Inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks bestuur Secties 3. Commissies 4. Telefoondienstregistratie 5. Inloopspreekuurregistratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks bestuur Secties 3. Commissies 4. Telefoondienstregistratie 5. Inloopspreekuurregistratie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Dagelijks bestuur 4 2. Secties Sectie Sociale zekerheid en Arbeidsrecht Sectie Personen-, Familie en Erfrecht Sectie Wonen Sectie Consumentenrecht 6 3. Commissies Scholingscommissie Acquisitiecommissie Onderwijscommissie Publiciteitscommissie 9 4. Telefoondienstregistratie Inloopspreekuurregistratie Financieel jaarverslag Medewerkers Advocaten Dankwoord 17 2

3 Voorwoord Het jaar 2013 was voor de Rechtswinkel op zijn zachts gezegd een turbulent jaar. Bij aanvang van mijn voorzitterschap werd ik geconfronteerd met de penibele financiële situatie waarin de Rechtswinkel verkeerde. De oorzaak hiervan lag in het opzeggen van de gemeentelijke subsidie vanaf het jaar Na een korte bijspijker sessie van de toenmalige penningmeester werd het mij duidelijk dat het bestaan van de Rechtswinkel in de uiterst nabije toekomst in het gevaar was gekomen. Er zat niets anders op dan de mouwen op te stropen en actie te ondernemen. Meerdere vergaderingen over het werven van sponsorgelden verder, kwam het bestuur tot de conclusie dat de Rechtswinkel veel goodwill genoot onder Amsterdammers en het van belang was om via mediakanalen een noodkreet te uiten om zo aandacht op ons probleem te vestigen. Die aandacht liet niet lang op zich wachten. Op dezelfde avond dat er een krantenartikel in het Parool verscheen, kreeg ik een bericht via LinkedIn van dhr. Snoep. Binnen enkele maanden bleken de Brauw Blackstone Westbroek, Allen & Overy en Loyens en Loeff bereid het financiële gat in de begroting te dichten voor een periode van 3 jaar. Tot onze verbazing kregen wij daarna nog een bericht van een gemeenteraadslid van GroenLinks die op eigen initiatief de gemeentelijke begroting heeft weten te amenderen wat resulteerde in een eenmalige subsidie ter grootte van EUR ,00. Nu de Rechtswinkel zich weer in financieel rustig vaarwater begeeft, wordt het tijd om de focus te verleggen naar de interne werking en de kwaliteit van de dienstverlening. Allereerst zijn wij voornemens om de eenmalige gemeentelijke subsidie te besteden aan nieuwe apparatuur zoals computers en laptops. Daarnaast wordt ook het pand aangepakt en zullen de vloeren worden vervangen en zullen de muren worden gewit. Ook wordt halverwege 2014 de nieuwe website gelanceerd en krijgen we een nieuw zaken registratiesysteem en gaan wij over op een volledig digitaal archief. Los van deze materiële verbeterpunten zullen wij ons als bestuur ook meer gaan richten op het inhoudelijk sterker maken van de adviezen die gegeven worden en op het versterken van de maatschappelijke positie van de Rechtswinkel door onder andere het creëren van meer naamsbekendheid onder Amsterdammers. Ook zijn de banden met de Stichting Vrienden van Rechtswinkel Amsterdam weer aangesterkt door het aldaar toetreden van een fris en enthousiast bestuur. Dit is naar mijn mening een heel belangrijk onderdeel geworden voor de continuïteit van de Rechtswinkel. Als ik op dit moment naar de medewerkers kijk dan kan ik alleen maar concluderen dat de groep bestaat uit louter ambitieuze, zeer getalenteerde rechtenstudenten die naast de tijd die ze samen op de Rechtswinkel doorbrengen ook in privé elkaar vaak genoeg treffen. Als ik mij dan realiseer dat de kans groot is dat deze hechte groep van 32 studenten per jaar zich in hun verdere carrière op hoge plaatsen in de advocatuur en bedrijfsleven zullen vestigen, dan is het van groots belang om een goed reünisten bestand te bewerkstelligen. Hier wordt dan ook hard aan gewerkt. Al om al was het een bewogen jaar waarin veel grote besluiten zijn genomen die zich zullen uitstrekken over kortere en langere periodes maar die allen als positief voor de Rechtswinkel aangemerkt dienen te worden. W. Spigt, Bestuursvoorzitter Rechtswinkel Amsterdam 3

