Natuurbeleving & taalontwikkeling. Cursus Ontwerpen van leersituaties. Werkgroepbegeleider Gijsbert Erkens. Doelgroep VVE peuterspeelzaal Bon Bini

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurbeleving & taalontwikkeling. Cursus Ontwerpen van leersituaties. Werkgroepbegeleider Gijsbert Erkens. Doelgroep VVE peuterspeelzaal Bon Bini"

Transcriptie

1 Legitimeringsrapport Natuurbeleving & taalontwikkeling Eveline Booij Nicole Bonouvrie Ellen Daamen Sietske Goldenbeld Cursus Ontwerpen van leersituaties Werkgroepbegeleider Gijsbert Erkens Opdrachtgever Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum Doelgroep VVE peuterspeelzaal Bon Bini Studie Onderwijskunde pre-master Semester 1, periode 2, 2009/ 2010 Universiteit Utrecht In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Analyses Probleemanalyse en probleemdefinitie Probleemdefinitie Achtergrond Behoefteanalyse Stap 1: Probleembeschrijving Stap 2: Doel Stap 3: Ideaalbeeld Stap 4: Ondersteunende behoeften Stap 5: Vaststellen oorzaken en aanbevelingen Stap 6: Terugkoppeling behoefteanalyse naar de cliënt Curriculumanalyse Inleiding Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar VVE Peuterspeelzaal Bon Bini Samenvatting en implicaties voor het ontwerp Contextanalyse Fysieke omgeving Schoolcultuur Organisatiestructuur Aanwezige materialen Kennis/kunde van docenten/trainers Doelgroepanalyse Theoretisch didactische uitgangspunten Constructivisme Ontwikkelingsgericht onderwijs Pedagogisch kader, steunen en stimuleren van leren Piramide Woordenschatontwikkeling Constructie Leertaken en leerdoelen Leertaken en sequentering Leerdoelenspecificatie Ontwerp ondersteunende informatie voor non-recurrent skills Analyse van cognitieve strategieën Modeling examples Process worksheets Analyse van mentale modellen In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 2

3 2.4.1 Conceptuele modellen Structurele modellen Ontwerp procedurele informatie voor recurrent skills Analyse van cognitieve regels Cognitieve regels Demonstraties (Pre-requisiete informatie) Deeltaakoefening Verantwoording macro-ontwerp Algemeen Sequentering van de leertaken Verantwoording micro-ontwerp Visie op leren in de leersituatie Onderwijsleerpakket en materialen Evaluatie en implementatie Formatieve evaluatie Plan van aanpak Instrumenten Evaluatievragen Implementatie Groepsreflectie academische vaardigheden Samenwerken (individueel) Nicole Bonouvrie Eveline Booij Ellen Daamen Sietske Goldenbeld Synthetiseren (groep) Referentielijst Bijlagen Bijlage 1 - Begrippen thema Zonnebloemen Bijlage 2 - Overkoepelende verhaal Lente Bijlage 3 - Informatie prentenboek Zonnebloem van Anne Schneider Bijlage 4 - Liedje Bloempje Bijlage 5 - Versje Bloemenzaadje Bijlage 6 - Praatplaat Zonnebloemen Bijlage 7 - Verschillende filmpjes Bijlage 8 - Kaartjes Groei zonnebloem Bijlage 9 - Werkblad Sorteren klein-groot niveau Bijlage 10 - Werkblad Sorteren klein-groot niveau Bijlage 11- Notulen wekelijkse vergaderingen Bijlage 12 - Projectplan In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 3

4 Inleiding In het tweede blok van onze pre-master Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht kregen we de opdracht om voor het vak Ontwerpen van Leersituaties op wetenschappelijk verantwoorde wijze lesmateriaal te ontwerpen. Een opdracht mocht bij allerlei bedrijven of instanties geworven worden. Na rondvraag in ons netwerk vonden we een opdracht die we uit konden voeren voor het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, kortweg het ANMEC. Het ANMEC verzorgt materialen voor natuuronderwijs en natuurbeleving voor jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Sinds kort is de doelgroep uitgebreid naar jonge kinderen op dagverblijven, maar het ANMEC is ook geïnteresseerd in jonge kinderen met een taalachterstand die Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) volgen. Wij hebben daarom voor het ANMEC contact gezocht met een VVE peuterspeelzaal in Amsterdam en hier enkele analyses gedraaid. Zo kregen we een goed beeld van de huidige situatie, behoeftes en de mogelijkheden voor samenwerking tussen het ANMEC en deze VVE peuterspeelzaal. Naar aanleiding van de analyses hebben wij een aansluitend ontwerp gemaakt waarin natuurbeleving en taalontwikkeling centraal staat. Dit legitimeringsrapport bestaat uit vier delen: de analyses, de constructie, evaluatie en implementatie en groepsreflecties. De analyses geven een uitgebreide schets van de context en de mogelijkheden van de opdracht. Ook theoretisch didactische uitgangspunten worden besproken. Aan de hand van de analyses hebben wij een keuze gemaakt voor een ontwerpproduct: een themaboekje rondom het thema zonnebloemen. In het constructiegedeelte van dit rapport worden de keuzes die tijdens het ontwerp zijn gemaakt nader toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van theorie afkomstig uit het boek Ten steps to complex learning: A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design (van Merriënboer & Kirschner, 2007). Van deze theorie is een vertaling naar de praktijk van het eigen ontwerp gemaakt. Er is in dit gedeelte ook een aparte verantwoording te vinden voor zowel het micro- als het macro-ontwerp. In het derde gedeelte van dit rapport is de evaluatie en implementatie te vinden. Hier wordt gekeken naar de sterke en zwakke kanten van het ontwerpproces en het ontwerpproduct. We sluiten het legitimeringsrapport af met een terugblik op het ontwerpproces en de samenwerking. Ieder van ons blikt terug en beoordeelt haar eigen academische vaardigheden met betrekking tot samenwerking. Onze dank gaat uit naar Marijntje van Gisbergen van het ANMEC, Muriël Druiventak en Abida Benyaich van VVE peuterspeelzaal Bon Bini en onze begeleider van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Gijsbert Erkens. Zonder hun ondersteuning was het ontwerpen van dit product niet mogelijk geweest.. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 4

5 1 Analyses In dit gedeelte van het legitimeringsrapport wordt de opdracht en de probleemstelling nader toegelicht. Voordat er een ontwerp gemaakt kon worden zijn er eerst verschillende analyses uitgevoerd, met als doel een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de mogelijkheden voor een ontwerp. 1.1 Probleemanalyse en probleemdefinitie Probleemdefinitie TABEL 1.1 Overzicht probleemdefinitie Probleem Voor wie Oorzaken Voorwaarden Het ANMEC ondersteunt door middel van projecten en lesmaterialen verschillende doelgroepen, waarbij zij zich steeds meer richten op buitenschoolse activiteiten. Ze willen graag weten of er behoefte is binnen het VVE aan natuuractiviteiten gekoppeld aan taalontwikkeling. Deze behoefte blijkt er te zijn. Ons doel is om een leermiddel te ontwerpen voor het ANMEC wat gebruikt kan worden door VVE s in en rond Amsterdam. Tijdens dit project zullen wij ons richten op VVE peuterspeelzaal Bon Bini. Het ANMEC wil graag haar aanbod uitbreiden, door zich te richten op VVE. Omdat daar taal centraal staat, zullen natuurbeleving en taal aan elkaar gekoppeld moeten worden. Vanaf 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de vooren vroegschoolse educatie. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd deelnemen aan educatieve programma s. De centrumprogramma s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVEbeleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat zij hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Een VVE-programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in beslag (Onderwijsachterstanden, 2009). Het ANMEC wil hier graag bij aansluiten door natuurprogramma s te ontwikkelen die zowel de taalontwikkeling van kinderen stimuleren, als aansluiten bij hun natuurbeleving. Peuterspeelzaal Bon Bini heeft aangegeven heel enthousiast te zijn over het project, maar wel behoefte te hebben aan duidelijke handvatten en lessuggesties. Daarnaast hebben we hebben gekozen voor een uitgebreid project, waar we slechts 10 weken de tijd voor hebben. Hierdoor zullen we ons in bepaalde opzichten moeten beperken. Ons ontwerp zal aan moeten sluiten op de methode Piramide, de gebruikt wordt door Bon Bini Achtergrond Het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum Het ANMEC geeft, samen met partners, vorm en inhoud aan natuur- en milieu educatie in Amsterdam. ze maakt natuur, milieu en een leefbare stad concreet voor Amsterdammers zodat zij daar, bij de keuzes die ze maken, ook iets mee doen; ze zorgt voor goede, educatieve producten voor scholen en andere maatschappelijke organisaties; ze werkt met een betrokken, professioneel en enthousiast team met zowel praktische als theoretische kennis over ANMEC (Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, 2009). In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 5

6 Het ANMEC heeft onder andere contacten met Amsterdamse basisscholen en middelbare scholen en werkt sinds 2008 ook samen met de kinderopvang. Op dit moment heeft het ANMEC een aantal producten voor naschoolse opvang en brede scholen ontwikkeld en op diverse locaties een activiteitenprogramma opgezet. Hierbij hebben ze contact met landelijke aanbieders van activiteiten. Het streven voor 2012 is om in ieder stadsdeel kinderen van 0-12 jaar mee te laten doen aan natuuractiviteiten in de stad. Hierbij moeten wijk- en buurtcentra, peuterspeelzalen, brede scholen en kinderopvang een rol spelen. Het ANMEC biedt persoonlijk advies, workshops, contacten met andere locaties en suggesties voor activiteiten met ondersteunende materialen. Uit de positieve samenwerking van het ANMEC met de reguliere kinderopvang in Amsterdam blijkt dat het ANMEC als expertisecentrum een goede bijdrage kan leveren aan de natuur- en milieueducatie van jonge kinderen (0 tot 4 jaar). Het ANMEC wil haar doelgroep graag uitbreiden naar VVE peuterspeelzalen en dagverblijven, waar jonge kinderen met (risico op) taalachterstand heen gaan. Voor- en Vroegschoolse Educatie De overheid investeert tijd en geld in VVE. VVE houdt in dat peuters begeleid en gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling, zodat achterstanden voorkomen worden. Er zijn speciale VVE-peuterspeelzalen, maar ook VVE kinderdagverblijven (Mens en samenleving, 2009). Deze ontwerpopdracht richt zich op VVE-peuterspeelzaal Bon Bini in Amsterdam. De educatieve programma s die de leerlingen hier krijgen worden ingezet bovenop de gewone begeleiding en vinden spelenderwijs plaats. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 6

7 1.2 Behoefteanalyse Naar aanleiding van de opdracht van het ANMEC hebben wij contact gezocht met de VVE peuterspeelzaal Bon Bini in Amsterdam Centrum Oost. Door hier een ochtend mee te lopen en met de leidsters te spreken is er een duidelijk beeld gevormd van het probleem en de behoeftes. De behoefteanalyse hieronder is opgesteld volgens het zes stappenplan zoals beschreven in Seel en Dijkstra (2004) Stap 1: Probleembeschrijving Het ANMEC vindt het belangrijk dat kinderen al zo jong mogelijk ervaringen opdoen met natuur. Daarom wil het ANMEC hun doelgroep 0 tot 4 jarigen uitbreiden van enkel samenwerking met gewone dagopvang en peuterspeelzalen, naar samenwerking met gewone en VVE dagopvang en peuterspeelzalen. De vraag is of hier behoefte aan is vanuit de praktijk en waar die behoefte dan eventueel ligt Stap 2: Doel Het doel van deze behoefteanalyse is te ontdekken of Peuterspeelzaal Bon Bini behoefte heeft aan extra ondersteuning welke het ANMEC zou kunnen bieden. Hoe stimuleren de leidsters natuurbeleving? (Wat is de huidige situatie?) Wat verstaan de leidsters onder natuurbeleving? Waar lopen de leidsters in het huidige programma tegenaan? Wat kan het ANMEC deze VVE peuterspeelzaal bieden? Is er behoefte aan meer concreet materiaal, aan ideeën of aan kennis over natuur en milieu? Stap 3: Ideaalbeeld Het zou ideaal zijn wanneer aan het einde van ons project er een positieve samenwerking ontstaat tussen het ANMEC en de leidsters van peuterspeelzaal Bon Bini. De kinderen van peuterspeelzaal Bon Bini zullen dankzij deze samenwerking extra gestimuleerd worden wat betreft natuurbeleving. Ook zullen ze vanuit een door ons speciaal voor peuterspeelzaal Bon Bini ontworpen product op speelse wijze ervaringen opdoen met de natuur en gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling Stap 4: Ondersteunende behoeften In onze behoefteanalyse zullen wij gebruik maken van de volgende bronnen: het ANMEC; gesprekken met de contactpersoon van het ANMEC, Marijntje van Gisbergen; gesprekken met de leidsters van peuterspeelzaal Bon Bini; de meedraaiochtend bij Bon Bini; het curriculumonderzoek en literatuur. Omgeving van Bon Bini Ruimte Peuterspeelzaal Bon Bini beschikt over een lokaal, een kantoor en een betegelde buitenspeelplaats. In het lokaal zijn verschillende hoeken te vinden. Het gaat hierbij onder andere om een eethoek, een poppenhoek, een keukentje en een projecthoek. In de projecthoek staan op tafels verschillende boeken en objecten die te maken hebben met het huidige thema en aan het prikbord achter de tafels hangen tekeningen, posters en de woorden die gedurende het thema centraal staan. Materialen In het lokaal zijn kranen (op kinderhoogte) aanwezig en er staat een zand- en watertafel. Speelgoed (naast dat in de hoeken) bestaat onder andere uit puzzels, ballen, verkleedkleren, plastic groente en fruit en knutselmateriaal bestaat onder andere uit papier, scharen, lijm, klei, verf, touw, wol en kosteloos materiaal. In het kantoor is een kopieerapparaat en computer aanwezig. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 7

8 Methode De thema s waarmee gewerkt wordt zijn afkomstig uit de methode Piramide (zie curriculumanalyse). Op jaarbasis worden 13 thema s vanuit deze methode uitgewerkt. In het lokaal staan boven het bureau van de leidsters 13 kisten op planken waarin per thema spullen bewaard worden die gebruikt kunnen worden gedurende de uitvoering van het thema. Ook is er een plank met prentenboeken, ook gesorteerd op thema. Visie op natuurbeleving Beide leidsters lieten weten dat zij natuurbeleving belangrijk vinden. Wanneer het kan gaan zij naar buiten. Tijdens thema herfst bijvoorbeeld, gaan zij graag met de kinderen naar buiten om de wind en de regen te voelen en om bladeren te zoeken. Om de ervaring van kinderen buiten te optimaliseren, bereiden zij het uitstapje van te voren voor. Een voorbeeld van deze voorbereiding is het verstoppen van verschillende soorten en kleuren bladeren. Binnen de muren van de peuterspeelzaal stimuleren de leidsters natuurbeleving graag door te werken met de zand- en watertafel, door te kleien en door te verven met vingerverf. Ook versieren zij de muren (tijdens thema herfst) met takken en bladeren van buiten. De leidsters geven aan dat zij het, ondanks de strakke planning, fijn vinden om ieder jaar een thema een beetje anders aan te kleden, zodat het voor henzelf en voor de kinderen die voor het tweede jaar naar peuterspeelzaal Bon Bini komen niet saai wordt. Verder vinden beide leidsters het belangrijk dat kinderen dingen ervaren. Zelf ruiken, voelen, horen, zien, proeven en ontdekken. Beschikbare tijd De leidsters werken dagelijks op de peuterspeelzaal. Zij zijn de twee vaste krachten. De 13 kinderen komen allemaal ongeveer 4 a 5 ochtenden in de week naar Bon Bini. De peuterspeelzaal is doordeweeks geopend van 9.00 uur tot uur. De leidsters van Bon Bini werken in de middag vaak aan de administratie en voorbereiding van de volgende dag of van een volgend thema. Eisen Bon Bini is een van de vele VVE peuterspeelzalen in Amsterdam. Het belangrijkste verschil met een gewone peuterspeelzaal, is dat Bon Bini werkt met een methode (zie curriculumanalyse) en dus niet vrij is in hun jaar, termijn, week en dagindeling. De methode schrijft allerlei activiteiten voor die de taalontwikkeling van de kinderen stimuleert. Het belangrijkste doel is dat deze jonge kinderen met zo min mogelijk en natuurlijk het liefste geheel zonder taalachterstand aan hun schooltijd te laten beginnen. Het vaste programma en het accent op taalontwikkeling zijn twee belangrijke dingen waar het ANMEC in de samenwerking met VVE dagverblijven en peuterspeelzalen rekening mee moet houden. Factoren die de huidige situatie verklaren Beleid en management Op het moment is de stichting IJsterk, waaronder de peuterspeelzaal valt failliet. Bon Bini en de andere VVE peuterspeelzalen die onder de stichting vielen worden overgenomen door een andere stichting. Toegang materialen De methode waarmee Bon Bini werkt geeft ruimschoots ideeën en werkt deze per thema uit op jaar-, week- en dagbasis. De methode biedt de leidsters geen materialen aan. Zij geven aan ons aan van te voren veel tijd kwijt te zijn aan de voorbereiding van een thema en dan in het speciaal met het verzamelen van prikkelende materialen. In het lokaal zijn 13 themakisten te vinden waar de leidsters materialen in verzamelen die zij bij de uitvoering van het thema kunnen gebruiken. Deze materialen zijn veelal door de leidsters zelf gemaakt van gekleurd papier (bijvoorbeeld een reuzenpaddenstoel van papier). De leidsters maken geen gebruik van materialen die het ANMEC hen kan bieden, omdat ze voor dit bezoek niet van het bestaan van dit expertisecentrum afwisten. Houding, visie, kennis en vaardigheden van de leidsters Hoewel beide leidsters natuurbeleving belangrijk vinden geven zij aan niet vaak naar buiten te kunnen. Niet alle ouders stellen het op prijs om naar buiten te gaan met de kinderen, zeker als het weer slecht is. Bovendien kun je met jonge kinderen niet ver weg van de peuterspeelzaal. De leidsters vinden dit jammer en zouden graag meer van buiten naar binnen halen. Hoe dit kan zonder nog meer tijd kwijt te zijn aan de voorbereiding weten zij niet. Ze hebben allebei veel ideeën bij natuurbeleving, maar hebben hun ideeën niet vergeleken met landelijke doelen voor natuurbeleving voor peuters. Zij geven aan hier geen tijd voor gehad te hebben, maar bevestigen dat dit tot nieuwe inzichten en ideeën zou kunnen leiden. Deze zijn welkom. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 8

9 Curriculum (eisen) Landelijk vs. lokaal De leidsters van Bon Bini moeten op jaarbasis dertien thema s uitwerken. Voor ieder thema staat drie weken. In deze drie weken staan er een aantal woorden die goed bij het thema passen centraal. Door de dagelijkse activiteiten moeten de kinderen bekend raken met deze woorden en deze leren gebruiken. Na ieder thema volgt een week waarin de kinderen worden getoetst. Aan de hand van plaatjes worden vragen aan de kinderen gesteld over de basisbegrippen. Op welk van deze drie plaatjes regent het? (passieve woordenschat) Welke dieren zie je op dit plaatje? (actieve woordenschat) Naast deze toetsen heeft ook ieder kind een persoonlijk handelingsplan, zijn er observatielijsten die de leidsters invullen om de complete ontwikkeling van iedere peuter te administreren en zijn er zo nu en dan oudergesprekken. Bovendien schakelen de leidsters indien nodig de hulp van externe instanties zoals de GGD in. De leidsters vinden drie weken erg kort om aan een thema te werken. Soms komt een thema traag op gang, vallen de activiteiten tegen of blijven nieuwe woorden niet bij alle kinderen hangen. Er is geen tijd om te reflecteren en om activiteiten terug te pakken, ook al worden doelen niet gehaald. De planning gaat door. Bon Bini werkt met de methode om de doorlopende leerlijn van de peuters naar de kleuterklas te versoepelen. De basisschool waar de peuterspeelzaal mee samenwerkt, werkt in groep 1 en 2 immers ook met Piramide. De leidsters plegen regelmatig overleg met de leraren van deze kleuterklassen. Wensen De leidsters merken dat het leerrendement bij de kinderen het hoogst is wanneer er iets bijzonders te zien of te doen is. Tijdens de meedraaiochtend gingen zij bijvoorbeeld samen met de kinderen koekjes bakken. Kinderen kunnen dan ruiken, voelen, proeven, horen en ze zien van alles. Dit levert veel ervaringen en gespreksstof op: Wat is dat? Laat eens kijken naar dat mixen! Dat is lekker, het is zoet. Het ei is glibberig, etc. De leidsters verwoorden continue wat ze aan het doen zijn en dagen de kinderen uit tot activiteiten. Dit soort activiteiten zijn een succes, omdat de nieuwsgierigheid en de zintuigen van de kinderen van alle kanten geprikkeld worden. Het leren gaat bijna vanzelf. Dergelijke activiteiten met uitdagend levensecht materiaal (gericht op natuurbeleving) zijn van harte welkom Stap 5: Vaststellen oorzaken en aanbevelingen Algemene uitgangspunten en aanbod van het ANMEC Wat is natuur? Natuur is meer dan alleen planten en dieren, het is een continu proces om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan het ritme van de dagen (dag en nacht) en seizoenen (warm en koud). Ook in het lichaam vinden allerlei processen plaats. Wat is natuurbeleving? fysiek buiten zijn, met al je zintuigen vrij ontdekken; ontdekken en ervaren van natuurlijke materialen; zorgen voor planten en dieren. Wat is het doel van natuurbeleving? kinderen hebben plezier in het ervaren en ontdekken van de natuur (motoriek, zintuigen); kinderen ontwikkelen een vertrouwensrelatie met de natuur (soc. emotioneel); kinderen leren zorg dragen voor dieren en planten (soc. emotioneel); kinderen maken kennis met veranderingsprocessen in de natuur (cognitief); kinderen leren woorden en begrippen m.b.t. de natuur (cognitief). Hoe kun je natuurbeleving stimuleren? gestructureerde activiteiten aanbieden; rijke omgeving, binnen en buiten. Voorwaarden om natuurbeleving te stimuleren: positieve houding leidsters, activeren en begeleiden kinderen; communicatie met ouders, belang uitleggen, voorwaarden scheppen; pedagogisch beleid, visie op natuur en natuurbeleving binnen de organisatie; programma met gestructureerde activiteiten; groene buitenruimte, mogelijkheden om natuur te ontdekken in de directe buitenomgeving. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 9

10 Aanbod ANMEC aan activiteiten: training Groen is gras (oude naam: krekels en andere kriebelbeesten ), in het bijzonder gericht op de houding van leidsters; vervolgtraining Masterclass Natuuractiviteiten, voornamelijk gericht op zelf ontwikkelen natuuractiviteiten; seizoenspakketten: Zelf paddenstoelen kweken (herfst thema), slakken (zelf zorgen voor slakken), zelf zonnebloemen kweken (zomer thema); lesmateriaal: Leskist peuters en natuur om eenvoudige ontdekkingsactiviteiten uit te voeren (kijken met vergrootglas, muziek luisteren, geuren, etc.); werkbezoeken naar groene kinderdagverblijven, uitwisseling mogelijkheden en ervaringen; workshop: Inrichten van buitenruimte. Mogelijkheden voor Bon Bini TABEL 1.2 Overzicht met mogelijkheden voor Bon Bini Houding leidsters Communicatie ouders Pedagogisch beleid Situatie Bon Bini Positieve houding. Incompleet beeld van mogelijkheden met betrekking tot natuurbeleving. Aanbod met uitdagend levensecht materiaal! Drempels met naar buiten gaan. Regelmatig oudergesprekken. Ouders zijn negatief over buitenspelen bij slechte weersomstandigheden. Geen beleid? Kansen Verbreden beeld natuurbeleving door bestaande trainingen groen is gras / masterclass natuuractiviteiten? Vaardigheden oefenen in communicatie met ouders met betrekking tot natuurbeleving door een communicatietraining? Ouders belang van natuurbeleving uitleggen tijdens oudergesprekken / ouderavond. Ouders laten faciliteren in natuurbeleving door regenlaarsjes mee te geven, regenjasjes, extra of oude kleding meegeven. Natuurbeleving een plek geven in het pedagogisch beleid van Bon Bini. Antwoorden op dilemma s zoals: Hoe ga je om met veiligheid van kinderen bij buitenspelen en uitstapjes? Hoe waarborg je de uitdaging voor kinderen bij buitenspelen en uitstapjes? Wanneer grijp je in bij het buitenspelen en wanneer laat je kinderen risico s ervaren?; Hoe ga je om met de hygiëne bij het buitenspelen? Hoe ga je om met kinderen die natuur kapot maken, balans tussen zelf ontdekken en zorgen voor? In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 10

11 Gestructureerde activiteiten Rijke omgeving binnen Rijke omgeving buiten Bieden activiteiten aan met behulp van methode Piramide. Zijn niet geheel tevreden over effectiviteit methode. Missen uitdagend levensechte materiaal/opdrachten bij deze thema s. Nemen natuur mee naar binnen. Zouden hier meer ondersteuning in willen krijgen. Betegelde buitenruimte. Bestaand aanbod afstemmen op Piramide: sluiten bijv. bestaande leskist peuters en natuur en de seizoenspakketten aan bij de methode Piramide? Is het gewenst dat bijv. de seizoenspakketten paddenstoelen en slakken aangepast of aangevuld worden? Nieuw aanbod ontwikkelen aansluitend bij Piramide met uitdagend levensecht materiaal en opdrachten. Aanbieden leskisten met materialen of seizoenspakketten aansluitend bij de methode Piramide. Volgen bestaande workshop inrichten buitenruimte voor aanpassen buitenruimte zodat in buitenspeelruimte natuurbeleving mogelijk is: bloembakken, grasheuveltjes, bamboe, boomstammen, etc Stap 6: Terugkoppeling behoefteanalyse naar de cliënt Tijdens het opstellen van de behoefteanalyse is er enkele keren contact geweest met de opdrachtgever, onder andere om te bespreken op welke behoeften van peuterspeelzaal Bon Bini het ANMEC in zou kunnen springen (zie de aanbevelingen, stap 5). De laatste versie van de behoefteanalyse is via de e- mail opgestuurd en nogmaals naar aanleiding van de feedback vanuit het ANMEC aangepast. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 11

12 1.3 Curriculumanalyse Inleiding Er zijn verschillende partijen betrokken in deze analyse en in onze ontwerpopdracht. Enerzijds het bestaande curriculum van het ANMEC, anderzijds het curriculum waarmee peuterspeelzaal Bon Bini werkt. Bon Bini werkt met de methode Piramide (Kuyk, 2003). Op advies van het ANMEC nemen we ook het Pedagogisch Kader kindercentra 0-4 jaar mee in de curriculumanalyse, omdat dit veel informatie verstrekt over de beoogde doelgroep. Het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang is de motor geweest van dit pedagogisch raamwerk. De aanleiding van dit kader was dat het tijd was voor meer nadruk op de pedagogiekontwikkeling in de kinderopvang Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum Het ANMEC ontwikkelt materialen voor verschillende doelgroepen met de thema s: natuur in en om de stad, zwerfafval, schone lucht, water, verantwoorde voeding, klimaat en energie. Hun doelgroepen zijn basisonderwijs, voor- en buitenschoolse aanbieders, schooltuinwerk, voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen en wijk- en buurtcentra. Deze bevinden zich allen in of in de omgeving van Amsterdam. Algemeen doel is dat alle kinderen in Amsterdam en omgeving in aanraking komen met natuur en natuur leren beleven. Het AMNEC heeft voor verschillende doelgroepen een aanbod beschikbaar (zie onderstaande tabel). TABEL 1.3 Overzicht aanbod AMNEC Aanbod Doelgroep Toelichting Workshops Leerkrachten Bijvoorbeeld veldwerk of proefjes. Projecten Basisscholen Bijvoorbeeld de courgette-groei-wedstrijd of een project over zwerfvuil. NatuurMEdiatheek Iedereen Voor het lenen van achtergrondinformatie en veldwerkmateriaal. Voor het lenen van lesmateriaal, lesmethoden en boeken of als inspiratiebron. Lespakketten Basisscholen Er is een database met lessen op thema, groep of organisatie. Schooltuin Scholen met schooltuin Het AMNEC kan ondersteuning bieden bij het samen met de kinderen onderhouden van deze tuinen. Ervaringslessen Basisscholen Ervaringen van andere leerkrachten, omschreven in een les. Seizoenspakketten Basisscholen Per seizoen zijn er lespakketten beschikbaar die materialen bevatten om direct aan de slag te gaan. Lesmaterialen Projecten Informatie voor het profielwerkstuk Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwijs Voor het voortgezet onderwijs ligt het accent meer op aansluiting bij de reguliere vakken, zoals biologie, aardrijkskunde en techniek. Ook bij projecten ligt het accent meer op aansluiting bij de reguliere vakken, zoals biologie, aardrijkskunde en techniek. Informatie voor het profielwerkstuk sluit ook aan op de reguliere vakken, zoals biologie, aardrijkskunde en techniek. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 12

13 1.3.4 Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar Het pedagogisch kader beschrijft het landelijk pedagogisch beleid voor educatie van kinderen van 0-4 jaar. In hoofdstuk 19, worden doelen en competentiegebieden voor het omgaan met de natuur en de fysieke omgeving omschreven. Omdat het ANMEC heeft aangegeven hierbij aan te willen sluiten vatten we deze competenties kort samen. Gezien het feit deze competenties zijn omschreven als richtlijn voor kinderen van 0-4 jaar, zijn ze allen relevant voor peuterspeelzaal Bon Bini. Cognitieve competenties zintuiglijke ontdekkingen; aandacht voor veranderingsprocessen; aandacht voor verschillen en overeenkomsten; aandacht voor als dan -relaties. Sociale competenties delen van ervaringen, het laten vertellen wat hij ziet of doet; leren van woorden en begrippen. Morele competenties In hun omgang met de natuur en fysieke omgeving leren kinderen om zorg te dragen voor dieren, planten, dingen en ruimten. Beeldende competenties vindsels (mooie dingen maken van dingen die kinderen hebben gevonden); bouwen en constructies maken; techniek, werking van voorwerpen. Het landelijk pedagogisch beleid laat zien dat natuurbeleving een belangrijke rol dient te spelen tijdens het leren en ontwikkelen van het kind. Het is een erg praktijkgericht geschreven rapport met veel handvaten en voorbeelden, die wellicht later te gebruiken zijn VVE Peuterspeelzaal Bon Bini Deze peuterspeelzaal werkt met de educatieve taalmethode Piramide van CITO. Deze methode sluit aan bij de basisschool waar Bon Bini mee samenwerkt en waar alle kinderen naartoe gaan. Op deze manier wordt de overstap voor peuters die naar de basisschool gaan verkleind. Piramide is opgebouwd uit dertien thema s, die de medewerkers zelf voorbereiden (materiaal zoeken), uitwerken (in een tijdsschema per week en met subdoelen) en uitvoeren met de kinderen. Ieder kind heeft een spelbegeleidingsplan, waarin de voortgang wordt vastgelegd. Ook zijn er themaboekjes waarmee gewerkt wordt, die aan de ouders meegegeven worden zodat de ouder weet wat het kind leert en er thuis ook mee kan werken. De dertien thema s die behandeld worden zijn: welkom, ruimte, kunst, herfst, Sinterklaas, kerst, tellen, huis, verkeer, lente, grootte, water en kleding. Ieder te behandelen thema is opgebouwd uit de volgende vier stappen: oriënteren; demonstreren; verbreden; verdiepen. Deze stappen worden uitgewerkt per dag en week door de leidsters tot activiteiten en verspreid over de drie weken dat ze met een thema bezig zijn. Door het volgen van deze stappen komen acht ontwikkelingsgebieden aan bod: Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen. Piramide legt de basis. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige individuen. Sociaal-emotionele ontwikkeling Leren omgaan met zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Piramide stimuleert een sociale en emotioneel ontwikkelde persoonlijkheid. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 13

14 Ontwikkeling van de waarneming Voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Piramide stimuleert kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde om de wereld te ontdekken. Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven Communiceren met kinderen en volwassenen, de woordenschat uitbreiden, interactief voorlezen. Piramide nodigt kinderen uit om te praten en bereidt ze voor op het leren lezen en schrijven. De taallijn VVE is in de Piramidemethode verwerkt. Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen Ordenen van kleuren en vormen, classificeren, seriëren, maar ook omgaan met getallen, tellen en vergelijken. Piramide bereidt de kinderen voor op het leren rekenen. Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning Benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. Met de thema s van Piramide exploreren kinderen de wereld om hen heen. Ook krijgen ze besef van volgorden waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Motorische ontwikkeling Grote en kleine motorische vaardigheden. Piramide laat kinderen springen, mikken en dansen, maar ook omgaan met stiften, potloden, schaar en bereidt kinderen tevens voor op het schrijven van letters en cijfers. Kunstzinnige ontwikkeling Muzikale en beeldende ontwikkeling. Piramide stimuleert de creativiteit door samen muziek te maken, te beleven en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier met thema s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse materialen hanteren, zoals klei, verf, papier of textiel. Ook leren ze om te gaan met kleur, vorm, licht en ruimte (Kuyk, 2003). In het taalgeheugen van het kind wordt kennis over woorden of concepten op drie verschillende niveaus opgeslagen. Dit draagt bij aan een zo volledig mogelijk beeld en een zo volledig mogelijke inhoudsvulling van het aangeboden woord/concept. De methode Piramide loopt parallel met deze verschillende taalrepresentatieniveaus: waarnemingsniveau (oriënteren en demonstreren); ervaringsniveau (verbreden); toepassingsniveau (verdiepen). In ons ontwerp zullen de thema s lente en grootte uit Piramide terug komen. Piramide geeft bij ieder thema een aantal basisbegrippen, extra begrippen en contextbegrippen, waar in de weken dat het thema loopt aandacht aan besteed wordt en op getoetst wordt. TABEL 1.4 Begrippen Piramide Thema Basisbegrippen Extra begrippen Contextbegrippen Lente dier kuiken lam kalf big geboren jong klein bol zaadje blaadje groeien wachten lente ei uitkomen bloem warm water eerst daarna gebeuren kip schaap koe varken binnen buiten plaatje lopen eten wei eruit zien steel kijken ruiken lief boek prachtig druk hebben eend zien verdrietig blij broeden nest zon knop nieuw plant mooi steel zaaien kinderboerderij groot Grootte groot klein even groot even klein passen olifant muis huis bouwen groter grootst te groot kleiner kleinst te klein op een rij erbij horen aap blok bal steen raam deur dak schoorsteen bel brievenbus mooi spelen speelgoed auto een beetje neerzetten eerst dan klaar dik dun lang kort boek dier staart vriendje bang paard krokodil vogel leeuw nijlpaard zeehond pauw vos kangaroe giraf slang In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 14

15 Met een peutervolgsysteem wordt de peuter gevolgd in zijn of haar sociaal-emotionele, persoonlijke, motorische en creatieve ontwikkeling. Met de toetsen taal, ordenen en ruimte wordt de cognitieve ontwikkeling van de peuter objectief gevolgd Samenvatting en implicaties voor het ontwerp Er zijn overeenkomsten te vinden tussen de thema s waar het ANMEC mee werkt en de thema s die peuterspeelzaal Bon Bini gebruikt door gebruik van de methode Piramide. We denken hierbij aan het de thema s grootte en lente. Omdat uit eerdere analyse is gebleken dat tijd een knelpunt is voor de leidsters is het verstandig om twee thema s samen te voegen in een globaal macro-ontwerp en één uitgewerkt lesontwerp. Het macro-ontwerp kan, naast een ontwerp, bestaan uit adviezen over de buitenruimte, hoe de leidsters zelf natuurlessen kunnen ontwikkelen, wat de beste houding is tijdens natuuractiviteiten en waar ze eventueel op werkbezoek kunnen gaan. Voor peuterspeelzaal Bon Bini zou het ook interessant kunnen zijn om te weten hoe en waar ze kant-en-klare lespakketten kunnen lenen, dit zal ze de tijd besparen die ze normaal gezien aan voorbereiding besteden. De in het pedagogisch kader genoemde competenties kunnen een leidraad zijn voor het ontwerp, samen met de vier stappen waaruit een thema van Piramide bestaat. We willen een ontwerp maken wat uiteraard geen kopie is van Piramide maar waar de leidsters wel gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Hierbij wordt gedacht aan competenties. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: zintuiglijke ontdekkingen doen, het delen van ervaringen, fysieke omgang en zorg voor natuur (dieren en planten) en het zoeken van voorwerpen in de natuur. Deze competenties zijn praktisch, concreet, levensecht en sterk gericht op natuurbeleving. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 15

16 1.4 Contextanalyse In deze contextanalyse wordt ingegaan op de omgeving waarin de instructie zal plaatsvinden, namelijk de omgeving van peuterspeelzaal Bon Bini. Contactgegevens: Peuterspeelzaal Bon Bini Kattenburgerkruisstraat JR Amsterdam Telefoonnummer: Fysieke omgeving De instructie vindt plaats op peuterspeelzaal Bon Bini in Amsterdam. Deze is gelegen in stadsdeel centrum en bevindt zich in basisschool De Parel. FIGUUR 1.1 Buitenomgeving peuterspeelzaal Bon Bini FIGUUR 1.2 Binnenomgeving peuterspeelzaal Bon Bini Schoolcultuur Peuterspeelzaal Bon Bini maakt deel uit van kinderopvang IJsterk. IJsterk heeft verschillende peuterspeelzalen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op een gewone peuterspeelzaal werkt één leidster samen met een stagiaire, groepshulp en/ of ouder. Bon Bini is echter geen gewone peuterspeelzaal, maar een voorschool. Een voorschool is een peuterspeelzaal met een speciaal programma voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Dit programma wordt in samenwerking met basisscholen uitgevoerd. Op een voorschool werken twee leidsters, waardoor kinderen meer aandacht krijgen en extra gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. In verband met het speciale programma, komen kinderen minimaal vier dagen per week naar de voorschool (Welzijn IJsterk, 2009). In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 16

17 1.4.3 Organisatiestructuur De taken van de leidsters zijn verdeeld; daar waar leidster 1 de groep begeleidt, richt leidster 2 zich vooral op de individuele begeleiding van de kinderen. Hierbij pakt zij achterstanden van kinderen aan, maar voert ze ook pre-teaching uit, waarbij ze kinderen voorbereid op het komende onderwerp. Van voorkennis is er vaak nog geen sprake Aanwezige materialen Peuterspeelzaal Bon Bini werkt met de methode Piramide. Dit is een taalmethode van het CITO. Piramide bestaat uit dertien thema s van drie weken gevolgd door één evaluatieweek na elk thema. Aan elk thema zijn woorden gekoppeld, die terug komen in de activiteiten en kinderliedjes van het thema. Per thema is een themaboek beschikbaar, waarin de opbouw van het thema is uitgewerkt, met verschillende lessen en ideeën. Hieraan is een peutervolgsysteem gekoppeld, zodat de resultaten van iedere individuele peuter per thema kunnen worden geregistreerd. Als laatste levert Piramide ook een cd met liedjes, aansluitend bij de thema s. Natuurbeleving vormt een belangrijk onderdeel binnen de peuterspeelzaal. Hierbij wordt vooral aandacht aan de zintuiglijke waarnemingen besteed. Andere manieren waarop natuurbeleving gestimuleerd wordt, zijn dans en muziek, door naar buiten te gaan, en door zoveel mogelijk de natuur naar binnen te halen door echte materialen te gebruiken (echte blaadjes in de boom op de muur van de klas bijvoorbeeld). Ook zijn er drie thema s die goed bij natuur en milieu aansluiten, te weten herfst, lente en water. We kunnen dus stellen dat natuurbeleving en taal beiden belangrijk zijn binnen de peuterspeelzaal Bon Bini. Er wordt vanuit de methode piramide echter geen concreet materiaal aangeboden die de leidsters kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun lessen betreffende natuurbeleving. Hier ligt dan ook een waardevolle kans voor het ANMEC. Naast deze kans zien we nog veel meer kansen, die we zullen bespreken in de behoefteanalyse Kennis/kunde van docenten/trainers Beide leidsters hebben een ruime ervaring in het werken op de peuterspeelzaal. Sinds vijf jaar richten ze zich in het speciaal op kinderen met een taalachterstand. Beiden hebben ze eigen specialismen, die terug te vinden zijn in de onderlinge taakverdeling. In de doelgroepanalyse zullen we dieper ingaan op de kennis en kunde van de leidsters. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 17

18 1.5 Doelgroepanalyse De doelgroep zijn de leidsters van peuterspeelzaal Bon Bini in Amsterdam, en de kinderen van peuterspeelzaal Bon Bini. De leidsters begeleiden de kinderen op de peuterspeelzaal, waarbij de taalontwikkeling van de kinderen centraal staan. Het ontwerp heeft zowel betrekking op de leidsters, als op de kinderen. Om deze reden zijn beiden in deze analyse betrokken. In onderstaand schema worden de leidsters van peuterspeelzaal Bon Bini geanalyseerd op de kenmerken: algemeen, persoonlijk, cultureel, specifiek, cognitief, motivationeel, attitude en sociaal & interactief, omdat dit de karakteristieken zijn die wij relevant achten voor deze doelgroep. Bij ieder kenmerk wordt ingegaan op de kennis, vaardigheid en ervaring die de leidsters bezitten en betrekken wij zowel het taalaspect als het natuur- en milieuaspect. Dit geldt niet voor de kenmerken algemeen en persoonlijk, omdat deze aspecten hierop niet van toepassing zijn. TABEL 1.5 Doelgroepanalyse leidsters Bon Bini Algemeen De leidsters van peuterspeelzaal Bon Bini in Amsterdam Persoonlijk Leidster 1 Leidster 2 Sekse Vrouw Vrouw Geboortedatum 24 november september 1977 Vooropleiding MBO Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) MBO Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Cultureel Specifiek De leidsters hebben een verschillende culturele achtergrond. Leidster 1 is van oorsprong Surinaams, Leidster 2 is Marokkaans. Beide leidsters spreken Nederlands als tweede taal. Dit is terug te zien in hun Nederlandse taalgebruik. Ze kunnen zich goed verstaanbaar maken in het Nederlands, maar maken wel de nodige taalfouten. Dit kan een probleem geven bij het stimuleren van de Nederlandse taal bij de kinderen op de peuterspeelzaal. De leidsters begeleiden kinderen, die vaak een taalachterstand hebben, op een VVE peuterspeelzaal. Dit betekent dat de taalontwikkeling van de kinderen centraal staat in het programma van deze peuterspeelzaal. Beide leidsters hebben zich gespecialiseerd in dit onderwerp en zijn bevoegd om het VVE-programma uit te voeren. Ze hebben hiervoor drie jaar training van het VVE gevolgd en het daarbij horende certificaat behaald. De leidsters zijn beiden alle dagen op de peuterspeelzaal aanwezig en hebben een verschillende taak. Leidster 1 begeleidt de groep en Leidster 2 richt zich op de individuele begeleiding van de kinderen. Zij houdt zich bezig met de (taal)achterstanden van kinderen, maar voert bijvoorbeeld ook pre-teaching uit om kinderen die dat nodig hebben voor te bereiden op een groepsactiviteit. Cognitief De leidsters hebben veel kennis en vaardigheden op het gebied van het begeleiden van kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot en met vier jaar, in het bijzonder op het gebied van taalontwikkeling. Dit blijkt ook uit de trainingen en het certificaat dat ze hiervoor behaald hebben. Ze hebben beide inmiddels vijf jaar ervaring met het VVE taalprogramma. Natuur- en milieu educatie speelt al een grote rol binnen de het programma van de peuterspeelzaal. De leidsters besteden er op verschillende manieren aandacht aan, zowel in activiteiten en liedjes, als door echt naar buiten te gaan. Daarnaast sluiten een aantal van de thema s (herfst, lente en water), waarmee de leidsters werken, aan bij natuurontwikkeling. De leidsters weten wat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en passen dit toe. Beide leidsters zijn echter niet op de hoogte van wat er nog meer mogelijk is op het gebied van natuur en milieu en zijn ook niet op de hoogte van het aanbod van het ANMEC. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 18

19 Motivationeel De leidsters bezitten de kennis, vaardigheden en ervaring om kinderen in deze leeftijdscategorie op een speelse manier te motiveren voor (taal)activiteiten. Ze geven zelf ook aan dat ze op het gebied van taalontwikkeling duidelijk resultaat zien bij de kinderen, wat ze erg motiveert. Beide leidsters geven aan dat ze natuurbeleving een erg belangrijk onderdeel vinden in de ontwikkeling van kinderen, wat ook de reden is dat ze er al veel aandacht aan besteden. Ze zijn erg enthousiast over deze mogelijkheid om natuur- en milieueducatie nog verder te ontwikkelen in hun programma, door middel van ons ontwerp. Attitude De leidsters hebben een positieve en open houding ten opzichte van nieuwe dingen. Beiden waren al werkzaam op de peuterspeelzaal voordat het VVE taalprogramma werd ingevoerd en hebben dit dus geheel meegemaakt. Ze hebben dit als iets positiefs ervaren en zien duidelijke ontwikkeling bij de kinderen. Beide leidsters geven ook aan dat ze graag nieuwe dingen leren en ontdekken, het liefst met een korte voorbereidingstijd. Dit geldt ook voor natuur- en milieueducatie. Zoals al eerder beschreven zien de leidsters het belang van vroege natuur- en milieueducatie voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze staan dan ook open voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Sociaal & interactief De leidsters zijn gewend sociaal en interactief samen te werken met verschillende mensen en instanties. Als eerst werken ze effectief met elkaar samen en communiceren ze veel met elkaar. Omdat ze duidelijk verschillende taken hebben vullen ze elkaar aan, zowel bij de begeleiding van de kinderen als bij het evalueren van kinderen en het registreren van hun werk. Voor elk kind wordt een dossier bijgehouden, waarover contact is met de GGD. De ouders van de kinderen zijn hiervan op de hoogte. Een aantal keer per jaar krijgen de leidsters bezoek van de onderwijsinspectie. De leidsters werken daarnaast met de methode Piramide van CITO. Hierbij moet elk onderdeel voor elk kind geregistreerd worden. Om te controleren of het VVE taalprogramma goed wordt uitgevoerd, komt ook de VVE inspectie een aantal keer per jaar langs. Een goede communicatie is hierbij belangrijk. Ook is er veel contact tussen de leidsters en de ouders van de kinderen. De (taal)resultaten van de kinderen worden met de ouders besproken. Daarnaast krijgen de ouders themaboekjes mee naar huis, om ook zelf met hun kinderen taal te oefenen. Ouders worden daarnaast ook betrokken bij andere activiteiten en helpen mee materialen te verzamelen. De leidsters geven aan dat ze graag met het ANMEC willen samenwerken en gebruik willen maken van hun aanbod, om zo natuur- en milieueducatie in hun programma verder te ontwikkelen. In het volgende schema worden de kinderen van peuterspeelzaal Bon Bini geanalyseerd op de kenmerken: algemeen, persoonlijk, cultureel, specifiek, cognitief, metacognitief, motivationeel & attitude, sociaal & interactief, affectief & emotioneel, persoonlijkheid, fysiek en motorisch. Daarnaast zijn ook de kenmerken taal en natuur opgenomen. Hier wordt dieper op in gegaan omdat wij de ontwikkeling van de kinderen op dit gebied van belang achten voor deze opdracht. Omdat aangesloten wordt bij het VVEprogramma van de peuterspeelzaal is de taalontwikkeling van peuters van belang en omdat ontworpen wordt voor het AMNEC is de natuurontwikkeling van peuters belangrijk. Bij alle karakteristieken (op algemeen en persoonlijk na) wordt ingegaan op kennis, vaardigheid en/of ervaring die de kinderen bezitten. Voor het beschrijven van de ontwikkeling van de kinderen bij de verschillende kenmerken wordt gebruik gemaakt van verschillende literatuur, waaronder het Pedagogisch Kader kindercentra 0-4 jaar. In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 19

20 TABEL 1.6 Doelgroepanalyse kinderen Bon Bini Algemeen De dertien kinderen van peuterspeelzaal Bon Bini in Amsterdam. Persoonlijk Sekse jongens (7) en meisjes (6) Leeftijd tweeënhalf t/m vier jaar Cultureel Specifiek Cognitief De kinderen hebben een verschillende culturele afkomst. De voorkomende culturele achtergronden onder de kinderen op de peuterspeelzaal zijn: Chinees, Grieks, Marokkaans, Pakistaans en Surinaams. De meerderheid van de kinderen spreekt Nederlands als tweede taal. De kinderen gaan vier ochtenden per week naar peuterspeelzaal Bon Bini. Ze wonen in de omgeving van de peuterspeelzaal. Bij alle kinderen is, mede vanwege hun culturele afkomst, sprake van een taalachterstand. Op peuterspeelzaal Bon Bini worden ze speciaal begeleid in hun Nederlandse taalontwikkeling. Ontwikkeling Peuters (30 maanden - 48 maanden) zitten in een opwindende periode waarbij ze steeds allerlei nieuwe dingen ontdekken. Ze kunnen nog niet goed onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Een peuter wordt geconfronteerd met uitdagingen, conflicten, angsten, en leert nieuwe lichamelijke en sociale vaardigheden (Van Eijkeren, 2005). De peuter heeft een groeiend taalvermogen en leert verschillende standpunten zien. Hij of zij krijgt inzicht in afbeeldingen, symbolen, getallen, en woorden. Leerrijke ervaringen zijn belangrijk, zodat kinderen begrip voor hun eigen belevingswereld en de wereld om hen heen kunnen opbouwen. Peuters zijn nog steeds wisselend in hun ontwikkelingstempo; ze gaan dan weer ineens met sprongen vooruit en staan dan weer een poosje stil of vallen even terug. Ze leren steeds beter om te gaan met veranderingen en onverwachte gebeurtenissen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat leidsters oog hebben voor individuele en culturele verschillen tussen de kinderen en ouders (Singer, E. & Kleerekoper, L., 2009). Peuters: herkennen patronen en regels in de wereld. dit moedigt hen aan om vragen te stellen en te reageren op onzin en humor; krijgen een groeiende mogelijkheid om het gezin, thuis en kindercentrum te zien in het perspectief van de groter wordende wereld; krijgen nieuwe mogelijkheden zoals omgaan met symbolen, voorstellingen, creativiteit, muziek, woordspelletjes en getallen; ontwikkelen taal en rekenkundige vaardigheden; ook inzicht in begrippen, oorzaak/gevolg, verbale expressie en ontdekkingen in de fysieke en sociale wereld; ontwikkelen een beter geheugen en kunnen daarom verhalen vertellen, complexere situaties oplossen, langer met iets bezig zijn en zijn meer gericht nieuwsgierig (Singer, E. & Kleerekoper, L., 2009). Manier van leren Peuters ontwikkelen zich en leren door: actief leren en totale betrokkenheid (holisme); leren door uitproberen en ontdekken; spelend leren; kijken en imiteren; leren door herhalingen, scriptkennis en rituelen; leren op eigen tempo en eigen wijze; meehelpen en leren door meedoen; woorden geven aan ervaringen; ervaringen op verschillende manieren uiten en vormgeven (Singer, E. & Kleerekoper, L., 2009). In opdracht van: het Amsterdams Natuur- en Milieu en Educatie Centrum Pagina 20

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie