Beleidsplan 2015 Stichting Kind te Paard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2015 Stichting Kind te Paard"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2015 Stichting Kind te Paard

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Organisatie Bestuur Personeel en vrijwilligers Externe contacten Contactgegevens Anbi-status Financiële verantwoording Missie, Visie, Strategie Missie Wat is equitherapie? Waarom therapie met een paard? Visie Strategie Doelstelling Doelgroep Voor wie kan de stichting wat betekenen? Hoe in contact te komen? Doelstellingen voor Meer kinderen ondersteuning bieden Media-aandacht voor equitherapie Een innovatieve methodiek voor hechtingsstoornissen Financiën Inkomsten Hoofddonateurs Begroting Reserves Huidig aanbod van therapie en begeleiding Individuele equitherapie Droomvisie

3 1. Inleiding Stichting Kind te Paard heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Specifiek is de organisatie erop gericht om kinderen, met een ontwikkelingsstoornis, ondersteuning te bieden door therapie met paarden te faciliteren. Deze vorm van therapie wordt ook wel equitherapie genoemd. In de afgelopen jaren zijn de bezuinigingen in de zorg sterk toegenomen. Tegelijkertijd nemen hierdoor de vergoedingen voor diverse therapieën af. Op dit moment valt equitherapie in Nederland niet onder de noemer reguliere therapie. Dit betekent dat deze behandelvorm met paarden niet gedekt wordt door zorgverzekeringen. Om gebruik te maken van equitherapie zijn de benodigde financiële middelen voor veel kinderen niet beschikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die klinisch verblijven in een zorginstelling. Gesteld kan worden dat voor menig kind de mogelijkheid blijft liggen om zich op een bijzondere en passende manier te ontwikkelen en te groeien. Door equitherapie versterkt het kind zijn draagkracht, leert het met zijn handicap omgaan en krijgt het handvatten die hem in het dagelijks leven kunnen helpen. In dit beleidsplan staat beschreven hoe de stichting er voor wil zorgen dat ieder kind met een ontwikkelingsstoornis de kans krijgt zijn of haar ontwikkeling te bevorderen door contact met paarden. 3

4 2. Organisatie 2.1. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden: - Mevrouw A. Hilhorst, voorzitter - Mevrouw I. Sterk, secretaris - Mevrouw N. Hoogeveen, penningmeester 2.2. Personeel en vrijwilligers Binnen de stichting zijn de volgende medewerkers actief: - Mevrouw L. M. van Ginkel, uitvoerend equitherapeut - Diverse vrijwilligers, verzorging paarden 2.3. Externe contacten Om de kinderen die in residentiële zorginstellingen verblijven optimaal te kunnen behandelen wordt er intensief samengewerkt met professionals van de volgende zorg- en onderwijsinstellingen: - Amerpoort Christophorus, Bosch en Duin - Berg en Boschschool, Bilthoven - Intermetzo Zonnehuizen, Zeist 2.4. Contactgegevens Het adres van de stichting betreft: Stichting Kind te Paard Jutfaseweg HG Utrecht Het adres van de therapielocatie betreft: Amersfoortseweg, tussen nummer 33 en de Hobbemalaan Huis ter Heide Het adres van de website luidt: Registratie Kamer van Koophandel (KvK): De stichting Kind te Paard staat ingeschreven onder het nummer bij de KvK te Utrecht Anbi-status Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst Stichting Kind te Paard aangewezen als Algemeen Nu Beoogde Instelling (ANBI). 4

5 2.6. Financiële verantwoording De financiële middelen van de stichting worden in samenspraak met het bestuur beheerd door de penningmeester. Daarnaast vervult de voorzitter een controlerende rol met betrekking tot de financiën. Per kwartaal wordt, tijdens de bestuursvergadering, de financiële administratie besproken en geëvalueerd. 3. Missie, Visie, Strategie 3.1. Missie Stichting Kind te Paard creëert voor kinderen, met een ontwikkelingsstoornis én beperkte financiële middelen, de mogelijkheid om equitherapie te volgen Wat is equitherapie? Equitherapie is een lichaamsgerichte therapie, waarbij kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd door contact met het paard. De oorsprong van deze vorm van therapie ligt in enkele Duitstalige landen binnen Europa. In 1970 werd het Deutschen Kuratorium fur therapeutisch Reiten (DKTHR) opgericht. De hieraan verbonden professionals, zoals artsen, psychologen, fysiotherapeuten en pedagogen, zorgden destijds voor de eerste publicaties over het effect van equitherapie op de ontwikkeling van de mens (Thiel, ). In Nederland biedt de Stichting Helpen met Paarden- Equitherapie, SHP- E(NL), de opleiding tot equitherapeut aan. Bovendien zorgt deze stichting voor samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise met Europese zusterorganisaties (Thiel, ). De stichting Kind te Paard werkt uitsluitend met gediplomeerde SHP-E(NL) equitherapeuten Waarom therapie met een paard? Het paard speelt een belangrijke rol in de equitherapie. Doordat deze als instinctief gekarakteriseerd kan worden, en in het hier en nu leeft, heeft het geen verborgen agenda s of overige bedoelingen. Het dier kijkt niet naar het verleden of naar de toekomst, maar reageert direct op het gedrag en de emotie van het kind. Daarbij biedt het paard steun aan het kind door lijfelijk aanwezig te zijn en het fysiek te dragen. Bovendien kan het dier troostend werken, door de warmte en kracht die het bezit. Tevens kan het paard uitnodigend werken en aanzetten tot beweging, omdat het in staat is samen te werken met het kind. Opvallend is dat het paard menselijk gedrag spiegelt en zich aanpast aan de emotie en gesteldheid van het kind. Omdat het paard een kuddedier is, heeft deze zich ontwikkeld tot een zeer sensitief dier. Om te overleven is het afhankelijk van andere dieren. Hiervoor is onderlinge communicatie essentieel. Paarden kunnen elkaar uitstekend lezen en weten hierop passend te reageren. De lichaamstaal die het paard inzet is anderzijds ook te begrijpen door kinderen, ook diegenen die verbaal hun beperkingen hebben. Ondanks verbale barrières is het toch mogelijk om het paard te verstaan. Door het gedrag van het 1 Bron: Thiel U. (2012), Equitherapie (SHP). Lochem, Knijnenburg Producties BV/Horses and Driving Books. 5

6 paard en onderlinge interacties met andere paarden te observeren in zijn leefomgeving, komen verschillende sociale thema s voor het kind aan bod. Dit kan een sterk leereffect hebben op de ontwikkeling van kinderen die moeite hebben met sociale interactie. De dierenwereld heeft namelijk diverse overeenkomsten met de mensenwereld, waardoor kinderen kunnen leren van het contact tussen dieren onderling. 3.2 Visie De stichting erkent ieder kind als individu met zijn eigen specifieke cognitieve, motorische en sociaal-emotionele kenmerken. Ieder kind bezit zijn eigen krachten en persoonlijke uitdagingen. Tijdens de equitherapie leert het kind door het gebruik van zijn eigen krachten zijn persoonlijke uitdagingen aan te gaan. 3.3 Strategie Kinderen kunnen bij stichting Kind te Paard terecht om individueel therapie te volgen aan de hand van hun opgestelde behandelplan met hulpvraag. Tevens kunnen zij in groepsverband van maximaal vier kinderen werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden. Daarnaast wordt op kleine schaal leerwerkervaringsplekken aangeboden voor jongeren van het speciaal onderwijs (cluster 4) die een stageplek zoeken. Zij kunnen ervaring opdoen met het verzorgen van paarden en het onderhoud van stallen in een bosrijke omgeving. 4. Doelstelling De stichting heeft ten doel: De ontwikkeling van een kind, op cognitief, motorisch of sociaal-emotioneel vlak, te bevorderen door contact met het paard. 5. Doelgroep 5.1 Voor wie kan de stichting wat betekenen? Voor ieder kind met een ontwikkelingsstoornis, dat moeilijkheden ervaart in zijn of haar leven, biedt de stichting graag de mogelijkheid tot ondersteuning aan door middel van equitherapie. Deze vorm van therapie richt zich niet alleen op kinderen die thuis wonen. Ook behoren kinderen, die in het dagelijks leven minder zichtbaar zijn, tot de doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die verblijven in zorginstellingen, variërend van een open, besloten tot een gesloten setting. Enkele voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen en nauw verwante problematieken op cognitief, motorisch of sociaal-emotioneel gebied zijn: Stoornis in het Autistisch Spectrum (klassiek, Asperger, MCDD, PDD-NOS) ADHD ODD 6

7 Gilles de la Tourette Hechtingsproblematiek Angststoornis Verstandelijke beperking Lichamelijke beperking NAH PTSS 5.2. Hoe in contact te komen? Middels de website, en diversie sociale media, zoals Facebook, wordt er informatie verstrekt over de kernactiviteiten van de stichting en bijbehorende actuele ontwikkelingen. Daarnaast profileert de stichting zich binnen de provincie Utrecht via enkele regionale media. Bovendien bestaat er een folder. Deze wordt in combinatie met een begeleidende brief bij zorginstellingen in de provincie Utrecht bezorgd. Ouders, verzorgers en contactpersonen van deze zorginstellingen worden frequent geïnformeerd over de mogelijkheden en actuele ontwikkelingen die de stichting biedt. Geïnteresseerden kunnen via de website een aanvraag doen voor equitherapie of een leerwerkplek. Het bestuur en de uitvoerend equitherapeut nemen iedere aanvraag zorgvuldig in behandeling. Tenslotte gaat speciale aandacht uit naar het contact leggen met diverse potentiële donateurs voor eenmalige giften of structurele bijdragen. Donateurs die structureel bijdragen aan de stichting, kunnen dit notarieel laten vastleggen. Uiteraard tracht de stichting ook via face-to-face reclame toekomstige cliënten te bereiken. 6. Doelstellingen voor 2015 In 2015 is de stichting voornemens om het aantal cliënten sterk uit te breiden. Hierbij wordt gepoogd om verhoudingsgewijs meer kinderen ondersteuning te bieden afkomstig van residentiële zorginstellingen. Aanvullend blijft de stichting actief in het benaderen van de media. In dit kader betreft een essentieel speerpunt van het beleid: het ontwikkelen van een innovatieve methodiek voor equitherapie gericht op het behandelen van kinderen gekenmerkt door hechtingsproblematiek Meer kinderen ondersteuning bieden Over het jaar 2014 zijn er in totaal 705 uren equitherapie aangeboden. Dit zijn 104 uren meer dan aanvankelijk werd voorgenomen in het beleidsplan uit datzelfde jaar. De stichting is content over de geleverde prestatie en het overtreffen van de destijds geformuleerde doelstellingen. Echter beoogt de stichting voor het jaar 2015 nog meer kinderen ondersteuning te bieden. Het concrete doel is om in 2015 tenminste 800 uren equitherapie te verzorgen. Hierbij is de balans tussen het ondersteunen van particulieren cliënten en cliënten uit residentiële zorginstellingen gesteld op een verhouding van 50/50. 7

8 De stichting gaat deze doelen bereiken door: 1) het voltijds in dienst nemen van de uitvoerend equitherapeut. Indien de capaciteit, in termen van personeel, wordt uitgebreid, kunnen meer cliënten van de therapie gebruik maken. 2) het verder ontwikkelen van de accommodatie. Indien de accommodatie verder wordt ontwikkeld, kan de geplande therapie, ongeacht de weersomstandigheden, doorgang vinden. De huidige locatie bestaat uit voornamelijk basisvoorzieningen en -benodigdheden. Dit betekent dat er in de huidige situatie, bij ongunstig weer, regelmatig sessies moeten worden geannuleerd. Zodra een adequaat verwarmde binnenlocatie is gerealiseerd, kunnen medewerkers van de stichting de cliënten een alternatieve activiteit aanbieden. Bij extreem slecht weer, zoals bij ijs en gladheid, kan er, gelet op de veiligheid, niet met paarden in de buitenlucht worden gewerkt. 3) meer financiële steun te werven. Het aantal aanvragen bij fondsen wordt verhoogd. Daarnaast is de stichting voornemens om het contact met potentiële particuliere donateurs te intensiveren door het uitbreiden van kennissenkringen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. In een gewenste situatie, waarin meer financiële zekerheid is gerealiseerd, kunnen meer kinderen uit zorginstellingen ondersteuning genieten en kan tevens het aantal particuliere cliënten worden afgebouwd Media-aandacht voor equitherapie Door verschillende media te benaderen wenst de stichting haar doel, en de therapievorm in het bijzonder, meer bekendheid te geven. Voor 2015 is het streven om in minimaal vier nationale en/of regionale media te verschijnen. Deze doelstelling wordt voltooid door diverse media op actieve wijze te benaderen. Daarnaast blijft de stichting informatie uitwisselen via onlineplatformen, zoals Facebook Een innovatieve methodiek voor hechtingsstoornissen In het jaar 2015 wordt, door de uitvoerend equitherapeut, een innovatieve methodiek ontwikkeld gericht op het behandelen van kinderen met hechtingsproblematiek. In een nog te verschijnen artikel, met daaraan gerelateerde korte documentaire, wordt gepoogd deze vernieuwende methode onder de aandacht van het publiek te brengen. 7. Financiën 7.1 Inkomsten Stichting Kind te Paard beoogt voor het leeuwendeel van haar inkomsten op donaties te draaien. Om deze situatie te bereiken inventariseert en exploreert de stichting haar netwerk onder particulieren, banken, bedrijven en foundations met als doel financiële steun te verwerven. Hierbij is het van belang dat er een 8

9 nauwkeurige match optreedt tussen de stichting en de donateur. Gedacht kan worden aan gedeelde noemers, tussen deze actoren, gelet op denkwijzen en idealen. Op kleinere schaal verzorgt de stichting tevens equitherapie aan kinderen die niet in een instelling verblijven. Om therapie ook voor deze cliënten mogelijk te maken, worden de sessies gefactureerd tegen een gereduceerd tarief Hoofddonateurs Op de volgende wijzen komt stichting Kind te Paard in contact met haar hoofddonateurs: 1. De stichting legt contact met banken met als doel om hun filantropische klanten kennis te laten maken met de doelstellingen van stichting Kind te Paard. 2. De stichting tracht bedrijven, die werken met doelstellingen gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), te overtuigen van haar missie. 3. Door contact te leggen met geïnteresseerde foundations wordt een donatie gevraagd voor de activiteiten van de stichting Kind te Paard. 4. Er worden aanvragen voorbereid en uitgevoerd gericht op - voor de stichting - relevante fondsen van gemeenten en provincies Begroting 2015 Inkomsten Donaties Gefactureerde equitherapie Onttrekking aan reserves Totale inkomsten Kosten Locatie Middelen (onderhoud paarden) Materialen Personeel Verzekeringen 1200 Administratiekosten Fondsenwerving kosten Eenmalige kosten (nieuwe accommodatie) Totaal Kosten

10 7.4. Reserves Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Stichting Kind te Paard heeft inmiddels een realistische continuïteitsreserve opgebouwd voor noodgevallen. Omdat er gewerkt wordt met dieren in een natuurlijke omgeving, kunnen er onverwachte situaties ontstaan, zoals omvallende bomen of ziekte bij therapiepaarden. Daarom wordt per jaar bekeken of de hoogte van de reserves toereikend is. Dit aandachtspunt wordt periodiek besproken in de bestuursvergadering. 8. Huidig aanbod van therapie en begeleiding Bovenstaande kosten faciliteren één geschoolde equitherapeut, die wekelijks voor twintig kinderen equitherapie verzorgt. De duur van de therapie is afhankelijk van de individuele hulpvraag. Deze hulpvraag leidt tot een kortdurend (in weken) of een langdurend (in maanden) traject. Per week worden er twaalf individuele therapiesessies aangeboden. Tevens zijn er wekelijks twee groepssessies, met maximaal vier kinderen per groep. Dit betekent dat er veertien therapiesessies worden gegeven aan, in totaal, twintig kinderen. De individuele therapiesessies duren telkens één uur. In groepsverband nemen deze sessies anderhalf uur in beslag. Op jaarbasis worden er zo n achthonderd sessies aangeboden. Deze lopen het gehele jaar door met uitzondering van de schoolvakanties. In de vakantieperiodes vinden er speciale themadagen of kampen plaats. Naast de individuele en groepssessies is er één leerwerkervaringsplek beschikbaar voor een jongere van het speciaal onderwijs (cluster 4). De duur van de stage varieert per leerling, afhankelijk van de draagkracht en het leerdoel van het individu Individuele equitherapie Individuele equitherapie verzorgd door de stichting Kind te Paard werkt volgens een vaststaande methode. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders of verzorgers van het kind. Hierin worden de hulpvraag en het specifieke doel opgesteld. Deze zijn tevens leidend voor de equitherapie-sessies. In deze sessies wordt gewerkt met een vast paard dat passend is bij het kind. Hierdoor kunnen het kind en het paard een band opbouwen. De sessies kenmerken zich door oefeningen en spelactiviteiten op en rond het paard. Deze activiteiten worden, gelet op het kind, op maat ontworpen en aangeboden. Afhankelijk van het type activiteit vindt deze plaats in de rijbak of in het bos. Centraal binnen zo n activiteit staat de mogelijkheid dat het kind kan ontdekken en experimenteren met zijn of haar hulpvraag. Daarbij is het van belang dat het kind zijn lichaam leert kennen en te gebruiken. Vanuit de stichting wordt de transfer van opgedane kennis en ervaringen tijdens de equitherapie-sessies naar de thuissituatie van het kind gestimuleerd. Om 10

11 dit te bespoedigen zijn terugkerende evaluatiemomenten met ouders en verzorgers, aan de hand van evaluatieverslagen, essentieel. Ter afsluiting van het traject wordt de laatste therapiesessie gericht op het afscheid tussen het kind, het paard en de betrokken therapeut. 9. Droomvisie Op korte termijn, binnen een periode van twee jaar, is de stichting Kind te Paard voornemens om het aantal therapiesessies te verdubbelen naar 1600 per jaar. Dit aantal is te realiseren indien er een tweede equitherapeut kan worden aangesteld. Daarnaast beoogt de stichting Kind te Paard binnen drie jaren een eigen locatie te beheren, zodat de continuïteit van de sessies, middelen en ruimte optimaal kan worden gewaarborgd. Naast voldoende weiland om alle paarden goed te huisvesten, is het essentieel dat de locatie is voorzien van een overdekte rijbak en een ruime ontvangstruimte. Een overdekte rijbak biedt de mogelijkheid om ook bij zeer ongunstige weersomstandigheden therapie aan te bieden. Ook is een ontvangstruimte van belang voor (evaluatie)gesprekken met kinderen, behandelaren en ouders/verzorgers. Bij voorkeur ligt de eerste (hoofd)locatie in de provincie Utrecht vanwege de nabijheid van vele zorginstellingen. Bovendien is deze provincie geschikt gelet op de aanwezigheid van bos- en natuurgebieden. Zo n omgeving faciliteert de interactie tussen het kind en het dier. Op de langere termijn wenst de stichting meerdere therapielocaties te openen, verspreid over Nederland. 11

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN ZORG MET PAARDEN

COMMUNICATIEPLAN ZORG MET PAARDEN 9/13/2011 STENDEN UNIVERSITY COMMUNICATIEPLAN ZORG MET PAARDEN Stichting Zorg PK s Stenden University Communicatieplan Zorg met Paarden Auteurs: Jeroen Greydanus 115487 jeroen.greijdanus@student.stenden.com

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam

Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio Amsterdam Resultaten van vervolgonderzoek Martin Schuurman Catharina Mulder Colofon Besparingen door Eigen Kracht-conferenties in de Stadsregio

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie