Profiel Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2012"

Transcriptie

1 Profiel Ik ben eigenaar van Bureau Ben Venneman. Sinds 18 jaar ben ik actief als trainer, adviseur en ontwerper van methodieken en (her)inrichting van samenwerking in gezondheidszorg en onderwijs. Met mijn brede ervaring ben ik adviseur en gesprekspartners voor Raden van Bestuur, directies en managers, beleidsmedewerkers van gemeenten, projectleiders. Mijn kwaliteiten liggen in het ontwikkelen en doordenken van nieuw beleid en bedrijfsconcepten. En vertaal dat naar modellen en werkprocessen, waarbij zelfregie en zelfbepaling van de cliënt of cliëntengroepen en de professionals centraal staan. Inmiddels heb ik een stevig netwerk ontwikkeld van bureaus en zzp-ers, waarmee wordt samengewerkt aan innovaties in zorg, welzijn en samenlevingsopbouw. Innovaties gericht op onder andere ICT toepassing ( C3: ketenregiesoftware en netwerkmethodiek), bewonergestuurde wijkontwikkeling ( Kees Onderwater: Mötemodel), sociale wijkteams ( Kees Bartelds: training casemanagers, zorgcoördinatoren) Bureau Ben Venneman richt zich op beleid ontwikkelen en het ontwikkelen, ontwerpen en borgen/verankeren en van methodieken in een breed gebied van (geestelijke) gezondheidszorg en (speciaal) onderwijs. Op basis van een beschreven methodiek wordt in de implementatiefase een training uitgevoerd om de deelnemers de basisprincipes, vaardigheden en methodische instrumenten aan te leren. De training heeft als expliciet doel het collectief en contextueel leren en de taakverbondenheid in teamverband te stimuleren. Bureau Ben Venneman heeft inmiddels methodieken ontworpen en geïmplementeerd op het gebied van sociaalpsychiatrische wijkhulpverlening, methodiek voor een crisisdienst, methodiek voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen/ Praktijkondersteuners in GGZ werkzaam in eerstelijns GGZ en een specifieke onderwijsmethodiek voor de combinatie SBO-school en Cluster 4 kinderen. Persoonlijke gegevens: Naam: B.J.M. Venneman ( Ben) Geboren: Woonplaats: Gouda mobiel: W: Recente opdrachten en ontwikkelingen in 2012: Training team Maatschappelijk werkers, Kwartier Zorg en Welzijn, Hoogezand. Titel: Casemanagemen: Regie nemen en samenwerken Training Kernteams Kinderen tellen Mee en OGGZ, Kwartier Zorg en Welzijn, Hoogezand. Titel: Casemanagemen: Regie nemen en samenwerken Onderzoek Centram, Maatschappelijke Dienstverlening te Amsterdam. Onderzocht wordt op welke wijze Basis GGZ gekoppeld kan worden aan het aanbod van een sociaal team in de wijk ( Oostelijke Binnenstad); opdracht samen met Bureau Kees Onderwater Studiedag Cluster IV team Ambelt, te Deventer: opfrisdag rondom het werken met het model WKS in het onderwijs Diverse trainingen op het gebied van werken in een lokaal OGGZ-netwerk, zowel de coördinatoren als de netwerken zelf.

2 TOP coaching: een unieke aanpak voor het begeleiden van ontspoorde Marokkaanse jongeren in Gouda. Hafid El Ousrouti heeft een TOP coachingsprogramma ontwikkeld en samen met hem ben ik de aanpak methodisch en theoretisch aan het onderbouwen. Training Housing First, voor ACT team en COCON medewerkers te Hilversum; een interactieve training gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een eigen methodiek gebaseerd op housing First principes, contextueel werken en zelfregie van cliënten Speciaal Basisschool Oostvogel, te Gouda: begeleiden en coaching van directie, borgingsgroep WKS en Bouwcoördinatoren. Basisschool Goudakker, te Gouda: begeleiden en coaching van directie, team, Ontwerpgroep WKS. Visieontwikkeling en ontwikkelen en schrijven van kwaliteitsdocument GGZ Eindhoven: samen met ontwerpgroep Model WKS ( Willem Kleine Schaars) ontwerpen en beschrijven van de methodiek, gebaseerd op het model WKS in de Divisie Kind en Jeugdpsychiatrie Ervaring en projecten Gemeente Bernisse Project ter ondersteuning van de onderwijsketen bij zorgkinderen; hoe krijgt de afstemming en samenwerking tussen ouders, school, ZAT-tem en CJG vorm en inhoud. Ik heb het evaluatieonderzoek uitgevoerd gemeenten Achterhoek Een jaartraject tbv implementatie van het werken met lokale signaleringsnetwerken in de 8 gemeenten; training coördinatoren, begeleiden van werkwijze casusoverleggen, beschrijven van werkwijze en methodiek, advisering Stuurgroep OBS de Oostvogel, te Gouda Een jaartraject, visieontwikkeling, beleid ontwikkelen, organiseren en uitvoeren op het gebied van gedrag en communicatie met zorgleerlingen ( oa toepassing van GIP model) 2010 Orbis GGZ Sittard Studiedag met als thema model WKS en begeleiding cliënten in een hostel POH-GGZ training voor Archiatros Arnhem Training en intervisie voor POH-GGZ functionarissen in huisartsenpraktijken in regio Arnhem/Apeldoorn; context en oplossingsgerichte training, ism Adrie de Leeuw Thuiszorgorganisatie Bureau SPV te Hengelo Jaartraject, visieontwikkeling, beleidsadvisering, methodiekontwikkeling Power in gezinnen ( speciale methodiek voor het werken met gezinnen in complexe situaties), projectplan schrijven Mersin ( Turkse plaats waar thuiszorg wordt gerealiseerd), het ontwikkelen en beschrijven van de opleiding Verzorgende OGGZ - Diverse projecten bij GGD-en Rotterdam. Spijkenisse en Dordrecht gericht op het ontwikkelen en invoeren van lokale zorgnetwerken. Inclusief training, methodiekintervisie, implementatiebegeleiding en beschrijven van de lokale OGGZ netwerk methodiek en werkprocessen

3 RIBW Twente, Hengelo - Teamtraining oplossingsgerichte gespreksmethodiek als aanvulling op werken met model WKS - Beschrijven van toepassing model WKS in de organisatie en woonbegeleiding: Herstel door Zelfbepaling ROC, afdeling SAW, Almelo - Training Oplossingsgericht coachen door docenten 2007 Trimbosinstituut, project LAKS - Inrichtingsplan landelijk trainingsaanbod in kader van Doorbraakproject Schizofrenie 2006 GGZ instelling Rivierduinen/locatie Zoetermeer - training en methodiekbeschrijving Huisartsenconsultatie door SPV-en 2006 GGZ instelling Zuidoost Drenthe - Methodiektraject: team Crisisdienst en team Huisartsconsultatie - beschrijven functieprofiel - uitvoeren van deskundigheidsbevordering en training 2006 Stedelijk Dalton College Zutphen - Managementondersteuning directie en advisering mbt ontwikkeltraject bovenbouw team 2005 Zozijn; instelling verstandelijk gehandicapten Wilp/Zutphen - individuele coaching - Coachingstraject team Fysiotherapie, lokatie Wilp WSNS Deventer, Cluster IV team - Workshops coaching - project methodiek Cluster IV onderwijs in SBO WSNS Gouda - coaching preventief ambulant begeleiders GGD Rotterdam, Cluster Persoonsgerichte Zorg - Managementadvisering - Cursus Contextueel werken ( Frans Boeckhorst) en begeleide intervisie 2004 Adhesie/Deventer: training invoering Functiewaarderingssysteem - Teamleiders: tweedaagse en follow up 2004 HBO-Raad/Sciencia - ontwikkelen en beschrijven van competentieset voor HBO Verpleegkunde, GGZ-differentiatie : Leergang Meervoudig systemisch werken; Twenteborgziekenhuis Almelo: - ontwikkelen leergang, voor SPV-en en AMW-ers; samen met I. Kockmann, systeemtherapeut. - samenvoegen systeemtherapie en oplossingsgericht werken - uitvoeren van de Leergang ism I. Kockmann

4 : Model Willem Kleine Schaars: - verzorgen van training diverse teams ( RIBW Twente, Hengelo; Mediant, Enschede, Verpleeghuis Heemskerk) - methodiekontwikkeling en ontwikkeling onderwijsmodel in Speciaal basisonderwijs Deventer - Advisering directie Middelbare school over toepassing van model WKS als communicatiestructuur: gericht op leerlingen en teams - organisatieadvisering managementondersteuning diverse velden - praktijkonderzoek ism Saxionhogeschool, afdeling Mens & Maatschappij : Beroepsdeelprofiel Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige; NVSPV Beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige; NVPV/STIP - onderzoeken en screening literatuur - schrijven en redigeren van teksten - organiseren van legitimatierondes op verenigingsniveau 2003 : Opleiding GGZ-Gespecialiseerd Verpleegkundige ( Saxion-Adhesie) - ontwikkelen 2 modules Preventie en Consultatie - uitvoeren van 2 modules, lesgroep senior verpleegkundigen Adhesie Opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist - begeleiden van studenten GGZ-VS bij het afstudeertraject - schrijven van competentieprofiel GGZ-VS ( ) Begeleiden teamdagen/ studiedagen: - Teamjaarplan. Team Vangnet en Advies GGD Zuidhollandse Eilanden ( ) - Ambulant team Meerkanten, Ermelo (2005) - Studiemiddag NVSPV: Sociale Psychiatrie en Presentie ism Andries Baart (2005) - Bemoeizorg team VIA, GGD Zwolle - Genootschap Verpleegkundig Specialist GGZ - Zwolse Poort, RVE Steenwijk-Kampen- Raalte - Saxion Hogeschool, Instituut Organisatie, Recht en Bestuur, team Management, Economie en Recht - Paulus Potterteam, Altrecht, lokatie RPC Nieuwegein Activiteiten: ontwikkelen concept teamdag/studiedag uitvoeren teamdag: analyse van doelgroep en teamcommunicatie opstellen verbetertraject formuleren deskundigheidsbevorderingsbeleid per team inventarisering teamvorming in relatie tot onderwijsvernieuwing begeleiden management ( ontwikkelen scholingsplan als afgeleide van strategisch beleid organiseren en uitvoeren teammiddag: thema: omgaan met afspraken : coachingstrajecten - verschillende actuele individuele coachingstrajecten, onder andere directeuren SBO en BO - coaching Vakgroep Fysiotherapie, locatie Wilp (2005) - begeleide intervisie: team consultatieverpleegkundigen GGNet Warnsveld ( 2006) - training en coaching teamleiders Adhesie, invoering functiedifferentiatie V&V

5 (2004) - begeleiden van leidinggevenden: middle en hoger management ( HBO, GGZinstelling en RIBW) - begeleiden van werknemers, o.a. HBO-docenten, lokatie hoofd SBO-school receptieteam GGZ instelling - Altrecht, RPC Zeist: coaching 3 ACT-teams in Ambulant Diensten Centrum - Begeleide intervisie B-verpleegkundigen in de functie van consultatiegever in Verzorgings- en verpleeghuis : Methodiekprojecten - Methodiek Complexe gezinnen, Power in gezinnen, Bureau SPV, Hengelo Methodiek lokale OGGZ netwerken, GGD Spijkenisse ( Roerige Oevers en Dordrecht (Ziende ogen) Methodiek POH-GGZ en methodiek Crisisdienstmedewerker van GGZ Zuidoost Drenthe, Emmen ( ) - Methodiek en organisatieontwikkeling: Speciaal Basis Onderwijs, Cluster 4 kinderen ( ) - Methodiek Individuele OGGZ, GGD Rotterdam ( ) - Methodiek SPV in de Wijk, Mentrum Amsterdam ( ) - SPV in de 1 e lijn in huisartspraktijk, Rijngeestgroep, Leiden ( 2004) - Opname en detoxafdelingen TACTUS, vestigingen in Zutphen en Enschede ( ): protocollen en visieontwikkeling - Altrecht, Casemanagement Nieuwegein e.o., Nieuwegein - SPV in de 1 e lijn bij de huisarts, Symforagroep, RIAGG Hilversum Activiteiten: begeleiden van projectgroepen ontwikkelen verpleegkundige visie, (multidisciplinaire) teamvisie ontwikkelen verpleegkundige protocollen schrijven en redactie teksten en documenten ontwerpen en beschrijven van protocolkader uitvoeren van literatuuronderzoek ontwikkelen van implementatieplan visie en protocollen geven van intervisie aan team casemanagers spv-en ontwikkelen competentieprofiel SPV in de eerste lijn beleidsadvisering management schrijven van artikel 2002 : Tweedaagse training Presentiebenadering i.s.m. Andries Baart en Doortje Kal, - ontwikkelen training - organiseren van de training - begeleiden training 2002 : Consultatietraining b- verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen, RIAGG/GGNet, Zevenaar-Warnsveld - ontwikkelen training consultatie - uitvoeren van training - adviseren management voor verbetertraject 2002 : Ontwikkelen en schrijven beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundige, opdrachtgever Nederlandse Vereniging Psychiatrisch Verpleegkundige

6 en Vereniging Staffunctionarissen in de Psychiatrie - ontwerpen van landelijk format - begeleiden landelijke klankbordgroep - schrijven teksten - redactie van definitieve tekst 2001 : workshop als onderdeel driedaagse training voor spv-en, Schizofrenie in beweging, Lilly ( Terschelling), ism Gerard Lohuis 2001 : training en adviestraject; 1 e lijnconsultatie door SPV-en, RIAGG Almelo - verzorgen van een 1-daagse training Consultatie - adviseren van management, inrichting consultatieproject 2001 : Coaching Bemoeizorgteam Janusproject, Mediant Enschede - voeren van teamcoachingsgesprekken - ontwerpen van verbetertraject : Invoering verpleegkundig model Neuman Systems model: Zwolse Poort, RVE Steenwijk-Kampen-Raalte, opname en crisisafdeling - ontwikkelen projectplan - begeleiden seniorverpleegkundigen - opzetten en uitvoeren van scholingsplan - ontwerpen en beschrijven verpleegkundige visie - ontwerpen en beschrijven van therapeutisch afdelingsmilieu op basis van het NSM. - Begeleiden van intervisiegesprekken Andere functies : Docent Saxion Hogeschool Enschede, Academie Gezondheidszorg - leiding geven aan project Curriculumherziening MGZ-GGZ - ontwerpen van structuur, inhoud en werkwijze van MGZ-GGZ - supervisie geven - lesgeven aan opleiding MGZ-GGZ en GGZ-GV - vertegenwoordigen van Academie en MGZ-GGZ in landelijke platforms - ontwikkelen curriculum GGZ-Gespecialiseerd Verpleegkundige, ism GGZinstelling Adhesie, Deventer : Manager contractactiviteiten, Transferpunt Gezondheidszorg Opleidingen ( samenwerkingsverband met Hogeschool Windesheim), Hogeschool Enschede, Academie Gezondheidszorg - coördineren van het Transferpunt Gezondheidszorg Opleidingen - acquireren en het ontwikkelen van netwerk - ontwikkelen en geven van trainingen - uitvoeren van praktijkgericht onderzoek - begeleiden van teams op het gebied van visievorming, ontwikkelen en implementeren van methodieken - begeleiden van projectteams vanuit expertise in projectmatig werken - ontwikkelen van landelijke Leergang Transmuraal Werken voor verpleegkundigen - organiseren 1 e Nationale Congres Verpleegkunde in de GGZ, Reehorst in Ede)

7 Stafdocent Voortgezette Opleiding Gezondheidszorg, richting Geestelijke Gezondheidszorg, Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht - begeleiden van project: Ontwikkelen en implementatie Landelijke VO- Psychiatrisch Verpleegkundige - begeleiden groepen studenten; mentorschap, PGO-onderwijs - supervisie geven - trainingen ontwikkelen en uitvoeren - uitvoeren van projectmanagement, gericht op onderwijsvernieuwing - coördineren van VO-PV en VO-SPV ( interim) - deelnemen aan landelijke platforms en werkgroepen op het gebied van sociale psychiatrie en GGZ-verpleegkunde - organiseren van studiedagen Bijzondere opdrachten: - schrijven van het functieprofiel Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, voor de Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (1998) - deelnemen aan project Ontwikkeling van Opleiding GGZ-Verpleegkundig Specialist ( ) - deelnemen aan het Stichtingsbestuur GGZ-Verpleegkundig Specialist ( ) - schrijven van Contourennota: Landelijk Document voor het Centraal Orgaan Opleidingen Verpleegkundigen in de ggz (COOV) - leiding geven aan invoeringsplan Verpleegkundig Model Peplau, Mentrum SPDC Centrum Oud/West Amsterdam - verzorgen van teamdagen voor verpleegkundige teams in GGZ-instellingen - meewerken in project Invoering Zorgdossier in Verpleeghuis Sammersbrug In Rijswijk - verzorgen van lezingen functies - Sociaal psychiatrisch verpleegkundige ( ), Riagg Zwolle, - Riagg Almelo en APZ Het Groot Graffel, Warnsveld - Psychiatrisch verpleegkundige ( ), APZ Het groot Graffel, Warnsveld Opleiding : 1 jarige Masterscourse, Verdieping Oplossingsgerichte Therapie: indirecte en Ericksonsiaaanse methodieken : 1 jarige Masterscourse Solution Focused Therapy; speciaal voor coaches en trainers; Fontys Hogeschool en Saxion Hogeschool : Verplegingswetenschappen/Masters of Science Degree in Nursing te Utrecht/Cardiff 1992 : Didactische opleiding HBO-docenten, 1e graads certificaat Faculteit Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht : Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie, richting GGZ, Utrecht : opleiding MGZ-GGZ te Hengelo: opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige : Opleiding B-verpleegkundige, te Deventer : HAVO te Deventer : MAVO te Raalte

8 Cursussen 2001 : Training Advieswerk ( 5-daagse) ( Saxion Hogeschool Enschede) 1995 : Interne cursus Projectmatig werken ( Hogeschool Utrecht) : cluster van workshops gericht op gezinsbegeleiding (Nagy, intergenerationele gezinstherapie) Daarnaast symposia, korte trainingen en workshops gevolgd: competentiemanagement, persoonlijke ontwikkeling, Zijnsgeoriënteerde Psychotherapie, coaching en supervisie geven, communicatietraining Lidmaatschappen - V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige - International Neuman System Model Association - Strategiegroep Sociale Psychiatrie - Sigma Thetau, afdeling Nederland - Landelijke werkgroep Presentiebenadering ism Andries Baart - Vanaf 2005 Lid Sprekerspool Presentie benadering Publicaties 2010 Publicatie ism Movisie; landelijk functiebeschrijving Netwerkregisseur; op weg naar een landelijke standaard ( download: of ) 2010 Publicatie ism Movisie: in samenwerking met Vakgroep OGGZ (GGD Nederland) en Movisie een rapport geschreven over koppeling van ketens: december 2010: Naar robuuste netwerken; ketenoverstijgende samenwerking OGGZ/Huiselijk Geweld/ Jeugd/Veiligheid) 2010 Boek Ketensamenwerking; duurzaam werken in ketens en netwerken; Hardjono, van Brakel en Kroon. hoofdstuk De contextuele benadering: achtergrond en werkwijze; Boek Sociale Psychiatrie; visie, theorie en methoden van een maatschappij georiënteerde psychiatrie ) red. I van der padt en B. Venneman) 2009 Boek: Prachtige praktijken van lokale OGGZ netwerken, Uitgave VOLON, samenwerking Movisie en Bureau Ben Venneman 2009 Boek: Lesgeven aan Cluster IV kinderen, een uitgebreide beschrijving van het WKSmodel en de onderwijsmethodiek, waarbij zelfbepaling centraal staat, binnen de Ambelt in Deventer 2009 Boek Rafelige Randen de Rotterdamse methodiek voor lokale Zorgnetwerken; herijkte versie, uitgave GGD Rotterdam 2009 Boek Herstel door zelfbepaling; leidraad voor methodisch werken in een RIBW Instelling, uitgave RIBW Twente, Hengelo 2008 Artikel: Schoenmaker blijf bij je leest, In Sociale Psychiatrie, 27 e jaargang, nr 87, augustus 2008, p. 7-14

9 2006 Boek Methodiek Wijkhulpverlening, ism GGZ instelling Mentrum Amsterdam 2005 Artikel: SPV op koers; prelude op de toekomst, In Sociale Psychiatrie, 24 e jaargang, nr 76, augustus 2005, p Boek Rafelige Randen ; Individuele OGGZ, visie, uitgangspunten en methodiek ism GGD, Cluster Persoonsgerichte Z0rg 2004 Boek Sociale Psychiatrie ( red. Strategiegroep Sociale Psychiatrie) 2004 Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkunde, uitgave AVVV/NVPV en STIP 2004 Beroepsdeelprofiel SPV, uitgave AVVV/ NVSPV/Eindhoven 2003 Artikel: Consultatie door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartspraktijk: een black box of toch niet? In: Sociale Psychiatrie, NVSPV, jaargang 22, nr 68, p Artikel: Opleiden in de kern van de Sociale Psychiatrie, In Sociale Psychiatrie, 21 e jaargang, nr 63, april, p Mede auteur boek Neuman Systems model (Van Gorcum Verberk en De kuiper), Hoofdstuk 6 De gecreëerde omgeving 2002 Beroepsdeelprofiel GGZ-Verpleegkundige; NVPV en STIP uitgeverij Kavannah/Emmen 2002 Artikel: De implementatie van het Peplau-model, In: TVZ, nr3, p ; samen met Pauline Seignette 2002 Artikel: Het verpleegkundig model van Peplau, In: TVZ, nr 3, p ; samen met Pauline Seignette 2001 Artikel: Door vragen wordt men wijs; een model ter bevordering van de eigen methodiekontwikkeling, In: Sociale Psychiatrie, 20 e jaargang, nr 62, december, p. 6-16; samen met Marjon Arends; Themanummer Reflectieve praktijkvoering 2001 Artikel: Sociale psychiatrie als referentiekader voor de sociaal psychiatrische verpleegkunde, In: Sociale Psychiatrie, 20 e jaargang, nr. 61, september, p. 7-16; samen met Ivonne van der Padt; Themanummer Tussenstand in een vernieuwende Sociale Psychiatrie 2000 Artikel: Gecreëerde omgeving en verplegen: een reflectief ervaringsproces, In: Sociale Psychiatrie, 19 e jaargang, nr 58, november, p ; Themanummer Onderbouwen van een ambacht 2000 Artikel: Werken met werkelijkheden is verbinden van werelden, In: Sociale Psychiatrie, 19 e jaargang, nr 58, november, p. 7 16; Themanummer Onderbouwen van een ambacht 1998 Contourennota, landelijk rapport van het COOV (mede-auteur) 1998 Beroepsprofiel SPV, uitgave NVSPV/Eindhoven

Profiel. Persoonlijke gegevens: Naam: B.J.M. Venneman ( Ben) Geboren: 10-11-1956 Woonplaats: Gouda mobiel: 06-51617594 email: info@benvenneman.

Profiel. Persoonlijke gegevens: Naam: B.J.M. Venneman ( Ben) Geboren: 10-11-1956 Woonplaats: Gouda mobiel: 06-51617594 email: info@benvenneman. Profiel Ben Venneman is eigenaar van Bureau Ben Venneman. Sinds 18 jaar is hij actief als en heeft hij een brede ervaring opgedaan als trainer, adviseur en ontwerper van methodieken en (her)inrichting

Nadere informatie

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Curriculum Vitae. Naam: Geboortedatum: Johanna Catharina Wagner (V) 20-08- 1961 Adres: Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Telefoon: 06 48201582 Emailadres: Website: info@lessstress.nu

Nadere informatie

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling

Activiteitenplan NVSPV BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling Activiteitenplan NVSPV 2003-2006 BIJLAGE VI Agendapunt 8 ALV 15 mei 2003 Ter bespreking en vaststelling 1. Investeren in de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Nr Activiteit Toelichting Contactpersoon

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Klazien Verboom-Teeuwissen Geboortedatum: 08-10-1961 Curriculum Vitae Klazien Verboom PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Klazien Verboom-Teeuwissen Adres Stadhouderslaan 22 3761 EL Soest Geboortedatum 08

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 23.266 Persoonlijk begeleider 16 uur per week, Rondweg 44C De Twentse Zorgcentra 23.265 Coördinator Welzijn & Activering (ambulante thuisbeg.

Nadere informatie

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman Inhoud Inleiding 11 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt 1.1 Inleiding 19 1.2 Stand houden ondanks golfbewegingen 19 1.3 Uitgangspunten van de sociale psychiatrie 24 1.4 Sociale psychiatrie in

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

BZ10B. Bemoeizorg. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. m e n s e n kennis

BZ10B. Bemoeizorg. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. m e n s e n kennis BZ10B p o s t- h b o ople id in g Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders m e n s e n kennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

PROFIEL SPECIALIST SCIOPENG

PROFIEL SPECIALIST SCIOPENG PROFIEL SPECIALIST SCIOPENG Personalia Naam Tine Vehof Geboortedatum 25/06/1981 Woonplaats Haaksbergen M/V V Beschikbaarheid 36 uur per week Persoonsomschrijving Tine is een dame met een brede kennis en

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: van t Hoff Voornaam: Annelies Geboortedatum: 21-07-1962 Adres: Poortweg 11 Postcode: 9561 LJ Woonplaats: Ter Apel Telefoon: 06 22427418 E-mail: info@anneliesvanthoff.nl

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters Tel: 06-45276878 Opleidingen WO Toegepaste onderwijskunde, Afgestudeerd als curriculumtechnoloog

Nadere informatie

vac nr 23.309 Begeleider wonen, Eikenlaan 1, 20 uur per week vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vac nr 23.309 Begeleider wonen, Eikenlaan 1, 20 uur per week vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 23.309 Begeleider wonen, Eikenlaan 1, 20 uur per week vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting De Twentse Zorgcentra Parttime 22-5-2015 23.308 Begeleider wonen, 16 uur per week, Eikenlaan

Nadere informatie

Einde of nieuw begin?

Einde of nieuw begin? Einde of nieuw begin? Jaap te Velde, vice voorzitter NVSPV Amsterdam 28 september 2005 Wat gaan we doen in het komende 15 minuten. Beperken op hoofdlijnen! SPV wie kent ze niet.? Ontwikkelingen in de zorg

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime Oproepkracht

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime Oproepkracht vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 20.953 Eerste verpleegkundige, Enschede Mediant geestelijke gezondheidszorg Parttime 12-6-2014 20.952 Psychodiagnostisch medewerker M/V, De

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Curriculum Vitae Personalia Naam: Sies Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Profiel Brecht is een ervaren interim- en programma manager in het gemeentelijk Sociaal domein. Hij is als programmamanager

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Werken in de nieuwe ggz. Henk-Willem Klaassen

Werken in de nieuwe ggz. Henk-Willem Klaassen Werken in de nieuwe ggz Henk-Willem Klaassen Sinds ik bij de nieuwe ggz werk, ervaar ik dagelijks dat Ik samen met mijn cliënt en zijn naasten kan bepalen wat nodig is Ik werk vanuit contextuele sociale

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Gepubliceerd van 10.05.2011 tot 21.06.2011 Uitgenodigd = 141 Respons = 49 (35%) Functies icu verpleegkundige i.o Gespecialiseerd verpleegkundige

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013 vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 19.322 4 slaapwachten 8 uur RIBW Groep Overijssel Parttime 29-6-2013 19.328 Orthoptist/optometrist (2x) 16-32 uur Koninklijke Visio Parttime

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e P e r s o o n s g e g e v e n s: Naam : Adres : Telefoon : E-mail : op verzoek via: info@cesto.biz P r o f i e l s c h e t s: Ik ben een enthousiaste en betrokken doorzetter

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.293 MBB'er in de screening Bevolkingsonderzoek Oost 21.296 Wijkverpleegkundige Parttime 18-8-2014 21.295 Verpleegkundige afdeling Drienerveld

Nadere informatie

Thematafel Regiefunctie in de wijk

Thematafel Regiefunctie in de wijk Thematafel Regiefunctie in de wijk 1. Presentatie samenwerking en regie rondom huisartspraktijk : Model voor samenwerking en regie Thema s van belang voor afstemming regie Presentatie Gemeente Den Haag:

Nadere informatie

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College Passend Onderwijs ROC van Twente en Deltion College ROC van Twente 18.924 studenten, voltijd en deeltijd (bo + vavo) Ruim 300 opleidingen 13 MBO Colleges; 13 onderwijsdirecteuren Hoofdlocatie: De Gieterij,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.402 VERPLEEGKUNDIGEN, DOKTERSASSISTENTEN in Winterswijk SDH Stedendriehoek Parttime 8-2-2015 22.401 management assistent in Deventer 22.397

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Ervaren zorgprofessionals zoeken stageplaatsen

Ervaren zorgprofessionals zoeken stageplaatsen Ervaren zorgprofessionals zoeken stageplaatsen Investeren in goed opgeleid personeel De toename van de werkzaamheden in de huisartsenzorg heeft een groeiende behoefte aan voldoende gekwalificeerd ondersteunend

Nadere informatie

Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM

Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Persoonlijke gegevens Naam: Roepnaam: Geboortedatum: Lütter Ger 7 april 1958 PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Geboortedatum:

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 21.937 Psychiatrisch verpleegkundige nachtdienst in Almelo Dimence 21.936 Teamleider 21.855 VERPLEEGK. WIJKZORG, wijkteam Zuiderenk in Lochem 21.934

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Zeycan Sahin. Allround- specialist Sociale Zaken. augustus 2009

Curriculum Vitae. Zeycan Sahin. Allround- specialist Sociale Zaken. augustus 2009 Curriculum Vitae Zeycan Sahin Allround- specialist Sociale Zaken augustus 2009 Persoonsgegevens Opleidingen Naam Zeycan Sahin Adres Straatsburglaan 31 7543 XH Enschede Telefoon 06 25227111 E-mail zeycansahin@hotmail.com

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 23.144 Alg. Verpleegk. specialistische vervolgopl kinderverpleegk ZGT Parttime 8-5-2015 23.141 Verpleegkundige, Zorg Thuis Kampen 23.140 Verzorgende

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

De nieuwe professional

De nieuwe professional De nieuwe professional Welzijnsdebat 10-10-2012 Margot Scholte, lector mw Inholland en projectleider MOVISIE De nieuwe professional(s) als stip op de horizon : Het ideaal De nieuwe professional : een spin

Nadere informatie

Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010

Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010 Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010 het gebeurt op windesheim Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding

Nadere informatie

Studiemiddag V&VN-SPV en Hogescholen. De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden. 29 november 2007

Studiemiddag V&VN-SPV en Hogescholen. De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden. 29 november 2007 Studiemiddag V&VN-SPV en Hogescholen De praktijk van sociaal psychiatrisch opleiden 29 november 2007 1 Programma en sprekers W. Boevink is verhinderd M. Romme is er wel. F. Van Oenen Systeeminterventies

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Receptionise/telefoniste Zorgspectrum Het Zand Parttime

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Receptionise/telefoniste Zorgspectrum Het Zand Parttime 22.320 22.321 22.352 22.350 22.349 22.348 22.347 22.346 22.345 22.344 22.343 22.340 22.335 22.128 22.042 22.332 22.331 22.329 Receptionise/telefoniste Zorgspectrum Het Zand Parttime 30-1-2015 Medewerker

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Oproepkracht

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Oproepkracht vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.265 Wijkverpleegkundige, Rijssen 21.264 Verzorgende plus 21.263 GZ-Psycholoog of Klinisch Psycholoog Parttime 9-8-2014 21.262 Sociaal Psychiatrisch

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 PROFIEL

CURRICULUM VITAE. : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 PROFIEL CURRICULUM VITAE Naam : Bohnen Voornaam : Ariaan Adres : Azaleastraat 53, 3251 CA Stellendam Telefoon : 06 38 84 77 97 E-mail : a.bohnen@dpa-advies.nl Geboortedatum : 23 juni 1960 PROFIEL Ik ben sterk

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS Naam Maikel Staring Adres Ondiep 196 Utrecht Telefoon Email Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 30-05-1987 0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com Curriculum Vitae PERSOONSGEGEVENS Naam Maikel Staring Adres Ondiep 196 Utrecht Telefoon Email Nationaliteit Nederlands Geboortedatum 30-05-1987 0629606863 utrecht@ziemijnederland.nl maikelstaring@gmail.com

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Marianne Sinnema. Opleiding. Ervaring 1

Marianne Sinnema. Opleiding. Ervaring 1 Kinkelenburg 59! Dordrecht, Zuid - Holland 3328 AG Telefoon: 06 55 777 449! www.sinnemaadvies.nl E- mail: info@sinnemaadvies.nl! 15 mei 1974 Opleiding 2014 Cursus EHBO 2012 Training social media en netwerken

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Colofon Opdrachtgevers Stuurgroep Toolkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrenos, Stichting

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Professioneel Begeleiden bij Verlies binnen de psychiatrie 12 en 13 november 2015

Professioneel Begeleiden bij Verlies binnen de psychiatrie 12 en 13 november 2015 Professioneel Begeleiden bij Verlies binnen de psychiatrie 12 en 13 november 2015 Groesbeek ik onderschrijf alles ik onderschrijf boven en beneden boom en wolk onderschrijf ik ik beschrijf het besterde,

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen

Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen Investeren in goed opgeleid personeel De toename van de werkzaamheden in de huisartsenzorg heeft een groeiende behoefte aan voldoende gekwalificeerd

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 23.063 Verzorgende IG/Verpleegkundige wijk Nijverdal Rivierenbuurt ZorgAccent Parttime 16-5-2015 23.062 Wijkverpleegkundige Nijverdal Rivierenbuurt

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête)

2. In kaart brengen van deskundigheden, ambities en grenzen (online enquête) Voldoet uw schoolondersteuningsprofiel aan de Wet op Passend Onderwijs? Met de update van het schoolondersteuningsprofiel van NTO- Effekt voldoet u snel en gemakkelijk aan de laatste eisen die aan het

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.030 Maatschappelijk Werk Audiologisch Centrum Twente 22.016 Verzorgende IG De Posten 22.011 Pedagogisch medewerker (min 12- max 38) Autismehuis

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen HUISARTSEN KRING HAAGLANDEN Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen Informatiebijeenkomst 18 april 2016 Programma Welkom; Hedwig Vos en Leonie van Son Inhoud Zorgprogramma Kwestbare Ouderen: Rob Leinders en Shanti

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Supporters op de zijlijn

Supporters op de zijlijn Supporters op de zijlijn Rol van P&O tijdens verandertraject functiedifferentiatie Babette van de Leur, Adviseur P&O Cecile Timmermans, Manager P&O Inhoud workshop Afdeling P&O in ETZ Aanleiding project

Nadere informatie

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement 1 Wie zijn wij en wat gaan wij vertellen? Begeleiden (visie en werkwijze, ook in vergelijking met behandelen)

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april Wie zijn wij?

4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april Wie zijn wij? Welkom! 21 april 2017 De implementatie van het 4CIDmodel bij de HJO Wat werkt en wat (nog) niet? 4CID symposium 2017 Wie zijn wij? Brigitte Schallenberg-Jongen Zuyd Hogeschool, faculteit Management en

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie