Highlights Resultaten SIGRA 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights Resultaten SIGRA 2013"

Transcriptie

1 Highlights Resultaten SIGRA 2013

2 SIGRA ALGEMEEN Nieuwe Missie en Visie SIGRA SIGRA-bestuur ontwikkelde nieuwe missie en visie Kernwaarden: eigen regie integrale zorg preventie en participatie. Nieuwe slogan: Samen gezond in Groot Amsterdam Nieuwe website gebruiksvriendelijk overzichtelijk functioneel met nieuwe huisstijl en logo Integratie SIGRA EZDA Besluit integratie activiteiten EZDA in SIGRA SIGRA-leden zijn positief Een grote kans om nog meer domein en sector overstijgend te werken Cruciale rol voor digitale gegevensuitwisseling, innovatie en e-health

3 Leerstoel Grote Stad en Gezondheidszorg Doel Ondersteuning van leerstoel, samen met Achmea, om praktijk en wetenschap van zorgverlening in de grote stad dichter bij elkaar te brengen Bijzonder hoogleraar de heer prof. dr. A.P. Verhoeff bekleedt de leerstoel Nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen drie centrale thema s: Eigen verantwoordelijkheid voorop Zorg in de buurt Diversiteit in de langdurige zorg College Grote Stad en Gezondheidszorg Het vierde college op 8 april 2013 Draagvlak voor eigen gezondheid en zorg in de stad Vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk Ruim 150 bezoekers

4 Arbeidsmarktbeleid Strategisch Arbeidsmarktbeleid Proactief beleid op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in de zorg Intensivering samenwerking met stakeholders Gemeente: Overdracht Overleg Onderwijs en Zorg van gemeente naar SIGRA Opstarten mobiliteitstrajecten voor boventalligen Inhuren SIGRA voor beleidsmatige ondersteuning rond transities Cliëntenbelang Amsterdam Afstemmingsoverleg op reguliere basis Ondersteuning door SIGRA op arbeidsmarkt- en opleidingen gerelateerde beleidsvraagstukken 1ste Lijn Amsterdam Afstemmingsoverleg op reguliere basis 1ste Lijn Amsterdam haakte aan bij Overleg Opleiden en Zorg Arbeidsmarktonderzoek Vacaturepeiling In maart en september 2013 Vraag en Aanbod hbo-v Onderzoek naar vraag en aanbod van HBO- Verpleegkundigen in Groot Amsterdam Arbeidsmarktcommunicatie DURF020 Nieuw verbindend magazine en (online) platform van en voor zorgen welzijnsprofessionals (cure, care en community) in Groot Amsterdam Jaarplan 2014 De trein naar verandering

5 Arbeidsmarktbeleid Werven met beleid Bevorderen van de instroom van nieuwe krachten en het verbeteren van het imago van de zorgsector. Lancering vernieuwde website Week van Zorg & Welzijn Coördinatie SIGRA Zeventig zorg- en welzijnslocaties in Groot Amsterdam en Zaanstreek- Waterland openden hun deuren Zorg en Welzijnskrant 2013: oplage van exemplaren Duurzame inzetbaarheid Subthema s: arbeidsomstandigheden, preventie, gezondheid, vitaliteit, employability, werkplezier, veiligheid en agressie en mobiliteit Netwerk Duurzame Inzetbaarheid Actieplan Gezond Bedrijf Gezond Rendement Fonds Project Gezond & Zeker Duurzame Inzetbaarheid (Behoud) Care Mobiliteit Zorg voor Zorg Werkpunt Zorg Amsterdam (WZA) Voorlichtingsactiviteiten Gastlessen op scholen Informeren decanen

6 Arbeidsmarktbeleid Onderwijs en Zorg Samenwerking zorg en onderwijs in afstemming volume, logistiek, competenties en doorlopende leerlijnen. SPInOV (Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkundigen) Zorgopleidingen, ziekenhuizen en ouderenzorg bespreken mismatch stageplaatsen voor verpleegkundigen in Groot Amsterdam & Noord- West Nederland o.a. Intentieverklaring samenwerking Inventarisatie knelpunten Opleidingsambitie langdurige zorg Samenwerking zorgaanbieders en opleiders voor voldoende en goed personeel en juiste competenties in curriculum Competentieprofiel werkbegeleider Project Nieuwzorg: 50 zij- instromers deden toeleidingstraject BBL 3 en startten BBL 3 Per zorgorganisatie een centrale coördinatie van leerroutes BBL en BOL Pilot ZONN (ZorgOpleidingen Noordwest Nederland) Regionale afstemming rond functies die vallen onder het FZO en strategische personeelsplanning ziekenhuizen Gegevensverzameling Rapport met uitkomsten en verschillen binnen regio en tussen regio en landelijke cijfers en trends Strategische personeelsplanning (SPP) Inventarisatie stand van zaken SPP bij ziekenhuizen aan begin en eind pilot

7 Broedplaats Innovatie Zorgberoepen Doel Nieuwe beroepen- en opleidingenstructuur, na advies van Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van Zorginstituut Nederland In Broedplaats Amsterdam-Amstelveen wordt informatie verzameld die de commissie gebruikt voor haar advies Saskia Schalkwijk, directeur externe betrekkingen SIGRA, is projectleider Broedplaats Aftrap 16 september 2013 Ruim 50 belangstellenden uit zorg, welzijn, onderwijs, Cliëntenbelang en Gemeente Amsterdam Focusbijeenkomst Onder begeleiding van Verwey-Jonker Instituut over nieuw concept van gezondheid Eerste resultaten onderzoek TNO Zorgberoependebat Discussie over de cultuur- en gedragsverandering voor duurzame zorg

8 HRM-Netwerken Doel Ontmoetingsplek voor hoofden/directeuren P&O en HRM voor overleg over arbeidsmarktvraagstukken HRM-netwerk Care Onderzoek instroom en behoud Referentiecheck Themabesprekingen: Zelfsturende teams Outsourcing en shared services HRM-netwerk Ziekenhuizen Kennisuitwisseling Verdieping Tweedaagse bijeenkomst Nieuwe speerpunten : Haalbaarheidsonderzoek Shared Service Centrum Business Case Mobiliteitscentrum ziekenhuizen Groot Amsterdam Professionalisering HR organisatie. Promotie van het verpleegkundig beroep HRM Netwerk Welzijn / MaDi Onderzoek Welzijn Nieuwe Stijl Samenwerking op mobiliteit

9 Niet-aangeboren Hersenletsel Advies- en Informatiepunt NAH Bevordering van informatievoorziening over zorg- en begeleidingsaanbod NAH 52 adviezen Symposium Versterking van eigen regie, 120 deelnemers Nieuwsbrief Commissie Hersenletsel Verbetering van de zorg voor mensen met NAH Voucherproject Hersenletselcentra: een brug tussen zorg en welzijn. Samenwerking gemeente over Hersenletselcentra in A dam Ketensamenwerking Transferoverleg Ziekenhuizen en VVT Overleg ziekenhuizen en VVT rond transfers voor optimale doorstroom en adequate vervolgzorg Afspraken ketenprestaties, waaronder optimaliseren gebruik POINT Afspraken Geriatrische Revalidatie Zorg, waaronder uniforme werkwijze rondom triage GRZ Afstemming gemeente Ketenzorg Dementie Amsterdam Structureel, samenhangend en integraal aanbod van zorg en ondersteuning van mensen met dementie Borging en toekomstbestendig maken van dementiezorg in A dam met traject In voor Zorg! Bundelen van casemanagers dementie in zelfsturende teams Structureel beleggen regiefunctie bij deelnemende organisaties Visie op dagbesteding voor mensen met dementie Oprichting Stedelijk Platform Dementiezorg

10 Veiligheid Convenant Ziekenhuizen/GGZ/Politie/GGD/Kmar Benoeming contactfunctionarissen die 24 uur bereikbaar zijn in geval van noodsituaties Vernieuwing Informatieve Handreiking van convenant: herzien met paragraaf over geweld en agressie tegen medewerkers aangevuld met het stroomschema geweld in de psychiatrie. Symposium Brandveiligheid Verbetering van brandveiligheid in Cure en Care in samenwerking met Brandweer Amsterdam-Amstelland en Kennisdeling en afstemming Gesprekken met VWS Innovatiedenktank Werkgroep geweld in de psychiatrie Welk gedrag is ook binnen de psychiatrie onacceptabel? Wanneer maak je hiervan melding en wanneer doe je aangifte? Stroomschema aangiftebeleid in psychiatrie

11 Samenwerkingsverbanden SIGRA sectie Ziekenhuizen Verbetering van de kwaliteit en efficiency van de ziekenhuiszorg Kernpunten van samenwerking : Ketensamenwerking, Veiligheid, Arbeidsmarkt en Acute zorg Studiereis naar Terschelling met Achmea Bespreking van inkoopstrategieën op basis van kosten en kwaliteit. Presentatie landelijke ontwikkelingen zorg door VWS Toekomstvisie Ketenzorg Moeder en Kind Symposium Optimale zorginfrastructuur voor ouderenzorg Amsterdam SIGRA Care Overleg Verbetering van kwaliteit en efficiency van de zorgverlening Uitwisseling informatie, netwerken, bespreken thema s en bieden inspiratie, oplossen knelpunten en lichte belangenbehartiging Pilot Inkoop kantoorartikelen Nachtzorg Coördinatie stedelijke afspraken Samenspel mantelzorger, cliënt en hulpverlener Folder Thuiszorg in Amsterdam

12 Samenspel is winst voor de stad Verbetering van mantelzorgondersteuning en samenspel tussen mantelzorger en professional, in samenwerking met Markant Samenspelscan Mantelzorgbeleid Communicatietraining Start dialoog Ondersteuning Themanummer SIGRA Informatief Mantelzorg Gevuld door leden SIGRA Informele Zorg

13 Bekijk voor alle resultaten het complete SIGRA Jaarverslag 2013

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Mis de slag niet! Verbetering arbeidsmarktstrategie Efficiënte inzet van middelen Bundeling van krachten Word nu lid! ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende Werkgeversvereniging voor Zorg en

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Op weg naar balans? 3 - Voorwoord

Op weg naar balans? 3 - Voorwoord Jaarverslag 12 3 - Voorwoord Op weg naar balans? Het jaar 2012 was het eerste jaar van een nieuwe vierjarige beleidsperiode, waarbij de vereniging haar activiteiten heeft geclusterd in vijf programmalijnen.

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Sint Anthonis 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie