Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk"

Transcriptie

1 Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk Inleiding De directe aanleiding voor het starten met de Chronische Medicatie Service (CMS) dateert uit Aan het einde van dat jaar zijn de huisartsen in Kampen begonnen met de herhaallijn: via de telefoon kunnen patiënten hun herhaalmedicatie op een bandje inspreken. Al snel bleek dit inspreken voor veel patiënten een grote barrière te zijn. Ze vonden het onpersoonlijk of hadden moeite met het inspreken van de moeilijke medicijnnamen. Het gevolg was dat er herhaaldelijk geen of de verkeerde medicijnen voor hen klaarstonden. Het gaf voor alle partijen extra werk en onnodige irritatie om toch het juiste geneesmiddel op tijd te krijgen. Dit kwam de therapietrouw niet ten goede. Daarnaast hebben wij het volgende in onze missie staan: Geneesmiddelen zijn (zeer) sterk werkende stoffen, die bij juist gebruik genezend zijn en/of heilzaam werken. Bij onjuist gebruik daarentegen kunnen ze veel schade veroorzaken. Het is uit onderzoek gebleken dat in de westerse wereld in ongeveer 50 procent van de gevallen patiënten hun geneesmiddelen niet op de beste wijze gebruiken. In het Nederlandse HARM-onderzoek is onderzoek gedaan naar geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames in 22 Nederlandse ziekenhuizen. Hieruit is gebleken dat in Nederland ongeveer mensen per jaar in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege vermijdbare incidenten met geneesmiddelen. Een belangrijke risicofactor in het HARM-onderzoek blijkt slechte therapietrouw te zijn. Reden voor ons om de therapietrouw van onze patiënten te verbeteren. Visie van de apotheek Apotheek Flevowijk is een apotheek waar zorg, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. We verzorgen ongeveer patiënten, hetgeen boven het landelijk gemiddelde ligt. In het verzorgingsgebied van de apotheek wonen veel ouderen en dus ook veel patiënten die chronische zorg met medicatie nodig hebben. De apothekers en assistentes van het team van Apotheek Flevowijk beseffen dat voor een goed gebruik van geneesmiddelen veel begeleiding nodig is. Onze apotheek heeft het karakter van een praktijk in de gezondheidszorg. Dit betekent dat we ons primair richten op het bieden van zorg; kenmerkend is dan ook dat we 23 zorgmodules hebben. Door een ruim personeelsbestand is er voldoende tijd beschikbaar voor zorgverlening en informatievoorz iening. De apotheek biedt veel gelegenheid voor individueel contact tussen patiënt en medewerkers. Het is de ambitie van Apotheek Flevowijk ervoor te zorgen dat patiënten op de beste wijze hun geneesmiddelen verkrijgen en gebruiken. Analyse van het probleem Na de invoering van de herhaallijn merkten we dat het op de juiste manier inspreken van de herhaalmedicatie veel problemen opleverde. Dit gaf meer druk op de apotheek, maar ook meer druk op de huisartsen. We vroegen ons af hoe we dit konden stroomlijnen. Apotheek Flevowijk werkte toen al met levering van weekmedicatie, waarbij maandelijks een door de apotheek vervaardigd autorisatieoverzicht ter ondertekening naar de artsen wordt gestuurd. Alle apotheken en huisartsen in Kampen en omgeving werkten hieraan mee. Dit weekmedicatiesysteem werkte goed, daarom hebben we in januari 2007 besloten om dit overzicht ook voor andere groepen patiënten te gaan gebruiken. Zo is de Pagina 1 van 8

2 Chronische Medicatie Service (CMS) ontstaan. Apotheek Flevowijk is de enige apotheek in Kampen en omgeving die deze service aanbiedt. CMS werkt als volgt: Na overleg tussen apotheker en assistente wordt aan de patiënt gevraagd of hij/zij gebruik wil maken van onze Chronische Medicatie Service. Vervolgens wordt in het AIS een aanschrijfbuffer gemaakt en een medicatieoverzicht geprint. De apothekersassistente kijkt samen met de patiënt of dit volledig is en hoeveel van de verschillende geneesmiddelen de patiënt nog op voorraad heeft. Na instemming van de patiënt wordt de medicatie gesynchroniseerd, door een aanvullende medicatieaanvraag te sturen naar de huisarts. Gelijk met de aanvullende medicatie krijgt de patiënt een autorisatieoverzicht mee, dat hij zelf bij de huisarts kan inleveren op het moment dat de geneesmiddelen bijna op zijn. De patiënt kan er ook voor kiezen de apotheek de herhaling van de medicatie te laten verzorgen. De apothekersassistente bespreekt dan, een week voordat de medicatie op is, telefonisch met de patiënt wat er nodig is en of er nog wijzigingen zijn. Daarna wordt de medicatie bij de huisarts aangevraagd en desgewenst bij de patiënt thuisbezorgd. Meestal wordt de medicatie voor een periode van drie maanden geleverd. Desgewenst kan er voor een kortere periode gekozen worden, bijvoorbeeld wanneer er regelmatig wijzigingen zijn, of wanneer de patiënt het overzicht dreigt te verliezen. Wanneer er nieuwe geneesmiddelen worden voorgeschreven, wordt bij de tweede aflevering de hoeveelheid aangepast aan het schema van de overige medicatie. Mogelijke barrières: Voor het welslagen van deze service is het belangrijk dat de apotheekmedewerkers bereid zijn om met veranderingen mee te gaan. Ook moeten zij gesprekken met de betreffende patiënten aankunnen én willen aangaan. De medewerkers van onze apotheek hebben al een aantal jaren aangetoond dat ze goed in staat zijn met veranderingen om te gaan. Dit is beschreven in het Kwaliteitsjaarverslag van Apotheek Flevowijk. Het synchroniseren van medicatie is relatief veel werk, terwijl de voordelen voor de apotheek pas na drie maanden voor het eerst merkbaar zijn. Bij het opstarten van deze service is daarom bewust gekozen voor een geleidelijke invoering. We wilden de dagelijkse werkzaamheden niet te veel of te snel veranderen. Er is vooraf geen potentiële doelgroep geselecteerd. De apotheekmedewerkers bieden patiënten deze service aan, wanneer het vermoeden bestaat dat een patiënt moeite heeft met het beheer van zijn medicatie of wanneer de patiënt dit zelf aangeeft. Op deze wijze definieert de doelgroep zich in de dagelijkse praktijk. Bovendien maken ook veel patiënten om gemaksredenen gebruik van de CMS. Verwachtingen: Wanneer de CMS eenmaal goed wordt uitgevoerd, is de verwachting dat de therapietrouw en de tevredenheid van deze patiëntengroep toeneemt. Ook verwachten wij dat we er met deze service aan bijdragen dat de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan functioneren. Apotheek Flevowijk Page 2 of :39:21

3 Doel van het project Het voor de patiënt, huisarts (en eventueel specialist) en apotheekmedewerker overzichtelijker maken welke medicatie gebruikt wordt, opdat er minder onvolkomenheden en/of fouten optreden. De therapietrouw van patiënten vergroten, door een beter zicht op het medicijngebruik. Persistentie. Dit wil zeggen dat noodzakelijke medicatie, zoals is beschreven in de diverse standaarden, niet wegvalt vanwege gebrek aan inzicht bij de patiënt (bijvoorbeeld acetosal bij nitraatgebruikers, maagbescherming bij NSAID-gebruikers, enzovoort). Het bereiken van een grotere tevredenheid van onze patiënten. De zelfredzaamheid van patiënten bevorderen. Netwerk We hebben de huisartsen schriftelijk op de hoogte gebracht van deze nieuwe service. We voorzagen geen problemen, omdat de huisartsen door de weekmedicatie al met deze manier van werken bekend waren. Bovendien ging de invoering ervan zeer geleidelijk. De huisartsen staan achter het initiatief en werken er aan mee. Wij nemen ze werk uit handen. De thuiszorg is niet vooraf geïnformeerd, maar merkt gaandeweg het verschil. De thuiszorg verwijst tegenwoordig ook regelmatig patiënten voor deze service naar onze apotheek. Het wordt gezien als een logische tussenstap. Het geheel uit handen geven via het systeem van weekmedicatie is voor veel patiënten een brug te ver. Tegenwoordig worden de lijsten ook wel door specialisten ondertekend en wordt de lijst soms gebruikt als medicijnpaspoort. Randvoorwaarden De apotheekmedewerkers moeten goed op de hoogte zijn van de manier waarop de CMS in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) moet worden ingebracht. Hiervoor is een duidelijke werkinstructie opgesteld. Daarnaast moeten zij bereid zijn om mee te gaan met veranderingen en nieuwe uitdagingen. Met name de manier waarop de gesprekken - aan de balie, in de spreekkamer of via de telefoon - over de medicatie van de betreffende patiënten gevoerd worden, zijn van belang voor het welslagen van deze service. Hiervoor hebben de apotheekmedewerkers twee cursussen gevolgd: communicatie via de telefoon en motivational interviewing. Door de geleidelijke invoering, de toename van de tevredenheid van de patiënten en de overzichtelijkheid van de werkzaamheden raken de apotheekmedewerkers steeds meer gemotiveerd. Naast het opstellen van een artsenbrief (bijlage 1), een patiëntenfolder (bijlage 2) en een werkinstructie (bijlage 3) zijn er organisatorisch in de apotheek nauwelijks aanpassingen nodig geweest. Indicatoren Farmaceutische patiëntenzorg: Kwalitatieve gegevens van de patiënten worden tijdens de diverse consultaties in het EPD vastgelegd, bijvoorbeeld de informatie dat de patiënt een stoma heeft of behandeld wordt voor kanker. Met deze informatie kun je niet alleen beter inspelen op de behoeften van de Apotheek Flevowijk Page 3 of :39:21

4 patiënt, ook verloopt het gesprek met de patiënt beter. Deze indicator wordt gebruikt als een sturingsmechanisme voor het farmacotherapeutisch plan en voor de individuele zorg voor de patiënt. Tevredenheid: Deze wordt om de paar jaar gemeten met behulp van een patiënttevredenheidsonderzoek door Apotheek Monitoring Program (AMP). Deze keer is voor een opzet gekozen waarmee de CMS-patiënten extra in kaart worden gebracht. Zie tabel 1. Therapietrouw: Met behulp van de medicatiehistorie is de therapietrouw gedurende de verschillende periodes bepaald door De Boer Consultancy, Amsterdam. Zie tabel 2. Synchronisatiegraad: Met behulp van de SFK-search Synchronisatiegraad, die gedurende de invoering van de CMS beschikbaar kwam, worden indicatoren verschaft. Daarnaast verschaft deze module ook sturingselementen voor verdere doorvoering van de synchronisatie in de apotheek. Zie bijlage 4. Stappenplan Er waren weinig voorbereidingen nodig. Deze zijn in januari 2007 gedaan en bestonden uit het geven van uitleg in een werkbespreking, het opstellen van een informatiefolder en het informeren van de huisartsen. Verder zijn de apothekersassistenten in diezelfde maand begonnen met de eerste communicatietrainingen. In februari 2007 kon de service al aan de eerste patiënten aangeboden worden. Zoals gezegd is er bij de opzet van deze service bewust voor een geleidelijke invoering gekozen. Nadat we inzicht hadden gekregen hoe een en ander in de praktijk functioneerde, hebben we in mei 2007 de werkinstructie geschreven (bijlage 3). Voor het op een juiste manier invoeren van de patiënt- en medicatiegegevens in het Apotheek Informatie Systeem Pharmacom, hebben de apotheekmedewerkers aan deze werkinstructie een goede leidraad. Nulmeting De tevredenheid van de patiënten die van CMS gebruik zijn gaan maken, is niet van te voren bepaald. Wel is de patiëntentevredenheid in 2006 vastgesteld met behulp van een AMP-onderzoek. Zie tabel 1. De therapietrouw en de synchronisatiegraad van de individuele CMS- patiënten voor en na de invoering van de CMS is bepaald met behulp van de medicatiehistorie. Zie tabel 2 en bijlage 4. Volgen en vastleggen voortgang Nadat de patiënt de begeleiding met behulp van CMS heeft geaccepteerd, wordt dit vastgelegd in het AIS en wordt steeds bij aflevering van de medicatie een autorisatieoverzicht (zie bijlage 5) meegegeven voor de volgende herhaling. Wanneer de apotheek voor de herhalingen zorgt, wordt er in een actiepunt vastgelegd wanneer er contact met de patiënt moet worden opgenomen en een nieuwe herhaling met de huisarts moet worden geregeld. Tijdens de werkbesprekingen wordt regelmatig feedback gegeven over de nieuwe activiteiten en ook in het management review en in het kwaliteitsjaarverslag wordt de voortgang beschreven. Apotheek Flevowijk Page 4 of :39:21

5 Resultaten Momenteel, november 2009, maken circa 800 patiënten gebruik van de Chronische Medicatie Service. Hiervan zorgen ongeveer 550 patiënten zelf voor de ondertekening van het autorisatieoverzicht. Voor zo n 250 patiënten verzorgt de apotheek, na telefonisch overleg, de herhaling van de medicatie. Farmaceutische patiëntenzorg De gesprekken met de patiënt resulteren in een sturingsmechanisme voor het farmacotherapeutisch plan en de opvolgende zorg. Tijdens de telefoongesprekken en ook tijdens de gesprekken aan de balie en de consultaties in de spreekkamer worden namelijk ook kwalitatieve gegevens voor het EPD verzameld. Tijdens deze gesprekken worden de farmacotherapeutische noodzaak en uitgangspunten gekoppeld aan de individuele situatie van de patiënt. De patiënt krijgt hierdoor vaak een beter begrip van het hoe en waarom van zijn medicatie. Tevredenheid Door middel van een patiënttevredenheidsonderzoek is vastgesteld of de tevredenheid bij deze specifieke groep van patiënten verschilt met de tevredenheid bij de gemiddelde patiënt. Er is ook een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde en met de situatie in Flevowijk in Zie tabel 1. Tabel 1. Tevredenheid patiënten CMS patiënten Flevowijk 2008 Alle patiënten Flevowijk 2008 Landelijk gem Alle patiënten Flevowijk 2006 Gemiddeld rapportcijfer voor de apotheek 8,60 8,50 8,20 8,40 Een redelijk tot goed adviseur 87% 88% 74% 70% Patiënt heeft wel eens geklaagd 21% 15% 23% 18% Tevredenheid over des kundigheid 8,68 8,62 8,40 8,44 Tevredenheid over manier van uitleggen 8,52 8,34 8,16 8,44 Tevredenheid over manier van omgang 8,76 8,48 8,36 8,42 Therapietrouw Met behulp van de medicatiehistorie is de verandering in de therapietrouw vastgesteld. Hiervoor zijn zogenaamde.fto bestanden aangemaakt in het Pharmacomsysteem over de periode januari 2006 tot en met oktober De analyse is uitgevoerd door De Boer Consultancy in Amsterdam. De invloed van de interventies die in 2008 en 2009 hebben plaatsgevonden, is berekend. Randvoorwaarde is hierbij geweest dat na de laatste interventie nog 75 dagen historie is geanalyseerd. Voor de identificatie van de geneesmiddelen en de daarbij behorende data is gebruik gemaakt van de taxe van september De therapietrouw is berekend op GPK-niveau. Veranderingen binnen een GPK-groep zijn beschouwd als eenzelfde middel. Per patiënt is de therapietrouw voor elk middel berekend. Apotheek Flevowijk Page 5 of :39:21

6 Er zijn twee groepen geselecteerd. Een groep waarbij de patiënt vóór interventie minder dan 90 procent therapietrouw vertoonde voor het middel, en een groep waarbij méér dan 110 procent is gebruikt. De groepen zijn vervolgens verdeeld in een 2008-groep en een 2009-groep. Tenslotte zijn ze samengevoegd ( ). Patiënten die moeite hebben met innemen, maar geen problemen met therapietrouw hebben, komen in deze analyse niet voor. Patiënten die in een herhaalperiode (meestal 3 maanden) therapietrouw zijn, behoeven op het microniveau van therapietrouw (dus per dag) niet goed te scoren. Hier hebben we geen gegevens over. Het staat echter wel vast, dat CMS ook voor deze patiënten een service is, die op microniveau de therapietrouw ondersteunt. Tabel 2. Therapietrouw Jaar Voor interventie N a interventie Aantal patiënt-gpk c ombinaties Ondergebruik <90% ) % 90% % 95% % 92% 483 Overgebruik(>110% ) % 104% % 134% % 119% 439 In bovenstaande tabel valt op dat in alle gevallen de therapietrouw sterk is verbeterd, maar dat deze niet op 100 procent uit komt. Wisselingen van therapieën en opnames in het ziekenhuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Bovendien zijn mensen geen robots. De patiënten van 2008 zijn gemiddeld méér therapietrouw dan die van Dit heeft waarschijnlijk met de selectie van de patiënten te maken. Deze was op individuele basis en op basis van individuele behoefte. Er zijn nog meer analyses gedaan. Deze krijgen later nog een nadere beschouwing. Synchronisatiegraad De synchronisatiegraad is het percentage gesynchroniseerde geneesmiddelen ten opzichte van het totaal aantal te synchroniseren middelen. In november 2009 is de synchronisatiegraad 80,8 procent. Landelijk gezien heeft 90 procent van de apotheken een synchronisatiegraad die kleiner is dan 76,1 procent. Ook op dit punt scoort de Chronische Medicatie Service dus goed. Zie bijlage 4. De CMS wordt uitstekend ondersteund door het Pharmacomsysteem en nieuwe modules van Stichting Farmaceutische Kengetallen. Beschouwing De Chronische Medicatie Service leidt aantoonbaar tot een betere therapietrouw en een grotere tevredenheid van de patiënten. Daarnaast is ook aangetoond dat de synchronisatiegraad aanmerkelijk is toegenomen. We zullen deze service dan ook verder implementeren voor de overige patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Aanvankelijk waren vijf of meer medicijnen het richtsnoer om een patiënt uit te nodigen voor de CMS. Inmiddels hanteren we geen minimum aantal medicijnen meer. Samen met de levering van medicatie in medicatiecassettes (wanneer de patiënt zelf niet meer in staat is de medicatie uit te Apotheek Flevowijk Page 6 of :39:21

7 zetten) is de CMS een uitgesproken manier om te voorkomen dat patiënten door ondoelmatig gebruik ziek worden of niet meer thuis kunnen blijven. Daarnaast merken we als bijkomend voordeel dat deze service de efficiëntie in de apotheek aanmerkelijk verhoogt. Doordat er minder contactmomenten zijn, is de werkdruk verminderd en beter te voorspellen en te spreiden, terwijl het contact tijdens de regelmatige herhaalgesprekken intensiever is en de apotheekmedewerkers meer betrokken zijn bij de patiënt. Momenteel worden plannen gemaakt om een Powerpointpresentatie over de CMS te maken, die aan de balie in de publieksruimte en in de spreekkamer, ter illustratie van het besprokene, op een computerscherm kan worden getoond. Dit is nu ook al gebruikelijk voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes, reuma of hoge bloeddruk. Verankering De Chronische Medicatie Service is een receptgebonden activiteit, waardoor de continuïteit wordt gegarandeerd, vooral ook omdat een grote efficiencywinst is gemaakt. Daarnaast is CMS opgenomen in het kwaliteitssysteem. Apotheek Flevowijk is sinds 2001 gecertificeerd. Marketing De apotheekmedewerkers zorgen voor de beste marketing door de gesprekken die zij dagelijks voeren aan de balie. Ook de informatiefolder draagt bij aan het bekend worden van de door Apotheek Flevowijk te leveren service aan patiënten die chronisch medicijnen gebruiken. Een van de apothekers heeft op uitnodiging voor een patiëntengroep een lezing gehouden over dit onderwerp (bijlage 6). Aandacht voor onze Chronische Medicatie Service is er ook via het programma Innovatieve Apotheken van de KNMP. Apotheek Flevowijk behoort tot deze groep. De huisartsenpraktijken zijn vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de aangeboden service. Bovendien worden de artsen dagelijks geconfronteerd met CMS door de autorisatieoverzichten die zij moeten ondertekenen. In februari 2009 hebben we de huisartsen een tweede brief geschreven over de voortgang. Daar staan ook enige uitkomsten in. Zie bijlage 7. Andere (mede)zorgverleners, zorgverzekeraars en partijen als de lokale politiek worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten door de verspreiding van het Kwaliteitsjaarverslag van Apotheek Flevowijk. In augustus 2009 is een artikel verschenen in de regionale krant, de Stentor. Zie bijlage 8. Apotheek Flevowijk Kampen, 6 januari 2010 Mevr. Drs NG Pol-Tromp, apotheker Apotheek Flevowijk Page 7 of :39:21

8 Bijlagen: 1. Artsenbrief 2. Patiëntenfolder 3. Werkinstructie 4. Synchronisatie graad SFK 5. Autorisatieoverzicht 6. Presentatie 7. Tweede artsenbrief 8. De Stentor Apotheek Flevowijk Page 8 of :39:21

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp Inleiding Patiënten die het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun medicatie, en patiënten die wonen in het gezinsvervangend tehuis de Grienden kunnen gebruik maken van de weekdoos service van apotheek

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen Rapport Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen februari 2010 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot 10-6-2017

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Datum aanmaak rapport:18-04-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 27-2-2016 tot 27-2-2016

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 29-9-2015 tot 25-2-2016

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent 1 Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent Onderzoeker en auteur: drs. Martine Kruijtbosch Begeleiders: dr. Annemieke Floor-Schreudering, drs. Linda Mulder-Wildemors In

Nadere informatie

Patiëntenoordeel huisarts

Patiëntenoordeel huisarts Patiëntenoordeel huisarts Feedback van de patiëntenenquêtes 17-11-2014 Bakkum Patiëntenoordeel De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

Vergiftigingen voorkomen bij jonge kinderen, Apotheek Smilde, genomineerd voor FPZ-Prijs 2011

Vergiftigingen voorkomen bij jonge kinderen, Apotheek Smilde, genomineerd voor FPZ-Prijs 2011 Beknopte samenvatting Apotheek Smilde geeft voorlichting over het voorkomen van vergiftigingen bij jonge kinderen aan ouders. De apotheek geeft de ouders bovendien een door de apotheek ontwikkelde huischeck

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Medicatie reviews. Aan het eind van het jaar 80 reviews voor het hele cluster uitgevoerd.

Medicatie reviews. Aan het eind van het jaar 80 reviews voor het hele cluster uitgevoerd. Jaarplan 2015 1 Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarplan 2014 van Apotheek Rosmalen, Apotheek Walschot, Apotheek Empel en Apotheek Berlicum. Hierin staat ook vermeld welke (nieuwe) activiteiten wij

Nadere informatie

Workshop MedicatieReview

Workshop MedicatieReview Workshop MedicatieReview SANDWICH NASCHOLING OUDERENZORG 16 FEBR 2017 Doel workshop Zicht krijgen op proces medicatiereview Rol huisarts (met POH) en apotheker op elkaar afstemmen Hoe te declareren Regiefunctie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept Vragenlijst Ketenpartneronderzoek KPO - Referentie: 7333F2RPTX In de onderstaande vragenlijst worden zeven thema's onderscheiden waar u enkele vragen over krijgt voorgelegd. Wij danken u voor uw antwoorden.

Nadere informatie

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat!

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! Apotheek Casa Cura Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! www.apotheekcasacura.nl Apotheek Casa Cura Apotheek Casa Cura is een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie die het als haar taak

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Nieuw protocol voor veilig gebruik Methotrexaat en 6 andere medicijnen

Nieuw protocol voor veilig gebruik Methotrexaat en 6 andere medicijnen Nieuw protocol voor veilig gebruik Methotrexaat en 6 andere medicijnen Bij de behandeling van reumatische ziekten wordt vaak Methotrexaat (MTX) voorgeschreven. Dit is een effectief middel met echter een

Nadere informatie

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Apothekers ontvangen graag on-line een zogeheten push bericht indien de geanalyseerde nierklaring in MDRD < 50 ml/min is. Dit bericht dient automatisch

Nadere informatie

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Voorwoord Ter ondersteuning van de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling heeft Service Apotheek in samenwerking

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn STAPPENPLAN Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn Waarom een actueel medicatieoverzicht? Tandartsen en hun medewerkers

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Stappenplan implementatie synchronisatieservice

Stappenplan implementatie synchronisatieservice Stappenplan implementatie synchronisatieservice Beschrijving stap Wie? Datum gepland Project Voorbereidingsfase (Week 1 t/m 4) Datum gerealiseerd Bestede tijd (uren) Paraaf Stap 1: Neem de beslissing Stap

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw KEUZEMODULE THERAPIETROUW Samenwerking van ZEL, ZELA, GSK & Novo Nordisk 1 PROGRAMMA 19.00 uur Opening en presentatie Keuzemodule Therapietrouw Bart Bakkers, apotheker 19.30 uur Verdieping kennis over

Nadere informatie

Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting

Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting Medicijngebruik luistert nauw; het is nooit zonder risico. Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers twee keer zo vaak in het ziekenhuis belanden

Nadere informatie

Herkennen van en effectief communiceren met laaggeletterden. Farmacotherapeutisch overleg. Inhoud

Herkennen van en effectief communiceren met laaggeletterden. Farmacotherapeutisch overleg. Inhoud Inhoud Herkennen van en effectief communiceren met laaggeletterden Farmacotherapeutisch overleg Hoeveel laaggeletterde patiënten in uw praktijk? Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden Wat is het

Nadere informatie

2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw

2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw 2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw In de openbare apotheek wordt sinds een aantal jaar gewerkt met farmaceutische patiëntenzorg. Dit houdt in dat de doelstelling van de apotheek is verbreed.

Nadere informatie

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014

Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Meldactie Eerste uitgifte April 2014 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Corrien van Haastert Tessa van der Leij Mei 2014 Rapport meldactie Eerste uitgifte NPCF 2014 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting

Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 De laatste jaren is de mortaliteit bij patiënten met psychotische aandoeningen gestegen terwijl deze in de algemene populatie per leeftijdscategorie is gedaald. Een belangrijke

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Geachte heer/mevrouw, Wij heten u van harte welkom in onze apotheek! Graag

Nadere informatie

Vaak duizelig van pregabaline

Vaak duizelig van pregabaline Lareb Intensive Monitoring Vaak duizelig van pregabaline Aan het intensieve opsporingssysteem voor bijwerkingen van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb hebben 1300 mensen die pregabaline gebruiken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut

Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut Presentatie focusgroepen EPD door het Rathenau Instituut Expertmeeting EPD Eerste Kamer 9 december 2009 Geert Munnichs I Inleiding Op verzoek van de Eerste Kamer heeft het Rathenau Instituut onderzoek

Nadere informatie

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM)

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Uw medicijnen meteen mee naar huis nemen Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) / Apothekers Voorlichtingscentrum

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Laaggeletterden in de apotheek. Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker

Laaggeletterden in de apotheek. Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker Laaggeletterden in de apotheek Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker Laaggeletterdheid: Zoveel moeite met lezen en schrijven dat je niet goed kunt functioneren in het dagelijks

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen. Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013

Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen. Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013 Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013 Inhoud presentatie 1. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 2. Monitoren voorschrijfgedrag,

Nadere informatie

Inschrijfbrief Wij vragen u deze brief in te vullen te ondertekenen en samen met het inschrijfformulier bij ons in te leveren.

Inschrijfbrief Wij vragen u deze brief in te vullen te ondertekenen en samen met het inschrijfformulier bij ons in te leveren. Welkom bij huisartsenpraktijk Carnegiedreef. Wij vragen u om: - Het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. - De inschrijfbrief in te vullen en te ondertekenen. - Een kopie te maken

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam Utrecht, Juni 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER-

MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER- KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER- F U N C T I E W A A R D E N EEN HANDLEIDING VOOR IN DE APOTHEEK 2 I N L E I D I N G H A N D L E I

Nadere informatie

Hoe patiëntgericht is de regio Oostelijk Zuid-Limburg?

Hoe patiëntgericht is de regio Oostelijk Zuid-Limburg? Hoe patiëntgericht is de regio Oostelijk Zuid-Limburg? Patiëntgerichte zorg leidt tot betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Het is dan ook in ieders belang zo patiëntgericht

Nadere informatie

Reactie op uitnodiging van de NZa

Reactie op uitnodiging van de NZa Kampen, 03-11-2008 Geachte Mevrouw van Beek, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om op uw consultatieve nota te mogen reageren. Ik heb met genoegen deelgenomen aan het interview van de monitor farmacie.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Heeft u laaggeletterde patiënten in beeld? Gudule Boland PhD Programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden

Heeft u laaggeletterde patiënten in beeld? Gudule Boland PhD Programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden Heeft u laaggeletterde patiënten in beeld? Gudule Boland PhD Programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden Dr. Dr. Karen Hosper 1 2 3 4 5 Even reclame maken: www.pharos.nl/patientenaanhetwoord

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. XXXXX Walenburgerweg AA Rotterdam. EINDE AANWIJZING Wkkgz

Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. XXXXX Walenburgerweg AA Rotterdam. EINDE AANWIJZING Wkkgz > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. XXXXX Walenburgerweg 5 3039 AA Rotterdam EINDE AANWIJZING Wkkgz Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het tweede follow-up inspectiebezoek aan Apotheek Ritzen op 25 juli 2016 te Dordrecht. Utrecht, juli 2016

Rapport naar aanleiding van het tweede follow-up inspectiebezoek aan Apotheek Ritzen op 25 juli 2016 te Dordrecht. Utrecht, juli 2016 Rapport naar aanleiding van het tweede follow-up inspectiebezoek aan Apotheek Ritzen op 25 juli 2016 te Dordrecht Utrecht, juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie