Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg"

Transcriptie

1 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Wegens succes start de 2 e editie Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale Werkvoorziening, directie Sociale Dienst én professionals op het gebied van re-integratie Naar een nieuwe rolverdeling tussen burgers, werkgevers en de lokale overheid: Inzicht in het sociale domein: inclusief handhaving en verhaal q Samenhang tussen alle relevante wet- en regelgeving binnen het sociale domein q Financiële druk en bezuinigingen in de sociale sector, noodzaak tot doorbraken in aanpak q Dwarsverbanden met transitie jeugdzorg en wijzigingen Wmo, actuele stand van zaken De nieuwe Participatiewet en de samenhang met andere decentralisaties: AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs q Wat is de impact van het beleid van het Kabinet Rutte II op de aanpak van de vier decentralisaties? q Op welke wijze gaan de gemeenten en de uitvoeringsinstanties de re-integratie, de beschutte SW en arbeidsmatige dagbesteding vormgeven? q Welke keuzes dienen hierbij gemaakt te worden en welke samenwerkingspartners zijn nodig? Participatiebeleid, loonwaarde en doelgroepenbeleid q Om wie gaat het nu werkelijk en op welke doelgroep zet u uw budget in? Beleid en aanpak per doelgroep q Loonwaarde als succesfactor. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe kunt u de loonwaarde verhogen? q Eén aanpak voor alle mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet? Of juist doelgroepen onderscheiden? Werkgeversbenadering en social return q Hoe zet u de werkgeversbenadering in uw regio op? Welke partners zijn onmisbaar? q De quotumregeling en social return, hoe maken we daar een succes van? q Van werkplein naar werkgeversservicepunt, hoe doet u dat? Het nieuwe exploitatiemodel van Werk en Inkomen q Inzicht in alle geldstromen rond werk en inkomen q De inzet van het participatiebudget: financiële effecten van beleidskeuzes zichtbaar maken q Maak zichtbaar wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes voor uw resultaten en financiën!

2 5-Daagse opleiding 24 april, 23 en 30 mei, 13 en 20 juni 2013 NBC Nieuwegein 1: Woensdag 24 april 2013 Vraagstuk werk, inkomen en zorg onverminderd actueel! Met de inzet op de Participatiewet zet het kabinet Rutte II de lijn van de Wwnv voluit door. In combinatie met de nieuwe plannen voor de verregaande afbouw van de AWBZ en overheveling naar gemeenten wordt het lokale speelveld steeds dynamischer. De kernwaarden van alle nieuwe sociale wetgeving staan als een huis Uitgaan van eigen kracht, aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, realiseren van het potentieel dat wél aanwezig is, met de hulp die daarvoor nodig is en zolang die nodig is. Het doel hiervan is mensen duurzaam te plaatsen bij reguliere werkgevers. De rol van de werkgever is hierbij van cruciaal belang! Maar hoe pakt u de werkgeversbenadering aan in uw regio? Actualiteiten voor u op een rij: q De aanpak van re-integratie en sociale werkvoorziening gaat ingrijpend veranderen. Dit proces is al in volle gang q De regionale aanpak, krappe budgetten en de noodzaak van schaalgrootte leiden nu al tot nieuwe samenwerkingsverbanden en structuren q De rol van de werkgevers wordt steeds belangrijker; hoe maken we daar samen een succes van. Ook in tijden van recessie? q De afbouw van huishoudelijke verzorging binnen de Wmo, schrappen van de begeleiding in de AWBZ: Zorg of zegen? q Toenemend accent op integrale aanpakken voor wonen, werk en inkomen en zorg. Kortom: de noodzaak om tot ingrijpend andere aanpakken te komen is onverkort groot. Volledig inzicht in het sociale domein en antwoord op al uw vragen in slechts 5 dagen! q Met wie gaan we samenwerken om in onze regio tot succes te komen? q Hoe komen we tot één werkgeversaanpak met voldoende ruimte voor de opdracht van afzonderlijke stakeholders? q Welke bijdrage leveren integrale aanpakken aan meer resultaat en lagere kosten? q Hoe kunnen we verdienmodellen ontwikkelen op basis van de actuele uitgangspunten? Inzicht in het sociale domein: inclusief handhaving en verhaal Samenhang tussen alle relevante wet- en regelgeving binnen het sociale domein q Beleid en doelen van het huidige kabinet: inhoud en doel van de verschillende wetten q Samenhang tussen alle wetten binnen het werkveld Sociale Zekerheid, gemeenschappelijke uitgangspunten q Ontwikkelingen op het terrein van handhaving en verhaal q Kernthema s in de sociale zekerheid voor de komende jaren Actuele vragen: wat verandert er? q Wet Werken en Bijstand (WWB) q Wajong q Wet sociale werkvoorziening q Wet participatiebudget (Wpb) q Wet inburgering q Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) q Re-integratie q Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid Samenkomst van bovenstaande wetten in de Participatiewet Consequenties veranderende wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk q Uitvoeringsvraagstukken voor Werk en Inkomen q Nieuwe uitgangspunten voor het verwerven van werk en inkomen q Effecten handhavings- en sanctiebeleid q Eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid als vertrekpunt q Financiële druk en bezuinigingen binnen de sector, noodzaak tot doorbraken in de aanpak q Dwarsverbanden met transitie jeugdzorg, decentralisatie AWBZ, wijzigingen Wmo etc. Uw docenten: q Mr. Bernard de Leest Als deelnemer ontvangt u: q Een certificaat van deelname q Diverse checklists, modellen en cases, zodat u direct in uw praktijksituatie aan de slag kunt q Oefenopdrachten vanuit uw eigen praktijk met het simulatiemodel (module 5) q Een uitgebreide studiemap, ideaal als naslagwerk! Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg Inschrijving voor losse modules mogelijk De opleiding bestaat uit 5 modules. U kunt zich ook per module inschrijven. Neem hiervoor contact op met de opleidingsadviseur Betty van den Berk, tel.: of

3 2: Donderdag 23 mei 2013 De nieuwe Participatiewet en de samenhang met andere decentralisaties: AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs q Op welke wijze gaan gemeenten en de uitvoeringsinstanties de vier decentralisaties in samenhang uitvoeren? q Wat is de impact van het beleid van het Kabinet Rutte II op de aanpak van de vier decentralisaties? q Welke keuzes dienen hierbij gemaakt te worden en welke samenwerkingspartners zijn nodig? q Hoe wordt de samenhang tussen de sociale dienst en het SW-bedrijf vormgegeven binnen gemeenten? q Wat zijn de succesfactoren? Tijdens deze dag komt de inhoudelijke visie van gemeentebestuurders op de vier decentralisaties aan de orde. En de uitwerking daarvan naar aanpak en organisatorische vormgeving. Actuele vragen: q Op welke wijze gaan de gemeenten en de uitvoeringsinstanties de re-integratie, de beschutte SW en arbeidsmatige dagbesteding vormgeven? q Welke keuzes dienen binnen de regio gemaakt te worden? q Welke samenwerkingspartners worden hierbij gezocht? q Welke factoren bevorderen het maken van deze keuzes? q Dwarsverbanden met transitie jeugdzorg, decentralisatie AWBZ, wijzigingen Wmo etc. Tijdens deze module worden organisatiescenario s verkend met behulp van onderstaande bouwstenen: q Arbeidsmarktbeleid q Uitkeringen/handhaving q Werkgeversbenadering q Re-integratie q Beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding 3: Donderdag 30 mei 2013 Participatiebeleid, loonwaarde en doelgroepenbeleid q Om wie gaat het nu werkelijk en op welke doelgroep zet u uw budget in? q Wat is loonwaarde en hoe maken we dat productief? q Werken met loondispensatie: een praktisch hulpmiddel? q Doelgroepdifferentiatie: beleid en aanpak per doelgroep De wijzigingen in de wetgeving op het terrein van werk, inkomen en zorg zijn aanzienlijk. De uitgangspunten veranderen fors. De eisen aan de doelgroep worden harder. En tegelijkertijd is er de komende jaren fors minder geld beschikbaar. Hoe gaan we de doelen van nieuwe wetgeving realiseren? De doelgroep verbreed aanzienlijk. Binnen de doelgroep zitten grote verschillen als het gaat om zelfredzaamheid, loonwaarde, eigen kracht bij het vinden en behouden van werk. Dat vraagt om doelgroep specifieke aanpakken. Actuele vragen: q Hoe ziet mijn participatiebudget eruit voor de komende jaren? En welke vragen roept dat op? q Loonwaarde als succesfactor. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe kan ik de loonwaarde verhogen? q Één aanpak voor alle mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet? Of juist doelgroepen onderscheiden? q Hoe kan de kanteling worden benut voor doelgroepen met weinig loonwaarde? q Welke koppelingen zijn er mogelijk met de andere drie decentralisaties? Uw docenten: q Dr. Femke Bennenbroek Uw docenten: q Ineke Smidt q Drs. Hans Zuidema Intakeprocedure Ongeveer twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden. Maximaal 25 plaatsen beschikbaar Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 25 deelnemers toe.

4 4: Donderdag 13 juni : Donderdag 20 juni 2013 Werkgeversbenadering en social return Het nieuwe exploitatiemodel van Werk en Inkomen q Hoe zet u de werkgeversbenadering in uw regio op? Welke partners zijn onmisbaar? q Van werkplein naar werkgeversservicepunt, hoe doet u dat? q De quotumregeling en social return, hoe maken we daar een succes van? Het potentiële succes van de Participatiewet leunt zwaar op de bijdrage van reguliere werkgevers. Voornemen is deze bijdrage deels af te dwingen via een quotumregeling. Kernvraag is: Welke toegevoegde waarde wordt door de re-integratieaanpak gerealiseerd voor private werkgevers? De vraag naar de toegevoegde waarde geldt ook voor de inzet van social return. De werkgeversbenadering is hét commerciële proces van de nieuwe Participatiewet. Actuele vragen: q Welke doelen staan centraal bij de werkgeversaanpak? q Hoe werken partijen samen in benadering van werkgevers? q Wat bieden we werkgevers? Hoe ziet onze portfolio eruit? q Hoe komen we van werkplein naar werkgeversservicepunt? Aanpakken en hulpmiddelen: q Co-creatie als uitgangspunt q De inzet van jobcarving en job creation q Werken met MVO platforms in de regio Uw docenten q Arno Bloem MCM MBA CMC q Inzicht in alle geldstromen rond werk en inkomen q De inzet van het participatiebudget: financiële effecten van beleidskeuzes zichtbaar maken q Toets uw eigen keuzes aan de scenario s en de uitkomsten daarvan Voor veel gemeenten en uitvoeringsorganisaties geldt dat het hard werken is om alle financiële stromen rond Werk, Inkomen en Zorg in beeld te krijgen. Inclusief de kaders waarbinnen dit geld mag worden ingezet. Het doorgronden van de samenhang tussen al die stromen is een enorm gepuzzel. Centrale vragen: q Welke financiële stromen zet de overheid allemaal in rond Werk, Inkomen en Zorg? q Wat mag u er wel en wat mag u er niet mee doen als gemeente? q Hoe beïnvloeden deze geldstromen elkaar? q Gaat u adequaat om met al deze regelingen? Voorbeeldcase: de gemeente Aandebak q Alle relevante data rond WIZ van deze gemeente zijn beschikbaar q Mogelijke beleidskeuzes inzet participatiebudget zijn doorgerekend q Waar kiest uw gemeente voor? q Hoe werkt dat door in de gemeente Aandebak? q Wat kunt u daarvan leren? Evaluatie van de opleiding Uw docenten q Roel Korsmit RA Simulatie rond één gemeente \ Tijdschema van alle lesdagen Ontvangst met koffie & thee en uitreiking studiemap Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze Lunchpauze Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze Afsluiting van de lesdag

5 Voor wie bestemd? Uw docententeam: q q Beleidsmedewerkers Sociale Zaken, Sociale Zekerheid, Wsw, participatie, arbeidsmarktbeleid, (re)- integratie, economische zaken en werk en inkomen Directeuren, bestuurders, managers, afdelingshoofden en praktijkprofessionals Hoofddocent: Drs. Tom de Haas CMC, senior adviseur, lokaal publiek domein Tom de Haas is zelfstandig adviseur en schrijver. Hij is sinds 1989 als strategieen organisatieadviseur actief in de Wsw en AWBZ gefinancierde zorg. Sinds 2009 focust hij zijn advieswerk op het vormgeven van nieuwe uitvoeringsorganisaties binnen de gemeenten. Werkzaam bij: q Gemeenten, provincie, rijksoverheid q Sociale Werkvoorzieningen q Sociale Diensten q Bedrijfsleven (werkgevers die geïnteresseerd zijn in de werkgeversbenadering binnen hun regio) Bent u daarnaast werkzaam in het sociale zekerheidsdomein als samenwerkingspartner van bovengenoemde functies of bent u nieuw binnen het werkgebied en wilt u zich juist oriënteren dan is deze opleiding ook uitermate geschikt voor u! Zo meldt u zich aan: Via internet: Via U kunt zich online inschrijven! Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden. Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Praktijkdocenten: 1: Mr. Bernard de Leest, advocaat, Zumpolle Advocaten Bernard de Leest werkt sinds 1996 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het Sociale Zekerheidsrecht, het Bestuurs- en Subsidierecht en het Ambtenarenrecht. Ook is hij actief als secretaris van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ) als docent bij o.a. de Opleidingen Sociaal Recht (OSR) en als docent bestuursprocesrecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten. 2: Drs. Hans Zuidema MPM, programma-manager lean management, gemeente Arnhem en interim-manager van de transitie van de sociale diensten en het SW-bedrijf van o.a. de gemeente Zoetermeer Hans Zuidema heeft een ruime bekendheid met beleids- en uitvoeringsmaatregelen. Als sectorhoofd werk en inkomen heeft hij de afgelopen jaren leiding gegeven aan een succesvolle omvorming van de uitvoering in Arnhem, waardoor tekorten op de uitvoering van de WWB zijn weggenomen. Hans was in het verleden ook werkzaam binnen de sociale werkvoorziening en in een organisatie voor additionele arbeid (WIW). Ineke Smidt, wethouder participatie, zorg en inkomen, gemeente Almere Ineke Smidt werkte na haar opleiding geneeskunde in Ghana. Na haar terugkeer in Nederland heeft zij de opleiding sociale geneeskunde afgerond. Haar carrière ging verder als leidinggevende binnen de GGD in Flevoland om daarna de herinrichting van de medische zorg voor asielzoekers op zich te nemen. Nadat zij ruim 10 jaar heeft gewerkt voor organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke opvang, voor slachtoffers van huiselijk geweld en tegen mensenhandel, is ze sinds 2010 wethouder participatie, zorg en inkomen te Almere. Ik verwonder me over de immens grote opgave van gemeenten op het sociale domein en het vertrouwen dat de Flevolandse zorgaanbieders in ons hebben. 3: Dr. Femke Bennenbroek, R&D Manager, Dariuz Femke Bennenbroek is sociaal psycholoog en gepromoveerd in de gezondheidspsychologie. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij TNO Arbeid, is zij nu R&D manager bij Dariuz. Daar is zij verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van intake-, assessment- en loonwaardemeting-instrumenten, specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet zij in nauwe samenwerking met onder andere sociale diensten, sociale werkvoorzieningen, het ministerie SZW en TNO. Ook ontwikkelt zij trainingen certificeringprotocollen voor de optimale toepassing van deze instrumenten en doet zij wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van re-integratieinspanningen. 4: Arno Bloem MCM MBA CMC, directeur projecten, Vebego Arno Bloem is naast zijn werkzaamheden als directeur projecten voor Vebego ook baron van Munchhausen in Maastricht, lid van de NVZD en vrijwilliger voor het Liliane fonds. 5: Roel Korsmit RA, specialist op het gebied van gemeentefinanciën en sociale zekerheid, Adlasz Roel heeft zijn sporen de afgelopen 20 jaar verdiend in de controle- en adviespraktijk in de publieke sector. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, ministeries, SW-bedrijven en zorginstellingen behoren tot zijn klantenkring. De gehele publieke sector is een terrein waar Roel zich goed thuis voelt. Zijn grootste passie ligt op het terrein van de lokale sociale zekerheid. Zeker nu de veranderingen zich in snel tempo opvolgen, ziet hij nog meer uitdagingen dat die er op dit terrein altijd al zijn (geweest).

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Persoonlijke code: Arbeidsparticipatie, Inkomen en Zorg voor de beleidsmedewerker Sociale Zaken, directie Sociale Werkvoorziening, directie Sociale Dienst én professionals op het gebied van re-integratie (sbo-67687) Meer informatie Klantenservice: Persoonlijk Opleidingsadvies Betty van den Berk Tel.: Data en locatie 1: woensdag 24 april : donderdag 23 mei : donderdag 30 mei : donderdag 13 juni : donderdag 20 juni 2013 NBC Nieuwegein Blokhoeve LC Nieuwegein Tel.: Verantwoordelijk voor het programma: Drs. Joyce van Helfteren Sectormanager non-profit Marlies Kuijten-Klomp Senior opleidingscoördinator Incompany, de beste aanpak voor uw team! Informeer naar de voordelen en mogelijkheden Natalie Vonk Tel of ga naar Uw investering De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt 3.299, - (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, certificaat en een waardevol naslagwerk. Inschrijving per module is mogelijk, u betaalt 899,- (excl. btw) per losse module. Neem hiervoor contact op met Betty van den Berk (tel: ). Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan klantenservice via Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Persoonlijk opleidingsadvies? Neem contact op met Betty van den Berk ( ,

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0

OP WEG NAAR DECENNIUM 3.0 23 september: ONG R ESDG 2 oktober: M STER L SSES 10e editie: het Nationaal VMO/MO congres Leerhotel het Klooster in mersfoort Hét landelijke platform voor alle specialisten in het VMO en MO OP WEG NR

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Marketing & Communicatie

Marketing & Communicatie Marketing & Communicatie in het onderwijs Al jaren hét landelijke kennisplatform voor marketingen communicatieprofessionals in het onderwijs. Speel succesvol in op de actuele ontwikkelingen: De veranderende

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Drie transities, één perspectief

Drie transities, één perspectief Drie transities, één perspectief 2 3 Drie transities, één perspectief 4 5 Hoe kunnen gemeenten de invoering van de Participatie wet, de verbreding van de Wmo op het gebied van onder steuning, begeleiding

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490

Herstructureringsfaciliteit 2012 2018. Gemeenschappelijke Regeling Delta. Kenmerk: INT12.0490 Herstructureringsfaciliteit 2012 2018 Gemeenschappelijke Regeling Delta Kenmerk: INT12.0490 Inhoudsopgave 1. Inleiding / 3 2. Doelstellingen 2.1 Algemene doelstelling herstructureringsaanvraag / 4 2.2

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie