Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde"

Transcriptie

1 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij- en nascholingen HBO niveau Studiegids Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Gemeente Maasgouw) Telefoon

2 Contactgegevens: Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Directie en secretariaat: M.C. van Buuren-Op t Veld BNG Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Maasgouw) Telefoon Website: Copyright Instituut voor E.E.N

3 In deze studiegids vindt u alle informatie over: de Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Contactgegevens blz. 02 Algemene informatie, erkenning en visie het Instituut blz. 04 Domein Natuurgeneeskunde blz. 07 Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 07 Module A1 t/m A3 Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 08 Module B1 t/m B3 Verdieping E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 10 Domein Westerse medische en psychosociale vakken blz. 13 Module C1 Medische basiskennis (Anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, farmacologie) blz. 14 Module C2 EHBO, reanimatie en AED blz. 15 Module C3 Psychosociale basiskennis blz. 16 Domein vrije modules, minors /bij- en nascholing blz. 19 Module V-1 Basiskennis Klassieke Homeopathie blz. 19 Module V-2 Basiskennis E.E.N. Ankh Therapie blz. 21 Module V-3 Werken met dolfijnenergie blz. 22 Module V-4 Basiskennis Reflexzone Therapie blz. 23 Module V-5 Didactiek voor HBO docenten (interne module) blz. 24 Module V-6 Basiskennis Feng Shui blz. 25 Module V-7 Introductie werken met de E.E.N. energetica blz. 26 Module C4 EHBO aan kinderen blz. 27 Studieplan blz. 28 De docenten blz. 29 Algemene voorwaarden blz. 34 Kosten en overzicht van de modules blz. 36 Copyright Instituut voor E.E.N

4 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Algemene informatie en visie instituut Het instituut verzorgt deeltijdopleidingen en een 4 jarige HBO beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut; daarnaast zijn er diverse vrije modules die op HBO niveau worden aangeboden en als bijscholing gevolgd kunnen worden. Landelijke erkenning en registraties Het Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) Het Instituut is ingeschreven in het CRKBO register. De beroepsopleiding Eclectisch energetisch Natuurgeneeskundig therapeut is conform HBO niveau geaccrediteerd door SNRO en KTNO De SHO-registeropleiding medische en psychosociale basiskennis is geaccrediteerd door De SNRO, KTNO en CPION. De opleidingen en/of diverse bijscholingen zijn erkend door: - St. Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg (SNRO) - Stichting Registratie Instituut Natuurlijke Gezondheidszorg (Stichting RING) - Beroepsvereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (convenanthouder VBAG) - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) - De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) - De Landelijke Vereniging Natuurgenezers (convenanthouder LVNG ) - Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) - Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (ZHONG) - Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) - Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) - BLS en AED is erkend door de Nederlandse Reanimatieraad en de European Resuscitation Council - De uitgebreid EHBO cursus is erkend door het Nederlandse Rode Kruis Het onderwijsaanbod is onderverdeeld in drie domeinen Het domein Natuurgeneeskunde. Het domein Westerse medische en psychosociale basiskennis. Het domein vrije modules, minors, bij en nascholingen. Kwaliteit gezondheidszorg Binnen de gezondheidszorg in Nederland wordt er veel gesproken over de scholing van beroepsbeoefenaren. Binnen de Nationale Raad voor de Volksgezondheid zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van scholing in de gezondheidszorg. Dit beleid heeft invloed op de huidige beroepsbeoefenaren; zij dienen deze ontwikkelingen te volgen en moeten bij blijven. Ook moet de beroepsbeoefenaar gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Doelstellingen van het instituut: - Therapeuten op te leiden in de eclectische energetische natuurgeneeskunde. - De medische en psychosociale basiskennis aan te bieden conform de huidige eisen ten aanzien van de registratie. - Bij- en nascholingen aan te bieden op HBO niveau. - De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen. Copyright Instituut voor E.E.N

5 Het instituut tracht haar doel te verwezenlijken door: - Een complete beroepsopleiding inclusief Medische en Psychosociale basiskennis voor therapeuten aan te bieden. - Streven naar beroepserkenning van afgestudeerde therapeuten en daarmee acceptatie door de huidige zorgverzekeraars ten aanzien van vergoedingen. - Nastreven van landelijke registratie van opgeleide therapeuten. - Het organiseren van workshops, bij- en nascholingen. - Begeleiden van de individuele ontwikkeling van de therapeut tijdens de opleiding. - De mogelijkheid te bieden losse modules te volgen. - Deelname aan activiteiten die leiden tot kennis en bevordering van de natuurgeneeskunde. Studiekosten en belastingdienst Studiekosten komen voor de inkomstenbelasting in aanmerking voor aftrekbare posten. Betreft het een opleiding met een niet vrijblijvend karakter en opleidend voor een certificaat of diploma van een beroepsopleiding, dan zijn de kosten gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Kosten voor verblijf zijn niet aftrekbaar, reiskosten tot het maximale bedrag per km zijn door de belastingdienst vastgesteld. Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut (HBO niveau) De opleiding leidt op tot therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg, maar kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden. Voor beroepsbeoefenaren in de reguliere en complementaire gezondheidszorg biedt de opleiding een aanvullende therapie die goed te combineren is met diverse andere therapievormen. Tevens kunnen de opleiding en de vrije modules als bij- en nascholing worden gevolgd. De therapie is tevens toepasbaar in diverse beroepen. Voor leidinggevenden biedt de therapie veel inzichten ten opzichte van ziekte en gezondheid op de werkplek. De doelstelling is: de energie uit te zuiveren, zodat de werkplek leefbaar is en het ziekteverzuim terug zal lopen, omdat 95 % van de fysieke klachten vanuit geblokkeerde energie en emoties ontstaan. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de persoonsvorming van de student of therapeut in opleiding. Daarnaast zullen kennis, inzicht, communicatieve en diverse andere vaardigheden worden overgedragen, zodat de student na het behalen van het diploma volledig als zelfstandig therapeut kan functioneren. Flexibele leergang Het instituut heeft ervoor gekozen om de beroepsopleiding in verschillende modules aan te bieden. De meeste modules worden zowel als dag- en avondonderwijs aangeboden. Daardoor kan er ingeschreven worden voor één of meerdere modules tegelijk afhankelijk van het tempo, financiële omstandigheden en tijd die men te besteden heeft. Indien men tijdens de opleiding meer tijd te besteden heeft kan het studietempo versneld worden, of indien men minder tijd heeft door veranderde omstandigheden kan het tempo worden verlaagd. Inschrijven Inschrijven voor de opleiding of een van de modules is mogelijk om verschillende redenen o.a.: - De student kan na het afronden van de opleiding aanvangen met een eigen praktijk. - De opleiding of verschillende modules kan worden gevolgd voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. - Voor therapeuten die willen bijscholen biedt het instituut de mogelijkheid om tevens aan de bijscholingsverplichting te voldoen. De voorwaarden voor inschrijving zijn: - De beroepsopleiding is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar. - De vooropleiding voor de beroepsopleiding en de Medische en psychosociale basiskennis is minimaal Copyright Instituut voor E.E.N

6 MBO-4. - Het is mogelijk om op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie in te schrijven voor de modules A t/m D van de beroepsopleiding. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Vakken Module A1 t/m A3 Module B1 t/m B3 Module C1 t/m C3 Module D Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Verdieping E.E.N. eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Medische en Psychosociale basiskennis. Praktijkleerperiode, stage en supervisie. Module A t/m D De modules A1 t/m A3 zijn onderdeel van de beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. De modules B1 t/m B3 worden in het tweede jaar gegeven. Met module C1 t/m C3 Medische en Psychosociale basiskennis, ook onderdeel van de HBO beroepsopleiding, kan elk schooljaar gestart worden omdat alle medische vakonderdelen van de beroepsopleiding in deze module zijn samengevat. U kunt deze opleiding ook als losse modulen volgen. Lesindeling De lessen worden per dagdeel van 3.15 uur gegeven. Dit maakt het mogelijk om verschillende modules zowel als dag- en/of avondonderwijs te volgen. Per dag worden 2 lessen gegeven, per avond 1 les. Duur van de opleiding De opleiding is een 4-5 jarige beroepsopleiding. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd. De opleiding dient vanaf de datum van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond. Copyright Instituut voor E.E.N

7 Domein Natuurgeneeskunde Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde, religies en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen. De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde. Daarnaast is er nog oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse geneeskunde en de Egyptische geneeskunde. Binnen de beroepsopleiding zijn al deze geneeskundige systemen verwerkt. De Oosterse geneeskunde De Oosterse geneeskunde ziet de mens als bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn. Lijden en ziekten zijn inherent aan het bestaan van de vorm. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakraniveau. Daarnaast worden er ter ondersteuning kruiden ingezet, die een sterke energetische werking hebben. De Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde is gericht op het energetisch/emotionele niveau. De behandeling is er op gericht energetische blokkades in het energiesysteem op te sporen en de energie te herstellen. De Chinese geneeskunde richt zich op het meridiaansysteem. Dit proces wordt ondersteund door middel van kruiden en acupunctuur. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie). De therapie is energetisch van aard, evenals de acupunctuur en de Chinese kruiden waarmee wordt gewerkt. Deze geneeskunde richt zich op het energetisch en fysieke lichaam. De Westerse geneeskunde De Westerse reguliere geneeskunde richt zich op het fysiek/lichamelijke niveau. Deze geneeskunde gaat er van uit dat de mens is opgebouwd uit materie. De structuur van de ziekteleer gaat ervan uit dat, als men ziek is, men niet meer aan de norm voldoet. De therapie is er dan ook op gericht de norm weer zoveel mogelijk te bereiken. De behandeling is er op gericht blokkades in het lichaam op te sporen. De diagnose wordt meestal door onderzoek gesteld. Denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen, scan etc. De behandelwijze bestaat uit causaal gerichte therapie, ondersteunende therapie en preventie. De behandeling wordt ondersteund met reguliere geneesmiddelen. De Westerse natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. De diagnose wordt gesteld via de kinesiologie, polsdiagnostiek, biotensor, pendel en anamnese. Binnen deze geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van Fytotherapie, Homeopathie, Bachbloesemtherapie, orthomoleculaire therapie Lithotherapie en wordt er gewerkt met fijnstoffelijke energetische middelen. De behandeling is vaak energetisch van aard, zoals Aurahealing, magnetiseren, Egypteng healing enz. De therapie bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met de kracht van vergeving, regressie en reïncarnatietherapie, psychotherapie, Ankhtherapie, ademhalingstherapie, reflexzonetherapie, klierkunde en numerologie. In de beroepsopleiding worden er per module van bovengenoemde geneeskundige systemen verschillende aspecten als speciaal vakonderdeel gedoceerd. Copyright Instituut voor E.E.N

8 Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Erkenning De opleiding is een conform HBO niveau geaccrediteerde registeropleiding. Na het volgen van de opleiding kunt u zich met het diploma aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. Zie ook pagina 4: erkenning en registraties. Leerjaar 1 MODULE A1 T/M A3. E.E.N. ECLECTISCHE ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE Doel van de modules De modules A zijn een onderdeel van de beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Binnen de opleiding leert u als therapeut te werken, een cliëntenbestand bij te houden en ethisch verantwoord te handelen. Tevens leert u werken met verschillende ondersteunende therapieën, zoals edelstenen, Ankhtherapie, klankschaaltherapie, homeopathie, de E.E.N. energetica en het SanoConcept. In de opleiding worden de natuurgeneeskundige systemen in de wereld behandeld en gekoppeld aan geestelijke en spirituele kennis. In de modules A1 t/m A3 leert u de basisprincipes kennen van de energetische natuurgeneeskunde. Ieder lesonderdeel bestaat uit theoretische kennis en praktijkoefeningen. Inhoud van de modules Module A1. Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde - Inleiding in de E.E.N. therapie, het maken van een portfolio, gedragscode - Kennis en achtergronden van de Chinese geneeskunde, het meridiaansysteem en de energievelden, emoties, het yin en yang principe, het behandelplan. - Kennis en achtergronden van de Westerse geneeskunde. Inzicht in het ontstaan van toxische belasting en de oorzaak van drainageproblemen. - Achtergronden en problemen bij de kinderen van de nieuwe tijd, het zoals huilbaby's, ADHD, dyslexie, autisme e.d. - Inzicht in de reïncarnatieleer, astrale energie en kosmische energieën. - De basisprincipes van de Homeopathie, Fytotherapie en Mineraaltherapie. Behandelen van fysieke klachten door middel van het SanoConcept en Homeopathie. - Theorie en praktijktoets module A1. Module A2 Vervolg Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde - Voeding, leefwijzen en mineraaltekorten. - Vitaminen en mineralen. - Werken met mineraaltherapie op basis van Dr. Schüssler celzouten. - Fysieke en emotionele klachten door tekorten aan mineralen. - De psychonomie(gelaatskunde) van de celzouten. - Kennis en werking van ondersteunende therapieën, zoals edelstenen en kleuren. - De werking van het magnetisme, aurareading; het geven van een aura- of chakrahealing. - Het in balans brengen van het mentaal en causaal auralichaam door het geven van een schouder- nekrugbehandeling. - Theorie en praktijktoets module A2. Copyright Instituut voor E.E.N

9 Module A3. Vervolg Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde - Inleiding in de Egyptische natuurgeneeskunde, de therapeutische werking van de Ankh en de piramide. - Werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen. - Geopathische belasting, Electro-smog. - Edelstenen en Lithotherapie. - Psychotoxines en spiegelogie. - Klankschalen - Praktijkvoering, hygiëne in de praktijk, het afnemen van consulten. - Theorie en praktijktoets A3. Toetsing De modules A1 t/m A3 worden per module afgesloten opdrachten, een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student per module het deelcertificaat. Informatie modules A1 t/m A3 Aantal lessen: 3 blokken van 12 lessen Lesuren: 126 Duur: 10 maanden Studiebelasting: 2 2½ uur per dag Docenten: Mw. Joan Brink-Katestaart BNG Mw. Elly Rosier-Evers BNG Dhr. Wiel Habets BNG Copyright Instituut voor E.E.N

10 Leerjaar 2 MODULE B 1,2 EN 3 VERDIEPING E.E.N. ECLECTISCHE ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE Beroepsopleiding Eclectische Energetisch natuurgeneeskundig therapeut Doel van de modules De module B1 t/m B3 worden in drie modules van 12 lessen gegeven en vormen samen het tweede jaar van de beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskunding Therapeut Om deze modules te volgen dient het eerste leerjaar te zijn afgerond. Module B 1 Bachbloesems In deze module leert u de persoonlijkheid en karaktereigenschappen te herkennen en gevoelens en emoties van elkaar te onderscheiden. De module geeft u inzicht in het ontstaan van de Bachbloesems, de filosofie van Dr. Edward Bach, de bereidingswijze en de werking van de Bachbloesemremedies. Ook krijgt u inzicht in de samenhang tussen bepaalde emoties en ziekten, de indeling in groepen, het transformeren van gemoedstoestanden door affirmaties en de toepassing van de remedies. U leert hoe u de Bachbloesemremedies als ondersteunende therapie kunt inzetten met behulp van verschillende testmethodes: polsdiagnostiek, biotensor, pendel, kaarten en via uw intuïtie. Aan het behandelen van dieren en planten wordt ook aandacht besteed. De levensloop en psychopathologie Tevens wordt in deze module de emotionele levensloop behandeld en tal van psychosomatische klachten die daarmee samenhangen, o.a.: - De zwangerschap, bevalling en geboorte: de huilbaby, postnatale depressies. - - De kindertijd en de puberteit: ADHD, autisme, kindermishandeling, incest, depressies anorexia, verwerking van echtscheiding. De volwassenheid: burnout, stress, hyperventilatie, depressies, angsten, borderline, insomnia, verslavingen, etc. - Stervensbegeleiding: de palliatieve zorg, gesprekstherapie, de fasen van het sterven en het rouwproces. De Bachbloesems worden bij de levensloop en psychopathologie als ondersteunende therapie ingezet. Inhoud van modules B1 Bachbloesem - De achtergronden, het werk en de filosofie van Dr. Edward Bach over ziekten. - Therapeutisch werken met Bachbloesems bij volwassenen en kinderen. - Het herkennen van de verschillende persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen. Inzicht in het ontstaan van emoties. - De bereidingswijze van Bachbloesems door middel van de kookmethode en zonnemethode. De energetische werking van Bachbloesems. - Uittesten en intuïtief werken met Bachbloesems, karaktereigenschappen versterken door bewustwording en ondersteunende affirmaties. - Het behandelen van dieren en planten met Bachbloesems. - Werken met Bachbloesems als ter ondersteuning bij geboorte en stervensbegeleiding. - De werking in combinatie met reguliere geneesmiddelen en homeopathie. - Samengestelde remedies zoals de examenremedie, de Rescue crème en druppels. Het maken van kompressen, massageolie, behandelen van littekens met Bachbloesems. - Groepsdynamica. - Theorie toets en casuïstiek module B1. Copyright Instituut voor E.E.N

11 Module B2. Regressietherapie De module is een verdieping op de voorgaande modules en er wordt dieper ingegaan op de Tibetaanse geneeskunde. Binnen deze geneeskunde wordt met lichttherapie gewerkt. Wanneer we ervoor kiezen om vanuit liefde te werken en dit uiten, bevordert dit het licht in ons naarmate we bewuster met de liefde omgaan. U leert in deze module uw eigen intuïtie en natuurlijke gaven te ontwikkelen en te werken vanuit het synchrone proces van heelwording en eenwording met het Eenheidsbewustzijn. De module geeft u inzicht in de werking van helende energieën, inzicht in de samenhang tussen energie en bewustzijn. Ook worden thema's behandeld zoals de reïncarnatieleer en karma. De thema's die behandeld worden brengen de mens dichter bij het Eenheidsbewustzijn. Dit staat voor het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en het transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. Binnen deze module wordt ter ondersteuning gewerkt met E.E.N. energetica. Dit zijn energetische middelen op basis van mineralen, die harmoniserend werken op mentaal, geestelijk- en stoffelijk niveau. Iedere energetica heeft zijn eigen specifieke werking en herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel. Inhoud van Module B2 regressietherapie - Deze module omvat achtergronden, het principe van en werken vanuit het Lichtbewustzijn. - Inzicht in de overeenkomsten tussen de stralenleer en de kabbala. - Cytologie; de anatomie, fysiologie en pathologie van het DNA en RNA. - Prana ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. - De problemen van nieuwetijdskinderen o.a.: huilbaby's, voedingsintoleranties, vegetarisme, dyslexie, autisme, ADHD enz. - Helen van het innerlijke kind. - Het ontstaan en helen van familiekarma en familiepatronen. - Helen van subpersoonlijkheden. - Het in balans brengen van lichaam, geest en ziel en herstel van de Drie-Eenheid. - Het ontwikkelen van de intuïtieve vermogens en natuurlijke gaven die latent aanwezig zijn. Het herkennen van de intuïtieve vermogens zowel van therapeut als cliënt. - Op liefdevolle wijze leren ondersteunen in het proces van heelwording van zowel therapeut als cliënt, evenals: het proces van eenwording met het Eenheidsbewustzijn. - Achtergronden, inzicht en therapeutisch gebruik van de E.E.N. energetica als ondersteunende therapie. - Theorie- en praktijktoets module B2. Module B3. Allround E.E.N. Therapie Deze module omvat de klier- en ademhalingtherapie, de lesstof is lichaamsgericht. Het doel is om klachten te minimaliseren en het lichaam via oefeningen te stimuleren met als doel beter in balans te komen en te blijven. De student leert tevens om deze oefeningen als stimuli mee te geven aan de cliënt zodat deze aan zijn/haar eigen heelwordingsproces actief deelneemt. De lesstof is afgestemd op dit proces. Daar het lichaam met tal van ongemakken kan reageren wanneer men met hogere lichtenergieën werkt, wordt dit beperkt door de oefeningen. Het lichaam past zich door de oefeningen makkelijker aan en de energie gaat beter stromen. Daarnaast omvat deze module de harmonieleer, de lesstof is op het Eenheidsbewustzijn gebaseerd. Harmonieleer: volgens de twaalf levensthema's die afstemmen op het Eenheidsbewustzijn. De thema s materie, vertrouwen, gevoelens en gedachtekracht, liefde en seksualiteit, mededogen en rechtvaardigheid, innerlijk weten en kennis vorige levens, leiderschap en begrijpen, innerlijke wijsheid en zuivere wilskracht, terug brengen van ziekteverzuim. De bedoeling is lichaam, geest en ziel af te stemmen op elkaar. Tevens omvat de module meditatie- en visualisatieoefeningen. Copyright Instituut voor E.E.N

12 Inhoud van de module B3 Allround E.E.N. therapie - Globale kennis van de anatomie, fysiologie van het ademhalingssysteem. - Ademhalingstherapie, ontspanningsoefeningen en concentratieoefeningen. - Globale kennis van de anatomie en fysiologie van de klieren en het hormoonstelsel. De hormonen en hun invloed op de balans tussen lichaam en geest. - Het activeren en harmoniseren van organen en klieren door stimulatie van de handreflexpunten. - De Kundalini- en Shusumna energie. - Mantra's en mudra's. - Inzicht in de functies van de twaalf zintuigen. - Stimuleren van het geheugen door middel van oefeningen. - Polariteitsoefeningen ter bevordering van het evenwicht. - Werken met klankschalen. - Harmonieleer. - Theorie- en praktijktoets module B3 Toetsing De toetsing vindt plaats via het maken van praktijkopdrachten een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie modules B1 t/m B3 Aantal lessen: 3 blokken van 12 lessen Lesuren: 126 Duur: 10 maanden Studiebelasting: 2 2½ uur per dag Docenten Mw. Joan Brink-Katestaart BNG Mw. Elly Rosier-Evers BNG Dhr. Wiel Habets BNG Copyright Instituut voor E.E.N

13 Het domein Westerse Medische en Psychosociale basiskennis Leerjaar 1 of 3 (De opleiding is tevens onderdeel van de opleiding tot E.E.N. therapeut). SHO-REGISTEROPLEIDING MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS Deze opleiding is geaccrediteerd door CPION, SNRO, KTNO en Stichting RING en erkend door de beroepsverenigingen ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG (convenant), NFG en BATC. Algemene informatie Iedereen die werkzaam is in het veld van de complementaire geneeswijzen en daarbij het begeleiden van zijn of haar cliënten serieus neemt, zal het belangrijk vinden om zich te (blijven) professionaliseren door middel van voldoende medische scholing. Om te voldoen aan de huidige registratiecriteria, opgelegd door de zorgverzekeraars, overkoepelende beroepsverenigingen en organisaties, is het noodzakelijk dat iedereen die als therapeut werkzaam wil blijven binnen de complementaire geneeswijzen, kennis heeft van de medische en psychosociale vakken op HBO-niveau. Instituut E.E.N. biedt daarom iedereen de mogelijkheid aan om deze opleiding, die deel tevens onderdeel is van de beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut, te volgen. De medische en psychosociale vakken worden modulair gegeven. De gehele deelopleiding bestaat uit 3 modules. - Module C1: medische basiskennis: anatomie en fysiologie, pathologie en farmacologie - Module C2: EHBO, reanimatie en AED - Module C3: Psychosociale basiskennis: psychologie, psychopathologie, kennis van de gezondheidszorg en organisaties en communicatie en NLP binnen de hulpverlening. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de westers reguliere basiskennis. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere- en alternatieve gezondheidszorg en de Medische Vakken op MBO niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Belang van medische en psychosociale scholing Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van complementaire geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch- en paramedisch handelen. Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de basis medische vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/ cliënt. Door betere communicatie, en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische en psychosociale scholing te volgen. Certificering De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer de modules C1 t/m C3 met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde naast het diploma medische en psychosociale basiskennis van het instituut ook het diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Copyright Instituut voor E.E.N

14 MODULE C1 MEDISCHE BASISKENNIS De inhoud van de module Medische basiskennis: anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie. De module wordt zowel als dag en als avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagdelen per jaar : 36 Het aantal lesuren bedraagt: 126 Studiebelasting: 2 tot 2½ uur per dag Docenten Mw. Drs. Lèneke Schols, arts Dhr. Drs. Fernand Debats, arts Dhr. Drs. Ing. Paul Lemmens, arts Dhr. Peter Paulissen BNG Thema's van de lessen van module C1 Deel 1 Anatomie en Fysiologie Les 01. Algemene anatomie en fysiologie Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringstelsel Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel Les 10. Anatomie en fysiologie van het sensorisch stelsel Les 11. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel deel 1 Les 12. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel deel 2 Les 13. Voortplantingsstelsel Les 14. Levensloop Les 15. Tentamen en evaluatie anatomie en fysiologie Deel 2 Pathologie en farmacologie Les 01. Algemene pathologie Les 02. Immunopathologie en oncologie Les 03. Pathologie van de circulatie Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/ zintuigen Les 06. Slaapstoornissen Les 07. Pathologie van het ademhalingssysteem Les 08. Pathologie van het spijsverteringstelsel Les 09. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen Les 10. Pathologie van de organen met interne secretie Les 11. Pathologie van het bewegingsapparaat Les 12. Klinisch observeren, de geriatrie, de huid Les 13. Pathologie van de gonaden en zwangerschap Les 14. Farmacologie Les 15. Examen en evaluatie pathologie en farmacologie Copyright Instituut voor E.E.N

15 MODULE C2. EHBO, BLS en AED Deze module is onderdeel van de Beroepsopleiding tot E.E.N. therapeut en de Medische en psychosociale basiskennis en is tevens als bij en nascholing te volgen. Het belang van EHBO binnen de hulpverlening Het instituut vindt het belangrijk dat therapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBO lessen hebben gevolgd. Net als in het bedrijfsleven kun je als therapeut te maken krijgen met situaties waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kan bieden. De module is dan ook speciaal afgestemd voor de hulpverlener binnen de gezondheidszorg. Je leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren. De lessen zijn competentiegericht en worden gegeven volgens de richtlijnen van het Rode Kruis. Het instituut heeft een samenwerkingovereenkomst met het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad en Europese Reanimatieraad. Hulpverlener BLS (Reanimatie) en AED Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na ongeveer 4-6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/ of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden. EHBO Instructeurs Ing. Robin Kocken Ria Ophelders Toetsing De toetsing bestaat uit een theorie en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvang je: - het certificaat uitgebreide eerste hulp van het Rode Kruis - het certificaat van de Europese Reanimatieraad. Informatie module C2 Aantal lessen/dagdelen: 6. Lesuren: 20 Studiebelasting 1-1½ uur per dag. Thema s Module C2. EHBO, BLS EN AED Les 01. Levensreddend handelen Les 02. Basis Eerste Hulp Les 03. Basis eerste hulp Les 04. Aanvullende Eerste Hulp Les 05. Aanvullende Eerste Hulp Les 06. Praktijk oefeningen met LOTUS Copyright Instituut voor E.E.N

16 MODULE C3. PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS (HBO NIVEAU) Deze module psychosociale basiskennis wordt gegeven in 36 lessen op HBO-niveau en kan ook als minor of vrije module gevolgd worden. Deel 1: Psychologie Deel 2: Psychopathologie Deel 3: Kennis van de gezondheidszorg en organisaties Deel 4: Communicatie en NLP binnen de hulpverlening Inleiding Lichaam en geest zijn één! Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar ook wederzijds. Ook in de Westerse Geneeskunde ziet men steeds meer in dat een kunstmatige scheiding (ingevoerd door Descartes in de 17 de eeuw) tussen lichaam en geest niet meer te handhaven is. De geest (psyche) heeft rechtstreeks invloed op je gedrag, je gevoel, je gezondheid, je welzijn en op je fysieke lichaam. Omgekeerd heeft het fysieke lichaam ook invloed op de psyche, denk maar aan het effect van chronische pijn op je gemoedsrust. Het ideaal streven is om een situatie van mens sana in corpore sano te krijgen oftewel Een gezonde geest in een gezond lichaam maar dat is niet een ieder gegeven. Binnen het Instituut E.E.N. wordt er naast de medische vakken veel aandacht besteed aan de kracht van positieve gedachten. De wisselwerking tussen lichaam en geest is voor de meeste van onze studenten een bekend gegeven. Dit willen we nu verder gaan verdiepen door expliciet aandacht te besteden aan de werking van de menselijke psyche. Het gebied binnen de wetenschap dat zich hier specifiek op richt is de psychologie. Module C3-1 Psychologie deel 1 Aan de hand van het leerboek Psychologie, een inleiding auteur: Zimbardo, nemen we jullie mee in de werking van de psyche. Thema s die hierbij aan bod komen zijn o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we. Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Het lesmateriaal is daarop ook gericht: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander middels allerlei oefeningen. Ga mee op ontdekkingsreis naar de werking van de psyche en de impact hiervan in het dagelijkse leven. Module C3-2. Psychopathologie deel 2 Met de opgedane kennis over het algemene, gezonde functioneren van de psyche, richten we onze aandacht op de afwijkingen die binnen de psychologie worden onderscheiden. Met andere woorden: centraal staat het onderdeel psychopathologie. Als therapeut kom je in aanmerking met heel veel verschillende mensen met eveneens een heel breed spectrum aan gezondheidsklachten. Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt dat ten minste 20% van de volwassenen aan een psychische stoornis leidt. De kans dat je mensen op je pad tegenkomt met een psychische stoornis zoals een depressie, angststoornis, informatieverwerkingsstoornis (autisme, ADHD) of persoonlijkheidsproblematiek is dan ook aanzienlijk. Als therapeut is het prettig, maar vooral belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen. Het kunnen herkennen van psychische stoornissen is belangrijk, omdat afhankelijk van de ernst, gerichte doorverwijzing moet plaatsvinden naar de reguliere geneeskunde. In deze module zullen om die reden de volgende ziektebeelden behandeld worden: dementie, schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen, slaap- en waakstoornissen. DSM-4 criteria en de psychofarmaca. Copyright Instituut voor E.E.N

17 Module C3-3. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties deel 3 In dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidwetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok. Module C3-4. Communicatie en NLP binnen de hulpverlening deel 4 Binnen deze module komen diverse aspecten aan de orde van de diepere lagen van communicatie met elkaar en met jezelf. Heel vaak veronderstellen we dat de ander begrijpt wat we bedoelen, maar is dat altijd wel zo? Juist in hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen technieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Wat heeft de lichaamstaal van de cliënt je te zeggen over wat er in zijn onbewuste speelt? Via kalibreren, zintuiglijke waarneming kun je beter opmerkzaam worden op signalen. Tevens komen aan de orde zaken als het communicatiemodel van NLP, waarbij je heel duidelijk wordt van waaruit we eigenlijk communiceren. Certificering De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer de modules C1 t/m C3 met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald ontvangt de afgestudeerde naast het diploma medische en psychosociale basiskennis van het instituut ook het diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Informatie module C3 Aantal lessen deel 1 t/m 4: 36 Lesdagen: 18 of 36 avonden Lesuren: 126 Duur: 10 maanden Studiebelasting: 1½-2 uur per dag Docenten: Mr. drs. André Rozendaal, klinisch psycholoog Drs. Ing. Paul Lemmens, arts Peter Geraedts, communicatie en NLP Joan Brink-Kattestaart Wiel Habets Verplichte literatuur: Handboek psychologie een Inleiding, 6e druk, ISBN nr Psychiatrie van diagnose tot behandeling ISBN nr Aanvullende literatuur: Syllabus Instituut voor E.E.N. De kleine gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 2012 A. Hop, ISBN: Overdacht tegenoverdracht 4 e druk Fee van Delft, ISBN: Copyright Instituut voor E.E.N

18 Thema's van de lessen van module C3 deel 1 t/m 4 Module C3-1: psychologie Inleiding, Geest, Gedrag en psychologie Biopsychologie, neurowetenschappen Leren Geheugen Denken & Intelligentie Psychologische ontwikkelingen Sensatie en perceptie Vormen van bewustzijn Emotie en motivatie Persoonlijkheid Sociale psychologie/resumé Toetsing en evaluatie deel 1 Module C3-2: psychopathologie Inleiding, Psychische stoornissen, Diagnostiek en behandeling, psychopathologie, DSM-4, ICD-10 codes Angststoornissen Somatoforme- en eetstoornissen Stemmingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Psychose Autisme, ADHD, ontwikkelingsstoornissen Slaap-waak stoornissen Dementie en delier Psychofarmaca Indienen en presentatie van een thesis Toetsing en evaluatie deel 2 Module C3-3: Kennis van gezondheidszorg en organisaties Praktijkvoering, sociale kaart Kennis van de gezondheidzorg en organisaties. De algemene gezondheidszorg De geestelijke gezondheidzorg De rol van de overheid in de gezondheidszorg Toetsing en evaluatie deel 3 Module C3-4: Communicatie en NLP binnen de hulpverlening Communicatie en NLP binnen de hulpverlening Technieken voor de hulpverlener om af te stemmen op de cliënt Kennis van de zintuiglijke voorkeursystemen Taalpatronen: Milton en Metamodel Overdracht tegenoverdracht Transactionele analyse Toetsing en evaluatie deel 4 Copyright Instituut voor E.E.N

19 Domein vrije modules, minoren, bij- en nascholing MODULE V-1 BASISKENNIS KLASSIEKE HOMEOPATHIE (HBO niveau) Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG, KTNO, BATC, LVNG en VIV) Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de beroepsopleiding. In deze module leert u de achtergronden, de basisprincipes en de werking van de homeopathie kennen. Genezen van binnenuit Een volkswijsheid zegt dat een uitslag naar binnen slaat, als je hem onderdrukt. Die wijsheid is al heel oud. We kunnen er al over lezen in de geschriften van Hippokrates, die 450 jaar voor onze jaartelling leefde in het oude Griekenland, de bakermat van onze cultuur. In deze geschriften, de Aforismen, vermeldt deze Vader der Geneeskunst dat het gunstig is, wanneer inwendige ziekten naar buiten komen en ongunstig, wanneer ze naar binnen slaan. Wanneer astma naar buiten komt in de vorm van eczeem is dat gunstig. Wij noemen dat ook heel toepasselijk uitslag. Genezing gaat altijd van binnen naar buiten. In de homeopathie staat deze wetmatigheid bekend als de Wet van Hering, naar de Duitse arts Constantine Hering ( ), die dit voor het eerst duidelijk formuleerde. Deze wetmatigheid is voor iedere vorm van geneeskunde van toepassing. Het heeft geen zin symptomen te onderdrukken, want dan duiken ze meestal in een diepere laag van ons gestel weer op. Dat is de betekenis van Genezen van binnenuit. U kunt hierover alles lezen in het studieboek Diadoxie. De klassieke homeopathie Iedereen kan in de loop van zijn leven in situaties komen waarin hij baat kan hebben bij homeopathische behandeling. Homeopathie houdt zich bezig met levende wezens, dat wil zeggen wezens waar levenskracht in huist. De kracht die maakt dat een wond geneest, dat je ogen glanzen en dat je kunt genieten van de wereld om je heen. Als deze kracht verdwijnt, is je lijf een lijk geworden. Maar zolang dat nog niet zo is, kun je die genezende levenskracht stimuleren. Dat doet de homeopathie: geen symptomen onderdrukken, maar het eigen herstel stimuleren met middelen die de natuur ons levert. Alle levende wezens kunnen reageren op de informatie die in homeopathische middelen ligt besloten, mensen, dieren en planten. Je kunt de geneeskracht op vier manieren stimuleren. 1. Allereerst via de structuur van ons lichaam. De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd kunnen beschadigd zijn, b.v. je verstuikt je enkel, dan bevordert het middel Ledum het herstel, of je hebt een bloeduitstorting en dan zorgt Arnica ervoor dat die sneller wordt opgeruimd. 2. Weefsels vormen organen en in de functie van de organen kan ook iets verkeerd lopen. Dan ontstaan patronen van klachten waar meestal een diagnosenaam bij past: bronchitis, maagslijmvliesontsteking etc. Hoewel een dergelijke diagnose dan bij verschillende mensen hetzelfde is, zien we toch dat er persoonlijke variaties in de symptomen bestaan. De een gaat hoesten als hij gaat liggen, terwijl het bij een ander dan juist beter wordt. In deze gevallen wordt het homeopathische middel gekozen op basis van het individuele patroon van de klachten: reageert het op omstandigheden als temperatuur, jaargetijde, vocht, beweging, lichaamshouding...? Wat voor pijn is het, stekend, brandend...? Straalt het uit? Wat kun je doen om het te verlichten? Gaat het gepaard met andere klachten, b.v. koude voeten krijgen als je hoofdpijn hebt. 3. Met onze weefsels en organen begeven wij ons als mens in de wereld. We geven betekenis aan de dingen om ons heen. Op basis daarvan hebben we gevoelens en bepalen we ons gedrag. Iemand kan bijvoorbeeld maagpijn krijgen omdat hij zich ergert. Dan ontstaat de klacht door de betekenis die we geven aan de gebeurtenissen. En die betekenis hangt af van onze persoonlijkheid. De een ergert zich Copyright Instituut voor E.E.N

20 aan dingen die een ander koud laten. Het gedrag en de persoonlijkheid spelen een grote rol bij het kiezen van een homeopathisch middel. Iemand die temperamentvol is reageert op andere middelen dan een rustige persoonlijkheid. 4. Onze persoonlijkheid en de manier waarop we reageren op omstandigheden bepalen hoe we ons leven inrichten. Zijn we ambitieus en willen we groots leven of zijn we bescheiden en genieten we van de kleine geneugten. Wijden we ons leven aan de verzorging van een zieke vader of laten we dat door professionele hulpverleners doen? Knokken we ons hele leven met een dominante schoonmoeder of treffen we altijd maar weer een chef waar we niet mee door één deur kunnen? Wanneer je last van je maag krijgt als je je ergert, zul je situaties die ergernis opwekken uit je leven proberen weg te houden. De manier waarop we onze levensloop inrichten volgt uit de bestemming die we aan ons leven geven. Dit is het niveau van zelfverwezenlijking en zingeving, waar we onze menselijke vrije wil kunnen inschakelen. En ook op dit niveau van menselijk bewustzijn kunnen homeopathische middelen verhelderend werken. Het hoogste doel van de homeopathie is om mensen te helpen hun zelfverwezenlijking zo goed mogelijk tot stand te brengen. - Door het herstel van de structuur van weefsels - Door de verbetering van de functie van organen - Door het verbeteren van patronen in gedrag en relaties - Door het verhelderen van de samenhang van gebeurtenissen in de levensloop Inhoud van de module Les 1. Inleiding in de homeopathie Les 2. Ziekte en levensloop Les 3. De spirituele dimensie van de homeopathie Les 4. Het plantenrijk, Materia Medica plantenfamilies Les 5. Het mineralenrijk, Materia Medica periodiek systeem der elementen Les 6. Het dierenrijk, Materia Medica Les 7. Nosoden, Materia Medica Les 8. Oplossingsstrategieën Les 9. Anamnesestrategieën Les 10. Casuïstiek Informatie module V-1 Aantal lessen: 10 Lesdagen: 5 Lesuren: 30 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag De module wordt afgesloten met een certificaat. Verplicht studieboek: Diadoxie auteur Fernand Debats Te bestellen bij: uitgeverij Alonnissos, Utrecht 2000, ISBN Docent Dhr. Drs. Fernand Debats. Vanaf 1981 is Fernand actief in het onderwijs in de homeopathie voor artsen bij de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO), te Wageningen. Naast het onderwijs is hij werkzaam in zijn praktijk voor klassieke homeopathie in Weert en Maastricht. Fernand is tevens docent Basis Medische Vakken. Copyright Instituut voor E.E.N

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 -

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Anand, 2014-1 - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Opleiding tot Reiki Master (6 maanden in deeltijd)... -

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Cursusprogramma najaar 2013

Cursusprogramma najaar 2013 ruimte voor persoonlijke ontwikkeling Cursusprogramma najaar 2013 Open dagen 31 augustus & 1 september www.djoj.nl .. Welkom Open dag 31 augustus & 1 september 2013 kom dansen, mediteren, masseren, leren

Nadere informatie

Praktische informatie. Beroepsopleidingen hypnotherapie. Inhoud 2005

Praktische informatie. Beroepsopleidingen hypnotherapie. Inhoud 2005 Atma Instituut voor psychodynamiek Praktische informatie Beroepsopleidingen hypnotherapie Inhoud 2005 INTRODUCTIE WORKSHOPS 2 Twee- tot vierjarige beroepsopleiding 3 Minimale toelatingseisen 3 Hoe zien

Nadere informatie

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Scriptie Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Marja van der Ende Agaat 16 2691 SM s-gravenzande Tel. 0174-243123 Mob 06-43095590 e-mail: info@massage-therapie.nl Scriptiebegeleiding:

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders Hoog Sensitieve Kinderen gewoon anders Door Ellen van der Weiden Opleiding Opvoedcoach Driebergen 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 5 H.1.1. Kenmerken van

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Examen: GOC Webdesign 4-5-2011. I.P.P. Maatschap. voor. fysiotherapie De Lankforst. Door: Robin van den Vrijhoef

Examen: GOC Webdesign 4-5-2011. I.P.P. Maatschap. voor. fysiotherapie De Lankforst. Door: Robin van den Vrijhoef Examen: GOC Webdesign 4-5-2011 I.P.P. Maatschap voor fysiotherapie De Lankforst Door: Robin van den Vrijhoef Inhoudsopgave 1. Beeldvorming : - Maatschap voor fysiotherapie De Lankforst - Fysiotherapie

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Aanvullende reactie op het rapport van de Gezondheidsraad, vanuit volwassen perspectief Karin Berman is loopbaanadviseur en autismecoach bij re-integratie-

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Geïntegreerde geneeskunde

Geïntegreerde geneeskunde 15 > De gereguleerde geneeskunde begint stelselmatig meer van de complementaire geneeswijzen te onderzoeken en te gebruiken. Het gaat om het verbinden van praktijk met gevoel. Inleiding: wat is Integratieve

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Klik op één van de onderstaande linkjes en ga direct naar de pagina. Introductie 4

INHOUDSOPGAVE. Klik op één van de onderstaande linkjes en ga direct naar de pagina. Introductie 4 OPLEIDINGSGIDS 2016 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage leidt

Nadere informatie

54 Sociaalwetenschappelijke

54 Sociaalwetenschappelijke DC 54 Sociaalwetenschappelijke theorieën en benaderingswijzen 1.Inleiding Sociale wetenschappen bestuderen de mens in zijn sociale omgeving. Er zijn richtingen die vooral de maatschappij bestuderen (zoals

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie