokkenheid. 1988, VI:2, Mattheeuws, Annie. En of Watzlawick en collega's mij inspireerden! Schijnwerper. 2008, XXVI:1, Mattheeuws, Annie. Equifinaliteit Over het verleden in de psychoterapie. Wederwoord I. 1986, IV:3, Mattheeuws, Annie. Fobieën. 1985, III:4, Mattheeuws, Annie. Het spel der vanzelfsprekendheden. 1990, VIII:4, Mattheeuws, Annie. Het verband tussen samenlevingsregels en identiteit: grenzen als correlatie. 1983, I:2, Mattheeuws, Annie. Is uw psyche ook uw zorg? Over het fundamenteel reflexieve van de klinische psychologie. Werkwinkel. 1998, XVI:2, Mattheeuws, Annie. Kommunikatie: een onvermijdelijke paradoks. 1982, I:1, Mattheeuws, Annie. Maar werkproblemen. 1994, XII:4, Mattheeuws, Annie. Motiveren van een kliënt bij gedwongen hulpverlening. 1983, I:2, Mattheeuws, Annie. Nadenken over weerstandsgedrag. 1987, V:4, Mattheeuws, Annie. Omtrent sociale perspektieven. 1983, I:3, Mattheeuws, Annie. Overdracht en tegenoverdracht: heeft een systeemteoretisch psychoterapeut ermee van doen? 1989, VII:4, Mattheeuws, Annie. Somatiseren: zeggen wat niet zegbaar is. 1983, I:4, Mattheeuws, Annie. Supervisie van echtpaarterapieën. 1986, IV:4, Mattheeuws, Annie. Systeemteoretische vraagtekens bij partnerrelatieterapie. 1986, IV:3, Mattheeuws, Annie. Verschil en Batesoniaans verschil. 1993, XI:4, McAdam, Elspeth. Reflecties: waar bevinden we ons nu? 2002, XX:3, Mervielde, Ivan. Weerstand tegen verandering: een sociaal-psychologische analyse. 1987, V:4, Meskens, Veerle. Verbroken verbinding. 2002, XX:4, Mevis, Jos. Uit een kindermond... Justitie. 1996, XIV:4, Michielsen, Lieve. Miskende betekenisaspecten van kinddiagnosen in de residentiële ouder-kindhulpverlening. Serie. 2000, XVIII:1, Michielssen, Ann. Dood-zwijgen... Omtrent verlies en rouw bij kinderen. 1996, XIV:3, Mielants, Peter. Nieuwe psychiatrie. Een systeembenadering. Kommentaar. Wederwoord. 1985, III:4, Migerode, Lieven. De voordelen van vooroordelen. Wederwoord. 2005, XXIII:2, Migerode, Lieven. Emotionnally Focused Therapy voor koppels: het werk van Sue Johnson. 2006, XXIV:2, Migerode, Lieven. Metaloog: wat is een diagnose? 2008, XXVI:1, Monster, Marleen. Bemoeizorgen: hoe het vel van een olifant soepel houden? 2012, XXX:3, Mouton, Mélanie. Bij nader inzien 2000, XVIII:2, Naert, Annemie. Dementieproblematiek: hypotesen vanuit systeemteoretische overwegingen. 1992, X:3, Nassen, Edgard. Partnerrelatie-terapie: systeemteoretisch werk in een klinische residentiële setting. 1986, IV:4, Neomagus, Corrie. De semafoon. Crisiswerk. 1996, XIV:4, Noorlander, Els. Complexiteiten van behandeling in een TBS-kader. 1999, XVII:2, Noorlander, Els. De meridianen van de waarheid. Ervaringen van een beginneling in systeemteorie. Werkwinkel. 1988, VI:4, Noorlander, Els. Hospitalisatieverschijnselen bij alkoholisten. Een poging tot een systeemteoretische benadering. 1989, VII:3, Noorlander, Els. Ordeningen rond emotionele verwaarlozing. Casuïstische mededelingen. 1990, VIII:2, Nooten, Lenie. Een voorbeeld van diagnose en aanpak bij inzetsnegaties. 1985, III:2, Nooten, Lenie. Kanttekeningen rond weerbaarheid. 1983, I:2,

9 Overdulve, Marie Christien. Muziektherapie voor een meisje met de diagnose autimse. Casuïstische mededeling. 2010, XXVIII:3, Paesmans, Kristien. Alleen in de wereld. Casuïstische mededelingen. 1993, XI:3, Peeters, Bart & De Belder, Elke. Ouders, kinderen, hiv en aids. 1999, XVII:4, Peeters, Bart. Kinderen en Aids. Werkwinkel. 1996, XIV:3, Peeters, Flor. Bavardage, weloverwogen intuïtie in de hulpverlening. 1998, XVI:4, Peeters, Flor. Bavardage, weloverwogen? Woord en wederwoord. 2000, XVIII:2, Peeters, Flor. Bedplassen: de ongrijpbare stabilisator en hoe er greep op krijgen. 1983, II:1, Peeters, Flor. Café dementie, live muziek en zang. Muziek kan dementie vertragen. 2011, XXIX:2, Peeters, Flor. De man op de eierkist. Wederwoord. 1983, I:2, Peeters, Flor. De onlogica van onze beslissingen. Een emotioneel weloverwogen praktijkbenadering. 2004, XXII:4, Peeters, Flor. Geen werk, minder mens en andere vanzelfsprekendheden. Een benadering vanuit de sociale perspektieventeorie van Mattheeuws. 1994, XII:4, Peeters, Flor. Gerontologische problematiek en hulpverlening. Een systeemteoretische invulling. 1993, XI:3, Peeters, Flor. Het besef van invloed en zijn varianten. Geïllustreerd met casuïstiek uit de eerste lijn. 1989, VIII:1, Peeters, Flor. Het uitzicht van pijn. 2001, XIX:2, Peeters, Flor. Levensloopgebeurtenissen op oudere leeftijd: mogelijke betekenissen. 1993, XI:2, Peeters, Flor. Man zijn bepaal je niet alleen: een terapeutische invalshoek. 1984, II:3, Peeters, Flor. Mensen worden dement, relaties nooit. 2002, XX:3, Peeters, Flor. Misverstanden omtrent vrouw zijn en man zijn: een toepassing. 1990, VIII:4, Peeters, Flor. Omtrent paar zijn. 1986, IV:4, Peeters, Flor. Opvattingen, moetens, myten in gezinnen. 1984, II:3, Peeters, Flor. Over stemmen, voorspellingen en schoolweigering Een poging tot ordening vanuit de gezinsspelregels. 1985, IV:1, Peeters, Flor. Partnerdilemma's. 2005, XXIII:3-4, Peeters, Flor. Samenwerking en overleg. Een systeem- en kommunikatieteoretische opvatting bekeken in een kontekst van multiterapeutische hulpverlening. 1988, VII:l, l9-44. Peeters, Flor. Voor- en nadelen van het praten met geesten. Reaktie , XI:1, Peeters, Wim. Een oude kwestie tussen vader en zoon Dogmatisch-antropologische reflecties. 2009, XXVII:extra nummer, Pepping, Emmy, Samen werken aan verandering via het werken aan de beroepshouding. Casuïstische mededelingen. 1994, XII:4, Poels, Veerle & Jongemans, Wiel. Is thuis back home of in Europe? Migranten van toen en nu: een ervaringsverslag. 2000, XVIII:4, Poels, Veerle. Daderidentiteit, de hoogste ordening. 2005, XXIII:3-4, Poels, Veerle. Een vreemde in huis. Een gevestigd multidisciplinair team krijgt een nieuwe teamleider. 2004, XXII:4, Poels, Veerle. Ik kan niet naar school, want ik heb buikpijn. Casuïstische mededelingen. 2013, XXXI:2, Poels, Veerle. Interactive drawing therapy en daderhulpverlening. 2006, XXIV:1, Poels, Veerle. Onder invloed van alcohol: het is de vrouw die het verschil maakt. 2000, XVIII:1, Poels, Veerle. Problematisch gokken, een ingewikkeld spel. 2001, XIX:1, Poels, Veerle. Taal is niet altijd vanzelfsprekend. 2010, XXVIII:2, Poels, Veerle. Zelfverminking. Schijnwerper. 2007, XXV:2, Poels, Veerle. Zesde wereldcongres voor psychotherapie 2011: World Dreaming. Schijnwerper. 2012, XXX:1, Poppelaars, Herman. Exploraties rond druggebruik. 1996, XIV:3, Poriau, Hugo. Als pijn er niet mag zijn. Woord en wederwoord. 2002, XX:2, Princen, Ellen. Verbreding van betekenissen bij alcoholproblematiek. 1995, XIV:1, Raes, Koen. Mélanges mélancholiques. 2002, XX :1, Reijmers, Ellen & Cottyn, Lieve. Speelse werkelijkheden. Over spel en speltherapie. 2001, XIX:4, Reijmers, Ellen. Anders dan gewoon. Inleiding op het thema. 2000, XVIII:4, Reijmers, Ellen. Het zijn de woorden die moeilijk zijn. Een systeemteoretische verkenning van borderline problemen. 1991, X:1, Reijmers, Ellen. 5th International Narrative Therapy & Community Work Conference te Liverpool. Actueel. 2003, XXI:3, Reijmers, Ellen. De uitdaging van verscheidenheid. Over integratie en integratieve psycotherapie. 2004, XXII:1,

10 Reijmers, Ellen. Samenspel. Introductie op het thema. 2007, XXV:2, Reijmers, Ellen. Systeemtheorie en psychopathologie. 1997, XV:3, Reijmers, Ellen. Tijdloos verleden. 2001, XIX:2, Reijmers, Ellen. Wanneer de aanwezigen afwezig zijn: over individuele systeemtheoretische psychotherapie. 2003, XXI:3, Reysoo, Fenneke. Over hier en daar, over migratie en heimwee. 2000, XVIII:4, Riemersma, Rinke. Voor- en nadelen van het praten met geesten. 1992, XI:1, Riemersma, Rinke. Voor- en nadelen van het praten met geesten. Reaktie. 1992, XI:1, 58. Rijnders, Paul & Evers, Ronald. Fobie bekeken vanuit verschillende psychoterapeutische modellen. 1985, III:4, Rijnders, Paul. Paradoxaal gedrag bestaat niet. 1983, I:3, Rijnders, Paul. Psychoterapie als raakpunt tussen persoonlijke en sociale waarheden. 1988, VI:4, Rijnders, Paul. Verandering van regels door gebruik van inhoudelijk materiaal. De strategische bruikbaarheid van testonderzoek en gevalsbespreking. 1983, II:1, Rombouts, Katrien. Het pomphuis van de eenentwintigste eeuw. Een zoektocht naar de invloed van hedendaagse maatschappelijke evoluties op omgangsvormen met minder rendabele medemensen. 2002, XX:2, Royer, Sabine. Lunchpakketjes als materialisatie van identiteit. 1999, XVII:3, Royer, Sabine. Schoolkeuze als inzet bij een intercultureel conflict. 2003, XXI:2, Rutten, Kris & Soetaert, Ronald. Verhalen als gereedschap. 2010, XXVIII:1, Scheepmaker, Caroline. Studenten, ouders en gezinnen van herkomst. 2004, XXII:2, Scherpenisse, Rien. Het CliëntGestuurd Netwerk. De praktijk van een integraal hulp verleningstraject aan mensen die te maken hebben met uitsluiting. Casuïstische mededelingen. 2012, XXX:2, Schippers, Annie. De ongewone behandeling van hyperventilatieklachten bij een sportieve jongeman. Casuïstische mededelingen. 1990, IX:1, Schmeitz, Jos, Ouderbegeleiding in het kader van een onderzoeksopdracht. Casuïstische mededelingen. 1998, XVI:4, Schols, Leon. Eerste lijnswerk: twee praktijkvoorbeelden van hulpverlening vanuit een sociale dienst. 1983, I:2, Schouten, Anja. De onzichtbare vader. Justitie. 1996, XIV:4, Schouten, Monique. Inzetserkenning als werkhypothese bij een ernstig verkeersongeval. Crisiswerk. 1996, XIV:4, Schuermans, Karel. Vergiftiging en bezetenheid. 2003, XXI:2, Sermijn, Jasmina. De plaats van psychiatrische diagnoses binnen psychotherapie. Een rizomatisch perspectief. 2009, XXVII:1, Seynhaeve, Ingrid. En dan is er koffie. Casuïstiek. 2006, XXIV:1, Siemons, Mieke. Ambulant maatschappelijk werk in de zorg voor visueel gehandikapten. 1994, XII:3, Smeltzer, Mia. Anorexia. Als moeilijkheden niet moeilijk zijn. 1999, XVII:3, Smeltzer, Mia. Losmaken, je zit eraan vast. 1994, XII:3, Smeltzer, Mia. Onopgemerkt leed. Over partnerrelatietherapie wanneer er sprake is van autisme. 2007, XXV:2, Smet, Bart. Drugverslaving en gezin: een te smalle diagnose? 1990, VIII:3, Smets, Hilde. Kinderwens en ouderschap bij licht mentaal gehandicapten. 1997, XV:2, Snaet, Mady. Vaders en kinderen in de residentiële jeugdhulpverlening. Werkwinkel. 1997, XV:2, Sonck, Filip. (Een verslag) schrijven: tussen spreken en zwijgen. 2009, XXVII:extra nummer, Sonck, Filip. De eerste stap naar een jongen die zichzelf slaat: terzelfdertijd bewegen en niet bewegen. Een voorbeeld van psychoterapeutisch werken binnen de realiteit van een instelling. 1991, X:1, Sonck, Filip. De ondraaglijke lichtheid van ons communicatief bestaan. Coda. 1996, XIV:4, 250. Sonck, Filip. Schrijven in tegenspraak: hypotesen over dementieproblematiek als aanknopingspunt voor de kijk op ex-coma patiënten. Casuïstische mededeling. 1993, XII:1, Souren, Peter. Hoe laat is te laat? Casuïstische mededelingen. 1992, XI:1, Souren, Peter. De politie als vriend en helper. Een verslag van een samenwerking. 1992, X:4, Stappers, Jef. Exhibitioneren: een kwestie van zien en gezien worden? 1996, XIV:3, Stasse, Ingrid, De Cock, Gerda & Timmermans, Els. Projekt: Integratie van de gelijke kansenproblematiek in de opleiding en bijscholing van leerkrachten. Werkwinkel. 1991, IX:2, Steens, Rita. De Niet-koöperatieve partner. 1993, XI:3, Steens, Rita. Déjà-vu ervaringen. Een niet onderkennen van verschil in kontekst. Casuïstische mededelingen. 1993, XII:1, Steens, Rita. Depressie: een vrouwenhulpverlenings- respektievelijk systeemteoretisch perspektief. Psycho-terapeutische konsekwenties.

11 1992, X:4, Steens, Rita. Een ongewoon behandelingsplan. 1984, II:4, Steens, Rita. Fobiecasus: het gebruik van hypotesen en metodieken uit verschillende denkmodellen. 1985, III:4, Steens, Rita. Geloofwaardige verhalen en echtelijke affaires. Werkwinkel. 1993, XI:3, Steens, Rita. Het toepassen van een geritualiseerde opdracht bij echtscheidingsrouw: komplikaties. 1982, I:1, Steens, Rita. Illustratie van gedifferentieerdheid van sociale perspektieven. Casuïstische mededelingen. 1990, VIII:4, Steens, Rita. Intake bij PRT: beschrijving van enkele specifieke interventiemetoden. 1986, IV:4, Steens, Rita. Is er overdracht van overdracht en tegenoverdracht mogelijk? 1989, VII:4, Steens, Rita. Kalibrering. Werkwinkel. 1987, V:2, Steens, Rita. Motivering voor partnerrelatiegesprekken. 1994, XII:2, Steens, Rita. Projektieve identifikatie bij paren versus een beïnvloedingsvisie. Werkwinkel. 1995, XIII:4, Steens, Rita. Studentenmigraine. 1983, I:4, Steens, Rita. Vastentijd of Pat die niet at. 1999, XVII:3, Steens, Rita. Verdriet. Geestelijke gezondheidszorg. 1996, XIV:4, Steens, Rita. Vlaamse cultuurverschillen. 2003, XXI:2, Steens, Rita. Vormingswerk: Zeg maar ja tegen de groep. Van valkuil naar didaktiek. 1983, I:3, Steens, Rita. Waar de buik van vol is. Casuïstische mededelingen. 1991, X:1, Steens, Rita. Waarheid en binding in partnerrelatiegesprekken. 1989, VII:2, Steens, Rita. Weerstandige stellingnames. 1987, V:4, Steens, Rita. Werk als centraal tema in terapie. 1994, XII:4, Tack, Martine. Cultuur of individu, gelieerde verschijningen. 1998, XVI:2, Tack, Martine. Intro: is er verschil? 2003, XXI:2, Tack, Martine. Waarom broers en zussen zo verschillend zijn. 1993, XI:4, Taghon, Geert. Interne herstelbemiddeling in de forensische jeugdpsychiatrie. Een verhaal uit De Patio. Casuïstische mededelingen. 2013, XXXI:3, Temmerman, Inge. De invloed van contextgegevens op therapeutische tussenkomsten rond verwerking. 2001, XIX:2, ten Broeke, Annemarie. Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat als je maar niet stopt. 2004, XXII:3, Termeer, Elizabeth. Geld. Schijnwerper. 2003, XXI:2, Thijs, Ivo. Kijkwijziging via differentiëring van overkantbedoelingen. Enkele toepassingsvoorbeelden in een P.M.S.-Centrum. 1985, III:3, Thijs, Ivo. Schoolfobie: een poging om erbij te horen op een moeilijk levensmoment. 1987, VI:1, Thijs, Kerstin. Nieuwe trends in geweldloos verzet: tussen nieuwe autoriteit en hechting. Second International Conference Non Violent Resistance. 29 en 30 maart 2012 te Antwerpen. Schijnwerper. 2013, XXXI:1, Thoelen, Lydie. Omtrent vrouw zijn. 1984, II:3, Thoelen, Lydie. Werk en psyche. Toepassingen bij kaderpersoneel. 1998, XVI:3, Thoelen, Lydie. Zo sprak het lichaam zijn mond voorbij!! 1983, I:4, Vaes, Clara. Bij wijze van spelen. 2001, XIX:4, Van Achterberg, André. Een kommunikatieve benadering bij mensen die beschreven worden als gedepersonaliseerd, 1984, II:2, van As, Nard. Psychosen. Een benadering vanuit een systeemteoretisch perspektief. 1992, XI:1, Van Beek, Patsy. Het opzetten van leerprocessen in groepsverband. Groepsvergaderingen in een kinderpsychiatrische dienst. 1991, IX:2, Van Belle, Heleen & Vanhulle, Jozef. Bavardage. Woord en wederwoord. 2000, XVIII:1, Van Belle, Patrick & Baert, Dany. Een leefgroep met als identiteit: lastig. 1994, XII:2, Van Belle, Patrick. Identiteit: toepassingen in een residentieel kader. 1995, XIII:3, van Bockel, Janneke. Kindvriendelijk. Column. 2012, XXX:1, Van Camp, Jan. Equifinaliteit. 1986, IV:2, Van Camp, Jan. Equifinaliteit. Over het verleden in de psychoterapie. Laatste Woord. Wederwoord. 1986, IV:3, Van Cauwenberghe, Annemie. Waarom doe ik dit werk? Verslavingszorg. 1996, XIV:4, Van Daele, Mieke. Beperkte invloed in een wereld vol verwachtingen. Over hulpverleningsinvloeden, ouderschapsdruk en kindermishandeling. 2004, XXII:2,

12 Van Daele, Mieke. De multidirectionaliteit van ambivalentie. Woord en wederwoord. 2012, XXX:1, Van Daele, Mieke. Gevoelens doen. Casuïstiek. 2006, XXIV:2, Van Daele, Mieke. Ouderbegeleiding. [van der Pas, A. (2009). Handboek Methodische Ouderbegeleiding, deel 6: De interventiefase. Keuzes en kansen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.] Schijnwerper. 2010, XXVIII:1, Van Daele, Mieke. Wijsheid, magie en plezier in kindertherapie. Schijnwerper. 2009, XXVII:2, Van de Steene, Gerry. De noodzaak van positionele differentiatie bij het werken met OCMW-kliënten. 1987, V:2, Van den Berge, Luc & Baert, Dany. Tussen spreken en zwijgen. Introductie. 2009, XXVII:extra nummer, 3-9. Van den Berge, Luc. Beelden van ouderondersteuning: van infantilisering naar een rijke opvatting van zorg. 2011, XXIX:3, Van den Berge, Luc. Converseren als opgave. 2009, XXVII:extra nummer, Van den Berge, Luc. De mogelijkheden van een niet-specialistische deskundigheid. Over maatschappelijk werk en hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. 2005, XXIII:2, Van den Berge, Luc. De vele kanten van schulden. 2004, XXII:1, Van den Berge, Luc. Drugs: voer voor specialisten of een breed gedeelde zorg? 1997, XV:2, Van den Berge, Luc. Inleving, gevoelens en filosofie. 2006, XXIV:2, Van den Berge, Luc. Interculturele communicatie en multiculturalisme. Schijnwerper. 2003, XXI:3, Van den Berge, Luc. Is hulpverlening aan mannen al te zeer op de man af? Bavarderen omtrent bavardage. Woord en wederwoord. 2000, XVIII:1, Van den Berge, Luc. Tussenschakels. Variëren op het thema besef van invloed. 1998, XVI:4, Van den Berge, Luc. Verschil en Batesoniaans verschil: enkele bedenkingen. Woord en wederwoord. 1994, XIII:1, Van den Berge, Luc. Wat moeten we met het (ont)moeten. 2002, XX:1, Van den Berge, Luc. Wittgenstein over trainingen. Wanneer leren verschil maakt. 2008, XXVI:1, Van den Bogaert, Magda. Ziek of gek...? In het ziekenhuis. 1996, XIV:4, Van den Boomen, Marianne. Acht misverstanden over identiteit en gemeenschap op het internet. 2002, XX:4, Van den Borne-Bas, Monique. Toch maar even zelf doen...? Gehandicaptenzorg. 1996, XIV:4, Van den Buys, Els. Groepswerk over buurtvaderschap. Casuïstiek. 2007, XXV:3, Van der Hart, Onno. Kommentaar op het toepassen van een geritualiseerde opdracht bij echtscheiding. Wederwoord. 1983, I:2, Van der Pas, Alice. Brief aan Dany. Antwoord op Reflecties bij een gedurfde definitie van Dany Baert. Wederwoord. 2011, XXIX:1, Van der Pas, Alice. Gehechtheidstheorie onveilig voor ouders (m/v). Woord en wederwoord. 2006, XXIV:3-4, Van der Pas, Alice. Ouderbegeleiding en 'moeilijk doen'. 2003, XXI:1, Van der Pas, Alice. Wederwoord op Cottyn. 2003, XXI:1, Van der Vliet, Lia. Schoolverzuim binnen een spijbelopvangproject: aversie of fobie? Casuïstische mededelingen. 1998, XVI:1, van der Vorst, Stef. Geschud of geschokt: een voorzichtig onderzoek. Casuïstische mededeling. 2003, XXI:4, Van der Wal, Anneke. Eet je wel? 1999, XVII:3, Van Dinther, Jan. Een gewone aanpak van een ongewone vraag. 1984, III:1, Van Dorsser-Goudsmit, Jettie. Het onderkennen van relationele problemen die ontstaan bij het beoordelen van leerlingen. 1983, I:3, Van Droogenbroeck, André. Het terapeutisch kontrakt: een kontaktsleutel tot de behandeling van verslaafden. 1986, IV:2, Van Droogenbroeck, André. Kritiek op het sentimentalisme. Reflectie bij de boekbespreking van Katrien Rombouts van Theodore Dalrymple: Door en door verwend. Kritiek op de sentimentele samenleving. Woord en wederwoord. 2012, XXX:3, Van Dyck, Cyriel. Het belang van de besluitvorming rond opname bij psychiatrische problematiek in het algemeen ziekenhuis: een revisie. 1984, II:4, Van Dyck, Cyriel. Nieuwe psychiatrie. Een systeembenadering. Kommentaar. Wederwoord. 1985, III:4, Van Eetvelt, Karin. Werken met getraumatiseerde vluchtelingen: een indringende confrontatie met het leven zoals het (soms) is. Casuïstiek. 2008, XXVI:1, Van Essen, Coby. Spreken is zilver, zwijgen is (g)oud. 1996, XV:1, Van Essen, Marijke, Roscam Abbing, Greet & Scheerder, Nico. Luisterende oren. Schijnwerper. 1999, XVII:2, Van Gerven, Henk. De zieke belastingambtenaar. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Van Gorp, Cathy. "Ze hebben me in de waan gelaten". Revalidatiepsychotherapie na een psychose. 2005, XXIII:1, Van Gorp, Cathy. Studiedag The Secret Life of Families door dr. Evan Imber-Black, 4 november Geheimhouding: ongesprokenheid als communicatie. Actueel. 2004, XXII:1,

13 Van Gorp, Cathy. We zitten er mee in. Wat met de (ver)binding therapeut-cliënt? Woord & wederwoord. 2007, XXV:2, Van Gossum, Patrick. Bemoeizorg: de menselijke kant van goede zorg. 2011, XXIX:2, Van Gossum, Patrick. Psychosezorg: over afstemming en verbinding. Georganiseerd door PC Sint-Amedeus in Mortsel. Actueel. 2008, XXVI:1, Van Haver, Hermine. Gelukkig zijn daarvoor zou ik alles willen geven. 1999, XVII:3, Van Havermaet, Kris. Met kinderen praten over gevoelens. Werkwinkel. 2002, XX:3, Van Helsen, Paul & Van Hijfte, Livia. Wonen is een kunst. Een systeemteoretische verkenning van wonen in het algemeen en van beschut wonen in het bijzonder. 1993, XI:2, van Hennik, Robert. Struinen in systeemtherapie. 2013, XXXI:2, Van Hijfte, Livia & Van Helsen, Paul. Help me van mijn angst af. Op zoek naar een werkbaar terapiekader. 1990, VIII:3, Van Hoof, Dirk. Praten... Kinder- en Jeugdzorg. 1996, XIV:4, Van Hoof, Trudy. Over psychoterapeutisch werken met kliënten die lid zijn van de Gereformeerde Gemeente. 1994, XIII:1, Van Hove, Vera. Je moet weten wat je wil. Over verstandelijk gehandicapten en keuzes. Werkwinkel. 2002, XX:2, van Meerten, Joke. Enige sociale perspektieven faktoren bij de verwerking van bankovervallen. Casuïstische mededelingen. 1990, IX:1, van Meerten, Joke. Krisisdienst vanuit een systeemteoretisch perspektief. Casuïstische mededelingen. 1992, X:3, van Meerten, Joke. Plotselinge en schokkende gebeurtenissen. Hulpverlening bij de verwerking ervan. 1995, XIII:3, van Meerten, Joke. Werk en verwerking van bedreigende situaties. Werkwinkel. 1999, XVII:1, Van Pelt, Ton. Enige ordeningen rondom arbeid: een illustratie. Casuïstische mededelingen. 1998, XVI:3, Van Rees, Henk. Oog voor detail. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Van Reybrouck, Tomas & Verdru Hannes. Verslag studiedag BVRGS: Nieuwe gezinnen, nieuwe wetten. Schijnwerper. 2012, XXX:2, Van Reybrouck, Tomas. De kracht van dialoog. Werken met groepen van ouders van drugsgebruikers en verslaafden. 2012, XXX:2, Van Reybrouck, Tomas. Een breedhoeklens op weerstand in groepen. 2010, XXVIII:1, Van Schoors, Gilberte. Mensen worden dement, relaties nooit. Berichten uit de praktijk. Woord en wederwoord. 2004, XXII:2, van Soest, Joke. Een ogenschijnlijk eenvoudig spel. Casuïstiek. 2007, XXV:3, Van Thoor, Hans. De dag in het dagcentrum. Kinder- en Jeugdzorg. 1996, XIV:4, Van Zegeren, Janneke. De kruik gaat zolang te water tot (anderen vinden) dat hij barst. 1989, VIII:1, Vandaele, Bart. Regelzaken: de cliënt als deskundige. Casuïstische mededelingen. 1998, XVI:2, Vander Cruys, Bieke. Residentieel werken: mijnenveld of troef? 2012, XXX:1, Vander Voorde, Liesbeth. Kontroversen opvoeders-ouders binnen een residentie. 1984, II:3, Vanderbeke, Hilde. De eerstelijnshulpverlener als praatpaal tijdens huisbezoek. Casuïstische mededelingen. 1994, XII:2, Vanderstede, Gert. Een jongen met neiging tot predelinquent gedrag : benadering in het kader van individuele psychotherapie. Casuïstische mededelingen. 1997, XV:4-5, Vanhoeck, Kris, Exhibitionisme. Betekenisvol gedrag voor therapie? 1999, XVII:1, Vanhoeck, Kris. Als kat en hond. Justitie. 1996, XIV:4, Vanhoeck, Kris. De hulpverlener als derde partij: hulpverleningsinvloeden op de impakt en verwerking van seksueel misbruik. Een reaktie. Woord en wederwoord. 1995, XIII:4, Vanhoeck, Kris. De ongeopende brief. Crisiswerk. 1996, XIV:4, Vanmarcke, Bruno. De uitspraak van de ene als negatie van de inzet van de andere. Gehandicaptenzorg. 1996, XIV:4, Vanoverberghe, Kries. Ik kan ook anders. Een student en zijn identiteit. Casuïstische mededelingen. 1996, XIV:2, Vanthournout, Bart. Ik word gesproken. 2003, XXI:1, Vercruysse, Bea. Emoties verbinding of dwaalspoor? Schijnwerper. 2008, XXVI:3, Vercruyssen, Eric. Gescheiden ben je niet zoals je wil...kinder- en Jeugdzorg. 1996, XIV:4, Vercruyssen, Eric. Op-gevoed? Indrukken van een kinderarts-psychotherapeut. 1999, XVII:3, Vercruyssen, Eric. Scripta manent, quoque sed verba Over het kind dat niet levend verklaard werd. Casuïstische mededeling. 1999, XVII:4, Verdijck, Ludo. Een casus van elektief mutisme als taalontwikkelingsstoornis. Leerteoretische principes in een systeemteoretisch perspektief. 1992, X:3, Verdru, Hannes & Stinckens, Nele. Op welke manier kan het meten van veranderingen in psychotherapie ons iets bijbrengen?

14 Wetenschap & Onderzoek. 2009, XXVII:2, Verdru, Hannes. Een cliëntvriendelijk alternatief voor evidence-based werken. Tweedaagse workshop met Scott Miller, 11 en 12 februari 2010, Provinciehuis Antwerpen. 2010, XXVIII:3, Verhaeghe, Jean-Pierre. Enkele bedenkingen omtrent het werken met niet-gemotiveerde leerlingen vanuit het systeemdenken en de kommunikatieteorie. 1986, IV:3, Verhaert, Hugo. Taal, werkelijkheid en ouderbegeleiding. 1999, XVII:4, Verhaert, Leen. Het gebruik van spelmateriaal als kommunikatiemiddel in de klas. 1985, III:2, Verhees, Eric. Uithuisgeplaatste jongeren en hun gezin van herkomst. Aanzetten tot identiteitsontwikkeling. 1990, IX:1, Verhofstadt, Lesley L., Buysse, Ann & De Mol, Jan. Emoties tijdens een partnerconflict. Onderzoek naar de rol van demandwithdrawgedrag. Wetenschap en onderzoek. 2005, XXIII:1, Verlinden, Liliane. Mevrouw B en haar caravan. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, Vermeire, Sabine & Bracke, Sabine. Gewrongen tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid. 2007, XXV:1, Vermeire, Sabine & Cottyn, Lieve. Hidden treasures. Working with children as helpers. Tweedaagse workshop met Ema Genijovich, 13 en 14 juni Actueel. 2003, XXI:4, Vermeire, Sabine & Van den Berge, Luc. 2nd European Narrative Conference in Kopenhagen. 15, 16 en 17 augustus Schijnwerper. 2012, XXX:3, Vermeire, Sabine & Van den Berge, Luc. Filosoferen met kinderen en jongeren in de hulpverlening. 2008, XXVI:3, Vermeire, Sabine. You ve got mail. Werken met therapeutische brieven en documenten. 2009, XXVII:3, Vermeire, Sabine. Een leugentje als verbinding. 2009, XXVII:extra nummer, Vermeire, Sabine. Een toe te juichen perspectief. Woord en wederwoord. 2012, XXX:1, Vermeire, Sabine. Heb jij dat ook? Enquêtes en interviews als communicatieve toets en betekenisverkenning van gevoelens, ervaringen of gebeurtenissen bij kinderen. Casuïstiek. 2006, XXIV:2, Vermeire, Sabine. Hechting: stafkaart of doodlopend spoor? 2006, XXIV:3-4, Vermeire, Sabine. Het interview als gezinstherapeutische methode. 'Het grote hechtingsinterview'. Casuïstiek. 2006, XXIV:3-4, Vermeire, Sabine. Het team als 'goede praktijk' in gezinsbegeleiding. 2007, XXV:3, Vermeire, Sabine. Inspiraties en irritaties bij het therapeutisch werken met kinderen en ouders. Naar aanleiding van The child s voice in family therapy: A systemic perspective door C. Gammer (2009). New York London: W.W. Norton & Company. Schijnwerper. 2011, XXIX:1, Vermeire, Sabine. Met het ziekenhuiskonijn, Peter Rabbit en vele anderen. Working systemically in paediatric and adolescent health: Practice based evidence, 8 februari Studiedag georganiseerd door UCL Institute of Child Health London. 2010, XXVIII:2, Vermeire, Sabine. Mijn kind een tiran?! Vaste overtuigingen als voedsel voor geweld. Casuïstische mededelingen. 2013, XXXI:2, Vermeire, Sabine. Narratieve wegen tot herstel. Biografisch interviewen van jongeren met deviant of delinquent gedrag. 2011, XXIX:2, Vermeire, Sabine. Sherlock Holmes & The Maps. Inspiraties uit de narratieve benadering. Schijnwerper. 2009, XXVII:1, Vermeire, Sabine. Strategische behandeling van kinderen, adolescenten en hun gezinnen. Studiedag Cloé Madanes. Amsterdam, Koepelkerk, 23 mei Schijnwerper. 2008, XXVI:2, Vermeire, Sabine. Studiedag georganiseerd door Wingerdbloei. 50 jaar leven met toekomst. Actueel. 2003, XXI:3, Vermeire, Sabine. Verhalen brouwen bij 'ongelofelijke' problemen. Een speelse methode om het ondenkbare denkbaar en het ondoenbare doenbaar te maken. Casuïstiek. 2007, XXV:2, Vermeire, Sabine. Workshop Jim Wilson: improvisations in child focused practice. A collaborative systemic approach. 2006, XXIV:1, Vermeulen, Marc. Ambulante gezinsbegeleiding in een jeugdbeschermingskontekst: een toepassing in een dagcentrum. Werkwinkel. 1988, VI:3, Verrelst, Werner. Dagschotel. 1999, XVII:3, Verrelst, Werner. Ontwikkelingsbegeleiding via de leefgroep. Casuïstische mededelingen. 1996, XV:1, Veulemans, Ann. Groepstrainingen en de leefwereld van jongeren. 2001, XIX:4, Vlaminck, Erik. Hulpverlener onder druk van sociale perspektieven. Casuïstische mededelingen. 1990, VIII:4, Voesenek, Lenie. Mag er verschil zijn? Casuïstische mededelingen XVIII:4, Walravens, Katleen. Ze vinden me een rare in de klas. Over de kwetsbaarheid van leerlingen in het watervalsysteem. Casuïstische mededelingen. 2000, XVIII:3,

15 Weille, Katie Lee. Ouderschap en ambivalentie: liefde en woede. 2011, XXIX:3, Welkenhuyzen, Lies. Death, loss and the quest for meaning: een tweedaagse workshop door Robert Neimeyer. Actueel. 2007, XXV:1, Willems, Annemie. Een vijandige wereld Casuïstische mededelingen. 1997, XV:3, Winter, Chris. De primaire triade. Een systemische visie op het samenspel tussen ouders en kinderen in jonge gezinnen. Schijnwerper. 2012, XXX:2, Wouters, Els. Terug naar de toekomst. Studiedag georganiseerd door de BVRGS op 15/03/2013 te Antwerpen. Schijnwerper. 2013, XXXI:2, Wymeersch, Marleen. Karl: impulsief, speelvogel, meeloper. Logopedie, ontwikkelingsbegeleiding en faalangst. Casuïstische mededelingen. 1998, XVI:1,

16 ONDERWERPEN INDEX ACTUEEL 5th International Narrative Therapy & Community Work Conference te Liverpool. Ellen Rijmers. 2003, XXI:3, Death, loss and the quest for meaning: een tweedaagse workshop door Robert Neimeyer. Lies Welkenhuyzen. 2007, XXV:1, Hidden treasures. Working with children as helpers. Tweedaagse workshop met Ema Genijovich, 13 en 14 juni Sabine Vermeire & Lieve Cottyn. 2003, XXI:4, International Family Therapy Festival te Rome. Anouska Cremers. 2003, XXI:2, Psychosezorg: over afstemming en verbinding. Georganiseerd door PC Sint-Amedeus in Mortsel op 29 februari Patrick Van Gossum. 2008, XXVI:1, Studiedag georganiseerd door Wingerdbloei. 50 jaar leven met toekomst. Sabine Vermeire. 2003, XXI:3, Studiedag The Secret Life of Families door dr. Evan Imber-Black, 4 november Geheimhouding: ongesprokenheid als communicatie. Cathy Van Gorp. 2004, XXII:1, Workshop Jim Wilson: improvisations in child focused practice. A collaborative systemic approach. Sabine Vermeire. 2006, XXIV:1, ARTIKELEN (Een verslag) schrijven: tussen spreken en zwijgen Philippe Sonck. 2009, XXVII:extra nummer, Men weet meer dan je denkt. Over sociale representaties. Thomas Fondelli. 2009, XXVII:3, Weglopers en weigeraars : stroef lopende grensonderhandelingen. Hilde Behets. 2001, XIX:1, You ve got mail. Werken met therapeutische brieven en documenten. Sabine Vermeire. 2009, XXVII:3, Anders dan gewoon. Een inleiding op het thema. Ellen Reijmers. 2000, XVIII:4, Dit kind bloeit niet open. Een illustratie van netwerkinterventies bij schoolproblematiek. Dany Baert. 1985, IV:1, Geen wonder met zo n ouders... Over sociale perspektieven en opvoeding. Dany Baert. 1990, VIII:4, Help, vader, moeder, ik val om! Een wijze van interveniëren in een gezin met somatische klachten. Marlies Dingemans-Mertens. 1983, I:4, Het zijn de woorden die moeilijk zijn. Een systeemteoretische verkenning van borderline problemen. Ellen Reijmers. 1991, X:1, Op de brug tussen school en buitenwereld... Over de socio-kulturele funktie van schoolmaatschappelijk werk. Dany Baert. 1987, V:2, Schoenmaker, blijf bij je leest. Een conflict tussen ouders en school. Tilly Lansbergen. 2004, XXII:4, Terapeutisch werken in een residentiële instelling voor mentaal gehandikapten: een complexe opdracht. Luc De Jaegher. 1989, VII:2, Zo klaar als een klontje?! Diagnose van organisatievraagstukken in systeemtheoretische perspectief. An Goeminne. 1999, XVII:2, Aan de slag met de diagnose 'autisme'. Thomas Fondelli. 2007, XXV:2, Acht misverstanden over identiteit en gemeenschap op het internet. Marianne van den Boomen. 2002, XX:4, Als eten niet meer mag: enkele systeemtheoretische hypothesen over anorexia nervosa aan de hand van een casus. Catherine Barbez. 1999, XVII:3, Als onderhandelen moeilijk is. Beginnende psychotische processen en systeemtherapie. Stef Joos. 2003, XXI:4, Als ouders apart (gaan) wonen: beschikbare steunbronnen voor kinderen. Lieve Cottyn. 1995, XIII:4, Ambulant maatschappelijk werk in de zorg voor visueel gehandikapten. Mieke Siemons. 1994, XII:3, Ambulante gezinsbegeleiding in een jeugdbeschermingskontekst. Fenomenologie van en begeleidingshandvatten voor de zogenaamde lastige gezinnen. Lieve Cottyn. 1986, V:l, Anders dan Anderen. Vrouwenhulpverlening op systeemteoretische basis. Ria Borra. 1992, X:4, Anorexia. Als moeilijkheden niet moeilijk zijn. Mia Smeltzer. 1999, XVII:3, Balanceren op betekenissen. Op weg met kinderen door het grillige landschap van sociale perspectieven. Sabine Bracke. 2001, XIX:4, Bavardage, weloverwogen intuïtie in de hulpverlening. Flor Peeters. 1998, XVI:4, Bedplassen: de ongrijpbare stabilisator en hoe er greep op krijgen. Flor Peeters. 1983, II:1, 2-16.

17 Beelden van ouderondersteuning: van infantilisering naar een rijke opvatting van zorg. Luc Van den Berge. 2011, XXIX:3, Begeleide terugkeer na partnergeweld en de betekenis van tijd. Sietse Dijkstra. 2011, XXIX:2, Begeleiden van konflikten in scholen. Trees Baller-ten Bruin & René van de Venne. 1995, XIII:3, Bemoeizorg: de menselijke kant van goede zorg. Patrick Van Gossum. 2011, XXIX:2, Bemoeizorgen: hoe het vel van een olifant soepel houden? Marleen Monster. 2012, XXX:3, Beperkte invloed in een wereld vol verwachtingen. Over hulpverleningsinvloeden, ouderschapsdruk en kindermishandeling. Mieke Van Daele. 2004, XXII:2, Bij nader inzien Mélanie Mouton. 2000, XVIII:2, Bij wijze van spelen. Clara Vaes. 2001, XIX:4, Blind varen op de geest. Over een niet-autistische kijk op samenleven. Ruud Hendriks. 2003, XXI:1, Bloemkolen en gele limonade. Over de uitdagingen van thuisbegeleiding. Dany Baert. 2004, XXII:1, Café dementie, live muziek en zang. Muziek kan dementie vertragen. Flor Peeters. 2011, XXIX:2, Collaboratief werken met gezinnen binnen gedwongen hulpverlening. Mies De Cock. 2007, XXVI:2, Communicatie. Gai-jin. 2002, XX:4, Complexiteiten van behandeling in een TBS-kader. Els Noorlander. 1999, XVII:2, Conflicten tussen ouders na scheiding. Lieve Cottyn. 2009, XXVII:2, Consensualiteit bij autonome systemen: over autopoïesis, taal en psychoterapie. Arno Goudsmit. 1991, IX:3, Contact met de mast zoek. Mieke De Preter. 2002, XX:4, Converseren als opgave. Luc Van den Berge. 2009, XXVII:extra nummer, Cultuur of individu, gelieerde verschijningen. Martine Tack. 1998, XVI:2, Daderidentiteit, de hoogste ordening. Veerle Poels. 2005, XXIII:3-4, Dagschotel. Werner Verrelst. 1999, XVII:3, De Niet-koöperatieve partner. Rita Steens. 1993, XI:3, De complexiteit van samenwerken. Dany Baert. 1986, IV:3, De dader en de mens achter de daad: hoe valt dit te rijmen? Kris Decraemer. 1997, XV:4-5, De duistere kant van daderschap: over inleving en verandering. Kris Decraemer. 2006, XXIV:1, De eerste stap naar een jongen die zichzelf slaat: terzelfdertijd bewegen en niet bewegen. Een voorbeeld van psychoterapeutisch werken binnen de realiteit van een instelling. Filip Sonck. 1991, X:1, De family relations test als diagnostisch instrument voor hypotesevorming en interventiekeuze in psychoterapie. Dany Baert. 1983, II:1, De GSM als alternatieve verbinding in het dagelijkse leven. Sarah Esch. 2002, XX:4, De hulpverlener als derde partij: hulpverleningsinvloeden op de impakt en verwerking van seksueel misbruik. Magda Joos. 1995, XIII:2, De invloed van contextgegevens op therapeutische tussenkomsten rond verwerking. Inge Temmerman. 2001, XIX:2, De invloed van lichamen en lichamelijkheid. Kris Decraemer. 2008, XXVI:3, De invloed van nieuwe media in het psychiatrisch ziekenhuis: de GSM. Birgit Bongaerts. 2002, XX:4, De keerzijde van de hoogbegaafdheidsmedaille: het gevoelen er-niet-bij-te-horen. An Custers. 1990, IX:1, De kombinatie van A.S.T. en gedragsterapie in de behandeling van fobie. Hedwig Boudrez. 1985, III:4, De kracht van dialoog. Werken met groepen van ouders van drugsgebruikers en verslaafden. Tomas Van Reybrouck. 2012, XXX:2, De kruik gaat zolang te water tot (anderen vinden) dat hij barst. Janneke Van Zegeren. 1989, VIII:1, De maatschappelijke betekenis van de Interactie-Academie. Bea Cantillon. 2002, XX:1, De mogelijkheden van een niet-specialistische deskundigheid. Over maatschappelijk werk en hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Luc Van den Berge. 2005, XXIII:2, De noodzaak van positionele differentiatie bij het werken met OCMW-kliënten. Gerry Van de Steene. 1987, V:2, De ondraaglijke lichtheid van ons communicatief bestaan. Coda. Filip Sonck. 1996, XIV:4, 250. De onlogica van onze beslissingen. Een emotioneel weloverwogen praktijkbenadering. Flor Peeters. 2004, XXII:4, De onoplosbaarheid van conflicten. Kris Decraemer. 2013, XXXI:3, De onthulling van incestgeheimen in een residentiële context: dansen op een koord. Mieke De Preter. 1999, XVII:1, De plaats van psychiatrische diagnoses binnen psychotherapie. Een rizomatisch perspectief. Jasmijn Sermijn. 2009, XXVII:1,

18 De raad van elf. De elfde hulpverlener, wat maakt het verschil? Philip Marres. 2004, XXII:3, De relationele betekenis van vader-dochter incest. Lieve Coppens. 1988, VI:2, De stem van het kind. Lieve Cottyn. 2013, XXXI:3, De uitdaging van verscheidenheid. Over integratie en integratieve psychotherapie. Ellen Reijmers. 2004, XXII:1, De waarheid ligt in het midden Onderhandelingen over de settingkeuze: een middel tot gedeelde waarheid. Nel Alblas. 2004, XXII:2, Dementieproblematiek: hypotesen vanuit systeemteoretische overwegingen. Annemie Naert. 1992, X:3, Depressie: een vrouwenhulpverlenings- respektievelijk systeemteoretisch perspektief. Psychoterapeutische konsekwenties. Rita Steens. 1992, X:4, Dertig jaar samenspraak, persoonlijk gekleurd. An Custers. 2002, XX:1, Diagnose vanuit een systeemteoretisch referentiekader. Annie Mattheeuws. 1985, III:2, Diversiteit van familiale betrokkenheid. Annie Mattheeuws. 1988, VI:2, Dood-zwijgen...Omtrent verlies en rouw bij kinderen. Ann Michielssen. 1996, XIV:3, Drugs: voer voor specialisten of een breed gedeelde zorg? Luc Van den Berge. 1997, XV:2, Drugverslaving en gezin: een te smalle diagnose? Bart Smet. 1990, VIII:3, Echtscheiding als partnerscheiding: elementen van hulpverlening. An Custers, 1985, III:3, Een breedhoeklens op weerstand in groepen. Tomas Van Reybrouck. 2010, XXVIII:1, Een casus van elektief mutisme als taalontwikkelingsstoornis. Leerteoretische principes in een systeemteoretisch perspektief. Ludo Verdijck. 1992, X:3, Een dynamische visie op gezin. Lieve Cottyn. 2008, XXVI:2, Een gewone aanpak van een ongewone vraag. Jan Van Dinther. 1984, III:1, Een interview met Harlene Anderson over de dialoog en wat werkt in psychotherapie. Thomas Fondelli. 2010, XXVIII:3, Een knellende muts en kopzorgen Nausikaä Glorieux. 2003, XXI:2, Een kommunikatieve benadering bij mensen die beschreven worden als gedepersonaliseerd. André Van Achterberg. 1984, II:2, Een kwestie van teambuilding Greet Daelemans. 2004, XXII:4, Een leefgroep met als identiteit: lastig. Patrick Van Belle & Dany Baert. 1994, XII:2, Een leugentjeals verbinding. Sabine Vermeire. 2009, XXVII:extra nummer, Een ongewoon behandelingsplan. Rita Steens. 1984, II:4, Een oude kwestie tussen vader en zoon Dogmatisch-antropologische reflecties. Wim Peeters. 2009, XXVII:extra nummer, Een vastgelopen teamproces: ervaring van een thuisbegeleidingsdienst. Ida Flament. 2013, XXXI:2, Een voorbeeld van diagnose en aanpak bij inzetsnegaties. Lenie Nooten. 1985, III:2, Een vreemde in huis. Een gevestigd multidisciplinair team krijgt een nieuwe teamleider. Veerle Poels. 2004, XXII:4, Eerste lijnswerk: twee praktijkvoorbeelden van hulpverlening vanuit een sociale dienst. Leon Schols. 1983, I:2, Effekt van loyauteitsverschillen: ter illustratie het verhaal van Erna. Linda Bogaerts. 1984, II:2, Elk beetje helpt. Een ingang op anorexia. Mieke De Preter. 2004, XXII:2, gedrag in organisaties. Birgit Albtrechts. 2012, XXX:2, Emotionnally Focused Therapy voor koppels: het werk van Sue Johnson. Lieven Migerode. 2006, XXIV:2, Empowerment. Dany Baert. 2005, XXIII:2, Enkele bedenkingen omtrent het werken met niet-gemotiveerde leerlingen vanuit het systeemdenken en de kommunikatieteorie. Jean- Pierre Verhaeghe. 1986, IV:3, Equifinaliteit. Jan Van Camp. 1986, IV:2, Exhibitioneren: een kwestie van zien en gezien worden? Jef Stappers XIV:3, Exhibitionisme. Betekenisvol gedrag voor therapie? Kris Vanhoeck. 1999, XVII:1, Exploraties rond druggebruik. Herman Poppelaars. 1996, XIV:3, Filosoferen met kinderen en jongeren in de hulpverlening. Sabine Vermeire & Luc Van den Berge. 2008, XXVI:3, Fobie bekeken vanuit verschillende psychoterapeutische modellen. Paul Rijnders & Ronald Evers. 1985, III:4, Fobiecasus: het gebruik van hypotesen en metodieken uit verschillende denkmodellen. Rita Steens. 1985, III:4, Fobieën. Annie Mattheeuws. 1985, III:4, Focus op konteksten van een gezin door middel van een genogram. Marlies Dingemans-Mertens. 1990, VIII:2, Forensische hulpverlening: de moeilijkheid en noodzaak van een reflecterende positie. Kris Decraemer. 2008, XXVI:1, 5-27.

19 Geen werk, minder mens en andere vanzelfsprekendheden. Een benadering vanuit de sociale perspektieventeorie van Mattheeuws. Flor Peeters. 1994, XII:4, Gerontologische problematiek en hulpverlening. Een systeemteoretische verkenning. Flor Peeters. 1993, XI:3, Gestolde verbindingen. Kris Decraemer. 2001, XIX:2, Geweld en lineaire kausaliteit: kan de systeemteorie spreken van slachtoffers en geweldplegers? Paul F. Dell. 1987, V:3, Geweldloos verzet als systemische interventie in een complexe, vastgelopen behandelingssituatie. Mies De Cock. 2013, XXXI:1, Geweldloosheid en gezinnen in crisis. Cocreatie van positieve gezinsnarratieven tegen de achtergrond van trauma, deprivatie, middelenmisbruik en belanstende sociale contexten. Peter Jakob. 2013, XXXI:1, Gewrongen tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Sabine Vermeire & Sabine Bracke. 2007, XXV:1, Groepstrainingen en de leefwereld van jongeren. Ann Veulemans. 2001, XIX:4, Hechting en loyaliteit binnen pleegzorg. Sabine Vermeire. 2006, XXIV:3-4, Hechting: stafkaart op doodlopend spoor? Sabine Vermeire XXIV:3-4, Help me van mijn angst af. Op zoek naar een werkbaar terapiekader. Livia Van Hijfte & Paul Van Helsen. 1990, VIII:3, Het autonome lichaam. Kris Decraemer. 2009, XXVII:extra nummer, Het belang van de besluitvorming rond opname bij psychiatrische problematiek in het algemeen ziekenhuis: een revisie. Cyriel Van Dyck. 1984, II:4, Het besef van invloed en zijn varianten. Geïllustreerd met casuïstiek uit de eerste lijn. Flor Peeters. 1989, VIII:1, Het derde element. Over het gebruik van poëzie in de appreciërende en samenwerkende systeempsychotherapie. Peter Lenaerts. 2009, XXVII:3, Het dialogische zelf. Thomas Fondelli & Hubert J. M. Hermans. 2008, XXVI:3, Het foute zwijgen en het foute spreken Dany Baert. 2009, XXVII:extra nummer, Het gebruik van spelmateriaal als kommunikatiemiddel in de klas. Leen Verhaert. 1985, III:2, Het geschenk. Een illustratie van terapeutisch omgaan met loyauteitsproblematiek. Dany Baert. 1984, III:1, Het gevecht om een pijnlijke waarheid in de kontekst van een huisartspraktijk. Toon Hermans. 1988, VII:1, Het grote Pesten. Dany Baert. 2001, XIX:4, Het individu vanuit systeemteoretisch perspektief. Vernon E. Cronen. 1987, V:3, Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat als je maar niet stopt. Annemarie ten Broeke. 2004, XXII:3, Het onderkennen van relationele problemen die ontstaan bij het beoordelen van leerlingen. Jettie Van Dorsser-Goudsmit. 1983, I:3, Het opzetten van leerprocessen in groepsverband. Groepsvergaderingen in een kinderpsychiatrische dienst. Patsy Van Beek. 1991, IX:2, Het pomphuis van de eenentwintigste eeuw. Een zoektocht naar de invloed van hedendaagse maatschappelijke evoluties op omgangsvormen met minder rendabele medemensen. Katrien Rombouts. 2002, XX:2, Het schooloriëntatieprobleem bij uithuisplaatsing: een proces van onderhandelen. Dany Baert & Liesbeth Vander Voorde. 1987, VI:1, Het spel der vanzelfsprekendheden. Annie Mattheeuws. 1990, VIII:4, Het team als 'goede praktijk' in gezinsbegeleiding. Sabine Vermeire. 2007, XXV:3, Het terapeutisch kontrakt: een kontaktsleutel tot de behandeling van verslaafden. André Van Droogenbroeck. 1986, IV:2, Het toepassen van een geritualiseerde opdracht bij echtscheidingsrouw: komplikaties. Rita Steens. 1982, I:1, Het uitzicht van pijn. Flor Peeters. 2001, XIX:2, Het verband tussen samenlevingsregels en identiteit: grenzen als correlatie. Annie Mattheeuws. 1983, I:2, Het verhelderen van literaire werken vanuit de inzichten van systeemdenken en kommunikatieteorie. Monique Lioen. 1985, III:3, Hospitalisatieverschijnselen bij alkoholisten. Een poging tot een systeemteoretische benadering. Els Noorlander. 1989, VII:3, Hulpverlenen binnen een ondersteunend organisatienetwerk. Mies De Cock. 2010, XXVIII:3, Hulpverlening aan dementerende mensen: spelen met werkelijkheid. Johan Bastiaensen. 2009, XXVII:extra nummer, Hypnotherapie als reisgezel voor 'bodemloze' adolescenten Hilde Hertecant. 2006, XXIV:3-4, Identiteit en identiteitsontwikkeling: een poging tot systeemteoretische benadering. I: teoretisch zoekwerk. Dany Baert. 1991, IX:2, Identiteit en identiteitsontwikkeling: een poging tot systeemteoretische benadering. II: de ontwikkeling van identiteit. Dany Baert. 1993, XI:4, Identiteit: toepassingen in een residentieel kader. Patrick Van Belle. 1995, XIII:3, Ik, Monique. Werken in gezins- en bejaardenzorg. Judith Kerssemakers, Annemie Simkens, Nellie Van Kemenade & Dimke Vannuffelen.

20 1996, XIV:2, Inleving, gevoelens en filosofie. Luc Van den Berge. 2006, XXIV:2, Intake bij PRT: beschrijving van enkele specifieke interventiemetoden. Rita Steens. 1986, IV:4, Interactive drawing therapy en daderhulpverlening. Veerle Poels. 2006, XXIV:1, Intercultureel werken: een ervaringsdeskundige als trainer. Astrid Echteld. 2003, XXI:2, Interculturele psychotherapeutische ontmoetingen. Annelies Huybrechts. 2009, XXVII:1, Intro: is er verschil? Martine Tack. 2003, XXI:2, ? Intro: nieuwe? verbindingen? Dany Baert. 2002, XX:4, Intro: Samenwerken, een evidentie vol doornen. Dany Baert. 2004, XXII:4, Is er overdracht van overdracht en tegenoverdracht mogelijk? Rita Steens. 1989, VII:4, Is thuis back home of in Europe? Migranten van toen en nu: een ervaringsverslag. Veerle Poels m.m.v. Wiel Jongmans. 2000, XVIII:4, JO-lijn, klachtenbehandeling in systeemtheoretisch perspectief. Sven Debecker. 2004, XXII:3, Kanttekeningen rond weerbaarheid. Lenie Nooten. 1983, I:2, Kijkwijziging via differentiëring van overkantbedoelingen. Enkele toepassingsvoorbeelden in een P. M. S.-Centrum. Ivo Thijs. 1985, III:3, Kinderwens en ouderschap bij licht mentaal gehandicapten. Hilde Smets. 1997, XV:2, Kindvisies. Introductie tot het thema. Lieve Cottyn. 2001, XIX:4, Klinische illustratie van het belang van sociale perspektieven in de behandeling van een schoolfobie. Rik Declercq. 1985, III:4, Kommunikatie: een onvermijdelijke paradoks. Annie Mattheeuws. 1982, I:1, Kontroversen opvoeders - ouders binnen een residentie. Liesbeth Vander Voorde. 1984, II:3, Kortdurende psychoterapie, een sociaal psychiatrische optie. Dany Baert. 1986, IV:2, Leermoeilijkheden en hun sociaal-emotionele impact. Dany Baert. 1997, XV:4-5, Leren uit ervaring: persoonlijke en private ervaringen als psychotherapeutische context. Per Jensen. 2011, XXIX:1, Leven en werk van Michael White. Bruno Hillewaere & Robert van Hennik. 2008, XXVI:2, Levensbeschouwelijke vraagstukken en psychoterapie. Dany Baert. 1995, XIII:4, Levensloopgebeurtenissen op oudere leeftijd: mogelijke betekenissen. Flor Peeters. 1993, XI:2, Levensverhalen schrijven met kinderen enjongeren. Mieke De Preter. 2009, XXVII:3, Losmaken, je zit eraan vast. Mia Smeltzer. 1994, XII:3, Lunchpakketjes als materialisatie van identiteit. Sabine Royer. 1999, XVII:3, Maar werkproblemen. Annie Mattheeuws. 1994, XII:4, Man zijn bepaal je niet alleen: een terapeutische invalshoek. Flor Peeters. 1984, II:3, Marchanderen in de hulpverlening: onderhandelen over vraag en aanbod. Mieke De Preter. 1995, XIII:2, Maturana s ontologie: de mature gedaante van de epistemologie? Jan Cambien. 1991, IX:3, Meerstemmige verslaggeving als uitnodiging tot dialoog. Mies De Cock. 2007, XXV:3, Met adoptiekinderen praten over adoptie. Dany Baert, 2003, XXI:4, Misverstanden omtrent vrouw zijn en man zijn: een toepassing. Flor Peeters. 1990, VIII:4, Motiveren van een kliënt bij gedwongen hulpverlening. Annie Mattheeuws. 1983, I:2, Motivering van partnerrelatiegesprekken. Rita Steens. 1994, XII:2, Multikulturele perspektieven in de opbouw van teorieën: een voorbeeld vanuit feministische terapie. Deel I: De noodzaak van een multikultureel perspektief in psychoterapeutische teorieën. Laura Brown. 1991, IX:4, Multikulturele perspektieven in de opbouw van teorieën: een voorbeeld vanuit feministische terapie. Deel II: Multikulturele teorie: perspektieven voor een toepassing in de praktijk. Laura Brown. 1991, IX:4, Nadenken over weerstandsgedrag. Annie Mattheeuws. 1987, V:4, Narratieve wegen tot herstel. Biografisch interviewen van jongeren met deviant of delinquent gedrag. Sabine Vermeire. 2011, XXIX:2, Niemands landen. Bep de Loor. 2000, XVIII:4, Niet Rosalie Niemand, wel Maria Iemand. Sigrid Bauwens. 1993, XII:1, Omtrent paar zijn. Flor Peeters. 1986, IV:4, Omtrent vrouw zijn. Lydie Thoelen. 1984, II:3,

Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses aparte werkelijkheden?

Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses aparte werkelijkheden? 204 Systeemtherapie en psychiatrische diagnoses aparte werkelijkheden? Over diagnoses en unieke verhalen Jan De Vos Tina: Ben ik borderline? Psychiater: Hoe kom je erbij? Tina: Wel, op de psychiatrische

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VOORJAAR 2014 2 VONX VONX: één organisatie, vier brochures VONX organiseert vorming voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben een

Nadere informatie

HELP, MIJN KIND HEEFT THERAPIE NODIG! EEN GEZINSTHERAPEUTISCHE VISIE

HELP, MIJN KIND HEEFT THERAPIE NODIG! EEN GEZINSTHERAPEUTISCHE VISIE HELP, MIJN KIND HEEFT THERAPIE NODIG! EEN GEZINSTHERAPEUTISCHE VISIE SAMENVATTING Greet Splingaer Vele gezinnen dienen zich aan bij de hulpverlening met een vraag naar individuele diagnostiek of behandeling

Nadere informatie

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord

Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je. inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord GESPREK Ze kijkt me vragend aan je zwijgt, zegt ze, waarover zwijg je inderdaad, denk ik, waarover zwijg ik en ik begin te zoeken naar een antwoord ik kijk voorbij haar gezicht naar de muur van de muur

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

Ingekleurde aanpak huiselijk geweld werpt vruchten af

Ingekleurde aanpak huiselijk geweld werpt vruchten af oktober 2003 inclusief scholingsaanbod 2004 zie pagina 3 en 4 Ingekleurde aanpak huiselijk geweld werpt vruchten af Colofon TransAct is expert op het gebied van: aanpak huiselijk en seksueel geweld kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Op de werkvloer Transgender in het leger Interview Joris Linssen

humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Op de werkvloer Transgender in het leger Interview Joris Linssen humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Interview Joris Linssen Op de werkvloer Transgender in het leger HUMANIST AAN HET WOORD Tekst: Roeland Ensie - Beeld: Jeppe van Pruissen Tijd voor

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

De meeste videobanden (geen films!) zijn op dvd leverbaar. Info en bestellingen via mediatheek@hetdolhuys.nl.

De meeste videobanden (geen films!) zijn op dvd leverbaar. Info en bestellingen via mediatheek@hetdolhuys.nl. PSYCHOTHERAPIE De jaren zeventig en tachtig waren de hoogtijjaren van de psychotherapie. De ene na de andere therapievorm werd verfilmd. Van echtpaartherapie tot individuele gesprekstherapie en van gedragstherapie

Nadere informatie

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter vorming volwassenen voor c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter 2010 Inhoud Thema s in de kijker I have a dream 2 Actua & Geschiedenis 5 Culturen

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

HOE MEER VERSCHILLEN, HOE MEER VREUGD. C.M. Jessurun, 2004 Kinder en Jeugdpsychotherapie 31(1), 55-76

HOE MEER VERSCHILLEN, HOE MEER VREUGD. C.M. Jessurun, 2004 Kinder en Jeugdpsychotherapie 31(1), 55-76 HOE MEER VERSCHILLEN, HOE MEER VREUGD C.M. Jessurun, 2004 Kinder en Jeugdpsychotherapie 31(1), 55-76 HOE MEER VERSCHILLEN, HOE MEER VREUGD C.M. Jessurun Mijn pasgeboren kleinzoon is een onrustig baasje.

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen?

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? van de redactie Helpt praten? Waar denkt u aan bij het thema geest en lichaam? De geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling Werkdocument

Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling Werkdocument Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling Werkdocument MOVISIE Remy Vink Maria van Bavel Utrecht, juni 2007 Utrecht, Utrecht, juni 2007 * Werkdocument MOVISIE - Kennis en advies voor maatschappelijke

Nadere informatie