Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018"

Transcriptie

1 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door de ogen van een ander, is mijn kind al lange tijd dood Door de ogen van een ander heb ik dus totaal geen pijn Door de ogen van een ander moet het nu maar eens over zijn Maar de ogen van die ander, moeten eens door de mijne kijken. (Nicole Heijting, lotgenoot) Stichting Elyse Simone de Beauvoirlaan BG Huizen Mei 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding Missie, visie en doelstellingen Stichting Elyse Ontstaan Missie/visie Doelstellingen Achtergrond en toekomst Wat hebben tot op heden bereikt? Werkzaamheden van de Stichting Financiën... 7 De manier waarop de Stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen Het bestuur Overzicht gegevens Stichting Bijlage 1. ANBI Stichting Elyse Bijlage 2. Ontstaan Stichting Elyse Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur Beleidsplan Stichting Elyse

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Elyse De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2012 en gevestigd te Huizen. Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat Iris Lusse, oprichter en voorzitter van Stichting Elyse, na een zwangerschap van 20 weken en 2 dagen haar dochter Elyse verloor. In deze periode kwam Iris erachter dat niet alles even goed geregeld is voor mensen die dit overkomt. Zij besloot Stichting Elyse op te zetten met als doel de hiaten die zij ervaren heeft te dichten, zodat anderen die dit overkomt makkelijker de juiste informatie vinden en beter ondersteund kunnen worden. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Stichting Elyse heeft in december 2012 een ANBI status aangevraagd. Op februari 2013 is aan stichting Elyse de ANBI status toegekend. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Dit plan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstellingen van de stichting Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting De manier waarop de Stichting geld werft Het beheer van vermogen van de stichting De besteding van het vermogen van de stichting Het functioneren van het bestuur Het bestuur van de Stichting Elyse Iris van Herwijnen-Lusse, Voorzitter Beleidsplan Stichting Elyse

4 Inleiding Stichting Elyse is er voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden voor de 24 e week zwangerschap. Stichting Elyse staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, geldschieters, landelijke bekendheid, netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijke wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel nodig. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Elyse landelijk bekendheid te geven, geld te verwerven om haar doelstellingen waar te maken. Doel is dat de Stichting, in samenwerking met derden, een landelijk aanspreekpunt, coördinatiepunt (verzamelpunt) wordt over alles wat deze doelgroep behelsd. Het bestuur van Stichting Elyse staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij dan van elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn. Dit om te voorkomen dat informatie onoverzichtelijk wordt, organisaties en instanties door diverse mensen benaderd worden, wat mogelijk weerstand met zich mee kan brengen, mensen op dezelfde manier geïnformeerd worden dus dat er één aanspreekpunt is. Tenslotte ter voorkoming dat men steeds opnieuw het wiel uitvindt. Uitgangspunten zijn Informatie en communicatie o Dit houdt o.a. voorzien in actuele makkelijk vindbare informatie op de website van Stichting Elyse en sociale media. Een toolbox met brieven en informatie voor instanties en nabestaanden. Communicatie met relevante instanties en derden. Het opzetten van een goede nazorg voor nabestaanden en ouders Benaderen van opleidingen in de zorgsector met als doel dat dit onderwerp meer in de opleidingsprogramma s wordt opgenomen. Hierdoor moet het voor zorgverleners duidelijker worden hoe te handelen in deze situatie en waar informatie gevonden kan worden Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en professionele PR activiteiten wil Stichting Elyse haar naamsbekendheid en haar structuur verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn. Juridisch o Aanpassing maar in iedergeval eenduidige voorlichting over de Wet op de lijkbezorging, wetgeving over ziekteverzuim, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Het bespreekbaar maken van eventueel rouwverlof. Financieel o Om de continuïteit van Stichting Elyse te waarborgen, heeft het inzamelen van geld een hoge prioriteit. Gedacht kan worden aan: sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving. o Om dit te realiseren zal de Stichting diverse instanties aanschrijven. o Het oplossen van financiële vragen. Als je nu niet verzekerd bent? Mogelijkheid tot het afsluiten van een lening en onder welke voorwaarden? Beleidsplan Stichting Elyse

5 1. Missie, visie en doelstellingen Stichting Elyse 1.1.Ontstaan Stichting Elyse is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Naar voren kwam dat voor kinderen geboren en overleden (als ook levenloos geboren kinderen) voor de 24 ste week zwangerschap en hun nabestaanden, niet alles goed geregeld is in Nederland. Stichting Elyse is ontstaan vanuit een lokaal initiatief in de Gemeente Huizen om een gedenkplek op te zetten voor deze kinderen Al snel bleek dat Stichting Elyse in een landelijke behoefte voorziet. Meer mensen lopen tegen dezelfde beperkingen en belemmeringen aan. Inmiddels is Stichting Elyse uitgegroeid tot een landelijke stichting die opkomt voor ouders en nabestaanden van kinderen die geboren en overleden zijn voor de 24 e week zwangerschap. Stichting Elyse is er voor iedereen in Nederland, die te maken heeft met de geboorte en overlijden van een kind voor de 24e week zwangerschap, ongeacht religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en ongeacht of dit spontaan gebeurt, op medische gronden of om een andere reden. November 2012 is Stichting Elyse is de akte van oprichting ondertekend. Begin 2013 heeft Stichting Elyse de ANBI status gekregen. 1.2 Missie/visie Een missie geeft Stichting Elyse een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting Elyse wil zijn en waar ze voor wil gaan, hoe wil Stichting Elyse zich onderscheiden en hoe wij willen handelen. Missie, waar staat de stichting voor? Iedereen in Nederland moet een kind dat geboren en overleden, is voor de 24e week zwangerschap op gepaste wijze kunnen begraven of cremeren en/of gedenken. Wet- en regelgeving, instanties en informatie moeten aansluiten op de wensen van ouders in deze situaties. Visie Stichting Elyse heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt. Als alle doelstellingen bereikt zijn, wordt beoordeeld of Stichting Elyse nog bestaansrecht heeft. 1.3 Doelstellingen Stichting Elyse heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: Belangenbehartiging voor deze doelgroep bij diverse instanties en de overheid. Het opzetten van regionale gedenkplekken met gedenkteken, voor kinderen die na een zwangerschap van 1 t/m 24 weken, geboren en overleden of levenloos geboren zijn, waar iedereen die hier behoefte aan heeft het kind ten een kleine vergoeding kan begraven of cremeren *. Informeren, voorlichten en ondersteunen van degenen die met dit verlies te maken krijgen. * Een kleine vergoeding. Op dit moment is het afhankelijk van je verzekeringsmaatschappij of je verzekerd bent voor de kosten als je een kindje wil begraven of cremeren dat jonger is dan 24 weken oud is. Inmiddels zijn er beleidsafspraken gemaakt met de grootste begrafenisondernemers middels het Verbond van Verzekeraars maar het Beleidsplan Stichting Elyse

6 advies blijft om goed na te gaan of iemand ook recht heeft op een vergoeding. Als je geen begrafenispolis hebt afgesloten voor jezelf draai je zelf voor de gemaakte kosten op. Wat wil de Stichting realiseren? (nadere omschrijving) Gemeente gedenkplekken Om regionaal gedenkplekken en -tekens te realiseren, vragen wij mensen zich in te zetten om een gedenkplek te realiseren in een gemeente. Stichting Elyse ondersteunt bij het doorlopen van de procedure, met informatie en geld voor het gedenkteken. Begrafenisondernemingen verzekeringen/financiën Een kind begraven of cremeren brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de individuele wensen kan dit een behoorlijk bedrag zijn. Stichting Elyse is momenteel met een uitvaartverzekering in gesprek om hier een voorziening voor te treffen die branche- breed gedragen wordt. Overheid wetgeving Wij vragen de overheid wettelijk iets te regelen voor deze situatie, als ouders hun kind verliezen bij een zwangerschap van onder de 24 weken bijvoorbeeld een verkorte periode van zwangerschapsverlof/rouwverlof om afscheid te nemen van je kind, een aanpassing van de ziektewet. Erkenning van deze kinderen binnen de wet, is een 24 wekengrens nog wel wenselijk? De overheid de diverse instanties (gemeente, ziekenhuizen, begrafenisondernemers) beter informeert over de wetgeving omdat er veel diversiteit voorkomt in het toepassen van de wet. Ervoor zorg dragen dat er regionale gedenkplekken in Nederland gerealiseerd worden waar ouders hun kindje op gepaste wijze, tegen een kleine vergoeding kunnen begraven of cremeren. De overheid kan gemeenten hierbij ondersteunen. Het in kaart brengen hoe vaak het voorkomt dat een zwangerschap onder de 24 weken wordt beëindigd. Er is wel een rapport over hoe vaak dit in het ziekenhuis gebeurt maar hoe het zit met spontane miskramen (achter de voordeur) is niet bekend. Vermoedelijk is de problematiek groter dan gedacht! Cijfers ontbreken. Jaarrapportage zwangerschapsafbreking 2010 Jaarrapportage 2010 wet afbreking zwangerschap (rapport in te zien op de website van de Stichting) Vragen overheid Voorbeeld vragen-opmerkingen overheid (In te zien op de website van de Stichting) Voorlichting In contact treden met kraamzorginstellingen om ook voor deze doelgroep nazorg te realiseren. Voorlichting op opleidingen om beter om te kunnen gaan met deze doelgroep. Met zorgverzekeringen nagaan hoe zij kunnen voorzien in een aangepast kraampakket na de bevalling. Zorgverzekeraar overleg hoe zij het beste kunnen handelen in een dergelijke situatie. Stichting Elyse verzamelt informatie en ervaringen en geeft dit door aan iedereen die hier behoefte aan heeft. Beleidsplan Stichting Elyse

7 2. Achtergrond en toekomst Stichting Elyse is in 2012 opgericht vanuit een persoonlijke ervaring. Al snel bleek een grotere behoefte te zijn om deze doelgroep meer onder de aandacht te brengen. Iedereen kent immers wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft gehad met het verlies van een vroeggeboren kindje of miskraam. Stichting Elyse verwacht aankomende jaren een toename in de behoefte om een kind (eren) van onder de 24 weken te begraven. Hiervoor zijn een aantal redenen: Mensen willen op een gepaste wijze afscheid kunnen nemen van hun kind. Langzaam maar zeker komt er meer openheid om miskramen te bespreken. Vrouwen worden op latere leeftijd zwanger wat de kans op complicaties en miskramen vergroot. In 2006 is een 20 weken echo ingevoerd (prenatale screening). Door deze echo kunnen voortijdig allerlei aanwezige lichamelijke afwijkingen geconstateerd worden. Tegenwoordig kan de wetenschap steeds meer op het gebied van prenatale screening denk aan bijvoorbeeld een vlokkentest, nekplooimeting of vruchtwaterpunctie. Deze testen brengen de chromosomen van een kind in kaart waardoor ook afwijkingen zichtbaar worden met het eventueel afbreken van een zwangerschap tot gevolg. 3. Wat hebben tot op heden bereikt? Gemeente Huizen heeft een gedenkplek op de Nieuwe Algemene Begraafplaats beschikbaar gesteld. Elselien de Graaf (beeldhouwer)heeft een gedenkteken ontwerpen voor de gedenkplekken in Nederland. Het is het streven om op korte termijn het eerste gedenkteken te plaatsen bij de gedenkplek in de gemeente Huizen. Monuta uitvaartverzekeraar heeft oktober 2012 dit onderwerp in gebracht bij het Verbond van Verzekeraars met als resultaat het advies om kinderen die geboren en overleden zijn voor de 24 e week te vergoeden. onderneming is bereidt op korte termijn te praten over een voorziening voor deze doelgroep. Begrafenisondernemers benaderen de stichting voor advies bijvoorbeeld uit Drachten Stichting Elyse heeft bekendheid bij j ziekenhuizen en verloskundigen in de omgeving van Gooi en Vechtstreek. Samenwerking met Kandeel over een zwanger app. De stichting is in gesprek met een zorgverzekeraar om in betere zorg/rouwverwerking voor deze doelgroep te voorzien. Stichting Elyse heeft in diverse maandbladen en kranten gestaan. Hiermee heeft zij veel bekendheid gekregen. o Libelle april 2013 o Personeelsblad Monuta januari 2013 o Maandblad Vriendin november 2012 o Krantenartikel Huizer Courant augustus 2012 o Krantenartikel Gooi en Eemlander juli 2012 Beleidsplan Stichting Elyse

8 o Internet artikel en Youtube filmpje Dichtbij.nl 4. Werkzaamheden van de Stichting Hoe wil de stichting haar doelen bereiken? Stichting Elyse wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht blijven brengen van de belangen voor deze doelgroep bij de overheid, verzekeraars, ziekenhuizen, verloskundigen, gemeente begrafenisondernemers en derden net zolang totdat iedereen op dezelfde eenduidige manier handelt en de wet- en regelgeving op dezelfde en juiste manier wordt toegepast. Om dit te realiseren zal de stichting continu middels (sociale)media, brieven deze instanties blijven benaderen. Verder wil de Stichting samen werken met instanties om hiervoor wet- en regelgeving en eventuele beleidsregels aan te passen. Het voorzien van informatie aan opleidingen, ziekenhuizen, kraamzorg, e.d. hoe beter om te gaan met deze doelgroep. Ontwikkelen van een toolkit voor ouders, belanghebbenden en instanties. Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting Elyse. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aan vullen. Stichting Elyse blijft haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan. Stichting Elyse blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk. De reden om dit te doen is erkenning en aandacht voor deze doelgroep en de werving van geld. Stichting Elyse streeft naar het opbouwen van (samenwerkings)relaties tussen de diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren. 5. Financiën Om de doelen van stichting Elyse te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. MAAR wil de Stichting kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan is meer geld noodzakelijk. Dit geld zal dan besteedt worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen, meer diepgang in dit onderwerp, pr activiteiten, standbeelden, begraafplekken, lening voor mensen die hun kind willen begraven maar geen geld hebben om dit te doen, ontwikkelen van een overzicht begraafplaatsen in Nederland die specifiek aandacht besteden, organisaties die ondersteunen bij rouwverwerking, organisatie van praatgroepen/opvang etc. Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting: Globale incidatie jaarlijkse kosten op jaarbasis Internetpagina 50, - Postzegels 10,- A4 papier 21,- Printer inkt 150, - Afschrijving computer (3 jaar) 200, - Afschrijving printer (3 jaar) 150,- Reiskosten 300,- Telefoonkosten 500,- Inschrijving Kamer van Koophandel 50, - Beleidsplan Stichting Elyse

9 Bankkosten (boekingskosten, aanhouden rekening e.d.) 100,- Maakkosten standbeeldje bij schenkingen boven een 1500,- bepaald bedrag Eenmalige kosten oprichting 550,- Stichting Elyse heeft een offerte voor een standbeeld ontworpen door Elselien van der Graaf. Afhankelijk van de giften en sponsering zal een keuze gemaakt worden welk standbeeld geplaatst gaat worden. De kosten per standbeeld kunnen verlaagd worden als er een mal wordt gemaakt waardoor er op meerdere plekken tegelijk in Nederland hetzelfde standbeeld wordt geplaatst. Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. De manier waarop de Stichting geld werft De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijke maatschappelijk diner of het benaderen van de plaatselijke Rotary, Loins Club of het inzetten van multimedia en social media. Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. Stichting Elyse is kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de website en andere sociale media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten. Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn. Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! Beleidsplan Stichting Elyse

10 Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van. Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 6. Het beheer en de besteding van het vermogen Stichting Elyse is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Elyse zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten,danwel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat het totaal bedrag voor een standbeeld bereikt is. Daar er in Nederland geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt. De stichting beheert Bankrekeningnummer: t.n.v. Stichting Elyse, Rabobank Huizen. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Als blijkt dat Stichting Elyse haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 7. Het bestuur Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorzitter: I.T.M. Lusse Secretaris: M.G. de Greeff Penningmeester: M. van Herwijnen Bestuurslid: A. van der Veen Beleidsplan Stichting Elyse

11 Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid).het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer,overleg over de besteding van het geld. Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden. Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Elyse. Deze akte is op te vragen bij Stichting Elyse. Een eerste aanzet voor het huishoudelijk reglement vindt u in bijlage 3. Dit regelement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden door Stichting Elyse. Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 4. Juridische en fiscale structuur. 8. Overzicht gegevens Stichting Stichting Elyse is een Stichting en is ingeschreven te Huizen, onder nummer KvK nummer: , adres Simone de Beauvoirlaan 53, 1277 BG Huizen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen bestuurslid. Voorzitter: I.T.M. Lusse Secretaris: M.G. de Greeff Penningmeester: M. van Herwijnen Bestuurslid: A. van der Veen Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: Het banknummer van de Stichting is: Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie Contacten met de stichting verlopen via of Simone de Beauvoirlaan 53, 1277 BG Huizen Beleidsplan Stichting Elyse

12 Bijlage 1. ANBI Stichting Elyse ANBI-status Stichting Elyse gaat ervan uit begin 2013 een zogenaamde erkenning ANBI-status. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst en Stichting Elyse is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals: Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting Elyse voldoet daaraan. De regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven: Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling. Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden Beleidsplan Stichting Elyse

13 van kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten. Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet bliken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven. Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. De certificering van Stichting Elyse als ANBI kunt u vanaf..terugvinden op Bijlage 2. Ontstaan Stichting Elyse Persoonlijke tekst Stichting Elyse is ontstaan doordat Iris na een zwangerschap van 20 weken en 2 dagen haar dochter Elyse verloor. In deze periode kwam Iris erachter dat niet alles even goed geregeld is voor mensen die dit overkomt. Overal waar zij kwam was iedereen even vriendelijk en meelevend. In het ziekenhuis, op de begraafplaats, bij de winkel om een mandje uit te zoeken maar een procedure ontbrak. Iedereen zat op een eiland maar er waren nog geen bruggen. Zwangerschapsverlof, kraampakket of verzekering het was allemaal niet geregeld. Wat haar erg veel pijn deed was dat zij haar kindje niet kon begraven in haar eigen woonplaats. Zij schreef een brief aan de gemeente met de vraag of het mogelijk was een gedenkplek te beschikking te stellen waarbij een passend gedenkteken geplaats kon worden. De gemeente reageerde direct. De plek is gerealiseerd, het standbeeld is het vervolg. Deze positieve reactie gaf Iris moed en doorzettingsvermogen en besloot zij Stichting Elyse op te zetten met als doel haar ervaring te delen en bruggen te bouwen voor anderen, zodat deze weg beter behandelbaar is in de toekomst. Iedereen die in verwachting is, gaat er vanuit, dat na een zwangerschap van 40 weken een kind gezond wordt geboren. Maar een zwangerschap loopt weleens anders dan verwacht! Stichting Elyse is opgezet voor ouders die hun kind verliezen voor de 24 e week zwangerschap. De reden dat Stichting Elyse zich in op deze doelgroep richt is omdat voor deze doelgroep nog weinig geregeld is in Nederland. Een bevalling kan zich spontaan aandienen voor de 24e week maar ook kan er besloten zijn de zwangerschap om bepaalde redenen af te breken. Beide situaties zijn even droevig. Vragen die dan op kunnen komen zijn: Wat doe ik met mijn kind? Hoe kan ik dit begraven? Ben ik verzekerd? Hoe gaat het in het ziekenhuis? Krijg ik zwangerschapsverlof? Wat zegt de wet? Zo zijn er heel veel vragen. Beleidsplan Stichting Elyse

14 Op deze vragen wil Stichting Elyse antwoord geven, hoewel dit nog niet altijd mogelijk is. Daarnaast wil de Stichting zich inzetten voor gedenkplekken, voorlichting en meer bekendheid bij instanties zodat zij beter met deze situatie om kunnen gaan. Het verlies van een kind is dramatisch voor ouders en de omgeving. Alle verwachtingen vallen in duigen. Er begint een proces van rouwverwerking. Iedereen in Nederland heeft bij het verlies van een kind recht op een goede uitvaart, rouwverwerking, informatie en nazorg. Dit blijkt voor kinderen geboren en overleden, of levenloos geboren kinderen tussen de 1 en 24 weken niet altijd vanzelfsprekend. Door mensen en (overheids)instanties wakker te schudden dat er ook iets voor deze doelgroep geregeld moet worden hoopt Stichting Elyse dat iedereen in Nederland zijn of haar kindje op een passende manier een waardig afscheid kan geven waarna vol begrip het rouwverwerkingsproces kan plaatsvinden waarbij de voorzieningen goed zijn afgestemd op deze situatie. De stichting is er voor iedereen voor wie te maken heeft met het verlies van een kind voor de 24ste week zwangerschap of dit nu spontaan is gebeurt of op medische gronden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Help mee om dit onderwerp op de agenda te krijgen bij instanties. Geef de mensen die dit overkomt een recht op waardig afscheid en rouwproces. Help ouders bij het verwerken van hun verlies! Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement De Notariële acte is als apart document bijgevoegd. Onderstaand is een eerste opzet voor het regelement te vinden wat Stichting Elyse aankomende jaren zal gaan ontwikkelen. Artikel 9 Reglementen (overgenomen uit de notariële acte) 1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al wat naar zijn oordeel regeling of nadere regeling nodig heeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. 2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend. In het huishoudelijk reglement zullen, indien noodzakelijk en/of van toepassing een aantal zaken worden toegelicht. Gedacht kan worden aan: - Elk bestuurslid is verplicht een verklaring van goed gedrag aan te vragen alvorens hij/zij een bestuursfunctie binnen de Stichting mag uitoefenen. - Functiebeschrijvingen van de bestuursleden (wie doet wat, taken/verantwoordelijkheden, hoeveel tijdsinvestering het vraagt) - Bij wijziging van het bestuur hoeft niet opnieuw naar de notaris te worden gegaan, het inschrijven van het nieuwe bestuurslid en het uitschrijven van het oude bestuurslid is voldoende - Regelmatig wordt nagegaan of het beleidsplan nog actueel is (richting en indien nodig gewijzigd) - Wervingsplan bestuursleden (binden en boeien) - Toelichting op de vergadering, besluitvorming en vertegenwoordiging - De wijze waarop statuten kunnen worden gewijzigd en de waarde van een reglement dat iedereen zich ook hieraan moet houden. - Hoe om te gaan met vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten) Beleidsplan Stichting Elyse

15 Dit reglement zal aankomende jaren nog verder ontwikkeld worden en door het bestuur met een meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Na vaststelling door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de opgestelde statuten/akte en het reglement te houden. Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen. 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. 6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking en successierechten. 7. De Stichting is niet BTW- plichtig. Beleidsplan Stichting Elyse

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie 2013 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterscriptie KERK & BELASTING Naam student: Lukas Coenraats Studentnummer: 319669 Begeleider: Drs. J.E. van den Berg Bergen

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT WAAROM IS GEVEN BELANGRIJK? Cultuurmecenaat ontstaat wanneer iemand geld of andere middelen aan kunst en cultuur geeft, zonder hier directe materiële

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie