Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme WB Rotterdam Kvk nummer

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Missie/visie Doelstellingen Achtergrond Stichting Mama Taxi Doelgroep Stichtingsbestuur Management Team Financiën Werving van gelden Beheer en besteding vermogen Werkzaamheden Gegevens stichting Mama Taxi

3 Voorwoord In dit document presenteren wij u het beleidsplan van Stichting Mama Taxi. Stichting Mama Taxi is op 15 september 2014 opgericht in Rotterdam, geïnitieerd door Zizi Fernandes. Stichting Mama Taxi is in het leven geroepen ter bevordering van de empowerment van de vrouw door middel van educatie, trainingen en uiteindelijk het creëren van werkgelegenheid. Dit plan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstellingen van Stichting Mama Taxi Werkzaamheden (activiteiten) van de Stichting Financiën De wijze waarop de Stichting gelden werft Het beheer van het stichtingsvermogen De besteding van het stichtingsvermogen Het functioneren van het bestuur Het bestuur van Stichting Mama Taxi A. Van der Vorm, Voorzitter 2

4 1. Inleiding Stichting Mama Taxi is opgezet door vrouwen voor vrouwen. Rotterdam, stad van kleurrijke initiatieven! Deze stad staat synoniem voor durven, denken en doen. Stichting Mama taxi voelt zich sterk verbonden met Rotterdam en de diversiteit aan mensen dat het herbergt. De stichting heeft ten doel vrouwen een zetje in de goede richting te geven en hen actief te laten participeren op de arbeidsmarkt. Dat doet Stichting Mama Taxi door kansen te bieden aan vrouwen van verschillende etnische origine, die een duidelijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze vrouwen worden opgeleid tot professionele servicegerichte chauffeuses, zij krijgen een baan aangeboden en zij worden in contact gebracht met de maatschappij. Zo wil Stichting Mama Taxi de maatschappelijke springplank zijn voor vrouwen die hun kansen willen keren. 1.2 Missie/visie Mama United is het overkoepelende orgaan van het Mama concept. Binnen dit orgaan is Mama Taxi de eerste service die gelanceerd zal worden. Deze introductie heeft ten doel de markt kennis te laten maken met ons concept waarin de positie van de vrouw centraal staat. Mama United staat voor de economische ontwikkeling en empowerment van vrouwen wereldwijd om hun rechten en socio-economische positie te versterken. Mama United biedt hen hiertoe een intensief educatieprogramma met een aansluitende baan waar zij hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling verder kunnen ontplooien. De 21ste eeuw is de eeuw van de vrouw. Binnen Mama Taxi is de overtuiging dat vrouwen de wereld naar een betere toekomst kunnen leiden. De kracht en de aard van de vrouwelijke energie en het vermogen om nieuw leven te schenken, geeft de vrouw de kracht om de wereld te veranderen. Wij zien echter dat vrouwen wereldwijd niet hun volledige potentieel kunnen benutten. Dit omdat zij in sommige culturen nog altijd sterk buitengesloten worden. 1.3 Doelstellingen De stichting heeft ten doel: Empowerment van de vrouw door middel van educatie, trainingen en uiteindelijk het creëren van werkgelegenheid. Empowerment Vrouwen aansporen en inspireren om in hun kracht te staan en het heft in eigen handen te nemen. Educatie Met het Driving your own Future programma bieden wij de Mama s een duurzaam en gevarieerd educatie programma aan. Dit zal leiden tot zelfontplooiing en financiële onafhankelijkheid. 3

5 Werkgelegenheid Na het succesvol voltooien van het educatie programma komen de Mama s in dienst bij Mama Taxi Mobility B.V. en kan hun carrière van start gaan binnen het Mama United concept. 2. Achtergrond Stichting Mama Taxi Hoe het allemaal begon Zizi Fernandes heeft zich altijd ingezet voor maatschappelijke initiatieven en non-profit organisaties. Ze heeft altijd geweten dat zij iets terug wil geven aan haar continent (Afrika) en de wereld. Door mee te doen met het beste idee van Zuid-Afrika werd Zizi gedwongen haar idee eens goed op papier te zetten. Geïnspireerd door haar grootmoeder, de veerkracht en de empowerment van de vrouw heeft zij besloten om Stichting Mama Taxi op te richten. Het eerste concept van Mama Taxi, een vrouwelijke private vervoerservice, ging met nog vier andere projecten door naar de finale. Mama Taxi won het beste idee van Zuid-Afrika Deze prijs gaf een waanzinnige boost aan het opstarten van het concept wat zal starten in Rotterdam, maar snel opgevolgd zal worden in Zuid-Afrika. De naam Mama Taxi De naam is geïnspireerd op de oma van Zizi Fernandes. Deze grootmoeder woonachtig in Guinee-Bissau loopt van jongs af aan elke dag naar de markt. Kilometers legt zij af met zware tassen onder de hete zon. Haar kinderen en kleinkinderen vonden het mooi geweest, gezien haar leeftijd verdiende zij met de taxi te reizen. Mama (zo worden grootouders uit respect in Afrika genoemd) kreeg geld voor de taxi. Maar tot op de dag van vandaag loopt Mama nog steeds naar de markt. Waarom? Een taxi stinkt, je zit er met tien anderen, je wordt bedonderd en het is onveilig. Oma is haar eigen taxi, Mama Taxi. Haar eigen voeten zijn de snelste en veiligste taxi. Dit verhaal inspireerde Zizi om haar bedrijf Mama Taxi te noemen. Een veilige en betrouwbare taxi service. 3. Doelgroep De doelgroep van Stichting Mama Taxi bestaat uit vrouwen die een duidelijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: Tienermoeders Moeders die er een aantal jaren tussenuit zijn geweest in verband met opvoeding van hun kinderen 4. Stichtingsbestuur Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: Voorzitter Secretaris Penningmeester Annelies van der Vorm Margot Geréne Meral Develi 4

6 5. Management Team De executive director, mevrouw Emilita Zizi Fernandes is procuratiehouder binnen Stichting Mama Taxi. Mevrouw Fernandes is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van strategische plannen voor de gehele organisatie op kost effectieve wijze. Mevrouw Fernandes is tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Hetgeen inhoudt: het managen van Stichting Mama Taxi, het ontwikkelen van de bedrijfsplannen en het op regelmatige basis rapporteren aan het bestuur van de stichting. Zodra de financiële middelen van Stichting Mama Taxi het toelaten, zal mevrouw Fernandes een marktconform salaris ontvangen. 6. Financiën Om de doelen van Stichting Mama Taxi te realiseren is geld nodig. Zo zijn er financiële middelen nodig voor betaling van: - de jaarlijkse kosten (om de stichting draaiende te kunnen houden) en - het landelijk uitrollen van Stichting Mama Taxi. De financiële middelen binnen Stichting Mama Taxi zullen aangewend worden voor educatie trainingen en opleidingsdoeleinden. Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten bij benadering van de stichting: Website Kantoorartikelen (A4 papier, postzegels, printer inkt, et cetera) Telefoonkosten Boekhouding Bankkosten? Huurkosten Afschrijving computers 540 Afschrijving printer 540 Educatie programma (groep van 8) Salaris executive director Totaal De stichting wordt door de bestuursleden op vrijwilligersbasis gerund. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 5

7 6.2 Werving van gelden Stichting Mama Taxi wil geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage uit activiteiten en fondsenwerving. De werving van de gelden zal plaatsvinden binnen het eigen netwerk zowel zakelijke als privé. De bestaande contacten met donateurs en samenwerkingspartners onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van (sociale) media. Het voeren van acties zoals fundraising gala s/diners voor het verkrijgen van financiële middelen. Onderstaand noemen wij kort welk soort bijdragen er zijn. Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven gelijkwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het betreft: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en gelijkwaardige tegenprestatie wat betekent dat het wederkerig is. Donaties: eenrichtingsverkeer. Giften: eenrichtingsverkeer. Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. Opleidingskosten: de opleidingskosten worden door Stichting Mama Taxi doorbelast aan Mama Taxi Mobility B.V. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 7. Beheer en besteding vermogen Stichting Mama Taxi is als ANBI stichting verplicht om een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van gelden en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling. 6

8 Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De stichting beheert IBAN: NL57 TRIO Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) worden de boeken afgesloten door de penningmeester. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Als blijkt dat Stichting Mama Taxi haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om op basis van de statuten en op basis van regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 8. Werkzaamheden Stichting Mama Taxi verzorgt alle opleidingsdoeleinden en dus het educatie programma van de Mama s. 9. Gegevens stichting Mama Taxi Mama Taxi is een stichting en is ingeschreven te Rotterdam, onder KvK nummer: Vestigingsadres Laan van magisch realisme 219, 3059 WB Rotterdam. Stichting Mama Taxi is actief te Rotterdam. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorzitter Secretaris Penningmeester Annelies van der Vorm Margot Geréne Meral Develi Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van Stichting Mama Taxi is: Het banknummer van de stichting is IBAN: NL57 TRIO Inschrijvingsnummer KvK Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload. Zie voor meer informatie: Contacten met de stichting verlopen via: of Laan van magisch realisme 219, 3059 WB Rotterdam 7

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015

Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 Stichting IplusANBI Jaarplan 2015 KvK 62379232 / RSIN 854794852 Bezoekadres: Polanerbaan 11, 3447 GN Woerden, Tel.: +31 (0)348-489630 - email: anbi@iplussolutions.org INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling volgens

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

BJF Beleidsplan 2012-2015

BJF Beleidsplan 2012-2015 Algemene site:! www.black-jaguar.org! Last update:! 26 november 2013 Campagne site:!! www.thelast600.org BJF Beleidsplan 2012-2015 Korte vragen Eenvoudige antwoorden. Het beleidsplan van de stichting Black

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1: Visie, missie en doelen 3

Voorwoord 2. 1: Visie, missie en doelen 3 Inhoud: Voorwoord 2 1: Visie, missie en doelen 3 1.1Waarom Niños del Lago 3 1.2 Hoe werkt Niños del Lago 3 1.3 Proramma s Niños del Lago..3 2: Projecten en organisatie.4 2.1 Projecten in Guatemala 4 2.2

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie