30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE"

Transcriptie

1 VAN PLAN NAAR PRAKTIJK JAARVERSLAG

2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 16 Transitie jeugdzorg 4 Voorwoord 18 Kwaliteitsverbetering & risico analyse 6 Interne organisatieontwikkeling 20 Automatisering & E-health 8 Samen ondernemen 22 Samenwerking met PluriPlus 10 Patiënt centraal 24 Raad van Toezicht 12 De komst van de basis GGZ 26 Klachteninformatie 14 DBC ouderenzorg 28 Cijfers 30 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE 2 3

3 Voorwoord Het jaar 2013 gaat de boeken in als het jaar van verandering en vertrouwen. Het jaar waarin wij de verantwoordelijkheid voor zorgprogramma s en innovaties veel meer bij de gezondheidscentra zelf hebben weten te brengen. De basis van deze verandering is een nieuwe organisatiestructuur met nieuwe rollen en nieuwe overlegstructuren. Dit alles is het resultaat van een co-creatief proces tussen bestuurders en medewerkers. Openheid en gelijkwaardigheid waren hierbij de sleutelwoorden. Het eindresultaat is een veranderplan, dat steeds meer van papier begint te komen. Wij hebben er bewust voor gekozen om nog niet alles in detail in te vullen. Dat sluit aan bij onze filosofie dat als je mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, ze creatief worden en zelf oplossingen verzinnen. Dat dit werkt, ervaren we elke dag en dat maakt ons enorm trots. De veranderingen in de zorg vragen om een meer geïntegreerd, populatiegericht zorgaanbod. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar onze dienstverlening: van buiten naar binnen. Ons nieuwe logo symboliseert dit heel mooi: onze deur staat letterlijk en figuurlijk open. Dankzij de nauwe samenwerking met de lokale netwerken in de wijk en de inzet van slimme nieuwe technologieën zijn onze gezondheidscentra in staat om hun zorgaanbod nog beter af te stemmen op de behoeftes van de populatie in de wijk. En die zullen in een wijk met ouderen anders zijn, dan in een nieuwbouwwijk. Zoals gezegd een jaar van verandering en vertrouwen waar we met trots op terugkijken. Er is veel tijd geïnvesteerd, extra werk verricht, maar bovenal samengewerkt. De nieuwe weg die we samen hebben ingeslagen en de wijze waarop we het proces samen met alle medewerkers hebben doorlopen, heeft een positieve sfeer gebracht. Het heeft energie en inspiratie gegeven en SGE een hechtere groep gemaakt. Het uitspreken van onze dank en waardering aan alle medewerkers is hier zeker op zijn plaats. Ed Berends, lid Raad van Bestuur & huisarts SGE Stratum Conny Helder, voorzitter Raad van Bestuur Conny Helder, voorzitter Raad van Bestuur & Ed Berends, lid Raad van Bestuur en huisarts SGE Stratum 4 5

4 Vormgeven aan de nieuwe organisatiestructuur Binnen de nieuwe organisatiestructuur legt SGE nadrukkelijk meer verantwoordelijkheid neer bij de gezondheidscentra zelf. Dit gebeurt mede op verzoek van de eigen professionals: zij vragen al jaren om meer directe invloed op de zorgprogramma s en innovaties van SGE. Binnen de nieuwe organisatiestructuur zijn zij nu beter toegerust om zelf lokale accenten te leggen. Een belangrijke verandering is de benoeming van een disciplinecoördinator van het huisartsenteam (DHT) voor elk centrum. Deze regelt samen met de coördinerend centrumassistente de praktische gang van zaken binnen het lokale huisartsenteam en overlegt daarbij met de andere disciplines en de clustermanager van het betreffende gezondheidscentrum. Ook de functie van clustermanager is nieuw. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor een groep aangrenzende gezondheidscentra (cluster) en stuurt daarbij alle disciplines aan. Om dit alles te bewerkstelligen is er in 2013 veel uitgewerkt en getraind. Veel van de huidige ontwikkelingen in de zorg raken het huisartsenvak direct. Daarbij speelt de huisartsengroep een centrale rol in onze centra: veel projecten en zorgprogramma s starten hier. Het is daarom prettig dat de functie van DHT in het leven is geroepen. Iemand die beleid weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk, maar ook signalen van de werkvloer filtert en terugbrengt naar het management. Als clustermanager en DHT werken wij nauw samen met de collega s van de andere disciplines. Wij zijn nu in de fase dat de nieuwe organisatiestructuur staat, maar zich nog wel verder in de praktijk moet ontwikkelen. En dat is soms echt nog zoeken en puzzelen. We moeten verder leren kijken dan onze eigen discipline en ons eigen centrum. Het is de kunst om alle medewerkers mee te krijgen en te Petra Huijbregts, clustermanager Zuidoost Marleen Kofman, DHT SGE Stratum motiveren om volgens de nieuwe structuur te werken. Communicatie en betrokkenheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Dit vraagt nu wat extra tijd en energie van ons allemaal, maar wel in de overtuiging dat we er uiteindelijk de vruchten van zullen plukken. Petra Huijbregts, clustermanager Zuidoost & Marleen Kofman, DHT SGE Stratum 6 7

5 Nieuwe wegen en ondernemen Door de veranderingen in de zorg krijgen de eerstelijns gezondheidscentra er nieuwe taken bij. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en versterking van onze eigen expertise. Een inspirerend voorbeeld van nieuwe mogelijkheden is de samenwerking met OCA Eindhoven, gespecialiseerd in de revalidatie en re-integratie van mensen met chronische pijnklachten. Deze doelgroep ervaart door hun klachten allerlei beperkingen in hun dagelijks leven, waardoor zij minder goed functioneren. Behandeling is gericht op het verruimen van de functionele mogelijkheden waardoor patiënten een gelukkiger leven kunnen leiden. De samenwerking is gestart in gezondheidscentrum Meerhoven en heeft zich inmiddels succesvol verspreid over de gezondheidscentra Stratum, Orion, Sibelius en Woensel. De ambitie is om het huidige programma verder te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met fybromyalgie of kanker. Dit sluit aan bij het gezamenlijk streven om deze zorg voor zoveel mogelijk mensen dichtbij huis aan te bieden. Wij zijn als jonge honden gestart: we zagen van beide kanten mogelijkheden en zijn gewoon van de bodem af aan begonnen. Dit heeft heel goed gewerkt. Doordat we open stonden voor elkaars ideeën hebben we al snel een manier van samenwerking gevonden die succesvol is. Inmiddels is onze werkwijze meer gestroomlijnd, zijn er heldere procedures en zijn wij de trotse bezitters van het HKZ-certificaat en het Blik op werk keurmerk. De kracht van de samenwerking ligt hem in de onderlinge kruisbestuiving en in Robert Hazenberg, clustermanager SGE Zuidwest Huib Brouwer, manager OCA Eindhoven het feit dat wij beiden geen concessies doen aan de inhoud en kwaliteit van onze zorg. Daarnaast is binnen de centra meer bewustwording gekomen van de mogelijkheden van chronische pijnbehandeling en dit komt de instroom alleen maar ten goede. Vooral de mensen die de hoop op verbetering al hebben opgegeven, worden nu beter bereikt. Wij helpen hen om weer zelf de regie te voeren over hun leven en hun klachten onder controle te houden, zodat ze weer een actief en werkzaam leven kunnen leven. Ron Janssen en Huib Brouwer, managers OCA Eindhoven & Robert Hazenberg, clustermanager SGE Zuidwest 8 9

6 Patiënt centraal SGE hecht veel waarde aan de mening en het advies van patiënten. Zij worden betrokken bij pilots en marktonderzoeken, maar SGE heeft ook behoefte aan de persoonlijke dialoog met omwonenden en patiënten van de eigen centra. Daarom heeft elk gezondheidscentrum een klankbordgroep die op gezette tijden bij elkaar komt. Elke klankbordgroep heeft weer een afgevaardigde in de cliëntenraad. Samen vertegenwoordigen zij de patiënten en de mensen in de betreffende wijk en geven zij waardevolle inzichten en adviezen aan onze organisatie. Het valt niet altijd mee om mensen te motiveren voor deze rol. Zeker omdat er al op zoveel terreinen een beroep wordt gedaan op de burgers. In 2013 is daarom gekeken naar andere manieren om wijkbewoners te betrekken bij de ontwikkeling van het gezondheidscentrum in hun wijk. Zo wordt er in SGE Meerhoven gewerkt met een digitaal klantenpanel, dat ingezet wordt om eens in de zoveel tijd te polsen hoe patiënten over een bepaald onderwerp denken. Als lid van de klankbordgroep, ben ik op de hoogte van wat er speelt in de zorg en in de wijk. En dat is veel! Waar wij ons onder andere zorgen over maken is de grote groep kwetsbare ouderen die niet langer terecht kan in het verzorgingshuis. Zij lopen het risico om enorm geïsoleerd te raken. Ook thema s als euthanasie, beveiliging van cliëntgegevens, telefonische bereikbaarheid en de risicoinventarisatie van apotheken komen aan de orde. Onze oren en ogen staan altijd open als het gaat om de eerstelijnszorg. Op klachten zitten wij niet te wachten, maar wij horen wel graag wat de behoefte is van de mensen in de wijk. Onze achterban is heel gevarieerd: jong en oud, allochtoon en autochtoon en mensen met kleine en grote gezondheidsproblemen. Dit zouden wij graag terugzien in de samenstelling van onze klankbordgroepen. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig: iedereen heeft het al druk genoeg. Daarom zijn wij blij met het Op één lijn-project Versterken van de samenwerking tussen patiënten en SGE dat vorig jaar is uitgevoerd. Middels dit project is Charlotte van Lotringen, lid cliëntenraad & klankbordgroep SGE Parade Hans van Hout, voorzitter cliëntenraad en lid klankbordgroep SGE Meerhoven de samenwerking geëvalueerd en tevens zijn er veranderingen ingezet. Eén van die veranderingen is de inzet van een digitaal klantenpanel waarmee wij onze achterban structureler kunnen betrekken bij ons werk. Charlotte van Lotringen, lid cliëntenraad & klankbordgroep SGE Parade & Hans van Hout, voorzitter cliëntenraad en lid klankbordgroep SGE Meerhoven 10 11

7 De komst van de basis GGZ De professionals van SGE en GGzE hadden van beide kanten behoefte aan verbetering van de samenwerking. Naast inzicht in elkaars werkwijzen, bleek de onderlinge communicatie over het verloop van behandelingen, verwijzingen en wachttijden een verbeterpunt. De komst van de Basis GGZ per 1 januari 2014 was voor beide organisaties een extra stimulans om goede afspraken te maken. Uitgangspunt van de Basis GGZ is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar worden behandeld. Hiermee wordt onnodig gebruik van de (dure) tweedelijnszorg voorkomen. De huisarts krijgt hierin een sleutelrol en zal daarbij worden ondersteund door de POH-GGZ. Een hoop veranderingen, waar ook met andere partners in het regionale GGZ-netwerk over van gedachten is gewisseld. Resultaat is een aantal afspraken en initiatieven die in 2014 meer vorm zullen krijgen. E-health, preventie en de zorg voor chronische patiënten zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Meer dan ooit, ervaren alle GGZ-partners de maatschappelijke verplichting om samen op te trekken en elkaars kennis en expertise ten volle te benutten. Voor de huisartsen was GGzE eigenlijk voor een deel onbekend. De eerste stap in het versterken van de samenwerking was daarom contact leggen: elkaar goed leren kennen en inzicht krijgen in hoe ver ieders werkveld reikt. Een heel praktisch resultaat hiervan is een namenlijst met functies die inzicht geeft in wie wat doet. Ook zijn beide organisaties gaan werken met dezelfde digitale systemen op het gebied van doorverwijzingen en terugrapportages. Vrij eenvoudige oplossingen, die enorm veel overzicht en rust zullen brengen. De casuïstiek besprekingen met andere GGZ-partners in de regio was een gezamenlijk initiatief. Het heeft onze ogen enorm geopend: er is nog zoveel verschil in inzicht en interpretatie! Onze gezamenlijke ambitie is dan ook om te werken met geïntegreerde zorgpaden: heldere afspraken over wie wat en wanneer doet. Zowel de patiënten als de betrokken zorgverleners varen er wel bij. Het biedt overzicht Gieke Buur, Programmamanager GGzE Direct & Klinisch neuropsycholoog bij GGzE Kees van Putten, psycholoog, SGE De Parade en voorkomt herhaalde acties en wachttijden. Wij zien hierbij heel veel mogelijkheden voor E-health en zelfzorg. Dit sluit aan bij onze gezamenlijke visie dat we mensen het beste helpen als we ze toerusten om zelf het leven aan te kunnen. Gieke Buur, Programmamanager GGzE Direct & Klinisch neuropsycholoog bij GGzE & Kees van Putten, psycholoog, SGE De Parade, 12 13

8 Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen Zuidoost-Brabant vergrijst, terwijl er minder middelen beschikbaar zijn voor de zorg van kwetsbare ouderen. Hierdoor wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op de mantelzorg. Aanleiding voor SGE om samen met de twee zorggroepen PoZoB en DOH een zorgprogramma (DBC) voor kwetsbare ouderen te ontwikkelen. Dit programma is medio 2013 van start gegaan en voorziet in een keten van gecoördineerde zorgactiviteiten rondom kwetsbare ouderen. Het is ons doel om de kwetsbaarheid van ouderen op tijd te signaleren, zodat zij met kleine ingrepen kwaliteit van leven kunnen behouden. Daarbij staat de eigen regie van de patiënt, ondersteund door de mantelzorg, voorop. Met behulp van het TRaZAG- instrument wordt het functioneren van de ouderen in kaart gebracht en worden probleemgebieden geïnventariseerd. Dit vormt de basis voor het individuele zorgplan. De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige vormen samen het zogenaamde kernteam rondom de patiënt. Omdat er vaak sprake is van meerdere aandoeningen en complexe medicatie worden zij bijgestaan door de specialist ouderengeneeskunde en de overige disciplines zoals de ergotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut en de apotheker. Voor elk gezondheidscentrum zijn er afspraken gemaakt over het aantal kwetsbare ouderen dat ondersteuning krijgt. In het geval van Strijp zijn dat er zeventig. Mevrouw Langenberg (90) is er hier één van. Wij kennen elkaar al jaren vanwege de diabetes van mevrouw: voorheen kwam ze regelmatig naar gezondheidscentrum Strijp voor haar maandelijks vitamine B12 injecties en het spreekuur bij de diabetes verpleegkundige. Verder redde zij zich nog prima alleen. Een vervelende heupbreuk bracht daar in 2013 Mieke van Hastenberg, praktijkverpleegkundige SGE Strijp & Mevrouw Langenberg, patiënt verandering in: tijdens de operatie werd een zenuw geraakt met een klapvoet als gevolg. Sindsdien heeft mevrouw Langenberg veel hulp nodig. Naast hulp bij de persoonlijke verzorging en het huishouden, krijgt ze maaltijden thuis en heeft ze personenalarmering. De fysiotherapeut komt wekelijks bij haar thuis om de sta functie te trainen en ook diabetes controles doen wij nu bij haar thuis. De ergotherapeut heeft gekeken naar aanpassingen in het huis. Bij dit alles waren de twee dochters van mevrouw Langenberg nauw betrokken. Zij zijn blij met alle hulp en het feit dat wij hun moeder extra in de gaten houden op een manier dat zij toch zelfredzaam blijft. Mevrouw Langenberg, patiënt & Mieke van Hastenberg, praktijkverpleegkundige SGE Strijp 14 15

9 Anticiperen op de transitie jeugdzorg Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Dan komt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit nieuwe stelsel moet een eind maken aan de bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. In voorbereiding hierop, hebben de zorggroepen PoZoB, DOH en SGE de samenwerking gezocht met Psyzorg-1e lijn, het samenwerkingsverband van psychologen in de regio Zuidoost-Brabant. Het resultaat is een regionale aanpak van de jeugdzorg waarbij de huisartsenpraktijk wordt versterkt met een praktijkondersteuner POH-Jeugd. In de meeste gevallen is er sprake van lichte tot matige klachten en zijn we ervan overtuigd dat het merendeel in de 0e en 1e lijn kan worden opgelost. Hiervoor werken wij nauw samen met het lokale netwerk van consultatiebureaus, GGD s, scholen en de teams van WIJeindhoven. De POH-Jeugd wordt natuurlijk wel dusdanig toegerust dat op tijd kan worden opgeschaald naar de kinderpsycholoog of andere specialistische zorg. Na een klein jaar Marja Bakkeren, jeugdarts ZuidZorg consultatiebureau Meerhoven van voorbereidingen start SGE medio 2014 met de pilot POH-Jeugd op de drie gezondheidscentra Meerhoven, Strijp en Sibelius. Caroline Thijssen, huisarts SGE Meerhoven In gezondheidscentrum Meerhoven wordt de huisarts al een aantal jaren ondersteund door een POH-Jeugd. Onze ervaringen zijn een belangrijke bron van inspiratie geweest bij de opzet van de nieuwe regionale aanpak van de jeugdzorg. Had de POH-Jeugd in Meerhoven vooral een inventariserende rol, in de nieuwe functie gaat zij ook zelf gesprekken voeren en zorg coördineren. De problemen waar zij mee te maken krijgt, zijn heel gevarieerd: van concentratie- of slaapproblemen tot overgewicht en grensoverschrijdend gedrag. De competenties van de POH-Jeugd moeten dan ook divers zijn: van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot pedagogiek etc. Daarbij maakt zij gebruik van de beschikbare expertise in het netwerk met als belangrijke samenwerkingspartner de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Deze zijn ervaren in het beoordelen wat normaal of abnormaal is. De jeugdarts is expert in het onderkennen van ontwikkelingsproblemen bij kinderen en het maken van een juiste inschatting voor welk kind specialistische zorg wel nodig is. De verpleegkundige speelt een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en begeleiding van ouders. Daarbij staat voorop: niet medicaliseren of psychologiseren en indien nodig tijdig opschalen. Hierbij speelt de samenwerking met een vaste kinderpsycholoog een belangrijke rol. Naast de korte lijnen, zijn dit ingrediënten die in Meerhoven aanwezig zijn en tot het enthousiasme over de werkwijze bijdragen. Marja Bakkeren, jeugdarts ZuidZorg op consultatiebureau Meerhoven & Caroline Thijssen, huisarts SGE Meerhoven 16 17

10 Kwaliteit weten en risico verminderen In het kader van de interne organisatie ontwikkeling zijn ook de thema s kwaliteitsverbetering en risicoanalyse goed op de agenda gezet. Was kwaliteitsmanagement al een paar jaar procesmatig verankerd in onze organisatie, vanaf medio 2013 heeft SGE hier ook een eigen beleidsmedewerker kwaliteit voor aangesteld. Daarvoor werkten we met externe adviseurs. Sinds twee jaar is ons hele organisatie HKZ -gecertificeerd en voldoen al onze huisartsenpraktijken aan de NHG praktijkaccreditatie. Wij zijn enorm trots dat SGE als eerste eerstelijnszorgorganisatie ook het HKZ-certificaat voor de ketenzorg heeft ontvangen. Van oudsher zijn onze apotheken hierin koploper. Zij waren immers al veel eerder tot certificatie overgegaan. Inmiddels worden ook onze eigen patiënten betrokken bij de risicoanalyse. Zij helpen ons om nog meer inzicht te krijgen in de risico s van onze processen ten aanzien van de patiëntveiligheid. Wij wilden het kwaliteitsmanagement meer procesmatig verankeren in de apotheekorganisatie. Niet alleen door protocollen vast te leggen, maar ook door de risico s en de bijbehorende effecten in kaart te brengen. Vervolgens hebben we gekeken in welke gevallen er maatregelen getroffen moesten worden om de risico s te beperken. Hierbij is de dialoog met de patiënt heel waardevol gebleken. Een goed voorbeeld is de communicatie over medicatieveiligheid. SGE apotheken controleren standaard of nieuwe medicijnen wel samengaan met bestaande medicijnen. We informeerden voorheen vooral de patiënten waarbij sprake was van een niet wenselijke combinatie van geneesmiddelen. De heer Van Grimbergen wees ons op het belang om er ook melding van te maken als er niets aan de hand is. Dit versterkt het gevoel van veiligheid bij de patiënten. Veel verbeterpunten bleken te liggen op het gebied van communicatie en informatievoorziening. Door scripts op te nemen in ons computerprogramma, hebben de apothekersassistenten extra houvast gekregen bij de communicatie met patiënten. Maar het blijft mensenwerk en daarom komt het onderwerp informatievoorziening en Nicole Otter, managementassistent SGE apotheken De heer P. van Grimbergen, patiënt SGE Stratum communicatie standaard terug op de agenda van onze werkoverleggen. De heer P. van Grimbergen, patiënt SGE Stratum & Nicole Otter, managementassistent SGE apotheken 18 19

11 Automatisering en e-health Automatisering van de eerstelijnszorg wordt steeds belangrijker; deels doordat hier kostenbesparing vandaan zou kunnen komen. Maar ook omdat het de zorgverleners kan ontlasten en omdat onze patiënten steeds digitaler worden. Lag de focus in het verleden op de registratie van gegevens en het up-to-date houden van informatiesystemen, tegenwoordig ligt het accent op e- en m-health: digitale en mobiele ondersteuning van gezondheid en zorg. Binnen de interne organisatie ontwikkeling was de aanstelling van een manager IT-ontwikkeling dan ook een vanzelfsprekende stap. Hij oriënteert zich op de mogelijkheden van nieuwe technologische toepassingen bij de zorg voor onze patiënten. Een mooi voorbeeld is de we helpen.nl site en de bijbehorende app waarmee mensen zelf de hulp organiseren die ze nodig hebben én hulp kunnen aanbieden aan anderen. Inmiddels is SGE zelf ook lid van de coöperatie We Helpen geworden. Het programma Psyscan SGE is een bijzondere innovatie: het ondersteunt huisartsen bij de diagnostisering van o.a. stemmingsproblemen. En het geautomatiseerde terugbelsysteem TeleQ is het schoolvoorbeeld van hoe automatisering onze patiënten van gemak voorziet en daarnaast onze zorgverleners kan ontlasten. Het geheim achter TeleQ heet Callback en dat houdt in dat patiënten die bellen en in de wachtrij belanden, een tijdstip ontvangen waarop ze kunnen worden teruggebeld. Past dat tijdstip niet in de agenda van de patiënt, dan kan hij kiezen uit een aantal alternatieve tijdstippen. Deze tijdstippen worden automatisch verstrekt op basis van de dagindeling van de centrumassistenten van het gezondheidscentrum. Het idee is zo eenvoudig en brengt zoveel voordelen met zich mee: minder werkdruk voor de centrumassistenten, hogere klanttevredenheid en minder risico dat belangrijke gesprekken worden gemist of dat patiënten niet komen opdagen. En wat het systeem volledig maakt, is dat per deelgebied rapportages kunnen worden uitgedraaid over het aantal en het type inkomende telefoontjes. SGE is de eerste in Nederland die met TeleQ werkt en dat is tekenend voor de manier waarop SGE vooruit wil als het gaat om verbetering van de zorg. Patiënten konden al online recepten aanvragen, daar wil SGE in 2014 ook het online afspraken maken aan Vincent Gerris, manager IT-ontwikkeling en fysiotherapeut SGE Prinsejagt toevoegen. E-consults, E-therapie, video-consulting, het SGE patiënten portaal. Wij zijn nog lang niet klaar! Bob Winkel, country manager Aurora Innovation BV Bob Winkel, country manager Aurora Innovation BV & Vincent Gerris, manager IT-ontwikkeling en fysiotherapeut SGE Prinsejagt 20 21

12 Apotheken werken samen De afnemende financiering dwingt onze apotheken tot nog efficiëntere bedrijfsvoering. Hierbij staat behoud van onze kwaliteit en service voorop. Sinds 2012 is de apotheekorganisatie een apart bedrijfsonderdeel met een eigen manager. Dit heeft de organisatie een stuk flexibeler gemaakt en de onderlinge samenwerking versterkt. Naast interne samenwerking zien wij kansen in het aangaan van strategische allianties met andere apotheekorganisaties. Daarom werkt SGE samen met Pluriplus: een onafhankelijk samenwerkingsplatform voor zelfstandige apothekers. Wij maken gebruik van hun servicemodules, diensten en software applicaties, maar met behoud van onze eigen identiteit. Het doel van de samenwerking is om de kwaliteit en het rendement van de apotheekzorg te verhogen. SGE denkt actief mee over de (door)ontwikkeling van de diensten van Pluriplus en levert regelmatig pilot apotheken voor toetsing in de praktijk. Vanzelfsprekend beperken wij dit soort samenwerkingen niet tot de apotheekorganisatie en zijn wij altijd op zoek naar partners in en buiten de zorg die onze dienstverlening helpen versterken. Dankzij Pluriplus kunnen wij aansluiten bij projecten waar wij zelf te klein voor zijn. Maar wel met behoud van onze eigen identiteit. En dat vinden wij belangrijk. SGE is een begrip in Eindhoven en heeft een goede naam: die willen wij niet loslaten. We zien een kanteling in de zorg: zorgverzekeraars betalen niet langer voor de logistiek, maar voor de zorg die je als apotheek levert. Ons eigen informatiesysteem was daar niet op ingericht. Daarom zijn wij in 2013 gestart met het zorgprogramma NMC (Nexus Medicatie Check) van Pluriplus. Het screent dagelijks de apotheek populatie op mogelijke verbeteringen in medicatie en controleert op therapietrouw. Zo worden patiënten opgespoord die een geneesmiddel missen die ze wel nodig hebben zoals een maagbeschermer. Maar ook patiënten die hun medicatie niet zijn komen ophalen. De controle vindt s nachts plaats en de volgende ochtend zien de assistenten in één oogopslag Nienke Kuitert, manager apotheekformule Pluriplus bij welke patiënten moet worden ingegrepen. Natuurlijk altijd in overleg met de huisarts. Alle zorghandelingen die wij doen worden Wim de Schryver, manager SGE apotheken vastgelegd en zo zichtbaar voor de zorgverzekeraar. Onze patiënten varen er wel bij: hun medicatiegebruik wordt structureel gecontroleerd. En dat geeft hen een extra gevoel van veiligheid. Nienke Kuitert, manager apotheekformule Pluriplus & Wim de Schryver, manager SGE apotheken 22 23

13 Raad van Toezicht De verwachtingen van ministeries en verzekeraars ten aanzien van de eerstelijnszorg zijn hoog gespannen: meer multidisciplinaire zorg in de keten, versterking van de eerstelijns GGZ, wijkgericht werken, zorgvernieuwing, preventie. Het is slechts een kleine greep uit een lange lijst van ontwikkelingen die op SGE afkomen. Het komt er allemaal bij en dat zal niet altijd meevallen. Aan de andere kant is het de realiteit en dan is het de kunst om te roeien met de riemen die je als organisatie hebt. De Raad van Bestuur doet dat op een zeer deskundige en zorgvuldige manier. De wijze waarop de hele organisatie hierbij wordt betrokken, verdient veel respect. Dhr. J.M. Tromp, lid Raad van Toezicht Thema s die wij in het bijzonder willen noemen zijn samenwerking en innovatie. Meer dan ooit tevoren zoekt SGE de samenwerking met lokale partners in de zorg en welzijn om de kwetsbare burgers in de wijk op te sporen en te ondersteunen. Dit vraagt om een sterk naar buiten gerichte houding van de SGE professionals en een actieve rol in het lokale netwerk. Ook zorginnovatie is een actueel thema Samenstelling RvT einde verslagjaar: Dhr. drs. P. de Gier, voorzitter (Klinisch Psycholoog algemeen ziekenhuis, oud wethouder) Dhr. drs. E. Doeve, vice-voorzitter (Algemeen Directeur Dela) Mevr. drs. M.A.J. Sol-van Berlo, lid (Bureau Sol) Dhr. W.A. Roobol, lid (Arts, Roobol Managements Advies B.V.) Mw. Dr. A. Hidding, lid (Commissaris en toezichthouder in de zorg) Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, lid (Internist-endocrinoloog n.p.) Dhr. J. M. Tromp, lid (Voormalig bestuurder GGZ. Bestuursadvies, -coaching en toezicht) binnen de organisatie. De toepassing van nieuwe technologieën zoals e-health, m-health en Domotica biedt SGE veel nieuwe mogelijkheden. Het vraagt echter ook een grote mate van zorgvuldigheid om alleen die innovaties eruit te pikken die ook daadwerkelijk een verbetering zijn voor de patiënt. Wat wij SGE in deze enerverende tijd toewensen, is dat alle medewerkers zich ook persoonlijk verantwoordelijk voelen voor wat er op de organisatie afkomt en er in gezamenlijkheid mee aan de slag gaan. Dat is een kwestie van geven en nemen en verder durven kijken dan de grenzen van het eigen vakgebied. Dit verslagjaar zijn de eerste stappen gezet en als wij kijken naar de wijze waarop dit is gebeurd, dan kunnen wij daar als Raad van Toezicht alleen maar alle vertrouwen in hebben. De heer J.M. Tromp, lid Raad van Toezicht 24 25

14 Van klacht naar kwaliteit Het is vervelend als mensen niet tevreden zijn over de geleverde zorg. In 2013 zijn er 175 klachten geregistreerd, variërend van lange wachttijd aan de telefoon of in de apotheek tot klachten over bejegening en inhoud van zorg. Er is een trend te zien in het aantal klachten over de zorgkosten. Voor patiënten is het vooraf niet altijd duidelijk waarvoor nog betaald moet worden of wat ten laste komt van het eigen risico. Voor SGE is het lastig hierover informatie te geven als de kosten afhangen van de aanvullende verzekering die de patiënt heeft afgesloten. Deze verschilt per zorgverzekeraar. Feedback van patiënten geeft ons de mogelijkheid om zicht te krijgen op blinde vlekken in het zorgproces en daarmee biedt het de kans om onze zorg te verbeteren. Verreweg de meeste klachten van patiënten werden in de centra naar tevredenheid opgelost. Veilig Incident Melden: VIM Het aantal VIM meldingen stijgt en dat is goed. Het betekent dat er steeds meer aandacht is bij medewerkers voor het melden en registreren van incidenten. Met als doel om deze incidenten te analyseren en door gerichte acties de kans op incidenten te verkleinen. In 2013 zijn er 393 meldingen geregistreerd. Het gaat bijvoorbeeld om fouten door verwisseling van patiënten, door niet tijdige KLACHTINFORMATIE communicatie of onvoldoende samenwerking tussen medewerkers. De kans op medicatiefouten is bijvoorbeeld groter bij de overdracht tussen disciplines, zoals tussen de huisartsen en de apotheken of de eerste en tweede lijn. Dit geldt vooral in die situaties waarbij automatiseringssystemen niet of onvoldoende aan elkaar gekoppeld zijn zoals vaak bij externe apotheken. Dat vraagt om extra controles om deze fouten te voorkomen. HKZ en NPA Sinds 2012 is de SGE HKZ*-gecertificeerd voor alle apotheken, fysiotherapie, psychologie en ketenzorg en geaccrediteerd voor de huisartsen (NPA**). Het 2e audit jaar voor zowel NPA als HKZ is in 2013 goed doorlopen. Er waren aanzienlijk minder verbeterpunten dan in Ontwikkelpunten liggen op het gebied van preventieve risicoanalyses en het continue en overal werken volgens de PDCA*** cyclus. Klanttevredenheid In 2013 heeft geen meting plaatsgevonden van de klantentevredenheid. Het doel is om over te gaan op een continue meting in * HKZ is Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling inde Zorgsector ** Nederlands huisartsengenootschap Praktijk Accreditering *** Plan Do Check Act 26 27

15 Cijfers Activa 31 december december 2012 Baten Boekjaar 2013 Boekjaar 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vorderingen en transitoria Effecten Liquide middelen Totaal activa Apotheek Huisartsen Fysiotherapie Tandarts Praktijkondersteuning Psychologische zorg Pedicure Projectgelden Participanten Overige baten Passiva 31 december december 2012 Lasten Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Onderhoud Onvoorziene kosten arbeidsverhoudingen Jubileumuitkering Langlopende schulden Financial lease Onderhandse geldleningen Kortlopende schulden Crediteuren Aflossingsverplichting langlopende schulden Kredietinstellingen Overige schulden en transitoria Totaal passiva Personeelskosten Reorganisatiekosten Huisvestingskosten ICT kosten Praktijkkosten Organisatiekosten Resultaten uit gewone bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Baten en lasten voorgaande jaren Exploitatiesaldo Dit exploitatiesaldo is als volgt bestemd: Toevoeging egalisatiereserve Mutatie reserve automatisering

16 Van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven naar SGE Uit onderzoek dat in 2013 is gehouden onder patiënten, medewerkers en stakeholders, blijkt dat SGE een onvoldoende herkenbaar gezicht heeft. Dat gaan we veranderen. We gaan onze visuele identiteit aanpassen als ook onze wijze van communiceren: meer in dialoog met de inwoners van de wijken in Eindhoven. We willen graag laten zien dat wij voor onze patiënten klaar staan. Dat wij 100% betrokken zijn bij de buurt en ons sterk maken voor een duurzaam gezondere wijk. Onze deur staat letterlijk en figuurlijk open, voor u en iedereen in de wijk. In de komende maanden zal onze nieuwe identiteit steeds meer zichtbaar worden in onze centra en in de wijken van Eindhoven. Ook online wordt SGE steeds zichtbaarder. U treft ons bijvoorbeeld op social media sites als Facebook en Twitter. Onze website wordt aangepast naar moderne standaarden, voorzien van meer interactie tussen zorgverleners, patiënten en wijkbewoners. Vanzelfsprekend blijft het hoofddoel van SGE onveranderd: het verlenen van goede, geïntegreerde zorg aan onze patiënten. Dat doen we tenslotte al ruim 30 jaar met veel passie. IS HET NIEUWE BEELDMERK VAN 30 31

17 Meer informatie over SGE en haar tien gezondheidscentra? Kijk op of neem contact op via: SGE T E 32

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014 GEZONDE ZORG Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 18 Informele zorg 4 Voorwoord 20 Zorginnovatie 6 Patiëntenparticipatie 22 Werkplaats zelfmanagement 8 Strategische samenwerking 24 Samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Welkom. Bijeenkomst ehealth 23 en 27 januari

Welkom. Bijeenkomst ehealth 23 en 27 januari Welkom Bijeenkomst ehealth 23 en 27 januari 2017 Wie zijn wij? Jessica Zuidgeest Marketing & communicatie Vincent Gerris Manager IT-ontwikkeling SGE is een koepel van gezondheidscentra in Eindhoven. 11

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

GEZOND (SAMEN)WERKEN. Jaarbeeld 2015

GEZOND (SAMEN)WERKEN. Jaarbeeld 2015 GEZOND (SAMEN)WERKEN Jaarbeeld 2015 1 Inhoudsopgave 2 3 2 4 6 8 10 12 14 16 Inhoudsopgave Voorwoord Geïntegreerde zorg Start SGE International Project Sturen op werkplezier Nieuwe locatie Strijp-Z Wijkgericht

Nadere informatie

Ouderenzorg in de eerste lijn. Ellen Veld, Verpleegkundig Specialist, Gezondheidscentrum Gestel Midden, Eindhoven 26 februari 2015

Ouderenzorg in de eerste lijn. Ellen Veld, Verpleegkundig Specialist, Gezondheidscentrum Gestel Midden, Eindhoven 26 februari 2015 Ouderenzorg in de eerste lijn Ellen Veld, Verpleegkundig Specialist, Gezondheidscentrum Gestel Midden, Eindhoven 26 februari 2015 Demografische ontwikkelingen Huisartsenzorg: nu Gebrek aan overzicht en

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Samenvatting nulmeting enquête

Samenvatting nulmeting enquête Samenvatting nulmeting enquête DuurSaam Houten - Tevredenheid professionals zorg en ondersteuning ouderen Partijen in Houten werken al langere tijd samen rondom (kwetsbare) ouderen. Deze samenwerking is

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Welkom bij de Radboud Apotheek

Welkom bij de Radboud Apotheek Welkom bij de Radboud Apotheek Voor wie? De Radboud Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc die niet (meer) zijn opgenomen bezoekers medewerkers inwoners van de regio Nijmegen U kunt er

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017 KNMG-visie Zorg die werkt René Héman 8 juni 2017 Uitgangspunten en doelen Ontwikkeld voor en door artsen (NVAB, NVVG, GAV, Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG en KAMG) Arbeidsgerelateerde medische

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Samenwerken in de Praktijk

Samenwerken in de Praktijk Samenwerken in de Praktijk 13 februari 2014 Welkom 1 Voor elkaar in Parkstad 2 1 Samenwerken - oefening Noem 3 aspecten die je belangrijk vindt in de samenwerking Noem 3 zaken die jezelf te bieden hebt

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Welkom bij de Radboudumc Apotheek

Welkom bij de Radboudumc Apotheek Welkom bij de Radboudumc Apotheek Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc; bezoekers; medewerkers; inwoners van de regio Nijmegen. U kunt er terecht voor medicijnen

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen HUISARTSEN KRING HAAGLANDEN Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen Informatiebijeenkomst 18 april 2016 Programma Welkom; Hedwig Vos en Leonie van Son Inhoud Zorgprogramma Kwestbare Ouderen: Rob Leinders en Shanti

Nadere informatie

Krachtige basiszorg. Integrale medische en sociale samenwerking

Krachtige basiszorg. Integrale medische en sociale samenwerking Krachtige basiszorg Integrale medische en sociale samenwerking in de wijk Krachtige basiszorg is (mede)verantwoordelijkheid nemen zonder het direct zelf op te lossen - praktijkondersteuner GGZ - Krachtige

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ouderenzorg. Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Ouderenzorg Psychologische hulpverlening voor mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van persoonlijke gesprekken en/of groepsgesprekken zoeken we naar een oplossing voor uw angsten, somberheid of gevoelens

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg De Doelen 22 november 2012 Kim Putters Erasmus Universiteit Rotterdam Koen Harms Achmea Programma Opening Kim Putters: Innoveren in een meervoudige omgeving Presentatie

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Technisch productontwerper gezocht. met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten

Technisch productontwerper gezocht. met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten Technisch productontwerper gezocht met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten juli 2014 Panton Ontwerpstudio Panton zet zich in voor het verbeteren van

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Versterk samen/werking tussen zorg en gemeenten

Versterk samen/werking tussen zorg en gemeenten Versterk samen/werking tussen zorg en gemeenten Tim Robbe, bestuurskundig en juridisch adviseur, lid van de Raad van Toezicht van de maatschappelijke organisatie MOvactor, voorzitter van een cliëntenraad

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Hoe luistert de thuiszorg naar de patiënt? 21/03/2014 Ann Pollentier

Hoe luistert de thuiszorg naar de patiënt? 21/03/2014 Ann Pollentier Hoe luistert de thuiszorg naar de patiënt? 21/03/2014 Ann Pollentier Hoe luistert de thuiszorg naar de patiënt? I. Aan het bed van de patiënt II. Op niveau van de organisatie III. Realisatie via het vooropstellen

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis Marjan Verschuur Veltman Eigenaar VVConsult, projectleider Grietje de Groot de Jong Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Inhoud workshop Kennismaking,

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2012, code L1-2 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade

Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 5 Vroeg opsporen en voorkomen achteruitgang chronische nierschade In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen chronische nierschade. Dit is in veel gevallen het gevolg van

Nadere informatie

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat!

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! Apotheek Casa Cura Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! www.apotheekcasacura.nl Apotheek Casa Cura Apotheek Casa Cura is een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie die het als haar taak

Nadere informatie