Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011

2 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Dit jaarverslag is gepubliceerd in juni Voor zijn onmisbare hulp bij het opstellen van de cijfermatige onderdelen van dit jaarverslag danken wij Harry Rijnsbergen. Voor de foto s danken wij Els, Jacolien en Robert, die ons royaal alle foto s van hun bezoekjes in respectievelijk februari en maart 2011 hebben gegeven. Stichting Kinderen in Ontwikkeling ING rekening nr

3 INHOUDSOPGAVE p. 2 Colofon p. 3 Inhoudsopgave Bestuursverslag p. 5 Stichting Kinderen in Ontwikkeling p. 6 Bestuursverslag 2011 p. 13 Vooruitblik 2012 Jaarrekening 2011 p. 14 Exploitatierekening 2011 p. 15 Balans 2011 p. 16 Financieel jaarverslag 2011 p. 18 Begroting

4 kinderen in het Save Our Lives weeshuis, Ghana 4

5 STICHTING KINDEREN IN ONTWIKKELING Onze achtergrond en missie Kinderen in Ontwikkeling zet zich in voor een betere toekomst voor (wees)kinderen in Ghana. We willen deze kinderen de kans bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De stichting is een onafhankelijk, particulier initiatief, opgericht in De missie van Kinderen in Ontwikkeling is: bijdragen aan een kans op een betere toekomst voor kinderen in ontwikkelingslanden, die zich door uiteenlopende oorzaken in een kwetsbare of kansarme positie bevinden. Voor deze kinderen willen wij zorgen voor opvang, ondersteuning, zorg en de kans om zich te ontwikkelen en ontplooien. Het doel is, deze kinderen beter in staat te stellen om later een zelfstandig bestaan op te bouwen en voor zichzelf en anderen te kunnen zorgen. De middelen die de stichting hiervoor inzet zijn de werving van fondsen en/of steun in natura, en voorlichting. Kinderen in Ontwikkeling is niet verbonden aan enige politieke of religieuze organisatie. Ons belangrijkste project is het Save Our Lives weeshuis in Anwia Nkwanta, Ghana. Dit project was ook de aanleiding voor de oprichting van Kinderen in Ontwikkeling. Naast dit Lives weeshuis hebben we in de eerste jaren onze activiteiten uitgebreid naar meerdere projecten in dezelfde regio. Ons doel daarbij is een sterk netwerk in de regio op te zetten en met die samenwerking schaalvoordeel te kunnen behalen en synergie te creëren tussen onze verschillende projecten, in het voordeel van de kinderen. Onze organisatie Het Bestuur van de stichting Kinderen in Ontwikkeling bestaat statutair uit tenminste drie personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: Ilse Landa, voorzitter (tevens oprichter) Janneke Kramers, secretaris Gudrun van Oirschot, penningmeester Naast het bestuur kent de stichting ook een Raad van Advies. Deze heeft een adviserende en toetsende rol. Enerzijds kunnen de leden van de raad inhoudelijk meedenken met het bestuur, anderzijds ziet de raad erop toe dat de activiteiten en bestedingen van de stichting in overeenstemming zijn met de missie, doelstellingen en uitgangspunten van de stichting. De Raad van Advies bestaat vanaf de oprichting uit de volgende personen: Ellen van der Spoel Frea Rijnsbergen Jelle Landa, tevens webmaster Alle interne activiteiten van de stichting zijn onbezoldigd en belangeloos. Er worden geen lonen of vergoedingen betaald aan bestuursleden, adviseurs of projectmedewerkers. Externe kosten zullen indien nodig wel worden gemaakt, maar worden tot een minimum beperkt. Dit is als formeel uitgangspunt opgenomen in de statuten van de stichting. Bij besluit van 17 januari 2010 is door het bestuur vastgelegd dat de exploitatiekosten van de stichting nooit meer dan 5% van de totale uitgaven zullen bedragen. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Met ingang van 1 januari 2009 zijn wij door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 5

6 BESTUURSVERSLAG 2011 Nadat wij in de eerste jaren ons netwerk in de regio hebben opgebouwd, hebben we er na een paar jaar voor gekozen te consolideren en onze middelen en capaciteit vooral te richten op het Save Our Lives weeshuis, met daarnaast een strategische ondersteuning van de vlakbij gelegen Marist Preparatory School. In 2011 zijn dit dan ook de twee projecten die we gesteund hebben. Het Save Our Lives weeshuis in Anwia Nkwanta (SOLGH) kinderen in het Save Our Lives weeshuis Het Save Our Lives weeshuis, opgericht in 1993, draagt op dit moment zorg voor bijna honderd kinderen van 0 tot circa 24 jaar, ongeveer evenveel jongens als meisjes (resp. 45% en 55%). De meesten hebben hun ouders verloren door ofwel HIV/aids ofwel het overlijden van de moeder tijdens of na de bevalling. De leeftijdsopbouw is als volgt: Kinderen in Ontwikkeling richt zich primair op educatie voor deze kinderen. Met schooldiploma's op zak hebben zij een beter toekomstperspectief. Wij proberen er elk jaar voor te zorgen dat alle kinderen (tenminste) de middelbare school kunnen afmaken. De verdeling in schooltypes is op dit moment als volgt: 6

7 2011 Het jaar 2011 begon goed. In februari hebben vrijwiligers Els en Jacolien een fantastische sportdag georganiseerd voor het weeshuis, met niet alleen veel spel en sport (met hulp van voetbaltrainer Gerrit) maar ook alle kinderen een medaille, en natuurlijk ijsjes, iets te snoepen en een flesje frisdrank voor alle kinderen. En voor het farming project waren we na een lange voorbereiding eindelijk bijna klaar om te starten, met een mooi samenwerkingsverband met de Kwame Nkrumah Universiteit (KNUST) in Kumasi. Een docent aan de landbouwfaculteit van KNUST heeft toegezegd als vrijwillig adviseur en projectleider van ons project te gaan optreden. De verwachting was dat we rond zomer 2011 zouden kunnen starten met het voorbereiden van het land en het zaaien van de eerste gewassen. Brand En toen kwam de nacht van 29 op 30 juni Midden in die nacht brak er brand uit in het weeshuis. In een bloedstollend snel tempo stond het hele huis in lichterlaaie. Het is te danken aan Salomey, één van de oudere kinderen, dat er op tijd alarm is geslagen. Doordat zij wakker werd, konden nog halsoverkop alle babies naar buiten gebracht worden (in het pikdonker, in alle chaos en paniek). De brandweer heeft de rest van de nacht nog uren geprobeerd het vuur te blussen, maar tevergeefs. Uiteindelijk is het huis volledig in vlammen opgegaan. Inspectie in de dagen erna wees uit dat zelfs de fundering onbruikbaar is geworden. brand in het weeshuis! 7

8 Een grote schrik voor kinderen en staf, een groot verlies (huis en have!) en een grote klap voor het weeshuis. Een nachtmerrie waar men uiteraard flink aangeslagen van was. Maar tegelijk kwam, zelfs al in de eerste dagen, het besef wat een wonder het is dat alle kinderen ongedeerd uit het huis zijn gekomen. Al het andere is materiële schade en is grotendeels vervangbaar. Dus met bewonderenswaardige positiviteit werd de blik al snel weer op de toekomst gericht. En werden de handen uit de mouwen gestoken, want uiteraard was er een heleboel te doen die eerste periode na de brand. het interieur na de brand (links de babybedjes, rechts de woonkamer) De babies en peuters zijn de eerste maanden met veel liefde (en grenzeloze flexibiliteit!) opgevangen in het huis van Gerrit en Tineke Koenders. Zij hebben met hun Stichting Kans voor Open Doel ook gezorgd voor de aanschaf van de eerste broodnodige spullen zoals babybedjes, flesjes, kleding en luiers. Kinderen in Ontwikkeling heeft, met de opbrengst van een noodhulpinzameling, voor een jaar babymelkpoeder en babyverzorgingsproducten gefinancierd (alle voorraden waren ook verbrand). Zo snel mogelijk is begonnen met het afbreken van de uitgebrande ruïne en het ruimen en afvoeren van het puin, met hulp van het Australische bedrijf Geodrill. Een extra gebouw dat nog in aanbouw was (gesponsord door de Addax Foundation) is in de loop van juli/augustus versneld afgemaakt, inclusief wat aanpassingen zodat het geschikt zou zijn voor de babies en peuters. Begin september zijn alle kinderen weer thuisgekomen in het weeshuis. De opvang en alle hulp en inzet van Gerrit en Tineke zijn meer dan fantastisch geweest! Educatie Ondertussen ging het gewone leven ook door. We hebben, nog meer dan anders, geprobeerd de kinderen bezigheden te geven in de lange zomervakantie. Alle afleiding was welkom, met de deprimerende aanblik van de afgebrande ruïne van het huis. - Binnen een week na de brand zou Marieke afreizen als vrijwilliger naar het weeshuis. Zij viel dus midden in de eerste, rauwe chaos. Ze heeft geweldig geschakeld en meteen de handen uit de mouwen gestoken. Daarnaast heeft zij, met ingezameld geld van haar vrienden, familie en vooral ouders, gezorgd voor nieuwe schooluniformen voor alle kinderen, bijbehorende nieuwe schoenen, schoolboeken, wat speelgoed en kleding, en daarnaast ook nog een donatie gedaan voor het schoolgeld voor 2 kinderen voor het nieuwe schooljaar! - Peter, Marthy en Simone van I in Team hebben voor de kinderen een paar dagen teambuilding workshops verzorgd door middel van basketbal technieken. Een paar leerzame én heel erg leuke dagen met sport, spel en oefeningen voor de kinderen. En een enorme opsteker voor hen om zo'n leuk evenement te hebben zo kort na de heftige ervaring van de brand. - Diverse kinderen zijn naar zomercursussen (door de kerk georganiseerd) geweest. - Evenals vorig jaar hebben we weer een ICT zomercursus georganiseerd. Dit jaar zijn zelfs 2 groepen middelbare scholieren na elkaar afgereisd naar het ict-centrum van ToBeWorldwide in Cape Coast, voor twee weken computercursus. Goede kennis en vaardigheden op het terrein van ict zijn van groot belang voor de kinderen in Ghana en vergroten na school hun kansen op een goede baan. Voor de ICT-kampen van 2011 hebben we het tweede deel van de donatie van Gymnasium Novum uit 2010 gebruikt, aangevuld met een donatie van Stichting Les Paquerettes. 8

9 ICT-zomerkampen 2011 kinderen Save Our Lives weeshuis (met donaties Gymnasium Novum en Stichting Les Paquerettes) 9

10 Verder is het ons ook in 2011 gelukt om alle kinderen naar school te krijgen. Kinderen in Ontwikkeling betaalt nu de schoolgelden voor in totaal 23 middelbare scholieren: 6x Junior Secondary School (JSS) en 17x Senior High School (SHS). Waar mogelijk proberen we in te zetten op individuele sponsoring: een donateur die echt een specifiek kind sponsort, vaak voor meerdere jaren. Dit is voor de kinderen erg motiverend omdat het zo concreet en persoonlijk is. En de sponsors vinden het vaak ook leuker. Een bijzondere vermelding verdient de sponsor van Thomas, die zich er (overigens onterecht) schuldig over voelde niet ook diens tweelingbroer Charles te sponsoren. Een aantal maanden later won deze sponsor de straatprijs in de Postcodeloterij en het eerste besluit was om direct alsnog ook Charles te helpen. Farming project Na een lange en vooral intensieve voorbereiding, en op het laatste nippertje nog weer een vertraging als gevolg van de brand, is in oktober 2011 dan toch echt het landbouwproject bij het weeshuis van start gegaan! De eerste mais inmiddels geplant en in de loop van 2012 wordt de eerste oogst verwacht. Een prachtig project, dat naar we hopen bijzonder vruchtbaar zal zijn! Organisch verbouwde groenten en fruit bij het weeshuis, met als primaire doel: betere, gevarieerdere, gezondere voeding voor de kinderen. Nu eerst klein beginnen, daarna langzaam gaan uitbreiden en in de toekomst mogelijk ook zelfs wat inkomsten door de verkoop van overschotten op de lokale markt. We zijn trots op de medewerking van de Universiteit van Kumasi en het Ghanese Ministry of Food and Agriculture. Van Rotary Voorburg-Vliet mochten we een prachtige cheque in ontvangst nemen voor een bedrag van euro. Samen met ons eigen startkapitaal voor de farm (de opbrengst van de Nacht van de Fooi 2006) kunnen we hiermee de opstartkosten en het eerste jaar van het project financieren. We zijn dolblij dat we nu echt zijn gestart en hopen de bordjes en maagjes van de kinderen langzaam maar zeker steeds gezonder en gevarieerder te kunnen vullen. de eerste mais is geplant 10

11 De Marist Preparatory School in Sabin Akrofrom Ons tweede project is de Marist Preparatory School in het dorpje Sabin Akrofrom. Dit is een school met een onderwijsaanbod van kleuterschool tot middelbare school. Er gaan circa 650 leerlingen uit de wijde omtrek naar deze school. De school wordt beheerd door de internationale orde van de Marist Brothers. Kinderen in Ontwikkeling heeft hier eind 2007 de aanleg van een sportveld gefinancierd, waar de kinderen uit het Save Our Lives weeshuis ook mogen komen sporten. Verder sponsoren wij al enige jaren het salaris van één leraar op deze school Ook in 2011 hebben wij onze sponsoring gecontinueerd van het salaris van één leraar aan de Marist school, Mr. Samuel Asante. de klas van Mr. Asante aan de Marist Preparatory School Daarnaast hebben vrijwilligers Els en Jacolien een prachtige donatie gedaan: naast een partij schriften en werkboeken is ook een aantal speeltoestellen aangeschaft voor de kinderen op de Marist School. nieuwe werkboeken voor de leerlingen 11

12 Stichting Kinderen in Ontwikkeling wat speelt er bij ons in Nederland Ook in 2011, ons zesde jaar als stichting, hebben wij weer hard gewerkt om onze missie te realiseren: bijdragen aan een kans op een betere toekomst voor kwetsbare en kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. We willen zorgen voor opvang, ondersteuning en zorg voor deze kinderen en hen de kans bieden om zich te ontwikkelen en ontplooien. Op die manier willen we deze kinderen beter in staat stellen om later een zelfstandig bestaan op te bouwen en voor zichzelf (en anderen) te kunnen zorgen De trend die al eerder was ingezet, is ook in 2011 doorgezet. Steeds meer donateurs kiezen voor de vaste sponsoring van één individueel kind, soms zelfs voor de gehele middelbareschoolperiode. Voor een kind in een (overvol) weeshuis in Ghana is het heel erg bijzonder als iemand in Europa speciaal jou wil sponsoren. Het is dan ook zeer motiverend voor hen en geeft hen zelfvertrouwen. Voor hen is het een persoonlijke relatie en ze vinden het dan ook leuk om iets over (het gezin van) hun sponsor te weten. En de sponsors vinden het vaak ook leuk om wat te horen over hun sponsorkind. Een bijzondere vermelding verdient de sponsor van Gifty: mevrouw Van Vossen. Enkele jaren geleden had zij ons al een donatie gedaan waarmee Gifty haar hele Senior High School kon doorlopen. Gifty was dolblij met deze kans, werkt enorm hard en doet het uitstekend op de SHS, inmiddels in het één-nalaatste jaar. Een prachtige donatie dus! Toen mevrouw Van Vossen eind 2010 overleed, bleek dat zij nógmaals voor Gifty heeft willen zorgen. Wij ontvingen van haar een legaat dat we mogen beheren als studiefonds voor Gifty, zodat zij na afronding van haar SHS ook nog een vervolgopleiding kan doen. Een fantastisch mooie nalatenschap en zo mooi besteed aan dit serieuze, hard studerende meisje! Wij zullen altijd in dankbaarheid aan mevrouw Van Vossen terugdenken. Voor Kinderen in Ontwikkeling was dit de eerste keer dat wij een legaat mochten ontvangen en we zijn trots op het vertrouwen in ons als stichting. En dan onze eigen organisatie. Hoewel we de afgelopen jaren geprobeerd hebben onze gelederen te versterken, is dat tot op heden niet gelukt. Het werk wordt dus gedaan door onze vaste club van Bestuur en Raad van Advies. We hebben er nu voor gekozen voorlopig even geen tijd en energie meer te steken in het werven van extra mensen, maar al onze inzet te richten op ons werk voor de kinderen in Ghana. Met de bestaande capaciteit, de nodige creativiteit en veel plezier en inzet komen we een heel eind. Het betekent wel dat we voorlopig beperkt inzetten op communicatie en pr en in deze fase geen grote fundraising acties of evenementen kunnen uitvoeren. Wel blijven we uiteraard zoeken naar nieuwe donateurs en geldstromen. Op deze manier hopen we ons werk in Ghana onverminderd te kunnen blijven voortzetten en nog lang door te gaan met het werk aan een betere toekomst voor de kinderen in onze projecten! 12

13 VOORUITBLIK 2012 Farm Het jaar 2012 zal in voor ons vooral in het teken staan van de groei en bloei van ons farm-project. We kijken vol verwachting uit naar de eerste oogst en daarna zal, als het regenseizoen weer voorbij is, een flinke nieuwe lading zaaigoed worden geplant. Dit jaar zal het project echt goed van de grond gaan komen! We zijn blij op die manier te kunnen zorgen voor gezondere en gevarieerdere voeding voor de kinderen. Daarnaast hopen we dat dit de eerste stap is naar (steeds een beetje meer) zelfvoorzienendheid van het weeshuis en daarmee misschien wat minder afhankelijkheid van donateurs. Nieuwbouw Behalve de farm zal er in 2012 ook volop gebouwd worden op het terrein. Het ziet er naar uit dat het hoofdgebouw van het weeshuis, dat door de brand in 2011 volledig verwoest was, in 2012 herbouwd gaat worden, dankzij geweldige fondsenwerving van Stichting SOLA en Robert Bulstra, met daarbij ook nog een extra family unit. Kinderen in Ontwikkeling financiert niet deze gebouwen, maar probeert wel mee te helpen met de inrichting ervan. Ook gaan we in 2012 door met het vervangen van allerlei spullen die bij de brand verloren zijn gegaan (zoals kleding, speelgoed en schoolmaterialen) en loopt onze sponsoring nog door van een jaar lang babymelkpoeder na de brand. Onderwijs Ook in 2012 streeft Kinderen in Ontwikkeling ernaar weer voor alle middelbare scholieren in het weeshuis het schoolgeld te betalen. Een opleiding is immers van groot belang om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In dat kader betalen we ook dit jaar weer het salaris van een extra leerkracht voor de Marist School, een middelbare school in de buurt van het weeshuis. Tot slot hopen we ook in 2012 weer een groep kinderen op ICT-zomerkamp te kunnen sturen, uiteraard weer in samenwerking met ToBeWorldwide. Al onze aktiviteiten in 2011 zijn slechts mogelijk geweest door de steun van onze donateurs, die op vele manieren een bijdrage leveren aan onze organisatie en vooral aan de kinderen in Ghana. We hopen dat we ook in 2012 weer op veel steun mogen rekenen en zijn vast van plan om ook in 2012 weer flink actief te zijn in Nederland en vooral Ghana! Den Haag, 20 juni 2012, het bestuur van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling Ilse Landa, Janneke Kramers, Gudrun van Oirschot 13

14 EXPLOITATIEREKENING 2011 Rekening Begroting Rekening LASTEN Exploitatiekosten Stichting Kamer van Koophandel 26,14 30,00 26,64 Domeinregistratie 37,79 40,00 37,79 Bankkosten 397,20 400,00 612,21 Kerstkaarten voor gebruik Stichting 182,81 100,00 69,14 Overige kosten 43,00-127,12 Bijdrage rente aan reservefonds 187,96 300,00 264,52 Totaal 874,90 870, ,42 Exploitatiekosten Projecten Save Our Lives Ghana, Anwia Nkwanta , , ,00 Farming project Save Our Lives Ghana , ,52 Marist Preparatory School Sabin, Akrofrom 760, , ,00 Operation Hand in Hand, Nkoranza 4.000, ,00 - Totaal , , ,52 Exploitatiekosten Overige Activiteiten Kerstkaarten bestemd voor verkoop - 100,00 - Publiciteit - 200,00 - Overige kosten - 200,00 - Totaal - 500,00 - Totaal lasten , , ,94 BATEN Opbrengst Vaste donateurs , , ,69 Opbrengst Incidentele donateurs , , ,62 Opbrengst verkoop Kerstkaarten Opbrengst verkoop Ansichtkaarten ,00 Opbrengst wijnactie Rotary Voorburg-Vliet ,00 - Opbrengst Diverse acties - 468, , ,50 Opbrengst actie De Hoeksteen , ,00 - Opbrengst actie St.Westland Helpt Afrika , Opbrengst actie Gymnasium Novum , , ,80 Opbrengst actie MADS Geneve ,00 - Opbrengst actie Nacht van de Fooi , ,52 Opbrengst rente spaarrekening - 187,96-225,62-264,52 Totaal baten , , ,65 Exploitatieresultaat 3.986, ,71 - = Voordelig - = Voordelig - = Voordelig = Nadelig = Nadelig = Nadelig 14

15 BALANS 2011 Activa Nr. Omschrijving Bedrag 2010 B A L A N S Passiva Bedrag 2011 Nr. Omschrijving Bedrag 2010 Bedrag Vlottende activa 187,96 192,35 2. Reservefonds 8.140, , Nog te ontvangen donaties Saldo aanvang boekjaar , , Nog te ontvangen rente spaarrekening 187,96 192, Toevoegingen rente spaarrekening 187,96 264, Nog te ontvangen rente rekening courant Toevoeging exploitatieresultaat Nog te ontvangen bedragen Onttrekkingen , Onttrekking exploitatieresultaat 1.5 Vooruit betaalde bedragen / , ,14 3. Liquide middelen , ,43 4. Vlottenda passiva , , Rekening courant 5.599, , Crediteuren Spaarrekening , , Vooruit ontvangen donaties 666, , Vooruit ontvangen bedragen acties , , Nog te betalen bedragen 19,51 28,00 5. Nadelig exploitatieresultaat 3.986,14-6. Voordelig exploitatieresultaat ,71 Totaal , ,78 Totaal , ,78

16 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 Exploitatieresultaat exploitatiekosten en opbouw reservefonds Over 2011 was het exploitatieresultaat 6.463,71 voordelig (in ,14 nadelig). Voorgesteld wordt het voordelig saldo ten gunste van het reservefonds te brengen. Hierna bedraagt het saldo van het reservefonds ,23. Dit bedrag is aan liquide middelen en saldo nog te ontvangen en te betalen bedragen aanwezig volgens de Balans per 31 december De exploitatiekosten van de Stichting bedroegen 872,90 (exclusief bijdrage rente aan reservefonds), waarvan 612,21 aan bankkosten inzake het internationale betalingsverkeer voor de projectfinanciering. De ontvangen rente ten bedrage van 264,52 is geboekt ten gunste van het reservefonds. Inkomsten en projectuitgaven De inkomsten uit vaste donateurs zijn in 2011 gestegen met 46% ten opzichte van 2010 (van 7.868,00 naar ,69). De opbrengst van incidentele donateurs is, vanwege enkele donaties met grote bedragen, sterk gestegen ten opzichte van 2010 tot een bedrag van ,62. Er is in 2011 maar één speciale actie geweest, namelijk de noodhulp actie na de brand. De opbrengst daarvan bedroeg 5.503,50 wat neerkomt op een daling van 23% ten opzichte van Daarnaast is in 2011 nog 3.159,32 besteed uit speciale acties van eerdere jaren (Nacht van de Fooi en Gymnasium Novum). De totale inkomsten exclusief de ontvangen rente over het bedrag van het reservefonds bedroegen ,13. Ook in 2011 beschikt de Stichting over ontvangen middelen die geoormerkt zijn voor de financiering van specifieke projecten. Het totaalbedrag dat aldus gereserveerd is om op een later tijdstip te worden ingezet bedraagt ,55. De uitgaven voor de projecten (exclusief bankkosten van het internationale betalingsverkeer) bedroegen ,52. Dit is inclusief 5.272,00 de besteed uit middelen van de actie Noodhulp Brand. In 2011 kon 100% van de projecten worden gefinancierd uit de donaties. Conclusies In het jaar 2011 is de tendens van een nadelig exploitatieresultaat gedurende de afgelopen drie jaren omgezet in een voordelig exploitatieresultaat. Een positieve ontwikkeling waardoor tevens het reservefonds kon worden versterkt van 4.418,52 tot ,23. Dit biedt ons, in elk geval voor 2012, een solide basis voor de schoolgelden en het farming project.

17 Teambuilding workshops Save Our Lives weeshuis, zomer 2011 (verzorgd door Peter, Marthy en Simone van I in Team ) 17

18 BEGROTING 2012 Rekening Begroting Begroting LASTEN Exploitatiekosten Stichting Kamer van Koophandel 26,64 30,00 30,00 Domeinregistratie 37,79 40,00 40,00 Bankkosten 612,21 400,00 600,00 Kerstkaarten voor gebruik Stichting 69,14 100,00 100,00 Overige kosten 127, Bijdrage rente aan reservefonds 264,52 300,00 300,00 Totaal 1.137,42 870, ,00 Exploitatiekosten Projecten Save Our Lives Ghana, Anwia Nkwanta , , ,00 Farming project 7.836, , ,00 Marist Preparatory School, Sabin Akrofrom 2.160, , ,00 Operation Hand in Hand, Nkoranza ,00 - Alafya weeshuis, Sunyani Totaal , , ,00 Exploitatiekosten Overige Activiteiten Kerstkaarten / sierraden voor verkoop - 100,00 100,00 Publiciteit - 200,00 200,00 Overige kosten - 200,00 200,00 Totaal - 500,00 500,00 Totaal lasten , , ,00 BATEN Opbrengst Vaste donateurs , , ,00 Opbrengst Incidentele donateurs , , ,00 Opbrengst verkoop Kerstkaarten Opbrengst verkoop Ansichtkaarten - 15, Opbrengst wijnactie Rotary Voorburg-Vliet tbv farm ,00 - Opbrengst cofinanciering farming project (Sola/Bulstra) ,00 Opbrengst diverse acties , , ,00 Opbrengst actie De Hoeksteen , ,00 Opbrengst actie Stichting Westland Helpt Afrika Opbrengst actie Gymnasium Novum ,80 - Opbrengst actie MADS Geneve , ,00 Opbrengst actie Nacht van de Fooi , ,00 Opbrengst rente spaarrekening - 264,52-225,62-300,00 Totaal baten , , ,00 Exploitatieresultaat , = Voordelig - = Voordelig - = Voordelig = Nadelig = Nadelig = Nadelig 18

19 TOELICHTING BEGROTING 2012 Baten Voor de begrote inkomsten 2012 hebben we de begroting 2011 vrijwel aangehouden, ondanks de hogere gerealiseerde inkomsten over het boekjaar Er waren in 2011 een aantal onverwachte, substantiële donaties en wij willen onszelf voor 2012 niet rijk rekenen door er bij voorbaat van uit te gaan dat dit in 2012 weer gebeurt. Ook de inkomsten uit speciale acties zijn laag begroot, gezien de beperkte inzet die wij hier in 2012 op denken te kunnen plegen. Alleen reeds toegezegde financieringen zijn opgenomen in de begroting. De inkomsten dienen ter financiering van de projecten en de exploitatiekosten van de stichting. Lasten Het (beperkte) budget voor de exploitatiekosten van de stichting in 2012 is begroot op nagenoeg hetzelfde bedrag als de werkelijke kosten in De uitgaven voor de projecten zijn begroot op ,00. Dit blijft ongeveer gelijk ten opzichte van de uitgaven in De begroting is in evenwicht. Meerjaren overzicht exploitatieresultaat Na een aantal jaren waarin we de reserve die we in ons eerste jaar wat te snel opgebouwd hadden, geleidelijk besteed hebben met als gevolg een negatief exploitatieresultaat, hebben we in 2011 voor het eerst weer een voordelig exploitatieresultaat. Een positieve ontwikkeling, waardoor het reservefonds weer kon worden versterkt. Daarmee hebben we in elk geval voor 2012 een solide basis voor de schoolgelden en het farming project. Overzicht ontwikkeling jaarlijks exploitatieresultaat ,85 voordelig 1.650,69 voordelig 3.698,20 nadelig*) 6.681,33 nadelig*) 3.986,14 nadelig*) 6.463,71 voordelig *) Nadat in 2006 een boven verwachting groot positief exploitatieresultaat was behaald, hebben we in de daarop volgende jaren dit saldo gestaag besteed aan onze projecten. Er werd dus weloverwogen enige jaren achtereen gekozen voor een nadelig exploitatieresultaat. Het blijft echter, net als voorgaande jaren, een uitdaging om de continuïteit te waarborgen, vooral voor de schoolgelden van de kinderen uit het Save Our Lives weeshuis. Ook in 2012 zullen we weer ons uiterste best doen om de kinderen in onze projecten deze continuïteit te bieden. We hopen dat we dit samen met onze donateurs kunnen bereiken! 19

20 Sportdag Save Our Lives weeshuis, februari 2011 (verzorgd door Els & Jacolien, mede met dank aan Gerrit Koenders) 20

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2015 Colofon Dit is het jaarverslag 2015 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2014

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2014 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2014 Colofon Dit is het jaarverslag 2014 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2012

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2012 Colofon Dit is het jaarverslag 2012 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2009-2010

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2009-2010 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2009-2010 Colofon Dit is het jaarverslag 2009-2010 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2008

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2008 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2008 Inclusief: jaarcijfers 2006 en 2007 vooruitblik 2009 Colofon Dit is het jaarverslag 2008 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra

Financieel Jaarverslag 2013. Stichting Suvadra Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Suvadra 1 Algemeen De Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. De doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Bestuursverslag 1. Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3. Bijlage Bestemmingsreserve 7

Bestuursverslag 1. Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 3. Bijlage Bestemmingsreserve 7 Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2015

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2015 Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2015 Stichting No Guts No Glory Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK 51441756 Opgesteld door penningmeester: Tineke de Mug, gecontroleerd door Marijke Buijlinckx

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA Inhoudopgave Jaarverslag Pagina 1. Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting No Guts No Glory

Stichting No Guts No Glory Jaarrekening 2013 Stichting No Guts No Glory Stichting No Guts No Glory Inschrijving Kamer van Koophandel : KVK 51441756 Opgesteld door penningmeester : Nathalie Rijk Mei 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding..

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

stichting ChoiceforChildren

stichting ChoiceforChildren stichting ChoiceforChildren jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 2013 5 Organisatie ChoiceforChildren 7 Uitgavenverdeling Afrika & Nederland 9 Kosten & begroting Afrika 10 De toekomst

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2011 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Voorwoord Pagina 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2013/2014 van Stichting Vrienden van de Oase Den Haag

Jaarrapport 2013/2014 van Stichting Vrienden van de Oase Den Haag Jaarrapport 2013/2014 van Stichting Vrienden van de Oase Den Haag Inhoud Jaarverslag 2013/2014...3 Doelstelling...3 Ontwikkelingen bestuur stichting...3 Bestuursverslag 2013/2014...4 Algemene ontwikkelingen...4

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7 INHOUD Algemeen... 2 Doel van de stichting... 2 Bestuur... 2 Bezoldiging bestuur... 2 ANBI Status... 2 Belastingplicht... 2 Balans per 31 december... 3 Winst- en verliesrekening... 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9 Vrienden van DOE Jaarrekening 2014 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Algemene gegevens... 3 Voorwoord... 4 De school... 4 Experiment... 4 Situatie... 5 Organisatie... 5 ANBI...

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2013 Versie 3.0 Definitief Inhoudsopgave Algemeen 3 Staat van baten en lasten en balans over 2013 4 Toelichting 5 Overzicht projectbijdragen 2013

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Stichting De Blauwe Ruiter Kandinsky College Malderburchtstraat 11 6535 ND 1 Inhoud Bestuursverslag 2013 3 Algemeen 3 Bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2013 6 Exploitatierekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.!

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.! Een woord van de voorzitter.! JAARVERSLAG 21 Stichting KarooCare!!!!!! Pampuszigt 1! 1111 TG Diemen tel. (2) 69 78 44 fax: (2) 699 14 37 informatie@karoocare.nl www.karoocare.nl! Een woord van de voorzitter.!

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

JAARREKENING 2011! 1

JAARREKENING 2011! 1 JAARREKENING 2011 1 Voorwoord!!! We believe that children are the future, teach them well and let them lead the way... Op 16 februari 2011 is Stichting Meraih Bintang opgericht. We zijn een kleine enthousiaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2013. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam Namaste Projects JAARVERSLAG 2013 Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat 247 1 1054 DX Amsterdam namasteprojects@gmail.nl www.namasteprojects.nl ING bankrekening NL81INGB0009265942 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Doelstelling... 3 Balans... 4 Staat van Baten en Lasten... 5 Toelichting op Balans... 6 Toelichting op Baten en Lasten... 7 Kasstroomoverzicht 65

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Stichting Stadsblokkenwerf

Stichting Stadsblokkenwerf Stichting Stadsblokkenwerf Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten 2015 6 Toelichting balans 7 Toelichting staat van baten en lasten 9

Nadere informatie

Amazing Children. Jaarverslag 2014

Amazing Children. Jaarverslag 2014 Amazing Children Jaarverslag 2014 18 januari 2015 INLEIDING Het vierde jaarverslag van de Stichting Amazing Children. Dit jaar hebben we wederom twee prachtige projecten gesteund: Annick en Arianne gingen

Nadere informatie

stichting ChoiceforChildren jaarverslag 2009

stichting ChoiceforChildren jaarverslag 2009 stichting ChoiceforChildren jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Samenvatting 2009 4 Organisatie ChoiceforChildren 5 Inkomsten versus kosten 6 Kosten studenten & contactpersonen 7

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING VIVE L INITIATIVE AMSTERDAM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING VIVE L INITIATIVE AMSTERDAM FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VIVE L INITIATIVE AMSTERDAM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (in euro's) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vlottende activa Vorderingen Microkredieten 953 953 Overige vorderingen

Nadere informatie