MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING KIND EN VOEDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING KIND EN VOEDING"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING KIND EN VOEDING (K&V)

2 0 Inleiding Voor u ligt het Meerjarenbeleidsplan van Stichting Kind en Voeding. Deze stichting is opgericht op 14 april 2011 en heeft als belangrijkste doelstelling, het bewustmaken van ouders en kinderen van het gebruik van natuurlijke voeding als basis voor een goede gezondheid. Het bestuur van Stichting Kind en Voeding bestaat voor het merendeel uit deskundigen uit de voedingsbranche. Naast het bestuur werkt een aantal mensen mee in de organisatie van de stichting, die op verschillende gebieden terzake kundig zijn. Om de doelstelling te realiseren werkt een aantal deskundigen (diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten) in heel Nederland mee. Zij geven voorlichting op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen over het belang van natuurlijke voeding maar begeleiden de ouders en kinderen ook rechtstreeks. Het opstellen van een behandelplan voor kinderen met voedinggerelateerde problemen en coaching daarbij is eveneens onderdeel van de core business van de diëtisten en voedingsdeskundigen. Zij rapporteren hun vorderingen aan het bestuur. De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij het bestuur en bij een coördinator op freelance basis, die tevens de administratie van de stichting verzorgt. De besluitvorming ligt bij het bestuur. De werkers in het veld worden steeds nauw bij de beleidsontwikkeling betrokken. 1 Aanleiding voor de oprichting de Stichting Kind en Voeding Dat vooruitgang niet altijd een verbetering hoeft te zijn, bewijst de ontwikkeling van voeding de laatste decennia. Natuurlijk is er veel verbeterd aan voeding. Helaas wordt er ook nog steeds veel met voeding gemanipuleerd. Deels met het idee om het de mensen gemakkelijk te maken. Als je wilt, hoef je niet meer te koken. De supermarkten zijn tegenwoordig goed gevuld met kant-en-klaar maaltijden, die je alleen nog even in de magnetron hoeft op te warmen. Het aanbod van voorbewerkte artikelen is veel groter dan het aanbod van niet voorbewerkte, verse producten. Gemanipuleerde, voorbewerkte voeding bevat vaak veel kleur-, geur-, bewaar- en smaakstoffen die, als onnatuurlijke toevoeging, niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Kinderen krijgen deze stoffen binnen met het voedsel en omdat kinderen klein zijn, is de impact van deze voedingsstoffen op hen veel groter dan op volwassenen. De bij Stichting Kind en Voeding aangesloten diëtisten, voedingsdeskundigen en gewichtsconsulenten zijn dan ook zeer bezorgd over het voedingspatroon waar veel kinderen tegenwoordig op moeten gedijen en de soms ronduit schadelijke invloed die minder volwaardige voeding heeft op de ontwikkeling van het (jonge) kind. Verkeerde eetgewoonten leiden tot overgewicht en tot minder interesse in sport en spel en het is deze combinatie van factoren, die al bij jonge kinderen serieuze gezondheidsklachten tot gevolg kan hebben. Veelal zijn de ouders en opvoeders, maar ook onderwijsinstellingen zich het verband tussen gezonde voeding en een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind helemaal niet zo bewust, of in ieder geval niet g en o e g bewust. En hier zijn we dichtbij de kern van het probleem; het is geen onwil van de ouders en verzorgers en/of de leerkrachten die ieder vanuit de eigen invalshoek met de dagelijkse zorg voor kinderen in de weer zijn. In onze moderne samenleving ligt het tempo een stuk hoger dan vroeger. Steeds meer ouders verdienen gezamenlijk de kost en veel van de traditionele, huishoudelijke taken zijn ons door moderne technische vindingen min of meer uit 2

3 handen genomen of kunnen nu in een handomdraai veel lichter en sneller worden verricht. Het gemak dient de mens, dat geldt voor bijna alle sectoren van het maatschappelijk leven en niet in de laatste plaats ook voor onze eetgewoonten. De snelle snack buiten de deur, het gemak van kant-en klare maaltijden, de afhaalchinees, de snackbar bepalen steeds meer onze eetcultuur. Het is allemaal wel verklaarbaar maar daarom is het nog niet goed. Sterker, het mag zonder meer verontrustend worden genoemd. Er moet wat aan gedaan worden, en wel nu. 2 Doelstelling en doelgroep 2.1 Wat is het probleem Stichting Kind en Voeding wil door middel van voorlichting aan ouders/verzorgers en kinderen zoveel mogelijk mensen bewust maken van de meerwaarde van het eten van eerlijke, onbewerkte voeding en wil mensen helpen verkeerde eetgewoonten uit te bannen (door speciale op het kind afgestemde behandelprogramma s en coaching). Kinderen verdienen het allerbeste voedsel en dat is voedsel dat zoveel mogelijk rechtstreeks van het land komt. Onbewerkt en onbespoten en op een natuurlijke wijze bemest en geteeld. Veel kinderen die nu problemen hebben met hun gezondheid, kunnen een verbetering in hun algehele gezondheid ervaren als ze overschakelen op gezonde voeding. Dit heeft ook een positief effect op de gezondheidszorg, omdat goed gevoede kinderen minder vaak last hebben van over-activiteit, agressie en vermoeidheidsklachten. De gezondheidszorg kan goedkoper worden, doordat medicijnen die nu veelvuldig aan deze kinderen gegeven worden, verminderd of zelfs helemaal weggelaten kunnen worden. 2.2 Wat gaan wij er aan doen Stichting Kind en Voeding onderscheidt zich door te kiezen voor een meer holistische benadering. Het gaat niet alleen om de strijd tegen overgewicht. De stichting vindt dat ieder kind recht heeft op eerlijke, onbewerkte voeding. Het krijgt op die manier de essentiële voedingstoffen binnen die nodig zijn tijdens de groei en ontwikkeling van het kind. Hierdoor kan het zijn eigenheid maximaal ontplooien. Het gaat dus om veel meer dan het voorschrijven van een dieet. Stichting Kind en Voeding streeft ernaar dat onbewerkte voeding weer gewoon wordt en dat kinderen weer een harmonische, gezonde groei doormaken, lichamelijk èn geestelijk. Natuurlijk is het logisch dat kinderen soms een snack of snoep mogen eten. Dit moet echter uitzondering zijn. Nu is de hoofdmoot van de voeding die kinderen binnenkrijgen, bewerkt en arm aan voedingsstoffen. Onze primaire doelgroep is: alle kinderen van Nederland. We spreken daarmee ook de ouders/verzorgers, grootouders en tevens de leerkrachten van scholen aan; deze groep zou je onze secundaire doelgroep kunnen noemen. Er is een noodzaak om de secundaire doelgroep evenveel prioriteit te geven als de primaire doelgroep, omdat dit de meeste kans van slagen geeft. De secundaire doelgroep is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gezonde voedingskeuzes van het kind. 3

4 2.3 De belangrijkste doelstellingen op een rijtje Voor de duidelijkheid vatten we de doelstelling nog eens bondig samen: 1. Het bewust maken van ouders en kinderen van het belang van natuurlijke voeding. 2. Aandacht voor preventie door voorlichting op scholen/ ouderavonden/gastlessen voor kinderen. 3. Het terugdringen van het groter wordend aantal minder gezonde en te dikke kinderen in Nederland. 4. Bijdragen aan kostenbesparingen in de gezondheidszorg:kinderen met overgewicht worden later vaak volwassenen met overgewicht die meestal een bovengemiddeld beroep doen op de Nederlandse gezondheidszorg. 3 Stichting Kind & Voeding / iets over de organisatie Stichting Kind en Voeding kent op dit moment een bestuur dat bestaat uit deskundigen uit de wereld van de natuurlijke voeding met een voorzitter, een secretaris, penningmeester en een pr bestuurslid. Naast het bestuur, werkt een aantal deskundigen in werkgroepen mee om de stichting inhoudelijk te versterken. Zij rapporteren hun vorderingen aan het bestuur. De besluitvorming ligt bij het bestuur. De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij het bestuur en bij een coördinator op freelance basis, die tevens de administratie van de stichting verzorgt. De aangesloten diëtisten en voedingskundigen verzorgen met het lesmateriaal van de stichting voorlichting aan ouders/verzorgers en leerkrachten op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ze geven gastlessen aan kinderen op scholen, te beginnen bij de basisscholen. Dit kan later uitgebreid worden naar het middelbaar onderwijs. Daarnaast begeleiden de aangesloten diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten kinderen individueel of in kleine groepjes bij het maken van gezonde voedingskeuzes. Bij de oprichting van de stichting in 2011 hebben ongeveer 40 diëtisten en voedingskundigen in heel Nederland te kennen gegeven te willen meewerken de doelstelling te verwezenlijken om de Nederlandse kinderen gezonder te laten eten. 4 Visie / Missie en Werkwijze 4.1 Visie De stichting streeft ernaar dat iedere ouder/verzorger zich bewust wordt van wat zijn/haar kind dagelijks eet en drinkt. Daardoor kunnen de ouder en het kind, vaker gezondere voedingskeuzes maken. Het belang van gezonde, natuurlijke voeding voor een gezonde ontwikkeling van het kind hebben we hierboven al genoemd. Dit lijkt een open deur, iedereen zal het beamen en toch hebben wij het nodig gevonden een Stichting in het leven te roepen om dit belang breed onder de aandacht te brengen van ouders, opvoeders, verzorgers en onderwijskrachten. Zij zijn het immers die voor een heel groot deel bepalen hoe een kind zich zal gaan ontwikkelen. Zij bepalen ook wat een kind aan voeding krijgt en welk eet- en leefpatroon het als het zijne gaat beschouwen. 4

5 In de optiek van Stichting Kind & Voeding is het besef van het belang van goede voeding voor het kind in onze moderne, hectische samenleving in de knel gekomen. De zorg voor goede, verantwoorde voeding komt in veel huishoudens niet meer op de eerste plaats, de bereiding van de maaltijden is zelfs in veel gezinnen op een aantal dagen een onderschoven kind. De redenen hiervoor hebben we al aangegeven. Het is dus zaak zo snel mogelijk het belang van goede, natuurlijke voeding voor de ontwikkeling van met name jonge kinderen weer op de agenda te krijgen, de huishoudelijke agenda van ieder gezin in Nederland en op de agenda van andere verzorgers en opvoeders, die dagelijks met het kind (beroepshalve) te maken hebben. Het blijkt hard nodig te zijn: de statistieken (toename van het aantal te dikke jonge kinderen etc.) spreken boekdelen. Missie De aangesloten diëtisten en voedingskundigen willen hieraan bijdragen door: 1. Bewustwording tot stand te brengen bij (groot)ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen. 2. De bewustwording te vergroten van het belang van eerlijke, natuurlijke voeding voor de gezondheid van alle Nederlanders en in het bijzonder van kinderen. 3. Beleidsmakers ervan bewust te maken dat de gezondheidszorg zich hier ook preventief mee bezig dient te houden. 4. Betrouwbare informatie samen te stellen en te verstrekken over de verbetering van de kwaliteit van leven bij kinderen als ze meer natuurlijke, eerlijke voeding eten (netwerk-opbouw/ nieuwsbrief) 4.3 Werkwijze en strategie/ hoe gaan we het doen Professionele aanpak Stichting Kind en Voeding draagt haar doelstelling uit door het geven van voorlichting aan (groot)ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen in Nederland en het geven van gastlessen aan kinderen op (basis) scholen. De diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten die zich aansluiten bij de stichting doen dit met het materiaal van de stichting, zodat overal een eenduidig beleid wordt gevoerd. De aangesloten diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten zijn professionals. Zij hebben een opleiding voltooid op hun vakgebied. Als zij namens de stichting gaan werken, dan volgen een paar instructiedagdelen om het gedachtegoed van de stichting te kunnen uitdragen. De stichting stelt de prijs vast voor het geven van voorlichting en gastlessen. Omdat alle aangesloten leden ZZP ers zijn, kunnen zij zelf de kosten innen en er de afdracht aan de belasting over doen. De stichting stelt alleen de prijs vast en heeft verder geen bemoeienis met de financiën van de voorlichting. De diëtisten en voedingskundigen doen het werk in hun eigen omgeving. Aanvragen die bij de stichting binnenkomen, worden doorgestuurd aan een aangesloten deelnemer in de omgeving van de aanvraag. Zij neemt vervolgens contact op met de vragende organisatie en handelt zelfstandig de aanvraag af. De stichting stuurt de organisatie, nadat de voorlichting of gastlessen gegeven zijn, een evaluatieformulier 5

6 toe met het verzoek deze ingevuld retour te zenden naar de stichting. Op die manier houdt de stichting de kwaliteit van de voorlichting en gastlessen in de gaten Voorlichting in brede kring/ ook op scholen De stichting stelt digitaal een aantal PowerPoint presentaties met verschillende onderwerpen beschikbaar aan de aangesloten diëtisten, voedingskundigen en gewichtsconsulenten, waarmee ze de voorlichting kunnen geven. Gastlessen De stichting stelt de gastlessen beschikbaar voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de basisschool. De gastlessen zijn gedeeltelijk digitaal en gedeeltelijk in boekvorm. De gastlessen worden gebruikt om de kinderen bewust te maken van gezond en eerlijk eten. Daarnaast neemt de diëtist/voedingskundige/gewichtsconsulente producten en hapjes mee om de kinderen te laten voelen, ruiken en proeven Professionele, individuele begeleiding De aangesloten diëtisten/voedingskundigen/gewichtsconsulenten kunnen namens de stichting ook kinderen individueel begeleiden of in kleine groepjes. Zo kunnen ze bijvoorbeeld, in samenwerking met een sportcentrum in de buurt, het programma Voeding en Beweging uitdragen. In dit programma worden kinderen met overgewicht begeleid door een voedingscoach en gaan ze wekelijks een uur sporten. Dit programma heeft zich op lokaal niveau reeds bewezen. Daarnaast werken de diëtisten/voedingskundigen/gewichtsconsulenten op persoonlijke titel in de eigen praktijk Maar ook speels en laagdrempelig Kookworkshops De aangesloten diëtisten en voedingskundigen kunnen in de eigen omgeving kookworkshops organiseren om ouders gezond, o.a. zonder pakjes en zakjes, te leren koken. Ook kunnen ze een Kids kookclub organiseren. Alle activiteiten zoals hierboven beschreven kunnen namens de stichting worden georganiseerd. Dat betekent dat de naam en het materiaal van de stichting gebruikt kan worden. De betreffende diëtist/voedingskundige/gewichtsconsulente rapporteert altijd haar bevindingen aan de stichting als zij voor de stichting activiteiten uitvoert. Hiervoor komt een standaardformulier beschikbaar. De financiële afwikkeling wordt ook hier door de diëtist/voedingskundige/gewichtsconsulente zelf gedaan. De stichting stuurt na afloop van de diverse activiteiten een evaluatieformulier om de kwaliteit van de werkzaamheden te bewaken en om data te verzamelen voor onderzoek naar verbetering van de gezondheid van kinderen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. De uitkomsten van de verzamelde data worden jaarlijks op de website van de stichting gepubliceerd. 6

7 4.3.5 Website De aangesloten diëtisten/voedingskundigen/gewichtsconsulenten worden vermeld op de website van de stichting, waardoor ze in beeld komen als er gezocht wordt op de site. 5. Financiën De stichting is afhankelijk van fondsen en giften. Daarnaast betalen de aangesloten diëtisten/voedingskundigen jaarlijks een bijdrage aan de stichting voor vermelding op de website en het gebruik van het voorlichtingsmateriaal en de gastlessen. 5.1 Donateurs De stichting staat open voor donateurs, zowel zakelijk als privé. Een donateur betaalt een minimum bijdrage per jaar. Donateurs krijgen korting op het bijwonen van thema-avonden en op kooklessen. De stichting geeft 1 x per 2 maanden een digitale nieuwsbrief uit, waarin nieuwtjes op het gebied van eerlijke voeding worden opgenomen en waarin recepten staan. 5.2 Werving van fondsen Om de stichting te kunnen laten bestaan, is er geld nodig om de gastlessen te ontwikkelen en up to date te houden. De stichting gaat bij het Oranjefonds een aanvraag doen voor een bijdrage in het ontwikkelen van de gastlessen en de PowerPoint presentaties. Sponsors Er is geld nodig voor het ontwikkelen en drukken van foldermateriaal en het updaten van de nu nog zeer eenvoudige website. Ook voor de dagelijkse werkzaamheden van de stichting is een bedrag nodig dat uit sponsoring dient te komen. Hiervoor wil de stichting producenten en bedrijven van eerlijke voeding aanschrijven om een bijdrage te leveren aan het bestaan van de stichting. Bedrijven die eerlijke voeding produceren en/of verkopen, kunnen in de nieuwsbrief en op de website adverteren. De stichting bepaalt of een bedrijf wordt toegelaten op de website. 6 Netwerk / communicatie / samen staan we sterker. 6.1 Aansluiting bij grote organisaties De stichting wil aansluiting zoeken bij het Convenant Gezond Gewicht. Dat is een organisatie die vanuit de overheid is gestart. Hieruit is ook het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) ontstaan. Daarnaast zoekt de stichting naar andere mogelijkheden om aansluiting te vinden bij grote organisaties, die een zelfde doel nastreven. De stichting heeft geen voorlichtingsorganisatie kunnen ontdekken die ervoor pleit dat kinderen zoveel mogelijk onbewerkte en onbespoten voeding krijgen, terwijl dat in de ogen van Stichting Kind en Voeding juist zo belangrijk is. Daarom is het noodzakelijk dat Stichting Kind en Voeding bestaat en een platform krijgt om deze voorlichting landelijk te kunnen gaan uitdragen. 7

8 6.2 Public Relations Stichting Kind en Voeding wil, zoals hierboven reeds vermeld, samenwerken met verwante organisaties om gezamenlijk de voedingstandaard in Nederland weer op een hoog peil te krijgen. De stichting zal de publiciteit zoeken bij tijdschriften die ouders en kinderen als hun doelgroep hebben, om haar missie uit te dragen. Verder geeft de stichting 1 x per 2 maanden een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar donateurs en naar scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en andere belangstellenden. De website van de stichting wordt geprofessionaliseerd en actueel gehouden met de laatste nieuwtjes op het gebied van gezonde voeding en de activiteiten van de stichting. Daarnaast wordt de media benaderd om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de doelstelling van de stichting. Stichting Kind en Voeding beoogt eveneens producenten van voedingmiddelen te benaderen om in gesprek te gaan over de samenstelling van de voeding en de gezondheid daarvan op het kind. 7 Resultaat: hoe ziet de toekomst er uit Het resultaat van de activiteiten van Stichting Kind en Voeding zal zijn dat de kinderen in Nederland in het jaar 2015 gezonder eten en drinken, zodat er minder overgewicht is en er minder voedingsgerelateerde stoornissen zijn, zoals overactiviteit, agressie en vermoeidheidsklachten. Tevens zullen producenten van voedingsmiddelen minder onnatuurlijke toevoegingen in de voeding verwerken, waardoor de keuze voor echt gezond voedsel gemakkelijker wordt voor consumenten. 8

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie