Projectplan Zorg beter met vrijwilligers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Zorg beter met vrijwilligers"

Transcriptie

1 Projectplan Zorg beter met vrijwilligers A. van den Nieuwenhuizen Coördinator Vrijwilligerswerk WoonZorg Groep Engelsbergen, Vonderhof 1 Januari 2012

2 1. Introductie Woonzorg Groep heeft 25 locaties in Eindhoven en omgeving WoonZorg Groep staat voor een goede kwaliteit van leven. Wij bieden alles wat daarvoor noodzakelijk is, zoals woningen en voorzieningen in allerlei variaties. Daarbij hebben we een zeer ruime kijk. In principe, zeggen we op elke verzoek ja. Voor onze bewoners betekent dit dat we constant ruimte scheppen om initiatieven te ontplooien en een eigen wereld te creëren. Deze visie Binnen de organisatie werken ongeveer 2500 werknemers, die samen met meer dan 1100 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 4300 cliënten, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de wijze die hún voor ogen staat. Voor zorg en zorgverlening geldt bovendien géén winstoogmerk. De winst uit de opbrengsten van de verhuur en verkoop van appartementen wordt geïnvesteerd in zorg. WoonZorg Groep biedt klanten en cliënten verschillende vormen aan van huisvesting, welzijn en zorg. Ook door het aanbod op sociaal en recreatief gebied en aandacht voor kunst en cultuur worden de voorwaarden gecreëerd voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze. Op dit moment werken meer dan 1100 vrijwilligers bij WoonZorg Groep. Door hun ondersteuning bij de zorg, leveren zij een waardevolle bijdrage aan het welzijn en welbevinden van cliënten. vindt het belangrijk dat de werkzaamheden passen bij de kwaliteiten en mogelijkheden van vrijwilligers. (bron: 2

3 Vrijwilligers Vrijwilligers binnen Engelsbergen en Vonderhof kunnen op de volgende manier worden ingezet. A. Vrijwilligers binnen het integraal team Deze vrijwilligers houden zich bezig met zowel individuele cliënten als groepen cliënten. Hierbij kan gedacht worden aan bezoeken van bepaalde cliënten, incidenteel of met regelmaat. Er is dan de mogelijkheid voor extra individuele aandacht bv. een gesprek (krant) voorlezen, wandelen, meehelpen bij gezamenlijke maaltijden, ondersteuning bij activiteiten in de huiskamer of persoonlijke begeleiding bij het bezoeken van activiteiten buiten de afdeling. Sfeer en huiselijkheid scheppen in huiskamers, aanvullend op de aanwezige medewerkers. B. Vrijwilligers binnen het team welzijn Deze vrijwilligers bieden ondersteuning (hand- en spandiensten) bij het organiseren en uitvoeren van gerichte activiteiten. Het kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn. Maar ook eenmalige grote feesten, markten, themaweken, etc. C. Vrijwilligers in speciale projecten Deze vrijwilligers vervullen begeleidende en ondersteunende activiteiten in diverse projecten zoals groepsopvang, dagopvang en dagverzorging etc. D. Vrijwilligers in de dienstverlening Hierbij gaat het om zeer uiteenlopende activiteiten: bij de dienst service, activiteiten in de bar, in het restaurant/ontmoetingsruimte, winkel. Klein technisch onderhoud bij de technische dienst, onderhoud aquarium, onderhoud volière, boodschappendienst voor cliënten, ziekenhuisbegeleiding, maar ook halen en brengen van cliënten naar de afdeling/ appartement of verschillende activiteiten. E. Vrijwilligers binnen de geestelijke verzorging Vrijwilligers begeleiden bewoners naar en tijdens de vieringen in de Stilteruimte. Tevens kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren in de voorbereiding en uitvoering naar/van de hoogtijdagen; Pasen, Kerst en de herdenkingsbijeenkomsten. Bezoekvrijwilligers hebben minimaal twee maal per jaar een gezamenlijke ontmoeting met de geestelijk verzorger. Tussentijds kunnen bezoekvrijwilligers begeleiding vragen in hun vrijwilligerstaken als bezoekvrijwilligers. Een bezoekvrijwilliger gaat op regelmatige basis, in overleg met de bewoner, bij hem/haar op bezoek. (bron: docu-net ; brochure vrijwilligerswerk Engelsbergen /Vonderhof) 3

4 2. Zorg Beter met Vrijwilligers Door signalen vanuit de organisatie zijn enkele knelpunten t.b.v. vrijwilligerswerk aan het licht gekomen. Het management, de hoofden en de medewerkers van Engelsbergen en Vonderhof zijn onwetend over de gang van zaken omtrent het vrijwilligerswerk op beide locaties. Dit veroorzaakt onduidelijkheden in de begeleiding en de werkzaamheden van vrijwilligers. Daarnaast kwam de hulpvraag vanuit de vrijwilligers dat de zaken rondom het vrijwilligerswerk niet gestructureerd zijn en dat de communicatie te wensen over laat. Dit uitte zich in onvrede onder de vrijwilligers. Goede vrijwilligers zijn schaars, dus was het tijd voor actie. Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg, begeleidde het verbetertraject. Verscheidenheid aan vrijwilligers binnen Woonzorg Groep: - gouden vrijwilliger. Vrijwilliger met een ideologie. - Re-intergratie en/of werkzoekende vrijwilliger - Vitale senioren - Taal stagiaires - Maatschappelijke stagiaires ( niet elke coördinator vrijwilligerswerk heeft dit in zijn/haar takenpakket) Procedure aanname vrijwilliger - Aanmelding rechtstreeks Vrijwilligerspunt Via gemeente / uitkeringsinstantie Via ROC, IVIO of ander opleidingsinstituut (taalstage) - Intake gesprek met coördinator vrijwilligers. Afwijzing. - 2 e Introductiegesprek - Contactpersoon kennismaking tijdens proefperiode / proefdraaien - Evaluatie na 6-8 wkn - Proefperiode verloopt niet naar Vrijwilligerswerk wordt wens en vrijw. stopt of andere taak gecontinueerd - 2 x per jaar gesprek met team van vrijwilligers per afdeling / dienst (indien wenselijk met coördinator vrijwilligers) (bron: docu-net ; brochure vrijwilligerswerk Engelsbergen / Vonderhof) 4

5 3. Uitvoering van project Zorg Beter met Vrijwilligers Communicatielijnen Onderstaand overzicht zijn overlegvormen intern als extern van coördinator vrijwilligerswerk t.b.v. vrijwilligerswerk. OVERLEGVORMEN EN IN- HOUD FREQUEN- TIE AANDACHTSGE- BIEDEN ACTIES WIE Regio overleg met coördinatoren vrijwilligers in de Kempen/Eindhoven ( landelijke en regionale ontwikkelingen) Coordinatoren vrijwilligers overleg breed ( regionale ontwikkelingen, beleid vrijwilligers, afstemming vrijwilligerzaken breed) Overleg hoofd Welzijn, Managers, Directie en coordinator vrijwilligers van Engelsbergen en Vonderhof ( vrijwilligerszaken algemeen) Externe overleg vormen met - Gemeente/ UWV - ROC - Re-integratie bureaus (uitkeringen) - Vrijwilligerspunt Eindhoven - ZET Tilburg (provinciaal, district zuid oost) - Humanitas (taalstage) Coördinatoren overleg van verzorgd- en/of verpleegd wonen met coördinator vrijwilligers ( vrijwilligers uitvoerend/ begeleiding) 1 maal per kwartaal 1 maal per twee maanden incidenteel Niet structureel maar wel regelmatig. Overleg staat beschreven in vrijwilligersnota. Overleg staat beschreven in vrijwilligersnota Overleg is vraag en aanbod gericht met name bij/met uitkerende instanties. ZET organiseert ong. 3 keer per jaar een thema bijeenkomst Frequentie en inhoud moet worden afgestemd en gepland Moet nog continuïteit krijgen door planning van 2011 Met Humanitas in 2011 afspraken maken over aantal taalstages en in welke periode Voor in 2011 data plannen wanneer er gezamenlijk overleg plaatsvindt Coördinator vw met dir. Secr. Coördinator vw met voorzitter Humanitas Coördinator vw met hoofden van verzorgd en verpleeg wonen 2 locaties 5

6 Coördinatoren services/ keuken/ restaurant/td Ab-ers, culturele medewerkers/geestelijke zorg met coördinator vrijwilligers ( contactpersonen van vrijwilligers over begeleiding en sturing vrijwilligers) Bij vraag en aanbod van vrijwilligers Frequentie en inhoud moet worden afgestemd en gepland idem Overleg tussen Contactpersonen en vrijwilligers ( afstemming onderling over taken en werkzaamheden. Uitleg door contactpersoon over ontwikkelingen op afdelings- en locatie nivo) 2 maal per jaar Is vastgelegd in beleidsnota Individuele gesprekken coordinator vrijwilligerswerk. Dit zijn aanname, exit, tussentijdse gesprekken of probleemsituaties Individuele gesprekken tussen contactpersonen en vrijwilliger(s) (afstemming/begeleiding/problemen) Bij vraag en aanbod v.v. Bij vraag en aanbod v.v. Is vastgelegd in beleidsnota Is vastgelegd in beleidsnota Conclusie vanuit het verbeterproject Zorg Beter met Vrijwilligers, op voorafgaande overlegvormen. - Voldoende input en contacten met externe organisaties. Frequentie is voldoende. - Vrijwilligersbeleid is breed vastgesteld en geeft het fundament voor het vrijwilligerswerk. Wat hierin gemist wordt is de planning/continuïteit en borging van interne communicatielijnen. Dit is teveel op incidentele basis en afhankelijk van medewerking/samenwerking tussen medewerkers en leiding. - Voldoende overleg tussen coördinatoren vrijwilligers binnen. 6

7 Voorstel en advies vanuit projectgroep ter verbetering van interne communicatielijnen van vrijwilligerswerk en beleid Uitgangspunt is dat coördinatoren vrijwilligers een vakgroep wordt in de nieuwe organisatiestructuur ( eind 2011/begin 2012) en hiërarchisch onder een van de directeuren vallen die vrijwilligerswerk in haar of zijn portefeuille heeft. OVERLEGVOR- MEN FRE- QUENTIE AANDACHTSGE- BIEDEN ACTIE VERSLAG AAN Vakgroep coördinatoren met directie. 1 x per kwartaal Beleid, ontwikkelingen, planning en advies omtrent vrijwilligerswerk Directie in directieraad Coördinator vrijwilligerswerk in onderstaand overleg Coördinator vrijwilligerswerk per locatie met managers en hoofden per locatie van Eindhoven midden 1 x per kwartaal Beleid, ontwikkelingen, planning, samenwerking en evaluatie vrijwilligerswerk Planning coördinator vrijwilligerswerk Hoofden naar coördinatoren en medewerkers van eigen dienst/afdeling Coördinator vrijwilligerswerk naar directie Coördinator vrijwilligerswerk met Coördinatoren en /of contactpersonen van vrijwilligers per locatie van Eindhoven midden Na leerprogramma minimaal 2x per jaar Ontwikkelingen en samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers. Begeleidingsvormen. Evaluatie. Vast agendapunt op teamoverleg van afd/dienst Contactpers naar het team en naar hoofd van afd./ dienst Vakgroep coördinatoren vrijwilligerswerk 1 x per 2 maanden Beleid, ontwikkeling en praktische afstemming Coördinatoren vrijwilligerswerk 7

8 Onder communicatie wordt ook informatievoorziening verstaan. In december 2010 werd er bij Engelsbergen en Vonderhof een tevredenheidonderzoek gehouden onder vrijwilligers. Het respons hierop van beide locaties tezamen was 45% Conclusies uit dit TVO waren: - meer duidelijkheid omtrent rol en taak van coördinator vrijwilligerswerk en de contactpersoon - Contact; formeel of informeel tussen vrijwilliger en contactpersoon wordt positief ervaren. Verbetering mogelijk door agendapunten terug te laten komen of duidelijkere terugkoppeling te geven. De thema s die sommige overlegvormen of bijeenkomsten hadden werden als prettig ervaren. - Door toename zorgvraag bewoner en / of op leeftijd rakende vrijwilliger geeft de vrijwilliger aan dat de vrijwilligerstaak in zwaarte toeneemt. Dit kan zowel fysiek als mentaal zijn. - Mutaties op de afdelingen bij overlijden, ziekte etc worden te weinig of te laat gecommuniceerd. Cruciaal hierin de contactpersoon, medewerker van de afdeling of dienst. Maar er ligt ook een taak voor de vrijwilligers zelf om te informeren. - Papernote en Viva Next ontvangt de vrijwilliger wel. Brieven worden wel ontvangen en gelezen. Informatieborden wordt door een derde van de vrijwilliger niet in de gaten gehouden. - Samenwerking met beroepskrachten wordt door driekwart van de vrijwilligers als positief ervaren. - Samenwerking tussen vrijwilligers onderling eveneens. - De helft tot drie kwart zou bij familie of vrienden vrijwilligerswerk bij beide locaties aanraden. - scholing wordt niet als prioriteit aangemerkt. Praktische handreikingen voor omgang met dementerende bewoners wordt regelmatig genoemd. Reeds ondernomen acties Medio 2011 werd door Vilans en Movisie aangegeven dat zij bij Fonds Nuts Ohra organisaties voor konden dragen die een gedegen project draaiden en mogelijk door een impuls van voorgenoemd Fonds vervolg kunnen geven aan het project. Op 9 juni is hiervoor met Mw. Cecile Scholten, Vilans en mw. Wendy van Lier, Vilans, Dhr P. de Bruyn, manager Engelsbergen en mw Angela v.d. Nieuwenhuizen, coördinator vrijwilligerswerk Engelsbergen/Vonderhof en Theresia overleg geweest. Op 24 november 2011 werd op, het congres in Driebergen, WoonZorg Groep bekend gemaakt als een van de 15 koplopers in het verbetertraject: Zorg Beter met Vrijwilligers. In december is er met Academie, manager en projectleider/ coördinator vrijwilligerswerk over achtergrond, beoogde doel en urgentie gesproken. In januari 2012 werd er over inhoud, duur en inzet met extern trainingsbureau, Academie en projectleider/coördinator vrijwilligerswerk gesproken. Eind januari lag er concept voor leerprogramma Coachen met Effect!, Spil in Samengaan klaar. Leerprogramma en randvoorwaarden zijn op 26 januari 2012 door directie goedgekeurd. 8

9 3. Uitvoering van project Zorg Beter met Vrijwilligers Vervolg Rol en taak van contactpersoon Het verbeterteam heeft de rol en taken van contactpersonen geïnventariseerd. taken van contactpersoon staan vermeld in de vrijwilligersbrochure voor Engelsbergen en Vonderhof (zie takenoverzicht aan het eind). Deze brochure wordt uitgereikt en doorgenomen tijdens het kennismakingsgesprek tussen aspirant vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerk. Conclusie door verbeterteam op de rol en taken van contactpersoon - In de beleidsnotitie vrijwilligerswerk staat wel de taak van de contactpersoon maar niet de rol van de contactpersoon. De rol van de contactpersoon is hiermee vrijblijvend, en afhankelijk van het enthousiasme van de afdeling of diens leidinggevende. - Rol van de contactpersoon is niet gekoppeld aan niveau. Elke medewerker is gediplomeerd en kan in zijn/haar functie/enthousiasme en competenties contactpersoon van vrijwilligers zijn/worden. - De tijd die begeleiding van vrijwilligers met zich meebrengt is niet opgenomen in een functieomschrijving van contactpersoon. - Terugkoppeling van contactpersonen/coördinator naar hoofd van de afdeling of dienst. Aan de slag met taak en rol van contactpersonen - Contactpersoon hoeft niet afhankelijk te zijn van functie. Belangrijker is dat elke contactpersoon affiniteit met vrijwilligers en competenties heeft om vrijwilligers te begeleiden. - Hoofd van afdeling of dienst is eindverantwoordelijk voor hiërarchisch aansturen van vrijwilligerswerk op zijn/haar afdeling of dienst. - Coördinatoren/ contactpersoon verzorgd- en verpleegd wonen zijn doen de aanvragen van vrijwilligers bij de coördinator vrijwilligerswerk. - Contactpersoon heeft voldoende schriftelijke en mondelinge vaardigheden om een vrijwilliger te motiveren, te stimuleren en te binden. - Een contactpersoon dient gelegenheid en stimulans krijgen van de coördinator of leidinggevende om deel te nemen aan overlegvormen en informatie/themabijeenkomsten t.b.v. het begeleiden van vrijwilligers. - Voor het inwerken van vrijwilligers op een afdeling/dienst wordt geadviseerd om het inwerkprogramma van medewerkers te spiegelen/aan te passen naar vrijwilligers. - Coördinator vrijwilligerswerk overlegd structureel met contactpersonen. Dit overleg kan ook gekoppeld worden met een thema of informatiebijeenkomst. Coördinator vrijwilligerswerk draagt zorg voor de planning hiervan en communiceert dit met desbetreffende hoofden/leidinggevenden. - Contactpersoon informeert het hoofd van dienst maar koppelt ook terug naar team. 9

10 Communicatie en effecten Voor vrijwilligers Zij ontvangen sinds 2011, elk kwartaal een nieuwsbrief. Bovenop En met elke vrijwilligersgroep is er 2 maal per jaar met contactpersoon een bijeenkomst/overleg. Dit is vastgesteld in het beleid. Toetsingsmoment begin 2012: Tevredenheidsonderzoek Vrijwilligers WoonZorg Groep i.s.m. MOVISIE. Voor contactpersonen Leidinggevende hebben voor 80% contactpersonen voorgedragen. Vanuit bijna elke dienst/team zijn afhankelijk van omvang 1 of 2 contactpersonen aangemeld. 22 personen op dit moment voor 2 locaties. Deze contactpersonen worden met ondersteuning van Fonds Nuts Ohra en Vilans getraind/ gestuurd/ begeleid in hun taak. Vanuit projectgroep ZBmV is ook advies gegeven daarna minimaal 2 bijeenkomsten per jaar te organiseren voor feedback, thema bijeenkomsten en het uitwisselen van ervaring, aangestuurd door coördinator vrijwilligerswerk. PR via: Intranet Academie Nieuwbrief vrijwillgers Mail Borging en verspreiding Juni 2012 wordt de het leerprogramma geëvalueerd en in een rapport beschreven. Dat zal worden besproken in DR en hierna volgt besluit om training ook voor andere locaties te laten plaatsvinden. Indien deze pilot in vorm van leerprogramma positief wordt geëvalueerd dan wordt het Stichtingsbreed opgezet voor alle locatie binnen Woon Zorg Groep. Pilot wordt gedraaid met 21 contactpersonen. Indien het stichtingsbreed gaat, gaat het naar schatting om een leerprogramma rond 100 contactpersonen/medewerkers. neemt dit op als structureel onderdeel in het aanbod van de Academie en zorgt ervoor dat de contactpersonen aan de training kunnen deelnemen. Activiteitplanning oktober 2011 t/m 2013 actie opdracht verantwoordelijk Eindverslag projectgroep Afspraken randvoorwaarden Fonds NutsOhra /Vilans/ Opstellen leerprogramma contactpersonen Uitvoeren leerprogramma voor contactpersonen planning Vilans projectleider Voor 25 oktober Vilans/ Management en projectleider Vilans/ Externe trainer Nov/dec 2011 Jan/mrt 2012 April/oktober 2012 doel t.b.v. 1 e doel rol/taak contactpersonen idem idem idem 10

11 Terugkoppeling binnen de organisaties Planning voortgang leerprogramma in vorm van overlegvormen coördinator vrijwilligerswerk met contactpersonen / Fonds NutsOhra Projectleider / Vilans Vilans/ Projectleider tussentijds Juni / juli 2012 idem m.b.t. 1 e +2 e doel: rol en taak contactpersonen en communicatielijnen Communicatielijnen Top down Projectleider i.s.m. Collega coördinatoren vrijwilligerswerk Febr/maart e doel: Verbeteren communicatielijnen naar/ met/ t.b.v. vrijwilligers Evaluatie van leerprogramma en aanbevelingen aan andere locaties + borging Vilans en projectleider Eind 201 / begin 2013 Presentatie naar andere locaties en vaststellen borging projectleider Feb jun

12 Contactpersoon voor vrijwilligers: taakomschrijving Engelsbergen en Vonderhof Kennis Kennis hebben van en toepassen van het vrijwilligersbeleid van Woon Zorggroep (zie intranet) Kennis hebben en toepassen van de Vrijwilligersbrochure Openstaan voor kennisoverdracht van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Voorlichting Introductie, begeleiden en instrueren van nieuwe vrijwilliger op/bij afdeling/dienst/club (van de gedachte dat niets vanzelfsprekend is: informeer over restaurant, rookruimte, postvak, kopiëren, afwezigheid) Geven van korte, gerichte informatie / handvatten m.b.t. ziektebeelden en / of benaderingstechnieken van bewoners (dementie, R.O.T., Validation, etc.). Coachen Signaleren van nieuwe vrijwilligerstaken/plaatsen. In overleg met coördinator van afdeling of dienst nieuwe vrijwilligers aanvragen bij de coördinator vrijwilligerswerk. Motiveren en stimuleren van vrijwilliger (binden en boeien: laten ervaren dat inzet en hulp van de vrijwilliger waardevol is) Motiveren en stimuleren van samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers (respect en aandacht voor elkaar en het werk) Indien mogelijk of wenselijk vrijwilligers koppelen (doel: gesteund voelen en samenwerking te bevorderen. Zelfstandigheid van vrijwilligerswerk te bevorderen, onder verantwoordelijkheid medewerker) Informeer / evalueer regelmatig bij vrijwilliger naar ervaringen Evaluatie met vrijwilligers; 6-8 weken na aanvang van vrijwilligerstaak. ( indien nodig of gewenst door/met coördinator vrijwilligerswerk) Overleg In overleg / in samenwerking met coördinator vrijwilligerswerk minimaal twee maal per jaar een overleg / bijeenkomst organiseren voor eigen vrijwilligersgroep (doel: informeren ontwikkelingen binnen locatie, afstemmen vakantieperiode en gehoord voelen van vrijwilliger = boeien) Overlegstructuur met coördinator vrijwilligers m.b.t. voorwaarden en inhoud vrijwilligerswerk Inbrengen van vrijwilligerswerk in eigen teamoverleg Informeren van vrijwilligers bij veranderingen en mutaties op de afdeling/dienst/ activiteit. Advies Signaleren van knelpunten m.b.t. fysieke en of mentale belasting van vrijwilliger. In overleg met coördinator vrijwilligerswerk/leidinggevende tot een oplossing komen Signaleren als er problemen zijn in de omgang met bewoners, cliënten, medewerkers of collega vrijwilligers 12

13 Randvoorwaarden Contactpersoon moet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze rol te kunnen vervullen Op de locaties zijn voldoende contactpersonen aanwezig. Elke afdeling /dienst heeft minimaal een contactpersoon De rol van de contactpersoon en de contactpersonen zijn voldoende bekend Contactpersoon heeft een eigen en toegang tot intranet. 13

Reader Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers

Reader Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Reader Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Naam document Reader contactpersonen vrijwilligers Opgesteld door Angela van de Nieuwenhuizen Datum 12 november 2013 Versie 2.0-1 - 1. INLEIDING

Nadere informatie

Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers

Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers 1 Beste cursist, Welkom bij de Vitalis Leer Omgeving. Welkom bij de Communicatie Training voor Contactpersonen van vrijwilligers. Deze reader is ter voorbereiding

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

Samenwerken: eerste suggesties

Samenwerken: eerste suggesties is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Samenwerken: eerste suggesties We bieden een eerste overzicht van diverse suggesties en ideeën om de samenwerking tussen vrijwilligers

Nadere informatie

In dit stuk zijn de sleutels tot succes onderverdeeld in vier categorieën:

In dit stuk zijn de sleutels tot succes onderverdeeld in vier categorieën: Deze sleutels tot succes bevatten aanbevelingen voor een goede samenwerking tussen beroepskracht en vrijwilliger. Belangrijk is dat de cliënt centraal staat. Dit uitgangspunt geldt bij elke sleutel tot

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015

Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek 2015 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2015 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering

OVEREENKOMST. Het ontwikkelen van een BRAVO beleid, welke vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering OVEREENKOMST PROJECTPLAN Voorbeeld: Zorgcombinatie Noorderboog Naam BRAVO project: Fit4Work Zorgcombinatie Noorderboog biedt ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging in de regio Meppel en Steenwijkerland.

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

21 november 2013: Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 Ontdek hoe u vrijwilligerswerk in uw organisatie structureel verbetert!

21 november 2013: Congres Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 Ontdek hoe u vrijwilligerswerk in uw organisatie structureel verbetert! Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Praktische informatie Wanneer: 21 november 2013 van 10.00 tot 17.00 uur. Waar: Antropia, Cultuur- en congrescentrum, Hoofdstraat

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach B

Functiebeschrijving participatiecoach B Functiebeschrijving participatiecoach B 1. Doel van de functie De participatiecoach B begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Introductie, mentorschap & coaching

Introductie, mentorschap & coaching Hoofdstuk 8 Extra informatie Introductie, mentorschap & coaching Een goede introductie is van wezenlijk belang voor een goede samenwerking tussen de nieuwe medewerker en de organisatie. Niet alleen is

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken.

Samenwerken met familie en mantelzorgers. Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Met elkaar de zorg die nodig is mogelijk maken. Samenwerken met familie en mantelzorgers Folder voor familie en mantelzorgers van mensen die (tijdelijk) zorg ontvangen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Model Ekstraa Mantelkracht

Model Ekstraa Mantelkracht Model Ekstraa Mantelkracht deel je leven Inhoudsopgave Model Ekstraa Mantelkracht 3 Extern - Regie 5 Extern - Maatwerk 5 Extern - Mantelkracht 5 Kennismaking - Regie 6 Kennismaking - Maatwerk 6 Kennismaking

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach A

Functiebeschrijving participatiecoach A Functiebeschrijving participatiecoach A 1. Doel van de functie De participatiecoach A begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Ruimte voor een goed leven in Vitalis Vonderhof

Ruimte voor een goed leven in Vitalis Vonderhof Ruimte voor een goed leven in Vitalis Vonderhof In het Eindhovense stadsdeel Strijp, tegenover Museum Kempenland, op loopafstand van het centrum van Eindhoven, ligt Vitalis Vonderhof. Een appartementencomplex

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten

Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Business case Vrijwilligers/werk: vragenlijst over baten Inzetten van vrijwilligers levert de organisatie opbrengsten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht voor de cliënt, grotere kwaliteit van zorg,

Nadere informatie

Verrichten: proeverij van tools

Verrichten: proeverij van tools Verrichten: proeverij van tools 1. WIFA voor en met vrijwilligers Aspecten van samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten Waarderen Informeren Faciliteren Afstemmen Wat houdt het in? Welkome

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie

Vragenlijst. Thema 1: Beleid en organisatie Vragenlijst Thema 1: Beleid en organisatie 1) Het huidige anti-agressiebeleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen: Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld Definitie

Nadere informatie

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst!

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek had als centraal doel bij de start van het In voor Zorgtraject om haar implementatievermogen structureel te vergroten.

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Vrijwilligers Onze vakkundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Die hulp van vrijwilligers is van groot belang. Vrijwilligers

Nadere informatie

Een inspirerende werk- en opleidingsomgeving

Een inspirerende werk- en opleidingsomgeving Een inspirerende werk- en opleidingsomgeving Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen

Nadere informatie

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten 2 Ontwikkelopdrachten Samen ontwikkelen, laten groeien We hebben gepraat, nagedacht en ontworpen op de afdeling. Nu gaan we doen en experimenteren.

Nadere informatie

Ruimte voor een goed leven in Residentie Petruspark

Ruimte voor een goed leven in Residentie Petruspark Ruimte voor een goed leven in Residentie Petruspark Een ideale plek om te wonen Residentie Petruspark is een residentiële woonvorm gelegen direct buiten de rondweg in Eindhoven-Noord, in het stadsdeel

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden

Beleid. Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Beleid Gastouderopvang Kinderopvang de Bevelanden Versie: 003 Definitief Datum: 23/12/2011 Inhoud Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Kinderen met een handicap... 4 Samenwerking... 4 Relatie tussen en

Nadere informatie

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management Evaluatie eerste fase Pilot CES en HR Performance management 1. Inleiding Onderstaand leest u de evaluatie van de pilot performance management bij CES en HR. We willen weten of we met de implementatie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Miranda van Haaren Aanwezig: - Visscher - Marc Gouwerok - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille Afwezigen: -

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Deze themaweek hebben wij vertaald in dit draaiboek, welk tevens is bedoeld als naslagwerk.

Deze themaweek hebben wij vertaald in dit draaiboek, welk tevens is bedoeld als naslagwerk. Voorwoord Binnen het project met Meer Waardigheid en Trots wordt het WIFA model als onderdeel van het samenwerken met vrijwilligers ingezet. Dit model is met alle FCP-en individueel besproken. Aan hen

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014

Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek 2014 Rapport Tevredenheidonderzoek Huize Westerheide 2014 Huize Westerheide Sparrenlaan 26 1213 SP Hilversum Telefoon: 035 62 88 540 Fax: 035 53 37 613 E-mail: info@huizewesterheide.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie