Hindoe Studenten Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag Vertrouwelijk exemplaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hindoe Studenten Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2006. Vertrouwelijk exemplaar"

Transcriptie

1 Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe Studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe Studenten in Nederland te vertegenwoordigen. Postbus AN Den Haag Algemeen Jaarverslag 2006 Vertrouwelijk exemplaar

2 Voorwoord Beste lezer, Het bestuursjaar 2006 is dankzij de inzet van alle bestuursleden en actieve leden, zeer succesvol geweest met als hoogtepunten het congres Students 2 Career en het vijfjarige jubileum van HSFN. Daarnaast heeft HSFN in het jaar 2006 zich ook buiten Nederland kunnen profileren. Strategisch en doelgericht gekozen onderwerpen, een goede PR, persoonlijk contact met de bezoekers en een goed programma hebben ervoor gezorgd dat de activiteiten druk bezocht werden en bezoekers met interessante informatie de zaal verlieten. Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar gebleken dat een sterke profilering van de Hindoe-identiteit nodig is voor wederzijds begrip, wat een voorwaarde is voor een goede samenwerking. Deze profilering is door het verenigingsblad Vidyarthi alleen maar versterkt. Dit bleek uit de vele positieve reacties die het bestuur heeft mogen ontvangen. In dit jaarverslag kunt u de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rustig doorlezen. Met vriendelijke groet, Virindra Kalika Voorzitter Bestuur 2006 Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het jaar 2006 in het kort 5 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering 7 3. Landelijke en regionale activiteiten Vooruitblik Bijlagen: Bijlage 1: Organogram HSFN 17 Bijlage 2: Vertegenwoordiging van HSFN 18 Bijlage 3: Ledenkortingen 20 Hindoe Studenten Forum Nederland 3

4 Inleiding Voor u ligt het Algemeen Jaarverslag over het jaar Het Algemeen Jaarverslag geeft een goede indruk over het functioneren van een organisatie. Het is een uiteenzetting van interne ontwikkelingen en is bestemd voor het bestuur, de adviesraad, de leden en sympathisanten. Hindoe Studenten Forum Nederland heeft over het jaar 2006 diverse activiteiten georganiseerd. In dit verslag treft u een overzicht van deze activiteiten, de ontwikkelingen op het gebied van vertegenwoordiging en profilering, artikelen over HSFN die verschenen zijn in de media, informatie over de website en een vooruitblik voor het jaar Het jaar 2006 is een druk jaar geweest met vele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft over de inhoud van dit verslag, kunt u contact opnemen met het bestuur van HSFN door een te sturen naar Hindoe Studenten Forum Nederland Bestuur 2006 Virindra Kalika, voorzitter Anchelita Gowri, algemeen secretaris Hitesh Pawa, penningmeester Kavita Lachminarainsingh, commissaris redactie Hindoe Studenten Forum Nederland 4

5 1. Het jaar 2006 in het kort Net als de voorgaande jaren, heeft HSFN ook in 2006 een SWOT- analyse uitgevoerd, welke onder te verdelen is in vier categorieën, namelijk Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De sterke en zwakke punten van HSFN behoren tot de factoren die invloed hebben op de interne organisatie en geven een weerspiegeling van het afgelopen jaar. Hieronder staan de sterke en zwakke punten van het afgelopen jaar weergegeven. 1. Strengths; de sterke punten van HSFN HSFN bestaat dit jaar vijf jaren. Dit is een mijlpaal. HSFN wordt steeds bekender onder de Hindoe studenten en het bedrijfsleven; HSFN heeft een breed netwerk; HSFN heeft een goed imago onder de verschillende Hindoe groeperingen; HSFN heeft de potentie om grote activiteiten te organiseren en in goede banen te leiden; HSFN profileert zich duidelijk als een hechte organisatie. Zij straalt eenheid uit; Het aantal leden is in het jaar 2006 gestegen van 180 naar 600, mede door de prcampagne HSFN on the Road; Tussen de leden en het bestuur is meer interactie geweest; HSFN heeft vijfentwintig activiteiten georganiseerd, waaronder landelijke, regionale en promotionele activiteiten. In 2002 waren er zeventien activiteiten georganiseerd, in 2003 waren er zestien activiteiten georganiseerd, in 2004 waren er negentien activiteiten georganiseerd en in het jaar 2005 waren er achttien activiteiten georganiseerd. Activiteiten aantal activiteiten per jaar jaar 2. Weaknesses; de zwakke punten van HSFN Het bestuur van HSFN dient negen bestuursleden te hebben. HSFN moet proberen het bestuur voltallig te hebben; Bepaalde regio s waren in 2006 vrij inactief; Er moet nog gewerkt worden aan commitment door bestuursleden en actieve leden; HSFN kan per jaar meer artikelen publiceren op de website; De website straalt geen professionaliteit uit; Hindoe Studenten Forum Nederland 5

6 3. Opportunities; de kansen voor HSFN Uit de 600 leden die HSFN heeft, kan meer potentie gehaald worden; Consequente inzet van de leden; Tussen de leden en het bestuur zou meer interactie kunnen plaatsvinden; HSFN heeft een breed netwerk, alleen moeten we het brede netwerk beter gebruiken; Het aantal plaatsen waar leden korting kunnen krijgen kan uitgebreider; HSFN heeft niet op alle universiteiten en hogescholen erkenning; Op TU-Delft heeft HSFN de mogelijkheid om actiever bezig te zijn; Op internationaal niveau kan HSFN meer samenwerken met andere studentenverenigingen uit het buitenland; HSFN moet ook met andere nationale studentenverenigingen samenwerken; Bedrijven zijn momenteel met diversiteit bezig. HSFN kan hierop inspelen; Er is een start gemaakt aan HSFN Alumni. Doel van het alumni is om een netwerk op te bouwen van oud-leden en geïnteresseerden; HSFN heeft voldoende ruimte om nog professioneler te worden; 4. Threats: de bedreigingen van HSFN Doordat de Nederlandse maatschappij het afgelopen jaar veranderd is ten opzichte van allochtonen, moeten we in de gaten houden dat HSFN als allochtone organisatie hier nadeel van kan ondervinden. Hindoe Studenten Forum Nederland 6

7 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering HSFN vindt het belangrijk dat de belangen van Hindoe studenten behartigd worden in de maatschappij. Eén van de doelen van HSFN is dat zij de belangen van de studenten in Nederland wil behartigen. Dit betekent dat HSFN zich moet profileren en een sterke identiteit moet creëren. De vertegenwoordiging van HSFN is tweeledig. Aan de ene kant richten wij ons op het werven van Hindoe studenten en het promoten van de vereniging. Aan de andere kant vindt vertegenwoordiging plaats door de overkoepelende organen waar HSFN bij aangesloten is of deelnemer van is. HSFN on the Road In het jaar 2006 hebben we extra nadruk gelegd op de Pr- campagne. Dit heeft HSFN gedaan door de pr- campagne HSFN on the Road te bewerkstelligen. Het betreft een campagne die twee keer per jaar gehouden wordt, namelijk in de maanden februari/ maart en in augustus/ september. Doel van de campagne is om zoveel mogelijk leden te werven en HSFN te promoten. Nationale Jeugdraad HSFN is sinds 18 juni 2004 lidorganisatie van de Nationale Jeugdraad. Nationale Jeugdraad is het overkoepelende orgaan voor jongerenorganisaties in Nederland. Als lid van de Jeugdraad is HSFN actief betrokken bij verschillende aspecten die betrekking hebben op jongeren door haar zes commissies, namelijk: algemene jeugdparticipatie en jeugdbeleid, onderwijs & sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, jongerenparticipatie en internationale jongerenparticipatie. Het is vanzelfsprekend dat de Jeugdraad vaak met de politiek om de tafel zit om de jongeren, waaronder ook de studenten, te vertegenwoordigen bij het opstellen van beleidsplannen. Voorzitter vertegenwoordigt HSFN in Denemarken Een vertegenwoordiging van HSFN vond plaats toen de voorzitter samen met Nationale Jeugdraad naar Denemarken was gereisd voor een Europese conferentie. De Deense minister Rikke HVilshøj van Vreemdelingenzaken en Integratie opent op vrijdag 2 september 2006 in Kopenhagen (Denemarken) een Europese conferentie inzake de participatie van jongeren met een etnische achtergrond in de samenleving. Tijdens deze drie dagen durende bijeenkomst, die door de Nederlandse en Deense Jeugdraden is georganiseerd, zijn jongeren van meer dan 15 landen bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen over dit on- Hindoe Studenten Forum Nederland 7

8 derwerp. De eerste dag is het voornamelijk elkaar leren kennen door middel van diverse spelletjes, maar de volgende dagen moet er flink gebrainstormd worden en vervolgens moeten de ideeën op een creatieve manier gepresenteerd worden. Uiteindelijk zijn de beste ideeën gepresenteerd aan ministeries van diverse landen, die vervolgens de mogelijkheden binnen hun land zijn gaan onderzoeken om daadwerkelijk dit uit te voeren. Landelijke Studenten Vakbond Sinds 7 mei 2005 is HSFN deelnemer van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). De LS- VB is dé studentenorganisatie van Nederland die zich al jaren inzet voor de studentenbelangen. De LSVB doet er van alles aan om de slechte ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs tegen te gaan. Elk jaar wordt er een nieuw vijfkoppig bestuur aangesteld, dat dag en nacht met studenten en onderwijs bezig is. De LSVB verleent een aantal diensten aan de studenten. De studentenlijn sterkt in zijn strijd tegen gemene huurbazen, lastige examencommissies en andere moeilijkheden, door (juridisch) advies te geven. HSFN is deelnemer van de LSVB. HSFN heeft gekozen voor het deelnemerschap, zodat zij haar achterban te allen tijde op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen in het onderwijs. Vidyarthi De eerste Vidyarthi, het verenigingsblad van HSFN, overtrof alle verwachtingen van het bestuur. Het werd zeer goed ontvangen en werd overspoeld met complimenten. Om deze reden is er voor gekozen om het verenigingsblad twee keer per jaar uit te brengen en de oplage te verhogen. In totaal zijn er 2000 Vidyarthi s gedrukt. Een deel van de Vidyarthi s wordt onder geïnteresseerden verspreid en een ander deel wordt verspreid onder de gemeentelijke bibliotheken en onderwijsinstellingen. Vidyarthi heeft ook zijn ingangen in politiek Den Haag gevonden. De Vidyarthi is namelijk overhandigd aan: Voormalige Minister President Wim Kok Voormalige Minister President Ruud Lubbers Fractievoorzitter GroenLinks Femke Halsema Minister President Jan Peter Balkenende Internationale vertegenwoordiging Naast het verenigen van studenten op een nationaal niveau is het ook belangrijk om internationale betrekkingen te hebben met organisaties. Het afgelopen jaren heeft HSFN al een goede stap gezet om internationaal te gaan werken. In 2006 heeft HSFN zich ook buiten Nederland kunnen profileren en vertegenwoordigen. Hieronder leest u de internationale ervaringen van HSFN. Internationale Exchange program in samenwerking met GHRD en HHS Van 29 april 2006 tot en met 5 mei 2006 hebben 40 studenten van de MIT School of Government uit India (Pune) Nederland bezocht. Deze activiteit is in samenwerking met Global Human Right Defence en de Haagse Hogeschool georganiseerd. Het doel van dit bezoek was om informatie te verschaffen over mensenrechten en internationale samenwerking en dat de Indiase studenten kennis uitwisselden met de studenten en deskundigen uit Nederland. De Indiase studenten hebben in samenwerking met de Nederlandse studenten met de kennis die ze opgedaan hebben actieplannen opgezet over mensenrechten, humanitaire hulp en opleiding. Het beste actieplan is door een panel van specialisten uitgekozen. Dit actieplan Hindoe Studenten Forum Nederland 8