4 1. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam (hierna: Rechtswinkel) bestaat uit vijf leden: de voorzitter, penningmeester, secretaris, diensthoofd en huismeester. Elk bestuurslid volgt een opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam of aan de Universiteit Leiden. Naast deze studie en hun eventuele bijbaan verplichten ze zich om een jaar lang de Rechtswinkel te besturen. Onder de bestuursleden worden de bestuursdagen verdeeld. Dat betekent dat elk bestuurslid een vaste werkdag van uur tot uur op de Rechtswinkel aanwezig is. Vanzelfsprekend zijn bestuursleden ook aanwezig indien zij hun taken niet op de bestuursdag afkrijgen. Ook is het bestuur elke maandagavond aanwezig. Op deze maandagavond is er altijd een bestuursvergadering van één à anderhalf uur. Daarna is er de maandagavondactiviteit voor alle medewerkers. Elk half jaar vindt er een bestuurswisseling plaats. In de zomer worden een nieuwe voorzitter, diensthoofd en huismeester gekozen. Zij beginnen in september. Vervolgens worden er in de herfst een nieuwe penningmeester en secretaris gekozen. Zij beginnen in januari in hun nieuwe functie. Natuurlijk gaat hier wel een inwerkperiode aan vooraf van een à twee maanden. De taken van de bestuursleden verschillen per functie. Naast deze specifieke taken zijn er nog algemene doelstellingen waaraan de bestuursleden werken. Zo was dit voor 2013 onder andere het behouden van de subsidies, het werven van sponsoren en het niveau van de scholingen voor onze medewerkers verbeteren. Naast deze algemene doelstellingen en specifieke taken handhaaft en voert het dagelijks bestuur het bestaande beleid van de stichting uit, geeft het leiding aan de medewerkers en verbetert zij het bestaande beleid waar nodig. Tevens coördineert het dagelijks bestuur de dagelijkse werkzaamheden, werving en opleiding van nieuwe medewerkers en bevordert zij de interne en externe communicatie. Met name aan de communicatie met andere rechtshulpinstanties en advocaten die bereid zijn te helpen, hecht het bestuur veel waarde. Dagelijks bestuur van januari 2013 september 2013 Voorzitter: Otto Schade Penningmeester: Lara Haandraadts Secretaris: Edie de Kwaasteniet Diensthoofd: Lieke Meijer Huismeester: Emily van Eck Dagelijks bestuur van september 2013 december 2013 Voorzitter: Willem Spigt Penningmeester: Lara Haanraadts Secretaris: Edie de Kwaasteniet Diensthoofd: Marc Derksen Huismeester: Renée Hogenbirk 4

5 2. Secties Elke rechtswinkelier wordt ingedeeld in een sectie. In deze sectie blijft de rechtswinkelier de gehele zestien maanden dat hij of zij werkzaam is bij de Rechtswinkel ingedeeld. In elke sectie vervult één rechtswinkelier de functie van voorzitter. We hebben de volgende secties: De sectie Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht De sectie Personen-, Familie en Erfrecht De sectie Wonen De sectie Consumentenrecht Elke zes weken vinden er sectievergaderingen plaats. De sectievoorzitter geeft de week voor de vergadering opdrachten aan zijn sectieleden, variërend van het uitzoeken van recente relevante jurisprudentie tot het bekijken van wetsvoorstellen die betrekking hebben op het rechtsgebied van de sectie. Elk sectielid voert zijn opdracht gedurende de week uit en tijdens de sectie vergadering presenteert hij of zij zijn bevindingen. Vervolgens wordt er over de besproken stof gediscussieerd en wordt besproken of er belangrijke informatie is die met de rest van de Rechtswinkeliers gedeeld moet worden. Belangrijke informatie wordt kort samengevat of in een schema gezet zodat het vervolgens voor de gehele rechtswinkel beschikbaar is. Op deze manier houdt elke sectie de recente veranderingen op een rechtsgebied bij en worden onderwerpen die als moeilijk beschouwd worden op een duidelijke manier uitgezocht. Hierdoor blijft de gehele rechtswinkel up-to-date en neemt een ieders kennis toe. Met als doel natuurlijk het zo goed mogelijk advies verlenen aan onze cliënten tijdens de telefoon- en inloopspreekuren. Elke voorzitter heeft hieronder in een kort stukje samengevat wat er afgelopen jaar is gedaan, wat de sectie precies doet en wat de toekomstplannen zijn. 2.1 Sectie Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht De sectie Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht is met 12 leden de grootste sectie die de Rechtswinkel kent en dat is niet zonder reden. Keer op keer merken wij dat bij cliënten vaak grote vragen bestaan omtrent Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht. Bijvoorbeeld: wat zijn de rechten van iemand met een nul-urencontract die ontslagen dreigt te worden? Tot waar reiken de re-integratieverplichtingen van een werkgever na ziekte van een werknemer? Vragen die juridisch gezien niet lastig zijn, maar toch een grote invloed kunnen hebben op het leven van mensen. Binnen ons takenpakket valt allereerst een intensieve kwaliteitscontrole op de door alle medewerkers van de Rechtswinkel gegeven adviezen in de rechtsgebieden Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht. Onderwerpen die door cliënten en soms ook door collega s lastig worden gevonden, worden door de leden van de sectie onderzocht en op vergaderingen middels een korte presentatie uiteengezet. Het komt zelden voor, maar mocht het zo zijn dat gegeven advies beter kan, dan worden cliënten op de hoogte gesteld van dit verbeterde advies. Verder houden wij als sectie actief nieuwe ontwikkelingen van het recht in de eerder genoemde rechtsgebieden in de gaten. Alle uitkomsten van onze vergaderingen worden genotuleerd, verder uitgewerkt en opgeslagen. Zo kunnen alle medewerkers van ons werk profiteren. Tot slot geven wij van tijd tot tijd scholingen aan alle werknemers van de Rechtswinkel over onderwerpen waar onder cliënten en collega s vragen over bestaan. 5

6 Al deze activiteiten hebben tot doel de parate kennis van medewerkers van de Rechtswinkel te vergroten, om zo onze cliënten beter van dienst te kunnen zijn. Wouter van Keulen, Sectievoorzitter Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht 2.2 Sectie Personen, Familie en Erfrecht De sectie personen- en familierecht zorgt ervoor dat de medewerkers van de Rechtswinkel op de hoogte worden gehouden omtrent het personen-, familie- en erfrecht. Tijdens de sectievergaderingen proberen wij zo goed mogelijk de actualiteiten in de gaten te houden (jurisprudentie en wetswijzigingen). Alle informatie die wij tijdens de vergaderingen met de sectie hebben vergaard, bundelen wij in een map. Deze map is tijdens de telefoondiensten alsmede de inloopspreekuren beschikbaar voor de rest van de Rechtswinkel als ondersteuning. Tijdens de sectievergadering wordt er ook aandacht besteed aan de zaken die ingevoerd zijn in ons systeem. We kijken tijdens de vergadering naar het advies dat gegeven is, en of dit advies juist is. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in de kwaliteit van onze adviezen, en krijgen wij inzicht in de meest voorkomende problemen van cliënten. De afgelopen vergaderingen hebben wij ons vooral bezig gehouden met de boedelverdeling na een scheiding, het accepteren of weigeren van een erfenis en de alimentatieplichten van een ouder en een eventuele wijziging daarvan. Sebastian Le Cat, Sectievoorzitter Personen-, Familie en Erfrecht 2.3 Sectie Wonen Het hebben van een dak boven je hoofd is één van de essentiële basisbehoeftes van een mens. In Nederland is een huurder dan ook uitstekend beschermd door de wetgever. Hoewel er verscheidende instanties zijn waar huurders terecht kunnen, zoals o.a. de Huurcommissie, benaderen veel mensen alsnog de rechtswinkel met vragen over huurgeschillen. Binnen de sectie wonen houden wij ons dan ook voornamelijk bezig met vragen over het huurrecht. Het is de taak van de sectie wonen om een actueel en accuraat dossier bij te houden van alle wijzigingen van het huurrecht. Tijdens de vergaderingen van de sectie wonen vindt veel discussie plaats over het huurrecht. Ook wordt tijdens de vergaderingen de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van het huurrecht besproken. Het is van groot belang dat de cliënten van de rechtswinkel goed advies krijgen. De sectie wonen draagt onder meer de verantwoordelijkheid voor de waarborg van de kwaliteit van deze adviezen met betrekking tot het huurrecht en woonzaken. Jelger de Boer, Sectievoorzitter Wonen 2.4 Sectie Consumentenrecht In de sectie consumenten richten wij ons zoveel mogelijk op de actualiteit. 6

7 Wij houden de actualiteiten in het consumentenrecht bij door het bespreken van literatuur en jurisprudentie aan de hand van het internet en juridische tijdschriften. Daarbij focussen wij ons op de meest recente jurisprudentie. Daarnaast houden wij goed bij wat voor soort vragen tijdens de telefoondiensten en inloopspreekuren gesteld worden. Door middel van presentaties houden wij alle rechtswinkeliers up-to-date over de vragen die het meeste terugkomen. Door deze vragen en de mogelijke antwoorden met alle rechtswinkeliers te bespreken, trachten wij in het vervolg een zo uniform mogelijk advies aan onze cliënten te geven. Van de sectievergaderingen maken wij elke keer een verslag, dat we vervolgens opsturen naar het bestuur. Wij zullen de verzameling literatuur aanvullen met meer recente literatuur. Vervolgens zullen wij de scholingsbundels aanpassen. De nieuwste jurisprudentie zal worden toegevoegd en de belangrijkste punten zullen worden benadrukt. Uiteraard zullen minder belangrijke punten uit de bundel gehaald worden. Onze sectie streeft ernaar om op een voor iedereen toegankelijke manier de meest recente kennis en informatie binnen het consumentenrecht beschikbaar te stellen. Om die reden zullen wij de scholingsbundels aanvullen met recente jurisprudentie. Ook de meest voorkomende vragen zullen wij beter in de scholingsbundels benadrukken. Hierdoor trachten wij de scholingsbundels ook bijzonder nuttig te maken tijdens telefoondiensten en inloopspreekuren. Joyce Zegger, Sectievoorzitter Consumentenrecht 7

8 3. Commissies Naast secties heeft de Rechtswinkel verschillende commissies. Deze commissies zetten zich in voor activiteiten door en voor Rechtswinkeliers en de Rechtswinkel. Variërend van het inplannen en bedenken van interessante scholingen voor de Rechtswinkeliers op maandagavond, tot het verzorgen van scholingen door de Rechtswinkel op middelbare scholen. Er zijn vier verschillende commissies die bestaan uit acht personen, waarvan één van de acht de functie van commissievoorzitter vervult. De scholingscommissie De acquisitiecommissie De onderwijscommissie De publiciteitscommissie Elke zes weken vinden er commissievergaderingen plaats. Voorafgaand aan de commissievergaderingen worden er soms opdrachten gegeven door de voorzitters die ten tijde van de vergadering vervuld moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een ontwerp voor de flyers/posters van de Rechtswinkel of het bezoeken van middelbare scholen om te bespreken of deze eventueel interesse hebben om een scholing door ons te laten verzorgen. Tijdens de vergadering wordt besproken wat er door de commissieleden is gedaan voor de commissie en er worden nieuwe plannen gemaakt voor bijvoorbeeld activiteiten die we willen gaan ondernemen. Elke commissie heeft zijn eigen taak en focust zich op iets anders. Het doel hiervan is om de activiteiten van de Rechtswinkel en de activiteiten voor en door de Rechtswinkel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Elke voorzitter heeft hieronder in een kort stukje samengevat wat de commissie precies doet, wat er afgelopen jaar is gedaan en wat de toekomstplannen zijn. 3.1 Scholingscommissie De scholingscommissie draagt zorg voor de invulling van de maandagavonden. Bijna elke maandagavond wordt er een scholing gegeven door een extern persoon. Deze scholingen gaan voornamelijk over de door ons beoefende rechtsgebieden. In het algemeen worden de scholingen verzorgd door de advocaten die bij ons op de doorverwijs lijst staan. Er zijn daarnaast scholingen georganiseerd die buiten de door ons beoefende rechtsgebieden liggen en die door andere advocaten en professionals worden gegeven. Zo hebben wij een scholing gehad over arbitrage en intellectueel eigendom maar ook een scholing van bedrijfsjuristen van HP over hun werkzaamheden aldaar. De scholingen voor de nieuwe medewerkers zijn weer naar alle tevredenheid gegeven door de inmiddels vaste sprekers van DLA Piper, Westhoff advocaten en de heer Schmidt. De scholing over consumentenrecht wordt tegenwoordig gegeven door onze eigen medewerkers. Naast deze scholingen verstrekken wij ook scholingsbundels aan de nieuwe medewerkers om ze zo voor te bereiden op de toets en om ze sneller in staat te laten zijn gedegen advies te geven. Sinds dit jaar proberen wij ook vaker scholingen op andere locaties dan de Rechtswinkel te organiseren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan onze sponsors die ons mogelijk zouden willen ontvangen. In het verschiet ligt ook een tweedelige professionele communicatietraining waarmee wij de sociale en communicatieve vaardigheden van onze medewerkers willen verbeteren. 8

9 Kortom er is genoeg aanbod en zoals elke jurist weet, je moet je hele leven kennis blijven vergaren. Willem Spigt, Voorzitter Onderwijscommissie 3.2 Acquisitie Commissie De acquisitie commissie heeft zichzelf ten taak gesteld om waar nodig de penningmeester bij te staan. De commissie doet onder meer onderzoek naar extra financieringsmogelijkheden, denkt na over activiteiten om betrokkenheid van oud-rechtswinkeliers en familie te vergroten en functioneert als klankbordgroep voor de penningmeester. Zo is er afgelopen periode gericht gezocht naar fondsen die in de toekomst subsidie zouden kunnen geven. Daar wordt een bestand van opgebouwd. Verder is de acquisitie commissie bezig met het organiseren van een diner of borrel waar oud-rechtswinkeliers en belangstellenden welkom zijn, met als doel het verstevigen van de contacten en het aanbrengen van (kleine) donateurs. Dit in overleg en samenwerking met de SVRA Joram Verstoep, Voorzitter Acquisitiecommissie 3.3 Onderwijscommissie Het doel van de onderwijscommissie is het vergroten van de naamsbekendheid van de Rechtswinkel door middel van het geven van scholingen op middelbare scholen. Daarnaast willen wij ook leerlingen enthousiasmeren voor de rechtenstudie en iets bijbrengen over het geldende Nederlands recht. De onderwijscommissie streeft er naar drie keer per jaar een scholing te verzorgen op een middelbare school. De eerste scholing van dit jaar zal plaatsvinden in maart op het Barleus Gymnasium (wij hebben daar vorig jaar ook scholing gegeven en dit jaar hebben zij gevraagd of wij dat weer willen doen). Tot op heden is de scholing voornamelijk van strafrechtelijke aard, omdat dit het meest spraakmakende onderdeel van het recht is voor de scholieren. In het eerste deel van de scholing wordt een algemene uiteenzetting gegeven met betrekking tot het strafrecht. In dit deel bespreken wij ook enkele concretiseringen met betrekking tot een casus die wij in het tweede deel van de scholing bespreken. In het tweede deel wordt van de leerlingen ook gevraagd om zelf tot een oordeel te komen, alvorens wij deze bespreken. David de Roos, Voorzitter Onderwijscommissie 3.4 Publiciteitscommissie De publiciteitscommissie heeft als doel potentiële cliënten van de Rechtswinkel beter te bereiken. Ook behoort het onder de aandacht brengen van de Rechtswinkel bij toekomstige medewerkers tot het doel van de publiciteitscommissie. De publiciteitscommissie is van mening dat het beleid van de afgelopen periode goed heeft gewerkt. Het lijkt ons dan ook wijs om deze lijn door te trekken en op enkele punten aan te vullen. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van flyers en posters nuttig gebleken en daarom vinden wij het wenselijk om de flyers en posters te vernieuwen en wederom op een strategische manier te verspreiden in verschillende openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld stadsdeelkantoren, bibliotheken, buurtcentra, universiteiten etc. Uit een inventarisatie van de huidige middelen is gebleken dat 9

10 het nodig is om meer posters en flyers te laten drukken. Bovendien lijkt het ons een goed idee om contact op te nemen met verschillende wijkkranten en of bladen en kleine advertenties te plaatsen. Op deze manier kunnen we nog meer mensen bereiken die onze hulp hard nodig hebben. Verder zal de publiciteitscommissie de komende periode doorgaan met het zoeken naar nieuwe en betere manieren om de Rechtswinkel meer in de publiciteit te brengen. Ramazan Atalikyayi Voorzitter publiciteitscommissie 10

11 4. Telefoondienst-Registratie (TD-registratie) Het geven van telefonisch advies is de belangrijkste en meest omvangrijke dienst die vanuit de Rechtswinkel wordt verleend. Wij zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van juridische vragen. Maandag t/m vrijdag tussen en uur en dinsdagavond tussen en uur. Om deze bereikbaarheid te realiseren draaien wij een uitgebreid systeem van telefoondiensten, waarbij alle 32 rechtswinkeliers elkaar afwisselen. Iedere werkdag vinden er drie telefoondiensten plaats. De eerste dienst is van tot uur, de tweede van tot uur en de laatste van tot uur. Op dinsdagavond is er daarnaast een extra telefoondienst van tot uur. Deze avonddienst wordt gedraaid door de stagelopende medewerkers van onze rechtswinkel. Zo wordt er aan hen de mogelijkheid gegeven om buiten werktijden hun telefoondienst te draaien. Tijdens de telefoondienst, die altijd door twee medewerkers wordt gedraaid, proberen wij cliënten direct te helpen ofwel door te sturen naar instanties en advocaten die hen beter van dienst kunnen zijn. Zaken die bijvoorbeeld niet binnen onze specialisatie vallen zoals bestuurs- of strafrechtzaken worden doorverwezen naar rechtswinkels die hierin wél gespecialiseerd zijn. Zo worden onze cliënten verzekerd van het beste advies. Mocht het bijvoorbeeld gaan om een spoedeisende zaak of een echtscheiding, dan verwijzen wij onze cliënt door naar een advocaat met wie wij samenwerken. Ook wordt vaak aangeraden om langs te komen op ons inloopspreekuur, zodat onze medewerkers inzicht kunnen krijgen in relevante stukken. Tenslotte komt het geregeld voor dat wij, indien nodig, doorverwijzen naar het Juridisch Loket, de Huurcommissie, het Wijksteunpunt Wonen, het UWV Werkbedrijf of de Belastingdienst. Met alle medewerkers streven wij ernaar elk telefoongesprek te registreren in ons registratiesysteem. Dit houdt alles overzichtelijk en zorgt er voor dat wij altijd terug kunnen zoeken in de door ons behandelde zaken. Aan de hand van deze registratie kunnen wij schatten dat er dit jaar ongeveer 4000 keer naar de rechtswinkel is gebeld. Vergeleken met vorig jaar is hier sprake van een stijging Vanaf maart 2013 hebben wij een nieuw VoIP telefoonsysteem geïnstalleerd welke gebruik maakt van bellen over het internet. Aangezien het VoIP bellen gebruik maakt van de internetverbinding, hebben wij deze aangepast en gekoppeld aan het telefoniebedrijf. Aan deze verandering in ons telefoon- en internetsysteem waren eenmalig hoge kosten verbonden, maar zijn de hoge maandelijkse kosten vervolgens weggevallen. Vanaf oktober 2013 ontvangen wij maandelijks een gedetailleerd overzicht van alle binnenkomende telefoongesprekken. Een volledig overzicht van 2013 kunnen wij dus niet geven, vanaf 2014 zal dit wel mogelijk zijn. Het aantal beantwoorde telefoontjes van oktober 2013 december 2013 Oktober November December

12 5. Inloopspreekuur-registratie (IS-registratie) Naast het dagelijks geven van telefonisch advies biedt de rechtswinkel nog een andere belangrijke dienst. Tweemaal per week is er de mogelijkheid om langs te komen bij een van onze inloopspreekuren. Deze spreekuren worden gehouden op de woensdag- en donderdagavond van tot Elke cliënt die op een woensdag- of donderdagavond vóór plaats neemt in onze wachtkamer, wordt mondeling te woord gestaan door een tweetal medewerkers van onze rechtswinkel. Voor een mondeling advies nemen wij per cliënt ongeveer een kwartier de tijd, zodat de wachttijd voor de andere cliënten niet te hoog oploopt. Tijdens de inloopspreekuren zijn altijd vier medewerkers, verdeeld in tweetallen, aanwezig. Wij delen het rooster zo in dat onze medewerkers eens in de drie à vier weken deelnemen aan een inloopspreekuur. De samenstelling van deze tweetallen varieert om de juridische adviezen zo scherp mogelijk te houden. Het merendeel van de cliënten dat bij ons langskomt op inloopspreekuur heeft relevante stukken bij zich, zodat wij die ter plekke kunnen inzien. Telefonisch is het niet altijd mogelijk om volledig inzicht te krijgen in de zaak, vandaar dat wij hen adviseren bij ons langs te komen. De medewerkers zijn tijdens deze gesprekken voorzien van wettenbundels, praktijkgidsen en laptops, zodat wij de cliënten, voor zover mogelijk, direct advies kunnen geven. Het komt regelmatig voor dat een advies niet direct te geven is en dat de medewerkers later, naar aanleiding van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, terugkomen op de vraag. Ook dient het inloopspreekuur als moment waarop zaken aangenomen worden. Vaak hebben mensen naast een juridische vraag ook behoefte aan bijstand in een juridisch geschil. Na het contactmoment op het inloopspreekuur loopt verdere correspondentie in beginsel telefonisch en via . Tijdens het inloopspreekuur verwijzen wij indien nodig naar andere instanties of advocaten. Dit is met name het geval als het zaken betreft waarbij de Rechtswinkel niet als gemachtigde kan optreden, wanneer een zaak zeer ingewikkeld is of wanneer er sprake van een spoedgeval. Na elk inloopspreekuur is één van onze inloopspreekuuradvocaten beschikbaar om telefonisch advies of inzicht te geven over de voorbijgekomen zaken. Vaak wordt er met deze advocaat ook een plan van aanpak gemaakt voor de zaken die door een van ons zijn aangenomen. Dit garandeert de kwaliteit voor onze cliënten en is ook zeer leerzaam voor onze medewerkers. In 2013 heeft er een daling van het aantal bezoekers per inloopspreekuur plaatsgevonden. Inloopspreekuur Aantal bezoekers Aantal spreekuren Gemiddeld aantal bezoekers per spreekuur 8,7 11,7 13,6 12

13 6. Financieel Jaarverslag In 2013 zijn er grote zorgen geweest omtrent de financiën van de Rechtswinkel. De stichting is in grote mate afhankelijk van de subsidie en is dus ook op zoek gegaan naar andere partijen die zouden willen sponsoren. Half 2013 zagen de vooruitzichten er niet goed uit en kwam de continuïteit van de rechtswinkel in gevaar. Naar aanleiding hiervan is een grote actie gestart om de stichting te redden. Er zijn vooral veel advocatenkantoren benaderd die hebben toegezegd om te sponsoren. Deze kantoren zijn Allen & Overy (8000 euro), Loyens en Loeff (8000 euro) en de Brauw Blackstone Westbroek (8000 euro). Hiermee is de begroting tot 2016 grotendeels gedekt en zal in 2014 vooral gekeken worden naar de continuïteit van de stichting op de lange termijn. Naar aanleiding van deze sponsoring is besloten, vanuit fiscaal oogpunt, een ANBI status aan te vragen. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de stichting aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Eind 2013 is besloten om in een nieuwe website te investeren. Hierdoor zullen de kosten die nu voor de website gemaakt worden op de lange termijn dalen. Daarnaast heeft de stichting van de gemeente een investeringssubsidie gekregen, deze zal gebruikt worden om het pand te renoveren, nieuwe elektronica aan te schaffen en de veiligheid te verbeteren door het plaatsen van een alarmsysteem. Op dit moment bestaat het grootste gedeelte van de kosten van de Rechtswinkel uit vaste lasten. De kosten voor huur, energie, belastingen, telefoon- en internetlijnen, printer en de boeken voor de bibliotheek vormen de grootste kostenposten. Alle veranderingen binnen de Rechtswinkel kunt u teruglezen in de jaarrekening, die als bijlage is toegevoegd. Hier kunt u ook uit opmaken dat de financiële situatie van de Rechtswinkel gezond is. Natasja Wagenaar Penningmeester Rechtswinkel Amsterdam (opvolgster van Lara Haanraadts per 1 januari 2013) 13

14 7. Medewerkers 2013 Iedere dag is de Rechtswinkel telefonisch bereikbaar van uur. De telefoon wordt in shifts bemand, telkens met twee medewerkers per shift. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag wisselen drie koppels elkaar af en op dinsdag is er ook een avondshift. Dit betekent dat er bij de Rechtswinkel altijd 32 rechtswinkeliers werkzaam zijn. Elke vier maanden neemt de Rechtswinkel nieuwe medewerkers aan. Zij verbinden zich 16 maanden aan de rechtswinkel. Per periode voeren wij 20 sollicitatiegesprekken naar aanleiding van meer dan 50 sollicitaties. Nieuwe medewerkers krijgen introductiescholingen op het gebied van arbeids-, sociale zekerheid-, huur-, consumenten-, proces- en personen-, familie- en erfrecht. Hierbij krijgen zij scholingsbundels. Naar aanleiding van deze stof leggen de nieuwe medewerkers een examen af. Hiervoor krijgen zij twee kansen. Hierna vinden evaluatiegesprekken plaats. In 2013 waren de volgende medewerkers werkzaam: januari 2012 april 2013 Naseem Muradin Nathan van Raaij Astrid Schouten Jonathan Crozier april 2012 september 2013 Gijs van Mansfeld Thierry Thiellier Cathelijne Kalisvaart Julia Zoetemeijer Lieke Meijer Berber Laarman Edie de Kwaasteniet Emily van Eck Otto Schade september 2012 december 2013 Lara Haanraadts Aida Yazdanpanah Ghazal Mohadjeri Bernard Sap Dilan Uysal Maartje van der Molen Percy Draaijer Maxime Schoonman Clarissa Hissink Renee Hogenbirk Roxanne Kastelein januari 2013 april 2014 Marc Derksen Iris Sijlmans Joram Verstoep 14

15 Orcun Ersungur Fleur Trossel Dana Horvath Anne van Heijningen David de Roos Sanne Wouters april 2013 september 2014 Willem Spigt Wouter van Keulen Natasja Wagenaar september 2013 december 2014 Kim Hogewoning Sebastiaan Morshuis Sebastian Le Cat Ramazan Atalikyayi Marie-Louise Van Holthe Joyce Zegger Julie Palthe Lotte Gerritsen Jelger de Boer Cybele Perez Simone Grote Ganseij 15

16 8. Advocaten 2013 In 2013 hebben wij van de volgende advocaten advies mogen vragen naar aanleiding van vraagstukken uit de telefoondiensten en de inloopspreekuren: A.J. Noordam A.P. Hendriks D. Numan D.V.G. Jozefzoon D. van der Wal E. van den Bogaard J.W.F. Menick M. Schmidt M.W.R. Koch N. Tali R.G.P. van Marle R.P.F. Kamphuis R.T.P.H. Jacobs Y.G.H. Van der Poel V. Shamdas R.A. van Heijningen R. de Bock In 2013 hebben wij met de volgende advocatenkantoren samengewerkt. Zij staan op onze advocatenlijst en wij hebben we cliënten naar hen doorverwezen: Westhoff Advocaten Spuistraat 10 Advocaten Advocatenkantoor van der Poel Jozefzoon Advocaten Pontius Advocaten Beltman Van Marle Zoutberg Advocaten Advocatenkantoor Schmidt Noordam Advocatuur Shamdas Advocaat In House Lawyer Van der Woude de Graaf Advocaten Jacobs & Van Heijningen Advocaten Kranendonk, Jacobs en Hupkes Advocaten Veem Advocaten Hampe Meyjes Advocaten Law at Weteringschans 16

17 9. Dankwoord Speciale dank is de Stichting Rechtswinkel Amsterdam verschuldigd aan: Allen & Overy De Brauw Blackstone Westbroek Loyens & Loeff Pontius advocaten, GroenLinks van de gemeente Amsterdam, de Raad voor Rechtsbijstand, Tevens is de Stichting Rechtswinkel Amsterdam veel dank verschuldigd aan: advocaat mr. R.A. van Heijningen advocaat mr. A.P. Hendriks advocaat mr. R.T.P.H. Jacobs advocaat mr. D.V.G. Jozefzoon advocaat mr. R.P.F. Kamphuis advocaat mr. M.W.R. Koch advocaat mr. R.G.P. van Marle advocaat mr. J.W.F. Menick advocaat mr. A.J. Noordam advocaat mr. D. Numan advocaat mr. M. Schmidt advocaat mr. N. Tali advocaat mr. D. van der Wal advocaat mr R. de Bock advocaat mr. V. Shamdas advocaat mr. van der Poel advocaat mr. E van den Bogaard voor hun inzet en hulp met betrekking tot het wekelijkse inloopspreekuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam. 17

Inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks bestuur Secties 3. Commissies 4. Telefoondienstregistratie 5. Inloopspreekuurregistratie

Inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks bestuur Secties 3. Commissies 4. Telefoondienstregistratie 5. Inloopspreekuurregistratie Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Dagelijks bestuur 4 2. Secties 5 2.1 Sectie Sociale zekerheid en Arbeidsrecht 5 2.2 Sectie Personen-, Familie en Erfrecht 6 2.3 Sectie Wonen 6 2.4 Sectie Consumentenrecht

Nadere informatie

Voorwoord 3 1. Dagelijks bestuur 4

Voorwoord 3 1. Dagelijks bestuur 4 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Dagelijks bestuur 4 2. Secties 5 2.1 Sectie Sociale zekerheid en Arbeidsrecht 6 2.2 Sectie Personen- en familierecht 6 2.3 Sectie Wonen 7 2.4 Sectie Consumentenrecht

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Exploitatierekening 2013 Begroting 2014/2015

JAARVERSLAG 2013 Exploitatierekening 2013 Begroting 2014/2015 STICHTING RECHTSWINKEL ZEIST JAARVERSLAG 2013 Exploitatierekening 2013 Begroting 2014/2015 VOORWOORD... 2. ORGANISATIE.... 3 2. ACTIVITEITEN... 4 2.1 SPREEKUREN... 4 2.2 WERKWIJZE BESTUUR... 4 2.3 DESKUNDIGHEID...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Stichting Rechtswinkel Houten is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met als doelstelling het verschaffen van gratis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Exploitatierekening 2014 Begroting 2015/2016

JAARVERSLAG 2014 Exploitatierekening 2014 Begroting 2015/2016 STICHTING RECHTSWINKEL ZEIST JAARVERSLAG 2014 Exploitatierekening 2014 Begroting 2015/2016 VOORWOORD... 2 1. ORGANISATIE.... 3 2. ACTIVITEITEN... 4 2.1 SPREEKUREN... 4 2.2 WERKWIJZE BESTUUR... 5 2.3 DESKUNDIGHEID...

Nadere informatie

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk & STUDENTSTAGE een WaardevOlle Opstap naar de praktijk Ben je universitair rechtenstudent in de laatste fase van je studie? Dan krijg je de kans om bij ons een studentstage te volgen. mentaliteit Wij gaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Exploitatierekening 2015 Begroting 2016/2017

JAARVERSLAG 2015 Exploitatierekening 2015 Begroting 2016/2017 STICHTING RECHTSWINKEL ZEIST JAARVERSLAG 2015 Exploitatierekening 2015 Begroting 2016/2017 VOORWOORD... 2 1. ORGANISATIE.... 3 2. SAMENSTELLING BESTUUR EN MEDEWERKERS... 4 3. ACTIVITEITEN... 5 3.1 SPREEKUREN...

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. Agenda. Welkom! 11 maart: lezing bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Alles over de Vaststellingsovereenkomst

Nieuwsbrief 3. Agenda. Welkom! 11 maart: lezing bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Alles over de Vaststellingsovereenkomst Nieuwsbrief 3 Welkom! Hierbij de derde nieuwsbrief van Rozon. In deze versie alles over het juridisch loket, toegankelijkheid sectie sociaal recht, de nieuwe voorzittersvergadering en de aankondiging van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Jaarverslag Wetswinkel Delfland

Jaarverslag Wetswinkel Delfland 2016 Jaarverslag Wetswinkel Delfland Mevr. Anna Kondratenko (voorzitter) Dhr. Nathan van Rooijen (vice-voorzitter) Dhr. Nick van den Berg (secretaris) Mevr. Priscilla Ooft (penningmeester) Mevr. Susanne

Nadere informatie

Arbeidsrecht & Ontslag

Arbeidsrecht & Ontslag Arbeidsrecht & Ontslag Laat u tijdig en deskundig adviseren! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2009

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2009 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2009 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Tel.06-1272 59 33 Email: rwmaarssen@gmail.com Inloopspreekuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Exploitatierekening 2016 Begroting 2017/2018

JAARVERSLAG 2016 Exploitatierekening 2016 Begroting 2017/2018 STICHTING RECHTSWINKEL ZEIST JAARVERSLAG 2016 Exploitatierekening 2016 Begroting 2017/2018 VOORWOORD... 2 1. ORGANISATIE.... 3 2. SAMENSTELLING BESTUUR EN MEDEWERKERS... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 SPREEKUREN...

Nadere informatie

EEN WAARDEVOLLE OPSTAP NAAR DE PRAKTIJK

EEN WAARDEVOLLE OPSTAP NAAR DE PRAKTIJK & STUDENTSTAGE EEN WAARDEVOLLE OPSTAP NAAR DE PRAKTIJK Ben je universitair rechtenstudent in de laatste fase van jouw studie? Dan krijg je de kans om bij ons een studentstage te volgen. MENTALITEIT Wij

Nadere informatie

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven

Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven BESTUUR. telefoon fractiekamer: 040-2382392 e-mail: ouderenappel.fractie@eindhoven.nl Profielschets bestuursleden Ouderen Appèl Eindhoven Het bestuur van het Ouderen Appèl Eindhoven is op zoek naar 4 nieuwe

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Wetswinkel Delfland. Jaarrapport

Wetswinkel Delfland. Jaarrapport In dit rapport wordt een verslag gemaakt van het jaar 2013 en daarop aansluitend de doelstellingen voor het jaar 2014. Dit verslag is opgesteld voor belanghebbenden van Wetswinkel Delfland. Wetswinkel

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Christoforusforus

Stichting Vrienden van Christoforusforus Correspondentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg Website: stichtingvriendenvanchristoforus.nl e-mail: bestuur@stichtingvriendenvanchristoforus.nl Ingang van het Christoforus internaat te Paramaribo,Suriname

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig!

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig! VAN DER PUTT ' ADVOCATEN Personen- en Familierecht Betrokken en deskundig! De echtscheiding U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo'n stap is uiteraard heel wat

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict Een arbeidsconflict is

Nadere informatie

Voorwoord. Hoofdstuk 1, De organisatie van de Rechtswinkel. Hoofdstuk 2, Bestuursamenstelling. Hoofdstuk 4, Telefonisch spreekuur..

Voorwoord. Hoofdstuk 1, De organisatie van de Rechtswinkel. Hoofdstuk 2, Bestuursamenstelling. Hoofdstuk 4, Telefonisch spreekuur.. Inhoudsgave: Voorwoord Hoofdstuk 1, De organisatie van de Rechtswinkel. Hoofdstuk 2, Bestuursamenstelling Hoofdstuk 3, Medewerkersoverzicht Hoofdstuk 4, Telefonisch spreekuur.. Hoofdstuk 5, Secties.. 5.1

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES.

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. VINTRES is de studievereniging voor rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek Gevestigd in het Achterhoekse Aalten, het juridisch adviesbureau Wevers heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde juridische diensten op een veelzijdigheid van rechtsgebieden. Niemand zit te wachten

Nadere informatie

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek Gevestigd in het Achterhoekse Aalten, het juridisch adviesbureau Wevers heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde juridische diensten op een veelzijdigheid van rechtsgebieden. Niemand zit te wachten

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Stichting Rechtswinkel Rotterdam

Stichting Rechtswinkel Rotterdam te Rapport inzake de jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3! Samenstellingsverklaring 4! Algemeen 5! Resultaten 6! Financiële positie 7! Bestuursverslag 2013 8! Jaarstukken 2013 11! Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

1. Verslag van het bestuur

1. Verslag van het bestuur JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur... 2 2. Organisatie... 4 2.1 Kenmerken... 4 2.2 Doelstellingen... 4 2.3 Organisatiestructuur... 4 3. Dienstverlening... 6 4. Vrijwilligers... 7

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire.

Jaarverslag 2014. 7 april 2014 Prins Bernhardstraat 9 4341 EZ Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. www.zeeuwsedocumentaire. Jaarverslag 2014 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar loopt van 7 april tot en met 31 december 2014. Samenstelling bestuur Voorzitter,

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht

7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht / vastgoedrecht 7 tips voor het selecteren van uw advocaat huurrecht/vastgoedrecht Bij het huren van een

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK)

Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) Uitnodiging Seminar 10 maart 2014 JURIDISCHE WORKSHOPS / VOOR HAVEN EN LOGISTIEK (TIPS EN ADVIEZEN UIT DE PRAKTIJK) / 10 maart 2014 / 14.45-18.00 uur / Stadion Feijenoord Bestemd voor bestuurders, (financieel)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ondernemer en hebt u hart voor makelaardij? Dan is HouseHunting op zoek naar u! Voor uitbreiding van onze snel groeiende franchiseketen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie