De Hoop ggz jaaroverzicht 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Hoop ggz jaaroverzicht 2011"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2011

2 De Hoop ggz jaaroverzicht 2011 De Hoop ggz is een evangelische instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen bij verslavings-, psychosociale of psychiatrische problematiek. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht, maar heeft een landelijk werkgebied. In Beekbergen is een Woon- en Leefgemeenschap (Horeb). In 2011 is de locatie voor ambulante Kinder- en Jeugdzorg in Driebergen en Centrum voor Pastorale Counseling verhuisd naar Houten en Amersfoort. In dit jaaroverzicht staan de belangrijkste ontwikkelingen van De Hoop ggz in 2011 op een rij.

3 Inhoudsopgave Maak met ons de Heere groot Bezuinigingen Hoogtepunten De Hoop in cijfers Het zorgaanbod in 2011 Initiatieven in de zorg Samenwerking met derden Kwaliteit Tot slot Meer weten?

4 Maak met ons de Heere groot Psalm 34:4 Bovenstaand psalmvers was het thema van de Dag van Hoop op zaterdag 25 juni Het thema brengt een basisprincipe van het werk van De Hoop tot uitdrukking: het verlangen dat in heel het werk van De Hoop het te allen tijde zal gaan om de eer van Gods Naam. Met ons werk willen wij getuigen van wat God doet, van Zijn trouw en van Zijn voorziening. Het thema was daarmee niet alleen van toepassing op deze dag, maar op het hele jaar. Want hoewel 2011 een roerig jaar was, hebben wij dwars door alle ontwikkelingen heen de trouw van God mogen ervaren. 4

5 Bezuinigingen Een groot deel van 2011 stond voor De Hoop, net als voor alle andere ggz-instellingen, in het teken van de aangekondigde bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Die werden net voor de zomer van 2011 door de overheid aangekondigd. Het besef leefde dat het verregaand snijden in de financiële middelen voor de GGZ ook consequenties voor het werk van De Hoop met zich mee zou brengen. En belangrijker nog: grote groepen mensen met psychiatrische problemen, waaronder verslavingsproblemen, zouden mogelijk door de verplichte eigen bijdrage verstoken raken van zorg. Als De Hoop ervoeren wij de voorgenomen maatregelen van de regering als een doorkruising van herstelgerichte zorg en maatschappelijke re-integratie van onze cliënten. Het ontmoedigt mensen behandeling te zoeken. De kans is zeer groot dat het leidt tot meer psychiatrie en verslaving op straat en tot meer angst en afschuw rond incidenten met mensen die een psychiatrisch probleem hebben. Na intern overleg heeft De Hoop geparticipeerd in enkele van de protestactiviteiten van brancheorganisatie GGZ Nederland, onder meer door op 29 juni 2011 aanwezig te zijn op het Malieveld in Den Haag. 5

6 Intern hebben de aangekondigde bezuinigingen bij De Hoop geleid tot een aantal wijzigingen. Bij een aantal afdelingen verdwenen er functieplaatsen en werden tijdelijke aanstellingen niet verlengd. Afdelingen zijn qua personeelsbezetting verkleind of zelfs opgeheven. Het was al de bedoeling om de centrale keuken te sluiten, maar door de bezuinigingen heeft deze beslissing een versnelling gekregen. Met ingang van februari 2012 wordt weer op de groepen zelf gekookt. Voor andere personeelsleden is zoveel mogelijk gezocht naar passende alternatieve functies. 6

7 Hoogtepunten Het jaar 2011 kende vele hoogtepunten, zoals: De opening van De Ommekeer in Maastricht, onderdeel van Concern De Hoop, op zaterdag 19 februari Het open huis op vrijdag 25 maart 2011 en de officiële opening door Tweede Kamerlid Esmé Wiegman op maandag 31 oktober 3011 van de nieuwe locatie van De Hoop ggz in Houten. Een nieuwe serie van Hoop TV : acht afleveringen werden van 11 maart tot en met 29 april 2011 via Family7 uitgezonden. De Cycle for Hope op zaterdag 3 september 2011 die opleverde voor Stichting De Ommekeer. 7

8 De Hoop Re-integratie ontving het Blik op Werk -keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat de kwaliteit van het reintegratiewerk van De Hoop Re-integratie op orde is. De Hoop ontving de Ultimo Award van Ultimo Software Solutions. Dit bedrijf reikt elk jaar awards uit aan bedrijven die Ultimo software op het gebied van Facility Management, Maintenance Management, IT Service Management op een effectieve manier inzetten. De Hoop Grafisch Centrum was één van de acht genomineerde bedrijven voor de Dordtse MVO-award Eén van de positieve punten uit het juryrapport voor De Hoop Grafisch Centrum was het sociale werkgeverschap. Toetreding van Stichting CJO Sela in Eindhoven tot het concern van De Hoop. Sela biedt christelijke jeugdhulpverlening, in de vorm van begeleid kamerbewoning en ambulante hulp. 8

9 De Hoop in cijfers Cliënten Cliënten van De Hoop ggz komen uit heel Nederland. In totaal zijn in 2011 bij De Hoop ggz unieke cliënten (volwassenen, kinderen en jeugdigen) in behandeling geweest. Dit betreft zowel cliënten die klinisch behandeld als cliënten die ambulant behandeld zijn. Op Horeb te Beekbergen zijn in cliënten op grond van de AWBZ Zorg in Natura in begeleiding geweest. Klinische plaatsen Op 31 december 2011 was het aantal gerealiseerde klinische plaatsen (verblijf) 183. Deze plaatsen werden als volgt onderverdeeld: - 99 plaatsen Verslavingszorg volwassenen - 16 plaatsen Verslavingszorg jeugd - 16 plaatsen voor Kinder- en jeugdpsychiatrie - 20 plaatsen Algemene psychiatrie - 32 plaatsen (individueel verblijf) beschermd wonen (BW) in een kleinschalige woonvoorziening Personeel Per 31 december 2011 telde De Hoop ggz 505 medewerkers (356,9 fte). 9

10 Het zorgaanbod in 2011 Kernactiviteiten van De Hoop ggz in 2011 waren: 1. Volwassenenzorg; 2. Kinder- en jeugdzorg; 3. Preventie; 4. Re-integratie van langdurig werklozen (activiteit van Stichting De Hoop Reintegratie) 1. Volwassenenzorg De Hoop biedt: Volwassen verslavingszorg, algemene geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke Opvang; Woon- en leefgemeenschap Horeb; Ouder- en Partnerwerk waar partners, kinderen, ouders en andere familieleden van mensen met verslavings- of psychische problemen hulp krijgen. Er zijn verschillende vormen van behandeling: e-hulp, ambulante zorg, deeltijdbehandeling en 24-uursopvang. 10

11 2. Kinder- en jeugdzorg Binnen de divisie Kinder- en Jeugdzorg (KJP) worden drie zorgsoorten aangeboden: Ambulante behandeling voor kinderen en jeugd; Verslavingszorg aan jeugdigen (Kajuit) Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie (Kiel). 3. Preventie De Hoop biedt landelijk verschillende preventieprogramma s aan op het gebied van onder meer verslaving. Daarnaast vindt preventie plaats op (jongeren-) evenementen, door middel van workshops en voorlichtingsstands. Om zijn preventieactiviteiten een zo optimaal mogelijk bereik te laten hebben, maakt De Hoop ook gebruik van verschillende media, zoals jongerenbladen, internet en radio. Met ingang van 1 januari 2012 is de afdeling Preventie, evenals Chris en Christelijk Kinderdagverblijf Bambino, afgesplitst van De Hoop en ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting: Family Care. 11

12 4. Re-integratie van langdurig werklozen Deze activiteit betrof in 2011 in het bijzonder ex-verslaafden die in behandeling waren bij de verslavingskliniek van De Hoop ggz. Zij kunnen tijdens en na hun intramurale behandeling terecht op een re-integratiewerkplek. Per 1 oktober 2011 werden de werkervaringsbedrijven De Hoop Shop, De Hoop Grafisch Centrum, De Hoop Metaal, De Hoop Bouw & Interieur en De Hoop MaatWerk afgesplitst van De Hoop en ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting: Werkvisie De Hoop. 12

13 Initiatieven in de zorg In 2011 werden er in de zorg van De Hoop ggz allerlei nieuwe initiatieven ontplooid. We noemen er hier een aantal. E-hulp In 2011 is gestart met het concreet aanbieden van e-hulp. Hierbij ging het om zowel e-hulpactiviteiten als onderdeel van ambulante behandeling waarbij dus ook face-toface contacten plaatsvonden als op zichzelf staande e-hulptrajecten. Er is een subsidieaanvraag ingediend voor deelname aan de pilot anonieme e-health. Realisatie kliniek volwassenenpsychiatrie Er werd een behandelprogramma ontwikkeld voor de nieuw op te zetten afdeling psychiatrie. Parallel aan de ontwikkeling van het behandelprogramma vond de bouw plaats van de nieuwe psychiatrische behandelkliniek. In maart 2011 ging de eerst paal van dit gebouw de grond in en net voor de jaarwisseling werd het gebouw opgeleverd. Verwijzersdag Op donderdag 13 september 2011 hield De Hoop een zogenaamde Verwijzersdag. Verwijzers konden op deze dag kennismaken met het zorgaanbod van De Hoop. 13

14 Herstructurering zorgaanbod Het zorgaanbod van De Hoop ggz werd in 2011 geherstructureerd. Dit resulteerde ondermeer in het volgende: Het klinische deel van de verslavingszorg is verkort. Het vernieuwde traject kreeg de naam: Freedom-behandeltraject. De individueel behandelaar blijft in dit traject bij de cliënt betrokken tot en met de deeltijdbehandeling. De duur van klinische behandeling is vier maanden korter geworden. Er wordt sterker ingezet op de daarna volgende ambulante behandeling. Er is een specifiek zorgtraject ontwikkeld voor de verslavingszorg voor vrouwen. Dit specifieke behandeltraject heeft het gevoel van veiligheid vergroot van de opgenomen vrouwen. Er is een zorgtraject ontwikkeld voor de kinder- en jeugdverslavingszorg. Er is hierbij meer aandacht voor het ambulante traject volgend op de klinische behandeling. Er is een duidelijk behandelaanbod dat aansluit op de klinische behandeling binnen De Hoop ggz. Dit behandelaanbod is verwerkt in een zorgtraject. 14

15 Campagne Voor treffende zorg Op maandag 12 december 2011 ging de tweejarige campagne Voor treffende zorg van start. De Hoop streeft er in het kader van deze campagne naar om vanuit de zogenaamde presentiebenadering nog intensiever te denken en te handelen vanuit het cliëntenperspectief. Presentaties, trainingen en lezingen maken onderdeel uit van de campagne. Gratis bellen met Chris Bij Chris werd in 2011 een 0800-nummer operationeel. Daarmee kunnen kinderen en tieners gratis met Chris bellen. 15

16 Samenwerking met derden Samenwerking in Nederland In 2011 werd door De Hoop ggz op het gebied van hulpverlening nauw samengewerkt met de volgende concern-organisaties: Samenwerkingspartners in ketenzorg Stichting Ruchama, Raalte Stichting De Brug, Katwijk Stichting Terwille, Groningen Stichting Refaja, Rotterdam Victory Outreach Rotterdam Stichting De Ommekeer, Maastricht Stichting De Overbrugging, Oud-Beijerland Stichting De Overbrugging, Apeldoorn Stichting Sta op Zorg, Vlissingen Stichting Krusada, Bonaire Stichting Speransa, Curaçao Stichting Stay Clean, Rotterdam Stichting Hebron, Curaçao Stichting Sela, Eindhoven 16

17 Internationale samenwerking Samenwerking met internationale samenwerkingspartners vindt plaats op het gebied van ketenzorg en/of kennisoverdracht. Samenwerkingspartners Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA), Curaçao Capriles Kliniek, Curaçao Fundashon Speransa, Curaçao Fundashon Krusada, Bonaire Stichting De Stem, Suriname Stichting Geloof en Liefde, Suriname Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Suriname Nationale Antidrugs Raad (NAR), Suriname Agentia Nationala Antidrog (ANA; National Antidrug Agency), Roemenië Land Aruba, Aruba Met de organisaties op Curaçao, Aruba en Bonaire onderhoudt De Hoop ggz zowel een relatie op het gebied van hulpverlening (ketenzorg) als op het gebied van kennisoverdracht. 17

18 Kwaliteit Een optimale kwaliteit van de behandeling is voor De Hoop vanzelfsprekend een belangrijk beleidsuitgangspunt. De verantwoording van het kwaliteitsbeleid vindt plaats via de systematiek van het project Zichtbare Zorg GGZ (ZIZO portal). Tot slot We mogen terugkijken op een jaar waarin veel werk is verzet, en waar we bovenal mochten merken dat cliënten weer perspectief op een nieuw leven kregen. Meer weten? Het volledige jaardocument van De Hoop ggz kunt u downloaden via Kijk voor meer informatie over De Hoop ggz op org of neem contact op via tel. (078) of 18

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

FIER JAARVERSLAG 2014 1

FIER JAARVERSLAG 2014 1 FIER JAARVERSLAG 2014 1 FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen

Nadere informatie

monitor op ontwikkelingen in de zorg

monitor op ontwikkelingen in de zorg monitor op ontwikkelingen in de zorg trendrapport caribisch gebied 2013 inhoud sint maarten saba sint eustatius aruba bonaire curaçao inhoud inhoud Monitor op ontwikkelingen in de zorg Trendrapport Caribisch

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN De waarde van verslavingszorg door VNN in het zorglandschap van Noord Nederland Juli 2013 Perspectief op een ander leven Ik leefde 15

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie