Molenorganisaties. Jaargang 23 nr. 1 maart In dit nummer o.m. Blz. 21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Molenorganisaties. Jaargang 23 nr. 1 maart 2012. In dit nummer o.m. Blz. 21"

Transcriptie

1 Jaargang 23 nr. 1 maart 2012 In dit nummer o.m. Blz. 8 Molenorganisaties Afscheid Paul van den Broek: blz. 4 Blz. 21 pagina 2 Verborgen uur van de zon 5 Van het bestuur 4 Paul van den Broek 7 Gevolgen doofheid partners 8 Samenwerking Molenorganisaties 8 Dovenschap 10 Column Cor Toonen 11 Column Ans Holub 12 Ruud Janssen 13 Neurofibromatose 14 Communicatie 15 Tolken NmG 17 I.M. Bert Lucassen 18 Gucci vragen over oorsuizen 21 NGK 23 Column Michèle Meirlevede 25 Nieuws van de steunpunten 27 Activiteitenkalender 2011 Gebarenwinkel: blz. 12 Blz. 17 Hoe hou je een huwelijk met een plots- of laatdove leuk? Blz. 7 Stichting Plotsdoven De Molen 89 a 3995 AW Houten tel/tt/fax:

2 Colofon Plotsdoof is een uitgave van de Stichting Plotsdoven. Donateurs van de stichting ontvangen het blad gratis. Plotsdoof verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Redactieadres van Veldekestraat 6a 4819 EP Breda Redactie Jopy Sol, hoofdredacteur Marja Bouma, corrector Opmaak Frans Verkade Aan dit nummer werkten mee: Chantal Heijdeman Peter Raggers Paul van den Broek Thea van der Wilt Jan Bloemkolk Albert Bouma Cor Toonen Ans Holub Erna Steingröver Ruud Janssen Ton Akkermans Gerard de Vijlder Suzanne Scheerstra Yvonne Chu Michèle Meirlevede Anja Korten Leontien Peters Imke Rozema Plaatsing van brieven betekent niet dat de redactie het met de strekking eens is. De redactie kan brieven weigeren, inkorten of redigeren. Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Sluitingsdatum kopij volgend nummer: 15 mei Drukwerk en verzending WPS Loskade CZ Zutphen Het verborgen uur van de zon Landelijke Plotsdovendag 12 mei 2012 Op 12 mei zal de landelijke Plotsdovendag plaatsvinden in conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Het ochtendprogramma zal in het teken staan van het optreden van Curach. 's Middags zullen er leuke workshops worden georganiseerd, hier wordt door een nieuwe werkgroep nog hard aan gewerkt. Begin april zullen de donateurs het hele programma ontvangen. Met het oog op de voorstelling Het verborgen uur van de zon, door het euritmie amateurgezelschap Curach, heeft de redactie aan de regisseur van het stuk, Chantal Heijdeman, euritmiste, gevraagd om een korte toelichting te schrijven op datgene wat u gaat zien en ervaren. Onderstaand volgt haar verslag. Chantal Heijdeman Wat is euritmie? De allereerste vraag, die bij velen zal opkomen, is natuurlijk wat het woord euritmie eigenlijk betekent. De letterlijke vertaling van het oorspronkelijk Griekse woord euritmie luidt harmonische of goede beweging. Of nog anders gezegd: euritmie is een expressieve bewegingskunst. Om tot een goede vormgeving te komen worden het gesproken woord en de muziek in een langdurig oefenproces al zoekenderwijze ingestudeerd en omgezet in een choreografie. Kenmerkend bij deze bewegingskunst is dat betrokkenen lange kleurrijke zijden kostuums dragen. De podiumbelichting ondersteunt de bewegingen met wisselende kleurstemmingen. Wat is Curach? Het Curach euritmie ensemble is een aantal jaren geleden voortgekomen uit een initiatief van mensen, die deze bewegingskunst willen beoefenen. Na een oefenperiode is het gezelschap in 2004 de weg ingeslagen van het geven van openbare opvoeringen in theaterzalen en besloten opvoeringen in woon/zorggemeenschappen van ouderen en volwassenen met een beperking. De vaste kern bestaat momenteel uit 10 dansers, aangevuld met 3 musici (hobo en slagwerk), met 2 ver- tellers (mannenstem en vrouwenstem), met een belichter en met Chantal Heijdeman voor de regie en algehele leiding. Curach is het oud-keltische woord voor bootje. De groep heeft in 2004 voor deze naam gekozen. Net als de Kelten in lang voorbije tijden varen zij steeds weer uit naar bekende en onbekende oorden om de vruchten van hun kunstzinnige arbeid te delen met een geïnteresseerd publiek. Deze keer zijn we uitgevaren naar het Rijk van het oude Egypte. Over het programma De titel luidt: Het verborgen uur van de zon. De voorbereidingsgroep voor deze voorstelling heeft zich laten inspireren door de magische beeldenwereld van het Amduat, het verborgen gebied, uit de grafkamer van farao Tutmosis III in Egypte, ca v. Chr. In deze grafkelder wordt het verhaal van de reis door de uren van de nacht beschreven, zoals de farao de reis gaat maken na diens overlijden. Het is de reis van donker naar licht, van dood en opstanding. Allerlei gevaren bedreigen de zonneboot tijdens de intocht in de niet zichtbare wereld. Kan de machtige aartsvijand Apophis of de vuurzee van slangen de geboorte van een nieuwe zon bij de dageraad tegenhouden? Welke goden en godinnen zijn helpers? Het is ook het verborgen gebied, dat ieder mens dagelijks betreedt bij het inslapen. Wat maakt dat u en ik iedere ochtend weer fris kunnen opstaan? Welk geheim voltrekt zich daar? Welke metaforen liggen er verscholen in de bijzondere beeldentaal? Deze komen tot leven in een samenspel van Oudegyptische en nieuwe teksten. De beelden zijn ingebed in speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde muziekcomposities. Tekst en muziek worden samen met de belich ting, in bewegingskunst euritmie tot een totaalbeleving voor de zintuigen. NB:Meer achtergrond informatie is te vinden op 2

3 Van het bestuur door Peter Raggers, voorzitter Over de Stichting Heerlijk zit tend in mijn huisjas, pantoffeltjes aan en een lekker kruiden theetje naast me. Buiten een echt winterlandschap en op de sloot schaatsen de kinderen hun rondjes. Twee meisjes zitten duidelijk op kunstschaatsen. Hele pirouetten worden er gemaakt. En toevallig, maar ja wat is dat, stond gisteren het gebaar voor kunstschaatsen op de scheur kalender, die natuurlijk op de wc hangt. Bij de Stichting Plotsdoven loopt het als een trein. De werkgroep die het themaweekend organiseert is druk bezig om allen die zich aangemeld hebben te kunnen huisvesten. Of dat gaat lukken is nog de vraag. Er zijn nog nooit zoveel deelnemers geweest. Het belooft een geweldig spektakel te worden in het weekend van 17 maart a.s. Ook het gebarenkoor zit helemaal tjokvol en er is een wachtlijst. De eerste repetities zijn achter de rug. Het lijflied wordt geoefend, het zal nog wel even duren, half jaartje, voor de eerste optredens gaan beginnen. Ik zat vorige week bij een vergadering van Tolknet en vertelde wat over het gebarenkoor en we konden meteen een boeking noteren. De vernieuwde website is op 7 januari feestelijk de lucht ingegaan en de reacties waren spetterend. Zoveel complimenten kreeg de webredactie dat men er verlegen van werd. Mocht u nog niet gekeken hebben het is echt de moeite waard. Geen saaie opsomming van zaken maar nieuwtjes en informatie op zeer verschillend gebied. Wel allemaal gericht op onze donateurs en omstanders. Zo is er een knop met de nieuwste technische snufjes zoals bv. de gebarende robot hand. Onder de knop cultuur films, theaters en musea. Natuurlijk de knop activiteiten waar je alles kunt vinden om gezamenlijk met lotgenoten informatieve, leuke dingen te doen. Vanzelf ook veel informatie over (zelf)hulp, NmG cursussen enz. Alles gericht op het in stand houden van en vergroten van de eigen communicatie zelfstandigheid. Naast de website zijn we een nieuwsbrief aan het ontwikkelen om alle donateurs en belangstellenden snel op de hoogte te brengen over belangrijke en interessante zaken die de Stichting aangaan. Waarschijnlijk gaat de eerste in maart uitkomen. Om een zo groot mogelijke verspreiding van de nieuwsbrief te kunnen garanderen hebben alle donateurs een brief ontvangen met het verzoek om uw adres door te geven. Meer dan 200 personen hebben dit gedaan, nu nog even de rest. Opsturen naar Tevens staat de Stichting Plotsdoven sinds kort op Facebook. Nu nog met een open groep, maar in de toekomst komt er wellicht ook een besloten groep zodat we snel met elkaar informatie en adviezen uit kunnen wisselen. In 2014 bestaat de Stichting 25 jaar, inmiddels zijn er reeds twee werkgroepen gevormd. De werkgroep Congres is reeds van start gegaan. Natuurlijk hoort u hier nog meer over in de loop van de tijd. Ook heel belangrijk, het bestuur is met een lid uitgebreid, Anneke Meijer is toegetreden. In een toekomstig nummer van ons blad Plotsdoof zal Anneke zichzelf aan u voorstellen. Zij is nu voor ruim drie maanden in Davos om het lichaam en in het bijzonder de bronchiën optimaal te krijgen. We hopen dat ze vanaf eind mei daadwerkelijk mee gaat draaien. Er zijn meerdere redenen om het bestuur uit te breiden. De werkzaamheden nemen toe en worden intensiever. Voor de continuïteit is het dan beter om de verschillende taken over meerdere mensen te spreiden. Het bestuur gaat nu uit 7 personen bestaan, een oneven aantal, dat is ook goed bij eventuele stemmingen. Want anders maakt - bij het staken van de stemmen - de stem van de voorzitter de beslissing uit. Iets wat niet wenselijk is. Ook de leeftijd speelt een rol. Alle huidige bestuursleden zijn boven de 40, een paar van boven de 60. Het is goed om ook jongeren in het bestuur te hebben, Anneke is 27, dus ook in dit opzicht gaan we de goede kant op. Als alles naar wens loopt zal ze zich bezig gaan houden met het donateursbestand, enquêtes en het beheer van Facebook. Er is nog zoveel meer te vertellen o.a. over het onderzoek naar samenwerking tussen de do ven- en de slechthorendenorganisaties. Daarover leest u elders in het blad meer. We kunnen oprecht zeggen dat de Stichting Plots doven een dynamische organisatie is. Wij willen samenwerken met een ieder die de belangen van onze donateurs ondersteunt. Nu ga ik nog even schaatsen, mooie blauwe lucht, 7 graden onder nul, maar met een zeer warm hart voor u en voor de Stichting Plotsdoven. De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van plots- en laatdoven. De stichting is opgericht in 1989 en heeft zich de belangenbehartiging van plots- en laatdoven in de ruimste zin ten doel gesteld. Daarbij staat stimulatie van zelf red zaamheid en reïntegratie van de plotsen laatdove in de horende maatschappij voorop. De Stichting Plotsdoven onderhoudt twee mailinglijsten: één voor plotsen laatdoven en één voor partners, familie, vrienden of andere naasten van plots- of laatdoven. De mailinglijsten zijn bedoeld om informatie en ervaringen uit te wisselen m.b.t. het doof worden en/of doof zijn, het omgaan daarmee door naasten, of om vragen te stellen. Kortom, lotgenotencontact op een makkelijke en toegankelijke manier. Voor meer info zie: Bestuur Peter Raggers, voorzitter Gerard de Vijlder, secretaris Albert Bouma, penningmeester Wil v. Essen, bestuurslid Mirjam Walraven, bestuurslid Anja Korten, bestuurslid Anneke Meijer, bestuurslid Raad van Advies Drs P.P.B.M. Boermans Donateurschap Vanaf 17,- per kalenderjaar bent u al donateur; over te maken op postgiro t.n.v. Stichting Plotsdoven te Houten Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag nr ANBI-nummer Lex Scheffelfonds Het Lex Scheffelfonds is ingesteld om iedere plots- en laatdove, voor wie dit een financieel bezwaar is, in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de Stichting Plotsdoven. Voor verdere gegevens zie blz. 23 3

4 Paul van den Broek door Jopy Sol Emeritus hoogleraar Paul van den Broek (77) is jarenlang adviseur geweest van de Stichting Plotsdoven. In december jl. heeft hij aangegeven te willen stoppen, aan gezien hij al een aantal jaren niet meer actief is als KNO-arts. Weet u nog wanneer en waarom u besloten hebt om KNO-arts te wor den (en geen huisarts, chirurg, cardioloog of wat dan ook)? Dat is een aardige vraag waarvoor ik diep in het geheugen moest duiken. Voor mij stond eigenlijk wel vast dat ik een chirurgisch vak wilde kiezen. Er zijn veel aantrekkelijke aspecten in het vak Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Je hebt met alle leeftijden te maken en veel met kinderen. Er is voor het vak ook fijne handvaardigheid vereist die wel bij mij past. Maar ik besef goed dat er vaak ook heel andere overwegingen zijn zoals hoe ben je tijdens de coassistentschappen met het specialisme in aanraking gekomen en wie hebben voor jou als rolmodel gefungeerd. Mijn professor in dit vak was een bijzondere man! Hoe lang hebt u als KNO-arts gewerkt? Wat waren voor u de meest spectaculaire ontwikkelingen in deze periode? Ik ben in 1964 na het artsexamen, militaire dienst en een assistentschap in de VS, in opleiding gekomen in Nijmegen en ben daarna altijd in het Radboud gebleven. Mijn opleider was Professor Brinkman, een geweldig mens, die ik in 1980 heb opgevolgd als Hoogleraar-hoofd van de afdeling en opleider. Per 1 maart 2000 ben ik met pensioen gegaan, dus in totaal 35 jaar. Het was een heel boeiende tijd met veel ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld de behandeling van patiënten met hoofdhalskanker enorm verbeterd. De ontwikkeling van spraakknoopjes was heel belangrijk voor mensen bij wie de stembanden verwijderd moesten worden wegens kanker. Dat was een enorme vooruitgang. Voor patiënten met ernstige gehoorproblemen zijn er ook veel nieuwe en betere mogelijkheden gekomen door operatieve behandelingen en technisch zeer geavanceerde hoortoestellen. Maar het meest tot de verbeelding spreekt eigenlijk toch wel de ontwikkeling van het Cochleair Implantaat, een implanteerbare elektrische hoorprothese. Daarmee was het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk totaal dove mensen iets te laten horen en intussen veel meer dan iets. Bij het begin - omstreeks hadden we nooit kunnen vermoeden dat dit allemaal zo n vlucht zou nemen met geweldige resultaten. Zijn er ook zaken die u tegengevallen zijn? Ontwikkelingen die niet tot stand kwamen? Vragen die niet beantwoord werden? Het heeft vrij veel tijd en inspanning gekost om cochleaire implantatie algemeen geaccepteerd te krijgen en in het verzekeringspakket opgenomen. Het was heel moeilijk het minis terie te overtuigen van het grote belang van deze voorziening. De weerstand vanuit de Dovenwereld heeft daarbij ook een grote rol gespeeld. Veel KNO-artsen hebben moeite om met doven om te gaan. Werd/wordt er in de opleiding aandacht besteed aan de omgang met doven? Heel lang kon een arts weinig doen voor dove mensen. Doven confronteerden hem als het ware met zijn onvermogen. Speelde dat een rol bij hun houding tegenover hun patiënten? Ik zal direct toegeven dat de omgang van KNO-artsen met de Dovenwereld veel te wensen overliet. Immers de medici hadden eigenlijk nooit veel kunnen doen voor totaal dove mensen en kinderen. Hoorapparaten werden wel voorgeschreven maar de effecten daarvan waren zeer beperkt. Er werden in het verleden vaak verwachtingen gewekt, die niet waargemaakt konden worden. Eerlijk gezegd wist ik zelf ook maar heel weinig van de Dovenwereld af toen we met Cochleaire Implantatie begonnen. Er is in die tijd ook voor mij een nieuwe wereld opengegaan, een wereld waar ik tot mijn schande van moet zeggen dat ik er niets van af wist. De intensieve samenwer king met het Instituut voor Doven in St Michielsgestel heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Vroeger, toen een dokter nog geen pc op z'n bureau had staan, was u misschien wel de enige KNO-arts in Nederland die voor de communicatie met doven een teksttelefoon gebruikte. Hoe was u op dat idee gekomen? Hoe reageerden uw patiënten 4

5 daarop? Namen collega's uw voorbeeld over? Inderdaad, dat was de enige mogelijkheid, maar wij hebben daar weinig gebruik van gemaakt. De communicatie liep meestal hetzij direct of via het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel. Met dit Instituut bestond al jaren een goede samenwerking en zij hebben ons gestimuleerd deze weg in te slaan. Kunt u zich uw eerste CI-operatie nog herinneren? De eerste operatie kan ik mij nog heel goed herinneren. Het was een religieuze van het Instituut voor doven die daar al jaren lang werkte en totaal doof was. Uiteraard veel gedoe en zenuwen of het allemaal goed zou gaan. Gelukkig geen calamiteiten, maar ook een beperkt resultaat omdat we toen nog alleen beschikten over één-kanaalsystemen. Maar ze is wel altijd heel dankbaar geweest. De resultaten van de eerste operaties kregen veel aandacht in de media: dove mensen konden weer horen! Riep dit geen valse verwachtingen op bij de doelgroep en misschien nog wel meer bij ouders en overige familieleden? Hoe gingen jullie daarmee om? Inderdaad veel aandacht ook van de populaire pers voor deze spectaculaire nieuwe mogelijkheden. Hoewel de apparaten toen nog veel primitiever waren dan tegenwoordig reageerden de meeste patiënten zeer opgetogen, en dat is natuurlijk de beste reclame. Eigenlijk hebben vooral de latere resultaten, toen meer geavanceerde prothesen beschikbaar kwamen, alle verwachtingen overtroffen, en het blijft altijd nog een klein wonder. We hebben altijd geprobeerd de resultaten niet rooskleuriger voor te stellen dan ze toen waren. Bij kinderen lag de situatie iets ingewikkelder. Er was in het begin grote weerstand om jonge kinderen te implanteren. Kleine kinderen kunnen nu eenmaal niet zelf beslissen en dus moeten de ouders dat doen. Omdat de resultaten op de langere termijn nog niet bekend waren was het voor de ou ders heel moeilijk dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. Intussen is de situatie enorm veranderd omdat iedereen overtuigd is door de resultaten bij kinderen. Aanvankelijk was er een vrij strenge selectie, later konden steeds meer mensen die eerder afgewezen waren, toch geopereerd worden. Was de eerste selectie te streng of waren er andere redenen waarom het eerst niet en later wel kon? De selectie in het begin was inderdaad heel streng, omdat we geen enkel risico wilde nemen dat de situatie bij ernstig slechthorende mensen slechter zou worden dan die al was. De selectie is nog steeds streng, maar de criteria zijn opgerekt omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om ook bij ernstig slechthorende mensen goede resultaten te bereiken. Kinderen worden soms al als baby geïmplanteerd. De eerste kinderen zijn inmiddels volwassen. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van het implantaat op de lichamelijke / geestelijke ontwikkeling van het kind? Kinderen die aangeboren doof zijn of heel vroeg doof geworden zijn worden inderdaad zo jong mogelijk geïmplanteerd, zelfs liefst op de leeftijd van 1 jaar of minder. Zo langzamerhand wordt er steeds meer bekend van de effecten op langere termijn. Deze zijn in het algemeen heel gunstig met name voor de spraak en leerontwikkeling van deze kinderen. Ongeveer de helft van deze kinderen kan zelfs het reguliere onderwijs volgen, dat was vroeger ondenkbaar. Ik denk ook dat de mening hierover in de Dovenwereld is bijgesteld. De toekomst ziet er voor deze kinderen heel anders uit. Stel dat u een kleinkind krijgt dat (bijna) doof geboren is, wat zou u de ouders dan adviseren? Na wat ik hier boven heb gezegd is het antwoord niet zo moeilijk. Laat u goed adviseren in een centrum, liefst zo vroeg mo gelijk en aarzel niet om uw kind deze unieke kans te bieden. Denkt u dat er over pakweg 10, 20 jaar nog een dovengemeenschap bestaat? Als elke nieuwe dove heel snel een CI krijgt, bestaat er dan nog wel behoefte aan lotgenotencontact? Dat is een interessante vraag. Indertijd heb ik wel eens de verwachting uitgesproken dat de dovengemeenschap overbodig zou worden. Daarmee heb ik mij best wat verontwaardiging op de hals gehaald en ik ben intussen ook zeker van mening veranderd. De dovengemeenschap heeft altijd een heel belangrijke functie vervuld. We zijn er ook allemaal van overtuigd dat lotgenotencontact heel belangrijk is. Ook een geïmplanteerde persoon blijft een dove persoon met heel specifieke problemen, bovendien kan niet iedereen worden geïmplanteerd en dus zal er altijd behoefte blijven bestaan aan een vangnet voor deze groep. U hebt als KNO-arts contact gehad met alle soorten auditief gehandicapten. Denkt u dat het realistisch is om in het kader van de bezuinigingen alle groepen te bundelen, dus slechthorenden, plots- en laatdoven, doofgeborenen, kinderen, jongeren, ouderen, allemaal verenigd in één club? Eendracht maakt macht, dus bundeling heeft zeker waarde. Een overkoepelende organisatie waaronder de verschillende verenigingen die zich met auditief gehandicapten bezig houden ressorteren zou zeker goed zijn. Maar ik besef goed dat de belangen van de verschillende verenigingen onderling nogal verschillen en dan zijn de kleintjes eigenlijk altijd het slechtste af dus misschien toch liever niet!! Een van de bekendste doven uit de geschiedenis is natuurlijk Ludwig van Beethoven. Zou u hem aangeraden hebben om een CI te nemen? Zou hij daarna nog hebben kunnen componeren? Hij zou met zijn progressieve doofheid zeker voor een implantaat gekozen hebben en ik denk dat hij daarmee zeker nog had kunnen componeren. Hij componeerde immers ook nog altijd toen hij doof was. Hebt u nog een goede raad voor uw opvolger? Het is niet aan mij om mijn opvolger raad te geven, Ik ben ervan overtuigd dat hij met zijn jeugd en grote ervaring u weer up-to-date ten dienste kan zijn, het is leuk en dankbaar werk. Hebt u nog een boodschap voor onze lezers? Ik wens u lezers geluk dat u met de Stichting Plotsdoven een eigen platform heeft voor contact en belangenbehartiging. Ik blijf u allen een warm hart toedragen, uit jarenlange ervaring beseffend hoe ingrijpend de gevolgen van plotsdoofheid kunnen zijn. 5

6 Gevolgen van plots- en laatdoofheid voor partners en naaste omgeving Samenvatting van de workshop op de contactdag van de stichting Plotsdoven door Paul Verbraak (specialist plots- en laatdoven bij GGMD) en Thea van der Wilt (coördinator plots- en laatdoven NC PLD) Word je plotsdoof dan loop je tegen allerlei problemen aan. Ook wanneer je geleidelijk je gehoor verliest gebeurt dat, maar sluipender, waardoor je je er soms niet gelijk bewust van bent. Communicatieproblemen grijpen in op alle terreinen. De communicatie stokt of wordt uitermate lastig. Hierdoor beperkt je leefwereld zich waardoor je makkelijk in een isolement kunt komen. Werk of scholing wordt moeilijk, beperkt, of soms is het geheel niet meer mogelijk. Ook in de thuissituatie treden veranderingen op. Het heeft invloed op je rol als ouder en partner. Wat je eerst als vanzelfsprekend deed lukt niet meer, je wordt afhankelijker van je partner in allerlei situaties, kinderen richten zich tot de ouder die makkelijk communiceert. Het beperkt de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Voor veel sporten is communicatie van belang, een praatje in de kroeg, het theater, een vergadering of andere bijeenkomst, het wordt allemaal erg moeizaam. Dit alles leidt tot verwarring; wat kan ik nog, hoe doe ik dat, wie ben ik nu. Er is desoriëntatie omdat het eens zo vanzelfsprekende ineens niet meer vanzelfsprekend is. Het kan leiden tot een depressie. Voor iedereen geldt dat alle extra inspanning, om te doen wat je wilt en daarbij te communiceren, leidt tot grotere vermoeidheid. Gevolgen voor de partner en naaste omgeving De communicatieproblemen worden natuurlijk gelijk ook door de partner, gezinsleden en andere naasten ervaren. Even overleggen of belevenissen bespreken is er niet meer bij. Voor het gemak spreken we nu verder alleen over de partner. Ook diens leefwereld beperkt zich. De ander zit er op een verjaardag voor spek en bonen bij en wil niet meer mee of maar even. Wat doe je dan? Alleen gaan? Het zijn vaak lastige keuzes vooral als je gewend was alles samen te doen. Je partner verliest mogelijk diens werk en zit ineens de hele dag thuis, dat heeft invloed op alle huisgenoten. Uiteindelijk kan het leiden tot inkomensverlies, allerlei onzekerheden die gevolgen hebben voor het hele gezin. Je kan ineens taken over moeten nemen van je partner, wordt ineens het eerste aanspreekpunt naar buiten en in het gezin. Je moet heel veel rekening houden met je partner, soms voor hem/haar opkomen, uitleggen, zorgen dat je partner ook een beetje geïnformeerd wordt over wat er gebeurt. Je kunt hierdoor overbelast raken en je eigen behoeften kunnen ondergesneeuwd raken. Je partner zal ander gedrag vertonen, ineens afhankelijker van je zijn, kan zich uit het alledaagse leven terug gaan trekken, humeurig, ongeduldig of depressief zijn. Allerlei emoties spelen parten waar je maar mee om moet kunnen gaan terwijl je ook eigen emoties hebt waar je de ander misschien niet mee wilt belasten. Oorzaken van problemen in de relatie Een belangrijke oorzaak van problemen die in een situatie als deze kunnen ontstaan is een slechte communicatie. Er kunnen zaken verkeerd begrepen zijn, helemaal niet overgekomen zijn of de moeite om met elkaar te praten valt te zwaar waardoor het maar helemaal niet meer gebeurt. Over alledaagse zaken praten gaat al moeizaam, laat staan over al die gevoelens van onmacht, frustratie en boosheid die het op kan roepen. De plots- en laatdove kan zich ook terugtrekken en daardoor bijna nergens meer aan meedoen, niet te motiveren voor wat dan ook. Daardoor ontstaat er verwijdering. Sommige relaties waren al niet zo goed voordat het gehoorverlies optrad. Nu moet er enorm in de relatie geïnvesteerd worden om op goede wijze met elkaar verder te kunnen leven. Sommigen kunnen of willen dit niet meer opbrengen. Het spreekt voor zich hoe zwaar dit kan vallen, het ene verlies kan leiden tot het andere. Doordat iedereen het in deze situatie zwaar heeft, raakt men vermoeid, dat kan een bron zijn van irritaties en ruzies die eigenlijk weinig grond hebben maar wel voor een nare sfeer kunnen zorgen. Relatieproblemen voorkomen Zoeken naar de beste wijze om met elkaar te blijven communiceren is de bron van het goed houden van je relatie. Het stilstaan bij hoe je dit kunt doen, waar het fout gaat en hoe dit op te lossen is, is enorm belangrijk in deze moeilijke tijden. Communicatie is geen eenrichtingsverkeer. Het is niet alleen de horende partner die hierbij stil moet staan. Ook de plots- en laatdove moet inzien dat het niet makkelijk is om ineens rustig te praten, duidelijk te articuleren, te herhalen, op te schrijven en er begrip voor op kunnen brengen dat iemand dit even helemaal niet lukt. Neem dan ook de tijd om problemen en gevoelens te bespreken op een rustig moment. Het bespreken lucht op, je leert de reactie van de ander beter begrijpen en kunt er daardoor beter mee omgaan. Dan is er nog een wonderlijk smeermiddel en dat is HUMOR. Wanneer het je lukt om een lastige situatie met humor op te lossen of om samen even te lachen om een stomme miscommunicatie, geeft dat ontspanning en lucht. Tot slot kan er altijd hulp ingeschakeld worden wanneer de relatie en de communicatie vastloopt. Wacht daar niet te lang mee en geneer je hier niet voor, tenslotte is het jullie relatie waard. Mensen met ervaring met de problematiek kunnen, door er meer van buiten naar te kijken, zien waar het vastloopt en wegen helpen zoeken om het anders aan te pakken. Aanbod GGMD/NC PLD, mede voor partners en naasten. Informatie en advies U kunt advies en informatie krijgen over allerlei mogelijkheden om beter met elkaar te communiceren, over de gevolgen van plots- en laatdoofheid en alles wat u hierover verder wilt weten. 6

7 . Maatschappelijk werk Het maatschappelijk werk kan ontstane problemen in de communicatie, in de relatie of in het gezin met u bespreken en helpen zoeken naar oplossingen.. Communicatietrainingen U kunt met elkaar bijvoorbeeld een NmG-training (Nederlands met ondersteunende Gebaren) volgen. Een leuke en leerzame manier om de communicatie te verbeteren.. Gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning Wanneer er binnen het gezin problemen zijn ontstaan kan er ondersteuning komen om veranderingen in de dagelijkse gang van zaken tot stand te brengen.. Psychische begeleiding Een psycholoog kan ingeschakeld worden om te werken aan een betere relatie.. Themagroep plots- en laatdoofheid Hier komen allerlei aspecten van de gevolgen van ernstig gehoorverlies aan bod, partners kunnen deelnemen en lotgenoten ontmoeten. Informatie: Hoe hou je een huwelijk met een plots- of laatdove leuk? door Thea van der Wilt n.a.v. de workshop 'How to Playfully Survive a Hybrid Marriage for 43 Years' van Rex Waggoner. 27 okt Indianapolis Rex Waggenor was gehuwd met zijn Laine, 43 jaar lang. Zij was zwaar slechthorend, had later een CI en beiden waren actief voor de belangenorganisatie. Zij is inmiddels overleden. Vertellend over zijn huwelijk was het zonneklaar dat het hier twee creatieve en positieve mensen betrof met veel liefde voor elkaar. Net als een ieder in zo'n situatie hadden ze te maken met miscommunicatie en allerlei andere problemen die de omgang met iemand met gehoorverlies te weeg brengt. Hij benadrukte het belang van het goed aangeven van de gevoelens die een nare situatie teweeg brengt, waarbij je de ander in z'n waarde laat. Respect voor elkaar en humor staan centraal. De alledaagse confrontaties en irritaties rond 'niet gehoord hebben dat er iets tegen je gezegd is', 'je buitengesloten voelen omdat je niet in het gesprek betrokken wordt' en 'het net doen alsof je het verstaan hebt' van de plots- of laatdove partner, kunnen tot fikse ruzies leiden. Oorzaak is vaak gehaastheid, vermoeidheid en er even niet bij stil gestaan hebben in de dagelijkse routine. Als je erover nadenkt gaat het inhoudelijk meestal nergens over. Ruzies kosten heel veel negatieve energie. Energie die je eigenlijk beter kunt besteden aan een vrolijker en persoonlijker benadering maar je moet daar wel even bij stilstaan. Rex gaf hier veel voorbeelden van. Zo vertelde hij dat als zijn vrouw achter de PC zat, ze nergens op reageerde, ze hoorde hem nauwelijks of liet het langs zich heen gaan. Dan kun je boos worden. Hij loste dat op door haar een kusje in haar nek te geven, dan had hij gelijk alle aandacht. In gezelschap wilde zij nog wel eens dwars door iemand heen praten omdat het haar ontging dat er iemand aan het woord was. Hij pakte haar dan bij de elleboog, een subtiel seintje 'even wachten', op deze manier werd ze niet publiekelijk op haar vingers getikt. Zo hadden zij wel meer echtelijke geheimtaal ontwikkeld om zonder woorden de ander wat duidelijk te maken. Het schept intimiteit en verbondenheid. Mooi vond ik het volgende voorbeeld. In druk gezelschap zoals bij recepties voelde zijn vrouw zich makkelijk buitengesloten omdat zij mensen aan zit te staren om spraak af te zien en niet gelijk reageert. De gesprekspartner richt zich dan eerder tot hem omdat hij directer reageert. Hierdoor kon zijn vrouw slechter afzien en viel buiten de boot. Nadat ze hier over gesproken hadden ging hij in dergelijke situaties vlak achter haar staan waardoor ze in het gesprek betrokken bleef. Zelf sprak hij bij haar oor. Rex geeft workshops om echtparen te prikkelen tot andere oplossingen. Binnenkort brengt hij een boek uit. Hij heeft al aangeboden het hier ook te komen doen. Zijn workshop was heel inspirerend, één om vrolijk vandaan te komen. Ga naar Schrijf je in Maak een aanvraag Zoek een tolk Meer keuze, meer gemak! Volg ons op twitter.com/tolknet facebook.com/tolknet tolknet.hyves.nl Postadres Postbus AX Amersfoort / Bezoekadres Amersfoortsestraat 70d AL Soesterberg Telefoon: / Teksttelefoon: / SMS: / Fax: (gratis) / Mobiele- en internetteksttelefoon(rtt): 7

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma

Stigma. Thema. 2013-kl. Begrip en luisterend oor voor familie. Ouderen terug naar de wijk. Het gevoel van stigma & zelfstigma Alter Gratis magazine over geestelijke gezondheid 2013-kl Jaargang 14 - maart 2013 + Begrip en luisterend oor voor familie Thema Stigma Ouderen terug naar de wijk + + Het gevoel van stigma & zelfstigma

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Bestuur Vereniging HNPCC-Lynch Voorzitter: Ruud de Jong Beukenlaan 13, 3862 HT Nijkerk Tel.: 033-2451087 voorzitter@vereniginghnpcc.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

nieuws Melanoom Kanker en werk Je levensloop als inspiratiebron na kanker Kleine stapjes maken uiteindelijk dat je er ook wel komt!

nieuws Melanoom Kanker en werk Je levensloop als inspiratiebron na kanker Kleine stapjes maken uiteindelijk dat je er ook wel komt! nieuws Melanoom jaargang 13 nummer 3 september 2011 1 Je levensloop als inspiratiebron na kanker Kleine stapjes maken uiteindelijk dat je er ook wel komt! thema: Kanker en werk STICHTING MELANOOM in gesprek

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie