Inhoudelijk jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk jaarverslag"

Transcriptie

1 Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten, overlegtafels, netwerkbijeenkomsten, enz. Naast deze bijeenkomsten voorzag Transvorm de bij haar aangesloten organisaties van diverse producten en diensten. Een volledig en uitputtend overzicht schiet haar doel voorbij maar graag geven we een beknopt puntsgewijs overzicht van de belangrijkste activiteiten van Aangesloten organisaties Eind 2014 zijn 162 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten bij Transvorm. Aangesloten organisaties naar werkveld Werkveld Eind 2014 Eind 2013 Verschil Ziekenhuizen VV&T Gehandicaptenzorg GGZ & Verslavingszorg Eerstelijns organisaties Overige zorg Welzijn en maatschappelijke dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Totaal Bij Transvorm zijn 162 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. In totaal werken bij deze organisaties ruim mensen. Dit is circa 81% van het totaal aantal medewerkers in zorg en welzijn in Noord-Brabant. 1

2 1. Instroom & Mobiliteit 1.1 BrabantZorg.Net Bezoekcijfers BrabantZorg.Net Met een totaal van ruim 1,9 miljoen paginabezoeken door unieke bezoekers blijft BrabantZorg.Net toonaangevend. Het aantal bezoeken is na een dramatische daling met nog eens 5,5% gedaald t.o.v Opgemerkt moet worden dat het bezoekersaantal in de loop van het jaar weer is gestegen. Totaal aantal bezoekers Geplaatste vacatures op BrabantZorg.Net Na een forse daling van het aantal vacatures in 2013 is het aantal geplaatste vacatures in 2014 weer gestegen. Vacatures per regio Aantal vacatures Totaal Midden-Brabant Totaal Noordoost-Brabant Totaal West-Brabant Totaal Zuidoost-Brabant Totaal Noord-Brabant Vacatures per werkveld Verpleging & verzorging Verpleging, verzorging & thuiszorg Gehandicaptenzorg Ziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg Thuiszorg Jeugdzorg Overig Welzijn Kinderopvang Eerstelijns zorg Totaal Vacatures vrijwilligers op BrabantZorg.Net BrabantZorg.Net kent een apart onderdeel vrijwilligers. In tegenstelling tot de reguliere vacatures zien we hier een daling van het aantal vacatures. Tot 2013 schommelde het aantal vrijwilligersvacatures jarenlang rond 170 tot 180 vacatures. In 2013 piekte dit naar 240 vacatures maar deze stijging bleek niet stabiel. In 2014 daalde het aantal substantieel naar 107 vacatures. 2

3 1.1.4 Activiteiten BrabantZorg.Net - Doorontwikkeling In het eerste half jaar van 2014 hebben een aantal energieke besprekingen met bouwer On-Site plaatsgevonden. Doel was de beschikbaarheid en kwaliteit van de website op peil te houden. Om die reden zijn enkele projecten rondom uitbreiding en verandering van de website stilgelegd en de ontwikkeling van een applicatie afgeblazen. - Gebruikersonderzoek In oktober/november 2014 is een online gebruikersonderzoek gedaan onder bezoekers van BrabantZorg.Net. Iedere 25 ste bezoeker kreeg de vraag voorgelegd deel te nemen om een vragenlijst in te vullen, 274 bezoekers vulden een complete lijst in. De uitkomsten waren positief: de bezoekers geven BrabantZorg.Net gemiddeld een 7,4; 82% bezoekt BrabantZorg.Net wekelijks of vaker; 40% van de bezoekers heeft geen werk en zoekt een baan en 51% heeft een baan en wil wat anders; meer dan 80% van de respondenten is het eens met het oordeel dat de site helder en overzichtelijk is en vacatures vindbaar; 65% van de bezoekers gebruikt ook andere vacaturewebsites. 1.2 Ontwikkelen van een optimale structuur voor arbeidsmarkt en opleiden in de regio (zie ook de activiteiten onder hoofdstuk 4; aansluiting beroepsonderwijs en beroepspraktijk) Maatwerktraject Huisartsenpost Naar aanleiding van gesprekken in 2013 is de huisartsenpost in Midden-Brabant gestart met het plaatsen van vacatures van bij hen aangesloten huisartsen. In 2014 is dit geëvalueerd. Besloten is dat de zorggroep RCH dit overneemt. Door RCH, de huisartsenpost en de LHV is aan Transvorm gevraagd te ondersteunen bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige capaciteit van POH er en DA in de regio Midden-Brabant. In het najaar van 2014 is begonnen met het in kaart brengen van beschikbare data. In 2015 worden vervolgstappen gezet. 1.3 Ontwikkelen en ondersteunen van regionale Servicepunten Zorg & Welzijn Servicepunt Zorg & Welzijn regio Midden-Brabant Doel van de Servicepunten Zorg & Welzijn is zorgorganisaties dichtbij en concreet te ondersteunen bij mobiliteits- en instroomactiviteiten. De activiteiten en diensten richten zich op medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, werkzoekenden en studenten ter ondersteuning in hun zoektocht naar (ander) werk. Vanwege de ontwikkelingen in de sector staat nu mobiliteit centraal. Voorbeelden van aangeboden activiteiten in de regio Midden-Brabant zijn: individuele informatie en advies gesprekken; aanbieden van workshops beroepenoriëntatie; organiseren van Meet & Greets met werkgevers; inzicht geven in vacatureaanbod; organiseren van workshops in het kader van empowerment en employability zoals: - mobiliteitscafé; - café SpoorTWEE; - zorgoriëntatie; 3

4 - inspiratiebijeenkomsten (in company); aanbieden van informatiebijeenkomsten van de Transvorm Loopbaan Portal. In 2014 heeft het Servicepunt samengewerkt met het UWV, gemeente Tilburg, de Diamantgroep en Baanbrekers in Waalwijk. - Stuurgroep Servicepunt Zorg & Welzijn De stuurgroep heeft in x overleg gehad. In de stuurgroep zitten 4 vertegenwoordigers namens de werkgevers (de Wever, GGz Breburg, ContourdeTwern, Prisma), 2 vertegenwoordigers namens de gemeenten en 1 vertegenwoordiger namens het UWV. In de stuurgroep wordt de koers van het servicepunt bepaald en worden de doelen en resultaten geformuleerd. In het overleg ligt de focus op de resultaten en de ontwikkelingen in zorg en welzijn die van invloed zijn op de samenwerking en koers van het servicepunt. De prioriteiten en verantwoordelijkheden van het UWV en de gemeenten in het servicepunt zijn niet gericht op ondersteuning aan de mobiliteit van werkenden. Dit is onder andere aanleiding geweest in om november 2014 kritisch naar de structuur van het servicepunt te kijken. - Projectgroep Servicepunt Zorg & Welzijn De projectgroep heeft in x overleg gehad. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg, Baanbrekers, UWV, Transvorm en de Diamantgroep. In de project groep wordt richting gegeven aan de uitvoering van de doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten en projecten beschreven in het werkplan. In het overleg ligt de focus op de voortgang van het werkplan en de ontwikkelingen in zorg en welzijn die van invloed zijn op de activiteiten en projecten. - Werkgroep zorg-oriëntatie Om de activiteiten (workshop, kennismaken werkveld, instroom) op het gebied van informatie en advies te verbinden met het werkveld heeft de werkgroep zorg-oriëntatie (servicepunt, RIBW Brabant, Amarant, Prisma, Servicecentrum t Laar, Schakelring) in 2014 in 2 bijeenkomsten een programma ontwikkelt. Doel van het programma is om werkzoekenden te informeren over werken en leren in zorg en welzijn zodat zij een bewuste keuze kunnen maken voor deze sector. Concrete activiteiten Servicepunt Zorg & Welzijn; Informatie en advies De informatie en adviesactiviteiten zijn een belangrijke kernactiviteit van het Servicepunt. Met deze activiteiten richt het Servicepunt zich op werkzoekenden, carrièreswitchers en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties. - Individuele informatie en advies Op de locatie in Tilburg en Waalwijk zijn 340 individuele gesprekken gevoerd. Tijdens banenmarkten en speeddates (UWV) bijeenkomsten zijn 350 kandidaten voorgelicht. - Groepsgewijze informatie en advies: Naast de individuele informatie en adviesactiviteiten wordt groepsgewijs informatie gegeven in de workshop Beroepenoriëntatie. In 2014 is er 5 keer een workshop georganiseerd waaraan kandidaten hebben deelgenomen. - Kennismaken met het werkveld: Voor kandidaten die aan een workshop hebben deelgenomen worden activiteiten georganiseerd om nader kennis te maken met het werkveld. Werkgevers uit zorg en welzijn leveren hieraan een bijdrage. 61 kandidaten hebben gebruik gemaakt van een activiteit (snuffelstage, presentatie, Meet&Greet) die in dit kader door het servicepunt is georganiseerd met 10 werkgevers (Servicecentrum t Laar, Schakelring, RIBW Brabant, Amarant, Prisma, ContourdeTwern, Maasduinen, Actief Zorg, St. Elisabeth ziekenhuis). - Gastcollege: Om studenten te informeren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn is aan 21 eindejaars studenten een gastcollege gegeven. 4

5 Concrete activiteiten Servicepunt Zorg & Welzijn; Mobiliteit Het servicepunt organiseert activiteiten in het kader van mobiliteit van medewerkers in zorg- en welzijnsorganisaties. Activiteiten zijn gericht op het geven van informatie- en advies aan werkgevers en medewerkers. - Café spoortwee: Samen met werkgevers is het Café Spoor Twee ontwikkeld. Re-integratie kandidaten van zorg-en welzijnsorganisaties ontmoeten elkaar, geven elkaar tips en worden geïnformeerd over een thema in relatie tot hun re-integratie en zoektocht naar ander werk. In 2014 zijn er 7 bijeenkomsten georganiseerd. Hieraan hebben 54 kandidaten van 5 organisaties (Thebe, RIBW Brabant, t Heem, de Wever, Schakelring) deelgenomen. - Mobiliteitscafé Het servicepunt heeft in 2014 het mobiliteitscafé geïntroduceerd. Bij de ontwikkeling hebben 3 organisaties (Prisma, Amarant, RIBW Brabant) input geleverd voor het concept. Maandelijks wordt een mobiliteitscafé georganiseerd voor medewerkers van zorg-en welzijns organisaties die aan de slag willen met hun loopbaan. Hieraan hebben 52 medewerkers deelgenomen. - Introductie Transvorm Loopbaan Portal (TLP) In 2014 is de Transvorm Loopbaan Portal geïntroduceerd. De portal ondersteunt medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties om de regie op hun loopbaan te nemen. Het Servicepunt heeft in 2014 bij 90 medewerkers de portal geïntroduceerd Servicepunt Zorg & Welzijn regio Zuidoost-Brabant Sinds januari 2013 bestaan er samenwerkingsovereenkomsten voor servicepunten in Eindhoven en in Helmond. In Eindhoven betreft het een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn, gemeenten, UWV en Transvorm. In Helmond betreft het een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn verenigd in de Zorgacademie Helmond-De Peel, de gemeente Helmond en 7 Peellandgemeenten, UWV en Transvorm. Voor beide regio s is een stuurgroep servicepunt ingericht. Deelnemers; HRM managers, Economische zaken/arbeidsmarktbeleid gemeente Eindhoven /Helmond en de regiodirecteur UWV. De projectcoördinator van het servicepunt draagt verantwoording af aan de stuurgroep. Per jaar wordt er een jaarplan en jaarevaluatie gemaakt en voorgelegd ter accordering aan de stuurgroep. Concrete activiteiten Servicepunt Zorg & Welzijn; Informatie en advies De informatie en adviesactiviteiten zijn een belangrijke kernactiviteit van het Servicepunt. Met deze activiteiten richt het Servicepunt zich op medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, werkzoekenden en carrièreswitchers. individuele informatie & advies gesprekken: 193 personen; totaal aantal contacten (telefonisch, e-dienstverlening en gesprekken): 400 personen; informatiebijeenkomsten t.a.v. werken en leren in de sector zorg & welzijn voor ca. 195 personen. Concrete activiteiten Servicepunt Zorg & Welzijn; Mobiliteit Voor ca. 470 medewerkers in de sector zorg & welzijn is o.a. de volgende dienstverlening ingezet: mobiliteitscafés; informatiebijeenkomsten WW-uitkering, workshops empowerment, solliciteren, arbeidsmarktinformatie etc. bij werkgevers (incompany). Concrete activiteiten Servicepunt Zorg & Welzijn; Instroom in samenwerking met UWV en Gemeenten zijn ca. 150 vacatures ingevuld voor zorg gerelateerde functies; 5

6 Voorselectiegesprekken met ca. 30 kandidaten verzorgd t.a.v. het project Welslagen (instroom van ca. 14 BBL-trajecten bij werkgevers) Servicepunt Zorg & Welzijn regio Noordoost-Brabant In de regio Noordoost-Brabant bestaat onvoldoende draagvlak voor een Servicepunt Zorg & Welzijn. Samenwerking in de regio krijgt vorm onder het project NOB Werkt (voorheen 5* regio Noord Oost Brabant; Noord Oost Brabant Werkt), een initiatief van de gemeente s-hertogenbosch waarin partijen als onderwijs, gemeente en UWV participeren. In overleg met Transvorm is in oktober een projectleider aangesteld die gefinancierd wordt vanuit dit project. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieplan, i.s.m. de deelnemers van het HRM overleg Noordoost-Brabant, wat is geïnitieerd door Transvorm. Transvorm is voornemens in januari 2015 een medewerker mobiliteit voor de regio Noordoost- Brabant aan te stellen. Deze persoon wordt belast met de mobiliteitsvraagstukken in de regio, o.a. implementatie en uitvoering van het Transvorm Loopbaan Portal Servicepunt Zorg & Welzijn regio West-Brabant Sinds 2012 bestaat er geen Servicepunt Zorg & Welzijn meer in deze regio. Met partijen die voorheen in het servicepunt participeerden onderhoudt Transvorm nu goede bi- en trilaterale contacten, waaronder het Regionaal Platform Arbeidsmarkt West-Brabant, gemeenten, werkcentrum Bergen op Zoom, de landelijk en regionale adviseurs Leren & Werken, senioradviseurs werkgeversdienstverlening, Partners in Opleiden, de ROC s, etc. In deze contacten wordt kennis uitgewisseld rondom thema s als arbeidsmarktcijfers, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt etc. Ondanks het ontbreken van een Servicepunt heeft Transvorm bij een aantal werkgevers Servicepunt werkzaamheden verricht. Vanaf augustus 2014 worden dergelijke werkzaamheden uitgevoerd door de door Transvorm aangestelde medewerker mobiliteit West-Brabant. Concrete activiteiten m.b.t instroom en mobiliteit Doorlopend: Marktplaatsfunctie; gegevens met betrekking tot boventalligheid en baankansen gericht doorspelen aan belanghebbende werkgevers. Verbinden van vraag en aanbod. Met verschillende partijen en belanghebbenden in gesprek over het organiseren van mobiliteitscafés in de regio West-Brabant. Eenmalige bijeenkomsten: Loopbaanevent van justitie. In samenwerking met Tante Louise Vivensis en Stichting Prisma. Doel; boventallige medewerkers van justitie kennis laten maken met zorgsector. Bereik; 300 medewerkers van justitie. Vacaturecafé Etten-Leur. Doel; promoten zorgsector en Bereik; 300 werkzoekenden. Vacaturecafé Roosendaal. Doel; promoten zorgsector en Bereik; 300 werkzoekenden. De dynamiek van de Jeugd. Zorgcafé waarin uitwisselen van ervaringen centraal stond, georganiseerd door Calibris, Transvorm aanwezig als vertegenwoordiging van werkgevers. Presentatie Transvorm Loopbaan Portal. Doel; boventallige medewerkers van Surplus kennis laten maken met de portal. Bereik; 20 medewerkers. Presentatie Transvorm Loopbaan Portal. Doel; P&O adviseurs en teamleiders kennis laten maken met de Portal. Bereik; 25 P&O adviseurs en teamleiders. Meerdere organisaties in West-Brabant hebben aangegeven interesse te hebben in een presentatie over Transvorm Loopbaan Portal. Deze zijn voor het eerste kwartaal van 2015 gepland. 6

7 1.4 Ontwikkelen, initiëren en ondersteunen van regionale mobiliteitsactiviteiten Instroom en mobiliteit regio overstijgend - Dag van de mobiliteit De organisatie van de Dag van de mobiliteit was in 2014 in handen van ACE en PUUR. Transvorm had geen actieve rol bij de organisatie en uitvoering maar heeft het evenement wel op verschillende manieren gepromoot en haar leden opgeroepen tot deelname Netwerken Instroom De regio s Midden- en West-Brabant kennen instroomnetwerken. In Midden heet het een werkgroep, in West een netwerk. Het betreft (net)werkgroepen op uitvoerend niveau. Deelnemers zijn functionarissen vanuit de instellingen die instroom/ werving/ recruitment in hun portefeuille hebben. Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verschuift de behoefte van deelnemers van instroom naar mobiliteit. Het aantal instroomnetwerken en het aantal deelnemers hieraan daalt. Toch is er ook belangstelling van nieuwe deelnemers. In 2015 zal blijken hoe dit zich verder ontwikkeld. Waar nodig worden netwerken (vorm en inhoud) aangepast op de behoefte van deelnemers. Doelstelling: kennis delen en informatie uitwisselen over onderwerpen en activiteiten die betrekking hebben op instroom in Zorg en Welzijn. Agendapunten: Delen van ontwikkelingen, activiteiten Servicepunt Zorg en Welzijn, uitwisseling vacatures opleidingsplaatsen, delen kennis en ervaringen, delen best practices, afstemming deelname aan banenmarkten etc. Het netwerk West kende drie bijeenkomsten (25/02, 19/06 en 17/12) met gemiddeld 6 deelnemers, branche overstijgend. De medewerker Mobiliteit sluit aan i.v.m. de raakvlakken tussen instroom en mobiliteit. De werkgroep Midden kende 2 bijeenkomsten (13/03 en 04/11) met gemiddeld 7 deelnemers, branche overstijgend. Thema s; LinkedIn als middel tot netwerken, vacatures en kandidaten delen. Stand van zaken arbeidsmarkt en uitdagingen per werkveld. Er was een gezamenlijke bijeenkomst op 01/07 met 9 deelnemers, branche overstijgend. Het thema Instroom in tijden van krimp Netwerken mobiliteit Noordoost-Brabant: 3 bijeenkomsten (28/01, 26/08, 18/11) waarvan 1 keer i.s.m. PUUR. Gemiddeld 12 deelnemers, branche overstijgend. Doelstelling; elkaar inspireren, kennisdelen op een informele wijze middels bijeenkomsten en via digitale media. Vaste agenda punten zijn: kennisdelen, delen van best practices en werkmethodes op gebied van mobiliteit en het TLP. Op 13 mei was er een speciale bijeenkomst m.b.t. het Transvorm Loopbaanportal, bij deze bijeenkomst waren 23 personen aanwezig. WebWerkt; Midden-Brabant: 4 bijeenkomsten (13/03, 10/06, 04/09, 09/12). Gemiddeld 15 deelnemers, branche overstijgend. Doel; Uitwisseling tussen werkgevers over (de impact van) maatschappelijke ontwikkelingen, actuele en verwachte boventalligheid, tools & methodieken, ervaringen met commerciële samenwerkingspartijen, kansen en bedreigingen, etc. Deskundigheidsbevordering, zowel door bovengenoemde uitwisseling als door inbreng deskundigen op het gebied van wet- en regelgeving (zoals UWV), uitwisseling van kandidaten, mobiliteitsplaatsen en vacatures. Agendapunten/thema s; wet- en regelgeving, inzet van instrumenten en behandeling casussen. 7

8 Mobiliteitsnetwerk Zuidoost; 2 bijeenkomsten (24/04, 19/06). Gemiddeld 10 deelnemers, branche overstijgend. Doel mobiliteitsbevordering ten gevolge van ziekte, boventalligheid, reorganisatie of loopbaanoriëntatie. Agendapunten: uitwisselen kennis en ervaringen, uitwisselen vacatures en kandidaten, bespreken casuïstiek, verdieping op thema s. Behandelde thema s; levensfase bewust, duurzame inzetbaarheid, interventiekaart gezondheidsmanagement, workshop waarin (verzuim)casussen voorgelegd werden aan een panel bestaande uit een arbeidsdeskundige van een re-integratiebureau, een arbeidsdeskundige van een arbodienst en een arbeidsdeskundige UWV. Op 2 oktober is i.s.m. UWV een bijeenkomst (regionale) arbeidsmarktinformatie en -perspectief georganiseerd op verzoek van het mobiliteitsnetwerk voor HR-professionals in de regio. Twee arbeidsmarktdeskundigen van UWV en Transvorm hebben inzicht gegeven in de actuele stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt; in welke sectoren liggen kansen? Wat zijn de prognoses? Welke verbindingen zijn mogelijk voor de sector zorg & welzijn met andere sectoren? Aantal deelnemers: 35 personen. 2move2; West-Brabant: 4 bijeenkomsten (11/02, 13/05, 02/09, 25/11). Gemiddeld 9 deelnemers, branche overstijgend. Doel: interne en externe mobiliteit stimuleren, door middel van het uitwisselen kansen, ideeën, deskundigheid, mobiliteitsplaatsen en vacatures. Agendapunten/thema s; hoe komen medewerkers in beweging, hoe ondersteun je mobiliteit (aanbod, technieken, middelen), mobiliteit als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid, naar buiten kijken en arbeidsmarktontwikkelingen. 1.5 Innovatie en vernieuwing Transvorm Loopbaan Portal (TLP) In afgelopen jaren is gebleken dat de transities van zorg en welzijn grote effecten hebben op de arbeidsmarkt. Zowel kwantitatief als kwalitatief; er verdwijnen veel banen en het werk vraagt ander competenties van medewerkers. Kortom; zowel werkgevers als werknemers staan voor grote uitdagingen. Om hen te ondersteunen en begeleiden bij deze enorme veranderingen heeft Transvorm een virtueel loopbaancentrum ingericht; Transvorm Loopbaan Portal. Na een intensieve voorbereiding in 2013 is het TLP in maart 2014 geïmplementeerd. Wat is het TLP? Het TLP is een samenhangend geheel van digitale instrumenten binnen een zelfstandige site: De site heeft koppelingen met de sites BrabantZorg.Net en Transvorm.org. Het TLP bestaat o.a. uit: een platform voor de medewerker bestaande uit functionaliteiten als E-Portfolio, CV-ontwerper, Opleidingsgids, Beroepenverkenner, Loopbaanverkenner, Beroependatabase, Zelftesten, etc.; een platform voor de HRM-professional bestaande uit functionaliteiten als Vacaturemanager, Organisatiemanager; een systeem waarmee medewerkers in een begeleidingstraject gevolgd en begeleid worden en waarmee een begeleidingsdossier wordt opgebouwd; Het aanbieden van een portal waarbinnen alle medewerkers een E-portfolio kunnen vullen is vernieuwend te noemen. Het is een online omgeving en is op ieder gewenst moment voor de gebruiker toegankelijk vanuit huis via computer of tablet. Voordelen voor werkgevers én medewerkers Dankzij het Portal hebben medewerkers zelf de lead en kunnen de regie nemen over hun loopbaan. 8

9 Doordat het profiel van de gebruiker gekoppeld wordt aan functieprofielen en vacatures biedt dit unieke kansen voor de gebruiker. De werkgevers hebben een goed werkend instrument ter beschikking wat zij kunnen aanbieden aan hun medewerkers. Het stelt ze in staat om de medewerker zelf actie te laten ondernemen. Dit kan zijn op het gebied van: loopbaan; boventallig of dreigende boventalligheid; re-integratie; van intra naar extramuraal werken; ter voorbereiding op een jaargesprek. De tijdsinvestering van de werkgever is afhankelijk van het doel wat zij hiermee voor ogen hebben met hun medeweker. Dit kan van heel actief volgen en coachen, tot een medewerker enkel wijzen op de mogelijkheden van de Portal. Daarnaast krijgen zij een goed beeld van competenties van de medewerker en desgewenst van de arbeidsmarkt. Het TLP blijft een instrument, het succes wordt bepaald door de gebruiker. Het arbeidsmarkt-dashboard Het TLP maakt gebruik van een vernieuwend arbeidsmarktdashboard. Hierin worden op een unieke wijze bestaande databronnen van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio bij elkaar gebracht. Vraag en aanbod in de regio worden inzichtelijk vanuit de perspectieven van de gebruiker, werkgever en beleidsmakers. Brainport heeft adviezen gegeven bij de inrichting van de Portal en was betrokken bij de ontwikkeling van het arbeidsmarktdashboard. Uitvoering van activiteiten De uitvoering van het TLP is geïmplementeerd binnen de Servicepunten Zorg & Welzijn, alle medewerkers van de servicepunten zijn hierin getraind. De servicepuntmedewerkers hebben bijna 50 voorlichtingsactiviteiten verricht waarmee meer dan 600 personen bediend werden. Doelgroep Aard van de bijeenkomst Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers Leidinggevenden Voorlichting gebruik TLP Medewerkers boventallig Introductie TLP tijdens groepsbijeenkomsten waar ook andere zaken aan de orde komen. Medewerkers dreigend boventallig Introductie TLP Medewerkers die actief met hun Informatief 6 72 loopbaan bezig willen zijn Re-integratie kandidaten Informatief en 4 20 begeleidend Overige 4 8 Totaal Daarnaast hebben ongeveer 100 HR professionals en medewerkers mobiliteit van aangesloten organisaties een TLP voorlichtingsbijeenkomst bezocht. Van hen hebben er 43 een meerdaagse training gevolgd in het werken met de instrumenten van het TLP. Hierdoor zijn zij in staat medewerkers te begeleiden bij verander trajecten, duurzaam inzetbaarheid en geschiktheid. De voorlichtingsactiviteiten en trainingen voor deze groep medewerkers worden in 2015 voortgezet. Tot 9

10 eind 2015 worden E-portfolio s en/of begeleidingsdossiers gratis aangeboden aan (medewerkers van) aangesloten organisaties. Op 31 december 2014 kende het TLP meer dan 1000 geregistreerde gebruikers met bijna 900 actieve E-portfolio s. Er zijn bijna 600 adviesrapporten Maak werk van jezelf en Snel op weg naar werk opgesteld Mobiliteitsproject West- en Midden-Brabant Transvorm is door vijf grote organisaties in West- en Midden-Brabant gevraagd om een mobiliteitsproject te ondersteunen. Omdat het een brede vraag betrof werd begonnen met een onderzoek dat bestond uit interviews met de deelnemende organisaties. Doel was helder te krijgen wat men onder mobiliteit verstaat en met welke vraagstukken men t.a.v. mobiliteit binnen de eigen organisatie te maken heeft. Het resultaat van dit onderzoek is meegenomen in een gezamenlijk HR plan voor de regio Midden Brabant. Dit wordt verder uitgewerkt in Ontwikkeltraject Bewust naar eigen Regie Om de medewerkers bewust te maken van alle veranderingen op de arbeidsmarkt, de veranderingen in de wijze van zorg- en dienstverlening en hen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan is Transvorm in 2013 gestart met het voorbereiden van een Ontwikkeltraject Bewust naar eigen Regie. In het voorjaar van 2014 is dit traject met 15 deelnemers van start gegaan. In oktober van 2014 vond de laatste bijeenkomst plaats in het bijzijn van de leidinggevenden van de deelnemers. Deelnemers en leidinggevenden zijn enthousiast over het verloop en de uitkomsten van deze pilot. Eind 2014 is het programma opnieuw aan de werkgevers aangeboden in de hoop maart 2015 met een tweede groep te kunnen starten. 10

11 2. Beeldvorming & imago 2.1 Organisatie en coördinatie van de Week van Zorg en Welzijn In 2014 is van 10 t/m 15 maart de landelijke Week van Zorg en Welzijn gehouden. Voorheen was dat jarenlang de Open Dag van Zorg en Welzijn, een succesvol voorlichtingsmoment. Door het verbreden van de tijdspanne worden organisaties in staat gesteld hun activiteiten te spreiden over meerdere dagen en daarmee beter aan te sluiten bij de vraag van de doelgroep en de interne organisatiemogelijkheden. Transvorm coördineert en promoot deze activiteiten in Brabant. Aan de Week van Zorg en Welzijn 2014 namen 60 organisaties deel met activiteiten op 228 locaties. Kroon op de week was het bezoek van Koningin Máxima aan Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur. 2.2 Ontwikkelen en verspreiden van de Special Week van Zorg en Welzijn Ter promotie van de Week van Zorg en Welzijn is in 2014 de Special Week van Zorg en Welzijn uitgebracht, in 4 regionale edities met een totale oplage van stuks. Dit is de opvolger van de BrabantZorgKrant. De kranten zijn huis aan huis bezorgd in de gehele provincie en bevatten informatie m.b.t. de Week van Zorg en Welzijn, opleidings- en carrièremogelijkheden in zorg en welzijn en advertenties van zorg- en welzijnsorganisaties en opleidingsinstituten. 2.3 Het geven van voorlichting Zorg & Techniek Het project Zorg & Techniek heeft als doel de beeldvorming over het werken in zorg en welzijn bij kinderen in het basisonderwijs te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met TechXperience, een in Noord-Brabant actief regionaal techniekpromotieplatform. Zorg & Techniek is een loopbaanoriëntatie programma waarmee leerlingen van het Basisonderwijs en de onderbouw Voortgezet Onderwijs: een duidelijk beeld hebben van beroeps- en opleidingsmogelijkheden in zorg en welzijn; een duidelijk beeld hebben van eigen talenten en competenties in relatie tot de gevraagde competenties in zorg en welzijn; inzien dat innovatie en toepassen van nieuwe technologieën een belangrijke rol spelen in zorg en welzijn. Dit leidt tot een beter imago van de werkvelden en heeft een gunstig effect op toekomstige instroom; kunnen motiveren waarom ze wel of niet zouden willen werken binnen zorg en welzijn. Het project is gestart als een pilot die eind 2014 is afgelopen. De resultaten van de pilot zijn o.a.: 200 leerlingen hebben het programma doorlopen; 80 leerlingen aanwezig bij de afsluitende finale; t.b.v. werving van organisaties is een flyer ontworpen en verspreid onder de leden van Transvorm; t.b.v. communicatie over het project zijn brochures ontworpen en verspreid onder de leden van Transvorm en onderwijsorganisaties in Brabant; een bij het lesprogramma behorende boek wedstrijd op wielen is ontwikkeld en verspreid; via korte artikelen en verwijzingen naar meer informatie op transvorm.org zijn de leden dit jaar 3 maal geïnformeerd over het project Zorg en Techniek. Hierbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van de eerder opgedane ervaringen bij de pilots en de enthousiaste verhalen. 11

12 In 2015 draait het project in de regio Noordoost-Brabant met de intentie tot uitrol van het project binnen de andere regio s. 2.4 Organiseren en ondersteunen van communicatieplatformen Communicatieplatform In 2014 zijn de regionale communicatieplatforms samengevoegd tot één Brabant breed netwerk. Aangezien de leden geen behoefte hadden aan fysiek bijeenkomen, bestaat het communicatieplatform uit een LinkedIn-groep met 33 deelnemers. Het platform richt zich op het delen van kennis, ervaring en best-practices. 2.5 Innovatie Facebook voor Brabantse zorgmedewerkers: In oktober is Transvorm gestart met de ontwikkeling van een Facebookpagina voor zorgmedewerkers in Brabant. Doelstellingen Delen van verhalen over de zorg op een gemeenschappelijk platform. Met positieve toon in roerige tijden de dagelijkse praktijk behandelen en bespreken. Een dynamische discussie waarin de volgers langzamerhand zelf de regie overnemen van het platform Er is in oktober een denktank samengesteld, bestaande uit 10 medewerkers werkzaam in de sector. Onder externe begeleiding heeft deze denktank van Transvorm de eerste resultaten geleverd; een openingspagina, een naam (Zorgmedewerkers Brabant) en de eerste berichten op de pagina. Op 11 december is de facebookpagina online gegaan. De denktank is beheerder van de pagina, verantwoordelijk voor de inhoud en heeft een eigen besloten groep Zorgtank Brabant. Transvorm levert de community manager. 12

13 3. Duurzame inzetbaarheid 3.1 Kennis delen, verbinden en enthousiasmeren Netwerk Arbo-coördinatoren 3 bijeenkomsten; 18/03, 01/07, 07/10. Gemiddeld 15 tot 20 deelnemers van zorg- en welzijnsorganisaties, brancheoverstijgend. Doel netwerk: delen kennis, ervaring en best practices, verdieping op thema s. Thema s in 2014; Duurzame Inzetbaarheid, diverse presentaties o.a. werken is gezond en Hoe duurzaam is onze organisatie. Uitwisselen van ervaringen en instrumenten rondom de aanpak van agressie. Presentatie resultaten pilot bundeling uitvoering activiteiten WGA en ziektewet. Gezamenlijke bijeenkomst netwerken Arbo en Ben Op 1 juli is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest voor het Arbo en Ben netwerk met als thema: Inspiratie in de praktijk. Aandacht voor Arbo thema s met werkvormen die effect hebben. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen met een externe partij en is bezocht door ongeveer 20 deelnemers Brabants Ergocoach Netwerk 3 bijeenkomsten; 13/02, 12/06, 11/11. Gemiddeld 15 deelnemers uit zorg- en welzijnsorganisaties, brancheoverstijgend. Doel netwerk; uitwisseling kennis, ervaring en best practices, verdieping op thema s. Thema s 2014; scholing ergo coaches; uitwisselen van werkvormen. Vraag; hoe borg je?; vervolg workshop DURF (inspiratie); presentatie over een nieuw bed en haptonomische benadering tijdens de zorg. Wisselwerking tussen de twee netwerken: Ergocoaches c.q. arbocoördinatoren konden inschrijven bij elkaars netwerk bij overlappende thema s Agressie Het thema agressie is onderwerp van gesprek in diverse netwerken. Transvorm hanteert lange termijn doelen: iedere medewerker werkzaam in de sector zorg en welzijn in Brabant, is voldoende toegerust om adequaat om te gaan met agressie in de werksituatie; bewustwording van de aanpak van dit thema en de nieuwe ideeën en het gedachtegoed hierover; faciliteren en borgen van het gedachtengoed in projecten tussen werkgevers en onderwijs. De focus in 2015; in samenwerking met het beroepsonderwijs stimuleren van aandacht voor weerbaarheid van studenten zodat zij voldoende weerbaar in de beroepspraktijk komen. Doel; betere aansluiting theorie - praktijk, op lange termijn minder bij- en nascholingen, en minder verzuim. Eén van de acties is een symposium mb.t. de thema s grensoverschrijdend gedrag en (mentale) weerbaarheid. 3.2 Ondersteunen en faciliteren van de Kenniskring HR Zorg Drie bijeenkomsten in 2014: 25/2, 6/6, 2/10. Een netwerk van HR-professionals in sector zorg en welzijn, branche overstijgend. De Kenniskring kent 62 leden, de bijeenkomsten worden bezocht door gemiddeld 24 leden. Doel; kennisdeling en reflectie op eigen praktijk. Onderwerpen rondom het centraal jaarthema Identiteit van HRM : Organisatie DNA, Heeft HRM nog toekomst?, Invloed. 13

14 3.3 Activiteiten project 'Gezond en Zeker' Geen specifieke activiteiten in het kader van het project Gezond en Zeker. Transvorm voert wel activiteiten uit die vallen onder Gezond en Zeker maar heeft die een andere plek gegeven. 3.4 Innovatie en ontwikkeling Innovatie programma Duurzame Inzetbaarheid In het 2013 is het programma Duurzame Inzetbaarheid vernieuwd. Gewerkt is aan de inkadering van het container begrip. Vanuit de gekozen definitie zijn drie aandachtsvelden te onderscheiden, te weten: Werkvermogen, Employability en Vitaliteit. In het kader van het programma 2014 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Ontwikkeling digitale etalage Middels de ontwikkeling van een digitale etalage wordt informatie transparant gemaakt. Deze digitale etalage is een speciaal onderdeel van de website en bevat kennis, documenten, onderzoeken e.d., er is verder gewerkt aan de inhoudelijke toevoegingen. - Symposium Duurzame Inzetbaarheid: Werk & Privé in balans 57 deelnemers, diverse branches. Meerdere sprekers: ministerie SZW (Psychosociale arbeidsbelasting), Elkerliek Ziekenhuis, Beathe van der Heijden, Erasmus Universiteit. - Serious game voor OR leden Een korte ervaringsgerichte training Duurzame Inzetbaarheid in de vorm van een Serious Game. Er waren 12 inschrijvingen van OR leden. - Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid In 2014 zijn we gestart met een lerend netwerk. Dit netwerk is 2 maal bij elkaar geweest. Gemiddeld 8 deelnemers. Specifiek thema: beleidsmatige keuzes Duurzame Inzetbaarheid. - Ledenpeiling Duurzame Inzetbaarheid De peiling Duurzame Inzetbaarheid die wij wederom in het voorjaar 2014 hebben gehouden liet zien dat 15% van de respondenten een beleidsplan duurzame inzetbaarheid heeft en dat 18% regelmatig onderzoek doet naar duurzame inzetbaarheid. Daarnaast geeft 15% aan regelmatig activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid uit te voeren. In vergelijking met de eerdere meting in het najaar 2012 valt op dat de aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid op een vergelijkbaar niveau is gebleven. De veranderingen in de zorg (krimp en reorganisaties) die volop de aandacht eisen van de organisaties, hebben er niet toe geleid dat het thema Duurzame Inzetbaarheid geen aandacht meer krijgt. De resultaten van deze peiling zijn gepresenteerd in het symposium Werk & Privé. - Onderzoek Erasmus Universiteit en IZZ Transvorm heeft het onderzoek van de Erasmus Universiteit en IZZ ondersteunt. Voor de leden van Transvorm wordt een aparte bijeenkomst geregeld over de uitkomsten van het onderzoek. - Informatiebijeenkomst ESF / Duurzame Inzetbaarheid In september is een informatiebijeenkomst georganiseerd om de leden te attenderen en te enthousiasmeren voor de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid. - Symposium: Koersen op de kracht van generaties. Met dit symposium werd een unieke combinatie gemaakt tussen Duurzame Inzetbaarheid en Strategische Personeelsplanning. De 85 deelnemers volgden een dagprogramma waarin kennis, inspiratie en voorbeelden uit de praktijk centraal stond, onder leiding van meaningful innovation coach Mary-Lou Leistikow. - Pilot Zelfleiderschap In het najaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilotaanvraag naar een onderzoek 14

15 Zelfleiderschap. De pilot is goedgekeurd en de werving van de deelnemers is gestart. Uitvoering pilot in voorjaar Sectorarrangementen Voor 2012 en 2013 zijn er afspraken gemaakt tussen het UWV WERKbedrijf en RegioPlus, namens de regionale samenwerkingsverbanden van werkgevers in zorg en welzijn, waaronder Transvorm. Dit initiatief stelt werkzoekenden met een ziektewet, Wajong, WIA en WGA uitkering in de gelegenheid om gedurende maximaal 12 maanden met behoud van de uitkering te gaan werken en/of leren in de zorg en welzijn. Gezien het aflopen van de regeling zijn er geen nieuwe bemiddelingen meer verricht. 16 Deelnemers van laatste groep (25 deelnemers totaal) hebben in september 2014 een (leer)arbeidsovereenkomst ontvangen. Daarna heeft de laatste financiële afwikkeling naar de betreffende organisaties plaatsgevonden. Verder vinden er gesprekken plaats met Markieza, UWV landelijk, UWV Zuidoost, RegioPlus en Transvorm om te zoeken naar nieuwe wegen van subsidieverlening aan het project Ervaringsdeskundigen Transvorm Ontwikkel Programma (TOP) Young Professionals; Het TOP Young Professionals is gericht op ambitieuze hoogopgeleide medewerkers van maximaal 30 jaar oud en 2 tot 3 jaar werkervaring. Het TOP biedt een inspirerende leeromgeving en ontmoetingsplek voor Young Professionals. Tijdens vijf werksessies en een slotevent worden ze begeleid en geprikkeld om hun invloed te vergroten en mee te denken over de organisatie van de toekomst in zorg en welzijn. In januari 2014 is een tweede leergang TOP gestart met acht Young Professionals uit vijf verschillende organisaties. Ook dit keer is aandacht besteed aan zowel persoonlijke ontwikkeling, als organisatiebrede vraagstukken. Voorbeelden van thema s; zelforganisatie, nieuw organiseren, sociale innovatie, sociale media, improviseren, best practices en storytelling. Daarnaast was er binnen het programma gelegenheid om telkens in gesprek te gaan met collega s uit het werkveld, leidinggevenden en gasttrainers. Experimenteren en leren in de eigen werkpraktijk stond uitdrukkelijk centraal. Het programma is opnieuw gewaardeerd met een dikke acht. In maart 2015 start een derde leergang TOP Wet Werk en Zekerheid In 2014 hebben we drie masterclasses georganiseerd in kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Gemiddeld aantal deelnemers: Branche overstijgend. 15

16 4. Aansluiting beroepsonderwijs & beroepspraktijk 4.1 Ontwikkelen en ondersteuning van een regionale structuur voor opleiden Regio Midden-Brabant - Branche specifiek Overleg VV&T Midden-Brabant Overleg van VV&T organisaties regio Tilburg, branchespecifiek, tactisch niveau. Onderwijs sluit op thema aan. Transvorm heeft een ondersteunende en adviserende rol. 2 bijeenkomsten; 28/03, 14/10. Gemiddeld 15 deelnemers, opleidingscoördinatoren. Onderwerpen in het kader van het monitoren en beoordelen van landelijke en regionale ontwikkelingen op hun gevolgen voor de inhoud en opzet van het onderwijs en de beroepspraktijkvorming zorg en welzijn in de regio Midden-Brabant. Daarnaast komen nieuwe producten aan de orde als Transvorm Loopbaan Portal, het begeleidingsinstrument Competent en Talent Centraal. - Zorgacademie ROC Tilburg Om gezamenlijk te komen tot een rigoureus andere en innovatieve aanpak van het beroepsonderwijs voor de zorg binnen de regio Midden-Brabant bestaat sinds voorjaar 2011 de Zorgacademie. Dit is een samenwerkingsverband van ROC Tilburg, Zorgnetwerk Midden-Brabant, Transvorm en zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio Midden-Brabant. De zorgacademie kent diverse stuur- en werkgroepen, in de volgende groepen is Transvorm deelnemer in een ondersteunende en adviserende rol; stuurgroep VV&T (bijeenkomsten 2 x per jaar), op uitnodiging deelname aan het innovatieplatform, symposia/ themabijeenkomsten (2 x per jaar) Regio Zuidoost-Brabant - Brancheoverleg VV&T regio Eindhoven Afstemmingsoverleg rondom beroepspraktijkvorming van VV&T organisaties in de regio Eindhoven met Calibris en Transvorm. Is tevens het voorbereidend overleg op het regieoverleg VV&T met Summa College Eindhoven. Transvorm is voorzitter en treedt op als adviseur en ondersteuner. Bijeenkomsten; gemiddeld 1 x per 6 tot 8 weken, gemiddeld 10 deelnemers. Data 2014: 20/01, 24/02, 07/04, 26/05, 15/09, 10/11. Onderwerpen welke aan bod zijn gekomen zijn o.a.: subsidie praktijkleren, het leerlandschap, ontwikkeling beroepenhuis, de OiK (Onderwijs in Kaart) en de voortgang van het project Samen aan Zet. - Regieoverleg VV&T Summa Eindhoven Afstemmingsoverleg van Summa college Eindhoven met VV&T organisaties regio Eindhoven, Transvorm en Calibris. Branche specifiek, tactisch/strategisch niveau. Ongeveer 15 deelnemers, medewerkers Summa, opleidingscoördinatoren VV&T. Transvorm heeft ondersteunende en adviserende rol. Bijeenkomsten 2014: 27/01, 10/03, 14/04, 02/06, 29/09, 17/11. - Kennisnetwerk toekomst in Opleiden Zuidoost- Brabant Uitwisselen van kennis en ervaring in een netwerk van collega s in dezelfde setting, teneinde kwaliteitsbewaking en bevordering te genereren in het ontwikkelen en opleiden van medewerkers in de zorgsector. Naast algemene informatie uitwisseling en ruimte voor discussie van actuele thema s, wordt per bijeenkomst een specifiek thema behandeld. Transvorm is voorzitter en treedt op als adviseur en ondersteuner. Gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar; data en onderwerpen bijeenkomsten 2014: 24 maart: versterken regionale samenwerking m.b.t. actuele opleidingsvraagstukken; 26 juni: het leerklimaat binnen een zorgorganisatie, zorg en technologie; 22 september: intervisie van teams; 16

17 1 december: opzet teamportfolio, evaluatie opzet kennisnetwerk, vaststellen onderwerpen voor Opleidingsnetwerk ZH Zuidoost-Brabant Op verzoek van ziekenhuizen in de regio Zuidoost is een opleidingsnetwerk specifiek voor ziekenhuizen opgericht. Deelnemers; hoofden- en/of coördinatoren opleidingen van St. Anna ZH, Maxima MC, Elkerliek ZH, Catharina ZH, Kempenhaeghe (o.b.v. agendapunten). Doel; op tactisch niveau uitwisselen van opleidingsvraagstukken. Gem. aantal bijeenkomsten per jaar: 4, deelnemers: 5. Bijeenkomsten 2014: 24/03, 26/06, 22/09, 01/12. - Transvorm ondersteunt projecten in Zuidoost-Brabant, dankzij inzet subsidies Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) / Provincie: Zorgvakschool: het concept zorgvakschool, als zijnde de realisatie van een doorlopende leerlijn voor VMBO-MBO binnen de sector zorg en welzijn verloopt conform planning. Er is volop contact in de driehoek werkgevers VMBO MBO om deze leerlijn verder uit te werken. Leren verankerd in de wijk: ook voor dit project kan gesteld worden dat e.e.a. conform planning verloopt. Het begeleidingsmodel is geïmplementeerd en wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De studenten, gestart met hun opleiding in november 2013, lopen reeds geruime tijd hun stage conform deze nieuwe methodiek Regio Noordoost-Brabant - Brancheoverleg VV&T Noordoost (BONOB) Afstemmingsoverleg van opleidingscoördinatoren VV&T, regio Noordoost. Transvorm heeft een ondersteunende en adviserende rol. Vijf bijeenkomsten; 04/02, 07/04, 16/06, 22/09, 8/12. Gemiddeld 12 deelnemers. Onderwerpen; ontwikkelingen in mbo, uitwisseling kennis, ervaringen, best-practices, regionale opleidingsvisie, stand van zaken opleidingen in eigen huis, etc. De sectorplannen hebben in 2014 ruimschoots aandacht gehad tijdens dit overleg. Daarnaast maken we een verbinding met het HR overleg Noordoost en sluiten bovengenoemde coördinatoren bij dit overleg aan als het onderwerp Onderwijs In Kaart op de agenda staat. - Regionaal overleg ROC Koning Willem 1 College Afstemmingsoverleg ROC KW1C, s- Hertogenbosch en zorg- en welzijnsorganisaties regio s Hertogenbosch, brancheoverstijgend, tactisch niveau. Transvorm heeft adviserende rol. 6 bijeenkomsten; 30/01,27/03, 24/04, 05/06, 25/09, en 13/11. Gemiddeld 25 deelnemers; opleidingscoördinatoren. Onderwerpen; Focus op Vakmanschap, kwalificatie-eisen, beoordelen, begeleiden, assessment, assessorentraining, aantallen BBL-studenten, aantallen BOL-studenten, stage-afstemming, onderwijs en beroepspraktijk, kwalificatiedossiers etc. Transvorm staat als vast agendapunt op de agenda om iedereen te informeren over relevante zaken. Op onderwerp wordt gevraagd een specifieke bijdrage te leveren. In 2014 heeft Transvorm een presentatie gegeven over de Onderwijs in Kaart en een toelichting op de sectorplannen. - Branche Regio Commissie ROC Koning Willem 1 College Afstemmingsoverleg ROC KW1C s Hertogenbosch, deelnemers zijn werkgevers van de opleiding tot doktersassistente, een huisarts namens de branche huisartsen, Calibris, Transvorm en docenten. Branchespecifiek, tactisch niveau. Transvorm heeft een adviserende rol. Gemiddeld 10 deelnemers. 3 bijeenkomsten; 13/03, 11/06, 20/11. Onderwerpen: arbeidsmarktproblematiek, stageproblematiek, examinering, afstemming theorie en beroepspraktijk. - Studiedag deelnemers Bonob, ROZ en docenten Koning Willem 1 college Thema: Een kijkje in de keuken van een andere organisatie gericht op het opleiden. Tijdens deze bijenkomst was er een algemene presentatie over hoe een organisatie het opleiden heeft vormgegeven. In een actieve sessie was er de mogelijkheid om te praten met leerlingen en stagebegeleider. 17

18 4.1.4 Regio West-Brabant - Kennisnetwerk West- Brabant Kennisnetwerk voor opleidingsfunctionarissen in de regio West Brabant, brancheoverstijgend. Transvorm organiseert en faciliteert en heeft een adviserende en ondersteunende rol. Gemiddeld 8 deelnemers. Drie bijeenkomsten (18/2, 20/05, 14/10). Thema s; e-learning, Onderwijs in Kaart, vorm geven aan zelforganisatie, werkplekleren, praktijksubsidie, sectorgelden, vrijwilligers, wetgeving. Hiernaast in 2014 gestart met een LinkedIn-groep, doel: elkaar tussen de overlegmomenten door gemakkelijk weten te vinden. - Intersectoraal overleg Partners in Opleiden (PiO) Afstemmingsoverleg van ROC West-Brabant, Avans Hogeschool, zorg- en welzijnsorganisaties, Calibris. Brancheoverstijgend, strategisch niveau. Ongeveer 10 deelnemers, niveau directeuren. Transvorm heeft een adviserende rol. Twee bijeenkomsten; 13/03, 30/11. Onderwerpen: BPVproblematiek, uitval studenten en opleidingsrendement, sectorplannen, Calibris, krimp zorg en welzijn i.r.t. opleiden, strategische bijeenkomst opleiden, opleiden 2020, arbeidsmarkt gerelateerd opleiden niveau 1 en 2, regionaal opleiden (SOP), behoeftepeiling PiO Vanuit het PiO heeft Transvorm geparticipeerd in de werkgroep Opleidingsrendement en Uitval. De werkgroep is in 2014 nog 1 maal bijeen geweest om een afrondende notitie te schrijven (7/1) welke in het intersectorale overleg is besproken. Project is afgerond. Vanuit PiO heeft Transvorm geparticipeerd in de innovatiegroep. Opdracht; scenario s uitwerken hoe om te gaan met opleiden ten tijde van krimp en opzet voor een strategische bijeenkomst hoeveel ga ik opleiden. - Strategische bijeenkomsten ROC West-Brabant Transvorm heeft 4 bijeenkomsten gehad met directeuren van ROC West-Brabant (Kellebeek en Vitalis) en Avans Hogeschool. 28/5, 16/6, 8/7, 20/11; Thema s bachelor nursing 2020, aanbod sectorplan, hervormingen, rol onderwijs, MBO subsidie, samenwerking 3 O s, zorgpacttafels, OiK, pilot stages in ouderenzorg, NF, kwaliteit in relatie tot stages, rolmodellen. - Klankbordgroep Avans Hogeschool, bachelor nursing 2020 Samen met 30 medewerkers uit zorgorganisaties; 19 januari en 16 april Doel: input voor het landelijk vast te stellen curriculum Presentatie arbeidsmarktinformatie en sectorplan Op 3 juli heeft Transvorm een presentatie gegeven aan 55 docenten van het Vitalis College over de arbeidsmarkt zorg en welzijn en informatie over de sectorplannen. - Bijeenkomst Care Innovation Center Op 30 oktober 2014, 12 deelnemers vanuit de scholen in West-Brabant. Avans, NHTV, beide ROC s, ROC zeeland. Presentatie van onderwijs en techniek, arbeidsmarkt zorg en welzijn, uitwisseling van innovatieve zaken Regio overstijgend - Presentatie Sectorplan Zorg en Welzijn Brabant Op 24 juni is het Sectorplan Zorg en Welzijn Brabant besproken met alle opleidingsmanagers zorg en welzijn van de ROC s en Hogescholen Verpleegkunde in Brabant, 12 deelnemers. - Hoger Beroepsonderwijs (HBO) zorg en welzijn Sinds 2013 bestaan structurele overlegvormen tussen Transvorm en zowel Fontys Hogeschool als Avans Hogeschool. Dit heeft onder andere geresulteerd in de ontwikkeling van de pilot Verbetering Leerklimaat HVO-V in de ouderenzorg. In 2014 heeft 2x overleg plaatsgevonden. Daarnaast is ook met Fontys Pedagogiek gesproken over het verstreken van de relatie tussen onderwijs en werkveld. Ook dit wordt vervolgd in

19 4.2 Innovatie en ontwikkeling Leerlandschap Opleiden OKC Oktober 2012 startten een aantal ziekenhuizen in Noord-Brabant (Máxima Medisch Centrum, St. Elisabeth Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Elkerliek Ziekenhuis) een uniek organisatieontwikkelingstraject. In gezamenlijkheid met Fontys Hogeschool Verpleegkunde werkt men aan de toekomst van werken en leren in het Operatiekamercomplex; op weg naar Met dit project geeft men een antwoord op de vragen van de huidige en toekomstige arbeids- en onderwijsmarkt in relatie tot de zorgmarktontwikkelingen. Transvorm is bij dit project betrokken om kennis en de producten die uit dit project voortkomen te delen met andere branches en te onderzoeken of implementatie in andere branches nuttig en mogelijk is. Het programmamanagementteam Leerlandschap Opleiden OKC heeft 5 bijeenkomsten gehad (16/1, 12/2, 17/4, 30/06, 19/11), gemiddeld 9 deelnemers. In 2014 is er twee keer een Transvorm Actueel georganiseerd waarin het landschapsmodel centraal stond. Tijdens deze bijeenkomsten maakten de deelnemers kennis met het model en kregen zij handvatten aangereikt om het in de eigen organisatie toe te passen. De bijeenkomsten werden dermate enthousiast ontvangen dat besloten werd een leergang Strategisch Opleiden te ontwikkelen. Als vervolg hierop werd eind 2014 een pilotaanvraag geschreven. We hopen voorjaar 2015 met deze leergang te kunnen starten Branchegericht opleiden in de GGZ en Verslavingszorg Zuid-Nederland Sinds 2009 werken GGZ- en verslavingsorganisaties uit Zuid-Nederland samen in dit project om een branchegerichte invulling van de initiële beroepsopleidingen binnen zorg en welzijn te waarborgen. Transvorm vervulde een organiserende, ondersteunende en faciliterende rol. Eind 2014 is het convenant verlopen en het project afgesloten met een adviesrapport naar de stuurgroep Pilot Professionalisering leerklimaat voor 3e en 4e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg De doelstelling van de pilot is een toename van het aantal HBO-V stagiaires binnen de ouderenzorg. Die bovendien, door een positieve en uitdagende ervaring, na hun diplomering werkzaam willen zijn binnen de ouderenzorg. Het professionaliseren van het leerklimaat voor HBO-V studenten is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstelling. Daarom is gekozen voor het aanbieden van een programma/training voor medewerkers uit VV&T organisaties die in staat zijn tijdens de duur van het programma een HBO-V stagiaire te gaan begeleiden op een intramurale afdeling binnen de ouderenzorg. Het betreft afdelingen waar nog geen HBO-V gediplomeerde medewerker werkzaam is. De cursisten hebben minimaal het opleidingsniveau 4. In het voorjaar is een behoeftepeiling (februari 2014) en een brainstormsessie (april 2014) georganiseerd bij werkgevers en de Hogescholen Avans en Fontys. Na de zomer is een werkgroep gestart met vormgeven van het programma en informeren van werkgevers (deelnemers). De werkgroep bestaat uit medewerkers van Transvorm, Avans, Fontys en twee werkgevers. De inhoud van het lesprogramma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de hogescholen Fontys en Avans. Het omvat 6 lesdagen met daarnaast Training on the Job en intervisie. Bij de start van het lesprogramma vindt een 0-meting plaats en bij afronding een 1-meting. In januari 2015 start de pilot met acht werkgevers in de ouderenzorg die ieder twee cursisten afvaardigen. Tegelijkertijd starten er acht stagiaires HBO-V van Fontys en acht stagiaires HBO-V van Avans bij deze werkgevers. Bij succes wordt de training opnieuw aangeboden. 19

20 4.2.4 STERCKER2020 In 2013 is vanuit het ROC Nijmegen een traject gestart om te komen tot een nieuwbouw onderwijsvoorziening voor de locatie ROC de Maasvallei in Boxmeer. Het CvB van ROC Nijmegen heeft dit traject aangegrepen om te komen tot een innovatief onderwijsprogramma en heeft medestanders gevonden in zorgorganisatie Pantein en Dichterbij en commerciële partijen als Fitland en regionale ondernemers uit het MKB. Het programma kenmerkt zich door een vernieuwende aanpak inzake beroepsopleidingsinnovatie waarbij specifiek aandacht is voor de symbiose tussen beroeps- en onderwijspraktijk. In het najaar van 2014 is Transvorm gevraagd te participeren in dit project. Transvorm heeft in samenwerking met Pantein en Dichterbij de mogelijkheden onderzocht en besloten aan te sluiten bij de project. De rol van Transvorm ligt in het ondersteunen van de zorgorganisaties en het stimuleren van innovatieve op het gebied van werken en leren in de zorg. Dit krijgt verder vorm en inhoud in Professionalisering Wijkzorg Begin 2014 heeft ZonMw het plan van aanpak Opleidingsimpuls Wijkverpleegkundigen gepresenteerd met als doel te komen tot professionalisering van de Wijkzorg. Naar aanleiding hiervan hebben Fontys Hogeschool en een aantal Brabantse zorgorganisaties het initiatief genomen om te komen tot een bij- en nascholing programmering en aanpak waarmee een passend antwoord kan worden gegeven op diverse en uiteenlopende professionaliseringsvraagstukken in de Brabantse Wijkzorg. De deelnemende partijen hebben Transvorm gevraagd aan te sluiten bij dit project. Gedurende 2014 zijn diverse oriënterende gesprekken gevoerd en is het programma verder vorm gegeven. Begin 2015 wordt de concrete bijdrage van Transvorm vastgesteld. 20

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Op weg naar balans? 3 - Voorwoord

Op weg naar balans? 3 - Voorwoord Jaarverslag 12 3 - Voorwoord Op weg naar balans? Het jaar 2012 was het eerste jaar van een nieuwe vierjarige beleidsperiode, waarbij de vereniging haar activiteiten heeft geclusterd in vijf programmalijnen.

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013

stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 stichting Bedrijfsfonds Apotheken JAARVERSLAG 2013 SBA maai

Nadere informatie

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1 Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg Dr. C.M.A. de Bot 1 *, Drs. J.F.M. Bruininks 1, Drs A.M.T. van Bers 2 1. HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool Breda

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie