Sociaal Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Juni 2010 Sociaal Jaarverslag 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust werken en leven

2 3 3 INHOUD PAGINA 3 Voorwoord Hans Duijst PAGINA 16 Medezeggenschap De stem van de medewerker Voorwoord PAGINA 4 HR terugblik en vooruitblik PAGINA 17 Mexicaanse griep Goed voorbereid op een epidemie Wij willen iets teruggeven aan de maatschappij PAGINA 6 PAGINA 8 PAGINA 10 PAGINA 11 PAGINA 12 PAGINA 14 Klokkenluidersregeling BRAVO Initiatieven voor hardloopevenementen RI&E Aandacht voor veilig en gezond werken Sport & Sponsoring Hulp aan buitenlandse schaatsers BRAVO Sporten met korting Nieuw hoofdkantoor groener en duurzamer PAGINA 18 PAGINA 19 PAGINA 20 PAGINA 21 PAGINA 22 PAGINA 23 G4S Guarding & Services in 2009 G4S Justice Services in 2009 RICAS & Ridderikhoff in 2009 G4S Mobiele Surveillance & Alarmcentrale in 2009 G4S Aviation Security in 2009 G4S Systems in 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. Wij proberen dingen anders te doen en het niet te laten verworden tot een holle kreet waar we alles wat een beetje sociaal en duurzaam klinkt onder schuiven. Uiteraard proberen we onze CO 2 -uitstoot te verminderen hetgeen wij meten met de zogenaamde carbon footprint die het effect van ons bedrijf op de CO 2 -uitstoot weergeeft en een onderdeel is van het ISO milieumanagementsysteem. Belangeloos sponsoren Voor G4S houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen in dat je je bewust bent van de maatschappij waarin je leeft en daar goede dingen voor doet, zónder zakelijke doeleinden. Wij dragen dus belangeloos bij aan sociale projecten. Niet om ons imago op te poetsen, maar om iets terug te geven aan de maatschappij. Wereldwijd besteden wij als G4S veel aandacht aan sociale projecten waar we echt verschil kunnen maken, in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. We sponsoren bijvoorbeeld een notenplantage in Malawi, waar mensen leren hoe zij zelf zo n plantage moeten onderhouden en er business van kunnen maken. Als G4S Nederland doneren we elk jaar Engelse pond aan een project. Zo hebben wij voor een weeshuis in Kenia een kippenfarm gefinancierd, zodat ze zelf kippen kunnen gaan fokken, eieren verhandelen en daarmee inkomsten vergaren. Milieuvriendelijke leveranciers voorrang Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt ook in dat we in ons werk nadenken over wat we doen en dingen anders proberen te doen. Sinds 2009 zijn wij een veel grotere invloed gaan uitoefenen op het milieubeleid van onze leveranciers. Leveranciers die aantonen dat zij goed bezig zijn op het gebied van milieu, krijgen een voorkeursbehandeling. Vergroening wagenpark Zelf blijven we natuurlijk ook niet achter. We kijken bijvoorbeeld hoe we mensen beter kunnen plannen, zodat ze dichter bij huis werken. Onze surveillanceauto s hebben een black box die het rijgedrag registreert. Daardoor krijg je inzicht in je rij gedrag waardoor je zuiniger kunt gaan rijden. Daarnaast hebben we in 2009 veel voorbereidingen getroffen om het wagenpark van de surveillancedienst groener te maken. Onlangs hebben we in Groningen de eerste elektrische auto in gebruik genomen, in Leeuwarden komt binnenkort de eerste auto op biobrandstof en we gaan op hybride motordriewielers rijden. Met de leaseauto s zijn we meer hybride gaan rijden en dat neemt nog steeds toe. Hans Duijst Milieudoelen ruim gehaald Eind 2008 hebben we ons voor de komende jaren doelen gesteld voor minder verbruik van papier, energie van de gebouwen en brandstof. Die doelen hebben we voor 2009 ruimschoots gehaald. Doordat we in 2009 naar een veel groener hoofdkantoor zijn verhuisd, hebben we nu al ons doel voor energieverbruik van 2011 gehaald (25 procent minder). Onze inspanningen op milieugebied zijn in 2009 bekroond met het milieucertificaat ISO 14001, dat G4S Beheer BV heeft behaald. Daarmee onderscheiden we ons duidelijk in de beveiligingsmarkt. De maatschappij geeft ons de mogelijkheid om ons mooie vak in de beveiliging en veiligheid uit te oefenen. Daar doen we graag wat voor terug: verantwoord, bewust en belangeloos. Hans Duijst algemeen directeur

3 5 Human Resources We zitten graag dicht tegen de operatie aan Onder leiding van national manager HR Frank Klomp groeide Human Resources in 2009 naar een pro-actieve rol: managers moeten zich gesteund voelen door goed en tijdig advies over HR-zaken. HR zette ook een flinke stap in de professionalisering van de interne doorstroming. Bij een terugblik op 2009 komt onvermijdelijk de economische recessie ter sprake. G4S wist door interne maatregelen in bijna elke business unit gedwongen ontslagen te voorkomen en heeft ook geen beroep hoeven doen op deeltijd-ww. G4S vond creatievere oplossingen, zegt Frank: Wij willen niet op mensen bezuinigen. HR bespaarde flink op recruitmentkosten door minder te adverteren in dagbladen en op vacaturesites. In die zin heeft de crisis onze afdeling geholpen; de arbeidsmarkt werd ruimer dus konden we makkelijk nieuwe medewerkers aantrekken. HR keek ook kritisch naar contracten met uitzendbureaus en arbodiensten. G4S is redelijk leverancierstrouw, maar nu zoeken we uit of de huidige leverancier of een concurrent met een scherper aanbod komt. Van reactie naar actie In 2009 veranderde HR van een re-actief naar een pro-actief team. Frank: HR wil meer tegen de operatie aanleunen. Het is daarbij onze taak om managers vooraf te wijzen op de juiste stappen bij HR-zaken, zodat we acties niet achteraf hoeven te repareren. In die zin gedragen we ons soms als een luis in de pels. In de management teams van de business units zit nu een HR-manager. Daarnaast werken HR-managers en -medewerkers op locatie in het land. Ze worden daarbij ondersteund door adviseurs op vakgebieden zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechten, training & development, IT en werving & selectie. HR verspreidde ook een menukaart. Frank: Een eenvoudig maar duidelijk A4-tje waarmee we de operatie laten weten wat we doen en kunnen. G4S is een mensenbedrijf; we willen dat leidinggevenden bij al hun acties aan de HR-aspecten denken. Frank Klomp Grip op verzuim Bij de aanpak van het verzuim werd vanaf eind 2009 gewerkt aan de interactie tussen leidinggevende en medewerker. Gesprekken over ziekteverzuim worden nu door de leidinggevende zelf gevoerd. De verzuimcoördinatoren van HR adviseren en ondersteunen hen daarbij. Frank: Het is beter en persoonlijker als een arbeidsongeschikte medewerker met zijn eigen manager in gesprek blijft en niet naar een ander hoeft. Verzuimcoördinatoren leren leidinggevenden te vragen naar het waarom en de mate van arbeidsongeschiktheid. Hij vindt zo samen met de medewerker een oplossing. Minder ziekteverzuim brengt naast financieel ook sociaal voordeel, benadrukt Frank: Een open dienst wegens ziekte moet door een collega worden opgevuld. Gebeurt dat minder, dan krijgt de organisatie meer rust. G4S wil dat medewerkers op lange termijn inzetbaar blijven. Ze stimuleert daarom een gezonde levensstijl met het project BRAVO. In 2009 organiseerden medewerkers verschillende BRAVO-activiteiten, zoals een beachvolleybaltoernooi en deelname aan de Nike Hilversum City Run. Vanaf 2010 is er jaarlijks euro beschikbaar voor zulke initiatieven. Het geld komt uit het sociaal fonds, dat de laatste jaren zelden werd aangesproken. Samen met de ondernemingsraad hebben we besloten dat het nu ook een BRAVO-fonds is, aldus Frank. Online informatie De digitalisering van HR-processen vorderde in 2009 gestaag. Indirecte kantoormedewerkers kunnen hun loonstrook nu online inzien. G4S bespaart daarmee portokosten en papier. Medewerkers hebben hierdoor hun online archief, met alle loonstroken en jaaropgaven, altijd onder handbereik. Daarnaast kunnen stafmedewerkers zelf hun pakket met aanvullende arbeidsvoorwaarden samenstellen. Frank: Mensen sparen vooral voor lijfrente, extra verlof of een fiets. En een behoorlijk aantal medewerkers werd met korting lid van een sportschool. Tot slot krijgen plannen voor een breder intranet steeds meer vorm. Interne doorstroming HR wil de komende jaren de interne doorstroming professionaliseren. Frank: Ook mensen die toe zijn aan een andere uitdaging houden we graag bij G4S. In 2009 werden daarom de competenties van alle functies beschreven. Hiermee is horizontale, verticale en diagonale doorstroming makkelijker te realiseren. In 2010 opent G4S bovendien een symbolisch mobiliteitsloket; G4S ers die een andere functie ambiëren, worden begeleid door de verantwoordelijke HR-functionaris. Ze worden wel geacht een interne sollicitatie met hun leidinggevende te bespreken. Frank: De communicatie hierover kan het beste open en eerlijk verlopen. Mocht er sprake zijn van een conflict, dan biedt dat een opening om het uit te praten. Interne doorstroming wordt ook ingezet als een business unit tijdelijk mensen over heeft en een ander krap zit. Zo hoeven we geen medewerkers te ontslaan. Fluitend naar je werk De national manager HR liet begin 2010, een jaar na zijn aanstelling, een uitgebreide enquête uitvoeren onder leidinggevenden. Zij gaven daarin aan meer ondersteuning van HR te willen. Frank: De transformatie van een re-actief naar pro-actief team zetten wij dus ook in 2010 voort. En we blijven luisteren naar de werkvloer: wat heeft ze nodig? Dan kunnen wij adviseren. In 2010 zal HR het management voorzien van maandrapportages met de ontwikkelingen rondom vacatures, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim en re-integratie. Als je ruim medewerkers hebt, gaat er echt wel eens wat mis, zegt Frank. Maar dat moeten uitzonderingen zijn. Als onze medewerkers minder vaak ziek zijn, langer bij ons blijven en fluitend naar hun werk gaan, dan heb je een goed personeelsbeleid.

4 7 Klokkenluidersregeling Een medewerker die een moreel appèl wil doen op G4S, kan zich nu beroepen op een zich oprecht zorgen maakt over de gevolgen voor de organisatie of de maatschappij, benadrukt Victor. Een melding wil nog niet zeggen dat er echt sprake is van een misstand. Victor: Stel, een Via de klokkenluidersregeling krijgen we de kans antwoord te geven en oplossingen te zoeken. De riskmanager verwacht dat er in de praktijk zelden beroep Hoe werkt de klokkenluidersregeling? Medewerkers van G4S kunnen hun bezorgdheid formele klokkenluidersregeling. Een gemelde medewerker vindt de uitstoot van schadelijke gassen door de organisatie onaanvaardbaar. Als hij zijn bezorgdheid uit heeft wordt gedaan op de klokkenluidersregeling. Als je echt iets wilt aankaarten, vind je je weg wel binnen G4S, zegt hij. Medewerkers over een misstand uiten bij de manager financiële administratie Marcel Nooteboom of de national misstand, of althans het vermoeden daarvan, kan de organisatie naar een hoger plan tillen. In navolging van het G4S-hoofdkantoor in Londen heeft G4S Nederland sinds eind 2009 een officiële klokkenluidersregeling. Hoewel er geen directe noodzaak toe is, is riskmanager hij het algemeen belang voor ogen, namelijk het milieu of de gezondheid van medewerkers. Als na onderzoek blijkt dat de organisatie de wettelijke waardes niet overschrijdt, kun je de medewerker zo n melding niet aanrekenen. Hij had immers de beste intenties. Victor vindt het een goede ontwikkeling als medewerkers meedenken over de normen van de organisatie. Het feit dat een medewerker zo n zaak belangrijk genoeg vindt om te melden, is reden genoeg om te luisteren en antwoord te geven. spreken hun groepsleider elke dag, ze staan er zelfs mee op de vloer. Ook het contact met de daaropvolgende leidinggevende in de lijn wordt laagdrempelig ervaren. De klokkenluidersregeling is dus eigenlijk bedoeld voor mensen die er via de reguliere wegen niet uitkomen. Wat is klokkenluiden? manager Human Resources Frank Klomp. Ze moeten daarbij hun vermoeden aannemelijk kunnen maken. Een verzoek van de klokkenluider om een vertrouwelijke behandeling wordt gerespecteerd. De klokkenluider bespreekt op zijn beurt de betreffende zaak niet met collega s of een andere (externe) derde partij, tenzij dit zijn wettelijke plicht is. De medewerker die zijn vermoeden van een misstand of onregelmatigheid kenbaar heeft gemaakt, ondervindt Victor Vermeulen blij dat er nu een formele procedure ligt: Klokkenluiden is het uiten van bezorgdheid geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie van Vaak organiseer je dit soort zaken pas als het te laat is. Kans over mogelijke misstanden of onregelmatig heden medewerker. De manager financiële administratie of Bovendien vroeg de ondernemingsraad erom. Organisaties kunnen baat hebben bij een klokkenluidersregeling. binnen een organisatie. Denk aan een strafbaar de national manager Human Resources onderzoekt de De melding wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder formele feit, schending van wettelijke regels, gemelde zaak. Het resultaat van dit onderzoek wordt Integriteit regeling zouden kwalijke zaken wellicht onderbelicht blijven. een gerechtelijke dwaling, gevaren voor de teruggekoppeld naar de klokkenluider. Een klokkenluidersregeling beschermt medewerkers die een Echte klokkenluiders leggen natuurlijk een zenuw bloot en dat is gezondheid of veiligheid en het bewust vermoeden van een misstand in de organisatie aankaarten. pijnlijk, zegt Victor. Maar een medewerker kan op iets wijzen wat achterhouden van cruciale informatie. G4S volgt momenteel de regeling van het Het moet hierbij gaan om zaken die het persoonlijk belang ons als organisatie ontgaat en wat we graag aanpakken. hoofd kantoor in Londen. In 2010 wordt de regeling overstijgen. Een klokkenluider meldt zijn vermoeden omdat hij vertaald naar de Nederlandse situatie en getoetst op werkbaarheid.

5 9 Sport & Sponsoring Hulp aan buitenlandse schaatsers Door buitenlandse schaatsers financieel te steunen, krijgt G4S meer naamsbekendheid. Dat waarborgt de werkgelegenheid van de medewerkers. En het brengt het schaatsen De steun aan buitenlandse schaatsers krikt bovendien de schaatssport naar een hoger niveau. In Nederland wordt alles geregeld voor topschaatsers, in het buitenland bijna niets. Wat hebben de medewerkers van G4S eraan? Wieberdink: Het geeft een enorme impuls aan de naamsbekendheid en daardoor een waarborg voor de werkgelegenheid. De stal van Sport Navigator.NL telde in het seizoen veel prijswinnaars: op een hoger niveau. Voordat Sport Navigator.NL hier zes jaar geleden mee begon, was er slechts een enkele verdwaalde buitenlander die met een Opdrachtgevers zoeken immers een bedrijf met een betrouwbare, solide uitstraling. Zonder naamsbekendheid komt een samen- 36 keer een eerste plaats 59 keer een tweede plaats logo schaatste en was de schaatssport in veel landen nog niet werking met G4S wellicht helemaal niet in hen op. Daar komt bij 46 keer een derde plaats geprofessionaliseerd. Dankzij onder andere de steun van G4S, dat er waardevolle dingen met het geld gebeuren. Dat zorgt voor G4S steunt sinds begin 2007 buitenlandse schaatsers. In alle opzichten een slimme zet, zegt Marnix Wieberdink van Sport Navigator.NL, het bureau dat die steun voor G4S uitvoert. Meer dan tweehonderd buitenlandse schaatsers rijden met een G4S-logo op hun schouder. Die komen met z n allen veel in beeld: dik 62 uur tijdens het seizoen Schaatsen is bovendien in Nederland de best bekeken sport op televisie. Dat betekent Waarom steunt G4S buitenlandse schaatsers en geen Nederlandse? Wieberdink: Voor het budget dat G4S investeert om meer dan tweehonderd buitenlandse schaatsers van een logo te voorzien en financieel te ondersteunen, zou ze niet eens co-sponsor van een commerciële Nederlandse ploeg kunnen worden. Per toernooi mag je niet meer dan acht schaatsers per land naar de start sturen. neemt de competitie in de schaatssport toe. Er zijn steeds meer buitenlanders die goed schaatsen. Daardoor is het niveau omhoog gegaan en is het schaatsen spannender geworden. Elk jaar hebben we kampioenen. Wat gebeurt er precies met het geld van G4S? In het contract met ons heeft G4S opgenomen hoe groot het een sympathieke uitstraling. G4S huurt een bureau in dat de steun voor de schaatsers organiseert. Daar blijft ook geld hangen. Ik heb zo min mogelijk mensen in dienst, we doen het met z n drieën. Ik heb het grote geld al eens nagejaagd, in de motorsport. Daar ben ik niet gelukkiger van geworden. Ik heb altijd hard een enorme impuls voor de naamsbekendheid. Marnix Wieberdink: Wij hebben bij één toernooi soms vijftig schaatsers aan de start percentage van onze schaatsers is dat deelneemt aan toernooien. gewerkt, gespaard en ik ben zuinig - onze sportersbus hebben we Daar kan geen commercial tegenop, het is oneindig veel staan, van over de hele wereld. Daar krijg je een enorme Dat betekent voor ons keihard werken, continu talenten zoeken zelf verbouwd. We hebben nauwelijks overheadkosten, alles gaat voor deliger dan wanneer je 62 uur reclamezendtijd zou inkopen. naamsbekendheid mee. en heel zorgvuldig selecteren. We willen alleen schaatsers die naar de sporters. Natuurlijk, een bepaald percentage gaat naar de Dat zou al gauw een miljoen of veertig, vijftig kosten. De andere kant van het verhaal is dat G4S door deze schaatsers te bereid zijn heel hard en serieus te trainen en die echt hun best organisatie om draaiende te blijven. En ja, ik ben heel rijk. Ik doe Tel daarbij op dat schaatsen een sympathieke sport is waar steunen een, zoals het zo mooi heet, maatschappelijk verantwoord doen voor de wedstrijden. Je neemt ook niet willekeurig iedere namelijk precies wat ík wil en leuk vind. Het geld van G4S doet er niet, zoals in het voetbal, miljoenen omgaan en een negatieve en bovendien sympathiek doel steunt. De buitenlandse schaatsers, beveiliger aan als je mensen nodig hebt, je zoekt naar kwaliteit, écht toe: ze helpt sporters die anders nooit op dit niveau hadden beeldvorming omheen hangt. Wieberdink: Bij de schaatssport die over het algemeen geen cent te makken hebben, kunnen er betrouwbaarheid en motivatie. kunnen schaatsen. weet je zeker dat je met een minimale financiële inspanning door trainen, materiaal van kopen en op trainingskamp. We regelen voor de schaatsers visa, trainingskampen, op maat maximaal resultaat krijgt. gemaakte schaatsschoenen, kleding, we zorgen dat de logo s van onze partners erop staan en we hebben zelfs een eigen touringcar Uit welke landen komen de schaatsers die G4S steunt? met een VIP-tent met massagebanken, fietsen voor de warming Australië België Canada China Duitsland Denemarken Estland Finland Frankrijk Groot Brittannië up en cooling down, tv-schermen en internet. Als een sporter een Griekenland Hongarije Italië Kazachstan Korea Nieuw-Zeeland Oekraïne Oostenrijk Polen probleem heeft, gooit hij het bij ons neer en wij lossen het op, Roemenië Rusland Spanje Slowakije Tsjechië Verenigde Staten Zweden Zwitserland maakt niet uit wat het is.

6 11 Sporten met korting Fitte beveiligers kunnen de wereld aan Fitnessen met korting in een luxe sportschool. Het is een leuke nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarde voor alle medewerkers. En het houdt de G4S ers fit. Het stond al langer op het verlanglijstje van G4S: korting op een sportschoolabonnement voor alle medewerkers. Maar het was lastig een goede, moderne sportclub te vinden met landelijke dekking, zodat alle medewerkers ervan kunnen profiteren. G4S is in 2009 een samenwerking aangegaan met de sportscholen van Achmea Health Centers en geselecteerde sportscholen van Intenz (een formule waar sportscholen zich bij kunnen aansluiten). In totaal kunnen G4S ers kiezen uit zo n zeventig verschillende sportscholen door het hele land. Veel keuze dus. Honderd procent dekking, waarbij iedereen in zijn eigen woonplaats kan sporten, is helaas nog niet gelukt. Maar het lijkt er op dat G4S ers, door ruimere fiscale regels in 2010, in veel meer sportscholen terecht kunnen. We hebben bovendien gezocht naar een keten van moderne sportscholen met veel faciliteiten, zegt Roel Keppel, HR consultant Arbo bij G4S. Met een goede begeleiding, aandacht voor gezond leven en goede programma s. De Achmea Health Centers vallen nog extra op door hun luxe uitstraling. Wie al een fitnessabonnement had bij Achmea of Intenz kon dat omzetten naar een bedrijfslidmaatschap. Meer binding, minder ziek In 2008 is G4S begonnen met een programma om de fitheid van de medewerkers te vergroten onder de naam BRAVO, dat staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Korting bij een sportschool sluit hier naadloos op aan. Het past ook bij de secundaire arbeidsvoorwaarden van een modern bedrijf, vindt Roel. Werknemers verwachten zulke voorwaarden. En het bevordert de binding met het bedrijf. Daarnaast helpt het medewerkers fit te houden. Wie fit is, voelt zich beter en wordt minder ziek. Vooral mensen die al sporten, zullen gebruik maken van de korting, verwacht Roel. Maar iedereen die we over de streep weten te trekken, is meegenomen. Al is het alleen maar een proefles: iemand die jaren niet op een sportschool is geweest, kan verrast zijn door wat hij tegenkomt. Korting én belastingvoordeel Alle G4S ers krijgen sowieso een korting van tien procent op de abonnementskosten. Wie een ziektekostenverzekering heeft bij Zilveren Kruis of een andere verzekeraar die onder de paraplu van Achmea valt, krijgt zelfs twintig procent korting bij de Achmea Health Centers. Bovendien is het werkelijke bedrag dat medewerkers uitsparen nog groter, omdat het abonnementsgeld van het bruto salaris wordt afgeschreven. Het belastingvoordeel levert een extra korting op van 30 tot 50 procent. Ruim tweehonderd G4S ers sporten inmiddels met korting. Sinds de start van het gezondheidsprogramma BRAVO nemen steeds meer G4S ers het initiatief om samen te gaan sporten. Hardlopen is populair. Joost Willems trommelde G4S ers uit het hele land op voor de Nike Hilversum City Run. Jaap Herder ging van start met het G4S Running Team. Nike Hilversum City Run Joost Willems, unitmanager Guarding & Services, werd in 2009 BRAVO-ambassadeur: hij stimuleert een gezonde leefstijl onder collega s in de regio Gooilanden. En met succes. In 2009 verzamelde hij 47 hardlopende G4S ers voor de Nike Hilversum City Run. Het jaar daarvoor waren het er nog 25. De hardlopers kwamen niet alleen uit de eigen regio, maar uit het hele land en van alle business units. Er liepen zowel directieleden als beveiligers mee, vertelt Joost. Hij deelt de teams in per district. Het winnende team krijgt een wisselbeker. Het initiatief heeft daarmee een positief effect op het teamgevoel én de conditie van de deelnemende collega s. Joost: Er zijn mensen die vorig jaar vijf kilometer liepen en nu voor de tien kilometer gaan. Zelf liep hij alleen in 2008 mee: Ik ben die dag druk bezig met de organisatie en de ondersteuning van de lopers. Maar ik loop nog steeds hard en ik ben door mijn ambassadeurschap ook sportiever geworden. G4S Running Team Jaap Herder, agent bij Aviation Security, wist in 2009 zo n 25 collega s warm te maken voor het hardlopen. Zijn motivatie was het verbeteren van de conditie en het terugbrengen van het ziekteverzuim. Een beveiliger moet een goede conditie hebben, zodat hij of zij snel te hulp kan schieten als het nodig is. Gevorderde en beginnende lopers meldden zich aan bij het G4S Running Team. Beginners moeten eerst langs hun huisarts voor een controle, vertelt Jaap: Het is niet voor iedereen verstandig om direct met hardlopen te beginnen. Vervolgens geeft hij hen een trainingsprogramma. Omdat de medewerkers ver uit elkaar wonen, kunnen ze helaas niet gezamenlijk trainen. Jaap: Maar we doen wel elke maand mee aan een georganiseerde loop in het land. We laten daarbij de afstanden geleidelijk oplopen. Zo loopt het G4S Running Team straks mee met de Dam-tot-Damloop in september Op de werkvloer komen de hardlopers elkaar tussen de vluchten door tegen en wisselen ze hun ervaringen met het lopen uit. Jaap: Sommigen zeggen dat ze door het hardlopen de hele wereld weer aankunnen.

7 13 Nieuw hoofdkantoor: groener en duurzamer We weten van elkaar wat we doen Van efficiënte verlichting tot dubbelzijdig kopiëren: in het nieuwe hoofdkantoor voor energiezuinige labels. Tegenwoordig kost energiezuinige de aanbesteding. ISO certificatie is genoeg, want dat is tot in detail gezocht naar milieuvriendelijke oplossingen. apparatuur meestal niet eens meer, dus loont het de moeite om goed op de labels te letten, vertelt Heleen van Westen, facilitair certificaat zegt alles. Andersom hecht G4S er ook aan dat leveranciers het milieu in acht nemen. Zij worden daar ook op manager. Door de inrichting van de ruimte - een kantoortuin in geselecteerd. Doen wat je kunt voor het milieu is een maat- plaats van veel kleine kamers - zijn bovendien veel minder printers schappelijk normbesef dat steeds meer leeft. Ook bij G4S. De verhuizing halverwege 2009 was een mooi moment om voor het milieu maar zich ook nog terugverdient door een lagere nodig. Per etage is er een centrale print- en kopieerruimte terwijl er te kijken wat beter, efficiënter én duurzamer kan op het energierekening. De spreekkamers - op elke etage aan weerszijden voorheen in elke kamer een printer stond. Sinds de verhuizing heeft hoofdkantoor van G4S. Om te beginnen levert de verhuizing op zich al een flinke energiebesparing op. Alle medewerkers van het hoofdkantoor werken nu in één pand en niet meer verdeeld over twee, zoals voor de verhuizing. De alarmcentrale die tot mei op een derde locatie was gevestigd, zit nu ook in hetzelfde gebouw. Dus eigenlijk zijn drie locaties samengevoegd tot één. van de kantoortuin - zijn allemaal uitgerust met een bewegingssensor. Pas als iemand de kamer betreedt, gaat het licht automatisch aan. De lampen in de kantoortuin branden wel de hele dag door, maar passen zich aan het licht buiten aan. Zodra de zon schijnt, dimt de verlichting. Voor de noodverlichting zijn ledlampen gebruikt; energiezuinig en ze gaan wel tien jaar mee. De exacte besparing op elektriciteit is nog niet zichtbaar, de automatiseringsafdeling de computers zo ingesteld dat de prints er standaard dubbelzijdig uitkomen. Wil je dat niet, dan is dat eenvoudig handmatig aan te passen. Victor: Het is een kleine ingreep die iedereen prima vindt, maar wel zo n dertig tot veertig procent minder papiergebruik oplevert. Ik zie ook dat collega s steeds vaker documenten scannen en digitaal opslaan in plaats van kopiëren. Groener wagenpark Het leaseautopark van G4S is in 2009 twintig procent groener geworden. Steeds meer G4S ers met een leaseauto kiezen voor een hybride of zuinige categorie A auto. Een keuze die ze deels maken uit kostenoverwegingen, maar je ziet ook absoluut een De alarmcentrale brengt nog een extra besparing met zich maar het kan niet anders dan aanzienlijk zijn. Riskmanager Victor Ook na de verhuizing ingevoerd: onder ieder bureau staat naast mentaliteitsverandering. Victor: Je ziet ook bij collega s mee. Van oudsher waren er meerdere alarmcentrales. Vermeulen: In het vorige kantoor aan de Paasheuvelweg ging de gewone afvalbak een papierbak. De crux zit m erin het gebruik dat ze de laatste tijd eerder geneigd zijn een kleinere Al zijn deze jaren geleden al samengevoegd tot één, s ochtends vroeg met één klik de verlichting aan in het hele pand. van duurzame maatregelen zo makkelijk mogelijk te maken. auto te kiezen. Inmiddels hebben we twee hybride de alarm- en ontvangstapparatuur stond wel nog verspreid Deze bleef overal branden tot de allerlaatste overwerker vertrok. In dit geval is de bak voor restafval zo klein dat je alleen al uit auto s in ons leasepakket waarmee je goed voor de dag over drie locaties. Dat betekende op drie verschillende plekken Met de airco ging het net zo: iedereen had een eigen bedienings- gemak enveloppen, oude memo s of overbodige kopietjes veel kunt komen. een ruimte met apparatuur die gekoeld moest worden door paneel. Uitzetten gebeurde dan ook alleen maar als iemand daar sneller in de papierbak gooit. airco s. Nu staat alle apparatuur bij elkaar en hoeft maar één toevallig aan had gedacht. Nu is dat computergestuurd. Daarnaast ruimte te worden gekoeld. was de oude alarmcentrale een soort bunker waar nauwelijks dag- Milieucertificaat licht binnenkwam. Nu heeft het grote ramen, veel prettiger voor Sinds de verhuizing is G4S in het bezit van het milieucertificaat Automatische verlichting de biologische klok van de centralisten én het scheelt een hoop ISO 14001, het bewijs dat G4S voldoet aan de wet- en regelgeving Veel milieuwinst is behaald met besparing op verlichting. elektriciteit. rond milieurisico s en streeft naar permanente verbetering van Voordat G4S haar intrek nam op de Hogehilweg is het pand de milieuprestaties. Victor: Klanten vragen steeds vaker naar ons helemaal gestript en opnieuw ingericht. Dat was een goed Digitaal opslaan beleid rond milieu. Soms, bijvoorbeeld bij grote financiële en moment om de nieuwste technologische snufjes in te Met de aanschaf van nieuwe apparaten zoals printers, boilers of overheidsinstellingen, geldt zelfs dat wie niet aantoonbaar kan kunnen bouwen. Een investering die niet alleen vriendelijk is koelkasten en vaatwassers voor de pantry s, heeft G4S gekozen maken oog te hebben voor het milieu, niet mee mag doen met

8 15 RI&E Aandacht voor veilig en gezond werken G4S hecht veel waarde aan veilige en gezonde In zo n geval komt aansprakelijkheid in beeld. Had het voorval Prikken, zwangeren en alleen werken RI&E-week Nieuwe RI&E s in 2009 In 2009 heeft G4S de RI&E s van Training werkplekken. Een RI&E (Risico Inventarisatie voorkomen kunnen worden? Zijn er maatregelen getroffen om risico s op bijvoorbeeld uitglijden of misstappen te minimaliseren? In 2009 heeft G4S een aantal bedrijfsbrede protocollen in gang gezet. Een daarvan is het prikprotocol. Roel: Elk jaar komen er G4S merkt dat er aandacht is voor arbeidsomstandigheden, maar dat de structuur soms ontbreekt. Om er wat meer lijn in aan te brengen, & Safety Solutions, de steunpunten van de Mobiele Surveillance, het nieuwe & Evaluatie) helpt risico s op te sporen om Zo niet, dan kan een bedrijf claims verwachten als er een ongeluk gebeurt en schade ontstaat. vragen van medewerkers die te maken krijgen met vuile injectienaalden. Tegen sommige infecties kun je je inenten, dan is de vraag: is er vanaf 2010 jaarlijks de week van de RI&E. Dan kunnen alle nieuwe RI&E s en geactualiseerde plannen van aanpak ter instemming hoofdkantoor, de Alarmcentrale, Fire & Safety, Systems en van Aviation Security ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe is het eerste jaar gegaan? Net als elk bedrijf is G4S wettelijk verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben en te onderhouden. Met een uitgebreide checklist met honderden vragen over het gebouw, de apparatuur, Risico s per functie Alle gebouwen waar G4S verantwoordelijk voor is, zoals het hoofdkantoor en de vestigingskantoren, hebben een RI&E. Daarnaast heeft G4S een beleids-ri&e waarin precies staat beschreven hoe G4S omgaat met bijvoorbeeld ziekteverzuim, arbo, re-integratie, incidenten en ongevallen. G4S is ook bezig een RI&E van elke functie op te stellen, want elke functie heeft specifieke moet je dat ook doen? We hebben ons beleid vastgelegd in een protocol voor het hele bedrijf. Ook hebben we een start gemaakt met een zwangerenprotocol voor alle business units van G4S. Aviation Security heeft als enige business unit al zo n protocol. Zo krijgt een vrouw werkzaam op het platform van Schiphol die aangeeft dat ze zwanger is per direct een andere functie omdat het lawaai schadelijk is voor het ongeboren kind. We zijn bedrijfsbreed in kaart aan het brengen welke risico s er zijn in de verschillende bij de OR worden aangeboden. De OR kan ze dan allemaal in één keer toetsen en de voortgang van de plannen van aanpak controleren. Ook wil G4S die week de arbochecklist, een soort mini-ri&e van de werkplek bij de opdrachtgever, extra bij de unitmanagers en groepsleiders onder de aandacht brengen. Incidenten en ongevallen afgerond. Ze zijn gemaakt door de verzuimcoördinatoren of de HR consultant Arbo, die allemaal ook preventiemedewerker zijn. De RI&E s zijn getoetst door een externe Hogere Veiligheidskundige, de OR heeft instemmingsrecht op de plannen van aanpak. het binnenklimaat, de meubels en psychosociale arbeidsbelasting risico s. Roel: Door per functie de werkzaamheden en risico s te functies voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. In 2009 waren er 257 incidenten en ongevallen, kunnen ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden worden omschrijven, kunnen we in kaart brengen hoe we het werk zo veilig Een ander punt waarmee we zijn gestart is beleid rond alleen waarvan 182 bij de RET Rotterdam. Van de opgespoord en verbeterd om ongevallen te voorkomen. We vinden en prettig mogelijk kunnen maken. Visiteurs van Aviation Security werken. Volgens de wet is bepaald dat alleen werken (zonder incidenten met agressie en geweld kwam 93 het heel belangrijk dat onze mensen veilig en prettig kunnen gaan bijvoorbeeld vaak door de knieën bij het fouilleren. Krijgen ze iemand op gezichts- of gehoorsafstand) in bepaalde situaties niet procent voor bij de Rotterdamse tram, een unit werken, zegt Roel Keppel, HR consultant Arbo bij G4S. De checklist instructie hoe ze dat kunnen doen zonder gezondheidsklachten en mag, bijvoorbeeld in besloten ruimtes als kelders en kruipruimtes, waar slechts 3 procent van de G4S medewerkers is een handige manier om systematisch alle risico s te inventariseren. blessures op te lopen? Wat is er geregeld voor G4S ers die veel op bouwplaatsen of bij valgevaar van meer dan 2,5 meter. werkzaam was. De RET is overigens sinds 2010 Een RI&E kijkt naar de kansen op risico s en de gevolgen ervan. buiten werken? Worden ze tijdens een hittegolf of vorstperiodes We kijken hoe de wet- en regelgeving in de praktijk werkt en hoe geen klant meer van G4S. Iets simpels als een loszittende tegel of een kapotte trap kan regelmatig afgelost? Hebben ze de juiste kleding? Hoe is het beleid we dat handen en voeten kunnen geven in ons bedrijf. Geen van de incidenten en ongevallen in 2009 grote gevolgen hebben. Het gevolg van een struikelpartij kan een rond agressie? Zijn er trainingen? Weten medewerkers bij wie ze G4S Fire & Safety zet brandwachten in bij opdrachtgevers als hoefde bij de Arbeidsinspectie te worden gemeld. blauwe plek zijn, maar ook een gebroken been of andere serieuze terecht kunnen als ze met agressie te maken krijgen? extra kracht op plekken waar alleen werken verboden is. Er waren geen ziekenhuisopnamen langer dan een gezondheidsklachten. Wat kan leiden tot ziekte en inkomensdaling. dag, geen ongevallen met blijvend letsel en geen dodelijke ongevallen. Roel Keppel

9 17 COR: de stem van de medewerker Goed voorbereid op een epidemie De Centrale Ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers. In 2009 is de COR onder andere druk geweest met het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van de indirecte medewerkers. De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van indirecte medewerkers (staf- en kantoorpersoneel) is een belangrijk onderwerp waar de COR (Centrale Ondernemingsraad) zich in 2009 over heeft gebogen, vertelt voorzitter Sjef Huijnen. Door alle fusies en overnames waren er veel verschillende arbeidsvoorwaarden in omloop. Soms hadden twee mensen op dezelfde afdeling met hetzelfde werk verschillende pakketten. Dat moest gelijk worden getrokken. De indirecte medewerkers, die niet onder een cao vallen, hebben nu allemaal dezelfde arbeidsvoorwaarden. De COR heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat indirecten met weinig tot geen invloed op het resultaat (lees: de operatie) onder de winstdelingsregeling vallen. In eerste instantie was het uitkeren van de winstdeling afhankelijk van het functioneren van de medewerker. Niet reëel, vond de COR, omdat zij zo weinig invloed hebben op het behalen van winst. Deze regel is uit de definitieve regeling verwijderd. RI&E protocol Vaste taak van de COR is instemming geven op de plannen van aanpak voor de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), een wettelijke regel die je verplicht te kijken naar de kansen op risico s en de gevolgen ervan. Doel: een veilige, gezonde en prettige werkplek. In 2009 is in het kader van de RI&E een protocol prikken, bijten en snijden opgesteld. Welke stappen moet je nemen in zo n geval, waar moet je op letten? De COR heeft daar een stem in. Wij denken mee over het concept protocol. Met vertegenwoordigers van elke business unit kunnen we bedrijfsbreed kijken wat het protocol voor de werknemers betekent. Of het in de praktijk werkbaar is en of de risico s voldoende zijn uitgesloten. Verzuim Een ander belangrijk punt in 2009 was alles rond verzuim, e-integratie, veiligheid en gezondheid. Huijnen: Als COR controleren we hoe G4S omgaat met deze zaken. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het inhuren van bedrijfsartsen. We houden de verzuimcijfers in de gaten en zijn continu in gesprek met Roel Keppel, de HR consultant Arbo en preventiemedewerkers om te overleggen en de belangen van medewerkers te behartigen. OR-verkiezingen December 2009 werden OR-verkiezingen gehouden voor verschillende business units. De samenstelling van een aantal ondernemingsraden is flink veranderd: zes nieuwe leden bij Aviaton Security, tien nieuwe bij G4S Beheer. Agendapunten voor 2010: bij de business unit Guarding & Services gaat de organisatiestructuur wijzigen, voor Aviation Security staat de aanpak van de roosterproblematiek gepland en bij Training & Safety Solutions komt er een structuurwijziging. Genoeg werk aan de winkel dus. We zien de Mexicaanse griep als een testcase Wat doet G4S als ineens de helft van de medewerkers ziek is? Die vraag werd actueel met de eerste berichten over de Mexicaanse griep. Een epidemie is een reëel risico, dat willen we goed afdekken. De eerste berichten over de Mexicaanse griep waren werkzaamheden en een tijdspad. Wat moet absoluut doorgaan? verontrustend. Deze griepepidemie zou ook Nederland Wat mag één of een paar dagen stilliggen? Wat kan een paar hard raken. G4S heeft een Business Continuity Plan op de weken uitgesteld? Welke mensen moeten absoluut worden plank, een verzameling rampenscenario s en draaiboeken vervangen en wie kan dat doen? Victor: De planning moet voor calamiteiten. Maar een goed scenario voor een epidemie bijvoorbeeld koste wat kost doorgaan, hoeveel zieken er ook zijn. ontbrak nog. Hoe zorg je dat het bedrijf blijft draaien als de Juist in een crisissituatie moet je slim plannen. helft van je mensen ziek is? Onder de business units van G4S heeft de Alarmcentrale Riskmanager Victor Vermeulen en HR consultant Arbo Roel prioriteit. Daar zijn veel klanten mee gemoeid en belangrijke Keppel van G4S zijn plannen en draaiboeken gaan maken, alarmen op aangesloten. Zoals het Emergency and Care Center ook toen het erop leek dat het allemaal zou meevallen. (ECC), een onderdeel van de Alarmcentrale dat ook hulpdiensten Roel: De voorspelling is dat we elke vijf á tien jaar een bedient. Een aantal mobiel surveillanten is daarom ingewerkt als pandemie kunnen verwachten. Het is altijd goed als er centralist om bij nood te kunnen inspringen. We hebben een uitgewerkt scenario klaarligt. onderzocht of we mensen op een andere business unit kunnen inzetten, zegt Victor, maar daar zijn de functies te verschillend Prioriteiten voor. Bovendien verschuif je het tekort aan mensen. Onze klanten vragen ook een uitgewerkt plan, zegt Victor. Ook de business units willen continuïteit. Victor: Hoeveel mensen Zij willen weten hoe we continuïteit kunnen garanderen er op de financiële afdeling ook ziek zijn, er mag geen vertraging bij grote uitval. Alle business unitdirecteuren hebben een ontstaan in het uitbetalen van de salarissen. De ICT moet ook checklist gemaakt met een prioriteitenlijst van alle bemand blijven, zodat systemen blijven draaien. Hype Met een wekelijks infobulletin werden de business units op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de griep in Nederland en binnen G4S. Elke twee weken stond een griepoverleg gepland met alle business unitdirecteuren, de bedrijfsarts en de voorzitter van de ondernemingsraad. Uiteindelijk heeft dit overleg één keer plaatsgevonden. Achteraf bleek de Mexicaanse griep een hype. De griep heeft zich binnen enkele weken over alle continenten verspreid, maar toen er in Nederland werd gevaccineerd, was de ziekte al op zijn retour. Het epidemiescenario hoefde niet te worden ingezet. Sjef Huijnen

10 19 Anton Thijs, business unit directeur G4S Guarding & Services: 2009: verschillende nieuwe soorten dienstverlening Ronald Koier, business unit directeur G4S Mobiele Surveillance & Alarmcentrale: Meer persoonlijk contact Eindhoven Airport Constant zoeken wij naar nieuwe vormen van dienstverlening. Op Eindhoven Airport zijn we in 2009 een samenwerking begonnen tussen de luchthaven, afhandelaar Viggo en G4S. Eindhoven Airport kent pieken en dalen in de dagelijkse operatie. Daardoor wisselt de behoefte aan beveiliging en afhandeling sterk. Wij hebben voorgesteld om de inzet van medewerkers beter op de wisselende Anton Thijs (l) en Michel Staat behoefte af te stemmen. Resultaat is dat beveiligers van G4S en passagemedewerkers van Viggo elkaars taken overnemen als de planning dat toelaat. Aan medewerkers voor passage handelingen worden geen wettelijke eisen gesteld, die uitwisseling is makkelijk te realiseren. De medewerkers van Viggo leiden wij op voor security taken. Het komt langzaam van de grond, maar we gaan dit verder ontwikkelen. Het leidt tot een betere bezetting, optimale dienstverlening en we worden er allemaal beter van. Surveillance per mountainbike Een ander voorbeeld van nieuwe dienstverlening is surveillance per mountainbike. Toen we in maart 2009 de TU Delft als nieuwe opdrachtgever kregen, kwam de vraag of wij effectief, kostenbesparend en innovatief de campus konden beveiligen. Omdat een deel van het terrein niet toegankelijk is voor auto s, hebben we voor de mobiele surveillance gedurende de dag en avond gekozen voor bikers. De TU Delft is heel enthousiast; het is innovatief, milieuvriendelijk, ziet er stoer uit, de bikers zijn meer zichtbaar aanwezig en beter aan te spreken dan als ze in een auto zouden rijden. Ook onze bikers hebben veel plezier in deze manier van surveilleren. Beveiligen op afstand In juli zijn we met een heel nieuw product begonnen bij Essent/ Enexis. Samen met onze partner Nsecure zijn we gaan werken met een toezichtruimte waar alle beveiligingstechniek op is aangesloten en alle beelden binnenkomen. Onze mensen houden van hieruit op afstand toezicht, verlenen medewerkers doorgang en sluiten en openen deuren. We willen dit concept meer gaan aanbieden. Onze mensen vinden het fantastisch; het geeft een andere, bredere dimensie aan het werk. Opleiden werklozen Bij de gemeente Geldrop zijn we gestart met het opleiden van zes langdurig werklozen tot eerst toezichthouder en daarna beveiliger. Uiteindelijk zijn er drie bij ons in dienst getreden, een heel aardige score. In 2010 herhalen we dit en we zijn met meer gemeentes in gesprek voor zo n traject. Nieuwe klanten We hebben in 2009 verschillende grote nieuwe klanten erbij gekregen. Bij Achmea hebben we een kleine honderd man aan het werk voor beveiligings- en (zeer hoogwaardige) receptiediensten, bij de TU Delft werken zestig van onze mensen en bij Essent/Enexis zo n veertig. Het opstarten bij nieuwe klanten, inclusief de overname van mensen, gaat enorm goed. We hebben een speciaal project-opstart team om dit bij grote nieuwe klanten goed te laten verlopen. Black box Begin 2009 hebben we de black box geïntroduceerd in de surveillanceauto s. De black box registreert onder andere het rijgedrag, heeft een slim navigatiesysteem en maakt voor onderhoudsbeurten automatisch afspraken met de dealer, die dan voor vervangend vervoer zorgt. Een heel belangrijk onderdeel is het plaatsbepalings systeem. Daardoor weten we waar iedere auto is. En door de PDA die de surveillant op zijn rondes meeneemt, weten we in geval van nood op enkele meters nauwkeurig waar hij zich bevindt. De black box is er om het de surveillant aangenamer te maken. Zij ervaren het ook zo; zij hebben een life line met de alarmcentrale en kunnen bewijzen dat zij hun werk goed doen. Er was al direct een opwaartse trend in het rijgedrag te zien. Vanaf 2010 verwachten we helemaal beter rijgedrag, als we ieder kwartaal een surveillant van het kwartaal benoemen en dat op een ludieke manier gaan belonen. Verhuizing Alarmcentrale In juni 2009 zijn we naar een nieuwe alarmcentrale verhuisd. Dat is heel positief ontvangen. Er is veel daglicht, een prettig klimaat en de centralisten, de klantenservice en het management zitten op dezelfde verdieping. Daardoor hebben we meer persoonlijk contact en kortere lijnen. We hebben ook meer technische mogelijkheden. De centralisten kunnen bijvoorbeeld precies zien welke surveillant waar rijdt en we kunnen makkelijker meer camera s aansluiten. Snuffelstages Ook tussen onze centralisten en surveillanten komt meer contact, doordat zij sinds 2009 hier en daar aan elkaars werk snuffelen. Centralisten en surveillanten werken heel nauw samen, maar kennen elkaar vooral via de telefoon. Als je elkaars gezicht kent en ziet waarom de ander bepaalde dingen doet en op een bepaalde manier reageert, krijg je meer begrip voor elkaar en werk je prettiger samen. In 2010 gaan we dit op grotere schaal doen. Wielklemmen Ondernemers bij Eindhoven Airport hebben last van passagiers die parkeerkosten uitsparen door hun auto tijdens hun vakantie op een bedrijventerrein neer te zetten; op parkeerplekken waar zij fors voor betalen. Onze unit in Eindhoven heeft hiervoor zelf een nieuw concept ontwikkeld: met een wielklemsysteem de parkeerellende aanpakken. G4S surveillanten rijden toch al de klok rond in het gebied, zij kunnen dag en nacht klemmen zetten en verwijderen. In 2009 hebben we drie zeer succesvolle pilotacties gehouden. Zestig bedrijven rond Eindhoven Airport hebben een offerte gevraagd. Heel leuk, zo n initiatief. Groenere auto s We willen voorop gaan lopen in duurzaamheid. Daarom hebben we in 2009 voorbereidingen getroffen voor een groener wagenpark. We hebben een elektrische auto uitgekozen (er is maar één type die de crashtest heeft doorstaan) waarvan de eerste in april 2010 in Groningen is gaan rijden. Ook gaan we met een auto op biobrandstof rijden en op hybride motordriewielers. Ronald Koier

11 21 Jan Kees Burlage, business unit directeur G4S Justice Services: Met vlag en wimpel gewonnen Marc van Haaren, business unit directeur G4S Aviation Security: Meer tevreden medewerkers, minder verzuim Contract behouden Eind 2008 werd onze opdracht voor detentietoezicht bij de Dienst Bijzondere Voorzieningen van het Ministerie van Justitie opnieuw aanbesteed. Vijf grote beveiligingsbedrijven hadden zich erop ingeschreven, allemaal werden we op kwaliteit en prijs beoordeeld. Voor ons was het alles of niets; DBV was eigenlijk onze enige klant. We hebben waanzinnig hard aan de offerte gewerkt en hebben de aanbesteding gelukkig met vlag en wimpel gewonnen. Voor de komende zes en waarschijnlijk acht jaar zijn wij de enige leverancier op dit gebied. DBV waardeert onze ervaring en opgebouwde expertise zo, dat ze het werk niet aan meerdere partijen wil uitbesteden. Nog los van de stafmedewerkers, hebben zo n 800 detentietoezichthouders werk dankzij deze opdracht. Fitkit In de overeenkomst met DBV worden (net als aan de mensen van Justitie) eisen gesteld aan onze fitheid en weerbaarheid. Wij moeten voldoen aan de Fitkit, een verplichte fysieke fitheidstest. Begin 2009 hebben we de Fitkit ingevoerd voor nieuwe medewerkers, in de loop van het jaar voor de bestaande medewerkers. We hebben er ontzettend veel met onze medewerkers over gecommuniceerd en ondersteunen hen enorm om de Fitkit te halen. In 2009 heeft 62 procent de Fitkit gehaald, in 2010 moet dat 100 procent zijn. Electronic monitoring Wereldwijd zijn wij de grootste producent en leverancier van apparatuur (zoals enkelbanden, ontvangst- en zendapparatuur) en diensten voor electronic monitoring. In Nederland is dit nog in opkomst. Naast DBV wilden we meer klanten. Precies op het goede moment kwamen er drie aanbestedingen van de Reclassering voor electronic monitoring. Daarvan hebben we er twee gewonnen: levering van enkelbanden en de dienstverlening eromheen. We doen deze dienstverlening samen met een aantal andere business units van G4S. Wij krijgen alle aanmeldingen, begeleiden het proces en doen het klantencontact en de rapportages. In het begin waren er kinderziektes, maar sinds we er met een speciaal team vol op zijn ingesprongen, is de klant tevreden. Electronic monitoring is een volwassen onderdeel van Justice Services geworden, met in mensen aan een enkelband. Medewerker Maatschappelijke Zorg Een paar jaar geleden zijn we begonnen een aantal medewerkers de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) aan te Jan Kees Burlage bieden. Inmiddels zijn op vier locaties van Justice Services mensen hierin opgeleid. Eind 2009 hebben we onze eerste schreden gezet in het detacheren van medewerkers in een jeugdinrichting. In 2010 verwachten we meer ontwikkelingen hierin. Cellenoverschot Binnen heel Justitie is een cellenoverschot, waardoor in 2009 de particuliere beveiliging onder druk stond. We zijn licht geslonken, maar hebben onze positie goed kunnen behouden. We hebben niemand gedwongen hoeven te ontslaan, wel hebben we een paar contracten voor bepaalde tijd niet verlengd. Eind 2009 kregen we weer de opdracht om honderd man te werven, dus we zitten weer in de lift. Minder verzuim Een tevreden medewerker verzuimt minder. We hebben allerlei maatregelen doorgevoerd om dit op orde te krijgen. Deze hebben in 2009 z n beslag gekregen. Behalve een goed verzuimprotocol, beter plannen en de speciaal voor onze medewerkers gemaakte website MyG4S, hebben we in december 2009 Go4Succes afgerond. Dit is ons trainingsprogramma om direct leidinggevenden op een hoger niveau te brengen. Behalve gesprekstechnieken, hebben zij geleerd welke vragen ze bij verzuim moeten en mogen stellen en wat ze kunnen doen als iemand verzuimt. Je ziet meteen dat ze het toepassen en vroeg signalen oppikken. Alle leidinggevenden kunnen bovendien op MyG4S precies zien hoe hun team scoort; wie hoe vaak te laat komt, ziek is, hoeveel steekproeven ze missen, etcetera. Door deze managementinformatie kunnen we gericht bespreken wat er speelt en wat er aan te doen is. De verzuimcoördinatoren kijken elke dag hoeveel en welke ziekmeldingen er zijn, nemen bij opvallend verzuim meteen contact op met de supervisor en signaleren of dossiers stagneren. Zij zitten er bovenop en zetten de supervisors aan tot nadenken. De supervisors hebben kortom verantwoordelijkheden gekregen, zijn zich daar bewust van en nemen die ook. Ze hebben hier ook nadrukkelijk ruimte voor gekregen; 40 procent van hun werktijd worden zij ingeroosterd voor HR-dagen. Resultaat is dat medewerkers meer op hun gemak zijn, waardoor ze meer tevreden zijn en minder verzuimen. Drie jaar geleden was het ziekteverzuim 12 procent, in 2009 zijn we geëindigd op 6,5 procent. Minder vluchten In 2009 was een grote terugval in vluchten, waardoor wij structurele overcapaciteit hadden. In overleg met de vakbond hebben we medewerkers met erg veel verlofdagen gevraagd solidair met collega s te zijn en op vakantie te gaan. Door de verlofberg af te bouwen, konden we gedwongen ontslagen voorkomen. Detroit-vlucht Het incident op de Detroit-vlucht heeft iedereen opgeschrikt. Een man uit Nigeria is hier aan boord gegaan met explosief materiaal, waarmee hij onderweg een ontsteking probeerde te maken. Wij hebben hem doorgelaten. Uit onderzoekt blijkt dat wij ons werk goed hebben gedaan. Maar onze mensen waren er erg door van slag - ze zijn erg betrokken. De politiek, media, iedereen valt eroverheen. Intern hebben we er goed over gepraat. Onze opdrachtgever heeft allerlei maatregelen verscherpt, zoals honderd procent controle op de vluchten naar de Verenigde Staten. Dat betekent dat er meer mensen nodig zijn, wij meer inzet vragen en er minder tijd is voor extra pauzes tussendoor. Goed jaar 2009 was een heel goed jaar. Schiphol was heel tevreden over onze dienstverlening. Daarnaast hebben we onder andere het verzuim enorm weten terug te dringen en hebben we de verlofberg grotendeels hebben afgebouwd. Dat is een prestatie waar iedereen, ieder op z n eigen niveau, aan heeft bijgedragen. Marc van Haaren

12 23 George Visser, business unit directeur G4S Systems: Elkaar helpen geeft resultaat en saamhorigheid Erwin Reijnders, business unit directeur G4S Training & Safety Solutions: We konden de schade van de recessie beperken Reorganisatie In 2008 draaiden we nog zwaar verlies, dus we moesten iets doen. We hebben een zware reorganisatie ingezet: 25 mensen zijn gedwongen ontslagen. Nog eens elf vertrokken uit eigen beweging. We hebben individuele regelingen afgesproken. Dat was prettig voor de mensen zelf - zo hielden ze er nog een bedrag aan over - en voor de achterblijvers; zij zagen dat we het netjes regelden. Het ging in goede harmonie. Allemaal hebben ze weer een andere baan. Daarnaast zijn we goed gaan kijken naar onze kosten en wat nog extra kan opbrengen. We hadden ruimte over en zijn allemaal wat ingeschikt. Zo konden we een deel van ons kantoor verhuren. Onze consignatieregeling voor het s avonds en s nachts oproepen van monteurs bij storingen bleek tien keer zo duur te zijn als bij anderen. In overleg met de OR hebben we een marktconforme regeling afgesproken. Uiteindelijk hebben we aardige winst gemaakt, voor het eerst in elf jaar. Techniek In onze auto s hebben we een black box ingevoerd, waarmee we meer inzicht in de routes krijgen. Nu kunnen we soms vijf in plaats van twee of drie servicebeurten op een dag doen. De mensen voelden het eerst als controle, maar zien het nu als voordeel; ze hoeven niet meer voor de belasting hun privékilometers bij te houden - met één uitdraai krijgen ze daar nu een overzicht van. In het project Mens en Techniek zijn we in 2009 begonnen om samen met G4S Fire & Safety een systeem te ontwikkelen voor de grote hoeveelheid extra brandwachten die nodig is tijdens een onderhoudsstop in de petrochemie. Door het onderhoudspersoneel zendertjes in hun helm te geven, kan F&S met minder mensen toch alles bewaken. Leuke dingen Leuke dingen moet je blijven doen, dus we hebben teambuildingsdagen voor de monteurs gehouden, een uitje voor de vrouwelijke medewerkers, een barbecue en een kerstborrel. In het kader van het gezondheidsprogramma BRAVO hebben we elke week vers fruit en nemen we deel aan het G4S volleybaltoernooi. We sponsoren de Alpe d Huez fietstocht voor kinderen met kanker en hebben zoals elk jaar twee geestelijk gehandicapte kinderen naar Parijs laten gaan. Opleidingen We hebben mensen opgeleid tot CCTV-deskundige, in Engeland zijn mensen van ons bijgespijkerd voor ons toegangssysteem G4Tec, alle projectleiders zijn geslaagd voor de projectopleiding PRINCE 2 en alle monteurs hebben het VCA-diploma gehaald. Saamhorigheid Behalve langdurig zieken, bezoeken we sinds 2009 ook medewerkers die kort ziek zijn. Daarmee laten we zien dat we echt in onze mensen zijn geïnteresseerd. Elke maand houden we een gezamenlijke actiedag. Dan komen alle afdelingen bij elkaar en helpen we elkaar bij achterstanden. Dat geeft een leuk resultaat én saamhorigheid. Kosten ingedamd Door in 2009 de kosten enorm in te dammen, hebben we de schade van de recessie kunnen beperken. G4S Fire & Safety (voorheen Ridderikhoff) heeft zelfs heel goed gedraaid. Dat was alleen niet genoeg om het verlies van G4S Training & Safety Solutions (voorheen RICAS) op te vangen. Met de stofkam zijn we door alle kosten gegaan. We zijn onze eigen instructeurs beter gaan benutten en hebben minder beroep gedaan op inhuurkrachten. Bij natuurlijk verloop keken we of vervanging echt nodig was en we zijn kritischer gaan kijken naar de inzet van Rotussen, de mensen die voor slachtoffer spelen. Geplande investeringen hebben we teruggezet, zoals het upgraden van het trainingscentrum in Heerenveen. Zo hebben we de kosten vele procenten kunnen reduceren. Het internationale hoofdkantoor van G4S heeft Underground, het ondergronds calamiteiten trainingscentrum dat we aan het opzetten waren, vanwege de recessie stopgezet. Ook dat scheelde fors in de kosten. Toch bleek in het najaar dat de omzetcijfers zo slecht waren dat er zeker twintig mensen uitmoesten. Uiteindelijk moesten we zeven mensen gedwongen ontslaan, de rest is zelf weggegaan. Allemaal met een nette regeling. Administratieve proces opgeschoond Uit een klanttevredenheidsonderzoek bleek dat klanten nog steeds tevreden zijn over onze trainingen. Het administratieve proces vonden ze alleen een warboel. We hebben daarom inzichtelijk gemaakt hoe workflows lopen en waar het fout gaat. We hebben veel controlepunten ingevoerd, waardoor we veel fouten uit het proces kunnen halen. Ook hebben we iedereen aangezet mee te denken met andere afdelingen. Nu, in 2010, beginnen we progressie te zien. Meer commerciële functies In 2009 hebben we voorbereidingen getroffen om onze vestigingscoördinatoren te upgraden naar vestigingsmanagers, waardoor ze behalve operationele ook commerciële verantwoordelijkheden hebben. Binnen Sales hebben we bovendien accountmanagers aangetrokken die puur nieuwe sales doen; klanten waar we nooit eerder of in het verleden zaken mee hebben gedaan. Daar hebben we meteen nieuwe klanten door gekregen. Rebranding RICAS en Ridderikhoff Sinds september 2009 zijn de namen van RICAS en Ridderikhoff gewijzigd in respectievelijk G4S Training & Safety Solutions en G4S Fire & Safety. G4S Fire & Safety was onderdeel van de business unit G4S Training & Safety Solutions. In december ontstond het plan om er twee zelfstandige businessunits van te maken. Dat was op zich makkelijk; beide bedrijven opereerden al los van elkaar en zijn in maart 2010 losgekoppeld. G4S Fire & Safety Bij Fire & Safety zijn we in 2009 tot een nieuw arbeidsreglement gekomen. Een belangrijke wijziging is dat medewerkers eerst maar één keer per vijf jaar loonsverhoging kregen en nu jaarlijks een trede omhoog gaan. Ook hebben we betere contract- en tariefafspraken bij klanten gemaakt. Ondanks vele wervingsacties gaat de instroom van nieuwe mensen bij Fire & Safety moeizaam. Daardoor kunnen we niet groeien, terwijl daar bij huidige en nieuwe klanten wel ruimte voor is. In 2009 hebben we een plan van aanpak gemaakt om hier verbetering in te brengen, maar dat is nog niet bevredigend gelukt. We zijn nu met HR aan het analyseren waarom het kleine lokale uitzendbureaus wel lukt om mensen te werven en wat wij anders kunnen doen. George Visser Erwin Reijnders

13 G4S Hogehilweg CD Amsterdam Postbus AP Amsterdam Tel. (020) Fax (020) Colofon Dit sociaal jaarverslag is een uitgave van G4S. Redactie Inge van Aken, Nina Brugman, Shirley de Graaf, Berber Paarlberg, Victor Vermeulen. Tekst Anneke Bots, Christel van Dam, Berber Paarlberg. Eindredactie Berber Paarlberg Fotografie Fotopersbureau Dijkstra, TVC reclamebureau bv. Ontwerp en DTP TVC reclamebureau bv. Druk Schuttersmagazijn. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 People Planet Profit Eerst luisteren, dan beveiligen Securitas in het kort Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen De samenleving om ons heen verandert voortdurend. Technologische

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

Beveiligers die ook post bezorgen

Beveiligers die ook post bezorgen Beveiligers die ook post bezorgen PostNL kan postbezorgers geen fulltime baan meer bieden, maar wil wel werven onder kostwinners. Veel facilitaire branches hebben te maken met een veranderende en soms

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in onze visie uit twee pijlers: Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze service en dienstverlening is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark

7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark Met checklist 7 Management Beslissingen Die Leiden Tot Een Efficiënt Wagenpark De snelste weg naar direct besparen op uw autoregeling. Inleiding Ondernemers zoals u rijden en vergoeden heel wat zakelijke

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Verzuim als team te lijf

Verzuim als team te lijf 18 Unieke multidisciplinaire samenwerking richt zich op pas bevallen politieagentes Verzuim als team te lijf Tekst: Ard Agteresch beeld: Jeroen van Kooten Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Beleving op Schiphol

Beleving op Schiphol Beleving op Schiphol Schiphol wil Europe s preferred airport zijn. Dat lukt aardig: onze nationale luchthaven is ook dit jaar weer verkozen tot de beste van Europa en tot de nummer drie op de wereldranglijst.

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

USG People gaat totaal integraal

USG People gaat totaal integraal USG People gaat totaal integraal Een hoofdkantoor met zo'n 500 medewerkers. En een kleine 250 vestigingen in het land. USG People had voor de servicing, het onderhoud en het beheer van al die panden nog

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Zilveren Kruis Energy Challenge. Energieker worden in 6 maanden Informatie voor deelnemers

Zilveren Kruis Energy Challenge. Energieker worden in 6 maanden Informatie voor deelnemers Zilveren Kruis Energy Challenge Energieker worden in 6 maanden Informatie voor deelnemers Stimulans gezonde leefstijl Veel bedrijven geven tegenwoordig aandacht aan de vitaliteit van hun werknemers. Niet

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

BEDRIJFSFITNESS ALS UNIEKE ARBEIDSVOORWAARDE OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL LANDELIJK NETWERK VAN FITNESSCENTRA

BEDRIJFSFITNESS ALS UNIEKE ARBEIDSVOORWAARDE OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL LANDELIJK NETWERK VAN FITNESSCENTRA NATIONAAL BEDRIJFSFITNESS PLAN BEDRIJFSFITNESS ALS UNIEKE ARBEIDSVOORWAARDE OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL LANDELIJK NETWERK VAN FITNESSCENTRA ORGANISATIE GEHEEL KOSTELOOS BEDRIJFSFITNESS

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

HR voor facility managers

HR voor facility managers HR voor facility managers Direct aan de slag met functionerings- en beoordelingsgesprekken, conflicthantering, verplichtingen bij ziekteverzuim en re-integratie Inhoud Inleiding 4 1. Functioneren en beoordelen

Nadere informatie