9 wordt momenteel in India uitgevoerd. Het is de bedoeling dat een groep van Nederlandse studenten MITSOG India in 2007 zal bezoeken om het actieplan te evalueren. HSFN bezoekt NHSF National Hindu Students Forum UK en HSFN hebben al een geruime tijd een goede relatie. In 2004 zijn de voorzitter en secretaris van National Hindu Students Forum UK, Dharmesh Mistry en Vibhuti Patel in Nederland aanwezig om het evenement Hindoe Hangama te bezoeken. In 2005 had de algemeen secretaris van HSFN, Virindra Kalika, NHSF bezocht in Verenigd Koninkrijk. Dit bestuursjaar hebben negen bestuursleden een trip gemaakt naar Verenigd Koninkrijk. Hierbij hebben ze een bezoek gebracht aan NHSF. Er heeft een vergadering plaatsgevonden tussen de leden van de twee organisaties met de gedachte om een betere en gestructureerde samenwerking te bewerkstelligen. In de nabije toekomst zal gestreefd worden om de afspraken die zijn gemaakt ook daadwerkelijk na te komen. Dit houdt in dat het bestuur van 2007 een bezoekje zal brengen aan NHSF en het bestuur van Engeland zal uitnodigen voor een bezoek in Nederland. Daarnaast zal getracht worden om artikelen uit te wisselen voor de website en het verenigingsblad. World Hindu Youth Summit In december 2006 zou er een World Hindu Youth Summit (WHYS) in Maleisië plaatsvinden, waaraan HSFN zou deelnemen. Door politieke onenigheid in Maleisië zal de World Hindu Youth Summit in 2007 plaatsvinden. Het doel van de WHYS is het bevorderen van de Hindoe bewustzijn onder Hindoe jongeren. Tijdens dit evenement worden onderwerpen als educatie, economie en sociale activiteiten behandeld. Tevens was er een mogelijkheid om een internationaal netwerk op te bouwen. In 2007 zal dus de volgende World Hindu Youth Summit (WHYS) georganiseerd worden. Onderwijsinstellingen en overkoepelende organen HSFN staat geregistreerd of is erkend op de volgende hogescholen en universiteiten: Erasmus Universiteit Rotterdam Haagse Hogeschool Hogeschool van Rotterdam en Omstreken Hogeschool van Amsterdam Technische Universiteit Delft Universiteit van Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam HSFN is lid of deelnemer van de volgende overlegorganen in Nederland: Nationale Jeugdraad Landelijke Studenten Vakbond Residentieel Studenten Overleg HSFN bevindt zich in het netwerk van de volgende internationale Hindoe jongerenorganisaties: Akhil Bharatya Vidyarthi Parishad - India Hindu Students Council Noord Amerika National Hindu Students Forum UK Verenigd Koninkrijk World Hindu Youth Organisation Indonesië Hindu Students Council - Trinidad & Tobago Malaysian Hindu Youth Council - Maleisië World Hindu Youth Council - Nepal Hindoe Studenten Forum Nederland 9

10 HSFN in de media Vergeleken met de afgelopen jaren is HSFN in 2006 vaker in de media geweest, met name op de televisie, op de radio en er zijn in de dagbladen ook artikelen verschenen. De activiteiten van HSFN zijn ook door andere organisaties gepubliceerd op hun website. Hieronder kun je lezen welke media, bladen en websites het waren. TV/ Radio Haagstad Radio (2006) Funx (2006) Vahon (2006) Radio Amor (2006) OHM Radio en TV (2006) Tv West (2006) Sarnami TV (2006) Hindostani TV (2006) Natraj TV Website Hindulife (2006) Indian feelings (2006) Bladen Haagse Courant Trouw Posthoorn (2006) Weekkrant Enschede Een deel van de partners van HSFN ABN Amro Fortis Bank ING Nauta Dutihll Shell TNT Intermediar Sebök Notarissen Hindoe Raad Haagse Hogeschool Scholieren Vereniging Satya WO/ HBO Magazine Intermediair (2006) Contrast (2006) Erasmus Magazine SAX (2006) VU (2006) Vedic College Art of Living Werkgroep Agni Werken bij het Rijk Berenschot Ernst & Young Forum Young Global People Global Human Right Defence Nationale Jeugdraad Landelijke Studenten Vakbond Hindoe Studenten Forum Nederland 10

11 3. Landelijke en regionale activiteiten HSFN heeft gedurende het jaar vele activiteiten georganiseerd. Dit bestuursjaar heeft HSFN er bewust voor gekozen om activiteiten te organiseren die erg divers zijn, om een brede doelgroep aan te trekken. Uit de vele positieve reacties is gebleken dat HSFN activiteiten heeft georganiseerd die veel studenten hebben aangesproken. Dit jaar zijn in totaal 26 activiteiten georganiseerd. Het betreft zowel landelijke als regionale activiteiten. Het verschil tussen landelijke en regionale activiteiten ligt in de aanpak, mankracht, financiën en promotie. 1. Lezing Vaastu Shaastra Vaastu Shaastra reguleert kosmische energieën in je huis of kamer. Als je je kamer op een harmonieuze wijze inricht, dan stimuleer je harmonie in jezelf en je directe omgeving. Gevolgen van een harmonieus ingericht kamer is dat je persoonlijke effectiviteit, welzijn en rijkdom toe zal nemen. Vaastu Shaastra geeft ook studenten verschillende praktische handvaten om hun studieprestaties te verbeteren. Door eenvoudige principes van Vaastu Shaastra toe te passen kan de student extra energie opdoen, gezondheid, financiën, intelligentie en bevattingsvermogen bevorderen. Allemaal elementen die een rol kunnen spelen om de student succesvol te laten zijn. 2. Kennismaking met TNT Een kennismakingsmiddag met TNT over de stage- en loopbaanmogelijkheden. 3. Lezing Kundli Match Om een huwelijk te laten slagen moeten beide partijen goed bij elkaar passen om samen gelukkig te kunnen zijn. Het is belangrijk om te weten of de karaktereigenschappen bij elkaar passen. Dit is iets wat veel mensen zich afvragen. In samenwerking met Vedic College biedt HSFN haar leden de unieke kans om een eigen kundlli-match uit te laten draaien. 4. HSFN on the Road Om het bestuursjaar pakkend te beginnen is er een pr- campagne opgezet met het doel om zoveel mogelijk leden te werven. De pr- campagne duurde drie weken. De vijfentwintig vrijwilligers die deelgenomen hebben aan de campagne hebben de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden bezocht. Aan het eind van de eerste prcampagne heeft HSFN een ledenbestand van Communicatietraining In verband met de pr- campagne had HFSN in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam activiteiten georganiseerd om de nieuwe leden kennis te laten maken met HSFN. Regio Amsterdam had een communicatietraining georganiseerd op donderdag 16 februari 2006 die verzorgd werd door de heer Melvin Tjinoei. 6. Kennismakingsmiddag Studenten die niet bekend waren met HSFN, hadden de mogelijkheid om op woensdag 22 februari 2006 kennis te maken met HSFN op de Hogeschool van Rotterdam. De studenten konden met hun vragen terecht bij de bestuursleden die op die dag aanwezig waren. De bestuursleden hebben onder andere een presentatie over HSFN verzorgd. Hindoe Studenten Forum Nederland 11

12 7. Workshop Saree draperen & Troefcalltoernooi De studenten van regio Den Haag hadden de mogelijkheid om HSFN op een actieve manier te leren kennen. HSFN Den Haag had op vrijdag 3 maart 2006 een troefcalltoernooi georganiseerd voor de dames en heren. In totaal hebben rond de 20 mensen deelgenomen aan het toernooi. Op veler verzoek hadden de dames ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het workshop Saree draperen. Aan het workshop hebben in totaal 20 mensen deelgenomen. 8. Get together Om de pr-campagne met alle vrijwilligers gezamenlijk af te sluiten, was er een Get Togheter georganiseerd, waar de vrijwilligers/ leden elkaar nog beter leerden kennen onder het genot van een hapje en een drankje. 9. An evening with Ram Ramsahai An evening with Ram Ramsahai werd georganiseerd door regio Amsterdam. Op deze dag stond de thema Haal het beste uit jezelf centraal. De thema bestond uit een combinatie van een lezing en een workshop. Ram Ramsahai inspireert zijn deelnemers van begin tot eind en zet hen aan tot zelfrealisatie. Hij leert zijn deelnemers een stijl van denken aan, om hetgeen te realiseren wat men wenst. 10. Workshop Cooling the mind with Yes+ Op dinsdag 25 april 2006 heeft HSFN in samenwerking met Art of Living een workshop Cooling the mind georganiseerd op de HHS. Het betrof een workshop waarbij meditatietechnieken & concentratietechnieken centraal stonden. 11. Filmavond Rang de Basanti In samenwerking met Scholieren Vereniging Satya heeft HSFN op donderdag 27 april 2006 een filmavond georganiseerd op de Haagse Hogeschool. Doel van de filmavond was om geld in te zamelen voor het goede doel Sanjeevani. 12. Internationale Exchange program in samenwerking met GHRD en HHS Van 29 april t/m 5 mei 2006 heeft Global Human Right Defence (GHRD) opgetreden als gastheer. Er zijn 30 Indiase studenten en young professionals in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma naar Nederland gekomen. Deelnemers aan dit uitwisselingsprogramma in Nederland waren: GHRD medewerkers, Nederlandse studenten, het Nederlandse bedrijfsleven en politiek Den Haag. Een speciaal team studenten van HSFN hebben zich ingezet om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan dit programma. Het doel is om samen een strategie uit te zetten waarin ideeën en meningen tot uiting komen en zullen leiden tot haalbare projecten met een vernieuwd karakter. Het doel van het uitwisselingsproject is om jongeren te betrekken en te motiveren om onderdeel uit te maken van beleid dat gevoerd wordt op het gebied van mensenrechten. Dit programma heeft bijgedragen aan de kennis van studenten uit India en Nederland op dit gebied. Naast kennisuitwisseling en vergroten van het internationale netwerk, was het uitvoeren van projecten op het gebied van mensenrechten en sociaalmaatschappelijke aard één van de concreet meetbare doelen van het uitwisselingsproject. Hindoe Studenten Forum Nederland 12

13 13. Training Leadership and Charisma Op donderdag 4 mei 2006 heeft de heer Anatol Kuschpeta een training Leadership and Charisma verzorgd op de HHS. Deze activiteit is in samenwerking met GHRD georganiseerd en was onderdeel van het uitwisselingsproject. Anatol een gedreven coach & trainer, geeft van een-op-een coaching tot trainingen aan honderden mensen tegelijk. Hij heeft reeds gewerkt voor kleine en grote bedrijven, onbekende en bekende Nederlanders, particulier en pro deo. 14. Nederlands Hindoe- Jongerendag in Wijchen Op 24 juni 2006 had de Shree Ram Mandir te Wijchen een Nederlandse Hindoe- Jongerendag georganiseerd. HSFN organiseerde een busreis naar Wijchen, zodat de geïnteresseerde leden deel konden nemen aan de Jongerendag. Er waren heel wat activiteiten gepland voor de jongeren, waaronder ook een debat. Er was ook een guru uit India aanwezig. 15. HSFN Party Eindelijk was het zover! HSFN had weer een party georganiseerd met als thema; Beat Your Heart With Punjabi Rhythm. Er waren live optredens van Bhangra Naach en muziek verzorgd door Desi sqaud. Het was een gezellige party met lekkere hapjes en drankjes. 16. HSFN Picknick Dit jaar had iedereen het getroffen met een mooie zomer. HSFN besloot om met al haar actieve leden te gaan picknicken in Den Haag. Het was een leuke, gezellige en sportieve dag. Helaas eindigde de dag met regen. Er waren rond de 30 leden aanwezig op de picknick. 17. Workshop sociale vaardigheden Op 26 augustus 2006 heeft HSFN voor haar bestuursleden een workshop sociale vaardigheden georganiseerd. Op deze dag stonden communicatievaardigheden en de debatteertechnieken centraal. De workshop werd verzorgd door de heer Krishna Autar. 18. Workshop zelfrealisatie & artikelen schrijven Op 27 augustus 2006 kregen de bestuursleden een workshop zelfrealisatie. De workshop werd verzorgd door de heer Vijay Sampatsing. Daarnaast heeft de heer Perdiep Ramesar een workshop gegeven over het schrijven van artikelen. Hindoe Studenten Forum Nederland 13

14 19. Introductie week Haagse Hogeschool Ieder jaar organiseert de Haagse Hogeschool in de maanden augustus/ september een introductieweek voor de nieuwe studenten. Gedurende deze dagen organiseren de studentenverenigingen, die actief zijn op de HHS tal van activiteiten. HSFN Regio Den Haag neemt gedurende deze periode ook deel aan de introductieweek. Naast het flyeren en werven van studenten, had HSFN gedurende deze dagen een dansoptreden en een modeshow georganiseerd. De modeshow stond in het teken van de bruid en de bruidegom. 20. HSFN on the Road In de maand september is wederom een pr- campagne opgezet om nieuwe leden te werven. Er is bewust gekozen voor deze maand, omdat het nieuwe collegejaar begint en er veel nieuwe studenten bijkomen. Aan het eind van de tweede pr- campagne had HSFN meer dan 600 leden. 21. Sportcompetitie Op 29 september 2006 had HSFN haar jaarlijkse sportcompetitie georganiseerd op de Erasmus Universiteit. Meer dan zestig heren hadden deelgenomen aan de voetbalcompetitie. Naast de deelnemers waren er veel toeschouwers aanwezig om de heren toe te juichen. De winnende groep mocht aan het eind van de sportcompetitie een beker meenemen naar huis. 22. HSFN Diner Op 8 oktober 2006 is het HSFN bestuur met 35 van haar leden gaan dineren in Den Haag. Het was een leuke en gezellige avond. Leden uit alle hoeken van Nederland waren aanwezig. 23. Divine Satsang In samenwerking met Stichting Werkgroep Agni is er een divine satsang georganiseerd met mevrouw Urmila Devi Goenka. Ms. Urmila Devi Goenka is een ervaren lerares bij de organisatie Art of Living. Het betreft een activiteit waarbij meditatie, zoals ademhalingstechnieken, concentreertechnieken en gezang centraal stonden. 24. HSFN CONGRES Op 26 oktober 2006 heeft HSFN haar vijfde congres georganiseerd op de Haagse Hogeschool. Het congres stond dit jaar in het teken van Students 2 Career, `Het probleem van de gekleurde student. Veel studenten klagen dat ze heel moeilijk aan een arbeidsplaats of stageplek kunnen komen. Dit blijkt in hogere mate een probleem te zijn onder allochtonen. Veel talentvolle middelhoog- en hoog opgeleide allochtonen hebben kwaliteiten en ambities om te excelleren op de arbeidsmarkt, maar krijgen niet altijd de kans om zich te bewijzen. Hindoe Studenten Forum Nederland 14

15 Naast de lezingen die verzorgd werden door de gastsprekers, heer B. Dietz en de heer O. Jaharia, konden de bezoekers ook workshops volgen die verzorgd werden door Intermediar, ABN Amro, ING en POA. Net als ieder jaar, werd dit jaar ook HSFN Awards uitgereikt. De HSFN Awards werden dit jaar uitgereikt in de categorieën Dharm & Maatschappij aan de heer Amrika Anroedh, Muziek aan mevrouw Parvini Baboeram en Cultuur en Maatschappij aan de heer Lalbahadoersingh. 25. HSFN Jubileum Ter ere van het vijfjarige bestaan van HSFN was er op vrijdag 3 november 2006 een gala-avond georganiseerd in feestzaal Ons Huis in Den Haag. Tijdens deze avond werd er terugblikt en bekeken we de toekomstperspectieven van HSFN. Daarnaast konden de bezoekers genieten van een lopend buffet en van de verschillende live optredens. Aan het eind van de avond konden de studenten lekker uit hun dak gaan. 26. Overdracht van waarden bij Hindoes In samenwerking met Hindoeraad (HRN), Stichting Arya Samaadj Utrecht (SASU) heeft HSFN op 26 november 2006 in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd met als thema overdracht van waarden bij Hindoes. 27. Salsa Workshop Op 21 december 2006 heeft regio Rotterdam een Salsa Workshop georganiseerd. Aansluitend hierop was er ook een informeel bijeenkomst met de aanwezigen. 28. Trip naar London Een groep van negen bestuursleden is woensdag 3 januari 2007 naar London gereisd. Deze activiteit was zowel cultureel, religieus als informeel. De bestuursleden hebben in London onder andere bezocht: Southall Greenstreet Mahalakshmi Mandir Gurudwara British Museum Oxford Street National Hindu Students Forum UK Daarnaast hebben ze natuurlijk ook een London City Tour gemaakt. Zie voor meer informatie blz. 8 HSFN bezoekt NHSF. Hindoe Studenten Forum Nederland 15

16 4. Vooruitblik 2007 Erkenning InHolland HSFN heeft momenteel op verschillende hogescholen en universiteiten erkenning of staat geregistreerd. Echter op de vestigingen van Inholland ontbreekt dit nog. In 2007 wordt er gestreefd om erkenning op alle vestigingen van Inholland te verkrijgen. Erkenning Erasmus Universiteit HSFN heeft in het verleden activiteiten georganiseerd op de Erasmus Universiteit. Daarnaast heeft HSFN ook heel wat leden die studeren aan de Erasmus Universiteit. Echter heeft HSFN nog geen erkenning op de Erasmus Universiteit. In 2007 wordt er gestreefd om ook erkenning op de Erasmus Universiteit te verkrijgen. Mainsite De mainsite van HSFN was het afgelopen jaar minder actief en up-to-date geweest. Dit komt doordat de website voor de bestuursleden niet erg toegankelijk is. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. De nieuwe website moet toegankelijker zijn voor de bestuursleden. Bestuursleden hoeven dan niet afhankelijk hoeft te zijn van een webmaster. Het advies voor komend jaar is om meer aandacht te schenken aan de mainsite, zodat de site drukker bezocht wordt. Nieuwsbrief en website in het Engels De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar in het Nederlands via de mailinglist. Met de intentie om meer contact te onderhouden met andere studentenverengingen in het buitenland is HSFN genoodzaakt om publicaties in het Engels uit te geven. Dus er zal getracht worden de nieuwsbrief en/of website ook in het Engels uit te brengen. Actieve regio s HSFN heeft Nederland in zeven regio s verdeeld; Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Noord, Oost en Zuid. In het afgelopen jaar zijn voornamelijk de regio s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam actief geweest. De andere vier regio s hebben geen activiteiten georganiseerd. HSFN vindt het belangrijk dat de regio s, waar minder Hindoe studenten vertegenwoordigd zijn, niet vergeten worden. Echter leert ervaring dat het moeilijk is om een stabiele regio te hebben. In 2007 zal gestreefd worden om de regio s in de Randstad actief te houden en om in de rest van de regio s contactpersonen te hebben en te kijken hoe daar een stabiele regio bewerkstelligd kan worden. Kortom, het doel voor 2007 is om de regio s in de grote steden actief te houden en te stabiliseren en daarnaast een begin te maken aan de overige regio s. Er moet er naar gewerkt worden dat HSFN in ieder geval contactpersonen in de overige regio s heeft. Interactie met leden Eén van de doelstellingen van HSFN is om studenten te verenigen. Dit houdt in dat HSFN een goede relatie moet hebben met haar leden. Tot heden zijn er verschillende initiatieven ondernomen om een binding te creëren, zoals het persoonlijk bellen van de leden. Het bestuur is ervan overtuigd dat HSFN veel interactiever kan zijn met haar leden. Meer ledenkortingen HSFN heeft op dit moment meer dan 600 leden. Naast het organiseren van activiteiten wil HSFN meer betekenen voor haar leden. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van kortingen aan haar leden. Dit probeert HSFN te bewerkstelligen door met organisaties in onderhandeling. Op dit moment kunnen de leden van HSFN op 12 plekken kortingen krijgen. Het komende jaar wil HSFN dit uitbreiden. Hindoe Studenten Forum Nederland 16

17 Bijlage 1: Organogram Hindoe Studenten Forum Nederland 17

18 Bijlage 2: Vertegenwoordiging van HSFN Vergaderingen en bijeenkomsten van de Nationale Jeugdraad in Utrecht gedurende het gehele jaar. Vergaderingen van het Residentieel Studenten Overleg in Den Haag. Vergaderingen en bijeenkomsten van de Landelijke Studenten Vakbond in Utrecht. Netwerkbijeenkomsten van FORUM in Utrecht. Ministerie van Binnenlandse Zaken over werken bij het Rijk. Dit betreft een activiteit van FORUM. Bijeenkomst van het CDA om van Den Haag een studentenstad te maken. Bijeenkomst van Stichting Art om kennis te maken. Bijeenkomst van De Balie over tradities en de Hindoe vrouw. Bijeenkomst van ING over de samenwerkingsmogelijkheden. Bijeenkomst met Achmea om ideeën uit te wisselen. Bijeenkomst van de Maa Chandi Foundation om kennis te maken. Bijeenkomst met Accenture. Bijeenkomst met het Ministerie van Justitie. Bijeenkomst met Young Global People. Bijeenkomst met CDA Raadslid Haastu. Voorlichtingsbijeenkomst van Baharo ke Pechaan over HIV/ SOA. Congres van De Vereeniging te Nijmegen over Jongerenparticipatie. Congres van de Nationale Jeugdraad in Nederland. Congres van de Nationale Jeugdraad in Denemarken. Congres van Young Global People. Op de introductieweek van de Haagse Hogeschool. Hand in Hand, het benefietconcert van Global Human Right Defence. Deelname aan de netwerkmarkt te Utrecht over Crossing Cultures. Deelname aan de carrièrebeurs van Kansrijk. Ramadan Festival in Amsterdam. Hindoe Studenten Forum Nederland 18

19 Interview met Funx over HSFN in Den Haag. Interview met Sarnami TV. Interview met Radio Amigo. Hindoe Studenten Forum Nederland 19

20 Bijlage 3: Ledenkortingen Naast het bezoeken van HSFN activiteiten, wil HSFN haar leden ook op een ander manier van dienst zijn. Om deze reden krijgen HSFN leden ledenkorting op verscheidene diensten. Hier is een overzicht van diensten waar je als lid korting krijgt. Hindi Prachaar Sanstha Nederland HPSN is een landelijke stichting ter bevordering en coördinatie van het Hindi-onderwijs in Nederland. Wil je Hindi leren, dan kan dit gratis. Je kunt je dan ook opgeven via HSFN, dan regelen we alles voor je! Een naar is voldoende. Dansschool NatyaSudha Bharata Natyam is een Zuid Indiase tempeldans die meer dan 2000 jaar geleden is ontstaan. Deze dansstijl kenmerkt zich door velerlei aspecten zoals hoofd-, oog-, en nekbewegingen, voetenwerk, handgebaren (mudras) en expressie. Vanaf 2003 geeft Chrada Sheoratan lessen, workshops en voorstellingen in Bharat Natyam en leidt ze in de Meern haar eigen dansschool. Dansschool Natyasudha beoogt de studenten op zeer hoog niveau op te leiden en hun goede kwaliteit te bieden. Het lesprogramma bevat gerichte theorie- en praktijklessen in Zuid- Indiase dans. Leden van HSFN krijgen 10 % korting op de danscursus en betalen 22,50 euro per maand op vertoon van hun ledenpas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chrada Sheoratan op vrijdagavond tussen , en zaterdagochtend tussen uur. Dansschool NatyaSydha Boomstede AL Maarssen Tel.: Vedic College Het Vedic College stimuleert haar studenten om innerlijke waarden te cultiveren. Verder spoort zij haar studenten aan om een holistische leefwijze te cultiveren, teneinde voldoende aandacht te schenken aan de belangrijkste segmenten van het leven, te weten: fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal, zakelijk en financieel. Het Vedic College vergroot je zelfkennis, persoonlijke groei en - effectiviteit, waardoor je doelbewuster kunt handelen en succesvoller kunt zijn. Een dergelijk harmonieus leven vermindert stress en bevordert je innerlijke rust, waardoor je gezonder en energieker kunt zijn, hetgeen gunstige invloeden heeft op zowel je privé als zakelijk leven. Wil je een cursus volgen bij Vedic college en ben je lid van HSFN dan krijg nu 20% korting. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Raghunath. Herman Costerstraat PP Den Haag Tel: Fax: Website: Hindoe Studenten Forum Nederland 20

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2005. Vertrouwelijk exemplaar

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2005. Vertrouwelijk exemplaar Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2005 Vertrouwelijk exemplaar Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2002

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2002 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2002 Hoofdbestuur HSFN Algemeen Jaarverslag 28 februari 2002 28 februari 2003 Voorwoord De kracht van het bij elkaar brengen van individuen en het

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 11552 2502 AN Den Haag www.hsfn.nl / info@hsfn.nl. Giro: 9188785 KvK: 27254020 te s-gravenhage

Jaarverslag. Postbus 11552 2502 AN Den Haag www.hsfn.nl / info@hsfn.nl. Giro: 9188785 KvK: 27254020 te s-gravenhage Jaarverslag 2007 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe Studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe Studenten in Nederland te

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2003

Hindoe Studenten. Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2003 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2003 Hoofdbestuur HSFN Algemeen Jaarverslag 28 februari 2003 11 november 2003 Voorwoord "...Dharmo Rakshati Rakshitah..." Bescherm jouw Dharm en het

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden Door met AEGEE-Amsterdam samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE telt momenteel rond de 620 leden en ruim 75

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

KIVI & De Haagse Hogeschool

KIVI & De Haagse Hogeschool KIVI & De Haagse Hogeschool Engineer your career Improve our society Can you imagine a future in a world without engineers? Strategische samenwerking De Haagse Hogeschool en KIVI Programma Introductie

Nadere informatie

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES.

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. VINTRES is de studievereniging voor rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisering

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in?

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in? Women Entrepreneurship and Professionals GreenDreamCompany organiseert de inspirerende expeditie Women Entrepreneurship and Professionals speciaal voor vrouwelijke professionals en ondernemende Nederlandse

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

In 2014: Groter: Van 375 m2 naar 600 m2 Langer open : 6 weken lang Volledig overkapt met een doorzichtig dak

In 2014: Groter: Van 375 m2 naar 600 m2 Langer open : 6 weken lang Volledig overkapt met een doorzichtig dak Maarssen On Ice is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar iedereen naar uitkijkt. Elke jaar weer een groot succes! In 2014: Groter: Van 375 m2 naar 600 m2 Langer open : 6 weken lang Volledig overkapt

Nadere informatie

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DE RONDE VENEN JAARVERSLAG 2016 De Ronde Venene, April 2017 Inleiding Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen ondersteunt kleinschalige educatieprojecten.

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Den Haag Inclusief Laat kansen niet onbenut Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Inhoud 1. De stad Den Haag 2. Van onderzoek naar project 3. Insteek Den Haag Inclusief 4. Strategie

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Hindoe Studenten Forum Nederland Jaarverslag 2008. Jaarverslag 2008

Hindoe Studenten Forum Nederland Jaarverslag 2008. Jaarverslag 2008 HINDOE STUDENTEN FORUM NEDERLAND IS EEN STUDENTENORGANISATIE, OPGERICHT OM DE ALGEMENE BELANGEN VAN HINDOE STUDENTEN IN NEDERLAND TE BEHARTIGEN EN OM DE HINDOE STUDENTEN IN NEDERLAND TE VERTEGENWOORDIGEN.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier!

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! NIEUWSBRIEF ZOMER 2016 Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! Van de voorzitter Het is gelukt! De vernieuwde website vanwww.toetoheart.org

Nadere informatie

Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap?

Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap? Sponsorbrochure Wat is het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap? Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is hét grootschalige, jaarlijks terugkerende sportevenement waar sporters van Nederlandse

Nadere informatie

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit.

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit. Hierbij ontvang je het stappenplan voor het snel en gemakkelijk schrijven van een inhoudelijk goede blogtekst. Het schrijven van een blog hoeft niet lang te duren, als je hier een goede methodiek voor

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

15 jarig jubileum Jubileum Defensie Vrouwen Netwerk, 19 maart 2009

15 jarig jubileum Jubileum Defensie Vrouwen Netwerk, 19 maart 2009 15 jarig jubileum Jubileum Defensie Vrouwen Netwerk, 19 maart 2009 Het Defensie Vrouwen Netwerk vierde 19 maart, haar 15 jarig jubileum. In de Gertrudekapel in Utrecht werd stevig gedebatteerd over het

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Amsterdam, 12 september 2014. Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie

Amsterdam, 12 september 2014. Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie Amsterdam, 12 september 2014 Telnr. 020-6643282 Stadsdeel Zuid Secretaris Bestuurscommissie Zuid Afd. Bestuursondersteuning Leden van de Bestuurscommissie Per fax nr. 020-25243652524365 verzonden. ( totaal

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

Samen voor Woerden. Colofon

Samen voor Woerden. Colofon Jaarverslag 2014 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

Studentenvereniging UMTC

Studentenvereniging UMTC Studentenvereniging UMTC WELKOM Beste aankomend student, Binnenkort staat je leven op zijn kop: je wordt student! Starten met studeren, je maakt nieuwe vrienden en wellicht ga je op kamers. De Utrechtse

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân bestuur Meister I 2016/2017 Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Het beleid 3.1 Leden en promotie 3.1 Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht Jaarplan 2016 Werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht januari 2016 1 1. Inleiding In 2012 is de werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht van start gegaan. Elke tweede woensdag van de maand organiseren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

samen op een Olga Commandeur plein

samen op een Olga Commandeur plein Is een initiatief van: Ga voor meer informatie naar www.yalp.nl /oudereninbeweging " Wist u dat: 200.000 ouderen in Nederland slechts 1 maal per maand bezoek ontvangen van familie?" Olga commandeur Ouderen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013

Inhoudelijk jaarverslag 2013 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Datum: maart 2014 Naam: Stichting Regenboog Zaandam Adres: Sparrestraat 68 A Postcode en plaats: 1505 AM Zaandam Kvk Nummer: 34389380 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Organisatie... 5 Organisatiestructuur... 5 Bestuur... 5 Raad van Toezicht... 5 Ontstaansgeschiedenis... 5 Conclusie en aanbevelingen... 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk Beleid A Eskwadraatbestuur 2005-2006 lekker belangrijk Rianne t Hoen (voorzitter) Sweitse van Leeuwen (secretaris) Lotte van den Berg (penningmeester) Arjon van Lange (commissaris intern) Peter van de

Nadere informatie

Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect

Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect Over de Health Business Week In 2014 organiseert de Faculteitsvereniging Beleid & Management Gezondheidszorg (FBMG) wederom de Health Business

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Wie is ELS? In de Lift. Energiek

Wie is ELS? In de Lift. Energiek Contents In de Lift 4 Energiek 4 Wie is ELS? 4 Activiteiten 6 Trainingen 6 Wedstrijden 6 Resultaten 8 Nevenactiviteiten 8 Feest 10 Sponsoring 12 Sponsorpakketen 14 2 3 Wie is ELS? DSSV ELS staat voor Delftse

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1 ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Samenwerken met DELFT

Samenwerken met DELFT Samenwerken met DELFT AEGEE AEGEE AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe / European Students Forum) is gesticht in 1985 in Parijs, Frankrijk met idee van een verenigd Europa.

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

De metamorfose van het Ismes huis.

De metamorfose van het Ismes huis. Nieuwsbrief Oktober 2016 In deze Nieuwsbrief Voorwoord Stefan Metamorfose van het Ismes + Fotos Sociale vaardigheidstraing / Theater middagen Film avond Vrijwilliger aan het woord Ismes Huis Brede Haven

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Beleidsplan Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Waarom paardrijden voor minder validen b. Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters 2. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2014 Datum : 15 januari 2014 B&W datum : 21 januari 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Active Ageing; digitaal platform voor professionals Aanleiding

Nadere informatie