Moeder- en Kindcentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moeder- en Kindcentrum"

Transcriptie

1 Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg VT Den Haag KvK Rekening nr:

2 Inhoudsopgave Aanbevelingen Probleem Doelstelling Ondersteuning aan moeders en kinderen Groei aantal vrijwilligers Verduurzaming organisatie Doelgroep Planning Achtergronden Geschiedenis Missie, kernwaarden en werkwijze Organisatie Begroting Toelichting inzet betaalde coördinator Dekkingsplan Bijlagen...14 Bijlage 1: Context, gegevens over Spoorwijk Bijlage 2: Samenwerkingspartners Bijlage 3: Beschrijving activiteiten Projectplan Een duurzame toekomst

3 Aanbevelingen Hieronder treft u diverse aanbevelingen van mensen die het werk bij Moeder- en Kindcentrum Bij-1 van dichtbij kennen. Moeder- en Kindcentrum Bij-1 in Spoorwijk is een goede aanvulling op het bestaande aanbod in de wijk. Het aandeel van Moeder- en Kindcentrum Bij-1 in Spoorwijk als achterstandswijk is onmisbaar. Het hele team van Bij-1 is betrokken bij de wijk, is klantvriendelijk, werkt hard en is enthousiast. Fatima Bouhalhoul (voormalig) Stadsdeelhoofd bibliotheek Laakkwartier Spoorwijk is een dichtbevolkte wijk met veel allochtone bewoners. Het voorzieningenniveau is relatief laag. Dat geldt ook voor het gemiddelde opleidingsniveau en het besteedbaar inkomen van de meeste bewoners. Om de leefbaarheid op peil te houden heeft de wijk veel (extra) aandacht en inzet nodig voor wat betreft welzijn, veiligheid en participatie. Niet alleen van professionals, maar vooral ook van bewoners en vrijwilligers uit de wijk zelf. Bij-1 speelt hierbij al een aantal jaar een belangrijke rol. Met projecten als Moeder en Kind, Kinderochtend en SuperWoman (voor tieners) levert Bij-1 een substantiële bijdrage aan het creëren van een veilige plek voor moeders en kinderen in de wijk. Inmiddels is Bij-1 een vaste schakel geworden in de keten van partners die actief zijn in de wijk op het terrein van welzijn en leefbaarheid. Sinds 2009 worden een aantal initiatieven van Bij-1 door het stadsdeel ondersteund met subsidie. Samengevat: het belang voor de wijk van het centrum Bij-1 als vrijwilligersinitiatief is evident. Rob Kluiters Teamleider Welzijn, Jeugd en Burgerschap in stadsdeel Laak Duurzaam werken vanuit presentie. In tijden van job roulatie, bezuiniging en onzekerheid biedt Bij-1 de broodnodige continuïteit en houvast die zo belangrijk is voor de (jonge) moeders en kinderen in onze wijk. Bovendien is Bij-1 een door de inhoud gedreven, onafhankelijke organisatie met een minieme overhead. Mieke de Wit Directeur Laaktheater Projectplan Een duurzame toekomst

4 Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS) ervaart het Moeder- en Kincentrum Bij-1 als een zeer welkome aanvulling / verrijking van het welzijnswerk in Spoorwijk. Het is feitelijk (en bewezen) dat Bij-1 een niet wegdenkende schakel is, in de keten van het welzijnswerk van Spoorwijk met haar specifieke problematiek. Het geleverde product wordt al jarenlang met enthousiasme geleverd, en wel met een continu hoge kwaliteit. Dit wordt tevens door de bezoekers en professionals in het veld onderschreven, alsook gemeentelijke instanties en ondertekende organisatie. Wat betreft Bewoners Organisatie Spoorwijk geniet de wijk nog lang van deze organisatie met haar menselijke aanpak op maat! Mocht u meer willen weten, dan kunt u uiteraard gerust even contact met ons opnemen. Marcel Keus (voormalig) Voorzitter BOS (Bewoners Organisatie Spoorwijk) Bij-1 maakt de naam meer dan waar. In deze kleine maar o zo vitale organisatie met een kleine professionele staf en veel vrijwilligers worden moeders en kinderen in de context van Den Haag Spoorwijk op een prima manier bij elkaar gebracht en gehouden. De kleinschalige manier van werken met toegankelijkheid voor ieder past prima in deze buurt. Verder is Bij-1 er altijd op uit om, waar mogelijk, krachten te bundelen. Jan Baronner Diaconaal medewerker Oase/Stek Projectplan Een duurzame toekomst

5 1. Probleem In de Haagse wijk Spoorwijk wonen ruim jongeren onder de 20 jaar. Daaronder zijn best veel kinderen die thuis weinig liefde ervaren. Relatief veel moeders vinden het lastig om goed voor hun kinderen te zorgen. In 2008 kwam Debby Koning, de drijvende kracht achter Moeder- en Kindcentrum Bij-1, een West- Afrikaanse moeder tegen. Ze was enkele jaren daarvoor naar Nederland gekomen en kende bijna niemand. Ze had toen drie kinderen. Via illegale onderhuur maakte ze gebruik van twee kamers in een huis. Voor de kinderen was er geen speelgoed, weinig kleding en er waren geen luiers. Haar kamers waren vies, de afwas stond opgestapeld, de gootsteen was verstopt, er was geen WC-papier en de WC lag vol met uitwerpselen. De kinderen kregen geen groente en hadden chronisch last van verkoudheid. In 2010 kreeg ze opnieuw een baby. Bij afwezigheid van een commode, kleding en kraamzorg waren ook de uitzichten voor dit kind niet goed. In dit soort situaties levert Moeder- en Kindcentrum Bij-1 ondersteuning door praktische hulp, opvoedkundige adviezen, schoonmaken met vrijwilligers en door naast de moeder en de kinderen te gaan staan. Het verhaal van deze West-Afrikaanse moeder is geen uitzondering. In Wijkperspectief Spoorwijk doet de gemeente Den Haag verschillende schokkende constateringen rond kinderen die in Spoorwijk opgroeien. 1 De basisscholen krijgen soms te maken met kinderen die onder slechte omstandigheden naar school worden gestuurd: zonder ontbijt, met weinig nachtrust en onvoldoende persoonlijke hygiëne. Veel kinderen in de voorschool, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van de basisschool kampen met ontwikkeling- en/of gedragsproblemen. Ze hebben een achterstand in hun talige, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling, hebben geen actieve leerhouding en weinig zelfvertrouwen. De ouders zijn, deels door onvoldoende kennis, te weinig stimulerend richting hun kinderen. Er is en beperkte interactie tussen ouder en kind. Bij een toenemend aantal gezinnen is er sprake van opvoedingsproblemen. Dit is o.a. terug te voeren op normvervaging waardoor de kinderen weinig respect laten zien naar ouders en omgeving en opvoedkundig onmachtige ouders. Moeder- en Kindcentrum Bij-1 wil een bijdrage leveren aan een oplossing voor deze problemen. Dit doet zij door stimulerende activiteiten, het versterken van onderling contact tussen ouders, praktische hulp, ambulant werk en trainingen. Het motto van Bij-1 is: Als één kind positief verandert, verandert de maatschappij! 1 Bron: Wijkperspectief Spoorwijk gemaakt door de gemeente Den Haag, versie 27 mei Projectplan Een duurzame toekomst

6 2. Doelstelling 2.1 Ondersteuning aan moeders en kinderen De belangrijkste doelstelling van Bij-1 is het ondersteunen van zoveel mogelijk moeders, kinderen en tieners in Spoorwijk, om zo hun vertrouwen in de toekomst en daarmee een kans op een duurzame toekomst te vergroten. Door begeleiding bij de opvoeding, trainingen en praktische hulp, willen we de kwaliteit van leven van moeders en kinderen verbeteren. We stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door ze te laten spelen en knutselen, iets waar ze in hun thuissituatie vaak onvoldoende mogelijkheden voor hebben. Hieronder treft u een indicatie van de doelstellingen qua bereik op dit vlak. Totaal willen we eind 2014 zo n 180 kinderen en jongeren onder de 20 jaar bereiken, dat is ruim 15% van de jongeren uit Spoorwijk. Bereik Moeders Tieners Kinderen Om deze groei in ondersteuning te bereiken, organiseren we meer activiteiten en breiden we het aantal vrijwilligers uit. Het aantal activiteiten zal in 2014 meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van de situatie in In hoofdstuk 4 en bijlage 3 zullen we nader in gaan op het soort activiteiten wat we voor ogen hebben. 2.2 Groei aantal vrijwilligers In het document Wijkperspectief Spoorwijk van de gemeente Den Haag constateert de gemeente: Er zijn weinig actieve bewonersgroepen en het aantal vrijwilligers bij de bewonersorganisatie is onvoldoende. Het is belangrijk dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun wijk. Aan dit probleem levert Moeder- en Kindcentrum Bij-1 een positieve bijdrage. Er zijn momenteel 26 vrijwilligers actief in het moeder- en kindcentrum, waaronder 3 mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast werkt er momenteel drie stagiaires mee. Deze mensen ondersteunen de activiteiten, helpen bij het onderhoud van het pand, zijn bestuursleden en helpen bij fondsenwerving. Samen met oprichtster Debby Koning vormen zij het kloppende hart van Stichting Bij-1. In 2011 en 2012 ligt de focus op het werven en inwerken van meer nieuwe vrijwilligers. We streven ernaar dat tegen het einde van 2014 circa 30 vrijwilligers een positieve bijdrage leveren aan Spoorwijk. Daarbij streven we naar een goede mix van externe vrijwilligers (van buiten de wijk) en vrijwilligers vanuit de doelgroep. Onder vrijwilligers verstaan we ook stagiaires. We denken aan de volgende inzet: Inzet vrijwilligers 2014 Pedagogische meidenclubs 4 Ambulant kinderwerk 2 Open kinderinloop 8 Moeder en kind spelochtend 5 Trainingen 1 Ondersteuning algemene coördinatie 1 Bestuur 5 Onderhoud pand 2 Overige vrijwilligers 2 Totaal 30 Projectplan Een duurzame toekomst

7 2.3 Verduurzaming organisatie Moeder- en Kindcentrum Bij-1 helpt kinderen om kind te kunnen zijn en moeders om moeder te zijn. Bij-1 is eind 2014 uitgegroeid tot een duurzaam en wijkbreed gedragen initiatief. Daar zullen we nog wel een aantal stappen voor moeten zetten. Hierbij valt te denken aan het aantrekken van activiteitencoördinatoren, het uitbreiden van de mogelijkheden om kinderen en moeders met elkaar in contact te brengen en dat ouders uit de wijk zelf vrijwilliger worden bij Bij-1. De succesfactor is dat Bij-1 een gewaardeerd onderdeel is en blijft van het welzijnsnetwerk. Voor een duurzame organisatie is ook een stevige financiële basis van groot belang. Deze bestaat momenteel uit een mix van inkomsten van overheden, donateurs, woningbouw- corporaties en fondsen. De kosten van Bij-1 zijn relatief laag ten opzichte van de maatschappelijke baten omdat we voornamelijk met vrijwilligers en stagiaires werken. Duurzaamheid is ontzettend belangrijk voor stichting Bij-1 en dit begrip ligt dan ook aan de basis van alles wat we doen. Daarnaast vinden we het belangrijk om vanuit de duurzaamheidgedachte samen te werken met andere organisaties in de omgeving, zodat we elkaar kunnen versterken. Door de inzet en opleiding van meer vrijwilligers, werken we aan de verduurzaming van Bij-1. Ook een verdieping van de samenwerking met andere organisaties is belangrijk in het kader van de verduurzaming. Op deze manier krijgt een strategie vorm die zo stevig is, dat op termijn zelfs bij een eventueel afscheid van Debby Koning het werk door kan gaan. Daar zijn de moeders en kinderen in Spoorwijk bij gebaat! 3. Doelgroep De doelgroep van Bij-1 bestaat uit (gebroken) gezinnen in Spoorwijk, autochtoon en allochtoon, een dwarsdoorsnede van de wijk. Het percentage allochtone bewoners in Spoorwijk ligt aanzienlijk hoger dan het Haagse gemiddelde. 2 Er wonen veel Surinaamse, Marokkaanse en Turkse mensen. Bij-1 heeft al goed contact met de verschillende culturen in de wijk. Voor iets meer dan de helft van de bewoners van Spoorwijk is het opleidingsniveau laag en bijna 70% van de bewoners heeft een laag besteedbaar inkomen. Bij-1 richt zich primair op moeders en kinderen die niet geheel zelfredzaam zijn. De leeftijd van de moeders varieert tussen de 16 en 40 jaar. De activiteiten richten zich op kinderen tussen de 0 en 12 jaar en tieners tussen de 12 en 18 jaar. Een deel van deze kinderen volgt speciaal onderwijs. 4. Planning Om tot een groter bereik en een verduurzaming van Moeder- en Kindercentrum Bij-1 te komen, werken we aan een groeiende inzet van vrijwilligers en een groei van het aantal activiteiten. In 2012 werd vooral veel tijd besteed worden aan het werven en inwerken van vrijwilligers. Door hun inzet kan de positieve invloed van Bij-1 in Spoorwijk groeien en kunnen meer moeders en kinderen ondersteund worden. In onderstaand schema treft u een schatting aan van de groei van Bij-1 die ons voor ogen staat, uitgedrukt in activiteiten. 2 Bron: Wijkperspectief Spoorwijk gemaakt door de gemeente Den Haag, versie 27 mei Projectplan Een duurzame toekomst

8 Aantal pedagogische meidenclubs Dagdelen ambulant werk per week Dagdelen kinderinloop per week Dagdelen spelochtend per week Dagdelen trainingen per week 0 0,2 0,4 0,8 1 Aantal betrokken vrijwilligers De activiteiten bij Bij-1 zijn een middel, geen doel op zich. Met goede jaarlijkse evaluaties gemaakt door de coördinator, geaccordeerd door het bestuur en besproken met samenwerkingspartners en financiers wordt de voortgang gevolgd. Waar nodig wordt tussentijds bijgestuurd. Afhankelijk van ontwikkelingen in de wijk en het succes van de vrijwilligerswerving kunnen het aantal en het type activiteiten worden bijgesteld. In 2012 en begin 2013 zal de coördinator vooral tijd besteden aan het werven van vrijwilligers, het ontwikkelen van een kwalitatieve werkwijze, donateurswerving, het verdiepen en uitbreiden van het netwerk van Bij-1 en het opzetten van nieuwe activiteiten. In 2013 en 2014 zal de nadruk meer liggen op de begeleiding van activiteiten en vrijwilligers. 5. Achtergronden 5.1 Geschiedenis In september 2000 raakt initiatiefnemer Debby Koning als vrijwilliger betrokken bij een kinderactiviteit in Spoorwijk. In 2001 verhuist zij naar deze wijk om hier vanuit het gedachtegoed van de presentietheorie directer betrokken te kunnen zijn bij de levens van kinderen en moeders. Langzamerhand groeit er een droom voor een moeder- en kindcentrum in de wijk. Om die droom te verwezenlijken gaat Debby Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) studeren. In januari 2008 sluit de bakkerij aan de Schimmelweg 1 na veertig jaar de deuren. Woningbouwvereniging Haag Wonen, eigenaar van deze bakkerij, is enthousiast over de ideeën om een moeder- en kindcentrum te vestigen in dit pand en ondersteunt dit. Vele vrijwilligers en verschillende kerken dragen een steentje bij aan de realisatie. Debby gaat als coördinator van Moeder- en Kindcentrum Bij-1 in het achterste gedeelte van het pand wonen. Begin 2009 gaat Bij-1 open voor een proefperiode van een half jaar. Er wordt gestart met een inloopmiddag op de donderdag voor kinderen. Al snel blijkt er behoefte te zijn aan meer activiteiten en al snel is Bij-1 meerdere dagen open. Inmiddels zijn er 2 dagen per week activiteiten bij Bij-1 en één keer per maand op zaterdagmiddag. Debby Koning is verhuisd naar een huurwoning vlakbij Bij-1 en de volledige ruimte wordt ingezet voor de doelen van het moeder- en kindcentrum. De afgelopen jaren heeft Debby Koning zich ontwikkeld tot een goed toegeruste professional met vele contacten in de wijk. Zij is momenteel algemeen coördinator van Moeder- en Kindcentrum Bij-1. Naast een parttime baan bij Middin werkt Debby 16 uur per week betaald voor Bij-1. Daarnaast is Rosalie Vellekoop in 2012 aangenomen om Debby te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en werkt zij momenteel 8 uur per week voor Bij-1 Projectplan Een duurzame toekomst

9 5.2 Missie, kernwaarden en werkwijze Missie Bij-1 draagt structureel bij aan het welzijn van moeders en kinderen in de Spoorwijk (Den Haag). We helpen moeders en kinderen ontdekken dat ze waardevol zijn, talenten hebben en mogen dromen. We dragen bij aan hun vertrouwen in de toekomst en vergroten daarmee de kans op een duurzame toekomst. Kernwaarden Moeder- en Kindcentrum Bij-1 werkt op basis van vier kernwaarden: Iedereen is waardevol We helpen moeders en kinderen ervaren dat ze waardevol zijn. Daardoor ontstaan na verloop van tijd mogelijkheden om talenten te ontdekken en in te zetten. Persoonlijke betrokkenheid We hebben oog voor mensen en willen persoonlijk betrokken zijn. Het draait om relaties. Wat we doen gaat verder dan werk alleen, het is ook een levensstijl. Plezier is belangrijk Binnen Bij-1 is plezier belangrijk. Dat betekent ondermeer dat we veel spelen en dat er ruimte is voor gezelligheid en creativiteit. Professionaliteit We willen het beste voor moeders en kinderen, daarom werken we professioneel. Dat betekent onder meer dat we methodisch werken en aandacht geven aan veiligheid. Werkwijze Om de werkwijze van Bij-1 kracht bij te zetten werken we met de Presentietheorie van Andries Baart, de theorie van pedagoog Reggio Emilia en Geweldloze Communicatie van Rosenberg. Deze theorieën worden hieronder nader toegelicht. Presentietheorie Binnen Bij-1 werken we volgens de presentietheorie van professor Andries Baart. Dit betekent dat onze medewerkers zo mogelijk wonen in de wijk waar ze werkzaam zijn. Dan ben je als medewerker niet alleen tijdens werkuren maar ook naast het werk aanwezig en betrokken in de levens van de doelgroep. Als medewerkers zijn wij náást professionals ook betrokken buren. Buren die naast al hun professionaliteit meer kunnen zijn dan de gewone professional die van 9 tot 5 uur werkt. Dingen die door wijkbewoners zeer op prijs worden gesteld: gemakkelijk bereikbaar, vertrouwd, bekend, laagdrempelig en veilig. In het document Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar beschrijft Andries Baart de werkwijze van de presentietheorie als volgt: Binnen de presentietheorie werken de professionals letterlijk vanaf de straat. Zij zijn dus in de leefomgeving van de buurtbewoners, dichtbij en gemakkelijk aan te klampen. De relaties kenmerken zich door natuurlijkheid. Hulpverleningsgesprekken waarbij partijen aan beide kanten van een bureau zitten, pen en papier in de aanslag, dossier op tafel en tissues in het midden, komen niet of nauwelijks voor. Het leeuwendeel van de contacten doet zich voor terwijl er iets anders gebeurt: spelen, een buurtfeest organiseren, verjaardag vieren, samen klussen, eten, opruimen, een uitstapje, papier inzamelen, Projectplan Een duurzame toekomst

10 rommel opruimen of gewoon zomaar, ergens op de hoek van de straat. Ondertussen leren buurtbewoner en werker elkaar kennen, groeit er vertrouwen en ontstaat er ruimte om over persoonlijke kwesties te praten. Dat gebeurt dan ook: open, indringend, gemotiveerd tot hulp en aanpakken. De werkers gaan zo nodig even mee naar binnen, zoeken in huis het een en ander uit, helpen bij de contacten met reguliere hulpverleners, maar zien ook het leven dat lukt en gunnen hun de eer die juist bij kwetsbare mensen zo gemakkelijk teniet wordt gedaan. Naast onze eigen activiteiten voor moeders en kinderen willen wij een voorpost zijn voor andere professionele hulpverleningsorganisatie. Voor een groot aantal moeders en ouders is de drempel naar het reguliere maatschappelijk werk of bureau jeugdzorg te hoog. Hierdoor kunnen problemen escaleren, omdat ouders niet de hulp durven zoeken die ze nodig hebben. Vanwege onze laagdrempeligheid krijgen wij van ouders het vertrouwen om hen door te verwijzen en te begeleiden naar de juiste professionele instelling. Geweldloze communicatie Geweldloos Communiceren volgens Rosenberg, houdt in; het communiceren van je 1. waarneming, 2. gevoel, 3. behoefte en vervolgens komen met een 4. verzoek. Je communiceert om te verbinden. In meer detail zien deze vier stappen in het Geweldloze communicatiemodel er als volgt uit. 1. Waarneming. In de waarneming neem je kaal waar wat je hoort of ziet. Je voegt géén interpretaties toe. Geweldloos is Je zit onderuitgezakt op de bank en reageert niet op mijn verhaal. in plaats van Je begrijpt me niet en je luistert niet naar me. 2. Gevoel. Na je waarneming ga je naar je gevoel (emotie) in plaats van een verhaal ervan te maken of gedachten te vormen over wat anderen doen. Geweldloos is Ik voel me alleen in plaats van Ik voel dat jij geen verantwoordelijkheid op je neemt. Dit laatste is interpretatie van iemands gedrag. 3. Behoefte. gevoelens worden veroorzaakt door behoeften. Positieve of negatieve gevoelens hangen samen met of je behoefte van dat moment wordt ingevuld. Belangrijk is dat je eigen behoefte de oorzaak is van je gevoel en niet het gedrag van de ander. Geweldloos is Ik voel me geïrriteerd omdat ik behoefte heb aan jouw ondersteuning in plaats van Ik voel me geïrriteerd omdat jij de afwas niet hebt gedaan. 4. Verzoek. Een verzoek is een bewust en nauwkeurig positief geformuleerde boodschap aan de ander. Je geeft aan wat je wilt in plaats van wat je niet wilt. Als je een verzoek doet, sta je per definitie open voor een 'Nee'. Dit is een aanknopingspunt voor verdere dialoog. Geweldloos is Zou je willen proberen op tijd te zijn voor het eten? in plaats van Zorg je ervoor dat ik niet weer in mijn eentje moet eten?. Reggio Emilia is benadering die pedagogiek van het luisteren wordt genoemd, in plaats van pedagogiek van het vertellen. Het kind staat in deze visie heel centraal. Vanaf de geboorte is het kind al bezig met de communicatie met de ander en met de wereld. Kinderen zijn heel erg sociaal en zijn heel nieuwsgierig en leergierig. Volgens deze visie moeten dan ook met hen omgaan op een manier waarbij we voor ogen houden dat kinderen niet dom zijn, maar veel weten en eigen ideeën en gedachtes hebben. Elk kind is uniek en moet ook zo benaderd worden. Als volwassenen kan men er dus niet vanuit gaan dat ze het kind kennen, maar ze moeten naar het kind luisteren, om hen zo te leren kennen. Door de omgang met de kinderen en dus door te luisteren, leert men het kind kennen. Communicatie is heel belangrijk. Dit omdat op die manier de verschillende gedachten, ideeën en theorieën met elkaar uitgewisseld kunnen worden en er van elkaar geleerd kan worden. Projectplan Een duurzame toekomst

11 Binnen deze theorie bestaat het begrip honderd talen, dat houdt in dat het kind wel op honderd verschillende manieren in verschillende talen kan communiceren. Dat kan zijn door bijvoorbeeld dans, tekenen, knutselen, zingen etc. Deze vormen van communicatie worden gezien als middel om te communiceren en dus niet als verrijking van de kunstdisciplines. Het belangrijkste is dus dat de kinderen met een open instelling benaderd worden. Dit om erachter te komen wat de kinderen belangrijk en interessant vinden. 5.3 Organisatie Voor Bij-1 is in 2011 een eigen stichting opgericht, gericht op een duurzame toekomst; Stichting Bij-1. Deze Haagse stichting heeft een onbetaald bestuur bestaande uit de volgende leden: - Lindsey Vlaardingerbroek (voorzitter) - Gertjan Slaman (penningmeester) - Martin Zwaard (secretaris) De statutaire doelstelling van Stichting Bij-1 luidt: De stichting heeft ten doel vanuit een Christelijke grondslag en identiteit bij te dragen aan het welzijn van gezinnen. Om dit te bereiken verrichten we allerlei activiteiten die het welzijn van gezinnen ondersteunen. Ook richtten we ons op het werven, toerusten en begeleiden van vrijwilligers om hen te ondersteunen in het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor deze doelgroep, die leiden tot sociale, emotionele en geestelijke ontwikkeling van de ander, ongeacht diens geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. 6. Begroting Hieronder ziet u de begroting voor de jaren 2011 t/m De doelstelling is na 2014 op hoofdlijnen te functioneren conform de laatste begroting, met wel een andere financieringsstructuur, zie het dekkingsplan in hoofdstuk Medewerkers en vrijwilligers Salaris algemeen coördinator (0,7 FTE) Vrijwilligersvergoedingen (o.a. reiskosten) Opleidingskosten / vakliteratuur Adviseur personeel en vrijwilligers Opvragen verklaringen van goed gedrag Activiteitenkosten Promotie richting wijkbewoners Aanschaf methodieken/materialen Uitstapjes met kinderen uit de wijk Inhuur externe trainers Knutselmaterialen Speelmaterialen Consumpties Huisvestingskosten Huur Het salaris is op basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, schaal 8, trede 2 (Begeleider vrijwilligers / Leidinggevende 1). Op basis van het brutosalaris voor 0,7 FTE is een schatting van de werkgeverslasten gemaakt. 4 In 2013 start naar verwachting een tweede meidenclub, wat extra kosten met zich meebrengt voor aanschaf van een methodiek met bijbehorende training voor vrijwilligers. Projectplan Een duurzame toekomst

12 Onderhoud en aankleding Energie Overige Audio- en videoapparatuur / computer en printer Materialen voor werving vrijwilligers Kosten jaarrekening Bankkosten Oprichtingskosten eigen stichting Verzekeringen Bestuurskosten Telefoon en internet Onvoorziene uitgaven Totaal Toelichting inzet betaalde coördinator De inzet van een betaalde coördinator vormt één van de grootste kostenposten. In 2010 werd de coördinator voor 0,2 FTE gesubsidieerd door stadsdeel Laak. Daarnaast zette de huidige coördinator (Debby Koning) zich vrijwillig in voor twee dagen per week (0,4 FTE). Deze vrijwillige inzet was helaas niet continueerbaar op die voet, omdat Debby Koning onvoldoende in haar levensonderhoud kon voorzien. Begeleiding door een professionele coördinator is wel nodig, juist ook als Moeder- en Kindcentrum Bij-1 op lange termijn grotendeels door vrijwilligers gedragen wordt. Gezien de heftige problematiek die soms speelt is een terugvaloptie nodig als vrijwilligers de problematiek niet meer overzien. Een parttime betaalde kracht is ook nodig om de kwaliteit te waarborgen en voor de begeleiding van vrijwilligers. In de jaren t/m 2014 is een betaalde coördinatie van naar schatting 0,7 FTE nodig om tot een duurzame toekomst voor Bij-1 te komen. Binnen deze tijd worden de volgende taken uitgevoerd: Contacten leggen in de wijk om onderling contact tussen wijkbewoners te bevorderen en deelname aan activiteiten van Bij-1 te stimuleren. Een goede interne structuur opbouwen. Werven, begeleiden en als back-up functioneren voor vrijwilligers en stagiaires. Bij een deel van de activiteiten aanwezig zijn (t.b.v. de kwaliteit en als gezicht van Bij-1). Werven van bestuursleden en informatievoorziening richting het bestuur. Bijwonen van overleggen binnen de wijk en op landelijk niveau, hoofdlijnen van de samenwerking vorm geven. Inhoudelijke en financiële rapportages en overige formaliteiten. Het maken van communicatiematerialen voor wijkbewoners, vrijwilligers en donateurs. Projectplan Een duurzame toekomst

13 7. Dekkingsplan Hieronder treft u het dekkingsplan aan voor de jaren tot en met Wat betreft de dekking willen we structurele kosten dekken door een groeiende inbreng van donateurs. Ook op overheden en woningbouwverenigingen doen we een beroep voor ondersteuning. Realisatie Gemeente Den Haag / Stadsdeel Laak Fonds Oranje Fonds SKAN Donateurs Haag Wonen Stichting Zonnige jeugd Diaconie van de PGG Stichting Kinderfonds van Dusseldorp Stichting Levi Lassen Haëlla Stichting Mara Rotterdam Overige fondsen (o.a. bovenstaande) Totaal Toen we het eerste plan Een duurzame toekomst in 2010 schreven hadden we de verwachting dat de bijdragen zouden stijgen van de woningbouwverenigingen die actief zijn in Spoorwijk. Dit jaar is gebleken dat Haag Wonen de financiële toezegging vanaf 2013 beëindigt; en ook de ondersteuning van Vestia is op dit moment nog onzeker. In deze tijd waarin de lokale overheid veel moet bezuinigen zullen we een groter beroep moeten doen op overige fondsen en donateurs. In 2013 gaan we met diverse organisaties praten om met hun te brainstormen over hoe we de duurzaamheid van Bij-1 ook na 2014 kunnen garant stellen. Hiervoor mogen we een beroep doen op de Sesam academie via Fonds 1818 en verder willen we ook kennis opdoen vanuit het bedrijfsleven. Verder gaan we in gesprek met andere soortgelijke projecten en een fondsenbureau om van hun meer te leren over hoe we de inkomsten vanuit donateurs kunnen vergroten. Uiteraard is het beleid van Bij-1 om de structurele kosten grotendeels te laten dekken door een bijdrage van donateurs. Op termijn willen we de resterende 33% (zo n ) aanvragen bij een verscheidenheid aan fondsen, om de kosten van specifieke (en zich steeds vernieuwende en ontwikkelende) activiteiten en projecten te dekken. Projectplan Een duurzame toekomst

14 8. Bijlagen Bijlage 1: Context, gegevens over Spoorwijk Om de context in Spoorwijk te schetsen maken we gebruik van gegevens uit Wijkperspectief Spoorwijk. 5 Spoorwijk telde op 1 januari inwoners. Dit aantal gaat volgens de bevolkingsprognose voor de wijk de komende jaren toenemen. Het woningbestand bestaat voor het grootste deel uit oudere woningen. Spoorwijk wordt de laatste jaren op grote schaal vernieuwd. Hierdoor neemt het aandeel nieuwbouw toe. In Spoorwijk leven meer kinderen dan gemiddeld in Den Haag: Spoorwijk Den Haag 0 t/m 19 32% 23% 20 t/m 64 62% 64% 65 en ouder 6% 13% In Spoorwijk wonen veel minder mensen met een Nederlandse achtergrond dan gemiddeld in Den Haag: Spoorwijk Den Haag Nederlands 31% 53% Turks 14% 7% Marokkaans 10% 5% Surinaams 26% 10% Antilliaans en Arubaans 4% 3% Overig 15% 21% Bijna tweederde van de bewoners wil graag in de wijk blijven. Het opleidingniveau is gemiddeld laag. Bijna 70% van de bewoners heeft ook een laag besteedbaar inkomen en het aandeel niet werkzame personen ligt met ruim 8% hoger dan gemiddeld. Een groot deel van de bewoners van Spoorwijk heeft een laag inkomen en bevindt zich op de armoede grens. Deze bewoners zijn vaak onvoldoende in staat hun problemen zelf op te lossen. De voedselbank wordt veel gebruikt. Adequate toeleiding naar de juiste voorzieningen (waaronder bijzondere bijstand, WMO, schuldhulp, etc.) is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Den Haag. In de leeftijd 4-12 jaar zijn de belangrijkste problemen: opvoeding, taalachterstanden, ontwikkelingsachterstanden, weinig sociale vaardigheden, negatief gedrag om aandacht te krijgen. 5 Bron: Wijkperspectief Spoorwijk gemaakt door de gemeente Den Haag, versie 27 mei Projectplan Een duurzame toekomst

15 Bijlage 2: Samenwerkingspartners Moeder- en Kindcentrum Bij-1 werkt samen met vele organisaties. Hier noemen we de belangrijkste: Commissie Spoorwijk Al meer dan vier jaar komen regelmatig vertegenwoordigers van organisaties in Spoorwijk bij elkaar met als doel de leefbaarheid in de wijk en het welzijn van de bewoners te verbeteren. De Commissie Spoorwijk bestaat uit vertegenwoordigers van de twee basisscholen, welzijnswerk, politie, leefbaarheid, opbouwwerk en de bewonersorganisatie. Medewerkers van Bij-1 zijn sinds de oprichting van Commissie Spoorwijk deel van dit overleg. Gemeente Den Haag stadsdeel Laak Het stadsdeelkantoor subsidieert Bij-1 met participatiegelden. Er is regelmatig overleg met de medewerkers van de afdeling Welzijn, Jeugd en Burgerschap. Woningbouw coöperatie Haag Wonen De woningbouw coöperatie Haag Wonen is eigenaar van het pand waar het centrum Bij-1 in zit. Centrum voor Jeugd en Gezin Vanuit meerdere disciplines van het centrum voor Jeugd en Gezin worden er moeders doorverwezen naar de moeder- en kindochtenden van Bij-1. Moeders informeren Moeders Moeders informeren moeders koppelen ervaren moeders aan nieuwe moeders om kennis en ervaring uit te wisselen. Onderling verwijzen we moeders naar elkaar door. I-Shop De wissel In de *i-shop kunnen bewoners terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, (vrijwilligers)werk, ontspanning, inkomen en met vragen of ideeën over hun buurt. Buurtbewoners worden hier ook doorverwezen naar Bij-1. Den Haag Cares Via Den Haag Cares ontvangt Bij-1 regelmatig vrijwilligers uit het Haagse bedrijfsleven voor de activiteiten en ook wordt Bij-1 meegenomen in de jaarlijkse kerstactie van Den Haag Cares, waarbij ze cadeaus inzamelen voor arme kinderen. Laaktheater Laaktheater is het theater in de wijk. We hebben goed onderling contact en werken zo mogelijk samen. Stek Oase/Kariboe bibi Het diaconale werk van STEK heeft een belangrijke functie in de wijk. We werken samen met de jongensclub en waar mogelijk nog meer. Onderling is er regelmatig overleg over de ontwikkelingen in de wijk. Stichting Present Present is een makelaar tussen vrijwilligersgroepen en hulpzoekenden in Den Haag. Met diverse teams hebben ze Bij-1 geholpen en bewoners van Spoorwijk. Projectplan Een duurzame toekomst

16 Bijlage 3: Beschrijving activiteiten Project 1: Moeder en kind spelochtend Beschrijving Een moeder en kind spelochtend is gericht op moeders met kinderen onder de basisschoolleeftijd. Moeders kunnen elkaar tijdens deze ochtend onder het genot van koffie of thee in de huiskamer en spelkamer ontmoeten, terwijl de kinderen in de spelkamer kunnen spelen. Er is ruimte om samen met andere moeders een opvoeddilemma te bespreken. We geloven dat iedere moeder in staat is om veel situaties in het gezin zelf goed op te vangen, maar dat je niet alles weet over de opvoeding van je kleine. Juist door er met andere moeders over te hebben vind je zelf een antwoord op een opvoedingsvraag en kun je de andere moeder weer van een antwoord voorzien. Doel - Een veilige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor moeders te creëren waardoor er in de wijk een warme gemeenschap ontstaat voor in het bijzonder sociaal geïsoleerde moeders - Het ondersteunen en begeleiden van moeders bij de zorg en opvoeding van hun kinderen - Het doorverwijzen en begeleiden van moeders naar professionele hulpverlening. Voornamelijk die moeders die van nature niet zelf contact met de professionele hulpverlening zouden zoeken omdat de drempel vanwege taal of andere redenen te hoog is. Doelgroep Moeders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Verwachte resultaten - Iedere week twee moeder- en kind spelochtend waar gemiddeld 7 moeders met hun kinderen komen. - Moeders laten merken vanuit persoonlijke gesprekken dat zij middels Bij-1 oplossingen hebben gevonden voor opvoedkundige dilemma s. - Moeders die anders niet zo snel hulp zouden hebben gezocht, zijn onder begeleiding van Bij-1 doorverwezen naar professionele hulpverleningsinstanties. Projectplan Een duurzame toekomst

17 Project 2: Ambulante begeleiding moeders Beschrijving Wij bieden ondersteuning aan moeders die door diverse omstandigheden behoefte hebben aan extra input op het gebied van begeleiding, opvoedkunde en zorg. Het gaat hier bijvoorbeeld om moeders: die slecht Nederlands spreken, die zorg dragen voor gehandicapte kinderen, die worstelen met een sociale achterstand of die in een sociaal isolement leven. Wij bieden hen begeleiding, huisbezoeken, coaching, opvoedkunde, zorg op maat. Wij bezoeken naast de moeders ook de kinderen aan huis. Doel - Versterken van relaties met moeders die in het centrum Bij-1 komen - Begeleiden en ondersteunen van moeders op het gebied van opvoedkunde en zorg middels individuele gesprekken, huisbezoeken, begeleiding en coaching. - Moeders doorverwijzen naar professionele hulpverlening - Voorportaal zijn voor eventuele professionele hulp in het gezin - Aandacht en zorg geven aan het individuele kind, waardoor het kind zich gewaardeerd weet - Contact maken met en leren kennen van de ouders van kinderen die op de activiteiten van Bij-1 komen Doelgroep Moeders die door diverse omstandigheden behoefte hebben aan extra input en begeleiding vanuit Bij-1 Verwachte resultaten In de periode januari december 2013 willen we tussen de 5 en 10 moeders extra ondersteuning en begeleiding geven. Deze moeders hebben we leren kennen: - vanuit de contacten die worden opgebouwd met moeders vanuit de moeder- en kinderinloop - vanuit de huisbezoeken bij de kinderen die betrokken zijn bij de meerdere activiteiten - vanuit de contacten met moeders in de buurt, op straat en via ons netwerk in de wijk Projectplan Een duurzame toekomst

18 Project 3: Kinderinloop middagen Beschrijving Twee middagen per week is het centrum Bij-1 open voor kinderen uit de wijk. Ze zijn welkom en kunnen knutselen, een spelletje spelen en lezen in de activiteitenruimte. In de spelkamer kunnen ze spelen; in de poppenhoek en keuken, in de bouwhoek met lego, duplo of blokken, op de speelmat of zich verkleden in de verkleedhoek. Er is thee en een koekje en ruimte voor de kinderen om een kletspraatje te maken met een van de leiding. Veel van de kinderen die komen, hebben thuis niet veel speelgoed en spelen vaak op straat. De kinderinloop is voor hen een veilige plek om te spelen, waar er aandacht voor hen is en waar ze zich thuis kunnen voelen. Bovendien is het een omgeving waar ze omgangsvormen leren en leren samenspelen en conflicten oplossen. Doel - Het creëren van een veilige en gezellige ruimte waar kinderen kunnen (leren) spelen - Het creëren van een veilige ruimte waar kinderen hun verhaal kwijt kunnen - Stimuleren van de ontwikkeling van sociale vaardigheden - Aandacht voor de groep en voor het individuele kind Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar Verwachte resultaten Gedurende het seizoen van januari 2013 tot december 2013 komen er gemiddeld vierentwintig kinderen naar de twee inloopmiddagen. Dit is verdeeld over twee middagen, waar per middag maximaal 13 kinderen kunnen komen. In totaal bereiken we ruim 60 kinderen. Projectplan Een duurzame toekomst

19 Project 4: Ambulant kinderwerk Beschrijving Ontplooiing ambulante spelactiviteiten Een aantal tijden gedurende de week begeven medewerkers van Bij-1 zich op plekken in Spoorwijk waar kinderen spelen of samenkomen. We doen dit omdat wij het belangrijk vinden om ook kinderen buiten het centrum Bij-1 te ontmoeten. Verjaardagen: Verjaardagen zijn voor kinderen heel belangrijk. In elke cultuur worden ze weer anders gevierd. In sommige culturen krijgt een kind geen cadeautje voor zijn/haar verjaardag van de ouder(s). De kinderen van Bij-1 krijgen van Bij-1 een verjaardagscadeau. Individueel spelen: Naast de kinderinloop komen sommige kinderen ook vaker langs bij het centrum Bij-1. Mocht dit uitkomen, kan er een spelletje met hen worden gespeeld, kletsen ze wat of mogen de kinderen zelfstandig spelen in de spelkamer. Doel - Veiligheid bieden op straat - Spelmomenten creëren met kinderen op straat - Contact leggen en onderhouden met kinderen - Kinderen doorverwijzen naar de projecten van Bij-1 - Aandacht en zorg geven aan het individuele kind, waardoor het kind zich gewaardeerd weet Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar Verwachte resultaten Gedurende het seizoen van januari 2013 tot december 2013 krijgen minimaal veertig kinderen een cadeautje voor hun verjaardag. Projectplan Een duurzame toekomst

20 Project 5: Meidenclubs met meidenwerkmethode SuperWoman Beschrijving In Spoorwijk zijn er grote groepen multiculturele meiden in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. Veel tienermeiden gaan door periodes waar ze zich even niet zo goed raad weten met zichzelf. Wat kan je concreet voor zo n meisje betekenen? Omdat we geloven dat je meiden meer dan alleen een luisterend oor kunt bieden, werken we binnen Bij-1 met de relationele meidenwerkmethode SuperWoman, ontwikkeld door het jongerenwelzijnswerk YfCIThe Mall met een bijbehorend wekelijks clubprogramma voor meiden van jaar. Bij de aanschaf van de methodiek ontvang je als organisatie een gedegen training om met deze methodiek en doelgroep aan de slag te kunnen gaan. We gaan in een informele setting middels deze methodiek met meiden aan de slag rond vragen als Wie ben ik? Welke talenten heb ik in huis? Hoe ga ik met jongens om? Meer informatie op Doel - Relaties opbouwen met tienermeiden in de wijk Spoorwijk - Creatief en doelgericht bezig gaan met thema s als zelfbeeld, gezond leven en seksualiteit Doelgroep Meisjes in de leeftijd van jaar Verwachte resultaten Gedurende het seizoen van januari 2013 tot december 2013 komen er gemiddeld negen meiden naar het wekelijkse clubprogramma, die door de inzet van dit programma en de betrokkenheid van de medewerkers zich op een positieve wijze verder zullen ontwikkelen. Projectplan Een duurzame toekomst

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie