Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar Adres : Hoflaan JE Rotterdam Telefoonnummer : Website : Directie Directeur : Dhr. C.A. Adriaansen Adjunct-directeur : Dhr. D. Hoek Gegevens bestuur stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Bezoekadres : Crooswijksesingel 19, 3034 CH Rotterdam Postadres : Postbus 22009, 3003 DA Rotterdam Telefoonnummer : Faxnummer : De schooltijden De tijden voor de groepen 1 tot en met 4 zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot uur. Op woensdag hebben de kinderen les van 8.30 uur tot uur. Voor de groepen 5 tot en met 8 zijn de schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot uur. En op woensdag van 8.30 uur tot uur. De deur gaat om uur open. De kinderen moeten om 8.30 uur binnen zijn. Op dat moment start de les. Als een kind te laat komt, krijgt het een geel briefje waarop staat dat hij of zij te laat is. Na drie keer te laat komen zullen de ouders op gesprek gevraagd worden bij de leerkracht. Als daarna de situatie niet verbetert, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Veelvuldig te laat komen, of afwezigheid zonder bericht van ouders/ verzorgers wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld als ongeoorloofd verzuim. Het College van Bestuur bestaat uit één lid: De heer Rolf van den Berg, interim voorzitter College van Bestuur

2 Melding van afwezigheid De melding van afwezigheid van uw kind wegens ziekte of een andere reden verwachten wij voor 8.30 uur. Tel: Vakanties en vrije dagen Herfst maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2015 Kerst maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaar maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2016 Pasen vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 Mei maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016 Pinksteren maandag 16 mei 2016 Zomer maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2016 Studiedagen: In het schooljaar hebben de leerkrachten studiedagen om hun deskundigheid te bevorderen. Dit schooljaar zullen er op 16 oktober 2015 en 18 februari 2016 studiedagen zijn. Alle kinderen zijn dan vrij! In de loop van het schooljaar is het mogelijk dat er nog één studiedag gepland wordt. We zullen dit tijdig kenbaar maken. Vrije dagen groep 1 t/m 4 dit schooljaar: Dit zullen zijn: 25 september 2015, 27 november 2015, 29 januari 2016, 19 februari 2016, 15 april 2016 en 17 juni Verzuim/verlof Vakantie buiten de vakantieperiode is wettelijk niet toegestaan. Extra vrije dagen dienen 6 weken van tevoren aangevraagd te worden. De school kan geen toestemming verlenen tot verlof om o.a. de volgende redenen: goedkope vakantiemogelijkheden, een aangeboden vakantie, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds gekochte tickets, als andere schoolvakanties onmogelijk zijn. Een directeur die verlof verleent op ongegronde redenen is strafrechtelijk aansprakelijk. Als afwezigheid niet gemeld wordt, wordt dit geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Dit wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Te laat komen wordt ook gezien als ongeoorloofd verzuim en als zodanig genoteerd. Als ouder bent u verplicht uw kind op tijd op school te brengen. Neem bij vragen over bovenstaande contact op met de directie.

3 Groepsindeling Overige taken Groep 1/2A Groep 1/2B Groep 1/2C Groep 1/2D Groep 1/2E Groep 1/2F Groep 3A Groep 3B Groep 3C Groep 4A Groep 4B Groep 4C Groep 5A Groep 5B Groep 5C Groep 6A Groep 6B Groep 6C Groep 7A Groep 7B Groep 8A Groep 8B Marleen Scherpenisse (ma) Esther de Koning (di, wo, do, vr) Mandy van der Meer (ma, wo, do, vr) Marleen Scherpenisse (di) Keziban Korkmaz (ma, di, wo, vr) Terry van Hees (do) Miranda de Vos (ma, di) Kim van Alphen (wo, do, vr) Manuela Godin (ma, di, wo, vr) Esther Kuipers (do) Ageeth Pots Margreet Rodenburg Clowy Dits Lori van den Brink Nikolina Barac (ma, di, wo) Michelle Roeland (do, vr) Adrie Koenen (ma)* Femke Cieremans (di, wo, do, vr) Terry van Hees (ma, di) Margreet van Steijn (wo, do, vr) Sandra van der Maas Arlette de Munck (di) Bibian Schoenmakers (ma, wo, do, vr) Yeliz Arslan (ma, di, wo) Marleen Cruden (do, vr) Geerte Heukels Marcel Gerritsen Jitske Sosef (di, wo, do, vr) Adrie Koenen (ma)* Arlette de Munck (ma, wo) Sharonne Nuis (di, do, vr) Karen Waardenburg (ma, di, do, vr) Esther Kuipers (wo) Erkan Akdemir Ester Rietveld Intern begeleider groep 1 en 2 Intern begeleider groep 3 en 4 Intern begeleider groep 5 t/m 8 Onderwijsassistente Conciërge Medewerker Ouderbetrokkenheid ICT Opleidingscoördinator Remedial Teaching Plusklas SMW Overblijfcoördinator Lekker fit docent Marian Ruitenbeek Sandra van Houdt-Scheurwater Janny Blonk Hirondina Brito Jacqueline Boers Sjoukje Acar Richard Smit Cora van der Valk Esther Kuipers Cora van der Valk (bovenbouw) Marleen Scherpenisse (onder- en middenbouw) Judith van der Ham Elly Valk Sjoukje Acar Arthur de Liefde vacature *om de week groep 4B en groep 6C

4 De ouderraad De ouderraad houdt zich - samen met de school - voornamelijk bezig met de organisatie van diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Paasviering, de sportdag, etc. De leden van de ouderraad zijn vooral actief bij de voorbereiding en uitvoering van genoemde activiteiten De ouderraad bestaat uit de volgende personen: Caroline van Rij Antoinette Opstelten Ozlem Ezer Nicole Bijvoets Lydia Thomas Sandra Kosterman Maxclass/ Klassenoudersysteem Contact tussen ouders en leerkrachten over algemene zaken verloopt via het Maxclass systeem. U kunt zich hiervoor bij de leerkracht middels uw opgeven. Alle belangrijke mededelingen vanuit school worden via dit medium aan u verstuurd. Voor persoonlijke vragen kunt u met de leerkracht een afspraak maken voor, of na schooltijd. Ieder jaar wordt er in de groep een ouder (of twee) gekozen die de contacten tussen ouders en de groep onderhoudt en afspraken maakt met de leerkracht. Middels een brief aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven of u hier interesse voor heeft. Inloop koffiekamer bij juf Sjoukje Na aanvang van de les bent u iedere woensdag en vrijdag welkom voor een kopje koffie of thee in de hal van 8.30 uur tot 9.30 uur. De Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden, die door hun eigen geleding (ouders of leerkrachten) zijn gekozen. Vier ouders en vier leerkrachten. De raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. De medezeggenschapsraad stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school, het bestuur en het onderwijs en bewaakt daarmee de goede gang van zaken op school. De leden van de raad hebben recht op inzage in allerlei schoolzaken en kunnen dus uitstekend dienen als aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Ook bij benoeming en ontslag van personeelsleden, schoolfinanciën, veranderingen in de organisatie e.d. moet de raad betrokken worden. In de medezeggenschapsraad hebben zitting: Namens de ouders: Caroline van Rij Mariëlle Middeldorp Merlijn Jacobs Marjolein Niels Namens het personeel: Cora van der Valk Margreet Rodenburg Keziban Korkmaz Terry van Hees Indien u als ouder vragen en/of opmerkingen van algemene aard heeft, dan kunt u bij hen terecht. Het mailadres is: De ouders die in deze raad zitting hebben, zijn de officiële vertegenwoordigers naar het bestuur. Mededelingen, brieven en ingezonden stukken worden ook regelmatig aan u doorgestuurd via Maxclass. Overblijven Op de NPRS blijven alle kinderen op school voor de lunch. De kinderen eten met hun leerkracht in de klas en spelen buiten op het schoolplein en één keer per week in de speeltuin aan de Honingerdijk. Om voldoende toezicht op het plein te houden tijdens het buiten spelen hebben we uw hulp als ouder hard nodig. Alle ouders/verzorgers komen maximaal twee keer per jaar per kind overblijven. De leerkracht heeft een lijst met de overblijfdata. U kunt hierop intekenen. De plekjes die leeg blijven, vult de leerkracht zelf in. Als ouder draagt u zorg voor een gezond lunchpakketje voor uw kind. Met de fiets of lopend naar school De NPRS is een buurtschool en moet dat blijven. Een belangrijk kenmerk van een buurtschool is dat de kinderen uit de directe omgeving van de school komen. Wij verwachten dan ook dat iedereen lopend of met de fiets naar school komt. U heeft als ouder de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun weg van en naar school en andere plekken in de omgeving veilig kunnen afleggen. Kennis over verkeersregels en oefenen in de praktijk zijn daarbij essentieel. Wij hanteren de methode Klaar over! en nemen deel aan het verkeersexamen.

5 Passend Onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school. Een aantal keren per jaar vindt er Onderwijs Zorg Overleg (OZO) plaats op onze school. Hieraan nemen onze intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, de schoolcontactpersoon vanuit PPO en de schoolverpleegkundige deel. In dit overleg worden leerlingen besproken voor wie uitgevoerde interventies niet het gewenste resultaat opleveren en belangrijke vragen niet beantwoord kunnen worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en moeten hiervoor toestemming geven. Als er voor een leerling meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden, kan de school de ondersteuningsvraag neerleggen bij het onderwijs arrangeerteam van PPO Rotterdam. Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite. Voor meer informatie over PPO Rotterdam kijkt u op

6 Ouderbijdrage. De ouderbijdrage van het schoolfonds wordt gebruikt voor uitgaven die niet door de overheid worden vergoed. We betalen hiermee bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, excursies, schoolreizen e.d. Het richtbedrag per kind is 50,- per jaar. Dit bedrag moet betaald worden tot maximaal 3 kinderen per gezin. Het vierde en de volgende kinderen zijn gratis. U kunt dit betalen door dit bedrag over te maken naar rekeningnummer NL79INGB t.n.v. St Kind&Onderwijs R dam Nieuwe Park Rozenburgschool. Contant op school betalen mag natuurlijk ook. Bij inschrijving wordt gemeld hoe hoog de ouderbijdrage is. Deze bijdrage is vrijwillig. Dit staat vermeld op het inschrijfformulier. Na ondertekening bent u uiteraard verplicht deze te betalen. Dyslexiebeleid Om te kunnen vaststellen of een kind dyslectisch is, moet duidelijk zijn wat we hieronder verstaan. Onze school gaat uit van de wetenschappelijke afspraken die hierover vastgelegd zijn door de Stichting Dyslexie Nederland. Wij nemen daarom aan dat een dyslecticus altijd problemen heeft met: De verwerking van de lettertekens en van de klanken. Het vergroten van kennis bij het leren lezen, spellen en sommige andere 'schoolse' zaken. (bijv. tafels en topografie). Het geautomatiseerd toepassen van die kennis bij lezen, spellen en soms ook hoofdrekenen. Het tempo, de complexe taken en de concentratie bij lezen en spellen en soms ook bij andere vakken. Wij werken met het zogenaamde Protocol leesproblemen en dyslexie. In de klas hanteren leerkrachten een aanpak die u terug kunt vinden in ons dyslexiebeleid. Vrienden Stichting De Stichting Vrienden van de Nieuwe Park Rozenburgschool is door ouders opgericht op 31 december 2007 om de Nieuwe Park Rozenburgschool financieel te ondersteunen. De school is een brede gemengde school en heeft een laagdrempelig bedrag schoolgeld. De stichting heeft als doel om nog meer mogelijk te maken voor alle kinderen van deze school naast de reeds bestaande lessen en activiteiten. De stichting richt zich met name op het financieren van vakleerkrachten muziek en handvaardigheid. Daarnaast worden ook andere projecten gefinancierd die niet door de school gefinancierd kunnen worden. In voorgaande jaren is bijvoorbeeld eenmalig financiële ondersteuning gegeven aan een weerbaarheidstraining, de inrichting van een speellokaal, een speeltoestel, lichtinstallatie, aankleding voor de musical en speciale kasten voor een mobiele schoolbibliotheek. In de toekomst zal de stichting zich met name blijven richten op het continueren en zo mogelijk uitbreiden van de vakleerkrachten muziek en handvaardigheid. In overleg met het schoolbestuur zullen de uitgaves, ook aan eventuele andere projecten van de school, bepaald worden. Donaties kunnen eenmalig of via een fiscaal gunstige overeenkomst gestort worden op NL35ABNA Meer informatie op Iedere bijdrage is welkom! Bijles onder schooltijd? Kinderen die een dyslexieverklaring kunnen overleggen of die door de school zijn aangemeld bij WSNS (Weer Samen Naar School) en als zodanig als dyslectisch aangemerkt worden, mogen 1 keer per week onder schooltijd gedurende anderhalf uur (inclusief halen en brengen) verzuimen om bijles te krijgen van een extern deskundige. Het tijdstip waarop de behandelingen plaatsvinden, moet ten allen tijde met school overlegd worden. Daarnaast is regelmatig overleg met de behandelend deskundige noodzakelijk. Aan het begin van elk schooljaar zal vastgesteld worden welke hulp nodig is, op welk tijdstip in de week en op welke momenten er voortgangsoverleg gevoerd wordt voor het komende schooljaar. Dit is een overleg dat gevoerd wordt door de ouders, extern deskundige, de intern begeleider en de leerkracht van het betreffende kind.

7 Klachtenprocedure Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken, draagt niet altijd bij aan een snelle oplossing. U kunt er maar beter op tijd over beginnen. Als er klachten over (gedrag van) de leerkrachten zijn, verwachten wij dat u het met de leerkracht eerst samen probeert op te lossen. Als u er samen niet uit komt, dan kan er een gesprek met u, de leerkracht en een lid van de directie van de school volgen. Een ouder heeft ook de mogelijkheid met de klacht naar de contactpersoon van de school te gaan. Bijvoorbeeld als u het niet goed met de leerkracht durft te bespreken. De contactpersoon luistert dan naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt de partijen bij elkaar om er over te praten. Indien u vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de Heer Moerland, hoofd stafbureau van de stichting. Hij is te bereiken via Als u vindt, dat hij de klacht niet goed oplost kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting mevrouw R. Kruidenier. Haar telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de stichting, te bereiken via Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Adres: Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE Postbus EH Den Haag In het kort: Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht en/of de directie. Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting. Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie Nieuwsbrief Iedere maand krijgt u een nieuwsbrief. Deze is ook op onze website te vinden. De data vindt u in de kalender. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan via onze website. Schoolmelk Voor het aanvragen van schoolmelk kunt u op de website van Campina terecht. Vanaf dit jaar wordt er alleen nog halfvolle melk verstrekt. De betaling wordt door Campina Schoolmelk rechtstreeks met u geregeld. Wijzigingen moet u zelf regelen ook weer via de website. Er wordt elke dag melk gedronken, behalve op de eerste dag direct na een vakantie. Denkt u eraan uw kind dan wat anders mee te geven? Contactpersoon voor de schoolmelk is juf Sjoukje Acar. Kleine pauze Voor de ochtendpauze kunnen de kinderen iets te drinken en te eten meenemen. Denk dan aan een verantwoord pauzehapje en -drankje. Een boterham, koek, of wat fruit (van tevoren klaargemaakt in een doosje of zakje) heeft de voorkeur. Snoep is niet toegestaan. Cola of andere frisdranken vinden wij ook niet acceptabel. Naam op eigendommen Het is handig als op tassen, bekers, in gymkleding, jassen e.d. de naam van het kind staat. Dit voorkomt het kwijtraken van de spullen. Gevonden voorwerpen worden in een krat verzameld. Elk kwartaal gaan alle spullen die niet opgehaald zijn naar een goed doel. Verjaardagen De kinderen mogen, als ze jarig zijn, de klasgenootjes en de leerkrachten trakteren. Het liefst zien we dat er geen grote zakken snoep worden uitgedeeld. Er zijn genoeg leuke vervangers, bijvoorbeeld kaas, nootjes, fruit, een klein cadeautje enz. We zijn een Lekker Fit school die gezonde voeding hoog in het vaandel heeft. Bij de kleuterklassen hangen mapjes met traktatie ideeën voor ouders. Hier kunnen ouders leuke suggesties voor gezonde traktaties vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Sjoukje.

8 Goede doelen Om kinderen te leren anderen in onze welvaart te laten delen, zamelen we elk jaar geld in voor mensen en kinderen in andere delen van de wereld of dichtbij. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van onze acties. Fietsen Alleen kinderen die verder weg wonen, mogen met de fiets komen. Binnen een straal van 300 meter vanaf de school komen de kinderen lopend naar school Binnen een straal van 1000 meter vanaf de school komen de kinderen lopend of met de fiets naar school. Ouders nemen hun fiets mee het plein op om opstopping bij het hek te voorkomen. Op het plein fietsen is niet toegestaan. Zet de fiets altijd op slot! Bij diefstal is de school niet aansprakelijk. Verzekering In de meeste gevallen is de school niet verzekerd voor schade, toegebracht aan de eigendommen van uw kind. Het is daarom zeer belangrijk, dat u zelf een WAverzekering afsluit. Ongelukjes Mocht er onverhoopt een ongelukje plaatsvinden tijdens schooltijd is er altijd iemand met een geldig EHBO diploma aanwezig. Indien consultatie van een arts gewenst is wordt u direct door school gebeld. Kostbare spullen Aanbevolen wordt geen kostbare spullen (gsm, step, ipod, dure sieraden etc.) mee naar school te nemen. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het zoekraken of kapot gaan van eigendommen. Mobiele telefoons staan onder schooltijd uit. In bijzondere gevallen kan hier, in overleg met de leerkracht, een uitzondering voor gemaakt worden. Werkweek Jaarlijks gaat groep 8 op werkweek. Dit jaar gaan we van 30 mei tot en met 3 juni De werkweek is een vast onderdeel van groep 8. We gaan er vanuit dat álle kinderen deel nemen aan deze week. De ouderbijdrage hiervoor bedraagt 50,- U krijgt een factuur voor dit bedrag. Nadere informatie volgt. Gymnastiek De groepen 1 / 2 krijgen één keer per 2 weken gym van onze vakdocent in het speellokaal. De andere groepen sporten 2 keer per week De kleuters mogen voor gymnastiek een kort broekje meenemen. Dit mag - voorzien van naam - op school blijven. Kleuters mogen op blote voeten gymmen of met gymschoentjes (zonder veters a.u.b.). De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gehouden in de sportzalen aan de Gashouderstraat, Paulus Potterstraat en de Rijnwaterstraat. Gymrooster: Maandag Gashouderstraat: ochtend 3a, 3b, 3c middag 8a, 8b naschoolse gym Dinsdag Paulus Potterstraat: ochtend 6a, 6b, 6c middag 7a, 7b naschoolse gym Dinsdag Rijnwaterstraat: ochtend 5a, 5b, 5c middag 4b Woensdag Paulus Potterstraat: ochtend 8a, 8b Woensdag Rijnwaterstraat: ochtend 4a, 4b, 4c, 5a/5b om de week Donderdag Gashouderstraat: ochtend 3a, 3b, 3c middag 7a, 7b naschoolse gym Donderdag speelzaal op school: ochtend 1/2a, 1/2b, 1/2c middag 1/2d, 1/2e, 1/2f Vrijdag Paulus Potterstraat: ochtend 4a, 4c middag 6b, 6c om de week 5c/6a om de week Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht (korte broek/ T-shirt, gympakje o.i.d.). Laat sieraden deze dag thuis s.v.p.! De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van kostbare sieraden. Schoolzwemmen Het schoolzwemmen vindt plaats in het Oostelijk zwembad op maandag. De groepen 5a en 6a zwemmen in de even weken. De groepen 5b, 5c, 6b en 6c zwemmen in de oneven weken. De kinderen worden met de bus naar het zwembad gebracht. De zwemlessen worden door de Gemeente Rotterdam verzorgd en betaald. Er zijn voor de ouders geen extra kosten aan verbonden. Alle kinderen moeten meedoen, tenzij er ernstige medische of godsdienstige bezwaren zijn. De zwemlessen worden gegeven door gemeentelijke zweminstructeurs; er is een leerkracht ter begeleiding aanwezig. De lessen zijn zogenaamd nat bewegingsonderwijs en bedoeld om de aangeleerde zwemvaardigheden aan te scherpen. Schoolzwemmen is niet bedoeld om een diploma te behalen, maar natuurlijk worden de kinderen daartoe wel in de gelegenheid gesteld. Voor de veiligheid is het verstandig uw kind al op ongeveer 5-jarige leeftijd op particuliere zwemles te doen. Meer informatie vindt u op U kunt natuurlijk ook even binnenlopen bij een zwembad.

9 Schooltuinen Dit schooljaar doen de groepen 6 en 7 weer mee met het project Tuinieren in Schooltijd van Sport en Recreatie Rotterdam. Centrum voor Jeugd en Gezin ( voorheen: schoolarts) Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek waar ouder/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen. In groep 2 krijgen alle kinderen een gezondheidsonderzoek op school of op de CJGlocatie. De groei, ogen en oren worden gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt u de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In groep 7 krijgen kinderen een groepsvoorlichting in de klas, over een actueel onderwerp over gezondheid en opgroeien. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of arts deel aan de overleggen van het Zorg -en Adviesteam (ZAT) op school, waar zij de ontwikkeling bespreekt van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPVvaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis en niet verplicht. Contact De jeugdverpleegkundige is regelmatig aanwezig op school. Bij vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige van de Nieuwe Park Rozenburgschool is Maria Fortes Gomes. Zij is te bereiken via CJG Kralingen-Crooswijk, Crooswijksestraat 115, telefoon Kijk voor meer informatie op of bel met de opvoedlijn Jeugdtandverzorging De Stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel: het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. De verzorging bestaat uit: regelmatige controle (tot 2 maal per jaar), poetsinstructie, voorlichting mondhygiëne, fluoridenbehandeling en sealant (het aanbrengen van beschermende laklaagjes op de kiezen), behandeling van gaatjes, eventuele doorverwijzing naar de orthodontist en hulp bij alle voorkomende tussentijdse (pijn)klachten. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar op school) of bij de St. Jeugdtandverzorging, Maasstraat 12a, tel Informatieavond Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt voor de ouders van alle kinderen een informatieavond gehouden. Dit jaar is dat op maandag 7 september (gr. 1,2,4,6 en 8) & dinsdag 8 september (gr. 3, 5 en 7). U krijgt op deze avond van de leerkracht van uw kind informatie over het werken in de klas, methodegebruik etc. Rapportbesprekingen (10-minuten-gesprekken) Deze zijn gepland op : dinsdag 17 en donderdag 19 november 2015 : dinsdag 15 en donderdag 17 maart 2016 : woensdag 29 en donderdag 30 juni 2016 Het rapport wordt alleen meegegeven als er een gesprek heeft plaats gevonden met een ouder / verzorger. Wij verwachten dat alle ouders komen. Sinterklaasfeest Sinterklaas bezoekt ons elk jaar. De groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 maken een surprise. Wij vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december De kinderen zijn om uur vrij. Kerstviering Gezien de grootte van de school is het op dit moment nog niet duidelijk hoe de kerstviering dit jaar gehouden gaat worden. De voorlopige datum is donderdag 17 december Paasviering Deze viering vindt plaats op donderdag 24 maart De kinderen zijn om uur vrij. Inloop directie Beleidsvragen kunt u bij de MR neerleggen (in persoon of via de mail: Als er zaken zijn die uw kind aangaan, neemt u dan altijd eerst contact op met de leerkracht of de intern begeleider van uw kind. Toch kan het zijn dat u de directie van de school iets wilt voorleggen, of iets met de directie wilt bespreken. U kunt dan altijd even binnenlopen voor het maken van een afspraak.

10 Sportdag/Koningsspelen Ieder jaar doet de NPRS mee aan de Koningsspelen. Deze dag staat in het teken van sport. Alle klassen nemen deel aan sportieve activiteiten. De sportdag organiseren we op de dag van de Koningsspelen en vindt altijd plaats op de laatste vrijdag voor de meivakantie. Voor de kinderen uit de onderbouw organiseren we daarnaast nog een sport- en speldag. Schoolreis De datum van het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 is donderdag 24 september De kinderen die net vier jaar zijn geworden, gaan mee na overleg met ouders. Voor sommige kinderen van net vier jaar is de schoolreis nog net een beetje teveel van het goede. Naschoolse Opvang Wij werken met verschillende instanties voor naschoolse opvang samen: De Speeltuin, telefoon De Dikkedeur, telefoon Frida Dida, telefoon BSO de Groene Harpij BSO Prinsjes en Prinsesjes Educatieve koffieochtenden ouderconsulent Een paar keer per jaar nodigen we gastsprekers uit voor een informatieve koffieochtend voor ouders en verzorgers. Deze worden door juf Sjoukje gepland. De data worden via de nieuwsbrief aan u bekend gemaakt. Scholenmarkt ouders groep 8 Op dinsdag 8 december 2015 zal er uitsluitend voor de ouders van de groepen 8 een scholenmarkt worden gehouden. U krijgt vanuit de verschillende VO scholen informatie en uitleg over het soort onderwijs dat gegeven wordt. Huiswerk Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. Dit bestaat uit het leren van een toets, oefenen van de tafels of het voorbereiden van een spreekbeurt. In groep 7 en 8 wordt er wekelijks huiswerk opgegeven en is een agenda noodzakelijk. Op deze wijze maken de kinderen een begin met het plannen van hun taken. Voor het meenemen van hun huiswerk, moeten de kinderen in de bovenbouw een stevige tas en map hebben. In groep 6,7 en 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de huiswerkklas. Onder begeleiding van de leerkracht kan hier - twee keer per week - huiswerk worden gemaakt. Deelname hieraan is gratis, maar niet vrijblijvend!

11 Bibliotheek op school In zijn wij gestart met de Bibliotheek op school en hebben wij een echte schoolbibliotheek, mede met dank aan de stichting Vrienden van de Park. Ouders helpen ons bij het uitlenen en terugbrengen van boeken. Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid. Juf Clowy Dits en juf Bibian Schoenmakers zijn onze leescoördinators. Schorsing Schorsing van een leerling valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Dit kan zich voordoen als er volgens het oordeel van de directeur sprake is van ernstig wangedrag. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van schoolregels. De directeur zal veelal direct moeten optreden en er zal tijd nodig zijn om een oplossing voor het probleem te zoeken. De beslissing zal altijd zorgvuldig genomen worden. De ouders worden zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld en bij het zoeken naar een oplossing betrokken. Verwijdering Verwijdering is formeel ook een zaak van het bevoegd gezag. Het besluit hiertoe wordt de ouders schriftelijk en met redenen omkleed medegedeeld. Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist hierover binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar. De school zal gedurende 8 weken helpen om plaatsing op een andere school te bewerkstelligen. Mocht dit onmogelijk zijn dan volgt verwijdering van de school. Verandering van school Wanneer een kind van school verandert, krijgt de nieuwe school van ons een onderwijskundig rapport toegestuurd. Dit document bevat relevante gegevens ten behoeve van de opvang in de nieuwe groep. De leerkrachten van de nieuwe school kunnen om informatie vragen aan ons. Ouders worden hierin gekend. Opleiden in de school De NPRS is een opleidingsschool vanuit het traject Opleiden in de school dat georganiseerd wordt door de PABO (InHolland) in nauwe samenwerking met de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Door stage lopen en werken in een team met elkaar te v erweven, streven we ernaar om de stage voor de studenten en ons, zo nuttig en leerzaam mogelijk te maken. Er zijn twee opleidingscoördinatoren aangesteld die de studenten en de mentoren zullen begeleiden door o.a. klassenconsultaties, voortgangsgesprekken en het organiseren van intervisiemomenten. Zij voeren wekelijks een inhoudelijk overleg over stagevoortgang en nieuwe ontwikkelingen binnen de school. Onze opleidingscoördinatoren zijn juf Cora van der Valk en juf Esther de Koning.

12 Resultaten van ons onderwijs Het weergeven van resultaten van kinderen is op zichzelf nietszeggend. De resultaten die behaald worden zijn immers sterk afhankelijk van een aantal factoren: intelligentie, de betrokkenheid van ouders, eventuele leerproblemen enz. Als school zijn wij verplicht de resultaten te vermelden. Hieronder vindt u de uitstroomgegevens en de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs. Uitstroom groepen 8 schooljaar (in percentages) VMBO Basis 1,2% VMBO Kader 2,5% VMBO Theoretisch 18,5% HAVO 35,8% VWO 42 % Cito score groep gemiddeld 541,7 (landelijk gemiddelde 534,7) Cito score groep gemiddeld 541,1 (landelijk gemiddelde 534,4) Cito score groep gemiddeld 539,6 (landelijk gemiddelde 534,8) Schoolbeleid bij scheiding van ouders: Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt, gelden de volgende regels voor wat betreft schoolbeleid in geval van scheiding: - beide ouders make betreffende het ophalen van hun kind afspraken; - ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar naar school, ook bij eventuele wijzigingen; - school is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen en personeel; - indien één van beide ouders (of familie) het kind tegen de afspraken in toch ophaalt, dan wordt het kind niet meegegeven. 2. Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun kind. Dit betreft: - de resultaten van alle vakken - toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch); - verzuim van het kind; - schoolgedrag van het kind; - sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind; - eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de IB Er wordt geen enkele privé-informatie over de ouders door school uitgewisseld. De schoolinformatie over het kind wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven (dus geen familie, andere instanties, advocaten, enz.). Meldcode vermoeden van kindermishandeling/ huiselijk geweld Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Deze code is te vinden op de website van de onze stichting Kind en onderwijs Rotterdam. Op onze school is daarvoor zoals gebruikelijk een aandachtsfunctionaris aanwezig. Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) geeft informatie, advies en hulp en ondersteuning bij problemen en zorgen rondom uw kind. Het SMW richt zich op de kinderen zodat zij met plezier en succes hun schoolperiode kunnen doorlopen. Hierbij werkt het SMW nauw samen met ouders, maar ook met leerkrachten, zodat ook zij het kind kunnen helpen en ondersteunen. De schoolmaatschappelijk werker op de NPRS is Judith van der Ham, werkzaam vanuit DOCK Maatschappelijke Dienstverlening (www.dock.nl). Zij is iedere vrijdag op school aanwezig. U kunt haar ook telefonisch bereiken op of per via Meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk kunt u vinden in de informatiefolder. Deze is te vinden in de ouderkamer en bij de intern begeleider. We willen de ouders nadrukkelijk vragen om de leerkrachten in te lichten over een (ophanden zijnde) scheiding.

13 SISA Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA. SISA is de afkorting voor: SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden. Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers? Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te vinden op: Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 4-5 Levensboom 4 26 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Overblijf Marijke van Keeken 06 9 65 9 augustus 4 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 7 Eerste schooldag.45

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2017-2018. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2012-2013. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

G I D S. Schoolgids deel

G I D S. Schoolgids deel G I D S Schoolgids deel 2 2016-2017 G I D S 2016-2017 DEEL 2 Dit is het praktische deel van de schoolgids. In dit deel is alle informatie opgenomen die van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Welkom. Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman

Welkom. Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman De Sirene wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd per digiduif of meegegeven aan het oudste kind uit een gezin en is te lezen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Saenparel INFO 24-03-2014-07-04-2014

Saenparel INFO 24-03-2014-07-04-2014 Saenparel INFO 24-03-2014-07-04-2014 Agenda: Wo 26-03 MR vergadering 12.45 uur Ma 07-04 OR vergadering 19.30 uur Ma 07-04 Interne audit; klaar voor inspectie? Do 10-04 Verkeersexamen groep 7 en 8 Vr 11-04

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een aantal

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Agenda: Do 13-03 Excursie groep 6,7,8, Rioolzuivering (op de fiets!!) Ma 17-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo 19-03 Verkiezingen in de school Ma 24-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Met de handen ineen bouwen we aan de wereld om ons heen

Met de handen ineen bouwen we aan de wereld om ons heen Met de handen ineen bouwen we aan de wereld om ons heen Informatiekalender 2015-2016 Voorwoord Beste ouder, verzorger, Dit is de jaarlijkse informatiebrochure van PCBS Julianaschool te Rhoon. In deze brochure

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Welkom in het nieuwe schooljaar. De Ouderraad zoekt nieuwe leden: volgende bladzijde. blz 1

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Welkom in het nieuwe schooljaar. De Ouderraad zoekt nieuwe leden: volgende bladzijde. blz 1 Nieuwsbrief De Zijlwijkschool Schaduwpad 1, 2371VX Leiden www.zijlwijk.pcsleiden.nl Nieuwsbrief nummer 1, 2015-2016 Agenda 1 Denkt u aan onze adoptiekinderen van Happy and Joy in Uganda? Mededelingen 11

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl Koos Meindertsschool A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl au g u s t u s 2 0 1 5 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de Koos

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie