alle ideeën en financieringspartners bij elkaar catalogus Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "alle ideeën en financieringspartners bij elkaar catalogus Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010"

Transcriptie

1 alle ideeën en financieringspartners bij elkaar catalogus Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

2

3 aandeel in elkaars kracht

4 colofon Concept BGMW en Cecile Vossen Concept & Tekst Vormgeving BGMW, Haarlem Redactie projectvoorstellen Marc van Bijsterveldt Eindredactie Veronique Huijbregts Fotografie Hollandse Hoogte Cover: Britt Erlanson/Hollandse Hoogte Druk AD-Druk B.V. Verantwoording Deze uitgave maakt deel uit van de Nationale Zorg vernieuwingsdag Deze dag is bedoeld om ideeën voor betere zorg en welzijn een kans te bieden. Deze catalogus is met zorg samengesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 2 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

5 inhoud voorwoord... 5 ouderen... 7 volwassenen jeugd en jongeren isolement en eenzaamheid organisatie van zorg diversiteit ggz preventie ict wijk-/buurtzorg mantelzorg fondsen aandeel in elkaars kracht 3

6 4 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

7 voorwoord Wilt u een goed idee voor betere zorg of welzijn helpen financieren? Of bent u benieuwd naar vernieuwende ideeën op dat terrein? Dan is een kijkje in deze catalogus de moeite waard. Hierin vindt u een overzicht van alle 270 ideeën die zijn in gestuurd voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs Veel mensen komen in de praktijk op ideeën waarmee de zorg of het welzijn te verbeteren valt. Toch komen deze vaak niet aan het licht door gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs doet daar wat aan. Met deze prijs helpen ZonMw, VSBfonds en het Zorginnovatieplatform initiatiefnemers met hun ideeën op weg. Niet alleen is er een winnaar die euro krijgt om zijn voorstel uit te voeren. Er worden ook kanshebbers geselecteerd om in het Atelier van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs de kwaliteit van hun plannen te verhogen. Bovendien krijgen alle inzenders volop gelegenheid om in contact te komen met mogelijke financiers. Dat gebeurt tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag. Het motto van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010 is Aandeel in elkaars kracht. Een bijzonder thema dat gaat over mensen en hun (chronische) ziekte of beperking. Over de kansen om alles uit het leven te halen en zelf de touwtjes in handen te nemen. Over de omgeving die daarbij kan helpen. Over mensen dus, die krachtiger worden door voor elkaar iets te betekenen. We hebben het veld uitgedaagd om methoden te bedenken die de omgeving kan inzetten om mensen met een (chronische) ziekte of beperking aan meer grip op hun leven te helpen. Zodanig dat ze er allebei mee geholpen zijn. De inzendingen waren zeer divers en prikkelend. Van meer empowerment van mensen met psychiatrische aandoeningen tot domoticaoplossingen in de thuiszorg. En van internetcommunities voor mensen met een specifieke aandoening tot coachingstrajecten voor chronisch zieken. In deze catalogus vindt u een overzicht van alle inzendingen. Ook is er een overzicht opgenomen van de aanwezige fondsen op de Nationale Zorgvernieuwingsdag. Het gaat om fondsen die veel interesse hebben in goede ideeën voor betere zorg en welzijn. En die ideeën zijn er volop, zo laat deze catalogus zien Henk Smid directeur ZonMw Joost van Lanschot directeur VSBfonds Tineke van den Klinkenberg lid Zorginnovatieplatform aandeel in elkaars kracht 5

8 fotografie: Allard de Witte/Hollandse Hoogte 6 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

9 uderen In 2035 is bijna een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Deze demografische ontwikkeling heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Maar ook voor organisatie en inhoud van de gezondheidszorg vormt de vergrijzing een grote uitdaging. Veel projecten voor ouderen die meedingen naar de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010, richten zich op gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in redelijke gezondheid te laten leven. aandeel in elkaars kracht 7

10 1005 Lunapark voor onrustige bewoners Een lichte ruimte met vriendelijk gekleurde objecten, waarmee gesleept en gegooid kan worden zonder dat een bewoner zich eraan bezeert. Naam: Mw. H.J.M.H. Smeets Organisatie: Verpleeghuis Lückerheide Integratie jong en oud Senioren, gehandicapten of werklozen die anderen graag iets leren, begeleiden jongeren die willen sleutelen, met hun handen willen werken of die huiswerkbegeleiding zoeken. Iedereen is welkom! Naam: Mw. Y. Genius Organisatie: Sociaal Juridisch Adviseur Bots Welwonen Welwonen biedt persoonlijke begeleiding à la Buurtzorg in seniorenappartementen, zodat ouderen langer zelfstandig blijven. Gezond en kostenbesparend. Én: werken in de zorg wordt aantrekkelijker. Naam: Dhr. R.R. Groothuis Organisatie: Zorggroep Apeldoorn Gastvrijheidinstrument voor ouderenzorgsector Een meetinstrument dat de startsituatie wat betreft gastvrijheid meet én dat aangeeft waar alle betrokkenen in en rond een ouderen instelling op dat gebied naartoe willen. Naam: Mw. N.A.M. van der Plas-van Noort Organisatie: Welkom Ik heb niks gedaan vandaag! Demente bezoekers zeggen vaak dat ze niks hebben gedaan op de dagbehandeling. Een simpele foto werkt dan als geheugensteuntje en biedt thuis gespreksstof over wat iemand zoal heeft beleefd. Naam: Mw. W.C.M. Matheij-Giesbers Organisatie: De Zorggroep (Zorggroep Noord- en Midden Limburg) catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs Beter drinken met de Brosalus-cup De Brosalus-cup maakt gedoseerd drinken zonder morsen mogelijk, vanuit iedere lichaamshouding. Ook mensen voor wie zelfs een rietje niet meer werkt, kunnen zo weer zelfstandig drinken. Naam: Dhr. R. Roeles

11 kanshebber 1101 Kwartaalblad Nostalgiemedia Wat? Een zintuigprikkelend tijdschrift voor ouderen met dementie. Een tijdschrift om op ontspannen wijze terug te denken aan vroeger tijden of om samen met anderen herinneringen op te halen. Waarom? Door de vergrijzing neemt het aantal dementerenden sterk toe. Er is een steeds grotere vraag naar producten waarmee deze groep en hun naasten zich kunnen ontspannen. Hoe? Nostalgiemedia maakt gebruik van de zintuigprikkelende elementen beeld, geur, geluid en tast, met nostalgische beelden, achtergrondverhalen en korte teksten. Wanneer de dementerende zelf met het blad bezig, wordt de verzorger ontlast van directe zorg en aandacht. Het tijdschrift is zelfstandig te lezen, maar kan ook een handvat zijn voor gezamenlijke gespreksonderwerpen en activiteiten. Naam: Mw. W.A.M. van Zon Organisatie: Nostalgie Media Bestrijding chronische pijn bij kanker Ontwikkelproject om een moeilijk oplosbare substantie te verwerken tot een goed werkend middel tegen pijn bij kanker. De substantie is effectief zonder veel bijwerkingen, maar is lastig toe te dienen. Naam: Ir. R. de Bruijn Organisatie: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie, Chemische Reactor Technologie Aandeel in elkaars kracht Voor kwetsbare ouderen is de drempel naar een activiteitencentrum vaak te hoog. Zelfredzame ouderen helpen hen over die drempel, met activiteiten, rustmomenten, zorg en aandacht. Naam: Mw. H.M.E. Eleonora Organisatie: Welzijn Lansingerland Bouwen op lokale kracht Met nieuwe woonvormen en voorzieningen ontstaan nieuwe com binaties van informele en formele zorg- en dienstverlening. Bouwen op elkaars kracht is het motto van dit lokale stimuleringsproject. Naam: Mw. C.T.C. Veens Organisatie: SAAM Thuisbegeleiding aandeel in elkaars kracht 9

12 1132 Welzijnsmakelaar voor ouderen Veel alarmmeldingen zijn eigenlijk een roep om aandacht. De alarmcentrale grijpt deze meldingen vanuit haar ver - trou wens relatie aan om eenzame ouderen desgewenst met elkaar in contact te brengen. Naam: Dhr. A. Harrij Organisatie: Stichting ATA kanshebber 1145 Zorgen zonder Zorg Wat? Beweegprogramma in warm water voor zorgvragers én mantelzorgers, bedoeld om de veerkracht, de fysieke conditie en het welbevinden van de mantelzorgers te verbeteren. Waarom? Mantelzorgers ervaren een zware last om zo lang mogelijk gezond te blijven. Er zijn te weinig ontspanningsmogelijkheden voorhanden. Hoe? Gezamenlijke oefeningen in het zwembad op rustige ontspannende muziek, gecombineerd met oefeningen voor onder andere schouders, nek en rug voor de mantelzorgers. Zorgvragers oefenen intussen op eigen niveau onder begeleiding van een zwemdocente en speciaal opgeleide vrijwilligers. Het programma wordt een wekelijks uitje dat van grote psychosociale en emo tionele waarde kan zijn. Naam: Mw. I.H.W Bassie-van Onna Organisatie: Stichting Zorgbad Zonnewater 10 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

13 1150 Zeventig-plus in beweging Dvd met muziek en eenvoudige instructies, die ouderen zelf of in een groep kunnen gebruiken voor hun dagelijkse beweging. Bewegen houdt je fit, helpt vallen voorkomen en is goed voor de geest. Naam: Mw. R. van Keken Organisatie: Zorgaccent Amersfoort Vooruit: kies maar uit! Digitale bundel met activiteiten voor ouderen, van recreatie tot kennisverrijking en van kunstzinnige beleving tot puur amusement. Bewust kiezen staat centraal, sociale contacten zijn het resultaat. Naam: Mw. S. Boerlage Organisatie: Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam Zelf kiezen, zelf betalen, samen genieten Vouchersysteem voor bewoners van verpleeg- en zorgcentra en hun mantelzorgers. Zij kunnen sparen om een eigen cultuuraanbod op maat samen te stellen, in de vorm van speciale optredens. Naam: Ir. P.A.M. van Amelsvoort Organisatie: Stichting Diva Dichtbij Er op uit! Een boekje met wandelingen in en rond de stad voor oudere vrouwen. Met trainingen worden enkele deelnemers opgeleid tot gids, die toekomstige wandelaars kunnen wijzen op flora, fauna en landschap. Naam: Mw. S. Boerlage Organisatie: Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam Senior Service Center Een callcentre dat ouderen en chronisch zieken via een beeld telefoon ondersteunt met een babbeltje, e-consult en bij voorbeeld begeleiding van medicijngebruik. ZorgTV biedt extra applicaties op maat. Naam: Dhr. D.H.D. Vliese Organisatie: InnoTele Verhuizen naar een passende woning Inventarisatie van leegstaande panden in de stad, waarna sociaal geïsoleerde ouderen vanuit hun eenzame flat kunnen verhuizen naar een (semi-)zelfstandige huurwoning in een gerenoveerd pand. Naam: Mw. S. Boerlage Organisatie: Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam aandeel in elkaars kracht 11

14 1175 Campagne wederkerige inzet Beeldvormingscampagne om mensen bewust te maken van de capaciteiten die in de samenleving verborgen liggen. De rollen keren om: oudere vrouw helpt jonge moeder, blinde scholier geeft bijles. Naam: Mw. S.N. Hjelmevoll Organisatie: Stichting Alleato Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Vroegsignalering van milde depressie Eenvoudig instrument om depressie bij bewoners in verpleegen verzorgingshuis of in de thuiszorg te signaleren. Met vroege hulp worden zij ondersteund en sterker gemaakt binnen hun sociale context. Naam: Dhr. F.J.M. Amory Organisatie: Zorgcentrum Sint Gerlachus Ouderen voor ouderen Ontmoetings- en activiteitencentrum dóór en vóór ouderen. Van keukenhulp tot buschauffeur: bijna alle taken komen voor rekening van levenslustige ouderen die er duidelijk plezier aan beleven. Naam: /1260 Drs. P.C. Officier Gezond, vitaal en respectvol ouder worden Luxe woningen in de natuur, en een sfeervol theehuis voor een high tea of warme maaltijd. Daarbij individuele en groepstherapieën voor preoperatieve en revaliderende zorg. De mens staat centraal. Naam: Mw. B.B.C. Voet Organisatie: Résidence Oud-Bommenede De Alliantiefabriek Werkmethode die positieve energie voortbrengt en partijen stimuleert om anders naar vraag en aanbod van organisaties te kijken. Doel: van instelling voor cliënten naar een huis in de wijk voor iedereen. Naam: Mw. W. van Egdom Organisatie: Woonzorgcentrum Bartholomeus 12 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

15 kanshebber 1225 J&O-maatje Wat? Maatjesproject dat de krachten bundelt van jongeren en zorg behoeftige ouderen. Ouderen dragen cultureel, maatschappelijk en geestelijk erfgoed mee, jongeren hebben energie om te helpen. Waarom? Het ontbreekt nog aan intergenerationele projecten waarin zorgbehoeftige ouderen uitgedaagd worden zelf iets voor iemand van een jongere generatie te betekenen. Hoe? Via maatschappelijke stages bouwen scholieren (bovenbouw havo/vwo) in een ongedwongen sfeer een duurzame relatie op met zorgbehoeftige ouderen. De J-maatjes en O-maatjes leren van elkaar leren en verrijken elkaars leven. Door de stageuren zo veel mogelijk te spreiden is het mogelijk langdurig met elkaar op te trekken. Dit verhoogt het welbevinden van zorgbehoeftige ouderen. Naam: Drs. M. Sprong-Brouwer Organisatie: De Riederborgh Kom achter de geraniums vandaan, kweek een geranium! Een geraniumkweekwedstrijd voor bewoners van verzorgingshuizen en seniorencomplexen. Wie samen werkt aan fleurig groen, bevordert de groei en bloei van een breed sociaal netwerk. Naam: Drs. H.M.G. Pethke Organisatie: De Unie, Overheid Zorg en welzijn Een persoonlijk ZEN-plan voor ouderen Handzaam en overzichtelijk boekje plus een ZEN-werkboek met vragenlijsten. ZEN staat voor zelfmanagement, empowerment en netwerk. Kernbegrippen: bewust handelen en keuzemogelijkheden. Naam: Drs. J.H.M. Arts Organisatie: Trajekt Onderzoek & Innovatie BoerderijAnders Een prettige plek op het platteland om gezonder en vrolijker oud te worden, gecombineerd met mogelijkheden voor jongeren met een beperking om te werken en te zorgen. Oud en jong helpt elkaar. Naam: Ir. W.A.M.M. Hoedjes aandeel in elkaars kracht 13

16 fotografie: Bram Belloni/Hollandse Hoogte 14 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

17 volwassenen In deze categorie zijn uiteenlopende projecten ingediend voor mensen met een beperking of een specifiek gezondheidsprobleem. Het gaat vooral om initiatieven die mensen de regie over hun eigen leven teruggeven, onder meer door ze te leren omgaan met hun beperkingen. Mensen weten vaak zelf heel goed hoe ze hun welbevinden kunnen verbeteren. En ook wie hen daarbij kan ondersteunen. Een zetje in de rug helpt deze groep zich hierover uit te spreken. aandeel in elkaars kracht 15

18 kanshebber 1017 Hulpagenda voor meer houvast Wat? Losbladige jaaragenda s met pictogrammen voor mensen die analfabeet of laaggeletterd zijn, die lijden aan een autistische stoornis of die problemen hebben met beginnende dementie. Waarom? Een agenda is een belangrijk communicatiemiddel voor iedereen. Met een aangepaste agenda kunnen ook mensen met een beperking beter de regie houden over hun eigen leven Info-Méér voor mensen met autisme Lotgenotencontactgroepen voor normaal- tot hoognormaal begaafde volwassenen met autisme en hun omgeving. Samen ideeën uitwisselen en activiteiten ondernemen haalt deze groep uit haar isolement. Naam: Mw. J.M. Sprangers Organisatie: Stichting Info-Méér Hoe? De hulpagenda is geen zorgdossier, maar een hulpmiddel voor zowel gebruiker als thuisfront, zorginstelling en bijvoorbeeld dagbesteding. Via de agenda is iedereen op de hoogte en zijn er volop gespreksonderwerpen voorhanden. Eigen tekst, foto s of tekeningen maken het tot een waardevol herinneringsboekje; niet alleen een goede planner, maar ook een houvast voor vroeger, nu en later. Naam: Mw. P.J.M. Harks-Maas Organisatie: Doe Maar Zo! 16 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

19 kanshebber 1044 Verwenzorg in Bedrijf Wat? Een ontmoetingsplek voor instellingen in de gezondheidszorg en ondernemers, die samen verwenmomenten willen realiseren voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Waarom? Verwenzorg verhoogt de kwaliteit van leven van mensen die langdurig in een instelling verblijven. Deze zorg wordt door bezuinigingen bedreigd. Hoe? Voor bedrijven is verwenzorg een effectieve manier om maatschappelijk ondernemerschap waar te maken. Een digitale ontmoetingsplek maakt het fenomeen bekender en brengt instellingen, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties met elkaar in contact. Samen bouwen zij aan een netwerk voor verwenzorg. Het gaat niet om geld, maar vooral om inspiratie en menskracht. Naam: H.A.J.M. van der Veer Organisatie: GGNet Vitaliteitcentrum Vitaliteitcentrum om jongeren en (jong)volwassenen met psychische en gedragsproblemen autonoom en vitaal te maken. De holistische zorg legt de nadruk op de mens, niet op de klacht. Naam: Dhr. R.B. Derksen Organisatie: De Zuil Vitalisering ?Thomas? en de kunst van het leven Een inspirerend en niet-dogmatisch magazine dat mensen helpt bij hun zoektocht naar antwoorden op leef- en levensvragen. Bij voorbeeld over tegenslagen, ziekte en het omgaan met een handicap. Naam: Mw. E.A.M. Bastiaansen Organisatie: Bos & Bastiaansen, Coaches in Communicatie Zenmeditatie in de huisartsenpraktijk Zenmeditatie is een effectieve methode om de eigen draagkracht te vergroten. De huisarts geeft patiënten er een instrument mee in handen om krachtiger en evenwichtiger in het leven te staan. Naam: Mw. M.A.M. Schrage Organisatie: Huisartsenpraktijk Ingang Zuid aandeel in elkaars kracht 17

20 1099 H-Yoga voor (ex-)kankerpatiënten Een speciaal yogaprogramma verbetert de kwaliteit van leven en welzijn bij of na kanker, aansluitend bij de reguliere psychomedische (na)zorg. Ontspanning met aandacht voor fysieke beperkingen. Naam: Dhr. M.W. Meijer Organisatie: Stichting Sara Nederland Bestaanshuis voor palliatieve zorg Behandelcentrum voor ongeneeslijk zieke mensen in een existentiële crisis, bij wie angst en onmacht de overhand hebben. Kracht en zingeving hervinden en het leven goed afronden staan centraal. Naam: Mw. M. Vos Organisatie: Zorggroep Apeldoorn Het Derde Oog Aangepaste hobbymaterialen voor blinden en slechtzienden. Hobby s worden weer een ontspannende bezigheid, die energie oplevert in plaats van steeds meer moeite te kosten. Naam: Mw. L. Lagaaij Organisatie: Bartiméus Autisme een kunst 1115 Lifecoach voor en door mensen met een beperking Ervaringsdeskundige lifecoaches bieden gelijkwaardige, persoonlijke steun aan mensen met een chronische ziekte of handicap bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. Naam: Mw. F. Ouariachi Organisatie: Clientenbelang Amsterdam Interactieve online versie van het boek Autisme een kunst voor en door autisten, waarin hun kwaliteiten en talenten centraal staan, en niet hun eigenaardigheden en vreemde gedrag. Naam: Drs. G.A.M. de Hond Organisatie: GGZ Breburg Groep 18 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

21 1129 Werk voor jongeren met autisme Project om jongeren met autisme naar serieus werk in het bedrijfs leven te bemiddelen. Maatschappelijk ondernemen en activering van mensen met een beperking in één emanciperend initiatief. Naam: Mw. M.C. Ramdajal-Groen Organisatie: Kwintes kanshebber 1133 Het heft in eigen handen Wat? Online talentenbank voor mensen met een chronische ziekte of een beperking, om zo hun arbeidsparticipatie te vergroten. Waarom? Ook organisaties die openstaan voor mensen met een beperking hebben moeite om werknemers met specifieke talenten te vinden. De doelgroep mist daardoor veel kansen op werk. Hoe? De talentenbank bemiddelt niet in functies, maar in taken. Taken zeggen veel meer, bieden mensen met beperkingen meer kansen en zijn bovendien af te leiden van de talenten die iemand heeft. Is er een match op een bepaald takenpakket gemaakt, dan volgt een uitwisseling van het onderliggende profiel. Pas daarna komen kandidaat en bedrijf tot afspraken over een bepaalde functie. Naam: Mw. A.C.D.M. Woldring Organisatie: Sympassion aandeel in elkaars kracht 19

22 kanshebber 1139 Samen (be)leef je meer Wat? Gezamenlijke praktijktraining voor vrijwilligers en mensen in een sociaal isolement, zodat zij samen ontdekken welke activiteit het beste past. Waarom? Sociaal isolement is een groot maatschappelijk probleem. Het komt in alle lagen van de bevolking voor en treft veel Nederlanders direct in hun welzijn. Hoe? Tien duo s van een vrijwilliger en een cliënt volgen een groepstraining, waarin zij ervaringen uitwisselen en elkaar helpen met het bedenken van goede strategieën om isolement te doorbreken. Huiswerkopdrachten stimuleren de deelnemers het geleerde meteen in de praktijk te brengen. Een docentenhandleiding geeft organisaties een handvat om het vrijwilligerswerk een impuls te geven. Naam: Mw. H. Hartholt Organisatie: Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap kanshebber 1140 NLP voor mensen met autisme Wat? Communicatietraining op basis van neurolinguïstisch programmeren (NLP), bedoeld voor mensen met een vorm van autisme en een normale tot hoge intelligentie. Waarom? Door overprikkeling zijn mensen met autisme soms niet meer in staat rationeel om te gaan met een situatie. Dat kan leiden tot allerlei communicatieve misverstanden. Hoe? Tijdens standaard NLP-cursussen komen vaak veel emoties vrij. Bij mensen met autisme kunnen heftige emoties echter overprikkeling veroorzaken. In deze speciale NLP-training is daarom de cognitie van de deelnemers het uitgangspunt. De cursus vindt plaats in een rustige en relaxte atmosfeer. Er is veel aandacht en tijd voor ieders persoonlijke verhaal en ontwikkeling. Naam: Mw. M. Kuipers Organisatie: Auticomm. Autisme & Communicatie 20 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

23 1207 Klimopspel Spel voor cliënten in zorgboerderijen, bedoeld om sociale vaardigheden aan te leren, te oefenen en uit te breiden. Dat bevordert de persoonlijke groei; je leert opklimmen zoals een klimopplant dat doet. Naam: Mw. H. Braakman Organisatie: Zorgboerderij De Klimop Meer Mens Verbreden van een methode om signalen van verstandelijk gehandicapte cliënten te leren herkennen en interpreteren. Zo kan de zorg beter aansluiten bij de wens van overige moeilijk verstaanbare groepen. Naam: Dhr. T. Valckx Organisatie: Stichting Prisma Empowerment psychisch kwetsbare collega Kwetsbare mensen schrijven na een cursus Zelfregie hun eigen gebruiksaanwijzing. Daarmee worden werkgevers en werkenden toegerust om hun kwetsbare collega tot zijn of haar recht te laten komen. Naam: Mw. J.S. Visser Organisatie: Stichting Zelfregiecentra NL, Zelfregiecentrum Venlo Dagbesteding na hersenletsel Niet-aangeboren hersenletsel leidt soms tot gedragsproblemen. Speciale, gevarieerde dagbesteding voorkomt verveling en prikkelt cliënten om zelfstandig te blijven werken ondanks hun beperking. Naam: Mw. Y.M.A. Kardol Organisatie: Nieuw Unicum aandeel in elkaars kracht 21

24 fotografie: Frank Muller/Hollandse Hoogte 22 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

25 jeugd en jongeren Kinderen en jongeren die opgroeien, zijn intensief bezig met hun fysieke, sociale en mentale ontwikkeling. Dat doen ze niet alleen: opvoeders, docenten en andere mensen helpen ze de weg te vinden naar hun volwassenheid. Sommige kinderen en jongeren hebben extra hulp nodig om goed terecht te komen. Veel inzendingen voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010 laten zien dat jonge mensen ook elkaar kunnen ondersteunen bij de problemen die ze tegenkomen. aandeel in elkaars kracht 23

26 kanshebber 1003 Babybasispakket Wat? Basispakket met luiers en zuigelingenvoeding voor jonge risicogezinnen, in combinatie met zorg op alle leefgebieden. kanshebber 1012 De Com-pas Wat? Een identiteitsplaatje voor thuiswonende kinderen en jongeren met ernstige spraak- en taalproblematiek. Waarom? Arme en zorgmijdende jonge risicogezinnen kampen regelmatig met een tekort aan zuigelingenvoeding en luiers voor hun kind. Zorgelijk én pijnlijk voor kind en ouders. Hoe? Het babybasispakket vormt voor zorgmijdende gezinnen een brug naar ondersteuning op maat. Vanuit een vertrouwensrelatie raken ouders gemotiveerd om hulp te aanvaarden, waardoor begeleiding naar opvoedkundige en financiële zelfredzaamheid mogelijk wordt. Daarnaast werkt het project preventief aan hechtingsproblematiek, onder meer met een cursus Shantalababymassage. Naam: Mw. C. van den Berg Organisatie: Parnassia Bavo Groep, Lucertis, ACT jeugd Waarom? Jongeren die zich moeilijk kunnen uitdrukken hebben een verborgen, onherkenbare en dus onbegrepen handicap. Zij komen soms in situaties terecht waar ze zich niet goed uit kunnen redden. Hoe? Jongeren kunnen hun Com-pas bij problemen aan een ander geven. Op de voorkant staat kort wat er met hem of haar aan de hand is. De achterkant biedt de lezer een hand vat hoe te handelen. Het Com in de naam verwijst naar de communicatieproblematiek van deze groep jongeren. Het woord Com-pas refereert aan datgene wat een echt kompas doet: helpen je eigen koers te bepalen. Naam: Drs. G.J. Wieten Organisatie: Kentalis Zorg, regio Midden, Ambulante Zorg Utrecht 24 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

27 1022 Prokkel Een Prokkel is een ontmoeting tussen kinderen en jongvolwassenen met en zonder verstandelijke beperking. Een Prokkel-promotieteam prikkelt ROC-leerlingen om zelf Prokkels te gaan organiseren. Naam: Drs. A.M.G. Geling Organisatie: Fonds verstandelijk gehandicapten Kinderen in de mantelzorg Kinderen met een broer of zus met een beperking moeten vaak veel incasseren en zich steeds aanpassen. Zij ontmoeten lotgenoten tijdens een gezellig weekend op een zorg-/ kinderboerderij. Naam: Mw. S. Sandra Organisatie: De Drostlerhoeve Ervaringsreis voor dakloze jongeren kanshebber 1071 Met mijn vriend kan ik lezen en schrijven Wat? Jongeren die zelf een beperking hebben geven les aan andere jongeren met een beperking, die beter willen leren lezen en schrijven. De leermeesters zijn mededocent en treden op als rolmodel. Waarom? Jongeren met een verstandelijke beperking leren vaak niet goed lezen en schrijven. Hun omgeving verwacht ook weinig van ze. Analfabetisme leidt echter tot isolement en afhankelijkheid. Hoe? Jonge leermeesters geven (betaald) les in de eigen leef- en werkomgeving van degenen die les krijgen. Dat doen zij samen met de taaldocent. De leerlingen leren niet alleen lezen en schrijven, maar worden door het voorbeeld van de leermeester ook gestimuleerd op te komen voor zichzelf. Bijvoorbeeld door te vragen of hun individuele zorgplan begrijpelijker wordt opgeschreven. Naam: Mw. J.C. Smits Organisatie: OSANI Door een project in Afrika op te zoeken, krijgen Nederlandse daken thuisloze jongeren de kans lotgenoten een duwtje in de rug te geven naar een betere toekomst. Leerzaam voor beide partijen. Naam: Mr. D.A.M. Geerts Organisatie: Kwintes Centraal Bureau aandeel in elkaars kracht 25

28 kanshebber 1076 Wiel & Deal: voor studenten door studenten Wat? Aangepaste studentenwoningen met 24-uurszorg, grotendeels geleverd door andere studenten, met als achtervang de diensten van een goed op deze doelgroep ingespeeld regulier zorgbedrijf. Waarom? Jongeren met een lichamelijke beperking moeten een hoge drempel over om te gaan studeren. Het ontbreekt aan goede voorzieningen. De uitval is daarom vaak groot. Hoe? Door samen te studeren, te wonen en te leven, ondersteunen studenten hun collega s met een lichamelijke beperking om zo gewoon mogelijk te kunnen deelnemen aan het studentenleven. Beide partijen leren van elkaar én krijgen meer eigenwaarde. Wiel & Deal ontwikkelt zich gaandeweg tot een formele zorg organisatie, op een vergelijkbare manier als vele studentenbedrijven ooit zijn gestart Best Buddies in bedrijven Jongeren met een verstandelijke beperking worden al gekoppeld aan andere jongeren. Dit idee krijgt nu gestalte voor een oudere doelgroep, en wel binnen bedrijven die verantwoord willen ondernemen. Naam: Mw. S. Claes Organisatie: Stichting Best Buddies Vakopleiding Keramiek voor mensen met een beperking Een vakopleiding stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en geeft kansen op een loopbaan, al dan niet in een beschermde werkplaats. Jongeren leren vaktechnische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Naam: Drs. K.A.H. van den Wijngaard Organisatie: Zonnehuizen, Locatie Bronlaak Naam: Mw. D. Hensums Organisatie: Wiel&deal 26 catalogus - Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

29 kanshebber 1116 Kinder Expertise Centrum Wat? Samenwerkingsverband tussen mytylonderwijs en kinderrevalidatie, voor een integraal pakket van onderwijs, revalidatie en zorg voor kinderen met een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte. Waarom? Kinderen zijn gebaat bij een aanpak die hun revalidatie plaatst in een gewone context van het dagelijks leven. Interdisciplinaire samenwerking is daarvoor nodig. Hoe? Het project is gebaseerd op een succesvol experiment. Daarin werd een programma voor het verbeteren van de schrijfmotoriek, zelfredzaamheid en zelfstandig werken niet in het revalidatiecentrum aangeboden, maar op school. Een intensieve samenwerking met de eerste lijn maakt het mogelijk om ook andere revalidatieprogramma s in een gewone context aan te bieden. Naam: Dhr. J.W.A. Verbaal Organisatie: RC Tolbrug kanshebber 1118 PEEBEE-4U Wat? Een sms-zelfhulpmethodiek voor kinderen van 10 tot 14 met autisme en hun ouders, verzorgers of mantelzorgers. Waarom? Pubers met autisme zijn soms helemaal niet meer aanspreekbaar. Maar als praten even niet kan, is er altijd nog de gsm om met elkaar in contact te blijven. Hoe? Sms en is laagdrempelig en sluit naadloos aan op de manier van communiceren van jongeren. Een sms-bericht kan in moeilijke situaties een lifeline zijn, waardoor het contact behouden blijft. De gebruikers van PEEBEE-4U ( privébericht voor jou ) hanteren een neutrale taal, met sms-codes en emoticons met een eenduidige betekenis. Dat voorkomt interpretatiefouten en ergernis. Naam: Mw. B. Ebbenn Organisatie: MEE Zuidoost Brabant aandeel in elkaars kracht 27

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie