MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING KIND EN VOEDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING KIND EN VOEDING"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING KIND EN VOEDING (K&V)

2 0 Inleiding Voor u ligt het Meerjarenbeleidsplan van Stichting Kind en Voeding. Deze stichting is opgericht op 14 april 2011 en heeft als belangrijkste doelstelling, het bewustmaken van ouders en kinderen van het gebruik van natuurlijke voeding als basis voor een goede gezondheid. Het bestuur van Stichting Kind en Voeding bestaat voor het merendeel uit deskundigen uit de voedingsbranche. Naast het bestuur werkt een aantal mensen mee in de organisatie van de stichting, die op verschillende gebieden terzake kundig zijn. Om de doelstelling te realiseren werkt een aantal deskundigen (diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten) in heel Nederland mee. Zij geven voorlichting op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen over het belang van natuurlijke voeding maar begeleiden de ouders en kinderen ook rechtstreeks. Het opstellen van een behandelplan voor kinderen met voedinggerelateerde problemen en coaching daarbij is eveneens onderdeel van de core business van de diëtisten en voedingsdeskundigen. Zij rapporteren hun vorderingen aan het bestuur. De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij het bestuur en bij een coördinator op freelance basis, die tevens de administratie van de stichting verzorgt. De besluitvorming ligt bij het bestuur. De werkers in het veld worden steeds nauw bij de beleidsontwikkeling betrokken. 1 Aanleiding voor de oprichting de Stichting Kind en Voeding Dat vooruitgang niet altijd een verbetering hoeft te zijn, bewijst de ontwikkeling van voeding de laatste decennia. Natuurlijk is er veel verbeterd aan voeding. Helaas wordt er ook nog steeds veel met voeding gemanipuleerd. Deels met het idee om het de mensen gemakkelijk te maken. Als je wilt, hoef je niet meer te koken. De supermarkten zijn tegenwoordig goed gevuld met kant-en-klaar maaltijden, die je alleen nog even in de magnetron hoeft op te warmen. Het aanbod van voorbewerkte artikelen is veel groter dan het aanbod van niet voorbewerkte, verse producten. Gemanipuleerde, voorbewerkte voeding bevat vaak veel kleur-, geur-, bewaar- en smaakstoffen die, als onnatuurlijke toevoeging, niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Kinderen krijgen deze stoffen binnen met het voedsel en omdat kinderen klein zijn, is de impact van deze voedingsstoffen op hen veel groter dan op volwassenen. De bij Stichting Kind en Voeding aangesloten diëtisten, voedingsdeskundigen en gewichtsconsulenten zijn dan ook zeer bezorgd over het voedingspatroon waar veel kinderen tegenwoordig op moeten gedijen en de soms ronduit schadelijke invloed die minder volwaardige voeding heeft op de ontwikkeling van het (jonge) kind. Verkeerde eetgewoonten leiden tot overgewicht en tot minder interesse in sport en spel en het is deze combinatie van factoren, die al bij jonge kinderen serieuze gezondheidsklachten tot gevolg kan hebben. Veelal zijn de ouders en opvoeders, maar ook onderwijsinstellingen zich het verband tussen gezonde voeding en een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind helemaal niet zo bewust, of in ieder geval niet g en o e g bewust. En hier zijn we dichtbij de kern van het probleem; het is geen onwil van de ouders en verzorgers en/of de leerkrachten die ieder vanuit de eigen invalshoek met de dagelijkse zorg voor kinderen in de weer zijn. In onze moderne samenleving ligt het tempo een stuk hoger dan vroeger. Steeds meer ouders verdienen gezamenlijk de kost en veel van de traditionele, huishoudelijke taken zijn ons door moderne technische vindingen min of meer uit 2

3 handen genomen of kunnen nu in een handomdraai veel lichter en sneller worden verricht. Het gemak dient de mens, dat geldt voor bijna alle sectoren van het maatschappelijk leven en niet in de laatste plaats ook voor onze eetgewoonten. De snelle snack buiten de deur, het gemak van kant-en klare maaltijden, de afhaalchinees, de snackbar bepalen steeds meer onze eetcultuur. Het is allemaal wel verklaarbaar maar daarom is het nog niet goed. Sterker, het mag zonder meer verontrustend worden genoemd. Er moet wat aan gedaan worden, en wel nu. 2 Doelstelling en doelgroep 2.1 Wat is het probleem Stichting Kind en Voeding wil door middel van voorlichting aan ouders/verzorgers en kinderen zoveel mogelijk mensen bewust maken van de meerwaarde van het eten van eerlijke, onbewerkte voeding en wil mensen helpen verkeerde eetgewoonten uit te bannen (door speciale op het kind afgestemde behandelprogramma s en coaching). Kinderen verdienen het allerbeste voedsel en dat is voedsel dat zoveel mogelijk rechtstreeks van het land komt. Onbewerkt en onbespoten en op een natuurlijke wijze bemest en geteeld. Veel kinderen die nu problemen hebben met hun gezondheid, kunnen een verbetering in hun algehele gezondheid ervaren als ze overschakelen op gezonde voeding. Dit heeft ook een positief effect op de gezondheidszorg, omdat goed gevoede kinderen minder vaak last hebben van over-activiteit, agressie en vermoeidheidsklachten. De gezondheidszorg kan goedkoper worden, doordat medicijnen die nu veelvuldig aan deze kinderen gegeven worden, verminderd of zelfs helemaal weggelaten kunnen worden. 2.2 Wat gaan wij er aan doen Stichting Kind en Voeding onderscheidt zich door te kiezen voor een meer holistische benadering. Het gaat niet alleen om de strijd tegen overgewicht. De stichting vindt dat ieder kind recht heeft op eerlijke, onbewerkte voeding. Het krijgt op die manier de essentiële voedingstoffen binnen die nodig zijn tijdens de groei en ontwikkeling van het kind. Hierdoor kan het zijn eigenheid maximaal ontplooien. Het gaat dus om veel meer dan het voorschrijven van een dieet. Stichting Kind en Voeding streeft ernaar dat onbewerkte voeding weer gewoon wordt en dat kinderen weer een harmonische, gezonde groei doormaken, lichamelijk èn geestelijk. Natuurlijk is het logisch dat kinderen soms een snack of snoep mogen eten. Dit moet echter uitzondering zijn. Nu is de hoofdmoot van de voeding die kinderen binnenkrijgen, bewerkt en arm aan voedingsstoffen. Onze primaire doelgroep is: alle kinderen van Nederland. We spreken daarmee ook de ouders/verzorgers, grootouders en tevens de leerkrachten van scholen aan; deze groep zou je onze secundaire doelgroep kunnen noemen. Er is een noodzaak om de secundaire doelgroep evenveel prioriteit te geven als de primaire doelgroep, omdat dit de meeste kans van slagen geeft. De secundaire doelgroep is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gezonde voedingskeuzes van het kind. 3

4 2.3 De belangrijkste doelstellingen op een rijtje Voor de duidelijkheid vatten we de doelstelling nog eens bondig samen: 1. Het bewust maken van ouders en kinderen van het belang van natuurlijke voeding. 2. Aandacht voor preventie door voorlichting op scholen/ ouderavonden/gastlessen voor kinderen. 3. Het terugdringen van het groter wordend aantal minder gezonde en te dikke kinderen in Nederland. 4. Bijdragen aan kostenbesparingen in de gezondheidszorg:kinderen met overgewicht worden later vaak volwassenen met overgewicht die meestal een bovengemiddeld beroep doen op de Nederlandse gezondheidszorg. 3 Stichting Kind & Voeding / iets over de organisatie Stichting Kind en Voeding kent op dit moment een bestuur dat bestaat uit deskundigen uit de wereld van de natuurlijke voeding met een voorzitter, een secretaris, penningmeester en een pr bestuurslid. Naast het bestuur, werkt een aantal deskundigen in werkgroepen mee om de stichting inhoudelijk te versterken. Zij rapporteren hun vorderingen aan het bestuur. De besluitvorming ligt bij het bestuur. De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij het bestuur en bij een coördinator op freelance basis, die tevens de administratie van de stichting verzorgt. De aangesloten diëtisten en voedingskundigen verzorgen met het lesmateriaal van de stichting voorlichting aan ouders/verzorgers en leerkrachten op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ze geven gastlessen aan kinderen op scholen, te beginnen bij de basisscholen. Dit kan later uitgebreid worden naar het middelbaar onderwijs. Daarnaast begeleiden de aangesloten diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten kinderen individueel of in kleine groepjes bij het maken van gezonde voedingskeuzes. Bij de oprichting van de stichting in 2011 hebben ongeveer 40 diëtisten en voedingskundigen in heel Nederland te kennen gegeven te willen meewerken de doelstelling te verwezenlijken om de Nederlandse kinderen gezonder te laten eten. 4 Visie / Missie en Werkwijze 4.1 Visie De stichting streeft ernaar dat iedere ouder/verzorger zich bewust wordt van wat zijn/haar kind dagelijks eet en drinkt. Daardoor kunnen de ouder en het kind, vaker gezondere voedingskeuzes maken. Het belang van gezonde, natuurlijke voeding voor een gezonde ontwikkeling van het kind hebben we hierboven al genoemd. Dit lijkt een open deur, iedereen zal het beamen en toch hebben wij het nodig gevonden een Stichting in het leven te roepen om dit belang breed onder de aandacht te brengen van ouders, opvoeders, verzorgers en onderwijskrachten. Zij zijn het immers die voor een heel groot deel bepalen hoe een kind zich zal gaan ontwikkelen. Zij bepalen ook wat een kind aan voeding krijgt en welk eet- en leefpatroon het als het zijne gaat beschouwen. 4

5 In de optiek van Stichting Kind & Voeding is het besef van het belang van goede voeding voor het kind in onze moderne, hectische samenleving in de knel gekomen. De zorg voor goede, verantwoorde voeding komt in veel huishoudens niet meer op de eerste plaats, de bereiding van de maaltijden is zelfs in veel gezinnen op een aantal dagen een onderschoven kind. De redenen hiervoor hebben we al aangegeven. Het is dus zaak zo snel mogelijk het belang van goede, natuurlijke voeding voor de ontwikkeling van met name jonge kinderen weer op de agenda te krijgen, de huishoudelijke agenda van ieder gezin in Nederland en op de agenda van andere verzorgers en opvoeders, die dagelijks met het kind (beroepshalve) te maken hebben. Het blijkt hard nodig te zijn: de statistieken (toename van het aantal te dikke jonge kinderen etc.) spreken boekdelen. Missie De aangesloten diëtisten en voedingskundigen willen hieraan bijdragen door: 1. Bewustwording tot stand te brengen bij (groot)ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen. 2. De bewustwording te vergroten van het belang van eerlijke, natuurlijke voeding voor de gezondheid van alle Nederlanders en in het bijzonder van kinderen. 3. Beleidsmakers ervan bewust te maken dat de gezondheidszorg zich hier ook preventief mee bezig dient te houden. 4. Betrouwbare informatie samen te stellen en te verstrekken over de verbetering van de kwaliteit van leven bij kinderen als ze meer natuurlijke, eerlijke voeding eten (netwerk-opbouw/ nieuwsbrief) 4.3 Werkwijze en strategie/ hoe gaan we het doen Professionele aanpak Stichting Kind en Voeding draagt haar doelstelling uit door het geven van voorlichting aan (groot)ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen in Nederland en het geven van gastlessen aan kinderen op (basis) scholen. De diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten die zich aansluiten bij de stichting doen dit met het materiaal van de stichting, zodat overal een eenduidig beleid wordt gevoerd. De aangesloten diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten zijn professionals. Zij hebben een opleiding voltooid op hun vakgebied. Als zij namens de stichting gaan werken, dan volgen een paar instructiedagdelen om het gedachtegoed van de stichting te kunnen uitdragen. De stichting stelt de prijs vast voor het geven van voorlichting en gastlessen. Omdat alle aangesloten leden ZZP ers zijn, kunnen zij zelf de kosten innen en er de afdracht aan de belasting over doen. De stichting stelt alleen de prijs vast en heeft verder geen bemoeienis met de financiën van de voorlichting. De diëtisten en voedingskundigen doen het werk in hun eigen omgeving. Aanvragen die bij de stichting binnenkomen, worden doorgestuurd aan een aangesloten deelnemer in de omgeving van de aanvraag. Zij neemt vervolgens contact op met de vragende organisatie en handelt zelfstandig de aanvraag af. De stichting stuurt de organisatie, nadat de voorlichting of gastlessen gegeven zijn, een evaluatieformulier 5

6 toe met het verzoek deze ingevuld retour te zenden naar de stichting. Op die manier houdt de stichting de kwaliteit van de voorlichting en gastlessen in de gaten Voorlichting in brede kring/ ook op scholen De stichting stelt digitaal een aantal PowerPoint presentaties met verschillende onderwerpen beschikbaar aan de aangesloten diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten, waarmee ze de voorlichting kunnen geven. Gastlessen De stichting stelt de gastlessen beschikbaar voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de basisschool. De gastlessen zijn gedeeltelijk digitaal en gedeeltelijk in boekvorm. De gastlessen worden gebruikt om de kinderen bewust te maken van gezond en eerlijk eten. Daarnaast neemt de diëtist/voedingskundige/gewichtsconsulente producten en hapjes mee om de kinderen te laten voelen, ruiken en proeven Professionele, individuele begeleiding De aangesloten diëtisten/voedingskundigen/gewichtsconsulenten kunnen namens de stichting ook kinderen individueel begeleiden of in kleine groepjes. Zo kunnen ze bijvoorbeeld, in samenwerking met een sportcentrum in de buurt, het programma Voeding en Beweging uitdragen. In dit programma worden kinderen met overgewicht begeleid door een voedingscoach en gaan ze wekelijks een uur sporten. Dit programma heeft zich op lokaal niveau reeds bewezen. Daarnaast werken de diëtisten/voedingskundigen/gewichtsconsulenten op persoonlijke titel in de eigen praktijk Maar ook speels en laagdrempelig Kookworkshops De aangesloten diëtisten en voedingskundigen kunnen in de eigen omgeving kookworkshops organiseren om ouders gezond, o.a. zonder pakjes en zakjes, te leren koken. Ook kunnen ze een Kids kookclub organiseren. Alle activiteiten zoals hierboven beschreven kunnen namens de stichting worden georganiseerd. Dat betekent dat de naam en het materiaal van de stichting gebruikt kan worden. De betreffende diëtist/voedingskundige/gewichtsconsulente rapporteert altijd haar bevindingen aan de stichting als zij voor de stichting activiteiten uitvoert. Hiervoor komt een standaardformulier beschikbaar. De financiële afwikkeling wordt ook hier door de diëtist/voedingskundige/gewichtsconsulente zelf gedaan. De stichting stuurt na afloop van de diverse activiteiten een evaluatieformulier om de kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken en om data te verzamelen voor onderzoek naar verbetering van de gezondheid van kinderen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. De uitkomsten van de verzamelde data worden jaarlijks op de website van de stichting gepubliceerd. 6

7 4.3.5 Website De aangesloten diëtisten/voedingskundigen/gewichtsconsulenten worden vermeld op de website van de stichting, waardoor ze in beeld komen als er gezocht wordt op de site. 5. Financiën De stichting is afhankelijk van fondsen en giften. Daarnaast betalen de aangesloten diëtisten/voedingskundigen jaarlijks een bijdrage aan de stichting voor vermelding op de website en het gebruik van het voorlichtingsmateriaal en de gastlessen. 5.1 Donateurs De stichting staat open voor donateurs, zowel zakelijk als privé. Een donateur betaalt een minimum bijdrage per jaar. Donateurs krijgen korting op het bijwonen van thema-avonden en op kooklessen. De stichting geeft 1 x per 2 maanden een digitale nieuwsbrief uit, waarin nieuwtjes op het gebied van eerlijke voeding worden opgenomen en waarin recepten staan. 5.2 Werving van fondsen Om de stichting te kunnen laten bestaan, is er geld nodig om de gastlessen te ontwikkelen en up to date te houden. De stichting gaat bij het Oranjefonds een aanvraag doen voor een bijdrage in het ontwikkelen van de gastlessen en de PowerPoint presentaties. Sponsors Er is geld nodig voor het ontwikkelen en drukken van foldermateriaal en het updaten van de nu nog zeer eenvoudige website. Ook voor de dagelijkse werkzaamheden van de stichting is een bedrag nodig dat uit sponsoring dient te komen. Hiervoor wil de stichting producenten en bedrijven van eerlijke voeding aanschrijven om een bijdrage te leveren aan het bestaan van de stichting. Bedrijven die eerlijke voeding produceren en/of verkopen, kunnen in de nieuwsbrief en op de website adverteren. De stichting bepaalt of een bedrijf wordt toegelaten op de website. 6 Netwerk / communicatie / samen staan we sterker. 6.1 Aansluiting bij grote organisaties De stichting wil aansluiting zoeken bij het Convenant Gezond Gewicht. Dat is een organisatie die vanuit de overheid is gestart. Hieruit is ook het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) ontstaan. Daarnaast zoekt de stichting naar andere mogelijkheden om aansluiting te vinden bij grote organisaties, die een zelfde doel nastreven. De stichting heeft geen voorlichtingsorganisatie kunnen ontdekken die ervoor pleit dat kinderen zoveel mogelijk onbewerkte en onbespoten voeding krijgen, terwijl dat in de ogen van Stichting Kind en Voeding juist zo belangrijk is. Daarom is het noodzakelijk dat Stichting Kind en Voeding bestaat en een platform krijgt om deze voorlichting landelijk te kunnen gaan uitdragen. 7

8 6.2 Public Relations Stichting Kind en Voeding wil, zoals hierboven reeds vermeld, samenwerken met verwante organisaties om gezamenlijk de voedingstandaard in Nederland weer op een hoog peil te krijgen. De stichting zal de publiciteit zoeken bij tijdschriften die ouders en kinderen als hun doelgroep hebben, om haar missie uit te dragen. Verder geeft de stichting 1 x per 2 maanden een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar donateurs en naar scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en andere belangstellenden. De website van de stichting wordt geprofessionaliseerd en actueel gehouden met de laatste nieuwtjes op het gebied van gezonde voeding en de activiteiten van de stichting. Daarnaast wordt de media benaderd om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de doelstelling van de stichting. Stichting Kind en Voeding beoogt eveneens producenten van voedingmiddelen te benaderen om in gesprek te gaan over de samenstelling van de voeding en de gezondheid daarvan op het kind. 7 Resultaat: hoe ziet de toekomst er uit Het resultaat van de activiteiten van Stichting Kind en Voeding zal zijn dat de kinderen in Nederland in het jaar 2015 gezonder eten en drinken, zodat er minder overgewicht is en er minder voedingsgerelateerde stoornissen zijn, zoals overactiviteit, agressie en vermoeidheidsklachten. Tevens zullen producenten van voedingsmiddelen minder onnatuurlijke toevoegingen in de voeding verwerken, waardoor de keuze voor echt gezond voedsel gemakkelijker wordt voor consumenten. 8

Jaarplan Stichting Kind en Voeding

Jaarplan Stichting Kind en Voeding Jaarplan 2016 Stichting Kind en Voeding 29 februari 2016 Voorwoord Het jaarplan 2016 van Stichting Kind en Voeding ligt voor u. De stichting is opgericht op 14 april 2011 en heeft als belangrijkste doelstelling:

Nadere informatie

STICHTING KIND EN VOEDING

STICHTING KIND EN VOEDING Jaarplan 2017 STICHTING KIND EN VOEDING 1 Voorwoord Het jaarplan 2017 van Stichting Kind en Voeding ligt voor u. De stichting is opgericht op 14 april 2011 en heeft als belangrijkste doelstelling: het

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl Beleidsplan Versie 1.1 Stichting NoSalt.nl Hoofdstuk 1: Stichting NoSalt 1.1 Profiel van de stichting NoSalt 1.2 Missie 1.3 Visie Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2.1. Toegankelijk maken van informatie over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas ELSITAS WWW.DIKINORDE.BE WWW.ELSVERCRUYSSE.EU M +32 (0)495 45 90 22 HET KOMT DIK IN ORDE Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas Onze visie: een lichaam in balans We streven

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dikke Vrienden Club Maasstad Ziekenhuis (voor ouders)

PATIËNTEN INFORMATIE. Dikke Vrienden Club Maasstad Ziekenhuis (voor ouders) PATIËNTEN INFORMATIE Dikke Vrienden Club Maasstad Ziekenhuis (voor ouders) 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding Overgewicht is een bedreiging voor de gezondheid. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten, suikerziekte

Nadere informatie

Communicatie: welke vragen heeft de cliënt en welke informatie kan de diëtist verstrekken. Berdien van Wezel, diëtist Juni 2017

Communicatie: welke vragen heeft de cliënt en welke informatie kan de diëtist verstrekken. Berdien van Wezel, diëtist Juni 2017 Communicatie: welke vragen heeft de cliënt en welke informatie kan de diëtist verstrekken Berdien van Wezel, diëtist Juni 2017 Inhoud 1. De rol van de diëtist bij de behandeling van clienten 2. Welke vragen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Behandeling van kinderen en jongeren met overgewicht

Behandeling van kinderen en jongeren met overgewicht Het Obesitas Centrum Behandeling van kinderen en jongeren met overgewicht Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met ernstig overgewicht, die hier samen onder professionele begeleiding

Nadere informatie

THEMA VOEDING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo

THEMA VOEDING Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo-vwo Kern Subkern 0-4 groep 1-2 groep 3-6 groep 7-8 Onderbouw vo gezondheid groei De begrippen eten, drinken, snoep, honger, trek, dorst (correct) Uitleggen dat er eten om gezond van te groeien of om te snoepen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

LEEFTSTIJL INTERVENTIE DOOR DIK EN DUN

LEEFTSTIJL INTERVENTIE DOOR DIK EN DUN LEEFTSTIJL INTERVENTIE DOOR DIK EN DUN INLEIDING In dit document beschrijven we alle onderdelen die nodig zijn om de leefstijl interventie uit te voeren HET PROGRAMMA DDD is een leefstijlinterventie voor

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Onderzoek naar kinderen in West met overgewicht/ obesitas. Shaima Farag en Molly Baas, MR1B. 10 juli (Onder: Percentage van overgewicht bij

Onderzoek naar kinderen in West met overgewicht/ obesitas. Shaima Farag en Molly Baas, MR1B. 10 juli (Onder: Percentage van overgewicht bij Onderzoek naar kinderen in West met overgewicht/ obesitas. Shaima Farag en Molly Baas, MR1B. 10 juli 2017. (Onder: Percentage van overgewicht bij kinderen in Amsterdam, percentages kinderen met overgewicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief JOGG Wageningen

Nieuwsbrief JOGG Wageningen Nieuwsbrief JOGG december 2015 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van JOGG-! U krijgt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij Jongeren Op Gezond Gewicht in. Deze nieuwsbrief verschijnt meerdere keren

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN INLEIDING @Ease Lifestyle B.V. heeft als missie de Nederlandse bevolking gezonder te maken, waarbij onze focus ligt op gezonde voeding. We richten ons hierbij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Stichting Marianne Center

Stichting Marianne Center Stichting Marianne Center Beleidsplan 2010-2012 Stichting Marianne Center Margriet 19 7772 NC Hardenberg 0523-264845 Bestuur: Dhr. N. van Vuuren, Mevr. M. Janssen, Mevr. T. Velvis Website: www.mariannecenter.org

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Michelle Stoel Evelien Joosten-van Zwanenburg

Michelle Stoel Evelien Joosten-van Zwanenburg 0 Michelle Stoel Evelien Joosten-van Zwanenburg 26 januari 2015 Programma JOGG en Doe ff Gezond Vindplaatsen & samenwerkingspartners Doe ff Gezond in de praktijk Resultaten na 3 jaar DoeffGezond Even een

Nadere informatie

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland

Beleidsplan. Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding Nederland Cijfers. 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Nederland 1.2. Cijfers 2. Bestaansreden Stichting Kansarme kinderen in Nederland 2.1. Oprichting 2.2. Maatschappelijke relevantie 3.1. Kinderen die

Nadere informatie

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding

Gezonde voeding. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De betekenis van eten voor mensen. Gezonde voeding Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over gezonde voeding. Nu vraag je je misschien af wat dit met de horeca te maken heeft. Gasten komen toch naar een horecabedrijf om lekker te eten en toch niet

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Hoogeveen

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Hoogeveen Meerjarenbeleidsplan periode 2017-2018 Stichting Leergeld Hoogeveen Inhoud 1. Stichting Leergeld Hoogeveen...3 1.1 Oprichtingsgeschiedenis...3 2. Kinderen aan de zijlijn...3 3. Wat doet Leergeld?...4 3.1

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Koken in 30 minuten. Locatie Gebouw 5 Therapiekeuken 2 (In de hoofdingang van gebouw 5, voorlaatste deur aan linkerkant in de lange gang)

Koken in 30 minuten. Locatie Gebouw 5 Therapiekeuken 2 (In de hoofdingang van gebouw 5, voorlaatste deur aan linkerkant in de lange gang) Koken in 30 minuten Heb jij vaak weinig tijd of heb je niet steeds evenveel zin om te koken? Wil je toch zelf een maaltijd klaarmaken én gezond eten? Dan is deze module iets voor jou. Samen stellen we

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Gezond koken in 30 minuten

Gezond koken in 30 minuten Gezond koken in 30 minuten Heb jij vaak weinig tijd of heb je niet steeds evenveel zin om te koken? Wil je toch zelf een maaltijd klaarmaken én gezond eten? Nieuwe producten leren kennen? Dan is deze module

Nadere informatie

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen.

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen. VOORW OORD VOORWOORD Over dit boekje Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4 tot 18 jaar? Bij de titel van dit boekje vraag je je misschien af wat een kleuter te maken heeft met iemand die

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Bonus Rapport : Gemakkelijker en gezonder koken

Bonus Rapport : Gemakkelijker en gezonder koken Bonus Rapport : Gemakkelijker en gezonder koken 7 tips om koken gemakkelijk en gezond te maken Katjaa Callens Denk aub eventjes aan het milieu voor je dit hele Eboek afprint. Welkom! Met ons drukke, gehaaste

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2013

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2013 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2013 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar December 2013 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief, gericht

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2014

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2014 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2014 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar/Reina van Bruggen December 2014 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief,

Nadere informatie

Gezonde voeding en traktaties

Gezonde voeding en traktaties Richtlijn Gezonde voeding en traktaties Juni 2017 INHOUD 1. Inleiding 3 a. Tussendoortjes 3 b. Lunch 3 c. Drinken 3 d. Traktaties 3 e. Spreekbeurten 4 2. Uitvoering 4 1. INLEIDING Gezond(er) eten krijgt

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Er zijn twee thema s voor een ouderbijeenkomst: 1 Vette verleiders 2 Kinderen: gezond gewicht en gezonde leefstijl

Er zijn twee thema s voor een ouderbijeenkomst: 1 Vette verleiders 2 Kinderen: gezond gewicht en gezonde leefstijl De jeugd heeft de toekomst, maar dan wel graag een gezonde toekomst. Dat is best lastig in een wereld waarin steeds meer verleiders op de loer liggen om (onverantwoord) te consumeren en minder te bewegen.

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Uno Más

Beleidsplan. Stichting Uno Más Beleidsplan Stichting Uno Más April 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van Uno Más... 3 Statutaire doelstelling... 3 Afwezigheid winstoogmerk... 4 Bestemming liquidatiesaldo...

Nadere informatie

Een gezonde snack. School: Bedrijf: Titel project:

Een gezonde snack. School: Bedrijf: Titel project: School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Sportprojectmanager Alida Pasveer en sportconsulent Britt Tjalma, werkzaam voor JOGG Meppel Situatie Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de

Nadere informatie

SPELREGELS Stichting Tussenspel. Spelregels Stichting Tussenspel 1

SPELREGELS Stichting Tussenspel. Spelregels Stichting Tussenspel 1 SPELREGELS Stichting Tussenspel Spelregels Stichting Tussenspel 1 Spelregels stichting Tussenspel Stichting Tussenspel heeft als doel het mogelijk maken van laagdrempelige outreachende vaktherapie ter

Nadere informatie

kenniscentrum suiker & gezondheid

kenniscentrum suiker & gezondheid kenniscentrum suiker & gezondheid wie wij zijn wat wij doen wat wij vinden Planten maken suikers door fotosynthese. De meest bekende vorm van suikers is kristalsuiker (saccharose). Saccharose wordt gewonnen

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

Dienstverlenende werkzaamheden Les 3

Dienstverlenende werkzaamheden Les 3 Dienstverlenende werkzaamheden Les 3 Wat moet je nu wel eten en wat niet? Waarom wel en waarom niet? Hoe kun je er achter komen wat gezonde keuzes zijn? Eten is voor ons het zelfde als brandstof voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

F4F-schoolprogramma voor basisscholen

F4F-schoolprogramma voor basisscholen F4F-schoolprogramma voor basisscholen Christophe Delen VZW Faces for Faces info@faces4faces.be 0498/487088 Beste directie en leerkrachten, VZW Faces for Faces nodigt jullie basisschool uit om deel te nemen

Nadere informatie

2. Schijf van Vijf samengevat

2. Schijf van Vijf samengevat 2. Schijf van Vijf samengevat 2.1 De essentie van de Schijf van Vijf De Schijf van Vijf is het beeldmerk dat laat zien wat gezond eten inhoudt. Het beeldmerk wordt onderbouwd met de Richtlijnen Schijf

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken

Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken Naam: VOEDINGSSTOFFEN Gezond eten en drinken Wat zijn voedingsstoffen Voedingsstoffen zijn stoffen die je nodig hebt om te lopen, te denken enz. Er zijn 6 soorten voedingsstoffen. 1. eiwitten (vlees, peulvruchten.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Voeding voor je kind na zes maanden:

Voeding voor je kind na zes maanden: Voeding voor je kind na zes maanden: Wat, Waarom en Hoe Gill Rapley, MSc Borstvoeding, waarom eigenlijk? Bescherming van baby s gezondheid Bescherming van moeders gezondheid Bevordert de band tussen moeder

Nadere informatie

Het Thema Voeding is geschreven in nauwe samenwerking met Het Voedingscentrum. De doorlopende leerlijn Voeding heeft als onderlegger gediend.

Het Thema Voeding is geschreven in nauwe samenwerking met Het Voedingscentrum. De doorlopende leerlijn Voeding heeft als onderlegger gediend. Het onderwijs rond het thema voeding is er op gericht dat kinderen en jongeren kiezen voor een meer gezond en duurzaam voedingspatroon. is immers de basis voor gezondheid. heeft een belangrijke rol bij

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo. Beleidsplan september september 2016

Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo. Beleidsplan september september 2016 Vereniging Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo Beleidsplan september 2011- september 2016 Arendsboerweg 1 7601 BA Almelo 0546-456436 dewonnealmelo@hotmail.com www.dewonnealmelo.nl 2 Vereniging Woon-

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies.

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies. Gezond gewicht Wat kunt u er zelf aan doen? Vraag ons gerust om advies altijd dichtbij www.alphega-apotheek.nl Gezond gewicht De meeste mensen willen graag een aantal kilo s afvallen. Maar is dat wel nodig?

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN GEWICHTSCONSULENTE ERKEND BGN Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Het adviseren, begeleiden en motiveren van mensen met gewichts en/of voedingsvraagstukken. Complexiteit: De gewichtsconsulent begeleidt

Nadere informatie