WELKOM BIJ FLORINT FINANCE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM BIJ FLORINT FINANCE!"

Transcriptie

1 WELKM BIJ FLRINT FINANCE! VERTRUWD HUREN MET HUURZEKER

2 Als eerste willen wij u hartelijk welkom heten bij FLRINT FINANCE! In deze brochure vindt u een korte uitleg over de verschillende pakketonderdelen, onder welke voorwaarden en op welke manier u optimaal gebruik kunt maken van uw Huurzekerpakket. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en in overleg met uw makelaar heeft u gekozen voor één van de pakketten. Elk pakket kent zijn eigen voordelen en afhankelijk van het door u gekozen pakket kunt u wel of geen gebruik maken van bepaalde diensten. Welke onderdelen en diensten zijn inbegrepen in welk Huurzekerpakket? nderdelen Medium Large Plus+ Aanhuur gerelateerde werkzaamheden Het zoeken naar uw nieuwe woonruimte Het houden van bezichtigingen Het voeren van onderhandelingen met uw verhuurder Administratieve werkzaamheden pstellen en Controle huurovereenkomst Inspectie woonruimte Digitaal waarmerken en registreren (huur)overeenkomsten Registratie inspectieformulieren en fotoreportage Vastleggen correspondentie en huurgeschiedenis / / / Financiële werkzaamheden Controle ontvangen huurverhoging Nacalculatie ontvangen afrekeningen Indienen bezwaarschriften Controle tekenbevoegdheid verhuurder Controle tekengemachtigde Controle plaatselijke verhuurverordening Controle onttrekkingsvergunning en brandvoorschriften Technische ondersteuning Hulp bij bepaling klein/groot onderhoud Gratis gebruik technisch telefonische hulplijn Aanvraag offertes t.b.v. herstelwerkzaamheden Duurzaamheidsadvies & Energiemanagement Advies met betrekking tot energiebesparende maatregelen Gratis gebruik Kwhmeters Besparingsadvies d.m.v. overstappen (energie)leverancier Juridisch advies overeenkomst en handelen Advies naleving overeenkomsten en handelingen Begeleiding en sommatie verplichtingen Algemeen advieswerk Advies m.b.t. onderverhuur, achterstallig onderhoud en reparatie Hulp en advies bij het oplossen van problemen m.b.t. huurachterstand Advies betreffende splitsingen, huisreglementen, statuten VVE, kettingbedingen Advies en aanvragen kwijtscheldingsprocedures Het verstrekken van advies m.b.t. mogelijkheden tot kwijtscheldingen Het indienen van verzoeken tot kwijtschelding of subsidies 10 Mediatie bij geschillen & Conflicten Mediatie tussen u, uw verhuurder, beheerder en/of medebewoners 11 Garantstelling retournering waarborgsom Weigert uw verhuurder ten onrechte uw waarborgsom te retourneren? Dan ontvangt u deze retour van ons! Tot max. 70% Tot max. 90% Tot max. 100%

3 Wat houden de onderdelen en diensten in het Huurzekerpakket precies in? nderstaand kunt per onderdeel lezen op welke manier u kunt profiteren van het Huurzekerpakket en op welke manier uw Huurzekerpakket bijdraagt aan uw onbezorgd woongenot 1 Aanhuur gerelateerde werkzaamheden 1.1 Het zoeken naar uw nieuwe woonruimte De meeste aanhuur gerelateerde werkzaamheden worden door uw aanhurend makelaar verricht. Uw makelaar neemt samen met u uw woonwensen door, zoekt voor u enkele woning die aansluiten op uw wensen en organiseert voor u de bezichtigingen. 1.2 Het houden van bezichtigingen Wanneer uw makelaar voor u één of meerdere passende woonruimtes heeft gevonden, voert uw aanhurend makelaar met u één of enkele bezichtigingen. 1.3 Het voeren van onderhandelingen met uw verhuurder Bij het vinden van een geschikte woonruimte, voert uw aanhurend makelaar de onderhandelingen met uw verhuurder. 2 Administratieve werkzaamheden 2.1 pstellen en controleren van de huurovereenkomst Uw aanhurend makelaar stelt de huurovereenkomst voor u op. Indien gewenst kan Florint Finance de huurovereenkomst nog voor u controleren en nalopen aan de hand van de op dat moment geldende wet en regelgeving. 2.2 Inspectie woonruimte Uw aanhurend makelaar voert samen met u de inspectie van de woonruimte uit. Hierbij controleert hij samen met u uw woonruimte op gebreken en controleert of alles naar behoren functioneert. Vervolgens ontvangt u de sleutel en kunt gaan genieten van uw nieuwe woonruimte! 2.3 Digitaal waarmerken en registreren (huur)overeenkomsten Florint Finance zorgt voor het digitaal waarmerken van alle overeenkomsten en inspectierapporten om naderhand problemen te voorkomen. Daarnaast functioneren deze documenten als start van uw persoonlijk huurdossier bij Florint Finance. 2.4 Registratie inspectieformulieren en fotoreportage Florint Finance registreert de inspectieformulieren en fotoreportages van uw woonruimte zodat u bij het verlaten van de woonruimte de onderhoudsstaat van de opgeleverde woonruimte kunt aantonen. 2.5 Vastleggen correspondentie en huurgeschiedenis Uw persoonlijk huurdossier bij Florint Finance bevat alle belangrijke correspondentie en uw huurgeschiedenis. 3 Financiële werkzaamheden 3.1 Controle ontvangen huurverhoging U ontvangt in veel gevallen 1 keer in de 12 maanden een huurverhoging. Twijfelt u over deze huurverhoging. Florint Finance helpt u graag bij het beoordelen of deze aan de wettelijke eisen voldoet! 3.2 Nacalculatie ontvangen afrekeningen Naast de kale huurprijs worden er in veel gevallen servicekosten aan u doorberekend. Deze servicekosten zijn kosten die uw verhuurder voor u maakt voor het "vergroten van uw woongenot". Voorbeelden hiervoor zijn, een glasverzekering, glazenbewassing, ketelonderhoud of het leveren van stoffering en/of meubilering. ok kan het voorkomen dat u voorschotten betaalt aan de eigenaar voor het leveren van gas, elektriciteit, water en tv. In dit geval heeft u een "inclusief huur". In de meeste gevallen ontvangt u 1 keer per jaar een afrekening van de doorbelaste servicekosten en voorschotten. Florint Finance helpt u graag bij het beoordelen of deze op de juiste wijze aan u zijn doorbelast. 3.3 Indienen bezwaarschriften Indien uw afrekeningen of huurverhoging niet op juiste wijze aan u zijn doorbelast helpt Florint Finance u bij het indienen van de benodigde bezwaarschriften. 4 Controle tekenbevoegdheid verhuurder 4.1 Controle tekengemachtigde Elk jaar vallen er nog steeds honderden goedgelovige huurders ten prooi aan oplichtingspraktijken door vermeende verhuurders. Personen geven zich uit als verhuurder en/of huiseigenaar, terwijl zij geen enkele zeggenschap hebben over de woonruimte. Deze vermeende verhuurders ontvangen de waarborgsom of enkele maanden huur en zijn vervolgens met de noorderzon vertrokken. Florint Finance of uw makelaar voorkomt dit met de verhuurderscheck. 4.2 Controle plaatselijke verhuurverordening Florint Finance controleert alvorens u een huurovereenkomst tekent of er een plaatselijke verhuurverordening is van toepassing is die uw woongenot kan beperken of wellicht het huren van de woonruimte onmogelijk maakt. 4.3 Controle onttrekkingsvergunning en brandvoorschriften Indien een woning door meerdere, afzonderlijke huishoudens wordt bewoond, dient de eigenaar in sommige gevallen te beschikken over een onttrekkingsvergunning. Florint Finance controleert voor u of uw verhuurder deze bij uw gemeente verleend heeft gekregen. 5 Technische ondersteuning 5.1 Hulp bij bepaling klein/groot onderhoud Veelal zijn huurders onvoldoende voorgelicht over welke onderhoudswerkzaamheden zij zelf moeten verrichten en welke werkzaamheden voor rekening komen voor uw verhuurder/huiseigenaar. Bij Florint Finance kunt u terecht voor een gedegen advies en voorlichting 5.2 Gratis gebruik technisch telefonische hulplijn mdat soms de technische kennis bij u te kort schiet en de "knowhow" ontbreekt voor het verrichten van klein onderhoud biedt Florint Finance u een technische hulplijn die u kunt raadplegen. Met deze hulplijn krijgt u ondersteuning, hulp en advies bij het verrichten van werkzaamheden waar u zelf niet uit komt. 5.3 Aanvraag offertes t.b.v. herstelwerkzaamheden Wanneer er klein onderhoud aan de woonruimte verricht moeten worden, vragen wij voor u de offertes aan. U geeft aan wat u wilt en wij regelen een professional! 6 Duurzaamheidsadvies en energiemanagement 6.1 Advies met betrekking tot energiebesparende maatregelen Waar u zich als huurders wellicht niet altijd bewust van bent is het verbruik van energie en de eenvoudige besparingen die hierop te behalen zijn. Deze besparingen zijn in veel gevallen eenvoudig te behalen door bewustwording van eigen energiegedrag. Iedereen heeft bepaalde gewoontes en routines als het gaat om "leven" in huis zonder dat er echte bewustwording is van het feit dat sommige gewoontes erg dure gewoontes zijn. Middels het duurzaamheidsadvies wijzen wij en adviseren wij u in het energieverbruik, met als doel te kijken waar er bespaard kan worden, zonder dat het inbreuk doet op uw woongenot. 6.2 Gratis gebruik Kwhmeters m een duidelijk beeld te krijgen van "energie verslindende apparaten" leveren wij u kosteloos een kwhmeter om het energieverbruik in zowel sluimerstand als actieve stand te meten. 6.3 Besparingsadvies d.m.v. overstappen (energie)leverancier ok wordt er gekeken naar uw energierekening en of overstappen naar een andere (energie)leverancier voor gas, water, elektriciteit, tv en internet u een mooie maandelijkse besparingen kan opleveren

4 7 Juridisch advies overeenkomst en handelen 7.1 Advies naleving overeenkomsten en handelingen Nadat u de huurovereenkomst met uw verhuurder heeft ondertekend en u al enige tijd in uw nieuwe woonruimte woont, kunt u te maken krijgen met (juridische) geschillen. Zo kan het voorkomen dat uw verhuurder zijn afspraken niet nakomt en u met de rug tegen de muur wordt gezet. ok kan het voorkomen dat zaken niet bepaald zijn in uw huurovereenkomst of dat u juist van bepaalde afspraken wilt afwijken. Florint Finance adviseert u graag over welke mogelijkheden u heeft om deze problemen adequaat op te lossen. 7.2 Begeleiding en sommatie verplichtingen Wij hebben u eerst geholpen bij het bepalen wat uw rechten en plichten zijn in het geschil. Nu helpen en begeleiden wij u om het probleem snel uit de wereld te helpen. 8 Algemeen advieswerk 8.1 Advies m.b.t. onderverhuur, achterstallig onderhoud en reparatie Indien u te maken krijgt met achterstallig onderhoud adviseert Florint Finance u over de mogelijkheden die naar een snelle(re) oplossing van het probleem leiden. ok wanneer u van plan bent om uw woonruimte onder te verhuren adviseren wij u over de rechten en plichten waar u mee te maken krijgt. 8.2 Hulp en advies bij het oplossen van problemen m.b.t. huurachterstand Wanneer u te maken krijgt met een huurachterstand adviseert Florint Finance u over de mogelijkheden tot het treffen van een regeling met uw verhuurder. Wij helpen u bij het vinden van een passende oplossing voor dit probleem die ook voor u als de verhuurder acceptabel is. 8.3 Advies betreffende splitsingen, huisreglementen statuten VVE, kettingbedingen Als huurder krijg je met een tal van zaken te maken waar je in eerste instantie wellicht niet geheel bij stil staat. Zaken die op uw pad kunnen komen zoals gebruik beperkende reglementen die opgenomen zijn in de splitsingsakte van de appartementsrechten, plaatselijke verordeningen (APV s) waarvan u niet op de hoogte bent of eenvoudige zaken zoals wanneer u een ADSLinternet verbinding heeft aangevraagd, maar er vervolgens achter komt dat er geen telefoonaansluiting aanwezig is. 9. Advies en aanvragen kwijtscheldingsprocedures 9.1 Het verstrekken van advies m.b.t. mogelijkheden kwijtscheldingen Veel gemeentes en provincies kennen woonsubsidies en kwijtscheldingen, wanneer het inkomen van huurders onder een bepaald minimum valt. Naast deze "lokale" regelingen is er natuurlijk ook in sommige gevallen de mogelijkheid tot het aanvragen van Huurtoeslag. Veelal zijn huurders zich niet bewust van het bestaan van deze mogelijkheden en regelingen, maar die u wel een forse besparing kunnen opleveren. In overleg kijken wij waar er besparingen voor u te behalen zijn. Deze besparingen lopen in veel gevallen op tussen de 100 en 300 euro per jaar. 9.2 Het indienen van verzoeken tot kwijtschelding of subsidies Na het adviseren vraagt Florint Finance deze woonsubsidies en kwijtscheldingen voor u aan. 10 Mediatie bij geschillen en conflicten Hoe goed de relatie tussen u en uw verhuurder ook in het begin is, situaties kunnen altijd veranderen waarbij de mogelijkheid bestaat dat deze uitmonden in geschillen en conflicten. Dit onderdeel is bedoeld om onder andere deze conflicten en geschillen onder Mediation van Florint Finance vroegtijdig aan te pakken en te kijken naar een passende oplossing. Hier wordt vooral gekeken wat er gedaan kan worden om (I) deze vervelende situatie op te lossen, (II) hoe de verstandshouding weer te verbeteren, (III) te zorgen dat de kans dat dit in de toekomst weer gebeurt te verkleinen. 11 Garantstelling retournering waarborgsom In Nederland is het zeer gebruikelijk om een borgsom te betalen wanneer je een woonruimte huurt. Deze borgsom bedraagt in de meeste gevallen 1 keer de maand huur. Deze borgsom wordt door de eigenaar gebruikt om eventuele gebreken en tekortkoming aan het gehuurde te verhelpen, indien deze zijn ontstaan door onzorgvuldig gebruik van het gehuurde en deze gebreken u aan te rekenen zijn. Echter het komt steeds vaker voor dat een waarborgsom (deels)onterecht wordt ingehouden en niet aan een huurder wordt geretourneerd. Wordt uw waarborgsom onterecht te ingehouden? Dan betalen wij u deze waarborgsom terug! Ik loop tegen een probleem aan en wil graag wat uitgezocht hebben; WAT NU? Wanneer u gebruikt wilt maken van één of meerdere diensten van het Huurzekerpakket ligt het initiatief in de meeste gevallen bij u. Dit betekent dat u ons moet vragen om bijvoorbeeld uw afrekening die u van uw verhuurder heeft ontvangen te controleren, of te kijken hoeveel u kunt besparen op uw vaste (energie)lasten. Eigenlijk werkt het heel eenvoudig. Van uw makelaar hebben wij uw (start)dossier ontvangen. Wij weten wie u bent, wat en waar en van wanneer u iets huurt en welk Huurzekerpakket u heeft afgesloten. Wilt u gebruik maken van één van uw Huurzekerpakketonderdelen kunt u contact met ons opnemen via uw persoonlijke portal op Uiteraard kunt u ons ook gewoon mailen. Dit kan naar:

5 Algemene voorwaarden HZP & Florint Finance (versie / Groningen) Florint Finance BV. ingeschreven onder nummer en handelt onder de handelsnaam Florint Finance. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten die door Florint Finance op directe of op indirecte wijze worden aangeboden geeft afnemer aan bekend te zijn en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedeponeerd en ter inzage liggende op het kantoor van Florint Finance B.V. en benaderbaar via Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met alle diensten welke door Florint Finance worden aangeboden. Artikel 1. Definitie omschrijving In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities: 1.1 Florint Finance: De handelsnaam van Florint Finance BV. ingeschreven onder nummer en hierna Florint te noemen, vormende een service orgaan voor het exploiteren en/of verstrekken van service componenten aan vastgoed (tussen)personen en derden partijen op het gebied van aan en verhuur van (woon)ruimte in Nederland; 1.2 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd onder nummer (kvk inschrijving); 1.3 Internetsite: De website van Florint Finance; welke via gelijke naam oproepbaar is; 1.4 Contractant: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich contractueel verbonden heeft om één of meerdere diensten en/of producten van Florint Finance af te nemen, ongeacht of dit een eenmalig afname is of een langlopende overeenkomst betreft; 1.5 pdrachtnemer: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich contractueel verbonden heeft om één of meerdere diensten en/of producten te leveren aan opdrachtgever; 1.6 pdrachtgever: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich contractueel verbonden heeft om één of meerdere diensten en/of producten af te nemen van opdrachtnemer. 1.7 Verhuurder: Degene die de onroerende zaak in eigendom heeft danwel gemachtigd is om uit diens naam of krachtens bevoegdheid de onroerende zaak te belasten; 1.8 Huurder: Degene die de onroerende zaak in gebruik heeft gekregen van verhuurder en hiervoor een daartoe overeengekomen vergoeding levert; 1.9 Intermediair: Elke natuurlijk of rechtspersoon welke uitsluitend bedrijfsmatig en/of in opdracht of machtiging in volledige bevoegdheid de belangen van partijen bij onder meer de aan en verhuur van de woonruimte behartigt Resale intermediair: Resale intermediair, hierna RSI te noemen, betreft elke intermediair die bij contract door Florint Finance is gemachtigd om producten en concepten, welke ontwikkeld zijn door Florint Finance aan derden te verstrekken waartoe RSI kan optreden als opdrachtnemer Gebruiker: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die diensten en/of producten raadpleegt en/of afsluit/afneemt, middels de internetsite of andere media of communicatiebron Woonruimte: De (on)roerende zaak of elke andere type aanduiding, die in gebruik genomen dient of kan worden als woonruimte zoals onder andere een (studenten)kamer, studio appartement of hoekwoning; 1.13 vereenkomst: Eén of meerdere overeenkomsten tussen contractant op basis waarvan Florint Finance diensten aan de contractant levert; 1.14 Huurzekerpakket: Huurzekerpakket, hierna HZP te noemen, is een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waartoe opdrachtnemer aan opdrachtgever een dienstverlening levert voor de duur zoals in het HZP staat aangeven en zoals verder bepaald wordt onder de condities van deze Algemene Voorwaarden. Zowel Intermediair als Florint Finance kan opdrachtnemer zijn in het HZP; 1.15 Huurovereenkomst: Een overeenkomst gesloten tussen huurder en verhuurder, die strekt tot het in gebruik geven van een woonruimte door verhuurder en waarbij huurder zich verplicht tot het leveren van een tegenprestatie Inspectieformulier: Het document dat door huurder en verhuurder ingevuld dient te worden tijdens de incheck als wel tijdens de uitcheck waarbij de waarnemingen met betrekking tot de staat van onderhoud, aanwezige roerende zaken en meterstanden van het gehuurde worden vastgelegd; 1.17 Incheck / Sleuteloverdracht: Het moment dat huurder van verhuurder de sleutel van de woonruimte in ontvangst neemt en de feitelijke ingang van de huurovereenkomst geëffectueerd wordt; 1.18 Uitcheck: Het moment dat huurder de sleutel van de woonruimte bij beëindiging van de huurperiode bij verhuurder inlevert en de feitelijke beëindiging van de huurovereenkomst geëffectueerd wordt; 1.19 Diensten: Betreffen producten, diensten in zijn geheel of (pakket)onderdelen uit het HZP en die zijn opgenomen in de overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Artikel 2. Algemene bepalingen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op alle aangeboden diensten van Florint, hierbij niet uitmakende of deze rechtstreeks met opdrachtgever zijn overeengekomen of middels tussenkomst van RSI. Iedere bezoeker, gebruiker en contractant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken, raadplegen of opvragen van informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. 2.2 Florint is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen danwel aan te vullen of het toepassingsbereik uit te breiden. 2.3 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. 2.4 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is enkel mogelijk na schriftelijke overeenstemming met Florint, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Florint wijst bij voorhand Algemene Voorwaarden van gebruiker van de hand en stemt hier niet mee in. 2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn of zijn geweest op een rechtsverhouding tussen gebruiker en Florint, wordt gebruiker geacht bij voorhand kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid ingestemd te hebben. Dit geldt zowel op gesloten als op nadien gesloten of te sluiten overeenkomsten. 2.6 Florint is gerechtigd rechten en plichten welke voortkomen uit overeenkomsten tussen contractant en Florint over te dragen aan een derden partij zonder verder akkoord van contractant. Contractant is hier mee bekend en gaat hier nadrukkelijk mee akkoord. 2.7 Indien er sprake is van tegenstrijdige bepalingen tussen de gesloten vereenkomst tussen gebruiker en Florint en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen in de vereenkomst leidend. Artikel 3. Huurzekerpakket (HZP) Het HZP is ontwikkeld door Florint en wordt door RSI of in eigen persoon in conceptvorm aangeboden aan huurders. Alle HZP dienen op maat in overeenstemming met de werkelijkheid en toegespitst op de wensen en behoefte en tegen een redelijke vergoeding door RSI aan huurders aangeboden te worden. Florint wil nadrukkelijk aangeven dat Florint geen contractpartij is in het HZP, tenzij nadrukkelijk vermeld. ok kan Florint niet instaan voor naleving van de richtlijnen door RSI, zoals deze onder meer staan beschreven in deze algemene voorwaarde. Artikel 3.1 Algemene (aanvullende) bepalingen (HZP) Het HZP of aanverwante producten of diensten die Florint aan contractant levert zijn uitdrukkelijk persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden pdrachtgever is er genoegzaam mee bekend dat het HZP enkel is samengesteld door Florint en Florint geen contractspartij is, tenzij Florint nadrukkelijk vermeld is als opdrachtnemer. pdrachtnemer van het HZP is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor naleving van alle verplichtingen, voorwaarden en condities, zoals deze zijn vastgelegd in het afgesloten HZP, mits deze onderdelen niet gedelegeerd zijn Contractspartijen zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van diens verplichtingen, uitdrukkelijk genoemd de te leveren diensten door opdrachtnemer en de te betalen vergoedingen door opdrachtgever en vrijwaren Florint voor naleving en/of uitvoering van onderdelen die niet door Florint worden verzorgd. Florint is niet te allen tijde betrokken bij partijen, noch houdt Florint hier enig toezicht op Het is gebruikers met een intermediairaccount (RSIaccount) niet toegestaan (handmatige) wijzigingen in condities, voorwaarden en vergoedingen aan te brengen aan de via de internetsite of samenwerkingspartners gegenereerde Huurzekerpakketten, met uitzondering de wijzigingen die gebruiker kan aanbrengen via de daarvoor bestemde interface RSI en Florint handelen uitsluitend in de belangen van Woningzoekenden. RSI en Florint geven nadrukkelijk aan dat er geen opdracht tot dienstverlening of elke andere overeenkomst tussen hen en verhuurder bestaat die strekt tot het behartigen van diens belangen met betrekking tot verhuur of beheer van de woonruimte.

6 Artikel 3.2 Totstandkoming HZP pdrachtnemer en opdrachtgever sluiten het HZP af middels: a) het door RSI of Florint digitaal ter beschikking stellen van het HZP aan opdrachtnemer in diens persoonlijk account waarna opdrachtgever digitaal akkoord gaat met het HZP en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden; b) het persoonlijk ondertekenen van het HZP bij één van de RSI s Het HZP gaat in vanaf de datum van ondertekening door opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij anders in het HZP is aangegeven Na totstandkoming van het HZP kan opdrachtgever het HZP downloaden via diens persoonlijke account en digitaal ontvangen per Het betalen van de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer van het HZP wordt gezien als definitieve bevestiging, maar is niet noodzakelijk voor het tot stand laten komen van het HZP. Artikel 3.3 Duur en opschorting Alle afgesloten HZP, waarbij zowel RSI of Florint optreedt als opdrachtnemer hebben een (standaard) looptijd van 24 maanden, tenzij anders tussen contractanten is overeengekomen en is vastgelegd in het HZP Na het verstrijken van de looptijd wordt het HZP van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een vaste periode van telkens 12 maanden, welke niet zonder wederzijdse instemming beëindigd kan worden Wanneer opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er meer dan 21 dagen verstreken zijn, gerekend vanaf de eerste vervaldatum van hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is worden de diensten zoals opdrachtnemer aan opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is opgeschort tot opdrachtnemer weer aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Artikel 3.4 Beëindiging en opzegging Voor tussentijdse beëindiging, gedurende een vaste looptijd is wederzijdse instemming vereist en dient schriftelijk, danwel digitaal overeengekomen te worden en aan partijen bevestigd te worden pdrachtgever kan de overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, pas voor het eerst opzeggen 5 weken na ingangsdatum in verband met implementatie van het HZP in het beheer en administratiepakket van opdrachtnemer Het opzegtermijn van opdrachtgever voor het opzeggen van het HZP wordt vastgesteld op 2 kalendermaanden voordat de (stilzwijgende) verlenging plaats vindt. Beëindiging vindt altijd plaats op de eerste van de volgende maand pzeggingen van het HZP dient schriftelijk danwel per plaats te vinden en door opdrachtnemer te worden bevestigd. Indien de opzegging geschiedt middels aangetekende post is bevestiging niet noodzakelijk. pzegging dient bij voorkeur plaats te vinden via: pdrachtgever is er nadrukkelijk mee bekend dat opzegging en/of beëindiging van de huurovereenkomst waarop het HZP betrekking heeft een andere overeenkomst betreft. pzegging van de huurovereenkomst is nadrukkelijk geen opzegging van het HZP. Het Huurzekerpakket dient apart opgezegd pdrachtnemer mag eenzijdig het HZP opzeggen indien; a) de opgegeven informatie van opdrachtgever onjuist is b) er sprake is van een vertrouwensbreuk b) opdrachtgever naar het buitenland verhuist c) opdrachtgever zijn verplichtingen van het HZP niet nakomt Artikel 3.5 Wijzigingen afgesloten HZP Indien opdrachtgever onderdelen wil wijzigingen in het HZP zijn deze enkel mogelijk met wederzijdse schriftelijke instemming van opdrachtnemer pdrachtnemer is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in HZPonderdelen, voorwaarden en provisies door te voeren, mits deze door de Florint schriftelijk zijn goedgekeurd. pdrachtgever ontvangt voorafgaand hierover bericht. Indien opdrachtgever geen bezwaar aantekent tegen deze wijziging binnen 10 werkdagen na bekendmaking stemt opdrachtgever in met deze wijziging Alle verzoeken door opdrachtgever tot aanpassing van het HZP dienen schriftelijk dan wel digitaal aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden en worden pas van kracht na goedkeuring van opdrachtnemer. Verzoeken tot wijziging en aanpassing mogen door opdrachtnemer afgekeurd worden zonder dat er recht tot vroegtijdige beëindiging van het HZP ontstaat Het is Florint toegestaan eenzijdige wijzigingen aan te brengen in de standaard HZP modellen en concepten, als wel de algemene. RSI zal deze aanpassingen enkel doorvoeren in nieuw af te sluiten HZP en zijn niet van toepassing op reeds afgesloten HZP, tenzij nadrukkelijk vermeld. Artikel 3.6 Wijzigingen woonruimte Indien de huurovereenkomst waarop het HZP betrekking heeft eerder door beëindiging eindigt dan het HZP, heeft opdrachtgever het recht het HZP door opdrachtnemer; a) aan te laten passen aan de nieuw gehuurde woonruimte. b) op te zeggen met inachtneming van de looptijd en opzegtermijn. (Indien opdrachtgever besluit geen andere woonruimte te huren, waardoor aanpassing naar de nieuwe woonruimte niet mogelijk is enkel hetgeen onder sub b genoemd mogelijk.) Bij wijziging van de woonruimte blijft de geldende looptijd als wel voorwaarden en condities van het HZP, zoals in het oorspronkelijke HZP is overeengekomen ongewijzigd Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel sub a, heeft opdrachtnemer het recht, nadrukkelijk niet de plicht om de door opdrachtgever te betalen vergoeding aan te passen aan de nieuwe huurprijs van opdrachtgever, conform de door Florint bepaalde staffellijst met provisiebedragen Indien opdrachtnemer weigert het HZP aan te passen aan de nieuw gehuurde woonruimte verloopt het HZP van rechtswege na 2 maanden na schriftelijke weigering tot aanpassing en altijd op de eerste van de daar op volgende maand pdrachtnemer is gerechtigd éénmalige kosten in rekening te brengen voor aanpassing van het HZP van 128,00 incl. BTW, indien het een wijziging betreft zoals beschreven artikel sub a. Deze kosten dienen door opdrachtgever bij de eerst volgende betaalperiode aan opdrachtnemer te worden voldaan op de daartoe overeengekomen betaalwijze. Artikel 3.7 mschrijving HZPonderdelen Uitsluitend de pakket onderdelen die zijn genoemd in het afgesloten HZP vallen onder het HZP. nderdelen die niet nadrukkelijk benoemd zijn worden niet als service/pakketonderdeel aan opdrachtgever verstrekt. Aanspraken op niet benoemde HZPonderdelen worden door opdrachtnemer ter zijde gelegd Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van één of meer onderdelen uit het HZP vormt dit geen recht op enige vorm van restitutie of korting op de betaalde of noch te betalen vergoedingen voor het HZP.

7 Artikel Algemene condities HZPonderdelen Het is opdrachtgever bekend dat Florint niet fysiek aanwezig is of zal zijn bij elke vorm van contact(onderhoud) tussen opdrachtnemer en verhuurder, tenzij dit nadrukkelijk is vermeld of door Florint als noodzakelijk wordt gezien voor uitvoering van diens taak pdrachtgever is er ook mee bekend dat Florint niet in persoon bekend is met de woonruimte waaraan de HZP gekoppeld is. Florint handelt enkel op basis van verstrekte informatie van opdrachtnemer, verhuurder en RSI. Florint dient te worden beschouwd als adviseur op afstand m enige aanspraak te maken op de te leveren diensten dient opdrachtnemer te allen tijde juist en in volledigheid geïnformeerd te zijn. Indien het verstrekken van informatie niet tijdig, juist of in volledigheid plaats vindt met als gevolg dat opdrachtnemer niet, of niet meer op een goede/juiste manier de diensten kan leveren waar opdrachtnemer op basis van de HZPonderdelen recht op heeft vervallen deze. Artikel Aanhuur gerelateerde werkzaamheden Alle aanhuur gerelateerde werkzaamheden worden gedelegeerd naar RSI van opdrachtgever. pdrachtnemer vervult enkel een controlerende taak als het gaat om werkzaamheden en gedragingen van RSI. RSI dient zich te houden aan de gedragsregels die zijn opgenomen in het samenwerkingscontract tussen Florint en RSI. Indien opdrachtgever ontevreden is, twijfelt over en/of aan praktijken van RSI dient opdrachtgever dit per omgaande aan opdrachtnemer kenbaar te maken nder aanhuur gerelateerde werkzaamheden valt onder andere, maar niet limitatief, het zoeken naar woonruimte, het voorleggen van de gevonden opties, het houden van bezichtigingen, het voorlichten van kandidaten, het voeren van onderhandelingen met verhuurder en het uitvoeren/begeleiden van formalisering van gemaakte afspraken. Artikel Kosten aanhuur gerelateerde werkzaamheden Het is opdrachtgever genoegzaam bekend dat RSI gerechtigd is kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Dit recht is ontstaan op basis van de verleende opdracht tot dienstverlening bij RSI of middels één van de samenwerkingspartners van Florint, genaamd WoninghurenL waar deze opdracht tot dienstverlening middels inschrijving op is verkregen. De vergoeding die RSI bij opdrachtgever is verschuldigd wordt bepaald op één keer de maandhuur excl. BTW, tenzij uit een onderliggend document blijkt dat de hoogte van de overeengekomen kosten anders is vastgesteld/bepaald. nder de maand huur wordt verstaan het totaal door woningzoekende te betalen huur bedrag aan verhuurder, met in begrip van eventueel voorschotten voor Nutsvoorzieningen en overige servicekosten, zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst Het is RSI via wie het HZP is afgesloten niet toegestaan deze aanhuur gerelateerde kosten bij opdrachtgever (direct) te innen. Deze verschuldigde betaling betreft een niet direct opeisbare vordering op opdrachtgever In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel is RSI gerechtigd om bij aanvang van de huurperiode een deel van de verschuldigde kosten en/of vergoedingen in rekening te brengen voor werkzaamheden die RSI voorafgaande aan het aangaan van het HZP heeft verricht. De hoogte van de opeisbare kosten dienen opdrachtgever en RSI onderling overeen te komen RSI en opdrachtgever komen middels totstandkoming van het HZP overeen dat het restant van deze vordering stilzwijgend en middels een samenwerkingsovereenkomst welke RSI met Florint heeft, zonder verdere aankondiging komt te vervallen en opdrachtgever wordt kwijtgescholden, indien opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen, zoals deze zijn bepaald in het HZP naleeft De onopeisbare vordering, zoverre deze al niet (gedeeltelijk) is voldaan door opdrachtgever wordt voor RSI direct opeisbaar indien opdrachtgever op enigerlei wijze zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. pdrachtgever dient in dit geval binnen 14 dagen, na ingebrekestelling de (resterende) aanhuur gerelateerde kosten aan RSI te voldoen. Artikel pstellen en Controle huurovereenkomst RSI verplicht zich tot het opstellen van de huurovereenkomst tussen opdrachtgever en verhuurder conform de overeengekomen huurcondities en voorwaarden Bij het opstellen vervult RSI enkel een adviserende en faciliterende rol richting opdrachtgever en zet zich in voor de belangen van opdrachtgever Het aanbrengen van wijzigingen in de huurovereenkomst, voorafgaand aan het ondertekenen dienen in onderling overleg en overeenstemming tussen opdrachtgever en verhuurder plaats te vinden en dienen in aard en omvang in redelijkheid van RSI te verlangd te worden RSI heeft nooit een doorslaggevende rol in de opgenomen bepalingen, voorwaarden en nadrukkelijk de overeengekomen huurprijs en stelt zich te allen tijde volgend op ten opzichte van de wensen van verhuurder en opdrachtgever. pdrachtgever en verhuurder zijn er nadrukkelijk mee bekend dat RSI en Florint handelen in de belangen van partijen als zijnde dat deze beschikken over de mogelijkheid tot contractvrijheid en dat toetsing van de Huurprijs enkel kan geschieden door de op dat moment daartoe bevoegde instantie Het is opdrachtgever en verhuurder genoegzaam bekend dat het huurrecht zoals in het BW, wet en regelgeving en in jurisprudentie grotendeels dwingrechtelijk is vastgelegd en weinig contractvrijheid toelaat. Het is mogelijk dat opgenomen bepalingen in modellen of toevoegingen geen rechtsgrond (meer) kunnen vinden bij toetsing door het Kantongerecht. pdrachtgever en RSI vrijwaren elkaar nadrukkelijk voor alle directe, indirecte en gevolgschade die hier mogelijkerwijs uit kan voortvloeien Indien Florint opdrachtnemer in het HZP is en opdrachtgever controle wenst van de door verhuurder voorgestelde huurovereenkomst dient opdrachtgever opdrachtnemer hier toe een verzoek in te dienen, via de daartoe bedoelde interface of via voordat deze huurovereenkomst ondertekend wordt. Indien de huurovereenkomst door verhuurder en opdrachtnemer reeds ondertekend is kunnen voorgestelde aanpassingen van Florint met betrekking tot de huurovereenkomst door verhuurder terzijde worden gelegd. Huurder kan verder geen aanspraken maken op de door Florint voorgestelde aanpassingen pdrachtnemer is vrij om zelf het te gebruiken huurovereenkomst model te kiezen, welke als basis zal dienen voor de huurovereenkomst. Artikel Inspecteren en rapporteren woonruimte RSI dient samen met opdrachtgever de woonruimte voor of tijdens de sleuteloverdracht te inspecteren. Het inspecteren van de woonruimte omvat onder meer; a) Het vaststellen van onderhoudsgebreken & achterstallig onderhoud b) Het vaststellen van de algemene onderhoudsconditie en staat van onderhoud en afwerking van het gehuurde c) Het noteren van aanwezige roerende zaken en onroerende zaken d) Het vastleggen van aanwezige stoffering en meubilering c) Het noteren van meterstanden RSI zal ten behoeve van het vastleggen van de beginstaat van de woonruimte hetgeen onder vastleggen in het daartoe bestemde inspectierapport dat beschikbaar is gesteld via (of een gelijkwaardig model) Minimaal twee weken voor beëindiging en uitcheck van opdrachtgever dient RSI met opdrachtgever een pre checkout te houden. pdrachtnemer dient de woonruimte te inspecteren en eventueel gewenst herstelwerkzaamheden schriftelijk, danwel per binnen 24 aan opdrachtgever kenbaar te maken. Gedurende deze periode krijgt opdrachtgever de mogelijkheid eventueel toegebrachte schade aan de woonruimte zelf of door hem uitgekozen derden te herstellen RSI zal bij het verlaten van de woonruimte met opdrachtgever een uitcheck houden en hetgeen, zoals in artikel is beschreven vastleggen in het inspectierapport pdrachtgever en verhuurder dienen binnen 48 uur van RSI een (digitaal)kopie te ontvangen van het ingevulde inspectierapport, of het inspectierapport dient via de RSIaccount via WoningHurenL gedeeld en gekoppeld te worden aan de documenten van opdrachtgever zodat deze voor opdrachtgever inzichtelijk zijn.

8 Het is pdrachtgever bekend en gaat er mee akkoord dat Florint niet (fysiek) aanwezig is gedurende de in en outcheck en dat opdrachtgever en verhuurder de woonruimte zelf dienen te inspecteren en het geen in artikel dienen vast te leggen. Vastlegging dient nadrukkelijk te geschieden middels het via WoningHurenL ter beschikking gesteld inspectieformulier dat te downloaden is vanaf de internetsite van WoningHurenL. Verder is pdrachtgever er nadrukkelijk mee bekend dat de ingevulde inspectieformulieren binnen 5 dagen geupload dienen te worden in de account zodat deze inzichtelijk zijn voor Florint en opengesteld zijn voor controle. Artikel Digitaal waarmerken, registreren en bewaring Huurovereenkomst pdrachtgever heeft het recht de overeengekomen huurovereenkomst tussen opdrachtgever en diens verhuurder door opdrachtnemer digitaal te laten waarmerken en te registreren. pdrachtgever dient hiertoe opdrachtnemer te verzoeken en de overeenkomst digitaal aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen pdrachtgever dient de overeenkomst op te sturen naar Florint die de overeenkomst digitaal zal waarmerken en registreren. Ter registratie ontvangt opdrachtgever en diens verhuurder hier een digitaal gewaarmerkt kopie van Digitaal waarmerken zal op verzoek plaatsvinden middels ingesloten CRL en timestamp in het PDF document. Registratie vindt plaats onder vermelding van, uniek contractnummer, naam van contractspartijen en adres van het gehuurde bij Florint Registratie en bewaring van de overeenkomst zal plaats vinden voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze periode zal opdrachtgever verzocht worden of opdrachtgever gebruik wil maken van een éénmalige verlenging van 5 jaar. Indien opdrachtgever geen gehoor geeft of geen gebruik wenst te maken van deze verlengde bewaring zal de overeenkomst worden verwijderd. Artikel Registreren van inspectieformulier en fotoreportage Hetgeen beschreven in artikel dient binnen 5 werkdagen door opdrachtgever of RSI geüpload te worden via de website van Florint of WoningHurenL of g d te worden naar RSI of opdrachtgever dient dit te doen door in te loggen en de daartoe bedoelde functionaliteit te gebruiken om het inspectieformulier en fotoreportage aan het HZP te koppelen Florint is nimmer fysiek aanwezig tijdens de incheck en het opstellen van het inspectieformulier. m deze reden is opdrachtgever, RSI en/of verhuurder zelf verantwoordelijk voor het invullen van het inspectieformulier, het maken van een fotoreportage en het uploaden hiervan RSI en opdrachtgever zijn verplicht om aan Florint alle opgestelde inspectieformulieren en fotoreportage op de daartoe bestemde wijze ter beschikking te stellen. Alle andere manieren dan beschreven in dit artikel worden door Florint niet geaccepteerd en wordt beschouwd als aan niet voldaan Alle inspectieformulieren en fotoreportages zullen gedurende een periode van 24 maanden rechtstreeks door opdrachtnemer en opdrachtgever ter beschikking worden gesteld door in te loggen in diens account. Na deze periode kunnen de bescheiden schriftelijk worden opgevraagd bij Florint, waarna deze digitaal kunnen worden verstrekt. Artikel Controle ontvangen huurverhoging & bezwaarschriften Het is opdrachtnemer verplicht om de door opdrachtgever ontvangen huurverhoging van het gehuurde voor opdrachtgever te controleren. pdrachtnemer zal de huurverhoging toetsen aan de op dat moment geldende wet en regelgeving en afgegeven huurverhoging percentages Indien de ontvangen huurverhoging niet is opgesteld en/of in tegenspraak is met de geldende wet en regelgeving en percentages zal opdrachtnemer namens opdrachtgever een bezwaarschrift opstellen. pdrachtnemer zal pas overgaan tot het versturen van het bezwaarschrift na overleg en goedkeuring van opdrachtgever. Bezwaarschriften zullen opgesteld en verstuurd worden aan de hand van de op dat moment geldende voorwaarden pdrachtgever zal van alle gevoerde correspondentie duplicaatstukken ontvangen pdrachtgever dient een verzoek tot controle van huurverhogingen aan opdrachtnemer schriftelijk in te dienen Indien verzoeken tot controle niet tijdig worden ingediend heeft opdrachtnemer het recht het verzoek ter zijde te leggen. nder tijdig verzoek wordt verstaan: minimaal 3 weken voordat de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift verstrijkt. Artikel Nacalculatie voorschotten Het is opdrachtnemer verplicht de door opdrachtgever ontvangen nacalculatie van de bij opdrachtgever in rekening gebrachte voorschotbedragen te controleren Controle zal plaats vinden middels nacalculatie van de door verhuurder betaalde voorschotten aan diens leverancier en de aan opdrachtgever in rekening gebrachte voorschotbedragen aan de hand van de in de huurovereenkomst overeengekomen verdeel/omslagsleutel. Indien in de huurovereenkomst geen verdeelsleutel is vastgelegd zal nacalculatie plaats vinden middels de kuberingsmethode (tm3/wm3=%x (+gm3/aw)=t%va) Het is opdrachtnemer enkel verplicht om een nacalculatie te maken van voorschotten waarvan de hoogte afhankelijk is van het verbruik en de daaraan verbonden vaste kosten/rechten zoals; gas, water, elektriciteit, water. Voorschotten die niet afhankelijk zijn van het verbruik van opdrachtgever zijn uitgesloten van nacalculatie pdrachtgever dient een verzoek tot nacalculatie aan opdrachtnemer schriftelijk/digitaal in te dienen Verzoeken tot nacalculatie dienen binnen een redelijk termijn na ontvangt van de door verhuurder verstuurde nacalculatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Indien het redelijk termijn tot nacalculatie is verstreken heeft opdrachtnemer het recht het verzoek tot nacalculatie terzijde te leggen De door opdrachtnemer opgestelde nacalculatie zal binnen 2 weken na het ingediende verzoek aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld pdrachtnemer zal opdrachtgever enkel voorzien van een nacalculatie en rapport van bevindingen van opdrachtnemer. pdrachtnemer zal opdrachtgever niet voorzien van een bezwaarschrift of namens opdrachtgever een bezwaarschrift bij diens verhuurder indienen Het is de keus van opdrachtgever om de opgestelde nacalculatie en de daarmee gepaard gaande bezwaren(schriften) op de door verhuurder verstuurde nacalculatie wel of niet in te dienen bij verhuurder. Artikel Controle tekenbevoegdheid verhuurder, APV & Brandveiligheidsvoorschriften Het is RSI verplicht om de tekenbevoegdheid van de verhuurder van het gehuurde waarop het Huurzekerpakket betrekking op heeft voor opdrachtgever te controleren Indien opdrachtgever wenst dat opdrachtnemer de tekenbevoegdheid van verhuurder controleert dient opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk dan wel per hiertoe te verzoeken. pdrachtnemer verplicht zich tot het controleren van de tekenbevoegdheid binnen 24 uur, mits deze 24 uur op doordeweekse dagen valt. Verder zijn uitgezonderd alle zon en feestdagen. pdrachtnemer dient opdrachtgever binnen dezelfde 24 uur schriftelijk te informeren over de uitkomst hiervan Indien opdrachtnemer binnen de gestelde termijn de tekenbevoegdheid van verhuurder niet heeft gecontroleerd en/of opdrachtgever over de uitkomst hiervan niet heeft geïnformeerd dient opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke te stellen. Indien opdrachtnemer het nalaat om alsnog deze dienst te verlenen binnen 7 dagen na ingebrekestelling is er sprake is van een wanprestatie Indien huurder de huurovereenkomst reeds heeft ondertekend en/of de sleutel van het gehuurde heeft ontvangen behoudt opdrachtgever het recht tot het laten uitvoeren van deze controle, enkel kunnen er over en weer geen aanspraken gemaakt worden ongeacht de uitkomst van deze controle pdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken tot het inventariseren van eventueel van toepassing zijnde APV s en/of brandveiligheidsvoorschriften die op het door opdrachtgever gehuurde betrekking hebben. De inventarisatie en informering zal betrekking hebben op alle APV s en brandvoorschriften die het woongenot, woonvrijheid en woonveiligheid op directe wijze beperken, reguleren of vanuit overheidswegen zouden moeten garanderen.

9 pdrachtnemer is niet verplicht opdrachtgever te adviseren over de uitkomst en is enkel verplicht te informeren. Alle keuzes die door opdrachtgever op basis van de geleverde informatie worden gemaakt zijn op basis van eigen risico afweging van opdrachtgever Schade die voortvloeit uit hetgeen beschreven in dit artikel komen uitsluitend voor rekening van opdrachtgever, tenzij er sprake is van een wanprestatie. Artikel Technische ondersteuning pdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken tot hulp bij het bepalingen/controleren van onderhoudsverantwoordelijkheid huurderverhuurder op basis van het landelijk besluit kleine herstellingen. pdrachtgever dient opdrachtnemer hiertoe schriftelijk te verzoeken. Na het verzoek dient opdrachtnemer opdrachtgever binnen 48 uur van een beoordeling te voorzien, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gecompliceerdere bepalingen of veelvoud aan gebreke kan opdrachtnemer of RSI langs komen voor opname van het gebrek Indien het verhelpen van het gebrek onder verantwoordelijkheid van verhuurder/of beheerder valt zal opdrachtnemer deze aanschrijven en verzoeken tot het herstel van het gebrek, binnen een daarvoor geldend termijn. pdrachtnemer zal opdrachtgever verder begeleiden en termijnen bewaken tot het gebrek is verholpen. Indien het gebrek(en) niet (tijdig) worden verholpen zal opdrachtnemer opdrachtgever adviseren en begeleiden in verdere (gerechtelijke) procedures Indien het verhelpen van het gebrek onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever valt kan opdrachtgever gebruik maken van de telefonisch technische hulplijn voor technisch advies. Mocht opdrachtgever het gebrek niet zelf willen of kunnen verhelpen zal opdrachtnemer voor opdrachtgever een lokaal klussenbedrijf inschakelen om het gebrek te verhelpen. De kosten van herstel komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel Duurzaamheidsadvies & Energiemanagement pdrachtnemer zal opdrachtgever adviseren bij het verwezenlijken van energiebesparende maatregelen, middels isolatie verbeteringen in het gehuurde. Dit zal gebeuren in onderling overleg tussen de verhuurder van opdrachtgever en opdrachtgever zelf. Hierbij wordt er gezocht naar een gezamenlijke winwin situatie waarbij verhuurder meer huur ontvangt en opdrachtgever meer dan de huurverhoging bespaart aan energiekosten. pdrachtnemer zal hier een adviserende en begeleidende rol in vervullen om te zoeken naar gemeenschappelijke voordelen tussen partijen p verzoek van opdrachtgever kan opdrachtgever kosteloos (excl. verzendkosten) gebruik maken van maximaal 3 Kwhmeters ter vaststelling van het energieverbruik van apparatuur in het door opdrachtgever gehuurde. pdrachtnemer stelt deze kosteloos aan opdrachtgever ter beschikking voor de duur van maximaal 3 weken. Uitleen van deze meters zal vergezeld gaan met een controlelijst met gemiddelde verbruiken per apparaat. Na deze periode dient opdrachtgever deze meters te retourneren naar het aangegeven adres Indien opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor aansluiting, de leveringscontracten en betaling van de nutsvoorziening, tv en internet en de levering van deze op eigen naam heeft staat zal opdrachtnemer samen met opdrachtgever de mogelijkheden tot overstappen van leverancier bespreken. Hierbij zal er gekeken worden naar de persoonlijke situatie en welke financiële besparingen een overstap van leverancier zou opleveren. Tevens zal opdrachtnemer deze overstap organiseren. Artikel Juridisch advies rechtsgeldigheid op handelingen en overeenkomsten Het is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever te adviseren omtrent rechtsgeldigheid in handelingen en overeenkomsten tussen verhuurder en opdrachtgever en derden partijen. De juridische vraagstukken dienen direct betrekking te hebben op het gehuurde en enkel huuren verhuur gerelateerde onderwerpen te omvatten. Vraagstukken en/of onderwerpen die niet in direct verband staan met het gehuurde worden door opdrachtnemer terzijde gelegd Het verlenen van juridisch advies kan door opdrachtnemer zowel schriftelijk als mondeling aan opdrachtgever verleend worden. Het verlenen van advies zal enkel gericht zijn aan opdrachtgever. pdrachtnemer zal niet namens of in opdracht van opdrachtgever enige vorm van belangen behartigen of handelingen verrichten richting derden in de vorm van juridisch bijstand Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die door opdrachtgever voor, tijdens of na het inwinnen van advies door opdrachtnemer worden gemaakt komen voor rekening van opdrachtgever pdrachtnemer is niet verplicht opdrachtgever bij te staan bij juridische geschillen waarbij opdrachtgever reeds externe instanties heeft ingeschakeld. nder externe instanties worden onder meer, maar niet limitatief verstaan en enkel wanneer deze ook optreden voor de belangen van opdrachtgever; Een advocaat of andere juridische bijstand, De huurcommissie, De gemeente pdrachtgever dient opdrachtnemer in volledigheid te informeren over de toedracht van en op verzoek van opdrachtnemer te voorzien van alle bescheiden waarop de adviesaanvraag is gebaseerd Het verlenen van juridisch advies dient in omvang en aantal in redelijkheid ingewonnen te worden. Van deze dienst mag geen misbruik door opdrachtgever gemaakt worden. Indien opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever misbruikt maakt van deze dienst zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan in kennisstellen en is vrij om in redelijkheid een sanctie en/of vergoeding op te leggen bij opdrachtgever. Artikel Aanvragen kwijtscheldingsprocedures pdrachtnemer verplicht zich tot het, namens opdrachtgever aanvragen van kwijtscheldingen betreffende alle op directe wijze verbonden (financiële)verplichten die aan het gehuurde zijn verbonden. Dit betreft alle lokale, regionale en landelijk geregelde kwijtscheldingen of compensaties die opdrachtgever kan ontvangen die verbonden zijn aan het huren van het gehuurde pdrachtnemer zal enkel kwijtscheldingsprocedures in behandeling nemen waarvoor opdrachtgever direct is aangeslagen. Aanslagen waarvoor opdrachtgever op indirecte wijze wordt aangeslagen of waarvan de aangeslagen verwacht dat opdrachtgever meebetaalt vallen niet onder de in dit artikel beschreven dienstverlening Uitgesloten van deze kwijtscheldingsprocedure is het aanvragen van Huurtoeslag pdrachtnemer verplicht zich tot het informeren van opdrachtgever over de mogelijke kwijtscheldingen en/of compensaties waar opdrachtgever recht op heeft Voordat opdrachtnemer over zal gaan tot het aanvragen van kwijtscheldingen en/of compensaties dient opdrachtgever, opdrachtnemer hiertoe opdracht te geven Het is opdrachtgever verplicht medewerking te verlenen aan hetgeen in dit artikel beschreven. Het is opdrachtgever verplicht om aan opdrachtnemer alle benodigde informatie die niet reeds in het bezit is van opdrachtnemer aan opdrachtnemer te verstrekken die noodzakelijk is voor het aanvragen van de kwijtscheldingen of compensaties Indien opdrachtgever geen (volledige) medewerking verleent en hierdoor een aanvraag/behandeling vertraging oploopt of het recht op kwijtschelding en/of compensatie komt te vervallen is opdrachtnemer hier nimmer voor aansprakelijk. Artikel Algemeen advieswerk pdrachtnemer zal opdrachtgever adviseren en bijstaan en hulp bieden bij al zijn of haar verhuur gerelateerde zaken, gedurende de huurperiode. Zo kan huurder onder andere terecht met vragen met betrekking tot onderverhuur, hospitaverhuur, huurachterstanden, verhelpen achterstallig onderhoud, advies met betrekking tot splitsingsen huisreglementen, statuten VVE en gedragingen van mede en buurtbewoners pdrachtnemer zal opdrachtgever adviseren bij alle verhuur gerelateerde zaken in zoverre dit in redelijkheid en billijkheid van opdrachtnemer verwacht mag worden.

10 Artikel Mediatie tussen huurder en verhuurder bij geschillen Het is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever bij te staan in geschillen tussen opdrachtgever en diens verhuurder bij ontstane geschillen omtrent het gehuurde pdrachtnemer is niet verplicht opdrachtnemer bij te staan in geschillen waarbij opdrachtgever reeds externe instanties heeft ingeschakeld. nder externe instanties worden onder meer, maar niet limitatief verstaan en enkel wanneer deze ook optreden voor de belangen van opdrachtgever: Een advocaat of andere juridische bijstand, De huurcommissie, De gemeente pdrachtgever dient opdrachtnemer tijdig en in volledigheid te informeren over het ontstane geschil. Indien opdrachtnemer niet tijdig of in volledigheid geïnformeerd wordt heeft opdrachtnemer het recht om af te zien van verdere mediatie pdrachtgever dient zich bereidwillig en coöperatief op te stellen bij mediatie Indien blijkt dat opdrachtgever en verhuurder onder mediatie van opdrachtnemer het geschil niet kunnen beslechten houdt mediatie van opdrachtnemer op. pdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te adviseren over mogelijke vervolgstappen pdrachtnemer verplicht zich in te zetten voor de belangen van opdrachtgever, enkel wanneer deze in redelijkheid van verhuurder te verwachten zijn Geschillen tussen opdrachtgever en derden, niet zijnde de verhuurder van het gehuurde zullen niet door opdrachtnemer behartigd worden Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die door opdrachtgever voor, tijdens of na mediatie door opdrachtnemer worden gemaakt komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel Garantstelling retourneren borgsom pdrachtnemer is verplicht de door opdrachtgever aan verhuurder betaalde waarborgsom aan opdrachtnemer te retourneren indien verhuurder dit ten onrechte weigert. nder een ten onrechte weigering wordt verstaan: a) Indien opdrachtgever geen toerekenbare schade aan het gehuurde heeft toegebracht. b) Aan alle financiële verplichten heeft voldaan, zoals deze omschreven zijn in de huurovereenkomst ander gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en verhuurder of zoals zij in de wet en regelgeving zijn geregeld. c) Het gehuurde naar behoren heeft opgeleverd inhoudend; schoon, leeg en ontruimd, bij aanvang en latere toevoeging aanwezige inventaris en roerende zaken op juist wijze en plek heeft achtergelaten. d) De huur van het gehuurde op juiste en correcte wijze, met inachtneming van minimale huurperiode en opzegtermijn heeft opgezegd Het maximaal aan opdrachtnemer te vergoeden bedrag aan waarborgsom is afhankelijk van het afgesloten HZP. De volgende vergoedingen, onderverdeeld per pakket worden uitgekeerd aan opdrachtgever; a) HZP Medium 70% van maximaal 1x de maand huur aan waarborgsom, zoals deze in de oorspronkelijke huurovereenkomst is vastgelegd b) HZP Large 90% van maximaal 1x de maand huur aan waarborgsom, zoals deze in de oorspronkelijke huurovereenkomst is vastgelegd c) HZP Plus+ 100% van maximaal 1x de maand huur aan waarborgsom, zoals deze in de oorspronkelijke huurovereenkomst is vastgelegd Indien opdrachtnemer de waarborgsom deels geretourneerd heeft gekregen van verhuurder wordt dit afgetrokken van het te vergoeden bedrag. Hier gelden de volgende richtlijnen voor; a) Indien verhuurder aan opdrachtgever een gedeelte van de waarborgsom heeft geretourneerd en dit bedrag overschrijdt het maximale bedrag waartoe opdrachtnemer verplicht is deze te vergoeden, vervalt het recht op verdere vergoeding vanuit opdrachtnemer. b) Indien het reeds door opdrachtgever ontvangen bedrag aan geretourneerde borgsom het maximaal verplicht te vergoeden bedrag niet overschrijdt heeft opdrachtgever recht op aanvulling tot het maximale bedrag, zoals in dit artikel staat vermeld, tenzij inhouding op de waarborgsom door verhuurder gerechtvaardigd is pdrachtnemer zal pas overgaan tot het vergoeden van de waarborgsom wanneer opdrachtgever een redelijke inspanning heeft geleverd om de waarborgsom van verhuurder in zijn totaliteit of een gedeelte hiervan alsnog geretourneerd te krijgen. nder een redelijke inspanning wordt verstaan, dat opdrachtgever de verhuurder minimaal 3 malen schriftelijk sommeert tot retourneren van de waarborgsom dit onder een reële betaaltermijn, waarvan dit 2 maal middels aangetekende post plaats heeft gevonden Een verzoek tot retourneren waarborgsom dient door opdrachtgever bij opdrachtnemer schriftelijk te worden ingediend en de volgende bescheiden te bevatten; a) Digitale of gescande kopieën van de aan verhuurder verstuurde sommaties en overig gevoerde correspondentie omtrent het retourneren van de waarborgsom b) Rapport van inspectie en fotoreportage van de staat van onderhoud ten tijde van de sleuteloverdracht(en), zowel ontvangst als bij het inleveren van de sleutel ten tijde van vertrek. c) De huidige contact en correspondentiegegevens van de verhuurder Nadat opdrachtgever een verzoek tot retourneren van de waarborgsom heeft ingediend heeft opdrachtnemer maximaal 4 weken om het verzoek te beoordelen. Beoordeling zal plaats vinden aan de hand van de volgende criteria; a) p basis van de ingediende inspectierapporten en fotoreportages b) Gevoerde correspondentie tussen opdrachtgever en verhuurder c) Toetsing aan genoemde voorwaarden tot retournering waarborgsom zoals beschreven in dit artikel en Nederlandse wet en regelgeving. Naast bovengenoemde criteria behoudt opdrachtnemer zich het recht voor contact op te nemen met de verhuurder met als doel het inwinnen van informatie en het mogelijk alsnog afdwingen van retournering van de waarborgsom Het termijn, zoals genoemd in artikel , zal pas ingaan op het moment dat opdrachtnemer beschikt over alle bescheiden zoals genoemd in artikel Indien opdrachtnemer oordeelt dat (gedeeltelijke) inhouding van de waarborgsom terecht is en rechtsgrond treft, zal opdrachtnemer de waarborgsom retourneren tot het maximaal te vergoeden bedrag minus aftrek van de terecht en op rechtsgrond beruste inhouding van de waarborgsom Indien opdrachtnemer na beoordeling oordeelt dat opdrachtgever ten onrechte de waarborgsom van verhuurder niet of niet in onvolledigheid geretourneerd krijgt vergoedt opdrachtnemer deze waarborgsom binnen 7 werkdagen op het door opdrachtgever aan te geven rekeningnummer pdrachtnemer zal pas overgaan tot vergoeding van de waarborgsom op het moment dat opdrachtgever de vordering op verhuurder (de ten onrechte niet geretourneerde waarborgsom) aan opdrachtnemer heeft gecedeerd. pdrachtgever ontvangt hier een hiertoe het formulier cessie waarborgsom. Artikel Aanvullende servicecomponenten HZP Het is RSI vrij, nadrukkelijk niet verplicht aanvullende servicecomponenten aan opdrachtgever aan te bieden. Indien aanvullende servicecomponenten inbegrepen zijn in het HZP worden deze nadrukkelijk vermeld Aanvullende servicecomponenten betreffen het aanvragen van woongerelateerde producten, zoals het aanvragen van Nutsaansluiting, tv. Internet, offertes voor woningverbeteringen en dergelijke pdrachtgever dient opdrachtnemer te verzoeken tot het aanvragen van gewenste offertes zoals deze opgenomen in het HZP Verzoeken tot het aanvragen van offertes dienen door opdrachtgever in redelijkheid te gebeuren. Indien opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever misbruik maakt van het verlangen van het naleven van hetgeen bepaald in dit artikel zal opdrachtnemer dit kenbaar maken en verdere verzoeken terzijde leggen.

11 Artikel Prijzen & Betalingen Alle producten en diensten van Florint die direct door Florint of via een derde partij worden aangeboden zijn prijzen inclusief het geldende BTW tarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld Facturatie vindt uitsluitend digitaal plaats en wordt aan contractant verzonden per Alle verschuldigde betalingen aan Florint met betrekking tot het HZP of andere dienst dienen door opdrachtgever te geschieden binnen 15 dagen na facturatiedatum, tenzij anders is overeengekomen Florint is gerechtigd prijswijzigingen of wijzigingen in tarieven aan opdrachtgevers door te voeren. De hoogte/verlaging van de prijswijziging is door Florint vrij te bepalen, met uitzondering van periodieke betalingen waar een overeenkomst aan ten grondslag ligt. Dergelijke prijswijzigingen kunnen nimmer meer bedragen dan 2,5%. Prijswijzigingen gaan direct in na bekendmaking, tenzij anders vermeld Alle aan Florint verschuldigde vergoedingen dienen bij achteraf betaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Indien een overeenkomst (vroegtijdig) wordt beëindigd, om welke reden dan ook, is Florint niet verplicht tot restitutie van enige betalingen pdrachtgever is aan opdrachtnemer verplicht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen om de aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen middels automatische incasso af te schrijven van zijn bank of girorekening Indien de automatische incasso niet mogelijk blijkt wordt dit aan gebruiker meegedeeld en dient gebruiker hetgeen verschuldigd binnen 15 dagen na mededeling over te schrijven op de bankrekening van opdrachtnemer. Is ook binnen dit termijn niet betaald dan is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. pdrachtgever is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door opdrachtnemer, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag Na hetgeen beschreven in artikel is opdrachtnemer gemachtigd (onderdelen) van het HZP buitenwerking te stellen en op te schorten. Tevens is opdrachtgever, naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. Artikel 8 Intellectuele rechten 8.1 Alle intellectuele rechten met betrekking tot al hetgeen het HZP omvat, alswel de internetsite, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto s beelden geluidmateriaal en overige materialen berusten bij Florint. 8.2 De databankrechten, merkrechten en domeinnaam zijn in eigendom van de Focus Vastgoed Groep. 8.3 Het is gebruiker danwel ieder ander natuurlijk of rechtspersoon niet toegestaan enige inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, te verspreiden of op welke wijze te gebruiken of te verwerken. Artikel 9 vermacht 9.1 Het kan Florint niet aangerekend worden indien het leveren van één of meer diensten waartoe opdrachtgever op basis van het HZP recht heeft (tijdelijk) niet geleverd kan worden. Dit enkel indien Florint en/of het voor opdrachtnemer beschikbaar gestelde en in handen van derden rustende portaal door overmacht niet beschikbaar is. Contractant heeft geen recht op compensatie of schadevergoedingen. nder overmacht wordt onder meer verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers, zoals Hostingpartij, provider en/of dataverstrekkers. Artikel 10 Koop op afstand 10.1 Florint wil gebruikers er expliciet op wijzen dat de bedenktijd, zoals bepaald in de wet Koop of Afstand niet van toepassing is op het afnemen van diensten en producten die door Florint online en/of direct door Florint geleverd worden p het aangaan van het HZP, zowel via RSI of rechtstreeks bij Florint is er geen bedenktijd, zoals bepaald in de Wet Koop op Afstand van toepassingen gezien de diensten direct door koper/opdrachtgever in gebruik genomen wordt. Artikel 11 Aansprakelijkheid 11.1 Florint is niet aansprakelijk voor het aangaan van, naleving en/of uitvoering van overeenkomsten waaraan modellen die door Florint zijn verstrekt en letterlijk of als leidraad tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden gebruikt, mits Florint geen opdrachtnemer is. Florint is niet betrokken bij partijen, noch heeft en houdt Florint enig toezicht op naleving van overeenkomsten, hieruit voortvloeiende dat Florint geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid, het naleven van wet en regelgeving, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van opdrachtgevers en/of opdrachtnemers De door RSI aangeboden informatie wordt niet door Florint gecontroleerd. RSI zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun handelen Florint is enkel aansprakelijk indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming en/of opzet in de nakoming van verplichtingen die rusten bij Florint of in redelijk verwacht mogen worden. De aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de voor de overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW). Bij langlopende overeenkomsten, hieronder verstaande overeenkomsten met een looptijd van minimaal 1 jaar, wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet in het lopende jaar nder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die contractant/partij redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Florint te herstellen of op te heffen, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan Alle vormen van aansprakelijkheid van Florint voor indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk, maar niet limitatief begrepen, gevolgschade, winstderving en omzetderving, schade veroorzaakt door derden die gebruik maken/hebben gebruikt van dienst(en) van Florint is uitgesloten. Artikel 12 Klachten & Geschillen 12.1 Klachten die rechtstreeks gericht zijn aan Florint dienen door per omgaande gemeld te worden via 12.2 Klachten of geschillen met RSI, ook wanneer die inhoudelijk naleving van één van de door RSI verkochten producten of diensten waar Florint de modellen of concepten voor heeft verzorgd dienen rechtstreeks aan RSI gemeld te worden. Klachten die niet direct tot Florint gericht zijn worden door Florint ter zijde gelegd p de overeenkomsten tussen Florint en contractanten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voor beoordeling voorgelegd dienen te worden aan het Kantongerecht zullen worden voorgelegd in het Arrondissement Groningen

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent.

. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VAN READY TO RENT B.V. Definities: Ready to Rent B.V. hierna te noemen: Ready to Rent Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Ready to Rent opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

LEXISWONEN VERHUURMAKELAAR. Verhuurbrochure

LEXISWONEN VERHUURMAKELAAR. Verhuurbrochure Verhuurbrochure Werkwijze Lexiswonen hanteert de volgende werkwijze aan de hand van een aantal stappen, van het eerste contact met u als verhuurder tot een huurovereenkomst met de huurder. Intakegesprek

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

maakt vertrouwd wonen betaalbaar!

maakt vertrouwd wonen betaalbaar! ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

algemene voorwaarden JRM Commercieel Vastgoed Artikel 1Toepasselijkheid

algemene voorwaarden JRM Commercieel Vastgoed Artikel 1Toepasselijkheid algemene voorwaarden JRM Commercieel Vastgoed Artikel 1Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van JRM Commercieel Vastgoed zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Zoekopdracht PERSONALIA:

Zoekopdracht PERSONALIA: Zoekopdracht PERSONALIA: Achternaam Voornamen (voluit) Huidig adres Postcode + Woonplaats Tel. nummer privé Tel. nummer werk Tel. nummer mobiel E-mail adres Geboortedatum + plaats :.te. Burgerlijke staat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02)

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder SOOF wordt verstaan: SOOF Makelaars en/of alle anders handelsnamen waarmee onder nagenoemd KvK-nummer naar buiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huurders

Algemene voorwaarden huurders Algemene voorwaarden huurders ALGEMENE BEPALINGEN IMMUUN VASTGOED VOOR WONINGZOEKENDEN 1.Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

IJISBERG REAL ESTATE RENTALS

IJISBERG REAL ESTATE RENTALS Bemiddelingsovereenkomst Verhuurder Concept IJisberg Real Estate Rentals Van Spilbergenstraat 72 1057RK Amsterdam De heer G.W. IJisberg 06-46280649 KvK: 56259077 hierna te noemen: "Makelaar"; & naam en

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft

de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft Algemene voorwaarden Ferry Noordermeer Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die de opdracht geeft Ferry

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Roux Communicatie haar diensten verleent. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden Tekst- en communicatiebureau Roux Communicatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65043960, levert diensten op het gebied

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Bemiddelingsvoorwaarden voor woningzoekenden bij Nationale Verhuur Makelaar. Vastgesteld op 31 mei 2015.

Bemiddelingsvoorwaarden voor woningzoekenden bij Nationale Verhuur Makelaar. Vastgesteld op 31 mei 2015. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN- HUURDER Bemiddelingsvoorwaarden voor woningzoekenden bij Nationale Verhuur Makelaar. Vastgesteld op 31 mei 2015. Definities Makelaar : Nationale Verhuur Makelaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie