S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D L E I D E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D L E I D E N"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D L E I D E N

2 Voorwoord van de voorzitter Met genoegen presenteren wij u de brochure over Stichting Interplast Holland. Hierin vindt u informatie over alle aspecten van onze organisatie zoals de structuur, onze missies, wat wij deden in het verleden en onze plannen voor de toekomst. Een van onze doelstellingen is het initiëren van afdelingen voor reconstructieve chirurgie en brandwonden in ontwikkelingslanden. In deze brochure vindt u per land informatie over onze bereikte resultaten. In het bijzonder in Oeganda en Jemen hebben wij projecten opgezet die tot structurele verbeteringen leidden. We opereerden sinds de oprichting meer dan achtduizend mensen, voornamelijk kinderen met lip-, kaak- en gehemeltespleten en brandwondcontracturen. Tijdens teamuitzendingen besteden wij aandacht aan het opleiden van artsen, chirurgen, operatiekamerassistenten en verpleegkundigen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de behandeling van patiënten. In een aantal landen is het Interplast principe, om met teams in korte tijd veel patiënten te opereren, overgenomen door lokale chirurgen in outreach programma s. Hiermee bereiken zij ook kinderen in afgelegen gebieden. In de toekomst zenden we in de landen waar we al jaren actief zijn, zoals Oeganda en Jemen, meer specialisten (zowel artsen als verpleegkundigen) langere tijd uit. Zij zullen daar kennis overdragen over brandwondenzorg en microchirurgie. In landen waar we nog gaan beginnen, zoals Rwanda, willen we onderwijsprogramma s opzetten voor reconstructieve chirurgie. Ook richten we ons in de toekomst op preventieve maatregelen om brandwonden te voorkomen. In Oeganda hielden we al een Burns Awareness Week, die we afsloten met een symposium over Burn Prevention, You can make the difference. In de andere landen waar we actief zijn, willen we dit ook gaan doen. Dit is een aanzienlijke en belangrijke uitbreiding van ons oorspronkelijke werk, maar hiermee voorkomen we veel leed. We kunnen beter voorkomen dan genezen! Stichting Interplast Holland is een erkende vrijwilligersorganisatie en heeft het CBF-Keur voor Goede Doelen. Tot nu toe hebben wij geen ondersteuning gekregen van de Nederlandse Overheid. Financiën verkregen we voornamelijk via privé stichtingen en service clubs. Gezien het belang van ons werk en onze resultaten, hopen we in de toekomst op meer interesse van het Ministerie voor Ontwikkelingsamenwerking. Drs. Rein J. Zeeman, voorzitter Stichting Interplast Holland Honorary Senior Consultant Plastic and Reconstructive surgeon, Mulago University Hospital, Kampala, Oeganda

3 Inleiding Stichting Interplast Holland is actief in ontwikkelingslanden. Ze biedt structurele hulp op het gebied van reconstructieve chirurgie en brandwondenzorg en ondersteunt bij preventieve maatregelen om brandwonden te voorkomen. Ze verzorgt opleidingen voor de behandeling van handicaps bij kinderen en volwassenen, zodat zij na een operatie weer kunnen deelnemen aan het sociale leven en het arbeidsproces. Kind met bilaterale lipspleet Bijna 17 procent van de armste mensen in de wereld, zij die minder dan een dollar per dag verdienen, zijn gehandicapt. Ze worden gediscrimineerd en blijven buiten het sociale leven, het onderwijs en het arbeidsproces. Ze hebben grote kans op gezondheidsproblemen en hun kwaliteit van leven is slecht. Handicaps kunnen aangeboren zijn maar ook worden opgelopen. Volgens Unicef raken 400 miljoen kinderen gewond door ongevallen. Een groot aantal hiervan wordt veroorzaakt door brandwonden met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Uit: artikel Fact for Life, Injury Prevention, Voor meer dan 90 procent gebeurt dit in de lagere- en middeninkomen landen. Hier is eerste hulp aan mensen met brandwonden vaak slecht. De primaire en secundaire behandeling in Health Centra en ziekenhuizen laat nog veel te wensen over. Kind met brandwondcontractuur arm

4 Kinderen en vrouwen i n on t wi k ke l i n g s l a n d e n In ontwikkelingslanden lopen kinderen en vrouwen vaak brandwonden op, meestal door kokend water of hete pap. Vrouwen bereiden immers het voedsel en kinderen spelen bij de kookplaatsen. Kookplaats St Mary s Hospital Gulu In landen als Oeganda, Jemen en Bangladesh worden (dikwijls jonge) vrouwen mishandeld met geconcentreerd accuzuur. Met als gevolg diepe brandwonden, ernstige verminkingen en blindheid. Accuzuurverbranding

5 Vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden worden vaak verminkt en mishandeld om angst in te boezemen. Zo werden bij vrouwen in Noord-Oeganda lippen, oren, neus en andere lichaamsdelen afgesneden. Dit heeft niet alleen ernstig lichamelijke gevolgen, maar ook psychische. Rebellenslachtoffers met afgesneden lippen en oren in Noord-Oeganda Contracturen na brandwonden

6 Geschiedenis Interplast Holland In 1969 legde de Amerikaan dr. Donald R. Laub, toen hoofd van de afdeling Plastisch en Reconstructieve Chirurgie aan de Stanford University in Californië, de basis voor het wereldwijde plastisch chirurgische teamwerk. Zijn werk was een voorbeeld voor Interplast Holland en haar zusterorganisatie in Duitsland. Nadat een team opereerde in Oeganda, richtten de plastisch chirurgen professor B.D. de Jong en drs. Rein Zeeman, en hun toenmalige secretaresse Yvonne Nesselaar in 1990 Interplast Holland op. De Jong en Zeeman waren werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Nesselaar werkte in het Rotterdamse Dijkzigt Ziekenhuis. Eerste team 1989 in Oeganda: Rein Zeeman, Marie-Therese de Bakker en Rick Scholtens Vietnamese kinderen met lipspleet

7 Sinds 1990 zonden zij, in de voetsporen van Interplast Duitsland, jaarlijks een missie uit naar Oeganda en Ghana. Daarna breidde het werk van Interplast Holland zich uit. Er volgden missies naar Vietnam, Pakistan, India, Bhutan, Tibet (in samenwerking met Interplast Italië), Jemen, Indonesië en Namibië. Kind met bilaterale lipspleet, Indonesië Kinderen met contracturen na brandwonden

8 Organisatie Bestuur Interplast Holland is een kleine vrijwilligersorganisatie en heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden. Zij overleggen ongeveer tien keer per jaar. Er zijn twee parttime betaalde krachten op het kantoor werkzaam. Interplast Holland functioneert volledig autonoom en is niet afhankelijk van haar zusterorganisaties in Australië, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. Kantoor Vrijwilligers Steeds vaker melden mensen zich aan om als vrijwilliger voor Interplast Holland te werken. In 2008 bestaat de groep uit dertig plastisch chirurgen, tien anesthesiologen en vijftig tot zestig operatieassistenten en verpleegkundigen. Allen zijn minimaal vijf jaar in Nederland professioneel werkzaam binnen hun vakgebied. Verpleegkundige Commissie Twee verpleegkundigen regelen de materialen voor uitzending en helpen de teamleden met het voorbereiden van hun missies. Zij zorgen tevens voor opslag, sortering en het onderhoud van de materialen. Kantoor en magazijn Het kantoor en het magazijn van Interplast Holland zijn te vinden in het Poortgebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Hier bereidt Interplast haar missies voor, regelt ze de fondsenwerving, houdt ze contact met de vrijwilligers en de donoren, organiseert ze activiteiten, en bewaart ze verzamelde materialen.

9 CBF -Keur Interplast Holland heeft sinds 2002 het CBF-Keur (Centraal Bureau Fondsenwerving) en is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Informatie hierover is te vinden op de websites en Samenwerking m e t a n d e re o rg a n i s a t i e s Magazijn Samenwerking met andere organisaties wordt steeds intensiever. Behalve met haar zusterorganisaties heeft Interplast Holland een samenwerkingsverband met de Stichting Sinar Pelangi in Indonesië en de Stichting Rena. Met MSF-Holland (Artsen Zonder Grenzen) organiseerde zij missies naar Noord-Oeganda om rebellenslachtoffers te behandelen. Nu doet ze dit met het Trust Fund for Victims van het International Criminal Court (ICC). Op weg naar de operatiekamer

10 Visie missie Visie Interplast Holland beoogt een wereld waarin gehandicapte kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden voldoende kansen krijgen, zowel fysiek als geestelijk, om volledig te participeren in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Missie Als ideële en participerende organisatie bevordert Interplast Holland de ontwikkelingen op het gebied van reconstructieve chirurgie en brandwondenzorg in ontwikkelingslanden. Haar teams leiden lokale medici en verpleegkundigen op in de reconstructieve chirurgie, brandwondenzorg, anesthesie en verpleegkundige technieken voeren kosteloos reconstructieve operaties uit bij kinderen en jong volwassenen met lip-, kaak- en gehemeltespleten, brandwondverminkingen, tumoren en andere aangeboren of verworven afwijkingen en verminkingen ten gevolge van oorlog en geweld. Werkwijze Interplast Holland zendt ervaren artsen en verpleegkundigen zowel in teamverband als individueel uit naar ontwikkelingslanden waar zij ter plaatse worden bijgestaan door lokale artsen en verpleegkundigen. De teams bestaan meestal uit twee plastisch chirurgen, een anesthesist en zijn assistent, en één of twee operatieassistenten. Onze medewerkers doen het werk in hun vakantietijd en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Overdracht van kennis staat centraal bij reconstructieve operaties. Interplast Holland voert deze operaties kosteloos uit, al moeten patiënten vaak wel een bescheiden bedrag voor de opname betalen. Interplast Holland ondersteunt en leidt lokale artsen en verpleegkundigen ter plaatse op. Een enkele keer lopen zij een specifieke stage in Nederland. Op uitnodiging van een lokaal ziekenhuis, gezondheidsdienst, universitaire instelling of hulpverleningsorganisatie gaat Interplast Holland op missie. Alleen lokale initiatieven neemt ze in overweging. Interplast Holland neemt veel benodigde materialen, zoals chirurgisch instrumentarium, hechtmaterialen, verbandmiddelen en anesthesiemiddelen mee of stuurt ze vooruit. Hiermee ontlast ze zoveel mogelijke de plaatselijke ziekenhuizen. Als het kan, koopt ze materialen ter plaatse. 10

11 Een Oegandese moeder werd als kind in 1990 door Interplast Holland geopereerd aan een lipspleet Haar zoon werd in 2004 eveneens aan een lipspleet geopereerd door Interplast Holland 11

12 Doelstelling Algemeen Interplast Holland heeft als doel het bieden van structurele hulp op het gebied van reconstructieve chirurgie en brandwondenzorg in ontwikkelingslanden. Internet Brandwondencentrum in Oeganda Interplast Holland zet onderwijsprogramma s op in ontwikkelingslanden geeft daar trainingen aan lokale artsen en verpleegkundigen biedt hulp bij het structureren en verbeteren van lokale opleidingen voor artsen en verpleegkundigen helpt brandwondencentra in ontwikkelingslanden opzetten en ondersteunt deze breidt haar activiteiten ook uit in derde wereldlanden waar zij nog niet werkt waarborgt de continuïteit van haar missies gaat strategische allianties aan met internationale en lokale organisaties en instanties verbetert internationale samenwerking met Interplast organisaties in andere landen professionaliseert fondsenwerving, communicatie, financiën, administratie en organisatie. Activiteiten Interplast Holland zet professionals, die onbetaald verlof op willen nemen of met prepensioen zijn, in voor korte missies (twee weken) of langere tijd (drie tot zes maanden). Individueel of in teamverband. Professionals organiseren onderwijsprogramma s die worden uitgevoerd op de afdeling Reconstructieve Chirurgie ter plaatse (indien deze is opgezet). geven training on the spot : onderwijzen op de operatiekamer en leren lokale artsen, anesthesisten en verpleegkundigen praktische vaardigheden. ondersteunen artsen en verpleegkundigen in brandwondencentra en leiden hen zowel theoretisch als praktisch op houden lezingen en geven colleges. Hun instructieprogramma s sluiten aan op de lokale situatie. 12

13 Stages Soms verzorgt Interplast Holland, in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, universiteiten en instellingen een stage in Nederland voor lokale artsen en verpleegkundigen. In de toekomst wil ze programma s via Internet aanbieden (E-learning). Fact Finding Missions Interplast Holland krijgt ook aanvragen uit landen waar ze nog niet werkt. Na onderzoek zendt ze een team met een plastisch chirurg uit ter oriëntatie. Op basis hiervan bepaalt ze of verdere samenwerking zinvol is (Fact Finding Mission). Onderwijs aan bed door lokale plastisch chirurg, dr. Rose Alenyo Instructie door een vrijwilliger van Interplast Holland 13

14 14 Programma s Interplast Holland continueert haar programma s met Jemen, Oeganda, Indonesië, Nigeria en Rwanda. Ze ondersteunt en breidt hier indien mogelijk brandwondencentra en afdelingen Reconstructieve Chirurgie verder uit. Preventieve activiteiten om handicaps te voorkomen zet ze voort. Dit kan alleen in samenwerking met andere organisaties, zoals de Nederlandse Brandwondenstichting, Stichting Kind en Brandwond, Liliane Fonds, Stichting Sinar Pelangi, Stichting Rena, Unicef, Rode Kruis, Noma Stichting en Save the Children. Interplast Holland - Internationaal Tijdens symposia georganiseerd door Interplast Duitsland komt Interplast Holland in contact met haar zusterorganisaties. In de toekomst wil ze de Interplastorganisaties in Europa beter laten samenwerken en onderbrengen bij overkoepelende organisaties zoals EBOPRAS (European Board Of Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery). Met Interplast USA en Interplast Australië heeft ze weinig contact. De contacten die er zijn, wil ze graag intensiveren. Communicatie en PR Interplast Holland houdt haar donateurs regelmatig op de hoogte. Ze heeft voor hen: een brochure met algemene informatie over de stichting een brochure over het Uganda Burns and Plastic Surgery Institute (UBPSI) een jaarverslag met daarin een financieel verslag en een kort verslag van de teamuitzendingen, de stand van zaken over het brandwondencentrum in Oeganda en eventuele andere projecten de website met daarop o.a. uitgebreide verslagen van teamuitzendingen (www.interplastholland.nl) nieuwsbrieven, waarin belangrijke veranderingen op dat moment kenbaar worden gemaakt. Free publicity Het is belangrijk dat Interplast Holland ondersteuning blijft krijgen van donateurs. Jaarlijks heeft ze minimaal euro nodig om haar werk te kunnen voortzetten. Door het benaderen van patiëntengroeperingen via free publicity in de media probeert ze bekendheid en meer donateurs te krijgen. In ontwikkelingslanden zet ze PRactiviteiten op. Fondsenwer ving Er is veel concurrentie op de Charitasmarkt en het werven van fondsen wordt voor Interplast Holland steeds moeilijker. Ze is te klein voor tafellaken en te groot voor servet. Hierdoor krijgt ze geen geld van grote sponsors als Stichting DOEN en de Postcodeloterij. Interplast Holland blijft afhankelijk van serviceclubs als Rotary, Lions, Kiwani s en particuliere familiestichtingen. Ze ontvangt geen financiële steun van de overheid! Kind met brandwondcontractuur

15 One see, one do and one teach (training ter plaatse) Plastisch chirurg Esther Mesters in Indonesië 15

16 Behaalde resultaten Oeganda Sinds de oprichting zendt Interplast Holland tweemaal per jaar teams uit naar Oeganda. Deze teams opereren kinderen en volwassenen met lipspleten en andere aangeboren afwijkingen en leiden lokale artsen op zodat ook zij deze operaties zelf kunnen uitvoeren. De teams zien veel misvormde mensen en mensen met contracturen (dwangstanden door huidtekort en verlittekening) na brandwonden. Daarom besloot Interplast Holland de preventie en de behandeling van brandwonden meer aandacht te geven. Hiervoor richtte zij in 1999 Interplast Uganda op. 16 Uganda Burns and Plastic Surgery Institute (UBPSI), Holland Ward

17 Brandwondcontractuur hals na vijf dagen en na één jaar Interplast Uganda Met de komst van Interplast Uganda kon Stichting Interplast Holland teamuitzendingen naar Oeganda beter laten verlopen en helpen met het opzetten van een brandwondencentrum. In 2003 werd het Uganda Burns and Plastic Surgical Institute (UBPSI) opgezet. Dit is een samenwerkingsverband tussen Ministry of Health, Mulago University Hospital, Makarere University, Interplast Uganda en Stichting Interplast Holland. Zij verbouwde een deel van het Mulago University Hospital tot brandwondencentrum. Het eerste gedeelte van dit centrum (de Intensive Care, de operatiekamer en de keuken) werd in 2004 geopend door Mrs. Museveni, de First Lady van Oeganda. In januari 2007 nam het UBPSI de afdeling Holland Ward met 20 bedden en de trainingsruimte in gebruik. Het brandwondencentrum levert een zeer belangrijke bijdrage aan de behandeling van brandwondenpatiënten in Oeganda. De plastisch chirurgen van het Mulago University Hospital voeren nu ook een chirurgisch outreach programma (buiten de kliniek) uit. Deze missies zijn vergelijkbaar met de eerste missies van Interplast Holland. 17

18 Brandwondenpreventie in Oeganda In Oeganda is een Brandwondenpreventie Campagne van start gegaan. Hiervoor organiseerde het UBPSI in 2006 een Burns Awareness Week. Deze campagne sloot ze af met een succesvol symposium over brandwondpreventie. In de toekomst wil Interplast deze campagne voortzetten en uitbreiden. Menswaardig bestaan De rebellenoorlog in Noord- Oeganda kent vele slachtoffers. Rebellenleiders snijden neuzen, lippen, oren en andere lichaamsdelen af bij mensen. Interplast Holland wil deze slachtoffers weer een menswaardig bestaan geven. Ze behandelt en opereert hen in samenwerking met andere organisaties. Posters voor een Brandwondenpreventie Campagne Meer informatie over de activiteiten van Interplast in Oeganda kunt u lezen in de brochure Uganda Burns and Plastic Surgery Institute (UBPSI) /Stichting Interplast Uganda. Deze brochure kunt u aanvragen bij Stichting Interplast Holland. Neusreconstructie bij rebellenslachtoffer 18

19 Jemen Interplast Holland voert sinds 1997 missies uit naar Jemen. In het opleidingsziekenhuis Al-Thawra werken nu plastisch chirurgen die deels door Interplast Holland zijn opgeleid. Zij behandelen zelfstandig veel voorkomende aandoeningen als lip-, kaak- en gehemeltespleten, brandwonden en brandwondcontracturen. Ook participeren zij in de outreach programma s, maar zij moeten nog opgeleid worden voor meer complexe ingrepen waarbij microchirurgie noodzakelijk is. Brandwondencentra In Taizz, in het zuiden van Jemen, heeft Interplast Holland een nieuw brandwondencentrum mee helpen opzetten. Jemenitische chirurg met kind voor de operatie in Seyun Het centrum werd gefinancierd door het Duitse Hammer Forum. Dr. Salah, de Jemenitische arts die hier werkzaam is, volgde op initiatief van Interplast Holland een deel van zijn opleiding bij het brandwondencentrum in Beverwijk. Interplast Holland heeft ook plannen voor een kinderbrandwondencentrum bij het grote kinderziekenhuis Al Sabien in Sanaá. Operatiekamer in Sana a 19

20 Ghana Sinds 1990 voerde Interplast Holland missies uit in het West- Afrikaanse land Ghana. Ze organiseerde hier outreach programma s, terwijl plastisch chirurgen uit Schotland lokale plastisch chirurgen in het Kolobu University Hospital opleidden. Een aantal artsen functioneert nu zelfstandig. Een typische Interplast opstelling: twee tafels op één operatiekamer Hospitaal in Battor Missies gestaakt Interplast Holland heeft haar missies naar Ghana gestaakt, mede door de verslechterde communicatie en organisatie ter plaatse. Momenteel voeren Interplast Amerika en Interplast Duitsland missies uit in Ghana. 2 0

21 Indonesië Indonesië beschikt over goede plastisch chirurgen in Djakarta. Om politieke redenen lukt het deze artsen niet om op afgelegen eilanden outreach programma s te organiseren. Via zuster André Lemmers en Stichting Rena is Interplast Holland benaderd om met teams naar Kalimantan en Sumba te komen en grote aantallen patiënten te opereren. Ze betrekt lokale artsen en verpleegkundigen bij deze missies. Bilaterale lipspleet voor en na de operatie Brandwondcontractuur voor en na de operatie 21

22 Vietnam Van 1994 tot 1997 organiseerde Interplast Holland twee maal per jaar missies naar het noorden van Vietnam waar ze efficiënt en goed samenwerkte met lokale kinderchirurgen van het kinderziekenhuis in Hanoi. In Noord Vietnam (Hasang) zijn veel mensen met lip-, kaak- en gehemeltespleten (midden prof Thu) In samenwerking met Comité Twee, dat daar dovenscholen oprichtte, opereerde Interplast Holland ongeveer duizend kinderen met lip-, kaak- en gehemeltespleten. Uiteindelijk kon Interplast zich geleidelijk uit Vietnam terugtrekken. De chirurgen daar werken uitstekend en veranderen zelf af en toe de technieken als dat handiger is. Ze hebben nog wel materialen nodig. Kind met lipspleet voor en na de operatie 2 2

23 Nigeria Sinds een betrekkelijk korte tijd werkt Interplast Holland in Nigeria. Plastisch chirurg Cees Spronk die daar werkte als lepra-arts, vroeg Interplast Holland zijn projecten te helpen voortzetten. Meisje met lipspleet voor de operatie en drie dagen na de operatie Er is nog veel werk te doen. Vooral in de ziekenhuizen in Mangu en Kano. Team met geopereerde patiënten, Mangu,

24 Rwanda In november 2007 werd een eerste succesvolle missie naar Kigale in Rwanda uitgevoerd. Deze krijgt zeker een vervolg in Een onderwijsprogramma wordt hier opgezet. Team Rwanda 2007 Geopereerde kinderen in Rwanda 24

25 Toekomstvisie & speerpunten India, Bhutan, Libanon, Burkina Faso en Namibië In India, Bhutan, Libanon, Burkina Faso en Namibië voerde Interplast Holland een of twee missies uit. Vaak waren deze missies geslaagd maar werkten hier ook andere teams of er was te weinig lokale support om de samenwerking voort te zetten. In de toekomst wil Interplast Holland: teamuitzendingen continueren in landen die gebruik willen maken van haar kennis UBPSI en het brandwondencentrum in Kampala ondersteunen de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Oeganda en Oost- Afrika ondersteunen een brandwondencentrum in het Oegandese Mbarara opzetten onderwijsprojecten in Nigeria en Rwanda opzetten de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie in Sana a in Jemen ondersteunen meer langdurige missies organiseren meer aandacht besteden aan brandwondpreventie in ontwikkelingslanden werken aan haar naamsbekendheid in Europees verband meer samenwerking zoeken. Interplast Holland zal zich blijven inzetten voor mensen met aangeboren of verworven handicaps zodat zij uit hun isolement komen en weer een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op Burkina Faso Training, Namibië 2 5

26 Donor ondersteuning Veel vrijwilligers, ziekenhuizen, maatschappen en donoren ondersteunen het werk van Stichting Interplast Holland. Hiervoor bedanken we iedereen! We hopen dat ook in de toekomst mensen zich blijven inzetten voor onze hulp in Derde Wereldlanden. Hiermee kunnen wij mensen die het zo hard nodig hebben, weer hoop en een toekomst geven. Grote gif ten Grote giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw gift is volledig aftrekbaar indien u gedurende vijf jaar een vast bedrag aan Stichting Interplast Holland schenkt en dit per notariële acte vastlegt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stichting Interplast Holland Poortgebouw, kamer 468 Rijnsburger weg AA Leiden telefoon +31 (0) U kunt Stichting Interplast Holland helpen met een donatie door eenmalig geld te storten of door jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Indien uw organisatie, club of vereniging sponsoractiviteiten wil organiseren voor Stichting Interplast Holland, ondersteunen we dit van harte. 2 6

27 t e x t M a r j o A e r t s e n R e i n Z e e m a n i n f i n t e r p l a s t h o l l a n d. n l L e i d e n r e d a c t i e Ka r i n v a n L i e r p o s k a r i n v a n l i e r. n l A m s t e r d a m v o r m g e v i n g I n e k e d e G r a a f f d e g r a a f f y a h o o. c o m A m s t e r d a m j u l i e e r s t e d r u k

28 S tic hting Inter plast Holland Postbus CD Leiden The Nether lands T +31 (0) F +31 (0) c d - r o m E e n c d - r o m m e t p r e s e n t a t i e m a t e r i a a l v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n I n t e r p l a s t H o l l a n d k u n t u d e s g e w e n s t b e s t e l l e n v i a i n f i n t e r p l a s t h o l l a n d. n l E plast holland.nl I plast holland.nl Postbank A bn Amro f o t o v o o r z i j d e M o e d e r m e t k i n d d a t g e o p e r e e r d i s a a n e e n l i p s p l e e t f o t o a c h t e r z i j d e K i n d m e t b e h a n d e l d e b r a n d w o n d e n

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Collega: Saskia Gooren ging terug naar het verleden in Keniase OK. Duitsland Gezamenlijke OK-opleiding? Ghana OLVG wisselt expertise uit

Collega: Saskia Gooren ging terug naar het verleden in Keniase OK. Duitsland Gezamenlijke OK-opleiding? Ghana OLVG wisselt expertise uit 5 e JAARGANG, NR. 5, SEPTEMBER 2010 Duitsland Gezamenlijke OK-opleiding? Ghana OLVG wisselt expertise uit Nigeria Hulp voor Nomapatiëntjes Haïti AMC improviseert na aardbeving Afghanistan Uitgezonden door

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie

Jaarverslag 2014. In de frontlinie Jaarverslag 2014 In de frontlinie Inhoud Voorwoord: in de frontlinie 1 Grensverleggend onderzoek 2 Waar de klappen vallen 4 Korte berichten 7 Zorg voor zeldzaam Slikken en stikken Richtlijn HMSN Spierziekten

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP

jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP jaarverslag 2012 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct SYRIË 3FM SERIOUS REQUEST EHBO APP 145-JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS EVENEMENTENHULP www.rodekruis.nl 2 - drijfveren en principes Drijfveren en principes

Nadere informatie

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARIDPUR

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARIDPUR DE STICHTING FARIDPUR HELPT WEESKINDEREN EN GEHANDICAPTEN IN BANGLADESH EN NIGERIA EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING. JAARVERSLAG 2013 STICHTING

Nadere informatie

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013 Hearts & hands Deel 1: De cijfers van 2013 en de verhalen achter de cijfers Voorwoord directeur Ronald McDonald Kinderfonds Marja van Bijsterveldt 4 Verhaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie