Factsheet Kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Kinderopvang"

Transcriptie

1 Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010

2 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op COLOFON Projectnummer: P8420 Datum: november 2010 MOVISIE

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Kinderopvang vergeleken met enkele andere sectoren in Personeelskenmerken in de kinderopvang Overzichtstabel kerngegevens kinderopvang Percentage flexibel personeel in de kinderopvang Verdeling van arbeidsplaatsen in functies in de kinderopvang Leeftijdsopbouw in de kinderopvang Gevolgde opleidingen van werknemers in de kinderopvang Aansluiting van functies met opleiding, kennis en vaardigheden in de kinderopvang Instroom en verloop in de kinderopvang Ziekteverzuim in de kinderopvang Hrm-beleid en ervaren knelpunten van werkgevers bij de uitvoering van Hrm-beleid in de kinderopvang Gebruikte bronnen...17 Utrecht, november 2010 *

4 1 Samenvatting De branche kinderopvang bestaat uit ongeveer 1500 organisaties waar in 2009 in totaal personen werken. De werkgelegenheid in de kinderopvang groeide de afgelopen jaren fors. De gemiddelde leeftijd van werknemers in de kinderopvang is 35 jaar. De meest omvangrijke beroepsgroep met een cliëntgebonden functie in de kinderopvang is de pedagogisch werker. Ruim 30% van de werknemers die met cliënten werken heeft een sociaalagogische mbo4-opleiding; 19% een mbo3-opleiding. Ruim 70% van de werknemers met een cliëntgebonden functie in de kinderopvang geeft aan dat hun functieniveau en opleidingsniveau met elkaar overeenkomt. Bij de pedagogisch werker in de buitenschoolse opvang (bso) ligt dat anders: 42% van de werknemers in de bso geeft aan dat hun functieniveau lager is dan hun opleidingsniveau. Als het gaat om de aansluiting met de eigen kennis en vaardigheden op de functie, dan geeft bijna 84% van de werknemers die met cliënten werken aan dat de aansluiting van hun kennis en vaardigheden op de functie goed is. Als we kijken naar de relatie tussen kennis en vaardigheden en werk dan geeft 62% van de werknemers die met cliënten werken aan dat deze aansluiting ongeveer op het niveau van het werk ligt en 35% dat hun kennis en vaardigheden meer zijn dan het werk vereist. Bso medewerkers geven beduidend vaker aan dat zij over meer kennis en vaardigheden beschikken dan voor het werk nodig is (47,4%). Scholing en cursussen worden vaak genoemd als oplossing voor knelpunten. Iets meer dan de helft van de werknemers in de kinderopvang met een cliëntgebonden functies is tevreden over de scholingsmogelijkheden in de organisatie; 32% is deels tevreden en deels ontevreden. Het brutoverloop in de kinderopvang is in 2009 sterk gedaald (8,9%) en hiermee op het laagste niveau gekomen sinds We zien in de kinderopvang een groot verschil in uitstroom naar leeftijdscategorie. Relatief stromen er per leeftijdsgroep meer medewerkers uit bij de jongere medewerkers. De meeste uitstroom zit in de categorie tussen <20 en 25 jaar (40,3%). In de kinderopvang is in ,8% van de werknemers op zoek naar ander werk. Een nieuwe uitdaging is de belangrijkste reden om te zoeken naar een nieuwe baan. Ook beter betaald werk, een onprettige werksfeer en ontevreden over de leidinggevende zijn belangrijke redenen om te gaan solliciteren. 26,5% van de werknemers in de kinderopvang die op zoek gaat naar ander werk, zoekt een baan buiten de branche. Het ziekteverzuimpercentage in de sector kinderopvang is vanaf 2007 aan het dalen en ligt in 2009 op 4,3%. Voor 37,8% van de werknemers binnen de kinderopvang zijn de arbeidsomstandigheden de oorzaak van hun ziekteverzuim langer dan twee weken, op de voet gevolgd door te hoge werkdruk (24,3%). Ook onenigheid met de leidinggevenden of collega s speelt in de kinderopvang (17,4%) een rol om de werkgever te verlaten. Van alle werkaspecten is de medewerker in de kinderopvang het minst tevreden over de werkdruk en de ervaren zelfstandigheid in het werk. Het aantrekken van nieuw personeel wordt door meer dan de helft van de werkgevers in de kinderopvang in 2009 als het grootste knelpunt ervaren. Ook valt in de kinderopvang het onvoldoende beschikbaar zijn van personeel door verlof/vakantie als knelpunt op. Utrecht, 23 november 2010 * 1

5 De meeste werkgevers in de kinderopvang hebben in 2009 een jaarlijkse cyclus van functionering -of beoordelingsgesprekken geïmplementeerd of is hiermee bezig. 42% van de werkgevers geeft aan geen beleid te hebben voor de koppeling van beoordelingsinstrumenten en de beloningssystematiek en 35% van de werkgevers heeft geen beleid op het gebied van loopbaan cq carrière beleid. Dit zou kunnen betekenen dat functioneringsgesprekken in de kinderopvang nog onvoldoende gericht zijn op de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers. De meeste instellingen hebben een Arbobeleid en beleid op het gebied van gezondheidsmanagement of is hier mee bezig. Ruim 20% van de instellingen heeft een beleid op het gebied van strategische personeelsplanning of zitten in de implementatiefase. Ruim de helft van de instellingen in de kinderopvang heeft een opleidingsbeleid geïmplementeerd of werkt hieraan. Utrecht, 23 november 2010 * 2

6 2 Inleiding Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche kinderopvang op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche kinderopvang bestaat uit ongeveer 1500 organisaties met in totaal ongeveer werknemers. De werknemers werken in de dagopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. In de gastouderopvang zijn personen werkzaam die voor het merendeel niet in loondienst zijn. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste kerngegevens over personeel en arbeidsmarkt in de kinderopvang vergeleken met enkele andere sectoren in zorg en welzijn. In het hoofdstuk daarna geven we in verschillende paragrafen meer gedetailleerde informatie over enkele afzonderlijke aspecten over personeel en arbeidsmarkt in de kinderopvang. Utrecht, 23 november 2010 * 3

7 3 Kinderopvang vergeleken met enkele andere sectoren in 2008 In tabel 1 is te zien dat de branche gehandicaptenzorg in 2008 de grootste is in fte s en personen. De sterkste groei in werkgelegenheid vond de afgelopen jaren plaats in de kinderopvang; de laagste in Welzijn/MD. De omvang van de gemiddelde werkweek is met 62,4% het laagst in de kinderopvang. Bijna alle werknemers in de kinderopvang zijn vrouwen. Het brutoverlooppercentage (vertrek uit de instelling als percentage van het aantal werkzame personen) in 2008 in de kinderopvang is 10,8%;na Welzijn/MD het hoogste percentage. Het ziekteverzuim is in 2008 het hoogst in de jeugdzorg, op de voet gevolgd door de kinderopvang. Tabel 1: Kerngegevens personeel kinderopvang in vergelijking met een aantal andere sectoren in 2008, gemiddelde jaarlijks groei (GJG) in procenten Welzijn/MD Kinderopvang Jeugdzorg GGZ GHZ Aantal banen van werkzame personen - waarvan werknemers GJG werknemers ( ) -1,3% 8,0% 3,6% 5,4% 4,0% Aantal arbeidsjaren waarvan werknemers GJG werknemers ( ) 0,0% 6,9% 5,2% 5,3% 3,2% Omvang gemiddelde werkweek 67,1% 57,2% 77,7% 75,1 62,4% Gemiddelde leeftijd in jaren Aandeel ,3% 14,2% 23,0% 31,6% 24,1% Aandeel vrouw 72,0% 96,0% 73,1% 71,7% 83,1% Brutoverloop 12,1% 10,8% 9,3% 7,4% 8,7% Ziekteverzuim (exclusief 4,9% 5,5% 6,0% 4,7% 5,2% zwangerschap) Bron: Prismant, 2009 Utrecht, 23 november 2010 * 4

8 4 Personeelskenmerken in de kinderopvang 4.1 Overzichtstabel kerngegevens kinderopvang Tabel 2 geeft een overzicht van kerngegevens over het personeel binnen de kinderopvang. De gegevens gaan over de jaren Wat opvalt in de tabel is dat de werkgelegenheid in de kinderopvang de afgelopen jaren flink is blijven groeien. In 2009 zijn meer dan personen in deze sector werkzaam. De groei is te verklaren omdat steeds meer personen in een kleiner dienstverband zijn gaan werken. De omvang van de gemiddelde werkweek in 2009 was 55,7% en de. gemiddelde leeftijd in jaren is 35. Het aantal vrouwen in de kinderopvang is al jaren stabiel. Bijna alle banen worden door vrouwen bezet. Het brutoverloop van het personeel laat een gevarieerd beeld zien, maar is in 2009 sterk gedaald. In 2009 bedroeg het verzuim 4,9%. Daarmee is het verzuim sinds 2007 weer gedaald. Tabel 2: Kerngegevens personeel kinderopvang, Aantal werkzame personen Aantal arbeidsplaatsen Omvang gemiddelde werkweek 57,8% 57,7% 57,7% 57,2% 55,7% Gemiddelde leeftijd in jaren Aandeel ,4% 14,1% 14,4% 14,2% 13,9% Aandeel vrouw 96% 96,0% 96,0% 96,0% 96% Brutoverloop 13,4% 11,1% 13,4% 10,8% 8,9% Ziekteverzuim (exclusief 4,6% 4,4% 5,8% 5,5% 4,9% zwangerschap) Bron: Prismant, 2009; FCB, (z.j.) 4.2 Percentage flexibel personeel in de kinderopvang In de kinderopvang heeft 72,9% van de medewerkers een vast dienstverband. De overige medewerkers zijn tijdelijke medewerkers (17,2%), oproepkrachten (8,3%), ZZP ers (0,9%), alfahulpen (0,0%) of uitzendkrachten (0,8%). (Prismant, 2009). 4.3 Verdeling van arbeidsplaatsen in functies in de kinderopvang In tabel 3 is te zien dat er relatief weinig mensen met een administratieve of secretariële functie in de kinderopvang werken (het gaat hier om personen, het aandeel in fte s geeft een ander beeld). Bij werknemers die met cliënten werken gaat het bijna geheel om de functie van pedagogisch werknemer. Ruim 11% van de respondenten die in de kinderopvang werken, heeft echter niet aangegeven welke functie zij vervullen. Utrecht, 23 november 2010 * 5

9 Tabel 3: Aandeel van verschillende functies in de kinderopvang in percentage, 2009 aandeel Manager van staf / ondersteunende functies 1,1 Manager (van functies) primair proces 3,3 Administratief, secretarieel 1,8 Staf / beleidswerknemer 2,3 P&O 1,2 Receptionist / telefonist,3 Overige functies staf / ondersteunend 1,5 personeel Pedagogisch werknemer 74,2 Anders,4 Onbekend 11,3 Totaal 100,0 4.4 Leeftijdsopbouw in de kinderopvang De gemiddelde leeftijd in de branche kinderopvang is 35 jaar. Tabel 4 laat zien dat ruim 40% jonger is dan 30 jaar. Bijna 15% van de medewerkers is 50+. De branche heeft nauwelijks te maken met de effecten van de vergrijzing. In tabel 5 wordt aangegeven hoe de leeftijdsopbouw er in 2018 mogelijk uit zal zien bij een uittrede leeftijd van 62 jaar en van 65 jaar. Hieruit blijkt dat bij een uittredeleeftijd van 65 jaar het aandeel 50+ in de kinderopvang 19,2% zal zijn. Tabel 4: Aandeel medewerkers naar Leeftijdscategorie in de kinderopvang, 2009 Leeftijdscategorie Perc. medewerkers <20 2, , , , , , , , ,7 >60 1,6 Bron: FCB, (z.j.) Utrecht, 23 november 2010 * 6

10 4.5 Gevolgde opleidingen van werknemers in de kinderopvang Tabel 5 geeft aan welke opleidingen de werknemers met een cliëntgebonden functie gevolgd hebben. De tabel geeft echter een wat vertekend beeld. Het aandeel werknemers met een agogische opleiding op mbo4-niveau is erg hoog omdat bij de invoering van een nieuwe agogische kwalificatiestructuur bepaalde opleidingen zijn opgewaardeerd als een opleiding op niveau 4. Het niveau van de huidige opleiding SPW niveau 4 en de nieuwe opleiding pedagogisch werker is in vergelijking met de oude opleidingen echter lager. Het aandeel mensen zonder agogische of zorgopleiding is relatief hoog, voor een deel komen deze mensen uit het onderwijs. Voor het behalen van een diploma heeft 7,9% van de werknemers met een cliëntgebonden functie gebruik gemaakt van een EVC procedure. Tabel 5: Aandeel gevolgde opleidingen van werknemers in de kinderopvang in percentage, 2009 (cliëntgebonden functies) aandeel Sociaal agogische opleiding (mbo 3) 19,0 Sociaal agogische opleiding (mbo 4) 30,8 Sociaal agogische opleiding (hbo) 6,1 Gedragswetenschappelijke opleiding 7,0 Zorghulp, Helpende, Verzorgende of 6,4 verpleegkundige opleiding Combinaties van sociaal agogisch en: of 8,6 helpend, verzorgend, of verpleegkundig Anders ( zorg of sociaal agogisch)* 1,2 Geen zorg of sociaal agogische opleiding 16,6 Onbekend 4,3 Totaal 100,0 * het gaat hier om verschillende combinaties van opleidingen 4.6 Aansluiting van functies met opleiding, kennis en vaardigheden in de kinderopvang In tabel 6 is een aantal aspecten opgenomen met betrekking tot de aansluiting tussen de meest voorkomende cliëntgebonden functies en de opleiding, kennis en vaardigheden van werknemers. Bij de cliëntgebonden functies binnen de kinderopvang gaat het vooral om de functie van pedagogisch werknemer. Een deel van de respondenten in de vragenlijst heeft alleen de functie van pedagogisch werknemer aangekruist. Daarom is het niet goed mogelijk om aan de hand van de gegevens die er zijn een onderscheid te maken tussen pedagogisch werknemers in de dagopvang en de buitenschoolse opvang(bso). In de groep pedagogisch werknemers zitten dus zowel werknemers in de dagopvang als de bso. Omdat de groep pedagogisch werknemers in de bso op een aantal punten wat afwijkt van de groep pedagogisch werknemers als geheel, zijn in tabel 6 gegevens over drie groepen opgenomen: de groep pedagogisch werknemers als totaal (inclusief werknemers bso), de groep pedagogisch werknemer bso en de totale groep werknemers die met cliënten werken. In tabel 6 is te zien dat 70% van de werknemers met een cliëntgebonden functie aangeeft dat hun functieniveau in overeenstemming is met hun opleidingsniveau. Bij de pedagogisch werknemers bso is Utrecht, 23 november 2010 * 7

11 dit aandeel beduidend lager dan bij de totale groep pedagogisch werknemer, aangezien 42,3% van de werknemers bso aangeeft dat hun functieniveau lager is dan hun opleidingsniveau. Bijna 84% van de werknemers die met cliënten werken is van mening dat de aansluiting van hun kennis en vaardigheden op de functie goed is. Als we kijken naar de relatie tussen kennis en vaardigheden en het werk, dan geeft 61,6% aan dat hun kennis en vaardigheden ongeveer op het niveau van hun werk liggen en 35% dat hun kennis en vaardigheden meer zijn dan het werk vereist. De werknemers in de bso geven echter vaker aan dat zij over meer kennis en vaardigheden beschikken dan het werk vereist (47,4%). Verder geeft een relatief groot deel (12,2%) van deze groep aan dat hun kennis en vaardigheden voor een ander vak zijn. Dit kan te maken hebben met het feit dat in deze groep verhoudingsgewijs ook de meeste mensen voorkomen met een opleiding buiten zorg of WJK. Tot slot ervaart deze groep werknemers ook wat vaker knelpunten wat betreft hun kennis en vaardigheden bij het uitoefenen van hun functie (10,4%). Voor de groep pedagogisch werkers als totaal is dit 7%. Scholing en cursussen worden vaak genoemd als oplossing voor zorgpunten. Wat minder dan de helft van de werknemers die wel eens knelpunten ervaren, noemt extra scholing of cursussen als oplossing. Een bijna even groep geeft echter aan dat de zorgpunten vanzelf zullen verminderen als ze meer ervaring opdoen. Over de scholingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie is de helft van de werknemers (zeer) tevreden( 8,4% zeer tevreden en 42,3% tevreden), een derde (32,1% is deels tevreden en deels ontevreden en 17,2% is (zeer) ontevreden en 3,7% zeer ontevreden). Utrecht, 23 november 2010 * 8

12 Tabel 6: Aansluiting tussen functie en opleiding, uitgesplitst naar de meest voorkomende patiënt/cliëntfuncties in de kinderopvang in percentage, 2009 Pedagogisch Pedagogisch Totaal werknemer MW BSO Functieniveau t.o.v. opleidingsniveau Functieniveau in overeenstemming 70,8 53,0 70,2 Functieniveau lager 26,3 42,3 26,7 Functieniveau hoger 2,8 4,6 3,1 Zelfde vakgebied als opleiding Zelfde vakgebied 79,7 73,6 78,5 Aansluiting kennis en vaardigheden op functie goed 83,2 78,8 83,6 redelijk 15,3 21,2 14,9 matig 0,7 0,0 0,7 slecht 0,8 0,0 0,8 Relatie tussen kennis en vaardigheden en werk: kennis en vaardigheden zijn: Ongeveer op niveau werk 62,4 48,5 61,6 Meer dan werk vereist 34,6 47,4 35,0 Minder dan werk vereist 2,6 3,5 2,5 Voor ander vak 7,9 12,2 7,6 Verouderd 3,2 2,2 3,1 Onvoldoende praktijkgericht 3,5 5,2 3,6 Aandeel werknemers dat wat betreft kennis en vaardigheden weleens knelpunten ervaart bij uitoefenen van de functie Ervaart weleens knelpunten 7,0 10,4 7,0 *De kolom totaal geeft de cijfers weer van alle werknemers met een patiënt/cliënt gebonden functie, dus niet alleen van de functies die in bovenstaande kolommen zijn genoemd 4.7 Instroom en verloop in de kinderopvang Het brutoverloop in de kinderopvang is in 2009 sterk gedaald (8,9%) sinds 2007 (tabel 7). Tabel 8 geeft aan dat het brutoverloop in 2009 onder mannen fors hoger is dan onder vrouwen. Tabel 7: Brutoverloop personeel in de kinderopvang Brutoverloop 13,4% 11,1% 13,4% 10,8% 8,9% Bron: Prismant, 2009; FCB, (z.j.) Utrecht, 23 november 2010 * 9

13 Uit de tabel blijkt dat in 2009 van elke 100 werknemers er bijna 9 hun baan opzegden. Het is niet bekend waar die naar toe zijn gegaan. Tabel 8: Instroom en verloop in de kinderopvang, 2009 Totaal Vrouwen Mannen instroompercentage 19,7% 19,2% 31,7% verloop 8,9% 8,7% 15,5% Bron: FCB, (z.j.) Uit tabel 9 blijkt dat er een groot verschil in verloop is naar leeftijdscategorie. Het verloop per leeftijdsgroep is hoger onder de jongere medewerkers. Maar ook de instroom is relatief hoog bij jongere medewerkers tot 25 jaar. Het verloop onder 60plussers is ook hoog omdat deze groep uitstroomt naar pensioen. In de kinderopvang is 10,8% van de werknemers op zoek aan een andere baan. In tabel 10 kunnen we zien dat van de groep die op zoek is 49,5 % (actief) actie heeft ondernomen om ander werk te zoeken. Utrecht, 23 november 2010 * 10

14 Tabel 9: Instroom en verloop naar leeftijdscategorie in de kinderopvang, 2009 leeftijdscategorie Instroom in perc. Verloop in perc <20 72,3 16, ,8 13, ,0 10, ,3 7, ,7 6, ,6 6, ,0 5, ,7 5, ,7 4,9 >60 7,2 13,8 Bron: FCB, (z.j.) Tabel 10: Het aandeel werknemers dat op zoek is naar een andere baan en het aandeel daarvan dat actie heeft ondernomen in percentage, Op zoek naar een Actie ondernomen andere baan Kinderopvang 10,8 49,5 Bepalende factoren voor de uitstroom van medewerkers in de kinderopvang Wanneer we kijken naar tabel 11 waarin de redenen staan waarom werknemers op zoek zijn naar een andere baan, dan zien we dat een nieuwe uitdaging in de kinderopvang op nummer 1 staat. Ook is in deze sector een beter betaalde baan (30,3%) een belangrijke reden voor het zoeken naar ander werk. Daarnaast zijn de onprettige werksfeer en de ontevredenheid over de leidinggevende bepalende redenen om te vertrekken. De top vijf van uitstroomfactoren in kinderopvang is: 1. Toe aan nieuwe uitdaging 2. Anders 3. Wil beter betaald werk 4. Onprettige sfeer 5. Ontevreden met leidinggevende Utrecht, 23 november 2010 * 11

15 Tabel 11: Redenen waarom werknemers in de kinderopvang op zoek gaan naar een andere baan in percentage (meerdere antwoorden mogelijk), 2009 Reden Kinderopvang Dreigend ontslag 2,9 Tijdelijk contract 11,5 Nieuwe uitdaging 71,2 Ontevreden over leidinggevende 22,4 Onprettige werksfeer 22,9 Ontevreden over zorg 4,5 Wil beter betaald werk 30,3 Reistijd te lang 19,2 Te hoge werkdruk 12,3 Lichamelijk te zwaar 11,8 Geestelijk te zwaar 3,4 Ongunstige werktijden 14,1 Te weinig verantwoordelijkheid 12,7 Wil meer uren werken 17,0 Persoonlijke redenen 9,6 Anders 33,2 Waar willen mensen die op zoek zijn naar een andere baan naar toe? Uit tabel 12 blijkt dat 26,5% van de werknemers in de kinderopvang die een andere baan willen, dit zoekt buiten de branche. Dat is een op de vijf werknemers. Tabel 12: Wat voor banen zoeken mensen in de kinderopvang in percentage, meerdere antwoorden mogelijk, 2009 Zoekt baan in Kinderopvang Zorg 10,7 WJK 63,1 Buiten Zorg en WJK 26,5 Geen voorkeur 14,5 Utrecht, 23 november 2010 * 12

16 4.8 Ziekteverzuim in de kinderopvang Het ziekteverzuimpercentage in de sector kinderopvang is vanaf 2007 aan het dalen en ligt in 2009 op 4,9%. Tabel 13: Ziekteverzuim personeel in de kinderopvang Ziekteverzuim (exclusief 4,6% 4,4% 5,8% 5,5% 4,9% zwangerschap) Bron: FCB, (z.j.) Bepalende factoren voor het ziekteverzuim van medewerkers in kinderopvang Uit tabel 14 over ziekteverzuim blijkt dat de belangrijkste redenen voor ziekteverzuim van langer dan 2 weken vooral te maken heeft met de arbeidsomstandigheden en een te hoge werkdruk. Voor 37,8% van de werknemers binnen de kinderopvang zijn de arbeidsomstandigheden de oorzaak van het verzuim. Te hoge werkdruk en onenigheid met leidinggevenden of collega s speelt in de kinderopvang ook een belangrijke rol om te verzuimen. Tabel 14: Het percentage werknemers dat in het afgelopen jaar langer dan 2 weken achtereen ziek is geweest en de oorzaken daarvan, 2009 kinderopvang Langer dan 2 weken ziek geweest 12,9 Oorzaak gerelateerd aan werk 36,2 Oorzaken in werk uitgesplitst (meerdere antwoorden mogelijk) Arbeidsomstandigheden 37,8 Lichamelijk letsel a.g.v. ongeluk 4,4 Te hoge werkdruk 24,3 Reorganisatie/ontslag 4,8 Onenigheid met leidinggevende of 17,4 collega s De omgang met cliënten/patiënten 0,0 Andere oorzaak 6,7 Utrecht, 23 november 2010 * 13

17 Zoals we zien in tabel 15 zijn werknemers in de kinderopvang behoorlijk tevreden over hun werkbeleving. Tabel 15: Gemiddelde score op de werkbeleving op een schaal van 1: meest negatief t/m 5: meest positief, 2009 Tevredenheid kinderopvang 3,7 Hoewel de werknemers in de kinderopvang behoorlijk tevreden zijn in de beleving van het werk, vallen er bij nadere beschouwing toch een aantal aspecten op. De werkbeleving is namelijk door Prismant opgesplitst in vier verschillende aspecten. Het eerste aspect is een algemene evaluatie over het werk zelf. Hieronder verstaat Prismant hoe tevreden iemand is met het werk dat hij of zij doet en of het werk als zinvol wordt ervaren. Aspect twee is de tevredenheid over de ervaren werkdruk. Deze moet niet te hoog, maar ook niet te laag zijn, aangezien daarmee de uitdaging uit het werk verdwijnt. Het derde aspect bevat de mate van zelfstandigheid. Daarmee wordt de mate bedoeld waarin iemand zelf kan bepalen hoe en wanneer een bepaalde werkzaamheid wordt uitgevoerd en hoe werk en privé te combineren zijn en werktijden zelf te bepalen zijn. Het laatste aspect gaat over het gevoel gewaardeerd te worden door de leidinggevende. Uit tabel 16 blijkt dat van alle werkaspecten de werknemer in de kinderopvang het minst tevreden is over de werkdruk en de ervaren zelfstandigheid in het werk. Over de inhoud en de omstandigheden van het werk zijn de werknemers het meest tevreden, gevolgd door waardering van de leidinggevende. Tabel 16: Gemiddelde score op vier aspecten van de werkbeleving in de kinderopvang op een schaal van 1: meest negatief t/m 5: meest positief, Inhoud en omstandigheden van het werk Ervaren werkdruk Ervaren zelfstandigheid Gewaardeerd door leidinggevende in het werk kinderopvang 4,1 3,2 3,6 3,7 Prismant heeft ook de tevredenheid van werknemers over een aantal jaren gemeten. Uit tabel 17 blijkt dat de tevredenheid van de werknemers in de kinderopvang stabiel is gebleven. Tabel 17: De gemiddelde score op de algemene werkbeleving personeel In de kinderopvang in de jaren 2000 tot kinderopvang 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 Utrecht, 23 november 2010 * 14

18 Prismant heeft de beroepskrachten ook gevraagd naar tevredenheid over de organisatie, werktijden, het werk, het loon, scholingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid en verzuimbeleid. De ontevredenheid over het loon laat de laagste score zien. Tevredenheid over de werktijden scoort het hoogst. Uit tabel 18 blijkt ook dat werknemers in kinderopvang het minst tevreden zijn over hun doorgroeimogelijkheden. Tabel 18: Tevredenheid over De tevredenheid over de andere werkaspecten op een schaal van 1: meest negatief t/m 5: meest positief voor werknemers in de kinderopvang, Organisatie 3,8 Werk 4,0 Werktijden 4,1 Loon* 2,9 Scholingsmogelijkheden 3,4 Doorgroeimogelijkheden 3,1 Arbeidsomstandigheden 3,6 Verzuimbeleid 3,6 Personeelsbeleid 3,6 kinderopvang *De tevredenheid over het loon is gemeten op een 6-puntsschaal (1= niet tevreden tot 6 = heel tevreden) 4.9 Hrm-beleid en ervaren knelpunten van werkgevers bij de uitvoering van Hrm-beleid in de kinderopvang Uit tabel 19 blijkt dat de meeste werkgevers in de kinderopvang functionering- of beoordelingsgesprekken hebben geïmplementeerd of in de implementatiefase zitten. De meeste instellingen hebben ook een Arbobeleid en beleid op het gebied van gezondheidsmanagement of zijn hier mee bezig. 52% van de instellingen in de kinderopvang heeft een opleidingsbeleid of zit in de implementatiefase. 50% van de werkgevers geeft aan geen beleid te hebben op het gebied van strategische personeelsplanning en 52% van de werkgevers geeft aan geen feitelijk beleid te hebben op het gebied van leeftijdsbewust personeelsbeleid. In tabel 20 staan de meest genoemde knelpunten waarbij werkgevers in de kinderopvang aangeven moeilijkheden te ervaren bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Het gaat dus niet om harde feiten. Werkgevers in kinderopvang ervaren het aantrekken van nieuw personeel als het grootste knelpunt. Ook valt in de kinderopvang het onvoldoende beschikbaar zijn van personeel als gevolg van verlof/vakantie als knelpunt op. De werkdruk van het personeel komt in de perceptie van de werkgever in kinderopvang het minst als knelpunt naar voren. Utrecht, 23 november 2010 * 15

19 Tabel 19: De mate waarin beleid bestaat m.b.t. verschillende HRM onderwerpen in de kinderopvang in percentage, 2009 Geen beleid Plannen Beleid geschreven Implementa tiefase Geïmple menteerd Intern voorkeursbeleid bij invullen van vacatures Jaarlijkse cyclus van functioneringsen /of beoordelingsgesprekken Koppeling beoordelingsinstrumenten en de beloningssystematiek Loopbaan cq carrière beleid Management/ developmentprogramma Leeftijdsbewust personeelsbeleid Arbobeleid Opleidingsbeleid Strategische personeelsplanning Gezondheidsmanagement (w.o ziekteverzuim) Bron: Werkgeversenquête zorg en WJK 2009 (2010) Tabel 20: Top vijf knelpunten in 2007 en 2009 in de kinderopvang vanuit de perceptie van werkgevers in percentage Knelpunten Het aantrekken van nieuw personeel Onvoldoende beschikbaarheid van personeel a.g.v verlof/vakantie 3.Ziekteverzuim en/of WAO instroom Loonkosten 8 5. Beheersing van de werkdruk 26 7 Bron: Werkgeversenquête zorg en WJK 2009 (2010) Utrecht, 23 november 2010 * 16

20 5 Gebruikte bronnen FCB (z.j.). Feiten, cijfers en meerjarenrapport. Branche kinderopvang. Smeets, R.C.K.H, Verijdt, F., Prieëlle, E. de., Windt, W. van der (2010). Werkgeversenquête Zorg en WJK Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn. Utrecht: Prismant. Smeets, R., Albers-Haye, D., Windt, W. van der (2010). Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009: een monitor van de kenmerken en omstandigheden van de werknemers in Zorg en WJK. Windt, W. van der, Velde, F. van der, Kwartel, A. van der (2009). Arbeid in zorg en welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. Utrecht: Prismant. Utrecht, 23 november 2010 * 17

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE Factsheet Jeugdzorg Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 Een monitor van de kenmerken en omstandigheden van de werknemers in Zorg

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werkgeversenquête Zorg en WJK 2009 OAZW 18

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werkgeversenquête Zorg en WJK 2009 OAZW 18 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werkgeversenquête Zorg en WJK 2009 OAZW 18 Werkgeversenquête 2009 Zorg en WJK Opdrachtgever: Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn Dr. R.C.K.H.

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids marktbeeld Detailhandel AGF arbeids Totaalbeeld Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid excl. uitzendkrachten Aantal bedrijven 4.000 3.000 2.000 1.000 0 12.400 _ 14.000 3.375 10.700 2.650 _ 12.000

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Detailhandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 17.500 18.000 16.300

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids

marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids marktbeeld Groothandel bloemen en planten arbeids Totaalbeeld sector Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid Aantal bedrijven 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 18.200 15.500 _ 18.000 1.840 16.000

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Frank Schoenmakers Zoetermeer, 8 juni 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inhoud 7 1.1 Inhoud van de tweede werkgeversenquête 7

Nadere informatie

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld Glastuinbouw arbeids marktbeeld Totaalbeeld sector; ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid (excl. uitzendkrachten) Glastuinbouw totaal Aantal bedrijven 1. 8. 6. 4. 2. 58.1 66.6 9.1 7.95 56.9

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Binnen de sector worden drie

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Achterhoek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Achterhoek. Het regioportret Achterhoek wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret IJsselvecht verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio IJsselvecht. Het regioportret IJsselvecht

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amstelland, Kennemerland en Meerlanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amstelland, Kennemerland

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2011

Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2011 Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2011 Den Haag, mei 2012 Deze arbeidsmarktanalyse is gemaakt door CAOP Research in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptnzorg (StAG). INHOUD Arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht De dagelijkse dichtheid van het bestaan Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Iedereen aan het werk Meer mensen - M. 80% - V. 55% Meer jaren - 61/62 jr.

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls

HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls Edwin de Prieëlle, Francisca van der Velde, Raymond Smeets en Ton Leijten Dat kennis tegenwoordig een concurrentiefactor is en mede bepalend

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor betaalde versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2010

Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2010 Arbeidsmarktanalyse gehandicaptenzorg 2010 Januari 2011 INHOUD 1 Inleiding...3 2 De branche gehandicaptenzorg...4 2.1 Zorgaanbod... 4 2.2 Zorggebruik... 4 3 Werkgelegenheid...6 3.1 Omvang van de werkgelegenheid...

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drechtsteden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drechtsteden. Het regioportret Drechtsteden

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Resultaten uitstroomonderzoek 2017

Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Veel zorgwerkgevers merkten de laatste tijd een verhoogde (ongewenste) uitstroom van medewerkers. In gesprek met leden van SIGRA en VBZ ontstond het idee om gezamenlijk

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

Monitoring van arbeid door TNO:

Monitoring van arbeid door TNO: Monitoring van arbeid door TNO: Waarom en wat levert het op? Peter Smulders & Seth van den Bossche Inhoud 1. Het monitoringwerk van TNO 2. Recente trends in arbeid, contractvormen en werktijden 3. Willen

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amersfoort en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amersfoort en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Rijnmond verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Rijnmond. Het regioportret Rijnmond wordt samengesteld

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Haaglanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Haaglanden. Het regioportret Haaglanden wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Gooi- en Vechtstreek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Het regioportret

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zeeland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zeeland. Het regioportret Zeeland wordt samengesteld

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Flevoland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Flevoland. Het regioportret Flevoland wordt

Nadere informatie

Handleiding Arbeidsmonitor Pro

Handleiding Arbeidsmonitor Pro Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode... 2 Thema Arbeidsvolume... 5 Tabblad Kerncijfers... 5 Rapporten... 5 Tabblad Aantallen benchmark... 6 Tabblad Wonen en Werken... 7 Tabblad Regio Analyse...

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgevers enquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=50) Opleidingsbudget (N=49) 10 9 8 7 6 5 4 1 2% 96% 98% Is er een opleidingsplan voor 2014 waarin concrete opleidingsactiviteiten

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zaanstreek en Waterland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zaanstreek en waterkant. Het

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Midden-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Midden-Brabant. Het regioportret Midden-Brabant

Nadere informatie

AZW Actueel. Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Oktober 2017

AZW Actueel. Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Oktober 2017 AZW Actueel Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Oktober 2017 Inhoud Stand van zaken op de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Voor u ligt de tweede AZW Actueel in het jaar 2017. De AZW Actueel

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS maart 2016 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Mobiliteit in het primair onderwijs Deborah van den

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2015

Werkgeversenquête 2015 Werkgeversenquête 2015 Effecten van beleidsmaatregelen op de arbeidsmarkt in de Zorg en George Evers Karin Jettinghoff Gerard van Essen November 2015 Inhoud 1 INLEIDING... 1 1.1 DE WERKGEVERSENQUÊTE...

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Utrecht en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Utrecht en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2016

Werkgeversenquête 2016 Werkgeversenquête 2016 29 september 2016 Karin Jettinghoff Cisca Joldersma 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1 De werkgeversenquête 6 1.2 Begeleidingscommissie 7 1.3 Leeswijzer 7 2. Methode van onderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drenthe verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drenthe. Het regioportret Drenthe wordt samengesteld

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Factsheet Werkgeversenquête 2014 HRM beleid

Factsheet Werkgeversenquête 2014 HRM beleid Factsheet Werkgeversenquête 2014 HRM beleid Opleidingsplan en budget (N=255) Opleidingsbudget (N=195) 10 9 8 7 6 5 4 3 48% 5 Is er een opleidingsplan voor 2014 met concrete opleidingsactiviteiten voor

Nadere informatie