Verslag voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2013 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2013 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort"

Transcriptie

1 Verslag voorjaarsvergadering d.d. 24 april 2013 van Ondernemersvereniging Bedrijvenparken High Tech & Maaspoort Gehouden bij De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, s-hertogenbosch Presentatie BEC, Bossche Energie Convenant Jos van de Wouw opent de voorjaarsbijeenkomst om uur en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de gastsprekers van de stuurgroep BEC: mevrouw Marja Kamsma (lid Raad van Bestuur Avans Hogeschool) en de heer Erwin Bosch (coördinator energie- en klimaatprogramma Gemeente) en gastheer Clemens Bolhaar (BIM). Marja Kamsma en Erwin Bosch verzorgen een enthousiaste presentatie over het Bossche Energie Convenant en de mogelijkheden en kansen alsmede de ondersteuning via BEC. Kleine maatregelen zoals energiezuinig gebruik van verlichting en verwarming gaan hand in hand met grote maatregelen zoals een biomassa-energiecentrale, een dak vol zonnepanelen of elektrische bedrijfswagens op duurzame elektriciteit. We zetten in op klein en groot. Kleine stappen om energie te besparen of duurzaam op te wekken zijn even welkom als grote stappen. Bossche EnergieCongres 2013 Woensdag 19 juni van tot uur Locatie: HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221 Voor bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch. Met dit convenant willen we elkaar inspireren en ondersteunen bij de omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Inspireren om aan de slag te gaan. We willen meer duurzame energie opwekken en energiebesparing versnellen. Deelnemende bedrijven die al veel hebben gerealiseerd geven hun ervaring door aan andere deelnemers. Deze leren daarvan, en gaan ook aan de slag met energiebesparing en duurzame energie. Hulp en kennis nodig voor het realiseren van uw energiedoelstelling? Hogescholen Avans en HAS Den Bosch, het KoningWillem1 College en het Technasium kunnen stagiaires en afstudeerders inzetten voor energie- en duurzaamheidsopdrachten. Erwin Bosch deelt de KlimaatNeutraal-waaier uit (deze is digitaal naar alle leden verstuurd op 25 april) en Marja Kamsma en Erwin Bosch worden zeer hartelijk bedankt voor hun komst en toelichting. Zie voor meer uitgebreide informatie: Algemene ledenvergadering 1. Opening en vaststellen agenda Jos van de Wouw opent de voorjaarsvergadering om uur en heet de aanwezigen nogmaals welkom (zie bijlage 1). De opkomt is wederom niet hoog. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Voorstelronde nieuwe leden Er zijn geen nieuwe leden aanwezig. 3. Mededelingen en ingekomen stukken Opkomst en betrokkenheid: het bestuur informeert bij de aanwezigen over de wijze van informatieverstrekking vanuit het bestuur/secretariaat naar de leden. De informatie komt wel bij de juiste personen aan (bijv. s over verdachte situaties) en ook de informatie over bijvoorbeeld de Zuid-Willemsvaart is leuk te lezen. Wellicht meer frequent en meer gestructureerd informatie sturen. Verslag voorjaarsvergadering High Tech & Maaspoort d.d. 24 april van 5

2 Rochus van Rumpt geeft aan dat de voordelen van het lidmaatschap niet erg duidelijk zijn. Jos van de Wouw vertelt dat regelmatig overleg met de BZW s-hertogenbosch plaatsvindt (circa 6x per jaar) en via Frank Remmen is tijdens de bestuursvergadering ook direct contact met de gemeente. Wilbert Frieling stelt voor om tijdens een volgende ledenbijeenkomst ronde tafel gesprekken te voeren tussen bestuursleden en leden (wat wil men, wat mist men, werving, activiteiten, belangenbehartiging etc.). Dion geeft aan dat ook diverse tijdstippen, dagen en locaties voor activiteiten zijn geïnventariseerd en uitgeprobeerd maar deze pogingen hebben ook niet geleid tot een hogere opkomst. BZW s-hertogenbosch: op 17 april 2013 is de brochure van de BZW naar de HTM-leden geë-maild waarin de werkzaamheden en meerwaarde uitgelegd worden. Het bestuur heeft de BZW prioriteitennota 2013 ontvangen en deze is tijdens de laatste bestuursvergadering uitgebreid besproken. In het najaar wordt verdere berichtgeving verwacht. Zie de bijlage en ook de website: Op 15 april heeft overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van BZW s-hertogenbosch (onder andere Jos van de Wouw) en (een deel van) het College van B&W s-hertogenbosch. 4. Vaststelling verslag d.d. 20 november 2012 Het verslag van 20 november 2012 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 5. Financiën 5a Verslag penningmeester 2012 & begroting 2013 Wilbert Frieling deelt het financieel jaarverslag 2012 en de aangepaste begroting 2013 uit en hij licht deze toe. Er hebben zich wijzigingen in ledenbestand voorgedaan. Er zijn enkele grote leden vertrokken en meer kleinere leden bijgekomen; hetgeen tot minder inkomsten uit contributie leidt. Er is wel een gezonde financiële positie. In overleg met de kascontrolecommissie is de begroting aangepast op deze verminderde inkomsten. Er zijn geen vragen over de aangepaste begroting 2013 en deze wordt vastgesteld. 5b Verslag kascommissie, goedkeuring jaarrekening 2012 en decharge penningmeester en bestuur De heren Gert-Jan van Roosmalen (ADC Lettersprint BV) en Martin Couvée (Colasit Holland BV) vormen de kascontrolecommissie Martin Couvée deelt de vergadering mee dat de administratie is bekeken, er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en goed is bevonden. De kascommissie stelt voor dat aan penningmeester en bestuur decharge wordt verleend. De vergadering stemt hiermee in. 5c Benoeming nieuwe kascommissie Twee nieuwe kandidaten stellen zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie 2013: de heer Driek Voets (GPM) en mevrouw Jacqueline van Rumpt (Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV). De vergadering gaat hiermee akkoord. Wilbert Frieling bedankt Gert-Jan van Roosmalen en Martin Couvée voor de jarenlange trouwe inzet. 6. Verkiezing bestuursleden Het bestuur heeft na een lange zoektocht twee kandidaten gevonden ter uitbreiding van het bestuur. Statutair had conform het rooster van aftreden het zittend bestuur al moeten aftreden maar er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld en de vergadering heeft de laatste jaren ingestemd met voorzetting door de huidige bestuursleden. Het bestuur draagt nu voor: mevrouw Edith Idoe-Stap, Stap.nu Re-integratie & Counseling de heer Ton ten Hacken, De Telecom Adviseur NO-Brabant Ton ten Hacken stelt zich kort voor aan de aanwezigen; hij is sinds 2012 zelfstandig ondernemer en telecom adviseur. Edith Idoe-Stap is op het laatste moment tot haar grote spijt verhinderd aanwezig te zijn. Verslag voorjaarsvergadering High Tech & Maaspoort d.d. 24 april van 5

3 Er hebben zich geen tegenkandidaten aangediend en de vergadering stemt per acclamatie in met toetreding van beide kandidaten tot het bestuur. Ton ten Hacken heeft deze maand handmatig de HTM bewegwijzeringborden op de bedrijfsterreinen schoongemaakt en het bestuur is hem hier zeer erkentelijk voor. 7. Jaarverslag 2012 & bestuursvoornemens 2013 Sinds de laatste ledenvergadering heeft een tweetal bestuursvergadering plaatsgevonden op 7 februari 2013 (met kennismaking kandidaat bestuursleden Edith Idoe-Stap en Ton ten Hacken) en op 28 maart De traditionele Kerstlunch was op 6 december 2012 bij De Lachende Vis met circa 20 deelnemers. De AED kaart is naar de leden verstuurd. Nog te organiseren activiteiten in 2013 zijn: Bedrijfsbezoek & netwerkborrel Steenfabriek Hedikhuizen, maandag 17 juni BEC Congres / BZW bijeenkomst, woensdag 19 juni Jaarlijkse kookworkshop, in september Najaarsbijeenkomst & ALV, donderdag 7 november Kerstlunch, maandag 16 december. Bedrijvenpark Treurenburg: Jos van de Wouw voert overleg met het bestuur van Treurenburg voor gezamenlijke (netwerk)activiteiten. Er zijn op Treurenburg niet veel bedrijven gevestigd en de ondernemersvereniging heeft weinig bestaansrecht. Bij Treurenburg is men verplicht lid, bij HTM is dit vrijwillig. Jos informeert of er draagvlak is voor aanpassing van de doelstelling van HTM met uitbreiding cq mogelijke toetreding van ondernemers gevestigd op Treurenburg. De vergadering stemt hiermee in. Bulletin ondernemersvereniging De Herven geeft 3 à 4x per jaar een fraai bulletin uit. Het bestuur peilt de behoefte hiertoe voor HTM. De aanwezigen geven aan dat een digitale versie ook goed is en (drukwerk) kosten bespaard. 8. Rondvraag en sluiting Beveiliging: Peter van Rumpt heeft brieven van SBB en een concurrerende beveiligingsdienst ontvangen. Fair factureert sinds rechtstreeks aan de SBB deelnemers en deelnemende bedrijven hebben een brief van SBB ontvangen over de actuele gang van zaken. SBB heeft de werving ook bij Fair neergelegd. Niet alle bedrijven op HTM zijn lid van SBB en een hogere dekkingsgraad (Bossch breed) zou een positieve ontwikkeling zijn voor de collectieve beveiliging. Dion van den Wijngaard vertegenwoordigt HTM binnen het SBB bestuur. Hij komt hier bij de leden op terug zodra er meer bekend is. Er zijn geen vragen meer en Jos van de Wouw bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit het officiële deel van de ledenvergadering om uur af. Jos geeft het woord aan de gastheer, Clemens Bolhaar. Bedrijfsbezoek De Gruyter Fabriek Clemens Bolhaar, directeur BIM (Bossche Investerings Maatschappij) toont een korte film over De Gruyter Fabriek en leidt ons vervolgens door het grootste bedrijvenverzamelgebouw van Nederland. Het gebouw is industrieel erfgoed. Napraten, hapje & drankje Aansluitend op de ledenbijeenkomst en de uitgebreide rondleiding worden de aanwezigen uitgenodigd door de voorzitter voor een hapje en drankje in de Brasserie. Bijlagen: 1. Overzicht aanwezige en afgemelde leden en gasten 2. Prioriteiten BZW s-hertogenbosch Conceptverslag d.d. 18 augustus 2013 op de site door Ellen Luijks. Definitieve versie goedgekeurd 7 november 2013 en d.d. 18 november 2013 op de site geplaatst. Verslag voorjaarsvergadering High Tech & Maaspoort d.d. 24 april van 5

4 BIJLAGE 1 Overzicht aanwezige en afgemelde leden Aanwezigen Bedrijf Persoon 1. Avans Hogeschool Marja Kamsma gastspreker 2. BIM Clemens Bolhaar gastspreker 3. Gemeente 's-hertogenbosch Erwin Bosch gastspreker 4. ABN AMRO Commercial Finance NV Dion van den Wijngaard bestuur 5. De Telecom Adviseur NO Brabant Ton ten Hacken kandidaat bestuur 6. Van de Wouw Advocaten Jos van de Wouw voorzitter 7. Alphabet Nederland BV Bart Schuurmans 8. Colasit Holland BV Martin Couvée 9. Ellen's secretariaatsdiensten Ellen Luijks-Schramade 10. Gemeente 's-hertogenbosch Frank Remmen tot 17h GPM BV Driek Voets 12. Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV Jacqueline van Rumpt 13. Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV Peter van Rumpt 14. Kerkorgelbouw Pels & Van Leeuwen BV Rochus van Rumpt 15. MSG Gereedschapmakerij Rien Spierings 16. MSG Gereedschapmakerij Sjan Spierings 17. Omron Manufacturing of The Netherlands Joachim Verhagen 18. Van de Wouw Advocaten Anne Marie Hopmans vanaf 17h Van de Wouw Advocaten Loek Prinsen vanaf 17h Wilresearch BV Wilbert Frieling penningmeester Afwezig met bericht 1. ADC Lettersprint BV (komt misschien later) Gert-Jan van Roosmalen 2. Asito Joris Lensing 3. Belko Connection Technology BV Pieter van der Spek 4. BZW Eugene Princee 5. Empirion Groep Sjef Matthijssen 6. IPV Opleiding & Training / PIT Twan Sprenkels 7. Omron Manufacturing of The Netherlands Paul Sollewijn Gelpke 8. Stap.nu Re-integratie & Counseling Edith Idoe-Stap, kandidaat bestuur 9. Sweegers en de Bruijn BV Niek Eek 10. Adeco Project Engineering BV Alexander de Cocq Verslag voorjaarsvergadering High Tech & Maaspoort d.d. 24 april van 5

5 BIJLAGE 2 Prioriteiten BZW s-hertogenbosch Aanpak crisis overleg gemeente, plan van aanpak aanpak jeugdwerkloosheid participatie in mobiliteitscentrum stimuleringsmaatregelen bouw Versterken regionale economische samenwerking actieve participatie 5-Sterrenregio goede afstemming met Brainport relatie versterken kennisinstellingen Infrastructuur/bereikbaarheid verbreding A2 's-hertogenbosch-eindhoven randweg 's-hertogenbosch/doorsteek A2-A59 omlegging Zuid-Willemsvaart hoogwaardig openbaar vervoer 's-hertogenbosch-boxtel-veghel-uden-oss Noordelijke ontsluiting Boxtel (rondweg) incl. sanering spoorwegovergang Arbeidsmarkt/Onderwijs project leerwerkbanen stimuleren instroom techniek-onderwijs (project TechXperience) project verlagen drop-outs Koning Willem I college gecoördineerde werkgeversbenadering (werkgeversadviesteam) Bedrijventerreinen revitalisering c.q. herstructurering bestaande terreinen vestiging categorie bedrijven planning nieuwe bedrijventerreinen parkmanagement Verslag voorjaarsvergadering High Tech & Maaspoort d.d. 24 april van 5

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering bespreking Algemene Leden Vergadering datum/tijd Donderdag 3 juni 2010 aanwezig Zie verslag afwezig Zie verslag kopie aan van Roxanna Vingerhoets, Birgit van Herk (Studio T), Rolph Adriaansen telefoon

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Datum: Locatie: Aanwezig: 19 mei 2014 van 11.15-12.45 uur Nationaal Archief (NA) te Den Haag Bestuur Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese

Nadere informatie

Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Wat is de rol van gemeenten in 2020? Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

UITNODIGING Jaarvergadering

UITNODIGING Jaarvergadering UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: 78.14.04.312 K.v.K. te Tiel: 40156764 E: bestuur@nvwc.nl

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 15 juni 2011 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester RA, voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

november 2012 aanbod: kansen voor energiebesparing voor en door bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch

november 2012 aanbod: kansen voor energiebesparing voor en door bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch november 2012 aanbod: kansen voor energiebesparing en duurzame energie voor en door bedrijven en organisaties in s-hertogenbosch Inhoud 1. Levering van duurzame warmte aan bedrijven in s-hertogenbosch-noord

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie