BooghGoed verspreidt zich door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BooghGoed verspreidt zich door"

Transcriptie

1 BooghGoed verspreidt zich door Midden-Nederland! -Margreet Takken Jaargang 7, nummer 3, december 2013 Opening BooghGoed webwinkel Column Steeds dichter bij elkaar Activiteit uitgelicht Productmatig werken 1

2 Redactioneel Inhoud Boogh magazine Jaargang 7, nummer 3,december 2013 Redactie Pieter Houtman, Gert-Jan van Zetten, Anuschka Kruidhof Redactieraad Paul Verbaarschott, Marian Kok Vormgeving Anuschka Kruidhof Geredigeerd door Maaike de Lange Kopij volgend nummer Inleveren voor 27 september 2013 Digitale versie Boogh magazine is ook digitaal beschikbaar op Advertentie Ook een advertentie in Boogh magazine plaatsen? Stuur dan een mail naar voor meer informatie. Lezers die niet langer prijs stellen op toezending van Boogh magazine of juist meer exemplaren willen ontvangen, kunnen contact opnemen met Opgenomen artikelen vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Boogh. Boogh Hendriklaan VR Harmelen Hebt u nieuws? Laat het weten aan Op de cover Op de cover de BooghGoed producten die te bezichtigen zijn bij Dazzling by Van Buuren. Bij Boogh zijn er heel wat ontwikkelingen gaande. In deze uitgave van Boogh magazine wordt in een aantal artikelen aandacht besteed aan deze ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling is het samengaan van Boogh en de Paraplu per 1 januari Over de achtergronden daarvan schreef Willem Baas, manager van de Paraplu, de gastcolumn. Eind september opende Boogh de webwinkel BooghGoed. Het is een webwinkel waar u eerlijke, trendy artikelen kunt kopen die uniek in hun soort zijn. Het is een prachtige, gevarieerde collectie. Een deel van de collectie heeft twee maanden door Midden-Nederland gereisd met de rondreizende expositie BooghGoed. De producten worden verkocht in de webwinkel en zijn daarnaast te zien en te koop bij Coöperatieve Vereniging Eindhoven aan de Oudegracht in Utrecht. Interieurprofessionals kunnen de BooghGoedproducten ook bezichtigen in de showroom van Dazzling by Van Buuren in ETC Expo in Culemborg. Met de zojuist genoemde Eindhoven werkt Boogh ook samen op het gebied van werkervaringsplekken. Ook tussen Boogh Amersfoort en EUrecords, een bedrijf dat tweedehands cd s en lp s in- en verkoopt, is er een unieke samenwerking. Waarom? Voor een antwoord op deze vraag verwijzen we u graag naar het artikel daarover in dit magazine. In het kader van de multidisciplinaire training arbeidsrevalidatie voor mensen met hersenletsel werkt Boogh Arbeidsre-integratie samen met Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn. Afgelopen september vond daar de eerste training plaats. In juni opende Boogh Wijk bij Duurstede haar deuren. Als redactie gingen we erheen om de sfeer te proeven en te spreken met cliënten en vaste medewerker Bianca Boven. Het resultaat daarvan is ook in dit magazine te vinden. Verder het tweede deel van ons artikel over de centrale cliëntenraad. Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet, waaronder de stelling, die deze keer over brandveiligheid gaat. Naast de vaste panelleden reageert ook iemand van de Utrechtse brandweer. Hoogste tijd om de artikelen in dit magazine te gaan lezen, wij wensen u daarbij veel plezier! De redactie Beste lezers, Hetty van Oldeniel Column: Ga gewoon lopen door Pieter Houtman Handicap in het nieuws Opening BooghGoed webwinkel door Marlies Kroes Booghgoed verspreidt zich door Midden- Nederland door Margreet Takken Activiteit uitgelicht Productmatig werken Stellingname Onbeperkt houdbaar Film-recensie: Met jou heb ik geleerd Boogh Wijk bij Duurstede: anders, maar toch vertrouwd door Pieter Houtman en Gert-Jan van Zetten (Eerste) fysieke training voor mensen met hersenletsel van start Boogh Arbeidsre-integratie Column: Utereg me stadsie door Gert-Jan van Zetten Intervieuw met Hetty van Oldeniel over de Centrale Cliëntenraad door Pieter Houtman en Gert-Jan van Zetten Onbeperkt houdbaar CD-recensie: Reflektor In voor Zorg! Terug in je kracht Handicap in het nieuws Handicap in het nieuws Column: Steeds dichter bij elkaar door Willem Baas Unieke samenwerking Boogh Amersfoort en EUrecords door Boogh Amersfoort

3 Beste lezers, Zorgakkoord Ook nu wil ik u weer informeren over de ontwikkelingen rond de herziening langdurige zorg. Er is veel gaande rondom de overgang van langdurige zorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Deze ontwikkelingen zijn in verschillende media geplaatst, maar ik kan me voorstellen dat soms lastig te volgen is wat er allemaal gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn. Helaas is er nog veel onduidelijkheid, omdat de onderhandelingen tussen de verschillende partijen nog niet zijn afgerond. De nieuwe wet voor de langdurige zorg is nog niet aangenomen en dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren vóór 1 januari Totdat de nieuwe wet is aangenomen houdt de onduidelijkheid dus nog aan, maar wil u hierbij een overzicht geven over de stand van zaken. Uitgangspunt voor het nieuwe zorgstelsel Staatssecretaris Van Rijn is verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Om dit goed te kunnen doen heeft hij een aantal uitgangspunten en een visie geformuleerd. Uitgangspunt van Van Rijn is dat mensen in staat moeten worden gesteld om met ondersteuning en zorg zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Mensen moeten in de eerste plaats zelf, en met behulp van hun omgeving, een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning. Daarna kan er een beroep worden gedaan op gemeenten, de zorgverzekeraars en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze visie beschouwt de staatssecretaris als een stevige basis voor zijn beleid en daarmee ook voor de specifieke groepen, die onderstaand aan de orde komen. De zorg of ondersteuning die iemand nodig heeft bepaalt uit welk potje de zorg of ondersteuning betaald wordt. Heeft de zorg vooral een medisch karakter en is ze gericht op behandelen of genezen, dan wordt deze betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Is het hoofddoel participeren (meedoen) in de samenleving of ondersteuning bij zelfredzaamheid, dan wordt er gefinancierd vanuit de Wmo. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die levenslang en levensbreed op zorg zijn aangewezen. De staatssecretaris heeft, samen met de betrokkenen gekeken, of de zorg en ondersteuning die specifieke groepen ontvangen, past bij zijn visie op de langdurige zorg. Daarbij is rekening gehouden met het soortzorg en ondersteuning. Hij heeft gekeken naar cliënten die door hun aandoening of beperking extra aandacht verdienen in de overgang van de zorg naar de gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een zintuiglijke beperking (blinden en slechtzienden). Doelgroepenbrief van Ministerie van VWS Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft op 6 november jl. de brief Nadere uitwerking van de Hervorming Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief informeerde hij de kamer over zijn plannen. De brief gaat onder andere over hoe de persoonlijke verzorging, de extramurale behandeling en de zorg voor specifieke groepen in het veranderende zorgstelsel zullen worden ingedeeld. Financiering en bewaking van kwaliteit van specifieke (extramurale) zorg In de visie van de staatssecretaris op de langdurige zorg is de zorg en ondersteuning voor mensen met een specifieke aandoening of ziekte opgenomen. De nieuwe stelsels bieden de ruimte om tot een passend aanbod te komen voor de mensen in de genoemde groepen. Voor de extramurale zorg zijn er nu drie domeinen waaruit de zorg wordt gefinancierd (gemeentelijk, AWBZ en Zorgverzekeringswet). Vanaf 1 januari 2015 wordt dat veranderd en zullen er waarschijnlijk twee manieren, in versterkte vorm, overblijven. Dat betekent dat de zorg vanuit 2 potjes, in plaats vanuit 3 potjes gefinancierd wordt. In het nieuwe zorgstelsel worden dus andere partijen verantwoordelijk voor de financiering dan nu. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat deze overgang zorgvuldig moet gebeuren. Hij wil dat de kennis en de bekendheid van de specifieke groepen voldoende aandacht krijgt van de partijen die straks verantwoordelijk zijn voor de financiering. Daarom zijn er bijvoorbeeld cliëntprofielen beschikbaar voor gemeenten, over onder andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De staatssecretaris geeft aan dat hij streng in de gaten zal houden of de hervorming goed verloopt. Kwaliteit is daarbij een belangrijk onderdeel. In de loop der jaren is er veel kennis en ervaring opgebouwd voor begeleiding en behandeling van mensen met een specifieke ondersteuningsvraag. Hij vindt het belangrijk dat deze kennis en ervaring niet verloren gaat. Cliënten- en patiëntenorganisaties vragen ook aandacht voor hun achterban Ook cliënten- en patiëntenorganisaties vragen aandacht voor soms grote groepen cliënten met een zorg- of ondersteuningsvraag die vanuit verschillende potjes gefinancierd gaat worden. Als voorbeelden voor deze groepen worden genoemd mensen met autisme of mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Aandachtspunten die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen, zijn de mogelijkheden om te komen tot 1 zorgof ondersteuningsplan. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de organisatie van de zorg en de samenwerking tussen gemeenten als het gaat over de inkoop van de zorg. Financiering verpleging en verzorging Het ministerie van VWS heeft de afgelopen periode gekeken hoe de financiering van de persoonlijke verzorging het beste geregeld kan worden. Daarom is gekeken voor welke cliënten verpleging en verzorging nauw samenhangt. Dat blijkt voor de meeste cliënten te gelden. Daarom wordt persoonlijke verzorging nu, net als de verpleging, grotendeels (95%) in de Zorgverzekeringswet ondergebracht. Eerder zou de gemeente hiervoor verantwoordelijk worden, wat zou betekenen dat cliënten bij twee loketten aan moesten kloppen voor zorg die erg met elkaar verweven is. Deze wijziging betekent dat zowel verzorging als verpleging uit hetzelfde potje betaald gaat worden en dus door dezelfde zorgverlener gedaan kan worden. Voor mensen met een verstandelijke beperking en met een zintuiglijke beperking komt verzorging wel bij de gemeenten in de Wmo terecht. Bij deze mensen hangt de verzorging nauw samen met begeleiding. Voor deze groepen is het dus handiger als zowel verzorging als begeleiding uit hetzelfde potje betaald worden. Behandeling Boogh biedt sinds kort naast begeleiding ook behandeling aan. Deze behandeling wordt gefinancierd vanuit het potje extramurale AWBZ-behandeling. Deze extramurale AWBZ-behandeling kent twee vormen, te weten behandeling individueel en behandelinggroep. Boogh biedt vooral behandelinggroep aan en slechts een klein deel behandeling individueel. De staatssecretaris wil extramurale behandeling voor mensen met een zintuiglijke en/of lichamelijke beperking, somatische of psychogeriatrische aandoening, of een verstandelijke beperking (vanaf 18 jaar) laten financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het is nog niet voor alle behandelingsactiviteiten duidelijk of en hoe deze in de Zorgverzekeringswet ondergebracht kunnen worden. Financiering vervoer 2014 van rolstoelgebonden cliënten Er is positief nieuws te melden! De staatssecretaris heeft voor 2014 de regeling rondom voor het vervoer aangepast. De belangrijkste aanpassing voor ons is dat er 25 miljoen beschikbaar blijft voor vervoer naar dagbesteding van kinderen en cliënten met een rolstoel. Dat betekent dat we weer een hoger tarief krijgen voor het vervoer van onze rolstoelgebonden cliënten. De vele verzoeken richting Den Haag om toch vooral de rolstoelgebonden cliënten en kinderen niet te duperen, is hiermee uiteindelijk ook voor 2014 (deels) beloond. Herfsttour Om over alle perikelen rond de voorgenomen nieuwe wet- en regelgeving met u van gedachten te kunnen wisselen, hebben we in de maand november een herfsttour georganiseerd! We staan tenslotte toch aan de vooravond van een verandering van het zorgstelsel in Nederland. Zoals u heeft kunnen lezen, heeft het Kabinet het voornemen om de AWBZ op te splitsen in een kern-awbz (WetLangdurigeZorg), de Wmo en een gedeelte Zorgverzekeringswet. Dit kan betekenen dat andere partijen, bijvoorbeeld gemeenten, straks kunnen gaan bepalen wie welke begeleiding krijgt en waar deze wordt ingekocht. Om toekomstbestendig en behendig te zijn hebben vele betrokkenen bij Boogh meegedacht over wat deze aankomende veranderingen kunnen gaan betekenen. Wellicht heeft u hier al in meer of mindere mate iets van gemerkt. We hebben bijvoorbeeld aanvullende dienstverlening ontwikkeld die erop gericht is om cliënten nog beter te ondersteunen. Daarnaast hebben we tijdens deze herfsttour met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van gedachten gewisseld over de vraagstukken die op ons af komen en hoe Boogh zich op deze ontwikkelingen tot nu toe heeft voorbereid. En wat een ieder hierin kan betekenen. Dit zijn bijzonder waardevolle ontmoetingen geweest, waarvan wij voor ieder die het wil de presentatie en de gestelde vragen met de antwoorden op papier hebben gezet. Mocht u deze willen ontvangen dan kunt u een bericht zenden naar onze algemene adres: Daarnaast is de presentatie opgenomen op beeld en zullen DVD s met de presentatie worden verspreid onder de vestigingen. Op die manier kan iedereen de presentatie nog eens rustig terugkijken. Ik heb het voornemen om elk half jaar een dergelijke bijeenkomst op de vestigingen te organiseren en met cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers in gesprek te gaan. Met een hartelijke groet, Hetty van Oldeniel Directeur-bestuurder Boogh 4 5

4 C olumn Pieter Houtman Ga gewoon lopen De Hellestraat in Amersfoort maakte, nadat het zonnetje zich eerder die dag nog had laten zien, een weemoedige indruk. De dag had zijn glans verloren, of de glinstering van de inmiddels nat geregende bestrating moest ervan getuigen. Die weemoed maakte zich ook meester van mij. Op een of andere manier had ik mijn rolstoel midden op de straat geparkeerd en tuurde ik onbedachtzaam voor me uit. Ik keek ergens naar, maar wist niet waarnaar. Tot een voor mij bekende persoon zich al rollend naast mij voegde en me weer terugbracht in de realiteit. Ons geanimeerde gesprek werd onderbroken toen een steeds dichterbij komende man onze aandacht trok. Hij sloeg luidruchtig verbaal om zich heen. Met zijn gebogen hoofd, verwilderde voorkomen en harde stem wisten we hem niet zo goed te plaatsen. Daarom gingen we verder waar we waren gebleven, ook omdat ons geanimeerde gesprekje inmiddels was overgegaan in een wat serieuzere variant. Ook serieuze gesprekken kun je hebben op straat, zo blijkt. Lang de tijd kregen we daar echter niet voor De man moest duidelijk iets kwijt. Het kwam erop neer dat we waren bezeten door de duivel en te zwak waren om hem te weerstaan. Ga gewoon lopen, riep hij ons toe. Een dergelijke tekst niet serieus nemend, lieten we het daarbij. En bedankt, gleed er nog van mijn tong, waarna mijn metgezel mij geruststelde door te concluderen dat deze man waarschijnlijk in zijn eigen wereld leefde. Inmiddels ben ik aan dergelijke taferelen wel gewend. Neem die keer in de trein, toen een voor mij volstrekt onbekende vrouw me vroeg of ze haar zegen mocht uitspreken over mij. Een situatie als deze is op verschillende manieren uit te leggen. Je zou het vrijpostig kunnen noemen en enigszins gewaagd. Anderzijds vind ik het ook wel weer te waarderen. Iemand kan blijkbaar oprecht zoveel vertrouwen putten uit een geloofsovertuiging dat het deze mevrouw ogenschijnlijk weinig tot geen moeite kostte om haar zegen bij mij achter te laten. U zult het echter met me eens zijn dat het niet de meest gangbare vraag is die je in de trein verwacht te krijgen Maar ik ontkom er niet aan mezelf de vraag te stellen hoe het uit te leggen valt dat de luidruchtige man in de Hellestraat zich zo nodig moest uiten met Ga gewoon lopen en ons vervolgens als zwak wegzette. Later die middag rolden mijn metgezel en ik de Kijkshop binnen om ons tegen de regen te weren, en neusden we verveeld tussen de verschillende gadgets rond. Ondertussen bleef de eerdere vraag aan mezelf onbeantwoord. Bij de constatering dat de man in zijn eigen wereld leefde en het dus tegen zichzelf had, kan ik me neerleggen. Maar mocht het onverhoopt toch anders bedoeld zijn, dan was het aardiger geweest wanneer hij aan zijn uitspraak een stimulerende kwinkslag had gegeven door er bijvoorbeeld een zegen van te maken. In de trant van: Ga gewoon lopen, het gaat jullie ooit lukken! H Scootmobielsimulator traint revalidanten Roessingh Centrum voor Revalidatie in Enschede heeft een zelf ontwikkelde scootmobielsimulator in gebruik genomen. Het apparaat bereidt revalidanten voor op het gebruik van de scootmobiel in het echte verkeer. De verwachting is dat revalidanten na het volgen van het programma bij Roessingh zelfverzekerder aan het verkeer zullen deelnemen. Met de toenemende zorgvraag enerzijds en het afnemende aantal therapeuten anderzijds vormt de simulator een welkome aanvulling op de capaciteit. In Nederland rijden momenteel ruim scootmobielen rond. Dit zullen er in 2030 waarschijnlijk twee keer zoveel zijn. Jaarlijks komen mensen in het ziekenhuis terecht na een ongeval met een scootmobiel. andicap in het nieuws Bron: Roessingh Medicijn tegen Duchenne blijkt niet te werken Een veelbelovend Nederlands medicijn tegen de dodelijke spierziekte van Duchenne is in de laatste fase van het onderzoek alsnog gesneuveld. De verwachtingen waren hooggespannen omdat tot nu toe alle onderzoeken naar het medicijn, drisapersen, doeltreffend waren. Het Leidse biotechbedrijf Prosensa leek de sleutel in handen te hebben voor behandeling van de ziekte van Duchenne. Duchenne treft 1 op de jongens. Door een genetische fout maken patiënten geen dystrofine aan, een eiwit dat de spiercellen stevigheid geeft. Patiënten belanden in een rolstoel en worden vaak niet oud. Leidse wetenschappers ontdekten dat ze de dna-fout kunnen corrigeren met een afplaktechniek: ze maakten een pleister die een bruggetje vormt tussen twee delen van het gen, waardoor de bouwtekening voor het eiwit weer kan worden afgelezen. Dat die pleister werkt, was snel duidelijk: toen het middel in de beenspier van patiënten werd ingespoten, maakten ze op die plek dystrofine aan. Ook (kleine) vervolgonderzoeken hadden succes. Zekerheid moest komen van een praktijkonderzoek onder 180 patiënten uit 18 landen. Na twee jaar volgt nu de domper: bij een looptest - de belangrijkste uitkomstmaat - was het verschil tussen de patiënten met en zonder genetische pleister maar een paar meter. Bestuursvoorzitter Hans Schikan van Prosensa reageert teleurgesteld maar heeft de hoop niet opgegeven. Wij zijn pioniers, dan loop je tegen problemen aan. We moeten kijken wat we hiervan kunnen leren. Bron: Volkskrant 6 7

5 Opening BooghGoed webwinkel Op maandag 23 september was het zover: de BooghGOED webwinkel werd officieel geopend en ging online. Een trots moment waar iedereen, cliënten en medewerkers, het afgelopen jaar ontzettend hard naartoe heeft gewerkt. Door Marlies Kroes Zowel aan de BooghGoed collectie als aan de webwinkel, de administratie, het technische gedeelte, de fotografie, de lay-out, het drukwerk enz, heeft iedereen met zijn/haar kwaliteiten/mogelijkheden bijgedragen om een prachtig eindresultaat neer te zetten. We konden daarom met trots onze webwinkel presenteren aan iedereen. Het feestelijke moment begon om uur. Cliënten, medewerkers en gasten werden ontvangen met koffie en een zoetige lekkernij verzorgd door Boogh Veenendaal. Iedereen zocht een plek rondom het podium. De cliënten en medewerkers van alle locaties die niet aanwezig konden zijn, hadden de mogelijkheid om de opening te volgen en mee te beleven via een Skype-verbinding. Om uur heette Joke Vlooswijk (manager Boogh Harmelen en projectleidster Webwinkel) alle gasten welkom en kondigde een zeer bijzondere gast aan. Een nostalgische koerier bracht samen met zijn futuristische paard een chipkaart binnen en deze werd overhandigd aan Yolan Koster (wethoudster Woerden). Zij mocht op luid aftellen van het publiek de chip door een houder schuiven, waardoor de webwinkel op een scherm zichtbaar werd en geopend was. In haar speech gaf zij aan blij te zijn met een organisatie als Boogh, die mensen de gelegenheid biedt, in hun kracht, een plek te vinden binnen de maatschappij. De webwinkel geeft hun de mogelijkheid met verschillende werkzaamheden te participeren en daarmee het gevoel er weer toe te doen. Na haar enthousiaste speech kwam Maarten Visser (vanuit de werkgroep Webwinkel) naar voren om de webwinkel toe te lichten en te vertellen hoe de werkgroep hieraan heeft meegewerkt. Daaruit bleek dat vele enthousiaste cliënten, onder begeleiding van medewerkers, een geheel nieuwe weg zijn ingeslagen en zich hebben gespecialiseerd in een nieuw fenomeen de webwinkel. Een uitdaging, maar vooral een mooie kans, om kwaliteiten te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Hetty van Oldeniel (directeur-bestuurder Boogh) keek in haar speech terug op het ontstaan en het ontwikkelingsproces van de webwinkel. Daarnaast legde ze de nadruk op het feit dat deze ontwikkeling een essentiële bijdrage levert aan de toekomstbestendigheid van Boogh. Na dit eerste officiële moment werd door twee cliënten, Adrie Schiebroek en Marian van t Schip, die o.a. hebben meegewerkt aan artikelen voor BooghGoed, een lint doorgeknipt met een bijzondere schaar van één meter groot. Hierbij werden ook de inpakruimte, de administratie, her werkmagazijn en het voorraadmagazijn geopend. Iedereen kon onder het genot van een glas champagne en heerlijke hapjes, gemaakt onder leiding van IJsbrand Eilers van Boogh Utrecht, de ruimtes en artikelen bewonderen. In een van deze ruimtes stond ook de reizende expositie opgesteld waarin de ontwikkeling, het prototype van de BooghGoed artikelen, de BooghGoed artikelen zelf en de unieke kunstwerken die worden verkocht, te zien waren. Tevens konden de eerste bestellingen geplaatst worden op de verschillende computers. En daar was het moment... de eerste bestelling kwam om uur binnen!!!! Het was een bijzondere middag, waarin Boogh het nieuwe product Webwinkel op de kaart heeft gezet. We zijn trots, dat we dit gezamenlijk mogen en kunnen verwezenlijken! BooghGoed is een webwinkel waar eerlijke en trendy artikelen gekocht kunnen worden. Met de aanschaf van een artikel uit de BooghGoed collectie wordt bijgedragen aan het creëren van een maatschappij waarin mensen met hersenletsel naar eigen vermogen, in eigen tempo, naar eigen keuze en in een veilige omgeving kunnen participeren. 8 9

6 BooghGoed verspreidt zich door Midden-Nederland! BooghGoed staat voor producten die ontworpen en gemaakt zijn door mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronisch ziekte. Ieder mens wil graag mee kunnen doen in de maatschappij. Voor mensen met een beperking is dat vaak moeilijker. Door Margreet Takken Met het productmatig werken leveren mensen met een beperking in eigen tempo en naar eigen vermogen weer een bijdrage. Mooie producten maken voor iemand anders zorgt ervoor dat ze trots zijn op hun werk en het gevoel hebben er toe te doen. Collectie BooghGoed In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een prachtige collectie, waarin cliënten en professionele begeleiders van Boogh nauw samenwerkten om te komen tot verrassende ontwerpen. Daarnaast werkt Boogh samen met een jonge ontwerper: Alexandra Huurman, een enthousiaste, startende ontwerper met een duidelijk eigen stijl. Ontdekkingen door experimenten en anders kijken naar mogelijkheden van materiaal en techniek vormen meestal het startpunt van de ontwerpen. Door deze vorm van werken krijgen cliënten inzicht in productontwikkeling en leren ze om anders te denken en te kijken. Deze vorm van werken zorgt ervoor dat zij zich verder kunnen ontwikkelen op diverse gebieden. De producten zijn te zien op webwinkel BooghGoed, daarnaast is de collectie met een behoorlijke regelmaat te bezichtigen in Midden- Nederland. Rondreizende expositie BooghGoed De expositie BooghGoed heeft twee maanden door Midden-Nederland gereisd. De reis begon in Baarn en is vervolgens voortgezet naar Harmelen, Amersfoort, Utrecht (2 locaties), Veenendaal, Wijk bij Duurstede en als laatste naar Culemborg. Op elke locatie was er volop aandacht voor en werd de expositie enthousiast ontvangen! Week van de Chronisch Zieken De Week van de Chronisch zieken, van 8 november tot 15 november 2013, heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van zorg en maatschappelijk leven. De collectie van BooghGoed is daar een goed voorbeeld van! De producten van BooghGoed waren tijdens de Week van de Chonisch Zieken te bezichtigen bij Turkensteen Bedden Speciaalzaak, Van den Bosch lederwaren en edelsmederij Work Shop in Veenendaal. Coöperatieve Vereniging Eindhoven ua in Utrecht Eindhoven is een winkel, waar jonge ontwerpers en mensen met een beperking een kans krijgen. Het is sinds half november 2013 de creatieve hotspot aan de Oudegracht 10 in Utrecht! In de eerste plaats is Eindhoven een verkoopkanaal voor jonge startende ontwerpers, die de winkel gezamenlijk runnen. Boogh werkt samen met Eindhoven! Er worden werkervaringsplaatsen gecreëerd voor mensen met een beperking, zodat zij deel kunnen nemen aan het gewone leven. Daarnaast worden bij Eindhoven ook producten van BooghGoed verkocht. Interieurprofessionals Interieurprofessionals kunnen de BooghGoed-producten ook bezichtigen in de showroom van Dazzling by Van Buuren in ETC Expo in Culemborg! Dazzling by Van Buuren ontwerpt, adviseert, produceert en levert eigentijdse zitmeubelen met ongekend prettig zitcomform. ETC Expo richt zich op het hoge segment van de markt en een exclusieve lifestyle, en is het trade center dat voldoet aan de vraag naar een permanente vakbeurs

7 Activiteit uitgelicht In iedere uitgave van Boogh magazine wordt een activiteit die in een van de locaties van Boogh op het programma staat in de schijnwerpers gezet. We richten ons vizier deze keer op de activiteit productmatig werken bij Boogh Veenendaal. Productmatig werken Bij productmatig werken worden diverse producten ontworpen en gemaakt voor de verkoop, zoals voor de webwinkel BooghGoed en de toekomstige lunchwinkel By Boogh. Ontwerpen is meer dan het bepalen van kleuren, het veranderen van een materiaal of het net iets anders nadoen van een voorbeeld of ander product. Ontwerpen is voornamelijk herinterpreteren, fantaseren en uitproberen. Op een andere manier kijken naar de wereld, zoekend naar een geluksmoment dat uit kan monden in iets nieuws. - Alexandra Huurman, ontwerper. Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt er gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt, waarbij de producten zowel individueel als in groepsverband worden uitgewerkt. Bij deze vorm van werken worden de cliënten begeleid en getraind. Ze doen werkstructuur, werkgedrag en (vakmatige) handelingen op, om te kunnen functioneren op eigen werkniveau in een veilige omgeving. Ervaring van Maarten van Hees - cliënt van Boogh Veenendaal Januari 2013 is bij Boogh Veenendaal een nieuwe activiteit gestart onder de naam productmatig werken. Boogh wil zich steeds meer gaan richten op productmatig werken en door de verkoop van de producten meer bekendheid krijgen in de samenleving. Boogh heeft de ontwerper Alexandra Huurman benaderd, die gespecialiseerd is in het ontwerpen van producten. Zij helpt Boogh bij het ontwikkelen van nieuwe producten. We zijn met een aantal cliënten en medewerkers naar de kringloopwinkel geweest met de volgende opdracht: kijk wat voor voorwerpen je kunt gebruiken om een nieuw product te maken. We hebben een aantal spullen gekocht en zijn daarmee gaan brainstormen: hoe kun je met twee bestaande producten een nieuw product maken? Zo kwamen we op het idee om van een kunststof vaas en een lege fles Port met brede voet een tafellamp te ontwerpen. We hebben eerst van de fles een mal gemaakt en vervolgens hebben we de kunststof vaas Door Margreet Takken ingewikkeld met folie. We hebben deze ingesmeerd met lijm en met wol omwikkeld. In de voet van de lamp is een gaatje gemaakt voor het snoer, zodat de lamp kan branden. Het resultaat is momenteel te zien tijdens de Rondreizende expositie BooghGoed. Hier komen een aantal producten samen van andere locaties. Ik vind het een goede ontwikkeling van Boogh dat ze een nieuwe weg inslaan, omdat producten op de markt komen en voor de consument te koop zijn. Op die manier dragen we bij aan de samenleving. Ik hebeen aantal jaren bij Pauw Bedrijven gewerkt; een sociale werkplaats in IJsselstein. Daar was ik pakmedewerker en heb ik glazen moeten inpakken en ook Kneipp-producten. Helaas moest ik stoppen vanwege mijn verhuizing naar Veenendaal. Ik hoop dat ik de ervaring die ik bij Pauw Bedrijven heb opgedaan in deze activiteit kan gebruiken. En ik hoop dat deze activiteit een succes wordt. Ik vind het een gezellige en leuke activiteit om te doen en ben bij het proces betrokken. Filmpje Boogh productmatig werken Op YouTube staat ter illustratie een filmpje met de titel Boogh - Productmatig werken, waarin de ervaringen en mening van cliënten van Boogh Veenendaal worden naar voren komt ; Stellingname Reactie Faakje van Veen - maatschappelijk consulent Boogh Amersfoort en Baarn Het lijkt een logische stelling, maar ik vraag me af hoe dit normaal gesproken geregeld is. Iemand met een fysieke beperking (of een ouder iemand die slecht ter been is) zou in elk geval bij brand veilig uit een gebouw moeten kunnen komen. In de praktijk zijn er natuurlijk vaak gebouwen met meerdere verdiepingen, waar bijvoorbeeld ook ouderen wonen. Ik weet eigenlijk niet hoe het geregeld is met vluchtroutes. Ik ga er vanuit dat ook in hoogbouw brandveilige vluchtroutes zijn, die door mensen met een fysieke beperking gebruikt kunnen worden. Dus niet met de trap naar beneden hoeven gaan als je een rolstoel gebruikt. Als dat zo is, kunnen ook mensen met een fysieke beperking vanaf een hogere verdieping veilig uit het gebouw komen in geval van brand. Als die mogelijkheid er niet is, lijkt het me logisch dat mensen met een fysieke beperking op de begane grond wonen. Een lezerspanel wordt geconfronteerd met een prikkelende stelling. Ieder panellid geeft zijn of haar mening, voor of tegen. Het panel bestaat uit cliënten en medewerkers van de verschillende locaties van Boogh. De stelling luidt: Met het oog op de brandveiligheid zou iemand met een fysieke beperking, en zeker een rolstoelgebruiker, altijd op de begane grond moeten wonen. Reactie Margré Weeda - coördinerend begeleider Boogh Harmelen Het onderwerp gaat over leefbaarheid & toegankelijkheid, niet alleen over brandveiligheid of in geval van nood. Vragen borrelen bij me op als: Is het een drempelvrije woning? Zijn de toegangsdeuren goed doorgankelijk? Is er een lift aanwezig? Is de grootte van het toilet, douche aangepast aan het te gebruiken hulpmiddel? Het lijkt me tactischer voor een rolstoel- of rollatorgebruiker om op de begane grond te wonen. Het leven kan een stuk eenvoudiger zijn als je geen trappen of liften hoeft te trotseren. Hiermee geef ik overigens mijn mening als oud-flatbewoner en niet als rolstoelgebruiker. Ronduit irritant als die lift weer niet werkte of in de renovatie zat! De mogelijkheid bestaat uiteraard om het leven niet gelijkvloers te laten plaatsvinden; waarom worden er anders trapliften in huizen geplaatst? Sommige mensen geven er nu eenmaal de voorkeur aan om op een andere verdieping een onderdeel van hun leven in te vullen. Het uitzicht kan tenslotte fantastisch zijn en van pottenkijkers is ook minder sprake. Argument voor de stelling kan zijn: In geval van brand mag je niet eens met een lift. Hoe kom je dan beneden als je op de 14e verdieping woont? 12 13

8 Reactie Juliëtte Verweij - cliënt Boogh Utrecht In principe sta ik achter de stelling, maar in Utrecht (en niet alleen hier) is gelijkvloers wonen op de benedenetage ook niet zonder gevaar (inbraakgevoelig). Als je alles goed overdenkt en de voordelen naast de nadelen legt, is wonen op de benedenetage makkelijker, denkend aan storingen, brand etc. De tuin moet dan echter wel ommuurd zijn zodat niemand er zomaar in kan lopen. Als je het praktisch bekijkt: wat doen we met alle bejaarden die zelfstandig wonen (ook erg belangrijk) en slecht ter been zijn? Moeten die nog verhuizen? Ik weet ook niet wat wijsheid is in dezen, maar we moeten met zijn allen eens kijken hoe we mensen in geval van nood kunnen helpen naar beneden te komen (brandweergreep). Reactie Cindy Visscher cliënt Boogh Veenendaal Nee, ik woon zelf op de eerste verdieping en zit in een elektrische rolstoel. Het kan dus prima. Alleen heb je wel een probleem als de lift het niet doet, maar ik zie dat als een uitdaging. Kijk, je moet uitkijken dat je mensen niet buiten gaat sluiten. Mensen met een fysieke beperking kunnen zeker in een flat wonen, maar je moet gewoon bij iedereen individueel kijken of het haalbaar is. Reactie Evert Bron Adviseur directie Veiligheidszorg Veiligheidsregio Utrecht Van woningen met de huidige inrichting is aangetoond dat ze als gevolg van brand in 3.30 minuten totaal uitbranden. De brandweer heeft een aanrijtijd nodig van 7 à 8 minuten; u bent dus aangewezen op uzelf als het gaat om zelfredzaamheid. Hard gezegd: de brandweer is altijd te laat. Wonen, op elk niveau, betekent ook een veilige vluchtweg. Bij brand is het van belang dat u erover nagedacht hebt hoe u brand kunt voorkomen en wat u moet doen als er dan toch brand uitbreekt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Personen die (normaal) zelfredzaam zijn, kunnen als gevolg van brand ook zomaar niet zelfredzaam worden. Als adviseur van de brandweer zie ik liever mensen met een fysieke beperking op de begane grond wonen. Dan zijn vluchtwegen kort en optimaal. Gaat u toch op een hogere verdieping wonen, dan moet u zich afvragen: hoe kom ik hier weg als er brand uitbreekt? Zijn er voorzieningen getroffen die het voor mij mogelijk maken om veilig te vluchten? Voorzieningen kunnen zijn: rookcompartimenten, trappenhuizen of ruimtes die voldoende bescherming geven zodat u buiten de rook of brand kunt blijven. Denk eraan dat u liften bij brand niet mag gebruiken. Waarom niet? Liftschachten kunnen bij brand als schoorstenen gaan werken en dat zijn levensgevaarlijke omgevingen waar u niet in terecht moet komen. Dat maakt het voor personen met een rolstoel al extra moeilijk. Rookcompartimenten zijn ervoor gemaakt om rookverspreiding te beperken. Bij brand is rookproductie het grootste gevaar. Vluchtwegen in woongebouwen zijn in de regel wel op een goed niveau uitgevoerd. Voor u besluit op een hogere verdieping te gaan wonen, hoop ik dat u er goed over nadenkt hoe u wegkomt als er toch brand uitbreekt. Veilig kunnen vluchten is een voorwaarde. Reactie Steven Reijndorp - cliënt Boogh Amersfoort Ik sluit mij volledig aan bij deze stelling. Helaas is dit in instellingen in Nederland niet altijd mogelijk, al zou het in verband met de brandveiligheid wel beter zijn. Wat ik wel denk, en waar ik dan ook bang voor ben, is dat we dan weer heel lange wachtlijsten krijgen. En ik weet niet of dat nu is wat we moeten willen. Reactie Marloes Juffermans cliënt Booghkring Utrecht Omdat ik zelf niet fysiek beperkt ben, vind ik het moeilijk om op deze stelling te reageren. Daarom heb ik hem voorgelegd aan een aantal ervaringsdeskundigen onder mijn volgers op twitter. De reacties zijn wisselend. Vrouw, rolstoelgebruikster: Ik ben het met deze stelling eens. Helaas is de dagelijkse realiteit van het aanpassen van een woning zeer grillig. Vrouw, rolstoelgebruikster: In ons dorp heeft de brandweer geoefend met evacueren en dat bleek helemaal niet eenvoudig, dus gevaarlijk. Dus ja, ik ben het met de stelling eens. Gelukkig woon ik in een benedenwoning en voel ik me veilig. Vrouw, mantelzorger voor haar man, die rolstoelgebruiker is: Ik vind dat diegene dat zelf moet bepalen. Wij slapen bijvoorbeeld boven. In geval van brand niet slim. Maar mijn man neemt dit risico. Hoe vaak is er ergens brand? Overstromingen zijn een groter risico. Dan is het handiger als je boven woont. Niet overreguleren! Risico is er altijd. Onbeperkt houdbaar Film-recensie door Gert-Jan van Zetten Met jou heb ik geleerd Joris Linssen & Caramba In zijn studententijd kwam Joris Linssen, bekend als presentator van programma s als Taxi en Hello Goodbye, voor het eerst in Mexico. Hij sloot daar het land, zijn inwoners en de mariachi, de kenmerkende Mexicaanse muziek, voor altijd in zijn hart. In 1999 werd de band Joris Linssen & Caramba opgericht met Linssen als zanger. Tot dan toe was hij als zanger in andere genres actief geweest. Joris Linssen & Caramba speelt mariachimuziek met Nederlandse teksten. Toen een journalist vroeg wat Linssen met het oog op het einde van de Maya-kalender op 21 december 2012 nog wilde doen, kwam hij op het idee om een droom waar te maken: met de band naar Mexico om daar op te treden en zijn Mexicaanse muzikale helden te eren. In oktober 2012 reisde de vierkoppige band af naar Mexico met in hun kielzog een filmploeg om de reis vast te leggen. Het resultaat is een 70 minuten durende roadmovie over de passie voor muziek, vertrouwen en vriendschap. Er is ontroering en er wordt gelachen. De mannen ontmoeten en zingen voor Armando Manzanero en brengen een serenade bij het graf van José Alfredo Jiménez. En de band treedt op voor de Mexicanen, dat wordt een groot succes. De reis is voor de band ook de afsluiting van een rouwperiode: in 2011 overleed bassist Jeroen. De film is een indringend portret van een band met vier vrienden, die menen wat ze doen. En dat komt over bij de Mexicanen en bij de kijker van deze film. Ay ay Caramba, Viva Mexico! 14 15

9 Boogh Wijk bij Duurstede: anders, maar tóch vertrouwd Bianca Boven We treffen Bianca in een van de nieuwgebouwde onderkomens van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Bij binnenkomst ervaar je een gemoedelijke sfeer, maar het is niet de ruimte die deze gemoedelijkheid maakt. De mensen in de ruimte creëren die sfeer zelf. Misschien zit hem dat ook wel gedeeltelijk in het feit dat enkele Boogh Veenendaal bezoekers die uit Wijk bij Duurstede komen, elkaar nu bij Boogh in Wijk weer tegenkomen. Hoe het ook zij, de verf is net droog, maar het voelt alsof Boogh Wijk bij Duurstede er altijd al is geweest! Boogh Wijk bij Duurstede is op dinsdag en donderdag te bezoeken. Daarmee willen we gelijk een misverstand uit de wereld helpen. Want in tegenstelling tot wat wel wordt gedacht, is Boogh Wijk bij Duurstede géén Boogh in de Buurt(voorheen NaHderkring) meer. Deze locatie is meer dan twee dagdelen te bezoeken, dus is het een Boogh locatie. Tot voor kort was er in Wijk bij Duurstede wel een Boogh in de Buurt (in de bibliotheek). Omdat voor cliënten uit Wijk de reis naar Veenendaal (te) veel tijd in beslag nam, is ervoor gekozen te verhuizen naar een nieuwe locatie in Wijk bij Duurstede. Het verminderen van de vervoerskosten was ook een belangrijke reden om te kiezen voor een nieuwe locatie. Cliënten die tot juni van dit jaar naar de bibliotheek gingen, gaan ook naar het nieuwe onderkomen. Voor mensen die voorheen vanuit Wijk bij Duurstede naar Veenendaal gingen, is het verminderen van de reisafstand absoluut een groot voordeel. Sommigen reizen nu in een paar minuten van hun huis naar Boogh. Het naar binnen gaan bij een verzorgingshuis om daar in een ruimte activiteiten te doen, wordt niet als een nadeel ervaren. Globaal komt een dag in Wijk bij Duurstede overeen met een dag in de grotere locaties van Boogh. Het verschil is dat er meer ruimte bestaat voor flexibiliteit en omdat Boogh ook letterlijk dichtbij is voor sommige mensen, kiezen enkele cliënten ervoor om thuis te lunchen en/of In juni van dit jaar opende Boogh Wijk bij Duurstede haar deuren. Over het hoe en waarom spreken we met Bianca Boven, vaste medewerker aldaar. Natuurlijkerwijs mengen ook de andere aanwezigen zich in het gesprek, gevraagd, maar soms ook ongevraagd... Door Pieter Houtman en Gert- Jan van Zetten even te rusten. Martin gaat in de pauze vaak naar een ruimte elders in het gebouw. Hier is WiFi, waardoor hij zijn favoriete computerspel op internet kan spelen. Die flexibiliteit loopt als een rode draad door de dag. Bijvoorbeeld bij het koffie drinken; wanneer er behoefte is aan een bakkie, dan kan dat gewoon vanwege de kleinschaligheid. Centraal in de ruimte staat een grotere tafel waar dat bakkie genuttigd kan worden. Die flexibiliteit wordt ter plekke bevestigd en ook als prettig en gevarieerd ervaren. Aansluitend worden deze bevindingen opgeluisterd met een spreekwoordelijke pluim voor Bianca voor haar persoonlijke betrokkenheid, waar overigens ook alle andere betrokkenen zich door aangesproken mogen voelen! De activiteiten die in een grotere locatie van Boogh worden gedaan, kunnen in principe ook bij Boogh Wijk bij Duurstede plaatsvinden. Te denken valt aan: zijdeschilderen, vilten en speksteen. Echter, soms aangepast, omdat alles in één ruimte wordt gedaan. Daarnaast kan het zijn dat maar één of twee cliënten een bepaalde activiteit willen doen of dat ervoor wordt gekozen om één keer in de zoveel tijd een bepaalde activiteit te doen. In Wijk bij Duurstede is dat bijvoorbeeld het geval met bloemschikken. In het vertrek bevindt zich ook een bescheiden keuken. Dit komt mooi uit, omdat een van de cliënten graag bakt. Hierdoor worden de andere aanwezigen soms op appeltaart getrakteerd! Als groep hebben ze een keer pannenkoeken gebakken. In de ruimte zijn verschillende hoekjes gecreëerd waar cliënten hun activiteit kunnen doen. Neem Martin, die bezig is aan een Star Trek- ruimtevoertuig, niet te verwarren met Star Wars, hij hecht eraan dat duidelijk te benadrukken! De bouwdozen komen van de zolder van een vrijwilliger, die daar niets mee deed. Maar Martin weet er wel raad mee. Als wij er zijn, is Christina bezig met een borduurwerk. Daarnaast wordt er ook aan tekenen en schilderen en mozaïek gedaan. Dat creatieve activiteiten door de jaren heen bij Boogh weinig tot niets aan populariteit hebben ingeboet, bewijst het initiatief om ook de activiteit keramiek mogelijk te maken. Er woont een medewerker in de buurt die keramiek thuis als hobby heeft. Vanuit dat gegeven en vanuit de vraag van cliënten naar keramiek, probeert men dat te organiseren. Er wordt verder nog gekeken of een computeractiviteit tot de mogelijkheden behoort. Met de afdeling fysiotherapie van het gasthuis is gesproken over een sportactiviteit. Helaas is dat niet iets wat snel gerealiseerd kan worden, maar er wordt aan gewerkt. Als we de cliënten vragen wat zij het belangrijkste van Boogh Wijk bij Duurstede vinden, zijn gezelligheid en onder de mensen zijn veel gegeven antwoorden. Gert is naar eigen zeggen altijd druk en bezoekt Boogh vooral om dingen te kunnen maken. Let wel, die maakt hij vooral voor anderen. Want, zo geeft hij aan, als ik klaar ben met het maken, dan ben ik er ook kláár mee en geef ik het weg. Opvallend is zijn uitspraak dat hij de tijd na zijn hersenletsel nu als een gouden periode ervaart Gert geeft aan dat hij in een vast stramien zat en er na zijn hersenletsel is achtergekomen dat hij veel meer vaardigheden heeft. Alleen al dit gegeven zou in een persoonlijk interview met Gert kunnen uitmonden. Al pratend komen er een paar kleine puntjes ter verbetering naar voren. Christina is bijvoorbeeld een van de cliënten die ook de bibliotheek bezochten. Dat was ook heel gezellig, geeft zij tevreden aan, om er vervolgens aan toe te voegen: De bibliotheek vond ik knusser met al die boeken Het is hier ruimer, dat maakt het niet gezelliger. Daar moeten we dan nog wat aan doen, zegt Bianca en ze vraagt vervolgens Maria, die ook in de bibliotheek kwam, om haar mening. Maria vindt het hier leuker, zowel de ruimte als de groep (die nu is uitgebreid) ervaart zij als prettiger. Ook Ria voegt zich bij ons. Zij kwam in Veenendaal bij de (toen nog) NaHderkring. Voor haar is Wijk bij Duurstede ook dichterbij en ze geeft aan haar oude plek helemaal niet te missen. Hoewel overal altijd wel voor- en nadelen aan kleven, kunnen we over het algemeen concluderen dat Boogh Wijk bij Duurstede een plek is die graag bezocht wordt! 16 17

10 (Eerste) fysieke training voor mensen met hersenletsel van start! Samenwerking tussen revalidatiecentrum MRC Aardenburg en Boogh Arbeidsre-integratie Op 10 september jl. is de multidisciplinaire training arbeidsrevalidatie voor mensen met hersenletsel van start gegaan. Boogh Arbeidsre-integratie en het Militair Revalidatiecentrum werken al geruime tijd aan een pilot om te komen tot een passend aanbod van arbeidsrevalidatie, specifiek voor mensen met hersenletsel. Er is gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij steeds gekeken wordt welke stappen gezet moeten worden en welke interventies nodig zijn om de werknemer verder te brengen in zijn arbeidsre-integratie. Hersenletsel en werken: vaak een ingewikkelde combinatie. De werkgever of uitkerende instantie is verantwoordelijk voor de re-integratie van langdurig zieke arbeidskrachten. Maar wat kunnen ze het beste doen als het gaat om iemand met hersenletsel? Het programma Arbeidsrevalidatie voor mensen met hersenletsel kan hen en de werknemer ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen. De huidige groep bestaat uit cursisten met diverse achtergronden. Op 10 september werden zij om 8.30 uur verwacht op het terrein van MRC in Doorn. Hier stond hun een frisse ochtendwandeling te wachten over het prachtige landgoed. Het vervolg van het programma op deze dag bestond uit een sessie met een mental coach, fysieke inspanning en tot slot een ergotherapiesessie. De achtweekse training beslaat twee dagdelen per week, dinsdagochtend en donderdagochtend. De tweede ochtend, staat meer in het teken van bewegen en fysieke inspanning. Hierbij wordt steeds afgewisseld tussen inspanning en ontspanning. Het programma duurt ieder dagdeel tot ongeveer uur. Het doel is te komen tot een hogere fysieke belastbaarheid, met aandacht voor cognitieve strategieën en het verkrijgen van meer inzicht in de eigen verhouding belastingbelastbaarheid. Quote cursist: Ik heb echt het gevoel gezien te worden. Er wordt gekeken naar wat goed voor mij en wat ik nodig heb Dat is fijn! Wettelijk kader: Wet verbetering poortwachter Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten werkgevers eerst onderzoeken of de werknemer binnen de eigen onderneming kan re-integreren: spoor 1. Als re-integratie in de eigen organisatie niet lukt, is de werkgever verplicht een passende werkplek te zoeken buiten de eigen organisatie: spoor 2. Om te voldoen aan de wettelijk gestelde regels moet een werkgever diverse instrumenten inzetten. Hij kan dit zelf doen of expertise inkopen, wat in veel gevallen de kans van slagen in een re-integratietraject vergroot. Het programma Arbeidsrevalidatie voor mensen met hersenletsel geeft een re-integratietraject vorm op een professioneel en kwalitatief hoogstaand niveau. Onderdeel van de werkwijze is het begeleiden, informeren en adviseren van de opdrachtgever over het wettelijk kader. Het team van trainers bestaat uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, een neuropsycholoog en een arbeidsdeskundige, allen professionals met kennis van hersenletsel. Oefeningen en trainingen worden op maat gemaakt en er is sprake van een opbouwschema zowel in mentale als fysieke belastbaarheid. Dit alles vindt plaats in de rustige en mooie bosrijke omgeving van het MRC-terrein in Doorn. De cursisten kunnen zo ook genieten van natuur en rust en tegelijkertijd hard werken aan hun eigen ontwikkeling. Door training en begeleiding terug in je kracht! Interesse of meer informatie? Bent u geïnteresseerd in re-integratiebegeleiding voor uw werknemer/werkzoekende? Of heeft u als werkgever behoefte aan professionele ondersteuning in het kader van verzuim en re-integratie? Neemt u dan contact op voor meer informatie. We stellen, geheel vrijblijvend, een offerte voor u op die is afgestemd op uw specifieke situatie. Boogh Arbeidsre-integratie Tel: Column Gert-Jan van Zetten Utereg me stadsie Wanneer ik van elders kom en vanaf de snelweg de Domtoren zie verschijnen, dan begin ik me weer thuis te voelen. Ja, dan springt m n hartsie open, ik ben trots wat dach ie wat, der is geen mooier plekkie als Utereg m n stad. Als een hoeder waakt deze hoogste kerktoren van Nederland al honderden jaren over de stad. De Dom hoort nog meer bij Utrecht dan Máxima bij Willem- Alexander, Serious Request bij het Glazen Huis of Zwarte Piet bij Sinterklaas. Vanuit mijn tuin en zittend aan de eettafel in huis zie ik de top van de Dom. Het zien van de Dom, maar ook het weten dat deze rots in de branding er altijd is, geeft een gevoel van geborgenheid. De Oudegracht, de Nieuwegracht en de stadsbuitengracht, ofwel de singel rondom het oude centrum, zijn ook onlosmakelijk met Utrecht verbonden. Het is dan ook verbijsterend om te weten dat in de jaren 50 van de vorige eeuw de bestuurders van de stad het besluit namen om de hele singel te dempen om plaats te maken voor een snelweg rondom de oude binnenstad. Er werd zelfs met de werkzaamheden begonnen. De Weerdsingel Westzijde en een deel van de Catharijnesingel werden gedempt. Op het laatstgenoemde deel werd ook een stuk snelweg van 1100 meter aangelegd. Verder zijn de plannen gelukkig niet doorgezet. Door de Weerdsingel Westzijde stroomt sinds 2001 weer water. In de loop van dit decennium zal de historische fout helemaal hersteld zijn als ook de Catharijnesingel weer volledig is gevuld met water. Het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel is een onderdeel van de omvangrijke verbouwing in het centrum van Utrecht. Andere projecten in voorbereiding of momenteel in uitvoering zijn onder meer TivoliVredenburg, het Centraal Station, de megabioscoop en Hoog Catharijne. Het vernieuwde gedeelte moet samen met de oude binnenstad het nieuwe centrum van Utrecht gaan vormen. Als het eenmaal af is, wordt het best mooi. Naast het water in de singel kijk ik vooral uit naar TivoliVredenburg en de megabioscoop; dan zijn er meer zalen waar ik met mijn rolstoel in kan en kan ik dus meer genieten van muziek en films. Op dit moment zijn er maar weinig filmzalen waar ik in kan. Ben alleen bang dat alles veel duurder uitpakt dan begroot. De gemeente moet natuurlijk wel geld overhouden om mijn rolstoel, zo nodig, te repareren en over een paar jaar weer een nieuwe te verstrekken. Want zonder rolstoel zou ik alsnog niets aan rolstoelaangepaste gebouwen hebben. Ondanks het idee van één centrum zal je toch twee gedeeltes blijven houden, het nieuwe en het oude, historische deel. Vanuit rolstoelperspectief is het nieuwe gedeelte het beste voor mij. Maar mijn Uteregse hartsie zal voor altijd aan het oude gedeelte verpand blijven. Datzelfde hartsie moest huilen toen afgelopen oktober een deel van de oude kademuur langs de Bemuurde Weerd instortte. De Dom zal ook vast een traantje hebben gelaten. Na dit voorval kijk ik iedere dag toch een keertje extra of de door mij zo geliefde toren er nog staat Het kijken is mij trouwens wel moeilijker gemaakt sinds er in de speeltuin naast mijn huis een hoog bouwwerk is neergezet. Ik zie nu eerst een rood puntdak en daarnaast ontwaar ik nog een klein stukje van de Dom. Dat ik de Dom niet op kan om de stad vanaf daar te zien, doet, net als het feit dat een rondvaart door de grachten er niet in zit, mijn hartsie pijn. Ik zal het moeten doen met wat anderen daarover zeggen of hebben gezegd of gezongen. Als ik boven op de Dom sta, kijk ik even naar benee, dan zie ik het ouwe grachie, het Vreeburg en Wijk C

11 Het is een bijzonder constructieve samenwerking In de vorige uitgave van Boogh magazine stond een interview met Maarten Visser, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Boogh. In het tweede deel van ons artikel over de Centrale Cliëntenraad komt directeur-bestuurder Hetty van Oldenielaan het woord. Door Pieter Houtman en Gert-Jan van Zetten Wat is de waarde van de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de lokale cliëntenraden bij Boogh? Hetty: De waarde van de cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad is bijzonder groot. De cliëntenraden in de centra hebben als gesprekspartners de regiomanager en zo nodig leden uit het team. De leden van de cliëntenraad kunnen onderwerpen inbrengen en de regiomanager kan ook gesprekspunten op de agenda zetten. In deze vergaderingen worden vooral onderwerpen besproken die op de locatie zelf spelen. Van programmering tot allerhande zaken die op dat moment spelen en van belang zijn. Ook kwaliteit van dienstverlening staat op de agenda. Het is laagdrempelig georganiseerd en heeft vooral een praktische insteek. Ook andersom geredeneerd komen er onderwerpen op de agenda die in de CCR zijn besproken en die in de achterban besproken moeten worden, voordat er op stichtingsniveau een beslissing over genomen wordt. Bijvoorbeeld recent de aanpassingen in het vervoer, maar bijvoorbeeld ook een onderwerp als het vitaliteitsbeleid. De Centrale Cliëntenraad heeft mij als gesprekspartner. Er zijn twee leden vanuit iedere lokale cliëntenraad vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. Wij bespreken alle ontwikkelingen die op stichtingsniveau spelen. Dat zijn natuurlijk ook veel externe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Niet altijd de leukste onderwerpen, maar wel noodzakelijk en belangrijk om door te spreken. Zoals de ontwikkelingen op het gebied van vervoer, de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, vitaliteitsbeleid en meer bewegen, maar bijvoorbeeld ook de projecten in het kader van In voor zorg! spreken we door. Elke keer is een belangrijke graadmeter of de cliënten er werkelijk beter van worden, direct of indirect. Recent hebben we de ervaringen op het gebied van vervoer van alle lokale cliëntenraden besproken in de Centrale Cliëntenraad. Op deze manier krijgen we allemaal een redelijk compleet beeld over hoe de aanpassingen in het vervoer verlopen en waar de knelpunten liggen. Maar ook zien we waar ieders leerpunten liggen en welke suggesties of tips we van elkaar kunnen gebruiken. Waar loopt het goed en waar loopt het minder goed? En hoe komt dat dan? Dat helpt in de voortgang van processen en levert vaak betere resultaten op. Van Maarten Visser begrepen we dat je de laatste tijd bij iedere vergadering van de CCR aanschuift, omdat er veel te bespreken is. Wat zoal? Hetty: Zoals ik al noemde, is de bezuiniging op het vervoer een hot item in Hoe geef je hier vorm en inhoud aan? In het kader van In voor zorg! is er gesproken over nieuwe vormen van werken en dienstverlening, zoals productmatig werken, het openen van de webwinkel BooghGoed en de winkel By Boogh. Daarnaast is er de jaarlijkse certificering van het kwaliteitssysteem HKZ en de afhandeling van het tevredenheidsonderzoek. Wat veel mensen niet weten, is dat Maarten Visser als voorzitter van de CCR een keer per jaar aanzit in een gesprek met het Zorgkantoor. Bijzonder belangrijk. Ook heeft een afvaardiging van de CCR vaak een rol bij presentaties naar buiten toe. Bijvoorbeeld bij bezoek van de politiek. Om juist het cliëntenperspectief te laten zien en toe te lichten. Hoe verloopt de samenwerking met de leden van de CCR? Hetty: Het is een bijzonder constructieve samenwerking. Met alle leden loopt de samenwerking goed. Je leert elkaar ook echt kennen in de loop van de tijd. Er ontstaat echte samenwerking en ik leer ook steeds beter begrijpen wat belangrijk is voor de leden van de Centrale Cliëntenraad en wat hen bezighoudt. Ik ervaar zelf dat de leden van de raad geen blad voor hun mond nemen. Ik denk dat wij een dusdanige relatie met elkaar hebben dat alles uitgesproken kan worden. En dat wordt volgens mij ook gedaan. Dat geldt dus ook voor mij. Hierdoor weet ik en iedereen goed wat er speelt. Dat is prettig. Soms is het lastig praten als een locatie niet goed vertegenwoordigd is door zijn cliëntenraad, door bijvoorbeeld wisselingen in de wacht of door ziekte. Dan heb ik onmiddellijk het gevoel dat we de aansluiting missen met een locatie. Dan overleg ik met de voorzitter hoe we hier iets aan kunnen veranderen. Krijg je wel eens ongevraagd advies van de CCR? Hetty: Ja, regelmatig. Er wordt natuurlijk veel gezegd en daar pak ik in ieder geval zaken uit op. Een mooi recent voorbeeld vind ik dat een locatie een brievenactie op wilde zetten in het kader van een protestactie tegen de overheveling van de begeleiding naar de gemeenten en de budgetkorting die hiermee gepaard gaat per 1 januari Dit was gevoed door een plaatselijke politieke partij. De leden van de CCR adviseerden mij om dit breder op te pakken met alle cliëntenraden, en dat hebben we vervolgens gedaan. Kom je ook bij vergaderingen van lokale cliëntenraden? Hetty: In mijn inwerkperiode ben ik bij alle lokale cliëntenraden geweest. Ter kennismaking en ik wilde graag weten wat gespreksonderwerpen waren voor de diverse raden. Er spelen natuurlijk ook plaatselijke issues. Dat was bijzonder leerzaam voor mij. Nu ben ik nog weinig aanwezig bij de lokale raden. Maar dat is ook niet echt nodig als er een goede vertegenwoordiging is van de lokale raden in de Centrale Cliëntenraad. Dan hoor ik de geluiden wel! Is het verplicht om een Centrale Cliëntenraad en OArcade Fire: Reflektor lokale cliëntenraden te hebben? Hetty: De Centrale Cliëntenraad heeft een verplichtend karakter in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Formeel is in deze wet ook vastgelegd over welke onderwerpen de raad instemming en adviezen moet geven. De cliëntenraden hebben geen verplichtend karakter. Hieraan heeft Boogh geheel vrijwillig vorm en inhoud gegeven, vanuit de gedachte dat het belangrijk is om inspraak en medezeggenschap dicht bij cliënten te organiseren. Is er nog iets anders dat je wilt zeggen over de lokale raden en de CCR? Hetty: Wat ik nog belangrijk vind om te vermelden is dat alle raden ondersteuning krijgen van medewerkers en dat deze ondersteuning volgens mij zeer gewaardeerd wordt. Mag ook wel eens genoemd worden! nbeperkt houdbaar CD-recensie Door Pieter Houtman De reden voor het bespreken van Reflektor van Arcade Fire is vierledig. Allereerst is daar de aanleiding voor de kennismaking met de uit Montreal afkomstige Indierockband. Als je voor Boogh magazine van september de muziekvakkracht van Boogh Baarn interviewt, wissel je vanzelfsprekend van gedachten over muzikale voorkeuren. Arcade Fire was vanaf dat moment voor mij geboren. Als tweede reden voer ik aan dat ik een primeur in handen lijk te hebben. Het door mystiek omgeven dubbelalbum Reflektor gaat officieel op 28 oktober in de verkoop, terwijl ik hem bij de verschijning op 25 oktober al in huis had! Dat klinkt alsof ik bevoorrecht ben en mij aangesloten heb bij een illuster clubje liefhebbers. Niets is minder waar, want zoekende op internet werd mij de mogelijkheid geboden om alvast een reservering te plaatsen voor de op handen zijnde verschijning van Reflektor. De derde reden is het feit dat ik door twijfelachtige toevalligheid Arcade Fire op de cover van het oudste muziektijdschrift van Nederland zag staan! De vierde, en dus vanzelfsprekend laatste reden is ook niet onbelangrijk: Reflektor wordt in dat oudste tijdschrift een puur waagstuk genoemd Naast dat het album een waagstuk wordt genoemd, roept het bij mij ook veel vragen op. Enerzijds klinkt het muzikaal interessant door Haïtiaanse invloeden, wat vooral cd 1 dansbaar maakt de echtgenote van Arcade Fire-brein Win Butler is Haïtiaanse anderzijds neemt de thematiek (scheidslijn tussen aards en bovenaards) van het album steeds grotere vormen aan. Daardoor vervalt Arcade Fire soms in de Griekse mythe (Orpheus en Eurydice) om deze thematiek kracht bij te zetten. Maar op het moment dat dit in de muziek te zwaarmoedig (cd 2) door gaat klinken, ben ik persoonlijk mijn houvast op de dubbelaar kwijt. Dat neemt niet weg dat het vernieuwende karakter te waarderen valt! Daarnaast is het, terugkomend op de thematiek, enigszins van belang te weten dat Reflektor is gemaakt in de periode dat de echtgenote van Win Butler zwanger was. Hoogtepunten vind ik de single Reflektor zelf en Here Comes The Night Time, vooral om het pianorifje! Versie II van deze track is naar mijn mening nog meer de moeite waard 20 21

12 Terug in je kracht In december 2013 loopt het In voor Zorg! traject bij Boogh af. Ik heb dit traject dan 2 jaar lang met veel plezier begeleid. In de decembermaand toetsen we het gelopen traject en de behaalde resultaten. Daarna volgt een zachte landing door de afbouw van mijn ondersteuning tot februari. Dit om de lopende zaken te verankeren in de Boogh-organisatie. Boogh gaat met alles wat ze ontwikkeld en geleerd heeft zelf verder. Terugblikkend merk ik dat de afgelopen twee jaren zijn omgevlogen. Dat zal mede komen door het ambitieuze plan van aanpak dat eind 2011 met het management van Boogh is opgesteld. Maar ook door het grote enthousiasme waarmee Hetty, managers en ook medewerkers aan het werk zijn gegaan met: Alles, maar dan ook alles wat kon bijdragen aan een sterkere marktpositie van Boogh is uit de kast gehaald en aangepakt. Dynamische omgeving En dat terwijl het zorglandschap om ons heen in ras tempo verandert. Niets kabbelend beekje buiten. Nee, telkens weer vroeg de buitenwereld om Booghs aandacht. Zo heeft Boogh de afgelopen twee jaar het vervoersvraagstuk moeten oppakken, is de eerste golf aan bezuinigingen verwerkt en zagen we de voorbereiding op de komst van de Wmo telkens verlengd worden van 2013, naar 2014 en nu naar Drijfveer = de cliënt Als relatief kleine organisatie heeft Boogh veel hooi op de vork genomen. Dat zegt genoeg over de ambities en motivatie van de organisatie om er in de toekomst een Afronding van het In voor zorg-traject. Aan alle mooie dingen komt een eind Zo ook aan mijn tijd bij Boogh als In voor zorg-coach. Na twee intensieve, leerzame, dynamische en plezierige jaren is het eind van het In voor zorg-traject bij Boogh in zicht. het uitzetten van een hernieuwde koers, het strategisch meerjarenplan, de verbreding van het dienstenpakket met nieuwe producten als behandeling, webshop, By Boogh, re-integratie / trainingen, marketing, relatiebeheer en tot slot de profilering van Boogh... Door Christina Bierma succes van te maken. Dat merk ik bij iedereen. De grote drijfveer hierachter is de betrokkenheid bij de cliënt. Cliënten moeten, ook in de toekomst van de participatiemaatschappij, op een passende, hoogwaardige dienstverlening van Boogh kunnen rekenen. Vanuit die gedachte wordt en werd iedere cliënt met zijn of haar eigen voornaam, gezicht en kwaliteiten gezien en gewaardeerd. Daar word ik stil van. Voor het werk dat Boogh doet heb ik diep respect gekregen. En met de veranderingen die lopen is Boogh voorbereid op de WMO. De motor achter dit succes zijn de medewerkers, die er dag in dag uit voor gaan. Klasse! En dat terwijl op de werkvloer veel veranderingen nog verder handen en voeten moeten krijgen. In die fase zijn we aangeland. Begeleiding, behandeling, training en re-integratie willen we immers vanuit het leerdoel van de cliënt aanbieden. In woord en daad. En dat is niet altijd eenvoudig. Te meer omdat we weten dat verandering in de toekomst de enige constante is en dat Boogh ook na het In voor zorg-traject verder gaat in haar aanpassingen. Uit de eindmeting onder medewerkers spreekt duidelijk dat medewerkers hierachter staan en wat ervoor nodig is om het veranderproces verder te faciliteren voor hen. Ik ben ervan overtuigd dat deze tips door Boogh ter harte genomen worden en door het net zo betrokken management benut zullen worden. De nieuwe slagzin van Boogh is terug in je kracht. Mooi, want dat is helemaal waar. In de eerste plaats voor de cliënt, maar ook voor Boogh. De organisatie kan met de stimulering van In voor zorg! terug in haar kracht komen. En tot slot voor de medewerker, die als motor achter Booghs succes in hun kracht moeten blijven. Resultaten Wat heeft het In voor zorg! traject opgeleverd, zult u zich afvragen? Uit de eindmeting over het traject onder medewerkers is te zien dat het bewustzijn over wat er buiten Boogh gebeurt heel sterk gegroeid is. Boogh heeft het venster naar buiten opengezet, wat ertoe geleid heeft dat op locaties allerlei initiatieven genomen worden om verbinding met de omgeving te leggen. Ook met gemeenten en samenwerkingspartners is de relatie intensiever geworden door gerichter relatiebeheer. Nieuwe activiteiten in Wijk bij Duurstede en Nieuwegein zijn daar uitkomsten van. Dat moeten wij vasthouden, zei een manager. Gemeenten willen het hele pakket en daarin heeft Boogh een grote slag geslagen tijdens het In voor zorg-traject. Zo vulde Boogh aan wat ze miste, bijvoorbeeld met behandeling, het werken aan producten en een breder aanbod van trainingen en werkervaringsplaatsen. Dat alles mag je gerust grote winst noemen! Daarmee veranderde ook de uitstraling of mooier gezegd, de profilering van Boogh. De verbreding van diensten en het productmatig werken geven Boogh een ander gezicht. Nu kan Boogh beter uitleggen wat ze doet om mensen terug te krijgen in hun kracht. Toekomstbestendig worden, dat was de opdracht van In voor zorg! Om vanuit het nieuwe perspectief cliënten in de toekomst terug te kunnen zetten in hun kracht. Uit de eindmeting blijkt dat iedereen de noodzaak ervan ziet dat B Artikel Boogh zich aanpast aan de komst van de Wmo en in bredere zin bijdraagt aan zelfredzaamheid en participatie van cliënten. Het bredere denken over de diensten en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk is daar een belangrijk, zichtbaar resultaat van. Boogh biedt nu wel de hele participatieladder! Boogh heeft veel geleerd en is goed op weg richting Wmo. Natuurlijk zijn er nog punten die verder ontwikkeld moeten worden. Met alles wat Boogh in huis heeft en geleerd heeft, zullen die zeker op eigen kracht na In voor zorg! opgepakt worden. Met veel genoegen heb ik mogen bijdragen aan Booghs verandertraject. Heb ik deel uitgemaakt van een bijzonder warme en ambitieuze organisatie, met een groter bewustzijn over het eigen kunnen. De komende maanden zal dat naar buiten toe onverbloemd zichtbaar gemaakt worden. Daar wordt hard aan gewerkt, weet ik. De betrokkenheid bij Boogh is besmettelijk. Ik zal jullie Boogh-mensen missen. En los moeten laten. Maar niet voordat ik jullie alle goeds en succes voor de komende jaren heb gewenst! oogh in het nieuws Lotgenootschap belangrijk bij hersenletsel uit de telegraaf van Op verschillende vlakken hebben mensen met niet-aangeboren hersenletsel steun nodig om maatschappelijk weer te kunnen participeren, weet Hetty van Oldeniel, directeur van hersenletselspecialist Boogh. Door: Koos Plegt Waarom hebben mensen met niet-aangeboren hersenletsel specialistische zorg nodig? Wezenlijk aan deze aandoening is dat het zich op verschillende manieren manifesteert. Mensen met hersenletsel kunnen last hebben van uitvalsverschijnselen, gedragsveranderingen en problemen met geheugen en spraak. Wanneer ze fysiek uitbehandeld zijn en thuiskomen, beginnen de echte problemen vaak pas. De gevolgen van het hersenletsel worden dan duidelijk, soms nog meer voor de omgeving dan voor degene die hersenletsel heeft. Waar bestaat die zorg uit? Belangrijk is om op alle gebieden te begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren. Samen met de cliënt kijken naar wat nog mogelijk is en hoe die uiteindelijk weer kan participeren in de maatschappij. Het aanbieden van zorg in groepsverband blijkt goed te werken. Lotgenootschap is voor deze mensen heel belangrijk. Het werkt als een spiegel en ze voelen zich gezien en begrepen. Door samen activiteiten te ondernemen werken zij opnieuw aan vaardigheden en structuur. Wat levert specialistische dienstverlening op? Iedereen die bij ons komt heeft te maken gehad met een breuk in de levensloop. Het is pijnlijk wanneer je dingen die je altijd deed, ineens niet meer kunt. Het gaat dan ook om het verwerken van een verlies en te accepteren dat je op een nieuwe manier moet leven. Door moderne methodieken en technieken is er steeds meer mogelijk. Met behulp van een ipad bijvoorbeeld kunnen zij hun taalvaardigheden verbeteren en hun mogelijkheden om te communiceren sterk vergroten

13 Hnieuws Pretparken verbeteren beleid toegankelijkheid Pretparken stemmen hun beleid steeds vaker af op bezoekers met een beperking. Een groot deel van de pretparken, maar ook dierentuinen en musea, heeft al lange tijd een speciaal beleid voor mindervalide bezoekers. Maar opvallend is dat afgelopen seizoen ook meer rekening werd gehouden met mensen met een verstandelijke beperking, bezoekers met autisme, ADHD ers of bezoekers met bepaalde allergieën. Dat concludeert Uitmetkorting.nl na een onderzoek bij de grootste Nederlandse dagattracties. We zien een stijgende tendens, verklaart Nikki Bijhouwer, die namens de kortingssite onderzoek deed naar de toegankelijkheid van dagattracties. Parken doen meer dan ooit hun best om iedere bezoeker, met welke beperking dan ook, een leuk dagje uit te geven. Volgend pretparkseizoen is te verwachten dat de toegankelijkheid van dagattracties nog beter wordt. Bijhouwer: Tijdens het onderzoek bleek dat we wel een aantal parken aan het denken hebben gezet. Attractiepark Drouwenerzand, Science Center Nemo en Familiepark Dippiedoe hebben naar aanleiding van ons onderzoek hun beleid aangepast. Bron: Zorgvisie.nl Zwemmen na hersenletsel Jaarlijks worden in ons land ongeveer mensen in ziekenhuizen opgenomen met nietaangeboren hersenletsel als gevolg van onder meer een CVA, ongeval of tumor. Een deel van hen revalideert, een deel ook niet. Voor iedereen geldt dat het heel moeilijk kan zijn om, eenmaal thuis, de draad van het leven op te pakken. Sporten kan daarbij helpen. Zwemmen is een geschikte sport voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, omdat het laagdrempelig is en bijdraagt aan herstel van motoriek en het evenwichtsgevoel. Toch komen in de praktijk mensen met hersenletsel er niet toe om te gaan zwemmen. Dit komt onder meer doordat in zwembaden deskundige begeleiding ontbreekt, doordat er te veel prikkels zijn en doordat de toegankelijkheid vaak een probleem is. Daarom heeft de Edwin van der Sar Foundation een project gestart om zwemmen voor mensen met hersenletsel mogelijk te maken. Op meerdere locaties, bijvoorbeeld bij revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht, zijn inmiddels wekelijkse zwem-uren. Door het succes hiervan is de foundation van plan het aantal locaties uit te breiden. De Edwin van der Sar Foundation is opgericht door de voormalige profvoetballer en zijn vrouw Annemarie. De aanleiding was de hersenbloeding die Annemarie in 2009 kreeg. Bron: Hebt u nieuws? Laat het weten aan C olumn Willem Baas Steeds dichter bij elkaar! Het begon met verkering: zo werden de eerste samenwerkingsintenties rond 2007 ook wel aangeduid. Boogh en de Paraplu, die elkaar gevonden hadden in een gezamenlijk initiatief (het Afasiecentrum), besloten om nader tot elkaar te komen. De welzijnsactiviteiten van de Paraplu sloten ten slotte prima aan op de professionele ondersteuning van de dagbesteding van Boogh. En een aantal mensen rekende zich al tot de trouwe bezoekers van beide organisaties. Inmiddels zijn we alweer 6 jaar verder. Een lange verkering! Boogh Jongeren vond een vaste stek op de vrijdag bij de Paraplu; het Afasiecentrum vierde haar 5-jarig bestaan; de werkplaats (een dynamische werkplek voor mensen met afasie) werd gestart; plannen voor uitbreiding in Amersfoort en Veenendaal staan in de steigers; een gezamenlijk optrekken binnen de ontwikkelingen van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); personeelszaken, kwaliteit en ICT ondersteunen actief de Paraplu... Kortom: eigenlijk werd het wel eens tijd om één gezicht te worden. Eind 2012 werd een besluit genomen: Paraplu en Boogh treffen voorbereidingen om één organisatie te worden! Toch wel een besluit met impact; de Paraplu heeft inmiddels de leeftijd van 43 jaar als zelfstandige organisatie bereikt. Voor velen een begrip in Utrecht, maar nu dan onder een nieuwe vlag! Leuk was het om de seizoensopening van 2013 voor alle deelnemers in het teken te stellen van de naderende fusie. Op een prachtige nazomerse middag in augustus werd door Hetty van Oldeniel (directeur van Boogh én de Paraplu) een toelichting gegeven op het voornemen om samen te gaan. Onder tromgeroffel van huisdrummer Wim Schuddebeurs werd de champagne ontkurkt, waarbij het glas geheven werd op een nieuwe, gezamenlijke toekomst. Symbolisch was de combinatie van de appeltaart van Boogh Harmelen (werd zeer goed ontvangen) en de slagroom van de Paraplu (banketbakker Kees van Otterlo). Daarnaast vonden de hapjes van BoogHap gretig aftrek. In een prettige sfeer, die kenmerkend is voor de Paraplu, werd met instemming en vertrouwen gereageerd op de aanstaande fusie. RTV Utrecht maakte er een sfeervol item van voor het programma U in de Wijk. Op 1 januari 2014 is het zover: aan de gevel komt het bord Boogh Utrecht en Boogh Afasiecentrum. En hoe verder? Er blijft natuurlijk veel werk aan de winkel. Protocollen en processen moeten overgezet worden, vertegenwoordigers in werkgroepen, OR, financiën afstemmen, nieuw logo en briefpapier, welzijn en begeleiding nog meer delen en op elkaar aan laten sluiten enz. Steeds meer aandacht gaat uit naar de invoering van de Wmo en hoe kunnen we ons werk blijven vormgeven in het nieuwe Utrechtse model Meedoen naar Vermogen? Ook hierin blijkt de samenwerking tussen beide partijen al vruchten af te werpen: Boogh is zeker in beeld bij de gemeente Utrecht. Natuurlijk is er ruimte om een aantal bestaande en gewaardeerde welzijnsactiviteiten voort te zetten, het nieuwe gezicht van Boogh Utrecht biedt echter ook kansen om te vernieuwen! Zo is de Paraplu actief bezig om de tuin te gaan benutten als Tuin van de Buurt, waarin buurtbewoners participeren om de tuin een meer biologisch karakter te geven. Op deze wijze wordt er meer een brug geslagen tussen deelnemers en mensen uit de buurt. Ook het Open Podium verbindt muzikale en muziekliefhebbende buitenstaanders met deelnemers van de Paraplu. Maar de belangrijkste pijler is wel het vertrouwen dat Boogh en de Paraplu hebben in een gezamenlijk optrekken in de toekomst. En dat daar een breed draagvlak voor is, dat werd uiteindelijk heel goed duidelijk tijdens de seizoensstart van andicap in het 24 25

14 Unieke samenwerking Boogh Amersfoort en EuRecords! De samenwerking met EUrecords is ontstaan naar aanleiding van de open dag van Boogh Baarn. Het thema van die dag was maatschappelijk ondernemen. De eigenaar van EUrecords was daar en die wilde wel samenwerken met Boogh. Yolanda van de Water, regiomanager van Boogh Baarn, heeft EUrecords toen in contact gebracht met Boogh Amersfoort, omdat er op deze locatie meer expertise aanwezig is. Wat doet EUrecords als bedrijf? Ze verkopen tweedehands cd s en lp s. De gegevens hiervan voeren we op de computer in. Vervolgens worden de cd s en lp s verkocht aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Vroeger waren we vooral gespecialiseerd in experimentele elektronica ofwel synthesizermuziek. Tegenwoordig richten we ons ook op andere genres, bijvoorbeeld klassiek en verschillende stijlen binnen de rock. Die experimentele start is ontstaan vanuit eigen interesse en collectie. Eigenlijk is het bedrijf uit een uit de hand gelopen hobby voortgekomen. Waar bestaan de werkzaamheden van de cliënten voor EUrecords uit? De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het invoeren van de data van de cd s. Berry,cliënt op de activiteit, vertelt: Waar ik me vooral mee bezighoud is het invoeren van data en beoordelen van de cd s op (uiterlijke) kwaliteit. Bij de uiterlijke kwaliteit gaat het vooral om de staat van het hoesje (krasjes en/of vlekjes). De prijs waarvoor de cd op de website wordt aangeboden is gebaseerd op de kwaliteit. Maar er zijn meerdere dingen die aan het project kleven, geeft Henny aan. Want zo n cd moet natuurlijk verstuurd worden naar de klant, met die voorbereidingen zijn wij ook bezig. Het voorbereiden van de verzending bestaat uit bijvoorbeeld dozen vouwen en enveloppen bestempelen. Daarnaast worden ook dozen gevouwen voor lp s. Hier houdt Cor zich onder andere mee bezig. In het kader van maatschappelijk ondernemen kwamen Boogh Amersfoort en het bedrijf EUrecords tot elkaar. Na verloop van tijd is er een goede stabiele samenwerking van cliënten en medewerker Henny Westerman van Boogh met een werknemer van EUrecords ontstaan. Door Boogh Amersfoort Uitbreiding van taken Het is de bedoeling om de taken uit te breiden. Het inpakken gebeurt momenteel nog op het kantoor van EUrecords, maar op dit moment wordt bekeken of het inpakken van de cd s ook als één van de taken van Boogh kunnen maken. Hier is onlangs een proef mee gestart. De op handen zijnde extra taken vragen ook om meer werkruimte, vandaar dat men onlangs intern is verhuisd. Wat is volgens jullie de reden van het succes, of meerdere redenen? Henny: Dat het zo populair is, zit hem er denk ik in dat de taken van het begin tot het eind overzichtelijk zijn. Van het geven van een nummer aan een cd, het verwerkingsproces, tot het op de website zetten van de cd voor de verkoop. Dat hele proces is in verschillende taken opgedeeld en duidelijk met elkaar verbonden. De samenwerking tussen EUrecords en Boogh loopt gesmeerd. De meerwaarde is de nauwe samenwerking tussen EUrecords, Henny en de cliënten. De cliënten zelf geven duidelijke feedback door goede signalen af te geven. Deze combinatie werkt gewoon heel erg naar tevredenheid. Anders gezegd: met elkaar zijn we in staat om tot oplossingen te komen voor de handelingen in het proces, die soms heel complex zijn door de beperking die iemand heeft. Henny voegt hier nog aan toe: weet je wat het leuke is, EUrecords werken vanuit het zakelijke perspectief. Als medewerker van Boogh zit ik veel meer op het terrein van de sociale aspecten. Zodoende geef ik invulling aan de samenwerking vanuit het perspectief van de verschillende cliënten. Het komt er dus kort gezegd op neer dat de samenwerking dusdanig vorm wordt gegeven dat het voor iedereen handelbaar is. Eenieder die bij Boogh komt is op een bepaalde manier beperkt in het functioneren binnen de reguliere arbeidsmarkt. Er is hier veel begrip voor elkaars mogelijk- en onmogelijkheden en er vindt overleg met elkaar plaats. Hierin speelt acceptatie ook een belangrijke rol. Wanneer er iets stagneert trek ik gelijk aan de bel zegt Henny. Cliënten ervaren zodoende ook de vrijheid om dingen aan te geven als ze ergens niet uitkomen. Berry: Voor mij is het ook een leerproces, ik ben hier ingerold en moet kijken hoe alles werkt. Persoonlijk bevalt het heel goed, als ik maar iets kan betekenen voor een ander. Chester sluit af: Als er bijvoorbeeld dingen zijn die ik onduidelijk vind dan vindt er overleg plaats en komen we met elkaar tot een werkbare oplossing. Henk en Aniek sluiten zicht hier bij aan. Is er nog iets anders dat je graag wilt zeggen over de samenwerking? Henny: We hebben ook afspraken met Boogh Arbeidsreintegratie gemaakt. Mensen die een beperking hebben gekregen en terug willen keren in het arbeidsproces kunnen hier voor drie maanden stage komen lopen om werkervaring op te doen. Tot slot is er een oproep: Mocht je oude cd s of lp s op gaan ruimen, dan kun je ze naar Boogh brengen. Van alle ingebrachte exemplaren die vervolgens via EUrecords verkocht worden, gaat er een percentage naar Boogh

15 28

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 met ondersteuning en zorg bij Reinaerde Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Ambulante Begeleiding Op zoek naar een woning Individueel met begeleiding in de buurt

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010

Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel. Henriette Visser 23-09-2010 Samen spreken over Herstel bij Hersenletsel Henriette Visser 23-09-2010 Werken aan herstel bij hersenletsel Hoe vanzelfsprekend is het? Marjan en Henk: Ze moeten vragen wat we willen. Je moet zelf ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit!

In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! In dit e-book geef ik je een aantal tips en oefeningen die je heel gemakkelijk kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Probeer ze maar snel uit! Hartelijke groeten, Petra Melkert Ergotherapeut en mindfulnesstrainer

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

die de komende weken plaatsvinden 19 januari Wendy compensatieverlof 21 januari Oudercafé 23 januari Voorleesontbijt 26 januari MR-OR vergadering

die de komende weken plaatsvinden 19 januari Wendy compensatieverlof 21 januari Oudercafé 23 januari Voorleesontbijt 26 januari MR-OR vergadering Het laatste nieuws over OBS De Bolderik Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie januari 7 Activiteiten die de komende weken plaatsvinden 13 januari Gezamenlijke ouderavond

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Jolanda Geerssen, projectleider Op de kaart. Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief september 2011

Jolanda Geerssen, projectleider Op de kaart. Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief september 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief september 2011 Langzaam over naar een volgende fase De laatste tijd zie ik steeds vaker het Engelse woordje slow toegevoegd aan allerlei

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Sociale/pedagogische vragenlijst

Sociale/pedagogische vragenlijst Bijlage 1 Sociale/pedagogische vragenlijst voor ouders en begeleiders van mensen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking 1

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Volop in het leven staan Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe breng ik de kinderen

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

5Ondersteunen bij het verplaatsen

5Ondersteunen bij het verplaatsen Thema 5Ondersteunen bij het verplaatsen zonder hulpmiddelen 5.1 Inleiding Als zorghulp assisteer je een cliënt bij zijn dagelijkse bezigheden. Daarbij hoort ook dat je de cliënt helpt bij het verplaatsen.

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Het beste uit jezelf Waarom mag je niet altijd doen wat je wilt? Steven is ernstig gehandicapt. Eén van zijn beperkingen is dat hij niet kan praten. Je moet dus goed

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Uw revalidatie door de ogen van uw kind. Informatie over de begeleiding van kinderen met een chronisch zieke of gehandicapte ouder

Uw revalidatie door de ogen van uw kind. Informatie over de begeleiding van kinderen met een chronisch zieke of gehandicapte ouder Uw revalidatie door de ogen van uw kind Informatie over de begeleiding van kinderen met een chronisch zieke of gehandicapte ouder 0 Wegwijzer bij het begeleiden van kinderen tijdens uw revalidatie Uw verblijf

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Echt-Susteren

Proteion is er voor u in Echt-Susteren Proteion is er voor u in Echt-Susteren U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie