Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit genomen. Het tweede deel gaat er komen. De energievoorziening wordt een steeds groter probleem. Zowel de continuïteit als de kosten die daarmee gepaard gaan. Door de schaarste van de energie nemen de kosten toe. Vandaar dat we ons licht eens hebben opgestoken over de mogelijkheid zonne-energie te gebruiken. De eerste gesprekken waren positief. Uitwerking mogelijk in Het aantal adoptie kinderen is toegenomen. Ongeveer twintig kinderen worden financieel ondersteund door hun adoptie ouders. Vooral studenten die een paar maanden in Viljoenskroon zijn geweest geven aan hun kindje wat extra te willen helpen. De helft van de ondersteuning gaat naar het gezin en de andere helft is voor ondersteuning aan alle kinderen. Tijdens ons bezoek aan Viljoenskroon hebben we één keer met de voltallige Raad van de VHA gesproken. Daarnaast met een afvaardiging van personeel en bestuur van de school Windows of Hope. Een van onze doelstellingen, de Nederlandse jeugd te betrekken bij onze activiteiten in Zuid-Afrika, hebben we ook dit jaar weer waar kunnen maken. Studenten en vrijwilligers hebben op de Hospice in Viljoenskroon hun handen uit de mouwen gestoken en daarmee hebben zij hun visitekaartje afgegeven. Ik wil iedereen die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het succes van onze stichting hartelijk danken. Belangrijk is dat u ons ook in de toekomst blijft steunen. Zij rekenen op u! Willie Rovers Voorzitter 1

3 Oprichting De Akte van oprichting is verleden op 16 juni 2005 op het kantoor van Huijbregts Notarissen te s- Hertogenbosch. De officiële naam van de stichting is: Stichting Kinderen van Viljoenskroon. De stichting is gevestigd te Veghel en opgericht voor onbepaalde tijd. Doel De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Viljoenskroon Hospice Association in Viljoenskroon, Zuid-Afrika, met financiële middelen en goederen waardoor voorzien wordt in de eerste levensbehoeften van de kinderen, zoals voedsel, kleding, huisvesting, als ook palliatieve zorg en onderwijs, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. Missie Het ondersteunen van de kinderen uit Viljoenskroon en Rammulotsi die verbonden zijn aan de Hospice omdat zij ook recht hebben op een toekomst. Hierbij betrekken wij de Nederlandse jeugd door het geven van voorlichting aan de jongeren en het bieden van een stageplaats of een afstudeermogelijkheid in Viljoenskroon. Voor de jeugd, door de jeugd. Visie en beleid De Stichting Kinderen van Viljoenskroon ziet het als een taak om op een goede manier samen te werken met de Viljoenskroon Hospice Association door samen te plannen, uit te voeren en te evalueren over de gezamenlijke projecten voor kinderen en jonge volwassenen. De stichting is niet betrokken bij de overige doelgroepen van de Viljoenskroon Hospice Association. De stichting beperkt zich tot Viljoenskroon en Rammulotsi binnen de provincie Free State, Zuid-Afrika. Het beleid van de stichting is om geen roerende of onroerende zaken in eigendom te hebben. Na beëindiging van een project worden zowel roerende en onroerende zaken over gedragen aan de Viljoenskroon Hospice Association, die verder verantwoordelijk is voor de exploitatie. Wordt een gebouw en/of inventaris niet meer gebruikt voor het doel waarvoor het is opgericht, dan wordt onze stichting weer de eigenaar van deze roerende en onroerende zaken. In overleg wordt besloten hoe hiermee wordt omgegaan. De stichting kent slechts twee bestemmingsfondsen, te weten het medicijnenfonds en het adoptiefonds. Bij een project met een grote financiële inzet kan tijdelijk een bestemmingsreserve worden ingesteld. De stichting kent geen beleggingen en zal die ook in de nabije toekomst niet gebruiken. Met de bankinstelling is de afspraak gemaakt dat er geen negatieve saldi mogen ontstaan op de twee bankrekeningen. De stichting heeft geen werknemers in dienst. Zowel het bestuur als de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers, die geen enkele vergoeding ontvangen. Ook geen vrijwilligers vergoeding of representatie vergoeding. De communicatie met de donateurs, sponsors en belangstellenden gaat via een maandelijkse nieuwsbrief en de website. 2

4 Samenstelling van het bestuur De samenstelling van het bestuur is in 2014 gewijzigd. De heer Jan Jansen is toegetreden tot het bestuur. Daarvoor was hij als werkgroeplid betrokken bij onze stichting en nam hij deel aan de bestuursvergaderingen. Er is geen maximale zittingsduur vastgesteld voor de bestuursfuncties. Rovers, Wilhelmus Petrus Geboren te Veghel op 17 september 1945 Voorzitter Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Theijssen, Theodorus Marinus Antoni Geboren te Veghel op 24 mei 1946 Secretaris Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Rovers, Petrus Adrianus Josephus Geboren te Veghel op 28 maart 1949 Penningmeester Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Jansen, Johannes Theodorus Albertus Maria Geboren te Zevenaar op 19 november 1946 Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Van Liempd, Gijsbertus Gerardus Geboren te Schijndel op 2 mei 1943 Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Meijs, Lambertus Marinus Maria Geboren te Vught op 20 augustus 1944 Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Webmaster De heer Björn Kluijtmans Website: 3

5 Kamer van Koophandel De Stichting Kinderen van Viljoenskroon is ingeschreven in het handelsregister op 28 juni 2005 onder nummer De inschrijving vond plaats bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. Belastingdienst Op 20 september 2007 ontvingen wij bericht van de Belastingdienst Oost-Brabant, dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting Voor de stichting zijn hier een aantal verplichtingen aan verbonden zoals het indienen van de jaarstukken en een activiteitenverslag. Met dit jaarverslag willen wij voldoen aan beide verplichtingen. Voor de mensen die onze stichting steunen heeft deze rangschikking het voordeel dat de giften, onder de voorwaarden zoals neergelegd bij de inkomstenbelasting, in aanmerking komen voor aftrek. Bankinstelling Op 2 juli 2005 is door de voorzitter, met machtiging van de penningmeester en secretaris, een bankrekening geopend bij de ABN/AMRO te Veghel. Het rekeningnummer NL84ABNA staat op naam van de Stichting Kinderen van Viljoenskroon te Veghel. Op 17 augustus is, via bemiddeling van ABN/AMRO te Veghel, een aanvraag voor een incassocontract ingediend. Op 25 augustus 2005 is dit contract getekend. Op 1 juli 2013 is een nieuw SEPA incassocontract getekend in verband met de wijzigingen van het bankverkeer aan de Europese wetgeving. Het Incassant-ID is NL04ZZZ Nieuwsbrieven Onze maandelijkse nieuwsbrieven worden voor 99% digitaal verstuurd aan ruim 350 belangstellenden. Regelmatig krijgen wij berichtjes van onze lezers dat zij de informatie erg waarderen. Op deze manier blijven zij op de hoogte van het wel en wee in en om Viljoenskroon. Via deze nieuwsbrieven willen wij tussentijds een verantwoording afleggen over onze projecten. De nieuwsbrieven worden ook op onze website geplaatst zodat iedere belangstellende daarvan kennis kan nemen. Bij speciale gelegenheden wordt een extra nieuwsbrief uitgegeven aan alle abonnees of een speciale doelgroep. Bestuursvergaderingen In de statuten is vastgelegd dat ieder kalenderkwartaal een bestuursvergadering gehouden moet worden. De vergaderingen vinden volgens de statuten plaats in Veghel. In het kalenderjaar 2014 hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden: 25 maart; 17 juni; 23 september en 16 december 4

6 Medicijnenfonds Dit fonds is speciaal in het leven geroepen voor die medicijnen die niet op voorschrift van de arts beschikbaar zijn. Het gaat dus om de normale geneesmiddelen die een verpleegkundige kan aanschaffen. Daarnaast worden er diverse vitaminepreparaten van gekocht. Dit om de verminderde weerstand in de winter op te vangen. Donateurs of sponsoren kunnen bij hun gift vermelden dat het bedrag is voor het medicijnenfonds. Adoptiefonds Eind 2011 hebben we besloten een adoptiefonds in het leven te roepen. Vooral studenten en vrijwilligers die in Viljoenskroon gewerkt hebben waren hiervoor de aanleiding. Zij voelden zich aangetrokken tot een speciaal kindje en wilde graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van dit kindje. Voor een bedrag van 15,00 per maand kan men een kindje financieel adopteren. Dit betekent niet dat het geld besteed wordt aan dit ene kindje. De opzet van het adoptiefonds is dat 7,50 per maand in de algemene pot van de stichting Kinderen van Viljoenskroon komt. Een bedrag van 7,50 per maand gaat in het adoptiefonds. Hieruit worden alle kinderen ondersteunt in hun thuissituatie. Dus naast de normale zaken die zij op de Hospice ontvangen kan hulp geboden worden in het gezin. Dit is dus een uitbreiding op de Hospice voorzieningen. De Viljoenskroon Hospice Association bepaalt wie op welk moment iets extra s nodig heeft. De adoptieouder ontvangt elke drie maanden een update van de ontwikkelingen van het kind. Project Gezondheidszorg en Educatie Dit concept, gezondheidszorg en een hoog niveau onderwijs, onder één dak is heel uniek. Zeker omdat het hier gaat om een NGO, dus geen overheidsinstelling maar een particulier initiatief gesteund door een Nederlandse stichting. Door het bouwen en inrichten van een school blijven de Hospice kinderen langer verzekerd van een hoogwaardige gezondheidszorg. Voorheen gingen deze kinderen met 7 jaar in Rammulotsi naar school en waren zij deels uit beeld van de Hospice. Iets wat in jaren was opgebouwd, had de kans snel weer afgebroken te worden. Dit jaar zijn 17 van de 20 kinderen die de Hospice verlaten naar onze school Windows of Hope gegaan. Een zeer goed resultaat. De school heeft een curriculum van een Engelstalige Middelschool, een hoger niveau dan gewoon in Viljoenskroon. Er is een zelfde school op ongeveer 60 kilometer afstand. 5

7 Nu er twee schooljaren zijn afgerond kunnen we vaststellen dat we een goede keuze gemaakt hebben. Het Departement van Onderwijs heeft ook voor het schooljaar 2015 een subsidie toegekend. Deze basis is hard nodig. Samen met de inkomsten van de privékinderen blijft er nog steeds een gat over om de begroting rond te krijgen. De exploitatie komt ten laste van de VHA. Onze Stichting is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een niet sluitende begroting. Het gebouw en de inrichting zijn officieel overgedragen aan de Viljoenskroon Hospice Association. Het blijft hun eigendom zolang het gebruikt wordt voor het doel waarvoor het is opgezet. Het doel kan alleen gewijzigd worden met instemming van onze stichting. Vervalt het doel en is er geen alternatief waar onze stichting achter kan staan dan gaat de eigendom van het gebouw terug naar onze stichting. In het jaar 2015 zijn alle lokalen bezet. Vandaar dat we in goed overleg met het bestuur van de Viljoenskroon Hospice Association hebben besloten om de bouw van fase 2 in gang te zetten. De bouw zal in 2015 starten en moet klaar zijn voor het nieuwe schooljaar begint. Offertes worden opgevraagd, waarna de opdracht gegeven kan worden. Zonne-energieproject Energie wordt steeds schaarser in Zuid-Afrika waardoor de prijs wordt opgedreven. Een groot deel van de begroting van Hospice en school wordt dan ook ingenomen door de energielasten. Daarbij komt dat de continuïteit van de levering van energie te wensen over laat. We hebben wel een aggregaat als noodvoorziening maar dat is lang niet voldoende om het steeds groter wordende complex van stroom te voorzien. Bij ons bezoek aan Viljoenskroon in oktober 2014 hebben we met diverse mensen gesproken om te kijken hoe ver men in Zuid-Afrika is met de ontwikkeling van zonne-energie. Het staat nog in de kinderschoenen maar de ontwikkeling is er. Ook voor de Hospice en school zien we een mogelijkheid gebruik te gaan maken van zonne-energie. Vervolgafspraken liggen er om in april 2015 met een tweetal bedrijven dit verder te ontwikkelen. Belangrijk is daarbij hoe hoog de prijs zal zijn voor een goed systeem. Bij een overcapaciteit is er geen mogelijkheid dit terug te leveren aan de leverancier. Een alternatief is de extra energie op te slaan en te gebruiken in tijden dat er te weinig geproduceerd wordt. Hiervoor is een kostbaar opslagcentrum nodig. We kunnen er ook voor kiezen alleen die energie te gebruiken die de zonnecellen oplevert. En bij een mindere productie af te nemen via het net. Een besluit wordt pas genomen als de aanbesteding voor fase 2 van de school is gegeven. Dan hebben we pas inzicht in wat er te besteden is. Dit zal niet voor mei 2015 zijn. 6

8 Studenten in Viljoenskroon Hoe belangrijk de studenten voor onze stichting en de VHA zijn beseffen ze zelf niet voldoende. Door hun inzet en voorbeeld zijn ze een inspiratiebron voor de werknemers op de Hospice en school. Hun aandacht, vriendelijkheid en een knuffel zijn o zo belangrijk voor de kinderen. Iets dat de kinderen thuis niet krijgen. De studenten kunnen alleen slagen als ze inventief en creatief zijn. Een stage in Nederland, waar alles van a tot z geregeld is kent men in Viljoenskroon niet. Aanpakken en doen is het advies dat wij ze meegeven in de voorlichtingsbijeenkomst. In 2014 zijn de onderstaande studenten naar Viljoenskroon geweest: Louise van Doorn Verpleegkunde en Verzorging Koning Willem I College Tessa Gerrits Verpleegkunde en Verzorging Koning Willem I College Joyce Heesakkers Verpleegkunde en Verzorging Koning Willem I College Joyce Arts Kind en Educatie Koning Willem I College Elske van Beurden Kind en Educatie Koning Willem I College Linda Blom Kind en Educatie Koning Willem I College Lieke van den Berk Sociaal Maatschappelijke Studies Koning Willem I College Liza van Esch Sociaal Maatschappelijke Studies Koning Willem I College Kristy van Roy Sociaal Maatschappelijke Studies Koning Willem I College Als vrijwilligster hebben we mogen verwelkomen: Maartje Manders HBO Verpleegkunde Marja Brethouwer HBO Verpleegkunde Sanne van der Stelt Was al eerder als stagiaire in Viljoenskroon 2012 Vivienne Verbeek Was al eerder als stagiaire in Viljoenskroon 2012 Annemiek van Neutegem Was al eerder als stagiaire in Viljoenskroon

9 Studenten en ex-studenten hebben het initiatief genomen om een Facebook pagina aan te maken. Het is een besloten pagina die bestemd is voor studenten en vrijwilligers die in Viljoenskroon geweest zijn of er binnenkort naar toe gaan. Op deze manier blijft men een beetje bij en kunnen nieuwe studenten zich oriënteren, vragen stellen en contacten leggen. Elske van Beurden heeft dit initiatief genomen en is de beheerder van de pagina. 8

10 Financiële Verantwoording Balans ACTIVA Bank Lopende rekening 9.499, ,76 Bank spaarrekening , ,48 Totaal Activa , ,24 PASSIVA Eigen vermogen , ,73 Reservering Medicijnen 2.000, ,00 Reservering Adoptie 1.600, ,00 Nog te betalen/vooruit ontvangen 870,00 Totaal Passiva , ,73 Staat van Baten en Lasten 2014 realisatie 2014 begroting 2013 realisatie BATEN Incasso s 8.470, , ,00 Subsidies Donaties , , ,20 Rente 184,93 350,00 383,76 Medicijnenfonds 1.250, , ,00 Adoptiefonds 450,00 800,00 765,00 Totaal Baten , , ,96 LASTEN Medicijnenproject 1.248, , ,00 School Windows of Hope , , ,12 Bankkosten 246,15 135,00 160,93 Hospice Diversen 143, , ,45 Hospice Adoptie 1.735, , ,95 Totaal Lasten , , ,45 RESULTAAT , , ,49 RESULTAATBESTEMMING Reservering Medicijnen Reservering Adoptie 415,00 Eigen Vermogen , , ,49 Totaal , , ,49 9

11 Toelichting Donaties Het positieve verschil is ontstaan omdat een groep particuliere ondernemers besloten heeft hun steun aan onze stichting voort te zetten. Zij doneren een bepaald percentage van hun inkomen. De bedoeling van deze groep is om regelmatig een nieuw goed doel te kiezen. In hun overleg hebben zij al vier maal besloten de termijn met zes maanden te verlengen. Per 31 december 2014 is gekozen voor een ander doel. School Windows of Hope Door de subsidie van het Departement van Onderwijs en de eigen fondsen die de Viljoenskroon Hospice Association verkregen heeft is de bijdrage om de exploitatie voor dit jaar rond te krijgen voordeliger uitgevallen. Resultaatbestemming Dit jaar zijn geen grote uitgaven gedaan in afwachting van de bouw van fase 2 voor de school Windows of Hope en de plannen voor het opzetten van een zonne-energieproject, voegen we het positieve resultaat toe aan ons eigen vermogen. 10

12 Begroting 2015 Concept 2016 BATEN Incasso s 7.000, ,00 Subsidies Donaties , ,00 Medicijnenfonds 1.000, ,00 Adoptiefonds 0,00 0,00 Rente 125,00 100,00 Totale baten , ,00 LASTEN Medicijnenproject 1.250, ,00 School Windows of Hope , ,00 Project zonne-energie , ,00 Bankkosten 275,00 275,00 Hospice 2.500, ,00 Adoptie 2.000, ,00 Totale Lasten , ,00 RESULTAAT , ,00 RESULTAATBESTEMMING Reservering Adoptie Eigen Vermogen , ,00 Totaal , ,00 11

13 Verklaring en nawoord Met dit jaarverslag hebben wij een verantwoording gegeven over de activiteiten, projecten en de gelden die ons ter beschikking zijn gesteld. Door de bestuursleden zijn geen kosten in rekening gebracht bij de stichting. Er zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald; ook heeft de stichting geen BTW belaste activiteiten verricht. Het jaar 2014 was een jaar waarin we geen grote projecten hebben gerealiseerd. Daardoor heeft de Viljoenskroon Hospice Association de tijd en ruimte gekregen de eigen fondsenwerving uit te breiden. Dat dit tot resultaat heeft geleid is te merken aan onze betalingen aan de Hospice. We hebben geen verzoeken gekregen om ergens bij te springen. Dat is het uiteindelijke doel van onze stichting. Viljoenskroon en de Hospice staan nog steeds volop in de belangstelling van studenten en vrijwilligers. Hoewel de kosten van verblijf hoog zijn. Het enthousiasme van deze Nederlandse jeugd is enorm. Zij hebben zelf geen idee hoe belangrijk hun werk daar is. De Viljoenskroon Hospice Association heeft uitgesproken studenten en vrijwilligers nog jaren met open armen te willen ontvangen. Namens onze bestuursleden, werkgroep leden, webmaster en het bestuur van de Viljoenskroon Hospice Association, de vrijwilligers en niet te vergeten de kinderen van Viljoenskroon danken wij iedereen die het jaar 2014 tot een succes gemaakt hebben. Het volgende jaar bereiken we ons 10-jarig jubileum. Zij, de kinderen van Viljoenskroon en Rammulotsi, rekenen ook het nieuwe jaar op u! Veghel, maart 2015 Bestuur Stichting Kinderen van Viljoenskroon 12

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2015 Voorwoord Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest. De school Windows of Hope is nu compleet met de bouw van de laatste vier lokalen. Zonne-energie en water heeft onze aandacht

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2012 Voorwoord Het jaar 2012 heeft, evenals het jaar 2011, in het teken gestaan van de plannen rondom de bouw van een school voor onze kinderen van Viljoenskroon en Rammulotsi. Na de wijziging

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2016 Voorwoord Het jaar 2016 is een jaar geweest met hoogtepunten maar ook dieptepunten. In januari vertrokken we met een mooie boodschap naar Viljoenskroon over de Vastenactie. Het nieuwe

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2008 Voorwoord In het jaar 2008 hebben we met onze stichting mooie resultaten behaald. Deze resultaten meten we niet alleen af aan de projecten en de financiële middelen die we aan de Viljoenskroon

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2009 Voorwoord Het jaar 2009 was in alle opzichten een goed jaar voor onze stichting. Het mooie is dat daarvan de Viljoenskroon Hospice Association en de kinderen in Viljoenskroon en Rammulotsi

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2005 Voorwoord In dit eerste jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen half jaar dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon bestaat. Rondreizend door Zuid-Afrika zie je naast alle prachtige

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1-

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- Activiteiten in 2014 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Ìn januari 2014 is bekend geworden dat de, in de Schuylenburcht gevestigde artsenpraktijk, zal gaan verhuizen naar

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis)

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Postbus 250 1441 AG Purmerend Bank: 14.74.39.604 Kamer van Koophandel: 37142840 BTW- nummer:

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl W www.vluchtelingenambassadeurs.nl Balans en winst & verliesrekening per

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2014 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Stichting Gesar Fund Mollenakker GC Houten (fiscaalnummer ) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011

Stichting Gesar Fund Mollenakker GC Houten (fiscaalnummer ) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011 Stichting Gesar Fund Mollenakker 2 3994 GC Houten (fiscaalnummer 8129.27.102) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011 1 STICHTING GESAR FUND, HOUTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Activa 2011 2010 Vorderingen

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA Inhoudopgave Jaarverslag Pagina 1. Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart

Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Beleidsplan van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart Mei 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk l 2 Doel 2 Bestuur 2 Bestuursvergaderingen / besprekingen 2 Financiële administratie 2 Vermogen 2 Beheer vermogen

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg ANBI Rapportage 2014 Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg Informatie bestuur en stichting KvK-nummer 32088616 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Gooi-,

Nadere informatie

Stichting Zeeland Refinery

Stichting Zeeland Refinery Stichting Zeeland Refinery Jaarverslag 2015 Stichting Zeeland Refinery steunt maatschappelijke projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en instandhouding van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013

BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013 BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 STRATEGIE... 3 BEHEER... 6 BIJLAGE... 7 1 INLEIDING Stichting Steun Nijepoortschool is opgericht op 8 mei 1996. De stichting

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 2 V A N S T I C H T I N G. V R I E N D E N v a n B A R I A D I

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 2 V A N S T I C H T I N G. V R I E N D E N v a n B A R I A D I 1 J A A R R E K E N I N G 2 0 1 2 V A N S T I C H T I N G V R I E N D E N v a n B A R I A D I Algemene identificatie-informatie van de stichting Naam instelling Stichting Vrienden van Bariadi Adres Houtstraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Zwolle. te Zwolle RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september augustus 2015

Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum. Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september augustus 2015 Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum Jaarverslag 8 e boekjaar 1 september 2014-31 augustus 2015 Inhoudsopgave: - Algemene toelichting - Balans - Staat van baten en lasten - Toelichting

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2013, Stichting de Arend Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2013... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Definitief JAARVERSLAG Stichting Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Definitief JAARVERSLAG Stichting Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis Definitief JAARVERSLAG 2015 Stichting Vrienden van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 ANBI 3 Contactgegevens 3 Doelstelling 3 Samenstelling bestuur 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Prinsenbeek 22 juli 2011 Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Jaarrekening over 2 juli 2010 t/m 31 december 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Breda INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuursvergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2013... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 3 5. Incidenteel verstrekte

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort

Stichting Speelgoedbank-Amersfoort Stichting Speelgoedbank- INHOUDSOPGAVE Speelgoedbank Algemeen 3 Balans 4 Staat van Baten en lasten 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Gebeurtenissen na balansdatum

Nadere informatie

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012 Stichting Barokensemble Eik en Linde Jaarverslag 2012 K.B. Gould Secretaris C.T. Tuijnman Voorzitter M. Abspoel Penningmeester INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Voorwoord 1 2 Jaarverslag bestuur 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2014... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie