Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011

2 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Dit jaarverslag is gepubliceerd in juni Voor zijn onmisbare hulp bij het opstellen van de cijfermatige onderdelen van dit jaarverslag danken wij Harry Rijnsbergen. Voor de foto s danken wij Els, Jacolien en Robert, die ons royaal alle foto s van hun bezoekjes in respectievelijk februari en maart 2011 hebben gegeven. Stichting Kinderen in Ontwikkeling ING rekening nr

3 INHOUDSOPGAVE p. 2 Colofon p. 3 Inhoudsopgave Bestuursverslag p. 5 Stichting Kinderen in Ontwikkeling p. 6 Bestuursverslag 2011 p. 13 Vooruitblik 2012 Jaarrekening 2011 p. 14 Exploitatierekening 2011 p. 15 Balans 2011 p. 16 Financieel jaarverslag 2011 p. 18 Begroting

4 kinderen in het Save Our Lives weeshuis, Ghana 4

5 STICHTING KINDEREN IN ONTWIKKELING Onze achtergrond en missie Kinderen in Ontwikkeling zet zich in voor een betere toekomst voor (wees)kinderen in Ghana. We willen deze kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De stichting is een onafhankelijk, particulier initiatief, opgericht in De missie van Kinderen in Ontwikkeling is: bijdragen aan een kans op een betere toekomst voor kinderen in ontwikkelingslanden, die zich door uiteenlopende oorzaken in een kwetsbare of kansarme positie bevinden. Voor deze kinderen willen wij zorgen voor opvang, ondersteuning, zorg en de kans om zich te ontwikkelen en ontplooien. Het doel is, deze kinderen beter in staat te stellen om later een zelfstandig bestaan op te bouwen en voor zichzelf en anderen te kunnen zorgen. De middelen die de stichting hiervoor inzet zijn de werving van fondsen en/of steun in natura, en voorlichting. Kinderen in Ontwikkeling is niet verbonden aan enige politieke of religieuze organisatie. Ons belangrijkste project is het Save Our Lives weeshuis in Anwia Nkwanta, Ghana. Dit project was ook de aanleiding voor de oprichting van Kinderen in Ontwikkeling. Naast dit Lives weeshuis hebben we in de eerste jaren onze activiteiten uitgebreid naar meerdere projecten in dezelfde regio. Ons doel daarbij is een sterk netwerk in de regio op te zetten en met die samenwerking schaalvoordeel te kunnen behalen en synergie te creëren tussen onze verschillende projecten, in het voordeel van de kinderen. Onze organisatie Het Bestuur van de stichting Kinderen in Ontwikkeling bestaat statutair uit tenminste drie personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: Ilse Landa, voorzitter (tevens oprichter) Janneke Kramers, secretaris Gudrun van Oirschot, penningmeester Naast het bestuur kent de stichting ook een Raad van Advies. Deze heeft een adviserende en toetsende rol. Enerzijds kunnen de leden van de raad inhoudelijk meedenken met het bestuur, anderzijds ziet de raad erop toe dat de activiteiten en bestedingen van de stichting in overeenstemming zijn met de missie, doelstellingen en uitgangspunten van de stichting. De Raad van Advies bestaat vanaf de oprichting uit de volgende personen: Ellen van der Spoel Frea Rijnsbergen Jelle Landa, tevens webmaster Alle interne activiteiten van de stichting zijn onbezoldigd en belangeloos. Er worden geen lonen of vergoedingen betaald aan bestuursleden, adviseurs of projectmedewerkers. Externe kosten zullen indien nodig wel worden gemaakt, maar worden tot een minimum beperkt. Dit is als formeel uitgangspunt opgenomen in de statuten van de stichting. Bij besluit van 17 januari 2010 is door het bestuur vastgelegd dat de exploitatiekosten van de stichting nooit meer dan 5% van de totale uitgaven zullen bedragen. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Met ingang van 1 januari 2009 zijn wij door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 5

6 BESTUURSVERSLAG 2011 Nadat wij in de eerste jaren ons netwerk in de regio hebben opgebouwd, hebben we er na een paar jaar voor gekozen te consolideren en onze middelen en capaciteit vooral te richten op het Save Our Lives weeshuis, met daarnaast een strategische ondersteuning van de vlakbij gelegen Marist Preparatory School. In 2011 zijn dit dan ook de twee projecten die we gesteund hebben. Het Save Our Lives weeshuis in Anwia Nkwanta (SOLGH) kinderen in het Save Our Lives weeshuis Het Save Our Lives weeshuis, opgericht in 1993, draagt op dit moment zorg voor bijna honderd kinderen van 0 tot circa 24 jaar, ongeveer evenveel jongens als meisjes (resp. 45% en 55%). De meesten hebben hun ouders verloren door ofwel HIV/aids ofwel het overlijden van de moeder tijdens of na de bevalling. De leeftijdsopbouw is als volgt: Kinderen in Ontwikkeling richt zich primair op educatie voor deze kinderen. Met schooldiploma's op zak hebben zij een beter toekomstperspectief. Wij proberen er elk jaar voor te zorgen dat alle kinderen (tenminste) de middelbare school kunnen afmaken. De verdeling in schooltypes is op dit moment als volgt: 6

7 2011 Het jaar 2011 begon goed. In februari hebben vrijwiligers Els en Jacolien een fantastische sportdag georganiseerd voor het weeshuis, met niet alleen veel spel en sport (met hulp van voetbaltrainer Gerrit) maar ook alle kinderen een medaille, en natuurlijk ijsjes, iets te snoepen en een flesje frisdrank voor alle kinderen. En voor het farming project waren we na een lange voorbereiding eindelijk bijna klaar om te starten, met een mooi samenwerkingsverband met de Kwame Nkrumah Universiteit (KNUST) in Kumasi. Een docent aan de landbouwfaculteit van KNUST heeft toegezegd als vrijwillig adviseur en projectleider van ons project te gaan optreden. De verwachting was dat we rond zomer 2011 zouden kunnen starten met het voorbereiden van het land en het zaaien van de eerste gewassen. Brand En toen kwam de nacht van 29 op 30 juni Midden in die nacht brak er brand uit in het weeshuis. In een bloedstollend snel tempo stond het hele huis in lichterlaaie. Het is te danken aan Salomey, één van de oudere kinderen, dat er op tijd alarm is geslagen. Doordat zij wakker werd, konden nog halsoverkop alle babies naar buiten gebracht worden (in het pikdonker, in alle chaos en paniek). De brandweer heeft de rest van de nacht nog uren geprobeerd het vuur te blussen, maar tevergeefs. Uiteindelijk is het huis volledig in vlammen opgegaan. Inspectie in de dagen erna wees uit dat zelfs de fundering onbruikbaar is geworden. brand in het weeshuis! 7

8 Een grote schrik voor kinderen en staf, een groot verlies (huis en have!) en een grote klap voor het weeshuis. Een nachtmerrie waar men uiteraard flink aangeslagen van was. Maar tegelijk kwam, zelfs al in de eerste dagen, het besef wat een wonder het is dat alle kinderen ongedeerd uit het huis zijn gekomen. Al het andere is materiële schade en is grotendeels vervangbaar. Dus met bewonderenswaardige positiviteit werd de blik al snel weer op de toekomst gericht. En werden de handen uit de mouwen gestoken, want uiteraard was er een heleboel te doen die eerste periode na de brand. het interieur na de brand (links de babybedjes, rechts de woonkamer) De babies en peuters zijn de eerste maanden met veel liefde (en grenzeloze flexibiliteit!) opgevangen in het huis van Gerrit en Tineke Koenders. Zij hebben met hun Stichting Kans voor Open Doel ook gezorgd voor de aanschaf van de eerste broodnodige spullen zoals babybedjes, flesjes, kleding en luiers. Kinderen in Ontwikkeling heeft, met de opbrengst van een noodhulpinzameling, voor een jaar babymelkpoeder en babyverzorgingsproducten gefinancierd (alle voorraden waren ook verbrand). Zo snel mogelijk is begonnen met het afbreken van de uitgebrande ruïne en het ruimen en afvoeren van het puin, met hulp van het Australische bedrijf Geodrill. Een extra gebouw dat nog in aanbouw was (gesponsord door de Addax Foundation) is in de loop van juli/augustus versneld afgemaakt, inclusief wat aanpassingen zodat het geschikt zou zijn voor de babies en peuters. Begin september zijn alle kinderen weer thuisgekomen in het weeshuis. De opvang en alle hulp en inzet van Gerrit en Tineke zijn meer dan fantastisch geweest! Educatie Ondertussen ging het gewone leven ook door. We hebben, nog meer dan anders, geprobeerd de kinderen bezigheden te geven in de lange zomervakantie. Alle afleiding was welkom, met de deprimerende aanblik van de afgebrande ruïne van het huis. - Binnen een week na de brand zou Marieke afreizen als vrijwilliger naar het weeshuis. Zij viel dus midden in de eerste, rauwe chaos. Ze heeft geweldig geschakeld en meteen de handen uit de mouwen gestoken. Daarnaast heeft zij, met ingezameld geld van haar vrienden, familie en vooral ouders, gezorgd voor nieuwe schooluniformen voor alle kinderen, bijbehorende nieuwe schoenen, schoolboeken, wat speelgoed en kleding, en daarnaast ook nog een donatie gedaan voor het schoolgeld voor 2 kinderen voor het nieuwe schooljaar! - Peter, Marthy en Simone van I in Team hebben voor de kinderen een paar dagen teambuilding workshops verzorgd door middel van basketbal technieken. Een paar leerzame én heel erg leuke dagen met sport, spel en oefeningen voor de kinderen. En een enorme opsteker voor hen om zo'n leuk evenement te hebben zo kort na de heftige ervaring van de brand. - Diverse kinderen zijn naar zomercursussen (door de kerk georganiseerd) geweest. - Evenals vorig jaar hebben we weer een ICT zomercursus georganiseerd. Dit jaar zijn zelfs 2 groepen middelbare scholieren na elkaar afgereisd naar het ict-centrum van ToBeWorldwide in Cape Coast, voor twee weken computercursus. Goede kennis en vaardigheden op het terrein van ict zijn van groot belang voor de kinderen in Ghana en vergroten na school hun kansen op een goede baan. Voor de ICT-kampen van 2011 hebben we het tweede deel van de donatie van Gymnasium Novum uit 2010 gebruikt, aangevuld met een donatie van Stichting Les Paquerettes. 8

9 ICT-zomerkampen 2011 kinderen Save Our Lives weeshuis (met donaties Gymnasium Novum en Stichting Les Paquerettes) 9

10 Verder is het ons ook in 2011 gelukt om alle kinderen naar school te krijgen. Kinderen in Ontwikkeling betaalt nu de schoolgelden voor in totaal 23 middelbare scholieren: 6x Junior Secondary School (JSS) en 17x Senior High School (SHS). Waar mogelijk proberen we in te zetten op individuele sponsoring: een donateur die echt een specifiek kind sponsort, vaak voor meerdere jaren. Dit is voor de kinderen erg motiverend omdat het zo concreet en persoonlijk is. En de sponsors vinden het vaak ook leuker. Een bijzondere vermelding verdient de sponsor van Thomas, die zich er (overigens onterecht) schuldig over voelde niet ook diens tweelingbroer Charles te sponsoren. Een aantal maanden later won deze sponsor de straatprijs in de Postcodeloterij en het eerste besluit was om direct alsnog ook Charles te helpen. Farming project Na een lange en vooral intensieve voorbereiding, en op het laatste nippertje nog weer een vertraging als gevolg van de brand, is in oktober 2011 dan toch echt het landbouwproject bij het weeshuis van start gegaan! De eerste mais inmiddels geplant en in de loop van 2012 wordt de eerste oogst verwacht. Een prachtig project, dat naar we hopen bijzonder vruchtbaar zal zijn! Organisch verbouwde groenten en fruit bij het weeshuis, met als primaire doel: betere, gevarieerdere, gezondere voeding voor de kinderen. Nu eerst klein beginnen, daarna langzaam gaan uitbreiden en in de toekomst mogelijk ook zelfs wat inkomsten door de verkoop van overschotten op de lokale markt. We zijn trots op de medewerking van de Universiteit van Kumasi en het Ghanese Ministry of Food and Agriculture. Van Rotary Voorburg-Vliet mochten we een prachtige cheque in ontvangst nemen voor een bedrag van euro. Samen met ons eigen startkapitaal voor de farm (de opbrengst van de Nacht van de Fooi 2006) kunnen we hiermee de opstartkosten en het eerste jaar van het project financieren. We zijn dolblij dat we nu echt zijn gestart en hopen de bordjes en maagjes van de kinderen langzaam maar zeker steeds gezonder en gevarieerder te kunnen vullen. de eerste mais is geplant 10

11 De Marist Preparatory School in Sabin Akrofrom Ons tweede project is de Marist Preparatory School in het dorpje Sabin Akrofrom. Dit is een school met een onderwijsaanbod van kleuterschool tot middelbare school. Er gaan circa 650 leerlingen uit de wijde omtrek naar deze school. De school wordt beheerd door de internationale orde van de Marist Brothers. Kinderen in Ontwikkeling heeft hier eind 2007 de aanleg van een sportveld gefinancierd, waar de kinderen uit het Save Our Lives weeshuis ook mogen komen sporten. Verder sponsoren wij al enige jaren het salaris van één leraar op deze school Ook in 2011 hebben wij onze sponsoring gecontinueerd van het salaris van één leraar aan de Marist school, Mr. Samuel Asante. de klas van Mr. Asante aan de Marist Preparatory School Daarnaast hebben vrijwilligers Els en Jacolien een prachtige donatie gedaan: naast een partij schriften en werkboeken is ook een aantal speeltoestellen aangeschaft voor de kinderen op de Marist School. nieuwe werkboeken voor de leerlingen 11

12 Stichting Kinderen in Ontwikkeling wat speelt er bij ons in Nederland Ook in 2011, ons zesde jaar als stichting, hebben wij weer hard gewerkt om onze missie te realiseren: bijdragen aan een kans op een betere toekomst voor kwetsbare en kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. We willen zorgen voor opvang, ondersteuning en zorg voor deze kinderen en hen de kans bieden om zich te ontwikkelen en ontplooien. Op die manier willen we deze kinderen beter in staat stellen om later een zelfstandig bestaan op te bouwen en voor zichzelf (en anderen) te kunnen zorgen De trend die al eerder was ingezet, is ook in 2011 doorgezet. Steeds meer donateurs kiezen voor de vaste sponsoring van één individueel kind, soms zelfs voor de gehele middelbareschoolperiode. Voor een kind in een (overvol) weeshuis in Ghana is het heel erg bijzonder als iemand in Europa speciaal jou wil sponsoren. Het is dan ook zeer motiverend voor hen en geeft hen zelfvertrouwen. Voor hen is het een persoonlijke relatie en ze vinden het dan ook leuk om iets over (het gezin van) hun sponsor te weten. En de sponsors vinden het vaak ook leuk om wat te horen over hun sponsorkind. Een bijzondere vermelding verdient de sponsor van Gifty: mevrouw Van Vossen. Enkele jaren geleden had zij ons al een donatie gedaan waarmee Gifty haar hele Senior High School kon doorlopen. Gifty was dolblij met deze kans, werkt enorm hard en doet het uitstekend op de SHS, inmiddels in het één-nalaatste jaar. Een prachtige donatie dus! Toen mevrouw Van Vossen eind 2010 overleed, bleek dat zij nógmaals voor Gifty heeft willen zorgen. Wij ontvingen van haar een legaat dat we mogen beheren als studiefonds voor Gifty, zodat zij na afronding van haar SHS ook nog een vervolgopleiding kan doen. Een fantastisch mooie nalatenschap en zo mooi besteed aan dit serieuze, hard studerende meisje! Wij zullen altijd in dankbaarheid aan mevrouw Van Vossen terugdenken. Voor Kinderen in Ontwikkeling was dit de eerste keer dat wij een legaat mochten ontvangen en we zijn trots op het vertrouwen in ons als stichting. En dan onze eigen organisatie. Hoewel we de afgelopen jaren geprobeerd hebben onze gelederen te versterken, is dat tot op heden niet gelukt. Het werk wordt dus gedaan door onze vaste club van Bestuur en Raad van Advies. We hebben er nu voor gekozen voorlopig even geen tijd en energie meer te steken in het werven van extra mensen, maar al onze inzet te richten op ons werk voor de kinderen in Ghana. Met de bestaande capaciteit, de nodige creativiteit en veel plezier en inzet komen we een heel eind. Het betekent wel dat we voorlopig beperkt inzetten op communicatie en pr en in deze fase geen grote fundraising acties of evenementen kunnen uitvoeren. Wel blijven we uiteraard zoeken naar nieuwe donateurs en geldstromen. Op deze manier hopen we ons werk in Ghana onverminderd te kunnen blijven voortzetten en nog lang door te gaan met het werk aan een betere toekomst voor de kinderen in onze projecten! 12

13 VOORUITBLIK 2012 Farm Het jaar 2012 zal in voor ons vooral in het teken staan van de groei en bloei van ons farm-project. We kijken vol verwachting uit naar de eerste oogst en daarna zal, als het regenseizoen weer voorbij is, een flinke nieuwe lading zaaigoed worden geplant. Dit jaar zal het project echt goed van de grond gaan komen! We zijn blij op die manier te kunnen zorgen voor gezondere en gevarieerdere voeding voor de kinderen. Daarnaast hopen we dat dit de eerste stap is naar (steeds een beetje meer) zelfvoorzienendheid van het weeshuis en daarmee misschien wat minder afhankelijkheid van donateurs. Nieuwbouw Behalve de farm zal er in 2012 ook volop gebouwd worden op het terrein. Het ziet er naar uit dat het hoofdgebouw van het weeshuis, dat door de brand in 2011 volledig verwoest was, in 2012 herbouwd gaat worden, dankzij geweldige fondsenwerving van Stichting SOLA en Robert Bulstra, met daarbij ook nog een extra family unit. Kinderen in Ontwikkeling financiert niet deze gebouwen, maar probeert wel mee te helpen met de inrichting ervan. Ook gaan we in 2012 door met het vervangen van allerlei spullen die bij de brand verloren zijn gegaan (zoals kleding, speelgoed en schoolmaterialen) en loopt onze sponsoring nog door van een jaar lang babymelkpoeder na de brand. Onderwijs Ook in 2012 streeft Kinderen in Ontwikkeling ernaar weer voor alle middelbare scholieren in het weeshuis het schoolgeld te betalen. Een opleiding is immers van groot belang om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In dat kader betalen we ook dit jaar weer het salaris van een extra leerkracht voor de Marist School, een middelbare school in de buurt van het weeshuis. Tot slot hopen we ook in 2012 weer een groep kinderen op ICT-zomerkamp te kunnen sturen, uiteraard weer in samenwerking met ToBeWorldwide. Al onze aktiviteiten in 2011 zijn slechts mogelijk geweest door de steun van onze donateurs, die op vele manieren een bijdrage leveren aan onze organisatie en vooral aan de kinderen in Ghana. We hopen dat we ook in 2012 weer op veel steun mogen rekenen en zijn vast van plan om ook in 2012 weer flink actief te zijn in Nederland en vooral Ghana! Den Haag, 20 juni 2012, het bestuur van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling Ilse Landa, Janneke Kramers, Gudrun van Oirschot 13

14 EXPLOITATIEREKENING 2011 Rekening Begroting Rekening LASTEN Exploitatiekosten Stichting Kamer van Koophandel 26,14 30,00 26,64 Domeinregistratie 37,79 40,00 37,79 Bankkosten 397,20 400,00 612,21 Kerstkaarten voor gebruik Stichting 182,81 100,00 69,14 Overige kosten 43,00-127,12 Bijdrage rente aan reservefonds 187,96 300,00 264,52 Totaal 874,90 870, ,42 Exploitatiekosten Projecten Save Our Lives Ghana, Anwia Nkwanta , , ,00 Farming project Save Our Lives Ghana , ,52 Marist Preparatory School Sabin, Akrofrom 760, , ,00 Operation Hand in Hand, Nkoranza 4.000, ,00 - Totaal , , ,52 Exploitatiekosten Overige Activiteiten Kerstkaarten bestemd voor verkoop - 100,00 - Publiciteit - 200,00 - Overige kosten - 200,00 - Totaal - 500,00 - Totaal lasten , , ,94 BATEN Opbrengst Vaste donateurs , , ,69 Opbrengst Incidentele donateurs , , ,62 Opbrengst verkoop Kerstkaarten Opbrengst verkoop Ansichtkaarten ,00 Opbrengst wijnactie Rotary Voorburg-Vliet ,00 - Opbrengst Diverse acties - 468, , ,50 Opbrengst actie De Hoeksteen , ,00 - Opbrengst actie St.Westland Helpt Afrika , Opbrengst actie Gymnasium Novum , , ,80 Opbrengst actie MADS Geneve ,00 - Opbrengst actie Nacht van de Fooi , ,52 Opbrengst rente spaarrekening - 187,96-225,62-264,52 Totaal baten , , ,65 Exploitatieresultaat 3.986, ,71 - = Voordelig - = Voordelig - = Voordelig = Nadelig = Nadelig = Nadelig 14

15 BALANS 2011 Activa Nr. Omschrijving Bedrag 2010 B A L A N S Passiva Bedrag 2011 Nr. Omschrijving Bedrag 2010 Bedrag Vlottende activa 187,96 192,35 2. Reservefonds 8.140, , Nog te ontvangen donaties Saldo aanvang boekjaar , , Nog te ontvangen rente spaarrekening 187,96 192, Toevoegingen rente spaarrekening 187,96 264, Nog te ontvangen rente rekening courant Toevoeging exploitatieresultaat Nog te ontvangen bedragen Onttrekkingen , Onttrekking exploitatieresultaat 1.5 Vooruit betaalde bedragen / , ,14 3. Liquide middelen , ,43 4. Vlottenda passiva , , Rekening courant 5.599, , Crediteuren Spaarrekening , , Vooruit ontvangen donaties 666, , Vooruit ontvangen bedragen acties , , Nog te betalen bedragen 19,51 28,00 5. Nadelig exploitatieresultaat 3.986,14-6. Voordelig exploitatieresultaat ,71 Totaal , ,78 Totaal , ,78

16 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 Exploitatieresultaat exploitatiekosten en opbouw reservefonds Over 2011 was het exploitatieresultaat 6.463,71 voordelig (in ,14 nadelig). Voorgesteld wordt het voordelig saldo ten gunste van het reservefonds te brengen. Hierna bedraagt het saldo van het reservefonds ,23. Dit bedrag is aan liquide middelen en saldo nog te ontvangen en te betalen bedragen aanwezig volgens de Balans per 31 december De exploitatiekosten van de Stichting bedroegen 872,90 (exclusief bijdrage rente aan reservefonds), waarvan 612,21 aan bankkosten inzake het internationale betalingsverkeer voor de projectfinanciering. De ontvangen rente ten bedrage van 264,52 is geboekt ten gunste van het reservefonds. Inkomsten en projectuitgaven De inkomsten uit vaste donateurs zijn in 2011 gestegen met 46% ten opzichte van 2010 (van 7.868,00 naar ,69). De opbrengst van incidentele donateurs is, vanwege enkele donaties met grote bedragen, sterk gestegen ten opzichte van 2010 tot een bedrag van ,62. Er is in 2011 maar één speciale actie geweest, namelijk de noodhulp actie na de brand. De opbrengst daarvan bedroeg 5.503,50 wat neerkomt op een daling van 23% ten opzichte van Daarnaast is in 2011 nog 3.159,32 besteed uit speciale acties van eerdere jaren (Nacht van de Fooi en Gymnasium Novum). De totale inkomsten exclusief de ontvangen rente over het bedrag van het reservefonds bedroegen ,13. Ook in 2011 beschikt de Stichting over ontvangen middelen die geoormerkt zijn voor de financiering van specifieke projecten. Het totaalbedrag dat aldus gereserveerd is om op een later tijdstip te worden ingezet bedraagt ,55. De uitgaven voor de projecten (exclusief bankkosten van het internationale betalingsverkeer) bedroegen ,52. Dit is inclusief 5.272,00 de besteed uit middelen van de actie Noodhulp Brand. In 2011 kon 100% van de projecten worden gefinancierd uit de donaties. Conclusies In het jaar 2011 is de tendens van een nadelig exploitatieresultaat gedurende de afgelopen drie jaren omgezet in een voordelig exploitatieresultaat. Een positieve ontwikkeling waardoor tevens het reservefonds kon worden versterkt van 4.418,52 tot ,23. Dit biedt ons, in elk geval voor 2012, een solide basis voor de schoolgelden en het farming project.

17 Teambuilding workshops Save Our Lives weeshuis, zomer 2011 (verzorgd door Peter, Marthy en Simone van I in Team ) 17

18 BEGROTING 2012 Rekening Begroting Begroting LASTEN Exploitatiekosten Stichting Kamer van Koophandel 26,64 30,00 30,00 Domeinregistratie 37,79 40,00 40,00 Bankkosten 612,21 400,00 600,00 Kerstkaarten voor gebruik Stichting 69,14 100,00 100,00 Overige kosten 127, Bijdrage rente aan reservefonds 264,52 300,00 300,00 Totaal 1.137,42 870, ,00 Exploitatiekosten Projecten Save Our Lives Ghana, Anwia Nkwanta , , ,00 Farming project 7.836, , ,00 Marist Preparatory School, Sabin Akrofrom 2.160, , ,00 Operation Hand in Hand, Nkoranza ,00 - Alafya weeshuis, Sunyani Totaal , , ,00 Exploitatiekosten Overige Activiteiten Kerstkaarten / sierraden voor verkoop - 100,00 100,00 Publiciteit - 200,00 200,00 Overige kosten - 200,00 200,00 Totaal - 500,00 500,00 Totaal lasten , , ,00 BATEN Opbrengst Vaste donateurs , , ,00 Opbrengst Incidentele donateurs , , ,00 Opbrengst verkoop Kerstkaarten Opbrengst verkoop Ansichtkaarten - 15, Opbrengst wijnactie Rotary Voorburg-Vliet tbv farm ,00 - Opbrengst cofinanciering farming project (Sola/Bulstra) ,00 Opbrengst diverse acties , , ,00 Opbrengst actie De Hoeksteen , ,00 Opbrengst actie Stichting Westland Helpt Afrika Opbrengst actie Gymnasium Novum ,80 - Opbrengst actie MADS Geneve , ,00 Opbrengst actie Nacht van de Fooi , ,00 Opbrengst rente spaarrekening - 264,52-225,62-300,00 Totaal baten , , ,00 Exploitatieresultaat , = Voordelig - = Voordelig - = Voordelig = Nadelig = Nadelig = Nadelig 18

19 TOELICHTING BEGROTING 2012 Baten Voor de begrote inkomsten 2012 hebben we de begroting 2011 vrijwel aangehouden, ondanks de hogere gerealiseerde inkomsten over het boekjaar Er waren in 2011 een aantal onverwachte, substantiële donaties en wij willen onszelf voor 2012 niet rijk rekenen door er bij voorbaat van uit te gaan dat dit in 2012 weer gebeurt. Ook de inkomsten uit speciale acties zijn laag begroot, gezien de beperkte inzet die wij hier in 2012 op denken te kunnen plegen. Alleen reeds toegezegde financieringen zijn opgenomen in de begroting. De inkomsten dienen ter financiering van de projecten en de exploitatiekosten van de stichting. Lasten Het (beperkte) budget voor de exploitatiekosten van de stichting in 2012 is begroot op nagenoeg hetzelfde bedrag als de werkelijke kosten in De uitgaven voor de projecten zijn begroot op ,00. Dit blijft ongeveer gelijk ten opzichte van de uitgaven in De begroting is in evenwicht. Meerjaren overzicht exploitatieresultaat Na een aantal jaren waarin we de reserve die we in ons eerste jaar wat te snel opgebouwd hadden, geleidelijk besteed hebben met als gevolg een negatief exploitatieresultaat, hebben we in 2011 voor het eerst weer een voordelig exploitatieresultaat. Een positieve ontwikkeling, waardoor het reservefonds weer kon worden versterkt. Daarmee hebben we in elk geval voor 2012 een solide basis voor de schoolgelden en het farming project. Overzicht ontwikkeling jaarlijks exploitatieresultaat ,85 voordelig 1.650,69 voordelig 3.698,20 nadelig*) 6.681,33 nadelig*) 3.986,14 nadelig*) 6.463,71 voordelig *) Nadat in 2006 een boven verwachting groot positief exploitatieresultaat was behaald, hebben we in de daarop volgende jaren dit saldo gestaag besteed aan onze projecten. Er werd dus weloverwogen enige jaren achtereen gekozen voor een nadelig exploitatieresultaat. Het blijft echter, net als voorgaande jaren, een uitdaging om de continuïteit te waarborgen, vooral voor de schoolgelden van de kinderen uit het Save Our Lives weeshuis. Ook in 2012 zullen we weer ons uiterste best doen om de kinderen in onze projecten deze continuïteit te bieden. We hopen dat we dit samen met onze donateurs kunnen bereiken! 19

20 Sportdag Save Our Lives weeshuis, februari 2011 (verzorgd door Els & Jacolien, mede met dank aan Gerrit Koenders) 20

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie