Format studiewijzer [cursus, module, workshop, practicum, training, e-learning]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format studiewijzer [cursus, module, workshop, practicum, training, e-learning]"

Transcriptie

1 Format studiewijzer [cursus, module, workshop, practicum, training, e-learning] Titel nascholing: Focusing ~ verstandig omgaan met je gut feeling Wat zijn de onderwijsdoelen van deze nascholingsactiviteit? Het leren van de techniek focusing in een aantal stappen contact maken met wat voelbaar is in je lijf in relatie tot iets in je leven om toe te kunnen passen in dagelijks leven en praktijk. Het eigen maken van deze focustechniek kan o.a. bijdragen aan: 1. beter (actief) luisteren naar de ander en naar jezelf 2. gemakkelijker/meer ontspannen om kunnen gaan met emoties van anderen en van jezelf 3. steviger in jezelf staan 4. gezonde zelfreflectie en omgaan met (zelf)kritiek 5. het nemen van beslissingen Hoe relateren deze onderwijsdoelen zich tot de verschillende domeinen van het beroepscompetentieprofiel? Domein Persoonlijke Ontwikkeling 1. Bewaken van de eigen geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Tijd nemen om te voelen wat daarin belangrijk is en aandacht nodig heeft. 2. Zelfreflecterend vermogen, waarbij denken en lijfelijk voelen gecombineerd kunnen worden. 3. Omgaan met advies en evaluaties op het eigen functioneren. Domein Communicatie 1. De basishouding bij focusing is open, aandachtig, begrip- en respectvol. Door hierin te oefenen bij jezelf en met collega s zal dit een effect hebben op de communicatie met o.a. cliënten en collega s. 2. Bovenstaande geldt ook voor (actief) luisteren en spiegelen. 3. Bij communicatie is ook omgaan met emoties van belang (bij de ander en bij jezelf). Welke werkvormen worden er aangeboden? Hoe dragen deze bij aan de onderwijsdoelen? 1

2 Gezien de lengte en intensiteit van de cursus vindt voorafgaand aan een definitieve inschrijving een individuele intake plaats via Skype of live ontmoeting. Dit is een gesprek met een korte oefening om samen met de potentiële cursist na te gaan wat de (intrinsieke) motivatie is, en of deze techniek voor deze persoon en op dit moment passend is. Ook levert de intake een bijdrage aan het leveren van maatwerk tijdens de cursus. De cursus is grotendeels ervaringsgericht en interactief. Naast een enkele korte presentatie, wordt vooral gewerkt met ervaringsoefeningen begeleid door de focustrainer, interactieve leergesprekken om stap voor stap de theorie in beeld te laten komen, in tweetallen brainstormen over begrippen uit de theorie, en in tweetallen focussen oefenen met casuïstieken uit leven en praktijk. Dit heeft als doel dat deze techniek werkelijk ervaren wordt tijdens de cursus, om vanuit de ervaring verder de theorie in te gaan. Zelf ontdekken en samen zoeken zijn hierin belangrijke pijlers. Cursisten wordt gevraagd om zelf met voorbeelden te komen. Voorts worden ze uitgedaagd om vanuit de ervaring zelf na te denken over mogelijke oplossingen en mogelijkheden. De focustrainer is hierin begeleidend aanwezig en geeft feedback. Individuele aandacht en maatwerk is hierin mogelijk door de beperkte omvang van de groep. Tussen de cursusdagen in is er zelfstudie in de vorm van met een medecursist telefonisch of via Skype oefenen, en lezen van hoofdstukken uit het handboek, met als doel de techniek te oefenen en theoretisch te verdiepen. Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud van de nascholingsactiviteit? Voeg evt. referenties toe. De ontdekking van focusing Focussen als methode is in de jaren 60 en 70 ontwikkeld door Eugene Gendlin, destijds medewerker van Carl Rogers, later hoogleraar psychologie en filosofie, aan de Universiteit van Chicago. Begin jaren zestig onderzocht Gendlin et al. hoe het kwam dat sommige cliënten werkelijk veranderden in psychotherapie en andere niet. Zij bestudeerden opnames van honderden therapiesessies; ze ontdekten daarbij dat de succesvolle cliënt op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Ze hoorden hoe zo n cliënt ergens in de sessie langzamer ging praten, naar woorden zocht om te beschrijven wat hij op dat moment voelde, en als het ware vanbinnen checkte of het klopte wat hij zei. Dit aftasten van en luisteren naar het ervaren in het hier en nu, lijfelijk én emotioneel, bleek de sleutel tot positieve veranderingen. Gendlin besloot uit te zoeken hoe je deze, op het eerste gezicht zo simpele, benadering kunt bijbrengen aan iemand die dat uit zichzelf niet doet. In de jaren daarna ontwikkelde hij een methode hiervoor die hij focusing noemde, en die een ieder zich eigen kan maken. Daartoe verdeelde hij het op zich natuurlijke, vloeiende proces in zes stappen. Eerst dacht hij dat focusing alleen maar zou helpen om psychotherapie effectiever te maken. Het bleek echter los van therapie - veel breder: als zelfhulp- en zelfzorgmethode, om beslissingen te nemen of ter ondersteuning van creatieve processen. 2

3 Literatuur E.T. Gendlin, Focusing. New York, Bantam Books. E.T. Gendlin, Focusing-Oriented Psychotherapy: A Manual of the Experiential Method. New York, Guilford. M.N. Hendricks, Focusing-Oriented/Experiental Psychotherapy. In Cain, David and Seeman, Jules (Eds.) Humanistic Psychotherapy: Handbook of Research and Practice, American Psychological Association. M.N. Hendricks, Focusing-oriented experiental psychotherapy: how to do it. Am.J. Psychother. 61(3): C. Langeveld en E. de Bruijn, Focussen Je eigen wijze lijf weet meer dan je denkt. Psychoscriptum, het Kwartaalblad van de Onafhankelijke Beroepsvereniging voor Psychosociaal Werkenden, jaargang 6, winter. M. Leijssen, Hoofdstuk 4 Een innerlijke relatie uit Gids voor gesprekstherapie. Utrecht, de Tijdstroom. A. Weiser Cornell, The Power of Focusing. A Practical Guide to Emotional Self-Healing. New Harbinger Publications. Interessant is dat bij het schrijven van deze aanvraag de vooraankondiging van een nieuw boek op focusgebied onder mijn aandacht werd gebracht: Ann Weiser Cornell, Focusing in Clinical Practice the essence of change. Norton Professional Books. Het boek is in bestelling om na te gaan in hoeverre het te gebruiken is voor het veterinaire veld. Meer bronnen over focussen, de filosofische achtergrond en toepassingen via Google Scholar en PubMed: zoektermen ET Gendlin en Focusing and Psychotherapy. En de website van the Focusing Institute New York: Hoe ziet het (dag)programma incl. tijdslijn er uit? Expliciteer de studiebelastingsuren. Dag 1: Ontvangst met koffie en thee Kennismaking op een focussende manier, afspraken voor veilige leeromgeving Groepsoefening: kennismaking met de Felt Sense 0.5 SBU Interactief leergesprek: Focussende Attitude 0.5 SBU Koffie/theepauze Demo: trainer focust zelf, cursisten observeren 0.5 SBU Focusoefening in tweetallen met nagesprek en feedback 1.0 SBU Lunchpauze Interactief leergesprek eerste helft focusproces, o.a. verduidelijken Felt Sense en luisteren 0.5 SBU Koffie/theepauze Focusoefening in tweetallen vanuit eigen casus 1.0 SBU met nagesprek en feedback Uitreiken hand-out en afsluitend rondje Zelfstudie 1: Tenminste éénmaal via telefoon of Skype oefenen met een medecursist Lezen hand-out (1 A4) en hoofdstuk 1 t/m 3 (pp 10-33) boek Ann Weiser Cornell 1.0 SBU 2.0 SBU Dag 2: Ontvangst met koffie en thee Groepsoefening: focussend nagaan hoe gaat het? 0.5 SBU 3

4 Interactief leergesprek zelfstudie/vragen/ eerste helft focusproces/focussende Attitude 0.5 SBU Brainstorm in tweetallen over Erbij zijn hoe wel? hoe niet? met nabespreking 0.5 SBU Koffie/theepauze Focusoefening in tweetallen vanuit eigen casus 1.0 SBU met nagesprek en feedback Lunchpauze Interactief leergesprek tweede helft focusproces: dieper het proces in door voorzichtige vragen en respectvol afronden SBU Koffie/theepauze Presentatie: Kennismaken met de Innerlijke Criticus 0.5 SBU Inventarisatie casus cursisten aansluitend Focusoefening in tweetallen met nagesprek en feedback 1.25 SBU Uitreiken hand-out en afsluitend rondje Zelfstudie 2: Tenminste éénmaal via telefoon of Skype oefenen met een medecursist Lezen hand-out (1 A4) en hoofdstuk 4 en 5 (pp 33-57) boek Ann Weiser Cornell 1.0 SBU 2.0 SBU Dag 3: Ontvangst met koffie en thee Groepsoefening focussend nagaan wat self care voor je betekent 0.5 SBU Interactief leergesprek zelfstudie/vragen/ gehele focusproces 0.5 SBU Groepsoefening en nagesprek: hoe omgaan met de innerlijke criticus (met 15 min. pauze) 1.0 SBU Brainstorm in tweetallen: Hoe focusmomentjes inbouwen in je leven met nabespreking 1.0 SBU Lunchpauze Leergesprek en oefening: focussen op beslissingen 1.0 SBU Koffie/theepauze Focusoefening in tweetallen met nagesprek en feedback 1.0 SBU Uitreiken certificaten, invullen evaluaties en afsluiting Studiebelastingsuren contactonderwijs: 14 Studiebelastingsuren zelfstudie: 6 Totaal aantal Studiebelastingsuren: SBU persoonlijke ontwikkeling 5 SBU communicatie Het aantal accreditatiepunten voor deze cursus bedraagt 22, waarvan 20 voor het aantal SBU s en de door de accreditatiecommissie toegekende 2 bonuspunten i.v.m. de hoge mate van interactie en uitdaging in deze cursus. Deze 2 punten zijn ondergebracht bij het Domein Gezondheid en Welzijn. Welke docenten zijn betrokken? Voeg een aantal relevante gegevens uit hun CV toe waaruit blijkt dat zij geschikt zijn om bij te dragen aan bovenstaande onderwijsdoelen. 4

5 De cursus wordt gegeven door Dr. Esther Kornalijnslijper ~ dierenarts en gecertificeerd focusing trainer. Achtergrond binnen de Diergeneeskunde Dr. (J.E.) Esther Kornalijnslijper (Enkhuizen, 1968) is in 1997 met genoegen afgestudeerd aan de Faculteit Diergeneeskunde differentiatie Landbouwhuisdieren. Tijdens haar studie heeft ze het Excellent Tracé gedaan. Tussen afstuderen en aanvang promotie-onderzoek heeft ze een aantal maanden in een gezelschapsdierenpraktijk in Amsterdam gewerkt. Ze promoveerde op 9 oktober 2003 met het proefschrift Health and welfare of high producing dairy cows, waardoor ze veel inzicht heeft gekregen in interacties tussen het endocriene en immuunsysteem (stress en immuniteit). Ze heeft van 2001 tot 2004 en van 2007 tot 2011 als junior-docent / dierenarts-docent gewerkt ( fte) in de onderwijspool van het Departement Infectieziekten en Immunologie, variërend van 0.5 tot 0.8 fte. Op 9 februari 2010 behaalde zij haar Basiskwalificatie Onderwijs. Scholing op het gebied van Focusing Basismodules training Focussen (I t/m IV), Focuscentrum Den Haag, van 2006 tot (Focuscentrum Den Haag: Opleiding tot Focusbegeleider (Focusing trainer one-to-one), Focuscentrum Den Haag, Opleiding tot Focustrainer (Focusing trainer groups), Focuscentrum Den Haag, Deze opleidingen worden gegeven door certified coordinators van the Focusing Institute in New York (www.focusing.org). Door dit instituut is Esther Kornalijnslijper gecertificeerd als focustrainer. Hiervoor worden jaarlijks nascholingen gevolgd en deelgenomen aan supervisies en intervisies (totaal 3-5 dagen per jaar). Per 1 januari 2010 is espiral ~ bodywork & storytelling als parttime onderneming gestart. Per 1 september 2011 is Esther Kornalijnslijper fulltime als zelfstandig professional werkzaam in haar bedrijf. Welke studiematerialen ontvangen de deelnemers? Studiewijzer Handboek: De kracht van focussen van Ann Weiser Cornell. 1998, De Toorts, Haarlem. Links naar relevante artikelen op websites van FocusNetwerk Nederland, FocusCentrum Den Haag, The Focusing Institute New York. Hoe is de objectiviteit van de cursus gewaarborgd? n.v.t. In het geval van e-learning: Hoe wordt aannemelijk gemaakt dat de cursist daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de cursus? Er moet controle plaatsvinden dat de cursist het programma, zoals bedoeld, doorloopt. Dat kan via het format en een logbestand. Controle van de identiteit van de cursist moet gebeuren door het vaststellen van de identiteit aan de hand van registratie nummer en 5

6 of identiteitsgegevens waarna unieke en persoonlijke inlog gegevens verstrekt worden. Danwel dat deze gegevens op verzoek verstrekt worden. n.v.t. In het geval van e-learning: Het programma moet een vorm van toetsing kennen. Hoe is deze toetsing ingericht? Toetsresultaten dienen geadministreerd te worden. Administratie dient dusdanig opgezet te zijn dat er afdoende beveiliging is tegen het ongewenst aanpassen van de toetsing. Er dient beschreven te worden wie toegang heeft tot deze toetsgegevens. Wijzigingen dienen bewaard te worden samen de gegevens van degene die de wijziging heeft uitgevoerd. n.v.t. 6

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Communicatie & Leven

Communicatie & Leven Academie voor Communicatie & Leven Stef de Beurs - - - Erkend als onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs: Inhoud Even voorstellen 3 Dagworkshop Spreken vanuit je Hart 4 Dagworkshop Speaking Circle de

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

FOCUSSEN, HOE? - ZO! Waar het om gaat bij focussen

FOCUSSEN, HOE? - ZO! Waar het om gaat bij focussen FOCUSSEN, HOE? - ZO! Waar het om gaat bij focussen Erna de Bruijn blz 1. Een focus-abc 2 2. Een relatie opbouwen met een Iets 2 3. Als er meteen problemen zijn: 3 iets dreigt je te overspoelen, iets is

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3 E SCHRIFT juni 2012 jaargang 7 nr 15 onderwijswetenschappen 10 jaar is een mooie tijd 2 Nieuw in 2012 2013 3 Hoogbegaafdheid als een 5 levenslange eigenschap Nieuwe cursus in OpenU 7 Wijzigingen in cursus

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Waarom zijn MW-ers zo effectief?

Waarom zijn MW-ers zo effectief? Waarom zijn MW-ers zo effectief? Het MW staat op de tocht. Het is een tijd waarin het MW zich moet positioneren en verkopen, waarin het moeten laten zien dat het effectief is en waarom dat zo is. Aan de

Nadere informatie

Validering Skills Indicator

Validering Skills Indicator Validering Skills Indicator 2007 Opdrachtgever: TFC Arnhem Dick Slettenhaar BAROC Knowledge Consultancy (101207) Validering SI - 1/25 - Inhoud Validering Skills Indicator... 1 Inleiding... 3 Validiteit

Nadere informatie