Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, ,8% kwartaal 1, 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode. Economische groei -1,8% kwartaal 2, 2013-1,8% kwartaal 1, 2013"

Transcriptie

1 Randstad Marktbrief september 2013 Item Cijfer Periode Cijfer Voorgaande periode Economische groei -1,8% kwartaal 2, ,8% kwartaal 1, 2013 Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen industrie -38 Juli Juni ,5 Juli ,1 Juni 2013 Inflatie 3,1% Juli ,9% Juni 2013 Werkloosheid* 7,0% Juli ,8% Juni 2013 Banen werknm kwartaal 2, kwartaal 1, 2013 Vacatures openstaand kwartaal 2, kwartaal 1, 2013 Economie en conjunctuur De Nederlandse industrie groeit hard In de maand augustus nam de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie sneller toe dan in bijna tweeënhalf jaar het geval is geweest. De index van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) steeg van 50,8 in juli naar 53,5 in augustus. Als de index boven de 50 staat, duidt dat op groei. Volgens de NEVI kwam de verkoop aan het buitenland uit op het hoogste niveau in 28 maanden. De industrie profiteerde van een groei van de export, maar ook de binnenlandse vraag trok flink aan. Volgens Arjan van Weelen hoogleraar inkooopmanagement aan de TU Eindhoven, ziet het er hoopvol uit, zeker als de inflatie niet verder toeneemt. Volkskrant.nl, 2 september 2013 De werkloosheid in Nederland is nog altijd relatief laag Eurostat laat weten dat de werkloosheid in de Europese Unie (EU) in juli daalde naar een totaal van 26,3 miljoen personen (10,9% van de beroepsbevolking). De Nederlandse werkloosheid (7%) is nog altijd relatief laag, maar groeit inmiddels wel het snelst van alle landen binnen de EU. In

2 landen als Italië en Spanje daalt de werkloosheid. De Telegraaf, 30 augustus 2013 Elke maand vinden werklozen een baan Hoewel de werkloosheid in ons land blijft toenemen, verlaten ook iedere maand mensen de ww omdat ze een baan hebben gevonden. Volgens uitkeringsinstantie UWV wisten tot en met juli van dit jaar mensen werk te vinden vanuit de ww. Dat is een groei van 11% ten opzichte van vorig jaar. Vooral mensen die korter dan een halfjaar in de ww zitten, slagen erin een nieuwe baan te vinden. In de meeste gevallen zijn dat jongeren en hoogopgeleiden. Sinds eind 2012 is het aantal mensen met een ww-uitkering gestegen van naar De Volkskrant, 28 augustus 2013 De Europese economie lijkt zich te herstellen Diverse signalen wijzen erop dat de Europese economie gedurende de tweede helft van het jaar weer zal opveren. In augustus bereikte de economische bedrijvigheid in de eurozone het hoogste niveau in 26 maanden tijd. De gecombineerde inkoopmanagersindex van de industrie en de dienstensector steeg van 50,5 in juli naar 51,7 in augustus. Ook bij deze index wijst een stand boven de 50 punten op economische groei. De aantrekkende economie is vooral te danken aan de groei van de industrie en de dienstensector in Duitsland. Volgens onderzoeksbureau Markit lijkt het derde kwartaal van 2013 het beste te worden sinds ruim twee jaar. Ook de vooruitzichten voor de probleemlanden in de eurozone worden steeds beter. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) ziet met name in de gunstige ontwikkelingen in Italië signalen dat de Europese economie de eerste tekenen van herstel vertoont. Ook de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan noteren weer groeicijfers. In China, Rusland en Brazilië, die geen lid zijn van de Oeso, was in het eerste halfjaar van 2013 sprake van een vertraging van de economische groei. ING waarschuwt wel voor een langzaam en ongelijk herstel van de Europese economie. Bezuinigingen, problemen op de onroerendgoedmarkt en een beperkte kredietverlening zullen de economische groei vertragen. Daarnaast kan de afkoeling van de economie in de opkomende landen de groei van de export afremmen. Het Financieele Dagblad, 9 augustus 2013 Algemeen Dagblad, 20 augustus 2013 We zijn voorzichtig optimistisch De Nederlandse consumenten waren in augustus iets minder somber dan in juli. Toch stellen de meeste Nederlanders grote aankopen liever nog even uit. Dat is niet verwonderlijk, want de koopkracht daalde sinds 1985 niet meer zo sterk als vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor

3 de Statistiek (CBS) steeg de vertrouwensindex desondanks van -38 in juli naar -33 in augustus. De Nederlandse consument was vooral een stuk minder negatief over het economisch klimaat. BNR.nl, 20 augustus De inflatie stijgt in Nederland, maar daalt in de eurozone Volgens het CBS lagen de prijzen in Nederland in juli van dit jaar 3,1% hoger dan een jaar eerder. Daarmee ligt de Nederlandse inflatie hoger dan in alle andere landen binnen de eurozone. In de gezamenlijke eurolanden kwam de inflatie in juli op jaarbasis uit op 1,6%, net als een maand eerder. In augustus daalde de inflatie in de zeventien landen van de eurozone tot 1,3%, volgens een eerste schatting van Eurostat. Alleen de prijzen van diensten stegen sneller dan een maand eerder. AFN/NU.nl, 16 augustus 2013 Novum, 30 augustus 2013 Nederland telt opnieuw meer werklozen In Nederland zat in juli van dit jaar 8,7% van de beroepsbevolking zonder werk. Het CBS telde in totaal werklozen, meer dan een maand eerder. De werkloosheid is sneller gestegen dan in de voorgaande drie maanden. Van de 25- tot 44-jarigen in ons land is 7,9% werkloos, terwijl 7,5% van de 45-plussers zonder baan zit. De jeugdwerkloosheid was in juli opgelopen tot 17%. De werkloosheid neemt nu al twee jaar lang zonder onderbreking toe. Gemiddeld kwamen er sinds juli 2011 iedere maand werklozen bij. In reactie op de nieuwe cijfers heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat het kabinet op Prinsjesdag een investeringspakket zal presenteren om de oplopende werkloosheid te bestrijden. Asscher maakte al eerder 600 miljoen euro vrij voor banenplannen van de verschillende economische sectoren. Hij hoopt de eerste plannen binnenkort te ontvangen. ANP, 14 augustus 2013 Flexmarkt, 14 augustus 2013 In de eurolanden is de recessie voorbij De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3% gegroeid. Daarmee hebben we volgens Eurostat een recessie achter de rug die de langste was sinds de invoering van de gemeenschappelijke munt. Zes kwartalen achtereen liep de euro-economie terug, in het eerste kwartaal van dit jaar nog met 0,3%. De groeicijfers van het tweede kwartaal van 2013 overtreffen de verwachtingen van de meeste economen en analisten. Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) en eurocommissaris Olli Rehn kan deze zomer een keerpunt zijn

4 voor de Europese economie. Rehn pleitte opnieuw voor een beleid van stabiliteit en structurele hervormingen om groei en werkgelegenheid te creëren. NU.nl, 14 augustus 2013 In Nederland zijn steeds minder vacatures In het tweede kwartaal van 2013 daalde het aantal beschikbare vacatures in ons land tot het laagste niveau in tien jaar. Het CBS maakte bekend dat er eind juni vacatures waren. Aan het eind van het eerste kwartaal waren dat er nog De afname van het aantal vacatures komt volledig voor rekening van het bedrijfsleven. Vooral in de commerciële dienstverlening is beduidend minder werk te vinden. Bij de overheid nam het aantal vacatures iets toe. P&OActueel, 14 augustus 2013 Nederland wordt als productieland weer aantrekkelijker Jarenlang brachten Nederlandse bedrijven hun productie onder in lagelonenlanden. Doordat de personeels- en transportkosten in Azië en Oost-Europa de laatste tijd stijgen, wordt het nu weer interessant om te denken aan reshoring: het terughalen van de productie naar Europa. Deze ontwikkeling kan in West-Europese landen een belangrijke impuls betekenen voor de arbeidsmarkt. In Nederland hebben onder meer Philips, afvalbedrijf Sort en metaalbedrijf Ferro- Fix hun productie gedeeltelijk teruggehaald naar Nederland. Het Financieele Dagblad, 5 augustus 2013 De Spaanse arbeidsmarkt is aan de beterende hand In juli daalde het aantal geregistreerde werklozen in Spanje met 1,4%. Het is gebruikelijk dat de werkloosheid tijdens het toeristenseizoen afneemt, maar volgens het ministerie van Arbeid is de daling deze zomer aanzienlijk sterker dan in voorgaande jaren. Over het eerste halfjaar liep het aantal werklozen in Spanje met bijna terug. Ondanks de daling heeft Spanje nog altijd een uitzonderlijk hoge werkloosheid; ruim 26% van de beroepsbevolking zit zonder werk. ANP, 2 augustus 2013

5 Marktontwikkelingen Werkgevers hebben meer belangstelling voor diploma s Werkgevers maken steeds vaker gebruik van het speciale register voor diploma s. In het register zijn ruim 4 miljoen diploma s opgeslagen van diverse scholen en universiteiten. Cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten zien dat sinds november vorig jaar diploma s zijn bekeken. Werkgevers kunnen overigens niet zelf in het register kijken. Ze moeten sollicitanten vragen om een registerbewijs van hun diploma. Het register gaat nu terug tot 1996, maar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil nog verder teruggaan in de tijd. Metro, 20 augustus 2013 Relatief veel Nederlanders hebben een tweede baan Vergeleken met hun Amerikaanse collega s en met andere Europeanen hebben Nederlandse werknemers relatief vaak een tweede baan. In 2011 had ruim 7% van de Nederlandse beroepsbevolking twee of meer banen, in 2012 was dat 8,5%. Dat percentage ligt alleen in Scandinavische landen hoger. In Duitsland en België heeft 4% van de werknemers meer dan één baan. In Nederland gaat het in bijna de helft van de gevallen om de combinatie van een baan in loondienst met zelfstandig ondernemerschap. Onder jongeren heeft 12,3% van de werknemers twee of meer banen. Hoger opgeleiden die een extra baan hebben, kiezen daar meestal niet voor om het gezinsinkomen te verhogen, maar omdat ze er plezier aan beleven. Economisch Statistische Berichten, 16 augustus 2013 Een stage is steeds vaker gratis Steeds meer jongeren zijn bereid hun stage gratis te doen om zo de kans te vergroten uiteindelijk een betaalde baan te vinden. Volgens Stageplaza krijgt inmiddels ruim 18% van de hbo-stagiairs en 16% van de wo-stagiairs geen vergoeding. Een kwart van de ondervraagde bedrijven is ook niet van plan stagiairs te betalen. Vakbonden FNV Jong en CNV Jongeren maken zich zorgen over de ontwikkeling. Volgens de bonden zien veel jongeren de onbetaalde stage als een laatste reddingsboei en vormen ze daardoor een makkelijke prooi voor werkgevers die op zoek zijn naar goedkope arbeidskrachten. ANP, 15 augustus 2013 Een vast contract komt niet dichterbij door het sociaal akkoord Volgens vakbond FNV biedt het sociaal akkoord werknemers geen houvast bij het krijgen van een vast contract. Het akkoord zou de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt moeten toeroepen,

6 maar volgens deskundigen zal het tegenovergestelde gebeuren. Een van de maatregelen in het akkoord is een maximum van twee keer een jaarcontract (in plaats van maximaal drie keer) voordat een werknemer een vast contract krijgt. Vakcentrale FNV denkt dat het risico groot is dat veel werknemers nu niet meer na drie jaar op straat komen te staan, maar al na twee jaar. Als gevolg van de crisis zijn werkgevers terughoudend met het aanbieden van een vast contract. De FNV was dit voorjaar overigens een van de opstellers van het sociaal akkoord. De Telegraaf, 14 augustus 2013 Gemeenten helpen bijstandsgerechtigden aan het werk via aanbestedingen Steeds vaker eisen gemeenten in aanbestedingen dat de aanbieder bij het project of werk (ook) mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt inzet. Het is een van de manieren waarop gemeenten reageren op de krappere budgetten voor re-integratie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, FNV Bouw en Divosa (de vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten) bevestigen dat het aanbesteden met social return toeneemt. De Telegraaf, 7 augustus 2013 Meer of minder stress door de vakantie? De meeste mensen gaan op vakantie om de stress even te ontlopen, maar er zijn ook werknemers die juist stress krijgen van vakantie. Vooral in de weken die voorafgaan aan de vakantie, lopen de spanningen vaak hoog op. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en NHTV Breda blijkt dat werkstress vóór de vakantie een negatief effect heeft op de gezondheid. Echte workaholics lopen daardoor het risico in de vakantie ziek te worden. Bij 3% van de vakantiegangers komt dat voor. Meestal is de oorzaak een te abrupte overgang van druk aan het werk naar niets doen in de vakantie. De weerstand neemt dan af, waardoor bijvoorbeeld infecties kunnen toeslaan. De Volkskrant, 6 augustus 2013 Bijna een half miljoen werknemers kregen vorig jaar een arbeidsongeval In 2012 liepen werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een bedrijfsgerelateerd ongeval. Dat is 7% van alle werknemers, een aandeel dat al sinds 2005 min of meer stabiel is. De meeste ongelukken gebeuren in de horeca en in de bouw. Volgens het CBS verzuimde de helft van de werknemers die bij een arbeidsongeval betrokken waren één dag of langer. Bij één op de drie duurde het verzuim vier dagen of langer. In bijna 70% van de gevallen was er alleen sprake van lichamelijk letsel. Geestelijke schade, bijvoorbeeld als gevolg van bedreiging of agressief gedrag, deed zich in ruim 20% van de gevallen voor. Bijna 10% van de

7 arbeidsongevallen leidde tot lichamelijk én geestelijk letsel. Mannen zijn relatief vaak betrokken bij een arbeidsongeval met lichamelijk letsel, vrouwen lopen naar verhouding vaker geestelijke schade op. Dat hangt onder meer samen met het feit dat in de bouw overwegend mannen werken, terwijl vrouwen oververtegenwoordigd zijn in zorg en onderwijs. RTLnieuws, 5 augustus 2013 Een vacature voor een vrijwilliger Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zette een vacature online voor een persvoorlichter op vrijwillige basis. Het leverde de organisatie nogal wat negatieve reacties op. Het WNF biedt geen vrijwilligerswerk aan, maar een onbetaalde baan, zo luidde de kritiek. Het WNF gaf als reactie dat de organisatie te maken heeft met een hoge werkdruk, maar dat er geen budget is voor een betaalde baan. Arbeidseconoom Ronald Dekker van de Universiteit van Tilburg is niet verbaasd over de werkwijze van het WNF. Hij vindt dat dergelijke vacatures voor vrijwilligers passen bij de huidige arbeidsmarkt; het aanbod is nu eenmaal groter dan de vraag. In de communicatiesector en de creatieve sector zijn functies als vrijwilliger of stagiaire niet ongewoon, volgens Dekker. NOS.nl, 1 augustus 2013 De Telegraaf, 2 augustus 2013 We gaan niet harder werken door de crisis Drie van de vier werknemers ziet in de crisis geen reden om harder te werken of s avonds overwerk te doen. Een enquête van onderzoeksbureau Motivaction naar de Nederlandse arbeidsmoraal laat zien dat vooral jongeren tot 25 jaar en ouderen boven 45 jaar zich niet of nauwelijks geroepen voelen om in tijden van crisis een andere houding aan te nemen tegenover hun werkgever. Volgens Motivaction speelt de opvoeding daarbij een belangrijke rol; jongeren hebben vaak gehoord dat ze uniek en bijzonder zijn. Veel jongere werknemers hebben volgens Motivaction het idee dat zij alles kunnen bepalen, maar die tijd lijkt voorbij. Bij ouderen is een gebrek aan motivatie meestal het gevolg van teleurstelling, onvrede en frustratie. NU.nl, 2 augustus 2013

8 Beroepsbevolking Het kabinet richt het vizier op de fiscale voordelen van de zzp er Als het aan het kabinet ligt, worden de fiscale voordelen van zo n zzp ers behoorlijk inpgeperkt. De maatregel moet de overheid vanaf 2015 jaarlijks zo n 500 miljoen euro opleveren. Het inperken van de voordelen lijkt vooral zzp ers met een bescheiden inkomen te raken en ligt daarom nu al onder vuur. Volgens ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen zullen diverse zzp ers in de bijstand terechtkomen. Sommige economen zetten vraagtekens bij de kabinetsplannen, omdat die het functioneren van de arbeidsmarkt niet zullen verbeteren. Als het zelfstandigenbestaan te weinig oplevert, zullen veel zzp ers het voor gezien houden en een baan gaan zoeken. De commissie-van Dijkhuizen, die het kabinet adviseert over de hervorming van het belastingstelsel, reageerde positiever. De commissie vindt dat het fiscale voordeel van zzp ers te ver is doorgeslagen. Zzp ers kunnen onder meer gebruik maken van zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, aftrek van pensioenvoorziening in eigen beheer en aftrek voor speur- en ontwikkelingskosten. Elsevier, 17 augustus 2013 Meer en meer 55-plussers zijn aan het werk De afgelopen twintig jaar is het aantal werkende 55-plussers meer dan verdubbeld. De komende jaren zullen steeds meer 55-plussers blijven werken. De financiële prikkels van de overheid en het hogere opleidingsniveau van oudere werknemers zijn de belangrijkste oorzaken van de groeiende arbeidsparticipatie van ouderen. Aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw werkte nog 56% van de ouderen. Begin jaren negentig was dat teruggelopen tot 25%. Het aandeel werkende ouderen is nu, met 53%, weer bijna terug op het niveau van ruim 40 jaar geleden. Uitkeringsinstantie UWV denkt dat de arbeidsparticipatie de komende jaren zal doorgroeien naar 60%. ANP, 16 augustus 2013 Subsidie voor bedrijven die langdurig werkloze jongeren in dienst nemen Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het aantrekkelijker maken om langdurig werkloze jongeren in dienst te nemen. Werkgevers die een uitgetreden oudere werknemer vervangen door een langdurig werkloze jongere komen in aanmerking voor een subsidie. De minister trekt voor deze variant op de vut-regeling 5 miljoen euro uit. Daarnaast komt 2 miljoen euro beschikbaar als subsidie voor het opleiden van personeel. Het Financieele Dagblad, 15 augustus 2013

9 Zwangere werknemers kennen hun rechten niet Veel zwangere werknemers zijn niet goed op de hoogte van hun rechten. Arbodienst ArboVitale krijgt jaarlijks ziekmeldingen van zwangere medewerkers. Vaak speelt daarbij een rol dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de arbeidsomstandigheden af te stemmen op de zwangere medewerker. De werkgever is wettelijk verplicht het werk, de werkplek en de werkmiddelen waar nodig aan te passen. Ook als de werknemer na de bevalling weer aan het werk gaat, moet de werkgever maatregelen treffen. Zo moeten moeders totdat de baby negen maanden oud is, de gelegenheid krijgen om onder werktijd borstvoeding te geven of te kolven. Daarvoor mag het werk zo vaak als dat nodig is onderbroken worden. De sessies mogen tot maximaal 25% van de werktijd in beslag nemen. Arbo Magazine, augustus 2013 Het sociaal akkoord zorgt voor cao-afspraken over Wajongers Sinds het sociaal akkoord in april werd gesloten door kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties, zijn in 31% van de nieuwe cao s afspraken te vinden over arbeidsongeschikte jongeren (Wajongers). Vóór het sociaal akkoord was dat bij 20% van de cao s het geval. Het gaat vooral om afspraken over arbeidsplaatsen die bedrijven de komende jaren beschikbaar stellen voor Wajongers. Werkgeversvereniging AWVN denkt dat het aantal afspraken over Wajongers, oudere werklozen en andere groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de komende maanden zal toenemen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende dertien jaar extra banen creëeren voor mensen die door een arbeidsbeperking niet zelfstandig een wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De overheid heeft zich verplicht om daarnaast nog eens extra banen voor deze groep te realiseren. NU.nl, 5 augustus 2013

10 Branche-informatie Bouw Een kwart van de bouwvakkers is verdwenen Sinds de economische crisis begon, is 25% van de werknemers in de bouw niet meer in de sector actief. Het gaat voor een deel om werknemers die zijn ontslagen en voor een deel om bouwvakkers die met (vervroegd) pensioen zijn gegaan en niet vervangen door een jongere werknemer. Volgens cijfers van het pensioenfonds voor de bouw, Bpf Bouw, liep de sector vooral vorig jaar snel leeg. In een jaar tijd verlieten ruim werknemers (9% van het totaal) de sector. Cobouw, 8 augustus 2013 Onderwijs Een akkoord voor het onderwijs Staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben een principeakkoord gesloten met de werknemers en werkgevers, verenigd in de Stichting van het Onderwijs. Volgens het akkoord biedt de sector volgend jaar plaats aan extra jonge leraren en komt er tijd en geld voor nascholing en een verlaging van de administratieve werkdruk. Volgens de eerste berichten is ook de nullijn van tafel, waardoor er weer ruimte zou zijn voor salarisverhogingen. nrc.nl, 2 september 2013 na een werkloosheidsgolf in de zomer Het Nederlandse onderwijs kreeg deze zomer te maken met een werkloosheidsgolf. Uitkeringsinstantie UWV meldt dat in de maand juli niet minder dan werknemers uit het onderwijs een ww-uitkering aanvroegen. Dat is een stijging van 30% ten opzichte van juli Vooral veel jongeren in het onderwijs zijn deze zomer werkloos geworden. Zij komen moeilijker aan een (nieuwe) baan doordat het aantal leerlingen afneemt en oudere leraren langer doorwerken. Jonge leraren werken vaak op een tijdelijk contract en raken daardoor relatief snel hun baan weer kwijt. Het UWV is bang dat veel jonge docenten de sector nu de rug toekeren en niet meer terugkomen.

11 De Volkskrant, 16 augustus 2013 Overheid Minder flexkrachten bij de Rijksoverheid Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de Rijksoverheid in 2012 minder flexkrachten ingezet. In totaal gaven de elf ministeries vorig jaar 597 miljoen euro uit aan flexwerk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was de grootste klant van de uitzendsector. Het departement betaalde ruim 140 miljoen euro aan tijdelijke arbeidskrachten. Flexmarkt, juli/augustus 2013 Techniek Rotterdam zoekt technici De regio Rotterdam zit te springen om hoger opgeleide technici. In het tweede kwartaal lag de vraag naar deze groep 59% hoger dan een jaar eerder. In heel Nederland steeg de vraag met 23%. De analyse Trends en ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt eerste helft 2013 van Yacht laat zien dat de vraag naar technici in de Maasstad over de hele linie toeneemt. Er is een groeiende behoefte aan designers, engineers, elektrotechnici, werktuigbouwkundigen en chemische technologen. Volgens Yacht stijgt de vraag naar hoogopgeleide technici in de regio Rotterdam al drie jaar, maar sinds eind vorig jaar in een hoger tempo. De kloof tussen vraag en aanbod groeit, vooral omdat technici niet snel van baan veranderen. Volgens onderzoek van Yacht zoekt niet meer dan 4% van de hoogopgeleide technici actief naar een andere baan. Flexmarkt, 14 augustus 2013 Zorg Het ziekteverzuim was niet eerder zo laag Het ziekteverzuim in de zorgsector bereikte in het tweede kwartaal van 2013 in drie van de vier grote zorgbranches een laagterecord. Het gemiddelde verzuim in de sector kwam uit op 5,1%. Volgens verzuimnetwerk Vernet komt dit deels door de economische crisis, maar de organisatie denkt dat daarnaast veel werkgevers in hun HR-beleid meer aandacht hebben voor preventie, (duurzame) inzetbaarheid en snelle re-integratie. Ook de Inspectie SZW ziet verbeteringen, maar is nog niet tevreden. Uit een rapport van de Inspectie blijkt dat in de periode de

12 meeste gevallen van arbeidsgerelateerd ziekteverzuim in de zorg veroorzaakt werden door psychosociale arbeidsbelasting. P&OActueel, 1 augustus 2013

13 Uitzendbranche Het kabinet wil de verbeteringen voor flexwerkers sneller invoeren In het sociaal akkoord heeft het kabinet dit voorjaar met werkgevers en werknemers afspraken gemaakt die de positie van flexwerkers moeten versterken. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt nu voor om die maatregelen een jaar eerder in te voeren. Zo moeten flexwerkers al na 2015 sneller in aanmerking komen voor een vast contract. Nu ontstaat dat recht op een vast contract pas na drie jaar, straks moet een flexwerker al na twee jaar in vaste dienst komen. Ook het ontslagrecht wordt aangepast. Alle werknemers, dus ook de flexwerkers, krijgen na een dienstverband van twee jaar of langer recht op een vergoeding voor omscholing naar ander werk. ANP, 2 september 2013 Randstad gaat in vijf weken tijd jongeren aan het werk helpen Uitzendorganisatie Randstad heeft een overeenkomst getekend met Mirjam Sterk, ambassadeur jeugdwerkloosheid, waarin staat dat de betrokkenen binnen vijf weken jongeren aan een baan gaan helpen. In Nederland zit momenteel 17% van de beroepsbevolking die jonger is dan 25 jaar zonder werk. Anders gezegd: jongeren zijn op zoek naar een baan. Algemeen directeur van Randstad, Chris Heutink, zei in een radiointerview dat het probleem al is opgelost als iedere werkgever in Nederland één jeugdwerkloze aan een baan helpt. Randstad heeft nu in de overeenkomst met Mirjam Sterk vastgelegd dat het zich gaat inzetten om duizenden jongeren aan het werk te krijgen. Volgens Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt van Randstad, is dat een belangrijke stap: We zien dat jongeren vooral geholpen moeten worden aan een eerste baan. Vervolgens vinden ze hun weg zelf vaak wel. ANP, 28 augustus 2013 Foute uitzendbureaus worden succesvol aangepakt De controles binnen de uitzendbranche, uitgevoerd door de Inspectie SZW, de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV, zijn succesvol. Tot nu toe zijn 55 bestuursrechtelijke onderzoeken gestart en daarbij zijn 84 uitzendbureaus en 174 inleners betrokken. In totaal is er al voor 3,3 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Ieder jaar worden veel werknemers het slachtoffer van uitbuiting, illegale tewerkstelling en onderbetaling. Zij worden ingehuurd door illegale tussenpersonen en bedrijven die zichzelf uitzendbureau noemen. Deze bedrijven ontduiken bovendien vaak belastingen en premies. Het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) neemt de hele keten in de uitzendsector onder de loep. Rijksoverheid, 20 augustus 2013

14 De uitzendmarkt levert opnieuw in In de zevende periode (week 25 tot en met 28) van 2013 daalde de uitzendactiviteit in Nederland opnieuw. Het totale aantal uitzenduren liep met 5% terug, de omzet met 2%. Uitzendkoepel ABU laat weten dat de sterkste daling opnieuw voor rekening kwam van de medische sector: 35% minder uren, 30% minder omzet. De administratieve sector zag het aantal uitzenduren met 4% teruglopen. In de industrie daalde het aantal uitzenduren met 4% en de omzet met 1%. De technische sector moest het doen met 7% minder uren en een omzetdaling van 5%. Flexmarkt, 6 augustus 2013 Uitzenders hebben bedenkingen bij diverse cao s Uitzendkoepels ABU en NBBU hebben bedenkingen geuit over cao s waarin bepalingen staan die de inzet van uitzendkrachten moeten beperken. Zo stelt de cao Particuliere Beveiliging dat bedrijven maximaal 20% van het vaste personeelsbestand aan uitzendkrachten en payrollkrachten in dienst mogen hebben. Bij het verzoek om deze cao algemeen verbindend te laten verklaren, hebben ABU en NBBU aangegeven dat het beperken van de inzet van uitzendkrachten in strijd is met de Europese Uitzendrichtlijn. De cao-partijen hebben daarop de betreffende bepaling niet meegenomen in het verzoek tot algemeen verbindendverklaring. De bepaling staat nog wel in de cao, maar is alleen van toepassing voor werkgevers die aangesloten zijn bij de werkgeversvereniging. Volgens de ABU is ongeveer hetzelfde gebeurd bij de cao s voor de schoonmaakbranche en de zuivelindustrie. Flexmarkt, 31 juli 2013

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het?

Inleiding. Hoofdstuk 1: intro het gaat goed, het gaat slecht maar wat is het? Havo Economie 2008-2009 Inleiding In de komende hoofdstukken gaan we in op het verschijnsel conjunctuur (de economische situatie en de verandering daarin). Dit sluit aan bij de vorige module, want dat

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Zaken Doen oktober 2007

Zaken Doen oktober 2007 Zaken Doen oktober 2007 Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur Ondernemers hebben er lol in! Bron: Postbank, Het Financieele Dagblad, CBS Meer dan 90% van de ondernemers

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

visie op bouw en vastgoed

visie op bouw en vastgoed visie op bouw en vastgoed sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op bouw en vastgoed 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties

visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties Sectorupdate 2012 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie Visie op onderwijs, zorg en woningcorporaties 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie