Aanbod Medisch ondersteunende opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod 2014. Medisch ondersteunende opleidingen"

Transcriptie

1 Aanbod 2014 Medisch ondersteunende opleidingen

2 sopgave Voorwoord 3 Voorwoord 4 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 5 Competentiegericht onderwijs (CGO) 6 Deelnemende instellingen Medisch ondersteunende opleidingen 8 Operatieassistent 9 Operatieassistent, tweede deskundigheid 10 Post MBO scholing OK vaardigheden 11 Anesthesiemedewerker 12 Sedatie Praktijk Specialist 13 Radiodiagnostisch laborant 14 Assistent Radiodiagnostisch laborant 15 TOP-opleiding MRI-laborant 16 Klinisch chemisch analist 17 Medewerker Zorgadministratie Overige opleidingen 20 VUmc Academie 21 Verpleegkundige Vervolgopleidingen 22 Medewerkers Medisch Ondersteunende Opleidingen VUmc Amstel Academie is gehuisvest in het OZW gebouw op de VU campus. We zijn er trots op u te kunnen verwelkomen in een prachtige, moderne leeromgeving waarin het (praktijk)leren en de student centraal staan. VUmc Amstel Academie is een onderdeel van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO), het opleidingscentrum van VU medisch centrum, en verzorgt opleidingen voor bijna 50 instellingen in Noord- Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Utrecht. Een overzicht van alle deelnemende ziekenhuizen aan de medisch ondersteunende opleidingen kunt u vinden op blz. 6. Medisch Ondersteunende Opleidingen zijn inservice-opleidingen waarin geïntegreerd leren het uitgangspunt is: werken en leren zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. De instelling waar de student in dienst is, blijft verantwoordelijk voor de totale opleiding en heeft het theoriedeel gedelegeerd aan VUmc Amstel Academie. De gewenste afstemming tussen theorie en praktijk vindt plaats in regionaal overleg en met de diverse opleiders, waarbij VUmc Amstel Academie het onderwijsprogramma zodanig ontwikkelt en actualiseert dat het optimaal aansluit bij de ontwikkelingen in de praktijk. Delen van de Medisch Ondersteunende Opleidingen kunnen als bijscholing gevolgd worden. Waar mogelijk maken wij ook leertrajecten op maat. De vraag van de praktijk is daarbij leidend. Zo is onlangs de post MBO scholing OK-vaardigheden voor doktersassistenten ontwikkeld en de opleiding Sedatie Praktijk Specialist voor anesthesiemedewerkers. De opleiding Assistent Radiodiagnostisch Laborant wordt nu ook verzorgd door middel van leren op afstand. Er wordt gebruik gemaakt van blended learning, e-learning gecombineerd met de traditionele klassikale vorm van opleiden in de vorm van responsiecolleges. VUmc Amstel Academie organiseert naast Medisch Ondersteunende Opleidingen ook Verpleegkundige Vervolgopleidingen. VUmc Academie, een ander onderdeel van het IOO, heeft een ruim aanbod bij- en nascholingen en organiseert tevens symposia en congressen. Nadere informatie hierover vindt u achter in deze brochure en is tevens op onze website (www.amstelacademie.nl) te vinden. Hebt u specifieke vragen of wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Uw vragen en reacties zijn voor ons een stimulans om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Marjolijn de Nijs en Sandra van den Berge managers Medisch Ondersteunende Opleidngen 2 3

3 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden Competentiegericht onderwijs Toelatingseisen Medisch Ondersteunende Opleidingen Iedere medisch ondersteunende opleiding kent eigen toelatingseisen; deze staan vermeld bij de afzonderlijke opleiding. Inschrijfprocedure Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk drie maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van de Amstel Academie. Inschrijfformulieren zijn via het secretariaat verkrijgbaar: T of op (>(inschrijf)formulieren) Bevestiging van aanmelding en betaling Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de instelling een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 14 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten per groep gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. Kosten Per opleiding zijn de kosten vermeld; het bedrag is inclusief lesmaterialen en exclusief aanschaf van boeken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het betalen van de opleidingskosten verloopt via de deelnemende instelling. Iedere instelling hanteert met de (toekomstig) student een eigen terugbetalingsregeling bij voortijdig beëindigen van de opleiding, declareren van boekengelden en reiskosten. Leereenheid als bijscholing Het is mogelijk binnen de medisch ondersteunende opleidingen één of meerdere leereenheden te volgen als bijscholing. Van te voren wordt, in goed overleg, vastgelegd of een deelnemer alleen het theoriedeel volgt, wel of niet getoetst wordt en in de praktijk de complexe zorg leert verlenen. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of na afloop een certificaat dan wel een bewijs van deelname wordt overhandigd. Voor het volgen van een leereenheid wordt een prijs vastgesteld, gebaseerd op de omvang van de leereenheid en het lesmateriaal. Er wordt uitgegaan van e 160,- per cursusdag. Annulering Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 6 weken vóór aanvang van de opleiding. Eventueel geactiveerde e-learning accounts zullen in rekening worden gebracht. Voor exacte informatie kunt u contact opnemen met de opleider of via het secretariaat: telefoon VUmc Amstel Academie biedt competentiegericht opleiden (CGO) aan. Hiermee beoogt de Academie de student effectiever op te leiden tot een professional die optimaal inzetbaar is in de zorg. Het CGO wordt ondersteund door de rollen zoals deze gebruikt worden in het HBO, de ontwikkelingsstadia die het leren van de student kenmerken en het klinisch redeneren. Om een beeld te geven hoe de opleiding en de opleidingsproducten vorm krijgen, wordt in het kort op een aantal begrippen ingegaan. Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van de aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in authentieke beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden, te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren. De beroepssituaties waarin de student moet leren functioneren vormen de basis (of het uitgangspunt) van CGO. De beroepssituaties bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en volgorde van de opleiding. De indeling is gemaakt van matig complex naar steeds complexer, van directe patiëntenzorg naar een combinatie met andere factoren. Bij het gebruik van competenties onderscheiden we 5 rollen. Iedere rol is een combinatie van competenties in een bepaalde beroepssituatie. Om de rollen, die de kwaliteit van zorg bepalen, goed te leren uitvoeren, onderwijst VUmc Amstel Academie het klinisch redeneren. Hieronder verstaan we het aanleren van een methodische en systematische benadering van ziekte, aandoeningen en/of de behandeling waarmee de student de zorgvraag, zorgbehoefte en de interventie kan beredeneren, zowel op ADL-vlak als psychosociaal en somatisch. Om de ontwikkeling van de competenties van de student inzichtelijk te maken, te kunnen begeleiden en te beoordelen, hanteren we verschillende ontwikkelingsstadia gericht op een steeds grotere zelfstandigheid. Tijdens de gehele opleidingen worden alle vorderingen, van zowel het praktijkdeel als het theoriedeel bijgehouden in het opleidingsportfolio. Bent u nieuwsgierig geworden naar ons onderwijsaanbod dan kunt u meer informatie vinden op onze website: Vrijstellingen Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, minimaal 20 dagen voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door de manager van de opleiding in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 4 5

4 Deelnemende instellingen Instellingen ARDL RDL OA AM OMZ KCA VU medisch centrum, Amsterdam X X X X X Academische Medisch Centrum, Amsterdam X X X X X Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam X X X X Kennemer Gasthuis, Haarlem X X X Flevoziekenhuis, Almere X X X Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam X X X Zaans Medisch Centrum, Zaandam X X X Slotervaartziekenhuis, Amsterdam X X X Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar X X BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam X X X x Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp X X X Waterlandziekenhuis, Purmeren X X MC Groep: locatie Zuiderzee en Lelystad X X X Gemini Ziekenhuis, Den Helder X X Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk X X Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen X X X x Westfries Gasthuis, Hoorn X X Tergooizhs, loc. Blaricum en Hilversum X X X Isala klinieken, Zwolle X Groene Hart Ziekenhuis, Gouda X X Zuwe Hofpoort Woerden Gelre ziekenhuis Rivas Zorggroep, loc. Beatrixzh. Gorinchem Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede X X X X Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem X X UMC Utrecht AZU X 6 7

5 Operatieassistent Operatieassistent tweede deskundigheidsniveau De opleiding heeft tot doel een student in staat te stellen: Zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die als operatieassistent in het kader van een operatieteam werkzaam kan zijn en op grond van eigen deskundigheid en onder verantwoordelijkheid van de snijdend specialist, medischondersteunende werkzaamheden kan verrichten Voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf en van het beroep Vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de gezondheidszorginstellingen. De opleiding bestaat uit twee delen, een BVP, beroepsvoorbereidende periode van vier maanden en een BBP, beroepsbegeleidende periode van 32 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatieassistent. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relatie tot de volgende acht deskundigheidsgebieden: 1. Verlenen van zorg 2. Samenwerken 3. Geven van informatie 4. Beheren 5. Geven van onderwijs en begeleiding 6. Evalueren van beroepsmatig handelen 7. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 8. Ontwikkeling van eigen beroep. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en is verdeeld in zes praktijkleer-perioden over 32 maanden. Drie jaar De opleiding heeft tot doel een student te vormen tot beroepsbeoefenaar op het tweede deskundigheidsniveau. De operatieassistent tweede deskundigheid kan binnen een operatieteam zelfstandig zijn werkzaamheden verrichten en kan, op grond van eigen deskundigheid en onder verantwoordelijkheid van de snijdend specialist, medisch-ondersteunende werkzaamheden verrichten bij laag en middelcomplexe operaties. Een laagcomplexe operatie is een routine-ingreep met een beperkte operatieduur, voorspelbaar verloop en waarbij de kans op complicatie(s) laag is. Een middelcomplexe operatie is een routine-ingreep waarbij een kleine kans bestaat op onverwachte situaties/complicaties. De opleiding bestaat uit twee delen, een BVP, beroepsvoorbereidende periode van vier maanden en een BBP, beroepsbegeleidende periode van 20 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatieassistent. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relatie tot de volgende 8 deskundigheidsgebieden: 1. Verlenen van zorg 2. Samenwerken 3. Geven van informatie 4. Beheren 5. Geven van onderwijs en begeleiding 6. Evalueren van beroepsmatig handelen 7. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 8. Ontwikkeling van eigen beroep Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en is verdeeld in 4 praktijkleer-perioden over 20 maanden. Prijs Voorjaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Najaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Jaarlijks op 1 maart en 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau 4. BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen vrijstelling krijgen voor de eerste drie maanden van de BVP. Daarvoor moet een vrijstellingstoets gemaakt worden voorafgaand aan de start van de opleiding. In overleg met het deelnemende ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen. Twee jaar Prijs Voorjaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- Najaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- Jaarlijks op 1 maart en 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen operatieassistent: MBO 3; MAVO-D; VMBO-T. Na certificering bestaat de mogelijkheid van instromen in de reguliere opleiding na het volgen van een schakeltraject. In overleg met het deelnemende ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de aangesloten ziekenhuizen.opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen. 8 9

6 Post MBO scholing OK vaardigheden Anesthesiemedewerker Deze scholing is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de taken van omloop, instrumenterende en assisterende bij laagcomplexe en een beperkt aantal middelcomplexe ingrepen, bij één specialisme, uit te kunnen voeren. De student werkt een aantal uren per week met de specialist op de (poliklinische) operatiekamers of behandelkamer. De scholing bestaat uit twee delen: Basismodule: duur in totaal drie maanden. In die periode volgt de student zes dagen theorie verspreid over drie weken, is deze minimaal tien dagdelen werkzaam op het operatiecomplex en loopt deze een dagdeel stage bij de anesthesie. Om de theoretische kennis te toetsen, moet een praktijkopdracht worden gemaakt. Specifieke module: duur in totaal zes tot negen maanden. In deze periode volgt de student de theorie van één specialisme. De mogelijkheden zijn: urologie (4 dagdelen), algemene chirurgie (4 dagdelen) of gynaecologie (2 dagdelen), mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (2 dagdelen), oogheelkunde (2 dagdelen) of plastische chirurgie (4 dagdelen). De theorie wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Om het praktijkgedeelte af te kunnen sluiten, moet de cursist minimaal 100 uur gewerkt hebben op het operatiecomplex, bij een minimum aantal ingrepen bekwaam zijn bevonden en een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. Daarna ontvangt de student het certificaat. Afhankelijk van de frequentie van het uitvoeren van werkzaamheden met de specialist op de (poliklinische) operatiekamers of behandelkamer zal het volgen van basismodule 1 en 2 en het bekwaam worden in de praktijk een tot anderhalf jaar duren. Prijs 2014 Basismodule (min. 12 deelnemers): 1107,- Specifieke module (min. 6 deelnemers): 2 dagdelen 258,-/ 4 dagdelen 361,- Bij minder aanmeldingen dan het aangegeven aantal heeft dit gevolgen voor de planning en de prijs. Jaarlijks in november en mei bij voldoende aanmeldingen Bijzonderheden In het bezit van een MBO-3 of MBO-4 diploma. Minimaal één dagdeel per week op de operatiekamers of behandelkamers werkzaam bij één van de genoemde specialismen. Bij voorkeur anderhalf jaar werkervaring, van ten minste 20 uur per week op een polikliniek De opleiding heeft tot doel de student in staat te stellen: Zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die als anesthesiemedewerker in het kader van een anesthesie/operatieteam werkzaam kan zijn en op grond van eigen deskundigheid en onder supervisie van de anesthesioloog, medisch-ondersteunende werkzaamheden kan verrichten Voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf en van het beroep Vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de gezondheidszorginstellingen De opleiding bestaat uit twee delen, een BVP, beroepsvoorbereidende periode van vier maanden en een BBP, beroepsbegeleidende periode van 32 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatiekamer. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relatie tot de volgende acht deskundigheidsgebieden: 1. Verlenen van zorg 2. Samenwerken 3. Geven van informatie 4. Beheren 5. Geven van onderwijs en begeleiding 6. Evalueren van beroepsmatig handelen 7. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 8. Ontwikkeling van eigen beroep. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en is verdeeld in zes praktijkleer-perioden over 32 maanden. Drie jaar Prijs Voorjaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Najaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Jaarlijks op 1 maart en 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau 4. BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen vrijstelling krijgen voor de eerste drie maanden van de BVP. Daarvoor moet een vrijstellingstoets gemaakt worden voorafgaand aan de start van de opleiding. In overleg met het deelnemende ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen

7 Sedatie Praktijk Specialist Radiodiagnostisch laborant Prijs De functie van Sedatie Praktijk Specialist (SPS) is ontstaan door verticale taakverschuiving vanuit het beroepsdomein van de anesthesiologie. De opleiding is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitude die noodzakelijk zijn om veilig en effectief matige tot diepe PSA volgens de CBO-richtlijn sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer bij volwassen uit te voeren. In de opleiding staat het praktijkleren centraal. De praktijkopleiding wordt gestuurd vanuit het praktijkopleidingsboek. De praktijkopleiding is geordend in drie thema s: 1) Pre-sedatie zorg 2) PSA bij verschillende specialismen en behandelingen 3) Post-sedatie zorg Het theoretisch programma bestaat uit twee modulen. Deze zijn ondersteunend aan het praktijkleren, namelijk: voorbereidend, evaluerend en aanvullend. De praktijkopleiding en het theoretisch programma zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk. Module 1: pre-sedatie en professionaliteit Module 2: PSA bij verschillende specialismen/behandelingen en post-sedatie zorg De opleiding duurt 12 maanden. Theoriedeel e 5550,-. Praktijkstage: wanneer deze buiten het eigen ziekenhuis gevolgd dient te worden bedragen de kosten e 3000,- (dit wordt onderling verrekend) De opleiding is gericht op het verwerven van competenties, noodzakelijk om radiologische onderzoeken te verrichten of bij onderzoeken en interventies te assisteren. De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit twee delen: een beroepsvoorbereidende periode (BVP) van ongeveer een half jaar en een beroepsbegeleidende periode (BBP). De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de radiodiagnostisch laborant. De BBP heeft tot doel het aanleren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in relatie tot het beroepsprofiel Radiodiagnostisch laborant. De centrale vakgebieden zijn: technische radiodiagnostiek, medische radiodiagnostiek en stralingshygiëne. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en vindt plaats op de afdeling radiologie. Vanuit deze afdeling worden ook werkzaamheden verricht m.b.t. radiologisch onderzoek op de afdelingen Spoedeisende hulp, Intensive Care, Cardiac Care, operatie-afdeling en recovery. Drie jaar Prijs 1 ste leerjaar 5227,- / 2 de leerjaar 5665,- / 3 de leerjaar 5665,-. Jaarlijks in de week van 1 september. Startdatum 13 januari Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: CZO erkend diploma anesthesiemedewerker. Minimale aanstelling van 16 uur in de beroepspraktijk. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij een ziekenhuis. Het ziekenhuis schrijft u voor deze opleiding in bij VUmc Amstel Academie.. Bijzonderheden Toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Techniek) of een MBO diploma op niveau 4. Na het afronden van de opleiding is de student in het bezit van het diploma radiodiagnostisch laborant en diploma stralingsdeskundigheid 4A U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen

8 Assistent Radiodiagnostisch laborant Top-opleiding MRI-laborant De opleiding is gericht op het verwerven van competenties, noodzakelijk om zelfstandig als assistent radiodiagnostisch laborant te werken in laag complexe beroepssituaties op een: Buckymodaliteit Thorax modaliteit en te assisteren in laagcomplexe beroepssituaties op een: Echografiemodaliteit Doorlicht modaliteit CT-modaliteit MRI-modaliteit. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit een beroepsvoorbereidende periode - BVP, en een beroepsbegeleidende periode - BBP. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de assistent radiodiagnostisch laborant. De BBP heeft tot doel het aanleren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om het beroep assistent radiodiagnostisch laborant uit te kunnen oefenen. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en vindt plaats op de afdeling radiologie. De opleiding is er op gericht theoretische kennis over te brengen die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Naast de verdieping in de fysica is er veel aandacht voor beeldherkenning en voor het vertalen van theoretische kennis naar praktische vaardigheden. Elke maand wordt de theorie tijdens twee aaneengesloten dagen aangeboden. Hierbij staat elke maand een ander thema centraal, bijvoorbeeld MRI-abdomen of MRI-angiografie. Elke dag begint met een heldere uiteenzetting van de MRI-fysica, gevolgd door een presentatie van een specialist over de anatomie of pathologie van het centrale thema. In het skillslab kan je vervolgens zelf aan de slag. Hier staan talloze MRI-onderzoeken tot je beschikking waarmee je werkt aan casuïstische opdrachten waarin beeldherkenning en techniek samenkomen. De dag wordt afgesloten met de les toegepaste techniek waarin je wordt geleerd hoe je de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen. Tijdens de opleiding breng je samen met je medestudenten één dag door in een praktijkinstelling. Gedurende deze dag ben je met je medecursisten praktisch bezig met een MRI-modaliteit en krijg je de mogelijkheid om de geleerde theorie in praktijk toe te passen. Twee jaar Prijs 1 ste leerjaar 5227,- / 2 de leerjaar 5227,-. Jaarlijks op 1 september (bij voldoende aanmeldingen). Bijzonderheden Toelatingseisen: MBO 3; MAVO-D; VMBO-T. Na certificering bestaat de mogelijkheid tot instromen in het 2 de leerjaar van de reguliere opleiding. Na het afronden van de opleiding is de student in het bezit van het certificaat assistent radiodiagnostisch laborant en diploma stralingsdeskundigheid niveau 5A. Een theorie-examen, een patiëntbespreking en een essay vormen de afsluiting van je opleiding. Afhankelijk van de startdatum negen tot tien maanden i.v.m. de zomervakantie, waarvan 16 lesdagen plus 1 dag in een praktijkinstelling. Prijs 3450,- Bijzonderheden Jaarlijks op 1 september of 1 februari bij voldoende aanmeldingen. Radiodiagnostisch laboranten met enige ervaring op een MRI-modaliteit. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen

9 Klinisch Chemisch Analist Medewerker Zorgadministratie De opleiding is gericht op het verwerven van de noodzakelijke beroepsvaardigheden, attitude en kennis om als analist in het klinisch chemisch laboratorium werkzaam te kunnen zijn. De opleiding is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en een beroepsattitude om op uiteenlopende (para)medische afdelingen binnen de zorginstelling te fungeren als volwaardig medewerker zorgadministratie. De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit een (korte) beroepsvoorbereidende periode - BVP, en een (lange) beroepsbegeleidende periode - BBP. Het doel van de BVP is de student een overzichtelijk beeld te geven van de organisatie, van de zorg binnen het ziekenhuis en wat daarbinnen de specifieke rol van de klinisch chemisch analist is. Na de BVP volgt de BBP, waarin de student de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van het werk van de klinisch chemisch analist verwerft. Het betreft de volgende aspecten Het afnemen van bloed Analyse voorbereiden Analyse uitvoeren Meetwaarden beoordelen en rapporteren Coördineren en organiseren van eigen werkzaamheden Begeleiden en voorlichten Werken met geavanceerde medisch-technische apparatuur Handelen in acute situaties Assisteren bij medische (be)handelingen Samenwerken in mono- en multidisciplinair verband Professionaliseren van eigen handelen Gebruiken van informatie- en communicatie technologie Meewerken aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en vindt plaats op het klinisch chemisch laboratorium van het opleidingsziekenhuis waar men werkzaam is. Het theoriedeel bestaat uit diverse onderdelen zoals: medische terminologie, administratieve organisatie en dossiervorming, gezondheidskunde, anatomie/ziekteleer, EHBO voor administratief personeel en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke groei; zo leert de student feedback geven en ontvangen, doelmatig telefoneren en omgaan met klanten, collega s en andere medewerkers. VUmc geeft haar student een aanvullend programma. Zeven maanden, waarvan 17 lesdagen Prijs Extern: 2807,- VUmc intern 2215,- Bijzonderheden Jaarlijks in oktober. Cursisten dienen als administratief medewerker werkzaam te zijn binnen een zorginstelling. Instroomniveau MBO3. De module medische terminologie is ook als aparte scholing te volgen. Prijs: intern VUmc 464,-, extern 618,- Drie jaar Prijs Najaar 2014: 1 ste leerjaar 5253,- / 2 de leerjaar 5253,- / 3 de leerjaar 5253,- Jaarlijks op 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau

10 Overige Opleidingen 18 19

11 VUmc Academie Verpleegkundige vervolgopleidingen VUmc Academie biedt een omvangrijk en gevarieerd scholingsaanbod. Wij vinden het belangrijk dat u eenvoudig de scholing of training kunt vinden die volledig aansluit bij uw leer- en ontwikkelwensen. Daarom hebben we ons aanbod in de onderstaande categorieën opgedeeld. Zorg- en behandelinhoudelijke ontwikkelingen binnen de AGZ en GGZ Voor het onderhouden en ontwikkelen van functiegerichte deskundigheid van uw medewerkers is VUmc Academie hét opleidingscentrum. Hier vindt u een breed scala aan scholingsactiviteiten van hoge kwaliteit voor medewerkers in de algemene en geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks bepalen we ons aanbod op basis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en evaluaties van onze deelnemers en opdrachtgevers. E-learning en leren op afstand krijgen een prominentere plek binnen ons aanbod, zodat we u en uw medewerkers snel en efficiënt kunnen bijscholen in de laatste ontwikkelingen in de zorg. Leiderschapsontwikkeling Zorginstellingen moeten altijd blijven streven naar optimale kwaliteit van zorg aan patiënten. Daarvoor zijn goede leiders nodig, die het hart van de zaak voor ogen houden. Het ontwikkelen en versterken van leiderschap in zorginstellingen is onze passie. Er is dan ook een gevarieerd aanbod van bij- en nascholingen ter versterking van leidinggevende vaardigheden. Ook verzorgen we op aanvraag incompany trajecten, waarin alle wenselijke aspecten van leiderschapsontwikkeling aan bod komen. Communicatie Onze communicatietrainingen onderrichten de deelnemers in de vaardigheden die de basis vormen van alle geslaagde communicatie, van basisvaardigheden tot lastige situaties en communicatie gericht op gedragsveranderingen. U vindt hier ook Nederlandse taal- en cultuurtrainingen voor medewerkers uit het buitenland, die hun mondelinge- en schriftelijke communicatie willen verbeteren. Persoonlijke ontwikkeling Het succes van een organisatie valt of staat bij de inzet, persoonlijke kwaliteiten en creativiteit van medewerkers. Als zij ervan overtuigd zijn dat hun bijdrage ertoe doet, zullen zij eerder bereid te zijn mogelijkheden te zien en kansen te creëren en te benutten. De trainingen stellen mensen in staat vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij hun expertise over kunnen dragen en hun doelen effectiever kunnen behalen. Ons aanbod bestaat o.a. uit trainingen op het gebied van computervaardigheden, taal en schrijven, timemanagement, presentatievaardigheden en mindfulness. Cursus- en congresorganisatie Diverse postacademische cursussen, congressen en symposia op het gebied van de AGZ en GGZ vindt u bij de cursus- en congresorganisatie. U kunt hier ook terecht voor de organisatie van kleine cursussen tot internationale congressen. Het cursus- en congresaanbod is bestemd voor diverse doelgroepen o.a. AIOS, medisch specialisten, verpleegkundig personeel en bestuurders binnen de (partner)ziekenhuizen. Ons volledige aanbod kunt u bekijken op: 20 Een verpleegkundige vervolgopleiding bekwaamt de verpleegkundige tot het geven van specialistische zorg. De behoefte aan die zorg vloeit voort uit gespecialiseerde en hoog ontwikkelde medische behandeltechnieken en de complexe verpleegsituaties die daarmee verbonden zijn. VUmc Amstel Academie verzorgt een uitgebreid scala aan verpleegkundige vervolgopleidingen: Dialyse Verpleegkundige Intensive Care volwassenen Verpleegkundige: - High Care Recovery/Recovery Verpleegkundige - Medium Care volwassenen Verpleegkundige Intensive Care Kinderverpleegkundige: - High Care Kinderverpleegkundige Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige: - Neonatologie Verpleegkundige - High Care Neonatologie Verpleegkundige Kinderverpleegkundige Obstetrie Verpleegkundige Gynaecologie Verpleegkundige Oncologie Verpleegkundige: - binnen de Oncologie opleiding is de differentiatie Hematologie mogelijk Spoed Eisende Hulp Verpleegkundige: - Acute Opname en Observatie Verpleegkundige Cardiac Care Verpleegkundige: - Medium Cardiac Care Verpleegkundige Neuro Verpleegkundige Geriatrie Verpleegkundige Research verpleegkundige Het zijn inservice opleidingen die worden gekenmerkt door een optimale afstemming tussen theorie en praktijk. De opleidingen zijn opgezet volgens het competentiegericht onderwijs. Onder bepaalde condities is het mogelijk om één of meerdere leereenheden als bijscholing te volgen. Alle opleidingen starten met een basisvorming waarbij klinisch redeneren centraal staat. Naast de verpleegkundige opleidingen heeft VUmc Amstel Academie twee applicaties: de Applicatie Obstetrie Verpleegkundige en de Applicatie interventie Cardiologie Verpleegkundige. Voor niet verpleegkundigen bestaat de opleiding tot Dialyse-assistent. Wilt u informatie over een specifieke opleiding, vraagt u dan de brochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen aan bij het secretariaat verpleegkundige vervolgopleidingen, tel.: (020) of raadpleeg de website: 21

12 Medewerkers Karin Jonker bureaumanager Dafne Bergsma med. secr. Marjolein Heeremans med. secr. Wilma Wolcken med. secr. Babette de Vos med. secr. Marjolijn de Nijs manager OK/AM Esther Zijp opleider OA Barbara Blom opleider OA Astrid van Croonenburg opleider OA Marja Geuzenbroek opleider OA Stephanie van Item opleider OA Ingrid Christiaans opleider AM Geert Verweij opleider AM Jacqueline den Bandt opleider AM Martin Veldhoen opleider AM Monique Orlemans opleider OA Sandra van den Berge manager a.i. RDL/OMZ/KCA Annemiek Bredius opleider OMZ Jan Theo Meeues opleider KCA Marko Phernambucq opleider KCA Annemiek Jacco Hooiveld Bredius opleider RDL OMZ Claudius Teijgeler opleider RDL Egbert Neels opleider RDL Inge van Helvoort opleider RDL Ingrid van Baak opleider RDL Aukje Otter opleider RDL 22 23

13 VUmc Amstel Academie Postbus MB Amsterdam T / 2020 december

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Opleiding tot operatieassistent

Opleiding tot operatieassistent Opleiding tot operatieassistent www.nwz.nl Leren en werken op HBO niveau Inhoud Wat doet een operatieassistent? 3 Waar kun je werken? 3 Is het iets voor jou? 4 De opleiding in Noordwest Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Paramedische opleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen

Paramedische opleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Paramedische opleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen opleidingsjaar 2007 VU medisch centrum amstel academie Colofon Uitgave Amstel Academie Bezoekadres: De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Postadres:

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Klinisch geriatrieverpleegkundige

Klinisch geriatrieverpleegkundige Klinisch geriatrieverpleegkundige verpleegkundige vervolgopleidingen VU medisch centrum amstel academie 1 www.amstelacademie.nl Amstel Academie ı OZW-gebouw ı De Boelelaan 1109 ı Amsterdam 2 Klinisch geriatrieverpleegkundige

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd April 2010 I N D I T N U M M E R : Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd Jaarverslag 2009 Fontys stopt Verpleegkundige

Nadere informatie

Instructie inschrijven student

Instructie inschrijven student Instructie inschrijven student Wij willen u vragen de instructie goed door te nemen, omdat het van belang is dat de juiste gegevens op de aanmelding worden vermeld. Wanneer het aanmeldformulier niet correct

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden

Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden Opleidingen en nascholingen Educatie Zorgsector JUNI 2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Aanmeldings- annuleringsvoorwaarden opleidingen... 5 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding

Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding De functie van anesthesiemedewerker Als anesthesiemedewerker assisteer je de anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt vóór, tijdens en na de operatie.

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp

Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp Informatiebrochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen Intensive Care, Cardiac Care, Medium Care en Spoedeisende Hulp , Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten

Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of

Nadere informatie

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-operatieassistenten en jongere collegae.

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-operatieassistenten en jongere collegae. De functie van operatieassistent Als operatieassistent ondersteun je de chirurg voor, tijdens en na de operatie. De kern van de functie is instrumenteren, assisteren en omlopen bij alle voorkomende operaties.

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Regeling Opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker

Regeling Opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Regeling Opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d. 2 mei 1984, DG/VGZ/GBO/VVBO 72634 Colofon Uitgever College

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw

Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw Bij- en nascholingen Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Tineke Aantjes Senior opleider/ adviseur Opleidingscentrum UMC Utrecht Opleidingscentrum UMC Utrecht A.A. Hijmans van den Bergh gebouw BijBij-en

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Kees van der Meulen Even voorstellen Kees van der Meulen 5 jaar MSMH (csa medewerker) in diverse ziekenhuizen 12 jaar teamleidinggevende

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Informatiebrochure. Opleiding Zorg voor kinderen met diabetes mellitus

Informatiebrochure. Opleiding Zorg voor kinderen met diabetes mellitus Informatiebrochure Opleiding Zorg voor kinderen met diabetes mellitus St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten

Informatiebrochure. Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten Informatiebrochure Opleiding Endoscopie MaagDarmLever ziekten St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.

Portfolio. Verpleegkundigen. voor. Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl. Portfolio voor Verpleegkundigen Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Plaats: Afdeling + lokatie: Tel.nr: BIG-reg. Nr.: Opl.1106,RBJ Inleiding Waarom een portfolio? (Her)Registratie in het BIG-register

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Informatiebrochure. Opleiding Mammacare

Informatiebrochure. Opleiding Mammacare Informatiebrochure Opleiding Mammacare St. Antonius Academie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Opleidingsreglement. VUmc Amstel Academie

Opleidingsreglement. VUmc Amstel Academie Opleidingsreglement VUmc Amstel Academie September 2014 2 Opleidingsreglement Opleidingsreglement VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl September 2014 3 4 Opleidingsreglement

Nadere informatie

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding

Er ligt een visie/onderwijsmethodiek ten grondslag aan de uitwerking van de opleiding VERSLAG WORKSHOP CZO ERKENNINGSAANVRAAG OPLEIDERS RAV S INFORMATIEBIJEENKOMST CZO-TRAJECT Tijd Plaats Inleider Verslag : Donderdag 14 juni 2012, 13.00 15.00 uur : Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk

Nadere informatie

Radboud Zorgacademie. Vervolgonderwijs. Radboudumc

Radboud Zorgacademie. Vervolgonderwijs. Radboudumc Radboud Zorgacademie I Vervolgonderwijs 2014-2015 Voor een toekomst in de zorg Radboudumc CZO-erkende vervolgopleidingen met verplicht praktijkgedeelte www.czo.nl College Zorg Opleidingen www.fondsziekenhuisopleidingen.nl

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen Klinisch Redeneren Leereenheid Verpleegkundige Vervolgopleidingen November 2014 2 Leereenheid Klinisch Redeneren VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl November

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO)

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO) Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO) Trekt jou de combinatie van techniek en patiëntencontact aan? En wil je daarbij leren én direct geld verdienen? MAASTRO clinic

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulancechauffeur Ambulanceverpleegkundige Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Maatschap Goed Zorgen Tiel

Maatschap Goed Zorgen Tiel Tiel, 16 juni 2011 Betreft: programma BIG scholingen Najaar 2011. Beste zorgverlener, Bij- en nascholing dient wettelijk verplicht te worden. Dit advies gaat de Raad voor Volksgezondheid & Zorg geven aan

Nadere informatie

BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers.

BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers. VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BROK CURSUS Wat is de BROK cursus? BROK staat voor Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers. Aan de uitvoering van mensgebonden onderzoek worden door

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Als een gewoon mens tot kennis komt wordt hij een wijze, als een wijze tot kennis komt wordt hij een gewoon mens 2 foto voorkant: Digidaan en Hans Opleiding

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Verpleegkundige Vervolgopleidingen Aanbod 2014 Vervolgopleidingen sopgave Voorwoord 3 Voorwoord 4 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 6 Deelnemende instellingen vervolgopleidingen: cluster acute zorg 8 Intensive Care volwassenen

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020)

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020) Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2017-2021 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma 2015-2016. Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma 2015-2016. Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma 2015-2016 Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Kennisinstelling kleur Onderwijsvisie Docenten

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma Deeltijdopleiding tot kleurkundige Voorwoord De Nederlandse Kleurenschool (NKS) verzorgt als enige opleider de deeltijdopleiding tot kleurkundige.

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

Belangenverklaring. H.M.C. van der Weijden. Organisatie: In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ)

Belangenverklaring. H.M.C. van der Weijden. Organisatie: In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Naam: Organisatie: H.M.C. van der Weijden LUMC Ik heb geen 'potentiële' belangenverstrengeling Hematologiesymposium

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie