Moeder- en Kindcentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moeder- en Kindcentrum"

Transcriptie

1 Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg VT Den Haag KvK Rekening nr:

2 Inhoudsopgave Aanbevelingen Probleem Doelstelling Ondersteuning aan moeders en kinderen Groei aantal vrijwilligers Verduurzaming organisatie Doelgroep Planning Achtergronden Geschiedenis Missie, kernwaarden en werkwijze Organisatie Begroting Toelichting inzet betaalde coördinator Dekkingsplan Bijlagen...14 Bijlage 1: Context, gegevens over Spoorwijk Bijlage 2: Samenwerkingspartners Bijlage 3: Beschrijving activiteiten Projectplan Een duurzame toekomst

3 Aanbevelingen Hieronder treft u diverse aanbevelingen van mensen die het werk bij Moeder- en Kindcentrum Bij-1 van dichtbij kennen. Moeder- en Kindcentrum Bij-1 in Spoorwijk is een goede aanvulling op het bestaande aanbod in de wijk. Het aandeel van Moeder- en Kindcentrum Bij-1 in Spoorwijk als achterstandswijk is onmisbaar. Het hele team van Bij-1 is betrokken bij de wijk, is klantvriendelijk, werkt hard en is enthousiast. Fatima Bouhalhoul (voormalig) Stadsdeelhoofd bibliotheek Laakkwartier Spoorwijk is een dichtbevolkte wijk met veel allochtone bewoners. Het voorzieningenniveau is relatief laag. Dat geldt ook voor het gemiddelde opleidingsniveau en het besteedbaar inkomen van de meeste bewoners. Om de leefbaarheid op peil te houden heeft de wijk veel (extra) aandacht en inzet nodig voor wat betreft welzijn, veiligheid en participatie. Niet alleen van professionals, maar vooral ook van bewoners en vrijwilligers uit de wijk zelf. Bij-1 speelt hierbij al een aantal jaar een belangrijke rol. Met projecten als Moeder en Kind, Kinderochtend en SuperWoman (voor tieners) levert Bij-1 een substantiële bijdrage aan het creëren van een veilige plek voor moeders en kinderen in de wijk. Inmiddels is Bij-1 een vaste schakel geworden in de keten van partners die actief zijn in de wijk op het terrein van welzijn en leefbaarheid. Sinds 2009 worden een aantal initiatieven van Bij-1 door het stadsdeel ondersteund met subsidie. Samengevat: het belang voor de wijk van het centrum Bij-1 als vrijwilligersinitiatief is evident. Rob Kluiters Teamleider Welzijn, Jeugd en Burgerschap in stadsdeel Laak Duurzaam werken vanuit presentie. In tijden van job roulatie, bezuiniging en onzekerheid biedt Bij-1 de broodnodige continuïteit en houvast die zo belangrijk is voor de (jonge) moeders en kinderen in onze wijk. Bovendien is Bij-1 een door de inhoud gedreven, onafhankelijke organisatie met een minieme overhead. Mieke de Wit Directeur Laaktheater Projectplan Een duurzame toekomst

4 Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS) ervaart het Moeder- en Kincentrum Bij-1 als een zeer welkome aanvulling / verrijking van het welzijnswerk in Spoorwijk. Het is feitelijk (en bewezen) dat Bij-1 een niet wegdenkende schakel is, in de keten van het welzijnswerk van Spoorwijk met haar specifieke problematiek. Het geleverde product wordt al jarenlang met enthousiasme geleverd, en wel met een continu hoge kwaliteit. Dit wordt tevens door de bezoekers en professionals in het veld onderschreven, alsook gemeentelijke instanties en ondertekende organisatie. Wat betreft Bewoners Organisatie Spoorwijk geniet de wijk nog lang van deze organisatie met haar menselijke aanpak op maat! Mocht u meer willen weten, dan kunt u uiteraard gerust even contact met ons opnemen. Marcel Keus (voormalig) Voorzitter BOS (Bewoners Organisatie Spoorwijk) Bij-1 maakt de naam meer dan waar. In deze kleine maar o zo vitale organisatie met een kleine professionele staf en veel vrijwilligers worden moeders en kinderen in de context van Den Haag Spoorwijk op een prima manier bij elkaar gebracht en gehouden. De kleinschalige manier van werken met toegankelijkheid voor ieder past prima in deze buurt. Verder is Bij-1 er altijd op uit om, waar mogelijk, krachten te bundelen. Jan Baronner Diaconaal medewerker Oase/Stek Projectplan Een duurzame toekomst

5 1. Probleem In de Haagse wijk Spoorwijk wonen ruim jongeren onder de 20 jaar. Daaronder zijn best veel kinderen die thuis weinig liefde ervaren. Relatief veel moeders vinden het lastig om goed voor hun kinderen te zorgen. In 2008 kwam Debby Koning, de drijvende kracht achter Moeder- en Kindcentrum Bij-1, een West- Afrikaanse moeder tegen. Ze was enkele jaren daarvoor naar Nederland gekomen en kende bijna niemand. Ze had toen drie kinderen. Via illegale onderhuur maakte ze gebruik van twee kamers in een huis. Voor de kinderen was er geen speelgoed, weinig kleding en er waren geen luiers. Haar kamers waren vies, de afwas stond opgestapeld, de gootsteen was verstopt, er was geen WC-papier en de WC lag vol met uitwerpselen. De kinderen kregen geen groente en hadden chronisch last van verkoudheid. In 2010 kreeg ze opnieuw een baby. Bij afwezigheid van een commode, kleding en kraamzorg waren ook de uitzichten voor dit kind niet goed. In dit soort situaties levert Moeder- en Kindcentrum Bij-1 ondersteuning door praktische hulp, opvoedkundige adviezen, schoonmaken met vrijwilligers en door naast de moeder en de kinderen te gaan staan. Het verhaal van deze West-Afrikaanse moeder is geen uitzondering. In Wijkperspectief Spoorwijk doet de gemeente Den Haag verschillende schokkende constateringen rond kinderen die in Spoorwijk opgroeien. 1 De basisscholen krijgen soms te maken met kinderen die onder slechte omstandigheden naar school worden gestuurd: zonder ontbijt, met weinig nachtrust en onvoldoende persoonlijke hygiëne. Veel kinderen in de voorschool, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van de basisschool kampen met ontwikkeling- en/of gedragsproblemen. Ze hebben een achterstand in hun talige, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling, hebben geen actieve leerhouding en weinig zelfvertrouwen. De ouders zijn, deels door onvoldoende kennis, te weinig stimulerend richting hun kinderen. Er is en beperkte interactie tussen ouder en kind. Bij een toenemend aantal gezinnen is er sprake van opvoedingsproblemen. Dit is o.a. terug te voeren op normvervaging waardoor de kinderen weinig respect laten zien naar ouders en omgeving en opvoedkundig onmachtige ouders. Moeder- en Kindcentrum Bij-1 wil een bijdrage leveren aan een oplossing voor deze problemen. Dit doet zij door stimulerende activiteiten, het versterken van onderling contact tussen ouders, praktische hulp, ambulant werk en trainingen. Het motto van Bij-1 is: Als één kind positief verandert, verandert de maatschappij! 1 Bron: Wijkperspectief Spoorwijk gemaakt door de gemeente Den Haag, versie 27 mei Projectplan Een duurzame toekomst

6 2. Doelstelling 2.1 Ondersteuning aan moeders en kinderen De belangrijkste doelstelling van Bij-1 is het ondersteunen van zoveel mogelijk moeders, kinderen en tieners in Spoorwijk, om zo hun vertrouwen in de toekomst en daarmee een kans op een duurzame toekomst te vergroten. Door begeleiding bij de opvoeding, trainingen en praktische hulp, willen we de kwaliteit van leven van moeders en kinderen verbeteren. We stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door ze te laten spelen en knutselen, iets waar ze in hun thuissituatie vaak onvoldoende mogelijkheden voor hebben. Hieronder treft u een indicatie van de doelstellingen qua bereik op dit vlak. Totaal willen we eind 2014 zo n 180 kinderen en jongeren onder de 20 jaar bereiken, dat is ruim 15% van de jongeren uit Spoorwijk. Bereik Moeders Tieners Kinderen Om deze groei in ondersteuning te bereiken, organiseren we meer activiteiten en breiden we het aantal vrijwilligers uit. Het aantal activiteiten zal in 2014 meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van de situatie in In hoofdstuk 4 en bijlage 3 zullen we nader in gaan op het soort activiteiten wat we voor ogen hebben. 2.2 Groei aantal vrijwilligers In het document Wijkperspectief Spoorwijk van de gemeente Den Haag constateert de gemeente: Er zijn weinig actieve bewonersgroepen en het aantal vrijwilligers bij de bewonersorganisatie is onvoldoende. Het is belangrijk dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun wijk. Aan dit probleem levert Moeder- en Kindcentrum Bij-1 een positieve bijdrage. Er zijn momenteel 26 vrijwilligers actief in het moeder- en kindcentrum, waaronder 3 mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast werkt er momenteel drie stagiaires mee. Deze mensen ondersteunen de activiteiten, helpen bij het onderhoud van het pand, zijn bestuursleden en helpen bij fondsenwerving. Samen met oprichtster Debby Koning vormen zij het kloppende hart van Stichting Bij-1. In 2011 en 2012 ligt de focus op het werven en inwerken van meer nieuwe vrijwilligers. We streven ernaar dat tegen het einde van 2014 circa 30 vrijwilligers een positieve bijdrage leveren aan Spoorwijk. Daarbij streven we naar een goede mix van externe vrijwilligers (van buiten de wijk) en vrijwilligers vanuit de doelgroep. Onder vrijwilligers verstaan we ook stagiaires. We denken aan de volgende inzet: Inzet vrijwilligers 2014 Pedagogische meidenclubs 4 Ambulant kinderwerk 2 Open kinderinloop 8 Moeder en kind spelochtend 5 Trainingen 1 Ondersteuning algemene coördinatie 1 Bestuur 5 Onderhoud pand 2 Overige vrijwilligers 2 Totaal 30 Projectplan Een duurzame toekomst

7 2.3 Verduurzaming organisatie Moeder- en Kindcentrum Bij-1 helpt kinderen om kind te kunnen zijn en moeders om moeder te zijn. Bij-1 is eind 2014 uitgegroeid tot een duurzaam en wijkbreed gedragen initiatief. Daar zullen we nog wel een aantal stappen voor moeten zetten. Hierbij valt te denken aan het aantrekken van activiteitencoördinatoren, het uitbreiden van de mogelijkheden om kinderen en moeders met elkaar in contact te brengen en dat ouders uit de wijk zelf vrijwilliger worden bij Bij-1. De succesfactor is dat Bij-1 een gewaardeerd onderdeel is en blijft van het welzijnsnetwerk. Voor een duurzame organisatie is ook een stevige financiële basis van groot belang. Deze bestaat momenteel uit een mix van inkomsten van overheden, donateurs, woningbouw- corporaties en fondsen. De kosten van Bij-1 zijn relatief laag ten opzichte van de maatschappelijke baten omdat we voornamelijk met vrijwilligers en stagiaires werken. Duurzaamheid is ontzettend belangrijk voor stichting Bij-1 en dit begrip ligt dan ook aan de basis van alles wat we doen. Daarnaast vinden we het belangrijk om vanuit de duurzaamheidgedachte samen te werken met andere organisaties in de omgeving, zodat we elkaar kunnen versterken. Door de inzet en opleiding van meer vrijwilligers, werken we aan de verduurzaming van Bij-1. Ook een verdieping van de samenwerking met andere organisaties is belangrijk in het kader van de verduurzaming. Op deze manier krijgt een strategie vorm die zo stevig is, dat op termijn zelfs bij een eventueel afscheid van Debby Koning het werk door kan gaan. Daar zijn de moeders en kinderen in Spoorwijk bij gebaat! 3. Doelgroep De doelgroep van Bij-1 bestaat uit (gebroken) gezinnen in Spoorwijk, autochtoon en allochtoon, een dwarsdoorsnede van de wijk. Het percentage allochtone bewoners in Spoorwijk ligt aanzienlijk hoger dan het Haagse gemiddelde. 2 Er wonen veel Surinaamse, Marokkaanse en Turkse mensen. Bij-1 heeft al goed contact met de verschillende culturen in de wijk. Voor iets meer dan de helft van de bewoners van Spoorwijk is het opleidingsniveau laag en bijna 70% van de bewoners heeft een laag besteedbaar inkomen. Bij-1 richt zich primair op moeders en kinderen die niet geheel zelfredzaam zijn. De leeftijd van de moeders varieert tussen de 16 en 40 jaar. De activiteiten richten zich op kinderen tussen de 0 en 12 jaar en tieners tussen de 12 en 18 jaar. Een deel van deze kinderen volgt speciaal onderwijs. 4. Planning Om tot een groter bereik en een verduurzaming van Moeder- en Kindercentrum Bij-1 te komen, werken we aan een groeiende inzet van vrijwilligers en een groei van het aantal activiteiten. In 2012 werd vooral veel tijd besteed worden aan het werven en inwerken van vrijwilligers. Door hun inzet kan de positieve invloed van Bij-1 in Spoorwijk groeien en kunnen meer moeders en kinderen ondersteund worden. In onderstaand schema treft u een schatting aan van de groei van Bij-1 die ons voor ogen staat, uitgedrukt in activiteiten. 2 Bron: Wijkperspectief Spoorwijk gemaakt door de gemeente Den Haag, versie 27 mei Projectplan Een duurzame toekomst

8 Aantal pedagogische meidenclubs Dagdelen ambulant werk per week Dagdelen kinderinloop per week Dagdelen spelochtend per week Dagdelen trainingen per week 0 0,2 0,4 0,8 1 Aantal betrokken vrijwilligers De activiteiten bij Bij-1 zijn een middel, geen doel op zich. Met goede jaarlijkse evaluaties gemaakt door de coördinator, geaccordeerd door het bestuur en besproken met samenwerkingspartners en financiers wordt de voortgang gevolgd. Waar nodig wordt tussentijds bijgestuurd. Afhankelijk van ontwikkelingen in de wijk en het succes van de vrijwilligerswerving kunnen het aantal en het type activiteiten worden bijgesteld. In 2012 en begin 2013 zal de coördinator vooral tijd besteden aan het werven van vrijwilligers, het ontwikkelen van een kwalitatieve werkwijze, donateurswerving, het verdiepen en uitbreiden van het netwerk van Bij-1 en het opzetten van nieuwe activiteiten. In 2013 en 2014 zal de nadruk meer liggen op de begeleiding van activiteiten en vrijwilligers. 5. Achtergronden 5.1 Geschiedenis In september 2000 raakt initiatiefnemer Debby Koning als vrijwilliger betrokken bij een kinderactiviteit in Spoorwijk. In 2001 verhuist zij naar deze wijk om hier vanuit het gedachtegoed van de presentietheorie directer betrokken te kunnen zijn bij de levens van kinderen en moeders. Langzamerhand groeit er een droom voor een moeder- en kindcentrum in de wijk. Om die droom te verwezenlijken gaat Debby Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) studeren. In januari 2008 sluit de bakkerij aan de Schimmelweg 1 na veertig jaar de deuren. Woningbouwvereniging Haag Wonen, eigenaar van deze bakkerij, is enthousiast over de ideeën om een moeder- en kindcentrum te vestigen in dit pand en ondersteunt dit. Vele vrijwilligers en verschillende kerken dragen een steentje bij aan de realisatie. Debby gaat als coördinator van Moeder- en Kindcentrum Bij-1 in het achterste gedeelte van het pand wonen. Begin 2009 gaat Bij-1 open voor een proefperiode van een half jaar. Er wordt gestart met een inloopmiddag op de donderdag voor kinderen. Al snel blijkt er behoefte te zijn aan meer activiteiten en al snel is Bij-1 meerdere dagen open. Inmiddels zijn er 2 dagen per week activiteiten bij Bij-1 en één keer per maand op zaterdagmiddag. Debby Koning is verhuisd naar een huurwoning vlakbij Bij-1 en de volledige ruimte wordt ingezet voor de doelen van het moeder- en kindcentrum. De afgelopen jaren heeft Debby Koning zich ontwikkeld tot een goed toegeruste professional met vele contacten in de wijk. Zij is momenteel algemeen coördinator van Moeder- en Kindcentrum Bij-1. Naast een parttime baan bij Middin werkt Debby 16 uur per week betaald voor Bij-1. Daarnaast is Rosalie Vellekoop in 2012 aangenomen om Debby te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en werkt zij momenteel 8 uur per week voor Bij-1 Projectplan Een duurzame toekomst

9 5.2 Missie, kernwaarden en werkwijze Missie Bij-1 draagt structureel bij aan het welzijn van moeders en kinderen in de Spoorwijk (Den Haag). We helpen moeders en kinderen ontdekken dat ze waardevol zijn, talenten hebben en mogen dromen. We dragen bij aan hun vertrouwen in de toekomst en vergroten daarmee de kans op een duurzame toekomst. Kernwaarden Moeder- en Kindcentrum Bij-1 werkt op basis van vier kernwaarden: Iedereen is waardevol We helpen moeders en kinderen ervaren dat ze waardevol zijn. Daardoor ontstaan na verloop van tijd mogelijkheden om talenten te ontdekken en in te zetten. Persoonlijke betrokkenheid We hebben oog voor mensen en willen persoonlijk betrokken zijn. Het draait om relaties. Wat we doen gaat verder dan werk alleen, het is ook een levensstijl. Plezier is belangrijk Binnen Bij-1 is plezier belangrijk. Dat betekent ondermeer dat we veel spelen en dat er ruimte is voor gezelligheid en creativiteit. Professionaliteit We willen het beste voor moeders en kinderen, daarom werken we professioneel. Dat betekent onder meer dat we methodisch werken en aandacht geven aan veiligheid. Werkwijze Om de werkwijze van Bij-1 kracht bij te zetten werken we met de Presentietheorie van Andries Baart, de theorie van pedagoog Reggio Emilia en Geweldloze Communicatie van Rosenberg. Deze theorieën worden hieronder nader toegelicht. Presentietheorie Binnen Bij-1 werken we volgens de presentietheorie van professor Andries Baart. Dit betekent dat onze medewerkers zo mogelijk wonen in de wijk waar ze werkzaam zijn. Dan ben je als medewerker niet alleen tijdens werkuren maar ook naast het werk aanwezig en betrokken in de levens van de doelgroep. Als medewerkers zijn wij náást professionals ook betrokken buren. Buren die naast al hun professionaliteit meer kunnen zijn dan de gewone professional die van 9 tot 5 uur werkt. Dingen die door wijkbewoners zeer op prijs worden gesteld: gemakkelijk bereikbaar, vertrouwd, bekend, laagdrempelig en veilig. In het document Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar beschrijft Andries Baart de werkwijze van de presentietheorie als volgt: Binnen de presentietheorie werken de professionals letterlijk vanaf de straat. Zij zijn dus in de leefomgeving van de buurtbewoners, dichtbij en gemakkelijk aan te klampen. De relaties kenmerken zich door natuurlijkheid. Hulpverleningsgesprekken waarbij partijen aan beide kanten van een bureau zitten, pen en papier in de aanslag, dossier op tafel en tissues in het midden, komen niet of nauwelijks voor. Het leeuwendeel van de contacten doet zich voor terwijl er iets anders gebeurt: spelen, een buurtfeest organiseren, verjaardag vieren, samen klussen, eten, opruimen, een uitstapje, papier inzamelen, Projectplan Een duurzame toekomst

10 rommel opruimen of gewoon zomaar, ergens op de hoek van de straat. Ondertussen leren buurtbewoner en werker elkaar kennen, groeit er vertrouwen en ontstaat er ruimte om over persoonlijke kwesties te praten. Dat gebeurt dan ook: open, indringend, gemotiveerd tot hulp en aanpakken. De werkers gaan zo nodig even mee naar binnen, zoeken in huis het een en ander uit, helpen bij de contacten met reguliere hulpverleners, maar zien ook het leven dat lukt en gunnen hun de eer die juist bij kwetsbare mensen zo gemakkelijk teniet wordt gedaan. Naast onze eigen activiteiten voor moeders en kinderen willen wij een voorpost zijn voor andere professionele hulpverleningsorganisatie. Voor een groot aantal moeders en ouders is de drempel naar het reguliere maatschappelijk werk of bureau jeugdzorg te hoog. Hierdoor kunnen problemen escaleren, omdat ouders niet de hulp durven zoeken die ze nodig hebben. Vanwege onze laagdrempeligheid krijgen wij van ouders het vertrouwen om hen door te verwijzen en te begeleiden naar de juiste professionele instelling. Geweldloze communicatie Geweldloos Communiceren volgens Rosenberg, houdt in; het communiceren van je 1. waarneming, 2. gevoel, 3. behoefte en vervolgens komen met een 4. verzoek. Je communiceert om te verbinden. In meer detail zien deze vier stappen in het Geweldloze communicatiemodel er als volgt uit. 1. Waarneming. In de waarneming neem je kaal waar wat je hoort of ziet. Je voegt géén interpretaties toe. Geweldloos is Je zit onderuitgezakt op de bank en reageert niet op mijn verhaal. in plaats van Je begrijpt me niet en je luistert niet naar me. 2. Gevoel. Na je waarneming ga je naar je gevoel (emotie) in plaats van een verhaal ervan te maken of gedachten te vormen over wat anderen doen. Geweldloos is Ik voel me alleen in plaats van Ik voel dat jij geen verantwoordelijkheid op je neemt. Dit laatste is interpretatie van iemands gedrag. 3. Behoefte. gevoelens worden veroorzaakt door behoeften. Positieve of negatieve gevoelens hangen samen met of je behoefte van dat moment wordt ingevuld. Belangrijk is dat je eigen behoefte de oorzaak is van je gevoel en niet het gedrag van de ander. Geweldloos is Ik voel me geïrriteerd omdat ik behoefte heb aan jouw ondersteuning in plaats van Ik voel me geïrriteerd omdat jij de afwas niet hebt gedaan. 4. Verzoek. Een verzoek is een bewust en nauwkeurig positief geformuleerde boodschap aan de ander. Je geeft aan wat je wilt in plaats van wat je niet wilt. Als je een verzoek doet, sta je per definitie open voor een 'Nee'. Dit is een aanknopingspunt voor verdere dialoog. Geweldloos is Zou je willen proberen op tijd te zijn voor het eten? in plaats van Zorg je ervoor dat ik niet weer in mijn eentje moet eten?. Reggio Emilia is benadering die pedagogiek van het luisteren wordt genoemd, in plaats van pedagogiek van het vertellen. Het kind staat in deze visie heel centraal. Vanaf de geboorte is het kind al bezig met de communicatie met de ander en met de wereld. Kinderen zijn heel erg sociaal en zijn heel nieuwsgierig en leergierig. Volgens deze visie moeten dan ook met hen omgaan op een manier waarbij we voor ogen houden dat kinderen niet dom zijn, maar veel weten en eigen ideeën en gedachtes hebben. Elk kind is uniek en moet ook zo benaderd worden. Als volwassenen kan men er dus niet vanuit gaan dat ze het kind kennen, maar ze moeten naar het kind luisteren, om hen zo te leren kennen. Door de omgang met de kinderen en dus door te luisteren, leert men het kind kennen. Communicatie is heel belangrijk. Dit omdat op die manier de verschillende gedachten, ideeën en theorieën met elkaar uitgewisseld kunnen worden en er van elkaar geleerd kan worden. Projectplan Een duurzame toekomst

11 Binnen deze theorie bestaat het begrip honderd talen, dat houdt in dat het kind wel op honderd verschillende manieren in verschillende talen kan communiceren. Dat kan zijn door bijvoorbeeld dans, tekenen, knutselen, zingen etc. Deze vormen van communicatie worden gezien als middel om te communiceren en dus niet als verrijking van de kunstdisciplines. Het belangrijkste is dus dat de kinderen met een open instelling benaderd worden. Dit om erachter te komen wat de kinderen belangrijk en interessant vinden. 5.3 Organisatie Voor Bij-1 is in 2011 een eigen stichting opgericht, gericht op een duurzame toekomst; Stichting Bij-1. Deze Haagse stichting heeft een onbetaald bestuur bestaande uit de volgende leden: - Lindsey Vlaardingerbroek (voorzitter) - Gertjan Slaman (penningmeester) - Martin Zwaard (secretaris) De statutaire doelstelling van Stichting Bij-1 luidt: De stichting heeft ten doel vanuit een Christelijke grondslag en identiteit bij te dragen aan het welzijn van gezinnen. Om dit te bereiken verrichten we allerlei activiteiten die het welzijn van gezinnen ondersteunen. Ook richtten we ons op het werven, toerusten en begeleiden van vrijwilligers om hen te ondersteunen in het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor deze doelgroep, die leiden tot sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling van de ander, ongeacht diens geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. 6. Begroting Hieronder ziet u de begroting voor de jaren 2011 t/m De doelstelling is na 2014 op hoofdlijnen te functioneren conform de laatste begroting, met wel een andere financieringsstructuur, zie het dekkingsplan in hoofdstuk Medewerkers en vrijwilligers Salaris algemeen coördinator (0,7 FTE) Vrijwilligersvergoedingen (o.a. reiskosten) Opleidingskosten / vakliteratuur Adviseur personeel en vrijwilligers Opvragen verklaringen van goed gedrag Activiteitenkosten Promotie richting wijkbewoners Aanschaf methodieken/materialen Uitstapjes met kinderen uit de wijk Inhuur externe trainers Knutselmaterialen Speelmaterialen Consumpties Huisvestingskosten Huur Het salaris is op basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, schaal 8, trede 2 (Begeleider vrijwilligers / Leidinggevende 1). Op basis van het brutosalaris voor 0,7 FTE is een schatting van de werkgeverslasten gemaakt. 4 In 2013 start naar verwachting een tweede meidenclub, wat extra kosten met zich meebrengt voor aanschaf van een methodiek met bijbehorende training voor vrijwilligers. Projectplan Een duurzame toekomst

12 Onderhoud en aankleding Energie Overige Audio- en videoapparatuur / computer en printer Materialen voor werving vrijwilligers Kosten jaarrekening Bankkosten Oprichtingskosten eigen stichting Verzekeringen Bestuurskosten Telefoon en internet Onvoorziene uitgaven Totaal Toelichting inzet betaalde coördinator De inzet van een betaalde coördinator vormt één van de grootste kostenposten. In 2010 werd de coördinator voor 0,2 FTE gesubsidieerd door stadsdeel Laak. Daarnaast zette de huidige coördinator (Debby Koning) zich vrijwillig in voor twee dagen per week (0,4 FTE). Deze vrijwillige inzet was helaas niet continueerbaar op die voet, omdat Debby Koning onvoldoende in haar levensonderhoud kon voorzien. Begeleiding door een professionele coördinator is wel nodig, juist ook als Moeder- en Kindcentrum Bij-1 op lange termijn grotendeels door vrijwilligers gedragen wordt. Gezien de heftige problematiek die soms speelt is een terugvaloptie nodig als vrijwilligers de problematiek niet meer overzien. Een parttime betaalde kracht is ook nodig om de kwaliteit te waarborgen en voor de begeleiding van vrijwilligers. In de jaren t/m 2014 is een betaalde coördinatie van naar schatting 0,7 FTE nodig om tot een duurzame toekomst voor Bij-1 te komen. Binnen deze tijd worden de volgende taken uitgevoerd: Contacten leggen in de wijk om onderling contact tussen wijkbewoners te bevorderen en deelname aan activiteiten van Bij-1 te stimuleren. Een goede interne structuur opbouwen. Werven, begeleiden en als back-up functioneren voor vrijwilligers en stagiaires. Bij een deel van de activiteiten aanwezig zijn (t.b.v. de kwaliteit en als gezicht van Bij-1). Werven van bestuursleden en informatievoorziening richting het bestuur. Bijwonen van overleggen binnen de wijk en op landelijk niveau, hoofdlijnen van de samenwerking vorm geven. Inhoudelijke en financiële rapportages en overige formaliteiten. Het maken van communicatiematerialen voor wijkbewoners, vrijwilligers en donateurs. Projectplan Een duurzame toekomst

13 7. Dekkingsplan Hieronder treft u het dekkingsplan aan voor de jaren tot en met Wat betreft de dekking willen we structurele kosten dekken door een groeiende inbreng van donateurs. Ook op overheden en woningbouwverenigingen doen we een beroep voor ondersteuning. Realisatie Gemeente Den Haag / Stadsdeel Laak Fonds Oranje Fonds SKAN Donateurs Haag Wonen Stichting Zonnige jeugd Diaconie van de PGG Stichting Kinderfonds van Dusseldorp Stichting Levi Lassen Haëlla Stichting Mara Rotterdam Overige fondsen (o.a. bovenstaande) Totaal Toen we het eerste plan Een duurzame toekomst in 2010 schreven hadden we de verwachting dat de bijdragen zouden stijgen van de woningbouwverenigingen die actief zijn in Spoorwijk. Dit jaar is gebleken dat Haag Wonen de financiële toezegging vanaf 2013 beëindigt; en ook de ondersteuning van Vestia is op dit moment nog onzeker. In deze tijd waarin de lokale overheid veel moet bezuinigen zullen we een groter beroep moeten doen op overige fondsen en donateurs. In 2013 gaan we met diverse organisaties praten om met hun te brainstormen over hoe we de duurzaamheid van Bij-1 ook na 2014 kunnen garant stellen. Hiervoor mogen we een beroep doen op de Sesam academie via Fonds 1818 en verder willen we ook kennis opdoen vanuit het bedrijfsleven. Verder gaan we in gesprek met andere soortgelijke projecten en een fondsenbureau om van hun meer te leren over hoe we de inkomsten vanuit donateurs kunnen vergroten. Uiteraard is het beleid van Bij-1 om de structurele kosten grotendeels te laten dekken door een bijdrage van donateurs. Op termijn willen we de resterende 33% (zo n ) aanvragen bij een verscheidenheid aan fondsen, om de kosten van specifieke (en zich steeds vernieuwende en ontwikkelende) activiteiten en projecten te dekken. Projectplan Een duurzame toekomst

14 8. Bijlagen Bijlage 1: Context, gegevens over Spoorwijk Om de context in Spoorwijk te schetsen maken we gebruik van gegevens uit Wijkperspectief Spoorwijk. 5 Spoorwijk telde op 1 januari inwoners. Dit aantal gaat volgens de bevolkingsprognose voor de wijk de komende jaren toenemen. Het woningbestand bestaat voor het grootste deel uit oudere woningen. Spoorwijk wordt de laatste jaren op grote schaal vernieuwd. Hierdoor neemt het aandeel nieuwbouw toe. In Spoorwijk leven meer kinderen dan gemiddeld in Den Haag: Spoorwijk Den Haag 0 t/m 19 32% 23% 20 t/m 64 62% 64% 65 en ouder 6% 13% In Spoorwijk wonen veel minder mensen met een Nederlandse achtergrond dan gemiddeld in Den Haag: Spoorwijk Den Haag Nederlands 31% 53% Turks 14% 7% Marokkaans 10% 5% Surinaams 26% 10% Antilliaans en Arubaans 4% 3% Overig 15% 21% Bijna tweederde van de bewoners wil graag in de wijk blijven. Het opleidingniveau is gemiddeld laag. Bijna 70% van de bewoners heeft ook een laag besteedbaar inkomen en het aandeel niet werkzame personen ligt met ruim 8% hoger dan gemiddeld. Een groot deel van de bewoners van Spoorwijk heeft een laag inkomen en bevindt zich op de armoede grens. Deze bewoners zijn vaak onvoldoende in staat hun problemen zelf op te lossen. De voedselbank wordt veel gebruikt. Adequate toeleiding naar de juiste voorzieningen (waaronder bijzondere bijstand, WMO, schuldhulp, etc.) is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Den Haag. In de leeftijd 4-12 jaar zijn de belangrijkste problemen: opvoeding, taalachterstanden, ontwikkelingsachterstanden, weinig sociale vaardigheden, negatief gedrag om aandacht te krijgen. 5 Bron: Wijkperspectief Spoorwijk gemaakt door de gemeente Den Haag, versie 27 mei Projectplan Een duurzame toekomst

15 Bijlage 2: Samenwerkingspartners Moeder- en Kindcentrum Bij-1 werkt samen met vele organisaties. Hier noemen we de belangrijkste: Commissie Spoorwijk Al meer dan vier jaar komen regelmatig vertegenwoordigers van organisaties in Spoorwijk bij elkaar met als doel de leefbaarheid in de wijk en het welzijn van de bewoners te verbeteren. De Commissie Spoorwijk bestaat uit vertegenwoordigers van de twee basisscholen, welzijnswerk, politie, leefbaarheid, opbouwwerk en de bewonersorganisatie. Medewerkers van Bij-1 zijn sinds de oprichting van Commissie Spoorwijk deel van dit overleg. Gemeente Den Haag stadsdeel Laak Het stadsdeelkantoor subsidieert Bij-1 met participatiegelden. Er is regelmatig overleg met de medewerkers van de afdeling Welzijn, Jeugd en Burgerschap. Woningbouw coöperatie Haag Wonen De woningbouw coöperatie Haag Wonen is eigenaar van het pand waar het centrum Bij-1 in zit. Centrum voor Jeugd en Gezin Vanuit meerdere disciplines van het centrum voor Jeugd en Gezin worden er moeders doorverwezen naar de moeder- en kindochtenden van Bij-1. Moeders informeren Moeders Moeders informeren moeders koppelen ervaren moeders aan nieuwe moeders om kennis en ervaring uit te wisselen. Onderling verwijzen we moeders naar elkaar door. I-Shop De wissel In de *i-shop kunnen bewoners terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, (vrijwilligers)werk, ontspanning, inkomen en met vragen of ideeën over hun buurt. Buurtbewoners worden hier ook doorverwezen naar Bij-1. Den Haag Cares Via Den Haag Cares ontvangt Bij-1 regelmatig vrijwilligers uit het Haagse bedrijfsleven voor de activiteiten en ook wordt Bij-1 meegenomen in de jaarlijkse kerstactie van Den Haag Cares, waarbij ze cadeaus inzamelen voor arme kinderen. Laaktheater Laaktheater is het theater in de wijk. We hebben goed onderling contact en werken zo mogelijk samen. Stek Oase/Kariboe bibi Het diaconale werk van STEK heeft een belangrijke functie in de wijk. We werken samen met de jongensclub en waar mogelijk nog meer. Onderling is er regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de wijk. Stichting Present Present is een makelaar tussen vrijwilligersgroepen en hulpzoekenden in Den Haag. Met diverse teams hebben ze Bij-1 geholpen en bewoners van Spoorwijk. Projectplan Een duurzame toekomst

16 Bijlage 3: Beschrijving activiteiten Project 1: Moeder en kind spelochtend Beschrijving Een moeder en kind spelochtend is gericht op moeders met kinderen onder de basisschoolleeftijd. Moeders kunnen elkaar tijdens deze ochtend onder het genot van koffie of thee in de huiskamer en spelkamer ontmoeten, terwijl de kinderen in de spelkamer kunnen spelen. Er is ruimte om samen met andere moeders een opvoeddilemma te bespreken. We geloven dat iedere moeder in staat is om veel situaties in het gezin zelf goed op te vangen, maar dat je niet alles weet over de opvoeding van je kleine. Juist door er met andere moeders over te hebben vind je zelf een antwoord op een opvoedingsvraag en kun je de andere moeder weer van een antwoord voorzien. Doel - Een veilige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor moeders te creëren waardoor er in de wijk een warme gemeenschap ontstaat voor in het bijzonder sociaal geïsoleerde moeders - Het ondersteunen en begeleiden van moeders bij de zorg en opvoeding van hun kinderen - Het doorverwijzen en begeleiden van moeders naar professionele hulpverlening. Voornamelijk die moeders die van nature niet zelf contact met de professionele hulpverlening zouden zoeken omdat de drempel vanwege taal of andere redenen te hoog is. Doelgroep Moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Verwachte resultaten - Iedere week twee moeder- en kind spelochtend waar gemiddeld 7 moeders met hun kinderen komen. - Moeders laten merken vanuit persoonlijke gesprekken dat zij middels Bij-1 oplossingen hebben gevonden voor opvoedkundige dilemma s. - Moeders die anders niet zo snel hulp zouden hebben gezocht, zijn onder begeleiding van Bij-1 doorverwezen naar professionele hulpverleningsinstanties. Projectplan Een duurzame toekomst

17 Project 2: Ambulante begeleiding moeders Beschrijving Wij bieden ondersteuning aan moeders die door diverse omstandigheden behoefte hebben aan extra input op het gebied van begeleiding, opvoedkunde en zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om moeders: die slecht Nederlands spreken, die zorg dragen voor gehandicapte kinderen, die worstelen met een sociale achterstand of die in een sociaal isolement leven. Wij bieden hen begeleiding, huisbezoeken, coaching, opvoedkunde, zorg op maat. Wij bezoeken naast de moeders ook de kinderen aan huis. Doel - Versterken van relaties met moeders die in het centrum Bij-1 komen - Begeleiden en ondersteunen van moeders op het gebied van opvoedkunde en zorg middels individuele gesprekken, huisbezoeken, begeleiding en coaching. - Moeders doorverwijzen naar professionele hulpverlening - Voorportaal zijn voor eventuele professionele hulp in het gezin - Aandacht en zorg geven aan het individuele kind, waardoor het kind zich gewaardeerd weet - Contact maken met en leren kennen van de ouders van kinderen die op de activiteiten van Bij-1 komen Doelgroep Moeders die door diverse omstandigheden behoefte hebben aan extra input en begeleiding vanuit Bij-1 Verwachte resultaten In de periode januari december 2013 willen we tussen de 5 en 10 moeders extra ondersteuning en begeleiding geven. Deze moeders hebben we leren kennen: - vanuit de contacten die worden opgebouwd met moeders vanuit de moeder- en kinderinloop - vanuit de huisbezoeken bij de kinderen die betrokken zijn bij de meerdere activiteiten - vanuit de contacten met moeders in de buurt, op straat en via ons netwerk in de wijk Projectplan Een duurzame toekomst

18 Project 3: Kinderinloop middagen Beschrijving Twee middagen per week is het centrum Bij-1 open voor kinderen uit de wijk. Ze zijn welkom en kunnen knutselen, een spelletje spelen en lezen in de activiteitenruimte. In de spelkamer kunnen ze spelen; in de poppenhoek en keuken, in de bouwhoek met lego, duplo of blokken, op de speelmat of zich verkleden in de verkleedhoek. Er is thee en een koekje en ruimte voor de kinderen om een kletspraatje te maken met een van de leiding. Veel van de kinderen die komen, hebben thuis niet veel speelgoed en spelen vaak op straat. De kinderinloop is voor hen een veilige plek om te spelen, waar er aandacht voor hen is en waar ze zich thuis kunnen voelen. Bovendien is het een omgeving waar ze omgangsvormen leren en leren samenspelen en conflicten oplossen. Doel - Het creëren van een veilige en gezellige ruimte waar kinderen kunnen (leren) spelen - Het creëren van een veilige ruimte waar kinderen hun verhaal kwijt kunnen - Stimuleren van de ontwikkeling van sociale vaardigheden - Aandacht voor de groep en voor het individuele kind Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar Verwachte resultaten Gedurende het seizoen van januari 2013 tot december 2013 komen er gemiddeld vierentwintig kinderen naar de twee inloopmiddagen. Dit is verdeeld over twee middagen, waar per middag maximaal 13 kinderen kunnen komen. In totaal bereiken we ruim 60 kinderen. Projectplan Een duurzame toekomst

19 Project 4: Ambulant kinderwerk Beschrijving Ontplooiing ambulante spelactiviteiten Een aantal tijden gedurende de week begeven medewerkers van Bij-1 zich op plekken in Spoorwijk waar kinderen spelen of samenkomen. We doen dit omdat wij het belangrijk vinden om ook kinderen buiten het centrum Bij-1 te ontmoeten. Verjaardagen: Verjaardagen zijn voor kinderen heel belangrijk. In elke cultuur worden ze weer anders gevierd. In sommige culturen krijgt een kind geen cadeautje voor zijn/haar verjaardag van de ouder(s). De kinderen van Bij-1 krijgen van Bij-1 een verjaardagscadeau. Individueel spelen: Naast de kinderinloop komen sommige kinderen ook vaker langs bij het centrum Bij-1. Mocht dit uitkomen, kan er een spelletje met hen worden gespeeld, kletsen ze wat of mogen de kinderen zelfstandig spelen in de spelkamer. Doel - Veiligheid bieden op straat - Spelmomenten creëren met kinderen op straat - Contact leggen en onderhouden met kinderen - Kinderen doorverwijzen naar de projecten van Bij-1 - Aandacht en zorg geven aan het individuele kind, waardoor het kind zich gewaardeerd weet Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar Verwachte resultaten Gedurende het seizoen van januari 2013 tot december 2013 krijgen minimaal veertig kinderen een cadeautje voor hun verjaardag. Projectplan Een duurzame toekomst

20 Project 5: Meidenclubs met meidenwerkmethode SuperWoman Beschrijving In Spoorwijk zijn er grote groepen multiculturele meiden in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Veel tienermeiden gaan door periodes waar ze zich even niet zo goed raad weten met zichzelf. Wat kan je concreet voor zo n meisje betekenen? Omdat we geloven dat je meiden meer dan alleen een luisterend oor kunt bieden, werken we binnen Bij-1 met de relationele meidenwerkmethode SuperWoman, ontwikkeld door het jongerenwelzijnswerk YfCIThe Mall met een bijbehorend wekelijks clubprogramma voor meiden van jaar. Bij de aanschaf van de methodiek ontvang je als organisatie een gedegen training om met deze methodiek en doelgroep aan de slag te kunnen gaan. We gaan in een informele setting middels deze methodiek met meiden aan de slag rond vragen als Wie ben ik? Welke talenten heb ik in huis? Hoe ga ik met jongens om? Meer informatie op Doel - Relaties opbouwen met tienermeiden in de wijk Spoorwijk - Creatief en doelgericht bezig gaan met thema s als zelfbeeld, gezond leven en seksualiteit Doelgroep Meisjes in de leeftijd van jaar Verwachte resultaten Gedurende het seizoen van januari 2013 tot december 2013 komen er gemiddeld negen meiden naar het wekelijkse clubprogramma, die door de inzet van dit programma en de betrokkenheid van de medewerkers zich op een positieve wijze verder zullen ontwikkelen. Projectplan Een duurzame toekomst

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

PROJECTPLAN DE ARMOEDE VOORBIJ 2015-2017

PROJECTPLAN DE ARMOEDE VOORBIJ 2015-2017 PROJECTPLAN DE ARMOEDE VOORBIJ 2015-2017 Augustus 2014 INHOUDSOPGAVE Aanbevelingen... 3 Noodzaak... 4 Armoede in Den Haag... 4 Armoede leidt tot slecht ouderschap... 5 Doelstelling... 6 Aantallen... 6

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk.

I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. WELZIJNSPROGRAMMA 2014 I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. De Mussen is een kleinschalige organisatie

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Inleiding. Noodzaak. Het is ongeveer een jaar

Inleiding. Noodzaak. Het is ongeveer een jaar Inleiding Dit projectplan laat zien hoe wij, betrokken inwoners van de gemeente Steenwijkerland, - willen komen tot een inloophuis voor jongeren van 12-23 jaar in Steenwijk. Wij zijn tot dit projectplan

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point Jongerenwerker rick van der Molen rick werkt als jongerenwerker voor Youth for Christ en Meeting Point in de Zuiderzeewijk van

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje Beleidsplan2014 Ieder kind heeft recht op een feestje Inhoud 1. Inleiding Wie is Stichting Speel je mee? 2. Het doel van de instelling Doelstelling / Missie Doelgroep Uitgangspunten 3. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Arnhem

dichterbij jongeren in Arnhem dichterbij jongeren in Arnhem Teamleider Wouter Koorevaar Wouter Koorevaar werkt sinds 2009 als teamleider voor Youth for Christ Arnhem in de wijk Schuytgraaf. Zou jij voor Youth for Christ Arnhem willen

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Mentoraatproject Samen verder. Op eigen benen door een helpende hand

Mentoraatproject Samen verder. Op eigen benen door een helpende hand Mentoraatproject Samen verder Op eigen benen door een helpende hand Mentoraatproject Samen verder Op eigen benen door een helpende hand Samen verder is een nieuw project voor sociaal mentoraat in Amsterdam-Noord.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 112016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Oranje Nassau Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Oranje Nassau 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is Versie 2 oktober 2014 Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor goedkope zaken zoals flyers,

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie