ASW Sociaal jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASW Sociaal jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1

2 Inhoud Voorwoord... 3 Kort jaaroverzicht... 4 Personeelsbeleid... 4 Arbeidsomstandigheden... 5 De kengetallen

3 Voorwoord Het ASW 1 is een organisatie die al jaren bekendheid geniet in Amsterdam. Goede kwaliteit van de dienstverlening staat hoog in het vaandel. Het ASW is afhankelijk van zijn 2 medewerkers om de goede reputatie te behouden. Op de lange termijn wil het ASW zich succesvol blijven meten met andere organisaties in Amsterdam. Daarom is de strategie ontwikkeld om te laten zien waar de organisatie naar toe wil. De medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de toekomst van het ASW. Hun opmerkingen en hun aanvullingen zijn meegenomen in het totaal. In dit sociaal jaarverslag blikken we terug op het gevoerde personeelsbeleid. Het ASW vindt het belangrijk dat medewerkers goed gedijen binnen de organisatie en zich veilig voelen in hun werkomgeving. Het arbobeleid is hier op gericht was in een aantal opzichten weer een hectisch jaar. Op de Nieuwezijds zijn er dit jaar weer twee werkruimtes opgeknapt en voorzien van nieuwe bureaus en bureaustoelen. De werkzaamheden gingen ondertussen ook nu gewoon door en de medewerkers zijn zeer flexibel met de aanwezige ongemakken omgegaan. De verbeteringen worden positief gewaardeerd. In 2014 verliest het ASW volkomen onverwacht weer een dierbare collega. We zijn van slag en we zijn verdrietig, maar ondanks deze ingrijpende gebeurtenis pakt iedereen de nodige werkzaamheden weer snel op. Een bewonderenswaardige houding van alle betrokkenen. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2013 iets gestegen. De stijging van het verzuim wordt voornamelijk veroorzaakt door ernstig fysieke klachten en veel minder zoals vorige jaren door psychosociale klachten. De druk op de medewerkers is echter groot. Amsterdam heeft in 2015 geen stadsdeelraden meer maar bestuurscommissies. De verkiezingen in 2014 hebben tot een heel andere collegesamenstelling geleid dan voorheen. De subsidiestromen zijn weer gecentraliseerd en worden in 2015 herijkt. Niemand weet precies waar dit toe kan leiden en dat betekent onzekerheid. Het ASW vraagt van zijn medewerkers om te gaan met deze onzekerheid. Dit vraagt flexibiliteit en inzet. Vanuit de organisatie is daarbij ondersteuning in de vorm van gesprekken, scholingen en trainingen. Daarnaast is het nodig dat de medewerkers meedenken over mogelijke veranderingen, terwijl duidelijk is dat er minder geld beschikbaar is. Wanneer we stilstaan bij hoe we ons werk doen en of het beter en doelgerichter kan, kan dit veranderingen te weeg brengen. Die gaan niet vanzelf. Soms schuurt dat ook. Maar het is mogelijk, en als we met zijn allen onze schouders er onder zetten, is het ook haalbaar. Hannie de Graaf, personeelsadviseur/bureaucoördinator 1 Waar ASW staat, moet ook WSW gelezen worden 2 Waar de mannelijke vorm staat, wordt ook naar de vrouwelijke medewerkster verwezen 3

4 Kort jaaroverzicht Nieuwezijds Voorburgwal In 2014 is in het voorjaar de ruimte van de Centrale Ondersteuning opgeknapt. De ruimte is geschilderd en er is een nieuwe vloer gelegd. Iedereen heeft nu een bureau dat in hoogte verstelbaar is en men zit op goede bureaustoelen. In alle ruimtes die grenzen aan de Nieuwezijds, is zonwering aangebracht. Ook ons kantoor in Leiden is voorzien van goede zonwering. In het najaar is de voormalige bibliotheek op 1 hoog opgeknapt. De medewerkers van de financiële afdeling en personeelszaken zijn van drie hoog naar deze ruimte toe verhuisd. De ruimte op de 3 e verdieping is verhuurd aan de Partij van de Dieren. Twee collegae kregen dit jaar gezonde zonen. Er is een leuk ASW uitje georganiseerd, waaraan veel collegae deelnamen. Bovendien is het Kerstdiner als vanouds goed bezocht. Het ziekteverzuimcijfer is dit jaar iets hoger dan in Wijksteunpunten Wonen Helaas is het dit jaar noodzakelijk om bij de WSW s een reorganisatie door te voeren. Dit is nodig door het wegvallen van de tijdelijk extra financiële middelen voor de wijksteunpunten wonen buiten de Ring plus Noord. De reorganisatie treft vooral WSW-NW en in mindere mate WSW-ZO. Tijdelijke contracten en uitbreidingscontracten worden niet verlengd en het huurteam Tuinsteden wordt in zijn geheel opgeven. Ingezet wordt op herplaatsing binnen of buiten de organisatie. Een en ander moest allemaal in zeer korte tijd plaatsvinden en dat is niet leuk geweest voor betrokken medewerkers. Uiteindelijk is iedereen wel geplaatst en zijn gedwongen ontslagen niet nodig geweest. Eén medewerker heeft (vooralsnog) tijdelijk een aantal uren als huurprijsconsulent bij de Woonbond gekregen. Personeelsbeleid Het verzuimbeleid is iets gestegen in Er is nauw overleg tussen de casemanager van de arbodienst en PZ over de arbeidsongeschikte medewerkers. Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact met de bedrijfsarts. Helaas heeft dit jaar deze intensieve samenwerking niet verder geleid tot een lager verzuimpercentage (zie verzuimcijfers). Ook in 2014 is weer een ronde functioneringsgesprekken in gang gezet. In principe zijn alle gesprekken gevoerd, maar er is nog niet van ieder gesprek een verslag ingeleverd. De scholingswensen, die voortkomen uit deze gesprekken, worden opgenomen in het opleidingsbeleid. Het opleidingsplan en het Arbo jaarplan zijn uitgevoerd (zie kengetallen en tekst arbeidsomstandigheden). In 2014 zijn veel gesprekken gevoerd met medewerkers over opleidingen, re-integratie, werkomstandigheden en persoonlijke omstandigheden. 4

5 Opleidingen In 2014 is het opleidingsbudget van het ASW volledig besteed. De WSW s hebben een eigen scholingsbudget. Het scholingsbudget is besteed aan: Taallessen, coaching, training warmtewet, training vertrouwenspersonen, symposia, masterclass extramuralisering, training risicomonitor, praktijk diploma boekhouden, samenwerking directie, premaster psychologie, communicatie training, module bouwkunde, leergang woondroom 55+, Exact trainingen, congressen, symposia en studiedagen. De Ondernemingsraad Het overleg met de directie vond zes keer plaats. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen: begroting, beleidsplan staf/directie, budgetvergelijkingen, opleidingsplan, Arbo jaarplan, sociaal verslag, strategie, huisvesting, gebruik Z 90 uren, reorganisatie. Arbeidsomstandigheden Het Arbo jaarplan is in 2014 volledig uitgevoerd. De risico-inventarisatie en evaluatie is klaar en ligt nu ter beoordeling bij de arbodienst. In 2015 wordt het plan van aanpak voortkomend uit deze RI&E opgesteld en tot uitvoer gebracht. NB De toetsing door de arbeidsdeskundige van de Arbodienst is inmiddels uitgevoerd. De RI&E is volgens deze deskundige met zorg opgesteld en uitgevoerd en is nu goedgekeurd. In samenwerking met de OR en de WSW s worden in 2015 de nodige vervolg stappen genomen. Er is in 2014 geen ontruimingsoefening gehouden wegens drukke werkzaamheden van de betrokken BHV-ers. Het voornemen is dat deze in 2015 zeker uitgevoerd gaat worden. Alle geplande en niet geplande verbeteringen van de werkruimtes zijn binnen de daarvoor beschikbare tijd, en het begrote budget, tot een goed einde gebracht. Twee keer per jaar is via intranet bekendheid gegeven aan het feit dat medewerkers boven de 40 jaar een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek kunnen doen. Tot slot zijn de BHV-ers zoals elk jaar op herhalingscursus geweest. 5

6 De kengetallen Op 1 januari 2015 werken er, exclusief stagiaires en ingehuurde ZZP-ers, in totaal 78 medewerk(st)ers in vol- en deeltijd op 58,81 fte, waarvan 70 in vaste dienst. (1 medewerker is in vaste dienst met levensloop). 7 Medewerk(st)ers hebben een tijdelijk contract. De gemiddelde formatieomvang in 2014 is 63,27 fte ( 89 medewerkers). In 2013 is de gemiddelde formatieomvang 62,69 fte (89 medewerkers). Het ASW werkte in 2014 met zeventien ZZP-ers. De samenwerking met drie ZZP-ers is structureler van aard. In 2014 had het ASW/WSW 6 stagiaires. Elf medewerkers gaan in 2014 uit dienst Reden uit dienst medewerkers 2014 Overlijden Einde tijdelijk dienstverband beëindigingsovereenkomst De leeftijdsopbouw in 2014 De jongste medewerker is in jaar en de oudste medewerker is 63 jaar. 7 Leeftijdsopbouw

7 Vervolg leeftijdsopbouw 23 Leeftijdsopbouw tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met De gemiddelde leeftijd in 2014 is 45,5. De gemiddelde leeftijd bij het ASW (NZ) is 49,3 en de gemiddelde leeftijd bij de WSW s is 40,8. In 2013 is de gemiddelde leeftijd 45,8. In 2014 is de verhouding parttime/fulltime ten opzichte van 2013 ongewijzigd. Dit geldt ook voor de verhouding man/vrouw. Parttime/ Fulltime ,700% Fulltime (7) Parttime (82) 92,300% Verhouding man/vrouw vrouw 46; 52,300% man 43; 47,700% man 43 vrouw 46 7

8 In 2014 is bij het ASW de diversiteit iets gestegen (andere culturen). In 2013 is de verhouding 22%-78%. Diversiteit % 074% Jubilea In 2014 zijn er vier medewerkers 12,5 jaar in dienst bij het ASW. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2014 is 5,99%. Het verzuimcijfers is met 0,2% gestegen ten opzichte van 2013 (5,7%). Ziekteverzuimcijfers per team 2014 Huurdersvereniging 2,58% Stedelijk Bureau 10,94% Koepels + Leiden 4,84% Groep wijkontwikkeling 6,15% Intrateam 6,15% WSW West 3,05% WSW Nieuw West 6,87% WSW Zuid 10,71% WSW ZO 4,66% Directie 0,14% Het kortdurend verzuim (1-7 dagen) is 0,81%, het middellange verzuim 8-42 dagen) is 0,87%, het lange verzuim is ( dagen) is 4,31%. Begin januari 2015 is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie getoetst door de Arbodienst. Daar in staat vermeld dat het verzuimpercentage van 5,99% iets boven het landelijke gemiddelde ligt, maar dat de verhouding kort-middel-lang niet zoals gebruikelijk is ( ). Uit de cijfers blijkt aldus de arbodienst- dat er met name sprake is van langdurig verzuim en dat zou kunnen wijzen op 8

9 chronische klachten, conflicten, lang ziekbed of een terminale situatie. Advies is om vooral in overleg met de bedrijfsarts dit verzuim aan te pakken. In 2014 zijn 8 medewerkers langer dan twee maanden arbeidsongeschikt geweest. Vier medewerkers hebben ernstige fysieke klachten, van wie er één is overleden. 9

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM797107 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Personeelsbeleid 4 1.1 Overdracht afdeling Belastingen naar BGHU 4 1.2 Het Nieuwe Werken 4 1.3 Vacaturecommissie

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007 sociaal 27 jaarverslag pag. 2 2-5 6-7 -2 2-25 Voor wo o rd Als je moet kiezen tussen het lezen van De Vliegeraar van Khaled Hosseini of van het Sociaal Jaarverslag van de gemeente Helmond, welke publicatie

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij ter kennisneming ons Sociaal jaarverslag 2005 aan te bieden. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 8 juni 2006 Ons kenmerk 22/5.12/2006005835 Behandeld door de heer J.A. Kok (0592) 36 56 17 Onderwerp: Sociaal jaarverslag 2005 Geachte

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid 2012. Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid 2012. Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid 2012 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage... 5 Algemene parameters... 5 Verzuim

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 PROMEN AAN HET WERK SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 3 PROMEN AAN HET WERK Medewerkers aan de slag bij het Huis van de Stad in Gouda. 1 Voorwoord Ons doel is om iedereen die bij ons werkt goed en passend werk

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie