De Hoop ggz jaaroverzicht 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Hoop ggz jaaroverzicht 2011"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2011

2 De Hoop ggz jaaroverzicht 2011 De Hoop ggz is een evangelische instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen bij verslavings-, psychosociale of psychiatrische problematiek. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht, maar heeft een landelijk werkgebied. In Beekbergen is een Woon- en Leefgemeenschap (Horeb). In 2011 is de locatie voor ambulante Kinder- en Jeugdzorg in Driebergen en Centrum voor Pastorale Counseling verhuisd naar Houten en Amersfoort. In dit jaaroverzicht staan de belangrijkste ontwikkelingen van De Hoop ggz in 2011 op een rij.

3 Inhoudsopgave Maak met ons de Heere groot Bezuinigingen Hoogtepunten De Hoop in cijfers Het zorgaanbod in 2011 Initiatieven in de zorg Samenwerking met derden Kwaliteit Tot slot Meer weten?

4 Maak met ons de Heere groot Psalm 34:4 Bovenstaand psalmvers was het thema van de Dag van Hoop op zaterdag 25 juni Het thema brengt een basisprincipe van het werk van De Hoop tot uitdrukking: het verlangen dat in heel het werk van De Hoop het te allen tijde zal gaan om de eer van Gods Naam. Met ons werk willen wij getuigen van wat God doet, van Zijn trouw en van Zijn voorziening. Het thema was daarmee niet alleen van toepassing op deze dag, maar op het hele jaar. Want hoewel 2011 een roerig jaar was, hebben wij dwars door alle ontwikkelingen heen de trouw van God mogen ervaren. 4

5 Bezuinigingen Een groot deel van 2011 stond voor De Hoop, net als voor alle andere ggz-instellingen, in het teken van de aangekondigde bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Die werden net voor de zomer van 2011 door de overheid aangekondigd. Het besef leefde dat het verregaand snijden in de financiële middelen voor de GGZ ook consequenties voor het werk van De Hoop met zich mee zou brengen. En belangrijker nog: grote groepen mensen met psychiatrische problemen, waaronder verslavingsproblemen, zouden mogelijk door de verplichte eigen bijdrage verstoken raken van zorg. Als De Hoop ervoeren wij de voorgenomen maatregelen van de regering als een doorkruising van herstelgerichte zorg en maatschappelijke re-integratie van onze cliënten. Het ontmoedigt mensen behandeling te zoeken. De kans is zeer groot dat het leidt tot meer psychiatrie en verslaving op straat en tot meer angst en afschuw rond incidenten met mensen die een psychiatrisch probleem hebben. Na intern overleg heeft De Hoop geparticipeerd in enkele van de protestactiviteiten van brancheorganisatie GGZ Nederland, onder meer door op 29 juni 2011 aanwezig te zijn op het Malieveld in Den Haag. 5

6 Intern hebben de aangekondigde bezuinigingen bij De Hoop geleid tot een aantal wijzigingen. Bij een aantal afdelingen verdwenen er functieplaatsen en werden tijdelijke aanstellingen niet verlengd. Afdelingen zijn qua personeelsbezetting verkleind of zelfs opgeheven. Het was al de bedoeling om de centrale keuken te sluiten, maar door de bezuinigingen heeft deze beslissing een versnelling gekregen. Met ingang van februari 2012 wordt weer op de groepen zelf gekookt. Voor andere personeelsleden is zoveel mogelijk gezocht naar passende alternatieve functies. 6

7 Hoogtepunten Het jaar 2011 kende vele hoogtepunten, zoals: De opening van De Ommekeer in Maastricht, onderdeel van Concern De Hoop, op zaterdag 19 februari Het open huis op vrijdag 25 maart 2011 en de officiële opening door Tweede Kamerlid Esmé Wiegman op maandag 31 oktober 3011 van de nieuwe locatie van De Hoop ggz in Houten. Een nieuwe serie van Hoop TV : acht afleveringen werden van 11 maart tot en met 29 april 2011 via Family7 uitgezonden. De Cycle for Hope op zaterdag 3 september 2011 die opleverde voor Stichting De Ommekeer. 7

8 De Hoop Re-integratie ontving het Blik op Werk -keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat de kwaliteit van het reintegratiewerk van De Hoop Re-integratie op orde is. De Hoop ontving de Ultimo Award van Ultimo Software Solutions. Dit bedrijf reikt elk jaar awards uit aan bedrijven die Ultimo software op het gebied van Facility Management, Maintenance Management, IT Service Management op een effectieve manier inzetten. De Hoop Grafisch Centrum was één van de acht genomineerde bedrijven voor de Dordtse MVO-award Eén van de positieve punten uit het juryrapport voor De Hoop Grafisch Centrum was het sociale werkgeverschap. Toetreding van Stichting CJO Sela in Eindhoven tot het concern van De Hoop. Sela biedt christelijke jeugdhulpverlening, in de vorm van begeleid kamerbewoning en ambulante hulp. 8

9 De Hoop in cijfers Cliënten Cliënten van De Hoop ggz komen uit heel Nederland. In totaal zijn in 2011 bij De Hoop ggz unieke cliënten (volwassenen, kinderen en jeugdigen) in behandeling geweest. Dit betreft zowel cliënten die klinisch behandeld als cliënten die ambulant behandeld zijn. Op Horeb te Beekbergen zijn in cliënten op grond van de AWBZ Zorg in Natura in begeleiding geweest. Klinische plaatsen Op 31 december 2011 was het aantal gerealiseerde klinische plaatsen (verblijf) 183. Deze plaatsen werden als volgt onderverdeeld: - 99 plaatsen Verslavingszorg volwassenen - 16 plaatsen Verslavingszorg jeugd - 16 plaatsen voor Kinder- en jeugdpsychiatrie - 20 plaatsen Algemene psychiatrie - 32 plaatsen (individueel verblijf) beschermd wonen (BW) in een kleinschalige woonvoorziening Personeel Per 31 december 2011 telde De Hoop ggz 505 medewerkers (356,9 fte). 9

10 Het zorgaanbod in 2011 Kernactiviteiten van De Hoop ggz in 2011 waren: 1. Volwassenenzorg; 2. Kinder- en jeugdzorg; 3. Preventie; 4. Re-integratie van langdurig werklozen (activiteit van Stichting De Hoop Reintegratie) 1. Volwassenenzorg De Hoop biedt: Volwassen verslavingszorg, algemene geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke Opvang; Woon- en leefgemeenschap Horeb; Ouder- en Partnerwerk waar partners, kinderen, ouders en andere familieleden van mensen met verslavings- of psychische problemen hulp krijgen. Er zijn verschillende vormen van behandeling: e-hulp, ambulante zorg, deeltijdbehandeling en 24-uursopvang. 10

11 2. Kinder- en jeugdzorg Binnen de divisie Kinder- en Jeugdzorg (KJP) worden drie zorgsoorten aangeboden: Ambulante behandeling voor kinderen en jeugd; Verslavingszorg aan jeugdigen (Kajuit) Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie (Kiel). 3. Preventie De Hoop biedt landelijk verschillende preventieprogramma s aan op het gebied van onder meer verslaving. Daarnaast vindt preventie plaats op (jongeren-) evenementen, door middel van workshops en voorlichtingsstands. Om zijn preventieactiviteiten een zo optimaal mogelijk bereik te laten hebben, maakt De Hoop ook gebruik van verschillende media, zoals jongerenbladen, internet en radio. Met ingang van 1 januari 2012 is de afdeling Preventie, evenals Chris en Christelijk Kinderdagverblijf Bambino, afgesplitst van De Hoop en ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting: Family Care. 11

12 4. Re-integratie van langdurig werklozen Deze activiteit betrof in 2011 in het bijzonder ex-verslaafden die in behandeling waren bij de verslavingskliniek van De Hoop ggz. Zij kunnen tijdens en na hun intramurale behandeling terecht op een re-integratiewerkplek. Per 1 oktober 2011 werden de werkervaringsbedrijven De Hoop Shop, De Hoop Grafisch Centrum, De Hoop Metaal, De Hoop Bouw & Interieur en De Hoop MaatWerk afgesplitst van De Hoop en ondergebracht in een nieuw opgerichte stichting: Werkvisie De Hoop. 12

13 Initiatieven in de zorg In 2011 werden er in de zorg van De Hoop ggz allerlei nieuwe initiatieven ontplooid. We noemen er hier een aantal. E-hulp In 2011 is gestart met het concreet aanbieden van e-hulp. Hierbij ging het om zowel e-hulpactiviteiten als onderdeel van ambulante behandeling waarbij dus ook face-toface contacten plaatsvonden als op zichzelf staande e-hulptrajecten. Er is een subsidieaanvraag ingediend voor deelname aan de pilot anonieme e-health. Realisatie kliniek volwassenenpsychiatrie Er werd een behandelprogramma ontwikkeld voor de nieuw op te zetten afdeling psychiatrie. Parallel aan de ontwikkeling van het behandelprogramma vond de bouw plaats van de nieuwe psychiatrische behandelkliniek. In maart 2011 ging de eerst paal van dit gebouw de grond in en net voor de jaarwisseling werd het gebouw opgeleverd. Verwijzersdag Op donderdag 13 september 2011 hield De Hoop een zogenaamde Verwijzersdag. Verwijzers konden op deze dag kennismaken met het zorgaanbod van De Hoop. 13

14 Herstructurering zorgaanbod Het zorgaanbod van De Hoop ggz werd in 2011 geherstructureerd. Dit resulteerde ondermeer in het volgende: Het klinische deel van de verslavingszorg is verkort. Het vernieuwde traject kreeg de naam: Freedom-behandeltraject. De individueel behandelaar blijft in dit traject bij de cliënt betrokken tot en met de deeltijdbehandeling. De duur van klinische behandeling is vier maanden korter geworden. Er wordt sterker ingezet op de daarna volgende ambulante behandeling. Er is een specifiek zorgtraject ontwikkeld voor de verslavingszorg voor vrouwen. Dit specifieke behandeltraject heeft het gevoel van veiligheid vergroot van de opgenomen vrouwen. Er is een zorgtraject ontwikkeld voor de kinder- en jeugdverslavingszorg. Er is hierbij meer aandacht voor het ambulante traject volgend op de klinische behandeling. Er is een duidelijk behandelaanbod dat aansluit op de klinische behandeling binnen De Hoop ggz. Dit behandelaanbod is verwerkt in een zorgtraject. 14

15 Campagne Voor treffende zorg Op maandag 12 december 2011 ging de tweejarige campagne Voor treffende zorg van start. De Hoop streeft er in het kader van deze campagne naar om vanuit de zogenaamde presentiebenadering nog intensiever te denken en te handelen vanuit het cliëntenperspectief. Presentaties, trainingen en lezingen maken onderdeel uit van de campagne. Gratis bellen met Chris Bij Chris werd in 2011 een 0800-nummer operationeel. Daarmee kunnen kinderen en tieners gratis met Chris bellen. 15

16 Samenwerking met derden Samenwerking in Nederland In 2011 werd door De Hoop ggz op het gebied van hulpverlening nauw samengewerkt met de volgende concern-organisaties: Samenwerkingspartners in ketenzorg Stichting Ruchama, Raalte Stichting De Brug, Katwijk Stichting Terwille, Groningen Stichting Refaja, Rotterdam Victory Outreach Rotterdam Stichting De Ommekeer, Maastricht Stichting De Overbrugging, Oud-Beijerland Stichting De Overbrugging, Apeldoorn Stichting Sta op Zorg, Vlissingen Stichting Krusada, Bonaire Stichting Speransa, Curaçao Stichting Stay Clean, Rotterdam Stichting Hebron, Curaçao Stichting Sela, Eindhoven 16

17 Internationale samenwerking Samenwerking met internationale samenwerkingspartners vindt plaats op het gebied van ketenzorg en/of kennisoverdracht. Samenwerkingspartners Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA), Curaçao Capriles Kliniek, Curaçao Fundashon Speransa, Curaçao Fundashon Krusada, Bonaire Stichting De Stem, Suriname Stichting Geloof en Liefde, Suriname Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Suriname Nationale Antidrugs Raad (NAR), Suriname Agentia Nationala Antidrog (ANA; National Antidrug Agency), Roemenië Land Aruba, Aruba Met de organisaties op Curaçao, Aruba en Bonaire onderhoudt De Hoop ggz zowel een relatie op het gebied van hulpverlening (ketenzorg) als op het gebied van kennisoverdracht. 17

18 Kwaliteit Een optimale kwaliteit van de behandeling is voor De Hoop vanzelfsprekend een belangrijk beleidsuitgangspunt. De verantwoording van het kwaliteitsbeleid vindt plaats via de systematiek van het project Zichtbare Zorg GGZ (ZIZO portal). Tot slot We mogen terugkijken op een jaar waarin veel werk is verzet, en waar we bovenal mochten merken dat cliënten weer perspectief op een nieuw leven kregen. Meer weten? Het volledige jaardocument van De Hoop ggz kunt u downloaden via Kijk voor meer informatie over De Hoop ggz op org of neem contact op via tel. (078) of 18

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

1 2013 Jaaroverzicht

1 2013 Jaaroverzicht 1 2013 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2013 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Jaarverslag. De Hoop ggz 2010

Jaarverslag. De Hoop ggz 2010 Jaarverslag De Hoop ggz 2010 Feest 35 jaar De Hoop In 2010 was het feest: De Hoop ggz bestond 35 jaar! Dit heugelijke feit vierden we met allerlei activiteiten met als overkoepelend thema Met oog op God

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Stichting De Hoop Dordrecht

Jaardocument 2013. Stichting De Hoop Dordrecht Jaardocument 2013 Stichting De Hoop Dordrecht Directieverslag De Hoop 2013 Inhoud Voorwoord 3 1. Uitgangspunten van het verslag 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Stichting De Hoop

Jaarverslag 2006 Stichting De Hoop Jaarverslag 2006 Stichting De Hoop Welkom bij De Hoop! Met veel plezier presenteren wij u ons verslag van 2006. De Hoop heeft ook in het afgelopen jaar gewerkt vanuit de Bijbelse opdracht in Spreuken 24

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Eleos in beeld. met een eigen gezicht. Veelzijdige zorg

Eleos in beeld. met een eigen gezicht. Veelzijdige zorg Eleos in beeld met een eigen gezicht Veelzijdige zorg Eleos in het kort Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek Ouderen Psychologisch onderzoek Introductie Tijdens uw behandeling kan aan u gevraagd worden om mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Strategisch Plan De Hoop ggz

Strategisch Plan De Hoop ggz Strategisch Plan De Hoop ggz 2012 2014 v0.1.20120323 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Geen statisch, maar een dynamisch plan 4 1.2 De functies van het strategisch plan 4 1.3 Opbouw strategisch

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor verwijzers Volwassenenzorg voor geestelijke gezondheid Inleiding Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een zorgproduct dat de divisie Integrale

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Hoop

Jaarverslag Stichting De Hoop Jaarverslag Stichting De Hoop 2007 2007 Een nieuw leven Met veel plezier presenteren wij u ons verslag van 2007. Ook dit jaar hebben wij ons ingezet voor mensen in nood, vanuit de Bijbelse opdracht in

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Categorie 9 Middelenstoornis

Categorie 9 Middelenstoornis 9. Middelenstoornis 2 Categorie 9 Middelenstoornis Wat verstaan we onder middelenstoornis? Van 'middelenmisbruik' wordt gesproken wanneer een leerling veelvuldig en langdurig alcohol of drugs gebruikt

Nadere informatie

Jaarbericht 2008 Stichting Vrienden van De Hoop.

Jaarbericht 2008 Stichting Vrienden van De Hoop. Jaarbericht 2008 Stichting Vrienden van De Hoop www.vriendenvandehoop.nl Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Algemene informatie pagina 4 Besteding van giften pagina 6 Verslavingszorg volwassenen pagina 6

Nadere informatie

KRIMPEN AAN DEN U Ö ^ inoekomen d.d. 16 EC. 2(M

KRIMPEN AAN DEN U Ö ^ inoekomen d.d. 16 EC. 2(M KRIMPEN AAN DEN U Ö ^ inoekomen d.d. Rappel Afdelin 16 EC. 2(M Reg.no Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer Noorlander Postbus 200 2920 AE

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Workshop 10: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg

Workshop 10: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg Workshop 10: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg Door: - Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut) - Froukje Kamstra en Pieter Brunner (De Gelderse Roos) - Peter de Vet (Regionaal Centrum Kinder en Jeugd

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

Jaarbericht 2009 Stichting Vrienden van De Hoop.

Jaarbericht 2009 Stichting Vrienden van De Hoop. Jaarbericht 2009 Stichting Vrienden van De Hoop www.vriendenvandehoop.nl Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Algemene informatie pagina 4 Besteding van de ontvangen giften pagina 6 Hulpverlening en preventie

Nadere informatie

De Hoop. De Hoop. De Hoop. Verslavingszorg. Psychosociale. hulpverlening. Vrienden van. Evangelische verslavingszorg en hulpverlening

De Hoop. De Hoop. De Hoop. Verslavingszorg. Psychosociale. hulpverlening. Vrienden van. Evangelische verslavingszorg en hulpverlening Vrienden van I N F O B R O C H U R E INFORMATIE OVER STICHTING DE HOOP Psychosociale hulpverlening Deze brochure is een uitgave van: Stichting Evangelische verslavingszorg en hulpverlening Provincialeweg

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Jaarverslag De Hoop 2008

Jaarverslag De Hoop 2008 Jaarverslag De Hoop 2008 Gaan, in geloof! Met veel plezier presenteren wij ons verslag van 2008. Ook dit jaar hebben wij ons ingezet voor mensen in nood, vanuit de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Jaardocument Stichting De Hoop Dordrecht

Jaardocument Stichting De Hoop Dordrecht Jaardocument 2014 Stichting De Hoop Dordrecht Jaarverslag De Hoop 2014 1 Inhoud Voorwoord 4 1. Uitgangspunten van het verslag 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt.

Hierbij is de leeftijd van de cliënt die het contact ontvangt bepalend, ongeacht in welke soort instelling het face-to-face-contact plaatsvindt. Tarieflijst Instellingen 2002 29 F. PSYCHIATRIE ALGEMENE BEPALINGEN BIJ F. PSYCHIATRIE CLIËNT Iemand die is ingeschreven bij RIAGG of polikliniek en minimaal één face-to-face-contact in het kader van de

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

December 2013. Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving

December 2013. Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving December 2013 Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving Informatie in het kader van de nieuwe ANBI wetgeving ( ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen) Doelstelling Stichting De Brug Midden-Nederland

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Project Octopus. Zorglijn orthopsychiatrie

Project Octopus. Zorglijn orthopsychiatrie Project Octopus Zorglijn orthopsychiatrie Participerende organisaties XONAR zuid limburg Mondriaan Zorggroep Stichting Jeugdzorg Sint Joseph/ JJI het Keerpunt Doel project Octopus Op basis van een groeimodel

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Ambulante Centra Ouderen

Ambulante Centra Ouderen Ambulante Centra Ouderen Informatie voor (toekomstige) patiënten en geïnteresseerden Deze folder is bestemd voor (toekomstige) patiënten (en hun familie, verzorgers en mantelzorgers) van onze Ambulante

Nadere informatie

Inleiding in de Jeugd-GGZ

Inleiding in de Jeugd-GGZ Inleiding in de Jeugd-GGZ Werkbijeenkomst Jeugd-GGZ Bertine Lahuis, voorzitter BOJOG Ede, 31 mei 2013 Wat is kinder- en jeugdpsychiatrie? Onderdeel van de reguliere gezondheidszorg (ZvW en klein deel AWBZ).

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Autisme. Informatiebrochure over autismespectrumstoornissen

Autisme. Informatiebrochure over autismespectrumstoornissen Autisme Informatiebrochure over autismespectrumstoornissen Autisme Steeds meer mensen hebben psychische problemen. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat ongeveer één procent van de

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp?

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? @kenterjeugdhulp Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? 2 Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke

Nadere informatie

Organisatie van de care op Curaçao

Organisatie van de care op Curaçao Organisatie van de care op Curaçao Visiedocument Stichting Federatie Zorginstellingen Nederlandse Antillen Curaçao, oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Kwaliteit van zorgverlening...1 3. Bestuurlijke

Nadere informatie

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal

Werkervaring: Curriculum Vitae. Johanna Catharina Wagner (V) Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Curriculum Vitae. Naam: Geboortedatum: Johanna Catharina Wagner (V) 20-08- 1961 Adres: Vrouwemadestraat 36 Postcode/ woonplaats: 4701 CE Roosendaal Telefoon: 06 48201582 Emailadres: Website: info@lessstress.nu

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Filosofie: Sterkere eerste lijn en ketengerichte aanpak dragen bij aan zorg voor patiënten met (lichte, niet-acute)

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Jaardocument Stichting De Hoop Dordrecht

Jaardocument Stichting De Hoop Dordrecht Jaardocument 2016 Stichting De Hoop Dordrecht Jaarverslag De Hoop 2016 1 Inhoud Hoop! 4 1. Uitgangspunten van het verslag 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Directieverslag bij jaarrekening 2012

Directieverslag bij jaarrekening 2012 Directieverslag bij jaarrekening 2012 1. Algemene informatie De juridische structuur Lievegoed een statutaire stichting. Eind 2012 vond een juridische fusie plaats met de Hondspol BV, waarbij de Hondspol

Nadere informatie

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg

De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg De aanpak van kindermishandeling in GGZ en verslavingszorg Programma Kennismaking Toelichting op HET STOPLICHT door Jacqueline Kuppens Korte inleiding door Marthe Renders, GGzE Korte inleiding door Ria

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie

Reinier in de komende jaren. Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Reinier in de komende jaren Informatiebijeenkomsten cliënten en familie Inleiding samengevat Ontwikkelingen Consequenties 2014 en daarna Oplossingsrichtingen Vervolg 2 Belangrijke ontwikkelingen 2012/13

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Acute deeltijdbehandeling

Acute deeltijdbehandeling Volwassen Acute deeltijd Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk Acute deeltijdbehandeling Locatie Harderwijk U bent aangemeld voor de acute deeltijdbehandeling bij GGz Centraal. Dat kan vragen oproepen.

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Jaarverslag Family Care 2014

Jaarverslag Family Care 2014 Jaarverslag Family Care 2014 Voorwoord Samen Verder We kijken terug op een bewogen jaar. Van drie zelfstandige stichtingen naar één gezamenlijke organisatie. De samenwerking heeft veel voordelen. Op financieel

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Stichting Vrienden van De Hoop

Jaarbericht 2006 Stichting Vrienden van De Hoop Jaarbericht 2006 Stichting Vrienden van De Hoop Voorwoord Tel uw zegeningen, één voor één. Het is de beginregel van een oud lied uit de bundel van Johannes de Heer. Misschien kent u het wel. Als we terugkijken

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie