Nieuwsbrief Herstelling in de tropen: de laatste steen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Herstelling in de tropen: de laatste steen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Herstelling in de tropen: de laatste steen Misschien door de goddelijke voorzienigheid, misschien door toeval, in ieder geval heeft Herstelling een stevige band met het Surinaamse bisdom in de persoon van bisschop De Bekker en zijn naaste medewerkers. Het bisdom is beheerder van belangrijk cultureel erfgoed en probeert met beperkte financiële middelen het erfgoed in stand te houden. Twee belangrijke projecten hebben we met inzet van SAO-leerlingen uitgevoerd: de restauratie van de Elisabeth1 kleuterschool, de oudste kleuterschool van Paramaribo, en de bestrating van het plein rondom de magistrale, houten St. Petrus en Pauls kathedraal, een nationaal monument dat prijkt op de Werelderfgoedlijst van de Unesco Eigenlijk kan de nauwe samenwerking geen toeval zijn, daarvoor zitten in het Uitvoerend Comité aan Nederlandse kant teveel mensen die als kind op een katholieke jongens of meisjesschool gezeten hebben, en zoals een overtuigd atheïst daarover (gelaten) opmerkte: je krijgt de mensen wel uit de kerk, maar de kerk niet uit de mensen. De oplevering van de kleuterschool dateert al weer van 2009, de feestelijke oplevering van de bestrating van het kerkplein vond verleden week, vrijdag 23 november, plaats in aanwezigheid van tal van genodigden. Het vernieuwde plein werd officieel in gebruik genomen met de onthulling van een gedenksteen. Pater Kross, de tweede man van het bisdom, opende de rij van sprekers met een dankwoord aan allen die aan het project meegewerkt hebben: leerlingen van de SAO, Herstelling en de gemeente Amsterdam, andere uitvoerenden en sponsoren en last but not least, Henk van Bastelaar, de 78-jarige kwieke werkmeester/uitvoerder. vlnr: pater Kross, Henk van Bastelaar, Albert van der Lugt en bisschop De Bekker De taakverdeling, memoreerde pater Kross, zag er als volgt uit: het bisdom zorgde voor de stenen en materialen, de SAO voor de leerlingen en Herstelling/gemeente Amsterdam voor de ondersteuning en de arbeidskosten van Henk en zijn pupillen. Een bijna Bijbels verbond. De kathedraal ziet er door de sierlijke bestrating indrukwekkender uit en dankzij het grote parkeerterrein achter en naast de kathedraal kan het bisdom middelen genereren om de kathedraal te onderhouden. Een kostbare zaak die nu veilig is gesteld door het aangaan van langlopende verhuurcontracten met bedrijven uit de omgeving. Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 1

2 Henk van Bastelaar kwam daarna zelf aan het woord en prees vooral de leerlingen die het (zware) werk gedaan hebben. Jongens, hield Henk hen, over de hoofden van de genodigden heen, voor: stratenmaker is een vak en als je een vak geleerd hebt, kun je overal in de wereld de kost verdienen. Zeker hier. In Suriname is volop werk voor vaklieden. Niemand hoeft thuis op zijn handen te zitten of te hosselen voor een paar Srd. Wie de kansen niet ziet en benut, is niet goed bezig, zeg ik je. In the abundance of water, the fool is thirsty. Albert van de Lugt, de inspirator van de hele onderneming, sloot de sprekersrij af met een ode aan de grote, kleine man Van Bastelaar. Hieronder de tekst van zijn bijdrage: Velen hebben aan dit project meegewerkt. U, Pater Kross, heeft al die medewerkers met naam en toenaam genoemd. Ik ga ze niet herhalen. Ieder heeft op zijn eigen manier een bijdrage geleverd. Dames en heren. U weet! Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Daar staat zo iemand. Henk van Bastelaar!. Zonder hem zou de woestenij rondom de kathedraal nooit op deze prachtige wijze zijn bestraat. Henks naam staat ook niet voor niets gebeiteld in de gedenksteen, hier achter mij, die we zo dadelijk gaan onthullen. Henk is bijzonder. Wie valt zo n eer te beurt bij leven en welzijn. Voor de meeste van ons is de steen waarop onze naam staat niet met eigen ogen te zien! Henk heeft het voor elkaar gekregen. Wij hebben de samenwerking met Henk altijd als heel bijzonder ervaren. Hij is een geboren leermeester, de vlees geworden vertegenwoordiger van de 1 ste helft van de twintigste eeuw. Henk heeft het bombardement op Rotterdam meegemaakt, is in de Hongerwinter als tienjarig jongetje met een nog jonger broertje en twee zusjes naar Friesland gelopen en heeft als stratenmaker en later als stratenmakerbaas meegewerkt aan de wederopbouw van Rotterdam. Niet in korte mouwtjes zoals hier de gewoonte is, maar met opgestroopte mouwen, bijna tot op schouderhoogte. In zijn jonge jaren was Henk een getalenteerd wielrenner. Hij kan er uren over vertellen en kende alle toppers uit de toenmalige wielerwereld. Volgens eigen zeggen gebruikte hij nooit drugs, maar koerste zuiver en alleen op water en druivensap. Toen doping in de wielersport aan een opmars begon, is hij ermee gestopt. Een groot talent in de knop gebroken. Henk is een kunstliefhebber, een ondernemer in hart en nieren, en pater Kross - mijn verontschuldigingen - een liefhebber van het vrouwelijke, in het bijzonder het Surinaamse schoon. Een passie die hem in dit mooie land heeft gebracht. Henk is een uitstekende netwerker. Uit alle hoeken en gaten heeft hij steun gekregen. Van ondernemers en niet in de laatste plaats van de gemeente Amsterdam. Zonder de ruimhartige ter beschikking gestelde financiële middelen van de Gemeente was dit fraaie plein niet mogelijk geweest. Een bewijs temeer van de verbondenheid van Amsterdam met Paramaribo. Paramaribo, waar zoveel Amsterdammers hun roots hebben. Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 2

3 Henks leven heeft in het teken gestaan van steen, maar zijn hart is allerminst van steen. Hij is zoals al gezegd een geboren leraar, maar dat niet alleen, hij is ook een geboren netwerker, die iedereen weet te enthousiasmeren en in te schakelen voor zijn doel. En dat doel is voor hem: jonge Surinamers interesseren voor zijn vak en hen op te leiden! Met velen is dat gelukt en hoe, is hier direct onder uw voeten te zien. Zijn motto is: het is moeilijk maar het moet. Henk gaat doordacht te werk, hij is geen man van we zien wel waar we uitkomen. Hij hanteert onbewust de uitgangspunten van Vitruvius, de Romeinse grondleggen van onze architectuur. Die beschreef niet alleen hoe je huizen, wegen en bruggen kon bouwen, maar ook met welke materialen en welke uitgangspunten je daarbij moest hanteren. Drie eigenschappen waren volgens hem noodzakelijk: Stevigheid (firmitas), nuttigheid (utilitas) en bekoorlijkheid (venustus) en zie hier het eigentijdse resultaat. Verleden jaar heeft de bisschop de eerste bisschopsmuts gelegd en nu onthullen we over enkele ogenblikken een gedenkplaat als sluitsteen als laatste steen - in dit mooie project, Een project wat bijdraagt aan de verfraaiing van Paramaribo. In Spanje las ik ooit in een kerk een mooie spreuk die mij ook hier van toepassing lijkt: deze kathedraal heeft meer licht dan hout en meer geloof dan licht. En dit plein zou ik willen zeggen heeft meer vakmanschap dan stenen en meer passie dan vakmanschap. In hemelsnaam Henk - excuses pater Kross - doe het iets rustiger aan. Je hebt nu deze steen, laat die andere steen nog maar even wachten. HENK BEDANKT! Intake-unit Alle mensen zijn gelijk maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. SAO kampt traditioneel met een grote schooluitval. Vaak als gevolg van financiële problemen bij de (kansarme) leerlingen, maar ook door verkeerde beroepskeuzes. Herstelling kent dat fenomeen en heeft daarvoor een intake-unit in het leven te roepen. Deelnemers worden aan het begin van een traject onderworpen aan een serie testjes en nauwkeurig geobserveerd in hun gedrag tijdens de uitvoering ervan. Een werkbare aanpak. Ook voor de SAO. Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 3

4 Twee collega s van de SAO, de heer Soemo en mevrouw Heijnes van de afdeling cursistadministratie en begeleiding, zijn in het voorjaar bij Herstelling op bezoek geweest om zich de materie eigen te maken. Terug in Suriname hebben ze een dergelijke voorziening voor SAO georganiseerd en zijn de eerste positieve ervaringen opgedaan. Uiteraard met de nodige aanloopproblemen. Tijdens dit werkbezoek zijn de twee collega s Nico Kemper en Ton Kolsteren meegereisd om de beide collega s ter plekke nader te instrueren en knelpunten mee helpen oplossen. Zij hebben we alle vertrouwen in dat SAO de zaak verder alleen kan oppakken. Zeker met de daadkrachtige SAO-directeur Hemradj als sponsor. SAO Dependance op Fort Nieuw Amsterdam Na wat aanloopproblemen heeft dependance op het museumterrein van Fort Nieuw Amsterdam een plek in de SAO-organisatie verworven. Twee teams werken er momenteel onder bekwame leiding. Een bouwploeg en een groenploeg, die geheel uit meisjes bestaat. Amsterdam heeft de opbouw van de dependance, dat wil zeggen het aantrekken van de twee werkmeesters, financieel mogelijk gemaakt. Fort Nieuw Amsterdam ligt in het Commewijnegebied een streek waar veel kansarme (Javaanse) jongeren wonen. Van oudsher een geïsoleerd gebied dat wel een rap tempo ontsloten wordt. De SAO-school ligt er ver vandaan en voor jongeren is het schoolbezoek een (te) kostbare zaak omdat hun ouders bv het reisgeld niet kunnen betalen. Vandaar dat Mohammed in de gedaante van een dependance naar de berg is gekomen. Werkzaamheden van de groen- en bouwploeg op Fort Nieuw Amsterdam Er is goed werk verricht! De groenploeg verzorgt de planten en bloemen (eigen kweek) en de bouwploeg onderhoudt het eens verwaarloosde 18 e eeuwse kruithuis. De beide werkmeesters zijn zeer betrokken bij het wel en wee van hun leerlingen en bij het fort Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 4

5 De dependance op Fort Nieuw Amsterdam voorziet in een behoefte. Er is zelfs een wachtlijst van jongeren die graag de eenjarige opleiding bouw of groen willen volgen. Het is echter niet allemaal botertje tot de boom. We constateren helaas dat er te weinig werk wordt gegund aan de bouwploeg van SAO. Leuke en leerzame projecten worden uitbesteed aan een aannemer en dat is in strijd met gemaakte afspraken. De SAO zou het werk toch uitvoeren indien dit technisch mogelijk is. Nu is het bijvoorbeeld zo de praktijktoets niet op het fort maar op de SAO moest plaatsvinden. Tegen meerkosten. Geheel onnodig! Dat hebben wij de directie van Fort Nieuw Amsterdam ook duidelijk gemaakt. Het primaire doel van Herstelling/Amsterdam/SAO is immers dat jongeren leren werken op gebouwd cultureel erfgoed - zonder productiedwang- zodat ze, geoefend en wel, later aan de slag kunnen bij een baas; een zienswijze die breed wordt gedeeld zowel in Amsterdam als in Suriname. De restauratie van Nola, de binnenplaats van Fort Zeelandia en de Elisabth1 kleuterschool zijn er de vruchten van. Inmiddels heeft de directie van SAO het initiatief genomen om hierover in overleg te treden met de directie van FNA. In het gesprek heeft het bestuur toegezegd dat bij de geplande restauratie van de (kapitale) gouverneurswoning, gefinancierd door de Amerikaanse ambassade, de bouwploeg in het bestek wordt opgenomen. De Surinaamse variant van Social Return. Sociale Return is in Nederland een nieuwe ontwikkeling waar met name in Amsterdam goede ervaringen mee zijn opgedaan. Yoeri van der Lugt, directeur werkbedrijf Herstelling die daarbij betrokken is, heeft daarover voorlichting gegeven aan SAO en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. Achter de schermen heeft hij ook geadviseerd in een paar hoofdpijndossiers. Dispuut onder kei-ologen Er zijn psychologen, er zijn vinologen, mensen die alles van wijn afweten en er zijn keiologen, mensen die alles afweten van bestrating, van stenen, bisschopsmutsen en van boogjes en gootjes. De Rotterdammer Van Bastelaar is een keioloog. Nico Lammers, bedrijfsleider bij DWI/Herstellng en voormalig Amsterdams stratenmaker is eveneens een keioloog. Nico heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het certificeren van de SAO- afdeling stratenmaken. Voorjaar 2010 heeft hij de eerste lichting pupillen afgetoetst, na hen op hun gemak gesteld te hebben en vooraf grondig geïnstrueerd te hebben. Tijdens dit werkbezoek heeft hij de beide werkmeesters afgetoets. Als examentoets heeft hij ze een ingewikkeld stukje bestrating aan een drukke verkeersweg laten maken. De uitkomst was positief. Nico was tevreden over het geleverde werk. Bijna zou het voor beide heren toch nog mis zijn gegaan. Met rook uit zijn oren kwam Van Bastelaar ons vertellen dat het geleverde werk de toets der kritiek niet kon doorstaan. Rotterdam en Amsterdam werden erbij gehaald en nog veel meer! Als examencommissie adinterim togen we met zijn allen naar de plaats des onheil waar een heftig dispuut tussen beide keiologen volgde. Uiteindelijk bleek dat de geëxamineerden een steen vergeten waren te leggen. Na diverse mea culpa s aan Amsterdamse kant werd de vrede herstellend en vielen beide kemphanen elkaar bijna huilend in de armen. Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 5

6 Na een moeilijke start heeft de (nieuwe) afdeling bestrating van de SAO een duidelijke plek in het curriculum verworven en is voor de school, die commercieel moet werken vanwege de door de overheid opgelegde bezuinigingen, een bron van inkomsten geworden. De kwaliteit van de werkmeesters is stijgt, hoewel ze nog niet toegetreden zijn tot het gilde van de keiologen. Cursus HRM SAO ontbeert een HRM-beleid, het kader ontbreekt. Er is wel een personeelsadministratie. De behoefte aan beleidsmatige ondersteuning in het lopende reorganisatieproces is voor de directie urgent. Men worstelt met de vraag hoe invulling te geven een adekwaat HRM-beleid en bijpassend instrumentarium. De belangrijkste issues zijn door de SAO-ers wel geïdentificeerd en de analyses over de knelpunten (keer op keer) gemaakt. Waar het aan schort is de vertaling naar de praktijk. Aan Herstelling het verzoek hierbij een handje te helpen en expertise te organiseren. Twee deskundigen van de DWI - Shirley Bernardus adviseur Arbeid en Organisatie en Rob van der Velden, manager Werkplein Noord - zijn met dit doel met ons meegekomen. Zij hebben voor managers, staf en de afdeling PZ een driedaagse workshop gegeven. Daarbij zijn (interactief) onderwerpen behandeld als beoordelen en functioneren, verzuim, kerncompetenties, personeelsdossier/opbouw en belonen en sanctioneren. Rode draad in de cursus: spring niet meteen in het diepe maar ontwikkel je beleid stap voor stap. Net als in de processie van Echternach, drie stappen vooruit en twee terug. Of nog praktischer: twee stappen vooruit, een terug (Lenin). De uitvoering van de workshop was conform de behoefte praktisch, handvatten en tips, en de overwegend vrouwelijke cursisten zeer tevreden. De resultaten van de cursus en evt personele invullingen zijn in een evaluerend gesprek voorgelegd aan de directeur SAO, die zich volgens eigen zeggen gesterkt voelt in zijn voornemen HRM van de grond te tillen. SAO werkmeesters dependance Fort Nieuw Amsterdam Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 6

7 Communicerend coachend, coachend communiceren Communicatietraining voor management en staf is een jaarlijks terugkerende en beproefde activiteit. Ook nu weer verzorgde Herstellings voorzitter Jeroen Sprenger een driedaagse training. Als rode draad in zijn verhaal gebruikte hij het beeld van de sport. Het coachen van een elftal hanteerde hij als kapstok om noodzakelijke ingrepen en gewenste verbeteringen in werkprocessen mee te verduidelijken. Goed gekozen beeldspraak, ondanks de handicap dat niet Ajax maar het Braziliaanse voetbal in Suriname populair erg is. Een test op ieders coachstijl maakte onderdeel van dag een uit. De bulk van de deelnemers aan de cursus scoorden qua managementstijl op groen: de wachters. Men kon zich uitstekend in de uitkomst vinden. De tweede cursusdag werd in zijn geheel besteed aan de interne communicatie binnen SAO. Een verdraaid weerbarstige materie, waar de weg te gaan nog lang is, hoewel er zeker sprake is van progressie. Met het onderwerp terugblik & vooruitblik werd het inhoudelijk deel beëindigd. Daarna volgde een gezamenlijke lunch: een schot in de roos, want eten is hier dé favoriete bezigheid. ( in Nederland slapen). Workshop verkooptechniek De SAO maakt momenteel een transformatieproces door van een intern gericht opleidingsinstituut naar open, commercieel werkende instelling. Hier is geen keus. Het verantwoordelijke ministerie bezuinigt rücksichtslos en financiert alleen nog maar de personele kosten. De rest zoals lesmateriaal, gereedschappen etc. moet zelf verdiend worden. Door het uitvoeren van projecten buitenshuis en het verzorgen van aanvullende trainingen hoopt de directie het tekort op te vullen. Verkopen is een vak! De kennis en ervaring is binnen de organisatie dun gezaaid. Vandaar de vraag aan Herstelling om een workshop verkooptechnieken te verzorgen. Danny Sluyter, trainer en Opleidingsadviseur bij een gerenommeerd Nederlands bedrijf hebben we hiervoor gestrikt. Vier dagen is hij intensief met 17 cursisten in de weer geweest, switchend tussen een stukje theorie en rollenspelen. Aan de orde kwam de salescyclus (van prospect naar klant) en het verkoopgesprek (voorbereiding, persoonlijke presentatie, gesprekstechnieken, regie in communicatie, close the deal). Als toets voor het verkrijgen van een certificaat volgde op het einde van de cursus een tweegesprek, met de trainer in de rol(len) van aannemer van een groot bedrijf. Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 7

8 De cursisten waren bijzonder enthousiast al gierden bij sommigen de zenuwen door de keel. Als waardering voor zijn inzet kreeg de trainer zelfs twee cadeaus, een unicum. Verrassend was dat hij in de eindevaluatie met de namen van enkele talenten op de proppen kon komen. Zelf waren we er getuigen van dat een paar dagen later een deelnemer tijdens een verhit gesprek het geleerde bekwaam wist toe te toepassen. Ontwikkelen van lesmateriaal Werkmeesters bij de SAO werken met sterk verouderd lesmateriaal. Er bestaat een afdeling curriculum, er is veel modern (Nederlands) lesmateriaal door Herstelling beschikbaar gesteld, en er zijn gezamenlijke sessies gehouden hoe daar in de Surinaamse contact mee om te gaan. Toch kwam de noodzakelijke vertaalslag niet goed uit de verf. Aan het waarom is menig uurtje besteed. Het praktisch gevolg van het verouderde instructiemateriaal en gebrek aan lesmaterialen (hout, verf, metaal) is ernstig: leerlingen lopen vaak doelloos rond. Directeur Hemradj heeft dit serieuze probleem ondervangen door een serie alternatieve activiteiten te organiseren, zoals computerlessen, veiligheidstrainingen VCA en sportactiviteiten. Activiteiten die de leegloop kunnen opvangen,maar geen alternatief zijn voor kwalitatief goed lesmateriaal. Zoals het zich nu laat aanzien is daar een doorbraak in gemaakt. De afdeling curriculum en werkmeesters van de afdeling metaal hebben gezamenlijk onder leiding van Herstellings werkmeester, Simon Hoogedoorn, een docent met een grote staat van dienst en iemand die zeer vertrouwd is met de SAO, een eenvoudig maar praktisch lespakket samengesteld. Het pakket omvat basisvaardigheden voor de afdeling metaal en wisselt theorie- en praktijkopdrachten af. De afdeling metaal is de best georganiseerde en gekwalificeerde afdeling van de SAO. De verwachting is dat de aanpak van het metaalpakket gaat dienen als model voor de andere vakdisciplines. Hemradj maakt zich er sterk voor! Paramaribo, 29 november 2012, Albert van der Lugt & Gerard Lutteken, 8

Minister Dick (l) en Ronald Plasterk ( r)

Minister Dick (l) en Ronald Plasterk ( r) CURACAO NIEUWSBRIEF; HOOG BEZOEK Dinsdag 18 november. Een belangrijke dag voor het project Beekenburg. De Curaçaose minister van onderwijs, mevr. I. Dick, en onze eigen minister Ronald Plasterk brengen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

La vita è bella! Het leven is mooi

La vita è bella! Het leven is mooi La vita è bella! Het leven is mooi Hier zien jullie een aantal foto s van vrienden en activiteiten die ik met vrienden heb gedaan. Links bovenin: Bezoeken van een AS Roma voetbalwedstrijd met collega s

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Scrum@school - Technasium Noord 2016

Scrum@school - Technasium Noord 2016 Scrum@school - Technasium Noord 2016 Veranderingen door Scrum@school Onderzoekje onder 16 docenten bij afsluiting basistraining. -4-3 -2-1 0 +1 +2 +3 +4 1. Werkplezier leerlingen XXXX XXX XXXXXXXX X 2.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

CURSUS CONTRACTMANAGEMENT OP WEG NAAR EEN PROBLEEMLOZE SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN

CURSUS CONTRACTMANAGEMENT OP WEG NAAR EEN PROBLEEMLOZE SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN CURSUS CONTRACTMANAGEMENT OP WEG NAAR EEN PROBLEEMLOZE SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN HOE VERLOOPT UW SAMENWERKING MET EXTERNE PARTIJEN? Het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden komt steeds vaker

Nadere informatie

Cursus Preventieassistent

Cursus Preventieassistent In deze uitgave: In onze nieuwsbrief DentalFlash een korte terugblik op de eerste lesdag van onze nieuwe cursus Praktijkmanagement en op de afgeronde Basiscursus Tandartsassistent. Verder een viertal praktische

Nadere informatie

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 (alleen het gesproken woord geldt) Welkom allemaal; welkom hier in de Hoftoren. Fijn

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Mediatraining Presenteren in de media

Mediatraining Presenteren in de media Mediatraining Presenteren in de media Nooit meer bang voor journalisten Ik weet echt hoe ik hen moet en mag benaderen. Ik heb zelf veel meer de regie dan ik dacht! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving Veel feiten binnen het domein Openbare Ruimte kunnen via het bestuursrecht

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

TWINAXLES Technische Trainingen

TWINAXLES Technische Trainingen Veelgestelde vragen 1. Wat betekent Twinaxles? Twinaxles betekent dubbele assen of twee-assig in het Engels. Twin staat voor tweeling, dubbel of twee en axles staat voor assen. De twee assen hebben betrekking

Nadere informatie

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport www.cps.nl/lesgevenistopsport IK BEN Marc Lammers. COACH VAN HET BELGISCH DAMESHOCKEYTEAM. EERDER WAS IK BONDSCOACH VAN SPANJE EN HET NEDERLANDS DAMESHOCKEYTEAM. MET NEDERLAND WON IK EEN gouden medaille

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 22 maart 2012 Tijd:

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 1 Brochure brain trainingen Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 2 Inhoudsopgave Over MTcompany...... 3 Training 1: Speed Reading... 3 Training 2: Haal meer uit uw geheugen... 4 Begeleiding na de training...

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

Huis van Hoop: Dar Al Amal in Ramallah

Huis van Hoop: Dar Al Amal in Ramallah Huis van Hoop: Dar Al Amal in Ramallah Door Marlies Tjallingii, in De Vriendenkring, maandblad van de Nederlandse Quakers Hoe vinden we nieuwe deelnemers voor onze cursus in april in Ramallah? In maart

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

1 Kies je onderwerp Samen met je buurman of buurvrouw. Ons onderwerp: Voorbeeld: Michael Jackson was de beste artiest ooit! Nu jullie!

1 Kies je onderwerp Samen met je buurman of buurvrouw. Ons onderwerp: Voorbeeld: Michael Jackson was de beste artiest ooit! Nu jullie! Na deze les kun je presenteren in vijf stappen: 1. Kies een onderwerp 2. Bedenk een goede opbouw 3. Verzamel informatie 4. Oefen je presentatie 5. Presenteren maar! 8 Vertel je verhaal Regelmatig moet

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG

SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG SESSIE 24: OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG OMGAAN MET OPVALLEND GEDRAG Voorstellen Omgaan met opvallend gedrag en het ontstaan Doelen en werkwijze Deelnemers en opbouw cursus Inhoudelijk Afsluiting VOORSTELLEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool

Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief van de Kon. Beatrixschool Nieuwsbrief Juli 2013 Patricia van Brakel Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief voor de vakantie ligt voor u. We wensen u weer veel leesplezier en alvast een heel

Nadere informatie

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Het is nooit saai,

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

Kort nieuws, Domeinweek, agenda

Kort nieuws, Domeinweek, agenda Kort nieuws, Domeinweek, agenda De pechvogel, de roe of de plak Er wordt in onderwijsland wel eens gezegd dat het in de eerste 6 a 8 weken moet gebeuren. Met het bedoel ik dan o.a. het opbouwen van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

interview Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement Joseph Kessels

interview Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement Joseph Kessels interview Joseph Kessels Duurzame relatie bedrijf-opleidingsinstituut verhoogt rendement Hoe zet je als industrieel bedrijf het opleiden van medewerkers strategisch in, zodat dit bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen?

Nadere informatie

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO. NNK Platform HBO

De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO. NNK Platform HBO De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO NNK Platform HBO Verslag van de bijeenkomst op donderdag 24 april 2014 Wiep Koehoorn, CvB-stafburo Quality Assurance, Stenden Hogeschool Presentatie

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 20 december 2011 Tijd:

Nadere informatie

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten.

Dames en heren, En dit is Brecht, een van die studenten. Speech Gerard Bukkems, directeur toezicht mbo Inspectie van het Onderwijs uitgesproken 23 september 2016, tijdens de bijeenkomst Examinering in de Reële Beroepscontext Dames en heren, Goedemorgen. Allereerst

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

Let op: Alleen gesproken woord geldt!

Let op: Alleen gesproken woord geldt! Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter opening van het congres Maak jezelf Zichtbaar op 11 maart 2010 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, We leven in het

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Hoe kom ik aan nieuwe technisch commerciële medewerkers? Praktijkworkshop over het zelf opleiden als erkend leerbedrijf

Hoe kom ik aan nieuwe technisch commerciële medewerkers? Praktijkworkshop over het zelf opleiden als erkend leerbedrijf Inleiding Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe technisch commerciële medewerkers? Praktijkworkshop over het zelf opleiden als erkend leerbedrijf Er is nog steeds structurele nood op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse

Het nieuwe leren. Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Het nieuwe leren Het Nieuwe Leren Concurrentie analyse Conclusies (I) Het Nederlandse begrip Het nieuwe leren is niet zo n bekend begrip, is vooral gefocused op onderwijs. Het nieuwe leren wordt vooral

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Twaalfde nieuwsbrief schooljaar 2015-2016

Twaalfde nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 Twaalfde nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen : Inspectiebezoek Internationale schakelklas Veiligheid dependance&auto s Hernieuwde samenwerking AH Parade Les over

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

AZ Jeugdopleiding Als je hele leventje om voetbal

AZ Jeugdopleiding Als je hele leventje om voetbal AZ Jeugdopleiding Als je hele leventje om voetbal draait Het is rond drie uur in de namiddag als het parkeerterrein bij het Alkmaarse sportcomplex t Lood zich vult met de autobusjes van AZ. Spelers van

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Paranormaal begaafden: wat kunnen psychologen van hen leren? Dr. M.J. Reinders, klinisch psycholoog Polikliniek Psychosomatiek GGZinGeest, Amsterdam

Paranormaal begaafden: wat kunnen psychologen van hen leren? Dr. M.J. Reinders, klinisch psycholoog Polikliniek Psychosomatiek GGZinGeest, Amsterdam Paranormaal begaafden: wat kunnen psychologen van hen leren? Dr. M.J. Reinders, klinisch psycholoog Polikliniek Psychosomatiek GGZinGeest, Amsterdam Programma Eerst wat oefenen Dan wat theorie en achtergrond

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing 3 maart 2011 Breda

Zoekmachinemarketing 3 maart 2011 Breda Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland 18-03-2011 (Een aantal vragen zijn om privacy redenen verwijderd) Vragen Zoekmachinemarketing 3 maart 2011 Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Vraag 2.1: Vóór

Nadere informatie

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten...

Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Zoveel verschillende. mensen,. zoveel verschillende. uitvaarten... Training Authentiek in de uitvaart door Het Tiende Huis Jan Dop Uitvaartverzorging Het was niet voor het eerst dat ik mij meer dan ooit

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, 26 December 2013

NIEUWSBRIEF, 26 December 2013 In deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF, 26 December 2013 Toch nog een nieuwsbrief in 2013! Ik vond het nodig aangezien er belangrijke beslissingen genomen zijn de laatste weken. Ik wil hierbij een overzicht geven

Nadere informatie

HRM is sturen op verbinden HRM is een managementverantwoordelijkheid bij uitstek! Strategie en HRM; recept voor een goed huwelijk

HRM is sturen op verbinden HRM is een managementverantwoordelijkheid bij uitstek! Strategie en HRM; recept voor een goed huwelijk HRM is sturen op verbinden Wij geloven in het belang van verbinding om resultaten te behalen: verbinding tussen mensen, verbinding van mensen aan de visie en van daaruit verbinding van mensen aan de organisatie.

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie