Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Ontwikkelingsplan"

Transcriptie

1 Persoonlijk Ontwikkelingsplan Digitale ondersteuning bij loopbaanbeslissingen Initiatiefnemer Innovatief Aanbesteden Aanbestedende diensten Platform Manager Addestino Innovation Management 2011 Gaston Crommenlaan 4 bus 501, 9th Floor Building A, 9050 Gent T: F: E: W:

2 Inhoud Inhoud Objectieven en werkingskader van POP innovatieplatform Achtergrond en doelstelling van dit project Deelnemende partners aan het POP innovatieplatform Samenvatting Positioneren en definiëren van het POP platform De initiator: VDAB Scope van het project Te integreren VDAB projecten Mijn Loopbaan Competent Proces en methodologische onderbouw gevolgd tijdens het POP voortraject Fase 1: Doelstellingen en afbakening Fase 2: Use cases vanuit gebruikersstandpunt Fase 3: Kick-off presentatie Fase 4: Workshops met industriepartners en kennisinstellingen Fase 5: Innovatief aanbesteden: finale document Fase 6: Afsluitende presentatie Inschatten innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt Opstellen van de gebruikersvereisten Inschatten van het innovatiepotentieel van het POP IT platform ten opzichte van alternatieven Type I use cases: focus op interactie tussen gebruikers en platform Type II use cases: focus op interactie tussen platform en applicaties Type III use cases: focus op de functionaliteit van het platform Type IV use cases: focus op een geïntegreerd kennissysteem Type V use cases: focus op output en rapportering Inschatten innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt Inschatten van het innovatiepotentieel ten opzichte van de state-of-the-art Innovatiepotentieel op architecturaal niveau Innovatiepotentieel op niveau van functionaliteit Innovatiepotentieel op governance niveau Innovatiepotentieel op andere domeinen /02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

3 6 Uitwerken van prototype voor innovatief aanbesteden Algemene observaties Prioriteiten van het prototype Doelstelling van het prototype Prioriteren van de vereisten voor het prototype Definiëren van het prototype Dankwoord /02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

4 1 Objectieven en werkingskader van POP innovatieplatform 1.1 Achtergrond en doelstelling van dit project Dit eindverslag beschrijft het gevolgde traject van het innovatieplatform Persoonlijk Ontwikkelingsplan, presenteert de synthese van de resultaten en schetst de vervolgstappen. De doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van een precommercieel en/of commercieel bestek. Hiertoe worden op het innovatieplatform Persoonlijk Ontwikkelingsplan de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken. Dit eindverslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de volgende vragen: Wat behelst het project Het POP IT platform ter ondersteuning van het VDAB project voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan? Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als vanuit technologische invalshoek? Waar liggen de echte noden voor een prototype en een pre-commerciële aanbesteding in het kader van Innovatief Aanbesteden? Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, met name VDAB en IWT, aangesteld om het innovatieplatform Persoonlijk Ontwikkelingsplan te coördineren. Addestino heeft als missie om innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers: Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elektronica, enz.) en in verscheidene omgevingen (start-ups, kmo s, multinationals, universiteiten en overheidsinstellingen). Voor dit project stelt Addestino Dominique Buyse en Bert Callens voor. Dominique is burgerlijk ingenieur in micro-elektronica, met een bijkomende executive MBA opleiding. Hij heeft een brede ervaring in de bedrijfswereld, zowel nationaal als internationaal, in strategie en business development, marketing, R&D management en project management. Bert is master informatica en master geschiedenis en heeft ervaring met softwarearchitectuur, design, ontwikkeling en testen, rapid prototyping, project en process management in de ICT-sector. Addestino kan ook beroep doen op eerdere ervaring met het proces van Innovatief Aanbesteden, zoals het ICIS innovatieplatform en CultuurNet Vlaanderen en het project Complementaire Muntsystemen. In het innovatieplatform Persoonlijk Ontwikkelingsplan neemt Addestino de rol op van platformmanager. Als platformmanager faciliteert en coördineert Addestino het innovatieplatform, begeleidt en modereert de vergaderingen en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. Als platformmanager treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

5 als taak om de deelnemers aan het platform resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak voor het innovatieplatform en een methodologie voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies. Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van Persoonlijk Ontwikkelingsplan te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen in het kader van een pre-commercieel of een commercieel bestek. Het innovatieplatform Persoonlijke Ontwikkelingsplan is effectief gestart op 26 augustus 2011 en eindigt op 1 mei Het beslaat de volgende vijf stappen: 1. Werksessies met medewerkers van de projectinitiator om de scope van het project af te bakenen, het innovatiepotentieel vanuit gebruikerstandpunt te bepalen en een werkpakkettenstructuur op te stellen. 2. Kick-off van het innovatieplatform 3. Werksessies met industriepartners en kennisinstellingen om het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt te belichten. 4. Eindverslag van het innovatieplatform opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde informatie tijdens de werksessies. 5. Afsluitende presentatie 1.2 Deelnemende partners aan het POP innovatieplatform In het kader van de transparantie en open karakter van het POP innovatieplatform worden hierbij de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen opgelijst. Accenture Accord Group Actonomy Amodis Cognosis CSF De Sleutel epower HRDS Humix IBM Identity International IWT Noösfeer Okc SHL Smart Sunday SST Synergetics Talent on Demand TribeForce USG People VDAB Vooruit 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

6 2 Samenvatting Dit document is het eindverslag van het innovatieplatform persoonlijk ontwikkelingsplan, dat liep van 26 augustus 2011 tot de slotpresentatie op 13 maart 2012 en waarbij Addestino optrad als platformmanager voor het IWT. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst de mogelijke prioriteiten en vervolgstappen voor het opmaken van een pre-commercieel bestek. VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de projectinitiator, wenst door middel van het POP project een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke burger in Vlaanderen ter beschikking te stellen, en daarin ook andere stakeholders zoals werkgevers en professionele begeleiders te betrekken. Deze POP processen dienen ondersteund en gerealiseerd te worden aan de hand van een POP IT platform. De conclusies van het innovatieplatform Persoonlijk Ontwikkelingsplan situeren zich op drie vlakken. Als eerste conclusie: het project persoonlijk ontwikkelingsplan is zeer innovatief vanuit gebruikersstandpunt. De vele uiteenlopende use-cases met hoog ingeschatte toegevoegde waarde voor de eindgebruiker getuigen hiervan. In totaal werden 72 diverse use cases opgesteld, waarvan 40 use cases ofwel 56% bestempeld werden door de deelnemers aan de workshops voor eindgebruikers als (zeer) belangrijk voor de eindgebruikers. Het innovatieve karakter van deze use cases werd ook bevestigd door de partners uit de industrie. Het grote aantal use cases vereist wel een verdere prioritering van de lijst. Als tweede conclusie: het project persoonlijk ontwikkelingsplan is zeer innovatief vanuit technologisch standpunt. Uit discussies met experten uit de industrie en kennisinstellingen kwamen in totaal 14 technologische facetten naar voor die elk een bepaald innovatiepotentieel (en dus risico) met zich mee dragen. Vijf facetten en ontwikkelingsdomeinen werden bestempeld als zeer risicovol. Deze zijn de keuze van de architectuur voor het POP IT platform, het governance & authority aspect, de definitie & acceptatie van het autorisatiebeheer, de noodzakelijkheid van standaarden voor uitwisseling van informatie, en het opstellen van een ecosysteem & betaalmodel voor het POP project en het ondersteunende IT platform. Als derde conclusie: het hoge risicogehalte van het project persoonlijk ontwikkelingsplan vereist een pre-commerciële fase. Als een direct gevolg van het hoge innovatiepotentieel, bevat het project persoonlijk ontwikkelingsplan in zijn huidige vorm nog veel onzekerheden en risico s. Daarom is het uitrollen van het beoogde systeem door VDAB nu nog niet aan de orde. De kans op falen en nodeloze investeringen is immers te groot. Bij een veel goedkoper pre-commercieel traject op basis van de ontwikkeling van prototypes op een beperkte, geprioriteerde scope die alle hoog ingeschatte risico s omvat; ligt de focus op het realiseren van het maximale innovatiepotentieel, waarbij die risico s eerst gereduceerd worden. Deze pre-commerciële fase wordt gedetailleerd uitgewerkt in dit document en bestaat uit een fase rond het ontwerp van user interfaces, een fase met de ontwikkeling van prototypes met de focus op architectuur, een een fase van verdere ontwikkeling met de focus op standaarden en connectiviteit. Dit traject wordt voorafgegaan door een initiële scope-fase, en in parallel met het pre-commercieel traject wordt deze initiële scoping fase verdergezet en wordt overgegaan tot het nemen van strategische en beleidskeuzes voor het POP project en IT platform. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

7 3 Positioneren en definiëren van het POP platform 3.1 De initiator: VDAB VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Ze bestaat sinds 1989 en heeft een specifieke missie en opdracht: Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen. Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen. VDAB wil een snelle service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in, en het POP IT platform ter ondersteuning van het POP project is het nieuwste initiatief tot een nog betere dienstverlening door VDAB. 3.2 Scope van het project Het project Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) is een initiatief van het department WSE en VDAB ter invulling van de doelstelling van Pact 2020 om doelgericht het levenslang leren bij de burger te stimuleren en te veralgemenen. Om deze doelstelling te verwezenlijken is nood aan een IT-platform dat een specifiek proces aanbiedt, dat afhankelijk van de context (de specifieke situatie waarin de burger zich bevindt), en de fase in het globale POP-proces, de nodige instrumenten aanbiedt ter ondersteuning van en als raadgever voor de volgende stappen in het proces. Deze tekst omschrijft de scope van deze technologische ontwikkeling (het IWT-traject) in het kader van POP. POP heeft als doel elke burger te bereiken en te kunnen ondersteunen, ongeacht diens huidige professionele situatie, loopbaan en opleiding. Het IT-platform dient bijgevolg gebruiksvriendelijk en laagdrempelig te zijn, en voldoende flexibel om alle mogelijke loopbaantransities van een individu te verwerken. Naast werknemers dienen ook werkgevers de mogelijkheid te hebben dit platform aan te wenden om de eigen mensen te ondersteunen. Het IT-platform moet bovendien de activiteiten ondersteunen van de professionele begeleiders en intermediairen (Federgon, CMB, e.a.), en sluit daarom maximaal aan op bestaande begeleidingskaders. In dit perspectief moet het IT-platform kunnen communiceren met de vertrouwde instrumenten van de loopbaanbegeleiders. De VDAB, als ontwerper van het POP-proces, neemt de rol van beheerder en regisseur van het IT-platform op zich. Het IT-platform moet voldoende generiek zijn, om zo elke burger te helpen in het traject van levenslang leren. De resultaten van het POP-proces dienen echter voldoende specifiek te zijn voor elk individu. Naargelang de context van de participant dient het IT-platform instrumenten aan te bieden die het meest geschikt zijn in elke fase van het POP-proces. Het is belangrijk dat tijdens deze verwerking zoveel mogelijk informatie van de participant wordt gebruikt, maar ook enkel de informatie die door deze vrijwillig of met goedkeuring ter beschikking werd gesteld. De burger blijft eigenaar van de informatie die het POP IT-platform verwerkt en aanbiedt. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

8 VDAB beschikt reeds over een aantal instrumenten ter ondersteuning van de burger en de arbeidsmarkt. Het POP IT-platform dient met deze geïntegreerd te worden. Mijn Loopbaan (MLB) is een loopbaanvolgsysteem waarin de participant een e-portfolio kan aanleggen, dienend als uitwisselingsplatform tussen de burger en derden. De informatie die de participant ter beschikking stelt aan MLB, moet dienen als bron voor het POP-proces. Competent bevat een index van competenties volgens het Franse Rome-systeem en zal worden aangewend voor automatische matching tussen werkzoekenden en vacatures (cf. VDAB Elise instrument). Dit kennissysteem moet kunnen worden toegepast in de verschillende fases van het POP-proces. Voor het IWT-traject van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan zijn een aantal kritische succesfactoren gedefinieerd. Professionele loopbaanbegeleiders bevelen het gebruik van het POP-instrument aan ter ondersteuning van hun eigen activiteiten. Voldoende doelgroepen dienen te worden bereikt. Dit betekent zowel een grote differentiatie aan individuele contexten onder de burgers, als een ruim aantal externe partijen die zich inschrijven in het POP traject. Omwille van de beoogde doelgroep dient de applicatie aantrekkelijk, eenvoudig toegankelijk, makkelijk in gebruik en succesvol in uitkomst te zijn. 3.3 Te integreren VDAB projecten Mijn Loopbaan Mijn Loopbaan (MLB) is een loopbaanvolgsysteem waarin de participant een e-portfolio kan aanleggen, dienend als uitwisselingsplatform tussen de burger en derden. De informatie die de participant ter beschikking stelt aan MLB, moet dienen als bron voor het POP-proces Competent Competent is een dynamische databank die de beroepscompetentieprofielen van de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Cobra-fiches van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) vervangt. Op Competent vind je alle nieuwe en geactualiseerde beroepscompetentieprofielen, en de applicatie laat toe om sneller profielen en standaarden te maken en te actualiseren en tegelijk de hele Vlaamse arbeidsmarkt te dekken. 3.4 Proces en methodologische onderbouw gevolgd tijdens het POP voortraject Het proces dat wordt gevolgd tijdens het voortraject van het POP innovatieplatform omvat zes belangrijke fases, geïllustreerd in Figuur 1. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

9 1. Doelstellingen en afbakening 2. Use cases 3. Kick-off presentatie 4. Workshops 5. Eindverslag 6. Afsluitende presentatie Figuur 1 Proces gevolgd tijdens het POP voortraject Fase 1: Doelstellingen en afbakening Proces De scope van het project POP innovatief aanbesteden werd door leden van VDAB en WSE vastgelegd en gecommuniceerd naar de platformmanagers van Addestino, en is de leidraad voor de vervolgstappen in het POP voortraject. Timing De scope werd gecommuniceerd met de platformmanager op 8 september Deliverable Een beknopte beschrijving van de scope, gevalideerd door leden van VDAB, dient als scopingdocument tijdens het traject Fase 2: Use cases vanuit gebruikersstandpunt Proces Tijdens twee intense werksessies met stakeholders van het POP-proces uit de publieke en private sector werd vanuit gebruikersstandpunt het innovatiepotentieel van een IT-platform ter ondersteuning van een persoonlijk ontwikkelingsplan bepaald en besproken wat de huidige beschikbare alternatieven zijn. De eerste werksessie bestond voornamelijk uit professionele begeleiders uit de publieke en nonprofit domeinen, de tweede uit personen van HR-afdelingen uit de private sector. Met deze potentiële gebruikers werd een niet-exhaustieve lijst van use cases opgesteld met de bedoeling het effectieve gebruik van het POP IT-platform in kaart te brengen. Elke use case werd bediscussieerd en de innovatieve waarde ervan geëvalueerd door de deelnemers. Voor elke use case zijn mogelijke huidig beschikbare alternatieven toegelicht, en wat een specifieke use case toevoegt aan dit alternatief. De verzameling van use cases werd ingedeeld in vijf werkpakketten. Die laatste dienen voornamelijk een structurerend doel wegens het grote aantal use cases. Tijdens deze werksessies en de discussies die plaats vonden, gemodereerd door de platformmanager, werd op niet over puur technologische aspecten van het IT-platform gesproken, enkel over louter functionele gebruikersnoden. Bijgevolg wordt op geen enkele manier een bepaalde technologiekeuze gemaakt of voorgesteld. Timing Eén sessie vond plaats op donderdag 13 oktober 2011, de tweede op vrijdag 25 november /02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

10 Deliverable Een lijst van geëvalueerde use cases en mogelijke alternatieven, ingedeeld volgens de vijf werkpakketten is de deliverable van deze werksessies. Dit document dient als input voor latere fases in het voortraject Fase 3: Kick-off presentatie Proces Tijdens de kick-off receptie/presentatie werden de inhoud van het project, de belangrijkste doelstellingen en het plan van aanpak in grote lijnen geschetst met de voorziene timing. Daarnaast bood dit de mogelijkheid aan de partners om zich voor te stellen en hun engagement in het POPproject te uiten en concreet te maken. Timing De kick-off van het POP innovatieplatform werd georganiseerd op woensdag 26 oktober Deliverable De deliverable is een presentatie die de projectinhoud, doelstellingen en plan van aanpak in grote lijnen beschrijft Fase 4: Workshops met industriepartners en kennisinstellingen Proces Twee workshops, elk bestaande uit twee maal een halve dag, werden georganiseerd. Daarin werd telkens elk werkpakket met bijhorende use cases als input gebruikt voor de diepgaande technologische discussies tijdens de workshops. De industriepartners en kennisinstellingen die wensten deel te nemen aan één of beide workshops, kregen ruim op voorhand de kans om zich in te schrijven via het platform innovatief aanbesteden. Aangezien de deelnemerslijst voor beide workshops grotendeels dezelfde was, werden beide workshops inhoudelijk tot één workshop samengevoegd die drie halve dagen besloeg. In de workshops, gemodereerd door de Addestino platformmanager, werd aan de deelnemers gevraagd om aan de hand van de scope van het POP IT-platform en de use cases opgesteld vanuit gebruikersnoden, gevraagd om na te denken over technologische aspecten voor de implementatie van een dergelijk platform of andere aspecten die een succesvolle implementatie in de weg kunnen staan. Voor elk van de genoemde aspecten werd gevraagd wat het innovatiepotentieel is op technologisch gebied, met andere woorden de uitdaging om deze op te lossen. Hiertoe werd de huidige stand van zaken besproken, de voornaamste verwachte moeilijkheden en risicobronnen op vlak van implementatie toegelicht, en tenslotte het technologische risico ingeschat. Na dit eerste deel van de workshop werd in aanloop van het volgende deel een evaluatie opgemaakt van het innovatiepotentieel uitgaande van technologisch standpunt enerzijds en uitgaande van gebruikersstandpunt anderzijds. Dit resulteert in een aantal aspecten die een toegevoegde waarde genereren voor gebruikers, maar ook een groot risico inhouden om te verwezenlijken. Vertrekkende van deze vaststelling werd een eerste aanzet gegeven tot een eventueel precommercieel traject, waarbij de ontwikkeling van een prototype vereist is om het risico van bepaalde aspecten te reduceren. De partners die deelnamen aan de workshop bespraken wat een 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

11 dergelijk prototype dient in te houden, rekening houdende met de aspecten die na de risico-analyse als prioritair worden gezien. Timing De eerste twee delen van de workshop vonden plaats op maandag 12 december 2011, het derde en laatste deel op maandag 19 december Deliverable De output van deze workshops is enerzijds het resultaat van een risico-analyse in de vorm van een prioriteringsgrid (toegevoegde waarde vs. risico), en anderzijds de verworven inzichten in verband met het te bouwen prototype. Deze inzichten dienen als input voor dit eindverslag Fase 5: Innovatief aanbesteden: finale document Proces De platformmanager maakt de synthese van alle vergaarde informatie tijdens de werksessies, en specificeert het POP innovatiepotentieel. Het finale document bevat een duidelijke beschrijving van de aangewende aanpak en methodes, het POP innovatiepotentieel, de prioriteiten van een mogelijk prototype, het actieplan om met dit prototype een reductie van het technologisch risico te realiseren, enz. De platformmanager maakt dit op, en verspreidt dit tijdig naar de projecteigenaars en partners. Timing Het einddocument wordt verspreid naar de partners na de afsluitende presentatie en na officiële goedkeuring door VDAB en IWT. Deliverable Dit verslag is het eindresultaat van deze stap, en dient als basis voor hetzij een commerciële, hetzij een precommerciële aanbesteding Fase 6: Afsluitende presentatie Proces Tijdens de afsluitende presentatie wordt het finale document gepresenteerd en worden partners aangezet om mogelijke consortia af te toetsen en op te richten. Timing De afsluitende presentatie en receptie wordt georganiseerd op 13 maart Deliverable Een presentatie wordt gegeven waarin dit eindverslag wordt gekaderd en toegelicht. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

12 4 Inschatten innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 4.1 Opstellen van de gebruikersvereisten Op basis van de scope van het POP platform werd door professionele begeleiders uit verschillende contexten (schoolverlaters, bijzonder secundair onderwijs, werkzoekenden gedetineerden, ) en HR managers nagedacht over de functionaliteit die het platform moet aanbieden. Dit resulteert in een lijst van use cases die zeker niet exhaustief is, maar wel representatief voor het gebruik van het IT platform ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkelingsplannen. In onderlinge discussie werd de toegevoegde waarde ingeschat die elke use case aanbiedt aan de gebruiker. Het gaat om functionele innovativiteit, niet over technologisch innovatief potentieel. Deze lijst schetst dus een algemeen beeld van de geambieerde capaciteiten van het POP platform. Voor elke use case wordt ook gepoogd een aantal alternatieven te bepalen. Dit zijn oplossingen, toepassingen, methodieken die de gestelde use case kunnen oplossen. Tegelijk wordt ook de toegevoegde waarde van een oplossing door het POP IT platform van deze use case ten opzichte van deze alternatieven geïdentificeerd. Dit gebeurt op basis van de expertise van de deelnemers aan de use case sessies, en er wordt bevestiging gezocht door middel van een korte websearch. De 72 opgestelde use cases werden onderverdeeld in een aantal categorieën die vooral overzichtelijkheid bieden aan de lezer, en zijn in onderstaande tabellen opgelijst. I. User experience & Interfaces Nr. Als een kan ik zodat I.1 begeleider een klant heeft die niet met de computer kan werken I.2 klant uit het buitengewoon secundair onderwijs hem de POP applicatie bijvoorbeeld door middel van een aanraakscherm of spraak of Wii... laten gebruiken begrijpen hoe de instrumenten gebruikt kunnen worden, zoals beroepsoriënterende testen, dankzij de eenvoudige taal en visuele werkmethode die persoon zelf zijn acties kan doen ik niet voor elke stap mijn begeleider nodig heb I.3 klant uit het buitengewoon secundair onderwijs I.4 klant met een beperkte kennis van het Nederlands zich aanbiedt begrijpen hoe de instrumenten gebruikt kunnen worden, zoals beroepsomschrijvingen als cobrafiches ("Competenties en Beroepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt), dankzij de eenvoudige taal en visuele werkmethode woorden (persoonlijke ontwikkeling, gezinssituatie,...) die ik gebruik met een filmpje ondersteunen ik niet voor elke stap mijn begeleider nodig heb de woorden voor de persoon duidelijk worden I.5 POP begeleider van een klant in armoede de POP tool als autonome software-applicatie aanbieden aan de cliënt personen die geen toegang hebben tot internet er toch gebruik van kunnen maken 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

13 I.6 POP begeleider van gedetineerden I.7 POP begeleider van gedetineerden I.8 gebruiker van de POP applicatie de POP tool als autonome software-applicatie, die vooraf geïnstalleerd is op de server van justitie, aanbieden aan de cliënt de informatie van de autonome software-applicatie ten gepaste tijde toch transfereren, naar de centrale POP applicatie een ecoach (coach op afstand, bvb via Skype) inschakelen personen die geen toegang hebben tot internet er toch gebruik van kunnen maken ex-gedetineerden toch hun POP kunnen bijhouden mijn actieplan meer slaagkansen heeft I.9 werknemer mijn POP 24 op 24 en 7 op 7 van eender waar ter wereld raadplegen en aanvullen I.10 werknemer mijn afgesproken ontwikkelacties van tijdens een ontwikkelingsgesprek via eender welke drager neerschrijven, bvb op papier om later te scannen ik minimale drempels heb om mijn POP te verrijken het gesprek blijft primeren op de tool I.11 medewerker zonder IT toegang toegang krijgen tot mijn POP (bvb. My POP Card) ik aan mijn POP kan werken II. Interoperabiliteit Nr. Als een kan ik zodat II.1 leidinggevende via de POP tool snel de inputs (per competentie de score) zien van de gesprekken van vorig jaar bij dezelfde werkgever II.2 werknemer via de POP tool snel de inputs (per competentie de score) zien van de gesprekken van vorig jaar bij dezelfde werkgever II.3 begeleider via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van de gesprekken van vorige begeleiding bij andere organisaties ik snel de evolutie kan zien en terugkoppeling kan maken ik snel de evolutie kan zien en terugkoppeling kan maken ik snel de situatie kan inschatten en erop voortbouwen II.4 werkzoekende via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van alle gesprekken van vorige begeleiding bij alle organisaties ik dit volledig overzicht gericht kan inzetten II.5 opleidingscoordinator de elders verworven competenties (EVK: op basis van kwalificaties niet gekoppeld aan leerplan) van de cursist opvragen ik hem eventueel vrijstellingen kan verlenen II.6 opleidingscoordinator de elders verworven competenties (EVC: op basis van ervaring, EVK: obv kwalificaties die gekoppeld zijn aan leerplan of oude kwalificaties) van de cursist opvragen ik hem eventueel vrijstellingen kan verlenen II.7 gebruiker van de POP applicatie informatie uit Mijn Loopbaan importeren en exporteren naar POP ik niet alles moet opnieuw typen 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

14 II.8 werknemer informatie uit de database van mijn (sociale) werkplaats importeren naar POP II.9 begeleider informatie uit de database van de (sociale) werkplaats van de medewerker importeren naar POP, mits toestemming van de gebruiker (eigenaar van de data) ik niet alles moet opnieuw typen ik niet alles moet opnieuw typen II.10 begeleider II.11 werkgever II.12 startende zelfstandige II.13 werknemer II.14 werknemer II.15 zelfstandig associé in een partnership II.16 HR manager II.17 HR manager, medewerker, begeleider gebruik maken van een formele omschrijving van competenties (bvb. Rome) of zelf verduidelijken medewerkers via een Strengthsfinder test zicht laten krijgen op hun talent door middel van tools (bvb. ENTRE-spiegel) zicht krijgen op ondernemerscompetenties die nodig zijn en waar ik zelf al sta zelf beslissen of ik mijn POP link aan Facebook of andere sociale media mijn ervaringen en acties in het kader van mijn ontwikkeling onmiddellijk registreren in mijn portfolio de nodige tools specifiek voor partnerships aangereikt krijgen de individuele en groepsontwikkelingsplannen binnenhalen bij bestaande HR systemen (bvb. SAP) de aanbodzijde van ontwikkelingsacties koppelen met de vraagzijde van ontwikkelingsnoden ik nadien geen spraakverwarring heb met mijn cliënt of andere actoren ze kunnen groeien vanuit hun talent ik weet aan welke ik verder moet werken om succesvol te starten anderen hierop kunnen reageren en mij helpen mijn vooruitgang onmiddellijk zichtbaar wordt mijn effectiviteit binnen het partnership hoger wordt ik geen dubbel werk moet doen en geen fouten maak tijdens het invoeren POP niet bij een plan blijft maar een actieplan wordt III. Functionaliteit Nr. Als een kan ik zodat III.1 werkgever gap analyse uitvoeren om de ontwikkelingsnoden van mijn medewerkers te bepalen ik vlug een opleiding kan inplannen III.2 begeleider III.3 begeleider samen met mijn klant competenties scoren en bijhouden verschillende POP formaten aangeboden krijgen en heb ik ook de mogelijkheid er zelf één te creëren, maar binnen dezelfde hoofdstructuur we een degelijke sterkte/zwakte analyse kunnen maken ik gepersonaliseerde POP s krijg 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

15 III.4 gebruiker van de POP applicatie tips, voorbeelden en feedback krijgen ik een kwaliteitsvolle POP kan maken III.5 gebruiker van de POP applicatie III.6 gebruiker van de POP applicatie zelf bepalen op een flexibele manier (bvb. termijn, niveaus) wie toegang heeft tot welk deel van mijn POP bepaalde delen van mijn historische POP annoteren ik zelf in controle ben ik mijn persoonlijke reflecties kan toevoegen III.7 gebruiker van de POP applicatie III.8 werkzoekende III.9 gebruiker van de POP applicatie III.10 gebruiker van de POP applicatie III.11 leidinggevende autonoom beslissen om bepaalde delen van mijn historische POP verwijderen, met de nodige bevestiging, maar niet wijzigen één grote POP onderverdelen in kleine subcategorieën en acties, met elk een eigen tijdslijn via mijn POP tool de juiste instrumenten (bvb. eigen inschatting vs. inschatting derde van de competenties) selecteren en nadien de resultaten ervan neerschrijven in mijn POP zien wie een competentie gescoord heeft en waarom, en kan ik er opmerkingen bij noteren via het IT platform controleren in welke mate een POP actie al dan niet vervolledigd en gelukt is ik zelf in controle ben ik mijn overzicht blijf bewaren ik een beter inzicht krijg in mijn functioneren ik weet welke waarde ik aan die competentie kan hechten ik die POP actie al dan niet kan afsluiten III.12 werknemer een middel aangereikt krijgen die me helpt mijn persoonlijke voorkeursleerstijl te bepalen door : - automatische detectie van leerstijl - knipperlichtfunctie als eenzijdig dezelfde leerstijl gekozen wordt - wervende campagne om bestaande tests te gebruiken (bvb. teasers, testimonials, game) en voor POP in het algemeen - algemeen overzicht te bieden van mogelijke leerstijlen ik mijn POP traject het meest effectief kan starten III.13 werknemer III.14 werknemer III.15 werknemer door middel van tools zicht krijgen op mijn kern- en generieke competenties die nodig zijn voor mijn huidige job door middel van tools zicht krijgen op mijn kern- en generieke competenties die nodig zijn voor mijn toekomstige jobs binnen mijn huidige omgeving zelf beslissen voor elke sectie van mijn POP tot welk niveau ik die publiek wens te maken voor anderen (bijvoorbeeld niet voor HR, bijvoorbeeld buiten het bedrijf) ik meer effectief word in mijn job ik meer kansen heb om door te groeien ik meer kansen heb om door te groeien 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

16 III.16 werkgever III.17 werknemer III.18 werknemer III.19 werkgever III.20 HR manager beslissen in hoeverre de werknemer zijn POP instrument van binnen het bedrijf kan gebruiken voor persoonlijke doeleinden (bijvoorbeeld sollicitatie) via mijn POP omgeving de nodige competenties voor bepaalde profielen op de arbeidsmarkt consulteren via mijn POP omgeving de nodige ontwikkeltips voor bepaalde competenties op de arbeidsmarkt consulteren bepalen welke POP informatie uit mijn bedrijf mag meegenomen worden naar de volgende werkgever(bvb. leveranciers van opleiding) zien of beide partijen (werknemer en leidinggevende) akkoord gaan met de afgesproken ontwikkelacties in het POP voor alle personeelscategorieën ik maximaal haalbare vrijheid geef aan mijn medewerker ik mijn ontwikkelingsplan gericht kan opstellen ik mijn ontwikkelingsplan gericht kan opstellen ik mijn concurrentievermogen niet aantast ik hier later niet moet in tussenkomen III.21 HR manager III.22 medewerker III.23 medewerker zien of alle betrokken partijen (bvb. werknemer en coach) akkoord gaan met de afgesproken ontwikkelacties in het POP voor alle personeelscategorieën bewust kiezen wie ik betrek in mijn persoonlijk ontwikkelingsgesprek andere medewerkers toelaten om inzicht te krijgen in mijn POP ik hier later niet moet in tussenkomen er een maximale openheid gewaarborgd wordt zij mij kunnen helpen mij beter te ontwikkelen IV. Kennissysteem Nr. Als een kan ik zodat IV.1 klant uit de textielsector met bijhorende profielinformatie zich aanbiedt als begeleider inspiratie krijgen naar welke andere sector die persoon kan 'gaan' ik als begeleider sneller mogelijke richtingen kan aanraden IV.2 begeleider een klant die een gap analyse heeft uitgevoerd (van waar hij naartoe wil vs. waar hij nu staat) automatisch een aantal mogelijke ontwikkelingstips aanraden zoals het lezen van een boek, of helpen bij het vinden van de juiste informatie ik gerichter acties kan formuleren 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

17 IV.3 burger na opmaak van een POP actieplan (werkzoekende in outplacement begeleiding) IV.4 medewerker van elke organisatie (bvb. VDAB) IV.5 stagebegeleider IV.6 werkzoekende IV.7 werknemer IV.8 begeleider of leidinggevende automatisch regelmatig verrassende, prikkelende tips op maat krijgen er voor zorgen dat er een kennisdatabank aangemaakt wordt door cliëntprofielen (sector, beroep, competenties) en POP doelstellingen en uitkomsten aan elkaar te koppelen competenties gebonden aan een beroep beoordelen ten opzichte van de evoluties van competenties van de cursist gedurende de opleiding afhankelijk van mijn specifieke loopbaanvraag bvb. heroriëntering, en mijn eigen profiel automatisch relevante vragenlijsten aangeboden krijgen via het IT platform een overzicht krijgen van mogelijke ontwikkelacties om een bepaalde POP actie te realiseren via het IT platform een overzicht krijgen van mogelijke ontwikkelacties om een bepaalde POP actie te realiseren in functie van de persoonlijke leerstijl van de medewerker mijn vooropgestelde acties kan realiseren als opvolging de cliënt of de begeleider per cliëntenprofiel een inspiratiebron krijgt ik kan zien of de cursist effectief naar de juiste competenties van het beroep evolueert ik geen tijd verlies met onnodige vragenlijsten of tests ik zelf inspiratie krijg ik zelf inspiratie krijg V. Rapportering Nr. Als een kan ik zodat V.1 werkzoekende mijn pop openen en afprinten ik dit aan mijn portfolio of cv kan toevoegen V.2 werknemer in een sector in verandering, zoals de metaalsector inschatten of het nodig is dat ik stilsta bij mijn eigen loopbaan door middel van een aantal parameters zoals financiële toestand van mijn bedrijf ik kan overwegen om in loopbaanbegeleiding te gaan V.3 site manager jaarlijks de evolutie van mijn werknemerspopulatie bekijken V.4 begeleider met één klik een duidelijk zicht krijgen over de evoluties op de arbeidsmarkt en de vraag, in functie van klantspecifieke criteria V.5 werkzoekende met één klik een duidelijk zicht krijgen over de evoluties op de regionale arbeidsmarkt en de vraag mijn budget voor volgend jaar kan verdedigen mijn klant goed kan informeren goed geïnformeerd ben over de werkgelegenheid in mijn regio 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

18 V.6 werknemer reeds aanwezige loopbaaninformatie en vroegere POP trajecten over mezelf gepresenteerd krijgen V.7 werkzoekende zelf bepalen welke informatie uit de POP er in mijn cv moet komen, en dat er een mogelijkheid is om aan te vullen in het cv V.8 recruiter POP screening als selectie-instrument gebruiken (maar enkel op de data die vrijgegeven is door de kandidaat) V.9 begeleider zien wie een competentie gescoord heeft en waarom (welke bron en onderbouwing) V.10 werkgever automatisch een geïntegreerd actuele stand van zaken hebben over de uitvoeringsgraad van een POP (bijvoorbeeld de overblijvende nood aan opleiding, coaching) V.11 HR manager van elke werknemer de evoluties zien van de competentie-ontwikkeling (bijvoorbeeld via het aantal vervolledigde acties) V.12 HR manager automatisch zicht krijgen op de gemeenschappelijke acties van al mijn medewerkers V.13 HR manager op bedrijfsniveau mijn KPI's (opleidingstijd, -acties, - budget) eruit halen zelf kan beslissen of ik die informatie wens te hergebruiken dan wel de testen opnieuw af te leggen ik een goed cv krijg ik een vollediger beeld heb van de sollicitant ik weet welke waarde ik aan die competentie kan hechten ik kan inschatten wat voor budget/middelen ik moet vrijhouden voor de toekomst ik de competentiegroei zie binnen mijn organisatie ik een goed ontwikkeld actieplan kan opstellen voor de groep mijn beleid kan bijsturen 4.2 Inschatten van het innovatiepotentieel van het POP IT platform ten opzichte van alternatieven Voor elke use case werd door de deelnemers van de workshops de innovatieve waarde vanuit gebruikersstandpunt ingeschat ten opzichte van beschikbare alternatieven om de use case te verwezenlijken. Die score wordt uitgedrukt in een getal uit een schaal die sterke gelijkenissen vertoont met de rij van Fibonacci. Een score tot 8 betekent relatief weinig toegevoegde waarde, een score vanaf 13 betekent een hoge innovatieve waarde vanuit gebruikersstandpunt ten opzichte van bestaande alternatieven. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

19 4.2.1 Type I use cases: focus op interactie tussen gebruikers en platform Use-case I.1: Een klant die niet met de computer kan werken Als een begeleider een klant heeft die niet met de computer kan werken kan ik hem de popapplicatie bijvoorbeeld door middel van een aanraakscherm of spraak of Wii... laten gebruiken, zodat die persoon zelf zijn acties kan doen. Score van de innovatieve waarde: 20 Als het aanwenden van geavanceerde technologie de POP applicatie laagdrempelig maakt, en meer gebruikers kan aantrekken dan in het geval er enkel traditionele computer-interfaces worden aangeboden, dan betekent dit een innovatieve meerwaarde. Welke technologie dit zou zijn, is van ondergeschikt belang. Elke actie die een gebruiker zelfstandig kan doen, zonder enige vorm van persoonlijke begeleiding, is belangrijk. Ondanks deze technologie zullen veel gebruikers in een bepaalde fase wel professionele begeleiding nodig hebben in het POP traject, die niet door deze of andere technologie kan worden opgevangen. VDAB biedt enkele van zijn applicaties aan met een touchscreen-interface in kiosken. Use-case I.2: Een klant uit het buitengewoon secundair onderwijs Als een klant uit het buitengewoon secundair onderwijs kan ik begrijpen hoe de instrumenten gebruikt kunnen worden, zoals beroepsoriënterende testen, dankzij de eenvoudige taal en visuele werkmethode, zodat ik niet voor elke stap mijn begeleider nodig heb. Score van de innovatieve waarde: 8 Het beoogde effect is om mensen met een buso profiel over de drempel te krijgen en ze (zelfstandig) met POP te laten werken. Er bestaan al een aantal gebruiksvriendelijke applicaties in dit domein, maar die kunnen niet de gehoopte resultaten voorleggen. Het is niet te vermijden dat bepaalde profielen vroeg of laat persoonlijke begeleiding nodig hebben. In deze use case wordt echter uitgegaan van de situatie dat de gebruiksvriendelijke applicatie buso profielen wel degelijk over de drempel krijgt. Applicaties beschikken over gebruiksvriendelijke interfaces, bvb. websites met best UI practices. Het extra element van deze use case is dat de buso profielen wel degelijk zelfstandig de POP applicatie zullen gebruiken omwille van diens toegankelijke interface. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

20 Use-case I.3: Een klant uit het buitengewoon secundair onderwijs Als een klant uit het buitengewoon secundair onderwijs kan ik begrijpen hoe de instrumenten gebruikt kunnen worden, zoals beroepsomschrijvingen als cobrafiches ("Competenties en Beroepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt), dankzij de eenvoudige taal en visuele werkmethode, zodat ik niet voor elke stap mijn begeleider nodig heb. Score van de innovatieve waarde: 13 Bij deze use case gelden dezelfde opmerkingen als bij de use case I.2. Er bestaan al heel wat gebruiksvriendelijke interfaces, maar bepaalde profielen worden niet bereikt. Als er tools kunnen worden aangeboden die de POP applicatie volledig self-explanatory maken en er in slagen de persoonlijke begeleiding voor bepaalde stappen overbodig te maken, dan heeft dit een grote innovatieve waarde voor de gebruiker. Applicaties beschikken over gebruiksvriendelijke interfaces, bvb. websites met best UI practices. Het extra element van deze use case is dat de buso profielen wel degelijk zelfstandig de POP applicatie zullen gebruiken omwille van diens toegankelijke interface. Use-case I.4: Een klant met een beperkte kennis van het Nederlands Als een klant met een beperkte kennis van het Nederlands zich aanbiedt kan ik woorden (persoonlijke ontwikkeling, gezinssituatie,...) die ik gebruik met een filmpje ondersteunen, zodat de woorden voor de persoon duidelijk worden. Score van de innovatieve waarde: 1 Deze use case moet geïnterpreteerd worden als de beschikbaarheid van ondersteunende filmpjes voor de klant met gebrekkig Nederlands, niet als de mogelijkheid van een begeleider om deze filmpjes te plaatsen. Alhoewel de functionaliteit op zich goed is, zal de toegevoegde waarde beperkt zijn. Een persoon die het Nederlands onvoldoende machtig is om de applicatie te gebruiken, zal sowieso niet zelfstandig een POP traject correct kunnen starten en doorlopen. Het taalgebrek blijft bovendien een barrière in het geval dat persoonlijke begeleiding nodig blijkt te zijn. Persoonlijke begeleiding is een alternatief, maar daar stelt het taalgebrek zich net zozeer. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

21 Use-case I.5: Een klant in armoede zonder toegang tot het internet Als een POP begeleider van een klant in armoede kan ik de POP tool als autonome softwareapplicatie aanbieden aan de cliënt, zodat personen die geen toegang hebben tot internet er toch gebruik van kunnen maken. Score van de innovatieve waarde: 13 Autonome software biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit voor een gebruiker zonder internet dan een POP proces volledig uitgevoerd gebruik makend van papieren documenten. Dezelfde voordelen gelden voor de begeleider. Er bestaat wel enige twijfel over het aantal kansarmen die een voldoende performante computer hebben om de POP applicatie te draaien, maar niet over een toegang tot het internet beschikken. Het POP proces wordt via papieren documenten doorlopen, wat de flexibiliteit om wijzigingen aan de POP aan te brengen drastisch vermindert. Use-case I.6: Gedetineerde zonder toegang tot het internet Als een POP begeleider van gedetineerden kan ik de POP tool als autonome software-applicatie, die vooraf geïnstalleerd is op de server van justitie, aanbieden aan de cliënt, zodat personen die geen toegang hebben tot internet er toch gebruik van kunnen maken. Score van de innovatieve waarde: 20 Autonome software biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit voor een gebruiker zonder internet dan een POP proces volledig uitgevoerd gebruik makend van papieren documenten. Dezelfde voordelen gelden voor de begeleider. Gedetineerden hebben geen internettoegang, maar kunnen wel over performante computers beschikken. De innovatieve waarde is hoog ten opzichte van bestaande alternatieven, maar het betreft een heel kleine doelgroep. Het POP proces wordt via papieren documenten doorlopen, wat de flexibiliteit om wijzigingen aan de POP aan te brengen drastisch vermindert. Use-case I.7: Ex-gedetineerden die hun POP proces willen verder zetten Als een POP begeleider van gedetineerden kan ik de informatie van de autonome softwareapplicatie ten gepaste tijde toch transfereren, naar de centrale POP applicatie, zodat exgedetineerden toch hun POP kunnen bijhouden. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

22 Score van de innovatieve waarde: 40 De innovatieve waarde van deze use case ligt vooral in het feit dat begeleiders maar vooral gedetineerden na het verlaten van de strafinstelling kunnen blijven verder werken op hetzelfde POP, zonder alle gegevens opnieuw te moeten invoeren en zonder alle stappen van het proces opnieuw te moeten doorlopen via de POP applicatie. De innovatieve waarde is hoog ten opzichte van bestaande alternatieven, maar het betreft een heel kleine doelgroep. Bij het verlaten van de strafinstelling beschikt de ex-gedetineerde over een papieren rapport met de huidige status van zijn POP proces.. Het extra element van de use case ten opzichte van het alternatief, is dat de ex-gedetineerde zijn initieel POP proces dat gestart werd tijdens de detentie, nadien kan voortzetten zonder extra inspanning. Use-case I.8: Persoonlijke begeleiding op afstand via een ecoach Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik een ecoach (coach op afstand, bvb via Skype) inschakelen, zodat mijn actieplan meer slaagkansen heeft. Score van de innovatieve waarde: 8 Tijdens POP trajecten kan de noodzaak blijken aan persoonlijke begeleiding. Het aanbieden van persoonlijke begeleiding op afstand (ecoach) kan een aantal drempels wegnemen om de stap naar persoonlijk contact te verkleinen. Persoonlijke begeleiding op locatie is het alternatief, maar vereist meer inspanning van klant en begeleider dan een coach op afstand. Use-case I.9: Constante beschikbaarheid van de POP applicatie Als een werknemer kan ik mijn POP 24 op 24 en 7 op 7 van eender waar ter wereld raadplegen en aanvullen, zodat ik minimale drempels heb om mijn POP te verrijken. Score van de innovatieve waarde: 0 Dit wordt als vanzelfsprekend beschouwd, en met het huidige technologische landschap is dit geen probleem om te verwezenlijken. Elke webapplicatie op internet is constant beschikbaar en toegankelijk indien zo gedefinieerd. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

23 Use-case I.10: Geen rechtstreeks gebruik van de POP applicatie tijdens een geprek Als een werknemer kan ik mijn afgesproken ontwikkelacties van tijdens een ontwikkelingsgesprek via eender welke drager neerschrijven, bvb op papier om later te scannen, zodat het gesprek blijft primeren op de tool. Score van de innovatieve waarde: 20 Tijdens een persoonlijk gesprek tussen werknemer en begeleider kunnen bepaalde loopbaanopties besproken worden en daarbij acties (bvb. opleiding) worden opgesteld. Dit moet nadien door de werknemer kunnen toegevoegd worden via de POP applicatie en niet tijdens het gesprek om het disruptief effect gedurende het gesprek te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld door de op papier neergepende acties in te scannen en zo digitaal toe te voegen aan de POP. Enerzijds kan de de werknemer of de begeleider de besproken zaken nadien manueel invoeren, met het risico op foutieve informatie ; anderzijds kan de begeleider tijdens het gesprek gebruik maken van de POP applicatie, met het risico dat de begeleider wordt afgeleid tijdens het gesprek, of het gesprek teveel laat sturen door de interface van de POP applicatie. Use-case I.11: Een werknemer zonder toegang tot het internet op de werkvloer Als een medewerker zonder IT toegang kan ik toegang krijgen tot mijn POP (bvb. My POP Card), zodat ik aan mijn POP kan werken. Score van de innovatieve waarde: 20 In een bedrijfscontext heeft niet elke medewerker toegang tot een computer of toegang tot het internet, waardoor deze geen toegang heeft tot de POP applicatie. Indien de medewerker specifiek voor de POP applicatie wel toegang mag krijgen, dan kan die aan zijn POP werken. Dit zou bijvoorbeeld met een identificatiemiddel kunnen gebeuren, een MyPOP Card. De werknemer kan binnen het bedrijf niet aan de POP applicatie, en moet extra inspanningen leveren buiten de bedrijfscontext om zijn POP te raadplegen en aan te passen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

24 4.2.2 Type II use cases: focus op interactie tussen platform en applicaties Use-case II.1: Een leidinggevende herbekijkt gescoorde competenties binnen de organisatie Als een leidinggevende kan ik via de POP tool snel de inputs (per competentie de score) zien van de gesprekken van vorig jaar bij dezelfde werkgever, zodat ik snel de evolutie kan zien en terugkoppeling kan maken. Score van de innovatieve waarde: 1 Het beschikbaar zijn van competentiescores van vorig jaar bij dezelfde werkgever buiten de context van een POP-traject of begeleidingsproces, biedt geen meerwaarde aan een leidinggevende. Het scoren van een competentie gebeurt niet volgens een uniforme schaal, maar is een persoonlijke interpretatie van de persoon die het gesprek afnam. Een leidinggevende die het gesprek zelf niet heeft afgenomen heeft bijgevolg weinig informatie aan de score. Scores registreren kan aan de hand van bestaande programma s, bijvoorbeeld Excel. Use-case II.2: Een werknemer herbekijkt gescoorde competenties bij de huidige werkgever Als een werknemer kan ik via de POP tool snel de inputs (per competentie de score) zien van de gesprekken van vorig jaar bij dezelfde werkgever, zodat ik snel de evolutie kan zien en terugkoppeling kan maken. Score van de innovatieve waarde: 1 Het beschikbaar zijn van competentiescores van vorig jaar bij dezelfde werkgever buiten de context van een POP-traject of begeleidingsproces, biedt geen meerwaarde aan een medewerker. Het scoren van een competentie gebeurt niet volgens een uniforme schaal, maar is een persoonlijke interpretatie van de persoon die het gesprek afnam. Een werknemer heeft bijgevolg weinig informatie aan een score, zonder bijkomende toelichting. Scores registreren kan aan de hand van bestaande programma s, bijvoorbeeld Excel. Use-case II.3: Een begeleider bekijkt gesprekken afgenomen bij andere organisaties Als een begeleider kan ik via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van de gesprekken van vorige begeleiding bij andere organisaties, zodat ik snel de situatie kan inschatten en erop voortbouwen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

25 Score van de innovatieve waarde: 20 De meerwaarde van deze use case is dat er vrij volledige en contextgebaseerde informatie kan worden aangeboden uit gesprekken die de gebruiker in andere trajecten of in een vroegere fase van het POP-traject heeft gevoerd. Deze informatie is inhoudelijk veel uitgebreider dan wat vandaag beschikbaar is over vroegere trajecten. Het beschikbaar zijn van deze informatie verhindert niet dat er met een wit blad kan begonnen worden aan een nieuw traject. CVS (Competentie VolgSysteem) bevat een historiek van competenties. Deze use case omvat echter informatie die inhoudelijk uitgebreider is, en bovendien toegankelijker dan CVS. Use-case II.4: Een werkzoekende bekijkt zijn gesprekken afgenomen bij eender welke organisatie Als een werkzoekende kan ik via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van alle gesprekken van vorige begeleiding bij alle organisaties, zodat ik dit volledig overzicht gericht kan inzetten. Score van de innovatieve waarde: 20 De gebruiker van de POP-applicatie kan hiermee uitgebreide informatie terugvinden van voorgaande trajecten bij alle organisaties, en niet enkel een historiek binnen VDAB opvragen. De informatie is net zoals in vorige use case inhoudelijk uitgebreider dan wat vandaag kan worden aangeboden. Bestaande VDAB-tools laten toe informatie van voorgaande gesprekken te bekijken, maar deze use case laat toe gesprekken te bekijken afgenomen bij andere organisaties. Use-case II.5: Een opleidingscoördinator kan EVK s van cursisten opvragen Als een opleidingscoördinator kan ik de elders verworven competenties (EVK: op basis van kwalificaties niet gekoppeld aan leerplan) van de cursist opvragen, zodat ik hem eventueel vrijstellingen kan verlenen. Score van de innovatieve waarde: 1 De innovatieve waarde van deze situatie wordt heel laag ingeschat, omdat kwalificaties niet gekoppeld aan een leerplan of diploma in een schoolse context niet zullen leiden tot vrijstellingen voor de cursist. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

26 De Vlaamse Leer- en Ervaringsdatabank is in ontwikkeling waardoor behaalde diploma s automatisch in het VDAB dossier terechtkomen. Deze use case kan ook eerder verworven diploma s en andere types van kwalificatie aan de POP koppelen. Use-case II.6: Een opleidingscoördinator kan EVC s en EVK s van cursisten opvragen Als een opleidingscoördinator kan ik de elders verworven competenties (EVC: op basis van ervaring, EVK: obv kwalificaties die gekoppeld zijn aan leerplan of oude kwalificaties) van de cursist opvragen, zodat ik hem eventueel vrijstellingen kan verlenen. Score van de innovatieve waarde: 20 In tegenstelling tot voorgaande use case, biedt deze wel een ruime meerwaarde aan de opleidingscoördinator. De kwalificaties zijn in dit geval gekoppeld aan een leerplan en bovendien kunnen oudere kwalificaties ook worden aangeleverd. Deze gegevens kunnen leiden tot vrijstellingen in het opleidingstraject van de cursist. De Vlaamse Leer- en Ervaringsdatabank is in ontwikkeling waardoor behaalde diploma s automatisch in het VDAB dossier terechtkomen. Deze use case kan oudere diploma s en andere types van kwalificatie aan de POP koppelen, en is gekoppeld aan een leerplan van de cursist. Use-case II.7: De POP-applicatie wisselt informatie uit met Mijn Loopbaan (MLB) Als een gebruiker van de POP-applicatie kan ik informatie uit Mijn Loopbaan importeren en exporteren naar POP, zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Score van de innovatieve waarde: 8 Mijn Loopbaan is een elektronisch loopbaanvolgsysteem van VDAB met een e-portfolio van de gebruiker. Een e-portfolio bevat informatie die nuttig kan zijn in een POP-traject. Omgekeerd kan een POP-traject relevante informatie voor een e-portfolio opleveren. Als in beide richtingen automatisch informatie kan uitgewisseld worden, bespaart dit werk voor de POP-gebruiker en is er geen risico op foutief kopiëren. Relevante informatie wordt in beide applicaties afzonderlijk ingegeven, met een risico op foutieve invoer en informatie in een databank. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

27 Use-case II.8: Een werknemer importeert informatie van zijn werkplaats naar POP Als een werknemer kan ik informatie uit de database van mijn (sociale) werkplaats importeren naar POP, zodat zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Score van de innovatieve waarde: 20 In tegenstelling tot de vorige use case wordt hier informatie geïmporteerd naar het POP-platform vanuit een aantal externe (niet-vdab) toepassingen met hun eigen type informatie. Deze informatie is nu niet snel en eenvoudig te raadplegen vanuit een VDAB-applicatie, maar levert wel een meerwaarde in een POP-traject van een werknemer. Printen van de gegevens uit de database van de sociale werkplaats, en manueel invoeren in de POPapplicatie. Dit alternatief is tijdsintensief met tevens een grote kans op fouten in de ingevoerde informatie. Use-case II.9: Als een begeleider kan ik informatie uit de database van de (sociale) werkplaats van de medewerker importeren naar POP, mits toestemming van de gebruiker (eigenaar van de data), zodat zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Score van de innovatieve waarde: 20 Deze use case biedt dezelfde meerwaarde aan een begeleider, als de vorige use case aan een werknemer. Een extra functionaliteit is dat de eigenaar van de originele gegevens (werknemer of werkgever) al dan niet de toestemming kan geven aan een begeleider om die te importeren in de POP-applicatie, zodat de privacy van de eigenaar gegarandeert blijft. Printen van de gegevens uit de database van de sociale werkplaats, en manueel invoeren in de POPapplicatie. Dit alternatief is tijdsintensief met tevens een grote kans op fouten in de ingevoerde informatie. Use-case II.10: Een begeleider maakt gebruik van de Rome-omschrijving van competenties Als een begeleider kan ik gebruik maken van een formele omschrijving van competenties (bvb. Rome) of zelf verduidelijken, zodat ik nadien geen spraakverwarring heb met mijn cliënt of andere actoren. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

28 Score van de innovatieve waarde: 20 Het gebruik van een formeel en uniform systeem zoals het Rome -systeem en de extra toelichting die kan worden ingevoerd, laat toe dat binnen een POP-traject, of over verschillende POP-trajecten heen, verschillende professionele begeleiders snel een volledig en eenduidig beeld kunnen krijgen over de klant. De klant kan met deze informatie ook overal terecht waar men kennis heeft van dit formele systeem. Een informele, niet gestandaardiseerde omschrijving laat meer ruimte voor persoonlijke interpretatie, waardoor de kans op informatieverlies of verkeerde interpretatie vergroot. Use-case II.11: Werknemers gebruiken de Strengthsfinder test Als een werkgever kan ik medewerkers via een Strengthsfinder test zicht laten krijgen op hun talent, zodat ze kunnen groeien vanuit hun talent. Score van de innovatieve waarde: 5 Het concept van Strengthsfinder -tests bestaal al ruime tijd en is gericht op talent management. In de praktijk worden deze testen niet vaak gebruikt, en zijn deze niet voor elke doelgroep geschikt. Men keert zich vaak tot andere methodoligieën, bijvoorbeeld op basis van gaps. Alhoewel de integratie van Strengths Finder in POP het gebruik van de tests kan stimuleren, werd deze use case toch niet hoog ingeschat. Internet heeft veel testen die vergelijkbaar zijn, maar ook dit wordt in de praktijk weinig gebruikt in de context van POP. Deze use case zou een dergelijke test wel integreren in een POP-applicatie, wat drempelverlagend kan werken. Use-case II.12: Een startende zelfstandige wil zicht krijgen op zijn ondernemerscapaciteiten Als een startende zelfstandige kan ik door middel van tools (bvb. ENTRE-spiegel) zicht krijgen op ondernemerscompetenties die nodig zijn en waar ik zelf al sta, zodat ik weet aan welke ik verder moet werken om succesvol te starten. Score van de innovatieve waarde: 13 Testen waarmee je de ondernemerscapaciteiten kan aftoesten zoals ENTRE-spiegel bestaan en worden gebruikt. Als deze via de POP-applicatie en zonder ondersteuning van een begeleider kunnen afgelegd worden, dan verlaagt dit de drempel tot die testen aanzienlijk. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

29 De zelfstandige kan zelf op zoek gaan naar testen, of onder begeleiding de testen afnemen. Indien deze echter via de POP-applicatie beschikbaar zijn, zal de startende zelfstandige eenvoudiger en sneller dergelijke testen kunnen afnemen. Use-case II.13: Een werknemer kan zijn POP koppelen met sociale media zoals Facebook Als een werknemer kan ik zelf beslissen of ik mijn POP link aan Facebook of andere sociale media, zodat anderen hierop kunnen reageren en mij helpen. Score van de innovatieve waarde: 20 Het linken van een POP aan een populair sociaal medium zoals facebook zal de zichtbaarheid van een werknemer en diens ambities en de kans op nuttige feedback verhogen. Door het fun -gehalte kan dit de werknemer bovendien stimuleren om meer inspanningen te doen in zijn POP. De werknemer moet natuurlijk vrij zijn om de link met sociale media al dan niet te leggen. De POP is enkel zichtbaar via de POP-applicatie en eventuele geïntegreerde tools, en dus enkel zichtbaar voor personen die actief met POP bezig zijn en toegang hebben tot de POP van de werknemer. Een POP linken aan sociale media laat meer personen toe om nuttige informatie te verstrekken voor de gebruiker van POP. Use-case II.14: Een werknemer neemt de uitgevoerde acties van POP mee in zijn portfolio Als een werknemer kan ik mijn ervaringen en acties in het kader van mijn ontwikkeling onmiddellijk registreren in mijn portfolio, zodat mijn vooruitgang onmiddellijk zichtbaar wordt. Score van de innovatieve waarde: 1 De acties die genomen worden in de context van een POP zijn vooral van nut indien deze kunnen gedeeld en gebruikt worden in een professionele omgeving, vandaar dat de POP-resultaten best in een portfolio van de werknemer komen. De scope van het project houdt een koppeling in tussen de POP-applicatie en Mijn Loopbaan (MLB). Deze use case wordt daarmee sowieso vervuld. Mijn Loopbaan (MLB) is in ontwikkeling en zal e-portfolio s van gebruikers bijhouden. De POPapplicatie moet hier sowieso mee gekoppeld worden, dus deze use case is min of meer vanzelfsprekend. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

30 Use-case II.15:Een zelfstandig associé in een partnership wil POP effectief gebruiken Als een zelfstandig associé in een partnership kan ik de nodige tools specifiek voor partnerships aangereikt krijgen, zodat mijn effectiviteit binnen het partnership hoger wordt. Score van de innovatieve waarde: 2 Deze use case en de beoogde doelgroep worden als extreem specifiek beschouwd, en betekent voor de deelnemers weinig toegevoegde waarde. Er zijn geen alternatieve applicaties bekend die deze use case kunnen invullen. Use-case II.16: Een HR manager importeert POP s in zijn HR systeem. Als een HR manager kan ik de individuele en groepsontwikkelingsplannen binnenhalen bij bestaande HR systemen (bvb. SAP), zodat ik geen dubbel werk moet doen en geen fouten maak tijdens het invoeren. Score van de innovatieve waarde: 20 HR-diensten maken gebruik van tools die veel aspecten van HR omvatten, maar bijvoorbeeld niet of weinig rond persoonlijke ontwikkelingsplannen. Opdat POP veelvuldig zou gebruikt worden in een bedrijfscontext, is een importfunctie tussen de POP-applicatie en HR pakketten noodzakelijk. HR diensten hebben niet de middelen om dezelfde informatie in meerdere keren in te vullen. Apart houden van HR pakketten en de POP applicatie betekent dat gegevens over persoonlijke ontwikkelingsplannen dubbel dienen te worden ingevoerd in verschillende systemen. Dit zal door HR diensten in de praktijk niet gebeuren, en men zal het breder ingezette HR pakket van de organisatie verkiezen boven de specifieke POP applicatie. Use-case II.17: De aanbodzijde van acties en de vraagzijde behoeften worden gekoppeld Als een HR manager, medewerker, begeleider kan ik de aanbodzijde van ontwikkelingsacties koppelen met de vraagzijde van ontwikkelingsnoden, zodat POP niet bij een plan blijft maar een actieplan wordt. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

31 Score van de innovatieve waarde: 20 Persoonlijke ontwikkelingsplannen omvatten acties die moeten uitgevoerd worden. Voor bepaalde acties moet er beroep gedaan worden op een aanbod dat die acties kan invullen (bvb. opleiding). De POP-applicatie zou de bestaande vraag moeten kunnen koppelen aan de acties, zodat die acties kunnen ingevuld worden op de meest efficiënte manier. Een gemeenschappelijk vraag binnen verschillende ontwikkelingsplannen kunnen dan gezamenlijk ingevuld worden. Voor elke actie moet manueel of afzonderlijk naar een invulling worden gezocht, wat een tijdsintensief proces is en waardoor de drempel om acties in te vullen en de POP applicatie efficiënt te gebruiken hoger wordt Type III use cases: focus op de functionaliteit van het platform Use-case III.1: Een werkgever voert een gap analyse uit bij zijn werkgevers Als een werkgever kan ik gap analyse uitvoeren om de ontwikkelingsnoden van mijn medewerkers te bepalen, zodat ik vlug een opleiding kan inplannen. Score van de innovatieve waarde: 1 Een echte gap-analyse is een individueel gebeuren per werknemer en wordt op regelmatige basis opgevolgd met als doel te bepalen waar de werknemerspopulatie staat. Het is niet duidelijk hoe een POP-applicatie in dit proces kan bijdragen. ERP pakketten kunnen hiervoor gebruikt worden. Use-case III.2:Een begeleider kan een sterkte/zwakte analyse maken met zijn cliënt Als een begeleider kan ik samen met mijn klant competenties scoren en bijhouden, zodat we een degelijke sterkte/zwakte analyse kunnen maken. Score van de innovatieve waarde: 1 Competenties worden toegekend na een assessment procedure en competenties an sich bevatten geen objectief meetbaar gegeven. Het scoren van een competentie is dus weinig relevant, en bovendien vooral een persoonlijke interpretatie. De toegevoegde waarde van competentiescores in POP context is dus heel klein. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

32 Competent, een VDAB-toepassing in ontwikkeling, zal toelaten competenties van werkzoekenden te matchen aan vacatures. In deze context zal ook geen sprake zijn van scoren van individuele competenties. Use-case III.3: Een begeleider kan een POP formaat kiezen voor gepersonaliseerde POP s Als een begeleider kan ik verschillende POP formaten aangeboden krijgen en heb ik ook de mogelijkheid er zelf één te creëren, maar binnen dezelfde hoofdstructuur, zodat ik gepersonaliseerde POP s krijg. Score van de innovatieve waarde: 20 Er bestaan al veel POP-formats met verschillende specifieke kenmerken, maar de mogelijkheid om die aan te passen, startend vanaf een aantal basisformats, is noodzakelijk om uitgebreide functionaliteit gericht naar zwakkere doelgroepen te kunnen aanbieden, en van de POP applicatie een flexibele doch gebruiksvriendelijke toepassingen te maken. Dit is niet van toepassingen voor deze use case Use-case III.4: De POP gebruiker krijgt via de applicatie tips, voorbeelden en feedback Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik tips, voorbeelden en feedback krijgen, zodat ik een kwaliteitsvolle POP kan maken. Score van de innovatieve waarde: 13 De toegevoegde waarde van deze use case is dat een gebruiker zelfstandig de kwaliteit van zijn POP kan verhogen, dankzij de vormen van advies van de POP-applicatie, zonder dat daarvoor persoonlijke begeleiding van derden nodig is. De gebruiker van POP doet beroep op persoonlijke begeleiding. Het extra van deze use case is dat de persoon zelfstandig tracht zijn POP te verbeteren. Use-case III.5: De gebruiker kan bepalen wie toegang heeft tot zijn POP en hoe Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik zelf bepalen op een flexibele manier (bvb. termijn, niveaus) wie toegang heeft tot welk deel van mijn POP, zodat ik zelf in controle ben. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

33 Score van de innovatieve waarde: 13 De gebruiker is sowieso eigenaar van zijn gegevens en moet toestemming tot inzage verlenen. Dit gebeurt nu door of via de begeleider. Als de gebruiker dit zelfstandig kan doen, zonder tussenkomst van een begeleider, en bovendien op een flexibele manier kan bepalen tot welke gegevens hij inzage verleent, dan is de gebruiker niet alleen eigenaar maar ook beheerder van zijn gegevens. De JES C-Stick applicatie bevat mogelijkheden om toegang al dan niet te verlenen, maar enkel alles of niks, zonder enige flexibiliteit. Use-case III.6: Een gebruiker kan persoonlijke reflecties toevoegen aan zijn POP Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik bepaalde delen van mijn historische POP annoteren, zodat ik mijn persoonlijke reflecties kan toevoegen. Score van de innovatieve waarde: 20 De bedoeling van een POP voor een gebruiker is dat hij zelf stilstaat bij en reflecteert over zijn loopbaan en traject. Deze functionaliteit laat toe die reflecties als deel van de POP op te nemen, en wordt bijgevolg erg gewaardeerd. De begeleider reflecteert en rapporteert over de loopbaan van de klant, terwijl van de klant zelf geen denkoefening vereist is. Dit in tegenstelling tot een persoonlijke POP, waar de gebruiker zelf initiatief moet nemen. Use-case III.7: Een gebruiker kan delen van zijn POP verwijderen Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik autonoom beslissen om bepaalde delen van mijn historische POP verwijderen, met de nodige bevestiging, maar niet wijzigen, zodat ik zelf in controle ben. Score van de innovatieve waarde: 20 De functionaliteit laat de gebruiker toe om bepaalde zaken uit zijn POP te verwijderen indien hij wenst dat bepaalde informatie (door zichzelf of door derden ingevoerd) geen deel uitmaakt van de POP. Gegevens wijzigen kan echter niet, aangezien informatie in zijn POP van de hand van de POP applicatie of een derde kan zijn. Het feit dat de gebruiker dit zelf kan doen in plaats van beroep te doen op de begeleider, zet de gebruiker aan tot nadenken over zijn POP. Het verwijderen zelf moet eenvoudig zijn, maar beschermd door een bevestigingsmechanisme. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

34 De begeleider reflecteert en verwijdert, eventueel na overleg met de gebruiker. De gebruiker zal dus minder zelfstandig zijn POP beheren. Use-case III.8: Een werkzoekende kan een POP onderverdelen in sub POP s Als een werkzoekende kan ik één grote POP onderverdelen in kleine subcategorieën en acties, met elk een eigen tijdslijn, zodat ik mijn overzicht blijf bewaren. Score van de innovatieve waarde: 20 Een volledige POP van een werkzoekende kan heel veel informatie bevatten, waarvan een deel niet meer relevant is, of enkel relevant in bepaalde contexten. Als de gebruiker de POP zelf kan onderverdelen, dan stimuleert dit het nadenken over zijn POP. Een voorwaarde is dat de POP niet opgaat in een aantal sub POPs, maar in zijn geheel blijft behouden om geen verlies aan informatie te hebben. De werkzoekende kan verschillende POP s aanmaken, maar verliest daardoor globale context. Use-case III.9: De gebruiker kan zijn eigen inschatting van competenties aftoetsen met derden Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik via mijn POP tool de juiste instrumenten (bvb. eigen inschatting vs. inschatting derde van de competenties) selecteren en nadien de resultaten ervan neerschrijven in mijn POP, zodat ik een beter inzicht krijg in mijn functioneren. Score van de innovatieve waarde: 8 Het overleg bij deze use case handelde voornamelijk over de functionaliteit dat als voorbeeld werd gegeven, niet over het feit dat de gebruiker de juiste instrumenten (welke deze zijn is afhankelijk van het profiel en de doelstellingen van de gebruiker) kan kiezen en neerschrijven. De voorbeeldfunctionaliteit laat toe om een dialoog tussen de gebruiker en derden te starten. DE JES C-stick applicatie laat toe een dialoog over competenties te houden. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

35 Use-case III.10: De gebruiker kan opmerkingen toevoegen bij acties van een derde Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik zien wie een competentie gescoord heeft en waarom, en kan ik er opmerkingen bij noteren, zodat ik weet welke waarde ik aan die competentie kan hechten. Score van de innovatieve waarde: 13 Het scoren van competenties is een interpretatie eerder dan een exact scoresysteem, en is zonder verdere informatie van weinig waarde. Als de gebruiker echter kan zien wie een competentie heeft gescoord, dan kan die voor zichzelf bepalen wat de autoriteit is van die derde, en zelf nadenken over de waarde van de gegeven score. De JES C-stick applicatie laat een dialoog over competenties. Use-case III.11: Een leidinggevende kan POP acties van zijn medewerkers opvolgen Als een leidinggevende kan ik via het IT platform controleren in welke mate een POP actie al dan niet vervolledigd en gelukt is, zodat ik die POP actie al dan niet kan afsluiten. Score van de innovatieve waarde: 5 Deze functionaliteit laat toe een persoonlijk ontwikkelingsplan op te volgen en ingevulde POP-acties af te sluiten. De leidinggevende kan daardoor actief de POP opvolgen en de evolutie van zijn werknemers volgen. Een Excel-sheet of papier exemplaar kan een overzicht bieden, maar het afsluiten van een POP-actie moet de leidinggevende doen in de applicatie. Use-case III.12: Een werknemer kan zijn voorkeursleerstijl bepalen Als een werknemer kan ik een middel aangereikt krijgen die me helpt mijn persoonlijke voorkeursleerstijl te bepalen, zodat ik mijn POP traject het meest effectief kan starten. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

36 Score van de innovatieve waarde: 20 Deze use case werd globaal gescoord, en ook afzonderlijk voor een aantal mogelijke middelen om de voorkeursleerstijl te bepalen. Het innovatieve aspect is dat werknemers die een persoonlijk ontwikkelingsplan wensen op te stellen de verschillende leerstijlen kennen. a. Automatische detectie van leerstijl. Score: 20. Veel mensen zijn zich niet bewust dat er iets anders bestaat. Een automatisch detectie kan voor een woweffect zorgen. b. Alarmfunctie indien te eenzijdig dezelfde leerstijl wordt gekozen. Score: 20. c. Wervende campagne om bestaande tests te gebruiken (bvb. aan de hand van teasers, testimonials, game) en voor POP in het algemeen. Score: 13. Het informatieve aspect is innovatief, omdat mensen zich niet bewust zijn van de verschillende mogelijkheden om POP-acties in te vullen. d. Algemeen overzicht van mogelijke leerstijlen. Score: 8. Het informatieve aspect is innovatief, omdat mensen zich niet bewust zijn van de verschillende mogelijkheden. Er bestaan voldoende tests op het internet om voorkeursleerstijl te bepalen, alleen zijn die onvoldoende gekend en worden ze niet gebruikt. Alles wat informatie hierover kan verstrekken betekent een innovatie. Use-case III.13: Een werknemer kan de noodzakelijke competenties zien voor zijn huidige job Als een werknemer kan ik door middel van tools zicht krijgen op mijn kern- en generieke competenties die nodig zijn voor mijn huidige job, zodat ik meer effectief word in mijn job. Score van de innovatieve waarde: 1 De benodigde competenties voor een job zijn niet altijd gekend, maar dergelijke overzichten bestaan. Competent van VDAB bevat beroepscompetentieprofielen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

37 Use-case III.14: Een werknemer kan de noodzakelijke competenties zien voor een andere job Als een werknemer kan ik door middel van tools zicht krijgen op mijn kern- en generieke competenties die nodig zijn voor mijn toekomstige jobs binnen mijn huidige omgeving, zodat ik meer kansen heb om door te groeien. Score van de innovatieve waarde: 2 De benodigde competenties voor een job zijn niet altijd gekend, maar dergelijke overzichten bestaan. Het verlaagt wel de drempel voor werknemers om zelf initiatief te nemen om door te groeien binnen het bedrijf. Competent van VDAB bevat beroepscompetentieprofielen. Use-case III.15: De werknemer bepaalt zelf de zichtbaarheid tot zijn POP Als een werknemer kan ik zelf beslissen voor elke sectie van mijn POP tot welk niveau ik die publiek wens te maken voor anderen (bijvoorbeeld niet voor HR, bijvoorbeeld buiten het bedrijf), zodat ik meer kansen heb om door te groeien. Score van de innovatieve waarde: 20 De werknemer blijft eigenaar en beheerder van zijn eigen POP. Om een POP naar eigen wens te kunnen invullen moet de werknemer de mogelijkheid hebben om bepaalde zaken bijvoorbeeld te verbergen voor de eigen werkgever, maar niet voor anderen die toegang hebben tot de POP. Dit garandeert de privacy van de gebruiker zoals hij dat wil. Inzage door niemand of door iedereen. Dit betekent veel minder flexibiliteit voor de gebruiker. Use-case III.16: De werkgever beslist hoe de POP s gemaakt binnen het bedrijf worden gebruikt Als een werkgever kan ik beslissen in hoeverre de werknemer zijn POP instrument van binnen het bedrijf kan gebruiken voor persoonlijke doeleinden (bijvoorbeeld sollicitatie), zodat ik maximaal haalbare vrijheid geef aan mijn medewerker. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

38 Score van de innovatieve waarde: 20 Het innovatieve aspect is het feit dat de werkgever kan beslissen hoe de eigen POP instrumenten gebruikt worden door zijn werknemers. De werkgever kan niet beslissen waardoor de werknemer alle informatie kan delen, of de werkgever beslist van niks te laten delen waardoor het nut van POP voor de werknemer sterk vermindert. Use-case III.17: Een werknemer kan arbeidsprofielen consulteren voor een gerichte POP Als een werknemer kan ik via mijn POP omgeving de nodige competenties voor bepaalde profielen op de arbeidsmarkt consulteren, zodat ik mijn ontwikkelingsplan gericht kan opstellen. Score van de innovatieve waarde: 20 Om dit als werknemer te kunnen raadplegen binnen de POP-applicatie moeten beroepscompetentieprofielen geïntegreerd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het integreren van Competent van VDAB. Er bestaan voldoende overzichten die afzonderlijk kunnen geraadpleegd worden, maar buiten de context van de POP-applicatie. Use-case III.18: Een werknemer kan ontwikkeltips voor competenties verkrijgen Als een werknemer kan ik via mijn POP omgeving de nodige ontwikkeltips voor bepaalde competenties op de arbeidsmarkt consulteren, zodat ik mijn ontwikkelingsplan gericht kan opstellen. Score van de innovatieve waarde: 20 Het verschil met use case III.17 is dat er nu ontwikkelingstips moeten worden geconsulteerd. Daarvoor moeten met de POP-applicatie bestaande repertoria geïntegreerd worden, of in de applicatie opgebouwd worden. Algemene en minder waardevolle ontwikkelingstips kunnen worden aangericht. Aangezien deze niet gericht zijn op bepaalde competenties, dragen die minder bij tot een gerichte POP. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

39 Use-case III.19: De werkgever bepaalt welke informatie uit POP s publiek kan worden gemaakt Als een werkgever kan ik bepalen welke POP informatie uit mijn bedrijf mag meegenomen worden naar de volgende werkgever(bvb. leveranciers van opleiding), zodat ik mijn concurrentievermogen niet aantast. Score van de innovatieve waarde: 1 De POP is eigendom van de gebruiker, en een werkgever heeft dus niks te beslissen hierrond. Als de restricties van deze use case gelden, wordt de werknemer sterk beperkt in de mogelijkheid om uitgebreide informatie toe te voegen aan zijn POP. Use-case III.20: Een HR manager kan zien hoe twee partijen een POP hebben opgesteld Als een HR manager kan ik zien of beide partijen (werknemer en leidinggevende) akkoord gaan met de afgesproken ontwikkelacties in het POP voor alle personeelscategorieën, zodat ik hier later niet moet in tussenkomen. Score van de innovatieve waarde: 13 De HR manager moet de afgesproken acties in een POP, die door anderen besproken is kunnen zien, zodat hij inzicht krijgt in de manier waarop een POP is opgesteld. Vooral wat betreft arbeiders biedt deze functionaliteit een meerwaarde voor de HR manager, om on top te blijven van afgesproken ontwikkelingsacties binnen het bedrijf. De HR manager krijgt geen inzage in de manier waarop ontwikkelingsacties afgesproken worden, en kan geen beeld vormen over de besluitvorming hierrond en de beleving ervan door de werknemers. Bovendien kan hij zich geen beeld vormen van de efficiëntie van dit proces. Use-case III.21: Een HR manager kan zien hoe alle partijen een POP hebben opgesteld Als een HR manager kan ik zien of alle betrokken partijen (bvb. werknemer en coach) akkoord gaan met de afgesproken ontwikkelacties in het POP voor alle personeelscategorieën, zodat ik hier later niet moet in tussenkomen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

40 Score van de innovatieve waarde: 20 De HR manager moet de afgesproken acties in een POP, die door anderen besproken is kunnen zien, zodat hij inzicht krijgt in de manier waarop een POP is opgesteld. Als er meerdere partijen betrokken zijn krijgt de HR manager een volledig overzicht van de besproken ontwikkelingsacties. Vooral wat betreft arbeiders biedt deze functionaliteit een meerwaarde voor de HR manager, om on top te blijven van afgesproken ontwikkelingsacties binnen het bedrijf. De HR manager krijgt geen inzage in de manier waarop ontwikkelingsacties afgesproken worden, en kan geen beeld vormen over de besluitvorming hierrond en de beleving ervan door de werknemers. Bovendien kan hij zich geen beeld vormen van de efficiëntie van dit proces. Use-case III.22: Een medewerker kan kiezen wie hij in zijn gesprek betrekt Als een medewerker kan ik bewust kiezen wie ik betrek in mijn persoonlijk ontwikkelingsgesprek, zodat er een maximale openheid gewaarborgd wordt. Score van de innovatieve waarde: 20 De medewerker kan kiezen wie betrokken wordt in zijn persoonlijk ontwikkelingsgesprek en dus wie kan bijdragen of meewerken aan het opstellen van zijn POP. Op die manier kan hij meerdere invalshoeken en percepties betrekken in zijn POP, waardoor hij een beter beeld heeft over volgende stappen. De medewerker voert het persoonlijk ontwikkelingsgesprek met de aangewezen begeleider of verantwoordelijke. Daardoor is de input van derden in de POP beperkt tot die ene persoon. Indien diezelfde verantwoordelijke dat ook doet voor andere medewerkers is de kans groot op eenzijdige POP s die mogelijk minder effectief en gepersonaliseerd zijn. Use-case III.23: Een medewerker laat anderen toe om inzicht te krijgen in zijn POP Als een medewerker kan ik andere medewerkers toelaten om inzicht te krijgen in mijn POP, zodat zij mij kunnen helpen mij beter te ontwikkelen. Score van de innovatieve waarde: 2 De medewerker kan kiezen wie inzicht krijgt in zijn POP. Een andere medewerker heeft echter zijn persoonlijke ervaring vanuit zijn eigen POP. De vraag is dus in hoeverre dit een nuttige bijdrage kan zijn aan de POP van een andere medewerker. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

41 Dit is niet van toepassing voor deze use case Type IV use cases: focus op een geïntegreerd kennissysteem Use-case IV.1: Een begeleider krijgt inspiratie over mogelijke richtingen voor zijn klant Als een klant uit de textielsector met bijhorende profielinformatie zich aanbiedt kan ik als begeleider inspiratie krijgen naar welke andere sector die persoon kan 'gaan', zodat ik als begeleider sneller mogelijke richtingen kan aanraden. Score van de innovatieve waarde: 3 Het voordeel dat een begeleider heeft door automatisch richtlijnen te krijgen over de mogelijkheden per profiel, wegen niet op tegen de nadelen. Het profiel van een klant bepaalt niet de richting die hij uit wil, maar eerder de motivatie van de klant. Er zijn een aantal tests beschikbaar (motivatietests, beroepsoriënterende tests) waaruit dan mogelijke richtingen kunnen aangeraden worden, maar dit heeft mogelijk weinig te maken met het initiële profiel van de klant. De eerste kleine stap in een POPtraject, aan de hand van profielinformatie, zou eventueel wel automatisch kunnen. Bij persoonlijke begeleiding telt de kennis en ervaring van de professionele begeleider meer dan automatisch opgestelde richtlijnen. De vrees bestaat dat automatische suggesties te algemeen zijn en te weinig rekening kunnen houden met de individuele situatie van de klant. Use-case IV.2: De begeleider krijgt automatisch ontwikkelingstips voor de acties van zijn klant Als een begeleider kan ik een klant die een gap analyse heeft uitgevoerd (van waar hij naartoe wil vs. waar hij nu staat) automatisch een aantal mogelijke ontwikkelingstips aanraden zoals het lezen van een boek, of helpen bij het vinden van de juiste informatie, zodat ik gerichter acties kan formuleren. Score van de innovatieve waarde: 20 Deze use case beschrijft een ondersteuning van de begeleider in zijn taken naar de klant toe. Een POP omvat na de analysefase een aantal actiepunten, en de POP applicatie kan hiertoe bijdragen aan de hand van een aantal tips op maat van de klant, zodat hij sneller gevolg kan geven aan de gedefinieerde acties in de POP. In tegenstelling tot use case IV.1 worden deze tips gegeven in een fase waarin er reeds concrete acties en een concrete richting is vastgelegd. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

42 Bij gebrek aan deze tips bestaat de mogelijkheid dat acties niet voldoende goed worden ingevuld, waardoor de POP van de klant een lege doos blijft. Deze use case zal voor een stuk de repetitieve taken van de professionele begeleider wegnemen. Use-case IV.3: De gebruiker van POP krijgt automatisch prikkelende tips om zijn POP op te volgen Als een burger na opmaak van een POP actieplan (werkzoekende in outplacement begeleiding) kan ik automatisch regelmatig verrassende, prikkelende tips op maat krijgen, zodat mijn vooropgestelde acties kan realiseren als opvolging. Score van de innovatieve waarde: 20 Net zoals in de vorige use case ondersteunt de POP applicatie het POP proces door automatisch tips op maat te geven, die de gebruiker moet aanzetten om de acties uit te voeren, en te verhinderen dat na de analysefase er geen gevolg wordt gegeven aan de POP. Deze tips moeten voldoende persoonlijk, gericht en concreet zijn zodat de gebruiker deze niet als spam begint te ervaren. Hiervoor bestaat geen alternatief, behalve dan persoonlijke begeleiding of een grote motivatie van de burger om zijn POP ten volle in te vullen. Use-case IV.4: Een kennisdatabank aan de hand van cliëntenprofielen fungeert als leidraad in POP Als een medewerker van elke organisatie (bvb. VDAB) kan ik er voor zorgen dat er een kennisdatabank aangemaakt wordt door cliëntprofielen (sector, beroep, competenties) en POP doelstellingen en uitkomsten aan elkaar te koppelen, zodat de cliënt of de begeleider per cliëntenprofiel een inspiratiebron krijgt. Score van de innovatieve waarde: 20 Een lerend kennissysteem dat via alle beschikbare profielgegevens, en via alle POPs die werden gestart en uitgevoerd, nieuwe POP-processen beter kan sturen, draagt bij tot de kwaliteit van de POP-trajecten. Bepaalde profielen zullen echter dermate specifiek zijn, dat er geen generieke informatie uit hun POP-traject kan worden uit afgeleid. Een dergelijk lerend kennissysteem bestaat vandaag niet in de context van persoonlijke ontwikkeling. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

43 Use-case IV.5: De stagebegeleider kan de evolutie van de cursist beoordelen Als een stagebegeleider kan ik competenties gebonden aan een beroep beoordelen ten opzichte van de evoluties van competenties van de cursist gedurende de opleiding, zodat ik kan zien of de cursist effectief naar de juiste competenties van het beroep evolueert. Score van de innovatieve waarde: 1 Deze use case houdt een visie in eerder dan een functionaliteit van de POP applicatie. De stagebegeleider moet het stage-traject van de cursist kennen om dit te kunnen beoordelen. Dit is geen inhoud van een POP traject. Dit is niet van toepassing voor deze use case. Use-case IV.6: De werkzoekende krijgt automatisch relevante vragenlijsten aangeboden Als een werkzoekende kan ik afhankelijk van mijn specifieke loopbaanvraag bvb. heroriëntering, en mijn eigen profiel automatisch relevante vragenlijsten aangeboden krijgen, zodat ik geen tijd verlies met onnodige vragenlijsten of tests. Score van de innovatieve waarde: 13 De werkzoekende kan zelfstandig een antwoord trachten te zoeken op zijn loopbaanvraag, zonder nood aan persoonlijke begeleiding. De POP-applicatie moet aan de hand van beschikbare informatie kunnen afleiden wat de juiste tests zijn voor de gebruiker,voor diens specifieke vraag. Een persoonlijke begeleider kan de werkzoekende relevante vragenlijsten aanbieden. Een applicatie die dit automatisch kan, verlaagt de drempel tot actie van de werkzoekende. Use-case IV.7: Een werknemer krijgt automatisch inspirerende tips voor zijn POP acties Als een werknemer kan ik via het IT platform een overzicht krijgen van mogelijke ontwikkelacties om een bepaalde POP actie te realiseren, zodat ik zelf inspiratie krijg. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

44 Score van de innovatieve waarde: 5 Deze use case leunt heel dicht aan bij use case IV.2, waar een begeleider automatisch tips krijgt voor de invulling van de acties van zijn klant. In deze use case krijgt de gebruiker, in dit geval een werknemer, automatische tips rechtstreeks via het systeem. Dit werkt alleszins drempelverlagend tot het uitvoeren van ontwikkelingsacties. In dit geval gaat het echter om een overzicht van mogelijke ontwikkelingsacties, terwijl in use case IV.2 er sprake is van heel gerichte tips voor specifieke acties van een klant. Quintessence en mogelijk nog andere tools kunnen een overzicht aanbieden. Use-case IV.8: Ontwikkelingsacties worden aangeboden in functie van voorkeursleerstijl Als een begeleider of leidinggevende kan ik via het IT platform een overzicht krijgen van mogelijke ontwikkelacties om een bepaalde POP actie te realiseren in functie van de persoonlijke leerstijl van de medewerker, zodat ik zelf inspiratie krijg. Score van de innovatieve waarde: 13 Bij veel mensen leeft de perceptie dat ontwikkelingsacties uitsluitend opleidingen zijn. Er bestaan echter meerdere vormen, bvb. stages. De begeleider of leidinggevende kan volgens deze use case een overzicht van mogelijke ontwikkelingsacties krijgen in functie van de persoonlijke voorkeursleerstijl van zijn klant of medewerker. Het alternatief is dat de POP gebruikers steeds globale overzichten krijgen met alle mogelijke leerstijlen. De kans bestaat dan dat er te eenzijdig voor een vorm van opleiding wordt gekozen om ontwikkelingspunten in te vullen Type V use cases: focus op output en rapportering Use-case V.1: Een werkzoekende print zijn POP af om bij zijn portfolio of cv te voegen Als een werkzoekende kan ik mijn POP openen en afprinten, zodat ik dit aan mijn portfolio of cv kan toevoegen. Score van de innovatieve waarde: 0,5 Dit is basisfunctionaliteit. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

45 Elke bestaande toepassing bezit deze functionaliteit. Use-case V.2: Een werknemer kan argumenten krijgen om loopbaanverandering te overwegen Als een werknemer in een sector in verandering, zoals de metaalsector kan ik inschatten of het nodig is dat ik stilsta bij mijn eigen loopbaan door middel van een aantal parameters zoals financiële toestand van mijn bedrijf, zodat ik kan overwegen om in loopbaanbegeleiding te gaan. Score van de innovatieve waarde: 1 De financiële toestand van een bedrijf is gevoelige informatie, en tevens niet de enige parameter om de situatie van de sector in te schatten. POP is niet het kanaal om deze informatie ter beschikking te stellen. Deze informatie kan gevonden worden langs een aantal andere kanalen, zoals Trends top , Graydon, en Kruispuntbank der ondernemingen. Use-case V.3: Een site manager kan de evolutie van zijn werknemerspopulatie bekijken Als een site manager kan ik jaarlijks de evolutie van mijn werknemerspopulatie bekijken, zodat mijn budget voor volgend jaar kan verdedigen. Score van de innovatieve waarde: 1 Deze functionaliteit vereist dat de werknemers een POP traject lopen hebben, en daar ook inzage in toelaten. Deze functionaliteit hoort beter thuis bij bestaande HR softwarepakketten. PeopleSoft is zo n HR software-pakket die deze use case kan vervullen. Use-case V.4: Een begeleider heeft zicht op de arbeidsmarkt in functie van de klant Als een begeleider kan ik met één klik een duidelijk zicht krijgen over de evoluties op de arbeidsmarkt en de vraag, in functie van klantspecifieke criteria, zodat mijn klant goed kan informeren. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

46 Score van de innovatieve waarde: 1 Deze functionaliteit zou kunnen dienen om objectief te bekijken of de vraag van de klant realistisch is. De criteria kunnen heel divers zijn, bvb. geografisch, profielgebaseerd. Voor de begeleider in een POP traject biedt dit echter weinig toegevoegde waarde. Cobra-fiches laten een dergelijk overzicht toe, maar enkel voor knelpuntberoepen. Ze laten bovendien geen evoluties zien. Use-case V.5: Een werkzoekende krijgt eenvoudig een overzicht van de regionale arbeidsmarkt Als een werkzoekende kan ik met één klik een duidelijk zicht krijgen over de evoluties op de regionale arbeidsmarkt en de vraag, zodat goed geïnformeerd ben over de werkgelegenheid in mijn regio. Score van de innovatieve waarde: 13 Informatie over de arbeidsmarkt is onmisbaar voor een werkzoekende. Alhoewel er voldoende kanalen zijn om zich hierover te informeren, biedt een toepassing die op een heel eenvoudige wijze evoluties kan laten zien in de regionale arbeidsmarkt duidelijke meerwaarde voor de werkzoekende. Vacature en zijn twee websites die dergelijke informatie bevatten. Om een duidelijk overzicht van de regionale arbeidsmarkt te krijgen moet de bezoeker van die sites verschillende operaties uitvoeren, met mogelijk nog een onvolledig beeld. Use-case V.6: Een werknemer krijgt een overzicht van elk POP traject, eender waar. Als een werknemer kan ik reeds aanwezige loopbaaninformatie en vroegere POP trajecten over mezelf gepresenteerd krijgen, zodat zelf kan beslissen of ik die informatie wens te hergebruiken dan wel de testen opnieuw af te leggen. Score van de innovatieve waarde: 8 Deze use case beschrijft een overzicht dat snel aan de werknemer kan geboden worden. Het is voor een werknemer vandaag moeilijk zo n overzicht op te vragen, want de informatie is vaak erg gefragmenteerd en verspreid over verschillende toepassingen naargelang het verleden van de werknemer. Dit overzicht vermijdt bovendien dat er in verschillende POP trajecten dezelfde tests worden afgelegd. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

47 Bestaande toepassingen bevatten informatie over voorgaande POP trajecten,onder meer toepassingen van VDAB. Vroegere POP trajecten bij werkgevers zijn echter niet beschikbaar via de VDAB toepassing. Use-case V.7: Een werkzoekende kan informatie van POP in zijn cv brengen Als een werkzoekende kan ik zelf bepalen welke informatie uit de POP er in mijn cv moet komen, en dat er een mogelijkheid is om aan te vullen in het cv, zodat ik een goed cv krijg. Score van de innovatieve waarde: 1 Het is handig voor een werkzoekende om een uitgebreid cv bijna kant-en-klaar ter beschikking te hebben. Een POP kan echter veel informatie bevatten die afkomstig is uit verschillende bronnen, en het is heel belangrijk om te bepalen welke informatie er best wel en niet in je cv komt. De POP applicatie kan in deze context weinig betekenen. Bestaande of in ontwikkeling zijnde applicaties zoals Mijn Loopbaan (MLB) of C-Stick laten dit tie. Use-case V.8:Een recruiter gebruikt POP als een screening en selectie-instrument Als een recruiter kan ik POP screening als selectie-instrument gebruiken (maar enkel op de data die vrijgegeven is door de kandidaat), zodat ik een vollediger beeld heb van de sollicitant. Score van de innovatieve waarde: 1 POP wordt in deze use case voornamelijk als cv gebruikt. Dit is een mogelijkheid, maar enkel indien de sollicitant heel flexibel kan kiezen welke informatie hij wel en niet ter inzage aanbiedt. Mijn Loopbaan is een loopbaanvolgsysteem voor de burger, dat voldoende informatie aan recruiters moet geven. Use-case V.9: Een begeleider ziet wie competenties scoort en dit interpreteren Als een begeleider kan ik zien wie een competentie gescoord heeft en waarom (welke bron en onderbouwing), zodat ik weet welke waarde ik aan die competentie kan hechten. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

48 Score van de innovatieve waarde: 1 Het scoren van competenties is een interpretatie eerder dan een exact scoresysteem, en is zonder verdere informatie van weinig waarde. De begeleider kan echter vanuit zijn kennis een competentie anders interpreteren en doet in veel gevallen toch zelf een assessment om de competenties te beoordelen. Een alternatief is niet van toepassing voor deze use case Use-case V.10: Een werkgever ziet een actuele stand van zaken over de uitvoering van een POP Als een werkgever kan ik automatisch een geïntegreerd actuele stand van zaken hebben over de uitvoeringsgraad van een POP (bijvoorbeeld de overblijvende nood aan opleiding, coaching), zodat ik kan inschatten wat voor budget/middelen ik moet vrijhouden voor de toekomst. Score van de innovatieve waarde: 13 Dergelijke overzichten worden nu bekomen via Excel worksheets, maar deze use case stelt een automatische actuele stand van zaken vanuit de POP applicatie. De POP applicatie kan dit sneller en minder foutgevoelig dan manuele operaties in digitaal worksheet of op papier. De POP applicatie kan dit sneller en minder foutgevoelig dan manuele operaties in een digitaal worksheet of op papier. Use-case V.11: Een HR manager kan de competentie-ontwikkeling van zijn werknemers volgen Als een HR manager kan ik van elke werknemer de evoluties zien van de competentie-ontwikkeling (bijvoorbeeld via het aantal vervolledigde acties), zodat ik de competentiegroei zie binnen mijn organisatie. Score van de innovatieve waarde: 20 Deze use case is mogelijk precies de reden waarom privé-organisaties de stap naar de POP applicatie zullen zetten. Als de competentie-ontwikkeling van de werknemerspopulatie kan gevisualiseerd worden, schept dit een duidelijk en zeer nuttig overzicht voor de gebruiker. Deze use case zou kunnen vervuld worden door manuele operaties op papier of in een digitaal worksheet, maar vereist meer werk en is fout- en interpretatiegevoelig. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

49 Use-case V.12: Een HR manager krijgt zicht op de gemeenschappelijke acties van zijn werknemers Als een HR manager kan ik automatisch zicht krijgen op de gemeenschappelijke acties van al mijn medewerkers, zodat ik een goed ontwikkeld actieplan kan opstellen voor de groep. Score van de innovatieve waarde: 20 Deze use case laat toe aan de HR manager om de uitvoering van POP trajecten binnen de organisatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, door ze op elkaar af te stemmen. Deze use case zou kunnen vervuld worden door manuele operaties op papier of in een digitaal worksheet, maar vereist meer werk en is fout- en interpretatiegevoelig. Use-case V.13: Als een HR manager kan ik op bedrijfsniveau mijn KPI's (opleidingstijd, -acties, -budget) eruit halen, zodat mijn beleid kan bijsturen. Score van de innovatieve waarde: 8 Deze use case laat toe aan de HR manager om de efficiëntie van de POP uitvoering te evalueren en mogelijk stappen te ondernemen om dit te verbeteren. De use case V.12 kan dit laatste zeker dienen. Deze use case zou kunnen vervuld worden door manuele operaties op papier, in een digitaal worksheet of met bestaande HR softwarepakketten. Als dit overzicht rechtstreeks vanuit de context van POP kan verkregen worden, zal dit beeld duidelijker zijn. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

50 5 Inschatten innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt In het kader van Innovatief Aanbesteden wordt niet enkel aandacht besteed aan de innovatieve waarde vanuit gebruikersstandpunt, maar ook vanuit technologisch standpunt. Aan de hand van workshops die gezamelijk anderhalve dag in beslag namen, werd met experts uit de technologische sector nagegaan wat de meest risicovolle technologische aspecten zijn om een succesvolle POP toepassing te implementeren. In het eerste deel van de workshop werden de experts uit de technologische sector ingeleid tot de scope en doelstellingen van het POP platform. Vervolgens werd hun de verzameling van use cases voorgelegd, zoals die werden opgelijst in vorig hoofdstuk. Aan de deelnemers van de workshop werd gevraagd om na te denken wat de technologische obstakels en risico s zijn om deze use cases met succes te implementeren. Elke deelnemer kreeg de kans zijn of haar mogelijke risico s te delen en toe te lichten. Eens alle volgens de deelnemers risicovolle aspecten waren opgesomd, kregen zij de kans om onderling het eigenlijke risico en innovatiepotentieel op technologisch gebied van elk facet in te schatten en wat de uitdagingen zijn om deze te kunnen oplossen. Hiertoe werd de huidige stand van zaken besproken, werden de voornaamste verwachte moeilijkheden en risicobronnen op vlak van implementatie toegelicht, en werd tenslotte concreet het technologische risico ingeschat. 5.1 Inschatten van het innovatiepotentieel ten opzichte van de state-of-the-art Volgende aspecten werden door de experts uit de industrie geïdentificeerd als mogelijke risico s tot implementatie van het POP platform met de functionaliteit zoals gedefinieerd in de doelstellingen en de use cases vanuit gebruikersstandpunt Innovatiepotentieel op architecturaal niveau User interfaces & formaat De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van die mogelijke interfaces zullen een belangrijke invloed hebben op de mate waarin en de manier waarop het systeem zal worden gebruikt. Het POP project kent uitgebreide doelstellingen omtrent doelpubliek (de burger als werkzoekende, werknemer, schoolverlater, gedetineerde, andersvalide, zelfstandige, ; de gebruiker in de vorm van burger, professionele begeleider, werkgever, HR manager, ;) en functionaliteit (aangepaste tools tijdens elke fase van het POP proces, en integratie met bestaande applicaties). Een kwaliteitsvolle user interface toegankelijk voor elk type gebruiker is een vereiste voor het platform. Observaties Bij het ontwerp van user interfaces moeten met verschillende factoren rekening gehouden worden, zodat de functionaliteit van het platform toegankelijk en gebruiksvriendelijk kan worden aangeboden. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

51 Het POP platform heeft als doel elke burger een POP traject aan te bieden. Die burger is een verzamelbegrip en omvat personen met een heel gevarieerd profiel. De POP functionaliteit moet worden aangeboden aan werknemers, werkzoekenden, zelfstandigen, gedetineerden, schoolverlaters, probleemjongeren, etc. Daaronder bevinden zich hooggeschoolde en laaggeschoolde burgers, burgers met veel ervaring in het werken met informaticasystemen en burgers die nauwelijks in contact komen met een computer, anderstalige burgers, mindervalide burgers, en dergelijke meer. Naast gebruikers die het POP platform gebruiken om een eigen POP traject te beheren, zijn er ook gebruikers die het POP platform in hun professionele omgeving zullen aanwenden. Professionele begeleiders, HR manager, werkgevers, jeugbegeleiders, begeleiders van gedetineerden, etc. zullen het POP platform gebruiken om anderen bij te staan in hun POP traject, of om informatie te halen uit POP trajecten van hun werknemers, cliënteel of doelgroep. Bestaande softwaretoepassingen moeten kunnen interageren met het POP platform, en de gebruikers van die externe toepassingen hebben eventueel nood aan de mogelijkheid om die interactie met het POP platform te sturen. Bij de implementatie van user interfaces zijn ook een aantal aspecten van belang. Het POP platform moet zo breed mogelijk beschikbaar zijn. Er moet daarom nagedacht worden over de portabiliteit van user interfaces op een verscheidenheid aan technologische platformen, zoals de traditionele personal computer, het kioskformaat, de smart phone en tablet pc s. De eigenlijke architectuur van het POP platform en de manier waarop de back-end functionaliteit wordt geïmplementeerd zal een grote invloed hebben op de manier waarop de user interfaces kunnen geïmplementeerd worden. Strategische aanbevelingen Het succes van het POP IT platform hangt zeer sterk af van de user interfaces die voor het systeem zullen voorzien worden. Volgens de experts uit de workshop beschikt de Vlaamse industrie over uitgebreide kennis en ervaring in het domein van ontwerp en ontwikkeling van user interfaces. Gezien de uitgebreide doelstellingen en het gevarieerde doelpubliek dat moet worden gefaciliteerd, achten zij het wenselijk om in meerdere user interfaces te voorzien die elk gericht zijn op bepaalde functionaliteiten of een delen van het doelpubliek. Eén globale interface die iedereen de correcte funtionaliteit aanbiedt op een gebruiksvriendelijke en kwaliteitsvolle manier is een heel moeilijke opdracht. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 8 Risicoscore en analyse Het succes en de buy-in van het POP IT platform staat of valt met de user interfaces die ervoor beschikbaar worden gesteld. De technologie en methodologie om user interfaces te bouwen is gekend genoeg en Vlaamse ondernemers kunnen over veel expertise beschikken. Het is de uitgebreide scope van het project dat voor dit facet het risico betekent. Standaarden voor gegevensuitwisseling, of het gebrek daaraan, aanwezig in het POP platform bepalen voor een deel de vrijheidsgraden en de moeilijkheidsgraad bij het implementeren van de user interfaces. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

52 Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een werknemer kan ik mijn afgesproken ontwikkelacties van tijdens een ontwikkelingsgesprek via eender welke drager neerschrijven, bvb op papier om later te scannen, zodat het gesprek blijft primeren op de tool. Als een begeleider een klant heeft die niet met de computer kan werken kan ik hem de popapplicatie bijvoorbeeld door middel van een aanraakscherm of spraak of Wii... laten gebruiken, zodat die persoon zelf zijn acties kan doen. Keuze van de architectuur De keuze van de architectuur heeft invloed op zowat alle aspecten van het POP IT platform. Zoals in vorige paragraaf beschreven heeft het zeker een grote invloed op de manier waarop user interfaces worden geïmplementeerd. Daarnaast zal de integratie van externe softwaretoepassingen sterk afhankelijk zijn van de aangenomen architectuur van het platform. Ook de manier waarop de privacy van de gebruikers en de bescherming van gegevens kan verwezenlijkt worden is afhankelijk van de architectuur van het POP platform. De keuze van architectuur zal niet enkel veel technologische en implementatie-aspecten bepalen, het zal ook belangrijk zijn in het succes van het POP platform. Het zal veel invloed hebben op het ecosysteem dat kan worden gelanceerd rond POP en de buy-in bij burgers en professionelen. Observaties Volgende vaststellingen werden gemaakt in verband met de keuze van de architectuur. Het POP platform zal bestaan uit verschillende bouwblokken en verschillende functionele domeinen. Sommige van die blokken zijn nu reeds geheel of gedeeltelijk beschikbaar, anderen moeten nog volledig ontworpen en geïmplementeerd worden. Er zal voldoende aandacht moeten besteed worden aan de schaalbaarheid van het platform, gezien de ambitie om een POP voor elke burger, met heel gevarieerde profielen, te voorzien, en professionele begeleiders uit zowel profit als non-profit sectoren toe te laten het POP platform voor professionele doeleinden te gebruiken. De duurzaamheid van het POP platform is belangrijk. Gezien de snelheid van de technologische ontwikkelingen in IT moet heel goed geëvalueerd worden welke architectuur geschikt is om het POP platform gedurende geruime tijd efficiënt aan te bieden en te onderhouden op een efficiënte manier. De verschillende doelgroepen zullen mogelijk andere ideeën en wensen hebben tot de architectuur en de manier waarop POP informatie wordt bewaard en aangeboden. Professionele gebruikers uit de profit-sector zullen sowieso de eindcontrole over gegevens waarvan zij het ownership dragen willen behouden, zoniet zullen zij niet geneigd zijn hun gegevens te delen op een publiek platform. Strategische aanbevelingen Aan de keuze van de architectuur moet veel aandacht worden besteed, aangezien de gemaakte keuze sterk zal bijdragen aan de manier waarop de meeste use cases kunnen geïmplementeerd 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

53 worden. De architectuur waarvoor gekozen wordt moet vooral bijdragen aan de gedragenheid van het platform bij de gebruikers, en moet de schaalbaarheid en duurzaamheid van het project garanderen. De keuze van de architectuur zal ook in zekere mate het risicogehalte van de andere genoemde facetten bepalen. Men stelt dat de VDAB in eender welke architectuur een ruim aantal afspraken zal moeten vastleggen met andere stakeholders uit publieke en private sector. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 20 Risico en analyse De keuze van de architectuur is uitermate belangrijk volgens de deelnemers van de workshop. De eigenlijke technologische implementatie is in dit verhaal niet de grootste risicofactor. De nodige kennis en expertise is volgens de experts aanwezig, zowel in het geval men bijvoorbeeld kiest voor één centrale mainframe als platform, als in het geval men bijvoorbeeld kiest voor een sterk gedecentraliseerd platform. Omdat de gekozen architectuur in grote mate de manier van alle andere ontwikkelingen bepaalt moet dit zeker in een vroeg stadium behandeld worden. Naast een invloed op ontwikkeling zal de architectuur ook de mogelijkheden voor een ecosysteem rond POP beïnvloeden. Er zullen afspraken moeten gemaakt worden tussen VDAB, ontwikkelaars en andere stakeholders, en dergelijke publiekprivate samenwerking brengen gewoonlijk moeilijkheden met zich mee. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een begeleider kan ik via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van de gesprekken van vorige begeleiding bij andere organisaties, zodat ik snel de situatie kan inschatten en erop voortbouwen. Als een begeleider kan ik informatie uit de database van de (sociale) werkplaats van de medewerker importeren naar POP, mits toestemming van de gebruiker (eigenaar van de data), zodat zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Complexiteit en capaciteit De scope van het POP platform stelt dat elke burger, met gevarieerde profielen, over een POP moet kunnen beschikken, met een uitgebreid aanbod aan functionaliteit doorheen het volledige POP proces. Daarnaast zijn er verschillende types van gebruikers die het platform voor professionele doeleinden zullen gebruiken. Dit leidt onvermijdelijk tot een massa gegevens die ergens moeten worden opgeslagen en flexibel beschikbaar kan worden gesteld. Observaties Volgens de deelnemers vormt de hoeveelheid aan gegevens en gebruikers, en de uitgebreide reeks aan functionaliteit geen probleem. De technologie is dermate ver gevorderd dat de schaal en scope van het POP platform geen obstakel mag zijn voor de performantie en beschikbaarheid ervan. De deelnemers leggen echter wel de nadruk op het feit dat dit aspect onlosmakelijk verbonden is met vorige beschreven paragraaf, namelijk de keuze van de architectuur. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

54 Strategische aanbevelingen Dit risicofacet moet als onderdeel van de keuze van de architectuur beschouwd worden. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 3 Risico en analyse Technologisch gezien vormt dit aspect geen risicofactor voor het project. Gezien de nauwe verwevenheid van dit aspect met de keuze van de architectuur, moet vooral aan dit laatste aspect veel aandacht worden besteed en moeten er voldoende vroeg beslissingen worden genomen. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een medewerker van elke organisatie (bvb. VDAB) kan ik er voor zorgen dat er een kennisdatabank aangemaakt wordt door cliëntprofielen (sector, beroep, competenties) en POP doelstellingen en uitkomsten aan elkaar te koppelen, zodat de cliënt of de begeleider per cliëntenprofiel een inspiratiebron krijgt. Als een HR manager kan ik automatisch zicht krijgen op de gemeenschappelijke acties van al mijn medewerkers, zodat ik een goed ontwikkeld actieplan kan opstellen voor de groep. Constante beschikbaarheid De constante beschikbaarheid van het POP platform en de functionaliteit en gegevens die het aanbiedt, moeten de toegankelijkheid van de applicatie garanderen voor de gebruikers. Die constante beschikbaarheid moet kunnen gegarandeerd worden in de situatie die in vorige paragraaf werd beschreven, dus met een massa aan gebruikers en gegevens, en complexe functionaliteit. Observaties Net zoals het vorige risicofacet hangt ook dit heel nauw samen met de keuze van de architectuur. Indien de juiste keuze wordt gemaakt, is de constante beschikbaarheid een logisch gevolg. Strategische aanbevelingen Dit risicofacet moet als onderdeel van de keuze van de architectuur beschouwd worden. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 2 Risico en analyse Net zoals het risico rond de complexiteit en capaciteit, vormt de constante beschikbaarheid van de applicatie geen risico op zich. Ook hier hangt volgens de experten in de workshop de discussie nauw samen met de keuze van de architectuur en moet de constante beschikbaarheid ook daarin worden meegenomen. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een medewerker zonder IT toegang kan ik toegang krijgen tot mijn POP (bvb. My POP Card), zodat ik aan mijn POP kan werken. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

55 Als een POP begeleider van een klant in armoede kan ik de POP tool als autonome softwareapplicatie aanbieden aan de cliënt, zodat personen die geen toegang hebben tot internet er toch gebruik van kunnen maken Innovatiepotentieel op niveau van functionaliteit Automatische conclusies Het POP platform beschikt over een massa gegevens over een enorm uitgebreid en gevarieerd publiek. Op basis van die gegevens kan het systeem een kennissysteem opbouwen die automatisch het POP traject van een burger kan begeleiden. Een dergelijk systeem moet gegarandeerd correcte informatie leveren. Observaties De experts waarschuwen voor een kennissysteem van automatische conclusies. Volgens hen is het gebruik maken van automatische conclusies niet geschikt in een domein zoals POP, waar het profiel, de achtergrond en de toekomstwensen van het individu te specifiek zijn om een kennissysteem op te bouwen dat het POP proces van een individu zal sturen. Het gevaar bestaat dat dit systeem individuen teveel naar een gelijkaardig POP traject zal leiden, waardoor dit kennissysteem een selffulfilling prophecy zal worden. Strategische aanbevelingen Men stelt daarom dat men deze automatische conlusies eerder als suggesties moet beschouwen, eerder dan bindende acties. Vooral in het geval van zelfbegeleiding, waarin de burger een POP traject volgt zonder persoonlijke begeleiding, moet heel omzichting worden omgegaan met automatische conclusies. In het geval van persoonlijke begeleiding zijn deze automatische conclusies hoogstens suggesties, en is de persoonlijke expertise van de professionele begeleider veel belangrijker dan wat een kennissysteem kan aanbieden. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 3 Risico en analyse Zij zien het risico van dit aspect niet zozeer op technologisch niveau, maar eerder op semantisch niveau. Het eigenlijke risico van een kennissyteem dat automatisch conclusies trekt, is recht evenredig met het gewicht en het vertrouwen dat men (de begeleider of het individu met een POP traject) aan deze conclusies geeft. Het technologisch innovatiepotentieel van een dergelijk kennissysteem werd daarom gescoord met de randvoorwaarde dat deze conclusies eerder als suggesties worden beschouwd die eventueel kunnen bijdragen aan een POP traject, en niet als bindende acties, zoals bij de strategische aanbevelingen werd gesteld. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik tips, voorbeelden en feedback krijgen, zodat ik een kwaliteitsvolle POP kan maken. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

56 Als een begeleider kan ik een klant die een gap analyse heeft uitgevoerd (van waar hij naartoe wil vs. waar hij nu staat) automatisch een aantal mogelijke ontwikkelingstips aanraden zoals het lezen van een boek, of helpen bij het vinden van de juiste informatie, zodat ik gerichter acties kan formuleren. Als een medewerker van elke organisatie (bvb. VDAB) kan ik er voor zorgen dat er een kennisdatabank aangemaakt wordt door cliëntprofielen (sector, beroep, competenties) en POP doelstellingen en uitkomsten aan elkaar te koppelen, zodat de cliënt of de begeleider per cliëntenprofiel een inspiratiebron krijgt. Integratie met Mijn Loopbaan (MLB) en de grens tussen MLB en POP Mijn Loopbaan is een applicatie in ontwikkeling in opdracht van VDAB dat een e-portfolio voor burgers bevat, met informatie over de loopbaan. Het POP platform bevat informatie over de persoonlijke ontwikkelingsplannen voor een burger. In de scope van het POP project wordt het feit benadrukt dat MLB en het POP platform moeten geïntegreerd worden. Het feit dat beide applicaties soms heel dicht bij elkaar aanleunen wat functionaliteit betreft, verdient de nodige aandacht in de realisatie van het POP platform en de integratie met MLB. Observaties Er bestaat vandaag nog veel onduidelijkheid over de grens tussen MLB en het POP platform. MLB bevindt zich al in de fase van ontwikkeling terwijl POP nog in de ontwerpfase zit. In het vorige hoofdstuk werd bij een aantal use cases ook expliciet vermeld dat de functionaliteit van MLB die in zijn geheel of voor een gedeelte zal invullen. Beide applicaties overlappen dus elkaar voor een gedeelte, en dat is misschien wel onvermijdelijk gezien de gelijklopende onderwerpen. Strategische aanbevelingen Het is volgens de deelnemers de taak van VDAB om de grens tussen Mijn Loopbaan en het POP platform. Bij de eigenlijke integratie van beide applicaties zal ook de keuze van de architectuur en de user interfaces een rol spelen, dus moet dit risicofacet ook in die discussies worden meegenomen. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 8 Risico en analyse De vraagtekens die bestaan rond de grens tussen POP en MLB vormen op technologisch gebied weinig risico volgens de deelnemers. Dit aspect kan worden opgelost door heel duidelijk de scope te bepalen van het POP platform en de applicatie Mijn Loopbaan. In dat laatste ligt dan ook het eigenlijke risico van dit facet. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een gebruiker van de POP-applicatie kan ik informatie uit Mijn Loopbaan importeren en exporteren naar POP, zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Als een werknemer kan ik reeds aanwezige loopbaaninformatie en vroegere POP trajecten over mezelf gepresenteerd krijgen, zodat zelf kan beslissen of ik die informatie wens te hergebruiken dan wel de testen opnieuw af te leggen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

57 5.1.3 Innovatiepotentieel op governance niveau De opgesomde aspecten verzameld onder deze noemer vertonen onderling een grote afhankelijkheid. Zo zal de privacy heel nauw samenhangen met het autorisatiebeheer waarvoor gekozen wordt, en het wettelijk kader dat daarvoor wordt aangenomen sterk de governancediscussie beïnvloeden. Governance & authority De gegevens die worden geregistreerd via het POP platform zijn persoonlijke gegevens met mogelijk gevoelige informatie over de burger. Anderzijds is de toegankelijkheid van deze data een voorwaarde tot het succesvol vervullen van de gewenste functionaliteit. Er is daarom een nood aan een organisatie die als autoriteit acteert en wat diens preciese bevoegdheden inhouden. Observaties Men stelt dat dit probleem in de kern gaat over het maken van duidelijke afspraken, en daarin moet met volgende aspecten rekening worden gehouden. De keuze van de architectuur zal ongetwijfeld invloed hebben over de aspecten waarvoor afspraken moeten worden gemaakt. Zo zal bijvoorbeeld een centrale mainframe andere gebruiks- of integratieregels kennen dan een gedecentraliseerd platform waarbij verschillende stakeholders bijdragen aan de totale functionaliteit van het platform. De gegevens die ter beschikking worden gesteld via het POP platform kunnen verschillende bronnen hebben, waarop verschillende afspraken over ownership zullen moeten bestaan. Naast afpraken over de manier waarop het POP platform kan interageren, en de informatie over burgers ter beschikking kunnen worden gesteld, is er ook nood aan afspraken rond wie een arbitragerol kan vervullen op de gemaakte afspraken en hoe deze die rol kan invullen. Dit aspect hangt nauw samen met enkele van de hierop volgende beschreven projecten, zoals privacy, wettelijk kader en authorisatiebeheer. Strategische aanbevelingen Volgens de deelnemers is het van cruciaal belang dat het ondubbelzinnig duidelijk is welk governance model er voor het POP platform wordt aangenomen en wie daarin welke rol vervult. Als duidelijkheid hierover ontbreekt, kan of zal er volgens hen niks opgeleverd worden om tot een werkend POP IT platform ter ondersteuning voor POP trajecten te komen. De VDAB dient een leidende rol te spelen in het bepalen van het governance model. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 13 Risico en analyse Gezien de complexiteit van het project en de variatie aan gebruikers, houdt het opstellen van een geschikt governance model wel degelijk een groot risico in om de use cases zoals vermeld in vorig hoofdstuk te kunnen verwezenlijken. Indien een goed governance model niet wordt gevonden, zal 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

58 het POP platform een lege doos blijven, waaraan weinig gebruikers een bijdrage aan wensen te leveren. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een begeleider kan ik informatie uit de database van de (sociale) werkplaats van de medewerker importeren naar POP, mits toestemming van de gebruiker (eigenaar van de data), zodat zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik autonoom beslissen om bepaalde delen van mijn historische POP verwijderen, met de nodige bevestiging, maar niet wijzigen, zodat ik zelf in controle ben. Autorisatiebeheer Het al dan niet toegankelijk zijn van informatie is belangrijk om de gewenste functionaliteit van het platform te kunnen waarmaken, waarbij burgers en professionele gebruikers niet gehinderd worden in het invullen van hun rol. Anderzijds is autorisatiebeheer cruciaal in het beschermen van persoonlijke gegevens en het kunnen nakomen van de afspraken gemaakt rond governance, privacy, etc. Observaties Het autorisatiebeheer, wie mag wat en onder welke omstandigheden, hangt nauw samen met het governance aspect en het privacy aspect. Het autorisatiebeheer waarvoor wordt gekozen moet voldoende vertrouwen wekken bij de gebruikers opdat deze het POP platform zullen gebruiken. Strategische aanbevelingen Volgens de deelnemers is er voor het opstellen van een autorisatiebeheer een belangrijke rol bij VDAB. Deze zal duidelijke keuzes moeten maken om tot een goed uitgewerkt en gedragen autorisatiebeheer te komen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de semantische definitie van het autorisatiebeheer en de technologische implementatie van het mechanisme dat dit autorisatiebeheer in werking stelt. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: o Technologische implementatie: 3 o Definitie en acceptatie: 13 Risico en analyse Volgens de deelnemers aan de workshop biedt de technologische implementatie van een autorisatiebeheer geen enkel probleem. Elke publiek toegankelijke applicatie moet dit onderwerp behandelen, en technologisch is dit reeds ettelijke malen verwezenlijkt. Veel belangrijker is het feit dat dit autorisatiebeheer eenduidig moet gedefinieerd worden, zodat de gebruikers dit zullen vertrouwen en aanvaarden. Dit is volgens enkele deelnemers de basis voor het succes van het POP platform. Wordt het autorisatiebeheer niet aanvaard door de gebruikers, dan resulteert dit onvermijdelijk in onvoldoende buy-in bij de gebruikers. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

59 Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een werknemer kan ik zelf beslissen voor elke sectie van mijn POP tot welk niveau ik die publiek wens te maken voor anderen (bijvoorbeeld niet voor HR, bijvoorbeeld buiten het bedrijf), zodat ik meer kansen heb om door te groeien. Als een medewerker kan ik bewust kiezen wie ik betrek in mijn persoonlijk ontwikkelingsgesprek, zodat er een maximale openheid gewaarborgd wordt. Privacy & wettelijk kader Nauw samenhangend met governance & authority, en autorisatiebeheer is duidelijkheid over privacy en de aanwezigheid van een wettelijk om alles in goede banen te leiden. Bij gebrek aan een degelijk wettelijk kader staat de deur open voor misbruik van de gegevens beschikbaar via het POP platform. Observaties Regelgeving rond privacy en het publiek maken van persoonlijke informatie is in veel projecten een gevoelig punt en vereist ruime aandacht in het POP project. Volgens enkele deelnemers biedt dit facet geen probleem aangezien de burger expliciet zijn persoonlijke informatie ter beschikking stelt op het POP platform dat publiek toegankelijk is. De voorwaarden waaronder dit kan gebeuren is te vergelijken met de situatie op sociale media zoals Facebook en LinkedIn. Om deze platformen ontstaan echter geregeld discussies omtrent de privacy van persoonlijke informatie. Strategische aanbevelingen Veel e-government initiatieven uit het verleden kennen quasi identieke discussies, waarvoor een geschikt wettelijk kader werd aangenomen. Het probleem rond privacy en een geschikt wettelijk kader is dus, ondanks de gevoeligheid, zeker niet onoverkomelijk. Er moet wel duidelijk gecommuniceerd worden wat de oplossing voor dit aspect inhoudt om gedragenheid bij de burger te verkrijgen. Het autorisatiebeheer zoals hiervoor beschreven is van groot belang tot het verwezenlijken van de afspraken rond privacy, en het governance model is van belang voor het toepassen en controleren ervan. De behandeling van deze risicofacetten moeten ook dit aspect in beschouwing nemen. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 3 Risico en analyse Op technologisch gebied is vormt de implementatie van de privacy geen probleem, zolang er duidelijke afspraken zijn. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een werkgever kan ik beslissen in hoeverre de werknemer zijn POP instrument van binnen het bedrijf kan gebruiken voor persoonlijke doeleinden (bijvoorbeeld sollicitatie), zodat ik maximaal haalbare vrijheid geef aan mijn medewerker. Als een begeleider kan ik via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van de gesprekken van vorige begeleiding bij andere organisaties, zodat ik snel de situatie kan inschatten en erop voortbouwen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

60 Als een begeleider kan ik informatie uit de database van de (sociale) werkplaats van de medewerker importeren naar POP, mits toestemming van de gebruiker (eigenaar van de data), zodat zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Houdbaarheid van gedeelde informatie Aanvullend op autorisatiebeheer is er ook een noodzaak om de toegang tot gedeelde gegevens te beperken in tijd. De moeilijkheid bestaat erin om deze tijdelijke houdbaarheid te kunnen afdwingen of opleggen aan gebruikers die reeds inzage hadden in deze gegevens. Observaties Dit aspect is volgens bepaalde deelnemers niet van zo n groot belang wat betreft functionaliteit. Een succesvolle implementatie ervan zal echter wel bijdragen tot het creëren van gedragenheid onder de stakeholders. Strategische aanbevelingen Om dit te implementeren kunnen verschillende opties overwogen worden. Een synchronisatie van gedeelde gegevens op geregelde tijdstippen kan de houdbaarheid van gegevens afdwingen door rekening te houden met de ingestelde houdbaarheidsdatum. Een potentieel probleem vormen hier echter de niet-bevriende systemen. Dit zijn systemen die interageren met het POP platform, maar op zich een zelfstandige entiteit vormen, met eigen beheer over de gegevens waarover het beschikt. Er kan gebruik gemaakt worden van encryptie, waarbij encryptiesleutels moeten gebruikt worden om inzage te krijgen tot gedeelde informatie. Bij het overschrijden van een opgegeven data, zal de sleutel niet meer geschikt zijn. Dit zijn twee opties die tijdens de discussie aan bod kwamen. Er wordt echter gesteld dat er nood is aan concrete voorbeelden waarop een gelijkaardige functionaliteit werd geïmplementeerd, om te bestuderen hoe het best in deze functionaliteit kan voorzien worden. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 5 Risico en analyse Gezien het beperkte belang van dit facet voor het POP platform moet het risico niet te hoog worden vastgelegd om geen verkeerde prioriteiten te leggen. Er bestond bij de deelnemers wel de vraag naar voorbeelden die dergelijke functionaliteit in andere contexten implementeren. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een werknemer kan ik via de POP tool snel de inputs (per competentie de score) zien van de gesprekken van vorig jaar bij dezelfde werkgever, zodat ik snel de evolutie kan zien en terugkoppeling kan maken. Als een gebruiker van de POP applicatie kan ik zelf bepalen op een flexibele manier (bvb. termijn, niveaus) wie toegang heeft tot welk deel van mijn POP, zodat ik zelf in controle ben. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

61 Weerstand van organisaties tot het delen van gegevens Aangezien de scope van het POP platform stelt dat het moet kunnen interageren met bestaande toepassingen bij andere organisaties, is het ook afhankelijk van de informatie die het via die toepassingen verkrijgt. De mogelijkheid bestaat dat organisaties de gegevens waarover het beschikt niet zomaar zal delen met een publiek toegankelijk POP platform, waardoor dit laatste kan verhinderd worden in het uitvoeren van de gewenste functionaliteit. Observaties Dit aspect illustreert het spanningsveld tussen de burger en andere stakeholders omtrent het eigenaarschap van gegevens, meer bepaald rond mogelijk duaal eigenaarschap. Strategische aanbevelingen In theorie kan een wettelijk kader dit spanningsveld oplossen met correcte afspraken. Gezien de scope van het POP project om de burger centraal te stellen, zou die laatste over zijn eigen POP gegevens moeten kunnen beschikken. In de praktijk zal er echter vanuit werkgeverskant weerstand bestaan om gegevens te delen die met hun applicaties of hun aangeven zijn opgesteld. Aangezien de werkgevers een grote leverancier zullen zijn van informatie voor het POP platform en dus een echte meerwaarde zullen betekenen, is men van mening dat er voldoende incentives zullen moeten bestaan opdat bedrijven ook in de praktijk hun gegevens zullen delen. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 8 Risico en analyse Volgens de deelnemers bestaat er op technologisch gebied geen risico omtrent dit aspect. Het risico ligt op het feit dat dit een onderhandelingskwestie is tussen voornamelijk de werkgevers. Het eigenaarschap van gegevens is een kwestie die veelvuldig terugkomt in informaticaprojecten. De manier waarop deze kwestie zal worden uitgeklaard wordt zeker beïnvloed door de keuze van de architectuur, het aangenomen wettelijk kader rond privacy, en het governance model. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een begeleider kan ik informatie uit de database van de (sociale) werkplaats van de medewerker importeren naar POP, mits toestemming van de gebruiker (eigenaar van de data), zodat zodat ik niet alles moet opnieuw typen. Als een begeleider kan ik via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van de gesprekken van vorige begeleiding bij andere organisaties, zodat ik snel de situatie kan inschatten en erop voortbouwen. Als een medewerker van elke organisatie (bvb. VDAB) kan ik er voor zorgen dat er een kennisdatabank aangemaakt wordt door cliëntprofielen (sector, beroep, competenties) en POP doelstellingen en uitkomsten aan elkaar te koppelen, zodat de cliënt of de begeleider per cliëntenprofiel een inspiratiebron krijgt. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

62 5.1.4 Innovatiepotentieel op andere domeinen Standaarden voor de uitwisseling van informatie Het POP platform moet kunnen interageren met andere toepassingen, en de gegevens toegankelijk via het POP platform moeten kunnen geïnterpreteerd worden door een breed publiek met gevarieerde achtergrond en zonder persoonlijk contact. Om dit te verwezenlijken is er nood aan standaarden, en dit zowel op semantisch niveau zodat men over uniform gestructureerde data kan beschikken, en op technisch niveau om de uitwisseling van data tussen verschillende toepassingen met elk een specifieke implementatie mogelijk te maken. Observaties De discussie rond standaarden voor de uitwisseling van informatie is tweeledig. Enerzijds zijn er technische standaarden, die de uitwisseling van datapakketten moeten toelaten tussen verschillende platformen. Anderzijds zijn er semantische standaarden. Deze bepalen het formaat van de gestructureerde informatie die zal uitgewisseld worden tussen applicaties, en bepalen de manier waarop gegevens moeten geïnterpreteerd worden en de wijze waarop user interfaces deze kunnen voorstellen. De semantische standaarden bepalen in feite de woordenschat van de informatie die het POP platform wordt aangeboden. Strategische aanbevelingen Het is voor de experts belangrijk dat de discussie rond aan te nemen standaarden zo vroeg mogelijk in het project wordt gevoerd, want de aangenomen standaarden bepalen de interactie tussen het POP platform met andere software applicaties, en de interactie met de gebruikers aan de hand van user interfaces. Er moet ook bepaald worden wie de beslissingen omtrent de aan te nemen standaarden zal nemen. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 13 Risico en analyse De technische standaarden houden volgens de deelnemers geen risico in aangezien dit een courant te implementeren aspect is in tal van informaticaprojecten. Er zullen wel in een vroeg stadium beslissingen moeten genomen worden rond welke standaarden zullen worden aangenomen voor het POP platform zodat andere software-applicaties ermee kunnen communiceren. Semantische standaarden houden volgens de deelnemers wel een groot risico, zelfs al worden die in een vroeg stadium van het project gekozen. Ten eerste is het volgens de deelnemers heel moeilijk om binnen een beperkt tijdsframe standaarden rond gestructureerde informatie te implementeren. Ten tweede moeten gebruikers leren omgaan met de aangenomen standaarden van deze informatie, zoals bijvoorbeeld de Rome standaard rond competenties. Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een burger na opmaak van een POP actieplan (werkzoekende in outplacement begeleiding) kan ik automatisch regelmatig verrassende, prikkelende tips op maat krijgen, zodat mijn vooropgestelde acties kan realiseren als opvolging. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

63 Als een werknemer kan ik via mijn POP omgeving de nodige competenties voor bepaalde profielen op de arbeidsmarkt consulteren, zodat ik mijn ontwikkelingsplan gericht kan opstellen. Ecosysteem & betaalmodel Het ter beschikking stellen van een publiek toegankelijk POP platform ten dienste van de burger vergt middelen. De bereidheid van andere organisaties, voornamelijk met een winstoogmerk, om gegevens te delen en om toepassingen toegankelijk te stellen via het POP platform, zal samenhangen met de voordelen die de aanbieders er zelf kunnen uithalen. Er moet daarom nagedacht worden over een ecosysteem waarin elke stakeholder een positieve balans ervaart bij deelname tot het POP platform. Observaties Het gekozen economisch model zal ongetwijfeld de drempel voor de burger verlagen of verhogen naargelang de inhoud van dit model. Men moet echter ook rekening houden met de profit-sector. Net zoals private werkgevers de nodige weerstand zullen bieden om gegevens te delen bij onvoldoende incentives, zullen ook private leveranciers niet zomaar hun tools ter beschikking stellen aan het publieke POP platform. Strategische aanbevelingen Volgens de deelnemers moet voor het bepalen van een ecosysteem nagedacht worden over twee aspecten die betrekking hebben op het POP project. Enerzijds zijn er de externe tools die via het POP platform zullen worden aangeboden, anderzijds beschikken professionele begeleiders over de nodige knowhow die een meerwaarde betekenen in het POP proces. De discussie moet gevoerd worden of de diensten (in de vorm van toepassingen en in de vorm van knowhow) gratis zullen worden aangeboden worden aan de burger. De scope van het POP platform is om de burger centraal te stellen en een POP aan elke burger aan te bieden. Verschillende opties zijn mogelijk. Een mogelijke optie die vermeld werd tijdens de workshop is om gratis toegang te verlenen tot de gegevens in het POP platform, maar de aanvullende diensten betalend te maken. De keuze van de architectuur zal in deze discussie ook een rol spelen. Score van de innovatieve waarde vanuit technologisch standpunt: 13 Risico en analyse Het doel van het POP platform is om de juiste tools in elke fase van een POP te kunnen aanbieden. Om dit te kunnen verwezenlijken moeten de leveranciers van die tools incentives hebben om die ter beschikking te stellen aan het publiek toegankelijke platform. Aan de andere kant is het doel van POP om alle burgers een POP aan te bieden, waardoor de drempel om toe te treden tot het platform zo laag mogelijk te houden. Bij gebrek aan een geschikt ecosysteem bestaat de kans dat het POP IT platform een lege doos blijft, dus is dit aspect van fundamenteel belang. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

64 Voorbeelden van relevante use cases met hoge toegevoegde gebruikerswaarde Als een werkgever kan ik beslissen in hoeverre de werknemer zijn POP instrument van binnen het bedrijf kan gebruiken voor persoonlijke doeleinden (bijvoorbeeld sollicitatie), zodat ik maximaal haalbare vrijheid geef aan mijn medewerker. Als een begeleider kan ik via de POP tool snel de inputs (competentie, voorgaande acties, profiel) zien van de gesprekken van vorige begeleiding bij andere organisaties, zodat ik snel de situatie kan inschatten en erop voortbouwen. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

65 6 Uitwerken van prototype voor innovatief aanbesteden 6.1 Algemene observaties De scope van het project Persoonlijk Ontwikkelingsplan zit inherent vervat in de lijst van use cases (zie hoofdstuk 4) en de verschillende facetten die een zeker innovatiepotentieel en risico omvatten (zie hoofdstuk 5). Het project geeft blijk van zeer ambitieuze use cases, zeer vele facetten en bijgevolg heel wat uitdagingen op verschillende niveaus. Naast zuiver technologische facetten identificeerde men ook een aantal facetten waarin bepaalde beleidskeuzes en strategieën dienen te worden vastgelegd, wil men tot een POP IT platform komen dat de use cases kan invullen. Om een ambitieus project als dit uit te bouwen zal het nodige budget beschikbaar gesteld moeten worden en zullen er heel wat inspanningen geleverd moeten worden. Maar vooraleer zware ontwikkelingen op te starten voor een groot project waaraan tal van risico s gebonden zijn, wordt de initiële focus best gelegd op een pre-commercieel voortraject. Tijdens dit voortraject wordt met beperkte middelen een relevant prototype opgebouwd om de grootste risicobronnen te reduceren of zelfs volledig weg te werken. Na een succesvol voortraject moeten de hindernissen voldoende weggewerkt zijn om over te gaan tot een klassieke aanbesteding voor de effectieve ontwikkeling van het finale IT platform ter ondersteuning van het VDAB project voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor elke burger. 6.2 Prioriteiten van het prototype Doelstelling van het prototype Het prototype heeft als doel om tijdens een pre-commercieel traject de belangrijkste risico s weg te werken en zoveel mogelijk obstakels uit de weg te ruimen voor een klassieke aanbesteding. Een relevant prototype is een prototype dat erin slaagt om de facetten met groot innovatiepotentieel op een slimme en kosteneffectieve wijze op te lossen. Het maximale innovatiepotentieel wordt bereikt door de combinatie van een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en een hoog risico. Dat is de essentie van het prototype. Al het klassieke, dure en tijdrovende werk wordt doorverwezen naar het ontwikkelproces van het eindproduct Prioriteren van de vereisten voor het prototype De uitdagingen voor het prototype worden bepaald door het innovatiepotentieel in te schatten in twee dimensies. Enerzijds is er de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker zoals die werd geïdentificeerd in de use cases. Anderzijds bestaan er een aantal facetten, voornamelijk op technologisch gebied, die een zeker risico en innovatiepotentieel inhouden. Om de vereisten en de prioriteiten van het prototype duidelijk te maken, werden de use cases gescoord naar toegevoegde waarde voor de eindgebruiker om zo het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt te bepalen (zie hoofdstuk 4). Daarnaast werd het risico van elk facet geschat om zo het innovatiepotentieel op vlak van ontwikkeling te bepalen (zie hoofdstuk 5). Wegens het inherente verband tussen de use cases en de facetten, kan ten slotte voor elk facet de toegevoegde waarde bepaald worden. 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

66 Waarde 12 6 Privacy & wettelijk kader Autorisatiebeheer - technische implementatie Automatische conclusie: eerder suggesties dan bindende acties User interfaces & formaat Complexiteit en capaciteit Prioriteringsgrid Governance & authority Weerstand van organisaties tot het delen van gegevens Houdbaarheid van gedeelde informatie Standaarden voor de uitwisseling van informatie Ecosysteem & betaalmodel Keuze van de architectuur Autorisatiebeheer - definitie & acceptatie Constante beschikbaarheid 0 Grens POP-applicatie en Mijn Loopbaan (MLB) Risico Figuur 2: Prioriteringsgrid voor het prototype Het resultaat van deze oefening uit zich in bovenstaande prioriteringsgrid. Deze is verdeeld in vier kwadranten. Links onderaan bevinden zich de facetten waaraan een laag innovatiepotentieel werd toegekend, en na het toekennen van de relevante use cases, een lage innovatiewaarde vanuit gebruikersstandpunt. Voor deze facetten bestaat een kant en klare oplossing, of tenminste voldoende gelijkaardige verwezenlijkingen die ook in het POP IT platform kunnen gebruikt worden. Deze facetten maken in principe geen deel uit van het prototype, aangezien daarin de belangrijkste en meest risicovolle hindernissen worden behandeld. In de praktijk zullen enkele van deze facetten als vanzelfsprekend worden beschouwd en als gevolg een deel zijn van het prototype. Links bovenaan bevinden zich de facetten met een laag risico, maar met een hoge innovatieve waarde voor gebruikers. Omwille van het lage risico maken deze facetten geen deel uit van het prototype, maar gezien de hoge toegevoegde waarde vanuit gebruikersstandpunt, moeten deze facetten zeker en vast een deel uitmaken van de klassieke aanbesteding. Het kwadrant rechts onderaan is in dit geval leeg. Mochten zich daarin facetten bevinden, dan werd daaraan een hoog risicogehalte toegekend, maar vanuit gebruikersstandpunt zouden zij weinig toegevoegde waarde bieden. Facetten in dit kwadrant worden dus het best vermeden, zowel tijdens de pre-commerciële als de klassieke aanbesteding, omwille van de geringe toegevoegde waarde die zij bieden. Het belangrijkste kwadrant wat betreft het prototype bevindt zich rechts bovenaan. Daarin bevinden zich de facetten die na het mappen met de use cases een hoge toegevoegde waarde vanuit gebruikersstandpunt betekenen, maar tegelijk ook een hoog risicogehalte bevatten. Het prototype 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

67 zal dus tenminste deze facetten moeten behandelen, wil men de obstakels tot een succesvol eindproduct zoveel mogelijk overwinnen tijdens de pre-commerciële aanbesteding. Na deze oefening bevinden zich vijf de genoemde facetten in het kwadrant rechtsboven. Dit zijn de keuze van de architectuur, standaarden voor de uitwisseling van informatie, het aspect rond ecosysteem & betaalmodel, het aspect betreffende governance & authority, en de definitie en acceptatie van het autorisatiebeheer. Deze facetten moeten daarom absoluut deel uitmaken van het prototype zoals die in de pre-commerciële fase dient ontwikkeld te worden. Als platformmanager hebben wij gedurende deze fase opinies en waarnemingen van de deelnemers uit de workshop geregistreerd en geanalyseerd. Dit deden wij in alle objectiviteit en namen wij onze eigen waarde-oordelen niet mee in deze oefening en deze tekst. In overleg met en onderlinge toestemming van de initiatiefnemers van VDAB en IWT zullen wij hier in verband met één facet een eigen inbreng mee opnemen, omdat dit naar ons gevoel en dat van de initiatiefnemers van het POP project uitermate belangrijk is voor het succes van de pre-commerciële aanbesteding en het POP IT platform in zijn geheel. Het betreft het technologisch facet rond user interfaces & formaat. Dit aspect belandde na de workshops met de verschillende stakeholders in het kwadrant linksboven in de prioriteringsgrid. Dit betekent een hoge toegevoegde waarde, maar een relatief laag risicogehalte. In de grid is te zien dat alhoewel dit facet in het kwadrant linksboven ligt, het wat betreft risicogehalte dicht aanleunt tegen een aantal facetten in het prototype kwadrant rechtsboven. Het is de mening van de initiatiefnemers en de platformmanagers dat het slagen van het POP IT project in grote mate zal afhangen van de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de user interfaces, gezien de grote variatie aan functionaliteit dat moet worden aangeboden aan een grote variatie aan eindgebruikers. Daarom is het aangeraden ook dit aspect te betrekken in de pre-commerciële fase en het prototype Definiëren van het prototype Als laatste onderdeel van de workshop rond het innovatiepotentieel van de verschillende facetten werd de mogelijke inhoud van het prototype besproken met de deelnemers. Dit had als doel de krijtlijnen van het prototype zo scherp mogelijk vast te leggen, zodat het voor de kandidaten die een prototype wensen te bouwen heel duidelijk is wat er van hen wordt verwacht tijdens de precommerciële fase. Men was het erover eens dat VDAB voor het aspect rond governance & authority het initiatief dient te nemen, daar zij eigenaar zijn van het POP proces en de beheerders van het ondersteundende POP IT platform. Dit is een heel belangrijk aspect dat een zekere invloed heeft op alle andere aspecten die dienen behandeld te worden met het prototype. Er zijn verschillende keuzes mogelijk en beslissingen moeten gemaakt worden om tot een succesvol IT platform te komen. De verschillende mogelijkheden worden verder toegelicht. De keuzes rond governance & authority zullen bepalend zijn voor het autorisatiebeheer dat men kan toepassen, en welk ecosysteem & betaalmodel er binnen de mogelijkheden ligt. Rond elk van deze aspecten is een verdere behandeling nodig tijdens de pre-commerciële fase aan de hand van werkgroepen. Het vastleggen van standaarden voor de uitwisseling van informatie gebeurt het best door te beginnen op een beperkte dataset, en niet voor de volledige scope die is vastgelegd voor het POP proces en ondersteunende IT platform. Volgens de deelnemers kijkt men hiervoor het best naar 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

68 bestaande applicaties rond vergelijkbare thematiek en naar de wensen die bestaan bij de stakholders, bijvoorbeeld de werkgevers. Rond het ecosysteem & betaalmodel moeten een aantal factoren in rekening worden gebracht. Ten eerste moet men bepalen welke stakeholders men hierin wil betrekken. Ook een mogelijke rol van de burger in dit ecosysteem moet besproken worden. De keuze van de standaarden kan ook een rol spelen bij het vastleggen van dit ecosysteem. De keuze van de architectuur blijkt uit de score van technologisch risico en na mapping met de relevante use cases, het belangrijkste en meest omvattende aspect. Dit aspect heeft een invloed op zowat alle mogelijke aspecten tot de implementatie van een IT platform, zowel tijdens de precommerciële als klassieke aanbesteding. Hierbij mag men het aspect rond ecosysteem en het aspect rond governance zeker niet vergeten, en moet VDAB rekening houden met de andere stakeholders, zodat deze betrokken en gemotiveerd blijven voor het POP project. Ten slotte zal ook, zoals voorheen besproken het aspect rond user interfaces & formaat een onderdeel vormen van de pre-commerciële fase en het prototype. Als resultaat van deze oefening werd een schema opgesteld van de pre-commerciële fase via Innovatief Aanbesteden. Figuur 3: planning van de pre-commerciële fase en definitie van het prototype Fase 1a: Initiatie scope & prioriteiten Vooraleer met de pre-commerciële fase kan worden gestart, zal op initiatief van VDAB samen met verschillende stakeholders een initiële scope-oefening worden uitgevoerd. De bedoeling hiervan is het bekomen van een minimale scope die de basis zal vormen voor het prototype. Minimaal wil hier betekenen dat elk onderdeel van deze scope noodzakelijk is om over een POP platform te kunnen spreken, en er dus niks uit deze scope kan worden verwijderd. Het belangrijkste onderdeel hiervan is 03/02/2012 IWT Innovatief Aanbesteden

Complementaire muntsystemen Sociale innovatie door een breed toepasbaar complementaire muntsysteem in Vlaanderen. Opzet en werkwijze

Complementaire muntsystemen Sociale innovatie door een breed toepasbaar complementaire muntsysteem in Vlaanderen. Opzet en werkwijze Sociale innovatie door een breed toepasbaar complementaire muntsysteem in Vlaanderen Opzet en werkwijze 1 Platformmanager 2 Agenda 1. Plan van aanpak 2. Resultaten tot dusver Doelstellingen en afbakening

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT Agenda: Onthaal 13u30 14u00 Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie Freya Van den Bossche 14u00 14u10 Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT 14u10 14u30 Complementaire munten : concept en 14u30

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator Innovatief Aanbesteden De overheid als actieve innovatiestimulator FOD Economie 30 maart 2011 Christophe Veys Procurement Legal Advisor & Programme Coordinator PoI Flanders Innovatie stimuleren door subsidies

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie

Handleiding bij projectvoorstel Innovatie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij projectvoorstel Innovatie Analyse De bedoeling is dat je bij het beantwoorden van de vragen helder en to

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Lerend Netwerk. Coachingavond Draaiboek Plan B. Case Caermerklooster Firma Denys NV. Proactief handelen

Lerend Netwerk. Coachingavond Draaiboek Plan B. Case Caermerklooster Firma Denys NV. Proactief handelen Lerend Netwerk Coachingavond Draaiboek Plan B Case Caermerklooster Firma Denys NV Proactief handelen 30 november 2010 1 Coachingsessie thema 3: Proactief handelen (Plan B) Structuur van de avond: Inleiding

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

Innovatie in de Overheidsdienstverlening

Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatiemanagement in de VDAB F.Leroy Chief Executive Officer Overzicht van de presentatie Waarvoor staat de VDAB? Innovatieve arbeidsmarktconcepten: -Transitionele

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 -

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - Inhoudstafel 1. Login 03 2. Jouw aanvragen 04 a. Mijn behoeften en aanvragen 04 b. Overzicht

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN

PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN SAMEN SNELLER EN SLIMMER INNOVEREN PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN COLOFON PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN is een transversaal N-project van

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Frank van Ormondt Advies en Educatie 9/2/07

Frank van Ormondt Advies en Educatie 9/2/07 Bedrijfspresentatie Frank van Ormondt Hilversum, 9 februari 2007 Meer resultaat door succesvolle innovatie Wat doen wij? Wij ondersteunen organisaties en bedrijven in Nederland uit technische sectoren:

Nadere informatie

Ruud Bourmanne Hans Haack

Ruud Bourmanne Hans Haack Sensus-methode & VVSG Uw totaaloplossing voor procesmanagement Ruud Bourmanne Hans Haack Traject naar Uitmuntendheid VVSG Ruud Bourmanne VVSG Traject naar Uitmuntendheid (sinds 2010) T R A J E C T Lange

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes Quick Devis De universele software voor het maken van offertes Ondernemers Ontdek een software ontworpen om zaken te winnen, dat toelaat van alle types van prijsopgaven te beheren. Prijsberekeningen op

Nadere informatie

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum)

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) In het kader van uw sollicitatie willen we graag een zicht krijgen op de kerncompetenties die VDAB van haar leidinggevenden verwacht.

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

courses and programms experience others Formal vs informal learning Objective 2013-2016: Eneco Groep medewerkers dragen actief bij aan de onze duurzame strategie doordat ze hier via een intern digitaal

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer)

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en direct aan de arbeidsmarkt gerelateerde informatie.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Service Design: een inleiding

Service Design: een inleiding Service Design: een inleiding IFMA, 10 december 2013 Joannes Vandermeulen @joannes #namahn design that works for people 1 Het bestaande verbeteren design that works for people 2 maar toch besparen? design

Nadere informatie

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn Context van MovingOnUp De afgelopen jaren heeft Pro Accretio gewerkt aan de ontwikkeling van de loopbaanbegeleidingslijn MovingOnUp. Deze lijn biedt diverse doelgroepen structuur en onderbouwing bij het

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING:

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING: POP Betrokkenen Naam werknemer Functie In dienst sinds GSM nr en e-mail Naam organisatie Adres Telefoon en e-mail Begeleider werkvloer Telefoon en e-mail HR-verantwoordelijke Telefoon van e-mail Naam POP-coach

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie