WINKEL Voegt waarde toe: Vergroten van kans op werk met professionele kleding, advies en stimuleren zelfvertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINKEL Voegt waarde toe: Vergroten van kans op werk met professionele kleding, advies en stimuleren zelfvertrouwen"

Transcriptie

1 Strategisch plan DFS Amsterdam Kader DfS WW De missie van Dress for Success WW is bevorderen van de economische onafhankelijkheid door mensen met een minimum inkomen geschikte kleding te geven als ze gaan solliciteren en hen te ondersteunen bij het krijgen en behouden van werk. 1. Doelstelling DfS Amsterdam De stichting Dress for Success Amsterdam wil haar positie in Amsterdam versterken en de continuïteit van de organisatie verduurzamen. De komende jaren wil Dress een groter marktbereik en omzetgroei realiseren, gerelateerd aan de bestaande diensten, nieuwe diensten aanbieden en de organisatie verder professionaliseren. Dress for Success werkt vanuit een locatie in Amsterdam Nieuw West. Vraagstuk bij het realiseren van de doelstelling is de positionering van DfS Amsterdam in de markt van Groot-Amsterdam. Uitgangspunt daarbij is het begrip waardecreatie M.a.w. Welke waarde creëert DfS voor de klanten en voor de leveranciers van kleding Welke partijen willen en kunnen de waardecreatie van DfS Amsterdam financieren/ bijdragen aan. Wat is hun inleg of inbreng. Welke waarde kan het merk Dress for Success daar tegenover stellen 2. Positionering in de markt Dress for Success Amsterdam is een maatschappelijk geëngageerd bedrijf op het terrein van kleding 1 en arbeidsmarktparticipatie. DfS Amsterdam positioneert zich als een A- merk en maakt deel uit van een nationaal en internationaal. Dress for Success verbindt leveranciers van kleding en werkzoekenden. Met geschikte, professionele kleding verbetert Dress for Success de performance van de sollicitant. De kans op participatie op de arbeidsmarkt wordt daarmee vergroot. De kleding is om niet beschikbaar. De winkel vormt de fysieke schakel in de waardecreatie voor de leveranciers van kwaliteitskleding en de individuele klant Kleding kwaliteit WINKEL Voegt waarde toe: Vergroten van kans op werk met professionele kleding, advies en stimuleren zelfvertrouwen Klanten professioneel gekleed 3. Stakeholders in de markt van DfS-Amsterdam Verschillende partijen vanuit de lokale overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, goede doelen organisaties en particulieren spelen een rol in de aanpak van de problematiek m.b.t. arbeidsmarktparticipatie van mensen met een laag inkomen. Binnen de stakeholders van DfS Amsterdam kan onderscheid worden gemaakt in: leveranciers, afnemers, financiers met een verschillende inleg of inbreng. 1 Kleding + accessoires, schoenen en tassen

2 Leveranciers Afnemers klanten Financiers van euro s, uren en middelen Kleding - Modebedrijven - Particulieren (individueel) - Bedrijfsinzamelingen Klanten (via verwijzers) - DWI - UWV - Intermediaire organisaties (bemiddeling, uitzenden, ZZP organisaties) - Maatschappelijke organisaties - Opleidingsorganisaties Klanten (direct) - DWI - UWV - Intermediaire organisaties - Opleidingsorganisaties - Werkgevers (publiek en privaat) Financiers van euro s - Overheid - Bedrijven - Fondsen - Sponsoren Financiers van expertise (in uren) en middelen - Expertise t.b.v. ontwikkeling en uitvoering markt, product en organisatie - Inventaris of andere goederen Combinaties - Euro s, uren en middelen 4. Stakeholders in beeld Leveranciers klanten Werkge vers UWV Maatsc h.org DWI Opleidi ngsorg. Interme diairs Particulier en Mode bedrijven Bedrijven Kleding (goedere n) WINKEL Voegt waarde toe: Vergroten van kans op werk met professionele kleding, advies en stimuleren zelfvertrouwen Klanten (eind gebruiker) Intermediaire organisaties. DWI Opleidingsorganisaties. Werkgevers Fondsen Overheid Bedrijven Overig Financiers

3 5. Waarde die Dress creëert voor stakeholders Leveranciers Voor leveranciers van kleding zorgt DfS-A voor de juiste connotatie van een A-merk in combinatie met het goede doel Voor leveranciers van klanten draagt DfS Amsterdam bij aan het realiseren van hun kernfunctie (activeren, re-integreren en bemiddelen naar betaald werk, vrijwillig werk of stage). Afnemers Voor afnemers van klanten met een uitkering zorgt DfS Amsterdam voor schadelastbeperking (uitstroom uit de uitkering) en vergroot DfS-A successcore voor arbeidsmarktparticipatie en helpt DFS mee aan de bestrijding van de armoede. Voor bemiddelingsbureaus en werkgevers levert DfS-A een bijdrage aan de (financiële) succesfactor voor het selecteren resp. bemiddelen van kansrijke werkzoekenden. Financiers Financiers hebben als kenmerk dat ze op grond van eigen maatschappelijke - doelen een financiële bijdrage, soms in combinatie met een fysieke bijdrage, willen leveren aan de doelen en het voortbestaan van Dress for Success. 6. Klanten (eindgebruikers) Mensen met een laag inkomen (uit uitkering, werk of studiefinanciering, of anderszins). - Mensen met een uitkering uit WWB, WWV, WWNV - Mensen met een (kleine) betaalde baan - Mensen met een inkomen uit studiefinanciering - Mensen zonder inkomen (NUG) - Mensen die als zelfstandige werken (ZZP-ers) 7. Concurrentie Het concept van Dress for Succes kent geen concurrentie. Wel neemt het aantal maatschappelijke initiatieven toe als gevolg van toename van armoede, zoals tweedehands kledingwinkels, kringloopwinkels en ruildiensten

4 8. Profiel Kernfunctie DfS kleedt mensen die een minimum inkomen hebben en die op weg zijn naar werk en die zich - goed gekleed willen voorbereiden op het verwerven van een betaalde baan, een onbetaalde baan of een opdracht - gerichter/beter willen oriënteren of voorbereiden bij hun zoektocht naar (andere) een plek op de arbeidsmarkt. Kernactiviteit Klanten passend representatieve gratis - kleden 2, en hen zodanig begeleiden dat zij zich met meer zelfvertrouwen voorbereiden op een presentatie of sollicitatie. Kerncompetentie - Op professionele wijze een unieke en kwalitatief hoogwaardige verbinding creëren tussen de individuele persoon, de representatieve kleding en het sollicitatiegesprek - In interactie met stakeholders innovatieve activiteiten verbinden aan de kernactiviteit en waardecreatie voor de stakeholder. Diensten De diensten van DfS richten zich op het vakkundig en representatief het kleden en begeleiden van de klant weg naar werk De diensten worden geleverd in de winkel of op locatie van de verwijzers of opdrachtgevers en bestaan uit: - Kleedsessies per individuele klant die een uitnodiging hebben voor een sollicitatiegesprek - Workshops/bijeenkomsten voor groepen klanten die voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Nieuwe diensten worden ontwikkeld in samenwerking met stakeholders Het succes van Dress De eerste indruk telt: elke klant die representatief gekleed en met meer zelfvertrouwen een stap zet op weg naar werk 2 Kleding + accessoires, schoenen en tassen

5 9. Doelen 9.1 Markt Groei Dress for Succes wil in een groei in inkomsten en in aantal klanten realiseren. Het doel voor 2013 is 750 geregistreerde klanten/kleedsessies en een inkomen van ca Dit is een groei van 40% t.o.v In 2014, 850 klanten/kleedsessies en een inkomen van euro (6,5% groei) en in klanten/kleedsessies en een inkomen van euro (7,5% groei) Tabel 1 Doelen naar marktsegment Overheid Maatschappelijke org Fondsen Bedrijven Overig (eigen inkomsten) Totaal Tabel 2 Doelen aantal klanten periode Aantal klanten Totaal DWI UWV Maatschappelijke organisaties Bemiddelingsorganisaties ZZP-ers / organisaties Marketing en communicatie DfS Amsterdam is gepositioneerd als een A-winkel die een toegevoegde waarde creëert - voor mensen met een minimum inkomen die op zoek zijn naar werk - voor stakeholders die willen bijdragen aan het versterken van de economische positie van deze mensen Doelen doelgroepen DfS Amsterdam wil vanaf 2013 het marktaandeel van de bestaande doelgroepen vergroten en een marktaandeel onder nieuwe doelgroepen verwerven: zzp-ers 3 en jongeren vanaf 21 jaar. De naamsbekendheid van DfS is daarbij van groot belang. Het imago van tweedehands kleding voor mensen met weinig geld veranderen in een nieuw imago op basis van: nieuwe kleding, gedoneerd door modeketens, gratis aanbod!. I Doelen stakeholders Doel genereren euro s, kleding, klanten en expertise door bekendheid en positief imago van het merk DfS Amsterdam te vergroten. We ruilen schaarste, tekort en zingeving. Dit vraagt om een interactieve benadering bij het vinden en binden van stakeholders. Voor DfS Amsterdam is vinden en binden van stakeholders maatwerk op basis van een gelijk gelijk relatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in directe, indirecte en intermediaire relaties. 3 Zie marktonderzoek USG d.d.

6 Communicatie Een goede marketing en communicatie een belangrijke ondersteuning zijn bij het behalen van doelstellingen. DfS kan via de nieuwe website snel communiceren. Storytelling via social media creëert directe betrokkenheid bij nieuwe ( en bestaande) groepen. Onderhoud van de relaties met bestaande stakeholders en acquisitie van nieuwe stakeholders (door algemeen manager en bestuur) is van essentieel belang voor de continuïteit van de organisatie. DfS Amsterdam werkt langdurig en nauw samen met hun partners. Relaties worden gebouwd op basis van vertrouwen, zorgvuldigheid en respect voor elkaars waarden. Jaarlijks organiseert DfS Amsterdam een stakeholdersbijeenkomst. 9.2 Product/diensten In navolging van DfS WW ontwikkelt DfS Amsterdam samen met stakeholders nieuwe diensten ter ondersteuning van onze doelgroep om werk te vinden én te houden. Accenture, Ymere, de Delta Lloyd Foundation, DWI en UWV zijn naast leverancier en afnemer, de betrokken partners bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. In 2013 is er een pilot met coaching the First 90 days, voor klanten die een baan hebben gevonden. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan andere nieuwe diensten. In 2014 zal op basis van de piloot en de inventarisatie verdere ontwikkeling en implementatie plaatsvinden. 9.3 Organisatie DfS Amsterdam Parallel aan de groei van de inkomsten en aantal klanten is de ontwikkeling van de organisatie i.v.m. continuïteit van de organisatie noodzakelijk. Zowel kwantitatief als kwalitatief. De winkel is het hart van de organisatie. Investeren in stroomlijnen van de front office en uitbreiden en professionaliseren van een backoffice zijn noodzakelijk. Ook de inrichting van de organisatie m.b.t. de structuur en taak- en verantwoordelijkheidsgebieden vraagt om een aanpassing aan de groei doelstellingen van 600 (in 2012) naar 1000 klanten in Dit betreft zowel bestuur, als management en winkel- en expertisevrijwilligers. We managen onze organisatie als een bedrijf en besturen het als een familie Of anders gezegd: DfS Amsterdam werkt informeel binnen formele kaders DfS Nederland DfS Amsterdam is lid van de landelijke vereniging DfS Nederland. DfS Amsterdam werkt samen met collega vestigingen, en coördineert landelijke kledingdonaties/acties, zoals Claudia Sträter en KPMG> De donaties van Stills, Kyra&Co, NoaNoa, Expresso worden door DfS A verdeeld. Daarnaast stelt DfS A haar expertise en ervaring beschikbaar tbv andere, en nieuwe DfS vestigingen. DfS World Wide DfS WW verleent als moederorganisatie de licentie aan DfS Amsterdam. DfS Amsterdam maakt actief gebruik van beleid, organisatie en services van DfS Worldwide. Een maal per jaar bezoekt DfS A de WW Conference, waar kennis en ervaring worden doorgegeven en uitgewisseld.

7

Verenigingsplan Dress for Success Op weg naar een duurzame toekomst

Verenigingsplan Dress for Success Op weg naar een duurzame toekomst Verenigingsplan Dress for Success Op weg naar een duurzame toekomst Documentgegevens Datum Versie Status 25 mei 2013 Ter goedkeuring aan de leden van de Vereniging Dress for Success Nederland Dress for

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Door de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek. Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen Peter Donker van Heel, Jena de Wit Arbeidsbemiddeling Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Zelfredzaam, duurzaam

Zelfredzaam, duurzaam Zelfredzaam, duurzaam Marc Vooges/Bas Holvast 29 Augustus 2014 Visie De visie van SYMPANY heeft drie pijlers. SYMPANY werkt aan een betere toekomst voor mens en aarde, iedere dag. De duurzame verwerking

Nadere informatie

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat

Nadere informatie

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Communicatieplan 2008-2011 van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding Juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kern van advies en aanbevelingen 3 1. Basis voor de communicatie 5 2. De algemene communicatiedoelstelling

Nadere informatie