WELKOM BIJ FLORINT FINANCE!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM BIJ FLORINT FINANCE!"

Transcriptie

1 WELKM BIJ FLRINT FINANCE! VERTRUWD HUREN MET HUURZEKER

2 Als eerste willen wij u hartelijk welkom heten bij FLRINT FINANCE! In deze brochure vindt u een korte uitleg over de verschillende pakketonderdelen, onder welke voorwaarden en op welke manier u optimaal gebruik kunt maken van uw Huurzekerpakket. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en in overleg met uw makelaar heeft u gekozen voor één van de pakketten. Elk pakket kent zijn eigen voordelen en afhankelijk van het door u gekozen pakket kunt u wel of geen gebruik maken van bepaalde diensten. Welke onderdelen en diensten zijn inbegrepen in welk Huurzekerpakket? nderdelen Medium Large Plus+ Aanhuur gerelateerde werkzaamheden Het zoeken naar uw nieuwe woonruimte Het houden van bezichtigingen Het voeren van onderhandelingen met uw verhuurder Administratieve werkzaamheden pstellen en Controle huurovereenkomst Inspectie woonruimte Digitaal waarmerken en registreren (huur)overeenkomsten Registratie inspectieformulieren en fotoreportage Vastleggen correspondentie en huurgeschiedenis / / / Financiële werkzaamheden Controle ontvangen huurverhoging Nacalculatie ontvangen afrekeningen Indienen bezwaarschriften Controle tekenbevoegdheid verhuurder Controle tekengemachtigde Controle plaatselijke verhuurverordening Controle onttrekkingsvergunning en brandvoorschriften Technische ondersteuning Hulp bij bepaling klein/groot onderhoud Gratis gebruik technisch telefonische hulplijn Aanvraag offertes t.b.v. herstelwerkzaamheden Duurzaamheidsadvies & Energiemanagement Advies met betrekking tot energiebesparende maatregelen Gratis gebruik Kwhmeters Besparingsadvies d.m.v. overstappen (energie)leverancier Juridisch advies overeenkomst en handelen Advies naleving overeenkomsten en handelingen Begeleiding en sommatie verplichtingen Algemeen advieswerk Advies m.b.t. onderverhuur, achterstallig onderhoud en reparatie Hulp en advies bij het oplossen van problemen m.b.t. huurachterstand Advies betreffende splitsingen, huisreglementen, statuten VVE, kettingbedingen Advies en aanvragen kwijtscheldingsprocedures Het verstrekken van advies m.b.t. mogelijkheden tot kwijtscheldingen Het indienen van verzoeken tot kwijtschelding of subsidies 10 Mediatie bij geschillen & Conflicten Mediatie tussen u, uw verhuurder, beheerder en/of medebewoners 11 Garantstelling retournering waarborgsom Weigert uw verhuurder ten onrechte uw waarborgsom te retourneren? Dan ontvangt u deze retour van ons! Tot max. 70% Tot max. 90% Tot max. 100%

3 Wat houden de onderdelen en diensten in het Huurzekerpakket precies in? nderstaand kunt per onderdeel lezen op welke manier u kunt profiteren van het Huurzekerpakket en op welke manier uw Huurzekerpakket bijdraagt aan uw onbezorgd woongenot 1 Aanhuur gerelateerde werkzaamheden 1.1 Het zoeken naar uw nieuwe woonruimte De meeste aanhuur gerelateerde werkzaamheden worden door uw aanhurend makelaar verricht. Uw makelaar neemt samen met u uw woonwensen door, zoekt voor u enkele woning die aansluiten op uw wensen en organiseert voor u de bezichtigingen. 1.2 Het houden van bezichtigingen Wanneer uw makelaar voor u één of meerdere passende woonruimtes heeft gevonden, voert uw aanhurend makelaar met u één of enkele bezichtigingen. 1.3 Het voeren van onderhandelingen met uw verhuurder Bij het vinden van een geschikte woonruimte, voert uw aanhurend makelaar de onderhandelingen met uw verhuurder. 2 Administratieve werkzaamheden 2.1 pstellen en controleren van de huurovereenkomst Uw aanhurend makelaar stelt de huurovereenkomst voor u op. Indien gewenst kan Florint Finance de huurovereenkomst nog voor u controleren en nalopen aan de hand van de op dat moment geldende wet en regelgeving. 2.2 Inspectie woonruimte Uw aanhurend makelaar voert samen met u de inspectie van de woonruimte uit. Hierbij controleert hij samen met u uw woonruimte op gebreken en controleert of alles naar behoren functioneert. Vervolgens ontvangt u de sleutel en kunt gaan genieten van uw nieuwe woonruimte! 2.3 Digitaal waarmerken en registreren (huur)overeenkomsten Florint Finance zorgt voor het digitaal waarmerken van alle overeenkomsten en inspectierapporten om naderhand problemen te voorkomen. Daarnaast functioneren deze documenten als start van uw persoonlijk huurdossier bij Florint Finance. 2.4 Registratie inspectieformulieren en fotoreportage Florint Finance registreert de inspectieformulieren en fotoreportages van uw woonruimte zodat u bij het verlaten van de woonruimte de onderhoudsstaat van de opgeleverde woonruimte kunt aantonen. 2.5 Vastleggen correspondentie en huurgeschiedenis Uw persoonlijk huurdossier bij Florint Finance bevat alle belangrijke correspondentie en uw huurgeschiedenis. 3 Financiële werkzaamheden 3.1 Controle ontvangen huurverhoging U ontvangt in veel gevallen 1 keer in de 12 maanden een huurverhoging. Twijfelt u over deze huurverhoging. Florint Finance helpt u graag bij het beoordelen of deze aan de wettelijke eisen voldoet! 3.2 Nacalculatie ontvangen afrekeningen Naast de kale huurprijs worden er in veel gevallen servicekosten aan u doorberekend. Deze servicekosten zijn kosten die uw verhuurder voor u maakt voor het "vergroten van uw woongenot". Voorbeelden hiervoor zijn, een glasverzekering, glazenbewassing, ketelonderhoud of het leveren van stoffering en/of meubilering. ok kan het voorkomen dat u voorschotten betaalt aan de eigenaar voor het leveren van gas, elektriciteit, water en tv. In dit geval heeft u een "inclusief huur". In de meeste gevallen ontvangt u 1 keer per jaar een afrekening van de doorbelaste servicekosten en voorschotten. Florint Finance helpt u graag bij het beoordelen of deze op de juiste wijze aan u zijn doorbelast. 3.3 Indienen bezwaarschriften Indien uw afrekeningen of huurverhoging niet op juiste wijze aan u zijn doorbelast helpt Florint Finance u bij het indienen van de benodigde bezwaarschriften. 4 Controle tekenbevoegdheid verhuurder 4.1 Controle tekengemachtigde Elk jaar vallen er nog steeds honderden goedgelovige huurders ten prooi aan oplichtingspraktijken door vermeende verhuurders. Personen geven zich uit als verhuurder en/of huiseigenaar, terwijl zij geen enkele zeggenschap hebben over de woonruimte. Deze vermeende verhuurders ontvangen de waarborgsom of enkele maanden huur en zijn vervolgens met de noorderzon vertrokken. Florint Finance of uw makelaar voorkomt dit met de verhuurderscheck. 4.2 Controle plaatselijke verhuurverordening Florint Finance controleert alvorens u een huurovereenkomst tekent of er een plaatselijke verhuurverordening is van toepassing is die uw woongenot kan beperken of wellicht het huren van de woonruimte onmogelijk maakt. 4.3 Controle onttrekkingsvergunning en brandvoorschriften Indien een woning door meerdere, afzonderlijke huishoudens wordt bewoond, dient de eigenaar in sommige gevallen te beschikken over een onttrekkingsvergunning. Florint Finance controleert voor u of uw verhuurder deze bij uw gemeente verleend heeft gekregen. 5 Technische ondersteuning 5.1 Hulp bij bepaling klein/groot onderhoud Veelal zijn huurders onvoldoende voorgelicht over welke onderhoudswerkzaamheden zij zelf moeten verrichten en welke werkzaamheden voor rekening komen voor uw verhuurder/huiseigenaar. Bij Florint Finance kunt u terecht voor een gedegen advies en voorlichting 5.2 Gratis gebruik technisch telefonische hulplijn mdat soms de technische kennis bij u te kort schiet en de "knowhow" ontbreekt voor het verrichten van klein onderhoud biedt Florint Finance u een technische hulplijn die u kunt raadplegen. Met deze hulplijn krijgt u ondersteuning, hulp en advies bij het verrichten van werkzaamheden waar u zelf niet uit komt. 5.3 Aanvraag offertes t.b.v. herstelwerkzaamheden Wanneer er klein onderhoud aan de woonruimte verricht moeten worden, vragen wij voor u de offertes aan. U geeft aan wat u wilt en wij regelen een professional! 6 Duurzaamheidsadvies en energiemanagement 6.1 Advies met betrekking tot energiebesparende maatregelen Waar u zich als huurders wellicht niet altijd bewust van bent is het verbruik van energie en de eenvoudige besparingen die hierop te behalen zijn. Deze besparingen zijn in veel gevallen eenvoudig te behalen door bewustwording van eigen energiegedrag. Iedereen heeft bepaalde gewoontes en routines als het gaat om "leven" in huis zonder dat er echte bewustwording is van het feit dat sommige gewoontes erg dure gewoontes zijn. Middels het duurzaamheidsadvies wijzen wij en adviseren wij u in het energieverbruik, met als doel te kijken waar er bespaard kan worden, zonder dat het inbreuk doet op uw woongenot. 6.2 Gratis gebruik Kwhmeters m een duidelijk beeld te krijgen van "energie verslindende apparaten" leveren wij u kosteloos een kwhmeter om het energieverbruik in zowel sluimerstand als actieve stand te meten. 6.3 Besparingsadvies d.m.v. overstappen (energie)leverancier ok wordt er gekeken naar uw energierekening en of overstappen naar een andere (energie)leverancier voor gas, water, elektriciteit, tv en internet u een mooie maandelijkse besparingen kan opleveren

4 7 Juridisch advies overeenkomst en handelen 7.1 Advies naleving overeenkomsten en handelingen Nadat u de huurovereenkomst met uw verhuurder heeft ondertekend en u al enige tijd in uw nieuwe woonruimte woont, kunt u te maken krijgen met (juridische) geschillen. Zo kan het voorkomen dat uw verhuurder zijn afspraken niet nakomt en u met de rug tegen de muur wordt gezet. ok kan het voorkomen dat zaken niet bepaald zijn in uw huurovereenkomst of dat u juist van bepaalde afspraken wilt afwijken. Florint Finance adviseert u graag over welke mogelijkheden u heeft om deze problemen adequaat op te lossen. 7.2 Begeleiding en sommatie verplichtingen Wij hebben u eerst geholpen bij het bepalen wat uw rechten en plichten zijn in het geschil. Nu helpen en begeleiden wij u om het probleem snel uit de wereld te helpen. 8 Algemeen advieswerk 8.1 Advies m.b.t. onderverhuur, achterstallig onderhoud en reparatie Indien u te maken krijgt met achterstallig onderhoud adviseert Florint Finance u over de mogelijkheden die naar een snelle(re) oplossing van het probleem leiden. ok wanneer u van plan bent om uw woonruimte onder te verhuren adviseren wij u over de rechten en plichten waar u mee te maken krijgt. 8.2 Hulp en advies bij het oplossen van problemen m.b.t. huurachterstand Wanneer u te maken krijgt met een huurachterstand adviseert Florint Finance u over de mogelijkheden tot het treffen van een regeling met uw verhuurder. Wij helpen u bij het vinden van een passende oplossing voor dit probleem die ook voor u als de verhuurder acceptabel is. 8.3 Advies betreffende splitsingen, huisreglementen statuten VVE, kettingbedingen Als huurder krijg je met een tal van zaken te maken waar je in eerste instantie wellicht niet geheel bij stil staat. Zaken die op uw pad kunnen komen zoals gebruik beperkende reglementen die opgenomen zijn in de splitsingsakte van de appartementsrechten, plaatselijke verordeningen (APV s) waarvan u niet op de hoogte bent of eenvoudige zaken zoals wanneer u een ADSLinternet verbinding heeft aangevraagd, maar er vervolgens achter komt dat er geen telefoonaansluiting aanwezig is. 9. Advies en aanvragen kwijtscheldingsprocedures 9.1 Het verstrekken van advies m.b.t. mogelijkheden kwijtscheldingen Veel gemeentes en provincies kennen woonsubsidies en kwijtscheldingen, wanneer het inkomen van huurders onder een bepaald minimum valt. Naast deze "lokale" regelingen is er natuurlijk ook in sommige gevallen de mogelijkheid tot het aanvragen van Huurtoeslag. Veelal zijn huurders zich niet bewust van het bestaan van deze mogelijkheden en regelingen, maar die u wel een forse besparing kunnen opleveren. In overleg kijken wij waar er besparingen voor u te behalen zijn. Deze besparingen lopen in veel gevallen op tussen de 100 en 300 euro per jaar. 9.2 Het indienen van verzoeken tot kwijtschelding of subsidies Na het adviseren vraagt Florint Finance deze woonsubsidies en kwijtscheldingen voor u aan. 10 Mediatie bij geschillen en conflicten Hoe goed de relatie tussen u en uw verhuurder ook in het begin is, situaties kunnen altijd veranderen waarbij de mogelijkheid bestaat dat deze uitmonden in geschillen en conflicten. Dit onderdeel is bedoeld om onder andere deze conflicten en geschillen onder Mediation van Florint Finance vroegtijdig aan te pakken en te kijken naar een passende oplossing. Hier wordt vooral gekeken wat er gedaan kan worden om (I) deze vervelende situatie op te lossen, (II) hoe de verstandshouding weer te verbeteren, (III) te zorgen dat de kans dat dit in de toekomst weer gebeurt te verkleinen. 11 Garantstelling retournering waarborgsom In Nederland is het zeer gebruikelijk om een borgsom te betalen wanneer je een woonruimte huurt. Deze borgsom bedraagt in de meeste gevallen 1 keer de maand huur. Deze borgsom wordt door de eigenaar gebruikt om eventuele gebreken en tekortkoming aan het gehuurde te verhelpen, indien deze zijn ontstaan door onzorgvuldig gebruik van het gehuurde en deze gebreken u aan te rekenen zijn. Echter het komt steeds vaker voor dat een waarborgsom (deels)onterecht wordt ingehouden en niet aan een huurder wordt geretourneerd. Wordt uw waarborgsom onterecht te ingehouden? Dan betalen wij u deze waarborgsom terug! Ik loop tegen een probleem aan en wil graag wat uitgezocht hebben; WAT NU? Wanneer u gebruikt wilt maken van één of meerdere diensten van het Huurzekerpakket ligt het initiatief in de meeste gevallen bij u. Dit betekent dat u ons moet vragen om bijvoorbeeld uw afrekening die u van uw verhuurder heeft ontvangen te controleren, of te kijken hoeveel u kunt besparen op uw vaste (energie)lasten. Eigenlijk werkt het heel eenvoudig. Van uw makelaar hebben wij uw (start)dossier ontvangen. Wij weten wie u bent, wat en waar en van wanneer u iets huurt en welk Huurzekerpakket u heeft afgesloten. Wilt u gebruik maken van één van uw Huurzekerpakketonderdelen kunt u contact met ons opnemen via uw persoonlijke portal op Uiteraard kunt u ons ook gewoon mailen. Dit kan naar:

5 Algemene voorwaarden HZP & Florint Finance (versie / Groningen) Florint Finance BV. ingeschreven onder nummer en handelt onder de handelsnaam Florint Finance. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten die door Florint Finance op directe of op indirecte wijze worden aangeboden geeft afnemer aan bekend te zijn en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggende op het kantoor van Florint Finance B.V. en benaderbaar via Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met alle diensten welke door Florint Finance worden aangeboden. Artikel 1. Definitie omschrijving In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities: 1.1 Florint Finance: De handelsnaam van Florint Finance BV. ingeschreven onder nummer en hierna Florint te noemen, vormende een service orgaan voor het exploiteren en/of verstrekken van service componenten aan vastgoed (tussen)personen en derden partijen op het gebied van aan en verhuur van (woon)ruimte in Nederland; 1.2 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd onder nummer (kvk inschrijving); 1.3 Internetsite: De website van Florint Finance; welke via gelijke naam oproepbaar is; 1.4 Contractant: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich contractueel verbonden heeft om één of meerdere diensten en/of producten van Florint Finance af te nemen, ongeacht of dit een eenmalig afname is of een langlopende overeenkomst betreft; 1.5 pdrachtnemer: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich contractueel verbonden heeft om één of meerdere diensten en/of producten te leveren aan opdrachtgever; 1.6 pdrachtgever: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich contractueel verbonden heeft om één of meerdere diensten en/of producten af te nemen van opdrachtnemer. 1.7 Verhuurder: Degene die de onroerende zaak in eigendom heeft danwel gemachtigd is om uit diens naam of krachtens bevoegdheid de onroerende zaak te belasten; 1.8 Huurder: Degene die de onroerende zaak in gebruik heeft gekregen van verhuurder en hiervoor een daartoe overeengekomen vergoeding levert; 1.9 Intermediair: Elke natuurlijk of rechtspersoon welke uitsluitend bedrijfsmatig en/of in opdracht of machtiging in volledige bevoegdheid de belangen van partijen bij onder meer de aan en verhuur van de woonruimte behartigt Resale intermediair: Resale intermediair, hierna RSI te noemen, betreft elke intermediair die bij contract door Florint Finance is gemachtigd om producten en concepten, welke ontwikkeld zijn door Florint Finance aan derden te verstrekken waartoe RSI kan optreden als opdrachtnemer Gebruiker: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die diensten en/of producten raadpleegt en/of afsluit/afneemt, middels de internetsite of andere media of communicatiebron Woonruimte: De (on)roerende zaak of elke andere type aanduiding, die in gebruik genomen dient of kan worden als woonruimte zoals onder andere een (studenten)kamer, studio appartement of hoekwoning; 1.13 vereenkomst: Eén of meerdere overeenkomsten tussen contractant op basis waarvan Florint Finance diensten aan de contractant levert; 1.14 Huurzekerpakket: Huurzekerpakket, hierna HZP te noemen, is een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waartoe opdrachtnemer aan opdrachtgever een dienstverlening levert voor de duur zoals in het HZP staat aangeven en zoals verder bepaald wordt onder de condities van deze Algemene Voorwaarden. Zowel Intermediair als Florint Finance kan opdrachtnemer zijn in het HZP; 1.15 Huurovereenkomst: Een overeenkomst gesloten tussen huurder en verhuurder, die strekt tot het in gebruik geven van een woonruimte door verhuurder en waarbij huurder zich verplicht tot het leveren van een tegenprestatie Inspectieformulier: Het document dat door huurder en verhuurder ingevuld dient te worden tijdens de incheck als wel tijdens de uitcheck waarbij de waarnemingen met betrekking tot de staat van onderhoud, aanwezige roerende zaken en meterstanden van het gehuurde worden vastgelegd; 1.17 Incheck / Sleuteloverdracht: Het moment dat huurder van verhuurder de sleutel van de woonruimte in ontvangst neemt en de feitelijke ingang van de huurovereenkomst geëffectueerd wordt; 1.18 Uitcheck: Het moment dat huurder de sleutel van de woonruimte bij beëindiging van de huurperiode bij verhuurder inlevert en de feitelijke beëindiging van de huurovereenkomst geëffectueerd wordt; 1.19 Diensten: Betreffen producten, diensten in zijn geheel of (pakket)onderdelen uit het HZP en die zijn opgenomen in de overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Artikel 2. Algemene bepalingen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op alle aangeboden diensten van Florint, hierbij niet uitmakende of deze rechtstreeks met opdrachtgever zijn overeengekomen of middels tussenkomst van RSI. Iedere bezoeker, gebruiker en contractant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken, raadplegen of opvragen van informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. 2.2 Florint is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen danwel aan te vullen of het toepassingsbereik uit te breiden. 2.3 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. 2.4 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is enkel mogelijk na schriftelijke overeenstemming met Florint, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Florint wijst bij voorhand Algemene Voorwaarden van gebruiker van de hand en stemt hier niet mee in. 2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn of zijn geweest op een rechtsverhouding tussen gebruiker en Florint, wordt gebruiker geacht bij voorhand kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid ingestemd te hebben. Dit geldt zowel op gesloten als op nadien gesloten of te sluiten overeenkomsten. 2.6 Florint is gerechtigd rechten en plichten welke voortkomen uit overeenkomsten tussen contractant en Florint over te dragen aan een derden partij zonder verder akkoord van contractant. Contractant is hier mee bekend en gaat hier nadrukkelijk mee akkoord. 2.7 Indien er sprake is van tegenstrijdige bepalingen tussen de gesloten vereenkomst tussen gebruiker en Florint en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen in de vereenkomst leidend. Artikel 3. Huurzekerpakket (HZP) Het HZP is ontwikkeld door Florint en wordt door RSI of in eigen persoon in conceptvorm aangeboden aan huurders. Alle HZP dienen op maat in overeenstemming met de werkelijkheid en toegespitst op de wensen en behoefte en tegen een redelijke vergoeding door RSI aan huurders aangeboden te worden. Florint wil nadrukkelijk aangeven dat Florint geen contractpartij is in het HZP, tenzij nadrukkelijk vermeld. ok kan Florint niet instaan voor naleving van de richtlijnen door RSI, zoals deze onder meer staan beschreven in deze algemene voorwaarde. Artikel 3.1 Algemene (aanvullende) bepalingen (HZP) Het HZP of aanverwante producten of diensten die Florint aan contractant levert zijn uitdrukkelijk persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden pdrachtgever is er genoegzaam mee bekend dat het HZP enkel is samengesteld door Florint en Florint geen contractspartij is, tenzij Florint nadrukkelijk vermeld is als opdrachtnemer. pdrachtnemer van het HZP is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor naleving van alle verplichtingen, voorwaarden en condities, zoals deze zijn vastgelegd in het afgesloten HZP, mits deze onderdelen niet gedelegeerd zijn Contractspartijen zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van diens verplichtingen, uitdrukkelijk genoemd de te leveren diensten door opdrachtnemer en de te betalen vergoedingen door opdrachtgever en vrijwaren Florint voor naleving en/of uitvoering van onderdelen die niet door Florint worden verzorgd. Florint is niet te allen tijde betrokken bij partijen, noch houdt Florint hier enig toezicht op Het is gebruikers met een intermediairaccount (RSIaccount) niet toegestaan (handmatige) wijzigingen in condities, voorwaarden en vergoedingen aan te brengen aan de via de internetsite of samenwerkingspartners gegenereerde Huurzekerpakketten, met uitzondering de wijzigingen die gebruiker kan aanbrengen via de daarvoor bestemde interface RSI en Florint handelen uitsluitend in de belangen van Woningzoekenden. RSI en Florint geven nadrukkelijk aan dat er geen opdracht tot dienstverlening of elke andere overeenkomst tussen hen en verhuurder bestaat die strekt tot het behartigen van diens belangen met betrekking tot verhuur of beheer van de woonruimte.

6 Artikel 3.2 Totstandkoming HZP pdrachtnemer en opdrachtgever sluiten het HZP af middels: a) het door RSI of Florint digitaal ter beschikking stellen van het HZP aan opdrachtnemer in diens persoonlijk account waarna opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het HZP en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden; b) het persoonlijk ondertekenen van het HZP bij één van de RSI s Het HZP gaat in vanaf de datum van ondertekening door opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij anders in het HZP is aangegeven Na totstandkoming van het HZP kan opdrachtgever het HZP downloaden via diens persoonlijke account en digitaal ontvangen per Het betalen van de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer van het HZP wordt gezien als definitieve bevestiging, maar is niet noodzakelijk voor het tot stand laten komen van het HZP. Artikel 3.3 Duur en opschorting Alle afgesloten HZP, waarbij zowel RSI of Florint optreedt als opdrachtnemer hebben een (standaard) looptijd van 24 maanden, tenzij anders tussen contractanten is overeengekomen en is vastgelegd in het HZP Na het verstrijken van de looptijd wordt het HZP van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een vaste periode van telkens 12 maanden, welke niet zonder wederzijdse instemming beëindigd kan worden Wanneer opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er meer dan 21 dagen verstreken zijn, gerekend vanaf de eerste vervaldatum van hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is worden de diensten zoals opdrachtnemer aan opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is opgeschort tot opdrachtnemer weer aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Artikel 3.4 Beëindiging en opzegging Voor tussentijdse beëindiging, gedurende een vaste looptijd is wederzijdse instemming vereist en dient schriftelijk, danwel digitaal overeengekomen te worden en aan partijen bevestigd te worden pdrachtgever kan de overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, pas voor het eerst opzeggen 5 weken na ingangsdatum in verband met implementatie van het HZP in het beheer en administratiepakket van opdrachtnemer Het opzegtermijn van opdrachtgever voor het opzeggen van het HZP wordt vastgesteld op 2 kalendermaanden voordat de (stilzwijgende) verlenging plaats vindt. Beëindiging vindt altijd plaats op de eerste van de volgende maand pzeggingen van het HZP dient schriftelijk danwel per plaats te vinden en door opdrachtnemer te worden bevestigd. Indien de opzegging geschiedt middels aangetekende post is bevestiging niet noodzakelijk. pzegging dient bij voorkeur plaats te vinden via: pdrachtgever is er nadrukkelijk mee bekend dat opzegging en/of beëindiging van de huurovereenkomst waarop het HZP betrekking heeft een andere overeenkomst betreft. pzegging van de huurovereenkomst is nadrukkelijk geen opzegging van het HZP. Het Huurzekerpakket dient apart opgezegd pdrachtnemer mag eenzijdig het HZP opzeggen indien; a) de opgegeven informatie van opdrachtgever onjuist is b) er sprake is van een vertrouwensbreuk b) opdrachtgever naar het buitenland verhuist c) opdrachtgever zijn verplichtingen van het HZP niet nakomt Artikel 3.5 Wijzigingen afgesloten HZP Indien opdrachtgever onderdelen wil wijzigingen in het HZP zijn deze enkel mogelijk met wederzijdse schriftelijke instemming van opdrachtnemer pdrachtnemer is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in HZPonderdelen, voorwaarden en provisies door te voeren, mits deze door de Florint schriftelijk zijn goedgekeurd. pdrachtgever ontvangt voorafgaand hierover bericht. Indien opdrachtgever geen bezwaar aantekent tegen deze wijziging binnen 10 werkdagen na bekendmaking stemt opdrachtgever in met deze wijziging Alle verzoeken door opdrachtgever tot aanpassing van het HZP dienen schriftelijk dan wel digitaal aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden en worden pas van kracht na goedkeuring van opdrachtnemer. Verzoeken tot wijziging en aanpassing mogen door opdrachtnemer afgekeurd worden zonder dat er recht tot vroegtijdige beëindiging van het HZP ontstaat Het is Florint toegestaan eenzijdige wijzigingen aan te brengen in de standaard HZP modellen en concepten, als wel de algemene. RSI zal deze aanpassingen enkel doorvoeren in nieuw af te sluiten HZP en zijn niet van toepassing op reeds afgesloten HZP, tenzij nadrukkelijk vermeld. Artikel 3.6 Wijzigingen woonruimte Indien de huurovereenkomst waarop het HZP betrekking heeft eerder door beëindiging eindigt dan het HZP, heeft opdrachtgever het recht het HZP door opdrachtnemer; a) aan te laten passen aan de nieuw gehuurde woonruimte. b) op te zeggen met inachtneming van de looptijd en opzegtermijn. (Indien opdrachtgever besluit geen andere woonruimte te huren, waardoor aanpassing naar de nieuwe woonruimte niet mogelijk is enkel hetgeen onder sub b genoemd mogelijk.) Bij wijziging van de woonruimte blijft de geldende looptijd als wel voorwaarden en condities van het HZP, zoals in het oorspronkelijke HZP is overeengekomen ongewijzigd Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel sub a, heeft opdrachtnemer het recht, nadrukkelijk niet de plicht om de door opdrachtgever te betalen vergoeding aan te passen aan de nieuwe huurprijs van opdrachtgever, conform de door Florint bepaalde staffellijst met provisiebedragen Indien opdrachtnemer weigert het HZP aan te passen aan de nieuw gehuurde woonruimte verloopt het HZP van rechtswege na 2 maanden na schriftelijke weigering tot aanpassing en altijd op de eerste van de daar op volgende maand pdrachtnemer is gerechtigd éénmalige kosten in rekening te brengen voor aanpassing van het HZP van 128,00 incl. BTW, indien het een wijziging betreft zoals beschreven artikel sub a. Deze kosten dienen door opdrachtgever bij de eerst volgende betaalperiode aan opdrachtnemer te worden voldaan op de daartoe overeengekomen betaalwijze. Artikel 3.7 mschrijving HZPonderdelen Uitsluitend de pakket onderdelen die zijn genoemd in het afgesloten HZP vallen onder het HZP. nderdelen die niet nadrukkelijk benoemd zijn worden niet als service/pakketonderdeel aan opdrachtgever verstrekt. Aanspraken op niet benoemde HZPonderdelen worden door opdrachtnemer ter zijde gelegd Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van één of meer onderdelen uit het HZP vormt dit geen recht op enige vorm van restitutie of korting op de betaalde of noch te betalen vergoedingen voor het HZP.

7 Artikel Algemene condities HZPonderdelen Het is opdrachtgever bekend dat Florint niet fysiek aanwezig is of zal zijn bij elke vorm van contact(onderhoud) tussen opdrachtnemer en verhuurder, tenzij dit nadrukkelijk is vermeld of door Florint als noodzakelijk wordt gezien voor uitvoering van diens taak pdrachtgever is er ook mee bekend dat Florint niet in persoon bekend is met de woonruimte waaraan de HZP gekoppeld is. Florint handelt enkel op basis van verstrekte informatie van opdrachtnemer, verhuurder en RSI. Florint dient te worden beschouwd als adviseur op afstand m enige aanspraak te maken op de te leveren diensten dient opdrachtnemer te allen tijde juist en in volledigheid geïnformeerd te zijn. Indien het verstrekken van informatie niet tijdig, juist of in volledigheid plaats vindt met als gevolg dat opdrachtnemer niet, of niet meer op een goede/juiste manier de diensten kan leveren waar opdrachtnemer op basis van de HZPonderdelen recht op heeft vervallen deze. Artikel Aanhuur gerelateerde werkzaamheden Alle aanhuur gerelateerde werkzaamheden worden gedelegeerd naar RSI van opdrachtgever. pdrachtnemer vervult enkel een controlerende taak als het gaat om werkzaamheden en gedragingen van RSI. RSI dient zich te houden aan de gedragsregels die zijn opgenomen in het samenwerkingscontract tussen Florint en RSI. Indien opdrachtgever ontevreden is, twijfelt over en/of aan praktijken van RSI dient opdrachtgever dit per omgaande aan opdrachtnemer kenbaar te maken nder aanhuur gerelateerde werkzaamheden valt onder andere, maar niet limitatief, het zoeken naar woonruimte, het voorleggen van de gevonden opties, het houden van bezichtigingen, het voorlichten van kandidaten, het voeren van onderhandelingen met verhuurder en het uitvoeren/begeleiden van formalisering van gemaakte afspraken. Artikel Kosten aanhuur gerelateerde werkzaamheden Het is opdrachtgever genoegzaam bekend dat RSI gerechtigd is kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Dit recht is ontstaan op basis van de verleende opdracht tot dienstverlening bij RSI of middels één van de samenwerkingspartners van Florint, genaamd WoninghurenL waar deze opdracht tot dienstverlening middels inschrijving op is verkregen. De vergoeding die RSI bij opdrachtgever is verschuldigd wordt bepaald op één keer de maandhuur excl. BTW, tenzij uit een onderliggend document blijkt dat de hoogte van de overeengekomen kosten anders is vastgesteld/bepaald. nder de maand huur wordt verstaan het totaal door woningzoekende te betalen huur bedrag aan verhuurder, met in begrip van eventueel voorschotten voor Nutsvoorzieningen en overige servicekosten, zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst Het is RSI via wie het HZP is afgesloten niet toegestaan deze aanhuur gerelateerde kosten bij opdrachtgever (direct) te innen. Deze verschuldigde betaling betreft een niet direct opeisbare vordering op opdrachtgever In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel is RSI gerechtigd om bij aanvang van de huurperiode een deel van de verschuldigde kosten en/of vergoedingen in rekening te brengen voor werkzaamheden die RSI voorafgaande aan het aangaan van het HZP heeft verricht. De hoogte van de opeisbare kosten dienen opdrachtgever en RSI onderling overeen te komen RSI en opdrachtgever komen middels totstandkoming van het HZP overeen dat het restant van deze vordering stilzwijgend en middels een samenwerkingsovereenkomst welke RSI met Florint heeft, zonder verdere aankondiging komt te vervallen en opdrachtgever wordt kwijtgescholden, indien opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen, zoals deze zijn bepaald in het HZP naleeft De onopeisbare vordering, zoverre deze al niet (gedeeltelijk) is voldaan door opdrachtgever wordt voor RSI direct opeisbaar indien opdrachtgever op enigerlei wijze zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. pdrachtgever dient in dit geval binnen 14 dagen, na ingebrekestelling de (resterende) aanhuur gerelateerde kosten aan RSI te voldoen. Artikel pstellen en Controle huurovereenkomst RSI verplicht zich tot het opstellen van de huurovereenkomst tussen opdrachtgever en verhuurder conform de overeengekomen huurcondities en voorwaarden Bij het opstellen vervult RSI enkel een adviserende en faciliterende rol richting opdrachtgever en zet zich in voor de belangen van opdrachtgever Het aanbrengen van wijzigingen in de huurovereenkomst, voorafgaand aan het ondertekenen dienen in onderling overleg en overeenstemming tussen opdrachtgever en verhuurder plaats te vinden en dienen in aard en omvang in redelijkheid van RSI te verlangd te worden RSI heeft nooit een doorslaggevende rol in de opgenomen bepalingen, voorwaarden en nadrukkelijk de overeengekomen huurprijs en stelt zich te allen tijde volgend op ten opzichte van de wensen van verhuurder en opdrachtgever. pdrachtgever en verhuurder zijn er nadrukkelijk mee bekend dat RSI en Florint handelen in de belangen van partijen als zijnde dat deze beschikken over de mogelijkheid tot contractvrijheid en dat toetsing van de Huurprijs enkel kan geschieden door de op dat moment daartoe bevoegde instantie Het is opdrachtgever en verhuurder genoegzaam bekend dat het huurrecht zoals in het BW, wet en regelgeving en in jurisprudentie grotendeels dwingrechtelijk is vastgelegd en weinig contractvrijheid toelaat. Het is mogelijk dat opgenomen bepalingen in modellen of toevoegingen geen rechtsgrond (meer) kunnen vinden bij toetsing door het Kantongerecht. pdrachtgever en RSI vrijwaren elkaar nadrukkelijk voor alle directe, indirecte en gevolgschade die hier mogelijkerwijs uit kan voortvloeien Indien Florint opdrachtnemer in het HZP is en opdrachtgever controle wenst van de door verhuurder voorgestelde huurovereenkomst dient opdrachtgever opdrachtnemer hier toe een verzoek in te dienen, via de daartoe bedoelde interface of via voordat deze huurovereenkomst ondertekend wordt. Indien de huurovereenkomst door verhuurder en opdrachtnemer reeds ondertekend is kunnen voorgestelde aanpassingen van Florint met betrekking tot de huurovereenkomst door verhuurder terzijde worden gelegd. Huurder kan verder geen aanspraken maken op de door Florint voorgestelde aanpassingen pdrachtnemer is vrij om zelf het te gebruiken huurovereenkomst model te kiezen, welke als basis zal dienen voor de huurovereenkomst. Artikel Inspecteren en rapporteren woonruimte RSI dient samen met opdrachtgever de woonruimte voor of tijdens de sleuteloverdracht te inspecteren. Het inspecteren van de woonruimte omvat onder meer; a) Het vaststellen van onderhoudsgebreken & achterstallig onderhoud b) Het vaststellen van de algemene onderhoudsconditie en staat van onderhoud en afwerking van het gehuurde c) Het noteren van aanwezige roerende zaken en onroerende zaken d) Het vastleggen van aanwezige stoffering en meubilering c) Het noteren van meterstanden RSI zal ten behoeve van het vastleggen van de beginstaat van de woonruimte hetgeen onder vastleggen in het daartoe bestemde inspectierapport dat beschikbaar is gesteld via (of een gelijkwaardig model) Minimaal twee weken voor beëindiging en uitcheck van opdrachtgever dient RSI met opdrachtgever een pre checkout te houden. pdrachtnemer dient de woonruimte te inspecteren en eventueel gewenst herstelwerkzaamheden schriftelijk, danwel per binnen 24 aan opdrachtgever kenbaar te maken. Gedurende deze periode krijgt opdrachtgever de mogelijkheid eventueel toegebrachte schade aan de woonruimte zelf of door hem uitgekozen derden te herstellen RSI zal bij het verlaten van de woonruimte met opdrachtgever een uitcheck houden en hetgeen, zoals in artikel is beschreven vastleggen in het inspectierapport pdrachtgever en verhuurder dienen binnen 48 uur van RSI een (digitaal)kopie te ontvangen van het ingevulde inspectierapport, of het inspectierapport dient via de RSIaccount via WoningHurenL gedeeld en gekoppeld te worden aan de documenten van opdrachtgever zodat deze voor opdrachtgever inzichtelijk zijn.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z.

Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z. Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z. Burgemeester van walsumweg 362-366, 3011 MZ Rotterdam T 010-4110096 F 010-4762693 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Wie zijn wij? 2 Wat kost

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen Huur wijzer met Direct Wonen wonen 2 3 Huur wijzer met Direct Wonen Huren in Nederland is niet altijd even eenvoudig. Er zijn tal van aspecten waar u als huurder rekening mee moet houden. In de Huur wijzer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie