Behoeften KIEM leden en potentiële leden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoeften KIEM leden en potentiële leden"

Transcriptie

1 Behoeften KIEM leden en potentiële leden Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden Tussenraportage fase II onderzoek FNV KIEM in Beweging Versie 1.0 vertrouwelijk niet verspreiden 28 maart 2014

2 Voorwoord Voor u ligt de conceptversie van het tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM. In dit rapport staan de behoeften van leden en potentiële leden centraal en scherpen we de drie bestaande visies van de drie bestaande teams; grafische sector, de creatieve industrie en UGO (uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) aan. Dit rapport is gebaseerd op enquêtes naar de behoeften van leden en potentiële leden. Daarnaast zijn er voor de noodzakelijke verdieping verschillende droomledenpanels geweest en zijn diverse experts en potentiële leden geïnterviewd. Dit rapport is vooral gericht op het verder in kaart brengen van de doelgroepen en de behoeften. Verder kijken we naar de contouren van de ideale vakbond van de toekomst vanuit de ogen van leden en potentiële leden. In een volgende fase zullen we ons richten op de verder invulling van de vakbond van de toekomst

3 Inhoudsopgave Achtergrond en aanleiding Doelstelling fase II Een veranderde wereld: omvang en samenstelling van de doelgroep KIEM leden nader bekeken Verschillen tussen KIEM leden Potentiële leden nader bekeken Resultaten van de enquête Kwalitatieve informatie potentiele leden Verschillen tussen KIEM leden en potentiële leden Testen van visies Conclusie Fase II: de contouren van de vakbond ontstaan Vervolgstappen 3

4 ACHTERGROND EN AANLEIDING

5 Achtergrond en aanleiding FNV KIEM staat voor een moeilijke beslissing. FNV KIEM moet in de komende periode onomkeerbaar besluiten hoe ze zichzelf gaat verhouden tot de vakbeweging. Gaat zij op in het ongedeelde deel van de FNV of blijft zij zelfstandig binnen de FNV? Een eventueel besluit hierover is historisch en lastig. Dit besluit is historisch omdat het een definitieve beslissing is. Het besluit is lastig omdat het vraagstuk vele verschillende belangen en zienswijzen kent. Daarom is het cruciaal dat FNV KIEM in gezamenlijkheid een traject ingaat waarin de besluitvorming over de toekomstige structuur van de bond goed wordt voorbereid, zodat het te nemen besluit gedragen en gedegen is. Een verstandig besluit over de toekomstige structuur van de bond kan alleen genomen worden o.b.v. een gedragen visie op de toekomst van de bond en hoe zij optimaal haar leden en potentiële leden ondersteunt. Een structuur is immers ondersteunend en nooit leidend. 5

6 Een vergrijzend ledenbestand van FNV KIEM Aantal leden per leeftijd Leeftijd ±8300 leden ouder dan 65 ±8100 leden tussen jaar 6

7 Bij ongewijzigd beleid zal ledenaantal verder dalen door vergrijzing en krimp grafische sector NU Uitkeringsgerechtigden Gepensioneerden Grafisch Creatief Zakelijke Diensten Media & entertainment Kunsten KIEM bestaat in 2025 vooral bestaat uit gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden aan de ene kant en kunstenaars aan de andere kant. De legitimiteit van de vakbond staat daarmee onder druk. 7

8 DOELSTELLING FASE II

9 Doelstelling Fase II Het aanscherpen van de visieschets van de drie sectoren (grafische sector, creatieve industrie en UGO) door het uitzoeken van ontbrekende gegevens en toetsen van open vragen rondom de behoeften van leden en potentiële leden. Dit geeft meer zicht op de doelgroepen, hun behoeften en de contouren van de ideale vakbond in de toekomst en hoe deze waarde kan toevoegen aan leden en potentiele leden. 9

10 FASE 2A: AANSCHERPEN Aanpak fase 2 FASE 2B: TOETSEN FASE 2C: UITWERKEN Medio januari Januari Februari (5-6 weken) Maart Formuleren dilemma s & openstaande vragen Bepalen Plan van Aanpak per sector 1. Data-analyse (CBS, GOC, et cetera) Bepalen behoeften leden en potentiële 2. Enquêtes leden leden 3. Enquêtes niet-leden 4. Bezoeken voorbeeldorganisaties Bepalen contouren vakbond van de toekomst Tussenrapportage visie 5. Interviews experts en (potentiële) leden 6. Droomleden panel (eind feb) 20/03 NU

11 Aanpak fase 2 zes toetsingsinstrumenten Data & informatie analyse Enquête Leden Enquête Niet leden Bezoeken voorbeeld organisaties Interviews experts en (potentiële) leden Toetsing door Droomleden Panel

12 DE VERANDERENDE WERELD

13 De grafische sector vindt zichzelf opnieuw uit en wordt digitaal en 3D Er is een steeds groter aandeel van zzp-ers in de creatieve sector; het aandeel zzp-ers in de creatieve industrie is gestegen van ongeveer 15% van de banen naar ongeveer 30% nu. De grafische sector krimpt hard en zal in de komende jaren hard blijven krimpen; het aantal banen zal dalen tot onder de Tegelijkertijd vindt de grafische sector zich opnieuw uit. Er zijn nieuwe vormen (o.a. sign, 3D, digitaal) waardoor de sector in belang groeit. In deze digitaal transformatie bestaat de grafische sector in toenemende mate uit ontwerpers en IT-ers en steeds minder uit drukkers en ondersteunende staf (o.a. logistiek, administratie). Een groot deel van de banen van morgen bestaat nog niet. Wel kun je aan de opleidingen (MBO/HBO) zien welke beroepen groot worden (o.a. gaming/3d)

14 Een snel krimpende en veranderende grafische sector SBI Sector Banen Bedrijven zzp Omvang Banen Bedrijven zzp Omvang 1811 Drukkerij Dagbladen Drukkerij Boeken Drukkerij Tijdschriften Drukkerij Reclame Drukkerij Formulieren Drukkerij Overig Prepress Grafische afwerking Repro opg. Media Subtotaal* Ontwerp & vormgeven Totaal * In 2013 waren er nog 3555 bedrijven en 1710 zzp-ers en de werkgelegenheid tot onder de Steeds minder banen, steeds minder bedrijven, steeds meer kleinere bedrijven en een steeds grote aandeel van zzp-ers (bij ontwerpers en vormgeving). Aantal zzp-ers bij drukkerijen blijft minimaal

15 Aantal zzp-ers in creatieve industrie in laatste 15 jaar met bijna toegenomen Persagentschappen Public relationsbureaus Ingenieurs en architecten Reclamebureaus Industrieel ontwerp en vormgeving Groei zelfstandigen in alle creatieve sectoren Dienstverlening voor uitvoerende kunst Schrijven en overige Productie scheppende van films kunst (geen televisiefilms) Fotografie Beoefening van Producenten van podiumkunst podiumkunst

16 De grafische sector transformeert zich naar een digitale sector waarbij ontwerpen centraal staat Het is de verwachting dat de werkgelegenheid in de grafische sector in de komende jaren fors blijft dalen tot onder de banen. Net zoals de stencil machine verdween zullen veel huidige technieken worden vervangen. Vooral uitvoerende werkzaamheden worden steeds meer geautomatiseerd. De sector transformeert zichzelf naar een sector gebaseerd op creatieve vaardigheden en digitale vaardigheden; ontwerpers en DTP-ers zullen overblijven. De papieren industrie wordt steeds meer een digitale industrie met nieuwe beroepen die daar bij horen; de grafisch ontwerper blijft, maar de drukker wordt vervangen door beroepen met futuristische namen als content logistic manager. Bron: interviews experts, GOC data

17 In de beroepen van morgen (2020) is de digitale transformatie van de sector zichtbaar Conceptmanager 3D-print vormgever Data journalist Datavisualisatie vormgever Webcare medewerker Interactive marketeer Community manager Content engineer Bron: 2020 begint morgen, GOC (2013) Content logistics manager Content logistics engineer

18 Lastig om grafische sector en creatieve industrie of zzp-ers en werknemers strikt te scheiden Grafische sector Snijder Boekbinder Drukker Operator Mecanicien Grafisch technicus Kleine uitgevers & drukkers illustratief Sector Beide Creatieve industrie Controller DTP Klantenservice Account Logistiek manager medewerker Admin. medewerker Toneelmeester Bibliothecaris Bioscoopmanager Orkestmusicus Web developer IT / programmeur App developer Choreograaf Videotechniek Regisseur TV, Toneel, Film Architect Toneeltechniek Gaming Grafisch ontwerper / vormgever Illustrator Animator Fotograaf Muzikant Cameraman Acteur Artiest Beeldend kunstenaar Vooral werknemers Beide Type Dienstverband Er zijn geen duidelijke breuklijnen, terwijl uitersten weinig gemeen hebben Vooral Zelfstandigen

19 Vaste medewerkers & zzp-ers nemen toe in de toegepaste digitale creatieve beroepen Grafische sector Snijder Boekbinder Drukker Operator Mecanicien Grafisch technicus Kleine uitgevers & drukkers Sector Beide Creatieve industrie Controller DTP Klantenservice Account Logistiek manager medewerker Admin. medewerker Toneelmeester Bibliothecaris Bioscoopmanager Orkestmusicus Web developer IT / programmeur App developer Choreograaf Videotechniek Regisseur TV, Toneel, Film Architect Toneeltechniek Gaming Grafisch ontwerper / vormgever Illustrator Fotograaf Animator Muzikant Cameraman Acteur Artiest Beeldend kunstenaar Vooral werknemers Beide Type Dienstverband Vooral Zelfstandigen = Trad. grafisch =Kantoor = Creatieve Mdw = Groeisector = Trad. Kunsten

20 KIEM LEDEN NADER BEKEKEN

21 De enquête is grotendeels representatief Er zijn 1598 respondenten. De leeftijd van het gemiddelde lid is 56,8 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 55,7 jaar. Het gemiddelde lid is een man (73%), onder de respondenten is dat iets hoger (75%). Een groot percentage van de KIEM leden is gepensioneerd (24%) of heeft een uitkering (10%). In onze enquête zijn deze percentages 25% en 12%. Van de werkende leden werkt 42% in de grafische sector en 58% in de creatieve industrie. In de enquête werkt echter 55% in de grafische sector en 45% in de creatieve industrie. De grafische sector is dus licht oververtegenwoordigd in de enquête. 21

22 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 22

23 Leden: een sterk vergrijzende populatie 40% 37% 35% Percentage van populatie 30% 25% 20% 15% 10% 12% 25% 22% 5% 0% 4% 0% jonger dan 25 jaar jaar jaar jaar jaar 66 jaar en ouder Leeftijd 60% van de leden is 56 jaar of ouder! 23

24 Mannen domineren ledenbestand 25% 75% Man Vrouw In de creatieve industrie zijn er juist meer vrouwen dan mannen onder de leden!! 24

25 100% 90% 80% ZZP werkrelatie is de tweede norm in de nieuwe creatieve industrie 32% 8% 12% 7% 15% 9% 13% 70% 60% 50% 14% 9% 46% 33% 48% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 26% 36% 18% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatief Zakelijke Diensten Vast Contract Tijdelijk Contract Uitzendkracht ZZP Werkzoekend Gepensioneerd Grafisch vooral gedomineerd door vaste dienstverband, kunst & cultuur en creatieve zakelijk diensten door zzp-ers en Media & Entertainment is gevarieerd 25

26 40% van de zzp-leden hebben ook een andere inkomstenbron (o.a. vast dienstverband) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 13% 7% 15% zzp 95% vast Geen Pensioen Uitkering zzp Uitzendkracht Tijdelijk contract Vast 26

27 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 27

28 Veel leden zijn werkzaam (geweest) in de grafische sector 1% 1% 2% 6% 0% 1% 0% 3% 2% 3% 6% 7% 3% 3% 10% 8% 11% 42% Grafimedia Uitgeverijen Beeldende kunst Klassieke Muziek Kunsteducatie Theater Dans Media & Entertainment Podia Pop Audiovisueel / Crewbelangen Bioscopen Gaming Design Mode Architectuur Reclame 28

29 Beroepen van leden 29

30 Beroepen van werkende leden Noot: excl. pensioen of werkzoekend. 30

31 32000 Hoogste inkomens in de grafische sector Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Laagste inkomens bij Kunst & Cultuur en Creatieve Zakelijk Diensten 31

32 Laagste inkomens bij zelfstandigen

33 Hoogte inkomen wordt vooral bepaald door aard van het dienstverband De hoogte van het inkomen van leden wordt grotendeels bepaald door het dienstverband en in mindere mate door de sector waar men werkzaam is: 1. Leden met een vast dienstverband hebben een inkomen dat euro per jaar hoger is dan zzp-ers en uitkeringsgerechtigden. 2. Leden met een pensioen hebben een inkomen dat euro per jaar hoger is dan zzp-ers en uitkeringsgerechtigden. 3. Leden in de sector Kunst & Cultuur hebben een inkomen dat euro per jaar lager is dan leden uit de andere sectoren. 33

34 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 34

35 Leden in de grafische sector zijn trouwe leden 100% 90% 80% 70% 50% 42% 44% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 9% 5% 2% 4% 20% 11% 20% 8% 7% 22% 21% 13% 9% 10% 10% 13% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Langer dan 10 jaar 4 tot 10 jaar 2 tot 4 jaar 1 tot 2 jaar Korter dan 1 jaar Twee derde van de nieuwe leden komt NIET uit de grafische sector 35

36 Leden vinden naam FNV KIEM neutraal Zeer aansprekend Aansprekend Neutraal Niet aansprekend Geheel niet aansprekend 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Een op de vier personen vindt de naam aansprekend of zeer aansprekend, een op de drie personen vindt de naam niet aansprekend of geheel niet aansprekend 36

37 Leden dichten KIEM positieve kenmerken toe Al worden de termen onzichtbaar, oubollig, traag en ouderwets ook veel genoemd 37

38 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 38

39 Speelt u een actieve rol in de vakbond? 7% 12% 81% Ja Nu niet, maar wel in het verleden Nee Percentage van leden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leeftijd Ja Nu niet, maar wel in het verleden Nee Vooral 45+ ers spelen een actieve rol in de vakbond of hebben deze gehad 39

40 Bereidheid om actief lid te worden in Media & Entertainment en de Creatieve Diensten 100% 90% 80% 70% 60% 77% 66% 58% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 31% 3% 3% 5% 37% 30% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten 9% Ja Misschien, onder de juiste condities Nee 40

41 Maar daar moet wel een pakket aan maatregelen tegenover staan 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 9% 11% 12% 16% 12% 16% 22% 18% 15% 7% 18% 16% 13% 16% 18% 14% 19% 16% 15% 13% 20% 20% 22% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Niets T-shirt van FNV KIEM Toegang tot netwerk Bijeenkomsten met andere actieve leden Financiële bijdrage Kaderopleiding Beroepsgerelateerde opleidingen 41

42 Kenmerken van actieve leden Actieve leden zijn idealistischer dan normale leden, ze vinden politieke lobby belangrijker en ze willen graag anderen ontmoeten. Actieve leden zijn ouder; gemiddeld 58 jaar i.p.v. 55 jaar en hebben veel vaker een pensioen (35% i.p.v. 24%). Er zijn weinig jongeren en 40-ers onder de actieve leden. Actieve leden zijn vaker mannen; 16% is vrouw, 26% bij de normale leden. Actieve leden hebben een hoger inkomen; euro i.p.v euro. Actieve leden zijn positiever over alle diensten van FNV KIEM en vinden dat FNV KIEM nog meer moet investeren in dienstverlening Markant; normale leden vinden een website om al hun arbeidsvoorwaarden te beheren nog belangrijker dan actieve leden 42

43 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 43

44 Leden zijn lid voor de collectieve onderhandelingen Ik ben lid voor de kortingen Ik ben lid voor de informatievoorziening Ik ben lid om anderen te ontmoeten Ik ben lid, omdat ik de idealen van FNV KIEM onderschrijf Ik ben lid voor de individuele diensten (zoals juridische hulp en belastingservice) Ik ben lid vanwege de collectieve onderhandelingen (cao s en sociaal plannen) Ik ben lid vanwege de politieke lobby 1,50 2,0 2,50 3,0 3,50 4,0 Gevolgd door individuele diensten en het onderschrijven van idealen 44

45 Niet tevreden met politieke lobby, zichtbaarheid en collectieve onderhandelingen Het wij-gevoel van FNV KIEM De bereikbaarheid van FNV KIEM De aan mij gerichte communicatie van FNV KIEM De effectieve politieke lobby van FNV KIEM De zichtbaarheid van FNV KIEM De kwaliteit van de individuele diensten De kwaliteit van het afgesloten sociaal plan De kwaliteit van de afgesloten cao 2 Ontevreden 3 Niet tevreden/niet ontevreden 4 Tevreden Creatieve Zakelijke Diensten Media & Entertainment Kunst & Cultuur Grafimedia Maar wel enige waardering voor bereikbaarheid, individuele diensten en communicatie 45

46 Individuele diensten worden in de praktijk zeer beperkt afgenomen Helpdesk Loopbaanadvies en coaching Belastingadvies Trainingen Persoonlijk advies werk & inkomen Nooit Zelden Regelmatig Vaak Zeer vaak Juridische hulp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Een beperkte groep neemt wel alle diensten af en trekt daarmee grote wissel op vakbond 46

47 Bestaande leden willen meer politieke lobby voor pensioen en werk (voor jong en oud) Waarbij kunstenaars meer waardering willen voor Kunst en Cultuur 47

48 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 48

49 Leden vinden contributie vaak te hoog en nooit te laag 0% 1% 3% 38% 58% Veel te laag Te laag Precies goed Te hoog Veel te hoog 49

50 Leden zijn bereid om tussen de 7,50 en 12,50 euro per maand te betalen Punt van marginale goedkoopheid (MGP): waar te goedkoop kruist met duur Punt van marginale duurheid (MDP): waar goedkoop kruist met te duur Goedkoop 40 Duur 30 Te Goedkoop Te Duur , , , ,5 30 Gebaseerd op marginale Van Westendorp analyse 50

51 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 51

52 Vakbond van de toekomst is volgens de leden sociaal en betrouwbaar Maar ook modern, machtig, midden in de samenleving en inspirerend 52

53 VERSCHILLEN TUSSEN KIEM LEDEN

54 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse 54

55 We onderscheiden vier verschillende groepen werkenden onder de leden Werknemer Zelfstandige Groep I: Grafische Werknemers (41%) Groep IV: Grafische Zelfstandigen (9%) Groep II: Creatieve Werknemers (28%) Groep III: Creatieve Zelfstandigen (22%) Grafische sector Creatieve ind.* * Creatieve industrie is hier gedefinieerd als Kunst & Cultuur, Media & Entertainment & Creatief Zakelijke Dienstverlening excl. de grafische sector. 55

56 Op het eerste gezicht duidelijke verschillen tussen de vier onderscheiden groepen Inkomen Geslacht Werknemer Zelfstandige Werknemer Zelfstandige 11% vrouw 36% vrouw 42% vrouw 53% vrouw Grafische sector Leeftijd Creatieve ind.* Grafische sector Creatieve ind.* Bereid actieve rol Werknemer Zelfstandige 52 jaar 52 jaar 50 jaar 51 jaar Werknemer Zelfstandige 26% wil actief bijdragen 27% wil actief bijdragen 31% wil actief bijdragen 38% wil actief bijdragen Grafische sector Creatieve ind.* Grafische sector Creatieve ind.* Vooral grote verschillen in inkomen tussen zelfstandigen en vast dienstverband 56

57 Grotere verschillen in motivaties tussen zelfstandigen dan tussen sectoren Ik ben lid voor de kortingen Ik ben lid voor de informatievoorziening Ik ben lid om anderen te ontmoeten Ik ben lid, omdat ik de idealen van FNV KIEM onderschrijf Ik ben lid voor de individuele diensten (zoals juridische hulp en belastingservice) Ik ben lid vanwege de collectieve onderhandelingen (cao s en sociaal plannen) Grafische zelfstandige Creatieve zelfstandige Creatieve werknemer Grafische werknemer Ik ben lid vanwege de politieke lobby 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 57

58 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusies verschillen tussen leden 58

59 Ouderen in de grafische sector voelen zich vooral gepensioneerd Is werkzaam (geweest in) Voelt zich verwant met Grafische sector Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Grafische sector 66% 1% 5% 22% Creatieve industrie 3% 85% 72% 60% Uitkeringsgerechtigde 10% 9% 12% 12% Gepensioneerden 21% 5% 11% 6% De helft van de grafische vormgevers voelen zich verwant met de grafische sector, de andere helft met de creatieve industrie 59

60 Geen grote verschillen in motivaties tussen verschillende verwantschappen Ik ben lid voor de kortingen Ik ben lid voor de informatievoorziening Ik ben lid om anderen te ontmoeten Ik ben lid, omdat ik de idealen van FNV KIEM onderschrijf Ik ben lid voor de individuele diensten (zoals juridische hulp en Gepensioneerden Uitkeringsgerechtigden Creatieve industrie Grafische sector Ik ben lid vanwege de collectieve onderhandelingen (cao s en sociaal Ik ben lid vanwege de politieke lobby 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 60

61 Leden die verwant zijn aan de grafische sector willen meer collectieve onderhandelingen Meer inzet voor bedrijfsspecifieke regelingen die niet onder de cao vallen Meer inzet voor cao-onderhandelingen en sociaal plan Uitgebreide belastingservice Voor actieve leden een additionele verzekering voor het eventueel wegvallen van het inkomen Digitale website die helpt keuzes te maken tussen arbeidsvoorwaarden Maatwerkopleidingen voor actieve leden Sectorale opleidingen Online community Netwerkdagen en Grafimedia dagen Een helpdesk die beter (ook 's avonds) bereikbaar is 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 61

62 Leden die verwant zijn aan de creatieve industrie willen meer politieke lobby Kracht van de politieke lobby (o.a. voor het recht op collectief onderhandelen) Contractenservice Toegang bieden tot informatie over internationale ontwikkelingen Beroepsspecifieke opleidingen Masterclasses / TEDx- achtige creatieve bijeenkomsten Offline community voor het ontmoeten van vakbroeders en delen van kennis Online community van vakbroeders voor het uitwisselen van informatie Goedkope ateliers en werkruimte voor creatieven (o.a. techshop) Inloopkantoor in Amsterdam Centrum op een voor creatieven centrale en aanlokkelijke plek Helpdesk die 24/7 bereikbaar is 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 62

63 Gepensioneerden willen politieke lobby en persoonlijk advies over hun pensioen Banenbeurzen Lobbyactiviteiten voor waardevol pensioen Uitgebreid loopbaanadvies/re-integratie traject Advies over pensioen Stageplekken met EVC (eigen verworven competenties certificaat ) Vacaturebank voor vrijwilligerswerk Lokale bijeenkomsten Regionale bijeenkomsten Contacten met andere uitkeringsgerechtigden/ gepensioneerden Één loket, waar je al je vragen kwijt kunt over pensioen/ uitkering 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 63

64 Uitkeringsgerechtigden willen één loket voor persoonlijk advies Banenbeurzen Lobbyactiviteiten voor waardevol pensioen Uitgebreid loopbaanadvies/re-integratie traject Advies over pensioen Stageplekken met EVC (eigen verworven competenties certificaat ) Vacaturebank voor vrijwilligerswerk Lokale bijeenkomsten Regionale bijeenkomsten Contacten met andere uitkeringsgerechtigden/ gepensioneerden Één loket, waar je al je vragen kwijt kunt over pensioen/uitkering 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 64

65 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusies verschillen tussen leden 65

66 Verschillen tussen vrouwelijke leden en mannelijke leden Vrouwelijke leden hebben een lager inkomen ( euro) dan mannen ( euro). Vrouwelijke leden hebben zelden een actieve rol vervult bij de bond (4% van de vrouwen tegen 7% van de mannen), maar hebben juist een grotere bereidheid dit te doen (30% van de mannen is bereid tegen 47,5% van de vrouwen). Vrouwelijke leden vinden de volgende zaken belangrijker dan mannen; politieke lobby, kwaliteit individuele diensten en informatie. Mannen vinden collectieve onderhandelingen en een netwerk belangrijker. Vrouwen maken meer gebruik van de diensten, m.u.v. de belastingservice, die wordt meer door mannen gebruikt. 66

67 Verschillen tussen jongere leden en oudere leden Jongeren (< 45 jaar) hebben een licht (30.000) hoger inkomen dan ouderen (28.200). Jongere leden zijn minder lid voor de idealen of de collectieve onderhandelingen. Jongere leden maken veel beperkter gebruik van de diensten zoals juridisch advies, trainingen, persoonlijk advies of de helpdesk. Jongere leden uit de creatieve industrie willen goede basisservice (contractenservice), sterke politieke lobby en inspiratie (masterclasses, en internationale trends). FIGUUR: Behoeften Jongeren Creatieve Industrie POLITIEKE LOBBY HELPDESK GOEDKOPE ATELIERS MASTER CLASSES WEL NIET INTERNATIONALE TRENDS ONLINE COMMUNITY CONTRACTEN SERVICE INLOOP KANTOOR OFFLINE NETWERK 67

68 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusies verschillen tussen leden 68

69 Kenmerken van de nieuwe leden (< 2 jaar lid) Twee derde (67%) van de nieuwe leden komt niet uit de grafische sector, maar uit de sectoren kunst & cultuur, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Gemiddelde leeftijd van nieuwe leden is 45 jaar (gemiddelde leeftijd KIEM-leden is 56 jaar). Nieuwe leden willen vaker actieve rol vervullen bij de bond (3,2% zeker; 35% onder juiste voorwaarden). Van nieuwe leden is 43% vrouw (gemiddelde KIEM-leden 25%). Slechts 15% van de leden vindt FNV KIEM een aansprekende naam, 32% vindt de naam geheel niet aanspreken. 69

70 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusie verschillen tussen leden 70

71 Verschillen tussen leden Je kunt op twee manieren de verschillen in behoeften analyseren: 1. Top down; door het onderscheiden van verschillende groepen en te kijken in hoeverre hun behoeften verschillen 2. Bottom-Up; door m.b.v. statistische analyses te kijken of er clusters van leden bestaan met min of meer dezelfde behoeften en te kijken welke kenmerken deze groepen hebben. In de volgende analyse is gekozen voor een bottom-up analyse. Top down Bottom up 71

72 Er lijken 5 type leden te bestaan 1. De idealist (12,5%); de werknemer, zelfstandige of gepensioneerde die hartstochtelijk gelooft in de idealen van de vakbond. Deze idealist is bijna 60 jaar en waardeert alle producten van de bond; de collectieve onderhandelingen, de individuele diensten, de informatievoorziening en de lobby. 2. De sociale medewerker (25%); de medewerker in vaste dienst in de grafische sector of de kunsten die de cao, de lobby en de politieke idealen belangrijk vindt. 3. De creatieve zelfstandige (15%); de relatief jonge zelfstandige uit de kunsten of de media die vooral goede individuele diensten en informatievoorziening belangrijk vindt samen met een krachtige politieke lobby. 4. De calculerende burger (35%); de medewerker uit de grafische sector en/of gepensioneerde die de lobby onbelangrijk vindt, maar er zit voor de cao en de kwaliteit van individuele diensten en informatievoorziening. 5. De twijfelaar (12,5%); de zelfstandige of medewerker die niet meer goed weet waarom die lid is en de diensten niet hoog heeft zitten. 72

73 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusie verschillen tussen leden 73

74 Conclusies enquête onder leden (1) In toenemende mate zijn leden zzp-ers die niet uit de grafische sector komen FNV KIEM wordt gekenmerkt door een sterk vergrijzende populatie (60% ouder dan 56 jaar), gedomineerd door mannen (75%) uit de grafische sector met een vaste baan of een pensioen. Leden buiten de grafische sector zijn in meerderheid zzp-er (40%), maar het vaste dienstverband (30%) blijft belangrijk, met name in de media & entertainment Veel zzp-ers zijn zogenaamde hybride ondernemers; 40% heeft ook een andere inkomensbron; vaak een vast dienstverband ernaast Zzp-ers hebben fors lagere inkomsten dan leden met een vast dienstverband, maar ook dan leden met pensioen of uitkering Nieuwe leden (0-2 jaar lid) zijn jonger komen uit de sectoren kunst & cultuur, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening en veel nieuwe leden zijn vrouw ( 43%) 74

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen Sectorplan Cultuur Regeling cofinanciering sectorplannen www.jonnaklumpenaar.nl Voor de cultuursector, door de cultuursector Een wendbare economie vraagt om een arbeidsmarkt die mensen in staat stelt zich

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Kennis- en innovatieagenda CLICK//CI NeXt Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Ontwerp voor een kennis- en innovatieagenda in het kader van het innovatiecontract creatieve industrie 2012

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie