Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018"

Transcriptie

1 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door de ogen van een ander, is mijn kind al lange tijd dood Door de ogen van een ander heb ik dus totaal geen pijn Door de ogen van een ander moet het nu maar eens over zijn Maar de ogen van die ander, moeten eens door de mijne kijken. (Nicole Heijting, lotgenoot) Stichting Elyse Simone de Beauvoirlaan BG Huizen Mei 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding Missie, visie en doelstellingen Stichting Elyse Ontstaan Missie/visie Doelstellingen Achtergrond en toekomst Wat hebben tot op heden bereikt? Werkzaamheden van de Stichting Financiën... 7 De manier waarop de Stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen Het bestuur Overzicht gegevens Stichting Bijlage 1. ANBI Stichting Elyse Bijlage 2. Ontstaan Stichting Elyse Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur Beleidsplan Stichting Elyse

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Elyse De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2012 en gevestigd te Huizen. Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat Iris Lusse, oprichter en voorzitter van Stichting Elyse, na een zwangerschap van 20 weken en 2 dagen haar dochter Elyse verloor. In deze periode kwam Iris erachter dat niet alles even goed geregeld is voor mensen die dit overkomt. Zij besloot Stichting Elyse op te zetten met als doel de hiaten die zij ervaren heeft te dichten, zodat anderen die dit overkomt makkelijker de juiste informatie vinden en beter ondersteund kunnen worden. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn. Na de akte volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Stichting Elyse heeft in december 2012 een ANBI status aangevraagd. Op februari 2013 is aan stichting Elyse de ANBI status toegekend. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Dit plan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstellingen van de stichting Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting De manier waarop de Stichting geld werft Het beheer van vermogen van de stichting De besteding van het vermogen van de stichting Het functioneren van het bestuur Het bestuur van de Stichting Elyse Iris van Herwijnen-Lusse, Voorzitter Beleidsplan Stichting Elyse

4 Inleiding Stichting Elyse is er voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden voor de 24 e week zwangerschap. Stichting Elyse staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. Uitdagingen zijn het zoeken van sponsoren, geldschieters, landelijke bekendheid, netwerken. Deze activiteiten zijn noodzakelijke wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijke helder doel nodig. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Elyse landelijk bekendheid te geven, geld te verwerven om haar doelstellingen waar te maken. Doel is dat de Stichting, in samenwerking met derden, een landelijk aanspreekpunt, coördinatiepunt (verzamelpunt) wordt over alles wat deze doelgroep behelsd. Het bestuur van Stichting Elyse staat positief tegenover initiatieven en mensen die dezelfde doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat wij dan van elkaars initiatieven en informatie op de hoogte zijn. Dit om te voorkomen dat informatie onoverzichtelijk wordt, organisaties en instanties door diverse mensen benaderd worden, wat mogelijk weerstand met zich mee kan brengen, mensen op dezelfde manier geïnformeerd worden dus dat er één aanspreekpunt is. Tenslotte ter voorkoming dat men steeds opnieuw het wiel uitvindt. Uitgangspunten zijn Informatie en communicatie o Dit houdt o.a. voorzien in actuele makkelijk vindbare informatie op de website van Stichting Elyse en sociale media. Een toolbox met brieven en informatie voor instanties en nabestaanden. Communicatie met relevante instanties en derden. Het opzetten van een goede nazorg voor nabestaanden en ouders Benaderen van opleidingen in de zorgsector met als doel dat dit onderwerp meer in de opleidingsprogramma s wordt opgenomen. Hierdoor moet het voor zorgverleners duidelijker worden hoe te handelen in deze situatie en waar informatie gevonden kan worden Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en professionele PR activiteiten wil Stichting Elyse haar naamsbekendheid en haar structuur verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn. Juridisch o Aanpassing maar in iedergeval eenduidige voorlichting over de Wet op de lijkbezorging, wetgeving over ziekteverzuim, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Het bespreekbaar maken van eventueel rouwverlof. Financieel o Om de continuïteit van Stichting Elyse te waarborgen, heeft het inzamelen van geld een hoge prioriteit. Gedacht kan worden aan: sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving. o Om dit te realiseren zal de Stichting diverse instanties aanschrijven. o Het oplossen van financiële vragen. Als je nu niet verzekerd bent? Mogelijkheid tot het afsluiten van een lening en onder welke voorwaarden? Beleidsplan Stichting Elyse

5 1. Missie, visie en doelstellingen Stichting Elyse 1.1.Ontstaan Stichting Elyse is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Naar voren kwam dat voor kinderen geboren en overleden (als ook levenloos geboren kinderen) voor de 24 ste week zwangerschap en hun nabestaanden, niet alles goed geregeld is in Nederland. Stichting Elyse is ontstaan vanuit een lokaal initiatief in de Gemeente Huizen om een gedenkplek op te zetten voor deze kinderen Al snel bleek dat Stichting Elyse in een landelijke behoefte voorziet. Meer mensen lopen tegen dezelfde beperkingen en belemmeringen aan. Inmiddels is Stichting Elyse uitgegroeid tot een landelijke stichting die opkomt voor ouders en nabestaanden van kinderen die geboren en overleden zijn voor de 24 e week zwangerschap. Stichting Elyse is er voor iedereen in Nederland, die te maken heeft met de geboorte en overlijden van een kind voor de 24e week zwangerschap, ongeacht religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid en ongeacht of dit spontaan gebeurt, op medische gronden of om een andere reden. November 2012 is Stichting Elyse is de akte van oprichting ondertekend. Begin 2013 heeft Stichting Elyse de ANBI status gekregen. 1.2 Missie/visie Een missie geeft Stichting Elyse een eigen identiteit. De missie vertelt wat Stichting Elyse wil zijn en waar ze voor wil gaan, hoe wil Stichting Elyse zich onderscheiden en hoe wij willen handelen. Missie, waar staat de stichting voor? Iedereen in Nederland moet een kind dat geboren en overleden, is voor de 24e week zwangerschap op gepaste wijze kunnen begraven of cremeren en/of gedenken. Wet- en regelgeving, instanties en informatie moeten aansluiten op de wensen van ouders in deze situaties. Visie Stichting Elyse heeft de overtuiging dat deze missie kan worden waargemaakt. Als alle doelstellingen bereikt zijn, wordt beoordeeld of Stichting Elyse nog bestaansrecht heeft. 1.3 Doelstellingen Stichting Elyse heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: Belangenbehartiging voor deze doelgroep bij diverse instanties en de overheid. Het opzetten van regionale gedenkplekken met gedenkteken, voor kinderen die na een zwangerschap van 1 t/m 24 weken, geboren en overleden of levenloos geboren zijn, waar iedereen die hier behoefte aan heeft het kind ten een kleine vergoeding kan begraven of cremeren *. Informeren, voorlichten en ondersteunen van degenen die met dit verlies te maken krijgen. * Een kleine vergoeding. Op dit moment is het afhankelijk van je verzekeringsmaatschappij of je verzekerd bent voor de kosten als je een kindje wil begraven of cremeren dat jonger is dan 24 weken oud is. Inmiddels zijn er beleidsafspraken gemaakt met de grootste begrafenisondernemers middels het Verbond van Verzekeraars maar het Beleidsplan Stichting Elyse

6 advies blijft om goed na te gaan of iemand ook recht heeft op een vergoeding. Als je geen begrafenispolis hebt afgesloten voor jezelf draai je zelf voor de gemaakte kosten op. Wat wil de Stichting realiseren? (nadere omschrijving) Gemeente gedenkplekken Om regionaal gedenkplekken en -tekens te realiseren, vragen wij mensen zich in te zetten om een gedenkplek te realiseren in een gemeente. Stichting Elyse ondersteunt bij het doorlopen van de procedure, met informatie en geld voor het gedenkteken. Begrafenisondernemingen verzekeringen/financiën Een kind begraven of cremeren brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de individuele wensen kan dit een behoorlijk bedrag zijn. Stichting Elyse is momenteel met een uitvaartverzekering in gesprek om hier een voorziening voor te treffen die branche- breed gedragen wordt. Overheid wetgeving Wij vragen de overheid wettelijk iets te regelen voor deze situatie, als ouders hun kind verliezen bij een zwangerschap van onder de 24 weken bijvoorbeeld een verkorte periode van zwangerschapsverlof/rouwverlof om afscheid te nemen van je kind, een aanpassing van de ziektewet. Erkenning van deze kinderen binnen de wet, is een 24 wekengrens nog wel wenselijk? De overheid de diverse instanties (gemeente, ziekenhuizen, begrafenisondernemers) beter informeert over de wetgeving omdat er veel diversiteit voorkomt in het toepassen van de wet. Ervoor zorg dragen dat er regionale gedenkplekken in Nederland gerealiseerd worden waar ouders hun kindje op gepaste wijze, tegen een kleine vergoeding kunnen begraven of cremeren. De overheid kan gemeenten hierbij ondersteunen. Het in kaart brengen hoe vaak het voorkomt dat een zwangerschap onder de 24 weken wordt beëindigd. Er is wel een rapport over hoe vaak dit in het ziekenhuis gebeurt maar hoe het zit met spontane miskramen (achter de voordeur) is niet bekend. Vermoedelijk is de problematiek groter dan gedacht! Cijfers ontbreken. Jaarrapportage zwangerschapsafbreking 2010 Jaarrapportage 2010 wet afbreking zwangerschap (rapport in te zien op de website van de Stichting) Vragen overheid Voorbeeld vragen-opmerkingen overheid (In te zien op de website van de Stichting) Voorlichting In contact treden met kraamzorginstellingen om ook voor deze doelgroep nazorg te realiseren. Voorlichting op opleidingen om beter om te kunnen gaan met deze doelgroep. Met zorgverzekeringen nagaan hoe zij kunnen voorzien in een aangepast kraampakket na de bevalling. Zorgverzekeraar overleg hoe zij het beste kunnen handelen in een dergelijke situatie. Stichting Elyse verzamelt informatie en ervaringen en geeft dit door aan iedereen die hier behoefte aan heeft. Beleidsplan Stichting Elyse

7 2. Achtergrond en toekomst Stichting Elyse is in 2012 opgericht vanuit een persoonlijke ervaring. Al snel bleek een grotere behoefte te zijn om deze doelgroep meer onder de aandacht te brengen. Iedereen kent immers wel iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft gehad met het verlies van een vroeggeboren kindje of miskraam. Stichting Elyse verwacht aankomende jaren een toename in de behoefte om een kind (eren) van onder de 24 weken te begraven. Hiervoor zijn een aantal redenen: Mensen willen op een gepaste wijze afscheid kunnen nemen van hun kind. Langzaam maar zeker komt er meer openheid om miskramen te bespreken. Vrouwen worden op latere leeftijd zwanger wat de kans op complicaties en miskramen vergroot. In 2006 is een 20 weken echo ingevoerd (prenatale screening). Door deze echo kunnen voortijdig allerlei aanwezige lichamelijke afwijkingen geconstateerd worden. Tegenwoordig kan de wetenschap steeds meer op het gebied van prenatale screening denk aan bijvoorbeeld een vlokkentest, nekplooimeting of vruchtwaterpunctie. Deze testen brengen de chromosomen van een kind in kaart waardoor ook afwijkingen zichtbaar worden met het eventueel afbreken van een zwangerschap tot gevolg. 3. Wat hebben tot op heden bereikt? Gemeente Huizen heeft een gedenkplek op de Nieuwe Algemene Begraafplaats beschikbaar gesteld. Elselien de Graaf (beeldhouwer)heeft een gedenkteken ontwerpen voor de gedenkplekken in Nederland. Het is het streven om op korte termijn het eerste gedenkteken te plaatsen bij de gedenkplek in de gemeente Huizen. Monuta uitvaartverzekeraar heeft oktober 2012 dit onderwerp in gebracht bij het Verbond van Verzekeraars met als resultaat het advies om kinderen die geboren en overleden zijn voor de 24 e week te vergoeden. onderneming is bereidt op korte termijn te praten over een voorziening voor deze doelgroep. Begrafenisondernemers benaderen de stichting voor advies bijvoorbeeld uit Drachten Stichting Elyse heeft bekendheid bij j ziekenhuizen en verloskundigen in de omgeving van Gooi en Vechtstreek. Samenwerking met Kandeel over een zwanger app. De stichting is in gesprek met een zorgverzekeraar om in betere zorg/rouwverwerking voor deze doelgroep te voorzien. Stichting Elyse heeft in diverse maandbladen en kranten gestaan. Hiermee heeft zij veel bekendheid gekregen. o Libelle april 2013 o Personeelsblad Monuta januari 2013 o Maandblad Vriendin november 2012 o Krantenartikel Huizer Courant augustus 2012 o Krantenartikel Gooi en Eemlander juli 2012 Beleidsplan Stichting Elyse

8 o Internet artikel en Youtube filmpje Dichtbij.nl 4. Werkzaamheden van de Stichting Hoe wil de stichting haar doelen bereiken? Stichting Elyse wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht blijven brengen van de belangen voor deze doelgroep bij de overheid, verzekeraars, ziekenhuizen, verloskundigen, gemeente begrafenisondernemers en derden net zolang totdat iedereen op dezelfde eenduidige manier handelt en de wet- en regelgeving op dezelfde en juiste manier wordt toegepast. Om dit te realiseren zal de stichting continu middels (sociale)media, brieven deze instanties blijven benaderen. Verder wil de Stichting samen werken met instanties om hiervoor wet- en regelgeving en eventuele beleidsregels aan te passen. Het voorzien van informatie aan opleidingen, ziekenhuizen, kraamzorg, e.d. hoe beter om te gaan met deze doelgroep. Ontwikkelen van een toolkit voor ouders, belanghebbenden en instanties. Samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die raakvlakken hebben met Stichting Elyse. Hierdoor ontstaan weer extra kansen. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aan vullen. Stichting Elyse blijft haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijke voor de invulling en uitvoering hiervan. Stichting Elyse blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk. De reden om dit te doen is erkenning en aandacht voor deze doelgroep en de werving van geld. Stichting Elyse streeft naar het opbouwen van (samenwerkings)relaties tussen de diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren. 5. Financiën Om de doelen van stichting Elyse te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten, basis kosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. MAAR wil de Stichting kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan is meer geld noodzakelijk. Dit geld zal dan besteedt worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen, meer diepgang in dit onderwerp, pr activiteiten, standbeelden, begraafplekken, lening voor mensen die hun kind willen begraven maar geen geld hebben om dit te doen, ontwikkelen van een overzicht begraafplaatsen in Nederland die specifiek aandacht besteden, organisaties die ondersteunen bij rouwverwerking, organisatie van praatgroepen/opvang etc. Onderstaand een globaal overzicht van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting: Globale incidatie jaarlijkse kosten op jaarbasis Internetpagina 50, - Postzegels 10,- A4 papier 21,- Printer inkt 150, - Afschrijving computer (3 jaar) 200, - Afschrijving printer (3 jaar) 150,- Reiskosten 300,- Telefoonkosten 500,- Inschrijving Kamer van Koophandel 50, - Beleidsplan Stichting Elyse

9 Bankkosten (boekingskosten, aanhouden rekening e.d.) 100,- Maakkosten standbeeldje bij schenkingen boven een 1500,- bepaald bedrag Eenmalige kosten oprichting 550,- Stichting Elyse heeft een offerte voor een standbeeld ontworpen door Elselien van der Graaf. Afhankelijk van de giften en sponsering zal een keuze gemaakt worden welk standbeeld geplaatst gaat worden. De kosten per standbeeld kunnen verlaagd worden als er een mal wordt gemaakt waardoor er op meerdere plekken tegelijk in Nederland hetzelfde standbeeld wordt geplaatst. Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. De manier waarop de Stichting geld werft De stichting wil dit geld binnen krijgen door: sponsering, donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met donateurs en organisaties actief, samenwerkingspartners, onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijke maatschappelijk diner of het benaderen van de plaatselijke Rotary, Loins Club of het inzetten van multimedia en social media. Verder wil de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften benaderen om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties. Stichting Elyse is kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de website en andere sociale media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten. Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn. Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer Donaties (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! Beleidsplan Stichting Elyse

10 Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van. Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 6. Het beheer en de besteding van het vermogen Stichting Elyse is als ANBI stichting verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Elyse zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten,danwel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan totdat het totaal bedrag voor een standbeeld bereikt is. Daar er in Nederland geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt. De stichting beheert Bankrekeningnummer: t.n.v. Stichting Elyse, Rabobank Huizen. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Als blijkt dat Stichting Elyse haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 7. Het bestuur Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorzitter: I.T.M. Lusse Secretaris: M.G. de Greeff Penningmeester: M. van Herwijnen Bestuurslid: A. van der Veen Beleidsplan Stichting Elyse

11 Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: Overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen e.d., PR en communicatie (bekendheid).het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer,overleg over de besteding van het geld. Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, netwerken en communicatie, de secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden. Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Elyse. Deze akte is op te vragen bij Stichting Elyse. Een eerste aanzet voor het huishoudelijk reglement vindt u in bijlage 3. Dit regelement zal aankomende jaren verder ontwikkeld worden door Stichting Elyse. Tenslotte willen wij nog verwijzen bijlage 4. Juridische en fiscale structuur. 8. Overzicht gegevens Stichting Stichting Elyse is een Stichting en is ingeschreven te Huizen, onder nummer KvK nummer: , adres Simone de Beauvoirlaan 53, 1277 BG Huizen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen bestuurslid. Voorzitter: I.T.M. Lusse Secretaris: M.G. de Greeff Penningmeester: M. van Herwijnen Bestuurslid: A. van der Veen Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: Het banknummer van de Stichting is: Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie Contacten met de stichting verlopen via of Simone de Beauvoirlaan 53, 1277 BG Huizen Beleidsplan Stichting Elyse

12 Bijlage 1. ANBI Stichting Elyse ANBI-status Stichting Elyse gaat ervan uit begin 2013 een zogenaamde erkenning ANBI-status. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst en Stichting Elyse is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals: Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting Elyse voldoet daaraan. De regels waaraan onze stichting zich houdt kunnen als volgt worden omschreven: Het 'beschikkingsmacht criterium': Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Het 'bestedingscriterium': Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling. Beleidsbepalers (de bestuurders of leden van de raad van toezicht) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen).kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden Beleidsplan Stichting Elyse

13 van kosten van het werven van geld. Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten. Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet bliken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven. Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. De certificering van Stichting Elyse als ANBI kunt u vanaf..terugvinden op Bijlage 2. Ontstaan Stichting Elyse Persoonlijke tekst Stichting Elyse is ontstaan doordat Iris na een zwangerschap van 20 weken en 2 dagen haar dochter Elyse verloor. In deze periode kwam Iris erachter dat niet alles even goed geregeld is voor mensen die dit overkomt. Overal waar zij kwam was iedereen even vriendelijk en meelevend. In het ziekenhuis, op de begraafplaats, bij de winkel om een mandje uit te zoeken maar een procedure ontbrak. Iedereen zat op een eiland maar er waren nog geen bruggen. Zwangerschapsverlof, kraampakket of verzekering het was allemaal niet geregeld. Wat haar erg veel pijn deed was dat zij haar kindje niet kon begraven in haar eigen woonplaats. Zij schreef een brief aan de gemeente met de vraag of het mogelijk was een gedenkplek te beschikking te stellen waarbij een passend gedenkteken geplaats kon worden. De gemeente reageerde direct. De plek is gerealiseerd, het standbeeld is het vervolg. Deze positieve reactie gaf Iris moed en doorzettingsvermogen en besloot zij Stichting Elyse op te zetten met als doel haar ervaring te delen en bruggen te bouwen voor anderen, zodat deze weg beter behandelbaar is in de toekomst. Iedereen die in verwachting is, gaat er vanuit, dat na een zwangerschap van 40 weken een kind gezond wordt geboren. Maar een zwangerschap loopt weleens anders dan verwacht! Stichting Elyse is opgezet voor ouders die hun kind verliezen voor de 24 e week zwangerschap. De reden dat Stichting Elyse zich in op deze doelgroep richt is omdat voor deze doelgroep nog weinig geregeld is in Nederland. Een bevalling kan zich spontaan aandienen voor de 24e week maar ook kan er besloten zijn de zwangerschap om bepaalde redenen af te breken. Beide situaties zijn even droevig. Vragen die dan op kunnen komen zijn: Wat doe ik met mijn kind? Hoe kan ik dit begraven? Ben ik verzekerd? Hoe gaat het in het ziekenhuis? Krijg ik zwangerschapsverlof? Wat zegt de wet? Zo zijn er heel veel vragen. Beleidsplan Stichting Elyse

14 Op deze vragen wil Stichting Elyse antwoord geven, hoewel dit nog niet altijd mogelijk is. Daarnaast wil de Stichting zich inzetten voor gedenkplekken, voorlichting en meer bekendheid bij instanties zodat zij beter met deze situatie om kunnen gaan. Het verlies van een kind is dramatisch voor ouders en de omgeving. Alle verwachtingen vallen in duigen. Er begint een proces van rouwverwerking. Iedereen in Nederland heeft bij het verlies van een kind recht op een goede uitvaart, rouwverwerking, informatie en nazorg. Dit blijkt voor kinderen geboren en overleden, of levenloos geboren kinderen tussen de 1 en 24 weken niet altijd vanzelfsprekend. Door mensen en (overheids)instanties wakker te schudden dat er ook iets voor deze doelgroep geregeld moet worden hoopt Stichting Elyse dat iedereen in Nederland zijn of haar kindje op een passende manier een waardig afscheid kan geven waarna vol begrip het rouwverwerkingsproces kan plaatsvinden waarbij de voorzieningen goed zijn afgestemd op deze situatie. De stichting is er voor iedereen voor wie te maken heeft met het verlies van een kind voor de 24ste week zwangerschap of dit nu spontaan is gebeurt of op medische gronden. De stichting heeft geen winstoogmerk. Help mee om dit onderwerp op de agenda te krijgen bij instanties. Geef de mensen die dit overkomt een recht op waardig afscheid en rouwproces. Help ouders bij het verwerken van hun verlies! Bijlage 3. Notaris Akte (statuten)/ voorzet Reglement De Notariële acte is als apart document bijgevoegd. Onderstaand is een eerste opzet voor het regelement te vinden wat Stichting Elyse aankomende jaren zal gaan ontwikkelen. Artikel 9 Reglementen (overgenomen uit de notariële acte) 1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al wat naar zijn oordeel regeling of nadere regeling nodig heeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. 2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend. In het huishoudelijk reglement zullen, indien noodzakelijk en/of van toepassing een aantal zaken worden toegelicht. Gedacht kan worden aan: - Elk bestuurslid is verplicht een verklaring van goed gedrag aan te vragen alvorens hij/zij een bestuursfunctie binnen de Stichting mag uitoefenen. - Functiebeschrijvingen van de bestuursleden (wie doet wat, taken/verantwoordelijkheden, hoeveel tijdsinvestering het vraagt) - Bij wijziging van het bestuur hoeft niet opnieuw naar de notaris te worden gegaan, het inschrijven van het nieuwe bestuurslid en het uitschrijven van het oude bestuurslid is voldoende - Regelmatig wordt nagegaan of het beleidsplan nog actueel is (richting en indien nodig gewijzigd) - Wervingsplan bestuursleden (binden en boeien) - Toelichting op de vergadering, besluitvorming en vertegenwoordiging - De wijze waarop statuten kunnen worden gewijzigd en de waarde van een reglement dat iedereen zich ook hieraan moet houden. - Hoe om te gaan met vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten) Beleidsplan Stichting Elyse

15 Dit reglement zal aankomende jaren nog verder ontwikkeld worden en door het bestuur met een meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Na vaststelling door het bestuur is iedereen verplicht zich aan de opgestelde statuten/akte en het reglement te houden. Bijlage 4. Juridische en fiscale structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaren van registergoederen met een meerderheid van stemmen. 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 4. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de Stichting en van alle bestuurders en de mutaties daarin in het openbare Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 5. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. 6. De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking komt voor het verlaagde tarief van ten aanzien van schenking en successierechten. 7. De Stichting is niet BTW- plichtig. Beleidsplan Stichting Elyse

Stichting De Club van Polen

Stichting De Club van Polen Stichting De Club van Polen Beleidsplan 2014-2016 Stichting De Club van Polen Jan van Galenlaan 44 2253 VC Voorschoten 071 5765229 cvpolen@gmail.com www.clubvanpolen.nl Vastgesteld door het bestuur op

Nadere informatie

Stichting Onze Berg bestaat uit een enthousiaste groep mensen, die hun sportiviteit graag inzetten voor het ondersteunen van het goede doel.

Stichting Onze Berg bestaat uit een enthousiaste groep mensen, die hun sportiviteit graag inzetten voor het ondersteunen van het goede doel. Stichting Onze Berg Stichting Onze Berg bestaat uit een enthousiaste groep mensen, die hun sportiviteit graag inzetten voor het ondersteunen van het goede doel. Beleidsplan 2013 2018 Stichting Onze Berg

Nadere informatie

Beleidsplan stichting vrienden voor purmerend

Beleidsplan stichting vrienden voor purmerend Beleidsplan stichting vrienden voor purmerend Inhoudsopgave Voorwoord... Inleiding... 1 - Missie, visie en doelstellingen Stichting Vrienden voor Purmerend 1.1 Ontstaan... 1.2 Missie/visie... 1.3 Doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan ( ) Stichting Muzikaal Welkom

Beleidsplan ( ) Stichting Muzikaal Welkom Beleidsplan (2017-2020) Stichting Muzikaal Welkom Stichting Muzikaal Welkom Carbasiusstraat 21 1447PG Purmerend Website: muzikaalwelkom.nl Email: info@muzikaalwelkom.nl Telefoon: 0299 642370 Voorwoord

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN HELP ORGANIZATION PARTICIPATION EDUCATION Voor kinderen die slachtoffer zijn van ziekte, armoede, oorlog, (natuur)rampen of sociale omstandigheden. Kinderen zullen je niet herinneren om de dingen die je

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING JOSEBA 2013-2015

BELEIDSPLAN STICHTING JOSEBA 2013-2015 BELEIDSPLAN STICHTING JOSEBA 2013-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Joseba, opgesteld voor de periode 2013-2015. Stichting Joseba is opgericht en notarieel geregistreerd op

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Voorwoord: De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda.

Voorwoord: De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda. Beleidsplan Stichting AddValue2 Voorwoord: De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juni 2015 en gevestigd te Breda. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ctalents Amsteldijk HX Amsterdam

Beleidsplan Stichting Ctalents Amsteldijk HX Amsterdam Stichting Ctalents Beleidsplan 2015-2020 Stichting Ctalents Amsteldijk 53 1074 HX Amsterdam 020 676 54 16 info@ctalents.nl Inhoud Voorwoord 3 1 Stichting Ctalents 4 2 Werkzaamheden Stichting Ctalents 6

Nadere informatie

Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020

Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020 Stichting Wens op Wielen Beleidsplan 2016-2020 Stichting Wens op Wielen - Moessorgskystraat 52-1323 PT Almere - 088-0064350 IBAN NL55Rabo0365166235 KvK 55125425 - RSIN 851576096 - info@stichtingwensopwielen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pikala 2015 2018. Inhoudsopgave

Beleidsplan Stichting Pikala 2015 2018. Inhoudsopgave Beleidsplan Stichting Pikala 2015 2018 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie, doelstellingen Stichting Pikala 1.1 Onstaan 1.2.1 Missie 1.2.3 Visie 1.3 Doelstellingen 2. Achtergrond en toekomst

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Natstraat

Stichting Vrienden van de Natstraat Stichting Vrienden van de Natstraat Het aanschaffen, onderhouden en beheren van een rolstoelbus ten behoeve van het vervoer van de bewoners van de Van der Natstraat 1 t/m 4 in Rijnsburg Beleidsplan 2015-2020

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING NIDA 2014-2019

BELEIDSPLAN STICHTING NIDA 2014-2019 BELEIDSPLAN STICHTING NIDA 2014-2019 Datum: 25-4- 2014 Stichting Nida Taandersplein 1, 3027 CN Rotterdam info@stichtingnida.nl www.stichtingnida.nl Inschrijvingsnummer Kvk 24409885 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING Tikkie jij bent hem!

BELEIDSPLAN STICHTING Tikkie jij bent hem! Blad 1 BELEIDSPLAN STICHTING Tikkie jij bent hem! Uitgave 2015-2019 Oosterhout: 05-12-2016 Stichting Tikkie jij bent hem! De Hoge Hofstraat 23 6678AE Oosterhout Gld tel: 0481481545 of 0683992294 stichtingtikkiejijbenthem@gmail.com

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM

BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM BELEIDSPLAN STICHTING WHEELS4FREEDOM 2015-2020 15-09-2015 Stichting Wheels4Freedom Mambo 48 2152 SV Nieuw Vennep info@wheels4freedom.nl / www.wheels4freedom.nl KvK nummer : 63889722 RSIN : 855441951 IBAN

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Care4Needs

Beleidsplan Stichting Care4Needs Beleidsplan Stichting Care4Needs 2017-2019 Stichting Care4Needs Slachthuisstraat 280 9713MR Groningen info@care4needs.com www.care4needs.com 0031(0)630151737 Inschrijvingsnummer KVK: 67435645 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Beleidsplan 2015-2018 Mensen verbinden zit in ons DNA! 1 Inhoudsopgave Voorwoord.... 3 Inleiding.... 4 1. Missie, visie en doelstelling Stichting Philia... 5 1.1.Ontstaan... 5 1.2 Missie/visie... 5 1.3

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Financieel Paspoort. Stichting Financieel Paspoort is een onafhankelijk burgerinitiatief

Beleidsplan. Stichting Financieel Paspoort. Stichting Financieel Paspoort is een onafhankelijk burgerinitiatief Beleidsplan Stichting Financieel Paspoort Stichting Financieel Paspoort is een onafhankelijk burgerinitiatief Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Missie, visie en doelstellingen... 5 2. Achtergrond

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64292797 RSIN: 855602867 Beleidsplan Ten behoeve van zwerfdieren

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING OPENHAARD

BELEIDSPLAN STICHTING OPENHAARD BELEIDSPLAN STICHTING OPENHAARD 2014-2019 Datum: 25-4-2014 Stichting Openhaard Taandersplein 1, 3027 CN Rotterdam info@stichtingopenhaard.nl www.stichtingopenhaard.nl Inschrijvingsnummer Kvk 24409885 Beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK

BELEIDSPLAN STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK BELEIDSPLAN 2015-2016 STICHTING VRIJWILLIGERS VACATUREBANK 26-01-2015 1 Contents 1. Inleiding... 4 2. Strategie... 5 2.1 Kernprincipes van de Stichting Vrijwilligers Vacaturebank... 5 Statutaire doelstelling...

Nadere informatie

Students Acquire Funding for Education (SAFE) Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem info@startsafe.nl www.startsafe.nl. Inschrijfnummer KvK: 64267962

Students Acquire Funding for Education (SAFE) Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem info@startsafe.nl www.startsafe.nl. Inschrijfnummer KvK: 64267962 Willemsplein 27A 6811 KC Arnhem info@startsafe.nl www.startsafe.nl Inschrijfnummer KvK: 64267962 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Achtergrond...

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 Almere, 2016 Inhoud 1. Voorwoord 2. De organisatie 2.1 Wie zijn we 2.2 Missie en visie 2.3 Waar staat Stichting Sarco voor 3. Wat wil Stichting Sarco bereiken en hoe wil zij dit realiseren

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Stichting Abajo 1

Beleidsplan. Beleidsplan Stichting Abajo 1 Beleidsplan Beleidsplan Stichting Abajo 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij het beleidsplan van Stichting Abajo. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 25 april 2017 en is gevestigd te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT

BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT BELEIDSPLAN STICHTING SPECSAVERS STEUNT VOORWOORD Onderhavig document geeft de hoofdpunten weer van het beleidsplan van Stichting Specsavers Steunt. Het belangrijkste doel van deze stichting, opgericht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme 219 3059 WB Rotterdam info@mama-taxi.com www.mama-taxi.com Kvk nummer 61469130 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers.

Beleidsplan. Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Dit beleidsplan geeft inzicht in de strategie, beleid, beheer en het bestuur van Stichting Koude Kilometers. Tevens is het onderdeel van een verzoek aan de belastingdienst voor de status van Algemeen Nut

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Countermove Stichting Countermove Marconistraat 27 2562JB Den Haag Beleidsplan Stichting Countermove 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Missie, visie

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Kijk niet als eerste naar wat je niet kan, kijk vooral naar wat je wel kan Rolstoeltennis Top Rolstoeltennis Recreanten G-Tennis Speciaal onderwijs Stichting Aad Zwaan Foundation

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

Stichting Ctalents / CtheCity Foundation Beleidsplan 2015-2020

Stichting Ctalents / CtheCity Foundation Beleidsplan 2015-2020 Stichting Ctalents / CtheCity Foundation Beleidsplan 2015-2020 Stichting Ctalents/CtheCity Foundation Amsteldijk 53 1074 HX Amsterdam 020 675 28 31 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Achtergrond en toekomst

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Stichting De Gele Vlieger

Stichting De Gele Vlieger Stichting De Gele Vlieger Beleidsplan 2017-2019 Een Chinees spreekwoord luidt: "Het is de tegenwind die een vlieger doet stijgen." Stichting De Gele Vlieger Johan Frisostraat 30 6668 CB Randwijk Februari

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 STICHTING BROCA Jule Stynestraat 20, 3543 DR Utrecht KvK-nummer: 65638069 RSIN: 856198511 www.stichtingbroca.nl info@stichtingbroca.nl One of the hardest things in live is having

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ctalents. Amsteldijk 53H 1074 HX Amsterdam

Beleidsplan Stichting Ctalents. Amsteldijk 53H 1074 HX Amsterdam Stichting Ctalents Beleidsplan 2015-2020 Stichting Ctalents Amsteldijk 53H 1074 HX Amsterdam 020 675 28 31 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Achtergrond en toekomst 5 3 Werkzaamheden van de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan V Beleidsplan 2016-2017 Voorwoord Je wereld staat op zijn kop. Je hebt net te horen gekregen dat je de diagnose borstkanker hebt. De eerste gedachte die bij je op komt is: Ga ik nu dood? En dan vechtlust.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Nederlandse Vereniging Williams-Beuren Syndroom Versie: 1.0 Datum: 1 Juni 2016 Auteur: Onno Ceelen (Penningmeester) Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Nederlandse Verenging

Nadere informatie

Deep Matters. Beleidsplan

Deep Matters. Beleidsplan Deep Matters Beleidsplan Stichting Deep Matters Johan van Hasseltweg 39d 1021 KN AMSTERDAM info@deepmatters.nl www.deepmatters.nl Inschrijvingsnummer kvk 61861944 REVISION PAGE Revisie Datum Revisie details

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN [ ]

BELEIDSPLAN [ ] BELEIDSPLAN [2017 2020] Adresgegevens organisatie Getfertsingel 210 7513 GG Enschede info@baselinetwente.nl Inhoud Inleiding... 3 1.... Missie/visie...4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Strategie... 4 2.... Huidige

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Strategie... 5 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting... 5 Missie... 5 Doelgroep...

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Strategie... 5 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting... 5 Missie... 5 Doelgroep... In Haarlem hebben we een manier gevonden om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Hoe je leven er nu ook uitziet, in elke buurt kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Buurtbewoners en organisaties werken

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION

BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION BELEIDSPLAN OMARA FOUNDATION 1. INLEIDING De Stichting Omara Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 12 september 2011 (statuten 73887/JA) en gevestigd in de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Beleidsplan IISAH Foundation

Beleidsplan IISAH Foundation Beleidsplan IISAH Foundation 2017 Stichting IISAH Keizersgracht 560 1017 EM Amsterdam www.iisah.org info@ iisah.org Kvk: 62782746 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Strategie...

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Stichting Het Rekerhuis 1

Beleidsplan. Beleidsplan Stichting Het Rekerhuis 1 Beleidsplan Beleidsplan Stichting Het Rekerhuis 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Het Rekerhuis. De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 8 maart 2016, is gevestigd te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1 JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 VOORWOORD Pagina 3 >Doel >Te bereiken door >Werving van gelden >Besteding/beheer van gelden INTERNE ORGANISATIE

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie