Overzicht deelnemers Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht deelnemers Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren"

Transcriptie

1 Overzicht deelnemers Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren FULL (Stichting Twisted) Valery Mak, Gaetan van de Sande Almere Full staat voor een volledig volwassen persoon. De naam is bedacht door één van de jongeren die participeert in Stichting Twisted. Het project Full kiest voor urban theater als middel om jongeren bewust te maken van hun eigen talenten en vaardigheden. Theater leert hen deze vaardigheden in te zetten bij het vormgeven van hun eigen toekomst. Sinds 2007 wordt het project uitgevoerd waarin vanuit een theaterproductiehuis een brug wordt geslagen tussen jongeren, onderwijs, arbeidsinstellingen en coaches. Studiecentrum (St. Desalniettemin) Ali Amghar, Ineke Rozema Utrecht (Lombok) De twee initiatiefnemers van Stichting Desalniettemin zijn een oud-voortijdig schoolverlater en een ROC docent. In hun directe omgeving zagen ze dikwijls hoeveel moeite het kost voor MBO schoolverlaters om hun plek te vinden in de maatschappij als gevolg van culturele en taalkundige obstakels. Met het Studiecentrum begeleiden zij jongeren die dit willen naar succes in opleiding en werk. Het centrum biedt, naast veel begeleiding voor en door studenten, een rustige werkplek in de buurt, goede laagdrempelige (taal)bijlessen en goede contacten.

2 Trots en Toekomst (Stichting Welzijn Barneveld) Janneke Broekhuizen-Overeem, Arjen Goudappel Barneveld e.o. Bij Trots en Toekomst nemen Hbo-studenten een jongere op sleeptouw. Veel van de jongeren hebben weinig doorzettingsvermogen, hun gedrag is passief of negatief en hun sociale vaardigheden zijn vaak matig tot zwak ontwikkeld. De Hbo-student (mentor) geeft de jongere aandacht en helpt bij het maken van keuzes, bij het leren studeren en bij het omgaan met persoonlijke problemen. De studenten krijgen op hun beurt weer ondersteuning door senior-mentoren uit het bedrijfsleven. Welzijn Barneveld biedt zo jongeren een kans om hun leven opnieuw in te richten op het gebied van inkomen, wonen, opleiding of werk. Jongeren steun elkaar, zowel praktisch als mentaal, dat is de kracht van dit project. Work-Wise Maatje op Maat (St. 180) Everhardt Lubbers, Irma van der Veen Arnhem-Nijmegen-Betuwe en Zuid Holland (Sassenheim en Rotterdam) De Work-wise methode van Stichting 180 helpt kwetsbare jongeren in een gesloten instelling om een opleiding af te maken of een baan te vinden. Work-wise richt zich ook op wonen, een adequaat sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het succes van werk en opleiding. De jongeren leren veel binnen de muren van de instelling en moeten dit later ook in de maatschappij in de praktijk brengen. Ondersteuning hierbij is van groot belang. Met Maatje op maat worden vanaf het begin van het traject vrijwillige maatjes ingezet. Deze blijven, ook na het terugtrekken van de professionele hulpverleners, de jongeren ondersteunen bij het verduurzamen en uitbreiden van hun sociale netwerk.

3 Boulevard of Dreams (St. Manage your talent) Anouschka Biekman Rotterdam Jongeren blijken vaak geen idee te hebben wat bepaald werk inhoudt of welke kansen er liggen. Met name waar het gaat om populaire sectoren zoals de entertainmentbranche staren de jongeren zich blind op de glitter en glamour. Boulevard of Dreams neemt deze jongeren mee in een traject dat hen leidt naar andere, meer realistische, opleidingssectoren zoals Haven en Zorg. Naast een reality check en de methodiek Kleurenpalet van vijf, ontstaan kleine netwerken van jongeren en ervaringsdeskundigen die de jongeren nieuwe inzichten bieden. U-turn (Timon) Alex van Pelt Rotterdam (Delfshaven, Schiebroek) U-turn richt zich op jongeren (tienermoeders, zwerfjongeren) die jarenlang in hulpverleningstrajecten zitten. U-turn ondersteunt de jongeren bij het vinden van een zelfstandige plaats in de maatschappij door eerst in een wijk een veilige thuishaven te scheppen. De jongeren wonen een jaar begeleid in een clusterwoning met vrijwilligers. In dat jaar wordt een leer/werktraject bij het ROC opgepakt. Daarna gaan zij op zichzelf wonen ondersteund door wijkbewoners die hen vrijwillig ondersteunen bij huiswerk en het vinden van een stageplek of baan. Rotterdam s got talent! (Spior) Fatima Zahra Lachhab Rotterdam (Delfshaven, Charlois en Feijenoord) Met het initiatief Rotterdam s got talent! wordt een grote groep multiculturele jongeren bereikt en teruggeleid naar school. Er is wekelijks contact met een coach, die afkomstig is uit

4 het eigen netwerk of een hogeschool. Ook na terugkeer op school. Er wordt gezocht naar coaches met een zelfde culturele achtergrond, zodat deze tevens rolmodel kunnen zijn. Naast coaches worden ook de ouders actief betrokken bij de schoolprestaties van hun kinderen onder meer door huisbezoeken en deelname aan informatiebijeenkomsten. Zeeuws Licht (St. Droom Walcheren) Elodie Kooiman, Mattias van der Straaten Vlissingen Vlissingen telt een grote groep voortijdig schoolverlaters. De werkeloosheid onder deze groep is hoog en er zijn weinig kansen. Vele jongeren trekken weg naar omliggende steden of de randstad om daar hun geluk te beproeven. In buurthuis Fo komen deze jongeren regelmatig samen. Zeeuws Licht gaat met deze jongeren aan de slag, leidt ze terug naar school en helpt hun kansen te vergroten in Vlissingen en omstreken. Streetpro (Straatvoetbalbond Nederland) Mariek van Meerten, Ivolaine de Nobrega Amsterdam Streetpro richt zich op overbelaste jongeren; uit eenoudergezinnen, onthecht, met de straat als 2 e opvoeder. Voetbal is een goed middel om contact te leggen met de jongeren, de buurt en de ouders. Het traject van Streetpro bestaat onder meer uit stages, workshops, vrijwilligerswerk en een zakgeldbaantje bij Burger King. Er ontstaat een driehoek uit school, jongeren, ouders en leefomgeving. Naast het halen van het diploma en het vinden van werk, draagt het traject bij aan de zelfredzaamheid van de jongeren. In 2010 is met succes een pilot uitgevoerd onder 29 jongeren. Maatjesproject Kamers met Kansen Osdorp (Combiwel) Eline Brinkman, Saida Laloli Amsterdam (Osdorp, Zuidoost)

5 Combiwel heeft twee projecten Kamers met Kansen in Amsterdam. Het is een preventief programma waarin jongeren, die anders dreigen uit te vallen, een kamer krijgen aangeboden en coaching door professionals. Daarnaast krijgen zij ondersteuning bij wonen, school en werken door HBO studenten. In Zuidoost gaat er per woning een maatje (student) wonen. In Osdorp wonen 8 HBO student in een woonblok waar verder 64 MBO studenten wonen. De maatjes ondersteunen de jongeren bij zijn/haar leerdoelen en Persoonlijke Actieplan. De jongeren nemen in de wijk een actieve rol in o.a. door hun lidmaatschap van de bewonerscommissie en volgen trainingen om hun zelfredzaamheid te vergroten. S-team (Het Buro) André Saris, Erik de Breij Leeuwarden Het S-team bestaat uit een groep jonge vrijwilligers. Zij worden 1-op-1 gekoppeld aan scholieren die dreigen uit te vallen en jongeren die net zijn uitgevallen. Er is veel aandacht voor teamvorming. Zowel de jongeren als de vrijwilligers komen in groepen bij elkaar om van elkaar te leren en voor elkaar rolmodel te zijn. De jonge vrijwilligers worden op hun beurt weer ondersteund door vrijwillige professionals om hen te helpen bij vragen over onderwijs of hulpverlening. Make It! (Travers Welzijn) Nicole Stremmelaar, Tamar Stoute Zwolle, Kampen e.o. Samen met verschillende ROC s uit de regio werkt Travers Welzijn aan toekomsttrajecten voor jongeren die dreigen uit te vallen. Voor iedere jongere wordt een aanpak op maat gekozen. Zo zal het ROC voor enkele jongeren de school naar de werkplek halen. Dan kunnen de jongeren in de praktijk hun EVC behalen. Dit is met name voor sector zorg, groen en techniek mogelijk omdat daar goede contacten met bedrijven zijn. De jongeren worden

6 begeleid door vrijwillige mentoren waarvan een deel uit het eigen sociale netwerk van de jongeren wordt geworven. De Sprong (St. Het Dagelijks Bestaan) An de Cock, Heleen de Groot Zutphen, Apeldoorn, Deventer Bij De Sprong volgen jongeren een traject van zes weken, bestaande uit dagbesteding, onderwijs en stage. Het traject maakt de problematiek van de jongeren inzichtelijk en achterhaalt de redenen waarom deze jongeren dreigen uit te vallen. Docenten van het ROC komen op locatie les geven. Vanuit de sector Handel worden de jongeren die dreigen uit te vallen doorverwezen, maar er komen ook jongeren die al zijn uitgevallen. Het traject biedt nieuwe bindingen en netwerken en neemt obstakels weg. Zo plaatsen zij jongeren over naar een kleinere locatie of naar een andere richting zodat zij toch hun diploma halen. MIJN SCHOOL (Graafschap College) Hanno Ambaum, Joske van Huet Doetinchem MIJN SCHOOL is onderdeel van ROC Graafschap College. Het project richt zich op uitvallers en dreigende uitvallers. Jaarlijks zijn dit zo n 400 leerlingen (5%). Daarnaast komen er vanuit omliggende ROC s ook uitvallers naar MIJN SCHOOL. De aanpak wijkt af van het onderwijstraject door de duidelijke jongerenwerkcomponent. Daarnaast combineert MIJN SCHOOL onderwijs met ervarend leren, talentontwikkeling, uitgaan van eigen kracht en wordt ondernemerschap gestimuleerd. Coaches uit het bedrijfsleven ondersteunen de jongeren bij hun ambities. Ook nemen de jongeren die langer in het traject zitten de rol van mentor op zich. De school staat midden in de maatschappij. Zo verrichten alle jongeren vrijwilligerswerk naast hun schoolwerk.

7 Ondernemend Jong! (Solidez, Welzijn in uitvoering) Maria Verkade Wageningen e.o. Wageningen is een kleine gemeente met een relatief grote groep voortijdig schoolverlaters. Het gaat hier om een verborgen groep van met name allochtonen die nog thuis wonen. Ondernemend Jong weet deze jongeren te vinden en maakt gebruikt van sport om ze te activeren. Het project motiveert hen door uit te gaan van hun wensen. Samen werken zij aan het versterken van een beroepshouding en het vergroten sociale competenties. De jongeren volgen een EHBO cursus en doen werkervaring op in de sector onderwijs. Naast individuele begeleiding nemen de jongeren ook deel aan groepstraining. Club Forward (Stichting Club Forward) Christine de Moor, Mattias van der Straaten Breda Club Forward biedt jongeren een centrale plek waar zij zich thuis voelen, huiswerk maken, activiteiten ontwikkelen en organiseren. De club is geënt op een formule uit Vlaanderen waar meer dan 400 van deze plekken (honken) actief gerund worden door jongeren. De club zet in op de talenten en wensen van jongeren. Deze aanpak weet de jongeren op een juiste wijze te motiveren zodat zij een diploma gaan behalen en vervolgens aan het werk gaan. Bij de club worden vele partijen betrokken en ook de ouders zijn welkom. Ieder jongere wordt begeleidt door een vrijwillige coach. Daarnaast worden HBO studenten ingezet als stagiaires en vrijwilligers. De jongeren blijven betrokken bij de club als vrijwilliger en rolmodel. YouRule project 18+! (St. YouRule) Wessel Schulting, Maikel Broné Eindhoven (wijken Doornakkers, Woensel West en De Bennekel)

8 Het YouRULE 18+!-project is een traject van 20 weken waarin fysieke training het uitgangspunt is om ook mentaal en sociaal vaardiger te worden. Door fysieke, mentale en sociale training stimuleren de trainers (ex-militairen) de intrinsieke motivatie van (randgroep)jongeren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst, ontwikkeling en groei. YouRULE ondersteunt hen bij school, werk en sociaal welzijn. Doordat zij zich als betere burgers gaan gedragen, draagt dit bij aan het maatschappelijk welzijn en een prettig leefklimaat in buurten en wijken. Na het succesvol afronden van het project worden jongeren opgeleid tot assistent-trainer (eveneens een traject van 20 weken). Gekwalificeerde assistent-trainers ondersteunen de instructeurs bij de training van jongeren. Van Streetwise naar Workwise! (Lumens Groep) Cor Heutink Eindhoven Van Streetwise naar Workwise haalt letterlijk de jongeren van straat. Deze jongeren redden het niet in een schoolsituatie en worden geplaatst in een BBL traject. De jongeren worden opgevangen in Dynamo (jongerencentrum) en intensief begeleid door jongerenwerkers. Zij werken samen naar werk en diploma en besteden ook aandacht aan de andere leefgebieden: zorg, wonen en financiën. In hun vrije tijd worden de jongeren gekoppeld aan een mentor die samen met hen activiteiten onderneemt, bijvoorbeeld hun huis verven of inrichten, voetbal kijken etc. Perron 045 (CMWW) Mirte Pieper, Brenda Plantaz Brunssum en Onderbanken 045: de code die de jongeren zelf gebruiken en waarmee ze zich identificeren, is het netnummer van Brunssum. Perron: ze staan op het perron waarvandaan zij zich, door middel van dit project, kunnen bewegen naar actief burgerschap via opleiding en werk en sociale vorming. Om dit te realiseren, zet Perron 045 mentoring in (maatjes voor de jongeren en een

9 groep ondersteunende vrijwilligers voor de maatjes). Het project werkt zowel curatief als preventief doordat ook de omgeving van de jongeren wordt betrokken o.a. bij uitvoeren van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Samen tegen schooluitval (Platform Buitenlanders Rijnmond) Leonieke Schouwenburg, Souad Achour Rotterdam Rotterdam telt een groot aantal voortijdig schoolverlaters en jongeren die dreigen uit te vallen. Het project Samen tegen schooluitval zet mentoren in die wekelijks een ontmoeting hebben met de jongeren en samen werken aan een plan met levensdoelen. Ook worden oudere vrijwillige sleutelfiguren gezocht met eenzelfde achtergrond als de ouders/opvoeders. Deze hebben gedurende het jaar zeven à acht contactmomenten met de ouders om de relatie tussen school, ouders en jongeren te herstellen. Het project werkt nauw samen met ROC Albeda college.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht,

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging

Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Pieter Jansen en Irene de Kort, PfS Nederland Playing for Success 15 23 jaar, een nieuwe uitdaging Twee jaar na de start van het eerste leercentrum in Zwolle staat Playing for Success Nederland voor een

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie