Behoeften KIEM leden en potentiële leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoeften KIEM leden en potentiële leden"

Transcriptie

1 Behoeften KIEM leden en potentiële leden Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden Tussenraportage fase II onderzoek FNV KIEM in Beweging Versie 1.0 vertrouwelijk niet verspreiden 28 maart 2014

2 Voorwoord Voor u ligt de conceptversie van het tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM. In dit rapport staan de behoeften van leden en potentiële leden centraal en scherpen we de drie bestaande visies van de drie bestaande teams; grafische sector, de creatieve industrie en UGO (uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) aan. Dit rapport is gebaseerd op enquêtes naar de behoeften van leden en potentiële leden. Daarnaast zijn er voor de noodzakelijke verdieping verschillende droomledenpanels geweest en zijn diverse experts en potentiële leden geïnterviewd. Dit rapport is vooral gericht op het verder in kaart brengen van de doelgroepen en de behoeften. Verder kijken we naar de contouren van de ideale vakbond van de toekomst vanuit de ogen van leden en potentiële leden. In een volgende fase zullen we ons richten op de verder invulling van de vakbond van de toekomst

3 Inhoudsopgave Achtergrond en aanleiding Doelstelling fase II Een veranderde wereld: omvang en samenstelling van de doelgroep KIEM leden nader bekeken Verschillen tussen KIEM leden Potentiële leden nader bekeken Resultaten van de enquête Kwalitatieve informatie potentiele leden Verschillen tussen KIEM leden en potentiële leden Testen van visies Conclusie Fase II: de contouren van de vakbond ontstaan Vervolgstappen 3

4 ACHTERGROND EN AANLEIDING

5 Achtergrond en aanleiding FNV KIEM staat voor een moeilijke beslissing. FNV KIEM moet in de komende periode onomkeerbaar besluiten hoe ze zichzelf gaat verhouden tot de vakbeweging. Gaat zij op in het ongedeelde deel van de FNV of blijft zij zelfstandig binnen de FNV? Een eventueel besluit hierover is historisch en lastig. Dit besluit is historisch omdat het een definitieve beslissing is. Het besluit is lastig omdat het vraagstuk vele verschillende belangen en zienswijzen kent. Daarom is het cruciaal dat FNV KIEM in gezamenlijkheid een traject ingaat waarin de besluitvorming over de toekomstige structuur van de bond goed wordt voorbereid, zodat het te nemen besluit gedragen en gedegen is. Een verstandig besluit over de toekomstige structuur van de bond kan alleen genomen worden o.b.v. een gedragen visie op de toekomst van de bond en hoe zij optimaal haar leden en potentiële leden ondersteunt. Een structuur is immers ondersteunend en nooit leidend. 5

6 Een vergrijzend ledenbestand van FNV KIEM Aantal leden per leeftijd Leeftijd ±8300 leden ouder dan 65 ±8100 leden tussen jaar 6

7 Bij ongewijzigd beleid zal ledenaantal verder dalen door vergrijzing en krimp grafische sector NU Uitkeringsgerechtigden Gepensioneerden Grafisch Creatief Zakelijke Diensten Media & entertainment Kunsten KIEM bestaat in 2025 vooral bestaat uit gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden aan de ene kant en kunstenaars aan de andere kant. De legitimiteit van de vakbond staat daarmee onder druk. 7

8 DOELSTELLING FASE II

9 Doelstelling Fase II Het aanscherpen van de visieschets van de drie sectoren (grafische sector, creatieve industrie en UGO) door het uitzoeken van ontbrekende gegevens en toetsen van open vragen rondom de behoeften van leden en potentiële leden. Dit geeft meer zicht op de doelgroepen, hun behoeften en de contouren van de ideale vakbond in de toekomst en hoe deze waarde kan toevoegen aan leden en potentiele leden. 9

10 FASE 2A: AANSCHERPEN Aanpak fase 2 FASE 2B: TOETSEN FASE 2C: UITWERKEN Medio januari Januari Februari (5-6 weken) Maart Formuleren dilemma s & openstaande vragen Bepalen Plan van Aanpak per sector 1. Data-analyse (CBS, GOC, et cetera) Bepalen behoeften leden en potentiële 2. Enquêtes leden leden 3. Enquêtes niet-leden 4. Bezoeken voorbeeldorganisaties Bepalen contouren vakbond van de toekomst Tussenrapportage visie 5. Interviews experts en (potentiële) leden 6. Droomleden panel (eind feb) 20/03 NU

11 Aanpak fase 2 zes toetsingsinstrumenten Data & informatie analyse Enquête Leden Enquête Niet leden Bezoeken voorbeeld organisaties Interviews experts en (potentiële) leden Toetsing door Droomleden Panel

12 DE VERANDERENDE WERELD

13 De grafische sector vindt zichzelf opnieuw uit en wordt digitaal en 3D Er is een steeds groter aandeel van zzp-ers in de creatieve sector; het aandeel zzp-ers in de creatieve industrie is gestegen van ongeveer 15% van de banen naar ongeveer 30% nu. De grafische sector krimpt hard en zal in de komende jaren hard blijven krimpen; het aantal banen zal dalen tot onder de Tegelijkertijd vindt de grafische sector zich opnieuw uit. Er zijn nieuwe vormen (o.a. sign, 3D, digitaal) waardoor de sector in belang groeit. In deze digitaal transformatie bestaat de grafische sector in toenemende mate uit ontwerpers en IT-ers en steeds minder uit drukkers en ondersteunende staf (o.a. logistiek, administratie). Een groot deel van de banen van morgen bestaat nog niet. Wel kun je aan de opleidingen (MBO/HBO) zien welke beroepen groot worden (o.a. gaming/3d)

14 Een snel krimpende en veranderende grafische sector SBI Sector Banen Bedrijven zzp Omvang Banen Bedrijven zzp Omvang 1811 Drukkerij Dagbladen Drukkerij Boeken Drukkerij Tijdschriften Drukkerij Reclame Drukkerij Formulieren Drukkerij Overig Prepress Grafische afwerking Repro opg. Media Subtotaal* Ontwerp & vormgeven Totaal * In 2013 waren er nog 3555 bedrijven en 1710 zzp-ers en de werkgelegenheid tot onder de Steeds minder banen, steeds minder bedrijven, steeds meer kleinere bedrijven en een steeds grote aandeel van zzp-ers (bij ontwerpers en vormgeving). Aantal zzp-ers bij drukkerijen blijft minimaal

15 Aantal zzp-ers in creatieve industrie in laatste 15 jaar met bijna toegenomen Persagentschappen Public relationsbureaus Ingenieurs en architecten Reclamebureaus Industrieel ontwerp en vormgeving Groei zelfstandigen in alle creatieve sectoren Dienstverlening voor uitvoerende kunst Schrijven en overige Productie scheppende van films kunst (geen televisiefilms) Fotografie Beoefening van Producenten van podiumkunst podiumkunst

16 De grafische sector transformeert zich naar een digitale sector waarbij ontwerpen centraal staat Het is de verwachting dat de werkgelegenheid in de grafische sector in de komende jaren fors blijft dalen tot onder de banen. Net zoals de stencil machine verdween zullen veel huidige technieken worden vervangen. Vooral uitvoerende werkzaamheden worden steeds meer geautomatiseerd. De sector transformeert zichzelf naar een sector gebaseerd op creatieve vaardigheden en digitale vaardigheden; ontwerpers en DTP-ers zullen overblijven. De papieren industrie wordt steeds meer een digitale industrie met nieuwe beroepen die daar bij horen; de grafisch ontwerper blijft, maar de drukker wordt vervangen door beroepen met futuristische namen als content logistic manager. Bron: interviews experts, GOC data

17 In de beroepen van morgen (2020) is de digitale transformatie van de sector zichtbaar Conceptmanager 3D-print vormgever Data journalist Datavisualisatie vormgever Webcare medewerker Interactive marketeer Community manager Content engineer Bron: 2020 begint morgen, GOC (2013) Content logistics manager Content logistics engineer

18 Lastig om grafische sector en creatieve industrie of zzp-ers en werknemers strikt te scheiden Grafische sector Snijder Boekbinder Drukker Operator Mecanicien Grafisch technicus Kleine uitgevers & drukkers illustratief Sector Beide Creatieve industrie Controller DTP Klantenservice Account Logistiek manager medewerker Admin. medewerker Toneelmeester Bibliothecaris Bioscoopmanager Orkestmusicus Web developer IT / programmeur App developer Choreograaf Videotechniek Regisseur TV, Toneel, Film Architect Toneeltechniek Gaming Grafisch ontwerper / vormgever Illustrator Animator Fotograaf Muzikant Cameraman Acteur Artiest Beeldend kunstenaar Vooral werknemers Beide Type Dienstverband Er zijn geen duidelijke breuklijnen, terwijl uitersten weinig gemeen hebben Vooral Zelfstandigen

19 Vaste medewerkers & zzp-ers nemen toe in de toegepaste digitale creatieve beroepen Grafische sector Snijder Boekbinder Drukker Operator Mecanicien Grafisch technicus Kleine uitgevers & drukkers Sector Beide Creatieve industrie Controller DTP Klantenservice Account Logistiek manager medewerker Admin. medewerker Toneelmeester Bibliothecaris Bioscoopmanager Orkestmusicus Web developer IT / programmeur App developer Choreograaf Videotechniek Regisseur TV, Toneel, Film Architect Toneeltechniek Gaming Grafisch ontwerper / vormgever Illustrator Fotograaf Animator Muzikant Cameraman Acteur Artiest Beeldend kunstenaar Vooral werknemers Beide Type Dienstverband Vooral Zelfstandigen = Trad. grafisch =Kantoor = Creatieve Mdw = Groeisector = Trad. Kunsten

20 KIEM LEDEN NADER BEKEKEN

21 De enquête is grotendeels representatief Er zijn 1598 respondenten. De leeftijd van het gemiddelde lid is 56,8 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 55,7 jaar. Het gemiddelde lid is een man (73%), onder de respondenten is dat iets hoger (75%). Een groot percentage van de KIEM leden is gepensioneerd (24%) of heeft een uitkering (10%). In onze enquête zijn deze percentages 25% en 12%. Van de werkende leden werkt 42% in de grafische sector en 58% in de creatieve industrie. In de enquête werkt echter 55% in de grafische sector en 45% in de creatieve industrie. De grafische sector is dus licht oververtegenwoordigd in de enquête. 21

22 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 22

23 Leden: een sterk vergrijzende populatie 40% 37% 35% Percentage van populatie 30% 25% 20% 15% 10% 12% 25% 22% 5% 0% 4% 0% jonger dan 25 jaar jaar jaar jaar jaar 66 jaar en ouder Leeftijd 60% van de leden is 56 jaar of ouder! 23

24 Mannen domineren ledenbestand 25% 75% Man Vrouw In de creatieve industrie zijn er juist meer vrouwen dan mannen onder de leden!! 24

25 100% 90% 80% ZZP werkrelatie is de tweede norm in de nieuwe creatieve industrie 32% 8% 12% 7% 15% 9% 13% 70% 60% 50% 14% 9% 46% 33% 48% 40% 30% 20% 10% 0% 41% 26% 36% 18% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatief Zakelijke Diensten Vast Contract Tijdelijk Contract Uitzendkracht ZZP Werkzoekend Gepensioneerd Grafisch vooral gedomineerd door vaste dienstverband, kunst & cultuur en creatieve zakelijk diensten door zzp-ers en Media & Entertainment is gevarieerd 25

26 40% van de zzp-leden hebben ook een andere inkomstenbron (o.a. vast dienstverband) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 13% 7% 15% zzp 95% vast Geen Pensioen Uitkering zzp Uitzendkracht Tijdelijk contract Vast 26

27 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 27

28 Veel leden zijn werkzaam (geweest) in de grafische sector 1% 1% 2% 6% 0% 1% 0% 3% 2% 3% 6% 7% 3% 3% 10% 8% 11% 42% Grafimedia Uitgeverijen Beeldende kunst Klassieke Muziek Kunsteducatie Theater Dans Media & Entertainment Podia Pop Audiovisueel / Crewbelangen Bioscopen Gaming Design Mode Architectuur Reclame 28

29 Beroepen van leden 29

30 Beroepen van werkende leden Noot: excl. pensioen of werkzoekend. 30

31 32000 Hoogste inkomens in de grafische sector Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Laagste inkomens bij Kunst & Cultuur en Creatieve Zakelijk Diensten 31

32 Laagste inkomens bij zelfstandigen

33 Hoogte inkomen wordt vooral bepaald door aard van het dienstverband De hoogte van het inkomen van leden wordt grotendeels bepaald door het dienstverband en in mindere mate door de sector waar men werkzaam is: 1. Leden met een vast dienstverband hebben een inkomen dat euro per jaar hoger is dan zzp-ers en uitkeringsgerechtigden. 2. Leden met een pensioen hebben een inkomen dat euro per jaar hoger is dan zzp-ers en uitkeringsgerechtigden. 3. Leden in de sector Kunst & Cultuur hebben een inkomen dat euro per jaar lager is dan leden uit de andere sectoren. 33

34 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 34

35 Leden in de grafische sector zijn trouwe leden 100% 90% 80% 70% 50% 42% 44% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 9% 5% 2% 4% 20% 11% 20% 8% 7% 22% 21% 13% 9% 10% 10% 13% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Langer dan 10 jaar 4 tot 10 jaar 2 tot 4 jaar 1 tot 2 jaar Korter dan 1 jaar Twee derde van de nieuwe leden komt NIET uit de grafische sector 35

36 Leden vinden naam FNV KIEM neutraal Zeer aansprekend Aansprekend Neutraal Niet aansprekend Geheel niet aansprekend 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Een op de vier personen vindt de naam aansprekend of zeer aansprekend, een op de drie personen vindt de naam niet aansprekend of geheel niet aansprekend 36

37 Leden dichten KIEM positieve kenmerken toe Al worden de termen onzichtbaar, oubollig, traag en ouderwets ook veel genoemd 37

38 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 38

39 Speelt u een actieve rol in de vakbond? 7% 12% 81% Ja Nu niet, maar wel in het verleden Nee Percentage van leden 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leeftijd Ja Nu niet, maar wel in het verleden Nee Vooral 45+ ers spelen een actieve rol in de vakbond of hebben deze gehad 39

40 Bereidheid om actief lid te worden in Media & Entertainment en de Creatieve Diensten 100% 90% 80% 70% 60% 77% 66% 58% 61% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 31% 3% 3% 5% 37% 30% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten 9% Ja Misschien, onder de juiste condities Nee 40

41 Maar daar moet wel een pakket aan maatregelen tegenover staan 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 9% 11% 12% 16% 12% 16% 22% 18% 15% 7% 18% 16% 13% 16% 18% 14% 19% 16% 15% 13% 20% 20% 22% Grafimedia Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Niets T-shirt van FNV KIEM Toegang tot netwerk Bijeenkomsten met andere actieve leden Financiële bijdrage Kaderopleiding Beroepsgerelateerde opleidingen 41

42 Kenmerken van actieve leden Actieve leden zijn idealistischer dan normale leden, ze vinden politieke lobby belangrijker en ze willen graag anderen ontmoeten. Actieve leden zijn ouder; gemiddeld 58 jaar i.p.v. 55 jaar en hebben veel vaker een pensioen (35% i.p.v. 24%). Er zijn weinig jongeren en 40-ers onder de actieve leden. Actieve leden zijn vaker mannen; 16% is vrouw, 26% bij de normale leden. Actieve leden hebben een hoger inkomen; euro i.p.v euro. Actieve leden zijn positiever over alle diensten van FNV KIEM en vinden dat FNV KIEM nog meer moet investeren in dienstverlening Markant; normale leden vinden een website om al hun arbeidsvoorwaarden te beheren nog belangrijker dan actieve leden 42

43 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 43

44 Leden zijn lid voor de collectieve onderhandelingen Ik ben lid voor de kortingen Ik ben lid voor de informatievoorziening Ik ben lid om anderen te ontmoeten Ik ben lid, omdat ik de idealen van FNV KIEM onderschrijf Ik ben lid voor de individuele diensten (zoals juridische hulp en belastingservice) Ik ben lid vanwege de collectieve onderhandelingen (cao s en sociaal plannen) Ik ben lid vanwege de politieke lobby 1,50 2,0 2,50 3,0 3,50 4,0 Gevolgd door individuele diensten en het onderschrijven van idealen 44

45 Niet tevreden met politieke lobby, zichtbaarheid en collectieve onderhandelingen Het wij-gevoel van FNV KIEM De bereikbaarheid van FNV KIEM De aan mij gerichte communicatie van FNV KIEM De effectieve politieke lobby van FNV KIEM De zichtbaarheid van FNV KIEM De kwaliteit van de individuele diensten De kwaliteit van het afgesloten sociaal plan De kwaliteit van de afgesloten cao 2 Ontevreden 3 Niet tevreden/niet ontevreden 4 Tevreden Creatieve Zakelijke Diensten Media & Entertainment Kunst & Cultuur Grafimedia Maar wel enige waardering voor bereikbaarheid, individuele diensten en communicatie 45

46 Individuele diensten worden in de praktijk zeer beperkt afgenomen Helpdesk Loopbaanadvies en coaching Belastingadvies Trainingen Persoonlijk advies werk & inkomen Nooit Zelden Regelmatig Vaak Zeer vaak Juridische hulp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Een beperkte groep neemt wel alle diensten af en trekt daarmee grote wissel op vakbond 46

47 Bestaande leden willen meer politieke lobby voor pensioen en werk (voor jong en oud) Waarbij kunstenaars meer waardering willen voor Kunst en Cultuur 47

48 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 48

49 Leden vinden contributie vaak te hoog en nooit te laag 0% 1% 3% 38% 58% Veel te laag Te laag Precies goed Te hoog Veel te hoog 49

50 Leden zijn bereid om tussen de 7,50 en 12,50 euro per maand te betalen Punt van marginale goedkoopheid (MGP): waar te goedkoop kruist met duur Punt van marginale duurheid (MDP): waar goedkoop kruist met te duur Goedkoop 40 Duur 30 Te Goedkoop Te Duur , , , ,5 30 Gebaseerd op marginale Van Westendorp analyse 50

51 KIEM leden nader bekeken Leeftijd, geslacht en dienstverband Sectoren, beroepen en inkomen Lidmaatschap van KIEM Actieve inzet voor KIEM Producten en diensten van KIEM Hoogte van het lidmaatschap Vakbond van de toekomst 51

52 Vakbond van de toekomst is volgens de leden sociaal en betrouwbaar Maar ook modern, machtig, midden in de samenleving en inspirerend 52

53 VERSCHILLEN TUSSEN KIEM LEDEN

54 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse 54

55 We onderscheiden vier verschillende groepen werkenden onder de leden Werknemer Zelfstandige Groep I: Grafische Werknemers (41%) Groep IV: Grafische Zelfstandigen (9%) Groep II: Creatieve Werknemers (28%) Groep III: Creatieve Zelfstandigen (22%) Grafische sector Creatieve ind.* * Creatieve industrie is hier gedefinieerd als Kunst & Cultuur, Media & Entertainment & Creatief Zakelijke Dienstverlening excl. de grafische sector. 55

56 Op het eerste gezicht duidelijke verschillen tussen de vier onderscheiden groepen Inkomen Geslacht Werknemer Zelfstandige Werknemer Zelfstandige 11% vrouw 36% vrouw 42% vrouw 53% vrouw Grafische sector Leeftijd Creatieve ind.* Grafische sector Creatieve ind.* Bereid actieve rol Werknemer Zelfstandige 52 jaar 52 jaar 50 jaar 51 jaar Werknemer Zelfstandige 26% wil actief bijdragen 27% wil actief bijdragen 31% wil actief bijdragen 38% wil actief bijdragen Grafische sector Creatieve ind.* Grafische sector Creatieve ind.* Vooral grote verschillen in inkomen tussen zelfstandigen en vast dienstverband 56

57 Grotere verschillen in motivaties tussen zelfstandigen dan tussen sectoren Ik ben lid voor de kortingen Ik ben lid voor de informatievoorziening Ik ben lid om anderen te ontmoeten Ik ben lid, omdat ik de idealen van FNV KIEM onderschrijf Ik ben lid voor de individuele diensten (zoals juridische hulp en belastingservice) Ik ben lid vanwege de collectieve onderhandelingen (cao s en sociaal plannen) Grafische zelfstandige Creatieve zelfstandige Creatieve werknemer Grafische werknemer Ik ben lid vanwege de politieke lobby 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 57

58 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusies verschillen tussen leden 58

59 Ouderen in de grafische sector voelen zich vooral gepensioneerd Is werkzaam (geweest in) Voelt zich verwant met Grafische sector Kunst & Cultuur Media & Entertainment Creatieve Zakelijke Diensten Grafische sector 66% 1% 5% 22% Creatieve industrie 3% 85% 72% 60% Uitkeringsgerechtigde 10% 9% 12% 12% Gepensioneerden 21% 5% 11% 6% De helft van de grafische vormgevers voelen zich verwant met de grafische sector, de andere helft met de creatieve industrie 59

60 Geen grote verschillen in motivaties tussen verschillende verwantschappen Ik ben lid voor de kortingen Ik ben lid voor de informatievoorziening Ik ben lid om anderen te ontmoeten Ik ben lid, omdat ik de idealen van FNV KIEM onderschrijf Ik ben lid voor de individuele diensten (zoals juridische hulp en Gepensioneerden Uitkeringsgerechtigden Creatieve industrie Grafische sector Ik ben lid vanwege de collectieve onderhandelingen (cao s en sociaal Ik ben lid vanwege de politieke lobby 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 60

61 Leden die verwant zijn aan de grafische sector willen meer collectieve onderhandelingen Meer inzet voor bedrijfsspecifieke regelingen die niet onder de cao vallen Meer inzet voor cao-onderhandelingen en sociaal plan Uitgebreide belastingservice Voor actieve leden een additionele verzekering voor het eventueel wegvallen van het inkomen Digitale website die helpt keuzes te maken tussen arbeidsvoorwaarden Maatwerkopleidingen voor actieve leden Sectorale opleidingen Online community Netwerkdagen en Grafimedia dagen Een helpdesk die beter (ook 's avonds) bereikbaar is 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 61

62 Leden die verwant zijn aan de creatieve industrie willen meer politieke lobby Kracht van de politieke lobby (o.a. voor het recht op collectief onderhandelen) Contractenservice Toegang bieden tot informatie over internationale ontwikkelingen Beroepsspecifieke opleidingen Masterclasses / TEDx- achtige creatieve bijeenkomsten Offline community voor het ontmoeten van vakbroeders en delen van kennis Online community van vakbroeders voor het uitwisselen van informatie Goedkope ateliers en werkruimte voor creatieven (o.a. techshop) Inloopkantoor in Amsterdam Centrum op een voor creatieven centrale en aanlokkelijke plek Helpdesk die 24/7 bereikbaar is 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 62

63 Gepensioneerden willen politieke lobby en persoonlijk advies over hun pensioen Banenbeurzen Lobbyactiviteiten voor waardevol pensioen Uitgebreid loopbaanadvies/re-integratie traject Advies over pensioen Stageplekken met EVC (eigen verworven competenties certificaat ) Vacaturebank voor vrijwilligerswerk Lokale bijeenkomsten Regionale bijeenkomsten Contacten met andere uitkeringsgerechtigden/ gepensioneerden Één loket, waar je al je vragen kwijt kunt over pensioen/ uitkering 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 63

64 Uitkeringsgerechtigden willen één loket voor persoonlijk advies Banenbeurzen Lobbyactiviteiten voor waardevol pensioen Uitgebreid loopbaanadvies/re-integratie traject Advies over pensioen Stageplekken met EVC (eigen verworven competenties certificaat ) Vacaturebank voor vrijwilligerswerk Lokale bijeenkomsten Regionale bijeenkomsten Contacten met andere uitkeringsgerechtigden/ gepensioneerden Één loket, waar je al je vragen kwijt kunt over pensioen/uitkering 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 64

65 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusies verschillen tussen leden 65

66 Verschillen tussen vrouwelijke leden en mannelijke leden Vrouwelijke leden hebben een lager inkomen ( euro) dan mannen ( euro). Vrouwelijke leden hebben zelden een actieve rol vervult bij de bond (4% van de vrouwen tegen 7% van de mannen), maar hebben juist een grotere bereidheid dit te doen (30% van de mannen is bereid tegen 47,5% van de vrouwen). Vrouwelijke leden vinden de volgende zaken belangrijker dan mannen; politieke lobby, kwaliteit individuele diensten en informatie. Mannen vinden collectieve onderhandelingen en een netwerk belangrijker. Vrouwen maken meer gebruik van de diensten, m.u.v. de belastingservice, die wordt meer door mannen gebruikt. 66

67 Verschillen tussen jongere leden en oudere leden Jongeren (< 45 jaar) hebben een licht (30.000) hoger inkomen dan ouderen (28.200). Jongere leden zijn minder lid voor de idealen of de collectieve onderhandelingen. Jongere leden maken veel beperkter gebruik van de diensten zoals juridisch advies, trainingen, persoonlijk advies of de helpdesk. Jongere leden uit de creatieve industrie willen goede basisservice (contractenservice), sterke politieke lobby en inspiratie (masterclasses, en internationale trends). FIGUUR: Behoeften Jongeren Creatieve Industrie POLITIEKE LOBBY HELPDESK GOEDKOPE ATELIERS MASTER CLASSES WEL NIET INTERNATIONALE TRENDS ONLINE COMMUNITY CONTRACTEN SERVICE INLOOP KANTOOR OFFLINE NETWERK 67

68 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusies verschillen tussen leden 68

69 Kenmerken van de nieuwe leden (< 2 jaar lid) Twee derde (67%) van de nieuwe leden komt niet uit de grafische sector, maar uit de sectoren kunst & cultuur, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Gemiddelde leeftijd van nieuwe leden is 45 jaar (gemiddelde leeftijd KIEM-leden is 56 jaar). Nieuwe leden willen vaker actieve rol vervullen bij de bond (3,2% zeker; 35% onder juiste voorwaarden). Van nieuwe leden is 43% vrouw (gemiddelde KIEM-leden 25%). Slechts 15% van de leden vindt FNV KIEM een aansprekende naam, 32% vindt de naam geheel niet aanspreken. 69

70 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusie verschillen tussen leden 70

71 Verschillen tussen leden Je kunt op twee manieren de verschillen in behoeften analyseren: 1. Top down; door het onderscheiden van verschillende groepen en te kijken in hoeverre hun behoeften verschillen 2. Bottom-Up; door m.b.v. statistische analyses te kijken of er clusters van leden bestaan met min of meer dezelfde behoeften en te kijken welke kenmerken deze groepen hebben. In de volgende analyse is gekozen voor een bottom-up analyse. Top down Bottom up 71

72 Er lijken 5 type leden te bestaan 1. De idealist (12,5%); de werknemer, zelfstandige of gepensioneerde die hartstochtelijk gelooft in de idealen van de vakbond. Deze idealist is bijna 60 jaar en waardeert alle producten van de bond; de collectieve onderhandelingen, de individuele diensten, de informatievoorziening en de lobby. 2. De sociale medewerker (25%); de medewerker in vaste dienst in de grafische sector of de kunsten die de cao, de lobby en de politieke idealen belangrijk vindt. 3. De creatieve zelfstandige (15%); de relatief jonge zelfstandige uit de kunsten of de media die vooral goede individuele diensten en informatievoorziening belangrijk vindt samen met een krachtige politieke lobby. 4. De calculerende burger (35%); de medewerker uit de grafische sector en/of gepensioneerde die de lobby onbelangrijk vindt, maar er zit voor de cao en de kwaliteit van individuele diensten en informatievoorziening. 5. De twijfelaar (12,5%); de zelfstandige of medewerker die niet meer goed weet waarom die lid is en de diensten niet hoog heeft zitten. 72

73 Verschillen tussen KIEM leden In deze sectie hebben we gekeken in hoeverre er verschillen bestaan tussen de leden van FNV KIEM: Verschillen o.b.v. groepen Verschillen o.b.v. verwantschap Verschillen o.b.v. leeftijd en geslacht Verschillen tussen bestaande leden en nieuwe leden Verschillen o.b.v. data analyse Conclusie verschillen tussen leden 73

74 Conclusies enquête onder leden (1) In toenemende mate zijn leden zzp-ers die niet uit de grafische sector komen FNV KIEM wordt gekenmerkt door een sterk vergrijzende populatie (60% ouder dan 56 jaar), gedomineerd door mannen (75%) uit de grafische sector met een vaste baan of een pensioen. Leden buiten de grafische sector zijn in meerderheid zzp-er (40%), maar het vaste dienstverband (30%) blijft belangrijk, met name in de media & entertainment Veel zzp-ers zijn zogenaamde hybride ondernemers; 40% heeft ook een andere inkomensbron; vaak een vast dienstverband ernaast Zzp-ers hebben fors lagere inkomsten dan leden met een vast dienstverband, maar ook dan leden met pensioen of uitkering Nieuwe leden (0-2 jaar lid) zijn jonger komen uit de sectoren kunst & cultuur, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening en veel nieuwe leden zijn vrouw ( 43%) 74

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Creatief Ondernemerschaplab Jaarlijkse vragenlijst 215 Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Onderzoek uitgevoerd door Tilburg University: Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn Prof. dr. Arjan van den

Nadere informatie

Hoog opgeleid, laag inkomen

Hoog opgeleid, laag inkomen Hoog opgeleid, laag inkomen De situatie van buitenschoolse kunstdocenten en artistiek begeleiders Henk Vinken en Teunis IJdens Een groot deel van de voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie bestaat

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 samenvatting beschrijving en conclusies van het onderzoek inhoud samenvatting 2 tekst & uitleg 4 resultaten - onderwerpen van sociale

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ DUIDELIJKHEID 4 OMZETCIJFERS FREELANCERS EERSTE KWARTAAL VALLEN TEGEN 5 LICHT HERSTEL

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

4.1 VERENIGINGSPLAN. Samen Sterker Verder

4.1 VERENIGINGSPLAN. Samen Sterker Verder 4.1 VERENIGINGSPLAN Samen Sterker Verder COLOFON Uitgave: FNV Pers in opdracht van FNV Vormgeving en DTP: Studio FNV Fotografie: Liesbeth Dinnissen Fotografie Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Enquête onder NVF leden 2017 Ondernemerschap en marktverwachtingen

Enquête onder NVF leden 2017 Ondernemerschap en marktverwachtingen Enquête onder NVF leden 2017 Ondernemerschap en marktverwachtingen Resultaten Samenvatting: De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) heeft in 2017 een enquête verstuurd aan haar leden. Het

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Prachtige opleidingen met vele uitdagingen en mooie creatieve producten! Een uitdagende baan in de creatieve industrie is er één van creativiteit, doorzettingsvermogen,

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Bestaat de Nederlandse ontwerper over 5 jaar nog wel? 101Designers. Karin Overbeek 09-01- 2015 TELEFOON 06-36023077 EMAIL: INFO@101DESIGNERS.

Bestaat de Nederlandse ontwerper over 5 jaar nog wel? 101Designers. Karin Overbeek 09-01- 2015 TELEFOON 06-36023077 EMAIL: INFO@101DESIGNERS. 101Designers Bestaat de Nederlandse ontwerper over 5 jaar nog wel? Karin Overbeek 09-01- 2015 TELEFOON 06-36023077 EMAIL: INFO@101DESIGNERS.NL WEBSITE WWW.KARINOVERBEEK.NL WWW.101DESIGNERS.NL 2 Inleiding

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Creatieve industrie in Nederland

Creatieve industrie in Nederland 11 0 Creatieve industrie in Nederland Creatieve beroepen Noortje Urlings, Nicole Braams Publicatiedatum CBS-website: 2 maart 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Uitwerking vacatures:

Uitwerking vacatures: Uitwerking vacatures: Vacature 1: A. Het is een jong bedrijf dus het is niet zo groot. B. Het bedrijf zit in de reclamebranche dus het is een mediabedrijf. C. Een sfeervol bedrijf denk ik, er staan dingen

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest De effectiviteit van klantcommunicatie Maart 2016 Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest Opzet Beeld organisatie afgelopen

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Kwartaalmonitor OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexwerkers 5 Flexwerkers zijn in alle regio s in trek 6 Omzet freelancers

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Macrodoelmatigheid Creatieve Opleidingen MBO Noord-Holland 2014-2015 Jos Teunen GOC

Macrodoelmatigheid Creatieve Opleidingen MBO Noord-Holland 2014-2015 Jos Teunen GOC Macrodoelmatigheid Creatieve Opleidingen MBO Noord-Holland 2014-2015 Jos Teunen GOC Werkgelegenheidsontwikkeling In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de werkgelegenheid specifiek voor mbo ers

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie.

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Toon Jansen * New Urban Creatives Almere * 12 maart 2014 Stelling I Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Stelling II Door het beschikbaar stellen van goedkope/betaalbare woon- en

Nadere informatie

Enquête resultaten Effecten Wet DBA. 4 Juli 2017

Enquête resultaten Effecten Wet DBA. 4 Juli 2017 Enquête resultaten Effecten Wet DBA 4 Juli 2017 Samenvatting enquêteresultaten 'Effecten Wet DBA' De NVJ heeft in het voorjaar besloten om een enquete onder haar zelfstandige leden te verspreiden. Het

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Profiel. Vier leden Raad van Advies. 10 maart Opdrachtgever De Kunstenbond

Profiel. Vier leden Raad van Advies. 10 maart Opdrachtgever De Kunstenbond Profiel Vier leden Raad van Advies 10 maart 2017 Opdrachtgever De Kunstenbond Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Actieaanbod: De eerste 6 maanden voor 25 euro. (tot 1 april 2011) Buiten actieperiode: proeflidmaatschap 25 voor de eerste 4 maanden.

Actieaanbod: De eerste 6 maanden voor 25 euro. (tot 1 april 2011) Buiten actieperiode: proeflidmaatschap 25 voor de eerste 4 maanden. FNV Bondgenoten Buiten actieperiode: proeflidmaatschap 25 voor de eerste 4 maanden. De grootste FNV-vakbond. Behartigt de belangen van zo'n 477.000 leden in de sectoren metaal, industrie, vervoer, zakelijke

Nadere informatie

Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen

Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen Vult u deze enquête in voor een school of voor een schoolbestuur? Tot welke sector behoort uw school? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 31 januari 2017 Inleiding Aanleiding: studie

Nadere informatie

Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. 16,3%

Benieuwd naar andere producten en diensten? Vraag naar de binnendienst van GOC. 16,3% in cijfers Inleiding Binnen de creatieve industrie vormt de branche een belangrijke speler. Sterk in ontwikkeling en in staat over grenzen heen te gaan en tot nieuwe uitdagingen te komen. Een interessante

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Let s introduce you to...

Let s introduce you to... Let s introduce you to... The Millennials The Outspoken Millennials zijn mannen en vrouwen van 20 t/m 28 jaar en een subgroep van de Millennials. Afriek richt haar communicatie momenteel op de Conscious

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt

FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk. Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt FNV Vrouwennetwerk 27 mei 2016 ZZP in coöperatie: samen sterk Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Ontwikkelingen op arbeidsmarkt 2. ZZP 3. ZZP in coöperatie

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie