BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, COM(2015) 510 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Aanpak van de vluchtelingencrisis: voortgang van de uitvoering van de prioritaire maatregelen van de Europese migratieagenda NL NL

2 BIJLAGE 1 FOLLOW-UP VAN PRIORITAIRE MAATREGELEN Stand van zaken op 14 oktober 2015 OPERATIONELE MAATREGELEN BINNEN DE EU Uitvoering van de hotspotaanpak en de herplaatsingsbesluiten Maatregelen van de Commissie en EUagentschappen - Coördinatie ter plaatse: - Door de Commissie georganiseerde technische bijeenkomsten tussen de agentschappen en Italië/Griekenland. - Coördinatie met ter plaatse actieve internationale organisaties (IOM en UNHCR), coördinatie door speciale afgezanten van de Commissie in Italië en Griekenland van de uitvoering van de "hotspotaanpak" en het regelen van herplaatsing. - Ondersteuningsteams voor migratiebeheer ter plaatse: - Italië: regionale EU-taskforce (EURTF) in Catania, gezamenlijke Frontex-operatie Triton, met onder meer screening- en debriefingteams in Sicilië en Lampedusa, EASOdeskundigen ter plaatse die helpen bij het verstrekken van informatie en de herplaatsingsprocedure. - Griekenland: oprichting van EURTF; gezamenlijke Frontexoperatie Poseidon, met onder meer screening- en debriefingteams op de 2 Maatregelen van de lidstaten Eerste herplaatsingen voltooid op 9 oktober Italië De op 1 oktober 2015 op het Forum herplaatsing en hervestiging bekendgemaakte routekaart wordt uitgevoerd. In Lampedusa zijn de eerste ondersteuningsteams geïnstalleerd. Op drie andere locaties in Sicilië zijn opvangcentra gereed die naar verwachting binnenkort als uitvalsbasis kunnen dienen voor de ondersteuningsteams. Kantoorruimte is toegewezen in Villa Sikania en Catania. Binnen alle relevante nationale en plaatselijke overheidsinstanties zijn verbindingsofficieren benoemd. In de routekaart werd een analyse van de personeelsbehoeften van de ondersteuningsteams voor migratiebeheer opgenomen. Italië heeft Frontex verzocht om Vervolgstappen - Herplaatsing: de lidstaten moeten vooraf meedelen hoeveel herplaatsingen zij voor het eind van het jaar voor hun rekening zullen nemen. - Herziening van de nationale programma's uit hoofde van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) teneinde aan de lidstaten de aanvullende bedragen toe te wijzen die overeenkomen met de forfaitaire bedragen voor herplaatste personen, waarmee uiterlijk 30 oktober 2015 wordt begonnen wanneer de toezeggingen van 20 juli 2015 door de lidstaten officieel zijn bevestigd. - Steun voor Griekenland in de vorm van AMIF-noodhulp ter dekking van de kosten van het binnenlandse vervoer van geregistreerde personen vanaf de oostelijke eilanden van de Egeïsche Zee naar het Griekse

3 Egeïsche Eilanden. Binnenkort worden EASO-deskundigen ingezet voor taken in verband met verstrekken van informatie en verwerking van aanvragen. Agentschappen - Frontex-teams die zijn ingezet voor screening en debriefing voeren hun taken uit als onderdeel van de gezamenlijke operatie die is georganiseerd door de lidstaat waar de hotspotaanpak wordt uitgevoerd. - Op 2 oktober 2015 heeft zowel Frontex als EASO gevraagd om deskundigen en uitrusting met het oog op de verdere versterking van de ondersteuningsteams voor migratiebeheer in zowel Italië als Griekenland. - In Italië ondersteunt Eurojust het operationele regionale team van Frontex (OFRT) in Catanië door verzoeken om wederzijdse rechtshulp te bevorderen en tussen de lidstaten te coördineren. In Griekenland zijn twee Griekse officieren van justitie van het hof van beroep van Piraeus benoemd als Eurojust-contactpunten. Zij houden Eurojust in real time op de hoogte van de eventuele noodzaak van een rechterlijke follow-up en coördinatie op EU-niveau. - Contacten met lidstaten om de praktische voorwaarden voor 3 terbeschikkingstelling van tien deskundigen op het gebied van vingerafdrukken. Griekenland De op 1 oktober 2015 op het Forum herplaatsing en hervestiging bekendgemaakte routekaart is operationeel. Ondersteuningsteams zijn opgericht op Lesbos en zullen worden opgericht op vier andere eilanden (Chios, Samos, Kos en Leros); Frontex is op vijf eilanden aanwezig en binnenkort zullen EASO-deskundigen worden ingezet. Ten kantore van het bureau van de Frontexverbindingsfunctionaris in Piraeus is de EURTF kantoorruimte toegewezen. Binnen alle relevante nationale en plaatselijke overheidsinstanties zijn verbindingsofficieren benoemd. Op 5 oktober 2015 zijn bij SCIFA analyses van de behoeften van ondersteuningsteams voor migratiebeheer ingediend die via de gezanten van de Commissie in Griekenland aan de Commissie werden doorgestuurd. Andere lidstaten vasteland (AMIF-noodhulp ten bedrage van 5,99 miljoen EUR wordt zeer binnenkort toegekend; subsidieovereenkomst in voorbereiding) - Evaluatie van de noodzaak Italië te ondersteunen met betrekking tot de kosten voor binnenlands vervoer van geregistreerde personen van Lampedusa naar het Italiaanse vasteland. - De lidstaten moeten de informatie over de aantallen snel te herplaatsen personen, regelmatig actualiseren. - De lidstaten moeten de aanwijzing van nationale contactpunten en verbindingsofficieren voltooien.

4 herplaatsing vast te stellen: - De Commissie heeft alle lidstaten schriftelijk opnieuw gewezen op de noodzaak verbindingsofficieren te benoemen en hen daarbij verzocht om een indicatie te geven van het aantal verzoeken voor herplaatsing in de nabije toekomst. - Bilaterale contacten vóór de eerste herplaatsing vanuit Italië en Griekenland. - Forum herplaatsing en hervestiging van 1 oktober 2015: - Aan de lidstaten is informatie verstrekt over de stand van uitvoering van de besluiten van de Raad betreffende herplaatsing. - Italië en Griekenland hebben hun routekaarten bekendgemaakt en de lidstaten hebben vragen ter verduidelijking gesteld. - Overeenkomst om het stroomschema en de operationele conclusies van de workshop van 21 september 2015 over herplaatsing te gebruiken als "modus operandi" voor de uitvoering van de herplaatsingsregelingen. - De Commissie heeft financiële aspecten van zowel herplaatsingsals hervestigingsregelingen verduidelijkt. 4 Er worden nationale contactpunten aangewezen die een netwerk vormen en er worden verbindingsfunctionarissen naar Italië en Griekenland gestuurd. 20 lidstaten hebben contactpunten aangewezen; tot dusver hebben 22 lidstaten verbindingsofficieren in Italië benoemd, met inbegrip van één lidstaat die tot nu toe een verbindingsofficier voor zowel Italië als Griekenland heeft benoemd. Sommige lidstaten hebben Italië, Griekenland en EASO het aantal personen meegedeeld dat zij snel zouden kunnen herplaatsen. Reactie op de oproepen van agentschappen Nationale deskundigen voor de teams voor migratiebeheer naar aanleiding van oproepen van Frontex-deskundigen (670 tot eind januari 2016)) en het EASO (370 deskundigen tot het derde kwartaal van 2017): Ter beschikking gesteld van Italië: 1) Frontex 18 eenheden technische uitrusting (vaartuigen, patrouillewagens enz.) en 42 gedetacheerde functionarissen. - Frontex en EASO doen oproep om deskundigen ter beschikking te stellen: reacties van de lidstaten op de oproep van Frontex worden uiterlijk 16 oktober 2015 verwacht.

5 Ter beschikking gesteld van Griekenland: 1) Frontex 27 eenheden technische uitrusting en inzet van 53 deskundigen (totaal aantal deskundigen ingezet aan de land- en zeegrenzen bedraagt 95, met inbegrip van Griekse ambtenaren) Ondersteuning van de gezamenlijke operaties van Frontex Triton en Poseidon - De gezamenlijke operaties Triton en Poseidon zijn geleidelijk geïntensiveerd (in samenhang met de uitvoering van de hotspotaanpak in Italië en Griekenland.) - Gezamenlijke operatie Triton: het aantal patrouillemiddelen is verhoogd evenals als het aantal screening- en debriefingteams (18 eenheden technische uitrusting (vaartuigen, patrouillewagens enz.) en 42 gedetacheerde functionarissen). - Gezamenlijke operatie Poseidon Sea: Frontex heeft het aantal middelen en debriefing- en screeningdeskundigen en tolken vergroot (27 eenheden technische uitrusting en 53 deskundigen werden ingezet). Frontex heeft aangeboden 104 extra gedetacheerde functionarissen in te zetten en 31 teamleiders van de Griekse politie mede te financieren. - Op 2 oktober 2015 heeft Frontex een open oproep gedaan voor aanvullende bijdragen die ook voorzien in de behoeften met 5 - De versterking van de operationele steun aan Italië en Griekenland in het kader van de gezamenlijke operaties Triton en Poseidon Sea, met name de intensivering van de screening- en evaluatieactiviteiten, werd mogelijk gemaakt doordat de lidstaten hun middelen ter beschikking stelden. - Gezamenlijke operatie Triton: 26 lidstaten en met Schengen geassocieerde staten nemen deel: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 17 daarvan hebben momenteel middelen en/of gedetacheerde functionarissen ter plaatse: MT, PT, NL, FR, NO, ES, EL, PL, RO, UK, DE, DK, CZ, BG, LV. - Gezamenlijke operatie Poseidon: 25 lidstaten nemen deel - De lidstaten verbinden zich ertoe het niveau van de steun voor de lopende gezamenlijke operaties die door Italië en Griekenland worden georganiseerd, te handhaven of verhogen. Dienovereenkomstig zouden alle lidstaten positief dienen te reageren op de oproep die Frontex op 2 oktober 2015 heeft gedaan. - Frontex en Griekenland moeten de aanvullende inzet van gedetacheerde functionarissen uitvoeren.

6 betrekking tot de gezamenlijke operaties Triton en Poseidon. (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk). 18 van deze lidstaten hebben op dit moment middelen en/of gedetacheerde functionarissen ter plaatse (DK, CZ, NO, SE, PT, PL, LV, DE, HR, NL, FI, IT, FR, ES, BE, UK, BG, RO). Opvangcapaciteit en -voorwaarden - Toezicht op opvangvoorzieningen en -capaciteiten en indien nodig inbreukprocedures. - IT en EL spannen zich in om de opvangcapaciteit te vergroten. IT ligt op schema wat betreft de eerste opvangcapaciteit (2 500 opvangplaatsen tegen het eind van het jaar); de capaciteit van Griekenland (thans plaatsen) wordt ook vergroot. - Verdere richtsnoeren ter verbetering van de normen voor opvangvoorzieningen (EASO). - Alle lidstaten die door de crisis zijn getroffen, met name Griekenland: beginnen met aanwending van aanzienlijke financiële middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen/het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling/de Europese Investeringsbank ter verhoging van de opvangcapaciteit. Terugkeer - Eerste terugkeer onder auspiciën van een team voor migratiebeheer vond plaats op 10 oktober Reactie van de lidstaten heeft belang van terugkeer bevestigd. - Recrutering en inzet van de eerste EMLO's tegen eind 2015.

7 - Op 5 oktober 2015 is begonnen met de evaluatie van het Schengeninformatiesysteem zodat alle terugkeerbesluiten en inreisverboden in het SIS worden opgenomen. - Europese migratieverbindingsfunctionarissen (EMLO's): het op 15 september 2015 gepresenteerde concept omvatte specifieke, met terugkeer verband houdende functies. - De lidstaten (en geassocieerde staten) die geen deel uitmaken van bestaande netwerken is verzocht na te denken over deelname of associatie. - Operationele follow-up-meeting georganiseerd door Frontex op 28 oktober In 2016 worden de terugkeerstelsels van zes lidstaten geëvalueerd (IT, EL, LU, FR, MT, HR). - Het opzetten van een systeem van geïntegreerd terugkeerbeleid: proces is van start gegaan op 15 september 2015 met als actoren de Commissie, de agentschappen (Frontex en EASO) en relevante netwerken. - Schengenevaluaties inzake de terugkeerstelsels van AT, BE, DE, NL in 2015, alsmede een evaluatie op basis van vragenlijsten (LI). Hervestiging Forum hervestiging en herplaatsing van 1 oktober 2015: - De UNHCR maakte de ontwikkelingen en prioriteiten voor 2016 op het gebied van hervestiging bekend en deelde mee wat de gebieden waren voor samenwerking met de 7 - Forum hervestiging en herplaatsing van 1 oktober 2015: - Alle lidstaten bevestigden hun toezeggingen van 20 juli 2015, waarbij veel lidstaten uitdrukkelijk meedeelden tijdens het proces nauw met UNHCR en IOM samen te werken. - Op 30 oktober 2015 moeten de lidstaten de Commissie officieel meedelen of de in het kader van de hervestigingsregeling van 20 juli 2015 toegezegde aantallen personen ook daadwerkelijk worden

8 staten van hervestiging. - De IOM maakte bekend op welke gebieden zij met betrekking tot het proces van hervestiging over deskundigheid beschikt en welke ondersteuning zij de staten van hervestiging kan bieden. - De Commissie maakte een notitie met richtsnoeren inzake financiële steun bekend. EASO-workshop over hervestiging van 2 oktober 2015: - De UNHCR presenteerde verschillende stappen van het hervestigingsproces onder zijn toezicht. - IT, NL en SE presenteerden verschillende aspecten van hun hervestigingsprogramma's om goede praktijken te delen. - Presentatie van het hervestigingsproject EU- FRANK ter bevordering van hervestiging en toelating van vluchtelingen door het delen van kennis. - Presentatie van de ICMC over integratiepraktijken. - Inventarisatie van de operationele behoeften van de lidstaten op het gebied van hervestiging en vaststelling van de operationele steunmaatregelen om daarin te voorzien. 8 - Alle lidstaten bevestigden de overeengekomen prioriteiten met betrekking tot hervestigingsregio's in acht te nemen. De meeste lidstaten zullen zich vooral richten op de Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Turkije. Sommige hebben ook verklaard vluchtelingen te zullen hervestigen uit andere regio s, zoals de Hoorn van Afrika (Sudan) of Noord- Afrika (Egypte). - Sommige lidstaten zijn in het kader van de regeling reeds begonnen met beperkte hervestiging (IT, CZ), terwijl Liechtenstein heeft meegedeeld dat het zijn toezegging reeds is nagekomen door 20 Syriërs uit Turkije te hervestigen. - Sommige lidstaten hebben met betrekking tot het aantal personen dat zij hebben toegezegd in totaal te zullen hervestigen, meegedeeld hoeveel zij daarvan in 2016 respectievelijk 2017 willen hervestigen. hervestigd. - Op basis daarvan herziet de Commissie de nationale programma s van de lidstaten in het kader van AMIF. - Samenwerking van de lidstaten met UNHCR om vast te stellen wie hervestigd wordt.

9 Migrantensmokkel - Uitvoering van JOT MARE als voornaamste knooppunt van informatie over migrantensmokkel, ter ondersteuning van het onderzoek naar en vervolging van mensensmokkelaars door lidstaten. - Steun voor XX onderzoeken en XX gezamenlijke operaties ter bestrijding van migrantensmokkel in XX lidstaten. Civiele bescherming - De Commissie heeft alle lidstaten op 24 september 2015 schriftelijk verzocht om mee te delen welke middelen beschikbaar kunnen worden gesteld indien het mechanisme tijdens de vluchtelingencrisis wordt geactiveerd. - Laatste coördinatievergadering op 8 oktober Snelle-grensinterventieteams (RABIT's) - Frontex heeft de raad van bestuur van het agentschap op 18 september 2015 een brief gestuurd, waarin het benadrukt bereid te zijn te reageren op ieder verzoek om snelle interventie van een lidstaat die wordt geconfronteerd met een plotselinge en grote druk als gevolg van irreguliere immigratie aan de buitengrenzen en waarin het oproept steun te verlenen voor dergelijke interventies en voor de uitvoering 9 - Inzet van XX door XX lidstaten in het kader van JOT MARE lidstaten hebben tot dusver op de brief gereageerd, waarvan acht in positieve zin (BE, CY, FI, LT, SE, SK, CZ, LV). Vier andere lidstaten (AT, BG, SI, UK) zullen misschien ad hoc reageren. - Hongarije heeft het mechanisme voor civiele bescherming op 18 juni 2015 en 11 september 2015 in werking gesteld. - Servië heeft het mechanisme voor civiele bescherming op 21 september 2015 geactiveerd lidstaten hebben de brief van de uitvoerend directeur beantwoord. - Tot nog toe (7 oktober 2015) heeft geen enkele lidstaat Frontex laten weten om snelle interventie te willen verzoeken. - zes lidstaten hebben aangegeven bereid te zijn personele of technische middelen in te zetten, zelfs nog dit jaar [desgevraagd]. - Verdere versterking van de samenwerking tussen de agentschappen inzake migrantensmokkel. - Verder gebruik van gezamenlijke onderzoeksteams en gezamenlijke operaties op het gebied van migrantensmokkel. - Lidstaten kunnen in geval van nood het mechanisme in werking stellen. - Lidstaten geven in noodplanning aan welke civiele bescherming in verschillende scenario s nodig kan zijn en welke middelen zouden kunnen worden verstrekt. - Elke lidstaat die te maken krijgt met een situatie van dringende en uitzonderlijke druk vanwege het grote aantal migranten dat irregulier het grondgebied binnen probeert te komen, kan een door Frontex gecoördineerde snelle interventie in gang zetten wanneer die situatie de capaciteit van de betrokken lidstaat te boven gaat. - Frontex dient in samenwerking met de lidstaten continu de

10 van de lopende versterkte gezamenlijke operaties. - De Commissie heeft in haar mededeling over het beheer van de vluchtelingencrisis de aandacht gevestigd op de mogelijkheid het RABIT-mechanisme te activeren. ontwikkeling in de gaten te houden van de situatie aan de buitengrenzen van de EU, in het bijzonder ten behoeve van de lidstaten die met een specifieke en onevenredige druk te maken hebben. 10

11 BEGROTINGSSTEUN VOOR MAATREGELEN BINNEN DE EU Versterkte financiële steun voor migratiebeheer: grenscontroles, asielsystemen, opvang, terugkeer (zoals opgenomen in de gewijzigde begroting nr en nota van wijzigingen nr ). EU-maatregelen Maatregelen van de lidstaten Vervolgstappen - Een extra bedrag van 100 miljoen EUR voor noodhulp in het kader van AMIF en ISF in 2015 is bij wege van amendement door de Commissie voorgesteld en door de begrotingsautoriteit versneld goedgekeurd. - De budgettaire gevolgen van het tweede voorstel voor herplaatsing van vluchtelingen voor een totaalbedrag van 780 miljoen EUR voor 2016 (inclusief vervoerskosten), is opgenomen in de nota van wijzigingen nr. 2, die op 14 oktober 2015 door de Commissie moet worden vastgesteld. - Een ander voorstel van de Commissie voor een totaal van 600 miljoen EUR aan extra middelen voor 2016 is ook opgenomen in de nota van wijzigingen nr. 2, en omvat het volgende: miljoen EUR voor meer structurele maatregelen op middellange termijn en activiteiten op het gebied van eerste opvang in de lidstaten met de grootste problemen. - Nog eens 94 miljoen EUR extra aan noodhulp miljoen EUR voor de budgettaire aanpassing van het eerste herplaatsingspakket ( vluchtelingen) aan het tweede. - Aanvullende middelen voor de agentschappen (zie hieronder). Lopende noodhulp: - In het kader van het AMIF werd - De lidstaten (plus drie met Schengen geassocieerde landen) hebben de verantwoordelijke autoriteiten aangesteld % van de lidstaten heeft de uitvoeringsstructuur ingevoerd en is begonnen met de uitvoering van de nationale programma s. - De middelen voor de nationale programma s van Italië in het kader van AMIF en ISF bedragen ongeveer 560 miljoen EUR voor de periode De eerste voorfinanciering van ongeveer 39 miljoen EUR is in 2015 uitbetaald. Voorts is in 2015 aan Italië 19,12 miljoen EUR aan noodhulp toegekend. De middelen voor de nationale programma s van Griekenland in het kader van AMIF en ISF bedragen ongeveer 474 miljoen EUR voor de periode De eerste voorfinancieringsbetalingen ten belope van ongeveer 33 miljoen EUR zijn medio september 2015 verricht. Voorts is in 2015 aan Griekenland 19,5 miljoen EUR (met inbegrip van een subsidie aan UNHCR) aan noodhulp toegekend De lidstaten moeten gebruikmaken van de financiering die via nationale programma s in het kader van AMIF en ISF beschikbaar is. Daartoe moeten sommige lidstaten nog hun bevoegde autoriteiten aanstellen. - De Commissie moet beoordelen of het nodig is de programmering van de lidstaten in het kader van AMIF en ISF te herzien om te controleren of deze op gebieden als opvangcapaciteit in overeenstemming met de actuele situatie is. - Commissie moet nauwe contacten onderhouden met de lidstaten waarvoor het het meest urgent is om de laatste hand te leggen aan de evaluatie van de behoeften en te zorgen voor een gestructureerde aanpak (activiteiten, timing) van hun huidige noodsituaties via de nationale programma s en noodhulp. - Negen resterende, nog niet goedgekeurde nationale programma s moeten eind november worden goedgekeurd. - In november vergadering van het bestuur van Europese Investeringsbank ter bespreking van speciale voorwaarden inzake projecten met betrekking tot vluchtelingen; evaluatie van behoeften tegen eind november.

12 Steun aan EUagentschappen Oostenrijk op 5 oktober noodhulp toegekend ten bedrage van 6,3 miljoen EUR, terwijl verzoeken van Hongarije, Griekenland, Duitsland en Kroatië voor een totaalbedrag van meer dan 60 miljoen EUR nog in behandeling zijn. - Begin oktober werd Griekenland en Frankrijk 1,7 miljoen EUR toegekend in het kader van ISF-grenzen. Verzoeken om aanvullende financiering voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljoen EUR voor Griekenland en Kroatië zijn nog in behandeling. - Versterking van de personele middelen van de agentschappen voor 2015 en posten voor Frontex, - 30 voor EASO, - 30 voor Europol miljoen EUR voor steun aan activiteiten van Frontex in 2016 op het gebied van terugkeer en 20 miljoen EUR voor versterking van hun hotspotoperaties. - - Steun van lidstaten aan operaties van Frontex en EASO. - Steun voorgesteld voor begroting

13 OPERATIONELE EN BEGROTINGSMAATREGELEN: EXTERN BELEID Diplomatiek offensief inzake migratie Maatregelen van de EU: Maatregelen van de lidstaten Vervolgstappen - Topconferentie over de route via het - Duitsland heeft aangekondigd een dialoog Topconferentie oostelijke Middellandse Zeegebied en de op hoog niveau met Turkije te zullen - gebruikmaken van bestaande bilaterale en Westelijke Balkan, Luxemburg, 8 oktober aangaan over migratie. regionale kaders voor dialoog en Vijf belangrijke actiegebieden samenwerking. vastgesteld (in een verklaring): 1) - actieplannen voor uitvoering afspreken. ondersteuning van Jordanië, Libanon en - samenwerking met VN en andere Turkije, 2) ondersteuning van internationale organisaties. doorreislanden, 3) bestrijding van - JBZ-forum op ministerieel niveau van de georganiseerde EU en de Westelijke Balkan (tegen criminaliteit/migrantensmokkel, 4) aanpak eind 2015). van de achterliggende oorzaken, 5) beroep Monitoring: begin 2016 vergadering van op landen van herkomst van irreguliere hoge ambtenaren over de uitvoering van migranten. de verklaring van de conferentie. - Turkije er is een actieplan EU-Turkije inzake migratie gepresenteerd, met onder meer maatregelen om Turkije bij de vluchtelingencrisis te steunen en irregulier vertrek te beperken. Top van Valletta van november Politieke verklaring en actieplan. - Follow-up van maatregelen in de zin van gerichte bijstand, reguliere migratie, bestrijding van smokkel en concrete vooruitgang inzake terugkeer/overname. - Lidstaten dragen bij aan het noodtrustfonds voor stabiliteit en de aanpak van de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie en van ontheemding in Afrika. 13 EU Afrika: - VV/HV bezoekt Ethiopië en Commissie van de Afrikaanse Unie (20 oktober 2015) om dialoog op hoog niveau over migratie te starten. Doel: toezegging

14 Overname door derde landen - Totstandbrenging van een faciliteit voor capaciteitsbouw inzake overname (in het kader van het jaarlijks werkprogramma 2015 van AMIF). - Op september 2015 vond in Brussel een workshop overname met ACP-landen plaats. start van gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit, specifieke migratie-activiteiten met betrekking tot Ethiopië, en nauwere samenwerking bij terugkeer. - VV/HV woont volgende ministeriële bijeenkomst van Sahel-landen bij. - Tenuitvoerlegging van migratiepijler van regionale actieplan van de EU voor de Sahel Turkije: - Actieplan nog af te ronden. - Lidstaten zullen projecten voorstellen voor eventuele financiering uit hoofde van de faciliteit en ook middelen uittrekken voor bijstand bij vrijwillige terugkeer. - Vaststelling van specifieke projecten voor nauwere samenwerking inzake overname met belangrijkste partners; waarborgen dat er voldoende financiële steun beschikbaar is voor herintegratie en terugkeeracties in derde landen. - Hieraan namen lidstaten deel. - Opzetten van nationale contactpunten voor overname in de EU-ACS-landen. 14

15 - Aanwijzing EUmigratieverbindingsfunctionarissen (EMLO's). - Bilaterale bijeenkomsten over overname met sub-saharaanse en/of andere landen van herkomst: - G5 Sahel 17 juni Bijeenkomsten met de ministers van Buitenlandse Zaken van Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad. - Bezoek van HV/VV aan Algerije op 17 september 2015, gevolgd door informatiebijeenkomst van de Commissie in Algiers op 9-10 september Bezoek van HH/VV aan Niger op 18 september Pakistan: bijeenkomst over overname tussen Griekenland, Pakistan en de Commissie. Drie Gemengde Comités overname (2014 en 2015) namen actieplan op om Pakistan in staat te stellen zijn toezeggingen van juni 2015 na te komen. - Op specifieke bijeenkomsten in Athene op 8 oktober 2015 met Griekse autoriteiten en - Algemeen akkoord over mandaat voor de EMLO's die binnenkort zullen worden ingezet op EU-delegaties in belangrijke landen. - Italië leider van consortium voor regionaal ontwikkelings- en beschermingsprogramma Noord-Afrika. Heeft meer steun van Commissie nodig bij de dialoog met Algerijnse autoriteiten Voorbereidingen voor de mogelijke inzet van Europese EMLO's in Egypte, Libanon, Niger, Nigeria, Senegal, Pakistan, Servië, Ethiopië, Tunesië, Soedan, Turkije en Jordanië (opstellen van kennisgevingen van vacatures, selectieprocedure, eigenlijke inzet). - Er vinden dialogen op hoog niveau plaats. Toekomstige bijeenkomsten: - Senegal oktober Ethiopië 20 oktober Follow-up van het bezoek van HV/VV aan Niger: Niger zal op de top van Valletta een aantal maatregelen presenteren. - Samenstelling van landspecifieke pakketten met "hefbomen en prikkels" voor gebruik ten aanzien van derde landen die niet ten volle meewerken bij overname. - Follow-up bij de nieuwe start van onderhandelingen om overnameovereenkomsten met Noord- Afrikaanse landen te sluiten. - Mogelijke start van nieuwe onderhandelingen met andere landen. - Pakistan: Follow-up van bijeenkomsten - uitvoering van meer toezeggingen uit hoofde van de Gemengde Comités overname van 2014 en Mogelijk actieplan EU-Pakistan inzake migratie met betrekking tot overname en bestrijding van migrantensmokkel; steun te bespreken tijdens bezoek van

16 Pakistaanse ambassade zijn specifieke problemen vastgesteld en is een akkoord bereikt om het probleem te verhelpen. Humanitaire financiering - Toezegging Europese Raad om ten minste 1 miljard EUR extra uit de EU-begroting en de nationale begrotingen ter beschikking te stellen om dringende behoeften van vluchtelingen te lenigen door ondersteuning van UNHCR, het Wereldvoedselprogramma en andere humanitaire organisaties. - Commissie stelde reeds voor om dit jaar 200 miljoen EUR te verstrekken voor humanitaire steun aan vluchtelingen, en in 2016 nog eens 300 miljoen EUR voor humanitaire steun uit te trekken. - Begrotingsautoriteit: Europees Parlement en de Raad zijn snel te werk gegaan, - Overeenkomsten ter waarde van 50 miljoen EUR ondertekend met VNagentschappen en andere humanitaire organisaties (zoals ICRC) met het oog op voorfinanciering. - Bijna 275 miljoen EUR toegezegd sinds 23 september. commissaris Avramopoulos op 29 oktober. - Volgende Gemengd Comité overname eerste helft van 2016 in Brussel. - De lidstaten dienen eenzelfde bedrag bij te dragen als de EU-financiering voor humanitaire steun. - Tegen eind-november dient te worden onderhandeld over overeenkomsten ter waarde van 200 miljoen EUR aan humanitaire steun. 16

17 Trustfondsen Noodtrustfonds voor Afrika - Commissievoorstel om 1,8 miljard EUR aan EU-financiering (EUbegrotingsinstrumenten en EOF) te verstrekken om stabiliteit te bevorderen en de achterliggende oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika aan te pakken. De geografische dekking omvat negen landen in de Sahelregio en de regio rond het Tsjaadmeer, negen landen in de Hoorn van Afrika en vijf landen in Noord- Afrika. - Tot dusver hebben drie lidstaten in totaal 9 miljoen EUR toegezegd (ES, DE en LU). Andere lidstaten hebben meegedeeld te willen bijdragen, evenals NO en CH. - Positief advies van het comité van het EOF. - Nog voor de top van Valletta moet de Commissie besluiten nemen inzake het trustfonds. - Waarborgen dat de lidstaten substantiële en consistente bijdragen aan het fonds leveren, ter hoogte van de EU-financiering, en dat andere internationale partners niet achterblijven. Regionaal trustfonds van de EU naar aanleiding van de crisis in Syrië: miljoen EUR uit de EU-begroting. - twee lidstaten hebben in totaal 8 miljoen EUR aan aanvullende steun toegezegd (IT 3 miljoen EUR en DE 5 miljoen EUR). Capaciteitsopbouw - Turkije actieplan (zie hierboven) - Servië/FYROM: speciale maatregel van 10 miljoen EUR. Steun voor capaciteitsopbouw in beide landen (met 17 - Turkije actieplan (zie hierboven).

18 inbegrip van uitrusting) en humanitaire hulp voor vluchtelingen. - Er wordt gewerkt aan een programma van 8 miljoen EUR uit hoofde van het regionale programma van het instrument voor pretoetredingssteun. Doel is het verbeteren van capaciteit (o.m. registratie van vluchtelingen) in de Westelijke Balkan. - Afrika Niger: versterking gaande van polyvalent centrum in Agadez voor rechtstreekse bijstand en voorlichting aan migranten en registratie, plus mogelijkheden voor veilige en vrijwillige terugkeer en herintegratie in samenwerking met landen van herkomst. Omvat steun aan lokale gemeenschappen (eerste fase gefinancierd door instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede, 1,5 miljoen EUR). - Start van gezamenlijk onderzoeksteam in Niger (gefinancierd door EU, uitgevoerd door ES en FR) ter versterking van de capaciteit van Niger om irreguliere migratie te bestrijden Servië/FYROM: opstellen van overeenkomsten gaande, uitbetalingen en uitvoering in komende weken. - Start in januari 2016 van project ter versterking van de capaciteiten van Oost-Afrikaanse landen voor het bestrijden van mensen- en migrantensmokkel. - Voorbereiding van regionaal ontwikkelings- en beschermingsplan van EU in de Hoorn van Afrika ter bevordering van de capaciteit van Kenia, Ethiopië en Soedan op het gebied van de bescherming en opvang van vluchtelingen. - Start in januari 2016 van project ter versterking van de overheidscapaciteit voor terugkeer en duurzame herintegratie langs belangrijke migratiecorridors (met name in Afrika). - Start in december 2015 van project ter ondersteuning van dialoog AU-EU over migratie en mobiliteit, het proces van Rabat en het proces van Khartoem. - Indiening ontwerp van verklaring over een mobiliteitspartnerschap in verband met de start van een dialoog met Libanon. Proactievere aanpak door lidstaten wat betreft het waarborgen van

19 19 de uitvoering van het bestaande mobiliteitspartnerschap EU-Jordanië en de toekomstige overeenkomst EU- Libanon. - Ontwerp en uitvoering van nieuw regionaal ontwikkelings- en beschermingsprogramma in Noord- Afrika en de Hoorn van Afrika begin 2016.

20 TENUITVOERLEGGING VAN EU-RECHT Instrument Maatregelen van de EU Maatregelen van de lidstaten Vervolgstappen - 18 lopende inbreukzaken wegens Eén lidstaat heeft kennisgeving gedaan van gedeeltelijke of niet-kennisgeving van volledige omzetting van de richtlijn. De omzettingsmaatregelen; de lidstaten kennisgeving wordt thans beoordeeld (FR). ontvingen een schriftelijke aanmaning. - zes lopende inbreukzaken wegens nonconformiteit/onjuiste toepassing in het stadium van de schriftelijke aanmaning. - één administratieve brief naar een lidstaat met punten van zorg in verband met de mate waarin recente wetgeving in overeenstemming met dit instrument is. Richtlijn 2013/32/EU inzake asielprocedures Richtlijn 2013/33/EU inzake opvangvoorzieningen Richtlijn 2011/95/EU inzake asielnormen Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublinverordening) - 19 lopende inbreukzaken wegens onvolledige of niet-kennisgeving van omzettingsmaatregelen, de lidstaten ontvingen een schriftelijke aanmaning. - acht lopende inbreukzaken wegens nonconformiteit/onjuiste toepassing in het stadium van de schriftelijke aanmaning. - één administratieve brief naar een lidstaat met punten van zorg in verband met de mate waarin recente wetgeving in overeenstemming met dit instrument is lopende inbreukzaken wegens onvolledige of niet-kennisgeving van omzettingsmaatregelen lidstaten ontvingen een schriftelijke aanmaning. - twee lidstaten ontvingen een met redenen omkleed advies. - één lopende inbreukzaak wegens nonconformiteit/onjuiste toepassing. - één lopende inbreukzaak wegens nietnaleving; de lidstaat ontving een schriftelijke aanmaning. Twee lidstaten hebben kennisgeving gedaan van volledige omzetting van de richtlijn. Deze kennisgevingen worden thans beoordeeld (FR/ES) Indien lidstaten de richtlijn niet volledig omzetten, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Indien lidstaten niet aan de richtlijn voldoen, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Indien lidstaten de richtlijn niet volledig omzetten, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Indien lidstaten niet aan de richtlijn voldoen, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Indien de lidstaten de richtlijn niet volledig omzetten, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Indien de lidstaat niet aan de richtlijn voldoet, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Indien de lidstaat niet aan de richtlijn voldoet, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing

21 Verordening (EU) nr. 603/2013 (Eurodacverordening) Richtlijn 2011/51/EU inzake langdurig ingezetenen Richtlijn 2008/115/EG inzake terugkeer Schengengrenscode Verordening (EG) nr. 562/ vijf lidstaten is door middel van een administratieve brief verzocht om toelichting inzake de naleving van regels inzake de verzending van vingerafdrukken. - zeven lopende inbreukzaken wegens onvolledige of niet-kennisgeving van omzettingsmaatregelen, de lidstaten ontvingen een schriftelijke aanmaning.. - vier lopende inbreukzaken wegens nietnaleving; de lidstaten ontvingen een schriftelijke aanmaning; drie lidstaten is door middel van een administratieve brief verzocht om toelichting inzake terugkeerbesluiten met betrekking tot irregulier verblijvende onderdanen van derde landen. - zeven lidstaten is door middel van een administratieve brief verzocht om toelichting inzake terugkeerbesluiten met betrekking tot irregulier verblijvende onderdanen van derde landen; één lidstaat ontving een administratieve brief met punten van zorg in verband met de mate waarin recente wetgeving in overeenstemming met dit instrument is. - één administratieve brief naar een lidstaat met punten van zorg in verband met de mate waarin recente wetgeving in overeenstemming met dit instrument is. De lidstaten hebben de administratieve brieven beantwoord. naar het Hof van Justitie volgen. - Afhankelijk van de resultaten van de beoordeling van de antwoorden op de administratieve brieven kunnen formele inbreukprocedures worden ingeleid. - Indien lidstaten de richtlijn niet volledig omzetten, kan een met redenen omkleed advies en vervolgens een verwijzing naar het Hof van Justitie volgen. - Als de lidstaten niet aan de richtlijn voldoen, kan de aanmaning worden gevolgd door een met redenen omkleed advies en een verwijzing naar het Hof van Justitie. - Afhankelijk van de resultaten van de beoordeling van de antwoorden op de administratieve brieven kunnen formele inbreukprocedures worden ingeleid. - Afhankelijk van de resultaten van de beoordeling van de antwoorden op de administratieve brief kunnen inbreukprocedures worden ingeleid. 21

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Aanpak van de vluchtelingencrisis: nu

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Terug naar Schengen - Een stappenplan

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Terug naar Schengen - Een stappenplan EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Terug naar Schengen - Een stappenplan

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van over een Europese hervestigingsregeling EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.6.2015 C(2015) 3560 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese hervestigingsregeling NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 8.6.2015 over een Europese

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK OPESE COMMISSIE Brussel, 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET OPEES PARLEMENT, DE OPESE RAAD, DE RAAD EN DE OPESE INVESTERINGSBANK Mededeling over het nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Aanpak van de vluchtelingencrisis:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2016 COM(2016) 171 final 2016/0089 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Tweede voortgangsverslag over de eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 7 juli 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale

Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad. over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Valletta, 3 februari 2017 (OR. en) Verklaring van Malta van de leden van de Europese Raad over de externe aspecten van migratie: aanpakken van de route door het centrale Middellandse Zeegebied 1. Wij verwelkomen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2015 COM(2015) 490 final MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Aanpak van de vluchtelingencrisis: nu te nemen operationele, budgettaire en

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 NOTA A-PUNT van: aan: het secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 22 112Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 785 EU-voorstel: Commissiemededeling over de werkzaamheden

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 18 maart 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres 2511 DP De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag 2511 DP www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk 151988.02U

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 85 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de voortgang van de uitvoering van de prioritaire maatregelen van de Europese

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Tweede verslag over herplaatsing en hervestiging

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Tweede verslag over herplaatsing en hervestiging EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 12.4.2016 COM(2016) 222 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Tweede verslag over herplaatsing en hervestiging NL NL 1 Inleiding

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Access and Return in the EU 11 April 2014

Access and Return in the EU 11 April 2014 Access and Return in the EU 11 April 2014 ECRL, Tineke Strik Centre for Migration Law Utrecht, 15 oktober 2015 Vluchtelingencrisis of bestuurscrisis? Tineke Strik Radboud Universiteit, Raad van Europa,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) 10014/16 ADD 3 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 9 juni 2016 aan: ASIM 88 ACP 84 DEVGEN 122 COAFR 178 RELEX 499 CO -PREP 24 CSDP/PSDC 330 ECOFIN

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies die de Europese Raad tijdens de bovenstaande bijeenkomst heeft aangenomen.

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies die de Europese Raad tijdens de bovenstaande bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 16 oktober 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad (15

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.1.2011 COM(2011) 10 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.8.2010 COM(2010) 421 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de toepassing van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2016 COM(2016) 386 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma

BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma BELGISCH EU VOORZITTERSCHAP ASIEL EN IMMIGRATIE Programma INLEIDING Het Belgische Voorzitterschap zal de continuïteit van het werk dat door het Spaanse Voorzitterschap aangevangen werd verzekeren, en dit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2016 COM(2016) 480 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging NL NL 1 Inleiding

Nadere informatie

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan?

Q&A Migratie. Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? Q&A Migratie Wat doen Nederland en de EU om te voorkomen dat mensen op de vlucht slaan? In de hoofdstad van Malta, Valletta, hebben de Europese Unie en een groot aantal Afrikaanse landen in november 2015

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 7810/16 ENFOPOL 100 CODEC 417 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 8 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Derde verslag over herplaatsing en hervestiging

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD. Derde verslag over herplaatsing en hervestiging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.5.2016 COM(2016) 360 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Derde verslag over herplaatsing en hervestiging NL NL 1 Inleiding

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad AK BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL Den Haag, 2 mei 2011 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 6792/10 LIMITE JUSTCIV 34 CODEC 142 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 317 JBZ-Raad Nr. 441 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 oktober 2000 (26.10) (OR. en) 12415/00 LIMITE ELARG 155

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 oktober 2000 (26.10) (OR. en) 12415/00 LIMITE ELARG 155 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 oktober 2000 (26.10) (OR. en) 12415/00 LIMITE ELARG 155 NOTA "I"-PUNT van: de Groep uitbreiding d.d.: 17 oktober 2000 aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad op bovengenoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijeenkomst van de Europese Raad (25 en

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst

21.10.2015 A8-0249/139. Door de Commissie voorgestelde tekst 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e.a. Artikel 4 lid 1 1. De lidstaten beperken op zijn minst hun jaarlijkse antropogene emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 34 215 EU-voorstel: Europese Migratieagenda COM(2015)240

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Voortgangsverslag over de uitvoering van de hotspot-aanpak in Italië

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Voortgangsverslag over de uitvoering van de hotspot-aanpak in Italië EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 15.12.2015 COM(2015) 679 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voortgangsverslag over de uitvoering van de hotspot-aanpak in Italië NL

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

Asiel en migratie crisis. Cyclus Europa ons vaderland? KVAB 2 mei 2017

Asiel en migratie crisis. Cyclus Europa ons vaderland? KVAB 2 mei 2017 Asiel en migratie crisis Cyclus Europa ons vaderland? KVAB 2 mei 2017 Overzicht Asielcrisis of solidariteitscrisis? Asiel in de EU in cijfers Het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem: reus op lemen

Nadere informatie

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 21501-20 Europese Raad Nr. 1049 Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie