S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D L E I D E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D L E I D E N"

Transcriptie

1 S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D L E I D E N

2 Voorwoord van de voorzitter Met genoegen presenteren wij u de brochure over Stichting Interplast Holland. Hierin vindt u informatie over alle aspecten van onze organisatie zoals de structuur, onze missies, wat wij deden in het verleden en onze plannen voor de toekomst. Een van onze doelstellingen is het initiëren van afdelingen voor reconstructieve chirurgie en brandwonden in ontwikkelingslanden. In deze brochure vindt u per land informatie over onze bereikte resultaten. In het bijzonder in Oeganda en Jemen hebben wij projecten opgezet die tot structurele verbeteringen leidden. We opereerden sinds de oprichting meer dan achtduizend mensen, voornamelijk kinderen met lip-, kaak- en gehemeltespleten en brandwondcontracturen. Tijdens teamuitzendingen besteden wij aandacht aan het opleiden van artsen, chirurgen, operatiekamerassistenten en verpleegkundigen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de behandeling van patiënten. In een aantal landen is het Interplast principe, om met teams in korte tijd veel patiënten te opereren, overgenomen door lokale chirurgen in outreach programma s. Hiermee bereiken zij ook kinderen in afgelegen gebieden. In de toekomst zenden we in de landen waar we al jaren actief zijn, zoals Oeganda en Jemen, meer specialisten (zowel artsen als verpleegkundigen) langere tijd uit. Zij zullen daar kennis overdragen over brandwondenzorg en microchirurgie. In landen waar we nog gaan beginnen, zoals Rwanda, willen we onderwijsprogramma s opzetten voor reconstructieve chirurgie. Ook richten we ons in de toekomst op preventieve maatregelen om brandwonden te voorkomen. In Oeganda hielden we al een Burns Awareness Week, die we afsloten met een symposium over Burn Prevention, You can make the difference. In de andere landen waar we actief zijn, willen we dit ook gaan doen. Dit is een aanzienlijke en belangrijke uitbreiding van ons oorspronkelijke werk, maar hiermee voorkomen we veel leed. We kunnen beter voorkomen dan genezen! Stichting Interplast Holland is een erkende vrijwilligersorganisatie en heeft het CBF-Keur voor Goede Doelen. Tot nu toe hebben wij geen ondersteuning gekregen van de Nederlandse Overheid. Financiën verkregen we voornamelijk via privé stichtingen en service clubs. Gezien het belang van ons werk en onze resultaten, hopen we in de toekomst op meer interesse van het Ministerie voor Ontwikkelingsamenwerking. Drs. Rein J. Zeeman, voorzitter Stichting Interplast Holland Honorary Senior Consultant Plastic and Reconstructive surgeon, Mulago University Hospital, Kampala, Oeganda

3 Inleiding Stichting Interplast Holland is actief in ontwikkelingslanden. Ze biedt structurele hulp op het gebied van reconstructieve chirurgie en brandwondenzorg en ondersteunt bij preventieve maatregelen om brandwonden te voorkomen. Ze verzorgt opleidingen voor de behandeling van handicaps bij kinderen en volwassenen, zodat zij na een operatie weer kunnen deelnemen aan het sociale leven en het arbeidsproces. Kind met bilaterale lipspleet Bijna 17 procent van de armste mensen in de wereld, zij die minder dan een dollar per dag verdienen, zijn gehandicapt. Ze worden gediscrimineerd en blijven buiten het sociale leven, het onderwijs en het arbeidsproces. Ze hebben grote kans op gezondheidsproblemen en hun kwaliteit van leven is slecht. Handicaps kunnen aangeboren zijn maar ook worden opgelopen. Volgens Unicef raken 400 miljoen kinderen gewond door ongevallen. Een groot aantal hiervan wordt veroorzaakt door brandwonden met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Uit: artikel Fact for Life, Injury Prevention, Voor meer dan 90 procent gebeurt dit in de lagere- en middeninkomen landen. Hier is eerste hulp aan mensen met brandwonden vaak slecht. De primaire en secundaire behandeling in Health Centra en ziekenhuizen laat nog veel te wensen over. Kind met brandwondcontractuur arm

4 Kinderen en vrouwen i n on t wi k ke l i n g s l a n d e n In ontwikkelingslanden lopen kinderen en vrouwen vaak brandwonden op, meestal door kokend water of hete pap. Vrouwen bereiden immers het voedsel en kinderen spelen bij de kookplaatsen. Kookplaats St Mary s Hospital Gulu In landen als Oeganda, Jemen en Bangladesh worden (dikwijls jonge) vrouwen mishandeld met geconcentreerd accuzuur. Met als gevolg diepe brandwonden, ernstige verminkingen en blindheid. Accuzuurverbranding

5 Vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden worden vaak verminkt en mishandeld om angst in te boezemen. Zo werden bij vrouwen in Noord-Oeganda lippen, oren, neus en andere lichaamsdelen afgesneden. Dit heeft niet alleen ernstig lichamelijke gevolgen, maar ook psychische. Rebellenslachtoffers met afgesneden lippen en oren in Noord-Oeganda Contracturen na brandwonden

6 Geschiedenis Interplast Holland In 1969 legde de Amerikaan dr. Donald R. Laub, toen hoofd van de afdeling Plastisch en Reconstructieve Chirurgie aan de Stanford University in Californië, de basis voor het wereldwijde plastisch chirurgische teamwerk. Zijn werk was een voorbeeld voor Interplast Holland en haar zusterorganisatie in Duitsland. Nadat een team opereerde in Oeganda, richtten de plastisch chirurgen professor B.D. de Jong en drs. Rein Zeeman, en hun toenmalige secretaresse Yvonne Nesselaar in 1990 Interplast Holland op. De Jong en Zeeman waren werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Nesselaar werkte in het Rotterdamse Dijkzigt Ziekenhuis. Eerste team 1989 in Oeganda: Rein Zeeman, Marie-Therese de Bakker en Rick Scholtens Vietnamese kinderen met lipspleet

7 Sinds 1990 zonden zij, in de voetsporen van Interplast Duitsland, jaarlijks een missie uit naar Oeganda en Ghana. Daarna breidde het werk van Interplast Holland zich uit. Er volgden missies naar Vietnam, Pakistan, India, Bhutan, Tibet (in samenwerking met Interplast Italië), Jemen, Indonesië en Namibië. Kind met bilaterale lipspleet, Indonesië Kinderen met contracturen na brandwonden

8 Organisatie Bestuur Interplast Holland is een kleine vrijwilligersorganisatie en heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden. Zij overleggen ongeveer tien keer per jaar. Er zijn twee parttime betaalde krachten op het kantoor werkzaam. Interplast Holland functioneert volledig autonoom en is niet afhankelijk van haar zusterorganisaties in Australië, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. Kantoor Vrijwilligers Steeds vaker melden mensen zich aan om als vrijwilliger voor Interplast Holland te werken. In 2008 bestaat de groep uit dertig plastisch chirurgen, tien anesthesiologen en vijftig tot zestig operatieassistenten en verpleegkundigen. Allen zijn minimaal vijf jaar in Nederland professioneel werkzaam binnen hun vakgebied. Verpleegkundige Commissie Twee verpleegkundigen regelen de materialen voor uitzending en helpen de teamleden met het voorbereiden van hun missies. Zij zorgen tevens voor opslag, sortering en het onderhoud van de materialen. Kantoor en magazijn Het kantoor en het magazijn van Interplast Holland zijn te vinden in het Poortgebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Hier bereidt Interplast haar missies voor, regelt ze de fondsenwerving, houdt ze contact met de vrijwilligers en de donoren, organiseert ze activiteiten, en bewaart ze verzamelde materialen.

9 CBF -Keur Interplast Holland heeft sinds 2002 het CBF-Keur (Centraal Bureau Fondsenwerving) en is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). Informatie hierover is te vinden op de websites en Samenwerking m e t a n d e re o rg a n i s a t i e s Magazijn Samenwerking met andere organisaties wordt steeds intensiever. Behalve met haar zusterorganisaties heeft Interplast Holland een samenwerkingsverband met de Stichting Sinar Pelangi in Indonesië en de Stichting Rena. Met MSF-Holland (Artsen Zonder Grenzen) organiseerde zij missies naar Noord-Oeganda om rebellenslachtoffers te behandelen. Nu doet ze dit met het Trust Fund for Victims van het International Criminal Court (ICC). Op weg naar de operatiekamer

10 Visie missie Visie Interplast Holland beoogt een wereld waarin gehandicapte kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden voldoende kansen krijgen, zowel fysiek als geestelijk, om volledig te participeren in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Missie Als ideële en participerende organisatie bevordert Interplast Holland de ontwikkelingen op het gebied van reconstructieve chirurgie en brandwondenzorg in ontwikkelingslanden. Haar teams leiden lokale medici en verpleegkundigen op in de reconstructieve chirurgie, brandwondenzorg, anesthesie en verpleegkundige technieken voeren kosteloos reconstructieve operaties uit bij kinderen en jong volwassenen met lip-, kaak- en gehemeltespleten, brandwondverminkingen, tumoren en andere aangeboren of verworven afwijkingen en verminkingen ten gevolge van oorlog en geweld. Werkwijze Interplast Holland zendt ervaren artsen en verpleegkundigen zowel in teamverband als individueel uit naar ontwikkelingslanden waar zij ter plaatse worden bijgestaan door lokale artsen en verpleegkundigen. De teams bestaan meestal uit twee plastisch chirurgen, een anesthesist en zijn assistent, en één of twee operatieassistenten. Onze medewerkers doen het werk in hun vakantietijd en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Overdracht van kennis staat centraal bij reconstructieve operaties. Interplast Holland voert deze operaties kosteloos uit, al moeten patiënten vaak wel een bescheiden bedrag voor de opname betalen. Interplast Holland ondersteunt en leidt lokale artsen en verpleegkundigen ter plaatse op. Een enkele keer lopen zij een specifieke stage in Nederland. Op uitnodiging van een lokaal ziekenhuis, gezondheidsdienst, universitaire instelling of hulpverleningsorganisatie gaat Interplast Holland op missie. Alleen lokale initiatieven neemt ze in overweging. Interplast Holland neemt veel benodigde materialen, zoals chirurgisch instrumentarium, hechtmaterialen, verbandmiddelen en anesthesiemiddelen mee of stuurt ze vooruit. Hiermee ontlast ze zoveel mogelijke de plaatselijke ziekenhuizen. Als het kan, koopt ze materialen ter plaatse. 10

11 Een Oegandese moeder werd als kind in 1990 door Interplast Holland geopereerd aan een lipspleet Haar zoon werd in 2004 eveneens aan een lipspleet geopereerd door Interplast Holland 11

12 Doelstelling Algemeen Interplast Holland heeft als doel het bieden van structurele hulp op het gebied van reconstructieve chirurgie en brandwondenzorg in ontwikkelingslanden. Internet Brandwondencentrum in Oeganda Interplast Holland zet onderwijsprogramma s op in ontwikkelingslanden geeft daar trainingen aan lokale artsen en verpleegkundigen biedt hulp bij het structureren en verbeteren van lokale opleidingen voor artsen en verpleegkundigen helpt brandwondencentra in ontwikkelingslanden opzetten en ondersteunt deze breidt haar activiteiten ook uit in derde wereldlanden waar zij nog niet werkt waarborgt de continuïteit van haar missies gaat strategische allianties aan met internationale en lokale organisaties en instanties verbetert internationale samenwerking met Interplast organisaties in andere landen professionaliseert fondsenwerving, communicatie, financiën, administratie en organisatie. Activiteiten Interplast Holland zet professionals, die onbetaald verlof op willen nemen of met prepensioen zijn, in voor korte missies (twee weken) of langere tijd (drie tot zes maanden). Individueel of in teamverband. Professionals organiseren onderwijsprogramma s die worden uitgevoerd op de afdeling Reconstructieve Chirurgie ter plaatse (indien deze is opgezet). geven training on the spot : onderwijzen op de operatiekamer en leren lokale artsen, anesthesisten en verpleegkundigen praktische vaardigheden. ondersteunen artsen en verpleegkundigen in brandwondencentra en leiden hen zowel theoretisch als praktisch op houden lezingen en geven colleges. Hun instructieprogramma s sluiten aan op de lokale situatie. 12

13 Stages Soms verzorgt Interplast Holland, in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, universiteiten en instellingen een stage in Nederland voor lokale artsen en verpleegkundigen. In de toekomst wil ze programma s via Internet aanbieden (E-learning). Fact Finding Missions Interplast Holland krijgt ook aanvragen uit landen waar ze nog niet werkt. Na onderzoek zendt ze een team met een plastisch chirurg uit ter oriëntatie. Op basis hiervan bepaalt ze of verdere samenwerking zinvol is (Fact Finding Mission). Onderwijs aan bed door lokale plastisch chirurg, dr. Rose Alenyo Instructie door een vrijwilliger van Interplast Holland 13

14 14 Programma s Interplast Holland continueert haar programma s met Jemen, Oeganda, Indonesië, Nigeria en Rwanda. Ze ondersteunt en breidt hier indien mogelijk brandwondencentra en afdelingen Reconstructieve Chirurgie verder uit. Preventieve activiteiten om handicaps te voorkomen zet ze voort. Dit kan alleen in samenwerking met andere organisaties, zoals de Nederlandse Brandwondenstichting, Stichting Kind en Brandwond, Liliane Fonds, Stichting Sinar Pelangi, Stichting Rena, Unicef, Rode Kruis, Noma Stichting en Save the Children. Interplast Holland - Internationaal Tijdens symposia georganiseerd door Interplast Duitsland komt Interplast Holland in contact met haar zusterorganisaties. In de toekomst wil ze de Interplastorganisaties in Europa beter laten samenwerken en onderbrengen bij overkoepelende organisaties zoals EBOPRAS (European Board Of Plastic and Reconstructive and Aesthetic Surgery). Met Interplast USA en Interplast Australië heeft ze weinig contact. De contacten die er zijn, wil ze graag intensiveren. Communicatie en PR Interplast Holland houdt haar donateurs regelmatig op de hoogte. Ze heeft voor hen: een brochure met algemene informatie over de stichting een brochure over het Uganda Burns and Plastic Surgery Institute (UBPSI) een jaarverslag met daarin een financieel verslag en een kort verslag van de teamuitzendingen, de stand van zaken over het brandwondencentrum in Oeganda en eventuele andere projecten de website met daarop o.a. uitgebreide verslagen van teamuitzendingen (www.interplastholland.nl) nieuwsbrieven, waarin belangrijke veranderingen op dat moment kenbaar worden gemaakt. Free publicity Het is belangrijk dat Interplast Holland ondersteuning blijft krijgen van donateurs. Jaarlijks heeft ze minimaal euro nodig om haar werk te kunnen voortzetten. Door het benaderen van patiëntengroeperingen via free publicity in de media probeert ze bekendheid en meer donateurs te krijgen. In ontwikkelingslanden zet ze PRactiviteiten op. Fondsenwer ving Er is veel concurrentie op de Charitasmarkt en het werven van fondsen wordt voor Interplast Holland steeds moeilijker. Ze is te klein voor tafellaken en te groot voor servet. Hierdoor krijgt ze geen geld van grote sponsors als Stichting DOEN en de Postcodeloterij. Interplast Holland blijft afhankelijk van serviceclubs als Rotary, Lions, Kiwani s en particuliere familiestichtingen. Ze ontvangt geen financiële steun van de overheid! Kind met brandwondcontractuur

15 One see, one do and one teach (training ter plaatse) Plastisch chirurg Esther Mesters in Indonesië 15

16 Behaalde resultaten Oeganda Sinds de oprichting zendt Interplast Holland tweemaal per jaar teams uit naar Oeganda. Deze teams opereren kinderen en volwassenen met lipspleten en andere aangeboren afwijkingen en leiden lokale artsen op zodat ook zij deze operaties zelf kunnen uitvoeren. De teams zien veel misvormde mensen en mensen met contracturen (dwangstanden door huidtekort en verlittekening) na brandwonden. Daarom besloot Interplast Holland de preventie en de behandeling van brandwonden meer aandacht te geven. Hiervoor richtte zij in 1999 Interplast Uganda op. 16 Uganda Burns and Plastic Surgery Institute (UBPSI), Holland Ward

17 Brandwondcontractuur hals na vijf dagen en na één jaar Interplast Uganda Met de komst van Interplast Uganda kon Stichting Interplast Holland teamuitzendingen naar Oeganda beter laten verlopen en helpen met het opzetten van een brandwondencentrum. In 2003 werd het Uganda Burns and Plastic Surgical Institute (UBPSI) opgezet. Dit is een samenwerkingsverband tussen Ministry of Health, Mulago University Hospital, Makarere University, Interplast Uganda en Stichting Interplast Holland. Zij verbouwde een deel van het Mulago University Hospital tot brandwondencentrum. Het eerste gedeelte van dit centrum (de Intensive Care, de operatiekamer en de keuken) werd in 2004 geopend door Mrs. Museveni, de First Lady van Oeganda. In januari 2007 nam het UBPSI de afdeling Holland Ward met 20 bedden en de trainingsruimte in gebruik. Het brandwondencentrum levert een zeer belangrijke bijdrage aan de behandeling van brandwondenpatiënten in Oeganda. De plastisch chirurgen van het Mulago University Hospital voeren nu ook een chirurgisch outreach programma (buiten de kliniek) uit. Deze missies zijn vergelijkbaar met de eerste missies van Interplast Holland. 17

18 Brandwondenpreventie in Oeganda In Oeganda is een Brandwondenpreventie Campagne van start gegaan. Hiervoor organiseerde het UBPSI in 2006 een Burns Awareness Week. Deze campagne sloot ze af met een succesvol symposium over brandwondpreventie. In de toekomst wil Interplast deze campagne voortzetten en uitbreiden. Menswaardig bestaan De rebellenoorlog in Noord- Oeganda kent vele slachtoffers. Rebellenleiders snijden neuzen, lippen, oren en andere lichaamsdelen af bij mensen. Interplast Holland wil deze slachtoffers weer een menswaardig bestaan geven. Ze behandelt en opereert hen in samenwerking met andere organisaties. Posters voor een Brandwondenpreventie Campagne Meer informatie over de activiteiten van Interplast in Oeganda kunt u lezen in de brochure Uganda Burns and Plastic Surgery Institute (UBPSI) /Stichting Interplast Uganda. Deze brochure kunt u aanvragen bij Stichting Interplast Holland. Neusreconstructie bij rebellenslachtoffer 18

19 Jemen Interplast Holland voert sinds 1997 missies uit naar Jemen. In het opleidingsziekenhuis Al-Thawra werken nu plastisch chirurgen die deels door Interplast Holland zijn opgeleid. Zij behandelen zelfstandig veel voorkomende aandoeningen als lip-, kaak- en gehemeltespleten, brandwonden en brandwondcontracturen. Ook participeren zij in de outreach programma s, maar zij moeten nog opgeleid worden voor meer complexe ingrepen waarbij microchirurgie noodzakelijk is. Brandwondencentra In Taizz, in het zuiden van Jemen, heeft Interplast Holland een nieuw brandwondencentrum mee helpen opzetten. Jemenitische chirurg met kind voor de operatie in Seyun Het centrum werd gefinancierd door het Duitse Hammer Forum. Dr. Salah, de Jemenitische arts die hier werkzaam is, volgde op initiatief van Interplast Holland een deel van zijn opleiding bij het brandwondencentrum in Beverwijk. Interplast Holland heeft ook plannen voor een kinderbrandwondencentrum bij het grote kinderziekenhuis Al Sabien in Sanaá. Operatiekamer in Sana a 19

20 Ghana Sinds 1990 voerde Interplast Holland missies uit in het West- Afrikaanse land Ghana. Ze organiseerde hier outreach programma s, terwijl plastisch chirurgen uit Schotland lokale plastisch chirurgen in het Kolobu University Hospital opleidden. Een aantal artsen functioneert nu zelfstandig. Een typische Interplast opstelling: twee tafels op één operatiekamer Hospitaal in Battor Missies gestaakt Interplast Holland heeft haar missies naar Ghana gestaakt, mede door de verslechterde communicatie en organisatie ter plaatse. Momenteel voeren Interplast Amerika en Interplast Duitsland missies uit in Ghana. 2 0

21 Indonesië Indonesië beschikt over goede plastisch chirurgen in Djakarta. Om politieke redenen lukt het deze artsen niet om op afgelegen eilanden outreach programma s te organiseren. Via zuster André Lemmers en Stichting Rena is Interplast Holland benaderd om met teams naar Kalimantan en Sumba te komen en grote aantallen patiënten te opereren. Ze betrekt lokale artsen en verpleegkundigen bij deze missies. Bilaterale lipspleet voor en na de operatie Brandwondcontractuur voor en na de operatie 21

22 Vietnam Van 1994 tot 1997 organiseerde Interplast Holland twee maal per jaar missies naar het noorden van Vietnam waar ze efficiënt en goed samenwerkte met lokale kinderchirurgen van het kinderziekenhuis in Hanoi. In Noord Vietnam (Hasang) zijn veel mensen met lip-, kaak- en gehemeltespleten (midden prof Thu) In samenwerking met Comité Twee, dat daar dovenscholen oprichtte, opereerde Interplast Holland ongeveer duizend kinderen met lip-, kaak- en gehemeltespleten. Uiteindelijk kon Interplast zich geleidelijk uit Vietnam terugtrekken. De chirurgen daar werken uitstekend en veranderen zelf af en toe de technieken als dat handiger is. Ze hebben nog wel materialen nodig. Kind met lipspleet voor en na de operatie 2 2

23 Nigeria Sinds een betrekkelijk korte tijd werkt Interplast Holland in Nigeria. Plastisch chirurg Cees Spronk die daar werkte als lepra-arts, vroeg Interplast Holland zijn projecten te helpen voortzetten. Meisje met lipspleet voor de operatie en drie dagen na de operatie Er is nog veel werk te doen. Vooral in de ziekenhuizen in Mangu en Kano. Team met geopereerde patiënten, Mangu,

24 Rwanda In november 2007 werd een eerste succesvolle missie naar Kigale in Rwanda uitgevoerd. Deze krijgt zeker een vervolg in Een onderwijsprogramma wordt hier opgezet. Team Rwanda 2007 Geopereerde kinderen in Rwanda 24

25 Toekomstvisie & speerpunten India, Bhutan, Libanon, Burkina Faso en Namibië In India, Bhutan, Libanon, Burkina Faso en Namibië voerde Interplast Holland een of twee missies uit. Vaak waren deze missies geslaagd maar werkten hier ook andere teams of er was te weinig lokale support om de samenwerking voort te zetten. In de toekomst wil Interplast Holland: teamuitzendingen continueren in landen die gebruik willen maken van haar kennis UBPSI en het brandwondencentrum in Kampala ondersteunen de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Oeganda en Oost- Afrika ondersteunen een brandwondencentrum in het Oegandese Mbarara opzetten onderwijsprojecten in Nigeria en Rwanda opzetten de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie in Sana a in Jemen ondersteunen meer langdurige missies organiseren meer aandacht besteden aan brandwondpreventie in ontwikkelingslanden werken aan haar naamsbekendheid in Europees verband meer samenwerking zoeken. Interplast Holland zal zich blijven inzetten voor mensen met aangeboren of verworven handicaps zodat zij uit hun isolement komen en weer een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op Burkina Faso Training, Namibië 2 5

26 Donor ondersteuning Veel vrijwilligers, ziekenhuizen, maatschappen en donoren ondersteunen het werk van Stichting Interplast Holland. Hiervoor bedanken we iedereen! We hopen dat ook in de toekomst mensen zich blijven inzetten voor onze hulp in Derde Wereldlanden. Hiermee kunnen wij mensen die het zo hard nodig hebben, weer hoop en een toekomst geven. Grote gif ten Grote giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw gift is volledig aftrekbaar indien u gedurende vijf jaar een vast bedrag aan Stichting Interplast Holland schenkt en dit per notariële acte vastlegt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stichting Interplast Holland Poortgebouw, kamer 468 Rijnsburger weg AA Leiden telefoon +31 (0) U kunt Stichting Interplast Holland helpen met een donatie door eenmalig geld te storten of door jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Indien uw organisatie, club of vereniging sponsoractiviteiten wil organiseren voor Stichting Interplast Holland, ondersteunen we dit van harte. 2 6

27 t e x t M a r j o A e r t s e n R e i n Z e e m a n i n f i n t e r p l a s t h o l l a n d. n l L e i d e n r e d a c t i e Ka r i n v a n L i e r p o s k a r i n v a n l i e r. n l A m s t e r d a m v o r m g e v i n g I n e k e d e G r a a f f d e g r a a f f y a h o o. c o m A m s t e r d a m j u l i e e r s t e d r u k

28 S tic hting Inter plast Holland Postbus CD Leiden The Nether lands T +31 (0) F +31 (0) c d - r o m E e n c d - r o m m e t p r e s e n t a t i e m a t e r i a a l v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n I n t e r p l a s t H o l l a n d k u n t u d e s g e w e n s t b e s t e l l e n v i a i n f i n t e r p l a s t h o l l a n d. n l E plast holland.nl I plast holland.nl Postbank A bn Amro f o t o v o o r z i j d e M o e d e r m e t k i n d d a t g e o p e r e e r d i s a a n e e n l i p s p l e e t f o t o a c h t e r z i j d e K i n d m e t b e h a n d e l d e b r a n d w o n d e n

Beleidsplan 2014-2017 Stichting Interplast Holland. Teamwork & Transparantie

Beleidsplan 2014-2017 Stichting Interplast Holland. Teamwork & Transparantie Beleidsplan 2014-2017 Stichting Interplast Holland Teamwork & Transparantie 1 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Het beleidsplan 2014-2017 van Stichting Interplast Holland heeft als kernwaarden Teamwork en Transparantie.

Nadere informatie

Interplast Holland Missie Jemen 14 28 april 2007

Interplast Holland Missie Jemen 14 28 april 2007 Interplast Holland Missie Jemen 14 28 april 2007 Team: Rein J. Zeeman Ahmed Ammari Charles Rutten Greta Hesseling Alexandra Verweij Bezochte ziekenhuizen: plastisch & reconstructief chirurg / teamleider

Nadere informatie

Interplast-missie Sumba / Indonesië (In samenwerking met Stichting Rena) 15 september 3 oktober 2001

Interplast-missie Sumba / Indonesië (In samenwerking met Stichting Rena) 15 september 3 oktober 2001 Interplast-missie Sumba / Indonesië (In samenwerking met Stichting Rena) 15 september 3 oktober 2001 Teamsamenstelling: Joris Bloem plastisch chirurg en teamleider Peter Myny plastisch chirurg Ron Frietman

Nadere informatie

Stichting BRIDGE THE GAP (BRIDGE THE GAP FOUNDATION) Nederland - Laos Schisis en Noma Chirurgie & educatie van artsen en tandartsen

Stichting BRIDGE THE GAP (BRIDGE THE GAP FOUNDATION) Nederland - Laos Schisis en Noma Chirurgie & educatie van artsen en tandartsen Jaarverslag 2013 Stichting Bridge the Gap Bestuur Dr. J.J. de Mol van Otterloo, voorzitter Dr. J.P.W. Don Griot, Vice voorzitter J.T.P. Besseling, Penningmeester L. Dubois, secretaris Team 2013 Mond-,

Nadere informatie

Verslag missie Interplast Holland Yemen najaar 2005

Verslag missie Interplast Holland Yemen najaar 2005 Verslag missie Interplast Holland Yemen najaar 2005 Samenstelling team: John van der Werff Reinier Schoorl Joukje Harinck- de Weerd Ingrid Hollander-Mus Esther Zijp Jolanda Kooiman-Eskes plastisch chirurg,

Nadere informatie

INTERPLAST HOLLAND MISSIE ZANZIBAR 21 februari 8 maart 2014

INTERPLAST HOLLAND MISSIE ZANZIBAR 21 februari 8 maart 2014 INTERPLAST HOLLAND MISSIE ZANZIBAR 21 februari 8 maart 2014 Teamleden: Rein Zeeman Ruth Lester Liam McCarthy Gijs Witte Ingrid Hollander - Mus Agnes Derwa - teamleider en plastisch chirurg NP (verslag)

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

EMSB Emergency Management of Severe Burns

EMSB Emergency Management of Severe Burns EMSB Emergency Management of Severe Burns Cursus voor spoedeisende hulp bij brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting i.s.m. de drie Nederlandse brandwondencentra en het Ministerie van Defensie Patiënten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FARIDPUR

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FARIDPUR DE STICHTING FARIDPUR HELPT WEESKINDEREN EN GEHANDICAPTEN IN BANGLADESH EN NIGERIA EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING. JAARVERSLAG 2014 STICHTING

Nadere informatie

Kijk ook op onze websites! Benefietdinerzwolle.nl & kindopdebeen.nl

Kijk ook op onze websites! Benefietdinerzwolle.nl & kindopdebeen.nl Voorwoord Dit jaar zal de 7e editie van het Benefietdiner van Isala in Zwolle worden georganiseerd. Het diner zal plaats vinden op vrijdag 5 juni en voor deze editie hebben we besloten samen met de Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2011-2015. status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: 31 december 2011

STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2011-2015. status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: 31 december 2011 STICHTING ORTHOPEDIE OVERZEE BELEIDSPLAN 2011-2015 status: VERSIE VOOR EXTERN GEBRUIK / stand: 31 december 2011 Beleidsplan Stichting Orthopedie Overzee / Pagina 1 van 5 INLEIDING Hoewel een groot deel

Nadere informatie

- het opleiden van lokaal medisch personeel in de reconstructieve chirurgie, anesthesiologie en verpleegkundige technieken

- het opleiden van lokaal medisch personeel in de reconstructieve chirurgie, anesthesiologie en verpleegkundige technieken Voor u treft u het Jaaroverzicht 2013 van de Stichting Interplast Holland. Het overzicht bevat beknopte verslagen van onze missies en andere activiteiten gedurende het jaar 2013. Gedetailleerde missie-

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT. Duurzame oogzorg Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid Aanpak en besteding projectgelden 2011. Voorkomt blindheid

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT. Duurzame oogzorg Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid Aanpak en besteding projectgelden 2011. Voorkomt blindheid EE OGEBLIK IS EE UITGAVE VA EYE CARE FOUDATIO EE OGEBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Duurzame oogzorg Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid Aanpak en besteding projectgelden 0 blinden doen zien!

Nadere informatie

Stichting Interplast Holland Rijnsburgerweg 10 2333 AA LEIDEN JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 09-04-2015-1

Stichting Interplast Holland Rijnsburgerweg 10 2333 AA LEIDEN JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 09-04-2015-1 Rijnsburgerweg 10 2333 AA JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 09-04-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl info@withaccountants.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Missie Zuid Sudan, 25 oktober 6 november

Missie Zuid Sudan, 25 oktober 6 november Missie Zuid Sudan, 25 oktober 6 november Team: Rein Zeeman Gijs Witte Greta Hesseling - plastisch chirurg NP en teamleider (verslag) - anesthesioloog - ok-assistente In samenwerking met: C/A: Lokaal contactpersoon

Nadere informatie

Stichting Faridpur. Oentsjerk. Nederland. Jaarverslag 2008. Friesland Bank rekening : 292.662.610

Stichting Faridpur. Oentsjerk. Nederland. Jaarverslag 2008. Friesland Bank rekening : 292.662.610 1 Stichting Faridpur te Oentsjerk Nederland Jaarverslag 2008 Friesland Bank rekening : 292.662.610 Voorwoord. 2 De Stichting Faridpur is in 2001 opgericht na een bezoek van dr. C.A. Spronk, plastisch chirurg

Nadere informatie

Interplast-missie Sumba / Indonesië (In samenwerking met Stichting Rena)

Interplast-missie Sumba / Indonesië (In samenwerking met Stichting Rena) Interplast-missie Sumba / Indonesië (In samenwerking met Stichting Rena) 13-29 augustus 2004 Teamsamenstelling: Dr. Rein Zeeman Prof. Dr. Joris Bloem Dr.Joukje Harinck-de Weerd Marjo Aerts Ria v.d. Kooy

Nadere informatie

Verkennende missie Tanzania 18 maart 2 april 2016

Verkennende missie Tanzania 18 maart 2 april 2016 Verkennende missie Tanzania 18 maart 2 april 2016 Team: Rein Zeeman - plastisch chirurg NP en teamleider (verslag) Muriel Siepel - anesthesioloog Marie-Therese de By - ok-assistente Saskia Keijzer - anesth

Nadere informatie

Interplast Holland missie Burundi 18 maart t/m 3 april 2010

Interplast Holland missie Burundi 18 maart t/m 3 april 2010 Interplast Holland missie Burundi 18 maart t/m 3 april 2010 Teamleden Rein J. Zeeman - plastisch & reconstructief chirurg (teamleider + verslag) Esther Mesters - plastisch & reconstructief chirurg Rutger

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Faridpur Oentsjerk, Nederland

Jaarverslag 2010. Stichting Faridpur Oentsjerk, Nederland Jaarverslag 2010 Stichting Faridpur Oentsjerk, Nederland helpt in Bangladesh en Nigeria een toekomst op te bouwen voor weeskinderen en gehandicapten door CORRIGERENDE CHIRURGIE EN REVALIDATIE & HUISVESTING

Nadere informatie

Interplast Holland missie Burundi 1 14 november 2014

Interplast Holland missie Burundi 1 14 november 2014 Interplast Holland missie Burundi 1 14 november 2014 Teamleden: Rein Zeeman Gijs Witte Marjorie Braam Marie Therese de Bakker Els Gerritsen Maria van der Voort Johan Tafijn Jet Greijdanus Andre Nkeshimana

Nadere informatie

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Kiwanis Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Wat is Kiwanis? Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs die zich

Nadere informatie

Ooglid correcties. Wens chirurgie, Martin Janssen (Janssen kliniek Oisterwijk)

Ooglid correcties. Wens chirurgie, Martin Janssen (Janssen kliniek Oisterwijk) Wens chirurgie, Martin Janssen (Janssen kliniek Oisterwijk) Het is altijd goed om naar aanleiding van de uitnodiging te spreken over wenschirurgie, om zelf eens terug te kijken op je eigen vakgebied, om

Nadere informatie

Stichting BRIDGE THE GAP (BRIDGE THE GAP FOUNDATION) Nederland - Laos Schisis en Noma Chirurgie & educatie van artsen en tandartsen

Stichting BRIDGE THE GAP (BRIDGE THE GAP FOUNDATION) Nederland - Laos Schisis en Noma Chirurgie & educatie van artsen en tandartsen Stichting BRIDGE THE GAP Jaarverslag 2011 Stichting Bridge the Gap Bestuur Dr. J.J. de Mol van Otterloo, voorzitter Dr. J.W. Don Griot, Vice voorzitter J.T.P. Besseling, Penningmeester L. Dubois, secretaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARIDPUR

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARIDPUR DE STICHTING FARIDPUR HELPT WEESKINDEREN EN GEHANDICAPTEN IN BANGLADESH EN NIGERIA EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING. JAARVERSLAG 2013 STICHTING

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

HOSPITAALBROEDERS in 2007: LIEFDE, HOOP en TROOST voor ARME en ZIEKE MENSEN

HOSPITAALBROEDERS in 2007: LIEFDE, HOOP en TROOST voor ARME en ZIEKE MENSEN HOSPITAALBROEDERS in 2007: LIEFDE, HOOP en TROOST voor ARME en ZIEKE MENSEN DANKZIJ UW GIFTEN ook in 2007 SNELLE, GOEDE en DUURZAME HULP Het jaar 2007 was een enerverend jaar voor de HospitaalBroeders.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

VERSLAG INTERPLAST GHANA TEAM NOVEMBER 2006

VERSLAG INTERPLAST GHANA TEAM NOVEMBER 2006 VERSLAG INTERPLAST GHANA TEAM NOVEMBER 2006 Teamleden: Plastisch chirurgen: Etienne Lommen (teamleider en verslag) Berend van der Lei Anesthesist: Geertjan Goekoop Anesthesie assist: Eddie Hermanus OK-assistenten:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank)

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) Jaarverslag 2014 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) www.kabangahospitalfoundation.org mail@kabangahospitalfoundation.org

Nadere informatie

Stichting Hart voor een Kinderhart

Stichting Hart voor een Kinderhart Stichting Hart voor een Kinderhart Inhoudsopgave Blz. Algemene informatie over de Stichting 2 Overzicht werkzaamheden in 2014 4 Financiën 5 Verantwoording besteding giften 6 Terugblik op het jaar 2014

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Stichting MRC-Holland Foundation Jaarverslag 2013 MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Inhoud 1. Oprichting...3 2. Doelstellingen...3 Statutaire doelstellingen...3 3. De MRC-Holland Foundation in

Nadere informatie

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent.

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. 1 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 AMREF Flying Doctors? 5 Wat doen we? 6 De kracht van AMREF 8 Flying Doctors Hoe kunt u ons steunen? 11

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: masanganederland@gmail.com Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Veel dank, thank you, merci beaucoup, vielen dank, shukran djazilan, asante sana, webalenyo, obrigado!! Rein Zeeman, Voorzitter Interplast Holland

Veel dank, thank you, merci beaucoup, vielen dank, shukran djazilan, asante sana, webalenyo, obrigado!! Rein Zeeman, Voorzitter Interplast Holland VAN DE VOORZITTER Voor u treft u het Jaaroverzicht 2014 van de Stichting Interplast Holland. Het overzicht bevat beknopte verslagen van onze missies en andere activiteiten gedurende het jaar 2014. Gedetailleerde

Nadere informatie

De samenstelling van het team in Den Haag is: Plastische chirurgie Mw. Drs. M.J.I. Braam (coördinator) Drs. A.R. Koch

De samenstelling van het team in Den Haag is: Plastische chirurgie Mw. Drs. M.J.I. Braam (coördinator) Drs. A.R. Koch Schisis Inleiding Deze brochure is om ouders en familie te helpen de meest voorkomende vragen te beantwoorden, die kunnen worden gesteld bij de geboorte of adoptie van een kind met een lip-, kaak- en/of

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Beleidsplan Stichting Nooit Alleen 2012 2015 Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Nooit Alleen. In dit beleidsplan geven wij u een helder beeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

en weeskinderen een JAARVERSLAG 2011 STICHTING FARIDPUR

en weeskinderen een JAARVERSLAG 2011 STICHTING FARIDPUR helpt gehandicapten en weeskinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing. JAARVERSLAG 2011 STICHTING FARIDPUR VOORWOORD BANGLADESH Medisch werk De stichting Faridpur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016

Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016 Beleidsplan Stichting Backup Uganda 2015-2016 Profiel stichting Stichting Backup Uganda zet zich in voor een verbetering van de kwaliteit van onderwijs in Oeganda, in het bijzonder in de noordelijke regio.

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

www.kiwanisgoesdebevelanden.nl

www.kiwanisgoesdebevelanden.nl Fundraising, Friendship Fun Kiwanis is een wereldwijde organisatie, verenigd in lokale serviceclubs, die zich inzet voor de medemens. De aandacht van gaat daarbij in het bijzonder uit naar het welzijn

Nadere informatie

CBR Effata werkt nauw samen met de gelijknamige niet-gouvernementele organisatie in Izzi Local Government Area, Ebonyi State, Nigeria.

CBR Effata werkt nauw samen met de gelijknamige niet-gouvernementele organisatie in Izzi Local Government Area, Ebonyi State, Nigeria. Jaarverslag 2013 Informatie algemeen CBR Effata, ook bekend als Effata Nigeria, is een Nederlandse stichting. CBR Effata heeft als doel om voorlichting te geven over en hulp te geven aan mensen met een

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania.

Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania. Beleidsplan Stichting FOTAS 2012-2015 1.1 Wie we zijn Stichting FOTAS, Fotas staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten is sinds 1989 actief met het bieden van hulp aan studenten uit Tanzania. De studenten

Nadere informatie

Uw steun laat blinden in Africa als Pulcherie zien

Uw steun laat blinden in Africa als Pulcherie zien A5 folder MS FID 10 14 Cataract Luik 1 - cover Mercy Ships - Hospitaalschepen voor de allerarmsten Driemaandelijks tijdschrift - P911802 Oktober-November-December - Afgiftekantoor: Brussel X Ver. Uitgever:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries

Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Beleidsplan stichting The Shelter Ministries Kamerik, maart 2015 www.shelter-ministries.org bestuur@shelter-ministies.org Beukenhof 1 3471 CZ Kamerik 1. Doel en aanpak Voor u ligt het beleidsplan van stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Financieel verslag 2010

Financieel verslag 2010 Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België 27.280 5.052 c) Giften van AZG partnersecties 109.397 d) Giften van de

Nadere informatie

TUI Care Foundation Strategie 2013-2015

TUI Care Foundation Strategie 2013-2015 TUI Care Foundation Strategie 2013-2015 TUI Care Foundation stelt zich ten doel om samen met vakantiegangers direct bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Samen zorgden wij

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2010 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. Er is in 2010 weer veel werk verzet

Nadere informatie

Stichting Faridpur. Oentsjerk. Nederland. Friesland Bank rekening : 292.662.610

Stichting Faridpur. Oentsjerk. Nederland. Friesland Bank rekening : 292.662.610 Stichting Faridpur te Oentsjerk Nederland Jaarverslag 2007 Friesland Bank rekening : 292.662.610 Voorwoord De Stichting Faridpur is in 2001 opgericht na een bezoek van dr. C.A. Spronk, plastisch chirurg

Nadere informatie

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Zuidwolde (Dr.), december 2013 Stichting Omwana Uganda Mevrouw Jans-Dijkstralaan 29 7921 KG Zuidwolde (Dr.) +31 (0) 528-321801 KvK-nummer:

Nadere informatie

Stichting Faridpur. Nederland

Stichting Faridpur. Nederland Stichting Faridpur te Oentsjerk Nederland Jaarverslag 2009 Friesland Bank rekening : 292.662.610 1 Voorwoord. De stichting Faridpur is in 2001 opgericht na een bezoek in 2000 van dr. Cees Spronk, plastisch

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017

Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017 Beleidsplan Stichting Mirjam in Malawi 2012-2017 Stichting "Mirjam in Malawi" Reitselaan 73, 5076CB, Haaren E-mail: info@stichtingmim.nl Website: www.stichting-mim.nl Rek. nr.: 12 11 19 572 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D

S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D S T I C H T I N G I N T E R P L A S T H O L L A N D j a a r v e r s l a g 2 0 0 7 a n n u a l r e p o r t Inhoudsopgave Table of contents Van de voorzitter 2 From the chairman Inleiding 3 Introduction

Nadere informatie

Reisverslag Nigeria, missie 10 25 oktober 2015

Reisverslag Nigeria, missie 10 25 oktober 2015 Reisverslag Nigeria, missie 10 25 oktober 2015 Team: Cees Spronk Peter Houpt Robbin Thieme Groen Geke Hoeksma Geesje Bonhof Fatima van Klaveren Sandra van der Broek Marthe Houpt Neeltje Spronk- Mulder

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie