Beleidsplan 2015 Stichting Kind te Paard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2015 Stichting Kind te Paard"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2015 Stichting Kind te Paard

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Organisatie Bestuur Personeel en vrijwilligers Externe contacten Contactgegevens Anbi-status Financiële verantwoording Missie, Visie, Strategie Missie Wat is equitherapie? Waarom therapie met een paard? Visie Strategie Doelstelling Doelgroep Voor wie kan de stichting wat betekenen? Hoe in contact te komen? Doelstellingen voor Meer kinderen ondersteuning bieden Media-aandacht voor equitherapie Een innovatieve methodiek voor hechtingsstoornissen Financiën Inkomsten Hoofddonateurs Begroting Reserves Huidig aanbod van therapie en begeleiding Individuele equitherapie Droomvisie

3 1. Inleiding Stichting Kind te Paard heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Specifiek is de organisatie erop gericht om kinderen, met een ontwikkelingsstoornis, ondersteuning te bieden door therapie met paarden te faciliteren. Deze vorm van therapie wordt ook wel equitherapie genoemd. In de afgelopen jaren zijn de bezuinigingen in de zorg sterk toegenomen. Tegelijkertijd nemen hierdoor de vergoedingen voor diverse therapieën af. Op dit moment valt equitherapie in Nederland niet onder de noemer reguliere therapie. Dit betekent dat deze behandelvorm met paarden niet gedekt wordt door zorgverzekeringen. Om gebruik te maken van equitherapie zijn de benodigde financiële middelen voor veel kinderen niet beschikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die klinisch verblijven in een zorginstelling. Gesteld kan worden dat voor menig kind de mogelijkheid blijft liggen om zich op een bijzondere en passende manier te ontwikkelen en te groeien. Door equitherapie versterkt het kind zijn draagkracht, leert het met zijn handicap omgaan en krijgt het handvatten die hem in het dagelijks leven kunnen helpen. In dit beleidsplan staat beschreven hoe de stichting er voor wil zorgen dat ieder kind met een ontwikkelingsstoornis de kans krijgt zijn of haar ontwikkeling te bevorderen door contact met paarden. 3

4 2. Organisatie 2.1. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden: - Mevrouw A. Hilhorst, voorzitter - Mevrouw I. Sterk, secretaris - Mevrouw N. Hoogeveen, penningmeester 2.2. Personeel en vrijwilligers Binnen de stichting zijn de volgende medewerkers actief: - Mevrouw L. M. van Ginkel, uitvoerend equitherapeut - Diverse vrijwilligers, verzorging paarden 2.3. Externe contacten Om de kinderen die in residentiële zorginstellingen verblijven optimaal te kunnen behandelen wordt er intensief samengewerkt met professionals van de volgende zorg- en onderwijsinstellingen: - Amerpoort Christophorus, Bosch en Duin - Berg en Boschschool, Bilthoven - Intermetzo Zonnehuizen, Zeist 2.4. Contactgegevens Het adres van de stichting betreft: Stichting Kind te Paard Jutfaseweg HG Utrecht Het adres van de therapielocatie betreft: Amersfoortseweg, tussen nummer 33 en de Hobbemalaan Huis ter Heide Het adres van de website luidt: Registratie Kamer van Koophandel (KvK): De stichting Kind te Paard staat ingeschreven onder het nummer bij de KvK te Utrecht Anbi-status Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst Stichting Kind te Paard aangewezen als Algemeen Nu Beoogde Instelling (ANBI). 4

5 2.6. Financiële verantwoording De financiële middelen van de stichting worden in samenspraak met het bestuur beheerd door de penningmeester. Daarnaast vervult de voorzitter een controlerende rol met betrekking tot de financiën. Per kwartaal wordt, tijdens de bestuursvergadering, de financiële administratie besproken en geëvalueerd. 3. Missie, Visie, Strategie 3.1. Missie Stichting Kind te Paard creëert voor kinderen, met een ontwikkelingsstoornis én beperkte financiële middelen, de mogelijkheid om equitherapie te volgen Wat is equitherapie? Equitherapie is een lichaamsgerichte therapie, waarbij kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd door contact met het paard. De oorsprong van deze vorm van therapie ligt in enkele Duitstalige landen binnen Europa. In 1970 werd het Deutschen Kuratorium fur therapeutisch Reiten (DKTHR) opgericht. De hieraan verbonden professionals, zoals artsen, psychologen, fysiotherapeuten en pedagogen, zorgden destijds voor de eerste publicaties over het effect van equitherapie op de ontwikkeling van de mens (Thiel, ). In Nederland biedt de Stichting Helpen met Paarden- Equitherapie, SHP- E(NL), de opleiding tot equitherapeut aan. Bovendien zorgt deze stichting voor samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met Europese zusterorganisaties (Thiel, ). De stichting Kind te Paard werkt uitsluitend met gediplomeerde SHP-E(NL) equitherapeuten Waarom therapie met een paard? Het paard speelt een belangrijke rol in de equitherapie. Doordat deze als instinctief gekarakteriseerd kan worden, en in het hier en nu leeft, heeft het geen verborgen agenda s of overige bedoelingen. Het dier kijkt niet naar het verleden of naar de toekomst, maar reageert direct op het gedrag en de emotie van het kind. Daarbij biedt het paard steun aan het kind door lijfelijk aanwezig te zijn en het fysiek te dragen. Bovendien kan het dier troostend werken, door de warmte en kracht die het bezit. Tevens kan het paard uitnodigend werken en aanzetten tot beweging, omdat het in staat is samen te werken met het kind. Opvallend is dat het paard menselijk gedrag spiegelt en zich aanpast aan de emotie en gesteldheid van het kind. Omdat het paard een kuddedier is, heeft deze zich ontwikkeld tot een zeer sensitief dier. Om te overleven is het afhankelijk van andere dieren. Hiervoor is onderlinge communicatie essentieel. Paarden kunnen elkaar uitstekend lezen en weten hierop passend te reageren. De lichaamstaal die het paard inzet is anderzijds ook te begrijpen door kinderen, ook diegenen die verbaal hun beperkingen hebben. Ondanks verbale barrières is het toch mogelijk om het paard te verstaan. Door het gedrag van het 1 Bron: Thiel U. (2012), Equitherapie (SHP). Lochem, Knijnenburg Producties BV/Horses and Driving Books. 5

6 paard en onderlinge interacties met andere paarden te observeren in zijn leefomgeving, komen verschillende sociale thema s voor het kind aan bod. Dit kan een sterk leereffect hebben op de ontwikkeling van kinderen die moeite hebben met sociale interactie. De dierenwereld heeft namelijk diverse overeenkomsten met de mensenwereld, waardoor kinderen kunnen leren van het contact tussen dieren onderling. 3.2 Visie De stichting erkent ieder kind als individu met zijn eigen specifieke cognitieve, motorische en sociaal-emotionele kenmerken. Ieder kind bezit zijn eigen krachten en persoonlijke uitdagingen. Tijdens de equitherapie leert het kind door het gebruik van zijn eigen krachten zijn persoonlijke uitdagingen aan te gaan. 3.3 Strategie Kinderen kunnen bij stichting Kind te Paard terecht om individueel therapie te volgen aan de hand van hun opgestelde behandelplan met hulpvraag. Tevens kunnen zij in groepsverband van maximaal vier kinderen werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden. Daarnaast wordt op kleine schaal leerwerkervaringsplekken aangeboden voor jongeren van het speciaal onderwijs (cluster 4) die een stageplek zoeken. Zij kunnen ervaring opdoen met het verzorgen van paarden en het onderhoud van stallen in een bosrijke omgeving. 4. Doelstelling De stichting heeft ten doel: De ontwikkeling van een kind, op cognitief, motorisch of sociaal-emotioneel vlak, te bevorderen door contact met het paard. 5. Doelgroep 5.1 Voor wie kan de stichting wat betekenen? Voor ieder kind met een ontwikkelingsstoornis, dat moeilijkheden ervaart in zijn of haar leven, biedt de stichting graag de mogelijkheid tot ondersteuning aan door middel van equitherapie. Deze vorm van therapie richt zich niet alleen op kinderen die thuis wonen. Ook behoren kinderen, die in het dagelijks leven minder zichtbaar zijn, tot de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die verblijven in zorginstellingen, variërend van een open, besloten tot een gesloten setting. Enkele voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen en nauw verwante problematieken op cognitief, motorisch of sociaal-emotioneel gebied zijn: Stoornis in het Autistisch Spectrum (klassiek, Asperger, MCDD, PDD-NOS) ADHD ODD 6

7 Gilles de la Tourette Hechtingsproblematiek Angststoornis Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking NAH PTSS 5.2. Hoe in contact te komen? Middels de website, en diversie sociale media, zoals Facebook, wordt er informatie verstrekt over de kernactiviteiten van de stichting en bijbehorende actuele ontwikkelingen. Daarnaast profileert de stichting zich binnen de provincie Utrecht via enkele regionale media. Bovendien bestaat er een folder. Deze wordt in combinatie met een begeleidende brief bij zorginstellingen in de provincie Utrecht bezorgd. Ouders, verzorgers en contactpersonen van deze zorginstellingen worden frequent geïnformeerd over de mogelijkheden en actuele ontwikkelingen die de stichting biedt. Geïnteresseerden kunnen via de website een aanvraag doen voor equitherapie of een leerwerkplek. Het bestuur en de uitvoerend equitherapeut nemen iedere aanvraag zorgvuldig in behandeling. Tenslotte gaat speciale aandacht uit naar het contact leggen met diverse potentiële donateurs voor eenmalige giften of structurele bijdragen. Donateurs die structureel bijdragen aan de stichting, kunnen dit notarieel laten vastleggen. Uiteraard tracht de stichting ook via face-to-face reclame toekomstige cliënten te bereiken. 6. Doelstellingen voor 2015 In 2015 is de stichting voornemens om het aantal cliënten sterk uit te breiden. Hierbij wordt gepoogd om verhoudingsgewijs meer kinderen ondersteuning te bieden afkomstig van residentiële zorginstellingen. Aanvullend blijft de stichting actief in het benaderen van de media. In dit kader betreft een essentieel speerpunt van het beleid: het ontwikkelen van een innovatieve methodiek voor equitherapie gericht op het behandelen van kinderen gekenmerkt door hechtingsproblematiek Meer kinderen ondersteuning bieden Over het jaar 2014 zijn er in totaal 705 uren equitherapie aangeboden. Dit zijn 104 uren meer dan aanvankelijk werd voorgenomen in het beleidsplan uit datzelfde jaar. De stichting is content over de geleverde prestatie en het overtreffen van de destijds geformuleerde doelstellingen. Echter beoogt de stichting voor het jaar 2015 nog meer kinderen ondersteuning te bieden. Het concrete doel is om in 2015 tenminste 800 uren equitherapie te verzorgen. Hierbij is de balans tussen het ondersteunen van particulieren cliënten en cliënten uit residentiële zorginstellingen gesteld op een verhouding van 50/50. 7

8 De stichting gaat deze doelen bereiken door: 1) het voltijds in dienst nemen van de uitvoerend equitherapeut. Indien de capaciteit, in termen van personeel, wordt uitgebreid, kunnen meer cliënten van de therapie gebruik maken. 2) het verder ontwikkelen van de accommodatie. Indien de accommodatie verder wordt ontwikkeld, kan de geplande therapie, ongeacht de weersomstandigheden, doorgang vinden. De huidige locatie bestaat uit voornamelijk basisvoorzieningen en -benodigdheden. Dit betekent dat er in de huidige situatie, bij ongunstig weer, regelmatig sessies moeten worden geannuleerd. Zodra een adequaat verwarmde binnenlocatie is gerealiseerd, kunnen medewerkers van de stichting de cliënten een alternatieve activiteit aanbieden. Bij extreem slecht weer, zoals bij ijs en gladheid, kan er, gelet op de veiligheid, niet met paarden in de buitenlucht worden gewerkt. 3) meer financiële steun te werven. Het aantal aanvragen bij fondsen wordt verhoogd. Daarnaast is de stichting voornemens om het contact met potentiële particuliere donateurs te intensiveren door het uitbreiden van kennissenkringen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. In een gewenste situatie, waarin meer financiële zekerheid is gerealiseerd, kunnen meer kinderen uit zorginstellingen ondersteuning genieten en kan tevens het aantal particuliere cliënten worden afgebouwd Media-aandacht voor equitherapie Door verschillende media te benaderen wenst de stichting haar doel, en de therapievorm in het bijzonder, meer bekendheid te geven. Voor 2015 is het streven om in minimaal vier nationale en/of regionale media te verschijnen. Deze doelstelling wordt voltooid door diverse media op actieve wijze te benaderen. Daarnaast blijft de stichting informatie uitwisselen via onlineplatformen, zoals Facebook Een innovatieve methodiek voor hechtingsstoornissen In het jaar 2015 wordt, door de uitvoerend equitherapeut, een innovatieve methodiek ontwikkeld gericht op het behandelen van kinderen met hechtingsproblematiek. In een nog te verschijnen artikel, met daaraan gerelateerde korte documentaire, wordt gepoogd deze vernieuwende methode onder de aandacht van het publiek te brengen. 7. Financiën 7.1 Inkomsten Stichting Kind te Paard beoogt voor het leeuwendeel van haar inkomsten op donaties te draaien. Om deze situatie te bereiken inventariseert en exploreert de stichting haar netwerk onder particulieren, banken, bedrijven en foundations met als doel financiële steun te verwerven. Hierbij is het van belang dat er een 8

9 nauwkeurige match optreedt tussen de stichting en de donateur. Gedacht kan worden aan gedeelde noemers, tussen deze actoren, gelet op denkwijzen en idealen. Op kleinere schaal verzorgt de stichting tevens equitherapie aan kinderen die niet in een instelling verblijven. Om therapie ook voor deze cliënten mogelijk te maken, worden de sessies gefactureerd tegen een gereduceerd tarief Hoofddonateurs Op de volgende wijzen komt stichting Kind te Paard in contact met haar hoofddonateurs: 1. De stichting legt contact met banken met als doel om hun filantropische klanten kennis te laten maken met de doelstellingen van stichting Kind te Paard. 2. De stichting tracht bedrijven, die werken met doelstellingen gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), te overtuigen van haar missie. 3. Door contact te leggen met geïnteresseerde foundations wordt een donatie gevraagd voor de activiteiten van de stichting Kind te Paard. 4. Er worden aanvragen voorbereid en uitgevoerd gericht op - voor de stichting - relevante fondsen van gemeenten en provincies Begroting 2015 Inkomsten Donaties Gefactureerde equitherapie Onttrekking aan reserves Totale inkomsten Kosten Locatie Middelen (onderhoud paarden) Materialen Personeel Verzekeringen 1200 Administratiekosten Fondsenwerving kosten Eenmalige kosten (nieuwe accommodatie) Totaal Kosten

10 7.4. Reserves Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Stichting Kind te Paard heeft inmiddels een realistische continuïteitsreserve opgebouwd voor noodgevallen. Omdat er gewerkt wordt met dieren in een natuurlijke omgeving, kunnen er onverwachte situaties ontstaan, zoals omvallende bomen of ziekte bij therapiepaarden. Daarom wordt per jaar bekeken of de hoogte van de reserves toereikend is. Dit aandachtspunt wordt periodiek besproken in de bestuursvergadering. 8. Huidig aanbod van therapie en begeleiding Bovenstaande kosten faciliteren één geschoolde equitherapeut, die wekelijks voor twintig kinderen equitherapie verzorgt. De duur van de therapie is afhankelijk van de individuele hulpvraag. Deze hulpvraag leidt tot een kortdurend (in weken) of een langdurend (in maanden) traject. Per week worden er twaalf individuele therapiesessies aangeboden. Tevens zijn er wekelijks twee groepssessies, met maximaal vier kinderen per groep. Dit betekent dat er veertien therapiesessies worden gegeven aan, in totaal, twintig kinderen. De individuele therapiesessies duren telkens één uur. In groepsverband nemen deze sessies anderhalf uur in beslag. Op jaarbasis worden er zo n achthonderd sessies aangeboden. Deze lopen het gehele jaar door met uitzondering van de schoolvakanties. In de vakantieperiodes vinden er speciale themadagen of kampen plaats. Naast de individuele en groepssessies is er één leerwerkervaringsplek beschikbaar voor een jongere van het speciaal onderwijs (cluster 4). De duur van de stage varieert per leerling, afhankelijk van de draagkracht en het leerdoel van het individu Individuele equitherapie Individuele equitherapie verzorgd door de stichting Kind te Paard werkt volgens een vaststaande methode. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders of verzorgers van het kind. Hierin worden de hulpvraag en het specifieke doel opgesteld. Deze zijn tevens leidend voor de equitherapie-sessies. In deze sessies wordt gewerkt met een vast paard dat passend is bij het kind. Hierdoor kunnen het kind en het paard een band opbouwen. De sessies kenmerken zich door oefeningen en spelactiviteiten op en rond het paard. Deze activiteiten worden, gelet op het kind, op maat ontworpen en aangeboden. Afhankelijk van het type activiteit vindt deze plaats in de rijbak of in het bos. Centraal binnen zo n activiteit staat de mogelijkheid dat het kind kan ontdekken en experimenteren met zijn of haar hulpvraag. Daarbij is het van belang dat het kind zijn lichaam leert kennen en te gebruiken. Vanuit de stichting wordt de transfer van opgedane kennis en ervaringen tijdens de equitherapie-sessies naar de thuissituatie van het kind gestimuleerd. Om 10

11 dit te bespoedigen zijn terugkerende evaluatiemomenten met ouders en verzorgers, aan de hand van evaluatieverslagen, essentieel. Ter afsluiting van het traject wordt de laatste therapiesessie gericht op het afscheid tussen het kind, het paard en de betrokken therapeut. 9. Droomvisie Op korte termijn, binnen een periode van twee jaar, is de stichting Kind te Paard voornemens om het aantal therapiesessies te verdubbelen naar 1600 per jaar. Dit aantal is te realiseren indien er een tweede equitherapeut kan worden aangesteld. Daarnaast beoogt de stichting Kind te Paard binnen drie jaren een eigen locatie te beheren, zodat de continuïteit van de sessies, middelen en ruimte optimaal kan worden gewaarborgd. Naast voldoende weiland om alle paarden goed te huisvesten, is het essentieel dat de locatie is voorzien van een overdekte rijbak en een ruime ontvangstruimte. Een overdekte rijbak biedt de mogelijkheid om ook bij zeer ongunstige weersomstandigheden therapie aan te bieden. Ook is een ontvangstruimte van belang voor (evaluatie)gesprekken met kinderen, behandelaren en ouders/verzorgers. Bij voorkeur ligt de eerste (hoofd)locatie in de provincie Utrecht vanwege de nabijheid van vele zorginstellingen. Bovendien is deze provincie geschikt gelet op de aanwezigheid van bos- en natuurgebieden. Zo n omgeving faciliteert de interactie tussen het kind en het dier. Op de langere termijn wenst de stichting meerdere therapielocaties te openen, verspreid over Nederland. 11

Beleidsplan 2017 Stichting Kind te Paard

Beleidsplan 2017 Stichting Kind te Paard Beleidsplan 2017 Stichting Kind te Paard Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 2 2.1. Bestuur 2 2.2. Personeel en vrijwilligers 2 2.3. Externe contacten 2 2.4. Contactgegevens 2 2.5. Anbi-status

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 Stichting Kind te Paard

Beleidsplan 2016 Stichting Kind te Paard Beleidsplan 2016 Stichting Kind te Paard Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Organisatie... 3 2.1. Bestuur... 3 2.2. Personeel en vrijwilligers... 3 2.3. Externe contacten... 3 2.4. Contactgegevens... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Kind te Paard

Jaarverslag 2014 Stichting Kind te Paard Jaarverslag 2014 Stichting Kind te Paard Inhoudsopgave 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER...2 2. INTERNE ORGANISATIE...3 3. 2014 IN VOGELVLUCHT...4 4. VISIE EN STRATEGIE...5 5. BEHAALDE RESULTATEN...6 6. PUBLICITEIT...7

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Kind te Paard

Jaarverslag 2016 Stichting Kind te Paard Jaarverslag 2016 Stichting Kind te Paard Inhoudsopgave 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... 3 2. INTERNE ORGANISATIE... 4 3. 2016 IN VOGELVLUCHT... 5 4. VISIE EN STRATEGIE... 6 5. BEHAALDE RESULTATEN... 7

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie Libra R&A locatie Leijpark De Speelbergh algemene informatie Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die motorische problemen hebben en voor vroegbehandeling naar de Speelbergh komen.

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Beleidsplan Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Waarom paardrijden voor minder validen b. Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters 2. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan

Stichting NTI NLP Foundation. Limmen. Beleidsplan Stichting NTI NLP Foundation Limmen Beleidsplan Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 37136921 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 1. Werkzaamheden 2 2. Fondsenwerving 2 3. Financieel beheer 3 4. Besteding

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners.

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners. BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting de Kunstverleners www.dekunstverleners.nl info@dekunstverleners.nl wat doen we? Stichting de Kunstverleners wil door middel van het verlenen van kunst en kunstbeoefening

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Blokland

Beleidsplan Stichting Blokland Beleidsplan Stichting Blokland 2016-2020 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blokland. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting en geeft inzicht

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan 2016-2017. Dit plan geeft een korte terugblik over het laatste deel van 2015 en beschrijft de doelstelling, de werkwijze en de voorgenomen plannen

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2016-2020... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 0.1 Status Concept

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best ANBI Jaarverslag 2013 Van Stichting Wooninitiatief Best Best 1 december 2014 1 Toelichting Algemeen De Stichting is opgericht op 10 december 2008 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Het bestuur komt minimaal 1x per jaar bij elkaar. Voor deze activiteit wordt geen vergoeding verstrekt.

Het bestuur komt minimaal 1x per jaar bij elkaar. Voor deze activiteit wordt geen vergoeding verstrekt. Het bestuur Het bestuur van de stichting De Grote Beer bestaat uit de volgende personen: Bas Lubberhuizen, voorzitter Frank de Graaff, secretaris Fred Uilkema, penningmeester Het bestuur komt minimaal

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2012

Beleidsplan Versie oktober 2012 Beleidsplan Versie oktober 2012 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Twarne. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014

Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Beleidsplan Stichting Lotje Versie juni 2014 Stichting Lotje www.stichtinglotje.nl info@stichinglotje.nl 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotje. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie