Profiel Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2012"

Transcriptie

1 Profiel Ik ben eigenaar van Bureau Ben Venneman. Sinds 18 jaar ben ik actief als trainer, adviseur en ontwerper van methodieken en (her)inrichting van samenwerking in gezondheidszorg en onderwijs. Met mijn brede ervaring ben ik adviseur en gesprekspartners voor Raden van Bestuur, directies en managers, beleidsmedewerkers van gemeenten, projectleiders. Mijn kwaliteiten liggen in het ontwikkelen en doordenken van nieuw beleid en bedrijfsconcepten. En vertaal dat naar modellen en werkprocessen, waarbij zelfregie en zelfbepaling van de cliënt of cliëntengroepen en de professionals centraal staan. Inmiddels heb ik een stevig netwerk ontwikkeld van bureaus en zzp-ers, waarmee wordt samengewerkt aan innovaties in zorg, welzijn en samenlevingsopbouw. Innovaties gericht op onder andere ICT toepassing ( C3: ketenregiesoftware en netwerkmethodiek), bewonergestuurde wijkontwikkeling ( Kees Onderwater: Mötemodel), sociale wijkteams ( Kees Bartelds: training casemanagers, zorgcoördinatoren) Bureau Ben Venneman richt zich op beleid ontwikkelen en het ontwikkelen, ontwerpen en borgen/verankeren en van methodieken in een breed gebied van (geestelijke) gezondheidszorg en (speciaal) onderwijs. Op basis van een beschreven methodiek wordt in de implementatiefase een training uitgevoerd om de deelnemers de basisprincipes, vaardigheden en methodische instrumenten aan te leren. De training heeft als expliciet doel het collectief en contextueel leren en de taakverbondenheid in teamverband te stimuleren. Bureau Ben Venneman heeft inmiddels methodieken ontworpen en geïmplementeerd op het gebied van sociaalpsychiatrische wijkhulpverlening, methodiek voor een crisisdienst, methodiek voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen/ Praktijkondersteuners in GGZ werkzaam in eerstelijns GGZ en een specifieke onderwijsmethodiek voor de combinatie SBO-school en Cluster 4 kinderen. Persoonlijke gegevens: Naam: B.J.M. Venneman ( Ben) Geboren: Woonplaats: Gouda mobiel: W: Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2012: Training team Maatschappelijk werkers, Kwartier Zorg en Welzijn, Hoogezand. Titel: Casemanagemen: Regie nemen en samenwerken Training Kernteams Kinderen tellen Mee en OGGZ, Kwartier Zorg en Welzijn, Hoogezand. Titel: Casemanagemen: Regie nemen en samenwerken Onderzoek Centram, Maatschappelijke Dienstverlening te Amsterdam. Onderzocht wordt op welke wijze Basis GGZ gekoppeld kan worden aan het aanbod van een sociaal team in de wijk ( Oostelijke Binnenstad); opdracht samen met Bureau Kees Onderwater Studiedag Cluster IV team Ambelt, te Deventer: opfrisdag rondom het werken met het model WKS in het onderwijs Diverse trainingen op het gebied van werken in een lokaal OGGZ-netwerk, zowel de coördinatoren als de netwerken zelf.

2 TOP coaching: een unieke aanpak voor het begeleiden van ontspoorde Marokkaanse jongeren in Gouda. Hafid El Ousrouti heeft een TOP coachingsprogramma ontwikkeld en samen met hem ben ik de aanpak methodisch en theoretisch aan het onderbouwen. Training Housing First, voor ACT team en COCON medewerkers te Hilversum; een interactieve training gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen methodiek gebaseerd op housing First principes, contextueel werken en zelfregie van cliënten Speciaal Basisschool Oostvogel, te Gouda: begeleiden en coaching van directie, borgingsgroep WKS en Bouwcoördinatoren. Basisschool Goudakker, te Gouda: begeleiden en coaching van directie, team, Ontwerpgroep WKS. Visieontwikkeling en ontwikkelen en schrijven van kwaliteitsdocument GGZ Eindhoven: samen met ontwerpgroep Model WKS ( Willem Kleine Schaars) ontwerpen en beschrijven van de methodiek, gebaseerd op het model WKS in de Divisie Kind en Jeugdpsychiatrie Ervaring en projecten Gemeente Bernisse Project ter ondersteuning van de onderwijsketen bij zorgkinderen; hoe krijgt de afstemming en samenwerking tussen ouders, school, ZAT-tem en CJG vorm en inhoud. Ik heb het evaluatieonderzoek uitgevoerd gemeenten Achterhoek Een jaartraject tbv implementatie van het werken met lokale signaleringsnetwerken in de 8 gemeenten; training coördinatoren, begeleiden van werkwijze casusoverleggen, beschrijven van werkwijze en methodiek, advisering Stuurgroep OBS de Oostvogel, te Gouda Een jaartraject, visieontwikkeling, beleid ontwikkelen, organiseren en uitvoeren op het gebied van gedrag en communicatie met zorgleerlingen ( oa toepassing van GIP model) 2010 Orbis GGZ Sittard Studiedag met als thema model WKS en begeleiding cliënten in een hostel POH-GGZ training voor Archiatros Arnhem Training en intervisie voor POH-GGZ functionarissen in huisartsenpraktijken in regio Arnhem/Apeldoorn; context en oplossingsgerichte training, ism Adrie de Leeuw Thuiszorgorganisatie Bureau SPV te Hengelo Jaartraject, visieontwikkeling, beleidsadvisering, methodiekontwikkeling Power in gezinnen ( speciale methodiek voor het werken met gezinnen in complexe situaties), projectplan schrijven Mersin ( Turkse plaats waar thuiszorg wordt gerealiseerd), het ontwikkelen en beschrijven van de opleiding Verzorgende OGGZ - Diverse projecten bij GGD-en Rotterdam. Spijkenisse en Dordrecht gericht op het ontwikkelen en invoeren van lokale zorgnetwerken. Inclusief training, methodiekintervisie, implementatiebegeleiding en beschrijven van de lokale OGGZ netwerk methodiek en werkprocessen

3 RIBW Twente, Hengelo - Teamtraining oplossingsgerichte gespreksmethodiek als aanvulling op werken met model WKS - Beschrijven van toepassing model WKS in de organisatie en woonbegeleiding: Herstel door Zelfbepaling ROC, afdeling SAW, Almelo - Training Oplossingsgericht coachen door docenten 2007 Trimbosinstituut, project LAKS - Inrichtingsplan landelijk trainingsaanbod in kader van Doorbraakproject Schizofrenie 2006 GGZ instelling Rivierduinen/locatie Zoetermeer - training en methodiekbeschrijving Huisartsenconsultatie door SPV-en 2006 GGZ instelling Zuidoost Drenthe - Methodiektraject: team Crisisdienst en team Huisartsconsultatie - beschrijven functieprofiel - uitvoeren van deskundigheidsbevordering en training 2006 Stedelijk Dalton College Zutphen - Managementondersteuning directie en advisering mbt ontwikkeltraject bovenbouw team 2005 Zozijn; instelling verstandelijk gehandicapten Wilp/Zutphen - individuele coaching - Coachingstraject team Fysiotherapie, lokatie Wilp WSNS Deventer, Cluster IV team - Workshops coaching - project methodiek Cluster IV onderwijs in SBO WSNS Gouda - coaching preventief ambulant begeleiders GGD Rotterdam, Cluster Persoonsgerichte Zorg - Managementadvisering - Cursus Contextueel werken ( Frans Boeckhorst) en begeleide intervisie 2004 Adhesie/Deventer: training invoering Functiewaarderingssysteem - Teamleiders: tweedaagse en follow up 2004 HBO-Raad/Sciencia - ontwikkelen en beschrijven van competentieset voor HBO Verpleegkunde, GGZ-differentiatie : Leergang Meervoudig systemisch werken; Twenteborgziekenhuis Almelo: - ontwikkelen leergang, voor SPV-en en AMW-ers; samen met I. Kockmann, systeemtherapeut. - samenvoegen systeemtherapie en oplossingsgericht werken - uitvoeren van de Leergang ism I. Kockmann

4 : Model Willem Kleine Schaars: - verzorgen van training diverse teams ( RIBW Twente, Hengelo; Mediant, Enschede, Verpleeghuis Heemskerk) - methodiekontwikkeling en ontwikkeling onderwijsmodel in Speciaal basisonderwijs Deventer - Advisering directie Middelbare school over toepassing van model WKS als communicatiestructuur: gericht op leerlingen en teams - organisatieadvisering managementondersteuning diverse velden - praktijkonderzoek ism Saxionhogeschool, afdeling Mens & Maatschappij : Beroepsdeelprofiel Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige; NVSPV Beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige; NVPV/STIP - onderzoeken en screening literatuur - schrijven en redigeren van teksten - organiseren van legitimatierondes op verenigingsniveau 2003 : Opleiding GGZ-Gespecialiseerd Verpleegkundige ( Saxion-Adhesie) - ontwikkelen 2 modules Preventie en Consultatie - uitvoeren van 2 modules, lesgroep senior verpleegkundigen Adhesie Opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist - begeleiden van studenten GGZ-VS bij het afstudeertraject - schrijven van competentieprofiel GGZ-VS ( ) Begeleiden teamdagen/ studiedagen: - Teamjaarplan. Team Vangnet en Advies GGD Zuidhollandse Eilanden ( ) - Ambulant team Meerkanten, Ermelo (2005) - Studiemiddag NVSPV: Sociale Psychiatrie en Presentie ism Andries Baart (2005) - Bemoeizorg team VIA, GGD Zwolle - Genootschap Verpleegkundig Specialist GGZ - Zwolse Poort, RVE Steenwijk-Kampen- Raalte - Saxion Hogeschool, Instituut Organisatie, Recht en Bestuur, team Management, Economie en Recht - Paulus Potterteam, Altrecht, lokatie RPC Nieuwegein Activiteiten: ontwikkelen concept teamdag/studiedag uitvoeren teamdag: analyse van doelgroep en teamcommunicatie opstellen verbetertraject formuleren deskundigheidsbevorderingsbeleid per team inventarisering teamvorming in relatie tot onderwijsvernieuwing begeleiden management ( ontwikkelen scholingsplan als afgeleide van strategisch beleid organiseren en uitvoeren teammiddag: thema: omgaan met afspraken : coachingstrajecten - verschillende actuele individuele coachingstrajecten, onder andere directeuren SBO en BO - coaching Vakgroep Fysiotherapie, locatie Wilp (2005) - begeleide intervisie: team consultatieverpleegkundigen GGNet Warnsveld ( 2006) - training en coaching teamleiders Adhesie, invoering functiedifferentiatie V&V

5 (2004) - begeleiden van leidinggevenden: middle en hoger management ( HBO, GGZinstelling en RIBW) - begeleiden van werknemers, o.a. HBO-docenten, lokatie hoofd SBO-school receptieteam GGZ instelling - Altrecht, RPC Zeist: coaching 3 ACT-teams in Ambulant Diensten Centrum - Begeleide intervisie B-verpleegkundigen in de functie van consultatiegever in Verzorgings- en verpleeghuis : Methodiekprojecten - Methodiek Complexe gezinnen, Power in gezinnen, Bureau SPV, Hengelo Methodiek lokale OGGZ netwerken, GGD Spijkenisse ( Roerige Oevers en Dordrecht (Ziende ogen) Methodiek POH-GGZ en methodiek Crisisdienstmedewerker van GGZ Zuidoost Drenthe, Emmen ( ) - Methodiek en organisatieontwikkeling: Speciaal Basis Onderwijs, Cluster 4 kinderen ( ) - Methodiek Individuele OGGZ, GGD Rotterdam ( ) - Methodiek SPV in de Wijk, Mentrum Amsterdam ( ) - SPV in de 1 e lijn in huisartspraktijk, Rijngeestgroep, Leiden ( 2004) - Opname en detoxafdelingen TACTUS, vestigingen in Zutphen en Enschede ( ): protocollen en visieontwikkeling - Altrecht, Casemanagement Nieuwegein e.o., Nieuwegein - SPV in de 1 e lijn bij de huisarts, Symforagroep, RIAGG Hilversum Activiteiten: begeleiden van projectgroepen ontwikkelen verpleegkundige visie, (multidisciplinaire) teamvisie ontwikkelen verpleegkundige protocollen schrijven en redactie teksten en documenten ontwerpen en beschrijven van protocolkader uitvoeren van literatuuronderzoek ontwikkelen van implementatieplan visie en protocollen geven van intervisie aan team casemanagers spv-en ontwikkelen competentieprofiel SPV in de eerste lijn beleidsadvisering management schrijven van artikel 2002 : Tweedaagse training Presentiebenadering i.s.m. Andries Baart en Doortje Kal, - ontwikkelen training - organiseren van de training - begeleiden training 2002 : Consultatietraining b- verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen, RIAGG/GGNet, Zevenaar-Warnsveld - ontwikkelen training consultatie - uitvoeren van training - adviseren management voor verbetertraject 2002 : Ontwikkelen en schrijven beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundige, opdrachtgever Nederlandse Vereniging Psychiatrisch Verpleegkundige

6 en Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrie - ontwerpen van landelijk format - begeleiden landelijke klankbordgroep - schrijven teksten - redactie van definitieve tekst 2001 : workshop als onderdeel driedaagse training voor spv-en, Schizofrenie in beweging, Lilly ( Terschelling), ism Gerard Lohuis 2001 : training en adviestraject; 1 e lijnconsultatie door SPV-en, RIAGG Almelo - verzorgen van een 1-daagse training Consultatie - adviseren van management, inrichting consultatieproject 2001 : Coaching Bemoeizorgteam Janusproject, Mediant Enschede - voeren van teamcoachingsgesprekken - ontwerpen van verbetertraject : Invoering verpleegkundig model Neuman Systems model: Zwolse Poort, RVE Steenwijk-Kampen-Raalte, opname en crisisafdeling - ontwikkelen projectplan - begeleiden seniorverpleegkundigen - opzetten en uitvoeren van scholingsplan - ontwerpen en beschrijven verpleegkundige visie - ontwerpen en beschrijven van therapeutisch afdelingsmilieu op basis van het NSM. - Begeleiden van intervisiegesprekken Andere functies : Docent Saxion Hogeschool Enschede, Academie Gezondheidszorg - leiding geven aan project Curriculumherziening MGZ-GGZ - ontwerpen van structuur, inhoud en werkwijze van MGZ-GGZ - supervisie geven - lesgeven aan opleiding MGZ-GGZ en GGZ-GV - vertegenwoordigen van Academie en MGZ-GGZ in landelijke platforms - ontwikkelen curriculum GGZ-Gespecialiseerd Verpleegkundige, ism GGZinstelling Adhesie, Deventer : Manager contractactiviteiten, Transferpunt Gezondheidszorg Opleidingen ( samenwerkingsverband met Hogeschool Windesheim), Hogeschool Enschede, Academie Gezondheidszorg - coördineren van het Transferpunt Gezondheidszorg Opleidingen - acquireren en het ontwikkelen van netwerk - ontwikkelen en geven van trainingen - uitvoeren van praktijkgericht onderzoek - begeleiden van teams op het gebied van visievorming, ontwikkelen en implementeren van methodieken - begeleiden van projectteams vanuit expertise in projectmatig werken - ontwikkelen van landelijke Leergang Transmuraal Werken voor verpleegkundigen - organiseren 1 e Nationale Congres Verpleegkunde in de GGZ, Reehorst in Ede)

7 Stafdocent Voortgezette Opleiding Gezondheidszorg, richting Geestelijke Gezondheidszorg, Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht - begeleiden van project: Ontwikkelen en implementatie Landelijke VO- Psychiatrisch Verpleegkundige - begeleiden groepen studenten; mentorschap, PGO-onderwijs - supervisie geven - trainingen ontwikkelen en uitvoeren - uitvoeren van projectmanagement, gericht op onderwijsvernieuwing - coördineren van VO-PV en VO-SPV ( interim) - deelnemen aan landelijke platforms en werkgroepen op het gebied van sociale psychiatrie en GGZ-verpleegkunde - organiseren van studiedagen Bijzondere opdrachten: - schrijven van het functieprofiel Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, voor de Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (1998) - deelnemen aan project Ontwikkeling van Opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist ( ) - deelnemen aan het Stichtingsbestuur GGZ-Verpleegkundig Specialist ( ) - schrijven van Contourennota: Landelijk Document voor het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkundigen in de ggz (COOV) - leiding geven aan invoeringsplan Verpleegkundig Model Peplau, Mentrum SPDC Centrum Oud/West Amsterdam - verzorgen van teamdagen voor verpleegkundige teams in GGZ-instellingen - meewerken in project Invoering Zorgdossier in Verpleeghuis Sammersbrug In Rijswijk - verzorgen van lezingen functies - Sociaal psychiatrisch verpleegkundige ( ), Riagg Zwolle, - Riagg Almelo en APZ Het Groot Graffel, Warnsveld - Psychiatrisch verpleegkundige ( ), APZ Het groot Graffel, Warnsveld Opleiding : 1 jarige Masterscourse, Verdieping Oplossingsgerichte Therapie: indirecte en Ericksonsiaaanse methodieken : 1 jarige Masterscourse Solution Focused Therapy; speciaal voor coaches en trainers; Fontys Hogeschool en Saxion Hogeschool : Verplegingswetenschappen/Masters of Science Degree in Nursing te Utrecht/Cardiff 1992 : Didactische opleiding HBO-docenten, 1e graads certificaat Faculteit Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht : Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie, richting GGZ, Utrecht : opleiding MGZ-GGZ te Hengelo: opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige : Opleiding B-verpleegkundige, te Deventer : HAVO te Deventer : MAVO te Raalte

8 Cursussen 2001 : Training Advieswerk ( 5-daagse) ( Saxion Hogeschool Enschede) 1995 : Interne cursus Projectmatig werken ( Hogeschool Utrecht) : cluster van workshops gericht op gezinsbegeleiding (Nagy, intergenerationele gezinstherapie) Daarnaast symposia, korte trainingen en workshops gevolgd: competentiemanagement, persoonlijke ontwikkeling, Zijnsgeoriënteerde Psychotherapie, coaching en supervisie geven, communicatietraining Lidmaatschappen - V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige - International Neuman System Model Association - Strategiegroep Sociale Psychiatrie - Sigma Thetau, afdeling Nederland - Landelijke werkgroep Presentiebenadering ism Andries Baart - Vanaf 2005 Lid Sprekerspool Presentie benadering Publicaties 2010 Publicatie ism Movisie; landelijk functiebeschrijving Netwerkregisseur; op weg naar een landelijke standaard ( download: of ) 2010 Publicatie ism Movisie: in samenwerking met Vakgroep OGGZ (GGD Nederland) en Movisie een rapport geschreven over koppeling van ketens: december 2010: Naar robuuste netwerken; ketenoverstijgende samenwerking OGGZ/Huiselijk Geweld/ Jeugd/Veiligheid) 2010 Boek Ketensamenwerking; duurzaam werken in ketens en netwerken; Hardjono, van Brakel en Kroon. hoofdstuk De contextuele benadering: achtergrond en werkwijze; Boek Sociale Psychiatrie; visie, theorie en methoden van een maatschappij georiënteerde psychiatrie ) red. I van der padt en B. Venneman) 2009 Boek: Prachtige praktijken van lokale OGGZ netwerken, Uitgave VOLON, samenwerking Movisie en Bureau Ben Venneman 2009 Boek: Lesgeven aan Cluster IV kinderen, een uitgebreide beschrijving van het WKSmodel en de onderwijsmethodiek, waarbij zelfbepaling centraal staat, binnen de Ambelt in Deventer 2009 Boek Rafelige Randen de Rotterdamse methodiek voor lokale Zorgnetwerken; herijkte versie, uitgave GGD Rotterdam 2009 Boek Herstel door zelfbepaling; leidraad voor methodisch werken in een RIBW Instelling, uitgave RIBW Twente, Hengelo 2008 Artikel: Schoenmaker blijf bij je leest, In Sociale Psychiatrie, 27 e jaargang, nr 87, augustus 2008, p. 7-14

9 2006 Boek Methodiek Wijkhulpverlening, ism GGZ instelling Mentrum Amsterdam 2005 Artikel: SPV op koers; prelude op de toekomst, In Sociale Psychiatrie, 24 e jaargang, nr 76, augustus 2005, p Boek Rafelige Randen ; Individuele OGGZ, visie, uitgangspunten en methodiek ism GGD, Cluster Persoonsgerichte Z0rg 2004 Boek Sociale Psychiatrie ( red. Strategiegroep Sociale Psychiatrie) 2004 Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkunde, uitgave AVVV/NVPV en STIP 2004 Beroepsdeelprofiel SPV, uitgave AVVV/ NVSPV/Eindhoven 2003 Artikel: Consultatie door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartspraktijk: een black box of toch niet? In: Sociale Psychiatrie, NVSPV, jaargang 22, nr 68, p Artikel: Opleiden in de kern van de Sociale Psychiatrie, In Sociale Psychiatrie, 21 e jaargang, nr 63, april, p Mede auteur boek Neuman Systems model (Van Gorcum Verberk en De kuiper), Hoofdstuk 6 De gecreëerde omgeving 2002 Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundige; NVPV en STIP uitgeverij Kavannah/Emmen 2002 Artikel: De implementatie van het Peplau-model, In: TVZ, nr3, p ; samen met Pauline Seignette 2002 Artikel: Het verpleegkundig model van Peplau, In: TVZ, nr 3, p ; samen met Pauline Seignette 2001 Artikel: Door vragen wordt men wijs; een model ter bevordering van de eigen methodiekontwikkeling, In: Sociale Psychiatrie, 20 e jaargang, nr 62, december, p. 6-16; samen met Marjon Arends; Themanummer Reflectieve praktijkvoering 2001 Artikel: Sociale psychiatrie als referentiekader voor de sociaal psychiatrische verpleegkunde, In: Sociale Psychiatrie, 20 e jaargang, nr. 61, september, p. 7-16; samen met Ivonne van der Padt; Themanummer Tussenstand in een vernieuwende Sociale Psychiatrie 2000 Artikel: Gecreëerde omgeving en verplegen: een reflectief ervaringsproces, In: Sociale Psychiatrie, 19 e jaargang, nr 58, november, p ; Themanummer Onderbouwen van een ambacht 2000 Artikel: Werken met werkelijkheden is verbinden van werelden, In: Sociale Psychiatrie, 19 e jaargang, nr 58, november, p. 7 16; Themanummer Onderbouwen van een ambacht 1998 Contourennota, landelijk rapport van het COOV (mede-auteur) 1998 Beroepsprofiel SPV, uitgave NVSPV/Eindhoven

Onderwijsmanagement (UvA)

Onderwijsmanagement (UvA) Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: Ruth de Baat Adres: Lindengracht 239 1015 KH Amsterdam www.ruthdebaat.nl Mobiel: 06-22109014 Email: debaat@xs4all.nl Geboortedatum: 16-03-1953 te Amsterdam

Nadere informatie

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013

xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 xpertisegebied sociaal psychiatrische verpleegkundige Conceptversie 3. November 2013 BIJLAGE IV Ledenvergadering V&VN-SPV 20 november 2013 In opdracht van het bestuur V&VN-SPV: J. Boon J. Derks HVA 5-11-2013

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg

Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg Inhoudelijke en strategische verkenning master Jeugdzorg Eindrapportage Katja van Vliet (Verwey-Jonker Instituut) Nico van Tol (Hogeschool Leiden) Utrecht/Leiden, april 2007 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Behoeften

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is.

2009-2010 ITIP, Instrument voor Hulp, 2 jarige opleiding over werken met wat er is. Curriculum Vitae Personalia Naam: drs. Petronella Hedwig (Nelly) Galama Geboortedatum: 25 april 1960 Geboorteplaats: Blauwhuis (Fr.) Adres: Van Ruisdaelstraat 62 Woonplaats: 6814 KZ Arnhem Telefoon: 026-4465104

Nadere informatie

Trainingsbureau Agressietrainingen. opgesteld ten behoeve van. Veiligezorg in ziekenhuizen

Trainingsbureau Agressietrainingen. opgesteld ten behoeve van. Veiligezorg in ziekenhuizen Trainingsbureau Agressietrainingen opgesteld ten behoeve van Veiligezorg in ziekenhuizen m.m.v. Paul van Esveld, Trainingsbureaus agressietrainingen Achtergrond Bij de ziekenhuizen die meedoen aan Veiligezorg

Nadere informatie

CV Mei 2015. Beleidsadviseur. Inzetbaar als: Psychometrisch analist. Begeleidingskundige. Begeleider familie- en organisatieopstellingen

CV Mei 2015. Beleidsadviseur. Inzetbaar als: Psychometrisch analist. Begeleidingskundige. Begeleider familie- en organisatieopstellingen CV Mei 2015 Naam: John Sas Inzetbaar als: Beleidsadviseur Docent Intervisor Projectleider Psychometrisch analist Onderzoeker Begeleidingskundige Coach Dagvoorzitter Loopbaanbegeleider Supervisor Trainer

Nadere informatie

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Bijlage 1: Vragenlijst: Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Actieplan professionalisering in de jeugdzorg deelproject 4 Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief VRAGENLIJST HBO-raad

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Vakkundig VAKWERK. Symposium 9 juni 2006. Locatie. Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Hogeschool Windesheim. Campus 2-6. Zwolle

Vakkundig VAKWERK. Symposium 9 juni 2006. Locatie. Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Hogeschool Windesheim. Campus 2-6. Zwolle Vakkundig VAKWERK Symposium 9 juni 2006 Federatie Vaktherapeutische Beroepen Locatie Hogeschool Windesheim Campus 2-6 Zwolle U kunt zich inschrijven voor Vakkundig Vakwerk via de speciale symposium website:

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Herbeoordeling, beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Herbeoordeling, beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Herbeoordeling, beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2014 2/35 NQA Hogeschool Rotterdam: Herbeoordeling

Nadere informatie

Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod

Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod TNO-rapport KvL/GB 2010.041 Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden Eindrapportage Katja van Vliet Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier April 2009 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2.

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor opleiding Verpleegkunde CROHO-34560 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding verpleegkunde is geaccrediteerd van 1 januari 2007

Nadere informatie

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014

Scholingsgids. Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids Utrecht, 7 november 2014 Scholingsgids versie 7 november 2014 Inleiding Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 7 Richting en ruimte scholing branche

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

Onderwijs Netwerk Ondernemen projecten 2009

Onderwijs Netwerk Ondernemen projecten 2009 Onderwijs Netwerk Ondernemen projecten 2009 www.onderwijsonderneemt.nl Voorwoord Namens het team Onderwijs en Ondernemen ben ik blij dat ik u dit boekje kan aanbieden. Een boekje met daarin 28 Onderwijs

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: van t Hoff Voornaam: Annelies Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11 Postcode: 9561 LJ Woonplaats: Ter Apel Telefoon: 06 22427418 E-mail: info@anneliesvanthoff.nl

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie